1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT Näkymä ja arvot Painoalat 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3"

Transkriptio

1 STRATEGIA

2 2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT Näkymä ja arvot Painoalat 3 3 STRATEGISET VALINNAT JA MITTARIT Alueellisen vaikuttavuuden näkökulma Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.2 Asiakasnäkökulma Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.3 Sisäisen toiminnan näkökulma Henkilöstönäkökulma Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4 STRATEGIAN TOTEUTUS JA ARVIOINTI 10

3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Karelia-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka ylläpitäjänä on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Ammattikorkeakoulun toiminta on keskitetty neljään Joensuussa toimivaan koulutus- ja tutkimuskeskukseen. Koulutus- ja tutkimuskeskukset ovat Biotalouden keskus, Liiketalouden ja tekniikan keskus, Luovan talouden keskus ja Sosiaali- ja terveysalan keskus. Yhteiset tukipalvelut on organisoitu Kehittämis- ja palvelukeskukseen. Ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi järjestetään täydennyskoulutusta, lyhytkursseja ja erilaisia seminaareja sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Maakuntakorkeakoulu toimii maakunnan alueella ja virtuaaliopetus tekee mahdolliseksi opintojen suorittamisen myös etäopiskeluna ja työn ohessa. Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 4000 opiskelijaa ja työskentelee noin 400 asiantuntijaa. Koulutustoiminnan lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa monialaista, käytännönläheistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Karelia-ammattikorkeakoulu on TKI-toiminnan volyymilla mitattuna yksi Suomen parhaista ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus- ja kehittämistehtävien toteuttajana sekä palvelutoiminnan kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Palvelutehtävän kautta tuotetaan asiakaslähtöisiä koulutus- ja asiantuntijapalveluita elinkeino- ja työelämälle sekä yksityishenkilöille. Kansainvälistymisen tavoitteena on integroida kansainvälinen näkökulma kaikkiin ammattikorkeakoulun toimintoihin, tukea siten korkealaatuisen koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämistä sekä parantaa opiskelijoiden valmiuksia tulevaisuuden työtehtävissä. Ammattikorkeakoulu tarjoaa laajat kansainvälistymismahdollisuudet opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Toimintaympäristön muutoksia ja keskeisiä lähtökohtia Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallitusohjelman toimeenpano-ohjelma Koulutus- ja tutkimus vuosina Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemän tavoitetilan mukaan suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 nykyistä laadukkaampi, kansainvälisempi, vaikuttavampi ja tehokkaampi. Korkeakoulujen toiminnassa korostuvat sivistystehtävä, yhteiskuntavastuu ja kestävän kehityksen periaatteet sekä eettinen toimintatapa. Tavoitetilan saavuttamiseksi opetus, yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat seuraavat kehittämistoimet: - Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen perustana - Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään - Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta - Kansainvälistyminen laadun turvaajana - Korkeakouluyhteisön kehittäminen Lisäksi ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat Euroopan Komission ja Suomen kansalliset linjaukset tulevasta ohjelmakaudesta vuosille Lisäksi keskeiset linjaukset sisältyvät Itä-Suomen alueohjelmaan vuosille , Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaan sekä siihen liittyvät strategioihin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Lähtökohdan muodostaa myös Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ISAT toimintasuunnitelma. Edelleen toiminnan kannalta keskeisessä asemassa on Joensuun kaupungin strategia. Vuonna 2012 Joensuun kaupunkiseudulle laadittiin Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva -kasvustrategia. Strategiassa on

4 2 valittu seudun vahvuuksiin perustuvat osaamisintensiiviset kasvualueet; metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit sekä luovan alan teollisuus ja elämyksellinen sisällöntuotanto. Valituilla kasvualueilla on kansainvälisesti korkeatasoista osaamista, jo olemassa oleva merkitys seudun elinkeinoelämälle, kehitys- ja kasvumahdollisuuksien odotukset sekä yhteistoimintaa ja rajapintoja suhteessa toisiinsa. Joensuun seudun kasvustrategia on toimijoiden yhteinen tahdonilmaus, joka toimii sekä Joensuun seudun kasvusopimuksen että Innovatiiviset kaupungit-ohjelman (INKA) pohjana. Pohjois-Karjalan maakunnassa keskeisinä muutostekijöinä voidaan nostaa kunta- ja palvelurakenteen muutokset ja mm. ikääntyvän väestön palvelutarpeiden huomioinen ja tarpeisiin vastaaminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. Yksi keskeinen muutostekijä on Venäjän läheisyys, mahdollinen viisumivapauden toteutuminen ja yhteistyönmahdollisuuksien voimakas lisääntyminen. Joensuun seutu ja koko Pohjois-Karjala on myös voimakkaasti kansainvälistymässä ja siten monikulttuurisuus lisääntyy jatkuvasti. Tämä luo uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajakoulutukseen, kielikoulutukseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistyminen tarkoittaa myös voimakasta panostamista mm. vientikoulutukseen. Joensuun seudun ja laajemmin Pohjois-Karjalan tulevaisuuden mahdollisuudet perustuvat monipuoliseen yritys- ja työelämärakenteeseen, asiantuntijuuden jatkuvaan uudistamisen tarpeeseen ja osaamiseen nostamiseen. Keskeistä on myös toimivien yritysten ja muun työelämän toimintojen tukeminen ja uuden yrittäjyyden edistäminen. Karelia-ammattikorkeakoulun on vastattava yllämainittuihin haasteisiin Karelia-ammattikorkeakoulun strategialla

5 3 2. STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 2.1. Näkymä, arvot ja tehtävä Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen korkeakoulu NÄKYMÄ 2017 Karelia-ammattikorkeakoulu on arvostettu ja vetovoimainen työ- ja opiskeluyhteisö. Valmistuneilla opiskelijoilla on laajat ja monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä. Olemme alueen keskeinen menestyksen tekijä sekä vastuullinen yhteistyökumppani. Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja kehittämistehtävissä. ARVOT Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme ammattikorkeakoulun toimintaa jatkuvasti. Edelläkävijyys Olemme osaava ja innovatiivinen asiantuntijayhteisö. Toiminta- ja oppimisympäristömme tukevat tavoitteellista oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Työelämäläheisyys Toimintamme perustana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakkuuslähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja kumppanuus. TEHTÄVÄ Karelia-ammattikorkeakoulun tarjoaa työelämäläheistä koulutusta omilla vastuualoillaan. Ammattikorkeakoulu edistää oman toiminta-alueensa ja Itä-Suomen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Asiakas- ja aluelähtöisellä aikuiskoulutuksella, maakuntakorkeakoulutoiminnalla sekä opetukseen ja painoaloihin kytkeytyvällä TKI-toiminnalla on tärkeä asema ammattikorkeakoulun toiminnassa. Vahvuusalueillaan ammattikorkeakoulu vastaa myös globaaleihin haasteisiin. Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää Itä-Suomen hyvinvointia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä yhteistyössä alueen kaupunki- ja innovaatiokeskittymien kanssa. Ammattikorkeakoulu tekee alueellaan strategista yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa Painoalat Painoalat ovat ammattikorkeakoulun valitsemia vahvuusalueita, joissa tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua asiantuntijuutta ja osaamista. Painoalojen valinnan perustana ovat toiminta-alueen keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet sekä keskeisten kumppaneiden kanssa tehdyt valinnat. Osa painoaloista on yhteisiä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa (ISAT). Painoalat kytkeytyvät kiinteästi ammattikorkeakoulun koulutus-, TKI- ja palvelutoimintaan sekä aluekehittämiseen. Kansallisilla ja kansainvälisillä kumppanuuksilla ja verkostoilla on tärkeä merkitys painoalojen toteuttamisessa.

6 4 Ammattikorkeakoulun painoaloja ovat: Uusiutuva energia (ISAT-painoala) Painoalan tavoitteena on uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen sekä kestävän liiketoiminnan edistäminen alan kannattavan elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi Itä-Suomessa. Karelia-ammattikorkeakoulun kärkiosaamista ovat alueellisten bioraaka-ainevarojen jalostusarvon nostaminen, biopolttoaineiden tuotantoprosessit, energiahuollon suunnitteluosaaminen, energialiiketoiminta sekä kestävä johtaminen ja liiketalous. Uusiutuva energia on osa biotalouden kokonaisuutta, jonka keskeisin tavoite on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tuotteiksi ja palveluiksi. Kansallisista kumppaneista yksi keskeisistä on Savoniaammattikorkeakoulu, jota täydentää yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa energiakysymyksissä. : - Biotalouden keskuksen koulutusohjelmat integroidaan uusiutuvan energian painoalaan. - Uusiutuvaan energiaan kytkeytyvässä TKI- ja palvelutoiminnassa edistetään luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa yrittäjyyttä ja aluekehitystä paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä työelämä- ja toimijaverkostoissa. - Painoalan kansainvälisessä kehittämistoiminnassa profiloidutaan erityisesti Keski- ja Pohjois- Euroopan alueille, joissa on vahvat, toimintaa tukevat kumppanuudet sekä jaettu kehittämisinstrumenttien tuntemus. Väljästi asutun alueen ikäosaaminen (ISAT-painoala) Painoala vahvistaa hyvinvointialan koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa profiilina väljästi asutun alueen ikäosaaminen. ISAT yhteistyössä tuetaan koulutuksella ja TKI- toiminnalla väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen saatavuutta. Erityisesti kehitetään palvelurakenteita ja -malleja sekä hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä välineitä. Painoalalla vahvistetaan väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen kehittämisosaamista, kehitetään yhteistä opetusta sekä rakennetaan kumppanuutta ja verkostoja. Tavoitteena on tukea alueen palvelurakenneuudistusta tuottaen alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin osaamista ja uutta tietoa sekä luomalla yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kilpailukykyisiä uusia palvelumalleja ja hyvinvointia tukevia tuotteita. Toiminnassa korostuvat kansainväliset verkostot sekä alueen ja työelämän tarpeet. - yhteistyössä toteutetut monimuotoistetut tutkintoon johtavat koulutukset - palvelurakenneuudistuksen tukeminen kehittämällä ikäosaamista sekä sähköisiä ja liikkuvia palveluja - kansainvälinen näkyvyys ikäosaajana Venäjä-osaaminen (ISAT-painoala) Painoalalla kehitetään matkailun Venäjä-osaamista koulutusorganisaatio- ja yritysyhteistyönä, matkailukoulutuksen kehittämisen ja koulutuspalveluiden avulla, matkailun tuotteistamisena sekä palveluosaamisen ja matkailun liiketoimintaosaamisen avulla. Venäjä-osaamista laajennetaan myös muille aloille hyödyntämällä Venäjän matkailun liiketoiminnassa saatuja kokemuksia ja saavutettuja tuloksia. - Monialaisen Russia-opintopolun kehittäminen yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä- Suomen yliopiston kanssa

7 5 - Venäjä-palvelutuotteiden rakentaminen eri painoaloille - Venäjä-asiantuntijuuden hyödyntäminen opetuksessa ja hanketoiminnassa Tarkkuustekniikka Tarkkuustekniikka tarkoittaa valmistus- ja materiaaliteknologioiden sekä mittaamisen syvällistä ymmärtämistä ja lisäarvon tuottamista tuotteisiin. Tavoitteena on koulutuksen ja aktiivisen hanketoiminnan keinoin löytää teknologialle uusia sovellusalueita, edistää tarkkuustekniikkaan pohjautuvaa liiketoimintaa sekä tukea kasvuyrittäjyyttä. Laajennetaan tarkkuustyöstön sovellusalueita optiikan rinnalle uusille osa-aluille sekä vahvistetaan tarkkuustekniikan kytkeytymistä opetukseen. - Syvennetään osaamista kansainväliselle tasolle materiaaleja lisäävissä valmistusteknologioissa, esimerkiksi Metal Injection Moulding-teknologiassa (MIM) sekä 3D-tulostamisessa yhteistyössä alueen yritysten kanssa. - Käynnistetään tarkkuustekniikan englanninkielinen opetustarjonta - Osallistutaan kansainvälisiin tieteen suurhankkeisiin, esimerkiksi Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen (CERN) toimintaan Monimediaiset palvelut Monimediaiset palvelut yhdistävät perinteisen ja uusmedian osaksi kulttuurin, viestinnän ja matkailun elämyksellistä kokemista. Tavoitteena on monialaisten palvelujen tuottaminen uusien aktiviteettien ja vuorovaikutteisten teknologioiden avulla. Painoalan kehittämisen painopisteenä on koulutus- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen sekä uusien liiketoimintamallien ja palveluiden synnyttäminen. - Monimediaisten palvelujen hyödyntäminen muiden alojen opetuksessa sekä esimerkiksi väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen ja matkailupalvelujen kehittämisessä - Eri alojen osaamista yhdistävien palvelutuotteiden kehittäminen - Monimediaisten palveluliiketoiminnan mallien uudistaminen Puurakentaminen Puurakentamisen painoalalla keskitytään puu- ja puupohjaisiin kuitumateriaaleihin ja niiden käyttöön rakentamisessa. Painoalan soveltavalla tutkimuksella ja koulutuksella edistetään teollista puurakentamista sekä alan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimarkkinoiden lisäksi erityisesti Venäjällä ja Aasiassa. Puurakentamisen osaamisen ydin on rakennustekniikan ja rakennusfysiikan soveltamisessa puurakentamisessa käytettyihin materiaaleihin. Puurakentaminen liittyy kiinteästi biotalouteen, jossa pyritään uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. - kehitetään puurakentamisesta rakennustekniikan koulutusohjelman kärki sekä käynnistetään englanninkielinen opetustarjonta - alueen teollisen puurakentamisen vahvistaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa - syvennetään kansainvälisen kumppaniverkoston toimintaa ja osallistutaan aktiivisesti erityisesti uusien puurakentamiseen liittyvien tuotteiden kehittämishankkeisiin

8 6 3 STRATEGISET VALINNAT JA MITTARIT Karelia-ammattikorkeakoulun strategisten valinnat on jäsennetty tasapainotetun tuloskortin (BSc) näkökulmien pohjalta. Ammattikorkeakoulun strategiset valinnat ja mittarit on tiivistetty alla olevaan kuvioon Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on aluetta palvelevan koulutustoiminnan työelämäläheisyyden vahvistaminen. Koulutuksen tuloksellisuuden perustana ovat korkeakoulun hyvä maine ja vetovoima, henkilöstön vahva osaaminen, kilpailukykyiset tulokset sekä työelämän tarpeita vastaavat ja ennakoivat koulutustuotteet. Opetuksessa hyödynnetään aktiivisesti TKI-toimintaa sekä varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuus osallistua työelämätoimeksiantojen toteuttamiseen opintojensa aikana.

9 7 Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmien arviointi ja uudistaminen huomioiden työelämän ennakoidut tarpeet ja siirtyminen koulutusvastuisiin Sujuvan väylän kehittäminen toisen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ammattikorkeakouluun siirtymiseksi Ennakoivat ja kysyntälähtöiset TKI- ja palvelutuotteet Ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa toteutetaan osana opetusta ja palvelutoimintaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä kehittämisverkostoissa. Toiminnassa hyödynnetään ulkoista, täydentävää rahoitusta erityisesti valituilla painoaloilla. Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on, että Karelia-ammattikorkeakoulu säilyttää vahvan aseman TKItoiminnassa valituilla painoaloilla. Ammattikorkeakoulun toiminta kehittää monipuolisesti alueen työ- ja elinkeinoelämää monialaisen koulutuksen, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan kautta sekä edistää alueen kansainvälistymistä ja vetovoimaisuutta. Toiminnan perusteena on ennakoivuus, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä avoin, verkostoitunut kehittämistoiminta, joka synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita. Asiakaslähtöisten tarpeiden mukainen toiminta ja ennakointi TKI-, opetus- ja palvelutoiminnan integraation mahdollistava opetussuunnitelmarakenne Kannattava ja tuloksellinen toiminta Ammattikorkeakouluissa siirrytään tulospohjaiseen rahoitusmalliin vuonna Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten perusteella. Tulosperustainen rahoitusmalli ohjaa ammattikorkeakoulun päätöksentekoa ja toimintaa. Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen pitkäjänteisen menestyksen kannalta olennaisiin asioihin. Kannattava ja tuloksellinen toiminta edellyttää tehokkaita ja sujuvia toimintatapoja sekä toimivia kumppanuuksia. Myös ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen ja kannattava palvelutoiminta ovat toiminnan tuloksellisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen Talouden ja toiminnan ennakoinnin sekä seurannan kehittäminen Toimitilojen käytön tehostaminen 3.2. Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat Koulutustoiminnassa korostuvat työelämäläheisyys sekä tiivis kumppanuusyhteistyö. Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden opiskelukyvyn vahvistaminen, opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen ja keskeyttämisten ehkäisy. Opiskelijalähtöisillä opetuksen toteutusratkaisuilla ja opintoohjauksella tuetaan opiskelijayhteisöjen muodostumista. Opiskelijakunta POKA on ammattikorkeakoulun tärkeä strateginen kehittämiskumppani.

10 8 Opiskelukyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen ja välittämisen ilmapiirin vahvistaminen eri toimijoiden yhteistyönä Opintojen sujuvuuden varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen opiskelijoiden varhaisen ja ennakoivan tuen avulla (VARTU). Kehittämiskumppanuuden vahvistaminen opiskelijakunta POKAn kanssa Opiskeluhyvinvointi -näkökulman liittäminen opiskelijapalautekyselyjen yhteyteen Toimivat verkostot ja kumppanuudet Karelia-ammattikorkeakoulu toimii strategisessa kumppanuudessa Itä-Suomen yliopiston, opiskelijakunta POKA:n, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi ammattikorkeakoululla on avain- ja toiminnallisia kumppaneita sekä alumneja. Kumppanuustoiminnan tavoitteena on osaamisen ja kilpailukyvyn varmistaminen vahvoissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kumppanuusverkostoissa. Keskeisenä tavoitteena on sujuva ja tavoitteellinen kumppanuus- ja alumnitoiminta sekä kumppanuustoiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen arkipäivän toimintatavaksi. Aktiivisen kumppanuusviestinnän ja tavoitteellisen kumppanuusyhteistyön varmistaminen arjessa sekä asiakkuushallintajärjestelmän kokonaisvaltainen hyödyntäminen Painoalojen verkostoyhteistyön systematisointi Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Työelämäläheiset toimintatavat Strategiakauden keskeisenä tavoitteena on kehittää koulutus- ja tutkimuskeskuksista työelämäläheisiä, kansainvälisiä työ- ja oppimis- ja palveluympäristöjä. Ammattikorkeakoulu on edelläkävijä käyttäjälähtöisten digitaalisten ympäristöjen rakentamisessa. Toiminnassa korostuvat kansainvälisyys, asiakkuuslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Monialaisten, kansainvälisten oppimis- ja palveluympäristöjen luominen ja kehittäminen Eri tehtävien integraation mahdollistavat opetussuunnitelmat 3.3. Sujuva yhteistyö Luonteva monialainen yhteistyö Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään monialaisesti asiantuntijuutta koulutuksessa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä uusien innovaatioiden ja palvelutoiminnan toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Toiminnan edellytys ja voimavara on toistemme asiantuntijuutta kunnioittava yhteistyö. Monialaiset hankkeet ja palvelutuotteet Opetussuunnitelmiin sisältyvät monialaiset opintokokonaisuudet Kehittämisryhmien roolin vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen osana ammattikorkeakoulun johtamista

11 9 Toimintaa tukeva laatujärjestelmä Ammattikorkeakoulussa on arkipäivän toimintaan kytkeytyvä laatujärjestelmä, joka tuottaa systemaattista ja luotettavaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Toimivalla laatujärjestelmällä varmistetaan henkilöstön sujuva työ ja opiskelijoiden sujuva oppiminen. Toimintaprosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen Vuosittain toistuvan sisäisen auditointikäytännön vakiinnuttaminen Valmistautuminen kansainväliseen auditointiin Avoin viestintäkulttuuri Ammattikorkeakoulun viestintäkulttuuri on avointa ja yhdenvertaista. Keskeisistä, koko ammattikorkeakoulun toimintaan vaikuttavista asioista viestitään henkilöstölle ja opiskelijoille. Henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kannalta keskeinen tieto on helposti saavutettavissa. Avoin sisäinen viestintä on toimivan ulkoisen viestinnän perusta. Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen Sisäisen viestinnän ja kumppanuusviestinnän kehittäminen Henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien keskeisten tietotarpeiden tunnistaminen sekä tiedon helpon saavutettavuuden varmistaminen 3.4. Asiantunteva henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat ammattikorkeakoulun menestyksen perusta. Yhteisöllistä ja monialaista osaamista johdetaan ja kehitetään tavoitteellisesti. Henkilöstön osaamista suunnataan tulevaisuuden vaatimusten ja valittujen painoalojen perusteella. Työhyvinvoinnin vahvistamiseen kiinnitetään huomiota esimiestyössä, uraohjauksessa sekä työyhteisöjä ja työkykyä tukevassa toiminnassa. Henkilöstön yhteisöllisen osaamisen kehittäminen Työhyvinvointimallin rakentaminen ja käyttöönotto Muutosta tukevien uraohjauskäytäntöjen luominen Strateginen henkilöstösuunnittelu Vuosittain päivitettävä henkilöstösuunnitelma luo perustan strategialähtöiselle henkilöstön kehittämiselle ja rekrytoinnille. Henkilöstömäärää ja -rakennetta sopeutetaan vastaamaan toimintaympäristön ja ammattikorkeakoulun muuttuvia tarpeita. Henkilöstöä tuetaan muutostilanteissa sekä yksilön että työyhteisön tulevaisuuden näkökulmista. Strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen

12 10 Tuloksellisen ja yhdenvertaisen rekrytointimenettelyn rakentaminen Työn vaativuuden arviointimenetelmän sekä tavoiteperustaisen työaikasuunnittelun käyttöönotto Valmentava esimiestyö ja johtaminen Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöjohtaminen perustuu avoimeen, yhdenvertaiseen ja valmentavaan johtamiskulttuuriin. Esimiesten osaamista arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Uudet esimiehet perehdytetään tehtäviinsä. Kaikki esimiehet otetaan aktiivisesti mukaan ammattikorkeakoulun strategiseen johtamiseen ja kehittämistyöhön. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman soveltaminen Valmentavaa esimiestyötä tukeva esimieskoulutus 4. STRATEGIAN TOTEUTUS JA ARVIOINTI Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön hallitus hyväksyy strategian. Ylläpitäjälle ja ammattikorkeakoulun hallitukselle raportoidaan säännöllisesti strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Ammattikorkeakoulun rehtorilla on kokonaisvastuu ammattikorkeakoulun toiminnan tuloksista, laadusta, kehittämisestä ja strategian toteuttamisesta. Strategian vieminen käytäntöön tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitesopimusprosessin (OKM/TASO) ja ammattikorkeakoulun sisäisen tavoitesopimusmenettelyn (KARELIA/TASO) avulla. Strategiaa ja sen toteutusta käsitellään strategiapäivissä, kehittämisryhmissä, tiimeissä ja keskusten henkilöstökokouksissa. Keskeisille kehittämisen alueille laaditaan strategiakauden mittaiset kehittämisohjelmat koulutustoimintaan, TKI-toimintaan, maksulliseen palvelutoimintaan ja henkilöstöasioihin. Johtoryhmä suunnittelee ja laaturyhmä koordinoi strategiatyön arviointia ja kehittämistä. Strategian seurantaa ja arviointia toteutetaan vuosittaisten KARELIA/TASO -sopimuksen laadinnan ja johdon katselmusten yhteydessä sekä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen, ammattikorkeakoulun hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa sekä osavuosikatsausten yhteydessä. Strategiakauden puolenvälin ja lopun arviointi toteutetaan strategian itsearviointina, jonka pohjana ovat henkilöstökysely, strategisten tavoitteiden toteutuminen ja muu palautetieto. Arvioinnin perusteella valitaan strategian loppukauden painopisteet, jotka ohjaavat strategian vuosittaista toimeenpanoa. Osakeyhtiön hallitus ja ammattikorkeakoulun hallitus sekä korkeakoulun johto esittävät tarvittaessa painopisteiden muutoksia.

13 1 Karelia-ammattikorkeakoulu Tuloskortti vuodelle Näkökulma Strategiset valinnat Strategiset mittarit Tavoite 2017 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet Työllistyminen Liiketoiminnan myyntituotot 90 % 1,5 M Ulkopuolinen TK-rahoitus 6,0 M Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Kannattava ja tuloksellinen toiminta Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OKM:n OPALA-palaute 1,8 M 80 Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 220 Toimivat verkostot ja kumppanuudet Työelämäpalaute 85 % Työelämäläheiset toimintatavat Sujuva yhteistyö Luonteva monialainen yhteistyö Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v

14 2 Toimintaa tukeva laatujärjestelmä Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t 4000 Avoin viestintäkulttuuri Auditoinnit ja prosessien jatkuva kehittäminen Asiantunteva henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Strateginen henkilöstösuunnittelu Valmentava esimiestyö ja johtaminen Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv Sairauspoissaolot, pv/henkilö 250 7

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012

Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012 YY Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Toimintaympäristön muutosvoimat... 3 2.1. Väestön ikärakenne...

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Yhteystiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS Tikkarinne 9 80200 Joensuu puh. vaihde (013) 260 600 faksi (013) 260 6401 BIOTALOUDEN KESKUS

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot