ENDERO OYJ. Endero Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä enintään osaketta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENDERO OYJ. Endero Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2005 päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä enintään 715.000 osaketta."

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE ENDERO OYJ Endero Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä enintään osaketta. Endero Oyj:n (jäljempänä Yhtiö tai Endero ) ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla vähintään kymmenellä ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään sata ja enintään uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euroa ( Osakeanti ). Osakeanti suunnataan ensisijaisesti niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon. Ensisijainen merkintäoikeus annetaan myös Yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien haltijoille optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Osakeannissa ei noudateta merkintäsuhdetta, jonka mukaan yhdellä vanhalla osakkeella voisi merkitä tietyn määrän uusia osakkeita. Merkintään oikeutetut voivat vähimmäismerkintämäärän (yksi pörssierä, 100 osaketta) ja Osakeannin enimmäismäärän rajoissa tehdä merkintöjä haluamaansa pörssierällä jaolliseen määrään uusia osakkeita. Merkintäaikana mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet voidaan tarjota yhtiön hallituksen päättämille tahoille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta myös yhtiön lähipiiriin kuuluville tahoille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä ensi- että toissijaisessa merkinnässä ehdotetaan poikettavaksi yhtiön kasvun edellyttämän rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman nopealla aikataululla. Merkintäoikeudet Osakeannissa eivät ole siirrettävissä eikä niillä voida käydä kauppaa. Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 1,40 euroa, joka vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä lokakuussa Merkintähinta on sama ensi- ja toissijaisessa merkinnässä. Merkintähinta on maksettava merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä voidaan Yhtiön hallituksen hyväksyessä maksaa myös kuittaamalla riidaton saatava Yhtiöltä. Merkintähinnasta osakepääomana kirjataan osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä 0,10 euroa ja loput ylikurssina. Merkintätarjousten vastaanotto alkaa klo 9.00 ja päättyy ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla klo ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla klo Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla tunnuksella ENE1V. Yhtiö suunnittelee listaavansa osakeanneissa merkityt uudet osakkeet Helsingin Pörssin NM-listalle arviolta alkaen samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa. Sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät. Järjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy

2 Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista Listalleottoesitteessä erikseen ilmoitetuista lähteistä. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Listalleottoesitteen sisältämät tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä ja sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Listalleottoesitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Jokaisen Osakkeiden merkintää tai hankkimista harkitsevan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa siinä valtiossa, jossa sijoittaja ostaa, tarjoaa, myy tai merkitsee Yhtiön osakkeita taikka pitää hallussa tai levittää tätä Listalleottoesitettä, ja saada vaadittava suostumus, hyväksyntä tai lupa Yhtiön osakkeiden merkintään, ostamiseen, tarjoamiseen tai myyntiin sen valtion voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti, jonka lainsäädännön alainen sijoittaja on tai jossa osto, tarjous tai myynti toteutetaan. Yhtiöllä, sen neuvonantajilla tai Järjestäjällä ei kenelläkään ole mitään vastuuta näiden velvollisuuksien noudattamisesta. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen ( /452) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 165/250/2005. Tämä Listalleottoesite on saatavilla Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki, Yhtiön Internet-sivuilla (www.endero.com), Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Kiviaidankatu 2F, Helsinki (käyntiosoite Vattuniemenkuja 5) ja Järjestäjän kotisivuilla osoitteessa sekä Privanet Pankkiiriliike Oy:n merkintäpisteestä osoitteessa Mannerheimintie 8 A 5.krs, Helsinki. Yhtiö on laatinut tämän Listalleottoesitteen Osakeannin yhteydessä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita tarjottavien uusien osakkeiden merkitsemistä. Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Listalleottoesitteessä ilmoitetuista lähteistä. Tämän Listalleottoesitteen jäljentäminen tai levittäminen taikka sen sisällön paljastaminen tai käyttö missä tahansa muussa tarkoituksessa kuin Osakeannissa tarjottaviin uusiin osakkeisiin tehtävän sijoituksen harkitsemisen yhteydessä on kiellettyä. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Yhtiön neuvonantajien tai Järjestäjän hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat merkinnät tai toimeksiannot eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, tai sellaiselle henkilölle, jonka osalta tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Yhtiön osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Järjestäjä edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämän Listalleottoesitteen perusteella Yhtiön uusia osakkeita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä Listalleottoesitettä tai tämän Listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Osakeannin yhteydessä uusia osakkeita ei tarjota Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa asuville sijoittajille. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2(100)

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 YLEISTÄ ENDERO OYJ:STÄ... 5 ENDERO OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET... 5 RISKITEKIJÖITÄ... 5 KESKEISIÄ LIIKKEESEENLASKIJAN LIIKETOIMINTAA JA TALOUDELLISTA ASEMAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA... 8 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ RISKITEKIJÄT YHTIÖ JA NEUVONANTAJAT YHTIÖN HALLITUKSEN VAKUUTUS OSAKEANNIN TAUSTA JA TAVOITE SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ TAUSTA JA TAVOITE MERKITTÄVÄKSI TARJOTTAVAT OSAKKEET MERKINTÄSITOUMUKSET OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE YLEISTÄ TIETOJA ENDERO-KONSERNISTA YLEISTÄ KONSERNIRAKENNE MUITA OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT HISTORIA STRATEGIA JA TAVOITTEET YHTIÖN OSAAMISALUEET YHTIÖN PALVELUMALLIT MARKKINOIDEN KUVAUS AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS; PATENTIT JA LISENSSIT IMMATERIAALIOIKEUDET MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET INVESTOINNIT LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA YHTIÖN LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISIA TAPAHTUMIA TULOSENNUSTEET IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN TAUSTAA LIIKETOIMINNAN TULOKSEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN KEHITYKSEN KUVAAMISELLE TAMMI-SYYSKUU 2005 VERRATTUNA TAMMI-SYYSKUU TILIKAUSI 2004 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI 2003 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI RAHAVIRTALASKELMAT OSINGONJAKO VEROTUS RAHOITUKSEN LÄHTEET TILINPÄÄTÖSTEN LAADINTA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET AJALTA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEIDEN MUUTOKSET ALKAEN RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET (100)

4 YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT CORPORATE GOVERNANCE SUOSITUSTEN NOUDATTAMINEN HALLITUS HALLITUKSEN VALIOKUNNAT TOIMITUSJOHTAJA JOHDON OSAKKEENOMISTUS ETURISTIRIIDAT SISÄPIIRI SEKÄ JOHDON JA SISÄPIIRIN KAUPANKÄYNTIOHJE HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT SEKÄ MYÖNNETYT ETUUDET SEKÄ ELÄKEVASTUUT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET PALVELUSOPIMUKSET TYÖNTEKIJÄT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISTÄ TIIVISTELMÄ YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA OPTIO OIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OMAT OSAKKEET OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET PÄÄOMALAINAT HALLITUKSEN VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN YHTIÖN SITOUMUKSET UUSIEN OSAKKEIDEN LIIKKEESEENLASKUUN OSAKKEITA KOSKEVAT LUOVUTUSRAJOITUKSET OMISTUSRAKENNE JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAT YHTIÖN JA SEN LÄHIPIIRIN VÄLISET LIIKETOIMET ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET TILINTARKASTAJAN TARKASTAMAT ESITTEESEEN SISÄLTYVÄT TIEDOT TILINTARKASTAJAN ESITTÄMÄT HUOMAUTUKSET TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO LISTALLEOTTOESITTEESEEN SISÄLTYVISTÄ TULEVAISUUDEN ENNUSTEISTA ENDERO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVIA TALOUDELLISIA TIETOJA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITETIETOINEEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUS OSAVUOSIKATSAUS ESITTEESEEN VIITTAAMALLA LIITETYT ASIAKIRJAT (100)

5 TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu täydelliseksi, vaan sitä on pidettävä tämän Listalleottoesitteen ja siinä esitetyn yksityiskohtaisemman tiedon johdantona. Osakeantiin osallistumista ja Uusiin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tähän Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena, eikä yksin tässä tiivistelmässä esitettyyn tietoon. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Listalleottoesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä ainoastaan, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin. YLEISTÄ ENDERO OYJ:STÄ Endero Oyj (y-tunnus ) on vuonna kaupparekisteriin rekisteröity asiakaskohtaiseen ohjelmistotuotantoon, integraatioratkaisuihin ja testaukseen erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritykset ja tuotekehitysorganisaatiot sekä suurten ja keskisuurten yritysten tietohallintoyksiköt. Endero -konserniin kuuluvat emoyhtiö Endero Oyj:n lisäksi Optioparkki Oy sekä Entirem Oy. Konserniyhtiöistä operatiivista liiketoimintaa harjoittaa vain Endero Oyj. Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin Pörssin NM-listalla alkaen. ENDERO OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET Yhtiön osakepääoma on ennen Osakeantia ,20 euroa jakaantuen täysin maksettuun osakkeeseen. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Tarjottavat osakkeet: Osake: ISIN: Osakkeiden lukumäärä: Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo: ENDERO, ENEIV FI osaketta 0,10 euroa Osakkeet on laskettu liikkeeseen ylimääräisen yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä. Osakeannin ehdot on kokonaisuudessaan esitetty jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä. Muut Osakeantia koskevat julkiset asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vastaarvo on euroa. Osakeannissa tarjottavat osakkeet edustavat yhteensä noin 23 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin aikaansaaman osakepääoman enimmäiskorotuksen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Liikkeeseen lasketut osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Osakeannissa merkittävät osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisterissä, arviolta Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta alkaen. RISKITEKIJÖITÄ Operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä on negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, yllättävä asiakaskunnan vaihtuvuus, hintatasojen tippuminen ja kilpailutilanteen kiristyminen. Rahoitusriskit Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan mm. tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiön rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat rahoituslaskelman mukaiset rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus. Viimeisimmässä, ennen Listalleottoesitettä julkaistussa osavuosikatsauksessa yhtiön lyhytaikaiset varat olivat 1063 tuhatta euroa, josta myyntisaamiset ja muut saamiset muodostivat 1024 tuhatta euroa ja rahavarat 39 tuhatta euroa. Yhtiön rahavarojen muutos viimeisen 5(100)

6 osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla oli -373 tuhatta euroa, sekä tähän sisältyvä liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -449 tuhatta euroa. Johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on Osakeanti ja annetut merkintäsitoumukset (yhteismäärältään noin euroa) huomioiden riittävä maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus tämänhetkiset tarpeet huomioon ottaen seuraaville 8 kuukaudelle. Häiriöt rahoituksen saatavuudessa tai riittävyydessä ml. mahdollinen Osakeannin vajaamerkintä voivat merkittävästi heikentää Yhtiön toimintaedellytyksiä, tulosta ja taloudellista asemaa. Yritysostoihin liittyvät riskit Yhtiö strategiaan kuuluu tulevaisuudessakin toiminnan laajentaminen myös yritysostojen kautta. Yritysostot ovat usein vaativia projekteja joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen tai asiakkuuksien menetyksen myötä. Henkilöstöriski Yhtiön strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja kilpailukyky edellyttää, että Yhtiö kykenee palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä. Jos nykyistä henkilöstöä tai johdon avainhenkilöitä menetetään tai Yhtiö ei onnistu tarvittavan lisähenkilökunnan ja avainhenkilöiden palkkaamisessa, sillä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Myös palvelualalle tyypillinen asiakassuhteiden henkilöityminen saattaa henkilövaihdosten yhteydessä johtaa asiakkuuden menettämiseen. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen ja osakkeen likviditeetti Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin Pörssin NM-listalla alkaen. Yhtiö ei vastaa siitä, että osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä siitä, että osakkeille muodostuu aktiiviset jälkimarkkinat NM-Listalla. Keskittynyt osakeomistus antaa määräysvallan Yhtiössä pienelle määrälle osakkeenomistajia ja on myös omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla. Oikeudenkäyntiuhka Rahoitustarkastuksen tekemän tutkintapyynnön johdosta Network Development Consulting Oyj:n ( Nedecon ) entistä hallitusta ja toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta ja kurssin vääristämisestä liittyen ja annettuihin pörssitiedotteisiin koskien tulevaa yritysjärjestelyä Endero Group Oyj:n kanssa. Nedeconin ja Endero Group Oyj:n välinen yritysjärjestely hyväksyttiin Nedeconin yhtiökokouksessa maaliskuun lopulla Samassa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa Yhtiön toiminimeksi Endero Oyj ja valittiin uusi hallitus. Rahoitustarkastuksen tutkintapyynnön johdosta tätä entistä hallitusta ja silloista toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta, joka liittyy annettuun tulosvaroitukseen. Esitutkinnan yhteydessä epäiltyjä on myös kuultu oikeushenkilön rangaistusvastuuasiassa koskien ajankohtaan Endero kiistää, että oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytykset täyttyisivät Yhtiön kohdalla. Yhtiölle ei ole ilmoitettu, onko asia edennyt syyteharkintaan. Julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella myös eräiden Yhtiön aiempaan johtoon kuuluneiden osakekaupat Yhtiön osakkeilla olisivat olleet esitutkinnan kohteena. Yhtiöllä on Listalleottoesitteen julkaisupäivänä käynnissä yksi vuonna 2004 aloitettu viivästynyt kiinteähintainen projekti. Osapuolilla on erimielisyys sovitun toimituksen laajuudesta. Yhtiö ei pidä asiakkaan vaatimuksia perusteltuina vaan jatkaa projektin toteuttamista pääsääntöisesti alkuperäisen sopimuksen ja siinä sovittujen määritysten mukaisesti. Yhtiö saattaa kuitenkin joutua tekemään merkittävästi suuremman työmäärän kyseisen asiakasprojektin loppuunsaattamiseksi sekä korvaamaan asiakkaalle projektin viivästymisestä aiheutuvia välittömiä vahinkoja. Yhtiö ei pidä mahdollista korvausvastuuta merkittävä arvioitaessa Yhtiön taloudellista asemaa. Yhtiö voi joutua oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden ja muiden oikeustoimien kohteeksi, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön julkiseen kuvaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Listalleottoesitteen julkaisupäivänä Yhtiön tiedossa ei kuitenkaan ole muita kuin edellä kuvattu Yhtiötä tai konsernia koskevia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyitä, joilla voisi olla olennainen vaikutus Yhtiön tai konsernin taloudelliseen asemaan. Osingonmaksupolitiikka ja jakokelpoiset varat Mahdollisten tulevaisuudessa jaettavien osinkojen määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista ja muista tekijöistä. Ylläpitääkseen vakavaraisuuttaan nykyisessä kasvuvaiheessa Yhtiö tulee harjoittamaan pidättyväistä osinkopolitiikkaa lähitulevaisuudessa. Osakepääoman 6(100)

7 alentamisen johdosta yhtiö ei voi jakaa voittoa seuraavaan kolmeen vuoteen osakepääoman alentamisen rekisteröinnistä lukien ilman rekisteriviranomaisen lupaa. Liikearvo Ennen vuotta 2004 tehtyihin yrityskauppojen hankintamenolaskelmiin sovelletaan siirtymästandardia eikä hankintamenolaskelmia ole laadittu uudelleen IFRS 3 mukaisiksi. Endero Oyj on soveltanut IFRS 3 -standardia jälkeen. Standardin mukaan ostetun yrityksen kaikki taseen erät arvostetaan käypiin arvoihin, jolloin liikearvon osuus pienenee. Liikearvoista ei tehdä IFRS:ssä poistoja, vaan niille suoritetaan arvonalennustesti siirtymäpäivän olosuhteiden perusteella ja sen jälkeen vuosittain. Arvonalennustestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään joko kassavirtaperusteisena käyttöarvona tai markkina-arvona. Vuonna 2004 Endero Oyj ei tehnyt yrityskauppoja. Vuonna 2005 Conformiq Software Oy:n testaus- ja koulutusliiketoiminnan hankinnasta syntynyttä liikearvoa kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin 50 tuhatta euroa. Kohdistukset liittyivät asiakassopimuskantoihin. Liiketoiminnan yhdistämisessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoaika on 3 vuotta. Yhtiön taseen sisältämiin liikearvoihin tai tase-arvoihin ei kohdistunut arvonalennuskirjaustarvetta vuonna Taseen mukainen liikearvo oli tuhatta euroa koostuen vuonna 2003 Regex Oy:ltä hankitusta asiantuntijaliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta sekä vuonna 2005 Conformiq Software Oy:ltä hankitusta testaus- ja koulutusliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta. Liikearvoa kuvaavat luvut perustuvat osittain myös Yhtiön johdon arvioihin tai oletuksiin kassavirroista ja korkotasosta. Tällaiset arviot ja oletukset ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yrityskiinnitys Yhtiö on solminut vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen aikana sopimuksen tilin luotollisuudesta. Luottolimiitin enimmäismäärä euroa. Tästä luotollisesta tilistä Yhtiö on saanut Finnvera Oyj:ltä sitoumuksen 65%:n vastuuosuuden mukaiseen omavelkaiseen takaukseen limiitin määrän ja limiittisopimuksen päättymisen jälkeen kertyvän viivästyskoron maksamisesta. Kyseiseen rahoitusjärjestelyyn on liitetty yrityskiinnitys (kiinnityskohde Endero Oyj:n yrityskiinnityskelpoinen irtain omaisuus, panttivelkakirjat 1-8 á euroa). 7(100)

8 KESKEISIÄ LIIKKEESEENLASKIJAN LIIKETOIMINTAA JA TALOUDELLISTA ASEMAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA (1000 EUR) KONSERNITULOSLASKELMAT IFRS, ei IFRS, ei IFRS, ei Tilintarkastettu Tilintar- Tilintar- tilintarkastettu tilintarkastettu tilintarkastettu FAS kastettu FAS kastettu FAS 9 kk 9 kk 12 kk 12kk 12kk 12kk Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalennukset (*) Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio (*) Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2004 (FAS) sisältävät liikearvopoistoja 243 tuhatta euroa. KONSERNITASEET IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edell. tilikausien voitto/tappio Katsauskauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä (100)

9 PITKÄAIKAISET VELAT Pääomalaina Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat yhteensä LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut lyhytaik. velat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ KONSERNITASEET VASTAAVAA Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Pääomalaina Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ (100)

10 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAT (IFRS) JA RAHOITUSLASKELMAT (FAS) IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut rahoituskulut Saadut rahoitustuotot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Luovutustulot sijoituksista Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä Lainasaamisten takaisinmaksut Satunnaisista eristä johtuva rahavirta Investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Osakeantikulut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa (100)

11 TUNNUSLUKUJA IFRS, ei IFRS, ei IFRS, ei Tilintarkastettu Tilintar- Tilintar- tilintarkastettu tilintarkastettu tilintarkastettu FAS kastettu FAS kastettu FAS Tilintarkastamaton 9 kk 9 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Liikevaihto Liikevoitto/-tappio, 1000 euroa Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -10,5 7,5 7 2,6-2,6-39,7 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1000 euroa Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta -8,1 5,4 5,3 1,1-3,9 12,3 Oman pääoma tuotto-%, ROE n/a n/a Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI n/a n/a Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 6,2 4 2,8 2,8 41,1 0,9 Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 e Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta 0 0 2,8 2,8 2 2 Tulos/osake, EUR -0,15 0,1 0,24 0,14-0,1-1,41 Oma pääoma/osake, EUR 0,57 0,5 0,65 0,54 0,4 0,04 Osinko/osake, EUR n/a n/a Osakkeen kurssikehitys - alin kurssi, EUR 1,46 1,51 1,51 1,51 1,00 1,00 - ylin kurssi, EUR 2,15 2,08 2,08 2,08 2,00 9,50 - keskikurssi (painotettu), EUR 1,66 1,83 1,83 1,83 1,32 2,5 - tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, EUR 1,56 1,83 1,92 1,92 1,73 1,00 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa EUR Henkilömäärä (keskimääräinen) Tunnusluvut (FAS) on laskettu Kirjanpitolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Oman pääoman tuotto (ROE) % = Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - tilikauden verot Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % = Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja Omavaraisuusaste % = poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä taseen loppusumma - saadut ennakot (lyhytaikainen + pitkäaikainen) x 100 x 100 x 100 Tulos/osake, euro = Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 11(100) x 100

12 Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella Oma pääoma/osake, euro = verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä x 100 Osinko/osake, euro = Osakeantioikaistu osinko osaketta kohden lasketaan jakamalla tilikauden osinko osaketta kohden asianomaisen tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukertoimella. Osinko/tulos % = Osakekohtainen osinko Osakekohtainen tulos x 100 Hinta/ voitto-suhde (P/E-luku) = Osakeantikorjattu pörssikurssi Tulos/ osake Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Listalleottoesite julkistetaan Osakeannin täsmäytyspäivä Merkintäaika alkaa Merkintäaika ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla päättyy Merkintäaika toissijaisen merkintäoikeuden nojalla päättyy (arv.) Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille (arv.) Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 12(100)

13 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jos jokin jäljempänä kuvatuista riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Mikäli riskin toteutuminen johtaisi Yhtiön osakekurssin laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia riskejä. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei parhaillaan tiedosteta tai jotka tällä hetkellä arvioidaan epäolennaisiksi, voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön yleisessä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Yhtiön toimintaan ja varallisuuteen saattavat vaikuttaa erilaiset epävarmuustekijät, kuten kansainvälisen politiikan kehitys, muutokset hallitusten politiikassa, verotus, rajoitukset koskien investointeja, valuuttakurssien vaihtelut sekä kehitys lainsäädännössä ja määräyksissä sekä kotimaassa että niissä muissa maissa, joissa Yhtiön asiakkaat sijaitsevat. Muutokset asiakaskunnan kysynnässä Yhtiön asiakkaiden palveluiden kysyntää lisää ohjelmistokehityksen ja testauksen ulkoistaminen ja keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan. Palveluiden kysyntää saattaa laskea käytettävissä olevien ulkoistuspanostusten pieneneminen. Muutokset asiakaskunnassa ja asiakkaiden vaihtuvuus Yhtiön asiakaskunnassa saattaa tapahtua erilaisia yritys- ja yhteistyöjärjestelyjä, joiden yhteydessä saatetaan keskittää ohjelmistopalveluiden ratkaisuja olemassa olevalle ICT-palveluntarjoajalle. Vaikka Yhtiön asiakaskunta on kohtuullisen hajautunut, voivat tällaiset muutokset suurimpien asiakkaiden tilanteessa alentaa merkittävästi Yhtiön liikevaihtoa ja heikentää yrityksen kannattavuutta. Hintakilpailu Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa alalla vallitseva hintakilpailu, joka laskee alan katteita. Myös globalisaatio ja ohjelmistopalveluiden toteuttamisen siirtyminen Suomen rajojen ulkopuolelle laskee hintoja ja vähentää kysyntää. Muutokset kilpailutilanteessa Alan kilpailukentässä saattaa tapahtua muutoksia globalisaation, yritysjärjestelyjen tai asiakkaan ostokäyttäytymisen aiheuttamana. Näillä muutoksilla saattaa olla epäsuotuisia vaikutuksia Yhtiön kilpailukykyyn. Tällaisia muutoksia voivat olla muun muassa ohjelmistoprojektien toteutuksen nopea siirtyminen Intian tai Kiinan kaltaisissa maissa sijaitseviin offshore -keskuksiin. Tämä voi aiheuttaa hintatason merkittävää laskemista Suomen markkinoilla. Kilpailijoiden yhdistyminen ja sulautuminen isommiksi toimijoiksi voi myös heikentää Yhtiön kilpailukykyä. Asiakkaiden mahdollinen ostojen ja ulkoistamisen keskittäminen yhdelle riittävän suurelle päätoimittajalle voi heikentää Yhtiön asemaa nykyisessä asiakaskunnassa. Teknologiset muutokset Alan kiihtyvä teknologian kehitys voi lisätä tarvetta omien asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen ja samalla nostaa sisäisiä koulutuskustannuksia ja ohjelmisto- ja laitehankintojen kulutasoa suhteettoman korkeiksi. On mahdollista, että Yhtiön liiketoimintavolyymit eivät mahdollista osaamisen täysipainoista kehittämistä kaikilla Yhtiön teknologiaalueilla. Rahavarat, rahavirrat ja rahoituksen saatavuus Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kasvuansa mm. tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiön rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat rahoituslaskelman mukaiset rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus. Erityisesti liiketoiminnan rahavirta ja siihen vaikuttava liiketoiminnan kannattavuus lyhyellä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi likvidien rahavarojen riittävyyteen. Liiketoiminnan rahavirran tasapainoon liittyvät siten välillisesti Yhtiön liiketoiminnan riskit ja muut tässä Listalleottoesitteessä esitetyt riippuvuussuhteet. Yhtiön liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, mm. toimintaympäristön, markkinoiden tai kysynnän kehittyminen, joihin Yhtiön johdolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Yhtiö pyrkii hallitsemaan tätä riskiä välillisesti liiketoiminnan riskien hallintaan liittyvin menetelmin, ja toisaalta välittömästi mm. harjoittamalla huolellista kassanhallintaa ja pyrkimällä luomaan ja kontrolloimaan muita rahoitustoiminnon maksuvalmiuteen liittyviä elementtejä, joita ovat esimerkiksi myyntisaamisten maksuehdot sekä faktorointi. 13(100)

14 Viimeisimmässä, ennen Listalleottoesitettä julkaistussa osavuosikatsauksessa yhtiön lyhytaikaiset varat olivat 1063 tuhatta euroa, josta myyntisaamiset ja muut saamiset muodostivat 1024 tuhatta euroa ja rahavarat 39 tuhatta euroa. Yhtiön rahavarojen muutos viimeisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla oli -373 tuhatta euroa, sekä tähän sisältyvä liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -449 tuhatta euroa. Johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on Osakeanti ja annetut merkintäsitoumukset (yhteismäärältään noin euroa) huomioiden riittävä maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus tämänhetkiset tarpeet huomioon ottaen seuraaville 8 kuukaudelle. Häiriöt rahoituksen saatavuudessa tai riittävyydessä voivat merkittävästi heikentää Yhtiön toimintaedellytyksiä, tulosta ja taloudellista asemaa. Riskit kiinteähintaisista projekteista Kiinteällä hinnalla tarjottu projekti saattaa osoittautua suuritöisemmäksi kuin tarjousvaiheessa on alunperin arvioitu. Yhtiö pyrkii katselmoimaan kaikki sitovat projektitarjoukset usean asiantuntijan avulla. Yrityksen johto pyrkii pitämään kiinteähintaisten projektitarjousten määrän ja vastaavasti käynnissä olevien projektien määrän kohtuullisena. Yhtiö ei tarjoa projekteja, joissa ei ole riittävän korkeaa varmuutta niiden toteutettavuudesta. Projektityössä käytetään Yhtiön omaa laatujärjestelmää. Yritysostot Yhtiö strategiaan kuuluu tulevaisuudessakin toiminnan laajentaminen myös yritysostojen kautta. Yritysostot ovat usein vaativia projekteja joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen tai asiakkuuksien menetyksen myötä. Riippuvuus ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja johdosta Yhtiön strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja kilpailukykyisyys edellyttää, että Yhtiö kykenee palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen Yhtiön kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta. Yhtiön liiketoiminnan myönteinen kehitys riippuu siitä, että avainhenkilöt pysyvät Yhtiön palveluksessa. Lisäksi Yhtiö on riippuvainen johtoon kuuluvista avainhenkilöistä, jotka tulevat myös vastaamaan Yhtiön kasvusta erityisesti yritysostojen kautta sekä liiketoiminnan strategisten kehityssuuntien luomisesta. Jos nykyistä henkilöstöä tai johdon avainhenkilöitä menetetään tai Yhtiö ei onnistu tarvittavan lisähenkilökunnan ja avainhenkilöiden palkkaamisessa, sillä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Mikäli rekrytointi tapahtuu suunniteltua hitaammin, palvelutarjonnassa joudutaan käyttämään tavanomaista enemmän alihankintaa, mikä saattaa laskea yrityksen kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Omien asiantuntijoiden ja asiakasvastaavien vaihtuvuus Palvelualalle tyypillinen asiakassuhteiden henkilöityminen saattaa henkilövaihdosten yhteydessä johtaa asiakkuuden menettämiseen. Osakeantiin liittyviä riskejä Osakeannin tarkoituksena on kerätä uusia pääomia Yhtiön kasvun edellyttämän rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Mikäli Osakeannissa tarjottavia uusia osakkeita ei merkitä täysimääräisesti, voivat Yhtiön Osakeannista keräämät varat jäädä olennaisesti alle tavoitellun noin 1 miljoonan euron. Tämän seurauksena Yhtiö ei välttämättä kykene toteuttamaan Osakeannilla hankittavien varojen käyttösuunnitelmaa suunnitellulla tavalla, mikä voi heikentää Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat noin 67,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Suurin osakkeenomistaja omistaa Yhtiön osakkeista ennen Osakeantia noin 30,9 prosenttia ja on sitoutunut kasvattamaan osakeomistustaan Osakeannissa yhteensä osakkeella. Keskittynyt osakeomistus antaa määräysvallan Yhtiössä pienelle määrälle osakkeenomistajia ja on myös omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla. Osakemarkkinoiden riskit Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin Pörssin NM-listalla alkaen. Osakeannissa merkittävät osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisterissä, arviolta Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiö ei vastaa siitä, että osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä siitä, että osakkeille muodostuu aktiiviset jälkimarkkinat NM-Listalla. 14(100)

15 Oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja hallinnolliset toimenpiteet Rahoitustarkastuksen tekemän tutkintapyynnön johdosta Network Development Consulting Oyj:n ( Nedecon ) entistä hallitusta ja toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta ja kurssin vääristämisestä liittyen ja annettuihin pörssitiedotteisiin koskien tulevaa yritysjärjestelyä Endero Group Oyj:n kanssa. Nedeconin ja Endero Group Oyj:n välinen yritysjärjestely hyväksyttiin Nedeconin yhtiökokouksessa maaliskuun lopulla Samassa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa Yhtiön toiminimeksi Endero Oyj ja valittiin uusi hallitus. Rahoitustarkastuksen tutkintapyynnön johdosta tätä entistä hallitusta ja silloista toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta, joka liittyy annettuun tulosvaroitukseen. Esitutkinnan yhteydessä epäiltyjä on myös kuultu oikeushenkilön rangaistusvastuuasiassa koskien ajankohtaan Endero kiistää, että oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytykset täyttyisivät Yhtiön kohdalla. Yhtiölle ei ole ilmoitettu, onko asia edennyt syyteharkintaan. Julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella myös eräiden Yhtiön aiempaan johtoon kuuluneiden osakekaupat Yhtiön osakkeilla olisivat olleet esitutkinnan kohteena. Yhtiöllä on Listalleottoesitteen julkaisupäivänä käynnissä yksi vuonna 2004 aloitettu viivästynyt kiinteähintainen projekti. Osapuolilla on erimielisyys sovitun toimituksen laajuudesta. Yhtiö ei pidä asiakkaan vaatimuksia perusteltuina vaan jatkaa projektin toteuttamista pääsääntöisesti alkuperäisen sopimuksen ja siinä sovittujen määritysten mukaisesti. Yhtiö saattaa kuitenkin joutua tekemään merkittävästi suuremman työmäärän kyseisen asiakasprojektin loppuunsaattamiseksi sekä korvaamaan asiakkaalle projektin viivästymisestä aiheutuvia välittömiä vahinkoja. Yhtiö ei pidä mahdollista korvausvastuuta merkittävä arvioitaessa Yhtiön taloudellista asemaa. Yhtiö voi joutua oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden ja muiden oikeustoimien kohteeksi, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön julkiseen kuvaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Listalleottoesitteen julkaisupäivänä Yhtiön tiedossa ei kuitenkaan ole muita kuin edellä kuvattu Yhtiötä tai konsernia koskevia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyitä, joilla voisi olla olennainen vaikutus Yhtiön tai konsernin taloudelliseen asemaan. Osingonmaksupolitiikka ja jakokelpoiset varat Mahdollisten tulevaisuudessa jaettavien osinkojen määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista ja muista tekijöistä. Ylläpitääkseen vakavaraisuuttaan nykyisessä kasvuvaiheessa Yhtiö tulee harjoittamaan pidättyväistä osinkopolitiikkaa lähitulevaisuudessa. Ylimääräinen yhtiökokous ja varsinainen yhtiökokous päättivät alentaa yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi yhteensä ,80 eurolla. Osakepääoman alentaminen merkittiin kaupparekisteriin Samanaikaisesti osakkeiden yhdistämisen kanssa rekisteröidyn osakepääoman alentamisen johdosta yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo muuttui 0,10 euroon. Osakepääoman alentamisen johdosta yhtiö ei voi jakaa voittoa seuraavaan kolmeen vuoteen osakepääoman alentamisen rekisteröinnistä lukien ilman rekisteriviranomaisen lupaa. Liikearvo Ennen vuotta 2004 tehtyihin yrityskauppojen hankintamenolaskelmiin sovelletaan siirtymästandardia eikä hankintamenolaskelmia ole laadittu uudelleen IFRS 3 mukaisiksi. Endero Oyj on soveltanut IFRS 3 -standardia jälkeen. Standardin mukaan ostetun yrityksen kaikki taseen erät arvostetaan käypiin arvoihin, jolloin liikearvon osuus pienenee. Liikearvoista ei tehdä IFRS:ssä poistoja, vaan niille suoritetaan arvonalennustesti siirtymäpäivän olosuhteiden perusteella ja sen jälkeen vuosittain. Arvonalennustestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään joko kassavirtaperusteisena käyttöarvona tai markkina-arvona. Vuonna 2004 Endero Oyj ei tehnyt yrityskauppoja. Vuonna 2005 Conformiqin testaus- ja koulutusliiketoiminnan hankinnasta syntynyttä liikearvoa kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin 50 tuhatta euroa. Kohdistukset liittyivät asiakassopimuskantoihin. Liiketoiminnan yhdistämisessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoaika on 3 vuotta. Yhtiön taseen sisältämiin liikearvoihin tai tase-arvoihin ei kohdistunut arvonalennuskirjaustarvetta vuonna Taseen mukainen liikearvo oli tuhatta euroa koostuen vuonna 2003 Regex Oy:ltä hankitusta asiantuntijaliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta sekä vuonna 2005 Conformiq Software Oy:ltä hankitusta testausja koulutusliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta. Liikearvoa kuvaavat luvut perustuvat osittain myös Yhtiön johdon 15(100)

16 arvioihin tai oletuksiin kassavirroista ja korkotasosta. Tällaiset arviot ja oletukset ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yrityskiinnitys Yhtiö on solminut vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen aikana sopimuksen tilin luotollisuudesta. Luottolimiitin enimmäismäärä euroa. Tästä luotollisesta tilistä Yhtiö on saanut Finnvera Oyj:ltä sitoumuksen 65%:n vastuuosuuden mukaiseen omavelkaiseen takaukseen limiitin määrän ja limiittisopimuksen päättymisen jälkeen kertyvän viivästyskoron maksamisesta. Kyseiseen rahoitusjärjestelyyn on liitetty yrityskiinnitys (kiinnityskohde Endero Oyj:n yrityskiinnityskelpoinen irtain omaisuus, panttivelkakirjat 1-8 á euroa). Tiettyjä ennusteita koskeva varoitus Tietyt tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat näkemykset ja tiedot pohjautuvat Yhtiön johdon arvioon tai ovat oletuksia, jotka pohjautuvat johdon käytössä oleviin tietoihin. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausunnot heijastavat Yhtiön näkymiä suhteessa tuleviin tapahtumiin ja ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yhtiön kannattavuus ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Yhtiössä tulevaisuudessa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetyistä. Monet kannattavuuteen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Yhtiö voi niihin vaikuttaa tai ennustaa niitä. Tehdyt ennusteet perustuvat Yhtiön johdon perusteltuun käsitykseen, mutta osakkeenomistajien ei kuitenkaan tule liiallisesti luottaa tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin. Muun muassa seuraavat tärkeät tekijät voivat vaikuttaa konsernin toimintaan ja tulokseen, jolloin konsernin kannattavuus ja sen osakkeen arvo voi tämän Listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen poiketa merkittävästi tässä Listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista: Yleisissä taloudellisissa suhdanteissa tapahtuvat muutokset, muutokset Yhtiön liiketoiminta-alueella toimivien yhtiöiden yleisissä markkina-arvostusperusteissa, Yhtiön yhteistyö- ja palveluntarjontasopimukset, kilpailutilanne markkinoilla, muutokset Yhtiön liiketoiminta-alueita koskevissa säädöksissä, mahdollisesti tarvittavan lisäkäyttöpääoman ja muun rahoituksen saatavuus hyväksyttävin ehdoin, muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen riskien realisoituminen. 16(100)

17 Yhtiö YHTIÖ JA NEUVONANTAJAT Endero Oyj Kiviaidankatu 2 F, Helsinki Käyntiosoite: Vattuniemenkuja 5 Puh Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), Helsinki, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Ala-Mello. Tilintarkastaja on tarkastanut tilinpäätökset vuosilta Tilintarkastuskertomukset esitetään kokonaisuudessaan Listalleottoesitteeseen liitettyjen tilinpäätöstietojen yhteydessä. Järjestäjä Annin merkintäpaikkana toimii Privanet Pankkiiriliike Oy, Mannerheimintie 8A, 5. krs, Helsinki. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Listalleottoesitteen laadinnassa Yhtiötä on avustanut FinIT Law Offices Oy, Erottajankatu 1 3 A, Helsinki tukeutuen esitteen sisältämän informaation osalta Yhtiön toimittamiin materiaaleihin ja informaatioon. YHTIÖN HALLITUKSEN VAKUUTUS Vakuutamme, että olemme varmistuneet riittävän huolellisesti, että parhaan ymmärryksemme mukaan tässä Listalleottoesitteessä liikkeeseenlaskijasta annetut tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsinki Endero Oyj Hallitus Stefan Björkman, puheenjohtaja Juhani Erma Peter Seligson Tomi Dahlberg 17(100)

18 TAUSTA JA TAVOITE OSAKEANNIN TAUSTA JA TAVOITE SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ Yhtiön strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa laaja-alaisena ohjelmistopalvelukumppanina. Riittävän laajan osaamis- ja palveluportfolion kehittäminen ja yrityksen kasvattaminen nopeasti riittävään kokoon vaatii panostuksia. Suuremmassa yhtiössä kiinteiden hallintokulujen suhteellinen osuus kaikista kuluista on pienempi ja laskutusasteen vaihteluun liittyvä kannattavuus helpommin hallittavissa. Kokoluokan kasvaessa Yhtiö voi vastaanottaa laajempia toimeksiantoja suuremmilta asiakkailta sekä hyödyntää mahdollisia joustoja suurempien liiketoimintavolyymien ansiosta. Osakeannin tavoitteena on Yhtiön rahoituksellisen tilanteen ja taserakenteen vakauttaminen. Yhtiö hakee Osakeannilla kasvun rahoittamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin ja investointeihin riittävää rahoitusta. MERKITTÄVÄKSI TARJOTTAVAT OSAKKEET Osake: ISIN: Osakkeiden lukumäärä: Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo: ENDERO, ENEIV FI osaketta 0,10 euroa Osakkeet on laskettu liikkeeseen ylimääräisen yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä. Osakeannin ehdot on kokonaisuudessaan esitetty jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä. Muut Osakeantia koskevat julkiset asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vastaarvo on euroa. Osakeannissa tarjottavat osakkeet edustavat yhteensä noin 23 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin aikaansaaman osakepääoman enimmäiskorotuksen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Liikkeeseen lasketut osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Osakeannissa merkittävät osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisterissä, arviolta Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-Listalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiön tiedossa ei ole osakas- tai muita sopimuksia, jotka rajoittaisivat Yhtiön osakkeiden vapaata luovutettavuutta. MERKINTÄSITOUMUKSET Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oyj on antanut merkintäsitoumuksen yhteensä uuden osakkeen merkintään Osakeannissa. Määrä vastaa noin 15,1 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ennen Osakeantia ja, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, noin 11,6 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat uudet osakkeet merkitään ja Atine Group Oyj:n osakemerkintä hyväksytään kokonaisuudessaan, nousee Atine Group Oyj:n osakeomistus Yhtiössä noin 30,9%:sta yhteensä noin 35,3 prosenttiin. Peter Seligsonin lähipiiriin kuuluva Hanso S.A on antanut merkintäsitoumuksen yhteensä uuden osakkeen merkintään Osakeannissa. Määrä vastaa noin 3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ennen Osakeantia ja, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, noin 2,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Hanso S.A ei omista muita Yhtiön osakkeita. Eero Lähteenmäen lähipiiriin kuuluva Osakeyhtiö A&E Lähteenmäki on antanut merkintäsitoumuksen yhteensä uuden osakkeen merkintään Osakeannissa. Määrä vastaa noin 3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ennen Osakeantia ja, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, noin 2,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat uudet merkitään ja Osakeyhtiö A&E Lähteenmäen osakemerkintä hyväksytään kokonaisuudessaan, laskee tämän osakeomistus Yhtiössä noin 15,3%:sta yhteensä noin 14,0 prosenttiin. 18(100)

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena OMX

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä 14.3.2005 ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään 7.692.400 osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 2 PERUSESITE 18.2.2008 Tämän Perusesitteen on laatinut Takoma Oyj (jäljempänä myös Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Yhtiön Osakkeet ovat

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

19.5.2015 TALENOM OYJ

19.5.2015 TALENOM OYJ 19.5.2015 TALENOM OYJ LISTAUTUMISESITE Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 044 119 Tarjottavaa Osaketta Merkintähinta 7,36 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta ESITE 28.2.2013 GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 15.5.2012 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 12.088.836 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.7.2007 Osakeanti enintään 4.720.630 osaketta Tämän listalleottoesitteen ("Esite") mukainen osakeanti ("Osakeanti") liittyy Affecto Oyj:n ("Yhtiö" tai "Affecto") julkiseen ostotarjoukseen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti. Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta

Osakeanti. Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta COMPONENTA OYJ ESITE 16.8.2013 Osakeanti Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot