ETELÄ-KARJALAN SUURPETONEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS (3.) MUISTIO. Hotelli-ravintola Kägöne, yläkerran kokoustila, Parikkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN SUURPETONEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS (3.) MUISTIO. Hotelli-ravintola Kägöne, yläkerran kokoustila, Parikkala"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN SUURPETONEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS (3.) MUISTIO Paikka: Hotelli-ravintola Kägöne, yläkerran kokoustila, Parikkala Aika: keskiviikko klo Läsnäolijat: ( + )Aura, Raija, biologi Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry ( + )Hakman, Anssi, kunnanhallituksen jäsen Rautjärven kunta ( + )Heikkinen, Samuli, tutkija RKTL ( - )Hintsanen, Tuomo, toiminnanjohtaja MTK / Etelä-Karjala ( + )Hänninen, Jyrki, rikoskomisario Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos ( + )Hämäläinen, Arto, suunnittelujohtaja Etelä-Karjalan liitto ( + )Jokinen, Simo, biologi Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ( + )Keltanen, Ari, kunnanhallituksen jäsen Ruokolahden kunta ( + )Kiukas, Erkki, riistapäällikkö Kymen riistanhoitopiiri ( + )Lahtela, Seppo, puheenjohtaja Kymenläänin kennelpiiri ry ( + )Pentinniemi, Erkki, toiminnanjohtaja Suomen metsästäjäliiton Kymen piiri ry ( + )Rantonen, Ritva-Liisa, tiedottaja Etelä-Karjalan liitto ( + )Rämä, Antti, hallituksen jäsen Etelä-Karjalan liitto ( - )Seppälä, Kristiina, agrologi Kaakkois-Suomen TE-keskus ( + )Tikkinen, Heimo, kunnanvaltuuston pj Parikkalan kunta ( + )Vainikka, Pekka, toiminnanjohtaja Metsänomistajien liitto Kaakkois-Suomi 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Antti Rämä avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin. 3. Läsnäolijat Todettiin. 1

2 4. RKTL:n suurpetokannanarviot (Samuli Heikkinen, RKTL) tietoja puuttuu RKTL:n julkaisu-uudistuksen vuoksi, tietoja ei ole vielä julkaistu, alueet uusittu kannanhoitosuunnitelman mukaisiksi - karhukanta vakaa ja tasainen, itäsuomessa hienoista kasvua, ennen metsästyskautta yksilöä (pyyntilupia 10 vuonna 2007, 9 vuonna 2006), karhukannan leviäminen laajemmalle on pitkälti riippuvainen naaraiden liikkumisista, jotta uusille alueille syntyisi omia kantoja. Naaraat kuitenkin paikallaan pysyviä. Keski-Suomen kannan kasvu johtuu 1980-luvun lopun siirtoistutuksista. Itä-Suomi on täynnä, - kannanhoitoalueet valittu kannan levittäytymisen perusteella itärajalla pohjois- ja eteläosat hyvin samantyyppisiä tässä suhteessa, - paperilla hoidetaan aina vuoden vanhoja tietoja, uusi tietojärjestelmä rakenteilla 2009 mennessä, tiedon keruu helpottuu samoin tietojen toimittaminen, - Kymen järjestelmä lisää paineita RKTL:n järjestelmän aikaansaamiseksi, - sudella selkeää kasvua, myös Itä-Suomessa, Kymi vaikein arvioitava itärajan takia; kanta on 25 yksilöä, mutta hetkellisesti voi olla 50 yksilöä, - pentueita yksi, Etelä-Savon puolella on toinen, tiedot kesäkuulta, mutta kunhan lumi tulee tiedot tarkkenevat - ilves nousussa , 17 pentuetta Kymen riistanhoitopiirin alueella, vaikea määritettävä, pentuetietojen varassa täysin, lumijäljiltä tiedot tarkkenevat, - hirven ja metsäpeuran kantoja kontra susi tutkittu muuten ei - riistakolmio aineistosta voisi saada jotain irti - Keski-Suomessa on tutkittu suden ja teeren välistä suhdetta; kun susikanta kasvaa, kasvaa myös teerikanta; susi syö pienpedot - ahmasta on Kymessä 6 havaintoa vuodelta 2006, ehkä hieman nousussa, Lemiltä ja Taipalsaarelta on näköhavaintoja 5. MMM:n määräyskirje pyyntilupien enimmäismääristä (Erkki Kiukas) - kun lumet tulee ja saadaan tarkempia lukumäärätietoja; lupia voi tulla lisääkin - tällä hetkellä karhujen pyyntiluvat on käytetty, sudelle on 3 pyyntilupaa valtakunnan rajaan rajoittuvissa kunnissa, ilvekselle on lupia 9, josta on vähennettävä yksi auton alle jäänyt, - poliisi: PL 25 : kanssa päällekkäisyyttä - poliisi voi ryhtyä toimenpiteisiin heti, kun taas riistanhoitopiiri joutuu tekemään selvityksiä, menee ainakin pari päivää, nettiseuranta nopeuttaa selvitysten tekoa - suurpetokysymys pitäisi pystyä hoitamaan ilman poliisia, jonka tehtäviin ei kuulu suurpetopolitiikan hoitaminen - valmisteilla ohjeistus, jossa poliisi hoitaa asian, jos on suoraan ihmisiin kohdistuvasta uhkasta kyse 6. Maakunnallisen suurpetoseurannan tulokset (Anssi Hakman) - karhu 1173, susi 893, ilves 1336, ahma 1 havaintoa mennessä 2

3 - kuulopuheita aineistoon ei hyväksytä, kaikki havainnot tarkistaa paikallinen asiantuntija, väärinkäsityksiä aina ilmenee, mm. palokärjen hakkaamat kannot on tulkittu karhun tekosiksi jne. - valtaosa 6-tien ja rajan välisellä alueella - ilmoittajasta riippuu mitä ilmoittaa, toisaalta, kun elukoita nähdään melkein päivittäin, ei viitsitä enää ilmoittaa - protestointia lupapolitiikkaa vastaankin on; havaintoja ei ilmoiteta - vuoksen pohjoispuolella vankempi kanta - talviaikana havainnot lisääntyvät, koska lumi helpottaa havainnointia - koirakokeiden järjestämisiä on jouduttu siirtämään pois susialueilta - susilaumojen liikkumisalueet muuttuvat ja koirien kannalta turvalliset alueet ovat vähentyneet - ilveshavainnot on tehty pääasiassa lumijäljiltä, kesäajalta tulee jonkin verran näköhavaintoja, ilves levittäytynyt hyvin myös alueen länsiosiin - pihakoiria viety, metsästystilanteessa koira on viety vain kerran tänä syksynä 7. Tunnelmia Kuhmon kesäkuun seminaarista (Kiukas, Hakman, Aura, Pentinniemi) Kaikki seminaariin osallistuneet pitivät tapahtumaa erittäin onnistuneena ja hyvänä tilaisuutena saada viimeisintä suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa suurpedoista. keskustelut asiallisia, ympäristöministeriön kannanotto ihmetytti: 90-l lopun kantatiedot pohjana. Seminaariesitelmistä on tehty yhteenvetojulkaisu, joka päätettiin hankkia kaikille neuvottelukunnan jäsenille. Kiukas hankkii julkaisut, Hämäläinen hoitaa jakelun. 8. Toimintaperiaatteiden tarkentaminen kirjelmien, lausuntojen yms. kannanottojen suhteen. Korian erämessuilla oli tarkoitus luovuttaa maa- ja metsätalousministerille yhteinen vetoomus suurpetoasiasta. Kuitenkaan sellaista asiakirjaa, jonka kaikki osapuolet olisivat pystyneet allekirjoittamaan, ei saatu aikaan. Ensimmäisessä kokouksessa sovittiin yksimielisyyden periaatteesta, joten vetoomus jäi esittämättä. Käytiin keskustelukierros siitä, miten tästä eteenpäin: Heimo Tikkinen: yksimielisyydestä voitaisiin luopua, aikaansaamattomuus turhauttaa Seppo Lahtela: terävämpää toimintaa, nyt toiminta on vähemmistöjen kanssa tanssimista, kukaan ei kuitenkaan ole susia sukupuuttoon tappamassa, pihalta pitäisi saada ampua kuten Ruotsissa. Raija Aura: kysymyksessä on neuvottelukunta, joka kokoaa eri näkemyksiä edustavat ihmiset keskustelemaan, taustajärjestöillä on omat kanavat, joita myöten vaikuttaa, neuvottelukuntaa ei tule valjastaa vain jonkin yhden mielipiteen ajajaksi, neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella Erkki Pentinniemi: toimikunnan tehtävänä on ennakoida tilanteita, tietopohjaa on oltava, metsästäjät luoneet riistanhoitojärjestelmän, vain metsästäjät ovat tuoneet tietoa suurpedoista, karrikoiden: 3

4 kaupunkilaiset yrittävät petoja suojelemalla tuhota luonnon Etelä-Karjalassa, petokantojen kasvu on uusi ilmiö, tulisi käydä arvokeskustelu pedoista, nyt susia on jo kaksinkertainen määrä siihen nähden mitä kirjattiin hoitosuunnitelmaan, Suomen metsästäjäliiton Kymen piiri näkee kehittyvän petotilanteen uhkaavana ja jollei lupamenettelyihin saada korjausta ongelmayksilöiden osalta, jotka liikkuvat asutuksen lähellä, ne tulevat erittäin huomattavasti vaikeuttamaan kaikkea harrastus- ja elinkeinotoimintaa Etelä-Karjalan alueella. Pekka Vainikka: neuvottelukunta edustaa eri intressiryhmiä, häiriköivät petoyksilöt tulee mahdollisimman nopeasti poistaa, selkeitä kannanottoja enemmistöpäätöksillä. Jyrki Hänninen: virkamiehen vaikea panna nimeä vetoomuksiin jossa ministeriötä arvostellaan, faktoja ja tietoa toimitettava päättäjille kaikilla tasoilla, poliisille kuuluu ihmisten turvallisuus, myös metsästä. Ari Keltanen: arvovallan kannalta yksimielisyys on tärkeää, metsästys ja luonnonsuojelu ei ole ristiriidassa Simo Jokinen: tiedon hankinta ja levittäminen on tärkeää, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on monimuotoisuuden säilyttämisestä vastaava taho, virkamiehenä vaikea osallistua vetoomuksiin. Erkki Kiukas: asemansa takia ei voi sitoutua neuvottelukunnan kannanottoihin, mutta olisi hyvä jos pystyttäisi ottamaan selkeämpiä kantoja Samuli Heikkinen: RKTL:n tehtävä on tuottaa puolueetonta tietoa, eikä ota kantaa siihen onko tilanne hyvä vai huono, ei ole ongelmatapauksia, on vain mielenkiintoisia tapauksia. Antti Rämä: jossain vaiheessa esitetty ajatus siitä, että maakuntahallitus ottaisi ratkaistavakseen erimielisyyttä aiheuttavat asiat, ei tule kysymykseen, neuvottelukunta on kokoontunut kuitenkin vasta kolme kertaa ja toimintatavat hakevat muotoaan, keskustelua on syytä jatkaa seuraavissa kokouksissa, 9. Suomi-Venäjä tutkimushanke (Arto Hämäläinen) Tulevalla ohjelmakaudella Suomen ja Venäjän välinen EU rahoitteinen rajat ylittävä yhteistyö siirtyy Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin eli ENPI CBC:n (European Neighbourhood and Partnership Instrument Cross Border Co-operation) piiriin. Se korvaa aikaisemmat Interreg- ja naapuruusohjelmat.. ENPI käynnistynee 2008 aikana. Tavoitteena on saada tutkimusrahoitus järjestymään ENPI:n kautta. Arto Hämäläinen valmistelee yhteistyössä RKTL:n kanssa seuraavaan kokoukseen mennessä alustavan ehdotuksen tutkimushankkeen osallistujista, sisällöstä ja rahoituksesta. 10. Kysely suurpetoneuvottelukuntien jäsenille (Arto Hämäläinen) 4

5 Kaikille suomalaisten suurpetoneuvottelukuntien ja sitä vastaavien ruotsalaisten foorumien edustajille on tehty kyselytutkimus. Työtä koordinoi RKTL ja rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Tutkimuksen suomalaisen osion käytännön toteuttamisesta vastaavat Joensuun yliopiston tutkija, YTM Outi Ratamäki sekä Helsingin yliopiston tutkija, MMT Jani Pellikka.. Kysely koskee neuvottelukuntatyöstä saatuja kokemuksia ja toiminnan kehittämistä koskevia toiveita. Kyselyyn tuli vastata mennessä. Yhteenveto tutkimuksesta saadaan seuraavaan kokoukseen mennessä. 11. Muut asiat Ei muita asioita. 12. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2008, johon mennessä suurpetohavaintoja on päästy tekemään lumiolosuhteissa. Paikka ja aika ilmoitetaan tammikuussa. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen jälkeen siirryttiin Siikalahden opastuskeskukseen pitämään tiedotustilaisuutta, tutustumaan Paajasten susiaitoihin ja juomaan retkikahvit. Muistion vakuudeksi: ARTO HÄMÄLÄINEN Arto Hämäläinen suunnittelujohtaja Etelä-Karjalan liitto kokouksen sihteeri 5

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Aika: ma 16.12.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Läsnä: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki, Kokoustila Niskavuori Jaana Husu-Kallio,

Lisätiedot

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012 RIISTAN VUOKSI Maaliskuu 2012 Sisällys Riistaneuvostot uuden riistapolitiikan keihäänkärkinä 4 Hoitosuunnitelmat jalkauttavat riistakonsernin strategian 6 Hoitosuunnitelma hirvelle 8 Hoitosuunnitelma taantuvalle

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä

Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä Susipolitiikka eri toimijaryhmien tarinoissa Outi Ratamäki Joensuun yliopisto, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan oppiaineryhmä Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä artikkelissa tarkastelen sutta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s. Sivu: 1 Sivu: 2 Sivu: 3 SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5 Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.12 2/ Susi on raaka peto- ja laumaeläin s.47 3/ Sudensuojelu

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1 2010. Tiedeuutisia s. 4 Teemana kaupunkieläimet s. 12. Metsäkanatietoa käytäntöön s.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1 2010. Tiedeuutisia s. 4 Teemana kaupunkieläimet s. 12. Metsäkanatietoa käytäntöön s. apaja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1 2010 Tiedeuutisia s. 4 Teemana kaupunkieläimet s. 12 Metsäkanatietoa käytäntöön s. 21 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tuottaa tietoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hyväksytty hallituksessa 24.2.2014 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ... 5 2.1 Luottamus ja tieto... 5 2.2

Lisätiedot

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 Suojeluharjua vesitetään s. 3 Heikki Simolan kausi päättyy s. 2 V-P VIKLUND / LUONTOKUVAT Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 HINTA 2 EUROA ISSN 0788 8708 Sivu 2 luonnonsuojelija

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Jahti ja Sihti JÄSENTIEDOTE 2014 KAUHAJOEN. www.khja.net. Jäsenmaksu takakannessa. RHY Kauhajoki

Jahti ja Sihti JÄSENTIEDOTE 2014 KAUHAJOEN. www.khja.net. Jäsenmaksu takakannessa. RHY Kauhajoki KAUHAJOEN Jahti ja Sihti www.kauhajoenmetsastys.com www.khja.net RHY Kauhajoki JÄSENTIEDOTE 2014 Jäsenmaksu takakannessa 2 3 sisältö Metsästäjälle! IKH:lta tarvikkeita myös jahtiin! Puheenjohtajan palsta...4

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet ISBN 978-951-40-2037-7 (PDF) ISSN 1795-150X Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet Sauli Härkönen ja Juha Hiedanpää (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

a. Sisäministeriö: poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajat

a. Sisäministeriö: poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajat Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 8. 9.5.2014 Pöytäkirja Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: torstai 8.5. perjantai 9.5.2014 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jarmo Virmavirta

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä

Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 7 / 2 0 0 6 tuomas tenkanen Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Norolan Metsästysseura ry TIEDOTUSLEHTI. Syyskuu 2007. Kuvassa juhlapeijaisten vieraita noutopöydän äärellä.

Norolan Metsästysseura ry TIEDOTUSLEHTI. Syyskuu 2007. Kuvassa juhlapeijaisten vieraita noutopöydän äärellä. Norolan Metsästysseura ry TIEDOTUSLEHTI Syyskuu 2007 Kuvassa juhlapeijaisten vieraita noutopöydän äärellä. Kopio OSWALD- mainos 2 Tiedotuslehti syyskuu 2007 Sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta...4 Johtokunta

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

NOROLAN METSÄSTYSSEURA RY TIEDOTUSLEHTI. Elokuu 2009

NOROLAN METSÄSTYSSEURA RY TIEDOTUSLEHTI. Elokuu 2009 NOROLAN METSÄSTYSSEURA RY TIEDOTUSLEHTI Elokuu 2009 Norolan metsästysseura ry - Tiedotuslehti 2009 3 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Uusi metsästyskausi on alkanut ja me kaikki odotamme innolla tulevia jahtiaamuja.

Lisätiedot

Kangasalan Luonto. Vuosijulkaisu 2013

Kangasalan Luonto. Vuosijulkaisu 2013 Kangasalan Luonto Vuosijulkaisu 2013 Kuntaliitokset ja ympäristö Missä äiti viipyy? Pitäisi päästä harjoittelemaan lentämistä. No tulihan se äiti viimein. On täällä omassa kodissa silti vielä turvallista

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot