KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO"

Transkriptio

1 Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info SISÄLTÖ 1 ULKOMAILLE LÄHTÖ KANNATTAA OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET OPISKELIJAVAIHTOON HAKEMINEN VAIHTO-OHJELMAT HAKEMINEN ITSENÄISESTI KIELITAITO JA OPETUSKIELI OPINTOJEN RAHOITTAMINEN OPINTOTUKI VAIHTO- JA HARJOITTELUOHJELMIIN KUULUVAT APURAHAT, LLP Erasmus KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN APURAHA ULKOMAILLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMALIIKKUVUUS- JA TYÖHARJOITTELUAPURAHA LISÄRAHOITUSMAHDOLLISUUDET VAKUUTUKSET JA TERVEYDENHUOLTO OLESKELU- JA TYÖLUVAT VAIHTOJAKSON PIDENTÄMINEN TODISTUS VAIHTOJAKSOSTA SEKÄ SUORITETUISTA OPINNOISTA TUTKINTOON KUULUVAN VAIHTOJAKSON RAPORTOINTI OPISKELIJAVAIHTOON LÄHTEVÄN MUISTILISTA

3 1 ULKOMAILLE LÄHTÖ KANNATTAA Kuopion Muotoiluakatemian kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelija oppii jo opintojen aikana ymmärtämään ja kohtaamaan kansainvälistyvän työelämän. Koulutuksen päättyessä opiskelija on saavuttanut sellaisen asenne-, tieto- ja taitotason, jota toiminta kulttuurialan kansainvälistyvässä työelämässä edellyttää. Ulkomailla suoritettu opiskelujakso tuo lisäarvoa Muotoilija (AMK) tai Medianomi (AMK) tutkintoosi ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksiasi. Voit opiskella esim. sellaisia kursseja, joita ei Muotoiluakatemiassa tai Suomessa ole tarjolla. Saat myös moniin tuttuihin asioihin uuden näkökulman, kun niitä käsitellään toisessa korkeakoulussa eri lähtökohdista ja eri tavoin. Oleskelu vieraskielisessä ympäristössä kohentaa kielitaitoasi, jopa sille tasolle, että voit käyttää sitä tulevassa työssäsi sujuvasti. Mahdollisesti voit oppia uuden kielen alkeet. Ulkomailla opiskelu myös itsenäistää tehokkaammin kuin kotimaassa oleskelu. Havainto siitä, että asioita voi tehdä toisin kuin Suomessa, on arvokas. Ulkomailla opiskelu ei aina ole juhlaa, vaan siihen sisältyy paljon tavallista arkea sekä uusia haasteita. Selviytyminen vieraalla kielellä ei aina ole helppoa. Näistä haasteista selviytyminen tuo kuitenkin onnistumisen elämyksiä ja tunteen siitä, että maailmalla pärjää. 2 OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET Opiskelijavaihto tarkoittaa lyhytaikaisia (vähintään 3 kk) opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa osana kotimaisen tutkinnon suorittamista. Muotoilija (AMK) tai Medianomi (AMK) - tutkintoon kuuluvan osan voi suorittaa ulkomaisessa korkeakoulussa. Opiskelijavaihto suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen ja vaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuonna. Useimmiten vaihto-opiskelu ajoittuu toiselle tai kolmannelle opiskeluvuodelle ja se edellyttää opintojen moitteetonta etenemistä. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Ulkomailla opiskelu on siis sekä ajallisesti että sisällöllisesti osa kotimaista tutkintoa, eikä näin ollen pidennä säännönmukaista tutkinnonsuoritusaikaa. Muotoiluakatemiassa opiskelijavaihto suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Ulkomailla suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja saman verran kuin vastaavana aikana omassa oppilaitoksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ulkomailla tulisi opiskella sanoja kursseja. Hopsiin suunnitellaan vaihdon toteutumisen ajalle tutkintoon kuuluvat opinnot, jotka korvataan myöhemmin vaihdossa suoritetuilla opinnoilla. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan työharjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. 2

4 3 OPISKELIJAVAIHTOON HAKEMINEN 3.1 VAIHTO-OHJELMAT LLP Erasmus Life Long Learning Programme (LLP) Erasmus on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta korkeakouluun. Yhtenä ohjelman keskeisistä toimintamuodoista on opiskelijavaihto. Kuopion Muotoiluakatemialla on Erasmus ohjelman kautta sopimus 16 ulkomaisen korkeakoulun kanssa lukuvuodelle Tämän lisäksi oppilaitoksella on kahdenvälisiä vaihtosopimuksia. Vaihto-ohjelmissa edellytetään, että ulkomailla suorittamasi opinnot hyväksytään osaksi suorittamaasi tutkintoa. Lähtiessään ulkomaille opiskelijavaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien (esim. Erasmus) kautta, opiskelija on vapautettu vastaanottavan korkeakoulu lukukausimaksuista. CIMO North-South-South North-South-South -ohjelmassa etelän ja pohjoisen korkeakoulujen välinen yhteistyö tapahtuu verkostoyhteistyön (hankkeet) muodossa. North-South-South verkostoa koordinoi aina yksi suomalainen korkeakoulu ja verkostoon kuuluu vähintään kaksi korkeakoulua. North-South- South -opiskelijavaihto on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla jossain North-South-South -apurahalla tuetun verkoston korkeakouluista ja joilla on takanaan vähintään ensimmäisen vuoden korkeakouluopinnot. Kuopion Muotoiluakatemiassa kirjoilla oleva opiskelija voi hakeutua opiskelemaan vaihtoohjelman kautta niihin vaihtokohteisiin, joiden kanssa Muotoiluakatemia on solminut vaihtosopimuksen ja/tai on mukana verkostoyhteistyössä. Vaihtopaikat seuraavaa koko lukuvuotta varten ovat haettavissa keväällä. Yhteistyökorkeakoulut ja opiskelijavaihtoa koskevat ehdot esitellään vuosittain tammi-helmikuussa järjestettävässä kv-tiedotustilaisuudessa. Tiedot oppilaitoksista, joiden kanssa Muotoiluakatemialla on LLP-Erasmus opiskelijavaihtosopimus löytyvät Repusta. Syksyllä tiedotus järjestetään vain jos vapaita vaihto-opiskelupaikkoja on täyttämättä. Opiskelijavaihdon suunnitteleminen ja siihen hakeminen (Erasmus) tapahtuu jo vaihtojaksoa edeltävänä lukuvuonna. Muotoiluakatemian sisäinen hakuaika lukuvuodelle : Vaihtojakso syyslukukaudella 2009, hakeminen mennessä. Vaihtojakso kevätlukukaudella 2010, hakeminen mennessä. Vaihto-ohjelman tai verkoston kautta opiskelijavaihtoon lähteminen on helppoa. Paperityötä on vähän ja lähettävä ja vastaanottava korkeakoulu auttavat käytännön asioissa. Vaihtoopiskelu on myös taloudellinen vaihtoehto. Vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja 3

5 vastaanottavassa korkeakoulussa. Savonia-ammattikorkeakoulu maksaa apurahan korvaamaan ulkomaille menosta aiheutuvia ylimääräisiä menoja, kuten matkakuluja. Ulkomaille on mahdollista saada opintotukea samoin perustein kuin kotimaahankin. Hakeminen tapahtuu opintotoimistosta tai repusta saatavalla hakemuksella, jossa ilmoitat kolme mahdollista vaihtokohdetta. Laitoksen opettajat tekevät päätöksen opiskelijavaihtoon lähtevistä Muotoiluakatemian sisäisen hakumenettelyn jälkeen. Valintakriteerejä ovat mm. opintomenestys, motivaatio, vaihto-opintojen soveltuvuus opintojen vaiheeseen ja vähimmäislaajuuteen sekä kielitaito. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella. Vaihtoon valituille järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa tarkennetaan vaihdon järjestämiseen liittyvät käytännöt. Hakuprosessin aikana sinun tulee täyttää vaihto-opiskeluun lähtevän opiskelijan opintosuunnitelmalomake ja sopia opinnoistasi laitoksen yliopettajan kanssa, joka allekirjoittaa ja hyväksyy opintosuunnitelman. Learning Agreement -lomake lähetetään hakemuksesi yhteydessä vastaanottavaan yliopistoon, joka vahvistaa suunnitelman. Opintosuunnitelman tarkoituksena on selventää vaihto-opiskelun lähtökohtia. Tämän jälkeen kansainvälisten asiain koordinaattori lähettää hakemuksesi ulkomaiseen kohdeyliopistoon, joka tekee lopullisen päätöksen valinnastasi. Useimpiin yliopistoihin on täytettävä myös vastaanottavan yliopiston oma hakulomake, jonka liitteeksi tulee alustava vaihtoajan opintosuunnitelma. Vasta vastaanottavan yliopiston päätöksen jälkeen voit olla varma vaihto-opiskelupaikastasi ulkomailla. 3.2 HAKEMINEN ITSENÄISESTI Ulkomaisiin korkeakouluihin voi hakeutua myös itsenäisesti vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Opiskelupaikan saaminen edellyttää yleensä kohdemaan kielen riittävää hallintaa sekä ennen kaikkea viitseliäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta ulkomaille hakeutuvien osalta pääsyvaatimukset vaihtelevat korkeakouluittain. Kaikki korkeakoulut eivät välttämättä vastaanota lyhytaikaisia (lukukausi/-vuosi) tulijoita vaihto-ohjelmien ulkopuolelta, joten tilanne on aina tarkistettava erikseen. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta tulevia saatetaan kutsua eri yliopistoissa eri nimillä (esim. guest student / free mover / visiting student). Mikäli olet hakemassa itsenäisesti ulkomaiseen oppilaitokseen suorittamaan tutkintoon kuuluvaa ulkomaanopintojaksoa, ota selvää hakuprosessista ja lukukausimaksuista ennakkoon. Hakuprosessi vaihtelee oppilaitoksittain. Varaudu myös vaadittujen asiakirjojen hankintaan, tutkintotodistusten käännättämiseen, mahdollisten vaadittavien kielitestien suorittamiseen sekä asunnon hankkimiseen. Muista, että postinkulku vie aikansa. Asioiden selvittäminen tulisi aloittaa vähintään vuotta ennen opintojen alkamista ulkomailla. 4

6 4. OPINTOJEN VERTAILTAVUUS, ECTS-JÄRJESTELMÄ ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer System) avulla pyritään edistämään opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista tunnustamista Euroopassa ja tätä kautta helpottamaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Eri maissa suoritettujen opintojen laajuutta ja arvostelua voidaan näin ollen verrata ECTS-arvosteluasteikon ja ECTS-pisteiden (opintoviikkojen) avulla. Monet ulkomaiset oppilaitokset ilmoittavat opintojaksojen laajuuden sekä kansallista että ECTS-järjestelmää käyttäen. Ulkomailla suoritettavaan opintojaksoon liittyen ECTSjärjestelmä helpottaa opintojen laajuuden ja annettujen arvosanojen vertailtavuutta sekä kvvaihtojaksolle laadittavan Learning Agreemen asiakirjan laatimista. Lukuvuoden keskimääräinen työmäärä on 60 opintopistettä (ECTS). Koko ammattikorkeakoulututkinto on opintopisteinä joko 210, 240 tai 270 pistettä. Opintojen laajuutta verrattaessa yksi ECTS opintopiste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä. Oheisen ECTSarvosteluasteikon avulla voidaan muuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanat ECTSarvosanoiksi ja päinvastoin. ECTS arvosana: Määritelmä: Savonia-amk arvosana: A erinomainen 5 B erittäin hyvä 4 C hyvä 3 D tyydyttävä 2 E välttävä 1 FX ala-arvoinen 0 F ala-arvoinen 0 Taulukko 1. ECTS-arvosteluasteikon ja Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanojen suhde 5 KIELITAITO JA OPETUSKIELI Opiskelijavaihtoa suunnittelevan on syytä ottaa kielivalmentautuminen opintoihin mukaan jo heti opintojen alkuvaiheessa. Pääsääntö on, että opetus vastaanottavassa yliopistoissa tapahtuu maan omalla kielellä. Mahdollisen englanninkielisen opetuksen määrä ja laatu vaihtelevat maittain, yliopistoittain ja jopa samankin yliopiston sisällä oppiaineittain. Monissa maissa ja yliopistoissa ei englanninkielistä opetusta ole lainkaan. Erasmus-opiskelijoilta ei yleensä vaadita kielitestejä, mutta mahdollisiin vaihto-ohjelman tarjoamiin valmisteleviin kielikursseihin 5

7 kannattaa osallistua. Joissakin yliopistoissa järjestetään myös maksullisia kielikursseja ennen lukukauden alkua. Seuraavassa on esitelty yleisimmät kielitutkinnot. Oman kielitaidon testaamista kannattaa harkita, vaikka testituloksia ei varsinaisesti vaihtoon haettaessa tarvittaisikaan. YLEISET KIELITUTKINNOT Yleiset kielitutkinnot on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa tehtävissä, joita aikuiset voivat kohdata henkilökohtaisissa, julkisissa, koulutukseen ja työhön liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Tutkinnoissa mitataan siis aikuisen toiminnallista kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus ja kielitaidon katsotaan ilmenevän kykynä ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa. Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Testien arvioinnissa käytetään Euroopan Neuvoston suositusten mukaista 6-portaista kielitaidon tasoasteikkoa. Kielitaito jaetaan siis taitotasoihin, alkeista lähes täydelliseen kielen hallintaan. Yleiset kielitutkinnot järjestetään marraskuussa ja huhtikuussa valtakunnallisina tutkintopäivinä. Testipaikkoina toimivat järjestämisluvan saaneet aikuisoppilaitokset (yli 100) ja eräät korkeakoulut. Testipaikat ottavat vastaan ilmoittautumisia syyskuussa ja helmikuussa sekä huolehtivat testien käytännön järjestelyistä. Vieraiden kielten testipaketteja saa sekä suomen- että ruotsinkielisinä, joten tutkinnon suorittaja voi ilmoittautumisen yhteydessä valita, kummalla kielellä hän tehtävät haluaa. Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 58 euroa (perustaso), 77 euroa (keskitaso) ja 125 euroa (ylin taso)/testi. Tutkintojen järjestäjät perivät tutkintomaksut ja peittävät niillä tutkintojen järjestämisestä aiheutuvat valvonta-, materiaali- ja tiedotuskulut. Lisätietoja TOEFL The Test of English as a Foreign Language Yhdysvaltoihin ja Kanadaan hakijoiden on yleensä suoritettava TOEFL -testi (Test of English as a Foreign Language) osana hakuprosessia. Lisätietoja testistä löytyy osoitteista Tällä hetkellä TOEFL-testejä järjestää Premeria Helsingissä. Testillä mitataan ei-äidinkielisten puhujien kielitaito Pohjois-Amerikassa puhuttavassa englanninkielessä. Testi kuuluu yli 4000:n yliopiston, korkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen pääsyvaatimuksiin. Testin voi suorittaa joko tietokoneen avulla tai perinteisesti kynää ja paperia käyttäen, mikäli tietokonetesti ei ole mahdollinen. 6

8 Tutkinto on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli ei ole englanti. Kokeessa arvioidaan kuullun ja luetun ymmärtäminen sekä kirjallinen ja suullinen taito. Erityisesti kokeella arvioidaan, miten hyvin henkilö pystyy tehokkaasti kommunikoimaan englanniksi. Arvioinnissa noudatetaan kansainvälistä viisitasoista asteikkoa. EILC Erasmus Intensive Language Courses Erasmus-vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat osallistua intensiivisille kielivalmennuskursseille (EILC), joita järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa. 3-8 viikkoa kestävät kurssit järjestetään syyslukukaudella opintonsa aloittaville heinä-syyskuussa ja kevätlukukaudella tammi-helmikuussa. Kurssit ovat Erasmus-opiskelijoille maksuttomia ja kurssille hyväksytyille opiskelijoille myönnetään erillinen apuraha. Vuonna 2008 kursseille hyväksytyt suomalaiset Erasmus-opiskelijat saivat 400 euron suuruisen apurahan. Suomalaiset voivat hakea EILC-kurssille seuraaviin maihin: Belgia (flaaminkielinen osa), Bulgaria, Tanska, Italia, Alankomaat, Portugali, Islanti, Norja, Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Kreikka, Romania, Slovenia, Slovakia ja Turkki. Vaihtoon hyväksytyt Erasmus-opiskelijat hakevat EILC-kursseille Savoniaammattikorkeakoulun kautta. Mikäli opiskelija on hyväksytty opiskelijavaihtoon EILC-kurssille oikeuttavaan maahan, hakemukset hoidetaan yhdessä kv-koordinaattorin kanssa. Haku päättyy syyslukukauden kursseille toukokuussa ja kevätlukukauden kursseille lokakuussa. Hakemusten tulee olla perillä kurssijärjestäjällä määräaikaan mennessä. Lisätietoja: EILC-kurssien tiedot maittain löytyvät komission www-palvelusta osoitteesta: noin pari kuukautta ennen hakuajan alkua. Palvelusta löytyvät perustiedot kustakin kurssista, hakulomake sekä hakuohjeet. Kielikurssille osallistuneet raportoivat kurssista kurssin jälkeen, ohjeet CIMO:N sivuilla 6 OPINTOJEN RAHOITTAMINEN Ulkomailla opiskelusta ja elämisestä aiheutuu aina ylimääräisiä kuluja. Opintojen rahoitus on hankittava pääsääntöisesti kotimaasta jo ennen lähtöä, sillä kohdemaassa rahoituksen järjestäminen on hyvin vaikeaa ja perustutkinto-opiskelijalle usein jopa mahdotonta. Lisäksi joissakin maissa halutaan jo etukäteen varmistaa opiskelijan toimeentulo, esimerkiksi oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Lähtiessään ulkomaille opiskelijavaihtoon virallisten vaihtoohjelmien (esim. Erasmus) kautta, opiskelija on vapautettu vastaanottavan korkeakoulu lukukausimaksuista. Kuopion Muotoiluakatemian opiskelijalla on mahdollisuus saada lukuvuoden aikana suoritettaviin ulkomaanopintoihin rahoitusta seuraavista lähteistä: 7

9 6.1 OPINTOTUKI Opintotukea voidaan myöntää ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Vaihtoopiskelijaksi lähtevän opintojen tulee siis sisältyä Savonia-ammattikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Vaihtoon lähtevä opiskelija saa normaalin opintorahan. Asumislisä on yleensä vakiomääräinen ja sen suuruus riippuu kohdemaasta. Opintolainaa on mahdollista saada korotettuna vaihto-opintoihin. Opintotuen myöntämisen yleisenä ehtona on opintojen edistyminen (keskimäärin 4,8 opintopistettä / tukikuukausi). Opiskelijan tulee huolehtia, että vaihto-opiskelun jälkeen ulkomailla suoritetut opinnot kirjataan rekisteriin oikealle lukuvuodelle. Opinnot tulee kirjata sille lukuvuodelle, jonka aikana ne tosiasiallisesti on suoritettu. Vaihto-opiskelun tulee mahtua enimmäistukiaikaan. Opintotuen enimmäistukiaikaa ei voida pidentää vaihto-opiskelun vuoksi. Opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin haetaan olosuhdemuutosilmoituksella (OTm). Ilmoita selkeästi, mitä tukea/tukia haet vaihtoajalle. Lomakkeita saa opintotoimistosta, Kelan toimistoista sekä Kelan verkkosivuilta. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain, jolloin opintosuorituksia verrataan käytettyyn opintotukeen. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Kuopion Muotoiluakatemian opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtojakson päätyttyä. Muista myös, että ulkomailla suoritetuista opinnoista voi hakea mahdollisia kieliopintokorvaavuuksia kielen opettajalta. Jos vaihtojakson kestossa tapahtuu muutoksia, asiasta pitää ilmoittaa viipymättä kvkoordinaattorille muutoksen vahvistusta varten. Opintotuki tulee hakea uudella hakemuksella. Ilman vahvistusta jakson pidentymisestä opintotukea ei voida myöntää jatkoajalle. Mikäli vaihtojakso lyhenee, voi mahdollisesti syntyä liikamaksua ja seurata takaisinperintää. Kuopion Muotoiluakatemiasta ulkomaille tutkintoon kuuluvaan opiskelijavaihtoon lähtevien opiskelijoiden opintotukiasiat hoidetaan omassa opintotoimistossa, ei Kelan paikallistoimistossa, jossa hoidat ainoastaan vaihtoon liittyen eurooppalaisen sairaanhoitokortin hakemiseen liittyvät käytännöt. 6.2 VAIHTO- JA HARJOITTELUOHJELMIIN KUULUVAT APURAHAT, LLP Erasmus Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää lukuvuonna ulkomailla yli 3 kk:n pituisen tutkintoon kuuluvan vaihtojakson suorittavalle opiskelijalle LLP Erasmus apurahan. Apurahan suuruudet ovat seuraavat: 8

10 3 4 kk 5 6 kk 7 8 kk yli 9 kk LLP Erasmus apuraha Taulukko 2. LLP Erasmus apurahan suuruudet lukuvuonna , tieto apurahoista lukuvuonna tarkentuu sopimuskauden alkaessa. Hakemus: Apuraha haetaan Savonia-ammattikorkeakoulun kv-toimistosta. Hakulomake saatavana opintotoimistosta tai kv-koordinaattorilta. Hakuajat lukuvuonna : ei määriteltyä hakuaikaa, apuraha haetaan ulkomaisen opiskelupaikan varmistuttua Hakemukset ja apurahan maksu: toimitetaan kv-koordinaattorille tai Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Opintotoimisto toimittaa hakemukset edelleen Savonia ammattikorkeakoulun kv-toimistoon, joka maksaa apurahan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille noin kuukausi ennen ilmoitettua vaihdon alkamispäivämäärää. 6.3 KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN APURAHA ULKOMAILLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN Mikäli olet hankkinut vaihtopaikan itsenäisesti tai olet lähdössä vaihtoon Muotoiluakatemian kahdenvälisen yhteistyön kautta voit hakea Kuopion Muotoiluakatemian apurahaa perusopiskelijoiden opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelemaan tai harjoittelemaan vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Hakemus: Vapaamuotoinen hakemus, josta tulee ilmetä hakijan tiedot, vaihdon kohde, vaihdon ajankohta ja sen kesto, vaihdon kustannusarvio, haettavan apurahan määrä sekä vaihdon perustelut, tavoitteet ja merkitys tulevaisuuden suunnitelmissa. Hakuajat lukuvuonna : ei määriteltyä hakuaikaa Hakemukset ja apurahan maksu: Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan talous- ja hallintojohtaja Leena Innaselle ja toimitetaan Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Apurahan myöntämisen jälkeen opiskelijan tulee allekirjoittaa opintotoimistossa apurahan maksamiseen liittyvä vastaanottamispäätös. Apuraha maksetaan allekirjoituksen jälkeen opiskelijan hakemuksessa mainitsemalle pankkitilille. 6.4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMALIIKKUVUUS- JA TYÖHARJOITTELUAPURAHA Savonia-ammattikorkeakoulun omaliikkuvuusapuraha Savonia ammattikorkeakoulun omaliikkuvuusapurahaa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelemaan tai harjoittelemaan vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Apurahaa voivat hakea ne opiskelijat jotka ovat hankkineet vaihtopaikan itsenäisesti tai ovat lähdössä vaihtoon Muotoiluakatemian kahdenvälisen yhteistyön kautta. Opiskelijat, jotka hankkivat itse vaihtopaikan tai 9

11 lähtevät vaihto-ohjelmien ulkopuolella saavat myös matka-avustuksen, joka vastaa suuruudeltaan LLP Erasmus-apurahaa. Edellytyksenä on, että oma koulutusyksikkö hyväksyy opinnot tai harjoittelun osaksi tutkintoa. Hakemus: Apuraha haetaan Savonia ammattikorkeakoulun kv-toimistosta. Hakulomake saatavana opintotoimistosta tai kv-koordinaattorilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitset vaihdon kustannusarvion sekä vaihdon perustelut, tavoitteet ja merkityksen tulevaisuuden suunnitelmissa. Hakuajat lukuvuonna : Ei määriteltyä hakuaikaa, apuraha haetaan ulkomaisen opiskelupaikan varmistuttua. Hakemukset ja apurahan maksu: Hakemukset toimitetaan Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Opintotoimisto toimittaa hakemukset edelleen Savonia-ammattikorkeakoulun kv-toimistoon, joka maksaa apurahan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille noin kuukautta ennen ilmoitettua vaihdon alkamispäivämäärää Savonia-ammattikorkeakoulun apuraha ulkomailla suoritettavaa työharjoittelua varten Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla yli 3 kk:n pituisen työharjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Opiskelijan tulee liittää kopio allekirjoitettusta työharjoittelusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämä työharjoittelun apuraha on tarkoitettu matka- ja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. 3 5-kk 6 8 kk yli 9 kk Amerikka, Afrikka, Australia, Aasia 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk Eurooppa Taulukko 3. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän työharjoitteluapurahan suuruudet 6. 5 LISÄRAHOITUSMAHDOLLISUUDET oman laitoksen mahdollisesti myöntämä matka-apuraha yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamia stipendejä kannattaa hakea, vaikkakin perustutkinto-opiskelijan mahdollisuudet saada niitä ovat rajalliset. kotikunnat saattavat myöntää hakemuksesta opintostipendejä. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO myöntää vuosittain valtioiden välisten kulttuurisopimusten perusteella hakemuksesta apurahoja lähinnä jatko-opiskelijoille. SYL:n apurahalinkki: säätiöpalveluiden omat nettisivut: spalvelu/verkossa.html. 10

12 7 VAKUUTUKSET JA TERVEYDENHUOLTO VAKUUTUKSET Ulkomaille tutkintoon kuuluvaan opiskelijavaihtoon lähtevillä opiskelijoilla ei ole vakuutusta Savonia-ammattikorkeakoulun puolesta. Opiskelijan on huolehdittava vakuutuksistaan itse. Kaikilla EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vaihtoon lähtevillä opiskelijoilla on oltava kattava sairaus- ja tapaturmavakuutus. Vakuutuksen ottaminen on myös yksi mahdollisesti myönnettävän apurahan edellytys. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista myös EU- ja ETA- maihin lähteville opiskelijoille eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi. Jos matkustat Venäjälle, ota selvää minkä vakuutusyhtiöiden matkavakuutukset kelpaavat viisumia haettaessa. Etsi ja ota itsellesi sopivimmat ja kattavimmat matka-, vastuu- ja matkatavaravakuutukset esimerkiksi äkillisen sairastumisen, tapaturmien, varkauksien tai erikoiskuljetusten varalta. Kannattaa vertailla eri vakuutusyhtiöitä. Sijoitus vakuutukseen kannattaa aina oman turvallisuutesi vuoksi. Ulkomailla työharjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta tai vastuuvakuutusta joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja tai vahingon aiheuttamisesta koituvia korvauskuluja. Ulkomaille työharjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. TERVEYDENHOITO EU- ja ETA-maissa tarvitset eurooppalaisen sairaanhoitokortin sairaanhoitoetuuksia saadaksesi. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia haetaan kirjallisesti Kelan toimistosta. Selvitä kohdemaasi sairaanhoitoetuudet ja toimintatavat sairastumistapauksissa etukäteen. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta. Mikäli sinulla on pitkäaikaissairaus, hanki englanninkielinen selvitys terveydentilasta. Ota mukaan reseptit sekä riittävästi käyttämiäsi lääkkeitä. Mikäli tarvitset säännöllistä hoitoa, selvitä tarvittavat todistukset ja hoidon saatavuus etukäteen. Huolehti rokotuksista hyvissä ajoin. Muista maakohtaiset lisärokotukset ja -lääkitykset. Ota rokotustodistus mukaan matkalle. Venäjällä tarvitset HIV-todistuksen ja monesti myös esim. keuhkokuvat asuntolaa varten. Hampaat on hyvä hoitaa kuntoon ennen vaihtoon lähtöä (esim. viisaudenhampaiden poisto). Opis- 11

13 kelijaterveydenhoitaja neuvoo mielellään ulkomaille lähteviä opiskelijoita terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla. Jos sairastut Euroopassa" - opas (www.kela.fi) sekä myös osoitteista ja Kv-koordinaattorille tulee toimittaa ennen vaihtoon lähtemistä kopiot passista, vakuutuskirjasta sekä eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. 8 OLESKELU- JA TYÖLUVAT EU- ja ETA -maihin ei tarvitse hankkia oleskelulupaa etukäteen. Mikäli oleskelet vaihtoopiskelijana toisessa EU- tai ETA -maassa yli kolme kuukautta, sinun tulee yleensä hankkia oleskelulupa tai rekisteröityä paikan päällä. Kysy lisätietoja kohdeyliopistostasi saapumisesi jälkeen. Oleskelulupa haetaan maahan saapumisen jälkeen paikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteriviranomaiselta. Oleskelulupa on yleensä maksullinen ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan tapauskohtaisesti passi (kopio, alkuperäinen esitettävä), opiskelutodistus sekä selvitys opintojen rahoituksesta. Jos matkustat maahan, johon tarvitset viisumin, muistathan hakea sitä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtemistä. Viisumihakemusten käsittelyajat saattavat olla yllättävän pitkät. Viisumikäytännöt muuttuvat jatkuvasti, joten tarkista aina viimeisimmät tiedot kohdemaasi suurlähetystöstä tai konsulaatista. Puutteellisia hakemuksia ei yleensä käsitellä, joten täytä viisumihakemuslomakkeet huolellisesti ja noudata tarkoin annettuja ohjeita mm. tarvittavista liitteistä. Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saa ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Työharjoittelu on osa tutkintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. 9 VAIHTOJAKSON PIDENTÄMINEN Mikäli haluat pidentää vaihtojaksoasi, ota ensin yhteys kohdeyliopistosi kv-toimistoon ja tiedustele jatkomahdollisuutta. Mikäli asialle ei heidän puolestaan ole estettä, ole sen jälkeen yhteydessä Muotoiluakatemian kv-koordinaattoriin. Ilmoita, mikä olisi uusi vaihdon päättymispäiväsi (=opintojen päättymispäivä). Erasmus-vaihdon osalta jatkamiselle ei yleensä ole mitään estettä, mikäli tehty yhteistyösopimus sen sallii. Mikäli vaihdon pidentäminen onnistuu ja haluat nostaa ulkomaan asumislisää tuona aikana, ota yhteys opintotoimistoon. Sinun tulee täyttää uusi opintotuen olosuhdemuutosilmoitus jatkokuukausien osalta. 12

14 10 TODISTUS VAIHTOJAKSOSTA SEKÄ SUORITETUISTA OPINNOISTA Pyydä vaihtoyliopistosi Erasmus-koordinaattoria allekirjoittamaan Letter of Confirmation todistus, jolla voit osoittaa vaihtoaikasi. Todistus palautetaan opintotoimistoon vaihdon päätyttyä. Ota vaihtokohteesta mukaan todistus suorittamistasi opinnoista (esim. paikallinen opintorekisteriote). Vaihtoehtoisesti todistus saatetaan postittaa sinulle jälkikäteen Suomeen. Varmista, että lähettäjällä on ajan tasalla olevat osoitetietosi. Todistuksessa olisi hyvä näkyä suorittamiesi kurssien laajuus opintopisteinä. Eurooppaan suuntautuvassa vaihdossa käytetään apuna ns. ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System), jonka avulla opintojen laajuutta on helppo vertailla. Yksi ECTS opintopiste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä. Mikäli kohdeoppilaitoksessasi ei ole käytössä ECTS-järjestelmää on opintojen vastaavuutta mahdollista tarkastella vertailemalla kurssien vaatimaa työ- ja opetustuntimäärää. Ota talteen myös paikallinen opinto-opas, jossa näkyy suorittamiesi kurssien sisällöt. Näiden dokumenttien avulla voit hakea opintojen korvaavuuksia laitoksesi yliopettajalta. 11 TUTKINTOON KUULUVAN VAIHTOJAKSON RAPORTOINTI Tutkintoon kuuluvasta kv-vaihtojaksosta tulee vaihdon päätyttyä kirjoittaa raportti. Raportti toimii dokumenttina maksetun apurahan asianmukaisesta käytöstä. Raportti toimitetaan sähköisessä muodossa viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua paluusta kv-koordinaattorille, joka toimittaa ne kirjastoon. Opiskelijat ja opettajat voivat lukea matkaraportteja kirjaston lukusalissa. VAPAAMUOTOINEN RAPORTTI Matkaraportin tarkoituksena on arvioida 1) opiskelijavaihdon tavoitteiden toteutumista 2) opiskelijan kokemuksia vaihtojaksosta sekä 3) antaa muita opiskelijoita ja opettajia hyödyttäviä ja kehittäviä tietoja koko kouluyhteisölle. Raportti laaditaan vapaamuotoisena, mutta sen tulee sisältää esimerkiksi tässä ohjeessa myöhemmin mainitut osiot. Raportin tulee olla jäsennelty ja kuvata ensisijaisesti opintoja. Muut aktiviteetit, asuminen ym. tulevat lisänä eivät pääasiana. Matkaraportti kirjoitetaan mahdollisimman tiiviiseen muotoon, jotta sen sähköinen luettavuus on helpompaa. Raportin tulee olla kieliasultaan korrekti ja arkistointikelpoinen. Liitteenä voi olla kurssikuvauksia oppilaitoksen opetussuunnitelmasta sekä kurssitehtävien "briefejä", kuvia ym. Raportin voit muotoilla seuraavasti: 1. Vaihdon yleiset tiedot (raportin vasempaan yläkulmaan) Oppilaitoksen nimi / opetusyksikön nimi Opiskelijan nimi, koulutusohjelma, ryhmäkoodi Vaihdon kohde (maa, kaupunki, organisaatiot) Vaihdon suoritusajankohta, lähtö- ja tulopäiväykset 2. Vaihdon kuvaus, tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 13

15 Raportissa kuvataan lyhyesti vaihdon kohde (oppilaitos), opiskelulle asetetut tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista suhteessa kohteen antamiin mahdollisuuksiin. Kuvaa kohteen hyviä puolia ja kerro myös mahdollisista negatiivisista kokemuksista. Raportissa kuvataan vaihtoon liittyvät käytännöt pääpiirteittäin sekä mieleen jäävimmät kokemukset. Raportin tulee sisältää sellaisia asioita, jotka helpottavat toisten opiskelijoiden lähtemistä ja antavat opettajille lisätietoa vaihdon ja opiskelun järjestelyistä kohteessa, esimerkiksi asumiseen, lukuvuoden ajoitukseen, pankki/raha-asioihin, turvallisuuteen, päivittäiseen liikkumiseen ja kulkuyhteyksiin sekä tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen liittyviä tietoja. Minkälaisia varusteita on hyvä ottaa mukaan tai hankkia kohteessa. (Lakanat, pyyhkeet, astiat, työvaatteet, työkengät, kirjallisuutta tms.) 3. Opiskelijavaihdon merkitys osana opiskeluasi Kuvaa vaihdon aikana suorittamiasi opintoja lyhyesti Kuvaa kansainvälisten taitojesi kehittymistä sekä matkustamiseen, kulttuurisuuteen, kielitaitoon ja erityisesti työelämän toimintatapojen ymmärtämiseen liittyvän osaamisesi kehittymistä. 4. Kustannusten kuvaus Laske vaihtojakson kustannukset yhteensä. Paljonko rahaa tarvitaan välttämättömiin menoihin, kuten matkat, asuminen, päivittäinen liikkuminen ruoka ja muut perustarpeet? Kerro myös mielenkiintoisista nähtävyyksistä ja tutustumiskohteista lähellä vaihtokohdettasi ja paljonko omaa rahaa mielestäsi kannattaa varata lomaviikon ajalle LETTER OF CONFIRMATION Erasmus-opiskelijoiden tulee palauttaa opintotoimistoon vaihtoyliopiston allekirjoituksellaan vahvistama Letter of Confirmation -todistus. 14

16 12 OPISKELIJAVAIHTOON LÄHTEVÄN MUISTILISTA 1. Osallistu kv-infotilaisuuteen, joka järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Tilaisuudessa esitellään seuraavan lukuvuoden opiskelijavaihtomahdollisuudet 2. Muotoiluakatemian sisäinen kv-haku. Hakulomakkeen saat opintotoimistosta tai repusta. Hakulomakkeessa ilmoitat kolme toiveesi mukaista vaihtokohdetta. 3. Palauta sisäinen kv-vaihtohakemus hakuajan päättymiseen mennessä opintotoimistoon. 4. Laitoksen opettajat tekevät päätöksen opiskelijavaihtoon lähtevistä Muotoiluakatemian sisäisen hakemusmenettelyn jälkeen. Valintakriteerejä ovat mm. opintomenestys, motivaatio, vaihto-opintojen soveltuvuus opintojen vaiheeseen ja vähimmäislaajuuteen sekä kielitaito. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella. 5. Kv-koordinaattori ilmoittaa valinnasta kaikille vaihtoon hakeneille. 6. Vaihtoon valitun tulee ilmoituksen jälkeen vahvistaa, ottaako vastaan tarjotun opiskelijavaihtopaikan. 7. Osallistu vaihtoon valituille järjestettävään tiedotustilaisuuteen, jossa saat tarkemmat tiedot vaihtoosi liittyvistä käytännöistä. 8. Kv-koordinaattori lähettää tiedot vaihtoon valituista vastaanottavaan oppilaitokseen. 9. Vastaanottava oppilaitos tekee päätöksen opiskelijavaihdon toteutumisesta. Odota vastaanottavan oppilaitoksen päätös. He myös postittavat sinulle mahdollisen tiedotusmateriaalin. 10. Hoida vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt; asuminen, rahoitus, vakuutukset, eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä matkajärjestelyt 11. Varaa aika kv-koordinaattorille. Tapaamisessa sinun tulee palauttaa seuraavat asiakirjat: tutkintoon kuuluvan vaihtojakson opintosuunnitelma, johon on merkitty täällä suoritettavaan tutkintoon kuuluvat opinnot eli ne opinnot jotka vaihtojakson aikana suoritettavilla opinnoilla korvataan. Opintosuunnitelman hyväksyy yliopettaja allekirjoituksellaan. kopio passista, vakuutuskirjasta, eurooppalaisesta sairaanhoitokortista mahdolliset apurahahakemukset tapaamisen jälkeen voit noutaa opintotoimistosta tarvittavan todistuksen tutkintoon kuuluvaan kv-opiskelijavaihtoon osallistumisesta sekä sinulle maksetusta apurahasta maahantulo- ja 3 kk:n oleskelulupamuodollisuuksia varten. Englanninkielisen opiskelutodistuksen saat opintotoimistosta 12. Kirjoittaudu vastaanottavaan oppilaitokseen. Esitä oppilaitoksittain vaadittavat dokumentit. 13. Vaihtojaksosi lähestyessä loppuaan pyydä vaihtoyliopistosi Erasmus-koordinaattoria allekirjoittamaan Letter of Confirmation -todistus, jolla voit osoittaa vaihtoaikasi. Todistus palautetaan opintotoimistoon vaihdon päätyttyä. Ota vaihtokohteesta mukaan todistus suorittamistasi opinnoista (esim. paikallinen opintorekisteriote). Vaihtoehtoisesti todistus saatetaan postittaa sinulle jälkikäteen Suomeen. Varmista, että lähettäjällä on ajan tasalla olevat osoitetietosi. 14. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain, jolloin opintosuorituksia verrataan käytettyyn opintotukeen. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Kuopion Muotoiluakatemian opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtokauden päätyttyä. 15

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 Kansainväliset palvelut Kesäkuu 2015 Kuvat: Kansainväliset palvelut, Janne Harpela (Uusi-Seelanti), Sanna Heikkinen (Tanska, Islanti), Kristin Davies

Lisätiedot

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS KANSAINVÄLISEN KOULUTUKSEN KESKUS ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2014 2015 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainvälisen koulutuksen keskus 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Kansainvälisyysopas

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulu seudun ammattiopisto OSAO

Lisätiedot

Matkustan ympäri maailmaa

Matkustan ympäri maailmaa ABROAD 1 2 Matkustan ympäri maailmaa FiMSIC on liikuttanut suomalaisia lääkisopiskelijoita jo 58 vuoden ajan. Vaihto-opiskelu ulkomailla on hyvä tapa täydentää opintoja ja kehittyä ammatillisesti, mutta

Lisätiedot

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

... 2 ... 4 ... 5 ... 7 ... 9 ...27 ...30 ...32 ...34

... 2 ... 4 ... 5 ... 7 ... 9 ...27 ...30 ...32 ...34 SISÄLLYS 1 OPISKELIJAVAIHTOMAHDOLLISUUDET LUKUVUONNA 2005-2006...2 1.1 OPPAASSA ESITELTÄVÄT VAIHTO-OHJELMAT...2 1.2 VAIHTOKOHTEEN VALINTA...3 1.3 KIELITAITOVAATIMUKSET...3 1.4 VAIHTO-OPISKELUN RAHOITUS...3

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2013 2014 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2013 2014 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF TURKU. Opas kv-tuutoreille 2014

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF TURKU. Opas kv-tuutoreille 2014 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF TURKU Opas kv-tuutoreille 2014 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa kv-tuutoriksi...4 2. Kv-tuutorin rooli...5 2.1 Mitä Kv-tuutorointi

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot