KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO"

Transkriptio

1 Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info SISÄLTÖ 1 ULKOMAILLE LÄHTÖ KANNATTAA OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET OPISKELIJAVAIHTOON HAKEMINEN VAIHTO-OHJELMAT HAKEMINEN ITSENÄISESTI KIELITAITO JA OPETUSKIELI OPINTOJEN RAHOITTAMINEN OPINTOTUKI VAIHTO- JA HARJOITTELUOHJELMIIN KUULUVAT APURAHAT, LLP Erasmus KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN APURAHA ULKOMAILLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMALIIKKUVUUS- JA TYÖHARJOITTELUAPURAHA LISÄRAHOITUSMAHDOLLISUUDET VAKUUTUKSET JA TERVEYDENHUOLTO OLESKELU- JA TYÖLUVAT VAIHTOJAKSON PIDENTÄMINEN TODISTUS VAIHTOJAKSOSTA SEKÄ SUORITETUISTA OPINNOISTA TUTKINTOON KUULUVAN VAIHTOJAKSON RAPORTOINTI OPISKELIJAVAIHTOON LÄHTEVÄN MUISTILISTA

3 1 ULKOMAILLE LÄHTÖ KANNATTAA Kuopion Muotoiluakatemian kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelija oppii jo opintojen aikana ymmärtämään ja kohtaamaan kansainvälistyvän työelämän. Koulutuksen päättyessä opiskelija on saavuttanut sellaisen asenne-, tieto- ja taitotason, jota toiminta kulttuurialan kansainvälistyvässä työelämässä edellyttää. Ulkomailla suoritettu opiskelujakso tuo lisäarvoa Muotoilija (AMK) tai Medianomi (AMK) tutkintoosi ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksiasi. Voit opiskella esim. sellaisia kursseja, joita ei Muotoiluakatemiassa tai Suomessa ole tarjolla. Saat myös moniin tuttuihin asioihin uuden näkökulman, kun niitä käsitellään toisessa korkeakoulussa eri lähtökohdista ja eri tavoin. Oleskelu vieraskielisessä ympäristössä kohentaa kielitaitoasi, jopa sille tasolle, että voit käyttää sitä tulevassa työssäsi sujuvasti. Mahdollisesti voit oppia uuden kielen alkeet. Ulkomailla opiskelu myös itsenäistää tehokkaammin kuin kotimaassa oleskelu. Havainto siitä, että asioita voi tehdä toisin kuin Suomessa, on arvokas. Ulkomailla opiskelu ei aina ole juhlaa, vaan siihen sisältyy paljon tavallista arkea sekä uusia haasteita. Selviytyminen vieraalla kielellä ei aina ole helppoa. Näistä haasteista selviytyminen tuo kuitenkin onnistumisen elämyksiä ja tunteen siitä, että maailmalla pärjää. 2 OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET Opiskelijavaihto tarkoittaa lyhytaikaisia (vähintään 3 kk) opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa osana kotimaisen tutkinnon suorittamista. Muotoilija (AMK) tai Medianomi (AMK) - tutkintoon kuuluvan osan voi suorittaa ulkomaisessa korkeakoulussa. Opiskelijavaihto suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen ja vaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuonna. Useimmiten vaihto-opiskelu ajoittuu toiselle tai kolmannelle opiskeluvuodelle ja se edellyttää opintojen moitteetonta etenemistä. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Ulkomailla opiskelu on siis sekä ajallisesti että sisällöllisesti osa kotimaista tutkintoa, eikä näin ollen pidennä säännönmukaista tutkinnonsuoritusaikaa. Muotoiluakatemiassa opiskelijavaihto suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Ulkomailla suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja saman verran kuin vastaavana aikana omassa oppilaitoksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ulkomailla tulisi opiskella sanoja kursseja. Hopsiin suunnitellaan vaihdon toteutumisen ajalle tutkintoon kuuluvat opinnot, jotka korvataan myöhemmin vaihdossa suoritetuilla opinnoilla. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan työharjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. 2

4 3 OPISKELIJAVAIHTOON HAKEMINEN 3.1 VAIHTO-OHJELMAT LLP Erasmus Life Long Learning Programme (LLP) Erasmus on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta korkeakouluun. Yhtenä ohjelman keskeisistä toimintamuodoista on opiskelijavaihto. Kuopion Muotoiluakatemialla on Erasmus ohjelman kautta sopimus 16 ulkomaisen korkeakoulun kanssa lukuvuodelle Tämän lisäksi oppilaitoksella on kahdenvälisiä vaihtosopimuksia. Vaihto-ohjelmissa edellytetään, että ulkomailla suorittamasi opinnot hyväksytään osaksi suorittamaasi tutkintoa. Lähtiessään ulkomaille opiskelijavaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien (esim. Erasmus) kautta, opiskelija on vapautettu vastaanottavan korkeakoulu lukukausimaksuista. CIMO North-South-South North-South-South -ohjelmassa etelän ja pohjoisen korkeakoulujen välinen yhteistyö tapahtuu verkostoyhteistyön (hankkeet) muodossa. North-South-South verkostoa koordinoi aina yksi suomalainen korkeakoulu ja verkostoon kuuluu vähintään kaksi korkeakoulua. North-South- South -opiskelijavaihto on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla jossain North-South-South -apurahalla tuetun verkoston korkeakouluista ja joilla on takanaan vähintään ensimmäisen vuoden korkeakouluopinnot. Kuopion Muotoiluakatemiassa kirjoilla oleva opiskelija voi hakeutua opiskelemaan vaihtoohjelman kautta niihin vaihtokohteisiin, joiden kanssa Muotoiluakatemia on solminut vaihtosopimuksen ja/tai on mukana verkostoyhteistyössä. Vaihtopaikat seuraavaa koko lukuvuotta varten ovat haettavissa keväällä. Yhteistyökorkeakoulut ja opiskelijavaihtoa koskevat ehdot esitellään vuosittain tammi-helmikuussa järjestettävässä kv-tiedotustilaisuudessa. Tiedot oppilaitoksista, joiden kanssa Muotoiluakatemialla on LLP-Erasmus opiskelijavaihtosopimus löytyvät Repusta. Syksyllä tiedotus järjestetään vain jos vapaita vaihto-opiskelupaikkoja on täyttämättä. Opiskelijavaihdon suunnitteleminen ja siihen hakeminen (Erasmus) tapahtuu jo vaihtojaksoa edeltävänä lukuvuonna. Muotoiluakatemian sisäinen hakuaika lukuvuodelle : Vaihtojakso syyslukukaudella 2009, hakeminen mennessä. Vaihtojakso kevätlukukaudella 2010, hakeminen mennessä. Vaihto-ohjelman tai verkoston kautta opiskelijavaihtoon lähteminen on helppoa. Paperityötä on vähän ja lähettävä ja vastaanottava korkeakoulu auttavat käytännön asioissa. Vaihtoopiskelu on myös taloudellinen vaihtoehto. Vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja 3

5 vastaanottavassa korkeakoulussa. Savonia-ammattikorkeakoulu maksaa apurahan korvaamaan ulkomaille menosta aiheutuvia ylimääräisiä menoja, kuten matkakuluja. Ulkomaille on mahdollista saada opintotukea samoin perustein kuin kotimaahankin. Hakeminen tapahtuu opintotoimistosta tai repusta saatavalla hakemuksella, jossa ilmoitat kolme mahdollista vaihtokohdetta. Laitoksen opettajat tekevät päätöksen opiskelijavaihtoon lähtevistä Muotoiluakatemian sisäisen hakumenettelyn jälkeen. Valintakriteerejä ovat mm. opintomenestys, motivaatio, vaihto-opintojen soveltuvuus opintojen vaiheeseen ja vähimmäislaajuuteen sekä kielitaito. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella. Vaihtoon valituille järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa tarkennetaan vaihdon järjestämiseen liittyvät käytännöt. Hakuprosessin aikana sinun tulee täyttää vaihto-opiskeluun lähtevän opiskelijan opintosuunnitelmalomake ja sopia opinnoistasi laitoksen yliopettajan kanssa, joka allekirjoittaa ja hyväksyy opintosuunnitelman. Learning Agreement -lomake lähetetään hakemuksesi yhteydessä vastaanottavaan yliopistoon, joka vahvistaa suunnitelman. Opintosuunnitelman tarkoituksena on selventää vaihto-opiskelun lähtökohtia. Tämän jälkeen kansainvälisten asiain koordinaattori lähettää hakemuksesi ulkomaiseen kohdeyliopistoon, joka tekee lopullisen päätöksen valinnastasi. Useimpiin yliopistoihin on täytettävä myös vastaanottavan yliopiston oma hakulomake, jonka liitteeksi tulee alustava vaihtoajan opintosuunnitelma. Vasta vastaanottavan yliopiston päätöksen jälkeen voit olla varma vaihto-opiskelupaikastasi ulkomailla. 3.2 HAKEMINEN ITSENÄISESTI Ulkomaisiin korkeakouluihin voi hakeutua myös itsenäisesti vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Opiskelupaikan saaminen edellyttää yleensä kohdemaan kielen riittävää hallintaa sekä ennen kaikkea viitseliäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta ulkomaille hakeutuvien osalta pääsyvaatimukset vaihtelevat korkeakouluittain. Kaikki korkeakoulut eivät välttämättä vastaanota lyhytaikaisia (lukukausi/-vuosi) tulijoita vaihto-ohjelmien ulkopuolelta, joten tilanne on aina tarkistettava erikseen. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta tulevia saatetaan kutsua eri yliopistoissa eri nimillä (esim. guest student / free mover / visiting student). Mikäli olet hakemassa itsenäisesti ulkomaiseen oppilaitokseen suorittamaan tutkintoon kuuluvaa ulkomaanopintojaksoa, ota selvää hakuprosessista ja lukukausimaksuista ennakkoon. Hakuprosessi vaihtelee oppilaitoksittain. Varaudu myös vaadittujen asiakirjojen hankintaan, tutkintotodistusten käännättämiseen, mahdollisten vaadittavien kielitestien suorittamiseen sekä asunnon hankkimiseen. Muista, että postinkulku vie aikansa. Asioiden selvittäminen tulisi aloittaa vähintään vuotta ennen opintojen alkamista ulkomailla. 4

6 4. OPINTOJEN VERTAILTAVUUS, ECTS-JÄRJESTELMÄ ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer System) avulla pyritään edistämään opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista tunnustamista Euroopassa ja tätä kautta helpottamaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Eri maissa suoritettujen opintojen laajuutta ja arvostelua voidaan näin ollen verrata ECTS-arvosteluasteikon ja ECTS-pisteiden (opintoviikkojen) avulla. Monet ulkomaiset oppilaitokset ilmoittavat opintojaksojen laajuuden sekä kansallista että ECTS-järjestelmää käyttäen. Ulkomailla suoritettavaan opintojaksoon liittyen ECTSjärjestelmä helpottaa opintojen laajuuden ja annettujen arvosanojen vertailtavuutta sekä kvvaihtojaksolle laadittavan Learning Agreemen asiakirjan laatimista. Lukuvuoden keskimääräinen työmäärä on 60 opintopistettä (ECTS). Koko ammattikorkeakoulututkinto on opintopisteinä joko 210, 240 tai 270 pistettä. Opintojen laajuutta verrattaessa yksi ECTS opintopiste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä. Oheisen ECTSarvosteluasteikon avulla voidaan muuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanat ECTSarvosanoiksi ja päinvastoin. ECTS arvosana: Määritelmä: Savonia-amk arvosana: A erinomainen 5 B erittäin hyvä 4 C hyvä 3 D tyydyttävä 2 E välttävä 1 FX ala-arvoinen 0 F ala-arvoinen 0 Taulukko 1. ECTS-arvosteluasteikon ja Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanojen suhde 5 KIELITAITO JA OPETUSKIELI Opiskelijavaihtoa suunnittelevan on syytä ottaa kielivalmentautuminen opintoihin mukaan jo heti opintojen alkuvaiheessa. Pääsääntö on, että opetus vastaanottavassa yliopistoissa tapahtuu maan omalla kielellä. Mahdollisen englanninkielisen opetuksen määrä ja laatu vaihtelevat maittain, yliopistoittain ja jopa samankin yliopiston sisällä oppiaineittain. Monissa maissa ja yliopistoissa ei englanninkielistä opetusta ole lainkaan. Erasmus-opiskelijoilta ei yleensä vaadita kielitestejä, mutta mahdollisiin vaihto-ohjelman tarjoamiin valmisteleviin kielikursseihin 5

7 kannattaa osallistua. Joissakin yliopistoissa järjestetään myös maksullisia kielikursseja ennen lukukauden alkua. Seuraavassa on esitelty yleisimmät kielitutkinnot. Oman kielitaidon testaamista kannattaa harkita, vaikka testituloksia ei varsinaisesti vaihtoon haettaessa tarvittaisikaan. YLEISET KIELITUTKINNOT Yleiset kielitutkinnot on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa tehtävissä, joita aikuiset voivat kohdata henkilökohtaisissa, julkisissa, koulutukseen ja työhön liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Tutkinnoissa mitataan siis aikuisen toiminnallista kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus ja kielitaidon katsotaan ilmenevän kykynä ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa. Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Testien arvioinnissa käytetään Euroopan Neuvoston suositusten mukaista 6-portaista kielitaidon tasoasteikkoa. Kielitaito jaetaan siis taitotasoihin, alkeista lähes täydelliseen kielen hallintaan. Yleiset kielitutkinnot järjestetään marraskuussa ja huhtikuussa valtakunnallisina tutkintopäivinä. Testipaikkoina toimivat järjestämisluvan saaneet aikuisoppilaitokset (yli 100) ja eräät korkeakoulut. Testipaikat ottavat vastaan ilmoittautumisia syyskuussa ja helmikuussa sekä huolehtivat testien käytännön järjestelyistä. Vieraiden kielten testipaketteja saa sekä suomen- että ruotsinkielisinä, joten tutkinnon suorittaja voi ilmoittautumisen yhteydessä valita, kummalla kielellä hän tehtävät haluaa. Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 58 euroa (perustaso), 77 euroa (keskitaso) ja 125 euroa (ylin taso)/testi. Tutkintojen järjestäjät perivät tutkintomaksut ja peittävät niillä tutkintojen järjestämisestä aiheutuvat valvonta-, materiaali- ja tiedotuskulut. Lisätietoja TOEFL The Test of English as a Foreign Language Yhdysvaltoihin ja Kanadaan hakijoiden on yleensä suoritettava TOEFL -testi (Test of English as a Foreign Language) osana hakuprosessia. Lisätietoja testistä löytyy osoitteista Tällä hetkellä TOEFL-testejä järjestää Premeria Helsingissä. Testillä mitataan ei-äidinkielisten puhujien kielitaito Pohjois-Amerikassa puhuttavassa englanninkielessä. Testi kuuluu yli 4000:n yliopiston, korkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen pääsyvaatimuksiin. Testin voi suorittaa joko tietokoneen avulla tai perinteisesti kynää ja paperia käyttäen, mikäli tietokonetesti ei ole mahdollinen. 6

8 Tutkinto on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli ei ole englanti. Kokeessa arvioidaan kuullun ja luetun ymmärtäminen sekä kirjallinen ja suullinen taito. Erityisesti kokeella arvioidaan, miten hyvin henkilö pystyy tehokkaasti kommunikoimaan englanniksi. Arvioinnissa noudatetaan kansainvälistä viisitasoista asteikkoa. EILC Erasmus Intensive Language Courses Erasmus-vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat osallistua intensiivisille kielivalmennuskursseille (EILC), joita järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa. 3-8 viikkoa kestävät kurssit järjestetään syyslukukaudella opintonsa aloittaville heinä-syyskuussa ja kevätlukukaudella tammi-helmikuussa. Kurssit ovat Erasmus-opiskelijoille maksuttomia ja kurssille hyväksytyille opiskelijoille myönnetään erillinen apuraha. Vuonna 2008 kursseille hyväksytyt suomalaiset Erasmus-opiskelijat saivat 400 euron suuruisen apurahan. Suomalaiset voivat hakea EILC-kurssille seuraaviin maihin: Belgia (flaaminkielinen osa), Bulgaria, Tanska, Italia, Alankomaat, Portugali, Islanti, Norja, Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Kreikka, Romania, Slovenia, Slovakia ja Turkki. Vaihtoon hyväksytyt Erasmus-opiskelijat hakevat EILC-kursseille Savoniaammattikorkeakoulun kautta. Mikäli opiskelija on hyväksytty opiskelijavaihtoon EILC-kurssille oikeuttavaan maahan, hakemukset hoidetaan yhdessä kv-koordinaattorin kanssa. Haku päättyy syyslukukauden kursseille toukokuussa ja kevätlukukauden kursseille lokakuussa. Hakemusten tulee olla perillä kurssijärjestäjällä määräaikaan mennessä. Lisätietoja: EILC-kurssien tiedot maittain löytyvät komission www-palvelusta osoitteesta: noin pari kuukautta ennen hakuajan alkua. Palvelusta löytyvät perustiedot kustakin kurssista, hakulomake sekä hakuohjeet. Kielikurssille osallistuneet raportoivat kurssista kurssin jälkeen, ohjeet CIMO:N sivuilla 6 OPINTOJEN RAHOITTAMINEN Ulkomailla opiskelusta ja elämisestä aiheutuu aina ylimääräisiä kuluja. Opintojen rahoitus on hankittava pääsääntöisesti kotimaasta jo ennen lähtöä, sillä kohdemaassa rahoituksen järjestäminen on hyvin vaikeaa ja perustutkinto-opiskelijalle usein jopa mahdotonta. Lisäksi joissakin maissa halutaan jo etukäteen varmistaa opiskelijan toimeentulo, esimerkiksi oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Lähtiessään ulkomaille opiskelijavaihtoon virallisten vaihtoohjelmien (esim. Erasmus) kautta, opiskelija on vapautettu vastaanottavan korkeakoulu lukukausimaksuista. Kuopion Muotoiluakatemian opiskelijalla on mahdollisuus saada lukuvuoden aikana suoritettaviin ulkomaanopintoihin rahoitusta seuraavista lähteistä: 7

9 6.1 OPINTOTUKI Opintotukea voidaan myöntää ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Vaihtoopiskelijaksi lähtevän opintojen tulee siis sisältyä Savonia-ammattikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Vaihtoon lähtevä opiskelija saa normaalin opintorahan. Asumislisä on yleensä vakiomääräinen ja sen suuruus riippuu kohdemaasta. Opintolainaa on mahdollista saada korotettuna vaihto-opintoihin. Opintotuen myöntämisen yleisenä ehtona on opintojen edistyminen (keskimäärin 4,8 opintopistettä / tukikuukausi). Opiskelijan tulee huolehtia, että vaihto-opiskelun jälkeen ulkomailla suoritetut opinnot kirjataan rekisteriin oikealle lukuvuodelle. Opinnot tulee kirjata sille lukuvuodelle, jonka aikana ne tosiasiallisesti on suoritettu. Vaihto-opiskelun tulee mahtua enimmäistukiaikaan. Opintotuen enimmäistukiaikaa ei voida pidentää vaihto-opiskelun vuoksi. Opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin haetaan olosuhdemuutosilmoituksella (OTm). Ilmoita selkeästi, mitä tukea/tukia haet vaihtoajalle. Lomakkeita saa opintotoimistosta, Kelan toimistoista sekä Kelan verkkosivuilta. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain, jolloin opintosuorituksia verrataan käytettyyn opintotukeen. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Kuopion Muotoiluakatemian opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtojakson päätyttyä. Muista myös, että ulkomailla suoritetuista opinnoista voi hakea mahdollisia kieliopintokorvaavuuksia kielen opettajalta. Jos vaihtojakson kestossa tapahtuu muutoksia, asiasta pitää ilmoittaa viipymättä kvkoordinaattorille muutoksen vahvistusta varten. Opintotuki tulee hakea uudella hakemuksella. Ilman vahvistusta jakson pidentymisestä opintotukea ei voida myöntää jatkoajalle. Mikäli vaihtojakso lyhenee, voi mahdollisesti syntyä liikamaksua ja seurata takaisinperintää. Kuopion Muotoiluakatemiasta ulkomaille tutkintoon kuuluvaan opiskelijavaihtoon lähtevien opiskelijoiden opintotukiasiat hoidetaan omassa opintotoimistossa, ei Kelan paikallistoimistossa, jossa hoidat ainoastaan vaihtoon liittyen eurooppalaisen sairaanhoitokortin hakemiseen liittyvät käytännöt. 6.2 VAIHTO- JA HARJOITTELUOHJELMIIN KUULUVAT APURAHAT, LLP Erasmus Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää lukuvuonna ulkomailla yli 3 kk:n pituisen tutkintoon kuuluvan vaihtojakson suorittavalle opiskelijalle LLP Erasmus apurahan. Apurahan suuruudet ovat seuraavat: 8

10 3 4 kk 5 6 kk 7 8 kk yli 9 kk LLP Erasmus apuraha Taulukko 2. LLP Erasmus apurahan suuruudet lukuvuonna , tieto apurahoista lukuvuonna tarkentuu sopimuskauden alkaessa. Hakemus: Apuraha haetaan Savonia-ammattikorkeakoulun kv-toimistosta. Hakulomake saatavana opintotoimistosta tai kv-koordinaattorilta. Hakuajat lukuvuonna : ei määriteltyä hakuaikaa, apuraha haetaan ulkomaisen opiskelupaikan varmistuttua Hakemukset ja apurahan maksu: toimitetaan kv-koordinaattorille tai Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Opintotoimisto toimittaa hakemukset edelleen Savonia ammattikorkeakoulun kv-toimistoon, joka maksaa apurahan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille noin kuukausi ennen ilmoitettua vaihdon alkamispäivämäärää. 6.3 KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN APURAHA ULKOMAILLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN Mikäli olet hankkinut vaihtopaikan itsenäisesti tai olet lähdössä vaihtoon Muotoiluakatemian kahdenvälisen yhteistyön kautta voit hakea Kuopion Muotoiluakatemian apurahaa perusopiskelijoiden opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelemaan tai harjoittelemaan vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Hakemus: Vapaamuotoinen hakemus, josta tulee ilmetä hakijan tiedot, vaihdon kohde, vaihdon ajankohta ja sen kesto, vaihdon kustannusarvio, haettavan apurahan määrä sekä vaihdon perustelut, tavoitteet ja merkitys tulevaisuuden suunnitelmissa. Hakuajat lukuvuonna : ei määriteltyä hakuaikaa Hakemukset ja apurahan maksu: Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan talous- ja hallintojohtaja Leena Innaselle ja toimitetaan Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Apurahan myöntämisen jälkeen opiskelijan tulee allekirjoittaa opintotoimistossa apurahan maksamiseen liittyvä vastaanottamispäätös. Apuraha maksetaan allekirjoituksen jälkeen opiskelijan hakemuksessa mainitsemalle pankkitilille. 6.4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMALIIKKUVUUS- JA TYÖHARJOITTELUAPURAHA Savonia-ammattikorkeakoulun omaliikkuvuusapuraha Savonia ammattikorkeakoulun omaliikkuvuusapurahaa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelemaan tai harjoittelemaan vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Apurahaa voivat hakea ne opiskelijat jotka ovat hankkineet vaihtopaikan itsenäisesti tai ovat lähdössä vaihtoon Muotoiluakatemian kahdenvälisen yhteistyön kautta. Opiskelijat, jotka hankkivat itse vaihtopaikan tai 9

11 lähtevät vaihto-ohjelmien ulkopuolella saavat myös matka-avustuksen, joka vastaa suuruudeltaan LLP Erasmus-apurahaa. Edellytyksenä on, että oma koulutusyksikkö hyväksyy opinnot tai harjoittelun osaksi tutkintoa. Hakemus: Apuraha haetaan Savonia ammattikorkeakoulun kv-toimistosta. Hakulomake saatavana opintotoimistosta tai kv-koordinaattorilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitset vaihdon kustannusarvion sekä vaihdon perustelut, tavoitteet ja merkityksen tulevaisuuden suunnitelmissa. Hakuajat lukuvuonna : Ei määriteltyä hakuaikaa, apuraha haetaan ulkomaisen opiskelupaikan varmistuttua. Hakemukset ja apurahan maksu: Hakemukset toimitetaan Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Opintotoimisto toimittaa hakemukset edelleen Savonia-ammattikorkeakoulun kv-toimistoon, joka maksaa apurahan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille noin kuukautta ennen ilmoitettua vaihdon alkamispäivämäärää Savonia-ammattikorkeakoulun apuraha ulkomailla suoritettavaa työharjoittelua varten Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla yli 3 kk:n pituisen työharjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Opiskelijan tulee liittää kopio allekirjoitettusta työharjoittelusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämä työharjoittelun apuraha on tarkoitettu matka- ja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. 3 5-kk 6 8 kk yli 9 kk Amerikka, Afrikka, Australia, Aasia 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk Eurooppa Taulukko 3. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän työharjoitteluapurahan suuruudet 6. 5 LISÄRAHOITUSMAHDOLLISUUDET oman laitoksen mahdollisesti myöntämä matka-apuraha yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamia stipendejä kannattaa hakea, vaikkakin perustutkinto-opiskelijan mahdollisuudet saada niitä ovat rajalliset. kotikunnat saattavat myöntää hakemuksesta opintostipendejä. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO myöntää vuosittain valtioiden välisten kulttuurisopimusten perusteella hakemuksesta apurahoja lähinnä jatko-opiskelijoille. SYL:n apurahalinkki: säätiöpalveluiden omat nettisivut: spalvelu/verkossa.html. 10

12 7 VAKUUTUKSET JA TERVEYDENHUOLTO VAKUUTUKSET Ulkomaille tutkintoon kuuluvaan opiskelijavaihtoon lähtevillä opiskelijoilla ei ole vakuutusta Savonia-ammattikorkeakoulun puolesta. Opiskelijan on huolehdittava vakuutuksistaan itse. Kaikilla EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vaihtoon lähtevillä opiskelijoilla on oltava kattava sairaus- ja tapaturmavakuutus. Vakuutuksen ottaminen on myös yksi mahdollisesti myönnettävän apurahan edellytys. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista myös EU- ja ETA- maihin lähteville opiskelijoille eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi. Jos matkustat Venäjälle, ota selvää minkä vakuutusyhtiöiden matkavakuutukset kelpaavat viisumia haettaessa. Etsi ja ota itsellesi sopivimmat ja kattavimmat matka-, vastuu- ja matkatavaravakuutukset esimerkiksi äkillisen sairastumisen, tapaturmien, varkauksien tai erikoiskuljetusten varalta. Kannattaa vertailla eri vakuutusyhtiöitä. Sijoitus vakuutukseen kannattaa aina oman turvallisuutesi vuoksi. Ulkomailla työharjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta tai vastuuvakuutusta joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja tai vahingon aiheuttamisesta koituvia korvauskuluja. Ulkomaille työharjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. TERVEYDENHOITO EU- ja ETA-maissa tarvitset eurooppalaisen sairaanhoitokortin sairaanhoitoetuuksia saadaksesi. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia haetaan kirjallisesti Kelan toimistosta. Selvitä kohdemaasi sairaanhoitoetuudet ja toimintatavat sairastumistapauksissa etukäteen. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta. Mikäli sinulla on pitkäaikaissairaus, hanki englanninkielinen selvitys terveydentilasta. Ota mukaan reseptit sekä riittävästi käyttämiäsi lääkkeitä. Mikäli tarvitset säännöllistä hoitoa, selvitä tarvittavat todistukset ja hoidon saatavuus etukäteen. Huolehti rokotuksista hyvissä ajoin. Muista maakohtaiset lisärokotukset ja -lääkitykset. Ota rokotustodistus mukaan matkalle. Venäjällä tarvitset HIV-todistuksen ja monesti myös esim. keuhkokuvat asuntolaa varten. Hampaat on hyvä hoitaa kuntoon ennen vaihtoon lähtöä (esim. viisaudenhampaiden poisto). Opis- 11

13 kelijaterveydenhoitaja neuvoo mielellään ulkomaille lähteviä opiskelijoita terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla. Jos sairastut Euroopassa" - opas (www.kela.fi) sekä myös osoitteista ja Kv-koordinaattorille tulee toimittaa ennen vaihtoon lähtemistä kopiot passista, vakuutuskirjasta sekä eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. 8 OLESKELU- JA TYÖLUVAT EU- ja ETA -maihin ei tarvitse hankkia oleskelulupaa etukäteen. Mikäli oleskelet vaihtoopiskelijana toisessa EU- tai ETA -maassa yli kolme kuukautta, sinun tulee yleensä hankkia oleskelulupa tai rekisteröityä paikan päällä. Kysy lisätietoja kohdeyliopistostasi saapumisesi jälkeen. Oleskelulupa haetaan maahan saapumisen jälkeen paikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteriviranomaiselta. Oleskelulupa on yleensä maksullinen ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan tapauskohtaisesti passi (kopio, alkuperäinen esitettävä), opiskelutodistus sekä selvitys opintojen rahoituksesta. Jos matkustat maahan, johon tarvitset viisumin, muistathan hakea sitä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtemistä. Viisumihakemusten käsittelyajat saattavat olla yllättävän pitkät. Viisumikäytännöt muuttuvat jatkuvasti, joten tarkista aina viimeisimmät tiedot kohdemaasi suurlähetystöstä tai konsulaatista. Puutteellisia hakemuksia ei yleensä käsitellä, joten täytä viisumihakemuslomakkeet huolellisesti ja noudata tarkoin annettuja ohjeita mm. tarvittavista liitteistä. Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saa ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Työharjoittelu on osa tutkintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. 9 VAIHTOJAKSON PIDENTÄMINEN Mikäli haluat pidentää vaihtojaksoasi, ota ensin yhteys kohdeyliopistosi kv-toimistoon ja tiedustele jatkomahdollisuutta. Mikäli asialle ei heidän puolestaan ole estettä, ole sen jälkeen yhteydessä Muotoiluakatemian kv-koordinaattoriin. Ilmoita, mikä olisi uusi vaihdon päättymispäiväsi (=opintojen päättymispäivä). Erasmus-vaihdon osalta jatkamiselle ei yleensä ole mitään estettä, mikäli tehty yhteistyösopimus sen sallii. Mikäli vaihdon pidentäminen onnistuu ja haluat nostaa ulkomaan asumislisää tuona aikana, ota yhteys opintotoimistoon. Sinun tulee täyttää uusi opintotuen olosuhdemuutosilmoitus jatkokuukausien osalta. 12

14 10 TODISTUS VAIHTOJAKSOSTA SEKÄ SUORITETUISTA OPINNOISTA Pyydä vaihtoyliopistosi Erasmus-koordinaattoria allekirjoittamaan Letter of Confirmation todistus, jolla voit osoittaa vaihtoaikasi. Todistus palautetaan opintotoimistoon vaihdon päätyttyä. Ota vaihtokohteesta mukaan todistus suorittamistasi opinnoista (esim. paikallinen opintorekisteriote). Vaihtoehtoisesti todistus saatetaan postittaa sinulle jälkikäteen Suomeen. Varmista, että lähettäjällä on ajan tasalla olevat osoitetietosi. Todistuksessa olisi hyvä näkyä suorittamiesi kurssien laajuus opintopisteinä. Eurooppaan suuntautuvassa vaihdossa käytetään apuna ns. ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System), jonka avulla opintojen laajuutta on helppo vertailla. Yksi ECTS opintopiste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä. Mikäli kohdeoppilaitoksessasi ei ole käytössä ECTS-järjestelmää on opintojen vastaavuutta mahdollista tarkastella vertailemalla kurssien vaatimaa työ- ja opetustuntimäärää. Ota talteen myös paikallinen opinto-opas, jossa näkyy suorittamiesi kurssien sisällöt. Näiden dokumenttien avulla voit hakea opintojen korvaavuuksia laitoksesi yliopettajalta. 11 TUTKINTOON KUULUVAN VAIHTOJAKSON RAPORTOINTI Tutkintoon kuuluvasta kv-vaihtojaksosta tulee vaihdon päätyttyä kirjoittaa raportti. Raportti toimii dokumenttina maksetun apurahan asianmukaisesta käytöstä. Raportti toimitetaan sähköisessä muodossa viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua paluusta kv-koordinaattorille, joka toimittaa ne kirjastoon. Opiskelijat ja opettajat voivat lukea matkaraportteja kirjaston lukusalissa. VAPAAMUOTOINEN RAPORTTI Matkaraportin tarkoituksena on arvioida 1) opiskelijavaihdon tavoitteiden toteutumista 2) opiskelijan kokemuksia vaihtojaksosta sekä 3) antaa muita opiskelijoita ja opettajia hyödyttäviä ja kehittäviä tietoja koko kouluyhteisölle. Raportti laaditaan vapaamuotoisena, mutta sen tulee sisältää esimerkiksi tässä ohjeessa myöhemmin mainitut osiot. Raportin tulee olla jäsennelty ja kuvata ensisijaisesti opintoja. Muut aktiviteetit, asuminen ym. tulevat lisänä eivät pääasiana. Matkaraportti kirjoitetaan mahdollisimman tiiviiseen muotoon, jotta sen sähköinen luettavuus on helpompaa. Raportin tulee olla kieliasultaan korrekti ja arkistointikelpoinen. Liitteenä voi olla kurssikuvauksia oppilaitoksen opetussuunnitelmasta sekä kurssitehtävien "briefejä", kuvia ym. Raportin voit muotoilla seuraavasti: 1. Vaihdon yleiset tiedot (raportin vasempaan yläkulmaan) Oppilaitoksen nimi / opetusyksikön nimi Opiskelijan nimi, koulutusohjelma, ryhmäkoodi Vaihdon kohde (maa, kaupunki, organisaatiot) Vaihdon suoritusajankohta, lähtö- ja tulopäiväykset 2. Vaihdon kuvaus, tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 13

15 Raportissa kuvataan lyhyesti vaihdon kohde (oppilaitos), opiskelulle asetetut tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista suhteessa kohteen antamiin mahdollisuuksiin. Kuvaa kohteen hyviä puolia ja kerro myös mahdollisista negatiivisista kokemuksista. Raportissa kuvataan vaihtoon liittyvät käytännöt pääpiirteittäin sekä mieleen jäävimmät kokemukset. Raportin tulee sisältää sellaisia asioita, jotka helpottavat toisten opiskelijoiden lähtemistä ja antavat opettajille lisätietoa vaihdon ja opiskelun järjestelyistä kohteessa, esimerkiksi asumiseen, lukuvuoden ajoitukseen, pankki/raha-asioihin, turvallisuuteen, päivittäiseen liikkumiseen ja kulkuyhteyksiin sekä tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen liittyviä tietoja. Minkälaisia varusteita on hyvä ottaa mukaan tai hankkia kohteessa. (Lakanat, pyyhkeet, astiat, työvaatteet, työkengät, kirjallisuutta tms.) 3. Opiskelijavaihdon merkitys osana opiskeluasi Kuvaa vaihdon aikana suorittamiasi opintoja lyhyesti Kuvaa kansainvälisten taitojesi kehittymistä sekä matkustamiseen, kulttuurisuuteen, kielitaitoon ja erityisesti työelämän toimintatapojen ymmärtämiseen liittyvän osaamisesi kehittymistä. 4. Kustannusten kuvaus Laske vaihtojakson kustannukset yhteensä. Paljonko rahaa tarvitaan välttämättömiin menoihin, kuten matkat, asuminen, päivittäinen liikkuminen ruoka ja muut perustarpeet? Kerro myös mielenkiintoisista nähtävyyksistä ja tutustumiskohteista lähellä vaihtokohdettasi ja paljonko omaa rahaa mielestäsi kannattaa varata lomaviikon ajalle LETTER OF CONFIRMATION Erasmus-opiskelijoiden tulee palauttaa opintotoimistoon vaihtoyliopiston allekirjoituksellaan vahvistama Letter of Confirmation -todistus. 14

16 12 OPISKELIJAVAIHTOON LÄHTEVÄN MUISTILISTA 1. Osallistu kv-infotilaisuuteen, joka järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Tilaisuudessa esitellään seuraavan lukuvuoden opiskelijavaihtomahdollisuudet 2. Muotoiluakatemian sisäinen kv-haku. Hakulomakkeen saat opintotoimistosta tai repusta. Hakulomakkeessa ilmoitat kolme toiveesi mukaista vaihtokohdetta. 3. Palauta sisäinen kv-vaihtohakemus hakuajan päättymiseen mennessä opintotoimistoon. 4. Laitoksen opettajat tekevät päätöksen opiskelijavaihtoon lähtevistä Muotoiluakatemian sisäisen hakemusmenettelyn jälkeen. Valintakriteerejä ovat mm. opintomenestys, motivaatio, vaihto-opintojen soveltuvuus opintojen vaiheeseen ja vähimmäislaajuuteen sekä kielitaito. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella. 5. Kv-koordinaattori ilmoittaa valinnasta kaikille vaihtoon hakeneille. 6. Vaihtoon valitun tulee ilmoituksen jälkeen vahvistaa, ottaako vastaan tarjotun opiskelijavaihtopaikan. 7. Osallistu vaihtoon valituille järjestettävään tiedotustilaisuuteen, jossa saat tarkemmat tiedot vaihtoosi liittyvistä käytännöistä. 8. Kv-koordinaattori lähettää tiedot vaihtoon valituista vastaanottavaan oppilaitokseen. 9. Vastaanottava oppilaitos tekee päätöksen opiskelijavaihdon toteutumisesta. Odota vastaanottavan oppilaitoksen päätös. He myös postittavat sinulle mahdollisen tiedotusmateriaalin. 10. Hoida vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt; asuminen, rahoitus, vakuutukset, eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä matkajärjestelyt 11. Varaa aika kv-koordinaattorille. Tapaamisessa sinun tulee palauttaa seuraavat asiakirjat: tutkintoon kuuluvan vaihtojakson opintosuunnitelma, johon on merkitty täällä suoritettavaan tutkintoon kuuluvat opinnot eli ne opinnot jotka vaihtojakson aikana suoritettavilla opinnoilla korvataan. Opintosuunnitelman hyväksyy yliopettaja allekirjoituksellaan. kopio passista, vakuutuskirjasta, eurooppalaisesta sairaanhoitokortista mahdolliset apurahahakemukset tapaamisen jälkeen voit noutaa opintotoimistosta tarvittavan todistuksen tutkintoon kuuluvaan kv-opiskelijavaihtoon osallistumisesta sekä sinulle maksetusta apurahasta maahantulo- ja 3 kk:n oleskelulupamuodollisuuksia varten. Englanninkielisen opiskelutodistuksen saat opintotoimistosta 12. Kirjoittaudu vastaanottavaan oppilaitokseen. Esitä oppilaitoksittain vaadittavat dokumentit. 13. Vaihtojaksosi lähestyessä loppuaan pyydä vaihtoyliopistosi Erasmus-koordinaattoria allekirjoittamaan Letter of Confirmation -todistus, jolla voit osoittaa vaihtoaikasi. Todistus palautetaan opintotoimistoon vaihdon päätyttyä. Ota vaihtokohteesta mukaan todistus suorittamistasi opinnoista (esim. paikallinen opintorekisteriote). Vaihtoehtoisesti todistus saatetaan postittaa sinulle jälkikäteen Suomeen. Varmista, että lähettäjällä on ajan tasalla olevat osoitetietosi. 14. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain, jolloin opintosuorituksia verrataan käytettyyn opintotukeen. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Kuopion Muotoiluakatemian opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtokauden päätyttyä. 15

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017?

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017? Kv-info 12.9.2016 Venäjälle Opetushallitus + oppilaitos rahoittavat toimintaa Mahdollisuus n. kymmenelle vuodessa SASKYssä, n.4-6 vkoa Oppilaitosvaihto Pietarin restaurointialan kouluun SOKOS- hotelleissa

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 - VAIHTOONLÄHTIJÄN MUISTILISTA Kaisa Nikku, Anne Makkonen - KANSAINVÄLINEN VIESTINTÄ Laurent Tran-Nguyen www.lut.fi/kv-opiskelijavaihto Vaihtoonlähtijän muistilista - Ennen lähtöä

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Vaihto-opinnot ulkomailla Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Miksi vaihtoon? Globaalit työmarkkinat Kansanvälisestä kokemuksesta hyötyä työelämässä; tuo vaihtokokemuksesi esille

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta VAIHTO-INFO Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET-Round Table 1.12.2014 ECVETin tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja

Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus Erasmus-seminaari 29.9.2011 Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja Session rakenne Erasmus Liikkuvuus Raportoinnin periaatteet Erasmus Intensiivikurssit

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen... 1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen takaisin

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tulokaskoulutus

Tulokaskoulutus Tulokaskoulutus 9.9.2009 Saapuvan vaihto-opiskelijan prosessi Sari Hyttinen Kansainväliset asiat Opiskelijastatus VAIHTO-OPISKELIJAT (exchange students) saapuvat seuraavien vaihto-ohjelmien tai - sopimusten

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VAIHTO-OPISKELUINFO Teija Liiri, kv asiain sihteeri

VAIHTO-OPISKELUINFO Teija Liiri, kv asiain sihteeri VAIHTO-OPISKELUINFO 18.11.2013 Teija Liiri, kv asiain sihteeri VAIHTO-OPISKELUINFO 18.11.2013 Miksi kansainvälisyyttä? Miten Lapin yliopistosta maailmalle? International Cafè Opiskelijakokemuksia, tietoa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Suuntana Kaukokohteet

Suuntana Kaukokohteet JAANA SEVERIDT 19.11.2015 Suuntana Kaukokohteet Kv viikko 2015 Miksi kansainvälistyä? Lähde: World Economic Forum, Why studying abroad could help you get hired Miksi kansainvälistyä? Laajenettu kansainvälinen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa kehittämään käytännön kielitaitoa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa hankkimaan uusia ajattelutapoja ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE

YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Opinto-ja opetuspalvelut 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Päätän yliopiston rahoittamaa harjoittelua koskevan ohjeistuksen ajalle 1.1.2013 31.12.2013 oheisen liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Vaihto-opiskeluinfo

Vaihto-opiskeluinfo Vaihto-opiskeluinfo 16.11.2015 Miksi kansainvälistyä? Tämän päivän työelämä tarvitsee kansainvälisiä osaajia Kansainvälistymisen myötä työelämän kielitaitotarpeet ja kulttuuritietoustarpeet ovat monipuolistuneet

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011 Bond University KTA Henkilötiedot Koulutusohjelma: Kiinteistötalous Vaihtoyliopisto: Bond University Sijainti: Gold Coast, Queensland, Australia Ajankohta: 1.9.2010 30.4.2011

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot