2. Kansainvälisyys asenteina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kansainvälisyys asenteina"

Transkriptio

1 Vaskivuoren lukion kansainvälisyyssuunnitelma Sisällys... 1 Johdanto Kansainvälisyys asenteina Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kotikansainvälisyys Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kansallinen kansainvälisyys Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kansainvälinen liikkuvuus Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Toiminnan rakenteet Vastuuhenkilöt Toiminnan suunnittelu Toiminnan arviointi Kansainvälisyyden vuosikello Johdanto Vaskivuoren lukion kansainvälisyyskasvatuksen ja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta tarjotaan opiskelijoille ja opettajille mahdollisuus monipuoliseen vieraiden kulttuurien kohtaamiseen ja rohkaistaan heitä kulttuurienväliseen kanssakäymiseen. Kokemuksen myötä kulttuurien tunteminen ja ymmärtäminen kehittyy ja vaikuttaa siten kouluyhteisön jäsenten asenteisiin erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisyys on yhä tärkeämpi siinä maailmassa, jossa nuoret tulevaisuudessa toimivat. Kansainväliseen suvaitsevuuteen kasvamisen tavoitteet tulevat esiin kaikissa oppiaineissa ja koulun koko toimintakulttuurissa. Näin luodaan arvopohja, joka on edellytys suvaitsevaisuuteen pohjautuvalle yhteisöllisyyden kehitykselle. 2. Kansainvälisyys asenteina Vaskivuoren lukion kansainvälisyyskasvatuksen ja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta tarjotaan opiskelijoille ja opettajille mahdollisuus monipuoliseen vieraiden kulttuurien kohtaamiseen ja rohkaistaan heitä kulttuurienväliseen kanssakäymiseen. Kokemuksen myötä kulttuurien tunteminen ja ymmärtäminen kehittyy ja vaikuttaa siten kouluyhteisön jäsenten asenteisiin erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisyys on yhä tärkeämpi siinä maailmassa, jossa nuoret tulevaisuudessa toimivat. Kansainväliseen suvaitsevuuteen kasvamisen tavoitteet tulevat esiin kaikissa oppiaineissa ja koulun koko toimintakulttuurissa. Näin luodaan arvopohja, joka on edellytys suvaitsevaisuuteen pohjautuvalle yhteisöllisyyden kehitykselle Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kansainvälisyys tulee monipuolisesti esille opetussuunnitelmassa ja käytännön työssä, ja erikseen on mainittava oppiainerajoja ylittävien kurssien teemasisällöt, joista jäljempänä. Pyritään lisäämään kansainvälisyysnäkökulmaa osana koulun arkipäivää tarjoamalla opettajille koulutusmahdollisuuksia heidän valmiuksiensa kehittämiseksi käytännön opetustyössä ja tapahtumien järjestämisessä. Opettajien ja opiskelijoiden yhteiset työryhmät, laaja kieliohjelma

2 ja hyvät tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät menetelmät antavat hyvät mahdollisuudet toteuttaa tavoitteita. 3. Kotikansainvälisyys 3.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kansainvälisyyskasvatukselle ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä edistävälle työskentelylle antaa lukiossamme hyvän pohjan laaja kieliohjelma. Sen lisäksi, että useat kansainväliset yhteistyöhankkeet antavat opiskelijoillemme mahdollisuuksia kehittää taitoa ja uskallusta kommunikoida eri kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten kanssa, ulkomaisia vaihtoopiskelijoitamme kutsutaan eri oppiaineiden tunneille ja erilaisiin tapahtumiin kertomaan omista maistaan ja niiden kulttuureista. Tieto- ja viestintätekniikan laajalla hyödyntämisellä on tärkeä osa sekä yhteistyöhankkeiden kansainvälisessä toiminnassa että kouluyhteisön sisällä kommunikointiin liittyvien tietojen ja taitojen kehittämisessä. Koulun tarjoamien monipuolisten toimintaresurssien ansiosta opiskelijoilla on hyvät edellytykset omaksua monipuolinen maailmankuva, kasvaa suvaitsevaisuuteen, kehittää kielitaitoaan, kiinnostua kansainvälisten asioiden seuraamisesta ja saada valmius toimia luontevasti monikulttuurisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. On tärkeää ottaa nykyistä enemmän huomioon se, että lukiossamme on jo paljon erilaisia kulttuuritaustoja edustavia opiskelijoita. Sekä heidän että vaihto-opiskelijoiden kulttuurista tietoutta tulisi hyödyntää enemmän esim. päivänavauksissa ja eri aineiden oppitunneilla. Lisäksi niille koulumme opiskelijoille, jotka ovat olleet ulkomailla vaihdossa tai asuneet ulkomailla tulisi tarjota nykyistä enemmän mahdollisuuksia kertoa kokemuksistaan muille opiskelijoille. YLEISTÄ KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN TOIMINNASTA LUKIOSSA LUKUVUONNA Ystävyyskoulutoiminta, jota toteutetaan aktiivisimmin lv unkarilaisen ja kiinalaisen ystäväkoulun kanssa. - Mukana monissa kansainvälisissä hankkeissa. - Opettajat osallistuvat kansainvälisiin seminaareihin, mm. kahteen PEEP-seminaariin. Opettajia kannustetaan hakemaan CIMOsta apurahoja kansainvälisiin vierailuihin. YSTÄVYYSKOULUT Jacob-Grimm-Schule, Kassel Saksa - big bandien yhteistyö Katalin Varga Gimnaazium, Szolnok, Unkari - äidinkielen kirjoituskilpailun voittajaopiskelijan ja opettajan matka Unkariin Jinan lukiokoulu nro 2,Jinan, Shandong, Kiina - Kiinalaisten opiskelijoiden ja opettajien mahdollinen vierailu Vaskivuoressa keväällä Projekti, jossa on aiheena Kungfutse ja Kalevalan sankari Väinämöinen KANSAINVÄLISYYSHANKKEET Vaskivuoren lukiolla on pitkä kokemus erityyppisiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin osallistumisessa. Lukuvuonna ovat käynnissä seuraavat hankkeet: PEEP-PROJEKTI PEEP CULTURE PRAHASSA, TSEKIN TASAVALTA, Kyseessä on taidetutkimusprojekti, jonka aihe on The importance of drama as part of curriculum. Projektissa tutkitaan teatterintutkimuksen menetelmin teatteria osana oppimista. Mitä teatteri opettaa? Mitä teatterin opiskelusta siirtyy tai voisi siirtyä muiden oppiaineiden opiskeluun ja elämään yleensä? Minkälaisia pätevyyksiä teatterin avulla on mahdollista saavuttaa? Projektiin osallistuu 5 opiskelijaa 4-5 eurooppalaisesta lukiosta.

3 PEEP THEATRE ALLATRISSA, ITALIA, Allatrin teatteriviikkoon osallistuu neljä opiskelijaa kuudesta eurooppalaisesta lukiosta. Teatteriviikon aiheena on Jack Kerouacin kulttiromaani On the road. Kukin ryhmä toteutttaa lyhyen sanattoman teatteriteoksen romaaniin perustuen. Italian viikon aikana teokset esitetään ja opiskelijat työskentelevät kansainvälisissä ryhmissä. PEEP arviointi ja kehittämisseminaari, Vaskivuoren lukiossa Verkoston lukioiden rehtorit ja PEEP-koordinaattorit tulevat Vaskivuoreen kehittämisseminaariin huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 2015, tavoitteena arvioida lukuvuoden aikana toteuteut PEEP-koulut ja suunnitella seuraavan vuoden teemoja. Yhteyshenkilöt: Virpi Kantonen, koordinaattori, sekä Susanna Metsälä, teatteriopettaja. MUSIIKKI Vaskivuoren lukion tyttökuoro osallistuu kolmen maan kuorotapahtumaan yhdessä Luxemburgin ja Tallinnan Eurooppa-koulujen kuorojen kanssa. Vaihto järjestetään toukokuussa TANSSI Kolmosvuosikurssin tanssijoiden opintomatka Amsterdamiin EU-HANKKEET Comenius-projekti A.R.T.E päättyi keväällä Nyt haemme jatkoprojektia T.E.A.C.H Erasmus+ hankkeena. Kooredinattorina hankkeessa on hollantilainen lukio. Seuraava hakemuksen jättöpäivä on Hankkeessa on mukana koulut Hollannista, Saksasta, Italiasta, Espanjasta, Latviasta sekä Vaskivuoren lukio Suomesta, samat koulut kuin A.R.T.E projektissa. Projekti keskittyy taiteiden ympärille. Käytämme lukuvuoden hakemuksen valmisteluun ja projektitapaamisiin erilaisia omarahoitusmalleja. Matkaamme opiskelijoiden kanssa Italiaan, Alatriin projektitapaamiseen, jonka aiheena on katuteatteri, sekä keväällä 2015 Saksaan, Löningeniin. Yhteyshenkilö Marko Kalmari VENÄJÄ-PROJEKTI Venäjänopiskelijoiden matka Pietariin keväällä 2015 Huhtikuun lopulla ( ) järjestämme venäjänopiskelijoiden matkan Pietariin yhdessä Espoonlahden lukion kanssa. Tämän vuoden teemaa ei ole vielä päätetty, suunnitteilla on kirjallisuusteema (Gogolin Nenä) tai venäläisiä juhlia, koska matka sijoittuu pääsiäisen ja vapun väliin. Tarkoituksena on verrata suomalaista ja venäläistä pääsiäistä ja vappua sekä lisäksi tutustua naistenpäivän ja voitonpäivän viettoon Venäjällä. Teema päätetään kuitenkin lopullisesti yhdessä matkaan lähtevien opiskelijoiden kanssa. Vierailemme myös pietarilaisessa kumppanuuskoulussamme, jossa opiskellaan suomen kieltä. Oppilaamme pääsevät harjoittelemaan venäjän puhumista ja opettamaan suomea pietarilaisille opiskelijoille (tandem-opiskelua). Yhteyshenkilö Taina Lento. TIEDEKOULUT Fysiikan abiturientteja osallistuu TASS (Trans Atlantic Science School) -tiedekouluun tammikuun lopulla. Paikkana on Geneve/CERN ja tiedekouluun osallistuu suomalaisten lukiolaisten lisäksi lukiolaisia Yhdysvalloista. Yhteyshenkilö Markku Parkkonen.

4 4. Kansallinen kansainvälisyys 4.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Vaskivuoren lukio pyrkii luomaan kansainväliseen toimintaan ja tiedon tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alueen oppilaitosten sekä eri maiden kulttuurikeskusten ja lähetystöjen kanssa. Lukuvuonna Vaskivuoren ja Espoonlahden lukioiden yhteisen Pietari-projektin. Projekti on suunnattu 1. ja 2. vuoden venäjänopiskelijoille. TASS (Trans-Atlantic Science School) tiedekoulu järjestetään yhteistyössä Mikkelin lukion ja Turun normaalikoulun kanssa. Ruotsin opetusryhmät tekevät ala-astevierailuja lähialueen kouluihin. Opettajien johdolla ranskan opiskelijoille järjestetään tutustumiskäyntejä Centre Culturelle een, saksan opiskelijoille Goethe-Institutiin, samoin kuin venäjän opiskelijoille Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen sekä espanjanopiskelijat tekevät yhteistyötä En español-projektin ja Cinemaissin kanssa. Vaskivuoren lukio on kansallisen Yanzu-hankkeen koordinaatiokoulu. Yanzuhankkeen tarkoituksena on vakiinnuttaa kiinan kielen ja kulttuurin opiskelu Suomen lukioihin. Yanzu-hankkeessa on mukana 19 lukiota, lisäksi se tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, mm. Heksingin yliopiston Konfutse-instituutti, Suomi-Kiina seura ja Kiinan kansantasavalla suurlähetystö. Kansainväliseen kulttuurikeskukseen Caisaan järjestetään käyntejä. Mainituista kohteista kutsutaan mahdollisuuksien mukaan vierailijoita. Kulttuuriyhdistysten järjestämiin tapahtumiin osallistutaan pienehköinä ryhminä. 5. Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälinen liikkuvuus pitää sisällään sekä opiskelijoiden että opettajien vaihdot ulkomaille sekä tutustumisvierailut eri maihin Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Opettajia rohkaistaan osallistumaan mm. CIMOn hallinnoimiin EU:n opettajavaihto-ohjelmiin ja kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin, Fulbright Centerin kautta opettajavaihtoon pohjoisamerikkalaisten koulujen kanssa sekä ulkomaisten ystäväkoulujen kanssa järjestettäviin vastavuoroisiin vierailuihin. Myös henkilökohtaisia yhteyksiään käyttäen opettajat voivat järjestää tutustumismatkoja. Näin opettajat saavat virikkeitä kansainvälisyyden näkökulman ja vaihtelevien opetusmenetelmien huomioonottamiseen oman oppiaineensa käytännön työssä. Petteri Granat osallistuu Fullbright-vaihtoon Yhdysvalloissa syyslukukauden Kansainvälisten hankkeiden kansainvälisiin tapaamisiin osallistumisen lisäksi opiskelijaryhmille järjestetään esimerkiksi oppiaineiden puitteissa ja ystäväkoulujen kanssa toteutettavia vierailuja. Näin he saavat mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan, tottua yhteistoimintaan eri kulttuuritaustoja edustavien nuorten kanssa ja kehittää monipuolisempaa maailmankuvaa. Vuosittain lukuisat Vaskivuoren lukion opiskelijat lähtevät eri opiskelijavaihtoa järjestävien organisaatioiden kautta lukuvuodeksi ulkomaille vaihto-opiskelijoiksi. Tänä lukuvuonna opiskelijoitamme on seuraavissa maissa: Yhdysvallat 7 opiskelijaa, Iso-Britannia 2, Chile 1, Sveitsi 1, Etelä-Afrikka 1, Espanja 3, Japani 1. Ulkomaisia vaihto-opiskelijoita on lukiossamme seuraavista maista: Yhdysvallat 1 opiskelija, Meksiko 3, Bahama 1, Saksa 1, Ranska 1, Japani 1, Venäjä 1. Jokaisen lukuvuoden aikana Vaskivuoren lukiossa käy tutustumisvierailuilla opettaja- ja opiskelijaryhmiä eri puolilta maailmaa 6. Toiminnan rakenteet 6.1. Vastuuhenkilöt Kv-koordinaattori ja opiskelijoiden kansainvälisen klubin puheenjohtaja on Hilkka-Roosa Nurmi.

5 Lukuvuonna EU-hankkeen valmistelun vastuuhenkilönä toimii Marko Kalmari, PEEPprojektia hoitaa Virpi Kantonen, Venäjä-projektia Taina Lento, Kiina-koordinaattori on Pilvi Kirppu ja NOT ja TASS tiedekouluja Markku Parkkonen. Vastuuhenkilöt tiedottavat toiminnasta lukion sähköisillä tiedotuskanavilla, Fronter ja Wilma, sekä lukion kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. Tiedot ovat koko kouluyhteisön sekä perheiden ja kaupungin opetusviranomaisten saatavilla. Vastuuhenkilöt osallistuvat mm. CIMO:n, OPH:n ja muiden kansainväliseen toimintaan koulutusta tarjoavien organisaatioiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin 6.2. Toiminnan suunnittelu Edellisen lukuvuoden lopussa opettajienkokouksissa on valittu lukuvuoden kansainvälisten toimintojen vastuuhenkilöt. Lukuvuoden alussa opiskelijoille tiedotetaan osallistumismahdollisuudesta kv-toimintojen työryhmiin. Elokuussa ja syyskuun alkupuolella vastuuhenkilöt kutsuvat kokoon kiinnostuneista opettajista ja opiskelijoista koostuvat toimintaryhmät suunnittelemaan omaan vastuualueeseensa kuuluvaa toimintaa. Rehtori Eira Kasper suunnittelee Fronteriin monipuolisen työkalun, jota käyttämällä kaikki työryhmät voivat suunnitella toimintansa, ja jonne tallennetaan seuraavien lukuvuosien toimintaryhmille malliksi suunnittelun ja tuotosten rakenne. Yhteistyöverkostojen toiminta ja ylläpito jatkuu täysimittaisena lukuvuonna Vastuuopettajien Veli-Matti Palomäen ja Pilvi Kirpun johdolla Yanzu kiinan kieltä lukiossa verkoston yhteistyö jatkuu aktiivisena, samoin jatkuu Venäjä-projektin yhteistyö ja koulumme on vuonna 2015 myös En español-hankkeen koordinaattorikoulu ja Hilkka-Roosa Nurmi hankkeen koordinaattori Toiminnan arviointi Toiminnan toteutumista arvioidaan toukokuussa kansainvälisyystoimintaryhmien kokouksissa (opettajat, opiskelijat) ja opettajienkokouksissa. Arvioinnin perusteella annetaan ehdotuksia seuraavaa lukuvuotta varten. 7. Kansainvälisyyden vuosikello Kansainvälisyyden vuosikello päivitetään lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelman päivittämisen yhteydessä (samoja asioita ei kirjata enää lv-suunnitelmaan). Alla olevaan taulukkoon kirjataan lyhyesti toiminnan painopisteet ja suunnitteilla olevat vaihdot, vierailut, matkat jne. Elokuu Syyskuu Lokakuu Tammikuu Helmikuu Lokamarraskuu Joulukuu Helmimaaliskuu Huhtikuu Toukokuu Toiminnan painopisteet lv Kolmosvuosikurssin tanssijoiden opintomatka Amsterdamiin. Syysloma PEEP CULTURE Prahassa A.R.T.E-projektin jatkon suunnittelu Italiaan, Allatriin TASS-tiedekoulu Cernissä Joululoma Talviloma Venäjä-projektin matka Pietariin PEEP THEATRE ALLATRISSA, ITALIA PEEP arviointi- ja suunnitteluseminaari A.R.T.E.-projektin jatkon suunnittelu Saksassa Löningenissä Lukion tyttökuoron projekti Luxemburgin ja Tallinnan Eurooppa-koulujen kanssa Kansainvälisyyssuunnitelman arviointi ja lukuvuoden suunnittelu.

Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma

Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisyys asenteina... 3 2.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 3 3. Kotikansainvälisyys... 4 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Tikkurilan lukion kansainvälisyyssuunnitelma. Sisällys

Tikkurilan lukion kansainvälisyyssuunnitelma. Sisällys Tikkurilan lukion kansainvälisyyssuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Kansainvälisyys asenteina... 2 2.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 3 3. Kotikansainvälisyys... 3 3.1. Toiminnan tavoitteet

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma LV 2014-15

KAUNIAISTEN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma LV 2014-15 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma LV 2014-15 Lukuvuosisuunnitelman käsittely ja hyväksyminen: Koulun opettajakunta käsitellyt 17.11.2014 Opetuslautakunta hyväksynyt 2 Sisällys

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). 11.12.2013 1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA NRO 3 SEURAAVAA:

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA NRO 3 SEURAAVAA: Vaskivuoren lukion tiedote nro 3 tiistaina 2.12.2014. Vaskivuoren lukion tiedote ilmestyy joka jakson ensimmäisenä tiistaina. Sen toimittamisesta huolehtii lukiomme tiedottaja, biologian ja maantieteen

Lisätiedot

SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA opetussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Seinäjoen lukion arvoperusta ja toiminta-ajatus 3 Koulun toimintakulttuuri 5 Arviointi 7 Opiskelijan ohjaus ja tukeminen 9 Aihekokonaisuudet

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Espoon kaupunki Suomenkielinen koulutuskeskus Espoonlahden lukio Versio 14 / ESLU 24.5.2013 10:08 / POS ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!... 3 1. Opiskelu lukiossa... 5 2. Oppiaineista käytetyt lyhenteet... 5 3. Lukioiden kielitarjonta... 6 4. Lajivalmennus... 7 5. Lukio-opintojen ja ammatillisten

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA NRO 5 SEURAAVIA ASIOITA:

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA NRO 5 SEURAAVIA ASIOITA: Vaskivuoren lukion tiedote nro 5 tiistaina 8.4.2014. Vaskivuoren lukion tiedote ilmestyy joka jakson ensimmäisenä tiistaina. Sen toimittamisesta huolehtii lukiomme tiedottaja, biologian ja maantieteen

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Osaanko? Uskallanko? Tottakai!

Osaanko? Uskallanko? Tottakai! Osaanko? Uskallanko? Tottakai! opas koulujen kansainvälistämiseen 7 Kokemuksia ja näkemyksiä 8 Kansainvälisyys kotiovella 9 Uusia tuulia luokkahuoneessa Puolalainen Comenius-apulaisopettaja monipuolisti

Lisätiedot

LYSEONPUISTON LUKIO OPISKELIJA RYHMÄ

LYSEONPUISTON LUKIO OPISKELIJA RYHMÄ 1 LYSEONPUISTON LUKIO OPINTO-OPAS 2015 OPISKELIJA RYHMÄ 2 LYSEONPUISTON LUKIO... 3 PAINOPISTEALUEET... 4 TAIDEKASVATUS... 5 OPINTO-OHJAUS/OHJAUKSEN TYÖNJAKO... 5 OPISKELIJAKUNTA... 8 SUORITUSOHJEET...

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Koulu kohtaa maailman

Koulu kohtaa maailman Liisa Jääskeläinen ja Tarja Repo (toim.) Koulu kohtaa maailman Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee? Oppaat ja käsikirjat 2011:16 Oppaat ja käsikirjat 2011:16 Maailmankansalaisena Suomessa -hanke

Lisätiedot

**************************************************************************

************************************************************************** Vaskivuoren lukion tiedote ilmestyy joka jakson ensimmäisenä tiistaina. Sen toimittamisesta huolehtii lukiomme tiedottaja, biologian ja maantieteen lehtori Hanna Pohjonen. Jaksojen aikana yksittäisiä tiedotusasioita

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 12.8.-9.9. 2014 Oppilaskunnan kokouksessa: 16.9.2014 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma

1. luku Opetussuunnitelma 4 OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. luku Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta

Lisätiedot