Seksuaalisuuden moniilmeisyys. puheeksiottaminen. Jussi Nissinen, Avoinna kasvuun J&T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seksuaalisuuden moniilmeisyys. puheeksiottaminen. Jussi Nissinen, Avoinna kasvuun J&T"

Transkriptio

1 Seksuaalisuuden moniilmeisyys ja sen puheeksiottaminen Jussi Nissinen, Avoinna kasvuun J&T

2 Seksuaalisuuden moni-ilmeisyys 2 Seksuaalisuudella ei ole yhtä tiettyä funktiota vaan se voi palvella hyvin monenlaisia tarpeita Kontakti itseen Kontakti toiseen ihmiseen ja siitä nauttiminen Hyväksynnän, arvostuksen hakemista Rooliasetelmasta kiihottumista ja nauttimista Tunteiden säätelyä: mielihyvän tavoittelua, mielipahan, ahdistuksen tyynnyttämistä

3 Seksuaalisuuden moni-ilmeisyys 3 Elämyshakuisuutta, huippukokemuksia, nautintoa Lohdutusta, rentoutumista, normista vapautumista Vallankäyttöä, vallan kokemista, alistumista (Sukupuoli)identiteetin rakentamista ja ylläpitämistä Lapsena/nuorena sattuneen seksualisoituneen miellyttävän kokemuksen toistamista Kontakti kiihottavaksi koettuun kosketuspintaan Kontakti kiihottavaksi koettuun visuaaliseen ärsykkeeseen

4 Seksuaalisuuden moni-ilmeisyys 4 Rooleihin eläytymistä Aikuisen heittäytymistä leikkiin Itsessä (ja toisessa) olevan eläimellisen puolen ilmaisemista ja kokemista Tutkimusmatkaa, itseen tutustumista Trauman toistamista tai yritystä ratkaista se Arvottaminen on aina tapauskohtaista

5 Seksuaalisten tuntemusten tasoja 5 Oma keho Erogeeniset alueet Kontakti Identiteetti Kohde Idoli, rakastettu Esine, asuste, materiaali Ruumiinosa Roolit Läheisyys, intiimisyys Aistisuus Tunteet Kognitiot Moraali/asenteet Sosiaalinen taso Kulttuurinen taso Henkisyys

6 6 Sen kautta kanavoituu monia muita psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita Seksuaalisuuden erityinen merkitsevyys johtuu kytkennästä muihin tarpeisiin, jotka eivät ole luonteeltaan seksuaalisia

7 Seksuaalisuuden reuna-alueita 7 Fetisismi Seksuaalinen masokismi ja sadismi Itsensä paljastelu, exhibitionismi Tirkistely, voyerismi Virtsaan ja ulosteisiin liittyvät kiihottumiset Tungoksissa tapahtuva koskettelu (frotterismi) Eläimiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus

8 Keskiössä - reunalla 8 Em. mieltymykset voivat olla joillekin keskeinen osa heidän seksuaalisuuttaan Em. mieltymykset voivat toisille olla taas yksi kiihottamista / laukemista edistävä tekijä, lisämauste Joillakin ne esiintyvät vain fantasioina

9 9 Läheisyys: rakkaus, hellyys, mieltymys, yhteys, ykseydentunne, arvostus Ahdistus: pelko, haavoittuvuus, heikkous, huoli, hermostuneisuus Syyllisyys: katumus, tuhmuus, likaisuus, häpeä Viha: vihamielisyys, halveksunta, viha, suuttumus, kosto Kaikki nämä voivat lisätä tai vähentää kiihottumista (Jack Morin)

10 Seksuaalifantasiat seksuaalisen mieltymyksen indikaattorina 10 Fantasiat eivät ole vahingollisia toisille Fantasiat ovat vapaita ja seksuaalinen mieltymys ei ole tietoinen päätös Ketään ei tulisi syyttää tai syrjiä seksuaalifantasioittensa perusteella Todellinen sosiokulttuurinen käyttäytyminen on vain heikko indikaattori pinnan alla olevasta seksuaalisesta mieltymyksestä Joillakin voi olla seksuaalisia kontakteja kenen tahansa kanssa jos he käyttävät tietoisesti seksuaalisia fantasioitaan kiihottumisen ja kliimaksin aikaansaamiseksi

11 Missä yhteydessä kukin toteuttaa seksuaalisuuttaan 11

12 Uskollinen parisuhde 12 Vahvuuksia: Turvallisuus ja kasvun mahdollisuus Tunteiden syvyys ja laajuus Riskejä Rutinoituminen Halujen kohtaamattomuus Osaa omista seksuaalisista tarpeista ei uskalla tuoda esiin tai on tullut niissä torjutuiksi

13 Uskollinen parisuhde 13 Miten huolehtia seksistä parisuhteessa: Herkistyminen sekä omille että toisen syvimmille tuntemuksille Uskaltautuminen tutkimusmatkalle Yksilöitymisen tuoma liikkumatila parhaimmillaan vahvistaa parisuhteen seksuaalisuutta Edellyttää uskallusta lähestyä myös epämukavuusalueita ja tutkia niihin liittyviä pelkojaan

14 Avoin parisuhde 14 Vahvuuksia Seksuaalisuuteen liittyvä valinnanvapaus kasvaa Ei niin riippuvainen kumppanin haluista ja mieltymyksistä Parisuhteen tuoma turvallisuus Riskejä Seksitautitartunnat Miten kummankin tarpeet ja tunteet tulevat huomioonotetuksi Riski että toinen on suostunut avoimeen suhteeseen vastoin todellisia tarpeitaan

15 Avoin parisuhde 15 Edellyttää: Rehellisyyttä ja keskinäistä kunnioittamista Ehdotonta turvaseksin noudattamista Kummankin aitoa sitoutumista ja tilanteen tarkistamista aika-ajoin

16 Seksisaunat, videoklubit, dark-roomit, puistot 16 Vahvuuksia Voi olla avoimesti tuoda esille seksuaalisuuttaan ja siihen liittyviä mieltymyksiään Eläimellisyys kehollisuus nonverbaalisuus toiminnallisuus on monille miehille helpoin tapa toteuttaa seksuaalisuuttaan Partnereiden saatavuus

17 Seksisaunat, videoklubit, dark-roomit, puistot 17 Riskejä Seksitaudit Dark-roomissa kokematon voi joutua seksiin jossa omat rajat ylittyvät ja turvallisuus vaarantuu Addiktoituminen Yksinäistymisen riski edelliseen liittyen Paljastuminen parisuhteessa

18 Maksulliset seksipalvelut 18 Vahvuuksia Voi olla itsekäs, keskittyä vain omiin seksuaalisiin tarpeisiinsa Mahdollisuus jonkin fantasian toteuttamiseen Tunne että tulee hyväksytyksi tarpeineen Ongelmia Moraaliset: käytänkö hyväksi jonkun alisteista asemaa Ilmitulo parisuhteessa Turvaseksi jos myyjä on amatööri

19 SM -suhteeet 19 Suhde perustuu tiettyihin seksuaalisiin ja emotionaalisiin skripteihin, jossa edetään mieltymysten, pelkojen, tuntemusten, roolien ja valta-asetelmien tuottamaan elämysmaailmaan selkeistä rooliasetelmista lähtien Hyvin kokonaisvaltainen intensiivinen kokemus Riskejä: Onko sovittu turvarajat? Onko sadisti riittävän tasapainoinen ja aidosti huolehtiva

20 Itsetyydytys, sooloseksi 20 Monille se on helpoin tapa saada orgasmi Ongelmakohtia: Siihen liittyvä salailu ja häpeä Joillakin siihen liittyvät toiminnalliset riskit: esim. tukahduttaminen, vääränlaisten esineiden työntäminen emättimeen tai peräsuoleen

21 Asiakkaan seksuaalisuuden ilmenemismuotojen puheeksiottaminen 21

22 Miksi seksi on hyvä ottaa puheeksi? 22 Seksi on olennainen osa asiakkaan hyvinvointia ja monilla se liittyy myös hänen pahoinvointiinsa Se että työntekijä on siinä aktiivinen kysymyksineen normalisoi seksuaalisuutta osana terveyttä ja hyvinvointia

23 Hoitajan asennoituminen 23 Ihmiskuvan laajuus? Käsitys seksuaalisuudesta osana ihmisyyttä Yhdyntäkeskeinen? Romanttista uskollista suhdetta korostava? Monimuotoisuuden tunnistava ja hyväksyvä? Ammatillinen etiikka tärkein vs. omat moraalikäsitykset Omat mieltymykset ja vastenmieltymykset on hyvä tutkia Mukavuus- ja epämukavuusalueet on hyvä tutkia

24 Luvan antaminen 24 Viesti että seksuaalisuutesi on ok Edellyttää että työntekijöinä olemme valmiit kohtaamaan myös meille vieraampia muotoja seksuaalisuuden toteuttamisessa Jos huolestumme että asiakkaalla jokin seksuaalisuuden toteuttamistapa sisältää riskejä hänelle itselleen tai toisille, se on hyvä ottaa puheeksi että voimme yhdessä tarkastella ja tutkailla sitä

25 Arviointikriteerejä Onko ko. käyttäytyminen laissa kiellettyä? 2. Sisältyykö ko. käyttäytymiseen muiden osallistumista vastoin heidän omaa tahtoaan? 3. Onko mieltymys/käyttäytyminen vahingollista siitä nauttivalle/ sitä toteuttavalle henkilölle itselleen? 4. Vaikeuttaako mieltymys/käyttäytyminen siitä nauttivan / sitä toteuttavan henkilön mahdollisuuksia ylläpitää rakkaudellisia, intiimejä ja seksuaalisia suhteita toisten kanssa

26 Addiktoitunut seksikäyttäytyminen 26 Toiminnallinen addiktio Muita: addiktoituminen pelaamiseen, netissä oloon, kuntoiluun, huippukokemuksiin, joissa kaikki muu unohtuu Erilaisia taustatekijöitä Pelkkä seksin määrä ei sitä määritä Jussi Nissinen

27 Addiktion tunnusmerkkejä 27 Käyttäytyminen tuottaa toistuvasti haittaa Rupeaa haittaamaan olennaisesti muuta elämää: ihmissuhteet, työ, talous, terveys Moraalisia ristiriitoja Toistuvia epäonnistuneita yrityksiä saada se paremmin hallintaan Usein addiktoitunutta käyttäytymistä seuraa tyhjä olo, moraalinen krapula Jussi Nissinen

28 Addiktiivinen prosessi 28 Alkoholismin, huumeriippuvuuden, bulimian, peliriippuvuuden ja addiktoituneen seksikäyttäytymisen taustalta löytyy samankaltainen psykobiologinen prosessi ja usein niitä es. samoilla henkilöillä. Aviel Goodman: Sexual Addiction. An Integrated Approach1998 Jussi Nissinen

29 Addiktiivinen prosessi 29 Addiktiivinen prosessi voidaan ymmärtää pakonomaiseksi riippuvuudeksi ulkoisten keinojen käyttämiseen sisäisten olotilojen (tunteet, minätunne) säätelyssä Pysyvä vahva taipumus turvautua mielihyvää tuottavaan käyttäytymiseen keinona helpottaa tuskallisia tuntemuksia (affekteja) ja/tai säädellä itsetuntoa Addiktiivinen prosessi on sekä psykologinen että biologinen Jussi Nissinen

30 Levottomuuden tunnistaminen tärkeää! Miten voin toimia toisin? 30 Hoidon keskeyttämisen riski Osalla jossain vaiheessa jälkihehkuttelua Mielihalu/levottomuus kasvaa Toiminnan mahdollistaminen Toiminta Tasanne Mielihyvä/ laukeaminen/ Jussi Nissinen Krapula, katumus Hoitomotivaatio korkealla

31 Mieltymyksiin liittyviä ongelmia 31 Häpeä Syyllisyys Yksinäisyys / vaikeus löytää kumppania Kiinni jäämisen pelko Käyttäytymiseen mahdollisesti liittyvät terveydelliset riskit? Addiktoitumisen riski? Pakkomielteisyys?

32 Mieltymyksiin liittyviä voimavaroja 32 Identiteetti Huippukokemukset, kokemuksen intensiteetti Lohtu keino tyynnyttää itsensä

33 Auttava kohtaaminen 33 Asiakkaan ainutlaatuisuuteen tutustuminen Mitä asiat hänelle merkitsevät, tarkka kuuntelu Saako asiakas olla totta sellaisena kun on? Läsnäolo Kiinnostus, peilaaminen, reflektointi, dialogisuus Tuntemuksien ja tunteiden paikallistaminen ja niihin tutustuminen Vastuun ja oman moraalin paikallistaminen ja tutkiminen

34 Miten helpotan puheeksi ottamista 34 Alkuinformaatiossa ja esitteissä kerrotaan että hoitajien kanssa voi ottaa puheeksi myös seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä Julisteissa ja kirjahyllyissä seksuaalisuus myönteisesti esillä Rintamerkki?

35 Avaavia ja tarkentavia kysymyksiä 35 Mitä seksuaalisuus sinulle nykyisin merkitsee? Miltä sinusta tuntuu puhua seksuaalisuudestasi minun kanssani? Miten eri tavoin toteutat seksuaalisuuttasi? Mistä nautit siinä eniten? Onko jotain jota kaipaat seksiin liittyen? Onko sinulla ollut seksiin liittyen ikäviä kokemuksia?

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Seksologian perusteet -koulutus Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 2007 Kehittämistehtävä Pia Piispanen

Lisätiedot

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Emma Dufva 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME ÄITIYDESTÄ TAI SEKSUAALISUUDESTA? 4 1.1. Äitiydestä yleisesti

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Seksuaalisuus ja MS. Tutkimusmatkalla omaan kehoon. Marja Ylikylä - Minna Aallontie - Marjut Ojala

Seksuaalisuus ja MS. Tutkimusmatkalla omaan kehoon. Marja Ylikylä - Minna Aallontie - Marjut Ojala Seksuaalisuus ja MS Tutkimusmatkalla omaan kehoon Marja Ylikylä - Minna Aallontie - Marjut Ojala Seksuaalisuus ja MS Tutkimusmatkalla omaan kehoon Suomen MS-liiton julkaisusarja nro 29 Teksti Kuvat Ulkoasu

Lisätiedot

1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET

1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET SUHDESOPPA JOHDANTO Suhdesoppa-kurssi on kehitetty nuorten kanssa käytettäväksi. Bovallius-ammattiopiston pilottikursseille osallistuneet nuoret ovat 16-19 vuotiaita ja tarvitsevat opinnoissaan erityistä

Lisätiedot

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista Näkymätön seksuaalisuus Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista MUISTILIITON JULKAISUSARJA 2014 Rakkauden kipeä viilto kun istun yksin iltaa ja muistelen sinua.

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Turvataitoja nuorille

Turvataitoja nuorille OPAS Jussi Aaltonen Turvataitoja nuorille 321 Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kielen tarkistus: Sirkka Laukonsuo Graafinen

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela HALUT JÄISSÄ Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014 Tuula Korpela SEKSUAALITERVEYS osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vapaus ja kyky kokea ja ilmaista seksuaalista halua ja nautintoa,

Lisätiedot

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI YHDESSÄ ENEMMÄN. Länsi-Saimaan seutukunnan verkostoiva lastensuojelun kehittämishanke 1.3.2005 31.12.2007. Sosiaalialan kehittämishanke. Tämän toimintamallin

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan tueksi

Seksuaalineuvonnan tueksi Maija Ritamo Katri Ryttyläinen-Korhonen Saana Saarinen (toim.) Seksuaalineuvonnan tueksi Osa I: Seksuaalineuvojana toimiminen Osa II: Esimerkkejä seksuaalineuvonnan käytänteistä RAPORTTI 27 2011 RAPORTTI

Lisätiedot

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET AROINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituutti www.psyk.fi Raul Soisalo, VET kouluttajapsykoterapeutti, p kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti INTTIOMME TÄNÄÄN Opiskellaan

Lisätiedot

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat Moniammatillinen yhteistyö Toimittanut Mari Laiho Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 8 ISBN 978-951-98969-9-1 Pelastakaa Lapset ry

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

Identiteetistä ja seksuaalisuudesta nuorille miehille

Identiteetistä ja seksuaalisuudesta nuorille miehille YLPEYS Identiteetistä ja seksuaalisuudesta nuorille miehille 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ylpeys 3 2. Identiteetti ja kuka sen määrittelee 4 3. Kertominen 8 4. Suhteet ja seksi 13 5. Tietoa ja tukea 22 Kannen

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisuuden käsittely avohoidossa. Jussi Nissinen

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisuuden käsittely avohoidossa. Jussi Nissinen Lapsiin kohdistuvan seksuaalisuuden käsittely avohoidossa 1 Jussi Nissinen Kynnyksen madaltaminen 2 Huomattava osa pedofiileistä (seksuaalinen kiinnostus kohdistuu alle murrosikäsiin) tunnistaa taipumuksensa

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari

RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari ESIPUHE 2 1 Miksi ryhmähoitoa? 4 2 Ryhmänohjaajaksi kasvaminen 7 2.1 Ryhmänohjaajaksi kasvamisen vaiheet 7 2.2 Ryhmänohjaajan

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö VAIETTU KIPU Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa Opas ammattilaisille Eine Siimes Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Seksuaalisuus...

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-kirja PRIDE-valmennus PRIDE-kirja 3 Sisältö: TAPAAMISEN TAVOITTEET JA VALMIUDET...4 MIKSI PRIDE-VALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN MENETYKSIÄ, EROJA JA SURUTYÖTÄ?...5

Lisätiedot