MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016"

Transkriptio

1 MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi

2 2 Maijamäen koulun valinnaisaineopas peruskoulun luokille 8 9 Lukuvuodet Kaikille yhteiset aineet 7. luokalla kaikille yhteisinä aineina olleet musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö vaihtuvat 8. ja 9. luokalla valinnaisiksi. Näistä aineista 7. luokalta saatu numero tulee päättötodistukseen! 8. luokalta saatu kemian ja historian numero siirtyy myös päättötodistukseen! Valinnaisaineiden valintaperiaatteita Valinnaisaineiden tuntimäärä: 7 LK 8 LK 8 LUMA 9 LK 9 LUMA Ei valinnaisuutta 8 tuntia 6 tuntia 5 tuntia 3 tuntia Oppilas valitsee samalla valintakerralla kaikki 13 (LUMA 9) valinnaisainetuntia: kahdeksannelle luokalle 8 (LUMA 6) tuntia oppilas voi valita korkeintaan kaksi yhden tunnin valinnaisainetta esim tai tai yhdeksännelle luokalle 5 (LUMA 3) tuntia oppilas voi valita korkeintaan yhden yhden tunnin valinnaisaineen esim tai 3+2! - Valinnaisaine valitaan oppilaan harrastusten ja kiinnostuksen mukaan - Valinnat tehdään 7. luokalla samalla kertaa 8. ja 9. luokkaa varten! - 8. luokan keväällä tarkistetaan 9. luokan valinnat - Valinnaisaineryhmää ei muodosteta, jos aineen valinneita on liian vähän - Koulu varaa itselleen oikeuden muuttaa oppilaan valinnaisainevalintoja! - Huom. Valinnaisaineiden arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan sekä tuntityöskentely että teoria-osaaminen, opiskeluasenne ja käytös. Luonnontiede ja matematiikka (LUMA) -luokka - LUMA-luokan valinneilla on luokilla 7-9 yhteensä neljä tuntia enemmän matematiikkaa ja luonnontieteitä. Tämä tuntimäärä vähennetään valinnaisaineista. Kielten jatko-opinnot lukiossa Lukiossa kaikille yhteiset kielet ovat englanti ja ruotsi. Näiden kielten opiskelu on lukiossa pakollista, näistä ainakin toinen on ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine. Muut kielet ovat vapaasti valittavissa. Näiden opiskelu voidaan lukiossa aloittaa joko alkeiskurssista tai kolmannesta kurssista silloin, kun ko. kielen opiskelu on alkanut jo peruskoulussa. A1-kieli alkaa peruskoulun 3. luokalta. A2-kieli alkaa peruskoulun 4. tai 5. luokalla vapaaehtoisena kielenä. B1-kieli alkaa peruskoulun 7. luokalla pakollisena toisena kielenä. B2-kieli alkaa peruskoulun 8. luokalla vapaaehtoisena kielenä

3 3 Yhteishakuun vaikuttavat numerot: Lukioon pyrittäessä otetaan huomioon kaikille yhteisten lukuaineiden keskiarvo. Tällöin valinnainen, 8. luokalta alkava, B2-kieli, lasketaan lukuaineisiin kuuluvaksi. Muihin toisen asteen oppilaitoksiin haettaessa huomioidaan seuraavien aineiden ja niihin liittyvien valinnaisaineiden numerot (edellyttää, että valinnaisainetta on luettu yläkoulun aikana vähintään 2 vuosiviikkotuntia): uskonto/elämänkatsomustieto, äidinkieli ja kirjallisuus, A-kielet, B-kielet, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö (tekninen työ ja tekstiilityö) ja kotitalous. Ammatillisiin oppilaitoksiin haettaessa keskiarvo muutetaan pisteiksi yhteishakua varten. Tuntijako perusluokilla Tuntijako LUMA-luokilla Yht. 7 lk 8 lk 9 lk Yht. 7 lk 8 lk 9 lk Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti 8 2,5 2, ,5 2,5 3 Ruotsi Matematiikka Biologia ja maantieto ,5 3,5 Fysiikka ,5 1 3,5 Kemia ,5 1 2,5 Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Kotitalous Käsityö Liikunta Terveystieto Oppilaanohjaus 2 0,5 0, ,5 0,5 1 Opetusta vuosittain Normaali valinnaisainetuntimäärä LUMA-luokan vähentävä vaikutus Nyt valittavat valinnaisainetunnit Kaikki opetus yhteensä vuosittain Luokat 7-9 yhteensä Oppilaan yläkoulussa opiskeltavat oppituntien määrät/vuosi näkyvät yllä olevassa taulukossa.

4 4 KURSSIEN KUVAUKSET ÄIDINKIELI VAITT Tehdään teatteria ja/tai I 8.lk Kurssilla vahvistetaan oppilaan esiintymisvalmiuksia ja tutustutaan teatterin tekemisen keinoihin. Luovaa ilmaisua toteutetaan esim. improvisaatioita, pieniä sketsejä yms. tekemällä. Tavoitteena on valmistaa näytelmä esitettäväksi elävälle yleisölle. Näytelmän valmistaminen esittämiskuntoon vahvistaa yhteistoimintaa ja syventää oppilaiden ihmistuntemusta. II 9.lk Vahvistetaan omaa kirjallista ja suullista ilmaisua. Syksyllä tutustutaan näytelmään kirjallisuuden lajina ja harjoitellaan draaman kirjoittamista. Keväällä harjoitellaan ja esitetään näytelmä valitun käsikirjoituksen pohjalta. Tämä kurssi ei vaadi pohjaksi Tehdään teatteria I -kurssia. VAITI Tiedottamisen kurssi Tiedottamisen kurssilla tutustutaan erilaisiin viestimiin sekä niiden sääntöihin ja keinoihin. Kurssilla opetellaan uutisten ja muiden tekstien tekoa. Kevätlukukaudella kurssilaiset valmistavat koulun vuosikirjan, Hikarin. Lisäksi kurssilaiset seuraavat toimittajina koulun tapahtumia ja toimittavat viikoittain koulun radiouutiset. KIELTEN LYHYTKURSSIT cvenee Easy English 8.luokalla 1t ja/tai Arvostelu: hyväksytty / hylätty 8. lk. Eikö englanti oikein suju? Kompastuitko kielioppiin? Tällä kurssilla saat ensiapua englannin vaikeuksiin. Painopiste on keskeisten kielioppiasioiden kertauksessa. Vahvistamme samoja rakenteita, joita opiskelet tavallisilla englannin tunneilla. Välipalaksi saat myös tekstin/kuullun ymmärrystä ja kielten opiskelua tietokoneiden avulla. 9. lk. Tällä kurssilla jatketaan edellisen vuoden malliin. Harjoittelemme eri tilanteita, kertaamme

5 5 kielioppia, ja kartutamme sanastoa mm. lehtien, helpohkojen tekstien, tietokoneiden ja videomateriaalin avulla. Pääpaino on edelleen englannin peruskieliopin vahvistamisessa. cvenex Extra English 8. luokalla 1t ja/tai Arvostelu: hyväksytty / hylätty 8. lk. Wassup? G'day mate!! How do you do? Give me five! Jos tuntuu siltä, että englannin peruskielioppi on jo hallussa, niin siirry eteenpäin. Tällä kurssilla pääset puhumaan englantia eri tilanteissa: Esim. ostoksilla, matkoilla, hotellissa, ravintolassa, työpaikkahaastattelussa. Harjoittelemme tilanteita esim. videoiden, kielistudion, pelien, näytelmien, musiikin ja ATK-luokan avulla. Joissain ryhmissä kirjoitetaan sähköpostitse ulkomaalaisten oppilaiden kanssa. Saatetaan myös valmistaa video kirjekavereille esim. koulusta. 9.lk. Is English a piece of cake to you? Would you like to go further?" The road goes ever on and on down from the door it began. Now far ahead the road has gone, and I must follow, if I can, Pursuing it with eager feet, Until it joins some larger way..." (J.R.R. Tolkien) Tämä kurssi on jo hieman haasteellisempi kuin aiemmat. Käytössämme on esim. autenttisia sanomalehtitekstejä, netistä löytyvää englanninkielistä materiaalia ja kaunokirjallisuuden katkelmia. Hienosäädämme kieliopin tuntemustasi ja ääntämystäsi. cvvema Matkailuvenäjä Tuntimäärä 9. luokalla: 1 Arvostelu: hyväksytty / hylätty Opetellaan kyrilliset painokirjaimet sekä perusfraasit ostoksien tekoon, ravintolassa käyntiin, kulkuvälineillä liikkumiseen ym. Tutustutaan venäläisiin tapoihin ja venäläiseen kulttuuriin.

6 6 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI VHYEK Ekonomia Tämä aine voidaan valita vain kaksivuotisena Ekonomiassa käsitellään nuoren arkielämässään tarvitsemia keskeisiä talouteen liittyviä tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että nuori saa perustiedot talousasioista ja kykenee seuraamaan tiedotusvälineistä taloutta käsitteleviä artikkeleita ja ohjelmia ja osaa toimia suunnitelmallisesti ja järkevästi omia talousasioitaan koskevissa kysymyksissä sekä punnitsemaan eri vaihtoehtoja. Siirryttäessä työelämään nuorella on perustiedot yrityksistä ja yrittäjyydestä. Seuraavia aihesisältöjä voidaan painottaa ryhmän mieltymysten mukaan: nuori kuluttaja ja raha; pankkitoiminta ja sijoittaminen; koti- ja ulkomaankauppa; vakuutukset; asuminen; verotus; matkailu; yritystoiminta; kirjanpidon perusteet; kulttuurien välinen vuorovaikutus. VHYSH Sotahistorian kurssi Hyväksytty / hylätty Kurssin aikana perehdytään mm. seuraaviin sotahistorian osa-alueisiin: Mistä sodat johtuvat? Sodan tekniikka: aseet ja aseteknologia, sodankäynnin taktiikkaa, tiede sodan palveluksessa; sodan seurausilmiöitä: rauha - voittajat vastaan voitetut, pakolaiset. Yhteiskunta sota-ajan raiteilla: mitä sota maksaa, sodanajan talous, sensuuri, vapaa-aika. Sota elokuvissa ja kirjallisuudessa. Aiheita voidaan käsitellä käyttämällä esimerkkeinä tunnettuja sotia muinaisesta Egyptistä aina nykyhetken sotiin/konflikteihin. Oppilaat tekevät esitelmän valitsemastaan sodasta tai sodan osasta. Tulkitsemme myös eri aikoina tehtyjä sotaelokuvia. cvhyla Lakitieto Hyväksytty/Hylätty Kurssilla perehdytään arkielämän lakitietoon. Aiheena on esimerkiksi rikos, perhe, työ, asuminen, velka ja kuluttajansuoja. Mahdollisuuksien mukaan vierailemme esimerkiksi käräjäoikeudessa. Työmuotoina on erilaiset ryhmä- ja parityöt. Opiskelussa käytetään myös hyväksi Finlex - tietokantaa internetissä. Oikeudellisiin kysymyksiin perehdytään käytännön esimerkkitapausten kautta.

7 7 MATEMATIIKKA cvmaja Matematiikan jatkokurssi Kurssi toimii pitkän matematiikan pohjustuskurssina. Käsitellään lukion ns. nollakurssin asioita ja se luetaan hyväksi lukion pitkän matematiikan aloittavilla, mikäli on läpäissyt kurssiin liittyvän kokeen. cvmatu Matematiikan tukikurssi /Kaksivuotinen 8. luokalla 1t ja/tai Kurssi toimii viikoittaisena tukituntina oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta. KEMIA cvkeko Kemia 8. luokalle 1t Oppitunneilla harjoitetaan kemistin kädentaitoja tekemällä erilaisia kokeellisia töitä. Kokeellisten töiden aihealueet ovat paljolti yhteydessä kaikille yhteiseen kemian opetukseen, mutta valinnaisen kemian opetuksessa mennään pidemmälle ja syvemmälle, ryhmän kiinnostuneisuus huomioon ottaen. Kokeellisten töiden aihealueina ovat mm. aineiden erotusmenetelmät, hapot ja emäkset, sähkökemia ja hiiliyhdisteiden kemia. Kokeellisten töiden tavoitteena on opetella käyttämään erilaisia kemian työvälineitä, tunnistamaan ja valmistamaan aineita kemiallisin menetelmin sekä hyödyntämään kaikille yhteisillä kemian tunneilla opittua tietoa kemiallisten ongelmien ratkaisemisessa.

8 8 BIOLOGIA JA MAANTIETO VBIEK Eläimet ja kasvit ihmisen hoidossa Tuntimäärä 8. luokalla: 2 Kurssilla hankitaan tietoutta maatilan eläimistä ja kasveista sekä lemmikeistä. Tutustutaan tärkeimpiin kotieläimiin ja viljelyskasveihin. Hoidetaan koulun viherkasveja ja akvaariota. Kasvatetaan koriste- ja hyötykasveja. Mahdollisia retkikohteita ovat mm. Kultaranta, Ruissalon puutarha, Zoolandia ja koulun lähiympäristö. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan myös esim. maatilalla tai talleilla. Opiskelussa painotetaan oppilaskeskeisiä menetelmiä. cvbiek Eläimet ja kasvit ihmisen hoidossa Tuntimäärä 9. luokalla: 1 Kurssin voi aloittaa 9. luokalla tai sitä voi jatkaa 9. luokalla. Kurssilla hankitaan tietoutta ihmisen kannalta tärkeistä eläimistä ja kasveista. Tutustutaan erilaisiin hyöty- ja vahinkoeläimiin, hyötykasveihin sekä metsänhoitoon. Opiskellaan ympäristöhoidon ja ympäristönsuojelun perusteita. Tehdään retkiä koulun ympäristöön ja opintokäyntejä eri kohteisiin. Opiskelussa painotetaan oppilaskeskeisiä menetelmiä. cvgemv Maantieto, Maapallon valtioita ja alueita 8. luokalla 1t ja/tai 8.lk. Kurssilla seurataan uutisten kohteena olevia alueita maapallolla sekä tutustutaan sellaisiin valtioihin ja alueisiin, jotka eivät kuulu pakollisiin oppimääriin. Tutustumisessa käytetään apuna videoita, sanomalehtiä ja muuta lähdeaineistoa. Tehdään ryhmätöitä, pieniä tutkielmia yms. 9.lk. Kurssin voi aloittaa 9. luokalla tai sitä voi jatkaa 9. luokalla. Kurssilla seurataan uutisten kohteena olevia alueita maapallolla, tutustutaan luonnonkatastrofeihin ja sellaisiin valtioihin ja alueisiin, jotka eivät kuulu pakollisiin oppimääriin. Syvennetään myös Suomen maantiedon kurssia. Opiskelussa käytetään apuna videoita, sanomalehtiä ja muuta maantieteellistä lähdeaineistoa. Tehdään ryhmätöitä, pieniä tutkielmia yms.

9 9 MUSIIKKI cvmumu Mukavasti musisoiden 9. luokalla 1 t Hyväksytty/Hylätty Kurssilla musisoidaan ryhmässä monipuolisesti, ryhmän luonne ja toiveet huomioon ottaen. Tavoitteena laulu- ja soittotaitojen kehittäminen - musiikin rentouttavaa vaikutusta unohtamatta. VMU Musiikin työpaja ja/tai 8. lk:n sisältö: 8. luokalla opetellaan monipuolista musisointia ryhmässä. Soittimina käytetään koulun soittimia sekä mahdollisia omia soittimia (esim. huilu, viulu, harmonikka jne.). Opetellaan mikrofonilaulua sekä yleistä sähköisten viestimien käyttöä. Tutustutaan populaarimusiikin eri ilmiöihin, historiaan sekä nykypäivään niin Suomessa kuin ulkomailla (pop, rock jne.). Tutustutaan näyttämömusiikkiin, pääpiirteissään musikaaliin ja oopperaan. Käydään katsomassa mahdollisesti jokin esitys esim. teatterissa. Esiintymiset ovat olennainen osa työpajakurssien sisältöä. 9. lk sisältö: Kurssin voi alkaa 9. luokalla tai sitä voi jatkaa 9. luokalla. 9. luokan työpajakurssin pohjana ovat kuitenkin 8.luokalla saavutetut tiedot ja taidot. 9. luokalla tehdään musiikkia ryhmässä mahdollisimman monipuolisesti, ryhmän luonteen mukaisesti. Tutustutaan elokuvamusiikkiin sekä musiikin eri tyylikausiin eri vuosisatoina. Tutustutaan myös jazzin eri suuntauksiin. KUVATAIDE cvkuva Valokuvaus Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin ja kameran käyttöön kuvallisen ilmaisun ja taiteen välineenä. Tutustutaan digitaalivalokuvauksen mahdollisuuksiin ja kuvankäsittelyn perusteisiin. Voidaan tutustua myös filmikameraan sekä pimiötyöskentelyyn: mustavalkofilmin kehittäminen ja valokuvien vedostaminen. Käydään läpi myös valokuvauksen teoriaa sekä tehdään kuvaanalyysiharjoituksia.

10 10 cvkurtk Rentouttava kuvataide 8. luokalle 1t Kuvantekemistä ilman paineita! Vaihtelua ja rentoutumista koulupäivään. Taustalla soi usein rauhallinen musiikki, kun taiteilemme. Kurssilla kokeillaan erilaisia kuvataiteeseen liittyviä tekniikoita ilman paineita ja arvostelua. Oppilaiden omat toiveet huomioidaan kurssin sisällössä. Tarkoituksena on löytää taiteen tekemisen rentouttava puoli ja samalla kuitenkin - lähes huomaamatta - oppia paljon kuvan tekemisestä. cvkuso Sovellettu kuvataide yksivuotinen tai kaksivuotinen 8. luokalla 1t ja/tai 9. luokalla 1 t Mihin kaikkeen kuvataidetta tarvitaan käytännössä? Kurssilla tutustutaan kuvataiteeseen liittyviin ammatteihin omien harjoitustöiden avulla (esim. graafinen suunnittelu, muotoilu, sisustussuunnittelu, arkkitehtuuri, ympäristösuunnittelu) ja tutustutaan suunnitteluprosessiin yleisesti. Tavoitteena on rohkaista omien ideoiden kehittämiseen sekä auttaa ymmärtämään, että suunnittelu voi vaikuttaa suoraan jokapäiväisen elämän laatuun VKUSO Sovellettu kuvataide Kaksivuotinen ja/tai yksivuotinen ja/tai Mihin kaikkeen kuvataidetta tarvitaan käytännössä? Kurssilla tutustutaan kuvataiteeseen liittyviin ammatteihin omien harjoitustöiden avulla (esim. graafinen suunnittelu, muotoilu, sisustussuunnittelu, arkkitehtuuri, ympäristösuunnittelu) ja tutustutaan suunnitteluprosessiin yleisesti. Tavoitteena on rohkaista omien ideoiden kehittämiseen sekä auttaa ymmärtämään, että laadukas suunnittelu voi vaikuttaa suoraan jokapäiväisen elämän laatuun. VKU Laaja kuvataide tai kaksivuotinen ja / tai Kurssilla perehdytään kuvataiteeseen mahdollisimman monipuolisesti. Tutustumme useisiin erilaisiin tekniikoihin ja tyyleihin. Kurssilla syvennetään perinteisiä kuvantekemisen taitoja (mm. piirustus, maalaus, grafiikka, kuvanveisto, keramiikka, taidehistoria) sekä opitaan myös kuvataiteen "uudempia" sovelluksia (esim. digitaalinen kuva, sarjakuva). Oppilaiden omat toiveet vaikuttavat kurssilla käytävien tekniikoiden valintaan. Yhdeksännellä luokalla on mahdollisesti myös pitempi itsenäinen taideprojekti. Kurssin tavoitteena on vapauttaa luovuus: löytää omia vahvuuksia ja kehittyä taiteen tekemisessä. Laaja kuvataide -kurssin voit valita joko kaksivuotisena (8. ja 9.luokka) tai vain yksivuotisena.

11 11 KOTITALOUS VKOHE Kotitalous /Kaksivuotinen ja/tai Seitsemännen luokan perusopetusta kertaava ja syventävä oppiaine, joka antaa eväitä ja virikkeitä arkeen sekä juhlaan. Oppitunneilla käsitellään myös perhe-, ympäristö- ja kuluttaja-asioita. Lisäksi tutustutaan kansainväliseen keittiöön sekä perinneruokiin. KÄSITYÖ VTNER Käsityö, elektroniikkarakentelu Kaksivuotinen Elektroniikkarakentelussa tutustutaan sähköopin ja elektroniikan perusteisiin sekä sähkötekniikassa käytettäviin komponentteihin. Rakennellaan elektronisia laitteita erilaisista rakennussarjoista sekä myös itse suunnitellen. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös teknologiarakenteluun. VTN Käsityö, tekninen työ Kaksivuotinen Valinnaisessa 2tunnin teknisessä työssä syvennetään 7.lk:lla hankittuja teknisiä tietoja sekä taitoja. Kurssilla opiskellaan monipuolisesti Puu-, metalli- sekä sähkötekniikan oppisisältöihin liittyviä asioita. Oppilaalla mahdollisuus tehdä myös omia itse suunnittelemiaan projekteja, varsinkin yhdeksännellä luokalla omien töiden osuus korostuu. VTNA Käsityö, tekninen työ AII Kaksivuotinen 8. luokalla 3t 9. luokalla 3t Valinnaisessa 3 tunnin teknisessä työssä syvennetään 7.lk:lla hankittuja teknisiä tietoja sekä taitoja. Kurssilla opiskellaan monipuolisesti Puu-, metalli- sekä sähkötekniikan oppisisältöihin liittyviä asioita. Oppilaalla mahdollisuus tehdä myös omia itse suunnittelemiaan projekteja, varsinkin yhdeksännellä luokalla omien töiden osuus korostuu. Suurempi tuntimäärä mahdollistaa laajempien projektien toteuttamisen, lisäksi oppilailla on halutessaan mahdollisuus tutustua erikoisempiin tekniikan osa-alueisiin esim. Pienoismallit, konetekniikka, teknologiarakentelu jne.

12 12 VTSHM Hyvän mielen käsitöitä yksivuotinen Valmistetaan kaksi upeaa työtä vuoden aikana. Syksyllä ommellaan oma antiikkinalle perinteisin tekniikoin. Nallen kädet, jalat ja pää liikkuvat nivelten ansiosta. Nalle voi jopa "puhua". Keväällä toteutetaan oma käsityöprojekti, johon haluat panostaa. Käydään kädentaitomessuilla etsimässä ideoita tulevaan työhön. Valmistettava tuote voi olla: asuste, vaate, koru, koriste- tai käyttöesine. Haasta itsesi valmistamaan mieluinen käsityö. cvtsmimu Minustako muotisuunnittelija 8. luokalla 1t tai Eläydymme muotisuunnittelun maailmaan. Suunnittelet ja kuvitat puvuston yhdessä sopimaamme teemaan. Jokin osa puvuston suunnitelmasta myös valmistetaan kurssin aikana. Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa tunneilla ja annettujen suunnittelutehtävien tekemisen. Kurssi suoritetaan kaksoistunteina joko syys- tai kevätlukukaudella. VTS Tekstiilityö /Kaksivuotinen ja/tai 8. lk:n sisältö: Sukellus muodin maailmaan käsityön keinoin.tutustutaan ajankohtaisiin muoti-ilmiöihin ja valmistetaan asu, jossa on ripaus persoonallisuutta. Voit toteuttaa työn lempitekniikallasi. Omat ideat ja suunnitelmat ovat tervetulleita. Vaateprojektin lisäksi tehdään joululahjoja, pääsiäiskoristeita yms. eri tekniikoin. Käydään kangaskaupassa ja käsityömessuilla. 9. lk:n sisältö: Sisustustaidot kunniaan. Otamme ideoita netistä, lehdistä, kirjoista ja television sisustusohjelmista. Suunnittelemme ja toteutamme eri materiaaleista omiin koteihimme sopivia tyynyjä, valaisimia ja koristeita kuten kransseja. Tutuiksi tekniikoiksi tulevat: kangaspuilla kutominen, kankaanpainanta, kirjonta ja askartelu. Luonnonmateriaalit, paperinaru, valokuvat ja kierrätysmateriaalit taipuvat persoonallisiksi tuotteiksi virkaten, kutoen ja ommellen. Messu- tai näyttelykäynti alan tapahtumaan tai liikkeeseen.

13 13 LIIKUNTA VLIPP Palloilun maailma (pojat) /Kaksivuotinen ja/tai 8. lk:n sisältö: Pallopelit tutuiksi. Opi lisää - opi uutta pesäpallosta, jalkapallosta, sulkapallosta, lentopallosta, keilailusta, tenniksestä, kaukalopallosta ym. Huom, tytöt ja pojat omina ryhminään. 9. lk:n sisältö: Taidot kasvaa pelaten. Pelataan, pelataan, pelataan: sulkapalloa, lentopalloa, jalkapalloa, salibandya, kaukalopalloa, tennistä ym. Huom, tytöt ja pojat omina ryhminään. VLITS Sporttikurssi - opi uutta, taida vanhaa (tytöt) /Kaksivuotinen ja/tai 8.lk:n sisältö: Kurssin tavoitteena on liikunnan ilo ja riemu eri lajien parissa. Oppiminen ja kuntoilu tapahtuvat omien kiinnostusten kohteiden mukaan erilaisissa palloilu- ja musiikkiliikunnan lajeissa. Palloilutaitoja syvennetään erityisesti pelaamalla oppimisen kautta esimerkiksi sulkapallossa, pesäpallossa, koripallossa, keilailussa ja tenniksessä. Kurssin aikana tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös harvinaisiin lajeihin kuten esimerkiksi kiipeilyyn tai sirkuskouluun. Oppituntien aikana oppilailla on halutessaan mahdollisuus luoda myös liikunnallisia esityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin sekä Koululiikuntaliiton kilpailuihin. Kurssin lopullinen lajisisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssi soveltuu kaikille liikunnasta innostuneille tytöille. 9.lk:n sisältö: Kurssilla nautitaan monipuolisesta liikunnasta eri lajien parissa. Kurssi soveltuu kaikille liikunnasta innostuneille tytöille ja sen lopullinen lajivalikoima suunnitellaan oppilaiden kanssa yhdessä. Kurssilla harjoitellaan oppilaiden toiveiden mukaan uusia taitoja palloilulajeissa ja musiikkiliikunnassa. Palloilutaitoja syvennetään pelaamalla oppimisen kautta esimerkiksi sulkapallossa, pesäpallossa, lentopallossa, keilailussa ja tenniksessä. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tutustutaan myös ennestään vieraampiin lajeihin kuten jousiammuntaan tai miekkailuun. Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle taitoja pitää huolta omasta kunnostaan ja kehostaan myös erilaisten kehonhallinta- ja rentoutumisharjoitusten avulla. Kurssin aikana oppilailla on halutessaan mahdollisuus luoda myös liikunnallisia esityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin sekä Koululiikuntaliiton kilpailuihin.

14 14 B2-KIELET B2-kieli voidaan valita vain kaksivuotisena ja Olet jo opiskellut kahta sinulle vierasta kieltä. Jos ne sujuvat ja kuuluvat mukaviin aineisiin, kolmas vieras kieli on sopiva haaste sinulle. Valitse siis ranska, saksa tai venäjä. Uuden kielen opinnoissa voit hyödyntää muissa kielissä hankkimiasi opiskelutaitoja ja -tietoja sekä oppia uusia strategioita. B2-kieli opettaa sinut pärjäämään tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa (kaupassakäynti, ruokaileminen, matkustaminen) opiskelemallasi kielellä. Opit myös kertomaan itsestäsi ja sinulle läheisistä asioista kuten koti ja perhe, kaverit ja vapaa-aika jne. Painopiste on puheviestinnässä, kirjallinen tuotos lisääntyy vähitellen. Kieltä opiskellessasi opit tuntemaan ja arvostamaan kyseisen kielialueen kulttuuria ja maantietoa. Varhain opetettu kieli antaa vankan pohjan jatko-opinnoille. Se voi myös avata sinulle tien ulkomaisiin oppilaitoksiin. VRAB2 Ranskan kieli, B2-oppimäärä Kaksivuotinen ja Numeroarviointi Ranska on yksi yhdistyneen Euroopan tärkeistä kielistä. Ranska on diplomatiaa, high techiä ja tiedettä unohtamatta chansonia, gourmet-ruokaa ja romantiikkaa. Ranskan kieli on shuhuäshää, soraärrää ja nasaaliäänteitä, verbin taivutusta ja adjektiivin muotoja sekä sanoja, sanastoja ja sanakokeita, älyn ja äänijänteiden voimistelua. Ranskan opiskelu on myös mukavaa. Ranskan kielen taito on valttikortti työmarkkinoilla. ks. tarkempi B2-kielen OPS. VSAB2 Saksan kieli, B2-oppimäärä Kaksivuotinen ja Numeroarviointi Hallo! Tervetuloa opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria! Yli sata miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti puhuu saksaa äidinkielenään ja saksa on yksi EU:n virallisista kielistä. Saksalla tulet toimeen lähes kaikkialla Euroopassa ja se on työelämässä englannin ja ruotsin jälkeen kysytyin kieli. Saksa on sanastollisesti ja rakenteellisesti lähellä englannin ja ruotsin kieliä. Tunneilla teemme paljon suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja tutustumme saksankielisten maiden kulttuuriin. Willkommen!

15 15 VVEB2 Venäjän kieli,b2 -oppimäärä Kaksivuotinen ja Numeroarviointi Venäjää puhutaan laajalti. Venäjän kielellä on kirjoitettu myös suuri joukko maailmankirjallisuudesta: Tolstoi, Tšehov ym. Baletin harrastajat tuntevat Tšaikovskin "Joutsenlammen". Eikä venäläinen musiikki ole tänäänkään tuntematonta! Mutta kaikkein jännittävintä lienevät kuitenkin kyrilliset aakkoset, joilla venäjää kirjoitetaan! Mitähän mahtaa tarkoittaa PECTOPAH? Venäjän kielen taitajia tarvitaan kulttuurin ohella lisääntyvässä määrin erityisesti matkailussa, teollisuudessa ja kaupankäynnissä. KONEKIRJOITUS JA TIETOTEKNIIKKA VKK Konekirjoitus, kymmensormijärjestelmä tai 8. luokalla numeroarvostelu 9. luokalla hyväksytty/hylätty Kymmensormijärjestelmän oppiminen TypingMaster -ohjelman sekä tekstinkäsittelyohjelman avulla. Tekstinkäsittelyohjelmana MS Word Opitaan tuntemaan asiakirjastandardit. VATMUL Multimedia (8.lk) Numeroarviointi Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyyn varsin kattavasti kuvamanipulaatioiden ja kuvankorjailun kautta. Kurssilla tutustutaan tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelman käyttöön. Kurssilla on myös ääni- ja videoeditointia. Kurssilla on mahdollista tehdä oma video. VAT-I-PE Tietotekniikan peruskurssi 1 Kurssilla tutustutaan tietokoneen perusrakenteeseen ja tietotekniikan peruskäsitteisiin. Kurssilla opetetaan perusteet käyttöjärjestelmästä, Internetistä, tekstinkäsittelystä, taulukkolaskennasta, esitysgrafiikasta ja tietokannoista. Kurssilla mahdollisuus suorittaa Tieken ATK-ajokortti.

16 16 VATPO Tietotekniikka, peliohjelmointi 8. luokalla 1t tai Kurssilla tehdään omia pelejä ja pelaillaan niitä. Ohjelmoinnin perusteita ei käydä kattavasti läpi, vaan keskitytään pelien tekemiseen. Perinteistä ohjelmointia käsitellään varsin vähän. Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla. VATOH Tietotekniikka, peliohjelmoinnin jatkokurssi 9. luokalle 2t Kurssilla oppilaat opiskelevat ohjelmoinnin alkeita ja suunnittelevat ja tekevät oman tietokonepelin. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa ohjelmontikokemusta. Ohjelmoinnin lisäksi kurssilla opitaan luonnontieteiden käsitteitä, kuten massa, voima tai koordinaatisto. Ohjelmointiin käytetään Visual C# -ohjelmistoa, joka on laajasti käytössä mm. yritysmaailmassa.

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen ÄIDINKIELI cvaiku Kuvita ja kirjoita Tuntimäärä 8. luokalla: 1t kuvataidetta, 1t äidinkieltä Arvostelu: hyväksytty / hylätty Alussa oli sana vai oliko se kuva... Kurssi on kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyökurssi,

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 0 POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 2015 1 1. YLEISTÄ 2. YHTEYDENOTOT 2.1. Opettajat ja oppiaineet 3. TUNTIJAKO I Yhteiset aineet II Pitkät valinnat III Lyhyet valinnat IV Lyhyet valinnat SISÄLLÖT (lyhennelmät)

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot