5. Henkilökohtainen diagnostiikka ja hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Henkilökohtainen diagnostiikka ja hoito"

Transkriptio

1 Henkilökohtainen diagnostiikka ja hoito Ohjelman tutkimusaiheet ovat infektiot ja tulehdussairaudet sekä syöpäsairaudet. Näiden tutkimusaiheiden osalta ohjelman tavoite on siirtää terveydenhuollon painopistettä oireiden havainnoinnista henkilökohtaiseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Ohjelmassa haetaan lisäksi syyseuraussuhteiden selvittämisestä apua terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämiseen Näiden teema-alueiden osalta tavoitteena on kehittää olemassa olevien ja uusien biomarkkereiden yhdistelmiä eli paneeleja. Biomarkkereista saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää terveyden säilyttämisessä ja myös oikean terapian kohdistamisessa oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja kohtuullisin kustannuksin. Ohjelmassa luodaan myös uusia teknologioita ja toimintatapoja, joilla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tehokkaampia palveluita edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että osallistuvat yritykset voivat ohjelman avulla kehittää uusia tuotteita, palveluja sekä hyödyllisiä käytäntöjä asiakkailleen potilaan parhaaksi. Lisäksi monet ICT-ratkaisut tukevat potilastietoaineistojen tehokasta käyttöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidoissakin. Näytteenoton, -käsittelyn ja -kuljetuksen teknologiaratkaisut ovat välttämättömiä kaikille alan toimijoille, kuten myös tarvittavien reagenssien säilyvyyden ja pakkausteknologian kehittäminen. Ratkaisut kopioinnin estoon tai aitouden osoittamiseen ovat globaalin toiminnan vuoksi varsin tarpeellisia liiketoiminnan ja potilasturvallisuuden kannalta. Tehokkaan konseptin luominen kliinisten validointien ja käytettävyyden evaluointeihin nähdään ohjelmassa erittäin tärkeäksi. Biopankkitoiminta (kudosnäytteet, sairaus-/terveystiedot, geenitiedot) ja intressiryhmien (esim. sairaanhoitopiirit, yliopistosairaalat, lääkäriasemat, potilasjärjestöt ja kansaneläkelaitos) osallistuminen ohjelman toteutukseen on erittäin toivottavaa.

2 Ohjelman alustavat työpaketit (WP) ja tehtävät (Task): WP 501 Infektiot ja tulehdussairaudet diagnostiikka ja terapiat Akuuttien mikrobi-infektioiden osalta painopistealueina ovat mm. sepsis ja sairaalabakteerien (HAI) aiheuttamat infektiot, niiden tehokas havaitseminen ja hoito. Tulehdustaudeista tulevat kyseeseen sekä akuutit että kroonistuneet inflammaatiot. Kroonisia inflammaatioita koskien SalWe on mukana suomalais-kanadalaisessa aiehaussa "Biomedical solutions for diagnostics, prevention and therapy of chronic inflammations (CINFICA)". Mikäli hanke hyväksytään, se liitetään osaksi ohjelmaa tai siitä muodostetaan oma miniohjelma. Task Suoliston tulehdussairaudet (eri näytemuodoille) - Terapiamuodot: Esimerkiksi soluterapiat, ravinto - Terapian vaikutuksen todentaminen Task Hengitystieinfektiot - Biomarkkeripaneelit (hengitystievirukset ja bakteerit), niiden testaus ja validointi huomioiden - Hoitovasteen analysointi Task Raskauteen ja synnytykseen liittyvät infektiot ja inflammaatiot Task Sepsis - Näytteenotto, käsittely, kuljetus, automaatio, multipleksaus - Äidin odotusaikainen seuranta - Äiti-lapsi tartunnan todentaminen - Biomarkkeripaneelit (erityisesti bakteerien pikadiagnostikka), niiden testaus ja validointi huomioiden - Potilaan hoitovasteen mittaaminen - Potilaan immuunivaste- ja bakteerilöydösten yhdistäminen lisäarvon tuottamiseksi testaukseen ja hoitopäätöksen tueksi Task Sairaalainfektiot (HAI) - Potilaan hoitovasteen mittaaminen - Potilaan immuunivaste- ja bakteerilöydösten yhdistäminen lisäarvon tuottamiseksi testaukseen ja hoitopäätöksen tueksi

3 Task Kohdennettu lääkeaineen kuljetus ja vapautus sekä geeniterapia infektioissa ja tulehdussairauksissa - Uudet lääkeaineen kuljetustekniikat - Lääkeaineiden kohdennettu vapautus - Mallien kehitys ja prekliininen validointi - Geeniterapian seuranta: hoidon onnistumisen diagnostiikka

4 WP 502 Syöpäsairaudet Syöpäsairauksista tutkimuksen kohteena ovat mm. eturauhassyöpä, munasarjasyöpä sekä eräät hematologiset syövät. Tavoitteena on kehittää sekä biomarkkeripaneeleja että hoidollisia menetelmiä tälle alueelle. Näitä ovat mm. kohdennettu lääkeaineen kuljetus ja vapautus sekä myöskin kuvaohjattu terapia. Syöpäsairauksia ja niiden riskejä arvioitaessa kehitetään lisäksi bioinformatiikkaa sekä tehokasta yhteistyötä biopankkien kanssa yksilöllisten ratkaisujen tekemiseksi syöpäsairauksien ennalta ehkäisemiseksi ja mahdollisesti tarvittavien terapioiden suunnittelemiseksi. Task Hematologiset syövät - Terapian aikaiset hoitovalinnat ja työkalut (kohdennettu lääkeaineen kuljetus ja vapautus, geeniterapia sekä kuvaohjattu terapia) - Hoitovaste ja hoitavasteen seurannan diagnostiset menetelmät Task Eturauhassyöpä - Terapian aikaiset hoitovalinnat ja työkalut työkalut (kohdennettu lääkeaineen kuljetus ja vapautus, geeniterapia sekä kuvaohjattu terapia) - Hoitovaste ja hoitovasteen seurannan diagnostiset menetelmät Task Munasarjasyöpä - Terapian aikaiset hoitovalinnat ja työkalut (kohdennettu lääkeaineen kuljetus ja vapautus, geeniterapia sekä kuvaohjattu terapia) - Hoitovaste ja hoitovasteen seurannan diagnostiset menetelmät

5 WP 503 Terveydenhuollon prosessit ja sähköinen päätöksenteon tuki Geenitutkimukset ja biomarkkerit mullistavat diagnostiikan, laboratoriotulosten arvioinnin, riskin arvioinnin ja yksilöllisen hoitosuunnitelman sekä sairauksien hoidossa että ennalta ehkäisyssä. Henkilökohtainen lääketiede on jo täällä, mutta kustannustehokkaat tavat tuoda tieto lääkärin ulottuville puuttuvat. Sairauskertomukseen yhdistetty automaattinen päätöksenteontuki toimii heti, kun mittaustulokset saadaan taltioiduiksi kliinisten merkintöjen rinnalle. Kehitys on tällä hetkellä lupaavinta ja lähimpänä käytäntöön soveltamista kansantautien riskinarvioinnin ja farmakogenomiikan alueella. Uudet tutkimukset, mittaukset ja teknologia tuottavat lisäkulua, mutta myös mittavia säästöjä laadun parantumisena ja parempana potilasturvallisuutena. Tutkimusta tarvitaan myös kustannustehokkuuden arvioimiseksi uudistuvien prosessien osalta sekä liiketoimintamallintamista niin palveluiden tuottajien kuin myös hyödyntäjienkin osalta. Tavoitteena on myös yhdistää yksilökohtaisen riskinarvion, lääkehoidon ja diagnostiikan tietojärjestelmiä niin että potilaan-lääkärin-terveydenhuollon joustava kommunikointi mahdollistuu ja muuttuu osaksi jokapäiväistä toimintaa. Task Geenitutkimusten ja biomarkkereiden hyödyntäminen sairauksien hoidossa ja ennalta ehkäisyssä - Laboratoriotulosten arviointi ja laskenta - Riskien arviointi - Yksilöllinen hoitosuunnitelma - Uusien laskennallisten menetelmien hyödyntäminen - Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kehitys Task Automaattinen päätöksenteon tuki - Mittaustulosten yhdistäminen kliinisiin merkintöihin - Farmakogenomiikka - Proteomiikka - Sääntö- ja palautekirjastot potilasseulontaa ja ammattilaisten / potilaiden ohjeistusta varten - Tietojärjestelmien kehittäminen yksilö-lääkäri-terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan tehostamiseksi - Laskennallisten mallien kehittäminen päätöksenteolle Task Vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden arvioinnin nykytila ja tulevaisuus - Yksilön kannalta - Palvelun tuottajan kannalta - Yhteiskunnan kannalta - Vakuutusyhtiöiden kannalta - Vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden mallintaminen - Raportointityökalujen kehitys Task Liiketoimintamallintaminen henkilökohtaisessa lääketieteessä ja diagnostiikassa - Kehittyvät globaalit markkinat - Benchmarking - Erilaiset ansaintalogiikat (ammattilaiset, yksilöt, tulkinta) - Kansallinen/kansainvälinen viranomaisyhteistyö - Vakuutusyhtiöiden rooli - CRO:t

1. Tutkimusstrategian tausta ja tavoite. 2. Tutkimuksen painopisteet ja tukitoimet. Tutkimuksen painopisteet

1. Tutkimusstrategian tausta ja tavoite. 2. Tutkimuksen painopisteet ja tukitoimet. Tutkimuksen painopisteet Tiivistelmä 1. Tutkimusstrategian tausta ja tavoite Hermoston rappeutumissairaudet ovat vahvasti ikääntymiseen liittyviä, terveyttä heikentäviä ja parantumattomia sairauksia. Näistä dementiat aiheuttavat

Lisätiedot

Lääkärin osaamisalueet (CanMEDS)

Lääkärin osaamisalueet (CanMEDS) Lääkärin osaamisalueet (CanMEDS) Kanadalaisen mallin lääkärin osaamisesta ovat kehittäneet lääkärityön asiantuntijat sekä kansalaiset. Seitsemän osaamisaluetta, keskiössä lääketieteellinen osaaminen, kuvataan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä Annele

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

TIEDOTE TUTKITTAVALLE

TIEDOTE TUTKITTAVALLE GeneRISK TIEDOTE TUTKITTAVALLE Mikä on GeneRISK -tutkimus? GeneRISK-tutkimuksen tavoitteena on luoda uusia yksilölähtöisiä toimintatapoja geeni- ja terveystiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja yksilölähtöisessä

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / tarkistettu 2 (20) JP (RT) 30.5. KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1 Sopimuksen taustaa ja tavoitteet Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI)

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) Yhteystiedot: Anu Jalanko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kansantautien genetiikan yksikkö, Biomedicum Helsinki, Haartmaninkatu

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa)

Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa) Novartis Kitchen Forum 11.2.2015 klo 16.30 19.00, Espoo Novartis Kitchen Forum on epämuodollinen terveysalan vaikuttajille suunnattu keskustelu- ja verkottumistilaisuuksien sarja. Sarjassaan kolmas Kitchen

Lisätiedot

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3)

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) S-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 2 (11) Hoitotyö versio 1.0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 3 (11) Sisällys 1 Hoitotyö 2

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TERVEYSKLUSTERI JA HYVINVOINTIA TUKEVAT ELINTARVIKKEET

POHJOIS-SAVON TERVEYSKLUSTERI JA HYVINVOINTIA TUKEVAT ELINTARVIKKEET POHJOIS-SAVON TERVEYSKLUSTERI JA HYVINVOINTIA TUKEVAT ELINTARVIKKEET TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2017 Versio 3.3./30.4.2014 Luonnos 19.5.2014 Tiivistelmä Tämä työ käsittää terveysklusteri ja hyvinvointia tukevat

Lisätiedot

Näkemyksiä robottilaakson tarpeellisuudesta ja toiminnasta.

Näkemyksiä robottilaakson tarpeellisuudesta ja toiminnasta. Näkemyksiä robottilaakson tarpeellisuudesta ja toiminnasta. 1 Alla on vapaamuotoisia lausuntoja eri tahoilta. Lausunnot on tarkoitettu arvioimaan robottilaakson kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta. Suomalaisen

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Kansanterveyden haasteet (SALVE)

Kansanterveyden haasteet (SALVE) Kansanterveyden haasteet (SALVE) Ohjelmamuistio 1 TAUSTA 2 1.1 Tutkimuksen ja terveyspolitiikan nykytila 2 1.2 Tärkeimmät kansanterveyskysymykset 3 2 TUTKIMUSOHJELMAN PERUSTELUT 4 3 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKASTA TERVEYTTÄ?

TIETOTEKNIIKASTA TERVEYTTÄ? VTT Impulssi 3.2009 LEHTI TIETEESTÄ, TEKNOLOGIASTA JA LIIKETOIMINNASTA VTT 3.2009 LEHTI TIETEESTÄ, TEKNOLOGIASTA JA LIIKETOIMINNASTA TIETOTEKNIIKASTA TERVEYTTÄ? KASVIJÄTTEET KÄYVÄT ENERGIAKSI S. 18 GRAFEENISTA

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot