ENDERO OYJ. Endero Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä enintään osaketta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENDERO OYJ. Endero Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2005 päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä enintään 715.000 osaketta."

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE ENDERO OYJ Endero Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä enintään osaketta. Endero Oyj:n (jäljempänä Yhtiö tai Endero ) ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla vähintään kymmenellä ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään sata ja enintään uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euroa ( Osakeanti ). Osakeanti suunnataan ensisijaisesti niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon. Ensisijainen merkintäoikeus annetaan myös Yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien haltijoille optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Osakeannissa ei noudateta merkintäsuhdetta, jonka mukaan yhdellä vanhalla osakkeella voisi merkitä tietyn määrän uusia osakkeita. Merkintään oikeutetut voivat vähimmäismerkintämäärän (yksi pörssierä, 100 osaketta) ja Osakeannin enimmäismäärän rajoissa tehdä merkintöjä haluamaansa pörssierällä jaolliseen määrään uusia osakkeita. Merkintäaikana mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet voidaan tarjota yhtiön hallituksen päättämille tahoille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta myös yhtiön lähipiiriin kuuluville tahoille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä ensi- että toissijaisessa merkinnässä ehdotetaan poikettavaksi yhtiön kasvun edellyttämän rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman nopealla aikataululla. Merkintäoikeudet Osakeannissa eivät ole siirrettävissä eikä niillä voida käydä kauppaa. Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 1,40 euroa, joka vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä lokakuussa Merkintähinta on sama ensi- ja toissijaisessa merkinnässä. Merkintähinta on maksettava merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä voidaan Yhtiön hallituksen hyväksyessä maksaa myös kuittaamalla riidaton saatava Yhtiöltä. Merkintähinnasta osakepääomana kirjataan osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä 0,10 euroa ja loput ylikurssina. Merkintätarjousten vastaanotto alkaa klo 9.00 ja päättyy ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla klo ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla klo Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla tunnuksella ENE1V. Yhtiö suunnittelee listaavansa osakeanneissa merkityt uudet osakkeet Helsingin Pörssin NM-listalle arviolta alkaen samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa. Sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät. Järjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy

2 Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista Listalleottoesitteessä erikseen ilmoitetuista lähteistä. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Listalleottoesitteen sisältämät tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä ja sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Listalleottoesitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Jokaisen Osakkeiden merkintää tai hankkimista harkitsevan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa siinä valtiossa, jossa sijoittaja ostaa, tarjoaa, myy tai merkitsee Yhtiön osakkeita taikka pitää hallussa tai levittää tätä Listalleottoesitettä, ja saada vaadittava suostumus, hyväksyntä tai lupa Yhtiön osakkeiden merkintään, ostamiseen, tarjoamiseen tai myyntiin sen valtion voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti, jonka lainsäädännön alainen sijoittaja on tai jossa osto, tarjous tai myynti toteutetaan. Yhtiöllä, sen neuvonantajilla tai Järjestäjällä ei kenelläkään ole mitään vastuuta näiden velvollisuuksien noudattamisesta. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen ( /452) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 165/250/2005. Tämä Listalleottoesite on saatavilla Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki, Yhtiön Internet-sivuilla (www.endero.com), Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Kiviaidankatu 2F, Helsinki (käyntiosoite Vattuniemenkuja 5) ja Järjestäjän kotisivuilla osoitteessa sekä Privanet Pankkiiriliike Oy:n merkintäpisteestä osoitteessa Mannerheimintie 8 A 5.krs, Helsinki. Yhtiö on laatinut tämän Listalleottoesitteen Osakeannin yhteydessä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita tarjottavien uusien osakkeiden merkitsemistä. Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Listalleottoesitteessä ilmoitetuista lähteistä. Tämän Listalleottoesitteen jäljentäminen tai levittäminen taikka sen sisällön paljastaminen tai käyttö missä tahansa muussa tarkoituksessa kuin Osakeannissa tarjottaviin uusiin osakkeisiin tehtävän sijoituksen harkitsemisen yhteydessä on kiellettyä. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Yhtiön neuvonantajien tai Järjestäjän hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat merkinnät tai toimeksiannot eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, tai sellaiselle henkilölle, jonka osalta tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Yhtiön osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Järjestäjä edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämän Listalleottoesitteen perusteella Yhtiön uusia osakkeita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä Listalleottoesitettä tai tämän Listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Osakeannin yhteydessä uusia osakkeita ei tarjota Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa asuville sijoittajille. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2(100)

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 YLEISTÄ ENDERO OYJ:STÄ... 5 ENDERO OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET... 5 RISKITEKIJÖITÄ... 5 KESKEISIÄ LIIKKEESEENLASKIJAN LIIKETOIMINTAA JA TALOUDELLISTA ASEMAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA... 8 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ RISKITEKIJÄT YHTIÖ JA NEUVONANTAJAT YHTIÖN HALLITUKSEN VAKUUTUS OSAKEANNIN TAUSTA JA TAVOITE SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ TAUSTA JA TAVOITE MERKITTÄVÄKSI TARJOTTAVAT OSAKKEET MERKINTÄSITOUMUKSET OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE YLEISTÄ TIETOJA ENDERO-KONSERNISTA YLEISTÄ KONSERNIRAKENNE MUITA OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT HISTORIA STRATEGIA JA TAVOITTEET YHTIÖN OSAAMISALUEET YHTIÖN PALVELUMALLIT MARKKINOIDEN KUVAUS AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS; PATENTIT JA LISENSSIT IMMATERIAALIOIKEUDET MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET INVESTOINNIT LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA YHTIÖN LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISIA TAPAHTUMIA TULOSENNUSTEET IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN TAUSTAA LIIKETOIMINNAN TULOKSEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN KEHITYKSEN KUVAAMISELLE TAMMI-SYYSKUU 2005 VERRATTUNA TAMMI-SYYSKUU TILIKAUSI 2004 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI 2003 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI RAHAVIRTALASKELMAT OSINGONJAKO VEROTUS RAHOITUKSEN LÄHTEET TILINPÄÄTÖSTEN LAADINTA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET AJALTA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEIDEN MUUTOKSET ALKAEN RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET (100)

4 YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT CORPORATE GOVERNANCE SUOSITUSTEN NOUDATTAMINEN HALLITUS HALLITUKSEN VALIOKUNNAT TOIMITUSJOHTAJA JOHDON OSAKKEENOMISTUS ETURISTIRIIDAT SISÄPIIRI SEKÄ JOHDON JA SISÄPIIRIN KAUPANKÄYNTIOHJE HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT SEKÄ MYÖNNETYT ETUUDET SEKÄ ELÄKEVASTUUT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET PALVELUSOPIMUKSET TYÖNTEKIJÄT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISTÄ TIIVISTELMÄ YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA OPTIO OIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OMAT OSAKKEET OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET PÄÄOMALAINAT HALLITUKSEN VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN YHTIÖN SITOUMUKSET UUSIEN OSAKKEIDEN LIIKKEESEENLASKUUN OSAKKEITA KOSKEVAT LUOVUTUSRAJOITUKSET OMISTUSRAKENNE JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAT YHTIÖN JA SEN LÄHIPIIRIN VÄLISET LIIKETOIMET ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET TILINTARKASTAJAN TARKASTAMAT ESITTEESEEN SISÄLTYVÄT TIEDOT TILINTARKASTAJAN ESITTÄMÄT HUOMAUTUKSET TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO LISTALLEOTTOESITTEESEEN SISÄLTYVISTÄ TULEVAISUUDEN ENNUSTEISTA ENDERO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVIA TALOUDELLISIA TIETOJA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITETIETOINEEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUS OSAVUOSIKATSAUS ESITTEESEEN VIITTAAMALLA LIITETYT ASIAKIRJAT (100)

5 TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu täydelliseksi, vaan sitä on pidettävä tämän Listalleottoesitteen ja siinä esitetyn yksityiskohtaisemman tiedon johdantona. Osakeantiin osallistumista ja Uusiin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tähän Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena, eikä yksin tässä tiivistelmässä esitettyyn tietoon. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Listalleottoesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä ainoastaan, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin. YLEISTÄ ENDERO OYJ:STÄ Endero Oyj (y-tunnus ) on vuonna kaupparekisteriin rekisteröity asiakaskohtaiseen ohjelmistotuotantoon, integraatioratkaisuihin ja testaukseen erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritykset ja tuotekehitysorganisaatiot sekä suurten ja keskisuurten yritysten tietohallintoyksiköt. Endero -konserniin kuuluvat emoyhtiö Endero Oyj:n lisäksi Optioparkki Oy sekä Entirem Oy. Konserniyhtiöistä operatiivista liiketoimintaa harjoittaa vain Endero Oyj. Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin Pörssin NM-listalla alkaen. ENDERO OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET Yhtiön osakepääoma on ennen Osakeantia ,20 euroa jakaantuen täysin maksettuun osakkeeseen. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Tarjottavat osakkeet: Osake: ISIN: Osakkeiden lukumäärä: Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo: ENDERO, ENEIV FI osaketta 0,10 euroa Osakkeet on laskettu liikkeeseen ylimääräisen yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä. Osakeannin ehdot on kokonaisuudessaan esitetty jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä. Muut Osakeantia koskevat julkiset asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vastaarvo on euroa. Osakeannissa tarjottavat osakkeet edustavat yhteensä noin 23 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin aikaansaaman osakepääoman enimmäiskorotuksen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Liikkeeseen lasketut osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Osakeannissa merkittävät osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisterissä, arviolta Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta alkaen. RISKITEKIJÖITÄ Operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä on negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, yllättävä asiakaskunnan vaihtuvuus, hintatasojen tippuminen ja kilpailutilanteen kiristyminen. Rahoitusriskit Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan mm. tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiön rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat rahoituslaskelman mukaiset rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus. Viimeisimmässä, ennen Listalleottoesitettä julkaistussa osavuosikatsauksessa yhtiön lyhytaikaiset varat olivat 1063 tuhatta euroa, josta myyntisaamiset ja muut saamiset muodostivat 1024 tuhatta euroa ja rahavarat 39 tuhatta euroa. Yhtiön rahavarojen muutos viimeisen 5(100)

6 osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla oli -373 tuhatta euroa, sekä tähän sisältyvä liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -449 tuhatta euroa. Johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on Osakeanti ja annetut merkintäsitoumukset (yhteismäärältään noin euroa) huomioiden riittävä maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus tämänhetkiset tarpeet huomioon ottaen seuraaville 8 kuukaudelle. Häiriöt rahoituksen saatavuudessa tai riittävyydessä ml. mahdollinen Osakeannin vajaamerkintä voivat merkittävästi heikentää Yhtiön toimintaedellytyksiä, tulosta ja taloudellista asemaa. Yritysostoihin liittyvät riskit Yhtiö strategiaan kuuluu tulevaisuudessakin toiminnan laajentaminen myös yritysostojen kautta. Yritysostot ovat usein vaativia projekteja joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen tai asiakkuuksien menetyksen myötä. Henkilöstöriski Yhtiön strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja kilpailukyky edellyttää, että Yhtiö kykenee palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä. Jos nykyistä henkilöstöä tai johdon avainhenkilöitä menetetään tai Yhtiö ei onnistu tarvittavan lisähenkilökunnan ja avainhenkilöiden palkkaamisessa, sillä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Myös palvelualalle tyypillinen asiakassuhteiden henkilöityminen saattaa henkilövaihdosten yhteydessä johtaa asiakkuuden menettämiseen. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen ja osakkeen likviditeetti Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin Pörssin NM-listalla alkaen. Yhtiö ei vastaa siitä, että osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä siitä, että osakkeille muodostuu aktiiviset jälkimarkkinat NM-Listalla. Keskittynyt osakeomistus antaa määräysvallan Yhtiössä pienelle määrälle osakkeenomistajia ja on myös omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla. Oikeudenkäyntiuhka Rahoitustarkastuksen tekemän tutkintapyynnön johdosta Network Development Consulting Oyj:n ( Nedecon ) entistä hallitusta ja toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta ja kurssin vääristämisestä liittyen ja annettuihin pörssitiedotteisiin koskien tulevaa yritysjärjestelyä Endero Group Oyj:n kanssa. Nedeconin ja Endero Group Oyj:n välinen yritysjärjestely hyväksyttiin Nedeconin yhtiökokouksessa maaliskuun lopulla Samassa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa Yhtiön toiminimeksi Endero Oyj ja valittiin uusi hallitus. Rahoitustarkastuksen tutkintapyynnön johdosta tätä entistä hallitusta ja silloista toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta, joka liittyy annettuun tulosvaroitukseen. Esitutkinnan yhteydessä epäiltyjä on myös kuultu oikeushenkilön rangaistusvastuuasiassa koskien ajankohtaan Endero kiistää, että oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytykset täyttyisivät Yhtiön kohdalla. Yhtiölle ei ole ilmoitettu, onko asia edennyt syyteharkintaan. Julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella myös eräiden Yhtiön aiempaan johtoon kuuluneiden osakekaupat Yhtiön osakkeilla olisivat olleet esitutkinnan kohteena. Yhtiöllä on Listalleottoesitteen julkaisupäivänä käynnissä yksi vuonna 2004 aloitettu viivästynyt kiinteähintainen projekti. Osapuolilla on erimielisyys sovitun toimituksen laajuudesta. Yhtiö ei pidä asiakkaan vaatimuksia perusteltuina vaan jatkaa projektin toteuttamista pääsääntöisesti alkuperäisen sopimuksen ja siinä sovittujen määritysten mukaisesti. Yhtiö saattaa kuitenkin joutua tekemään merkittävästi suuremman työmäärän kyseisen asiakasprojektin loppuunsaattamiseksi sekä korvaamaan asiakkaalle projektin viivästymisestä aiheutuvia välittömiä vahinkoja. Yhtiö ei pidä mahdollista korvausvastuuta merkittävä arvioitaessa Yhtiön taloudellista asemaa. Yhtiö voi joutua oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden ja muiden oikeustoimien kohteeksi, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön julkiseen kuvaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Listalleottoesitteen julkaisupäivänä Yhtiön tiedossa ei kuitenkaan ole muita kuin edellä kuvattu Yhtiötä tai konsernia koskevia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyitä, joilla voisi olla olennainen vaikutus Yhtiön tai konsernin taloudelliseen asemaan. Osingonmaksupolitiikka ja jakokelpoiset varat Mahdollisten tulevaisuudessa jaettavien osinkojen määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista ja muista tekijöistä. Ylläpitääkseen vakavaraisuuttaan nykyisessä kasvuvaiheessa Yhtiö tulee harjoittamaan pidättyväistä osinkopolitiikkaa lähitulevaisuudessa. Osakepääoman 6(100)

7 alentamisen johdosta yhtiö ei voi jakaa voittoa seuraavaan kolmeen vuoteen osakepääoman alentamisen rekisteröinnistä lukien ilman rekisteriviranomaisen lupaa. Liikearvo Ennen vuotta 2004 tehtyihin yrityskauppojen hankintamenolaskelmiin sovelletaan siirtymästandardia eikä hankintamenolaskelmia ole laadittu uudelleen IFRS 3 mukaisiksi. Endero Oyj on soveltanut IFRS 3 -standardia jälkeen. Standardin mukaan ostetun yrityksen kaikki taseen erät arvostetaan käypiin arvoihin, jolloin liikearvon osuus pienenee. Liikearvoista ei tehdä IFRS:ssä poistoja, vaan niille suoritetaan arvonalennustesti siirtymäpäivän olosuhteiden perusteella ja sen jälkeen vuosittain. Arvonalennustestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään joko kassavirtaperusteisena käyttöarvona tai markkina-arvona. Vuonna 2004 Endero Oyj ei tehnyt yrityskauppoja. Vuonna 2005 Conformiq Software Oy:n testaus- ja koulutusliiketoiminnan hankinnasta syntynyttä liikearvoa kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin 50 tuhatta euroa. Kohdistukset liittyivät asiakassopimuskantoihin. Liiketoiminnan yhdistämisessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoaika on 3 vuotta. Yhtiön taseen sisältämiin liikearvoihin tai tase-arvoihin ei kohdistunut arvonalennuskirjaustarvetta vuonna Taseen mukainen liikearvo oli tuhatta euroa koostuen vuonna 2003 Regex Oy:ltä hankitusta asiantuntijaliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta sekä vuonna 2005 Conformiq Software Oy:ltä hankitusta testaus- ja koulutusliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta. Liikearvoa kuvaavat luvut perustuvat osittain myös Yhtiön johdon arvioihin tai oletuksiin kassavirroista ja korkotasosta. Tällaiset arviot ja oletukset ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yrityskiinnitys Yhtiö on solminut vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen aikana sopimuksen tilin luotollisuudesta. Luottolimiitin enimmäismäärä euroa. Tästä luotollisesta tilistä Yhtiö on saanut Finnvera Oyj:ltä sitoumuksen 65%:n vastuuosuuden mukaiseen omavelkaiseen takaukseen limiitin määrän ja limiittisopimuksen päättymisen jälkeen kertyvän viivästyskoron maksamisesta. Kyseiseen rahoitusjärjestelyyn on liitetty yrityskiinnitys (kiinnityskohde Endero Oyj:n yrityskiinnityskelpoinen irtain omaisuus, panttivelkakirjat 1-8 á euroa). 7(100)

8 KESKEISIÄ LIIKKEESEENLASKIJAN LIIKETOIMINTAA JA TALOUDELLISTA ASEMAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA (1000 EUR) KONSERNITULOSLASKELMAT IFRS, ei IFRS, ei IFRS, ei Tilintarkastettu Tilintar- Tilintar- tilintarkastettu tilintarkastettu tilintarkastettu FAS kastettu FAS kastettu FAS 9 kk 9 kk 12 kk 12kk 12kk 12kk Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalennukset (*) Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio (*) Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2004 (FAS) sisältävät liikearvopoistoja 243 tuhatta euroa. KONSERNITASEET IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edell. tilikausien voitto/tappio Katsauskauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä (100)

9 PITKÄAIKAISET VELAT Pääomalaina Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat yhteensä LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut lyhytaik. velat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ KONSERNITASEET VASTAAVAA Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Pääomalaina Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ (100)

10 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAT (IFRS) JA RAHOITUSLASKELMAT (FAS) IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu IFRS, ei tilintarkastettu Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS Tilintarkastettu FAS Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut rahoituskulut Saadut rahoitustuotot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Luovutustulot sijoituksista Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä Lainasaamisten takaisinmaksut Satunnaisista eristä johtuva rahavirta Investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Osakeantikulut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa (100)

11 TUNNUSLUKUJA IFRS, ei IFRS, ei IFRS, ei Tilintarkastettu Tilintar- Tilintar- tilintarkastettu tilintarkastettu tilintarkastettu FAS kastettu FAS kastettu FAS Tilintarkastamaton 9 kk 9 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Liikevaihto Liikevoitto/-tappio, 1000 euroa Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -10,5 7,5 7 2,6-2,6-39,7 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1000 euroa Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta -8,1 5,4 5,3 1,1-3,9 12,3 Oman pääoma tuotto-%, ROE n/a n/a Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI n/a n/a Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 6,2 4 2,8 2,8 41,1 0,9 Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 e Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta 0 0 2,8 2,8 2 2 Tulos/osake, EUR -0,15 0,1 0,24 0,14-0,1-1,41 Oma pääoma/osake, EUR 0,57 0,5 0,65 0,54 0,4 0,04 Osinko/osake, EUR n/a n/a Osakkeen kurssikehitys - alin kurssi, EUR 1,46 1,51 1,51 1,51 1,00 1,00 - ylin kurssi, EUR 2,15 2,08 2,08 2,08 2,00 9,50 - keskikurssi (painotettu), EUR 1,66 1,83 1,83 1,83 1,32 2,5 - tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, EUR 1,56 1,83 1,92 1,92 1,73 1,00 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa EUR Henkilömäärä (keskimääräinen) Tunnusluvut (FAS) on laskettu Kirjanpitolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Oman pääoman tuotto (ROE) % = Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - tilikauden verot Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % = Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja Omavaraisuusaste % = poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä taseen loppusumma - saadut ennakot (lyhytaikainen + pitkäaikainen) x 100 x 100 x 100 Tulos/osake, euro = Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 11(100) x 100

12 Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella Oma pääoma/osake, euro = verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä x 100 Osinko/osake, euro = Osakeantioikaistu osinko osaketta kohden lasketaan jakamalla tilikauden osinko osaketta kohden asianomaisen tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukertoimella. Osinko/tulos % = Osakekohtainen osinko Osakekohtainen tulos x 100 Hinta/ voitto-suhde (P/E-luku) = Osakeantikorjattu pörssikurssi Tulos/ osake Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Listalleottoesite julkistetaan Osakeannin täsmäytyspäivä Merkintäaika alkaa Merkintäaika ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla päättyy Merkintäaika toissijaisen merkintäoikeuden nojalla päättyy (arv.) Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille (arv.) Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 12(100)

13 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jos jokin jäljempänä kuvatuista riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Mikäli riskin toteutuminen johtaisi Yhtiön osakekurssin laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia riskejä. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei parhaillaan tiedosteta tai jotka tällä hetkellä arvioidaan epäolennaisiksi, voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön yleisessä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Yhtiön toimintaan ja varallisuuteen saattavat vaikuttaa erilaiset epävarmuustekijät, kuten kansainvälisen politiikan kehitys, muutokset hallitusten politiikassa, verotus, rajoitukset koskien investointeja, valuuttakurssien vaihtelut sekä kehitys lainsäädännössä ja määräyksissä sekä kotimaassa että niissä muissa maissa, joissa Yhtiön asiakkaat sijaitsevat. Muutokset asiakaskunnan kysynnässä Yhtiön asiakkaiden palveluiden kysyntää lisää ohjelmistokehityksen ja testauksen ulkoistaminen ja keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan. Palveluiden kysyntää saattaa laskea käytettävissä olevien ulkoistuspanostusten pieneneminen. Muutokset asiakaskunnassa ja asiakkaiden vaihtuvuus Yhtiön asiakaskunnassa saattaa tapahtua erilaisia yritys- ja yhteistyöjärjestelyjä, joiden yhteydessä saatetaan keskittää ohjelmistopalveluiden ratkaisuja olemassa olevalle ICT-palveluntarjoajalle. Vaikka Yhtiön asiakaskunta on kohtuullisen hajautunut, voivat tällaiset muutokset suurimpien asiakkaiden tilanteessa alentaa merkittävästi Yhtiön liikevaihtoa ja heikentää yrityksen kannattavuutta. Hintakilpailu Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa alalla vallitseva hintakilpailu, joka laskee alan katteita. Myös globalisaatio ja ohjelmistopalveluiden toteuttamisen siirtyminen Suomen rajojen ulkopuolelle laskee hintoja ja vähentää kysyntää. Muutokset kilpailutilanteessa Alan kilpailukentässä saattaa tapahtua muutoksia globalisaation, yritysjärjestelyjen tai asiakkaan ostokäyttäytymisen aiheuttamana. Näillä muutoksilla saattaa olla epäsuotuisia vaikutuksia Yhtiön kilpailukykyyn. Tällaisia muutoksia voivat olla muun muassa ohjelmistoprojektien toteutuksen nopea siirtyminen Intian tai Kiinan kaltaisissa maissa sijaitseviin offshore -keskuksiin. Tämä voi aiheuttaa hintatason merkittävää laskemista Suomen markkinoilla. Kilpailijoiden yhdistyminen ja sulautuminen isommiksi toimijoiksi voi myös heikentää Yhtiön kilpailukykyä. Asiakkaiden mahdollinen ostojen ja ulkoistamisen keskittäminen yhdelle riittävän suurelle päätoimittajalle voi heikentää Yhtiön asemaa nykyisessä asiakaskunnassa. Teknologiset muutokset Alan kiihtyvä teknologian kehitys voi lisätä tarvetta omien asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen ja samalla nostaa sisäisiä koulutuskustannuksia ja ohjelmisto- ja laitehankintojen kulutasoa suhteettoman korkeiksi. On mahdollista, että Yhtiön liiketoimintavolyymit eivät mahdollista osaamisen täysipainoista kehittämistä kaikilla Yhtiön teknologiaalueilla. Rahavarat, rahavirrat ja rahoituksen saatavuus Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kasvuansa mm. tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiön rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat rahoituslaskelman mukaiset rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus. Erityisesti liiketoiminnan rahavirta ja siihen vaikuttava liiketoiminnan kannattavuus lyhyellä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi likvidien rahavarojen riittävyyteen. Liiketoiminnan rahavirran tasapainoon liittyvät siten välillisesti Yhtiön liiketoiminnan riskit ja muut tässä Listalleottoesitteessä esitetyt riippuvuussuhteet. Yhtiön liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, mm. toimintaympäristön, markkinoiden tai kysynnän kehittyminen, joihin Yhtiön johdolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Yhtiö pyrkii hallitsemaan tätä riskiä välillisesti liiketoiminnan riskien hallintaan liittyvin menetelmin, ja toisaalta välittömästi mm. harjoittamalla huolellista kassanhallintaa ja pyrkimällä luomaan ja kontrolloimaan muita rahoitustoiminnon maksuvalmiuteen liittyviä elementtejä, joita ovat esimerkiksi myyntisaamisten maksuehdot sekä faktorointi. 13(100)

14 Viimeisimmässä, ennen Listalleottoesitettä julkaistussa osavuosikatsauksessa yhtiön lyhytaikaiset varat olivat 1063 tuhatta euroa, josta myyntisaamiset ja muut saamiset muodostivat 1024 tuhatta euroa ja rahavarat 39 tuhatta euroa. Yhtiön rahavarojen muutos viimeisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla oli -373 tuhatta euroa, sekä tähän sisältyvä liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -449 tuhatta euroa. Johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on Osakeanti ja annetut merkintäsitoumukset (yhteismäärältään noin euroa) huomioiden riittävä maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus tämänhetkiset tarpeet huomioon ottaen seuraaville 8 kuukaudelle. Häiriöt rahoituksen saatavuudessa tai riittävyydessä voivat merkittävästi heikentää Yhtiön toimintaedellytyksiä, tulosta ja taloudellista asemaa. Riskit kiinteähintaisista projekteista Kiinteällä hinnalla tarjottu projekti saattaa osoittautua suuritöisemmäksi kuin tarjousvaiheessa on alunperin arvioitu. Yhtiö pyrkii katselmoimaan kaikki sitovat projektitarjoukset usean asiantuntijan avulla. Yrityksen johto pyrkii pitämään kiinteähintaisten projektitarjousten määrän ja vastaavasti käynnissä olevien projektien määrän kohtuullisena. Yhtiö ei tarjoa projekteja, joissa ei ole riittävän korkeaa varmuutta niiden toteutettavuudesta. Projektityössä käytetään Yhtiön omaa laatujärjestelmää. Yritysostot Yhtiö strategiaan kuuluu tulevaisuudessakin toiminnan laajentaminen myös yritysostojen kautta. Yritysostot ovat usein vaativia projekteja joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen tai asiakkuuksien menetyksen myötä. Riippuvuus ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja johdosta Yhtiön strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja kilpailukykyisyys edellyttää, että Yhtiö kykenee palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen Yhtiön kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta. Yhtiön liiketoiminnan myönteinen kehitys riippuu siitä, että avainhenkilöt pysyvät Yhtiön palveluksessa. Lisäksi Yhtiö on riippuvainen johtoon kuuluvista avainhenkilöistä, jotka tulevat myös vastaamaan Yhtiön kasvusta erityisesti yritysostojen kautta sekä liiketoiminnan strategisten kehityssuuntien luomisesta. Jos nykyistä henkilöstöä tai johdon avainhenkilöitä menetetään tai Yhtiö ei onnistu tarvittavan lisähenkilökunnan ja avainhenkilöiden palkkaamisessa, sillä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Mikäli rekrytointi tapahtuu suunniteltua hitaammin, palvelutarjonnassa joudutaan käyttämään tavanomaista enemmän alihankintaa, mikä saattaa laskea yrityksen kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Omien asiantuntijoiden ja asiakasvastaavien vaihtuvuus Palvelualalle tyypillinen asiakassuhteiden henkilöityminen saattaa henkilövaihdosten yhteydessä johtaa asiakkuuden menettämiseen. Osakeantiin liittyviä riskejä Osakeannin tarkoituksena on kerätä uusia pääomia Yhtiön kasvun edellyttämän rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Mikäli Osakeannissa tarjottavia uusia osakkeita ei merkitä täysimääräisesti, voivat Yhtiön Osakeannista keräämät varat jäädä olennaisesti alle tavoitellun noin 1 miljoonan euron. Tämän seurauksena Yhtiö ei välttämättä kykene toteuttamaan Osakeannilla hankittavien varojen käyttösuunnitelmaa suunnitellulla tavalla, mikä voi heikentää Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat noin 67,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Suurin osakkeenomistaja omistaa Yhtiön osakkeista ennen Osakeantia noin 30,9 prosenttia ja on sitoutunut kasvattamaan osakeomistustaan Osakeannissa yhteensä osakkeella. Keskittynyt osakeomistus antaa määräysvallan Yhtiössä pienelle määrälle osakkeenomistajia ja on myös omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla. Osakemarkkinoiden riskit Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin Pörssin NM-listalla alkaen. Osakeannissa merkittävät osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisterissä, arviolta Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiö ei vastaa siitä, että osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä siitä, että osakkeille muodostuu aktiiviset jälkimarkkinat NM-Listalla. 14(100)

15 Oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja hallinnolliset toimenpiteet Rahoitustarkastuksen tekemän tutkintapyynnön johdosta Network Development Consulting Oyj:n ( Nedecon ) entistä hallitusta ja toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta ja kurssin vääristämisestä liittyen ja annettuihin pörssitiedotteisiin koskien tulevaa yritysjärjestelyä Endero Group Oyj:n kanssa. Nedeconin ja Endero Group Oyj:n välinen yritysjärjestely hyväksyttiin Nedeconin yhtiökokouksessa maaliskuun lopulla Samassa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa Yhtiön toiminimeksi Endero Oyj ja valittiin uusi hallitus. Rahoitustarkastuksen tutkintapyynnön johdosta tätä entistä hallitusta ja silloista toimitusjohtajaa on kuulusteltu epäiltynä tiedottamisrikoksesta, joka liittyy annettuun tulosvaroitukseen. Esitutkinnan yhteydessä epäiltyjä on myös kuultu oikeushenkilön rangaistusvastuuasiassa koskien ajankohtaan Endero kiistää, että oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytykset täyttyisivät Yhtiön kohdalla. Yhtiölle ei ole ilmoitettu, onko asia edennyt syyteharkintaan. Julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella myös eräiden Yhtiön aiempaan johtoon kuuluneiden osakekaupat Yhtiön osakkeilla olisivat olleet esitutkinnan kohteena. Yhtiöllä on Listalleottoesitteen julkaisupäivänä käynnissä yksi vuonna 2004 aloitettu viivästynyt kiinteähintainen projekti. Osapuolilla on erimielisyys sovitun toimituksen laajuudesta. Yhtiö ei pidä asiakkaan vaatimuksia perusteltuina vaan jatkaa projektin toteuttamista pääsääntöisesti alkuperäisen sopimuksen ja siinä sovittujen määritysten mukaisesti. Yhtiö saattaa kuitenkin joutua tekemään merkittävästi suuremman työmäärän kyseisen asiakasprojektin loppuunsaattamiseksi sekä korvaamaan asiakkaalle projektin viivästymisestä aiheutuvia välittömiä vahinkoja. Yhtiö ei pidä mahdollista korvausvastuuta merkittävä arvioitaessa Yhtiön taloudellista asemaa. Yhtiö voi joutua oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden ja muiden oikeustoimien kohteeksi, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön julkiseen kuvaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Listalleottoesitteen julkaisupäivänä Yhtiön tiedossa ei kuitenkaan ole muita kuin edellä kuvattu Yhtiötä tai konsernia koskevia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyitä, joilla voisi olla olennainen vaikutus Yhtiön tai konsernin taloudelliseen asemaan. Osingonmaksupolitiikka ja jakokelpoiset varat Mahdollisten tulevaisuudessa jaettavien osinkojen määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista ja muista tekijöistä. Ylläpitääkseen vakavaraisuuttaan nykyisessä kasvuvaiheessa Yhtiö tulee harjoittamaan pidättyväistä osinkopolitiikkaa lähitulevaisuudessa. Ylimääräinen yhtiökokous ja varsinainen yhtiökokous päättivät alentaa yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi yhteensä ,80 eurolla. Osakepääoman alentaminen merkittiin kaupparekisteriin Samanaikaisesti osakkeiden yhdistämisen kanssa rekisteröidyn osakepääoman alentamisen johdosta yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo muuttui 0,10 euroon. Osakepääoman alentamisen johdosta yhtiö ei voi jakaa voittoa seuraavaan kolmeen vuoteen osakepääoman alentamisen rekisteröinnistä lukien ilman rekisteriviranomaisen lupaa. Liikearvo Ennen vuotta 2004 tehtyihin yrityskauppojen hankintamenolaskelmiin sovelletaan siirtymästandardia eikä hankintamenolaskelmia ole laadittu uudelleen IFRS 3 mukaisiksi. Endero Oyj on soveltanut IFRS 3 -standardia jälkeen. Standardin mukaan ostetun yrityksen kaikki taseen erät arvostetaan käypiin arvoihin, jolloin liikearvon osuus pienenee. Liikearvoista ei tehdä IFRS:ssä poistoja, vaan niille suoritetaan arvonalennustesti siirtymäpäivän olosuhteiden perusteella ja sen jälkeen vuosittain. Arvonalennustestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään joko kassavirtaperusteisena käyttöarvona tai markkina-arvona. Vuonna 2004 Endero Oyj ei tehnyt yrityskauppoja. Vuonna 2005 Conformiqin testaus- ja koulutusliiketoiminnan hankinnasta syntynyttä liikearvoa kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin 50 tuhatta euroa. Kohdistukset liittyivät asiakassopimuskantoihin. Liiketoiminnan yhdistämisessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoaika on 3 vuotta. Yhtiön taseen sisältämiin liikearvoihin tai tase-arvoihin ei kohdistunut arvonalennuskirjaustarvetta vuonna Taseen mukainen liikearvo oli tuhatta euroa koostuen vuonna 2003 Regex Oy:ltä hankitusta asiantuntijaliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta sekä vuonna 2005 Conformiq Software Oy:ltä hankitusta testausja koulutusliiketoiminnasta syntyneestä liikearvosta. Liikearvoa kuvaavat luvut perustuvat osittain myös Yhtiön johdon 15(100)

16 arvioihin tai oletuksiin kassavirroista ja korkotasosta. Tällaiset arviot ja oletukset ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yrityskiinnitys Yhtiö on solminut vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen aikana sopimuksen tilin luotollisuudesta. Luottolimiitin enimmäismäärä euroa. Tästä luotollisesta tilistä Yhtiö on saanut Finnvera Oyj:ltä sitoumuksen 65%:n vastuuosuuden mukaiseen omavelkaiseen takaukseen limiitin määrän ja limiittisopimuksen päättymisen jälkeen kertyvän viivästyskoron maksamisesta. Kyseiseen rahoitusjärjestelyyn on liitetty yrityskiinnitys (kiinnityskohde Endero Oyj:n yrityskiinnityskelpoinen irtain omaisuus, panttivelkakirjat 1-8 á euroa). Tiettyjä ennusteita koskeva varoitus Tietyt tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat näkemykset ja tiedot pohjautuvat Yhtiön johdon arvioon tai ovat oletuksia, jotka pohjautuvat johdon käytössä oleviin tietoihin. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausunnot heijastavat Yhtiön näkymiä suhteessa tuleviin tapahtumiin ja ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yhtiön kannattavuus ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Yhtiössä tulevaisuudessa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetyistä. Monet kannattavuuteen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Yhtiö voi niihin vaikuttaa tai ennustaa niitä. Tehdyt ennusteet perustuvat Yhtiön johdon perusteltuun käsitykseen, mutta osakkeenomistajien ei kuitenkaan tule liiallisesti luottaa tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin. Muun muassa seuraavat tärkeät tekijät voivat vaikuttaa konsernin toimintaan ja tulokseen, jolloin konsernin kannattavuus ja sen osakkeen arvo voi tämän Listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen poiketa merkittävästi tässä Listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista: Yleisissä taloudellisissa suhdanteissa tapahtuvat muutokset, muutokset Yhtiön liiketoiminta-alueella toimivien yhtiöiden yleisissä markkina-arvostusperusteissa, Yhtiön yhteistyö- ja palveluntarjontasopimukset, kilpailutilanne markkinoilla, muutokset Yhtiön liiketoiminta-alueita koskevissa säädöksissä, mahdollisesti tarvittavan lisäkäyttöpääoman ja muun rahoituksen saatavuus hyväksyttävin ehdoin, muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen riskien realisoituminen. 16(100)

17 Yhtiö YHTIÖ JA NEUVONANTAJAT Endero Oyj Kiviaidankatu 2 F, Helsinki Käyntiosoite: Vattuniemenkuja 5 Puh Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), Helsinki, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Ala-Mello. Tilintarkastaja on tarkastanut tilinpäätökset vuosilta Tilintarkastuskertomukset esitetään kokonaisuudessaan Listalleottoesitteeseen liitettyjen tilinpäätöstietojen yhteydessä. Järjestäjä Annin merkintäpaikkana toimii Privanet Pankkiiriliike Oy, Mannerheimintie 8A, 5. krs, Helsinki. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Listalleottoesitteen laadinnassa Yhtiötä on avustanut FinIT Law Offices Oy, Erottajankatu 1 3 A, Helsinki tukeutuen esitteen sisältämän informaation osalta Yhtiön toimittamiin materiaaleihin ja informaatioon. YHTIÖN HALLITUKSEN VAKUUTUS Vakuutamme, että olemme varmistuneet riittävän huolellisesti, että parhaan ymmärryksemme mukaan tässä Listalleottoesitteessä liikkeeseenlaskijasta annetut tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsinki Endero Oyj Hallitus Stefan Björkman, puheenjohtaja Juhani Erma Peter Seligson Tomi Dahlberg 17(100)

18 TAUSTA JA TAVOITE OSAKEANNIN TAUSTA JA TAVOITE SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ Yhtiön strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa laaja-alaisena ohjelmistopalvelukumppanina. Riittävän laajan osaamis- ja palveluportfolion kehittäminen ja yrityksen kasvattaminen nopeasti riittävään kokoon vaatii panostuksia. Suuremmassa yhtiössä kiinteiden hallintokulujen suhteellinen osuus kaikista kuluista on pienempi ja laskutusasteen vaihteluun liittyvä kannattavuus helpommin hallittavissa. Kokoluokan kasvaessa Yhtiö voi vastaanottaa laajempia toimeksiantoja suuremmilta asiakkailta sekä hyödyntää mahdollisia joustoja suurempien liiketoimintavolyymien ansiosta. Osakeannin tavoitteena on Yhtiön rahoituksellisen tilanteen ja taserakenteen vakauttaminen. Yhtiö hakee Osakeannilla kasvun rahoittamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin ja investointeihin riittävää rahoitusta. MERKITTÄVÄKSI TARJOTTAVAT OSAKKEET Osake: ISIN: Osakkeiden lukumäärä: Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo: ENDERO, ENEIV FI osaketta 0,10 euroa Osakkeet on laskettu liikkeeseen ylimääräisen yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä. Osakeannin ehdot on kokonaisuudessaan esitetty jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä. Muut Osakeantia koskevat julkiset asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vastaarvo on euroa. Osakeannissa tarjottavat osakkeet edustavat yhteensä noin 23 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin aikaansaaman osakepääoman enimmäiskorotuksen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Liikkeeseen lasketut osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Osakeannissa merkittävät osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisterissä, arviolta Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-Listalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiön tiedossa ei ole osakas- tai muita sopimuksia, jotka rajoittaisivat Yhtiön osakkeiden vapaata luovutettavuutta. MERKINTÄSITOUMUKSET Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oyj on antanut merkintäsitoumuksen yhteensä uuden osakkeen merkintään Osakeannissa. Määrä vastaa noin 15,1 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ennen Osakeantia ja, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, noin 11,6 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat uudet osakkeet merkitään ja Atine Group Oyj:n osakemerkintä hyväksytään kokonaisuudessaan, nousee Atine Group Oyj:n osakeomistus Yhtiössä noin 30,9%:sta yhteensä noin 35,3 prosenttiin. Peter Seligsonin lähipiiriin kuuluva Hanso S.A on antanut merkintäsitoumuksen yhteensä uuden osakkeen merkintään Osakeannissa. Määrä vastaa noin 3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ennen Osakeantia ja, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, noin 2,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Hanso S.A ei omista muita Yhtiön osakkeita. Eero Lähteenmäen lähipiiriin kuuluva Osakeyhtiö A&E Lähteenmäki on antanut merkintäsitoumuksen yhteensä uuden osakkeen merkintään Osakeannissa. Määrä vastaa noin 3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ennen Osakeantia ja, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, noin 2,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat uudet merkitään ja Osakeyhtiö A&E Lähteenmäen osakemerkintä hyväksytään kokonaisuudessaan, laskee tämän osakeomistus Yhtiössä noin 15,3%:sta yhteensä noin 14,0 prosenttiin. 18(100)

19 OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Osakeannilla hankittavat varat ovat enintään euroa, jos kaikki Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet merkitään. Osakeannin järjestelykulut ja palkkiot sekä lainan Helsingin Pörssiin listaamisesta syntyvät kustannukset ovat arviolta yhteensä noin euroa. Hankittavat varat suunnitellaan käytettäväksi seuraavasti: Liikevaihdon kasvun mahdollistaminen Uusasiakashankinnan tehostaminen ja olemassa olevien asiakkuuksien syventäminen vaativat investointia riittävään määrään osaavaa myyntihenkilöstöä uusrekrytointien ja mahdollisesti myös yritysjärjestelyiden avulla, asiakaskohtaisten tapahtumien järjestämistä ja valittuja markkinointitoimenpiteitä. Samalla mahdollistetaan laskutusasteen ja asiakastyytyväisyyden pitäminen mahdollisimman korkeana. Rekrytoinnin tehostaminen Osaavien asiantuntijoiden rekrytoinnilla mahdollistetaan lisääntyvien asiakastoimeksiantojen toteutus. Työhakemusten määrän kasvattaminen vaatii lisääntyviä investointeja sähköisen median kautta tapahtuvaan rekrytointimarkkinointiin. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Asiantuntijaliiketoiminnalle tyypillinen henkilöstön vaihtuvuus on mahdollista pitää mahdollisimman alhaisena tukemalla henkilöstön kehittymistä ja urakehitystä organisaatiorakenteella, sisäisillä koulutusohjelmilla ja asiantuntijoiden ajankäytöllä. Samalla nostetaan asiakastyytyväisyyttä ja vähennetään asiakasvaihtuvuutta. Kilpailukykyiset toimintatavat ja työkalut Osaamisenhallintaa tehostetaan ja nopeutetaan investoimalla osaamisenhallintajärjestelmään. Tämä auttaa kilpailukykyiseen asiakaspalveluun ja nopean projektimiehityksen toteuttamiseen. Henkilöstön ICT-ympäristö tulee samalla pitää asianmukaisena riittävän palvelutason toteuttamiseksi. Alihankkijaohjelman kehittäminen Endero tukeutuu kasvun rakentamisessa myös ammattimaisen alihankkijaverkoston kehittämiseen. Alihankkijat helpottavat kysyntäpiikkien hallintaa ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Alihankkijoiden hallinta ja yhteistyön kehittäminen vaativat riittävää omaa resurssointia sekä Extranet-tyyppisiä automatisoituja tiedonjakovälineitä. Teknologiakumppaniyhteistyö Teknologiakumppanien kanssa tapahtuva yhteistyö myynnin, markkinoinnin ja osaamisen siirron osalta lisää Yhtiön uskottavuutta, laajentaa asiakaskuntaa ja mahdollistaa alan viimeisimmän osaamisen siirron Yhtiön asiantuntijoille. Teknologiakumppanien hallinta ja yhteistyön kehittäminen vaativat riittävää resurssointia ja panostusta. Yhtiön tunnettuuden lisääminen Yhtiön brändiin vuonna 2005 toteutettujen investointien hyödyntäminen jatkuu kohtuullisten markkinointitapahtumien toteuttamisen ja asiakasmarkkinoinnin avulla vuoden 2006 aikana. Kasvun hallinnollinen tuki Yhtiön kasvun tukeminen ja vaativampi listayhtiötä koskeva lainsäädäntö vaativat hallinto-organisaation kehittämistä vuoden 2006 aikana. Lyhytaikaisen vieraan pääoman takaisinmaksu, rahoituskustannusten alentaminen ja taseen vakauttaminen Atine Group Oyj:ltä otetun vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksuun otettavan lyhytaikaisen velan takaisinmaksu: euroa. Baltiska Handels AB:lta otetun lyhytaikaisen velan takaisinmaksu: euroa. 19(100)

20 OSAKEANNIN EHDOT Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen nojalla Yhtiön osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä vähintään kymmenellä eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään sata ja enintään uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euroa ( Osakeanti ). Endero Oyj:n rekisteröity osakepääoma on ,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä osaketta. Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään Osakeannissa, Uudet Osakkeet vastaavat noin 30,3 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja noin 23,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Merkintäoikeus Ensisijainen merkintäoikeus Osakeanti suunnataan ensisijaisesti niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka Osakeannin täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon. Ensisijainen merkintäoikeus annetaan myös Yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien haltijoille optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Ensisijainen merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Toissijainen merkintäoikeus Oikeus ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävien osakkeiden merkintään voidaan antaa Yhtiön hallituksen päättämille tahoille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää toissijaisen merkintäoikeuden antamisesta myös yhtiön lähipiiriin kuuluville tahoille. Toissijainen merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Merkintäoikeuden rajoitukset Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia uusien osakkeiden tarjoamiselle. Sijoittajien tulee hankkia asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattaa niitä. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Osakeanti ei ole arvopapereiden merkintätarjous tai ostokehotus Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Näitä ehtoja ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä- Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita vain myöhemmin julkistettavassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Merkintäetuoikeudesta poikkeaminen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä ensi- että toissijaisessa merkinnässä ehdotetaan poikettavaksi Yhtiön kasvun edellyttämän rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman nopealla aikataululla. Hallituksen näkemyksen mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuutta säilyttää suhteellinen omistusosuutensa Yhtiössä. Jos nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, uusia osakkeita voidaan tarjota merkittäväksi myös muille sijoittajille kuin nykyisille osakkeenomistajille. Lähipiirin omistus Lähipiiriin kuuluvien omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ilmenee alla olevasta taulukosta. Lähipiirin omistusta osakeannin jälkeen ei ole mahdollista ilmoittaa etukäteen. 20(100)

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Liikevaihto oli 23 552 T (23 447 T ) Liiketulos oli 447 T ( 299 T ) Tulos oli 540 T (212 T ) Tulos per osake 0,036 Oma pääoma per osake 0,428 Toimitusjohtaja kommentoi

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot