Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 184 Aika klo (kahvit klo alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 213 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 214 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 216 LASTENOHJAAJA JOHANNA VALTOSEN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 217 VAPAUTUVA LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN IV KAPPALAISEN VIRKA 218 RAHAVAROJEN TARKASTAMINEN 219 SIJOITUSRAPORTTI 2/ TARJOILU- JA TILAHINNASTO VUODELLE KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE KIINTEISTÖ OY LAPPEENRANNAN SAARENKATU 3-5 YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN 223 RAPORTTI TILIKAUDEN 2010 TILINTARKASTUKSESTA 224 YLÄMAAN KIRKKOMÄEN- JA KOSKELA -TILAN KAAVAMUUTOS 225 TRAKTORINKULJETTAJAN VALINTA 226 ERITYISAMMATTIMIEHEN VALINTA 227 TEKNISEN ISÄNNÖITSIJÄN NIMIKKEEN MUUTOS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖKSI 228 SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2011 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 230 SAAPUNEET KIRJEET 231 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 232 TIEDOKSI 233 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 185 Aika klo Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Läsnä Muut läsnäolijat Pöytäkirjanpitäjä Poissa Tiihonen Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja Aalto-Huhtinen Tiina Heinola Jaakko, varapj. Hirvikallio Martta Laakko Marjatta Pettinen Kari Pulkkinen Arto Puustinen Helena, poistui klo :n aikana Sientola Ilpo Sinkkonen Kaarina Tiimo Ilkka Kettunen Saara, varajäsen Eskelinen Teuvo, varajäsen Musto Airi, YKV:n puheenjohtaja Lehtola Mika, kirkkoherra, saapui klo ja poistui Saarikivi-Kakkonen Ritva, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Ruutu Marinella, tiedottaja Tuomikoski Ari, diakoni, yhteisten työmuotojen edustaja Kankkunen Teijo, kutsuttuna esittelemässä 224 :n, klo Riikonen Katri, hallintosihteeri Friberg Paula Hovi Marja Nevalainen Seppo Sunimento Marketta Pöyhönen Ilkka, YKV:n varapuheenjohtaja Kontinen Osmo, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 186 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 213 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Kari Pettinen ja Arto Pulkkinen, ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Pettinen ja Arto Pulkkinen. 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin/muutoksin: Teijo Kankkunen esittelee aluksi 224 :n, ja Jaakko Heinola johtaa puhetta 228 :n ajan. 216 LASTENOHJAAJA JOHANNA VALTOSEN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Lapsityön johtokunta käsitteli kokouksessaan ( , 90 ) lastenohjaaja Johanna Valtosen anomusta eläkkeelle siirtymisestä alkaen. Johtokunta hyväksyi eroanomuksen. Johtokunta keskusteli vapautuvan lapsityönohjaajan tehtävän jatkosta. Tämä pohjaehdotus tulee henkilöstöstrategian mukaan esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle. Johtokunta esittää, että lastenohjaajan tehtävää ei toistaiseksi täytetä (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Johanna Valtoselle eron tehtävästään eläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen. Tehtävä hoidetaan sijaisjärjestelyin kevään toimintakauden loppuun.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 188 Yhteinen kirkkoneuvosto lakkauttaa ko. lastenohjaajan tehtävän alkaen. 217 VAPAUTUVA LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN IV KAPPALAISEN VIRKA Lappeenrannan seurakunnan IV kappalainen Pentti Berg on saanut enimmät äänet Lauritsalan seurakunnan kirkkoherran vaalissa. Kappalaisen virka tulee avoimeksi siitä päivämäärästä alkaen, jolloin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa Pentti Bergille valtakirjan Lauritsalan kirkkoherran virkaan. IV kappalaisen virka on perustettu Lappeenrannan seurakuntaan alkaen (YKV 4/2000, 54 ): Seurakunnan väkiluku on jatkuvassa kasvussa ollen nyt (n jäsentä pappia kohden). Seurakunnan alueella sijaitsee monia laitoksia, vanhustentaloja ja kouluja, joissa papit vierailevat säännöllisesti. Työpanosta kohdistuu myös aluetyöhön. Papin viran tarpeellisuuteen on kiinnittänyt huomiota Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ja Suomen Kirkon Pappisliitto. Tällaiset aiheet löytyvät viran perustamispykälästä. Menneen kymmenen vuoden aikana Lappeenrannan seurakunnan väkiluvun kehitys on ollut vähenevä. Tällä hetkellä jäseniä on noin Lisäksi seurakuntayhtymän talouden näkymien vuoksi yhteinen kirkkovaltuusto linjasi kesäkuussa 2010, että henkilöstökulujen kasvu on pysäytettävä ja käännettävä laskuun. Näistä lähtökohdista täytyy pohtia Lappeenrannan seurakunnassa palaamista kuuden teologin tilanteeseen, mikä on ollut käytäntö vuodesta 1968 lähtien (jolloin seurakuntaan kuului noin jäsentä). Nykyisen seitsemän papin viran vähentäminen kuuteen lisää jäljelle jäävien tehtäviä, mutta muutos ei kuitenkaan liene kohtuuton (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Lappeenrannan seurakunnan IV kappalaisen viran siitä päivämäärästä alkaen, jolloin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viran nykyiselle haltijalle valtakirjan toisen seurakunnan virkaan.

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA RAHAVAROJEN TARKASTAMINEN Varainhoitosäännön 10 :n mukaan talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain, kassojen rahavarat. Tarkastuksesta on annettava kertomus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Liitteenä tarkastuskertomus. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi tarkastuskertomuksen suoritetusta kassantarkastuksesta. YKN / SIJOITUSRAPORTTI 2/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta kokouksessaan / 141. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sijoituksista raportoidaan heitä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liitteenä sijoitusraportti per Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen liitteen mukaisesti. YKN / 219

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TARJOILU- JA TILAHINNASTO VUODELLE 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKN ohjesääntö 9. Tarjoiluhinnasto sisältää sekä oman käytön (alv 0 %) että ulkoisen käytön (alv 23 %). Lisäksi hinnastoon on lisätty maininta henkilökunta-alennuksesta. Tilahinnasto sisältää seurakuntayhtymän toimitilojen vuokrat ulkopuolisille käyttäjille (alv 23 %). Hinnastoihin on lisätty erillinen ohjeistus seuraavista asioista; - tilaukset kirjallisina - peruutukset kirjallisina - peruutusveloitukset, normaalikausi ja sesonkikaudet esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hinnastot vuodelle seurakuntayhtymän tilavuokrat liitteen mukaisesti - seurakuntayhtymän tarjoiluhinnasto liitteen mukaisesti YKN / 220 Asiasta käydyn pitkän keskustelun jälkeen Helena Puustinen esitti Marjatta Laakon kannattamana tilavuokra-asian uutta valmistelua. Äänestyksessä pohjaesitystä (jaa) ei kannatettu, muutosesitys (ei) sai 12 ääntä, ja tyhjiä oli 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan tilavuokra-asiaa yhteisen kirkkoneuvoston uutta käsittelyä varten. Työryhmään valittiin Kaarina Sinkkonen, Helena Puustinen, Ilpo Sientola, Teuvo Eskelinen, tekninen isännöitsijä Teijo Kankkunen ja koollekutsujaksi pääemäntä Kirsi Hyvönen. Työryhmän on saatava esityksensä valmiiksi mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston uuteen käsittelyyn saakka ovat voimassa tilavuokrien nykyiset hinnat. Tarjoiluhinnasto hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu yhteisen kirkkoneuvoston myönnettäväksi henkilöstökoulutukseen määrärahaa euroa. Liitteenä koulutussuunnitelma vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelma tulee voimaan, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvioon esitetyn määrärahan vuodelle YKN / KIINTEISTÖ OY LAPPEENRANNAN SAARENKATU 3-5 YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN Kiinteistö Oy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5 yhtiömuotoa esitetään muutettavaksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi alkaen. Kt Oy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5 yhtiökokous on käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymälle, että se hyväksyy yhtiömuodon muutoksen. Liitteenä uusi yhtiöjärjestys. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on antanut lainatakauksen Kt Oy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5:lle putkiremonttia varten. Lainan suuruus on tällä hetkellä ,98 euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on hyväksynyt Etelä-Karjalan Osuuspankin lainatarjouksen mukaisen erityisehdon, jossa Lappeenrannan seurakuntayhtymä ei luovuta omistusosuuttaan alle 50 % Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 osakkeista laina-aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustol-

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 192 YKN / 222 le, että - Kiinteistö Oy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5 yhtiö muutetaan alkaen keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi - yhtiölle hyväksytään liitteenä oleva uusi yhtiöjärjestys, yhtiö ei muutu toiseksi ja y-tunnus säilyy entisenä - Lappeenrannan seurakuntayhtymä takaa myös uudelle yhtiölle siirtyvän lainan - Lappeenrannan seurakuntayhtymä hyväksyy myös uudelle yhtiölle Etelä-Karjalan Osuuspankin myöntämän lainan erityisehdon, jossa Lappeenrannan seurakuntayhtymä ei luovuta omistusosuuttaan alle 50 % Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 osakkeista laina-aikana. 223 RAPORTTI TILIKAUDEN 2010 TILINTARKASTUKSESTA Tilintarkastajat ovat antaneet raportin tilikauden 2010 tilintarkastuksesta. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. YKN / YLÄMAAN KIRKKOMÄEN- JA KOSKELA -TILAN KAAVAMUUTOS Ylämaan kirkko ja sankarihautausmaa sijaitsevat tilalla Kirkkomäki rek.nro Hautaustoimilaki edellyttää, että hautausmaat on muodostettu erillisiksi kiinteistöiksi vuoteen 2006 mennessä. Koska Kirkkomäki on kaavassa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta eli merkinnällä YK, tulisi hakea kaa-

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 193 vamuutosta. Liitteenä kartta alueesta, johon esitetään kaavamuutosta siten, että hautausmaakiinteistöksi, EH, muodostettaisiin kirkkoa ja sankarihautausmaata ympäröivän kiviaidan sisäpuolinen alue ja ulkopuolinen alue yleisten rakennusten korttelialueeksi Y. Kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen haetaan alueen lohkomista ja uuden tilan nimeksi esitetään Ylämaan kirkkomäen sankarihautausmaa ja Y -alueen nimi säilytetään ennallaan eli Kirkkomäki. Ylämaalla sijaitseva Koskela tilalla rek.nro sijaitsee Ylämaan Pappila -rakennus. Kaavassa alueella on Y-merkintä. Liitteenä kartta alueesta. Kiinteistölle haetaan kaavamuutosta ja uudeksi kaavamerkinnäksi esitetään AP, asuinpientalojen korttelialue koko Koskela -tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Ylämaan Kirkkomäki -tilasta muodostetaan liitteenä olevaan karttaan merkitty kiviaidan sisäpuoleinen osa hautausmaa-alueeksi, jolle haetaan kaavamuutosta. Uuden kiinteistön nimeksi esitetään Ylämaan kirkkomäen hautausmaa. Kiviaidan ulkopuolinen alue muodostetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi, merkitty liitteenä olevaan karttaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Ylämaalla sijaitseva Koskelatilan kaavamerkintään Y haetaan kaavamuutosta AP -alueeksi. YKN / 226 Hyväksyttiin esityksenmukaisesti. YKN / Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on valmisteltu yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta Ylämaan kirkkomäen ja Koskelan tiloille. Liitteinä kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä pohjakartta.

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 194 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylämaan kirkkomäen ja Koskelan tilan kaavamuutokset liitteiden mukaisesti ja esittää ne edelleen Lappeenrannan kaupungille hyväksyttäväksi. YKN / TRAKTORINKULJETTAJAN VALINTA Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan / 128 antanut luvan täyttää traktorinkuljettajan tehtävä (Joutseno). Traktorinkuljettajan tehtävän hakuaika oli Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että traktorinkuljettajan tehtävään valitaan Jaakko Kiukas alkaen. HAJ / 68 Koeaika on 4 kk. Tehtävän vaativuusryhmä on 401. HAJ: YKN / ERITYISAMMATTIMIEHEN VALINTA Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan / 125 antanut luvan täyttää erityisammattimiehen tehtävä. Erityisammattimiehen tehtävän hakuaika oli Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus.

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 195 Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että erityisammattimiehen tehtävään valitaan Lasse Kääriäinen alkaen. HAJ / 69 Koeaika on 4 kk. Tehtävän vaativuusryhmä on 401. HAJ: YKN / TEKNISEN ISÄNNÖITSIJÄN NIMIKKEEN MUUTOS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖKSI Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on teknisen isännöitsijän virka johtosääntöineen. Seurakuntien kiinteistötoimen johtavan viranhaltijan nimike on yleensä kiinteistöpäällikkö. Olisi hyvä saada Lappeenrannan seurakuntayhtymään myös kiinteistöpäällikkö nimike yhtenäisyyden vuoksi. Lisäksi nimike tekninen isännöitsijä ei anna yksiselitteistä kuvaa tehtävistä ja vastuista. Nimikkeen muutos ei vaikuta palkkaukseen eikä viran johtosäännön sisältöön. Liitteenä. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistötoimen teknisen isännöitsijän virkanimike muutetaan kiinteistöpäällikön virkanimikkeeksi alkaen. HAJ / 70 Nimikkeen muutos ei aiheuta muutosta palkkaukseen eikä johtosäännön sisältöön. HAJ: YKN / 227

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2011 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI Kj 15 luvun 1 :n mukaan on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Taloussäännön 3 :n mukaisesti seurakunnan on laadittava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, joka käsittää vähintään kolme vuotta. Lisäksi ohjeet talousarvion käyttämisestä ja täytäntöönpanosta tulee hyväksyä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkohallitus on ohjeistanut vuoden 2011 talousarvion valmistelua yleiskirjeellään 32/2010. Talousarvion valmistelun pohjana on hyväksytty taloussuunnitelma, joka on jaettu ns. raamibudjettina seurakunnille ja yhteisille työaloille sekä tukitoiminnoille. Raamibudjetin on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt kokouksessaan 6/ Liitteenä n ja YKV:n hyväksymä talousarvion valmisteluun annettu tulossuunnitelma vuodelle Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,35 % vuodelle 2011 kokouksessaan / 33. Tehtäväalueilta saatu esitys vuoden 2011 talousarvioksi osoittaa euron alijäämää ja korjausten jälkeen euron alijäämää (raamin ylityksiä on kertynyt yhteensä euroa). Lisäksi työalat ovat esittäneet ns. erilliskysymyksinä kertaluontoisia menoja, jotka eivät sisälly talousarvioehdotukseen euroa ja avustusten lisäyksiä euroa sekä pysyviä määrärahoja euroa. Käyttötalouden toimintatuotoiksi on arvioitu 1,5 milj. euroa ja toimintamenoiksi 13,3 milj. euroa. Kirkollisverotuloiksi on arvioitu 11,7 milj. euroa ja yhteisöverotulot 1,5 milj. euroa, yhteensä 13,2 milj. euroa. Investointien osalta keskeneräisiä hankkeita jatketaan v 2011 aikana ja näitä ovat; Lauritsalan kirkkokorttelin ja tilojen suunnittelu ja peruskorjaus, valvontakameroiden hankinta Joutsenon ja Ylämaan kirkkoihin se-

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 197 kä Ylämaan, Ristikankaan ja Lepolan kappeleihin. Lisäksi Lepolan hautausmaan uurna-alueen rakentaminen ja kuoriurkujen hankinta Lappeen kirkkoon. Lisäksi esitetään Ristikankaan hautausmaan meluaidan sisäverhoilua ja Kesärannan leirikeskuksen vesikaton uusimista. Investointiosa on suuruudeltaan euroa ja se toteutuu osin vuosien aikana. Liitteenä vuoden 2011 talousarvioehdotus yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäiseen käsittelyyn. Lisäksi liitteenä seurakuntien ja työmuotojen toimintasuunnitelmat vuosille Liitteenä Lauritsalan seurakuntaneuvoston kannanotto kokouksessaan Liitteenä Joutsenon seurakunnan kiinteistöjen korjaustilanne ja korjauksiin käytetyt määrärahat ja jäljellä oleva määräraha. Käsitellään urkujen hankintaan osoitetun määrärahan tarpeellisuudesta. Yhteinen kirkkoneuvosto käy yleiskeskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja käsittelee liitteenä olevan alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 ja esitykset erilliskysymyksistä ja avustuksista. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee investointisuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto linjaa talousarvion kustannuskehyksen seuraavaa käsittelyä varten, joka on Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Joutsenon kiinteistöille myönnetyn euron toteutuksen ja päättää jatkotoimenpiteistä. YKN / 207 Ilpo Sientola esitti Tiina Aalto-Huhtisen kannattamana kertaluonteisiin erillismäärärahoihin viestintätyöryhmälle graafiseen ilmeeseen euroa. Asiasta äänestettiin siten, että pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja muutosesitystä kannattaneet ei. Äänestystulos: jaa ääniä 3, ei ääniä 9 ja tyhjiä 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä myöntäisi viestintätyöryhmälle graafiseen ilmeeseen euroa.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 198 Investointimäärärahan tarvetta Lepolan hautausmaan uurna-alueen kohdalla tarkennettiin euron sijasta euroksi. Muutoin hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Joutsenon kirkon inva-wc:n ja kulkusillan rakentamisesta luovutaan, ja että Pentti Pellolta pyydetään arvio Joutsenon kirkon urkujen kunnosta. Lisäksi selvitetään Lampikankaan ja Pulpin toimipisteiden mahdollisesta myynnistä saatava tulo. Toinen käsittely : Liitteenä on korjattu ja täydennetty toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodeksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Lisäksi esitetään Ristikankaan alueen esisuunnittelun käynnistämiseen euroa investointiosaan (siirtyy vuodelta 2010). Liitteenä ovat myös teknisen isännöitsijän arvio Joutsenon Lampikankaan toimipisteen myyntiarvosta sekä Pulpin seurakuntasalin ja tontin käytön vaihtoehdoista. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi YKN / 228 Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Joutsenon kiinteistöille myönnetyn euron toteutuksen ja päättää jatkotoimenpiteistä. Selvitykset liitteinä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 230 SAAPUNEET KIRJEET 231 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 232 TIEDOKSI Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Joutsenon kiinteistöille myönnetyn euron toteutuksen ja pyydetyt selvitykset, liitteinä. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jaakko Heinola toimi tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana. 1. Henkilöstöasiain johtokunta 7/ Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 4/ Ystävyysseurakuntatyöryhmä muistio 6/ Sammonlahden seurakuntaneuvosto 4/ Lapsityön johtokunta 7/ Kirkkohallituksen yleiskirje 38/2010, kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen valmistelun eteneminen syksyllä Kirkkohallituksen yleiskirje 39/2010, taloussääntömallin uudistaminen Muita asioita ei ollut. 1. Tulosseuranta hhrt Lappeenrannan kaupunki, hakemus verohuojennuksesta vuodelta 2009/ Etelä-Karjalan palveleva puhelin, päivystystoiminta Ristikankaan hautausmaan meluaidan verhoilusuunnitelma

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lappeenrannassa 26. päivänä marraskuuta 2010 Juha Tiihonen puheenjohtaja , Katri Riikonen pöytäkirjanpitäjä Jaakko Heinola puheenjohtaja 228 ajan Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 10/2010 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa 26. päivänä marraskuuta 2010 Kari Pettinen Arto Pulkkinen Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2010 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot