PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja Keuruu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan laajentamista (toiminnan olennainen muuttaminen). LUVAN HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL Helsinki LAITOS Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja Keuruu Yhteyshenkilö: Jari Laurila Liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristöhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin erikoistunut Lassila & Tikanoja Oyj on ostanut Pentti Laurila Ky:n. Kauppa astui voimaan Yrityskaupasta huolimatta laitoksen toiminta tulee jatkumaan lupahakemuksen mukaisena. Lupahakemus koskee Pentti Laurila Ky:n nimissä toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan määräaikaista tarkistamista ja toiminnan laajentamista. Vastaanotettavien ja käsiteltävien sekä siirtokuormattavien jätteiden määrä ja laatu muuttuu. Laitoksella uusina toimintoina hakemuksessa on esitetty esilajiteltuna jakeena tiili-, betoni ja vastaavaa kiviainesjätteen varastointi ja siirtokuormaus sekä erilliskerätyn biojätteen siirtokuormaus. Laitos sijaitsee Keuruun kaupungin (249) Suolahden kylän (410) kiinteistöillä Varala (71:60), Pajala (135:0), Paalila (156:0) ja Varapaikka (71:63). Voimassaolevan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Keuruun Pihtikujan toimipisteeseen on hankittu lisäaluetta laitosalueen vierestä (Varapaikka). Alue on tarkoitettu siirtolavojen varastoalueeksi. Samassa yhteydessä yritys on myös ostanut tilojen välisen tiealueen, jossa sijaitsee pressuhalli ja sähköromujen keräyskontit. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 2 Ympäristönsuojelulaki 28, momentti 2, kohta 4 ja momentti 3 sekä ympäristönsuojeluasetus 1, momentti 1, kohta 13 f. Jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn sekä toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Ympäristönsuojeluasetus 5, momentti 1, kohta 13 f ja kohta 13 g. Laitoksen tai paikan, jossa käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä tai paikan, jossa ammattimaisesti tai laitosmaisesti käsitellään tai hyödynnetään jätettä vähintään tonnia vuodessa, ympäristöluvan ratkaisee aluehallintovirasto. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Keski- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Pentti Laurila Ky:lle ympäristöluvan, Dnro 0900Y0052/121. Pentti Laurila Ky:llä on Keski-Suomen ympäristökeskuksen jätetiedostopäätös, Dnro 0995y0253, joka on viimeksi tarkistettu ja sen seuraava tarkistus on Lassila & Tikanoja Oyj:llä on Uudenmaan ELY-keskuksen jätetiedostopäätös, Dnro UUDELY/1279/07.00/2010, myönnetty ja sen seuraava tarkistus on Seuraavat sopimukset siirtyvät yrityskaupassa Lassila & Tikanoja Oyj:lle sellaisenaan: - Pentti Laurila Ky:llä on sopimus Mepak-kierrätys Oy:n kanssa metallisten maali- ja painoväripakkausten toimittamisesta metalliteollisuuden raaka-aineeksi. - Pentti Laurila Ky:llä on kierrätyssopimukset Elker Oy:n, SER-tuottajayhteisö ry:n sekä ERP Finland ry:n kanssa. - Pentti Laurila Ky:llä on sopimus romuajoneuvojen vastaanotosta Stena Recyclingin Oy:n kanssa. Lassila & Tikanoja Oyj:llä on voimassa olevat vakuutukset: - Vastuuvakuutus, IF Vahinkovakuutus Oy, vakuutusnumero LP Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus, Tapiola, vakuutusnumero D - Vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus, Tapiola, vakuutusnumero D - Maaperävakuutus, Tapiola, vakuutusnumero Laitos sijaitsee Keuruun kaupungin Yliahon teollisuusalueella, joka on osoitettu Keuruun kirkonseudun asemakaavassa teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueeksi.

3 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 3 Jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Yliahon teollisuusalueella osoitteessa Pihtikuja 4. Toimintaalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Elämäinen ( ), sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä toimipaikasta. Alue kuuluu vesistöalueeseen nro , Keurusselän lähialue. Etäisyys lähimpään asuinkiinteistöön on noin 300 metriä. Laitosalue on aidattu ja suurimmalta osin asfaltoitu. Laitosalueella sijaitsee hakijan jätteiden lajittelu- ja käsittelylaitos, ongelmajätevarasto, kaluston säilytys- ja huoltotilat sekä toimistoja sosiaalitilat. Talvisalon kaatopaikan sulkemisen ( ) jälkeen laitosalueella on toiminut Yliahon pienjäteasema, jossa vastaanotetaan kotitalouksien pienjäte-eriä. Laitoksella sijaitsee myös tuottajavastuulain mukainen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopiste. Alueen portti on sähköisesti kauko-ohjattu ja laitosalue on varustettu nauhoittavalla videovalvonnalla. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Laitoksella vastaanotetaan tavanomaisia jätteitä pääasiassa Keuruun kaupungin ja Multian kunnan alueelta sekä satunnaisesti lähikuntien alueilta. Ongelmajätteiden osalta toimintaalueena on koko Suomi, mutta käytännössä myös ongelmajätteitä vastaanotetaan vain edellä mainittujen kuntien alueelta. Nykyisen ympäristöluvan mukaan laitoksella vastaanotettavien tavanomaisten jätteiden enimmäismäärä on tonnia vuodessa. Hakemuksessa esitetään enimmäismäärän nostamista tonniin vuodessa. Myös vastaanotettavien ongelmajätteiden kokonaismäärää esitetään kasvatettavaksi 365 tonnista 463 tonniin. Suurin laitoksella kerrallaan varastoitavien jätteiden määrä pysyy kuitenkin ennallaan 220 tonnina, johon sisältyy tavanomaiset jätteet 60 tonnia, erilliskerätyt jätteet 100 tonnia ja ongelmajätteet 60 tonnia. Laitokselle tulevat jätteet ohjataan lajeittain tarkoituksenmukaiseen vastaanottopaikkaan, jossa materiaali tunnistetaan ja lajitellaan tarkemmin. Laitokselle tulevaa jätteen määrää seurataan joko tilavuuden mukaan tai punnitsemalla ne autovaa'alla tai ongelmajätevaraston siltavaa'alla. Ongelmajätteiden vastaanotosta laaditaan siirtoasiakirja. Laitoksen toiminta-aika on arkipäivinä kello , viikonloppuisin ei ole varsinaista toimintaa. Pieneriä vastaanotetaan kolmena päivänä viikossa (ma, to, pe) noin 6 tunnin ajan päivässä. Laitoksella työskentelee 10 henkilöä. Pentti Laurila Ky:llä on ollut euron suuruinen vakuus. Keski-Suomen ELY-keskus on kirjeellään vapauttanut kyseisen pankkitakauksen. Lassila & Tikanoja Oyj on asettanut Keuruun Pihtikujan toimipisteen toiminnalle Pohjolan Pankki Oyj:n pankkitakauksen Keski-Suomen ELY-keskukselle samansuuruisena ( ). Jätteet ja niiden käsittely Oleellisia muutoksia jätemäärissä on tavanomaisen kuivajätteen määrän kohoaminen 850 tonnista tonniin, koska Keuruulla ei ole enää käytössä omaa loppusijoitusaluetta ja valtaosa seudun jätteistä kulkee laitoksen kautta, jossa se siirtokuormataan. Kuivajätteen kerta-

4 4 varastointia lisätään 10 tonnilla, koska pyrkimyksenä on kerätä laitokselle täysiä rekkakuormia jätettä ennen kuljetusta. Toisaalta luvan mukaisen lajiteltavan teollisuusjätteen määrä vähenee kuten myös rakennustoiminnan jätteiden määrä. Teollisuus- ja rakennustoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan syntypaikalla yhä tarkemmin, joten sekalaista lajiteltavaa jätettä tulee vähemmän laitokselle. Keräyspahvin sijaan käytetään nyt nimikettä keräyskartonki. Keräyskartonkiin kuuluu keräyspahvi sekä kartonkipakkaukset, jotka nykyisin kerätään yhteen. Uusina jakeina ovat kiviaines eli tiili- ja betonijätteet sekä keramiikka, jota välivarastoidaan laitoksella sekä erilliskerätty biojäte, joka mahdollisesti siirtokuormataan kiinteistöllä suurempiin kuljetusyksiköihin kuljetettaviksi edelleen. Sähkö- ja elektroniikkaromua kulkee laitoksen kautta nykyistä lupaa enemmän. Tuottajavastuujärjestelmän myötä veloitukseton vastaanotto on lisännyt kyseisen jakeen talteenottoa. Muissa ongelmajätteissä on määrämuutoksia lähinnä liuotinjätteissä, painovärijätteiden sekä valokuvauskemikaalien osalta. Määrien muutokset selittyvät asiakkaana olevan Otavan Kirjapaino Oy:n tuotannon lisääntymisellä. Akkujen ja paristojen osalta tuottajavastuulainsäädäntö ohjaa osan kyseisistä jätteistä pois laitokselta suoriksi toimituksiksi käsittelijöille. Taulukko 1. Taulukossa on esitetty vastaanotettavat tavanomaiset ja erilliskerätyt jätteet, niiden nykyisen luvanmukaiset määrät, haetut määrät sekä kertavarastoinnin maksimimäärät. Nimike Nykyinen lupa t/a Nykyinen kertavarasto t Haettava lupa t/a Haettava kertavarasto t Muutos t/a Tavanomaiset jätteet teollisuusjätteet rakennusjätteet pakkausjätteet muu kuivajäte Erilliskerätyt jätteet kotikeräyspaperi kirjapainopaperi keräyskartonki * kiviaines ** biojäte ** pienmetalli metallit sekalainen valkoinen romu ei kylmäkoneet muu metalli kaapeli+alumiini energiajäte keräyslasi purku- ja pakkauspuu yhteensä * aiemmin pahvi

5 5 ** uusi jätejae Laitoksella voidaan kuitenkin kerrallaan varastoida 60 tonnia tavanomaista jätettä ja 100 tonnia erilliskerättyä jätettä. Taulukko 2. Taulukossa on esitetty laitokselle vastaanotettavat ongelmajätteet ja niiden nykyisen luvan mukaiset määrät sekä haettavat määrät. Jätenimike Nykyinen lupa t/a Nykyinen kertavarasto t Haettava lupa t/a Haettava kertavarasto t Muutos t/a kiinteä öljyinen jäte käytetty voiteluöljy nestemäiset öljypitoiset loisteputket Hg-lamput leikkuunesteet painoväri-liima-maali liuottimet palavat nesteet valokuvauskemikaalit akut jäähdytinnesteet hapot ja emäkset kylmäkoneet sähköromut muut kyllästetty puu romuajoneuvot muut ongelmajätteet yhteensä Laitoksella voidaan kuitenkin varastoida kerrallaan 60 tonnia ongelmajätettä. Taulukko 3. Taulukossa on esitetty laitoksen kautta vuonna 2009 kulkeneet tavanomaiset ja erilliskerätyt jätteet sekä niiden käsittely ja toimituspaikat. Jätenimike Jätetunnus Tulleet t Lähteneet t Käsittely teollisuusjäte lajittelu jakeisiin rakennusjäte lajittelu jakeisiin pakkausjäte muu kuivajäte lajittelu siirtokuormaus Toimituspaikka Jämsän kaatopaikka kotikeräyspaperi lajittelu paperiteollisuus kirjapainopaperi lajittelu paperiteollisuus keräyskartonki lajittelu paalaus kartonkiteollisuus kiviaines lajittelu maanrakennus biojäte siirtokuormaus pienmetalli lajittelu metalliteollisuus metallit sekalainen lajittelu metalliteollisuus

6 valkoinen romu, ei kylmäkoneet muu metalli kaapelit+alumiini lajittelu metalliteollisuus lajittelu metalliteollisuus energiajäte lajittelu kierrätyspolttoaine keräyslasi lajittelu maanrakennus purku- ja pakkauspuu yhteensä lajittelu energian hyödyntäminen uusiokäyttö Taulukko 4. Taulukossa on esitetty laitoksen kautta vuonna 2009 kulkeneet ongelmajätteet yhdisteltyinä ympäristöluvan mukaisiin pääluokkiin sekä niiden käsittely ja toimituspaikka. Nimike Jätetunnus Tulleet Lähteneet Käsittely Toimituspaikka t t kiinteä öljyinen pakkaus Ekokem Oy Ab jäte käytetty voiteluöljy pakkaus Ekokem Oy Ab nestemäiset pakkaus Ekokem Oy Ab öljypitoiset loisteputket pakkaus Ekokem Oy Ab Hg-lamput leikkuunesteet pakkaus Ekokem Oy Ab painoväri-liimamaali pakkaus Ekokem Oy Ab liuottimet palavat nesteet pakkaus Ekokem Oy Ab valokuvauskemikaalit pakkaus Ekokem Oy Ab akut ja paristot pakkaus Stena Recycling, tuottajayhteisöt jäähdytinnesteet pakkaus Ekokem Oy Ab hapot ja emäkset pakkaus Ekokem Oy Ab kylmäkoneet pakkaus tuottajayhteisöt muut sähköromut pakkaus tuottajayhteisöt kyllästetty puu pakkaus Demolite Oy romuajoneuvot varastointi Stenan yhteistyöyritykset

7 7 muut ongelmajätteet 4 2 pakkaus Ekokem Oy Ab yhteensä Ongelmajätteet Kotitalouksien ongelmajätteet ottaa vastaan laitoksen työntekijä erilliseen lukittuun ongelmajätekonttiin. Kontista ne siirretään lajiteltavaksi ja pakattavaksi varsinaiseen ongelmajätevarastoon. Toistaiseksi lajittelun ja pakkauksen on tehnyt Keuruun kaupungin työntekijät, joilla on työhön koulutusta ja kokemusta. Järjestelyllä varmistetaan kotitalouksista tulevien ongelmajätteiden pysyminen erillään yritystoiminnanjätteistä ja parannetaan varsinaisen ongelmajätevaraston työturvallisuutta, koska ongelmajätevarastoon ei ole pääsyä henkilöillä, joilla ei ole riittävää ammattitaitoa. Yritysten ongelmajätteet otetaan vastaan varsinaiseen ongelmajätevarastoon, jossa jätteet tunnistetaan, punnitaan ja pakataan lähetystä varten. Tyhjät pakkaukset valutetaan huolellisesti, tarvittaessa pestään ja pesuvedet toimitetaan käsittelyyn. Pakkaukset toimitetaan joko hyödynnettäväksi materiaalina (metallipakkaukset), energiana tai loppusijoitukseen vastaanottajan ohjeistuksen mukaisesti. Laitoksella vastaanotettavan ja välivarastoitavan sähkö- ja elektroniikkaromun määrä on kasvanut oleellisesti tuottajavastuulain mukaisen veloituksettoman vastaanoton myötä. Sähkö- ja elektroniikkaromut lajitellaan, välivarastoidaan ja pakataan vastaanottajien ohjeistuksen mukaan. Elektroniikkaromu varastoidaan tuottajayhteisöjen ohjeiden mukaisesti joko lukittaviin kontteihin tai sisätiloihin. Vastaanottokontit sijaitsevat asfaltoidulla alueella. Keuruun Pihtikujan toimipiste toimii SER-romun vastaanottajana Keuruun ja Multian alueella. Romuajoneuvot otetaan vastaan laitosalueella asfaltoidulle alueelle. Ajoneuvojen kunto tarkistetaan silmämääräisesti ja mahdolliset kemikaalivuodot estetään tyhjentämällä ajoneuvoista tarvittaessa polttoainesäiliöt tai öljyt. Ajoneuvojen varastointialueella oleva hulevesikaivo on varustettu öljynerotuskäyrällä ja purkuputkisto vie seuraavaan öljynerottimeen, jonka jälkeen on viemäristön sulkukaivo onnettomuustilanteiden varalle. Vastaanotetut ajoneuvot toimitetaan pääasiassa kuivaamattomina purettavaksi Stena Recycling Oy:lle tai heidän yhteistyöyritykselleen, joilla on asianmukaiset ympäristöluvat. Keuruun Pihtikujan toimipiste toimii romuajoneuvojen virallisena vastaanottopaikkana, jolla on lupa kirjoittaa romutustodistus. Suomen Autokierrätys on auditoinnut vastaanottojärjestelyt. Ajoneuvojen mahdollinen kuivaus voidaan tehdä huoltotiloissa, jossa on asianmukaiset laitteet työhön. Tilat ovat betonilattiaiset ja varustettu öljynerottimilla. Ajoneuvojen kertavarasto alueella on maksimissaan 5 kappaletta. Esilajitellut jätteet Laitokselle tulevat esilajitellut jätteet, ohjataan laaduittain tarkoituksenmukaisiin varastointipaikkoihin. Laitoksella otetaan vastaan keräyspaperia, kartonkia, muovia, erilaatuisia metalleja, lasia, puuta sekä energiajätettä. Käsittelymenetelmänä laitoksella ovat tarkastuslajittelu, paalaus, varastointi sekä siirtokuormaus. Uutena esilajiteltuna jakeena hakemukseen sisältyy kiviaines, joka koostuu betonista, tiilestä ja keramiikasta. Kiviainesta tulee laitoksella kotitalouksilta sekä rakennustyömailta. Kiviainesta ei murskata vaan ainoastaan välivarastoidaan betoniseinämillä varustetulla asfaltoidulla alueella. Aiemmin kiviaines, kuten viimevuosina myös keräyslasi, on toimitettu Talvisalon kaatopaikalle, jossa aineksia on hyödynnetty murskauksen jälkeen korvaamaan maa-aineksia eikä laitoksella ole ollut tarvetta välivarastoinnille. Talvisalon lopullisen sulkemisen jälkeen kyseiset ainekset varastoidaan laitoksella ja toimitetaan hyödynnettäväksi aineena vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa käsittelyyn. Lupaa

8 8 haetaan 500 kiviainestonnin vastaanotolle vuodessa niin, että suurin kertavarastoitava määrä olisi 50 tonnia. Lisäystä on esitetty myös kirjapainopaperin, eri metallijakeiden, lasin ja energiajätteen vuosittaiseen vastaanottomäärään, mutta laitoksella varastoitavien jätteiden suurimmat kertavarastointimäärät eivät tulisi kasvamaan. Keräyspaperia laitoksella lajitellaan ja käsitellään useita eri laatuja vastaanottajan ohjeistuksen mukaan. Paperi toimitetaan pääasiassa Metsä Tissue Oyj:lle Mänttään. Kartonki koostuu ruskeasta pahvista sekä muista kartonkipakkauksista. Kartonki paalataan ja toimitetaan pääasiassa Corenson Porin tehtaille. Keräyskartonki paalataan suhteessa 70 % ruskeaa pahvia ja loput muuta kartonkia. Laitoksella aloitetaan kalvomuovin talteenotto ja paalaus. Muovi paalataan pystypaalaimella. Laitokselle vastaanotetaan myös kaupoista ja teollisuudesta valmiiksi paalattua muovia, joka toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi aineena. Muovipullot menevät energiajätteen joukkoon. Metallijätteet lajitellaan laaduittain ja toimitetaan vastaanottajille. Pääasialliset vastaanottajat ovat Stena Recycling Oy sekä Fincumet Oy. Puu- ja energiajäte on toimitettu Erkki Salminen Oy:n Jämsänkosken lajittelulaitokselle, josta siitä valmistetaan kierrätyspolttoainetta. Puujätteestä erotellaan kertakuormalavoja teollisuudelle uudelleenkäyttöön sekä pieniä määriä puhdasta, käyttökelpoista puuta rakentamiseen sekä polttopuuksi. Energiajätteen talteenottoa tullaan jatkossa lisäämään ja laitosalueella varaudutaan erilliseen vastaanotto- /siirtokuormauskatoksen rakentamiseen. Lajiteltava jäte Laitokselle tulevat lajiteltavat jäte-erät ohjataan lajittelukatokseen, jossa niistä erotellaan em. esilajiteltuihin jätteisiin kuuluvia jakeita ja varmistetaan, ettei erien joukossa ole ongelmajätteitä. Hyödyntämiskelvoton jäte siirtokuormataan yhdessä muun loppusijoitettavan jätteen kanssa. Loppusijoitettava jäte Loppusijoitettava jäte siirtokuormataan siirtolavoille, jotka peitetään täytön jälkeen. Jätteet toimitetaan siirtolavoilla loppusijoitukseen, toistaiseksi Jämsän Seudun Jätehuollon Metsä- Kivelän kaatopaikalle, täysinä noin tonnin rekkakuormina. Jatkossa selvitetään mahdollisuuksia ohjata loppusijoitettavaa jätettä, josta on poistettu materiaalina hyödynnettävät tai rinnakkaispolttoon kelpaavat jakeet, massapolttoon hyödynnettäväksi energiana. Biojäte Uutena toimintona hakemuksessa on esitetty erilliskerätyn biojätteen siirtokuormausta. Biojätettä ei laitoksella ole aiemmin otettu vastaan pois lukien kotitalouksien pienerät. Biojätteet on kerätty pakkaavalla jäteautolla ja keräyskierroksen päätteeksi kuorma on tyhjennetty suoraan kompostointilaitokselle, tällä hetkellä Erkki Salminen Oy:lle Jämsään. Biojätteen määrä on toiminta-alueella tehostuneen lajittelun myötä lisääntynyt siten, että yksi kuorma viikossa ei jatkossa mahdollisesti enää riitä. Toisaalta kahden vajaan kuorman kuljettaminen ei ole ympäristön kannalta järkevä ratkaisu. Siirtokuormausta tehdään vain, jos biojätekuorma jää vajaaksi. Laitoksella on tekniset mahdollisuudet tyhjentää biojätekuorma pakkaavasta jäteautosta tiiviille, katetulle siirtolavalle, jolla biojäte kuljetetaan muun jätekuljetuksen yhteydessä rekalla käsittelijälle joko kompostointiin tai tulevaisuudessa mädätykseen viikon sisällä vastaanotosta. Mahdollinen siirtokuormaus tehdään tilassa, joka on katettu betonilattiainen ja varustettu umpikaivolla.

9 9 Liikenne Ajoneuvoliikennettä laitokselle kuorma-autoilla on käyntikertaa päivässä ja asiakaskäyntiä jätteiden pientuojien osalta. Paras käyttökelpoinen tekniikka Laitoksella seurataan jatkuvasti laitteistojen kehittymistä sekä uusia työtapoja ja tekniikkaa. Erityisesti pyritään löytämään laitoksen käsittelemille ja varastoimille jätteille hyötykäyttöä ensisijaisesti materiaalina, toissijaisesti energiana ja minimoimaan loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä. Toiminnalla on voimassa oleva ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO Järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2002 ja viimeinen ulkoinen auditointi on tehty YMPÄRISTÖN KUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Lajiteltavat jätteet käsitellään pääasiassa lajittelukatoksessa, joka on katettu betonilattiallinen ja, jonka valumavedet johdetaan umpikaivoon. Lajittelua tehdään myös lajittelukentällä. Lajittelu- ja vastaanottokentän sekä siirtokuormausaseman valumavedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kautta viemäriverkkoon. Romuajoneuvot vastaanotetaan asfaltoidulle alueelle, jonka valumavedet johdetaan sulkuventtiilillä varustetun öljynerotuskaivon kautta viemäriverkkoon. Mahdollinen käsittely tapahtuu betonilattiallisessa huoltohallissa, joka on varustettu hiekan ja öljyn erottimilla. Ongelmajätteet varastoidaan erillisessä ongelmajätevarastossa, jonka lattiakaivojen ja valuma-altaiden nesteet kerätään umpisäiliöön varaston ulkopuolelle. Umpisäiliö on varustettu pinnankorkeuden hälyttimellä. Siirtokuormattu biojäte toimitetaan käsittelijälle katetulla siirtolavalla, jolloin siirtokuormauksesta ei aiheudu hajuhaittoja. POIKKEULLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Toiminnanharjoittajan käsityksen mukaan laitoksen toiminnan aiheuttamat riskit ovat ympäristön kannalta melko vähäiset. Lähinnä riskejä aiheuttavat ongelmajätteiden käsittely ja varastointi sekä tulipalon vaara. Laitosalueella jätteiden käsittely ja varastointi tehdään betonisella tai asfaltoidulla alueella. Laitosalue on viemäröity kunnalliseen viemäriverkostoon tai valumavedet kerätään umpikaivoihin. Hulevesien koontikaivot on varustettu öljynerottimilla ja niiden toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti. Ongelmajätevarasto on umpinainen teräsrakenteinen, betonilattiallinen, valumakynnyksellä varustettu varastohalli. Hallin lämpimässä osassa on koneellinen ilmanvaihto, valaisimet on suojattu kipinöinnin varalta ja valaistuksen käyttökatkaisija on varaston ulkopuolella. Kylmänosan ovien alareunoissa on tuuletusaukot. Varastotilat on lukittu. Ongelmajätekontti on ns. merikontti, joka on varustettu tuuletusritilöillä, valuma-altaalla, suojakynnyksellä, lukituksella ja tehostetulla murtosuojalla. Pienerien vastaanotto tapahtuu siirtolavarungolle rakennettuun tilaan, joka on varustettu valuma-altaalla.

10 10 Varastoalueella olevat lavat tai kasat peitetään tuuliverkoilla tai suojapeitteillä roskaantumisen estämiseksi. Varastoitavista kemikaaleista pidetään kirjaa ongelmajätekirjanpito-ohjelmalla, josta saadaan tiedot nopeasti onnettomuustilanteissa. Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten alaisista jätelaaduista on myös turvaohjekortit. Laitoksen henkilökuntaa on koulutettu sisäisillä koulutuksilla ja jätteenkuljettajilla on ADR-koulutus. Laitosalueella on useita sammuttimia tulipalojen varalle. Alueelle on varattu myös imeytysainetta ja torjuntavälineitä sekä ensiaputarvikkeita. Lassila & Tikanoja Oyj:llä on voimassa oleva vastuuvakuutus, ympäristövahinkovakuutus, ympäristövastuuvakuutus sekä maaperävakuutus. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemukseen liittyvät tarkastukset ja täydentäminen Lupahakemuksen liittyvä tarkastuskäynti on tehty Tarkastuskäynnistä laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Selvitys yrityskaupasta, jolla Pentti Laurila Ky:n toiminta on siirtynyt Lassila & Tikanoja Oyj:lle, on saapunut Lupahakemusta on tarkennettu ongelmajätteiden kertavarastointimäärien osalta saapuneella sähköpostilla. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on kuulutettu Keuruun kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja aluehallintoviraston ilmoitustaululla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu paikallislehti Suur-Keuruun ilmestyneessä numerossa. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Keuruun kaupungissa osoitteessa Multiantie 5, Keuruu. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, päivätyllä kirjeellä. Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Keuruun kaupunginhallitukselta, Keurusselän ympäristönsuojelujaokselta sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta. Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen lausunto, Keurusselän ympäristönsuojelujaoksella ei ole huomauttamista Pentti Laurila Ky:n ympäristölupahakemuksesta koskien jätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitoksen nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja päivittämistä. Esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja tukevat jätehuollon kehittämistä alueella. Maanrakennuksessa hyödynnettävälle betoni-, tiili- ja keramiikkajätteelle ei tällä hetkellä ole vastaanottopaikkaa Keuruulla. Laitokselle vastaanotettavan ja hyötykäyttöön ohjattavan kiviaineksen puhtaus tulee kuitenkin varmistaa. Hakemuksessa esitetyn mukaista biojätteiden siirtokuormausta ympäristönsuojelujaos pitää myös mahdollisena, kun kiinnitetään erityistä huomiota haittaeläinten ja hajuhaittojen torjuntaan.

11 11 Koska biojäte on jo ennen keräystä kiinteistöillä 1-2 viikkoa, tulee se erityisesti lämpimänä aikana toimittaa käsittelylaitokseen mahdollisimman pikaisesti. Keuruun kaupunginhallitus ei ole antanut erillistä lausuntoa hakemuksesta. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu seuraavaa päivätyssä lausunnossaan: Kiviaines Melu: Betoni- ja tiilijätteen käsittelyssä melua muodostuu lajittelusta ja kuormauksesta. Myös liikenteen määrän kasvu lisää melua. Meluisimpia toimintoja ovat materiaalin kaato kuormaautosta tai kuormaajasta. Meluavimmat työvaiheet tulee ottaa huomioon toiminta-ajoissa. Pöly: Kiviaineksen lajittelusta ja oheistoiminnoista syntyy hienojakoista pölyä leijumaan; erityisesti jos vastaanotetaan kuivaa betonimursketta. Lisäksi liikenteen määrän kasvusta aiheutuva pölyäminen lisääntyy nykyiseen verrattuna alueella. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyämistä ympäristöön. Toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä puhtaina työmaalta mahdollisesti kulkeutuvasta aineksesta. Kesäaikaan pölyämistä on myös tarvittaessa estettävä kastelemalla. ELY-keskus katsoo, että hakemuksessa ilmoitettu vastaanotettava kiviaineksen määrä 500 t/a ei edellytä päivittäistä käsittelytoimintaa. Haitta-aineet: Tarkastuslajittelussa toiminnanharjoittajan on varmistettava, että kiviaines ei sisällä haitta-aineita. Hyödynnettäväksi lajitellussa betoni- ja tiilijätteessä ei saa olla muuta rakennusjätettä, eikä se saa sisältää haitta-aineita, kuten mineraaliöljyä, asbestia tai bitumia. Kaikki kiviainekset, joissa on jo havaittu tai havaitaan tarkastuslajittelun aikana haitta-aineita, tulee pitää erillään hyödynnettävästä materiaalista ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Biojäte Ympäristölupahakemuksessa on esitetty suunnitelma, jonka mukaan biohajoavat jätteet siirtokuormataan ja kuljetetaan rekkakuljetuksena muun jätekuljetuksen yhteydessä. Näin vältytään ympäristöä kuormittavien vajaiden kuormien siirtämiseltä. Erityisesti lämpimänä vuodenaikana biohajoavaa jätettä ei saa säilyttää siirtolavalla niin kauan, että varastointi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle, taikka hajuhaittoja ympäristöön. Lisäksi haittaeläinten pääsy varastointitilaan on estettävä. Hakemuksessa esitetty viikon säilytys siirtolavalla sen lisäksi, että biojätettä on säilytetty jo syntypisteessä vähimmilläänkin viikon ajan, mahdollistaa esitetyt haitat. ELY-keskus huomauttaa, että varastointitila tulee varustaa niin, jotta valumavedet voidaan johtaa hallitusti. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että nykyinen Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 luo suuntaviitat jätehuollon kehittämiselle maakunnassa. Yksi asetetuista tavoitteista on biohajoavan jätteen kokonaismäärän vähentäminen ja hyödyntäminen, sekä tavoite jätteiden käsittelystä aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Hakemuksessa esitetty suunnitelma kuljetuksen osalta vastaa alueellisen jäte-suunnitelman tavoitetta; ekotehokkaassa kuljetuksessa kuormien täyttöaste on mahdollisimman suuri ja näin pienentää ympäristön kuormitusta ja luonnonvarojen kulumista. Edelleen ELY-keskus tuo esille, että alue kuuluu Keuruun kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaava-alueeseen, jossa se on merkitty teollisuus- ja varastoalueen korttelialueeksi (T). Laitos ei ole tärkeällä pohjavesialueella; lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ( ) sijaitsee 0,8 km laitoksesta lounaaseen. Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole merkittäviä luonnonsuojelualueita tai kohteita.

12 12 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty muita mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Lupaviranomainen on kirjeellään LSSAVI/376/04.08/2010, , varannut hakijalle tilaisuuden antaa vastine annettuihin lausuntoihin. Hakija ilmoitti , ettei näe tarpeellisena antaa lausuntojen johdosta vastinetta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Lassila & Tikanoja Oyj:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen Keuruun Pihtikujan toimipisteessä. Jätteenkäsittelytoiminta tapahtuu Keuruun kaupungin (249) Suolahden kylän (410) kiinteistöillä RN:o (Varala), 135:0 (Pajala), 156:0 (Paalila) ja 71:63 (Varapaikka). Lupahakemuksen käsittelyn aikana tapahtunut yrityskauppa on otettu huomioon ja lupa on myönnetty Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Aluehallintovirasto on päätöksessään ottanut huomioon annetut lausunnot lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Kiviainesta koskee lupamääräys 12 ja biojätettä lupamääräys 13. Lupamääräyksissä 1 ja 2 on käsitelty mm. pöly- ja hajuhaittoja, haittaeläinten esiintymistä ja yleistä siisteyttä. LUPAMÄÄRÄYKSET Toimintaa koskevat yleiset määräykset 1. Laitoksen toiminta tulee järjestää niin, ettei jätteiden vastaanotosta, välivarastoinnista, lajittelusta, käsittelystä, kuormauksesta tai kuljetuksesta aiheudu maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumista tai pilaantumisenvaaraa, kohtuutonta haju-, pöly- tai meluhaittaa, alueen roskaantumista tai epäsiisteyttä, haittaeläinten esiintymistä eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. 2. Laitosalueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava päivittäin ja alue on pidettävä siistinä ja hyvässä järjestyksessä ottaen huomioon toiminnan luonne. Jätettä ei saa joutua laitosalueen ulkopuolelle. Mikäli roskaantumista tapahtuu, alue on viipymättä siivottava. Toiminnan aiheuttaman pölyn leviäminen on estettävä esimerkiksi piha-alueen kastelulla ja pesulla. Alue on pidettävä aidattuna ja portit on pidettävä lukittuna toiminta-ajan ulkopuolella. Aidan ja porttien kunnosta on huolehdittava. 3. Laitos saa olla toiminnassa arkisin maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Poikkeustapauksissa toimintaa voidaan harjoittaa myös toiminta-ajan ulkopuolella. Laitoksen aiheuttama melutaso ei saa ylittää päivällä ( ) 55 db:n ja yöllä ( )

13 13 50 db:n keskiäänitasoa lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon meluvaikutukset laitehankintojen yhteydessä sekä suunnitellessaan toimintaansa. 4. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävän selvillä vastaanotettavien jätteiden lajista ja laadusta. Mikäli laitokselle tulee jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty, on jäte viipymättä palautettava sen haltijalle tai toimitettava laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Laitoksen kapasiteetti 5. Keuruun Pihtikujan toimipiste saa vastaanottaa ja käsitellä hakemuksen mukaisia tavanomaisia ja erilliskerättyjä jätteitä tai niihin verrattavia jätteitä enintään tonnia vuodessa sekä ongelmajätteitä 463 tonnia vuodessa. Yksittäisten jätejakeiden määrät on esitetty päätöksen sivuilla 4 ja 5 olevissa taulukoissa 1 ja 2. Laitoksella saa kerrallaan varastoida lajiteltavaa jätettä 60 tonnia, erilliskerättyä jätettä 100 tonnia ja ongelmajätettä 60 tonnia. Yksittäisten jätejakeiden suurimmat kertavarastointimäärät on ilmoitettu päätöksen sivujen 4 ja 5 taulukoissa 1 ja 2. Romuajoneuvojen kertavarasto alueella saa olla maksimissaan 5 romuajoneuvoa. Jätteet ja niiden hyödyntäminen, käsittely ja varastointi 6. Jäte-erät tulee tarkistaa ja tunnistaa sekä varastoida kullekin jätejakeelle varatulle paikalle. Jätteet on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi niin, ettei kiinteistölle synny pitkäaikaisia jätevarastoja eivätkä sallitut kertavarastointimäärät ylity. Varastoitavan materiaalin määrä tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Jätteen saa luovuttaa tai toimittaa paikkaan tai käsittelijälle, jolla on lupa vastaanottaa tai käsitellä kyseistä jätettä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava mahdollisimman tarkasti edelleen hyödynnettäviksi ja ne on pidettävä erillään muista jätteistä. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ko. jätteen vastaanottoon tai käsittelyyn. Jätettä varastoitaessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätöksen (VNp 861/1997) määritelmä varastoinnista. 7. Jätteiden kuljetukset on tapahduttava kunkin jätteen kuljetukseen soveltuvalla asianmukaisella kuljetusvälineellä ja kuljetukset on järjestettävä siten, että niistä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava säännöllisesti. Ongelmajätteet 8. Ongelmajätteet on vastaanotettava ja kuormattava valvotusti tiiviillä alustalla. Ongelmajätteet ja kemikaalit on varastoitava katetussa, lukittavassa, tiivispohjaisessa ongelmajätevarastossa tai ongelmajätevarastokontissa kullekin ongelmajätteelle tarkoitetussa astiassa tai pakkauksessa, eikä niitä saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Etenkään öljyjätteeseen ei saa sekoittaa muuta jätettä eikä erilaatuisia öljyjätteitä saa sekoittaa keskenään. Ongelmajäteastiat ja pakkaukset on merkittävä selvästi, niissä on oltava asianmukaiset merkinnät niiden laadusta ja vaarallisuudesta. Pakkausmateriaali ei saa reagoida ongelmajätteen kanssa. Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa paikkaan, jossa niiden vastaanotto ja/tai käsittely on hyväksytty. Ongelmajätteitä luovutettaessa jätteen siirrosta on laadittava siirtoasiakirja.

14 14 9. Romuajoneuvot on vastaanotettava ja välivarastoitava pinnoitetulle alueelle, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja rasvan ja öljyjen erottimella. Romuajoneuvojen mahdollinen purku on tapahduttava romuajoneuvoasetuksen vaatimukset täyttävissä sisätiloissa asetuksen edellyttämällä tavalla. Uudelleen käyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja purkutuotteet on varastoitava järjestelmällisesti siten, että ne voidaan toimittaa kierrätykseen tai muuten hyödynnettäväksi. Öljyiset varaosat on säilytettävä katetussa nestetiiviiksi pinnoitetussa tilassa. Romuajoneuvon vastaanottajan tulee tarkistaa viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja antaa luovutuksesta romutustodistus. 10. Sähkö- ja elektroniikkaromu tulee lajitella ja pakata vastaanottajien ohjeistuksen mukaisesti. Elektroniikkaromu tulee välivarastoida erillään muista jätteistä, katetulla nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä tarvittaessa öljyn ja rasvojen erottimella, esimerkiksi lukittavassa varastossa tai nestetiiviissä kontissa. 11. Öljynerotuskaivojen erottaman öljyn lisäksi erottimien kiinteät jätteet ja lietteet ovat ongelmajätettä, jotka on toimitettava luvanvaraiseen paikkaan käsiteltäväksi. Kiviaines 12. Vastaanotettava kiviaines tulee tarkistaa huolellisesti niin, ettei se sisällä haitta-aineita tai rakennusjätettä. Kiviaines tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen tai paikkaan, jonka voimassaolevassa ympäristöluvassa jätteen hyödyntäminen tai käsittely on sallittu. Kiviaines on toimitettava edelleen riittävän usein varastotiloihin nähden. Biojäte 13. Biojätettä voidaan siirtokuormata laitoksella, mikäli Keuruun kaupungin ja sen ympäryskuntien alueelta kerätty biojätekuorma jää vajaaksi. Näin vältytään vajaiden kuormien siirtämiseltä. Biojätteen siirtokuormaus tulee tehdä katetussa betonilattiaisessa umpikaivolla varustetussa tilassa tiiviille katetulle siirtolavalle niin, ettei siitä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Siirtokuormattu biojäte tulee toimittaa vähintään viikon kuluttua siirtokuormauksesta luvanvaraiseen paikkaan käsiteltäväksi, lämpimänä ajanjaksona nopeammin. Siirtokuormaus ei saa aiheuttaa hajuhaittaa eikä haittaeläinten ja lintujen esiintymistä alueella. Häiriö- ja poikkeustilanteet sekä toiminnan muutokset 14. Merkittävissä poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa ympäristöön joutuneesta jätteestä tai ongelmajätteestä sekä niissä syntyneistä päästöistä on pidettävä kirjaa ja niistä on välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle sekä Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. Mahdollisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava ennakolta huolehtimalla henkilökunnan koulutuksesta ja pitämällä ajan tasalla toimintaa koskeva suunnitelma varautumisesta häiriö- ja poikkeustilanteisiin. 15. Laitosalueella on aina oltava riittävä määrä käyttökelpoista imeytysainetta, ensisammutuskalustoa sekä suojautumis- ja ensiapuvälineitä mahdollisia onnettomuus- ja häiriötilanteita varten. 16. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle sekä Keuruun kaupungin ympäristön-

15 15 suojeluviranomaiselle. Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uutta lupaa tai muutosta ympäristölupaan. Lopettamisilmoituksessa on selvitettävä laitosalueen kunnostamiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden aikataulut. Toiminnan tarkkailu ja raportointi 17. Tekniset laitteet, pinnoitetut alueet sekä jäte- ja valumavesijärjestelmät on pidettävä kunnossa ja havaitut viat ja puutteet on korjattava viipymättä. Kunnossapidosta on huolehdittava säännöllisesti. 18. Öljynerotuskaivojen toimintaa ja täyttymistä on seurattava säännöllisesti, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja ettei öljyä pääse kaupungin viemäriin. Öljyn- ja rasvan erottimet tulee tarkistaa silmämääräisesti vähintään kerran kuukaudessa. Kaivot tulee tyhjentää tarvittaessa tai ainakin kerran vuodessa ja niiden toimintakyky tulee varmistaa tyhjennysten yhteydessä. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuspäivämäärä, tarkastaja, todettu kaivon kunto, huoltotoimenpiteet ja poistetut öljymäärät. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 19. Laitoksen toimintaa, päästöjä, jätevirtoja ja ympäristövaikutuksia tulee tarkkailla ja niistä on pidettävä kirjaa. Kaikista laitoksella käsiteltävistä ja hyödynnettävistä sekä laitokselle tulevista ja edelleen toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä kunkin jäte-erän alkuperä määrä, laji, laatu, kuljettaja sekä vastaanottopäivämäärä. Käsittelyyn toimitetuista eristä tulee ilmetä myös eteenpäin toimituksen päivämäärä ja toimituspaikka sekä kuljetus ja käsittelytapa. Kirjanpito tulee toteuttaa niin, että kirjanpitoraportista saadaan tarkka kuva jätevirroista. 20. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toimitettava Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot: - tiedot laitokselle vastaanotetuista, laitoksella käsitellyistä, varastoiduista ja eteenpäin toimitetuista sekä vuoden vaihteessa varastossa olevista jätemateriaaleista lajeittain (kunkin jäteerän alkuperä, määrä, laji, laatu, edelleen toimittaminen) - yhteenveto laitoksella syntyneistä jätteistä - yhteenveto mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista, niiden ajankohdat, syyt ja korjaustoimenpiteet, sekä syntyneet päästöt ja jätteet - tiedot öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja tarkkailuista - tehdyt ympäristönsuojeluinvestoinnit Vuositiedot on toimitettava siltä osin kuin mahdollista sähköisen tiedonsiirron kautta. Päästöihin ja jätehuoltoon liittyvät asiakirjat, laitoksen käyttöpäiväkirjat, häiriökirjanpito, huolto- ja tarkastustodistukset sekä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Vakuus 21. Toiminnalla on oltava euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa toistaiseksi. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus laitoksen ympäristöasioiden valvojana tarvittaessa muuttaa perustellusta syystä vakuuden suuruutta.

16 16 Muut määräykset 22. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava laitoksen oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon niin, että laitoksen päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. 23. Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää tarkkailua varten riittävän ammattitaitoinen hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle ja Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan yhteystiedot muuttuvat, muutoksesta on ilmoitettava edellä mainituille viranomaisille. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölupa myönnetään ympäristönsuojelulain 41 :n mukaan, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty. Lupaviranomaisen on tutkittava annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti ympäristönsuojelulain 42 :n 2 momentin mukaan. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava mitä ympäristönsuojelulain 6 :ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi muun muassa päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä. Lisäksi luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen ja jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta ympäristönsuojelulain 46 :n 1 momentin mukaisesti. Lupaharkinnan ja ratkaisun perusteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt lupahakemuksen mukaiset jätemäärien lisäykset ja esitetyt uudet jätejakeet, koska hakemuksen mukainen toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Kyseisillä muutoksilla ei voida arvioida olevan aikaisempaa enempää vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöluvassa on annettu lupamääräyksiä, joiden voidaan katsoa vähentävän toiminnasta aiheutuvia haittoja. Luvansaajalla voidaan katsoa olevan riittävä asiantuntemus lupahakemuksen mukaiseen toimintaan. Alue sijoittuu asemakaavan mukaiselle teollisuusalueelle.

17 17 Edellä olevan perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että Lassila & Tikanoja Oyj:n Keuruun Pihtikujan toimipaikan toiminta kyseisellä paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan ja muuten toimitaan hakemuksessa edellytetyllä tavalla. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle jätelain 6 :n mukaan. Haitallisten aineiden pääsy pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään tulee kaikin tavoin estää. Laitoksen tulee olla sellainen ja sitä tulee hoitaa niin, ettei siitä aiheudu liiallista melu-, pöly- tai hajuhaittaa eikä myöskään roskaantumista tai epäsiisteyttä. Jätelaki kieltää roskaamisen, josta aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle sekä epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyvyyden vähenemistä tai niihin rinnastettavaa muuta haittaa tai vaaraa. Jätelain mukaan roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Melu-, pöly- ja hajuhaitat tulee ottaa huomioon laitoksen toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä mahdollisten laitehankintojen yhteydessä. Hygieenisistä syistä ja yleisen viihtyvyyden vuoksi haittaeläinten torjunta on välttämätöntä. Alueelle pääsyn rajoittaminen muulloin kuin laitoksen toiminta-aikana estää ilkivallanteon alueella. (Lupamääräykset 1 ja 2) Lähimmille kiinteistöille aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi toimintaaikaa on rajoitettu hakijan esittämän mukaisesti. Melu ei saa aiheuttaa terveydellistä tai muuta kohtuutonta haittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Lupamääräyksessä on sovellettu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuja melutason ohjearvoja. (Lupamääräys 3) Jos toimipaikkaan tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei luvassa ole hyväksytty, on luvansaajan jätelain 15 :n perusteella velvollinen, jos jätettä ei palauteta jätelain 9 :n perusteella, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Lupamääräys 4) Laitoksen käsittely- ja varastointikapasiteetin rajaaminen hakemuksessa esitetyn mukaisesti takaa laitoksen toimintavarmuuden ja käsittelytilojen riittävyyden sekä helpottaa laitoksen valvottavuutta. Jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisten jätteiden hyödyntämiseen tai käsittelyyn. (Lupamääräys 5) Jätelain mukaan jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kun se on muun muassa jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Materiaalin tarkistamisella ja tunnistamisella koskevalla määräyksellä pyritään estämään vaara- ja onnettomuustilanteita eri työvaiheissa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on hyödynnettävä jätelain mukaan, mikäli se on mahdollista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. (Lupamääräys 6) Jätteiden kuljetukset on järjestettävä jäteasetuksen mukaan niin, että niistä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. (Lupamääräys 7) Lupamääräys ongelmajätteiden varastoinnista, käsittelystä, merkitsemisestä, pakkaamisesta ja edelleen toimittamisesta on annettu ehkäisemään niistä aiheutuvia haittoja ja vahinkoja terveydelle tai ympäristölle. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (Lupamääräykset 8 ja 11) Romuajoneuvojen vastaanottoa ja käsittelyä koskeva määräys on annettu öljyjen ja muiden haitallisten aineiden maaperään sekä pohja- ja pintavesiin pääsyn estämiseksi. Romuajo-

18 18 neuvoasetuksessa on säädetty esikäsittelyn ja esikäsittelypaikan vähimmäisvaatimukset. Käyttökelpoisten ja hyötykäyttöön kelpaavien purkutuotteiden talteenotto vähentää osaltaan jätteiden syntyä. Öljyiset varaosat on säilytettävä niin, ettei haitallisia aineita pääse ympäristöön. Jätelain 18 l :n mukaan romuajoneuvon vastaanottajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Ajoneuvon viimeiselle haltijalle on annettava romutustodistus ajoneuvon lopulliseksi poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvoliikennerekisteristä. (Lupamääräys 9) Määräys sähkö- ja elektroniikkaromun varastoinnista perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkaromusta (852/2004) ja sen tarkoitus on ehkäistä jätteen varastoinnista aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa sekä edistää SE-romun uudelleen käyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. (Lupamääräys 10) Kiviaineksen puhtauden tarkastaminen on erityisen tärkeää. Kiviaines ei saa sisältää haittaaineita kuten mineraaliöljyjä, asbestia tai bitumia eikä rakennusjätteitä. (Lupamääräys 12) Määräys biojätteen mahdollisesta siirtokuormauksesta on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Siirtokuormausta voidaan tehdä tapauksessa, missä edelleen kuljetettava kuorma jäisi vajaaksi, tällöin vältytään vajaiden kuormien siirtämiseltä. Biojätteen käsittely laitoksella ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai pilaantumisvaaraa, terveysriskiä eikä haittaeläinten esiintymistä. (Lupamääräys 13) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa on aiheutunut tai joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, on annettu viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Häiriötilanteisiin katsotaan liittyvän ympäristön pilaantumisen ja terveyshaitan riski. Henkilökunnan koulutuksella ja oikeanlaisilla toiminnoilla poikkeuksellisissa tilanteissa toiminnasta aiheutuvat terveys- ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Riskikartoitus, toimintasuunnitelma ja ennaltaehkäisevä kunnossapito-ohjelma auttavat poikkeuksellisten tilanteiden sattuessa. (Lupamääräys 14) Nestemäisten ongelmajätteiden leviämistä ympäristöön voidaan estää imeyttämällä ne sopiviin imeytysaineisiin. (Lupamääräys 15) Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristöluvan tarkistamista. Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesta pilaantumisen ehkäisystä ja alueen kunnostamisesta sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä. (Lupamääräys 16) Laitteiden sekä alueiden asianmukaisella hoidolla, öljynerotuskaivojen huolellisella ja asianmukaisella käytöllä sekä vesien johtamisjärjestelmien kunnossapidolla estetään tehokkaasti haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohja- ja pintavesiin, myös häiriötilanteet ja uhkat terveydelle ja ympäristölle vähenevät. Vesien johtaminen öljynerotuskaivojen kautta estää öljyn pääsyn ympäristöön tai viemäriin. Öljynerotuskaivot tulee tarkistaa öljynerottimien mahdollisten vaurioiden ja toimintahäiriöiden havaitsemiseksi. Öljynerotuskyvyn ja kaivojen kunnon tulee olla hyvä ja se edellyttää säännöllistä tarkkailua. Kirjanpito helpottaa valvontaa. (Lupamääräykset 17 ja 18) Määräykset, jotka koskevat tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia on annettu ympäristönsuojelulain perusteella ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyä varten. Määräykset on annettu myös viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Saatujen tietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta ja päätöksessä annettujen määräysten

19 19 noudattamista. Kirjanpidon ja raportoinnin tarkoitus on pitää toiminnanharjoittaja ja valvontaviranomainen selvillä toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä muista jätehuollon kannalta merkityksellisistä asioista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Myös varautuminen häiriöja poikkeustilanteisiin helpottuu. Sähköinen vuosiraportointi helpottaa valvontaa. (Lupamääräykset 19 ja 20) Laitoksella on nykyisellään euron suuruinen vakuus. Aluehallintovirasto katsoo, että vakuuden määrää ei ole tarpeen muuttaa. Vakuuden avulla turvataan, että toiminnanharjoittajan maksukyvyttömyystilanteessa ongelmajätteiden ja muiden kustannuksia aiheuttavien jätteiden asianmukaisesta jätehuollosta mahdollisine tutkimuskuluineen voidaan huolehtia toiminnan mahdollisen päättymisen yhteydessä. Vakuuden suuruudessa on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja lupamääräykset. (Lupamääräys 21) Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa ottamaan käyttöön uutta kehittyvää tekniikkaa luvan voimassaolon aikana, jos päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (Lupamääräys 22) Laitoksen asianmukaista käyttöä ja hoitoa varten toiminnanharjoittajan on nimitettävä vastaava hoitaja jäteasetuksen 10 :n mukaisesti. Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen käyttö, kunnossapito, tarkkailu ja raportointi. (Lupamääräys 23) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävää tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on lainvoimainen. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviranomaiselle mennessä. Korvattavat päätökset Lainvoimaiseksi tultuaan tämä päätös korvaa Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristölupapäätöksen, Dnro 0900Y0052/121. Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 )

20 20 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL, 86/2000) 4, 5, 6, 7, 8, 22, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 76, 81, 83, 90, 96, 97, 100, ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (YSA, 169/2000) 1, 5, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 30 ja 37 :t Jätelaki (JäteL, 1072/1993) 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 l, 19, 20, 51 ja 52 :t Jäteasetus (JäteA, 1390/1993) 5, 6, 7, 8, 9, 10 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (VNa 581/2004) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkaromusta (VNa 852/2004) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään maksua 3652,50 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) nojalla. Asetuksen mukaan laitoksen, joka käsittelee vuosittain vähintään tonnia jätettä, ympäristöluvan perusmaksu on 4870 euroa. Laitoksen, joka käsittelee muualla kuin siinä toiminnassa syntyneitä ongelmajätteitä, maksu on 4870 euroa. Lupahakemuksen käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksusta. Näin ollen maksuksi tulisi 7305 euroa. Kun kyseessä on toiminnan muutos, on luvan hinta 50 prosenttia uuden toiminnan luvasta. Lupamaksu on näin ollen 3652, 50 euroa LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti Keuruun kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.09.2012 275 HEL 2011-006220 T 11 01 00 00 ESAVI/173/04.08/2012, ESAVI/174/04.08/2012 Päätös Laitosten sijainti Aikaisemmat

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Sorters Finland Oy

Sorters Finland Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot