TST ry: yhteiskuntavastuullisena toimijana välityömarkkinoilla ISO 26000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TST ry: yhteiskuntavastuullisena toimijana välityömarkkinoilla ISO 26000"

Transkriptio

1 TST ry yhteiskuntavastuullisena toimijana välityömarkkinoilla ISO Harri Laaksonen 1 TST ry: jäsenkorttinsa ostanutta henkilöjäsentä (v. 2012) Kotipaikka Turku, perustettu v Kaksi toimipistettä Turussa Toimintakeskus: hallinto, tiedotus (oma lehti, nettisivut, viikkotiedote, ilmoitukset paikallisradioihin ja ilmoitustauluille), jäseninfo, jäsenruokala, jäsenompelimo, kokous ja kerhotilat Vuosittain n. 200 vapaaehtoista, joista 60 toimii vähintään kuukausittain, n. 30 viikoittain tai päivittäin Jäsentoiminnan lohkoja: 1) liikunta, 2) kerhot ja kurssit, 3) matkailu ja kulttuuri, 4) juhlat ja tapahtumat, 5) veneily, 6) lauluryhmä, 7) kesämökki Jäsenten koulutus Harri Laaksonen 2 1

2 Suurtapahtumat, osallistujat (toritapahtumat, Ruissalo, suuret myyjäiset jne.) Jäsentoiminnan osallistumiskerrat Vapaaehtoistoiminta tunneissa vuositasolla Senioritoiminta Aina Duuri lauluryhmä Liikunta Edunvalvonta, vaikuttamistoiminta Juhlat ja tapahtumat Anna Duuni vene Matkailu ja kulttuuri Retriitti Perhetoiminta, Akkuna Kultavaltaus, Midas Tietotupa Kaveriapu 0 0 Kielikerhot (B. Abrahamson) Kalakerho 0 0 Väkertäjät Sauna, Paavarotti Radioryhmä, kuvaajat Ruokalat 0 60 Torstaipalaverit Sidosryhmät (Kotikunnas ym.) Muut kerhot ja muu vapaaehtoistoiminta YHTEENSÄ Harri Laaksonen 3 OPINTORETKIÄ TEHDÄÄN TST:N VENEELLÄ JA PIKKUBUSSILLA 2

3 Mitä muuta TST ry on? Yhdistys työllistää n. 160 henkilöä vuodessa Työllisyyspoliittinen hanke Välityö o keittiö, ruokalat, ompelimo, kuljetukset, kiinteistönhoito, info, tiedotus, kassa, videopaja o uutena positiivisena asiana esteettömyys, liikuntarajoitteiset työntekijät Kotipesä projekti nuorille työttömille Kuntouttava työtoiminta o n. 50 sopimusta vuodessa Harri Laaksonen 5 Organisaatiokaavio AVOIN TORSTAIPALAVERI TST ry:n vuosi ja syyskokous HALLITUS PUHEENJOHTAJA KEHITTÄ- MINEN ARVIOINTI KOULUTUS MATKAILU TAPAHTUMAT ANNA DUUNI VENE JÄSENTOIMINTA osallistumiskertaa v. -11 TIETOTUPA AINA DUURI LAULURYHMÄ EDUNVAL VONTA, VAIKUTTAMIS TOIMINTA PERHETOIMINTA TUKITOI- MINTA TALOUS HALLINTO ERILLIS- TOIMINNAT JÄSEN RUOKALAT HANKE HAUTOMO PROJEKTIT VÄLITYÖ LIIKUNTA MIDAS KULTAVALTAUS KERHOT JA KURSSIT RETRIITIT SENIORIT PAAVAROTTI MÖKKI TIEDOTUS ICT TOIMISTO PALVELUT JÄSENTEN KÄSITYÖ VERSTAS KUNTOUTTA VA TYÖTOIMINTA MONITAITO KOTIPESÄ 3

4 TST ry:n rahoitusvirta lähes täysin avustusvetoista Pienempi osa tuloista TST ry:n tarjoaman palvelun ostoja (kuntouttava työtoiminta, ateriat) Jokainen työpaikka kiinnittynyt avustuksiin, 140 ihmistä vaihtuu vuosittain Pysyvät urat TST ry:ssä heppoisella pohjalla Harri Laaksonen Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva raha TST ry:n toiminnalle ja työllistämiselle Turun kaupungilta tuleva raha TST ry:n toiminnalle ja työllistämiselle (sis. vuokraavustuksen) Harri Laaksonen 8 4

5 Välityömarkkinoiden kehittäminen Standardi = määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä Standardi termin lisäksi käytössä: normi, suositus, kommenttipyyntö ISO (the International Organization for Standardization) = maailmanlaajuinen kansallisten standardoimisjärjestöjen liitto Harri Laaksonen 9 ISO = Yritysten sekä julkisten ja yksityisten organisaatioiden yhteiskuntavastuullisuuden perusperiaatteet ISO standardi ei ole sertifikaatti Yhteiskuntavastuun tavoite: kestävän kehityksen edistäminen ihmisten terveyden edistäminen yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen Harri Laaksonen 10 5

6 Toimimalla periaatteiden mukaisesti organisaatio saavuttaa hyötyjä Hyödyt kumuloituvat organisaation sidosryhmien käyttäytymisen kautta: organisaation maine paranee yhteiskuntavastuullisuus houkuttelee työntekijöitä, asiakkaita, jäseniä jne. ihmisten motivaatio, tuottavuus ja sitoutuminen paranee sijoittajien, rahoittajien, lahjoittajien ja muiden tukijoiden asenne paranee ja selkenee median, muiden organisaatioiden ja koko yhteisön suhde toimijaan kohenee ja täsmentyy Harri Laaksonen 11 Selvitys ja tunnistus tehdään organisaation itsearvioinnilla, koska: se osoittaa jokaiselle mielipiteelle arvon käynnistää uutta oppimista todistaa kokonaisvaltaisen kehittämisen mahdollisuuden haastavimpienkin tavoitteiden kynnys madaltuu Harri Laaksonen 12 6

7 Mitä oikein saadaan selville: oman väen näkemys miten hyviä ollaan ja miten hyviä pitäisi olla minkä kehittämisestä ollaan samaa mieltä ja eri mieltä mihin ollaan jo sitouduttu asioiden tärkeysjärjestys käy ilmi osoitetaan taas kerran, että kysymys on rahasta Harri Laaksonen 13 Yhteiskuntavastuullisuuden standardin (ISO ) pääluokat 1. Yhdistyksen hallintotapa (6.2) 2. Ihmisoikeudet (6.3) 3. Työelämän käytännöt (6.4) 4. Ympäristö (6.5) 5. Oikeudenmukaiset toimintatavat (6.6) 6. Kuluttaja asiat (6.7) 7. Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen (6.8) (pääluokissa yhteensä 37 alaluokkaa) Harri Laaksonen 14 7

8 TST ry:n osallistuminen yhteisön toimintaan ja verkostoituminen. Pystyakselilla vastanneiden määrä, vaaka akselilla asteikko Harri Laaksonen 15 Miten aluetta kehitetään ja yhteistyötä lisätään? Tärkeimpiin yhteisön kehittämisen alueisiin, joihin organisaatio voi myötävaikuttaa, kuuluu työllisyyden luominen laajentamalla ja monipuolistamalla taloudellista toimintaa ja teknologian kehitystä (Yhteiskuntavastuuopas) Yhteisön kehittämiseen saattaa sisältyä yhteisön instituutioiden, ryhmien ja yhteisten foorumien vahvistaminen (Yhteiskuntavastuuopas) TST ry:n foorumeja alueella: työttömien organisaatiot, työvoimahallinnon tarjonta, kaupungin hallinto, koko sosiaali ja terveysala Harri Laaksonen 16 8

9 TST ry:n koulutus- ja kulttuuritarjonta työttömille. Pystyakselilla vastanneiden määrä, vaaka-akselilla asteikko Harri Laaksonen PROSENTIT VASTAAJISTA Vuonna 2010 Vuonna Harri Laaksonen 18 9

10 1600 Osallistuminen TST ry:n järjestämään koulutukseen v Osallisttumisia Harri Laaksonen 19 TST ry: n koulutusta työntekijöille: Työtä, taitoa, tavoitteita infotilaisuus uusille työntekijöille Työelämän pelisäännöt 1 & 2 tiedä oikeutesi ja vastuusi Työhaastatteluun valmentautuminen Suomen kieltä maahanmuuttajille Suorita työturvallisuuskortti Hygieniakurssi CV ja työhakemus netissä ATK ajokorttikurssit Työnhaun apuneuvot netissä Harri Laaksonen 20 10

11 Työpaikkojen luominen ja henkilöstön valmiuksien kehittäminen TST ry:ssä. Pystyakselilla vastanneiden määrä, vaaka akselilla asteikko Harri Laaksonen 21 PROSENTIT VASTAAJISTA Työpaikkojen luominen yhdistykseen ja henkilöstön valmiuksien kehittäminen? Asteikolla: 1 (ei lainkaan) (paljon) Vuonna 2010 Vuonna Harri Laaksonen 22 11

12 Yhdistys parantaa ihmisten toimeentulon mahdollisuuksia ja luo vaurautta? Asteikolla: 1 (ei lainkaan) (paljon) PROSENTIT VASTAAJISTA Vuonna 2010 Vuonna Harri Laaksonen 23 TST ry:n säännöt (2 ): Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Työttömyyden vähentäminen ja toimeentulon parantaminen toteutuu lähinnä kansallisen ja paikallisen edunvalvonnan ja etujen ajamisen kautta Työttömien ja vähävaraisten tukeminen TST ry:n palkkatuettujen ohjaaminen muualle kolmannelle sektorille, ei niinkään avoimelle sektorille Harri Laaksonen 24 12

13 TST ry:n muut mahdollisuudet: Yksittäisen ihmisen toimeentulon kohentaminen yhdistyksessä kohtalaisen rajoitettua ja väliaikaista Riippuu viranomaisten tahdosta, säädöksistä, palkkatuesta Tärkeää ohjata ihmisiä eteenpäin, pois entisestä Pitkät työurat täysin rahoittajien käsissä (RAY, ELY keskus) Rahoitus haetaan vuosittain Ei eläkevirkoja Jäsenistön varoja tulee kuitenkin käyttää järkevästi Yhdistyksen kaikki palkkaukset ovat aina jollain tavalla sidoksissa julkisiin avustuksiin ja tukiin Toimeentulon kohentamisyritykset eivät saa nakertaa yhdistyksen tasetta Harri Laaksonen 25 Työttömien yhdistyksen yhteiskuntavastuu ja vaikutuskeinojen kehittäminen Yhdistys yhteisön/ välityömarkkinoiden osana Yhteiskuntavastuun määrittely Suora tai välillinen tuki Yhteiskuntavastuun osa-alueet Sosiaalista Ympäristö minen Työlllistäminen Toimeentulokynnyksen madaltaminen Yhdistyksen merkityksen osoittaminen VALTIO KIRKKO KAUPUNKI RAY KANSALAISET Harri Laaksonen 26 13

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Turun Seudun TST ry asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Työtä Sosiaalisuutta - Terveyttä ISO 26000 ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 1 Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 Sisältö: 1. Projektin tarkoitus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 2.1. Määrällinen tavoite... 2 2.2. Jatkotyöllistymiseen tai

Lisätiedot

tst - jäsenten parhaaksi!

tst - jäsenten parhaaksi! tärppi tst - jäsenten parhaaksi! Sitoutumaton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 17. vsk. Turun Seudun Työttömät TST ry Sepänkatu 5, 20700 Turku puh. 044 7007 421 info@tstry.com www.tstry.com

Lisätiedot

Mediakortti 2012. 2500 kpl, 32 sivua, sivunkoko A4. 150g kiiltävä, 4/1 väri. tst - jäsenten PARHAAKSI

Mediakortti 2012. 2500 kpl, 32 sivua, sivunkoko A4. 150g kiiltävä, 4/1 väri. tst - jäsenten PARHAAKSI tärppi Turun Seudun Työttömät TST ry Sepänkatu 5, 20700 Turku puh. 044 700 7421 info@tstry.com www.tstry.com Julkaisija: Turun Seudun Työttömät TST ry Vastaava päätoimittaja: Joe Majanen Mediakortti 2012

Lisätiedot

1/2015. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti

1/2015. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2015 Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti Mediakortti 2015 s.5 Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 21. vuosikerta. Sisältö LEHDEN TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

TST TOIMINTAKESKUS. Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku tstry.com. Info 044 7007 421 info@tstry.com

TST TOIMINTAKESKUS. Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku tstry.com. Info 044 7007 421 info@tstry.com A-kerhohuone TST Kotipesä Torstaihuone Ruokala Keittiö Tietotupa TOIMINTAKESKUS Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku tstry.com Info 044 7007 421 info@tstry.com Kauppatorilta busseilla 32 ja

Lisätiedot

TST TOIMINTAKESKUS. Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku tstry.com. Info 044 7007 421 info@tstry.com

TST TOIMINTAKESKUS. Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku tstry.com. Info 044 7007 421 info@tstry.com A-kerhohuone TST Kotipesä Torstaihuone Ruokala Keittiö Tietotupa TOIMINTAKESKUS Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku tstry.com Info 044 7007 421 info@tstry.com Kauppatorilta busseilla 32 ja

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n KOTIPESÄ 2011-2014 Loppuarviointi Harri Laaksonen

Turun Seudun TST ry:n KOTIPESÄ 2011-2014 Loppuarviointi Harri Laaksonen Turun Seudun TST ry:n KOTIPESÄ 2011-2014 Loppuarviointi Harri Laaksonen Kotipesä-Odysseia-projektin arviointi Turun Seudun TST ry Projektin rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys Ray Kirjoittaja: Harri Laaksonen

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Olli Hietanen ja Jari Pekka Laiho 18.11.2013 Sisällysluettelo 1. Järjestökysely... 2 1.1. Onko

Lisätiedot

tärppi SISÄLLYSLUETTELO

tärppi SISÄLLYSLUETTELO tärppi Turun Seudun TST ry Kanslerintie 19, 20200 Turku puh. 044 700 7421 info@tstry.com www.tstry.com Julkaisija: Turun Seudun TST ry Vastaava päätoimittaja: Joe Majanen Toimitus ja taitto: Jouni Ihalainen,

Lisätiedot

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 1 KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA Tämä on Santra-hankkeen tekemä kartoitus espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin kesän 2008 aikana yhteensä 182

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

3/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti

3/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 3/2014 Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti Mediakortti 2014 Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 20. vuosikerta. Lehden tekniset tiedot: Aineistovaatimukset:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

OTA YHTEYTTÄ TULE KÄYMÄÄN. Jokikievari Matarankatu 6 40100 Jyväskylä. Palveluosasto Matarankatu 4, 3. kerros 40100 Jyväskylä. www.jstry.

OTA YHTEYTTÄ TULE KÄYMÄÄN. Jokikievari Matarankatu 6 40100 Jyväskylä. Palveluosasto Matarankatu 4, 3. kerros 40100 Jyväskylä. www.jstry. Kievarin UUTISET 1/2013 TYÖTÄ TOIMEENTULOA ELÄMÄNLAATUA EDUNVALVONTAA OTA YHTEYTTÄ Puheenjohtaja, palveluosaston esimies Tuija Öystilä 050 329 0870 tuija.oystila@jstry.fi Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa

Lisätiedot

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2 SISÄLTÖ Yleistä 3 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2. Hallinto 4 2.1. Sosiaalinen työllistäminen ja henkilöstöhallinto 4 2.2. Taloushallinto 5 3. Toiminnan

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan.

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 2/2014 Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Kuntien panostus kolmannen sektorin toimintaan tuo moninkertaiset

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI

LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI 31.5.2011 Ulla Piippo, Outi Tikkanen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen 1 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta...3 2. Kuvausta järjestöistä

Lisätiedot

KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa. Heini Maijanen 2013

KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa. Heini Maijanen 2013 KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa Heini Maijanen 2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot