Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos SIVLTK 5 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 12/2015 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Päivähoidon ja esiopetuksen toimintojen uudelleen järjestäminen Bullerby daghemin ja Tyyskylän päiväkodin esiopetuksen osalta Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 1/2016 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Forsblom Peppe, jäsen Karvonen Pami, jäsen Paajes Jan-Erik, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Peltonen Sisko, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen Vireä-Aihio Paula, jäsen Muut läsnäolevat Koroma-Hintikka Maria, kh:n edustaja Pietinen Jukka, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Alakoskela Mirva, varhaiskasvatuspäällikkö Lepikkö Tapio, vapaa-aikapäällikkö Ojala Cilla, toimistonhoitaja (sihteeri) Asiat 1-7 Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Cilla Ojala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus

3 Sivu 3 SIVLTK 1 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Sivu 4 SIVLTK 2 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Asianhallintaohjelman versiopäivityksen jälkeen on ilmennyt teknisiä ongelmia. Tästä syystä emme voi liittää viranhaltijapäätösluetteloita tämän esityslistan mukaan. Luettelot tuodaan kokoukseen nähtäviksi. Pahoittelemme teknistä häiriötä.

5 Sivu 5 SIVLTK:12 /2016 SIVLTK 3 Liite 1 SIUNTION KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOPERIAATTEET Kunnan velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka lain 27 :n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne lain 7 tai 8 :ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän perusopetuslain mukaisesti. Kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten. Oppilaan esiopetus- koulupaikan määräytyminen Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa lain 4 :n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä lain 4 :n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa opetukseen, jossa perusopetuslain 31 :n 3 momentin nojalla peritään oppilaalta maksuja, eikä opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista järjestelmää. Säännökset tarkoittavat sitä, että kunnan on tehtävä päätös oppilaan lähikoulusta tai muusta opetuksen järjestämispaikasta. Kunta voi muuttaa ope-

6 Sivu 6 tuksen järjestämispaikkaa vain perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä. Lähikoululla ja muulla lainsäädännön tarkoittamalla opetuksen järjestämispaikalla tarkoitetaan paikkaa, johon oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lisäksi esi- ja perusopetuksessa olevan oppilaan päivittäinen koulumatka ei saa kestää yli laissa säädettyjen aikarajojen (32 2 mom.). Koulutuspaikka Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä hänelle perusopetuslain mukaisesti osoitettua lähikoulua. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Oppilaita otettaessa lähikoulupäätöksen saaneisiin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Ns. toissijaisen koulun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (32 3 mom.). Jos mainittu edellytys asetetaan, se on syytä todeta oppilaaksi ottamista koskevassa päätöksessä. Kunta voi päättää, että kunnan järjestämään opetukseen otetaan ensisijassa omassa kunnassa asuvia oppilaita. Tällä on käytännössä merkitystä silloin, kun paikkoja on vähemmän kuin hakijoita. Tästä ja muista mahdollisista valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen. Valintaperusteiden tulee olla selkeät ja soveltamisen kannalta on helpompi, jos perusteita on vähän. Kunta voi päättää etukäteen opetuksen järjestämispaikkaan otettavien oppilaiden määrän ja määritellä koulun/vuosiluokkien/esiopetuspaikkojen enimmäiskoon voidakseen hallita paremmin muun muassa kustannuksia, opetusjärjestelyjä ja vieraskuntalaisten määrää. Kunta voi myös päättää, että osa tai kaikki oppilaspaikat ovat vapaasti haettavissa taikka niin, ettei ns. toissijaisille hakijoille varata ollenkaan oppilaspaikkoja. Tämä koskee sekä omasta kunnasta että vieraasta kunnasta hakevia lapsia. Jos kunnan kouluissa tai muissa opetuksen järjestämispaikoissa on oppilaspaikkoja vapaana, eikä kunta ole päättänyt, että toissijaisia hakijoita ei oteta, on kaikkiin ns. toissijaisiin hakijoihin, niin omasta kuin vieraasta kunnastakin hakeviin, sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Oppilaaksiotto n kunnassa n kunta järjestää itse sekä suomen- että ruotsinkielistä esi- ja perusopetusta. n kunnassa ei ole tarkemmin määritelty, miten oppilaan lähikoulu määräytyy. Lähtökohtana on ollut, että Fallintien pohjoispuolella asuville äidinkieleltään suomenkielisille perusopetuksen aloittaville oppilaille on osoitettu lähikouluksi Päivärinteen koulu. Päivärinteen koulu muodostuu kahdesta koulutalosta, joissa on yhteensä kuusi yleisopetuksen luokkahuonetta. Lautakunta on päätöksessään (SIVLTK ) määritellyt luokanopettajavirkojen määräyty-

7 Sivu 7 misperiaatteet, joiden mukaan 24 oppilasta kohden koululle myönnetään yksi luokanopettajavirka. Päivärinteen koulussa voi tilojen rajallisuuden takia olla yhteensä kuusi yleisopetuksen ryhmää. Tästä johtuen koulun yleisopetuksen oppilasmäärä on syytä rajata 150 oppilaaseen. Fallintien eteläpuolella asuvat oppilaille on osoitettu lähikouluksi Aleksis Kiven koulu. Kaikki suomenkieliset oppilaat jatkavat perusopetuksen suorittamista vuosiluokilla Aleksis Kiven koulussa Suomenkieliset esioppilaat on jaettu tasaisesti eri esiopetusryhmiin huomioiden lasten asuinpaikka ja mahdollinen lähikoulu. Sjundeå Svenska skola on kaikkien n kunnan alueella asuvien ruotsinkielisten oppilaiden lähikoulu vuosiluokilla Oppilaat voivat jatkaa perusopetuksen oppimäärän suorittamista valintansa mukaan joko Lohjalla Källhagens skolassa tai Kirkkonummella Winellska skolanissa ko. kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Kaikille ruotsinkielisille ja ruotsinkieliseen esiopetukseen haluaville äidinkieleltään muun kielisille lapsille on osoitettu esiopetuspaikka Förskolanista. Oppilaaskiottoon liittyvät päätökset ja päätäntävalta Perusopetuslaki edellyttää, että oppilaaksiotossa määritellään sekä lähikoulu että periaatteet oppilaaksiotolle. Tästä syystä on laadittu esitys n oppilaaksiottoperiaatteiksi. Niissä määritellään, miten esiopetuspaikka ja lähikoulu osoitetaan ja millä perusteilla oppilaat otetaan koulun oppilaiksi. Koska esitetyissä oppilaaksiottoperiaatteissa lähikoulu määritellään kullekin oppilaalle erikseen, on siitä laadittava hallintolain mukainen viranhaltijapäätös. Perusopetuslain mukaan oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua perusopetukseen. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi perusopetukseen vai suorittaako hän perusopetuksen oppimäärän jollakin muulla tavalla. Tämän takia valitessaan, että lapsi osallistuu perusopetukseen, huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa kouluun. Huoltaja voi hakea koulupaikkaa joko lapselle osoitetusta lähikoulusta tai jostakin muusta koulusta. Oppilaaksiotosta on laadittava oma hallintolain mukainen viranhaltijapäätös. Perusopetuslain 26 a :n mukaan lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Lapsen huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Huoltaja voi hakea lapselleen esiopetuspaikkaa kunnan järjestämästä esiopetuksesta. Paikan myöntämisestä laaditaan hallintolain mukainen viranhaltijapäätös. n kunnan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää oppilasalueista ja oppilaaksi oton periaatteista. Johtosäännön kohdan mukaan sivistystoimen johtaja päättää sivistyslautakunnan ohjeiden mukaan oppilaan koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa tai että oppilaan jokin aine opetetaan erityisestä syystä muussa kuin omassa lähikoulussa. Johtosäännön mom. mukaan koulun rehtori päättää sivistyslautakunnan ohjeiden perusteella oppilaan koulunkäynnistä lähikoulussa. Varhaiskasvatuspäällikkö päättää johto-

8 Sivu 8 säännön mom. mukaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä. Liite: - n kunnan oppilaaksiottoalueet ruotsinkielisessä perusopetuksessa vuosiluokkien osalta Valmistelija: sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen, puh s-post: Ehdotus: Lautakunta hyväksyy n kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet seuraavasti: Esiopetus Esiopetuspaikka osoitetaan suomen- ja ruotsinkielisen esiopetuksen osalta seuraavien tärkeysjärjestyksissä olevien periaatteiden mukaisesti: Suomenkielinen esiopetus Esiopetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia lapsia. Lapselle osoitetaan esiopetuspaikka siten, että hänellä on mahdollisuus jatkaa opintojaan lähikoulussa perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Asiantuntijalausunnossa esitetty oppilaan oppilashuollollinen tilanne edellyttää opiskelua tietyssä esiopetuksen paikassa. Esiopetukseen voidaan ottaa toisessa kunnassa kirjoilla olevia oppilaita edellyttäen, että toimenpide ei aiheuta lisäryhmän muodostamista tai muuta lisäresurssin tarvetta. Mikäli oppilas tarvitsee esiopetusta täydentävää päivähoitoa, oppilaspaikan myöntäminen edellyttää oppilaan kotikunnan maksusitoumusta päivähoidon osalta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Ruotsinkielinen esiopetus Esiopetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia äidinkieleltään ruotsinkielisiä oppilaita. Esiopetukseen voidaan ottaa muun kielisiä oppilaita edellyttäen, että se ei aiheuta lisäryhmän muodostamista tai muuta lisäresurssin tarvetta. Oppilaat, joiden kotikieli on ruotsi tai jonka toinen huoltaja on äidinkieleltään ruotsinkielinen, ovat etusijalla. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Esiopetukseen voidaan ottaa toisessa kunnassa kirjoilla olevia em. kohdan kaksi täyttäviä oppilaita edellyttäen, että toimenpide ei aiheuta lisäryhmän muodostamista tai muuta lisäresurssin tarvetta. Mikäli oppilas tarvitsee esiopetusta täydentävää päivähoitoa, oppilaspaikan myöntäminen edellyttää oppilaan kotikunnan maksusitoumusta päivähoidon osalta.

9 Sivu 9 Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Perusopetus Suomenkielinen perusopetus Lähikoulupäätös on voimassa siihen saakka, kun oppilas asuu vakituisesti siinä osoitteessa, jossa hän on päätöstä tehdessä asunut. Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa koulussa opetetaan. Ensisijaisen oppilaaksioton periaatteet: n kunta muodostaa yhden koulupiirin ja oppilaaksiotto tapahtuu lähikouluperiaatteen mukaan. Oppilaalla on oikeus saada oppilaspaikka koulusta, joka on osoitettu hänelle lähikouluksi. Sivistystoimenjohtaja osoittaa oppilaan lähikoulun seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisessa järjestyksessä: Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita. Päivärinteen koulun aloittavalle ensimmäiselle luokalle otetaan enintään 25 oppilasta. Päivärinteen koulun yleisopetuksen oppilaiden kokonaismäärä voi olla enintään 150. Aleksis Kiven koulun oppilasmäärää ei rajoiteta. Oppilaan lähikoulu määräytyy siten, että oppilaan koulumatka on turvallinen, mahdollisimman lyhyt ja hänen ei tarvitse kulkea lähimmän koulun ohi. Asiantuntijalausunnossa esitetty oppilaan oppilashuollollinen tilanne edellyttää opiskelua tietyssä koulussa. Samassa osoitteessa asuville sisaruksille osoitetaan sama lähikoulu. Ruotsinkieliseen esiopetukseen osallistuneille muun kuin ruotsinkielisille oppilaille osoitetaan lähikoulu edellä mainituin perustein suomenkielisestä perusopetuksesta, mikäli he eivät halua osallistua ruotsinkieliseen perusopetukseen. Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet: Toissijaisessa oppilaaksiotossa täytetään ensisijaisen oppilaaksioton yhteydessä muodostettaviin perusopetusryhmiin mahdollisesti vapaaksi jäävät paikat. Toissijainen oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden perusopetusryhmän muodostumista tai muuta lisäresurssin tarvetta. Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilaspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: Oppilas on esiopetuksessa asianomaisessa koulussa tai koulun yhteydessä toimivassa päiväkodissa. Periaate huomioidaan vain valittaessa oppilaita 1. vuosiluokalle. n kunnassa vakituisesti kirjoilla oleva oppilas, joka hakeutuu muuhun kuin omaan lähikouluunsa. Ulkokuntalaiselle oppilaalle voidaan myöntää oppilaspaikka, mikäli edellä mainittujen periaatteiden jälkeen on vapaita oppilaspaikkoja. Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

10 Sivu 10 Ruotsinkielinen perusopetus Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään Sjundeå Svenska skolanin osalta niiden vuosiluokkien ajaksi, joita koulussa opetetaan. Oppilaat otetaan seuraavassa järjestyksessä. Sjundeå Svenska skola on kaikkien n kunnan alueella asuvien äidinkieleltään ruotsinkielisten ja ruotsinkielisessä esiopetuksessa olleiden äidinkieleltään muun kielisten oppilaiden lähikoulu vuosiluokilla Ulkokuntalaiselle oppilaalle, joka täyttää ensimmäisen kohdan vaateet, voidaan myöntää oppilaspaikka edellyttäen, että se ei aiheuta uuden perusopetusryhmän muodostumista tai muuta lisäresurssin tarvetta. Oppilaille osoitetaan vuosiluokkien ajaksi lähikoulu oppilaan kotiosoitteen mukaan joko Källhagens skolasta tai Winellska skolanista liitteenä olevan kartan mukaisesti.

11 Sivu 11 KH:267 /2014 SIVLTK 4 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS Kunnanvaltuusto on myöntänyt ( KV 62) vuoden 2015 talousarviossa sivistyslautakunnalle suuruisen investointimäärärahan tablettihankinnoille. Investoinnin tarkoituksena oli hankkia koulujen käyttöön langattomia tietoverkkoja hyödyntäviä mobiilipäätelaitteita. Hankintaa valmisteltaessa ilmeni, että n kunnan peruskoulukiinteistöihin ei oltu asennettu mobiilipäätelaitteiden tarvitsemia langattomia tietoverkkoja. Valtuustolle ei oltu myöskään esitetty investointia ko. verkkojen rakentamiseen. Jotta tilanne saatiin korjattua, kouluihin on vuoden 2015 aikana asennettu uudet langattomat tietoverkot käyttämällä tablettihankintaan tarkoitetut investointimäärärahat. Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Jukka Pietinen puh s-posti: Ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuuston myöntämän tablettien hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttötarkoitus muutetaan langattomien tietoverkkojen asentamiseen n peruskouluihin.

12 Sivu 12 SIVLTK 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 12/2015 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 96 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi marraskuun lopun tasolla olla 100 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurimpina 130,2 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua alhaisimpina (98,7 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 12/2015. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen, puh s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.

13 Sivu 13 SIVLTK:11 /2016 SIVLTK 6 PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN TOIMINTOJEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN BULLERBY DAGHEMIN JA TYYSKYLÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN OSALTA n kunta teetätti FCG Konsultointi Oy:llä palveluverkkoselvityksen, joka valmistui syksyllä Palveluverkkoselvityksessä esitetään varhaiskasvatuksen osalta sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä toteutettavia toimenpide-ehdotuksia, joiden tavoitteena on mm. palveluiden tuottavuuden parantaminen. Keskeisenä toimenpiteenä selvityksessä esitetään toimipaikkojen vähentämistä ja toimintojen keskittämistä mahdollisuuksien mukaan kunnan omiin kiinteistöihin. Palveluverkkoselvityksessä todetaan seuraavaa: Tyyskylän päiväkoti Esiopetus siirrettäisiin Päivärinteen kouluun. Pohjoisen alueen päivähoito keskitettäisiin kokonaisuudessaan Tyyskylän päiväkotiin. Suomenkielinen päiväkotitoiminta jatkuisi täten laajempana, ja Tyyskylän kiinteistöön sijoitettaisiin ruotsinkielisille nykyisen kokoinen päivähoitoryhmä. Bullerby daghem Tiloista luovuttaisiin, sillä Bullerby sijaitsee muusta toiminnasta erillään ulkopuoliselta taholta vuokratuissa tiloissa ja on siten toiminnaltaan haavoittuvainen. Päivähoidon järjestäminen edellyttää muihin yksiköihin verrattuna suuremman henkilöstömäärän. Tilat eivät tue perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyön kehittämistä ja erilaisten tukipalveluiden (mm. moniammatillinen yhteistyö) järjestäminen edellyttää ylimääräisiä resursseja. Päivähoito siirrettäisiin Tyyskylän päiväkotiin. on käsitellyt palveluverkkoselvitystä ja antanut siitä kunnanhallitukselle ja sen kautta kunnanvaltuustolle lausunnon. Lautakunta puoltaa lausunnossaan Tyyskylän esiopetusryhmän siirtämistä Päivärinteen kouluun ja Bullerby daghemin toiminnan siirtämistä Tyyskylän päiväkotikiinteistöön em. toimenpiteen seurauksena vapautuviin tiloihin. Toimenpiteet voidaan toteuttaa kesä-heinäkuussa Tyyskylän esiopetusryhmä Tyyskylän päiväkodissa toimii esiopetusryhmä, jossa on lukuvuonna esioppilasta. Toiminnasta vastaa kolme kasvatusvastuullista työntekijää.

14 Sivu 14 Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. (Varhaiskasvatuslaki 6 ) Päivärinteen koulun tilat täyttävät edellä mainitut vaateet. Lisäksi ne antavat mahdollisuuden järjestää esiopetukseen osallistuville toimintaan liittyvä päivähoito iltapäivän ajaksi (Varhaiskasvastuslaki 11 b ). Esiopetusryhmän sijoittuminen koulun tiloihin ei rajoita Päivärinteen koulun toimintaa. Sen sijaan mm. koulun kirjasto, liikuntasali ja käsityöluokka ovat myös esiopetuksen käytettävissä. Koulun ruokala antaa erinomaisen mahdollisuuden järjestää esioppilaiden ruokailun tarkoituksenmukaisesti ja ohjatusti (Varhaiskasvastuslaki 2b ). Toiminnan siirtäminen Päivärinteen koulun tiloihin tukee esi- ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaista ja sivistyslautakunnan Kunnallisessa kehittämissuunnitelmassa keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi (SIVLTK ) määrittelemää eheää kasvun ja oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun. Bullerby daghem Päiväkoti toimii kunnanhallituksen päätöksellä ( ) ulkopuoliselta taholta omakotitalon alakerrasta vuokratuissa noin 160 m2 suuruisissa tiloissa taajama-alueen ulkopuolella osoitteessa Annilantie 198. Vuokrasopimus on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrasopimuksen mukaan sopimus tulee irtisanoa ennen tammikuun loppua, jolloin irtisanominen tulee voimaan 1.8. samana vuonna. Tilat ja päiväkotitoiminta on mitoitettu noin 15 päivähoitolapselle. Toimintakautena päiväkodissa on 11 lasta (alle kolmivuotiaita 4 ja yli kolmivuotiaita 7). Esiopetuksen siirtyminen Tyyskylän päiväkodista Päivärinteen kouluun vapauttaa päivähoitotiloja Kirkonkylän alueella. Vapautuviin tiloihin voidaan sijoittaa Bullerby daghemin toiminta sellaisenaan. Toimenpiteen seurauksena yksikölle pystytään järjestämään nykyistä paremmin varhaiskasvatuslain 2 mukaiset päivähoidon tukipalvelut ja hoitolapset saavat käyttöönsä nykyistä suuremmat ja ajanmukaisemmat tilat. Tyyskylän päiväkoti sijaitsee Kirkonkylässä keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella, mikä helpottanee huoltajia lasten kuljettamisessa päivähoitoon. Bullerby daghemin toiminta voidaan siirtää Tyyskylän päiväkotiin kesä-heinäkuussa Toimenpiteiden vaikutukset henkilöstöön ja henkilöstötarpeeseen Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea

15 Sivu 15 hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. (Varhaiskasvatuslaki 5a ). Tyyskylän esiopetus: Henkilöstöresurssi mahdollistaa, että esiopetusryhmässä voi olla jatkossa 24 esioppilasta. Toiminnan siirtyminen Päivärinteen kouluun ei siten aiheuta tarvetta lisätä varhaiskasvatushenkilöstön määrää voimaan tulevien uusien varhaiskasvatushenkilöstöä koskevan mitoitusten mukaan jatkossakin esiopetukseen liittyvän päivähoidon takia toimintaan pitää osoittaa kolme kasvatusvastuullista henkilöä (yksi kasvatusvastuullinen henkilö / 8 lasta / yli 3 vuotiaat lapset). Bullerby daghem: Päivähoitoyksikön henkilöstötarve suhteessa lapsimäärään on nykyisellään kaksi kasvatusvastuullista aikuista. Lisäksi toimintaa avustaa yksi päiväkotiapulainen ja avustaja. Toiminnan sijoittaminen Tyyskylän päiväkotiin vapauttaa yhden päiväkotiapulaisen henkilötyövuoden, joka voidaan käyttää joko Tyyskylässä tai tarvittaessa toisessa päivähoitoyksikössä. Bullerby daghemin toiminta jatkuu ruotsinkielisen hallinnollisen päiväkodin johtajan alaisena toimintana, jolloin henkilöstöhallinto ja lähiesimiehen tuki säilyy ruotsinkielisenä. Toimenpiteiden vaikutus palveluita käyttävien perheiden arkeen Tyyskylän esiopetus: Tyyskylän päiväkoti sijaitsee noin 1,1 km:n päässä Päivärinteen koulusta. Arvioitu yksiköiden välinen matka-aika kävellen on noin 13 minuuttia. Autolla kuljettaessa matkaan kuluu arviolta noin kolme minuuttia. Kunta on perusopetuslain mukaisesti velvollinen kuljettamaan ne esiopetuksen oppilaat voimassa olevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, joiden matka kotoa esiopetusyksikköön on yli 3 km tai jos matka on muutoin vaarallinen. Esiopetuksen siirtyminen Tyyskylän päiväkodista Päivärinteen kouluun ei siten aiheuta lasten huoltajille sellaista haittaa, jonka voitaisiin katsoa olevan este toimenpiteen suorittamiselle. Bullerbyn daghem: Toiminnan siirtyminen Kirkonkylässä sijaitsevaan Tyyskylän päiväkotikiinteistöön turvaa ruotsinkielisen päiväkotimuotoisen varhaiskasvatuksen jatkumisen kunnan pohjoisella alueella. Uudet tilat antavat mahdollisuuden lisätä ruotsinkielisten hoitolasten määrää Pohjois- n alueella 13 lapsella nykyisestä (yli 3 vuotiasta). Päivähoitoyksikkö sijaitsee noin 6 km päässä Tyyskylän päiväkodista. Arvioitu matka-aika autoa käytettäessä on noin 7 min. Päivähoitoyksikkö sijaitsee noin kolmen minuutin ajomatkan päässä Evitskogintien ja Annilantien risteyksestä, josta arvioitu ajomatka Tyyskylän päiväkotiin on arviolta neljä minuuttia.

16 Sivu 16 Päivähoitoyksikön siirtäminen Tyyskylän päiväkotiin ei kasvata kohtuuttomasti lasten kuljettamiseen kuluvaa aikaa. Sen sijaan voidaan olettaa, että päivähoitoyksikön nykyistä keskeisempi logistinen sijainti helpottaa useamman perheen osalta lasten kuljettamista päivähoitoon. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että kaksikielisessä kunnassa ja kaksikielisiä tai sekä suomen- ja ruotsinkielisiä kuntia käsittävässä kuntayhtymässä lasten päivähoito järjestetään kunnan tai kuntayhtymän molemmilla kielillä siten, että palvelunkäyttäjä saa palvelua valitsemallaan kielellään, joko suomeksi tai ruotsiksi. Bullerby daghemin toiminnan sijoittaminen Tyyskylän päiväkotikiinteistöön omana hallinnollisena yksikkönään turvaa varhaiskasvatuslain mukaiset ruotsinkieliset palvelut Pohjois-ssa. Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset in kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti osastojen tulee sopeuttaa toimintojaan mahdollisuuksien mukaan Tyyskylän esiopetus: Koska Päivärinteen koulun tilat on varustettu kaikkien luokkien osalta asianmukaisesti sekä kalusteiden että tietoverkkojen ja tvt-laitteiden osalta, esiopetuksen siirtyminen Päivärinteen kouluun pysyvästi ei aiheuta kunnalle lisäkustannuksia käyttötalouden eikä investointien osalta. Bullerbyn daghem: Toiminnan siirtyminen Tyyskylän päiväkotiin vähentää kunnan ulkoisia vuokria vuodessa noin Lisäksi kunta ei enää huolehdi päivähoitopalveluiden edellyttämiä piha-alueen kunnossapitotoimenpiteistä, tietohallintopalveluista ja jätehuoltopalveluista. Toimenpiteen seurauksena Tyyskylän päiväkodista vapautuu yhden päiväkotiapulaisen henkilöstöresurssi, joka voidaan tarpeen mukaan sijoittaa kunnan muihin varhaiskasvatusyksiköihin. Taloudellinen vaikutus / vuosi. Esitettävien toimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä noin / vuosi. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaan lautakunta päättää hyväksyä esiopetusta antavat päiväkodit ja koulut. Johtosäännön 11 :n mukaan varhaiskasvatuspäällikkö päättää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta pidemmäksi aikaa kuin 10 vuodeksi mutta korkeintaan 30 vuodeksi. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen, puh. (09) , s- posti:

17 Sivu 17 Ehdotus: päättää - sijoittaa Tyyskylän päiväkodissa toimivan esiopetusryhmän toistaiseksi Päivärinteen kouluun ja esittää kunnanhallitukselle, että se irtisanoo Bullerby daghemin vuokrasopimuksen alkaen.

18 Sivu 18 SIVLTK 7 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet Investointimäärärahan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Lausunnon antaminen n perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksehdotuksesta SIVLSUOJ

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 51 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 52 Päiväkotipalvelujen tarjoajille ja palveluille asetettavat vaatimukset 1.7.2012

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Päivärinteen koulun vararehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 12 Päivärinteen koulun henkilöstön

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 60 OPLTK 61 OPLTK 62 OPLTK 63 OPLTK 64 OPLTK 65 OPLTK 66 OPLTK 67 OPLTK 68 OPLTK 69 OPLTK 70 OPLTK 71 OPLTK 72 OPLTK 73 Kokouksen järjestäytyminen Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4707/12.01.01/2014 221 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Elina Pulli, puh. 046 877 3888 Harri Rinta-aho,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sipoon kunnan perusopetuksen oppilaaksiottokriteerit lähtien

Sipoon kunnan perusopetuksen oppilaaksiottokriteerit lähtien Suomenkielinen koulutusjaosto 70 05.11.2008 Suomenkielinen koulutusjaosto 21 25.02.2009 Sipoon kunnan perusopetuksen oppilaaksiottokriteerit 1.8.2009 lähtien 4335/V1.33.332/2008 KOULJAOS 70 Suomenkielinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 148

Espoon kaupunki Pöytäkirja 148 28.09.2016 Sivu 1 / 1 2760/2016 12.01.00.00 148 Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina Sirviö, puh. 043 8265234

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2015 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2015 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 66 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 67 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 68 Sivistyslautakunnan toiminnan tavoitteiden asettaminen vuodelle 2016 SIVLTK

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta

Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta Tampere 10.2.2014 Jyväskylä 11.2.2014 Seinäjoki 12.2.2014 17.2.2014 1 Oikeus opetukseen POL 4.1 : Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Lausunnon antaminen n perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksehdotuksesta SIVLSUOJ

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset perusopetuksen lukuvuoden oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset perusopetuksen lukuvuoden oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin 25.02.2015 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 19 Muutokset perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jemina

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun ehdotus vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksymiseksi SIVLSUOJ

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta. Jyväskylän kaupunki/perusopetus Sivistyslautakunta 25.11.2015/81 Perusteet voimassa 1.1.2016 lukien Oppilaaksioton perusteet perusopetuksessa Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/2014 20.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/2014 20.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 21 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 22 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 23 Lausunnon antaminen sivistyslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015 SIVLSUOJ

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4708/12.01.00/2014 222 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Astrid Kauber, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 12 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 13 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 14 Lausunnon antaminen n kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmasta SIVLSUOJ 15 Esiopetuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Kemppi Miia 12.04.2015 Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Uudet ja muutettavat pykälät Lähteenä käytetty suorina lainauksina Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 25.09.2013 Sivu 1 / 1 3801/12.01.02/2013 195 Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn tarkentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. (09) 816 52051 Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) KASVATUS JA KOULUTUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) KASVATUS JA KOULUTUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2307/12.01.00/2014 104 Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jemina Sirviö, puh. 043 8265234 Tero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 39 SIVLTK 40 SIVLTK 41 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Työttömien aktivointi n kunnassa SIVLTK 42 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Suomenkielinen opetuslautakunta 22.9.2005. Muutettu 25.9.2007 ja 22.10.2009. Oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta eri osasta, jotka

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2015 20.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2015 20.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 32 SIVLTK 33 SIVLTK 34 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Koulunkäyntiavustajaresurssin jakoperusteet siuntion kunnassa SIVLTK 35 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO 3.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO 3.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen tehtävänä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Tampere 7.4.2016 Thomas Sundell Lakimies Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Thomas Sundell 4.4.2016

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot