KARELIA/TASO Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa"

Transkriptio

1 KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET KARELIA/TASO KESKUSTEN TAVOITTEET BIOTALOUDEN KESKUS TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN KESKUS LUOVAN TALOUDEN KESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS TASOSOPIMUS 20

3 3 1. KARELIA/TASO 2014, YHTEISET TAVOITTEET Yleiskuvaus toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa jalkautetaan arkiseksi toiminnaksi koko henkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Strategiaa tukemaan on laadittu kehittämisohjelma, jonka toteuttamisen vastuuhenkilöt/tahot on määritelty. Henkilöstöasioissa keskeistä on strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen. Keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Uudistetaan tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen mallin (VARTU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Siirrytään aktiivisesti uuteen EU-rahoituskauteen ja jäsennetään painoalojen kehittäminen koko strategiakaudeksi. Korostetaan toiminnan jäsentämistä strategian pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan Joensuun seudun kasvuohjelmaan, Innovatiiviset kaupungit (erityisesti Biotalous), Joensuun seudun ja muiden elinkeinoyhtiöiden elinkeino-ohjelmien sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteuttamiseen. Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Tukipalvelujen yhteistoimintaa kehitetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa, erityisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Palvelutoiminnan myyntiä lisätään. Työelämä- ja sidosryhmäkumppanuuksien verkostoja vahvistetaan. Pyritään edistämään koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilojen osalta keskeisenä asiana on Tikkarinteen saneerauksen aikaisen toiminnan varmistaminen ja tilaohjelman kokonaissuunnittelun loppuunsaattaminen. Uusia oppimis- ja palveluympäristöjä otetaan käyttöön kaikissa keskuksissa ja varmistetaan niihin riittävät resurssit ja investoinnit. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Uudistetaan ja otetaan käyttöön ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. Uudistuksen yhteydessä vahvistetaan koulutuksen kansainvälistymistä. Rakennetaan kaikkiin keskuksiin riittävä vieraskielisen opetuksen tarjonta ja yhteisiä kv-moduuleja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden kanssa. Käynnistetään erikoistumis- ja diplomikoulutusten suunnittelu ja pilotointi. Tulospohjaiseen rahoitusmalliin siirryttäessä seurataan entistä tarkemmin resurssien tehokasta käyttöä ja niiden suuntaamista taloudellisesti oleellisiin asioihin. Ulkoisen rahoituksen hankintaa ja kannattavaa palvelutoimintaa lisätään. Koko ammattikorkeakoulun toimintaa kehitetään osaavana korkeakouluyhteisönä ja

4 lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Koulutuksen vetovoimaa kehitetään siirryttäessä yhtenäiseen sähköiseen hakujärjestelmään. Vuoden 2014 keskeisiä toimintoja ovat uuteen EU-rahoituskauteen siirtyminen sekä painoalojen TKItoiminnan jäsentäminen strategiakauden mittaisiksi suunnitelmiksi. Suunnitelmissa korostuvat toiminnan jäsentäminen pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan aktiivisesti uuteen EU-ohjelmakauteen ( ) ja vahvistetaan kumppanuuksia. Projektien tulosten entistä parempi hyödyntäminen palvelutuotteiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään paremmin keskuksiin rakentuvia oppimis- ja palveluympäristöjä sekä integroidaan niitä opetukseen ja Karelian henkilöstön osaamisalueisiin. Keskeinen tehtävä on Työelämä muutoksessa 2020 brändin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja valittujen kumppaneiden kanssa. 4 Opetussuunnitelmien uudistaminen ja käyttöönotto Sujuvan väylän kehittäminen toisen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ammattikorkeakouluun siirtymiseksi TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen vararehtori/koulutuksen kehittämisryhmä, OPS2014-ryhmä vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä Tutkimus- ja kehittämisjohtaja/tki-kehittämisryhmä Maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen Työelämäpalvelujen päällikkö/ Palvelutoiminnan kehittämisryhmä Talouden ja toiminnan ennakoinnin sekä seurannan kehittäminen Hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö ja laatukoordinaattori Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Luodaan Kareliasta kansainvälisyyteen kannustava, kansainvälisesti kiinnostava ja kansainvälisiä opiskelijoita palveleva oppimis- ja palveluympäristö. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen toimintatapojen (VAR- TU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Kehitetään koulutustoiminnan tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyttä ja tehokasta käyttöä. Otetaan käyttöön uusi TimeEdit - lukujärjestysohjelmisto ja yhtenäistetään työjärjestysten laadintaprosessi. Otetaan käyttöön sähköinen ehops-ympäristö. Vahvistetaan strategisia kumppanuuksia Itä-Suomen yliopiston, opiskelijakunta POKAn, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Syvennetään ja rakennetaan kansainvälisiä partnerisuhteita sekä pyritään löytämään sopivia konsortioita vahvistamaan tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä kansainvälistä rahoitusta. Toteutetaan kielipoliittista ohjelmaa ja seurataan sen toteuttamista. Kansainvälisten hankekonsortioiden (erityisesti Erasmus+ - ohjelman) vahvistamisessa hyödynnetään kansainvälistä liikkuvuustoimintaa sekä liikkuvuusrahoitusinstrumentteja.

5 Käynnistetään ja valmistellaan koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja kohdemaissa (Venäjä, Kiina, Sambia, Saudi-Arabia). Koulutusvientiä rakennetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa ja muiden valittujen kumppaneiden kanssa. 5 Opintojen sujuvuuden varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen opiskelijoiden varhaisen ja ennakoivan tuen avulla (VARTU) Monialaisten, kansainvälisten oppimis- ja palveluympäristöjen luominen ja kehittäminen Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Koulutusviennin edistäminen vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä, VIPopiskelijat keskusten johtajat/ yliopettajat tutkimus- ja kehittämisjohtaja/ keskusten kv-toiminnasta vastaavat kk-päälliköt työelämäpalvelujen päällikkö/ palvelutoiminnan kehittämisryhmä Sujuva yhteistyö Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöhön ja tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseen. Tehdään omat laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisut ja otetaan uusi intra käyttöön. Lisätään johdon ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja kumppanuusviestintää. Tehostetaan avain- ja toiminnallisiin kumppanuuksiin sekä alumnitoimintaan liittyvää viestintää. Palvelutoiminnan prosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen Sisäisen auditointikäytännön vakiinnuttaminen Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen Sisäisen viestinnän ja kumppanuusviestinnän kehittäminen suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä rehtori ja keskusten johtajat/johtoryhmä, POKA, viestintäryhmä tiedottaja/viestintäryhmä Asiantunteva henkilöstö Vuoden 2014 keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Osaamisen kehittämisen menetelmistä mentorointia kehitetään edelleen. Uraohjauskäytäntöjä kehitetään pilotoinnin pohjalta. Työhyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisemmin niin, että työhyvinvointia edistävät valinnat ovat osa (päivittäistä) työtä. Työhyvinvointia edistäviä menetelmiä/työkaluja ovat

6 Aktiivisen välittämisen malli ja ikäjohtamisen ohjelma. Osana strategista henkilöstösuunnittelua kehitetään seuraajasuunnittelua ja varahenkilöjärjestelmää. 6 Strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen Työhyvinvointimallin rakentaminen ja käyttöönotto Muutosta tukevien uraohjauskäytäntöjen luominen rehtori, hallinto- ja talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö/johtoryhmä henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori /esimiehet, työhyvinvointiryhmä henkilöstöpäällikkö/esimiehet

7 7 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU TULOSKORTTI 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Tavoite 2017 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Työelämäpalaute 88 % 2,9 0,94 M 5 M 0,36 M 76 vast. % 86 Tyytyväisyys-% % 90 % 3,5 1,5 M 4,5 M 8 0,7 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % 90 % 3 1,5 M 6,0 M 10 1,4 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv Sairauspoissaolot, pv/henkilö ,

8 8 2. KARELIA/TASO 2014 KESKUSTEN TAVOITTEET 2.1. BIOTALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Biotalouden keskuksen toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen keskuksen tarpeiden mukaisesti, toiminnan tuloksellisuuden ja terveen talouden varmistaminen, vahva osallistuminen INKA-ohjelmaan ja uusiutuvan energian painoalaan liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistoimintaan sekä oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Osana ISAT-yhteistyötä käynnistetään agrologikoulutuksen monimuotoryhmä, joka osaltaan varmistaa maaseutuelinkeinoihin liittyvän osaamisen Pohjois-Karjalassa. Järjestely tukee myös maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman laadukasta loppuunsaattamista. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta ja kehitetään strategista kumppanuusverkostoa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetussuunnitelmia uudistetaan hyödyntämällä yhteissuunnittelua ja kumppanuuksia. TKI-toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta kasvatetaan painoalan systemaattisella kehittämistoiminnalla, projektipäälliköiden tehtävien vakiinnuttamisen ja osallistavan hankesuunnittelun avulla. Keskuksen oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen aloitetaan osana laajempaa Biotuotannon demoverstas -kokonaisuutta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Toiminnan tuloksellisuus ja terve talous edellyttävät keskeisten tulosmittareiden ennakointia (tutkintojen ja 55 op suorittaneiden määrät, tkivolyymi, palvelutoiminnan tuotot). Opiskelun sujuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista tuetaan systemaattisesti (opetussuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti, arviointien kirjaaminen ajallaan, tarvittava ohjauksen tuki opiskelijoille). Keskuksen toiminnan kannattavuutta parannetaan myös fokusoimalla maksullista palvelutoimintaa hankkeissa kehitettyihin palveluihin ja tuotteisiin. Opetussuunnitelmauudistus TKI-volyymin strateginen laajentaminen Sirkkalan energiapuiston rakentaminen Koulutustoiminnan tuloksellisuuden lisääminen Maksullisen palvelutoiminnan fokusointi johtotiimi, koulutustiimi tki-tiimi, johtotiimi tki-tiimi, painoalan projektipäälliköt koulutustiimi, johtotiimi palvelutiimi, painoalan projektipäälliköt Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Opintojen sujuvuutta varmistetaan ja keskeyttämisiä vähennetään soveltamalla varhaisen ja ennakoivan tuen toimenpiteitä (VARTU-malli). Keskuksen opetusta kehitetään vuosittain kerättävän opiskelijapalautteen (OPALA) perusteella työelämän ja toimintaympäristön tarpeita ennakoiden. Opetuksen pedagogisia ratkaisuja ja toteutustapoja kehitetään uusien opetussuunnitelmien pohjalta tiiviissä yhteistyössä keskuksen kumppaneiden kanssa. Keskuksen kumppanuustoimintaa uudistetaan johtotiimin ohjauksessa. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta sovitun tavoitteen mukaisesti, uudistetaan EUREKA -moduuli yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä aloitetaan syksyllä 2017 alkavan englanninkielisen ylemmän tutkinnon (Renewable Energy) suunnittelu. Kv-toimintaa kehitetään kumppaneiden kanssa rakennettavassa strategisessa verkostossa. VARTU- mallin soveltaminen Työelämäläheiset toteutussuunnitelmat Opiskelijaliikkuvuuden lisääminen opinto-ohjaajat, tutoropettajat, jokainen opettaja koulutustiimi, johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat, jokainen opettaja kv-tiimi

9 9 EUREKAn uudistaminen Kumppanuustoiminnan uudistaminen Englanninkielisen ylemmän tutkinnon suunnittelu kv-tiimi johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat johtotiimi, vastuuyliopettaja, kv-tiimi Sujuva yhteistyö Monialaista yhteistyötä edistetään uusiutuva energia-painoalaan kytkeytyvässä tki-toiminnassa erityisesti Liiketalouden ja tekniikan keskuksen kanssa ja syksyllä 2014 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien täydentävien opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Osana ISAT -yhteistyötä aloitetaan Savonian agrologikoulutuksen monimuotoryhmän toteuttaminen Pohjois-Karjalassa. Henkilöstön osallistamista keskuksen toiminnan suunnitteluun tuetaan uudistamalla keskuksen yhteisten kokousten käytänteitä ja vahvistamalla yhteissuunnittelua. Monialainen yhteistyö johtotiimi, koulutustiimi Painoalayhteistyön tiivistäminen LiTen kanssa tki-tiimi, johtotiimi Maaseutuelinkeinojen monimuotokoulutuksen käynnistäminen Savonia-yhteistyössä johtotiimi, koulutustiimi Henkilöstön osallistaminen johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittäminen perustuu hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kehitys- tai muussa esimies-alaiskeskustelussa sovittua osaamisen kehittämistä tuetaan työaikajärjestelyin keskuksen osaamistarpeiden mukaisesti huomioiden toimintaympäristön muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Varmistetaan henkilöstön osaamisen ja työtehtävien välinen tasapaino myös työhyvinvoinnin näkökulmasta henkilöresurssien vähentyessä henkilöstösuunnittelulla ja uraohjauksella. Systematisoidaan hankkeisiin liittyvä julkaisutoiminta sekä kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä julkaisemaan oman osaamisalueensa foorumeissa. Työhyvinvointia edistetään hyödyntäen ammattikorkeakoulun yhteisiä menetelmiä ja työkaluja. Osaamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja uraohjaus Julkaisutoiminnan systematisointi Työhyvinvoinnin edistäminen esimiehet, johtotiimi esimiehet, johtotiimi esimiehet, tki-tiimi jokainen työntekijä, esimiehet, johtotiimi,

10 10 Karelia ammattikorkeakoulu/biotalouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 81 % 1,53 0,11 0,8 M 4,4-0,22 M % % 2,2 0,2 1,0 M vast. -% 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

11 LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Keskus sitoutuu toteuttamaan Karelia-ammattikorkeakoulun vuodelle 2014 laadittuja yhteisiä kehittämisen tavoitteita. Tässä asiakirjassa esitellään tiiviissä muodossa AMK:n yhteisiä valintoja täydentäviä keskuksen valintoja. Keskuksen toiminnan linjauksena vuodelle 2014 on keskittyminen koulutuksessa, TKI- ja palvelutoiminnassa oleellisimpaan ja OKM:n mittariston näkökulmasta tulokselliseen toimintaan huomioiden alueellisen työelämän tarpeet. Erityisiä kehittämiskohteita ovat talotekniikan koulutuksen aloittaminen ja painoalojen toiminnan systematisointi osana TKI- ja koulutustoimintaa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Maksullisessa palvelutoiminnassa pyritään nostamaan palvelutoiminnan tuottoja ilman merkittäviä uusia investointeja. Rakennuslaboratorion palvelutoiminnan kehittämisessä hyödynnetään v tehty opinnäyte palvelutoiminnan kehittämisestä. Tarkkuustyöstöön liittyvää palvelutoimintaa tehdään tasapainossa hanketoiminnan kanssa. Palvelutoiminnassa otetaan käyttöön asiakkuuden hallintaohjelma (CRM) täysimääräisesti. Koulutuksen myyntiä edistetään rakentamalla johtamisen ja esimiestyön teemaan maksullisen palvelutoiminnan tarjontaa osana meneillään olevaa opetussuunnitelmauudistusta. TKI-toiminnassa systematisoidaan painoalojen toiminta osana keskuksen TKI- ja palvelutoimintaa unohtamatta toimintojen integrointia opetukseen. Opetussuunnitelmien uudistaminen osana koulutuksen pedagogista kehittämistä viedään toteutussuunnitelmatasolle ja tähän työhön kohdennetaan koko opetushenkilöstölle voimavaroja. Koulutustoiminnan tuloksellisuutta parannetaan tunnistamalla ja poistamalla tuloksellisen toiminnan esteitä sekä kohdistamalla tulosten arviointi kaikkein merkityksellisimpiin mittareihin kuten tutkintojen suorittamiseen ja 55 op suorittaneiden määrään. Unohtamatta VARTU-ohjausmalliin sisältyvää läheistä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, keskuksessa tunnistetaan koulutuksen tuloksellisuuden päämittareita ennakoivia indikaattoreita. Näitä indikaattoreita käytetään ohjauksen tukena. Toimilupahakemuksessa esitetty talotekniikan koulutuksen käynnistäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä, jossa otetaan huomioon korkeakoulun toiminta-alueen tarpeet sekä Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen välinen työnjako. Osana tätä muutosta tulee huolehtia pienenevien koulutusohjelmien opetustarjonnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen ottaen huomioon opiskelijoille annetut lupaukset ja talouden asettamat rajoitteet. Rakennustekniikan laboratoriopalveluiden kehittäminen Opetussuunnitelmauudistuksen läpivienti Koulutustoiminnan tuloksellisuuden ennakoinnin kehittäminen Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen TKIP- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään saadun systemaattisesti kerätyn opiskelijapalautteen perusteella. Menneen vuoden aikana tapahtuneet henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet negatiivista opiskelijapalautetta, jotka vaativat muutoksia keskuksen toiminnoissa ja henkilöstön työnjaossa. Opetussuunnitelmien uudistukset edellyttävät jatkuvia muutoksia opetusympäristöissä ja opetustiloissa. Osana Virtuaali-Dynamon rakentamista keskukseen määritellään ja toteutetaan sähköinen toimintaympäristö (ERP), joka vastaa kaikilta osin tuotannollisen yrityksen tuotannonohjaus-, palkkahallinto ja kirjanpitoympäristöjä. Toimintaympäristöä käytetään kaikissa koulutusohjelmissa. Kirjastolta vapautunut tila muutetaan lopultakin virikkeelliseksi opiskelijoiden toimintaympäristöksi, osaksi uutta monimuoto-oppimisympäristöä, Virtuaali-Dynamoa. Vuonna 2013 voimaan tulleet rakenteelliset muutokset ovat tuoneet keskukseen englanninkielisen koulutusohjelman sekä täysin verkossa toimivan koulutusohjelman. Keskuksen opiskelijoille kohdennettu viestintä tulee pohtia uudelleen ottaen huomioon nämä muutokset.

12 12 Tekniikan harjoittelun ohjauksen systematisointi Opiskelijoille suunnatun viestinnän kehittäminen fin/eng Oppimis- ja palveluympäristöjen (Dynamo) kehittäminen Koulutustiimi Koulutustiimi Johtotiimi Sujuva yhteistyö Tuloksellinen toiminta edellyttää henkilöstön sujuvaa ja tehokasta vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Teemapohjainen opetussuunnitelma toteutetaan opettajien yhteistyöllä ja työhön annetaan myös resursseja. Moodlen toimintaympäristöä kehitetään osana teemapohjaista opetusta siten, että teemalla on vain yksi toimintaympäristö. Kumppanuustoiminnan tavoitteena on aikaisempaa paremmin sitouttaa toimintaan osallistuvat henkilöt ja taata heille tehtävään kohtuulliset toiminnan edellytykset. Erityisenä teemana kumppanuustoiminnassa on edistää kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista alueelle. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle tapahtuvaa yhteistyötä kehitetään osallistumalla Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja ISAT-alueellinen innovaatiokeskusmalli -hankkeisiin. Opettajien välisen yhteistyön edistäminen opetuksen toteutussuunnittelussa Yhteisten opetusalustojen käyttö teemoissa Kumppanuusyhteistyön kehittäminen kv-toiminnan näkökulmasta Koulutusohjelmat Koulutustiimi Kv-tiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstön määrällinen kehittäminen ja osaamisen kohdentaminen perustuvat vuosittain hyväksyttävään henkilöstösuunnitelmaan. Yleiset kehittämistoimet suunnitellaan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelmassa. Henkilöstöpalautteen perusteella monet kokevat, että henkilöstön erikoisosaamista ei osata hyödyntää riittävästi. Siksi keskuksessa kokeillaan nopean kehittämisen toimintamallia, kokouskäytännettä, jossa eri taustoilla olevat henkilöt kokoontuvat pohtimaan henkilöstön tunnistamia tai opiskelijapalautteessa esiin nousseita kehittämisen teemoja muutaman tunnin työpanoksella. Tuotokset julkaistaan keskuksen intrassa wikialustalla, jossa kaikki voivat edelleen kehitellä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Lopputulos käsitellään johtotiimissä, jossa päätetään jatkotoimista. Koulutusohjelmissa ja tiimeissä on paljon erilaisia tehtäviä ja rooleja, joihin on tullut jo aika rutinoituneet miehitykset. Henkilöstön jaksamisen, uudistumisen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi näissä tehtävissä tehdään tehtäväkiertoa. Keskuskohtaiset työhyvinvointipäivät toteutetaan vuosittain vaihtelevilla teemoilla. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Henkilöstön erikoisasiantuntijuuden hyödyntäminen kehitystyössä Osallistavien kokouskäytäntöjen kehittäminen Suunnitelmallinen tehtäväkierto Johtotiimi Johtotiimi koulutusohjelmat, johtotiimi

13 13 Karelia ammattikorkeakoulu/liiketalouden ja tekniikan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 86 2,3 0,28 1,7 M 4,3 0,11 M % ,2 0,4 1,0 M 8, vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

14 LUOVAN TALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Luovan talouden keskuksen toiminta jakaantuu Sirkkalan kampukselle, Tiedepuistoon, Karjalan talolle sekä Konservatoriolle. Keskuksen kehittämisen painopisteet vuonna 2014 ovat yhteisten toimintojen ja käytänteiden kehittäminen tulokselliseksi toiminnaksi, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen keskuksen osaamistarpeiden mukaan sekä päättyvien koulutusohjelmien laadun varmistaminen. Kansainvälisyyttä vahvistetaan uuden OPSin myötä englanninkielisen tarjonnan lisäämisellä kaikille koulutusaloille. Keskuksen kvkumppanuudet arvioidaan uuden keskusrakenteen, painoalojen ja monialaisuuden näkökulmasta ja toiminta kohdennetaan aiempaa strategisempiin kumppanuuksiin. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetus- ja toteutussuunnitelmissa huomioidaan opintojen sujuva ja laadukas eteneminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen kohdistuminen ammattikorkeakoululle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Venäjä-osaamisen ja monimediaisten palvelujen painoalat, mikä on strateginen valinta hankesuunnittelussa sekä opetuksen ja palvelutoiminnan toteuttamisessa. Hankesuunnittelussa ja palvelutoiminnan kehittämisessä Sirkkala Tehtaan toiminta organisoidaan monialaisesti koko ammattikorkeakoulun käyttöön niin opetuksessa kuin TKI- ja palvelutoiminnassa. Tulevana toimintakautena keskus vahvistaa palvelutoimintaa huomioimalla työaikasuunnittelussa tarpeelliset resurssit. Monimediaisten palvelujen sekä Venäjä-osaamisen painoalojen toimintaa kehitetään monialaisissa opintokokonaisuuksissa, ISAT- ja Saimaa yhteistyössä, hanketoiminnassa sekä uusilla palvelutuotteilla. OPS-uudistuksen toteuttaminen Maksullinen palvelutoiminnan kehittäminen Painoalojen hanketoiminnan kehittäminen johtotiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään OPALA-palautteen, työelämäpalautteen sekä kumppaneilta saatujen palautteiden perusteella. Opetussuunnitelmatyössä uudistetaan toteutustapoja erityisesti hyödyntäen Sirkkala Tehtaan oppimis- ja palveluympäristöä sekä kumppanuuksia. Opiskelijoiden opintojen sujuvuus varmistetaan aktiivisen VARTU-toiminnan kautta sekä opintopisteiden seuraamisen ja kirjaamisen systematisoinnilla. Vuoden 2014 aikana jatketaan maakuntakorkeakouluyhteistyötä Pielisen Karjalan alueella (Venäjä-opinnot, restonomikoulutusselvitys). Keskus osallistuu aktiivisesti koulutuspalveluiden myyntiin liittyviin tarjouskilpailuihin (tuotteistaminen, käyttäjälähtöisyys, mobiiliosaaminen, matkailun liiketoimintaosaaminen, venäjäosaaminen). Työelämäläheiset opetussuunnitelmat Sirkkala Tehdas oppimis- ja palveluympäristö TimeEdit/SoleOPS-järjestelmien käyttöönotto johtotiimi, koulutustiimi, tki- ja palvelutiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, koulutustiimi Sujuva yhteistyö Keskuksen uudelleen organisoitumisen myötä sisäisen yhteistyön sujuvuudesta huolehditaan yhteisillä käytänteillä ja toimintamalleilla. ISAT-yhteistyötä jatketaan matkailun opetuksessa sekä käynnistetään viestinnän monimuoto-opetuksen yhteistyön suunnittelu Savonian kanssa. Saimaa ammattikorkeakoulun kanssa jatketaan opetussuunnitelmayhteistyötä sekä valmistellaan yhteistä hanketoimintaa. Joensuun Konservatorion kanssa jatketaan yhteisten opintojaksojen toteuttamista, musiikkitilaisuuksien koordinointia sekä yhteisen osuuskuntatoiminnan kehittämistä.

15 15 Yhteiset toimintamallien ja käytänteiden sisäistäminen ISAT- ja Saimaa yhteistyö syventäminen ja laajentaminen Konservatorioyhteistyön tehostaminen johtotiimi, kokoukset, hlöstökokoukset johtotiimi, matkailun toimijat johtotiimi, musiikin toimijat Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittämisen perustana on hyväksytty henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan muutosten tuoman tarpeen mukaan. Työhyvinvointia tuetaan ammattikorkeakoulun yhteisten toimintamallien ja käytänteiden selkeyttämisen kautta ja otetaan käyttöön Aktiivisen välittämisen malli. Keskuksen sijainti useissa toimipisteissä on haaste yhteisöllisyydelle. Tavoitteena on, että henkilöstö osallistuu monipuolisesti keskuksen toimintaan yli toimenkuva- ja koulutusohjelmarajojen. Jatketaan yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöä työryhmissä ja henkilökuntakokouksissa. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Yhteisöllisyyden rakentaminen Uraohjauskäytänteiden luominen henkilöstölle Julkaisutoiminnan lisääminen johtotiimi, hlöstö johtotiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi

16 16 Karelia ammattikorkeakoulu/luovan talouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 83 2,3 Luova 0,11 Muka 0,09 1,6 M 8,3 Luova -0,22 Muka -0, ,7 0,3 1,0 M 9 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

17 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa ovat 1. painoaloihin liittyvän kehitystyön ja hanketoiminnan vahvistaminen, oppimis- ja palveluympäristö Voimalan kehittäminen sekä 2. opiskelijamäärän kasvuun valmistautuminen. Lisäksi vahvistetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja kehitetään edelleen harjoittelun ohjauskäytäntöjä. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Voimalan käytännön toiminta organisoidaan pysyväksi malliksi ja tueksi haetaan oppimis- ja palveluympäristön kehittämistä tukeva hanke. Kehitetään yhteisöllistä oppimista ja opettamista hyödyntämällä Voimalan ja sosiaalisen median tuomia uusia mahdollisuuksia. Vahvistetaan Voimalan opiskelijayhteisöä vertaisoppimista ja jatkuvuutta tukevana yhteisvastuullisena toimijana kehittämiskumppanuuksia ja pilotteja hyödyntäen. Voimalan palvelujen, osaamisen ja opiskelijatöiden tuotteistaminen käynnistetään. TKI-toiminnan strateginen laajentaminen aloitetaan aktiivisella hankesuunnittelulla ja uusien hankkeiden haulla. Uuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan ikäosaamisen koulutuksen valmistelu aloitetaan. Käynnistetään ikäosaamisen tuoteperheen rakentaminen. Opetussuunnitelmatyö Voimalan organisointi ja tuotteistaminen TKI-toiminnan strateginen laajentaminen Ikäosaamisen yamk-koulutuksen valmistelu koulutustiimi TKI- ja palvelutiimi TKI- ja palvelutiimi koulutustiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Koulutuksen kehittämisessä painotetaan opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja luodaan uusia pedagogisia ratkaisuja opetuksen toteuttamiseen. Kehitetään keskuksen pedagogiikkaa soveltaen tutkivan oppimisen periaatteita. Uusissa opetussuunnitelmissa monimuotoistetaan opetusta ja lisätään virtuaaliopintojen mahdollisuuksia. Simulaatiopedagogiikan hyödyntämistä vahvistetaan ja sen tueksi haetaan projektirahoitusta. Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia tutkinnon osien ja täydennyskoulutuskokonaisuuksien koulutusvientiin myös yhteistyössä muiden keskusten kanssa aihepiirinä esim. johtaminen. Uuden opetussuunnitelman mukaisten vieraskielisten opintojen toteutus aloitetaan syksyllä 2014 ja opintoja tarjotaan systemaattisesti vaihtoon tuleville opiskelijoille. Kumppanuuksia syvennetään siten, että merkittävien kumppanien (esim. Joensuun kaupunki) kanssa toteutetaan yhteisiä tki-hankkeita hyödyntäen yhteisiä työntekijöitä. Pedagogiikan kehittäminen Koulutusviennin suunnittelu Vieraskielisten opintojen tarjoaminen Kumppanuuksien syventäminen koulutustiimi kv-tiimi koulutustiimi johtotiimi Sujuva yhteistyö Monialaisia hankkeita ja palvelutuotteiden syntymistä edistetään erityisesti ikäosaamisen painoalalla, mutta myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Avointa viestintäkulttuuria edistetään tiedottamalla valmisteilla olevista asioista siten, että opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Ulkoinen viestintä painottuu myytävien tuotteiden markkinointiin. Toiminnan laadun varmistamiseksi toimintaprosesseja yksinkertaistetaan ja vastuunjakoa selkeytetään.

18 18 Monialaisuuden vahvistaminen Toimintaprosessien yksinkertaistaminen Avoin viestintäkulttuuri TKI- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstöä kehitetään hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla arjen työn sujuvuus sekä reagoimalla sujuvuutta hankaloittaviin tilanteisiin välittömästi. Korostetaan jokaisen velvollisuutta kunnioittaa työyhteisön jäsenten asiantuntijuutta ja yksilöllisyyttä. Henkilöstöä kannustetaan erityisesti ikäosaamiseen liittyvään julkaisutoimintaan. Kaikissa projekteissa tuotetaan useita julkaisuja vuodessa. Kansainvälisen henkilöstövaihdon avulla syvennetään yhteistyötä vähintään kahden partnerioppilaitoksen kanssa ja aloitetaan sosiaalialan NordPlus-verkostoituminen. Henkilöstön kielitaitoa vahvistetaan vieraskielisen opetuksen tarpeisiin. Vahvistetaan opettajien E-opettamisen taitoja ja huolehditaan uusien opettajien perehdyttämisestä. Julkaisutoiminnan aktivointi Henkilöstövaihdon ja kansainvälisyyden aktivointi Kielitaidon vahvistaminen johtotiimi kv-tiimi johtotiimi

19 19 Karelia ammattikorkeakoulu/sosiaali- ja terveysalan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 97 5,15 0,19 M 1,2 M 6,2-0,6 M 97 5,7 0,4 1,0 M 8 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Työelämäpalaute Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

20 20 3. KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUKSEN TASOSOPIMUS Kehittämis- ja palvelukeskus (KEPA) vastaa koko ammattikorkeakoulua koskevista hallinto- ja tukipalveluista. Kehittämis- ja palvelukeskus koostuu seuraavista palveluyksiköistä: rehtorin toimisto, henkilöstöpalvelut, kielipalvelut, kirjastopalvelut, laskentapalvelut, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut, toimitilapalvelut, tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut sekä työelämäpalvelut. Palvelujen laadun arviointi Laatujärjestelmä koostuu suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja kehittämisosioista. Kaikille päätehtäville yhteisiä suunnittelukäytäntöjä ovat strategisiin tavoitteisiin perustuva kehittämisohjelma sekä vuositason toiminnan suunnittelussa käytettävä KARELIA/TASO-menettely. Kaikkien tehtävien toimintaa ja tuloksia arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa, opiskelija- ja työelämäpalautteiden (OPALA, TYPALA), strategisten mittareiden ja itsearviointien (sisäinen auditointi) pohjalta. Keskeiset kehittämiskohteet kirjataan TASO-sopimukseen ja niiden toteutumista koordinoivat kehittämisryhmät. Palautteita käsitellään KEPA:n henkilöstökokouksissa. Kepan palveluyksiköissä tehdään jatkuvasti itsearviointeja kunkin yksikön palavereissa ja kokouksissa. Suoraan palautetta käsitellään säännöllisesti kokouksissa. Työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä tehdään HEPALA-palautteiden pohjalta. Prosessien ja ohjeistuksien arviointia selkiytetään vuosittain saatujen palautteiden pohjalta. Laskentapalvelujen laatua arvioidaan tilintarkastuksissa. Kielten ja viestinnän opetuksen laadun itsearviointi toteutetaan vuonna 2014 (kolmen vuoden välein) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen kanssa. Opiskelijapalvelut toteuttavat joka toinen vuosi asiakaskyselyn opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tilapalvelut arvioivat tilojen toimivuutta käyttäjäkeskusteluissa. Ostopalveluiden toiminnan laatua arvioidaan asiakaskyselyjen kautta ja ne käsitellään asiakastoimikunnissa. Rehtorin toimisto Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Rehtorin toimisto vastaa koko ammattikorkeakoulun strategisesta johtamisesta, laadun kehittämisestä, viestinnästä, talouden seurannan kehittämisestä, hallinto- ja tukipalvelujen organisoinnista ja kehittämisestä. Rehtorin toimisto huolehtii päätöksenteon valmistelusta ja esittelystä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselle ja sisäiselle hallitukselle. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Strategian ja kehittämisohjelman toimeenpano Laadunhallinnan prosessien, toiminta- työohjeiden kehittäminen Sisäiset auditoinnit Resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen taloudellisesti oleellisiin asioihin Henkilöstöpalvelut Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön rekrytointiin, palkkaukseen, työsuhteeseen, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä operatiivisista toiminnoista ja niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden koordinoinnista. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Palkkauksen arviointijärjestelmän laadinnan ja toimeenpanon koordinointi

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3 TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty rehtorin päätöksellä 4.9.2013 102. 1 Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat säännöt 1 2 Ammattikorkeakoulun organisaatio 1 2.1 Koulutus- ja tutkimuskeskukset 2 2.2 Kehittämis-

Lisätiedot

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3 STRATEGIA 2013 2017 2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3 2.1 Näkymä ja arvot 3 2.2 Painoalat 3 3 STRATEGISET VALINNAT JA MITTARIT 6 3.1 Alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 Liite 5. Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 I Tarkoitus Tällä sopimuksella Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori ja matkailupalveluiden osaamisala sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Kokonaisarviointi ja henkilökohtaisen peruspalkan määräytyminen (AVAINTES) case Kareliaammattikorkeakoulu

Kokonaisarviointi ja henkilökohtaisen peruspalkan määräytyminen (AVAINTES) case Kareliaammattikorkeakoulu Jaana Tolkki Jaana Tolkki on työskennellyt Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöpäällikkönä kolme vuotta. Hän on työskennellyt samassa organisaatiossa myös lehtorina ja opetuksen kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin HANKESUUNNITELMA Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9. Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Tulosohjausmekanismi, aikajänne

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan strategia 2014 2017 SUUNTA ETEENPÄIN Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Monialaisena koulutuksen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot