KÄTEVÄSTI KURSSILLE ENKELT PÅ KURS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄTEVÄSTI KURSSILLE ENKELT PÅ KURS"

Transkriptio

1 tieto taito JHL kouluttaa utbildar 2011 kokemus näkemys ilo KÄTEVÄSTI KURSSILLE ENKELT PÅ KURS

2 JHL KOULUTTAA 2011 JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenille. Vuodelle 2011 on tarjolla hyvin laaja ja monipuolinen valikoima uusille jäsenille tarkoitettuja kursseja, järjestöllistä koulutusta, luottamusmieskoulutusta, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutusta, ammatillisia opintopäiviä, järjestöllisiä opinto- ja neuvottelupäiviä sekä ATK koulutusta järjestöjen tarpeisiin. Yhteensä kursseja on suunniteltu 462 kappaletta, jokaiselle on varmasti jotakin. Tehokas edunvalvonta edellyttää osaamista, koulutusta, ja ajankohtaista tietoa. Koulutus on välttämätöntä myös työelämän kansalaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Aktiivien ja luottamushenkilöiden työn vaativuus ja työhön kohdistuvat odotukset kasvavat jatkuvasti. JHL:n paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen koulutus on suunniteltu toisiaan täydentäväksi ja tukevaksi. Koulutusta pyritään yhä enemmän rakentamaan pitkäjänteisiksi kokonaisuuksiksi, suunnitelmallisiksi oppimispoluiksi, moduuleiksi ja koulutusohjelmiksi. Paikallisen sopimisen lisääntyminen tarkoittaa sitä, että myös koulutusta on räätälöitävä enemmän paikallisiin tarpeisiin. Vuoden 2011 koulutussuunnitelmassa on alueellisena koulutuksena toteutettavaa luottamusmieskoulutusta ja työsuojelukoulutusta. Myös verkkokoulutusta on lisätty. Raseborg opiston, alueellisen ja paikallisen koulutuksen lisäksi JHL tekee koulutuksellista yhteistyötä myös Kiljavan opiston ja Työväen Sivistysliiton kanssa. Näitäkin kursseja on tässä oppaassa noin 50 kappaletta. Tervetuloa opiskelemaan, kehittämään itseäsi ja hyödyntämään osaamistasi myös muiden hyväksi JHL:n kursseilla! Jari Valtari Koulutusosaston osastopäällikkö, rehtori Koulutusosasto kurssisihteeri, Rita Heikura / kurssisihteeri, Riitta Karttunen kurssisihteeri, Anu Huttunen kurssisihteeri, Marja-Riitta Myllymäki osasto-/kurssisihteeri, Ehrnsten Lena koulutustoimitsija, Kaijamaija Parviainen koulutustoimitsija, Maila Tikkanen ammattiasian toimitsija, Riitta Vehovaara suunnittelija, Jarkko Räsänen kehittäjä-kouluttaja, Luoto-Rimo Pirkko opettaja, Pia Perälä opettaja, Riitta Rossi opettaja, Marja-Leena Siltakoski opettaja, Tero Strand rehtori, osastopäällikkö, Jari Valtari Oppaan kuvat katso s 72

3 JHL:N KURSSEILLE! JHL järjestää monimuotoista koulutusta kaikille jäsenilleen sekä valtakunnallisena että alueellisena. Siis myös sinulle. Koulutukseen osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta. Liitto maksaa opetuksen, täysihoidon ja matkat. Kaikilla liiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua teemoittain järjestettävään järjestölliseen koulutukseen sekä ammattia tukeviin päiviin. Sopimuskoulutuksen piiriin kuuluvat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakurssit. Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu liiton Jäsenpalvelu 24h (www.jhl.fi) kautta kirjautumalla omilla jäsentunnuksilla. Samalla voit tarkastaa myös jäsentietosi ja kirjata mahdolliset ruoka-aineallergiat. Noudatathan ilmoitettuja hakuaikoja ja haet kursseille hyvissä ajoin! Kursseille valitaan ensisijaisesti kurssin kohderyhmiin kuuluvia jäseniä. Valinnat tehdään koulutusosastossa. Saat tiedon pääsystä kurssille hyvissä ajoin ennen kurssin alkamisajankohtaa. Kurssikutsun mukana saat lisätietoja ja matkustamiseen liittyvän ohjeistuksen. Suurin osa liiton kursseista on liiton omalla Raseborg-opistolla, Karjaalla, Raaseporin kunnassa. Helsingin rautatieasemalta on järjestetty maksuton yhteiskuljetus opistolle. JHL:n kurssisihteereiltä saat lisätietoa kursseista puh tai JHL kouluttaa Luottamusmieskoulutus ja edunvalvonnan kursseja Yhteistoimintakoulutus Työsuojelukoulutus Järjestöllinen koulutus Järjestölliset opintopäivät ja ajankohtaispäivät ATK-koulutus Ammatilliset opintopäivät, kehittämispäivät ja seminaarit Yhteistyössä Kiljavan opiston ja TSL:n kanssa Tuki yhdistysten omille kursseille 2011 Svenskspråkig utbildning 2 Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi 7 JHL:n verkkokurssit Koulutuskalenteri 2011, kurssit aikajärjestyksessä ja yhteystiedot 62

4 2 JHL kouluttaa, opintopolku JHL:n koulutuksen rakenne on luotu asteittain eteneväksi siten, että seuraava taso pohjautuu edellisen tason tietopohjaan. Tällainen opintopolku mahdollistaa entistä selkeämmän siirtymisen perustiedon kursseista sisällöltään vaativampiin kokonaisuuksiin. KOULUTUS HENKILÖKOHTAISTA JA ASTEITTAIN ETENEVÄÄ Henkilökohtaista perehdyttämistä Koulutuksen rakenne lähtee ajatuksesta, että tehdään JHL ensin tutuksi uusille jäsenille. Liitto on valmistanut yhdistysten tueksi uusien jäsenien ja uusien luottamus- ja yhdistysten toimihenkilöiden perehdytyskortin. Yhdistyksen opintosihteerin ja hallituksen vastuulla on perehdyttää jäsen tai aktiivitoimija liiton koulutustarjontaan sekä auttaa jäsentä / aktiivitoimijaa löytämään koulutustarjonnasta hänelle hyödyllisiä kursseja. Jokaiselle aktiivitoimijalle rakennetaan oma henkilökohtainen opiskeluohjelma osana perehdytystä. Tätä nk. HOPS:ia tarkennetaan liiton eri kurssien yhteydessä. Näin aktiivitoimijoille voidaan rakentaa omia henkilökohtaisia oppimispolkujaan. Asteittain etenevä Koulutuksen rakenne on luotu asteittain eteneväksi siten, että seuraava taso pohjautuu edellisen tason tietopohjaan. Näin oletuksena on muun muassa se, että tullessaan luottamusmiestiedon jatkokurssille henkilö hallitsee jo tietyt luottamustehtävän perustiedot, jolloin kurssin sisältö voidaan suunnitella vaativammaksi. Monentyyppistä oppimista Koulutuksen rakenteessa on kaikille jäsenille avoimia kursseja ja tiettyyn luottamustehtävään liittyviä kursseja. Koulutusrakenne mahdollistaa myös aikaisemman ay-koulutuksen hyödyntämisen. Käytännössä tehtävänhaltija voi näyttää muualla hankitun osaamisen liiton koulutusjärjestelmässä. Tämän jälkeen koulutusrakenteessa eteneminen on valittavissa mielenkiinnon mukaan. Tämä tuo mukanaan mm. moduuliopiskelun mahdollisuuden.

5 3 JHL kouluttaa 2011 JHL kouluttaa, opintopolku JHL-KOULUTUKSEN OPINTOPOLKU LUOTTA- MUSMIES- KOULUTUS I EDUNVALVONNAN LUOTTAMUSMIES- TIEDON PERUSKURSSIT LUOTTAMUSMIES- TIEDON TÄYDENNYSKURSSIT JÄSENKOULUTUSTA ESIMERKIKSI JHL TUTUKSI TEEMAKURSSIT... AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT JA YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÖLLISET TEHTÄVÄKOHTAISET KURSSIT JÄRJESTÖLLISET TÄYDENNYSKURSSIT... JÄRJESTÖLLISET NEUVOTTELU- JA OPINTOPÄIVÄT... ALUEELLISET LYHYTKURSSIT... YHDISTYKSEN OMAT KURSSIT JOHDANTOKURSSI YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN PERUSKURSSIT YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSIT Uuden jäsenen tai toimijan perehdytys Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on laatia perehdytyskortin avulla uudelle aktiiville (jäsenelleen) henkilökohtainen opintosuunnitelma ja mahdollinen opintopolku yhdessä hänen kanssaan.

6 4 JHL kouluttaa, hakeminen ja tuet JHL:n koulutusesitteessä oleville kursseille haetaan liiton kotisivujen kautta ilmoittautumalla tai liiton koulutusosastolle lähetettävällä kirjallisella hakemuksella, jonka löydät myös tämän esitteen keskiaukeamalta. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään viisi viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu liiton Jäsenpalvelu 24h (www.jhl.fi) kautta kirjautumalla omilla jäsentunnuksilla. Samalla voit tarkastaa myös jäsentietosi ja kirjata mahdolliset ruokaaineallergiat. Noudatathan ilmoitettuja hakuaikoja ja haet kursseille hyvissä ajoin! Kurssilaiselle lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen vahvistuksena kurssikutsu matkustusohjeineen. HAKEMINEN JA KURSSITUET Kursseille valitaan ensisijaisesti kurssin kohderyhmiin kuuluvia jäseniä hakuajan päätyttyä. Valinnat tehdään koulutusosastolla. JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto tukee ammattiyhdistyskoulutusta laajasti. Tavoitteena on paikallisten aktiivitoimijoiden ja jäsenten edunvalvontaosaamisen ja ammatillisten valmiuksien parantaminen. Periaatteena on, että koulutus on liiton jäsenelle maksutonta. Koulutuksen rahoittaa pääasiallisesti liitto. Työnantaja osallistuu sopimusten mukaisesti kustannuksiin. Osittain koulutusta rahoitetaan julkisella tuella. Suurimmalta osin noudatamme SAK:n suosituksia opintososiaalisista tuista ottaen samalla huomioon julkisen sektorin koulutussopimukset ja normit. Nämä ohjeet koskevat JHL kouluttaa koulutusoppaassa olevaa koulutusta. Liiton tuki kurssilaiselle Koulutukseen osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta liiton jäsenelle. Liitto maksaa opetuksen, täysihoidon ja matkat. Matkakulut korvataan yleisesti halvimman matkustustavan mukaan. Oman auton käytöstä korvataan matkakulut ajokilometrien perusteella voimassa olevan linja-autoliikenteen lippuhinnaston mukaisesti. Kurssilaiselle, joka kuljettaa muita kurssilaisia kodin ja kurssipaikan välillä, maksetaan valtion matkustusohjeen mukainen korotettu kilometrikorvaus kurssilaista kohden, mikäli se tulee liitolle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Raseborg -opistolle tuleville pääkaupunkiseutulaisille korvataan matkakulut ainoastaan yhteiskuljetuspaikalle (kurssikutsussa mainitusta Helsingin rautatieaseman läheiselle tilausajopysäkille). Jos työnantaja maksaa palkan kurssiajalta ja kurssilaisen edestakainen matka (meno-paluu) kestää yhteensä yli 10 (6) tuntia, maksetaan Verohallituksen hyväksymä matkapäiväraha. Matkapäivärahaa ei makseta opinto-, kehittämis-, ajankohtais- tai neuvottelupäivien eikä järjestökurssien osanottajalle. Kurssilaisella on lento-oikeus linjan Vaasa- Kuopio-Joensuu pohjoispuolelta mainitut paikkakunnat mukaan lukien. Matkaliput tilataan kutsun mukana tulevien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

7 5 JHL kouluttaa 2011 JHL kouluttaa, hakeminen ja tuet Työnantajan tuki kurssilaisille Työnantajien kanssa tehdyt koulutussopimukset eroavat toisistaan ja palkallisella kurssilla noudatetaan kunkin kurssilaisen oman alan koulutussopimusta. Liiton piirissä on useita koulutussopimuksia. Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin. Sopimuskoulutuksen piiriin kuuluvat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakurssit. Luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutus Luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutukseen osallistuville työnantaja maksaa palkan ja liitto perii työnantajalta kurssirahan tai ruokailukustannusten korvauksen. Nämä kurssikorvaukset peritään kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus: kunta-ala 23,32 euroa/pvä valtio -sektori 27,50 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja 55,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä LTY-sektori 25,00 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja 50,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä PTY 22,31 euroa/pvä (suositus) energia-ala 23,21 euroa kirkko (srk) 23,30 euroa (korvaukset vuonna 2010, netissä ajankohtaiset tiedot) JHL maksaa osallistujan matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan. Työsuojelukoulutus Työsuojelukurssilla työnantaja maksaa palkan. Liitto perii lisäksi työnantajalta kurssimaksuna kurssikustannusten korvaukset koulutussopimusten mukaan. Kurssikustannusten korvaus: kunta, energia ja kirkko (srk) 40,00 euroa/pvä valtio -sektori 27,50 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja 55,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä LTY-sektori 25,00 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja 50,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä (korvaukset vuonna 2010, netissä ajankohtaiset tiedot) JHL maksaa osallistujan matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan. Kutsukurssit Liitto järjestää vuoden aikana muutamia kutsukursseja. Näille kursseille osanottajat kutsutaan kyseisen sopimusalan, ammattikunnan tai järjestäytymisperiaatteen mukaan. Kutsukurssit voivat olla joko työnantajan tuen piiriin kuuluvia tai muita kursseja. Ammatilliset opintopäivät, seminaarit, kehittämispäivät Ammatilliset seminaarit, kehittämis- ja opintopäivät ovat ammatillista täydennyskoulutusta, jonka sisällöt vastaavat työn kehittämisen haasteita. Näiltä päiviltä liitto ei maksa ansionmenetyksiä eikä päivärahoja. Ammatilliset opintopäivät ovat rinnastettavissa työnantajan kustantamaan henkilöstökoulutukseen. Osallistumismaksua sekä muita kuluja suositellaan haettavaksi työnantajalta henkilöstökoulutusmäärärahoista. Kaikkien ammatillisten opintopäivien osallistumismaksu on 30,00 euroa 1-päiväisiltä ja 50,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä. Maksua ei peritä vailla palkkatuloja olevilta, kuten esimerkiksi työttömiltä ja päätoimisesti opiskelevilta jäseniltä. Jäsenetuna on, että JHL kustantaa jäsentensä täysihoidon ja matkakustannukset liiton matkustussäännön mukaan. Ennen opintopäiville hakeutumista on selvitettävä osallistumismaksun maksaja ja merkittävä se kurssihakemukseen. Liiton tuki järjestökurssille Järjestökursseilla liitto maksaa matkakulut sekä kurssimaksun, johon sisältyy opetus ja täysihoito. Arkipäivinä pidettäviltä kursseilta liitto maksaa verottoman kurssiapurahan palkattomuustodistusta vastaan (vuonna 2011 laskennallinen päivähinta on 66,152 euroa/pvä). Kurssiapuraha koostuu kurssistipendistä ja kurssipäivärahasta. Näin esimerkiksi viikon eli 5-päiväisen kurssin kurssiapuraha on yhteensä 330,76 euroa. Järjestölliset opinto- ja ajankohtaispäivät Liiton järjestämiltä opinto- ja ajankohtaispäiviltä maksetaan osanottajien matkakulut ja täysihoito. Päiviltä ei makseta kurssilaisille päivärahoja eikä ansionmenetyksen korvauksia, eikä heiltä ei peritä osallistumismaksua. Ne järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin.

8 6 JHL kouluttaa, hakeminen ja tuet Meidän JHL -perhekurssit Perhekurssi on tarkoitettu koko perheelle. Lasten alaikäraja on 3 vuotta. Liitto maksaa perheen majoituksen, ruuat ja matkat halvimman matkustustavan mukaan (ei lento-oikeutta). Omavastuuosuus on 50 euroa/aikuinen, 15 euroa/3-17-vuotias lapsi. Tältä kurssilta ei makseta päivärahoja eikä ansionmenetyskorvauksia. Hakiessasi tälle kurssille tulee hakemuksessa (esim. lisätietoja kohdassa) olla puolison nimi ja hetu sekä lasten nimet ja iät. MUU KOULUTUSTUKI Työväen Sivistysliiton lyhytkurssit Liitto määrittelee vuosittain mitkä TSL:n lyhytkurssit kuuluvat tuen piiriin. Tuetut kurssit ovat tässä koulutusoppaassa. JHL maksaa osallistujan kurssimaksun. Verkkokurssit ja ay-koulut Liitto maksaa jäsentensä verkko- ja opintomateriaalikustannukset SAK:n ja TSL:n verkko ay-kouluissa SAK:n suosituksen mukaan. Yhteiskunnallinen koulutus Liitto tukee vähintään 3 vuotta ennen opiskelun aloittamista JHL:n luottamustehtävissä olleiden jäsenten opintoja Humanistisen ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa (aikuislinja), myös ylempi amk-tutkinto, seuraavasti (HUMAK): Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään oppilaitoksen antama ilmoitus opiskelupaikasta. Hakemus lähetetään JHL:n koulutusosastolle ja kuoreen merkintä HUMAK stipendi. Stipendi maksetaan tutkintotodistusta vastaan opiskelun päätyttyä, sen suuruus määritellään vuosittain. Muu yhteiskunnallisen koulutuksen kurssituki harkitaan tapauskohtaisesti. Liiton alueellinen koulutus Liitto ja sen aluetoimistot järjestävät koulutusta myös alueellisina kursseina ja ajankohtaispäivinä. Ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja tukevat liiton koulutuksellisia tavoitteita. Kaikkien ammatillisten opintopäivien osallistumismaksu valtakunnallisissa ja alueellisissa on 30,00 euroa 1-päiväisiltä ja 50,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä. Näistä kursseista saat lisätietoa omasta JHL:n aluetoimistosta, Motiivi -jäsenlehdestä ja kotisivuilta. Yhdistysten omat kurssit ja tuet Liitto tukee ensisijaisesti yhdistysten omia yksipäiväisiä kursseja. Esimerkiksi yhden päivän kurssilla tulee olla vähintään 6 tuntia opetusta, jolloin liitto maksaa osallistujan yhden aterian ja kahvin sekä luennoitsijoista aiheutuvat kulut. Asiasta on tässä oppaassa oma lukunsa. Lisätietoa saat omasta aluetoimistosta, liiton koulutusosastolta ja nettisivujen Koulutus -osioista. Näistä kursseista saat tietoa omalta paikalliselta JHL:n yhdistykseltäsi ja sen aktiiveilta sekä ilmoitustauluilta ja sähköisistä tiedotuskanavista. Lastenhoitomahdollisuus opistolla Kurssioppaassa Raseborg-opisto L -merkityillä kursseilla on lastenhoitomahdollisuus 3-6 -vuotiaalle lapselle oppituntien ajaksi. Lapsen täysihoidosta perittävä maksu on 12 euroa/vrk. JHL ei maksa lapsesta aiheutuneita matkakuluja. Lisätietoa kurssikutsussa. Oppaassa käytettyjä lyhenteitä EK = Elinkeinoelämän keskusliitto EK HUMAK = Humanistinen ammattikorkeakoulu JHL = Julkisten ja hyvintointialojen liitto JHL ry LTY = Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry PT = Palvelutyönantajat ry PTY = Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry SAK = Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry TSL = Työväen Sivistysliitto TSL ry Opintokerho-opiskelu Liitto maksaa omat ja TSL/SAK opiskeluaineistot sekä muita ammattiin liittyviä kirjoja erikseen sovittavalla tavalla, kun ryhmä ilmoittautuu ja toimii TSL:n JHL-opintokerhona. Asiasta on tarkemmin oppaassa omana kohtanaan.

9 Johdantokurssit 7 JHL kouluttaa 2011 Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokursseja kutsutaan JHL:n opintopolkuajattelussa leikkimielisesti kaikkien kurssien äidiksi (kts. s. 3 JHLkoulutuksen opintopolku). Näin todellisuudessa myös on. Kurssien tarkoituksena on kolmen tai viiden päivän aikana käydä läpi yleiset työmarkkinajärjestelmät. Kurssi on niin sanottu yleinen kurssi, johon voi osallistua kuka tahansa JHL:n jäsen. Tämän kurssin tarkoitus on perehdyttää jäseniä siihen, mitä tarkoittaa edunvalvonta, yhteistoiminta ja työsuojelu. Tätä tarkastellaan sekä koko liiton että paikallisen yhdistyksen toiminnan kannalta. Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja yhteistoimintaihmisten osalta kurssi on pääsääntöisesti neuvoteltu palkalliseksi. Mikäli palkallisuuteen ei ole oikeutta tai mahdollisuutta, kurssiajalta saa kurssistipendin. JOHDANTOKURSSIT Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv Kurssi on tarkoitettu kaikille omalla työpaikalla asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneille ja luottamustehtävässä aloittavalle. Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssilla aloitetaan oman oppimispolun rakentaminen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) avulla. Kurssin jälkeen sinulla on kokonaisnäkemys edunvalvonnan toimintakentästä ja osaat oma-aloitteisesti hakea käytännön tilanteissa tarvittavaa tietoa Raseborg-opisto L Raseborg-opisto L Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 3 pv Kurssi on tarkoitettu kaikille omalla työpaikalla asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneille ja luottamustehtävässä aloittavalle. Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssilla aloitetaan oman oppimispolun rakentaminen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) avulla. Kurssin jälkeen sinulla on kokonaisnäkemys edunvalvonnan toimintakentästä ja osaat oma-aloitteisesti hakea käytännön tilanteissa tarvittavaa tietoa Raseborg-opisto Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Raseborg-opisto

10 8 Luottamusmieskoulutus kaikki sopimusalat Luottamusmieskoulutuksen kurssit ovat palkallista koulutusta oman alan koulutussopimuksen mukaisesti. Kohderyhmänä ovat pääluottamus- ja luottamusmiehet varahenkilöineen sekä yhdistysten puheenjohtajat. Luottamusmieskoulutuksen rakennetta on muutettu. Tavoitteena on keskittyä kullakin kurssilla johonkin teemaan ja täten tarjota syvällisempää tietoa aiheesta. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssilla käsitellään perusasioita. Suosittelemme tätä kurssia aloittavan luottamusmiehen kurssiksi. Huomioithan että yhteistoimintakoulutus on osa laajaa edunvalvontaa ja siis osana luottamusmieskoulutusta. Luottamusmiestiedon kurssi I on tarkoitettu kaikille aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta ja se toteutetaan aluetoimistoalueittain tai ryppäittäin. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi oman alueensa toimintaan. Luottamusmiestiedon kurssi II vastaa aikaisempaa luottamusmies-tiedon peruskurssia, sisältöä on hieman uudistettu. Luottamusmiestiedonkurssi III A keskittyy mediaviestintään ja yhteiskuntavaikuttamiseen sekä perehdyttää neuvottelutaitoihin. Luottamusmiestiedonkurssi III B keskittyy organisaatioiden rakennemuutoksiin ja työnantajavaihdostilanteisiin (kunta, valtio). Luottamusmiestiedon kurssi III C keskittyy neuvottelumenettelyyn ja paikalliseen sopimiseen (kunta, valtio). Näiden lisäksi luottamusmiestiedon täydennyskurssien teemoja on lisätty siten, että KVTES:n työaika-, jaksotyö-, vuosiloma- ja palkkausluvuilla on kullakin omat kolmipäiväiset täydennyskurssinsa.

11 9 JHL kouluttaa 2011 luottamusmieskoulutus kaikki sopimusalat KAIKKI SOPIMUSALAT ALUEELLISET JA VERKKOKURSSIT Alueellisen Luottamusmieskurssi l, sisältö Kurssi on tarkoitettu aloittaville luottamusmiehille. Kurssin sisältönä on luottamusmiehen rooli, tehtävät, asema, oikeudet ja velvollisuudet. Tes-määräykset sekä alueellinen edunvalvontaorganisaatio, työmarkkinahistoriaa, sopimukset ja työlainsäädäntö, atk-taidot edunvalvontatyössä, ajankohtainen työmarkkinatilanne sekä oman koulutuspolun suunnittelu. Nämä alueellisten kurssien tiedot löydät sivulta 16 lähtien. Luottamusmieskurssi I verkossa, kaikki JHL:n sopimusalat Valtakunnallinen verkkokurssi. Aloituspäiviä vuonna 2011 on viisi. Kurssi vastaa sisällöltään alueellisia kaksipäiväisiä aloittavien luottamusmiesten LM I-kursseja. Aloituspäivät , , , ja Katso tarkemmin kohdasta JHL:n verkkokurssit sivilta 36. JOHDANTOKURSSIT Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 3 pv tai 5 pv Katso s. 7. JATKOKURSSIT Luottamusmiestiedon kurssi III A, (viestintä ja mediataidot), kaikki sopimusalat, 3 pv Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssilla käsitellään mediaviestintää, neuvottelutaitoa ja yhteiskuntavaikuttamista Raseborg-opisto Raseborg-opisto Raseborg-opisto L TÄYDENNYSKURSSIT Edunvalvonnan kehittämispäivät pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, 3 pv Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden teemoja sekä työelämän ajankohtaisia muutoksia. Kurssilaiset saavat valmiudet soveltaa opittua oman työpaikan käytäntöön. Koulutusseminaarissa asioita käsitellään asiantuntijaluentojen pohjalta Raseborg-opisto Luottamusmies neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteessa, 3 pv Kurssilla käsitellään verkostoitunutta luottamustehtävän hoitoa sekä ohjaustaitoja ongelma- ja oppimistilanteissa. Kurssille toivotaan kaksi luottamusmiestä eli työpari samasta työpaikasta Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Puhtauspalvelualan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv Kurssilla käsitellään työn vaativuuden arviointi, siivoustyönmitoitus, yhteistoiminta työpaikalla, ammatillisuus työroolissa sekä organisaatiomuutoksia Raseborg-opisto Ravitsemispalvelualan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv Kurssilla käsitellään työn vaativuuden arviointi, siivoustyönmitoitus, yhteistoiminta työpaikalla, ammatillisuus työroolissa sekä organisaatiomuutoksia Raseborg-opisto Työoikeuden täydennyskurssi luottamusmiehille, 3 pv Kurssi on täydennyskoulutusta luottamusmiestiedon kurssit l lll A, B ja C käyneille luottamusmiehille. Kurssilla syvennytään luottamusmiestehtävän kannalta keskeisiin oikeudellisiin teemoihin sekä perehdytään viimeisimpiin lakimuutoksiin ja oikeustapauksiin Raseborg-opisto

12 10 LM I (MYÖS VERKKOKURSSINA) EDUNVALVONNAN JA YHTEISTOIMIN- NAN JOHDANTOK. JHL:n luottamusmieskoulutus, kuntasektori LM II LM III A/B/C LM-TK KUNTA PERUSKURSSIT Luottamusmiestiedon kurssi II, (peruskurssi), kunta, 5 pv Kurssilla käsitellään luottamusmiehen toimintaympäristöä, kunnan poliittista päätöksentekoa, hallintoa ja taloutta. Kunnallisten yleisten virka- ja työehtosopimuksien sisältö, neuvottelumenettely, yhteistoiminta, työsuojelu, työlainsäädäntö, ajankohtainen työmarkkinatilanne, ATK-taidot sekä oman koulutuspolun suunnittelu sisältyvät kurssin kokonaisuuteen Raseborg-opisto L Raseborg-opisto L Raseborg-opisto L Raseborg-opisto Raseborg-opisto Raseborg-opisto Tuntipalkkaisten TES, luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta, 3 pv Kurssi on tarkoitettu uusille pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille, jotka neuvottelevat niiden jäsenten edunvalvonnasta joihin noudatetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta Raseborg-opisto JATKOKURSSIT Luottamusmiestiedon kurssi III B, (rakennemuutokset), kunta, 3 pv Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssin sisältönä on kunta-alan rakennemuutokset sekä työnantajavaihdostilanteet ja niihin liittyvät edunvalvontakysymykset, muutostilanteisiin liittyvä lainsäädäntö ja ajankohtainen työmarkkinatilanne Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Raseborg-opisto Luottamusmiestiedon kurssi III C, (paikallinen sopiminen), kunta, 3 pv Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssilla käsitellään pääsopimuksen mukaista neuvottelumenettelyä, paikallista sopimista ja siihen liittyviä määräyksiä. Työn ja työprosessien kehittämistä ja siihen liittyvää edunvalvontaa. TES/VES tulkintoja ja ajankohtaista työmarkkinatilannetta Raseborg-opisto L Raseborg-opisto Raseborg-opisto TÄYDENNYSKURSSIT Koulunkäyntiavustajien luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssin sisältönä on työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, KVTES:n määräykset, opetustointa säätelevä keskeinen lainsäädäntö sekä ajankohtaiset asiat koulunkäyntiavustajien luottamusmiesten toimintaympäristössä Raseborg-opisto

13 11 luottamusmieskoulutus kunnalliset sopimusalat KVTES:n jaksotyöaikakurssi, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikaluvun perusteita ja soveltamista jaksotyön (periodityön) alueelta Raseborg-opisto KVTES:n palkkausmääräykset, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun sopimusmääräykset ja niiden soveltaminen sekä työn vaativuuden arviointi Raseborg-opisto KVTES:n työaikamääräykset, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikaluvun sopimusmääräykset ja niiden soveltaminen Raseborg-opisto L KVTES:n vuosilomakurssi, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen vuosilomaluvun yleisiä perusteita ja soveltamista jaksotyön (periodityön) alueelta Raseborg-opisto L Perhepäivähoitajien luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssilla käsitellään ajankohtaisia asioita, KVTES:n sopimusmääräyksiä, liitteen 12 palkkaus- ja työaikamääräyksiä, työntekijän sekä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia Raseborg-opisto Sosiaali- ja terveysalan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssilla käsitellään KVTES:n sopimusmääräyksiä ja niiden soveltamista, henkilöstömitoitusta ja tehtäviä, sosiaalialan kelpoisuuslainsäädäntöä. Terveellisiä työaikoja, luottamusmiehen asemaa ja yhteistoimintaa työpaikalla Raseborg-opisto L Teknisten sopimukset, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssilla käsitellään kuntien teknisten työehtosopimuksen soveltamista, luottamusmiehen toimintaoikeuksia ja velvollisuuksia, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia Raseborg-opisto L Tilastot ja luottamusmies, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssilla perehdytään työmarkkinaelämässä tarvittavaan laskentaan, palkkatilastoihin sekä paikallisissa neuvotteluissa tarvittavan tilastoaineiston tulkintaan. Esimerkkiaineistoina käytetään kunta-alan tilastoja Raseborg-opisto Tuntipalkkaisten TES, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssilla käsitellään tuntipalkkaisten työehtosopimuksen soveltamista ja ajankohtaisia kysymyksiä, irtisanomismenettelyä sekä luottamusmiehen, työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia Raseborg-opisto Työn vaativuuden arviointi kuntaalalla, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Työn vaativuuden arviointi palkkauksen perusteena, KVTES:n palkkausluvun sopimusmääräykset ja niiden soveltaminen, tehtäväkuvaukset ja niiden merkitys arvioinnissa, arviointijärjestelmien kehittäminen Raseborg-opisto Työntekijöiden eläketurva, luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv Kurssilla aiheena on työntekijöiden kunnalliseen eläketurvaan liittyvät kysymykset. Kurssin tavoitteena on käsitellä eläketurvaan liittyviä kysymyksiä erityisesti JHL:n edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Yksittäisinä otsikkoina kurssilla käsitellään mm. kunnallinen eläketurva ja työnantajanvaihdostilanteet, muutoksenhaku eläkepäätöksiin ja kuinka vältän eläketurvan sudenkuopat Raseborg-opisto L

14 12 LM I (MYÖS VERKKOKURSSINA) EDUNVALVONNAN JA YHTEISTOIMIN- NAN JOHDANTOK. JHL:n luottamusmieskoulutus, valtiosektori LM II LM III A/B/C LM-TK VALTIO PERUSKURSSIT JATKOKURSSIT Luottamusmiestiedon kurssi II, valtio, 3 pv Kurssilla luodaan pohjaa palvelussuhde-ehtojen, palkkausjärjestelmien, työlainsäädännön, yhteistoimintaja luottamusmiessopimuksen tuntemukseen. Lisäksi opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet ja mitä ne käytännössä tarkoittavat. Harjoitellaan neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja ja käydään läpi sähköisiä vaikuttamis- ja informaationhakumahdollisuuksia Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Luottamusmiestiedon kurssi lll B, valtio, 3 pv Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssin sisältönä on työn ja työympäristön analysointi ja kehittäminen, palvelussuhteen ehtojen määräytyminen, voimassaolo ja muutostilanteet. Lisäksi opetellaan valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, valtion työaikasopimus, vuosilomasopimus ja niiden soveltaminen virastoissa. Sekä harjoitellaan neuvottelutoimintaa, ennakoivaa edunvalvontaa työhyvinvoinnin näkökulmasta ja yhteistoimintamenettelyjä työpaikoilla Raseborg-opisto osa 1/ Raseborg-opisto osa 2/ Raseborg-opisto L teistoimintamenettelyjä työpaikoilla.

15 13 luottamusmieskoulutus valtion sopimusalat Luottamusmiestiedon kurssi lll C, valtio, 3 pv Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit l, ll ja IIIB käyneille luottamusmiehille. Kurssin tavoitteena on syventää kurssilaisten ymmärrystä ja osaamista sopimusrakenteista, paikallisesta sopimisesta, eri työaikavaihtoehdoista, virkamieslaista, matkustusohjesäännöstä ja sen soveltamisesta, palkkausjärjestelmistä, niiden kehittämisestä sekä toimimisesta arviointiryhmässä Raseborg-opisto L Raseborg-opisto TÄYDENNYSKURSSIT Puolustusvoimien alueluottamusmiesten luottamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset virastokohtaisten sopimusten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan Keuruu Puolustusvoimien ja Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen luottamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset virastokohtaisten sopimusten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan Raseborg-opisto Rajavartiolaitoksen, poliisihallinnon ja Hätäkeskuksen luottamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset virastokohtaisten sopimusten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan Raseborg-opisto L Valtion luottamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv Kurssilla käsitellään henkilöstö- ja palkkatilastojen tulkintaa ja käyttöä virastokohtaisissa neuvotteluissa ja valtakunnallisessa työmarkkinatoiminnassa. Kurssilla perehdytään yleisiin tilastollisiin tunnuslukuihin, ansiovertailuihin ja harjoitellaan paikallisissa neuvotteluissa tehtävää laskentaa. Aiheina ovat mm. alkkausperusteet, TVA- rakenne, arviointijärjestelmä ja toimiminen arviointiryhmässä, määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden edellytykset, määräaikaistarkastelut ja vakinaistamismahdollisuudet, riitauttamiskäytännöt ja korvausvaateiden teko virkamieslautakuntaan sekä uudet jaksotyön määräykset (varaus) Raseborg-opisto Valtion työaikamääräysten luottamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv Kurssilla käsitellään valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikasopimusta ja sen soveltamista. Kurssilla käydään läpi mm. eri työaikamuodot: virastotyö-, viikkotyö- ja jaksotyöaika sekä työaikapankkijärjestelmät valtiolla Raseborg-opisto

16 14 LM I (MYÖS VERKKOKURSSINA) EDUNVALVONNAN JA YHTEISTOIMIN- NAN JOHDANTOK. JHL:n luottamusmieskoulutus, yksityinen sektori LM II LM III A, TEEMAT LM-TK YKSITYINEN, VASTAAVAT ALAT JA SEURAKUNTA PERUSKURSSIT Luottamusmiestiedon kurssi II, yksityiselle sektorille, EK, LTY ja PTY, 3 pv Kurssin sisältönä on yksityisten työnantajaorganisaatioiden toiminta, työlainsäädännön ABC, työehtosopimusten perusrakenne, luottamusmiehen toimintaympäristö ja rooli, työelämäkysymysten tietolähteet sekä ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Raseborg-opisto JATKOKURSSIT Energia-alan luottamusmiestiedon kurssi lll, 3 pv Kurssilla käsitellään energia-alan ajankohtaisia työehtosopimusasioita Raseborg-opisto Finavian luottamusmiestiedon kurssi lll, LTY, 3 pv Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat sekä ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Tampere Luottamusmiestiedon kurssi lll, Destia, Cleanosol, Finnferries, Arctia Shipping, LTY, 3 pv Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset. Destia, Cleanosol, Finnferries, Arctia Shipping, LTY Raseborg-opisto Meritaito, Labtium, TAY-palvelut ja Certia, luottamusmiestiedon kurssi lll, LTY, 3 pv Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Raseborg-opisto Raskone Oy:n luottamusmiestiedon kurssi lll, LTY, 3 pv Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Tampere Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon kurssi lll, 3 pv Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Raseborg-opisto L Yksityisen terveyspalvelualan luottamusmiestiedon kurssi lll, 3 pv Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Raseborg-opisto L

17 15 luottamusmieskoulutus yksityinen ja vastaavat alat TÄYDENNYSKURSSIT Kirkon alan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv Kurssilla käsitellään kirkon ajankohtaisia sopimus- ja palvelussuhdeasioita Raseborg-opisto Kirkon alan Unionin luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv Kurssilla käsitellään kirkon ajankohtaisia sopimus- ja palvelussuhdeasioita. Kurssi on tarkoitettu Kirkon alan Unionin pääluottamusmiehille, luottamusmiehille sekä varaluottamusmiehille. JHL:n ja Jytyn yhteinen kurssi Raseborg-opisto L Metsähallituksen luottamusmiestiedon täydennyskurssi, LTY, 3 pv Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopimusten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan Oulu PTY:n luottamusmiestiedon täydennyskurssi, Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopimusten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan Helsinki Yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten luottamusmiestiedon täydennyskurssi, Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset Hämeenlinna Yksityisen sektorin edunvalvontapäivät, yksityinen sosiaaliala, yksityinen terveyspalveluala, LTY, opetusala ja aikuiskoulutuskeskukset, PTY, neuvonta- ja energia-ala, 3 pv Kurssin sisältönä on työehtosopimusten rakenne, työaikavaihtoehdot, palkkausjärjestelmät ja ajankohtaiset sopimusalan erityiskysymykset Helsinki R Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, Kurssin sisältönä on paikallinen sopimustoiminta, palkan muodostuminen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työaikajärjestelmät Helsinki Yksityisen terveyspalvelualan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, Kurssin sisältönä on paikallinen sopimustoiminta, palkan muodostuminen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työaikajärjestelmät Helsinki Yliopistojen luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset työehtosopimuksen rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan Raseborg-opisto

18 16 luottamusmieskoulutus alueellinen ALUEELLINEN Alueellisen Luottamusmieskurssi l, sisältö Kurssi on tarkoitettu aloittaville luottamusmiehille. Kurssin sisältönä on luottamusmiehen rooli, tehtävät, asema, oikeudet ja velvollisuudet. Tes-määräykset sekä alueellinen edunvalvontaorganisaatio, työmarkkinahistoriaa, sopimukset ja työlainsäädäntö, atk-taidot edunvalvontatyössä, ajankohtainen työmarkkinatilanne sekä oman koulutuspolun suunnittelu. Luottamusmieskurssi I verkossa, kaikki JHL:n sopimusalat Valtakunnallinen verkkokurssi. Aloituspäiviä vuonna 2011 on viisi. Kurssi vastaa sisällöltään alueellisia kaksipäiväisiä aloittavien luottamusmiesten LM I-kursseja. Aloituspäivät , , , ja Katso tarkemmin kohdasta JHL:n verkkokurssit sivilta 36. Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Etelä-Suomi Riihimäki Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv Etelä-Suomi Järvenpää Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, kuntatalous, 1 pv Etelä-Suomi Lahti Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kaikki sopimusalat, työsuhdetietous, 1 pv Etelä-Suomen alueiden yhteinen/rypäs Lahti Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Itä-Suomi Joensuu Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kunta, Itä-Suomi Polvijärvi Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kunta/tunti-tes, Itä-Suomi Leppävirta Valtiosektorin edunvalvontapäivät, valtio Itä-Suomi Varkaus Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala, Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi yhdessä. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkinaasiat Leppävirta

19 17 luottamusmieskoulutus alueellinen Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Kaakkois-Suomi Mikkeli Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, Kaakkois-Suomi Lappeenranta Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, Kaakkois-Suomi Mikkeli Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, KVTESin jaksotyö, Kaakkois-Suomi Kouvola Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Keski-Suomi Keski-Suomi Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, Keski-Suomi Keski-Suomi Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv Keski-Suomi Jyväskylä Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv Keski-Suomi Jyväskylä Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv Lappi Rovaniemi Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv Lappi Rovaniemi Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Oulu, Kainuu, Lappi, Pohjoisen ryppään yhteinen Oulu Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Oulu, Kainuu, Lappi, Pohjoisen ryppään yhteinen Rovaniemi Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, Oulu, Kainuu, Lappi, Pohjoisen ryppään yhteinen Rovaniemi Valtiosektorin edunvalvontapäivä, valtio, 1 pv Oulu, Kainuu, Lappi, Pohjoisen ryppään yhteinen Oulu Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv Oulu, Kainuu Kajaani Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, yksityinen, 1 pv Oulu, Kainuu Oulu Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Pirkanmaa Pirkanmaa Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv Pirkanmaa Pirkanmaa

20 18 luottamusmieskoulutus alueellinen Luottamusmiesten täydennuskurssi, jaksotyö, kunta, 1 pv Pirkanmaa Pirkanmaa Valtiosektorin edunvalvontapäivä, valtio, 1 pv Pirkanmaa Pirkanmaa Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Pohjanmaa Vaasa Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 1 pv Pohjanmaa Härmä Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kaikki sopimusalat, Pohjanmaa Lappajärvi Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 1 pv Pohjanmaa Härmä Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kunta ja yksityinen sektori, Pääkaupunkiseutu Helsinki Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivät, Pääkaupunkiseutu Lahti Valtiosektorin edunvalvontapäivä, valtio, 1 pv Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Valtiosektorin edunvalvontapäivä, valtio, 1 pv Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Satakunta Ikaalinen Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv Satakunta Pori Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, Satakunta Ikaalinen Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, Varsinais-Suomi Naantali Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, PTY, 1 pv Varsinais-Suomi Turku Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, yksityinen ala, 1 pv Varsinais-Suomi Turku Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kunta, Varsinais-Suomi Naantali Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, jaksotyöaika, kunta, Varsinais-Suomi Turku Perhepäivähoitajien luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kunta, Varsinais-Suomi Turku

21 Yhteistoimintakoulutus JHL kouluttaa Yhteistoimintakoulutus on tarkoitettu yhteistoimintaelinten jäsenille, pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä näiden varahenkilöille. Kurssit soveltuvat kunta-alan, kirkon, valtion ja yksityisen sektorin toimijoille. Kurssien palkallisuus määräytyy tarkemmin kunkin oman sopimusalan koulutussopimuksen mukaisesti. Kursseilla sisältöjä, teoriaa ja käytännön kokemuksia käsitellään vuorovaikutuksellisin keinoin ja toinen toisilta oppien. Kurssin jälkeen sinulla on eväät viedä oppimaasi käytäntöön. Suosittelemme Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssin käymistä ennen peruskurssille hakeutumista. JOHDANTOKURSSIT Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 3 pv tai 5 pv Katso s. 7. PERUSKURSSIT Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja yhteistoimintasopimusten tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Kurssilla hankitaan yhteistoiminnassa tarvittavia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Kurssin jälkeen sinulla on kokonaisvaltainen näkemys välittömästä ja edustuksellisesta yhteistoiminnasta ja sen merkityksestä työntekijöiden vaikuttamisen välineenä. Kurssiin liittyy ennakkotehtävä Raseborg-opisto L Raseborg-opisto Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Yhteistoiminnan perusteet yksityisellä sektorilla, 3 pv Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Kurssilla hankitaan yhteistoiminnassa tarvittavia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Kurssin jälkeen sinulla on kokonaisvaltainen näkemys välittömästä ja edustuksellisesta yhteistoiminnasta ja sen merkityksestä työntekijöiden vaikuttamisen välineenä Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Yhteistoiminta ja työsuojelu seurakunnissa, 3 pv Uusi kurssi! Kurssilla tutustutaan uuteen voimaan astuneeseen Kirkon Yhteistoimintasopimukseen, joka sisältää sekä yhteistoiminnan että työsuojeluyhteistoiminnan säännökset. Kurssilla tutustutaan sopimuksen uudistuksiin ja käsitellään sen soveltamista käytännössä paikallisin esimerkein Raseborg-opisto

22 20 yhteistoimintakoulutus TÄYDENNYSKURSSIT Edunvalvonnan kehittämispäivät pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, 3 pv Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden teemoja sekä työelämän ajankohtaisia muutoksia. Kurssilaiset saavat valmiudet soveltaa opittua oman työpaikan käytäntöön. Kehittämispäivillä asioita käsitellään asiantuntijaluentojen pohjalta Raseborg-opisto Henkilöstön edustajan jaksaminen, tiedot ja taidot ajan haasteissa, 5 pv Kurssilainen oppii tunnistamaan edunvalvontaympäristön muutoksia ja niistä johtuvia haasteita edunvalvontaan ja toimintaan henkilöstön edustajana. Selviytyminen henkilöstön edustajana edellyttää sekä yksilöllistä että yhteistä toimintaa ja osaamista Raseborg-opisto L Raseborg-opisto Kuinka toimin henkilöstön edustajana rakennemuutoksissa, 2 koulutusosaa, 3 pv Kurssilla opitaan tuloksellisen ja laadukkaan palvelujen kehittämismallin soveltamista ja valmennetaan henkilöstön edustajia osallistumaan työpaikkojen kehittämis- ja työelämän asiantuntijatehtäviin. Kurssilla käsitellään rakennemuutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssiin liittyy välitehtäviä ja kurssilaisten yhteistä verkko-opiskelua työparityöskentelynä. Kurssin molemmille jaksoille haetaan yhtä aikaa. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojeluntai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä Raseborg-opisto, osa 1/ Raseborg-opisto, osa 2/ Raseborg-opisto, osa 1/ Raseborg-opisto, osa 2/ Kuntatalouden perusteet, 3 pv Kurssi on tarkoitettu kunta-alan henkilöstön edustajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssilla tutustutaan kuntatalouden näkökulmasta kuntien kehitysnäkymiin, tutustutaan kuntatalouden ja kuntakonsernin tunnuslukuihin, talousarvioihin ja tilinpäätöksiin. Kurssin jälkeen sinulla on valmiuksia ymmärtää ja tunnistaa oman kuntasi taloudellista tilaa, arvioida sitä henkilöstön resurssien näkökulmasta sekä omaat edellytykset lukea asiakirjoja. Kurssiin liittyy etukäteistehtävä Raseborg-opisto Raseborg-opisto Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä, 3 pv Uusi kurssi! Kurssilla selvitetään, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat ja mistä työmarkkinoiden tasa-arvo-ongelmat juontavat. Käydään läpi syrjinnän käsitteitä ja miten tasa-arvoa edistetään työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Selvitetään miten edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta henkilöstön edustajien toimin Raseborg-opisto Toimija kehittäjänä, 3 pv Uusi kurssi! Kurssilla tarkastellaan henkilöstön edustajan roolia kehittäjänäkökulmasta. Mitä ominaisuuksia ja osaamista kehittäjätoiminnassa edellytetään, mikä merkitys jaksamiseen on henkilökohtaisella hyvinvoinnilla ja miten sitä voi edistää. Mikä merkitys vertaistuella ja verkostoitumisella on toimijan jaksamiseen. Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojelutoimijoille Raseborg-opisto Raseborg-opisto L Tuottavuuden ja tuloksellisuustyön hyvät käytännöt, Kurssin lähtökohtana on kestävä tuloksellisuus ja tuottavuusajatus. Työmarkkinajärjestöt haluavat rakentaa julkisten palvelujen tulevaisuutta ja työelämää kestävän tuottavuuskehityksen varaan. Tämä tarkoittaa työelämän laadun ja tuloksellisuuden samanaikaista

JHL. kouluttaa 2010 utbildar

JHL. kouluttaa 2010 utbildar JHL kouluttaa 2010 utbildar JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenille. Vuodelle 2010 on tarjolla entistä laajempi ja monipuolisempi valikoima uusille jäsenille tarkoitettuja kursseja, järjestöllistä

Lisätiedot

JHL kouluttaa utbildar 2015

JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa 2015 2 NÄIN HELPOSTI HAET KOULUTUKSEEN Kurssikalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jhl.fi/kurssit. Kurssikuvauksessa on kerrottu kurssin kohderyhmä eli kenelle

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa KOULUTUS 2015 PAMin koulutukset luottamushenkilöille Nappaa talteen! Ilmoittautuminen Ilmoittaudu netissä tai sähköpostitse Voit hakea kurssille netissä osoitteessa www. pam.fi/koulutus ja kirjautumalla

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto. KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2015 1 Kiljava-opaste Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 1 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 2 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 Sähköliiton jäsen, käytä etusi! Tähän esitteeseen on kerätty jäsenetutietosi yhteen nippuun. Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

AKTIIVI 4 YLEISTIETOA. Opistosta

AKTIIVI 4 YLEISTIETOA. Opistosta AKTIIVI 1 AKTIIVI 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA... 4 Opistosta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS... 5 TSN:n luottamusmieskoulutus... 5 Luottamusmiesten peruskoulutuksen 1. jaksot... 5 Luottamusmiesten

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ammattina hyvinvointi Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 1 Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 Sähköliiton toimisto ja koulutustilat sijaitsevat keskeisellä paikalla aivan Tampereen ydinkeskustassa. YHTEYSTIEDOT Liiton kurssit, paikallinen koulutus, opistokurssit: kurssisihteeri

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI

KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI KEHITÄ OSAAMISTASI! SISÄLTÖ AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA...6 ALUEIDEN VIIKONLOPPUKURSSIT... 7 LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT...10 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

Jäsenetusi 2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. JHL:n jäsenedut 2013 1

Jäsenetusi 2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. JHL:n jäsenedut 2013 1 Jäsenetusi 2013 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n jäsenedut 2013 1 Tänään on tulevaisuuden ensimmäinen päivä JHL on Suomen suurin ja monipuolisin ammattiliitto. Yhdessä voimme muuttaa maailmaa.

Lisätiedot

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1 Koulutusta aktiiveille Osastot kursseja järjestämään! Kurser på svenska Kursseja kaikille jäsenille 2015 TEAM kouluttaa 2015 1 TEAMin koulutustiimi Hannu Siltala kehittämispäällikkö 040 5796 306 hannu.siltala@teamliitto.fi

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Jäsenetusi. jasenyydesta. JHL:n jäsenedut 2014 1

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Jäsenetusi. jasenyydesta. JHL:n jäsenedut 2014 1 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 2014 Jäsenetusi jasenyydesta. JHL:n jäsenedut 2014 1 Tervetuloa -liittoon Tervetuloa JHL:ään mukaan liiton toimintaan ja hyvien jäsenetujen käyttäjäksi. Olemme

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5.

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5. TAMMIKUU 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (mekaaninen, puuseppä), Oulu 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (metsäkone), Kuopio 19. 23.1. Luottamusmiesten peruskurssi, Kiljavan opisto 24. 25.1. Luottamusmiesten

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

Jäsenetusi. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. JHL:n jäsenedut 2015 1

Jäsenetusi. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. JHL:n jäsenedut 2015 1 2015 Jäsenetusi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n jäsenedut 2015 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys TERVETULOA JÄSENEKSI! JÄSENEDUT jhl TARJOAA PARASTA EDUNVALVONTAA HYVINVOINNIN TEKIJÖIDEN

Lisätiedot

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015 VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA Rakennusliiton koulutukset 2015 1 Hyvä luottamustehtäviin valittu Hienoa, että olet vastaanottanut tärkeän luottamustehtävän. Rakennusliiton edunvalvonnalle on äärimmäisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA Käsikirjoitus: Mikko Heinikoski, JHL Mikko Koskinen, SAK Mervi Ylitalo, TSL Toimitus: Tuula Laine, TSL Taitto: Sakari Sarho, TSL Painotyöt: Tammerprint Oy, 2014 ISBN

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot