KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO"

Transkriptio

1 Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info SISÄLTÖ 1 ULKOMAILLE LÄHTÖ KANNATTAA OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET OPISKELIJAVAIHTOON HAKEMINEN VAIHTO-OHJELMAT HAKEMINEN ITSENÄISESTI KIELITAITO JA OPETUSKIELI OPINTOJEN RAHOITTAMINEN OPINTOTUKI VAIHTO- JA HARJOITTELUOHJELMIIN KUULUVAT APURAHAT, LLP Erasmus KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN APURAHA ULKOMAILLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMALIIKKUVUUS- JA TYÖHARJOITTELUAPURAHA LISÄRAHOITUSMAHDOLLISUUDET VAKUUTUKSET JA TERVEYDENHUOLTO OLESKELU- JA TYÖLUVAT VAIHTOJAKSON PIDENTÄMINEN TODISTUS VAIHTOJAKSOSTA SEKÄ SUORITETUISTA OPINNOISTA TUTKINTOON KUULUVAN VAIHTOJAKSON RAPORTOINTI OPISKELIJAVAIHTOON LÄHTEVÄN MUISTILISTA

3 1 ULKOMAILLE LÄHTÖ KANNATTAA Kuopion Muotoiluakatemian kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelija oppii jo opintojen aikana ymmärtämään ja kohtaamaan kansainvälistyvän työelämän. Koulutuksen päättyessä opiskelija on saavuttanut sellaisen asenne-, tieto- ja taitotason, jota toiminta kulttuurialan kansainvälistyvässä työelämässä edellyttää. Ulkomailla suoritettu opiskelujakso tuo lisäarvoa Muotoilija (AMK) tai Medianomi (AMK) tutkintoosi ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksiasi. Voit opiskella esim. sellaisia kursseja, joita ei Muotoiluakatemiassa tai Suomessa ole tarjolla. Saat myös moniin tuttuihin asioihin uuden näkökulman, kun niitä käsitellään toisessa korkeakoulussa eri lähtökohdista ja eri tavoin. Oleskelu vieraskielisessä ympäristössä kohentaa kielitaitoasi, jopa sille tasolle, että voit käyttää sitä tulevassa työssäsi sujuvasti. Mahdollisesti voit oppia uuden kielen alkeet. Ulkomailla opiskelu myös itsenäistää tehokkaammin kuin kotimaassa oleskelu. Havainto siitä, että asioita voi tehdä toisin kuin Suomessa, on arvokas. Ulkomailla opiskelu ei aina ole juhlaa, vaan siihen sisältyy paljon tavallista arkea sekä uusia haasteita. Selviytyminen vieraalla kielellä ei aina ole helppoa. Näistä haasteista selviytyminen tuo kuitenkin onnistumisen elämyksiä ja tunteen siitä, että maailmalla pärjää. 2 OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET Opiskelijavaihto tarkoittaa lyhytaikaisia (vähintään 3 kk) opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa osana kotimaisen tutkinnon suorittamista. Muotoilija (AMK) tai Medianomi (AMK) - tutkintoon kuuluvan osan voi suorittaa ulkomaisessa korkeakoulussa. Opiskelijavaihto suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen ja vaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuonna. Useimmiten vaihto-opiskelu ajoittuu toiselle tai kolmannelle opiskeluvuodelle ja se edellyttää opintojen moitteetonta etenemistä. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Ulkomailla opiskelu on siis sekä ajallisesti että sisällöllisesti osa kotimaista tutkintoa, eikä näin ollen pidennä säännönmukaista tutkinnonsuoritusaikaa. Muotoiluakatemiassa opiskelijavaihto suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Ulkomailla suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja saman verran kuin vastaavana aikana omassa oppilaitoksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ulkomailla tulisi opiskella sanoja kursseja. Hopsiin suunnitellaan vaihdon toteutumisen ajalle tutkintoon kuuluvat opinnot, jotka korvataan myöhemmin vaihdossa suoritetuilla opinnoilla. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan työharjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. 2

4 3 OPISKELIJAVAIHTOON HAKEMINEN 3.1 VAIHTO-OHJELMAT LLP Erasmus Life Long Learning Programme (LLP) Erasmus on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta korkeakouluun. Yhtenä ohjelman keskeisistä toimintamuodoista on opiskelijavaihto. Kuopion Muotoiluakatemialla on Erasmus ohjelman kautta sopimus 16 ulkomaisen korkeakoulun kanssa lukuvuodelle Tämän lisäksi oppilaitoksella on kahdenvälisiä vaihtosopimuksia. Vaihto-ohjelmissa edellytetään, että ulkomailla suorittamasi opinnot hyväksytään osaksi suorittamaasi tutkintoa. Lähtiessään ulkomaille opiskelijavaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien (esim. Erasmus) kautta, opiskelija on vapautettu vastaanottavan korkeakoulu lukukausimaksuista. CIMO North-South-South North-South-South -ohjelmassa etelän ja pohjoisen korkeakoulujen välinen yhteistyö tapahtuu verkostoyhteistyön (hankkeet) muodossa. North-South-South verkostoa koordinoi aina yksi suomalainen korkeakoulu ja verkostoon kuuluu vähintään kaksi korkeakoulua. North-South- South -opiskelijavaihto on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla jossain North-South-South -apurahalla tuetun verkoston korkeakouluista ja joilla on takanaan vähintään ensimmäisen vuoden korkeakouluopinnot. Kuopion Muotoiluakatemiassa kirjoilla oleva opiskelija voi hakeutua opiskelemaan vaihtoohjelman kautta niihin vaihtokohteisiin, joiden kanssa Muotoiluakatemia on solminut vaihtosopimuksen ja/tai on mukana verkostoyhteistyössä. Vaihtopaikat seuraavaa koko lukuvuotta varten ovat haettavissa keväällä. Yhteistyökorkeakoulut ja opiskelijavaihtoa koskevat ehdot esitellään vuosittain tammi-helmikuussa järjestettävässä kv-tiedotustilaisuudessa. Tiedot oppilaitoksista, joiden kanssa Muotoiluakatemialla on LLP-Erasmus opiskelijavaihtosopimus löytyvät Repusta. Syksyllä tiedotus järjestetään vain jos vapaita vaihto-opiskelupaikkoja on täyttämättä. Opiskelijavaihdon suunnitteleminen ja siihen hakeminen (Erasmus) tapahtuu jo vaihtojaksoa edeltävänä lukuvuonna. Muotoiluakatemian sisäinen hakuaika lukuvuodelle : Vaihtojakso syyslukukaudella 2009, hakeminen mennessä. Vaihtojakso kevätlukukaudella 2010, hakeminen mennessä. Vaihto-ohjelman tai verkoston kautta opiskelijavaihtoon lähteminen on helppoa. Paperityötä on vähän ja lähettävä ja vastaanottava korkeakoulu auttavat käytännön asioissa. Vaihtoopiskelu on myös taloudellinen vaihtoehto. Vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja 3

5 vastaanottavassa korkeakoulussa. Savonia-ammattikorkeakoulu maksaa apurahan korvaamaan ulkomaille menosta aiheutuvia ylimääräisiä menoja, kuten matkakuluja. Ulkomaille on mahdollista saada opintotukea samoin perustein kuin kotimaahankin. Hakeminen tapahtuu opintotoimistosta tai repusta saatavalla hakemuksella, jossa ilmoitat kolme mahdollista vaihtokohdetta. Laitoksen opettajat tekevät päätöksen opiskelijavaihtoon lähtevistä Muotoiluakatemian sisäisen hakumenettelyn jälkeen. Valintakriteerejä ovat mm. opintomenestys, motivaatio, vaihto-opintojen soveltuvuus opintojen vaiheeseen ja vähimmäislaajuuteen sekä kielitaito. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella. Vaihtoon valituille järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa tarkennetaan vaihdon järjestämiseen liittyvät käytännöt. Hakuprosessin aikana sinun tulee täyttää vaihto-opiskeluun lähtevän opiskelijan opintosuunnitelmalomake ja sopia opinnoistasi laitoksen yliopettajan kanssa, joka allekirjoittaa ja hyväksyy opintosuunnitelman. Learning Agreement -lomake lähetetään hakemuksesi yhteydessä vastaanottavaan yliopistoon, joka vahvistaa suunnitelman. Opintosuunnitelman tarkoituksena on selventää vaihto-opiskelun lähtökohtia. Tämän jälkeen kansainvälisten asiain koordinaattori lähettää hakemuksesi ulkomaiseen kohdeyliopistoon, joka tekee lopullisen päätöksen valinnastasi. Useimpiin yliopistoihin on täytettävä myös vastaanottavan yliopiston oma hakulomake, jonka liitteeksi tulee alustava vaihtoajan opintosuunnitelma. Vasta vastaanottavan yliopiston päätöksen jälkeen voit olla varma vaihto-opiskelupaikastasi ulkomailla. 3.2 HAKEMINEN ITSENÄISESTI Ulkomaisiin korkeakouluihin voi hakeutua myös itsenäisesti vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Opiskelupaikan saaminen edellyttää yleensä kohdemaan kielen riittävää hallintaa sekä ennen kaikkea viitseliäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta ulkomaille hakeutuvien osalta pääsyvaatimukset vaihtelevat korkeakouluittain. Kaikki korkeakoulut eivät välttämättä vastaanota lyhytaikaisia (lukukausi/-vuosi) tulijoita vaihto-ohjelmien ulkopuolelta, joten tilanne on aina tarkistettava erikseen. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta tulevia saatetaan kutsua eri yliopistoissa eri nimillä (esim. guest student / free mover / visiting student). Mikäli olet hakemassa itsenäisesti ulkomaiseen oppilaitokseen suorittamaan tutkintoon kuuluvaa ulkomaanopintojaksoa, ota selvää hakuprosessista ja lukukausimaksuista ennakkoon. Hakuprosessi vaihtelee oppilaitoksittain. Varaudu myös vaadittujen asiakirjojen hankintaan, tutkintotodistusten käännättämiseen, mahdollisten vaadittavien kielitestien suorittamiseen sekä asunnon hankkimiseen. Muista, että postinkulku vie aikansa. Asioiden selvittäminen tulisi aloittaa vähintään vuotta ennen opintojen alkamista ulkomailla. 4

6 4. OPINTOJEN VERTAILTAVUUS, ECTS-JÄRJESTELMÄ ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer System) avulla pyritään edistämään opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista tunnustamista Euroopassa ja tätä kautta helpottamaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Eri maissa suoritettujen opintojen laajuutta ja arvostelua voidaan näin ollen verrata ECTS-arvosteluasteikon ja ECTS-pisteiden (opintoviikkojen) avulla. Monet ulkomaiset oppilaitokset ilmoittavat opintojaksojen laajuuden sekä kansallista että ECTS-järjestelmää käyttäen. Ulkomailla suoritettavaan opintojaksoon liittyen ECTSjärjestelmä helpottaa opintojen laajuuden ja annettujen arvosanojen vertailtavuutta sekä kvvaihtojaksolle laadittavan Learning Agreemen asiakirjan laatimista. Lukuvuoden keskimääräinen työmäärä on 60 opintopistettä (ECTS). Koko ammattikorkeakoulututkinto on opintopisteinä joko 210, 240 tai 270 pistettä. Opintojen laajuutta verrattaessa yksi ECTS opintopiste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä. Oheisen ECTSarvosteluasteikon avulla voidaan muuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanat ECTSarvosanoiksi ja päinvastoin. ECTS arvosana: Määritelmä: Savonia-amk arvosana: A erinomainen 5 B erittäin hyvä 4 C hyvä 3 D tyydyttävä 2 E välttävä 1 FX ala-arvoinen 0 F ala-arvoinen 0 Taulukko 1. ECTS-arvosteluasteikon ja Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanojen suhde 5 KIELITAITO JA OPETUSKIELI Opiskelijavaihtoa suunnittelevan on syytä ottaa kielivalmentautuminen opintoihin mukaan jo heti opintojen alkuvaiheessa. Pääsääntö on, että opetus vastaanottavassa yliopistoissa tapahtuu maan omalla kielellä. Mahdollisen englanninkielisen opetuksen määrä ja laatu vaihtelevat maittain, yliopistoittain ja jopa samankin yliopiston sisällä oppiaineittain. Monissa maissa ja yliopistoissa ei englanninkielistä opetusta ole lainkaan. Erasmus-opiskelijoilta ei yleensä vaadita kielitestejä, mutta mahdollisiin vaihto-ohjelman tarjoamiin valmisteleviin kielikursseihin 5

7 kannattaa osallistua. Joissakin yliopistoissa järjestetään myös maksullisia kielikursseja ennen lukukauden alkua. Seuraavassa on esitelty yleisimmät kielitutkinnot. Oman kielitaidon testaamista kannattaa harkita, vaikka testituloksia ei varsinaisesti vaihtoon haettaessa tarvittaisikaan. YLEISET KIELITUTKINNOT Yleiset kielitutkinnot on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa tehtävissä, joita aikuiset voivat kohdata henkilökohtaisissa, julkisissa, koulutukseen ja työhön liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Tutkinnoissa mitataan siis aikuisen toiminnallista kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus ja kielitaidon katsotaan ilmenevän kykynä ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa. Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Testien arvioinnissa käytetään Euroopan Neuvoston suositusten mukaista 6-portaista kielitaidon tasoasteikkoa. Kielitaito jaetaan siis taitotasoihin, alkeista lähes täydelliseen kielen hallintaan. Yleiset kielitutkinnot järjestetään marraskuussa ja huhtikuussa valtakunnallisina tutkintopäivinä. Testipaikkoina toimivat järjestämisluvan saaneet aikuisoppilaitokset (yli 100) ja eräät korkeakoulut. Testipaikat ottavat vastaan ilmoittautumisia syyskuussa ja helmikuussa sekä huolehtivat testien käytännön järjestelyistä. Vieraiden kielten testipaketteja saa sekä suomen- että ruotsinkielisinä, joten tutkinnon suorittaja voi ilmoittautumisen yhteydessä valita, kummalla kielellä hän tehtävät haluaa. Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 58 euroa (perustaso), 77 euroa (keskitaso) ja 125 euroa (ylin taso)/testi. Tutkintojen järjestäjät perivät tutkintomaksut ja peittävät niillä tutkintojen järjestämisestä aiheutuvat valvonta-, materiaali- ja tiedotuskulut. Lisätietoja TOEFL The Test of English as a Foreign Language Yhdysvaltoihin ja Kanadaan hakijoiden on yleensä suoritettava TOEFL -testi (Test of English as a Foreign Language) osana hakuprosessia. Lisätietoja testistä löytyy osoitteista Tällä hetkellä TOEFL-testejä järjestää Premeria Helsingissä. Testillä mitataan ei-äidinkielisten puhujien kielitaito Pohjois-Amerikassa puhuttavassa englanninkielessä. Testi kuuluu yli 4000:n yliopiston, korkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen pääsyvaatimuksiin. Testin voi suorittaa joko tietokoneen avulla tai perinteisesti kynää ja paperia käyttäen, mikäli tietokonetesti ei ole mahdollinen. 6

8 Tutkinto on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli ei ole englanti. Kokeessa arvioidaan kuullun ja luetun ymmärtäminen sekä kirjallinen ja suullinen taito. Erityisesti kokeella arvioidaan, miten hyvin henkilö pystyy tehokkaasti kommunikoimaan englanniksi. Arvioinnissa noudatetaan kansainvälistä viisitasoista asteikkoa. EILC Erasmus Intensive Language Courses Erasmus-vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat osallistua intensiivisille kielivalmennuskursseille (EILC), joita järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa. 3-8 viikkoa kestävät kurssit järjestetään syyslukukaudella opintonsa aloittaville heinä-syyskuussa ja kevätlukukaudella tammi-helmikuussa. Kurssit ovat Erasmus-opiskelijoille maksuttomia ja kurssille hyväksytyille opiskelijoille myönnetään erillinen apuraha. Vuonna 2008 kursseille hyväksytyt suomalaiset Erasmus-opiskelijat saivat 400 euron suuruisen apurahan. Suomalaiset voivat hakea EILC-kurssille seuraaviin maihin: Belgia (flaaminkielinen osa), Bulgaria, Tanska, Italia, Alankomaat, Portugali, Islanti, Norja, Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Kreikka, Romania, Slovenia, Slovakia ja Turkki. Vaihtoon hyväksytyt Erasmus-opiskelijat hakevat EILC-kursseille Savoniaammattikorkeakoulun kautta. Mikäli opiskelija on hyväksytty opiskelijavaihtoon EILC-kurssille oikeuttavaan maahan, hakemukset hoidetaan yhdessä kv-koordinaattorin kanssa. Haku päättyy syyslukukauden kursseille toukokuussa ja kevätlukukauden kursseille lokakuussa. Hakemusten tulee olla perillä kurssijärjestäjällä määräaikaan mennessä. Lisätietoja: EILC-kurssien tiedot maittain löytyvät komission www-palvelusta osoitteesta: noin pari kuukautta ennen hakuajan alkua. Palvelusta löytyvät perustiedot kustakin kurssista, hakulomake sekä hakuohjeet. Kielikurssille osallistuneet raportoivat kurssista kurssin jälkeen, ohjeet CIMO:N sivuilla 6 OPINTOJEN RAHOITTAMINEN Ulkomailla opiskelusta ja elämisestä aiheutuu aina ylimääräisiä kuluja. Opintojen rahoitus on hankittava pääsääntöisesti kotimaasta jo ennen lähtöä, sillä kohdemaassa rahoituksen järjestäminen on hyvin vaikeaa ja perustutkinto-opiskelijalle usein jopa mahdotonta. Lisäksi joissakin maissa halutaan jo etukäteen varmistaa opiskelijan toimeentulo, esimerkiksi oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Lähtiessään ulkomaille opiskelijavaihtoon virallisten vaihtoohjelmien (esim. Erasmus) kautta, opiskelija on vapautettu vastaanottavan korkeakoulu lukukausimaksuista. Kuopion Muotoiluakatemian opiskelijalla on mahdollisuus saada lukuvuoden aikana suoritettaviin ulkomaanopintoihin rahoitusta seuraavista lähteistä: 7

9 6.1 OPINTOTUKI Opintotukea voidaan myöntää ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Vaihtoopiskelijaksi lähtevän opintojen tulee siis sisältyä Savonia-ammattikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Vaihtoon lähtevä opiskelija saa normaalin opintorahan. Asumislisä on yleensä vakiomääräinen ja sen suuruus riippuu kohdemaasta. Opintolainaa on mahdollista saada korotettuna vaihto-opintoihin. Opintotuen myöntämisen yleisenä ehtona on opintojen edistyminen (keskimäärin 4,8 opintopistettä / tukikuukausi). Opiskelijan tulee huolehtia, että vaihto-opiskelun jälkeen ulkomailla suoritetut opinnot kirjataan rekisteriin oikealle lukuvuodelle. Opinnot tulee kirjata sille lukuvuodelle, jonka aikana ne tosiasiallisesti on suoritettu. Vaihto-opiskelun tulee mahtua enimmäistukiaikaan. Opintotuen enimmäistukiaikaa ei voida pidentää vaihto-opiskelun vuoksi. Opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin haetaan olosuhdemuutosilmoituksella (OTm). Ilmoita selkeästi, mitä tukea/tukia haet vaihtoajalle. Lomakkeita saa opintotoimistosta, Kelan toimistoista sekä Kelan verkkosivuilta. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain, jolloin opintosuorituksia verrataan käytettyyn opintotukeen. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Kuopion Muotoiluakatemian opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtojakson päätyttyä. Muista myös, että ulkomailla suoritetuista opinnoista voi hakea mahdollisia kieliopintokorvaavuuksia kielen opettajalta. Jos vaihtojakson kestossa tapahtuu muutoksia, asiasta pitää ilmoittaa viipymättä kvkoordinaattorille muutoksen vahvistusta varten. Opintotuki tulee hakea uudella hakemuksella. Ilman vahvistusta jakson pidentymisestä opintotukea ei voida myöntää jatkoajalle. Mikäli vaihtojakso lyhenee, voi mahdollisesti syntyä liikamaksua ja seurata takaisinperintää. Kuopion Muotoiluakatemiasta ulkomaille tutkintoon kuuluvaan opiskelijavaihtoon lähtevien opiskelijoiden opintotukiasiat hoidetaan omassa opintotoimistossa, ei Kelan paikallistoimistossa, jossa hoidat ainoastaan vaihtoon liittyen eurooppalaisen sairaanhoitokortin hakemiseen liittyvät käytännöt. 6.2 VAIHTO- JA HARJOITTELUOHJELMIIN KUULUVAT APURAHAT, LLP Erasmus Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää lukuvuonna ulkomailla yli 3 kk:n pituisen tutkintoon kuuluvan vaihtojakson suorittavalle opiskelijalle LLP Erasmus apurahan. Apurahan suuruudet ovat seuraavat: 8

10 3 4 kk 5 6 kk 7 8 kk yli 9 kk LLP Erasmus apuraha Taulukko 2. LLP Erasmus apurahan suuruudet lukuvuonna , tieto apurahoista lukuvuonna tarkentuu sopimuskauden alkaessa. Hakemus: Apuraha haetaan Savonia-ammattikorkeakoulun kv-toimistosta. Hakulomake saatavana opintotoimistosta tai kv-koordinaattorilta. Hakuajat lukuvuonna : ei määriteltyä hakuaikaa, apuraha haetaan ulkomaisen opiskelupaikan varmistuttua Hakemukset ja apurahan maksu: toimitetaan kv-koordinaattorille tai Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Opintotoimisto toimittaa hakemukset edelleen Savonia ammattikorkeakoulun kv-toimistoon, joka maksaa apurahan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille noin kuukausi ennen ilmoitettua vaihdon alkamispäivämäärää. 6.3 KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN APURAHA ULKOMAILLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN Mikäli olet hankkinut vaihtopaikan itsenäisesti tai olet lähdössä vaihtoon Muotoiluakatemian kahdenvälisen yhteistyön kautta voit hakea Kuopion Muotoiluakatemian apurahaa perusopiskelijoiden opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelemaan tai harjoittelemaan vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Hakemus: Vapaamuotoinen hakemus, josta tulee ilmetä hakijan tiedot, vaihdon kohde, vaihdon ajankohta ja sen kesto, vaihdon kustannusarvio, haettavan apurahan määrä sekä vaihdon perustelut, tavoitteet ja merkitys tulevaisuuden suunnitelmissa. Hakuajat lukuvuonna : ei määriteltyä hakuaikaa Hakemukset ja apurahan maksu: Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan talous- ja hallintojohtaja Leena Innaselle ja toimitetaan Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Apurahan myöntämisen jälkeen opiskelijan tulee allekirjoittaa opintotoimistossa apurahan maksamiseen liittyvä vastaanottamispäätös. Apuraha maksetaan allekirjoituksen jälkeen opiskelijan hakemuksessa mainitsemalle pankkitilille. 6.4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMALIIKKUVUUS- JA TYÖHARJOITTELUAPURAHA Savonia-ammattikorkeakoulun omaliikkuvuusapuraha Savonia ammattikorkeakoulun omaliikkuvuusapurahaa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelemaan tai harjoittelemaan vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Apurahaa voivat hakea ne opiskelijat jotka ovat hankkineet vaihtopaikan itsenäisesti tai ovat lähdössä vaihtoon Muotoiluakatemian kahdenvälisen yhteistyön kautta. Opiskelijat, jotka hankkivat itse vaihtopaikan tai 9

11 lähtevät vaihto-ohjelmien ulkopuolella saavat myös matka-avustuksen, joka vastaa suuruudeltaan LLP Erasmus-apurahaa. Edellytyksenä on, että oma koulutusyksikkö hyväksyy opinnot tai harjoittelun osaksi tutkintoa. Hakemus: Apuraha haetaan Savonia ammattikorkeakoulun kv-toimistosta. Hakulomake saatavana opintotoimistosta tai kv-koordinaattorilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitset vaihdon kustannusarvion sekä vaihdon perustelut, tavoitteet ja merkityksen tulevaisuuden suunnitelmissa. Hakuajat lukuvuonna : Ei määriteltyä hakuaikaa, apuraha haetaan ulkomaisen opiskelupaikan varmistuttua. Hakemukset ja apurahan maksu: Hakemukset toimitetaan Kuopion Muotoiluakatemian opintotoimistoon PL 98, Kuopio. Opintotoimisto toimittaa hakemukset edelleen Savonia-ammattikorkeakoulun kv-toimistoon, joka maksaa apurahan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille noin kuukautta ennen ilmoitettua vaihdon alkamispäivämäärää Savonia-ammattikorkeakoulun apuraha ulkomailla suoritettavaa työharjoittelua varten Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla yli 3 kk:n pituisen työharjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Opiskelijan tulee liittää kopio allekirjoitettusta työharjoittelusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämä työharjoittelun apuraha on tarkoitettu matka- ja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. 3 5-kk 6 8 kk yli 9 kk Amerikka, Afrikka, Australia, Aasia 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk Eurooppa Taulukko 3. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän työharjoitteluapurahan suuruudet 6. 5 LISÄRAHOITUSMAHDOLLISUUDET oman laitoksen mahdollisesti myöntämä matka-apuraha yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamia stipendejä kannattaa hakea, vaikkakin perustutkinto-opiskelijan mahdollisuudet saada niitä ovat rajalliset. kotikunnat saattavat myöntää hakemuksesta opintostipendejä. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO myöntää vuosittain valtioiden välisten kulttuurisopimusten perusteella hakemuksesta apurahoja lähinnä jatko-opiskelijoille. SYL:n apurahalinkki: säätiöpalveluiden omat nettisivut: spalvelu/verkossa.html. 10

12 7 VAKUUTUKSET JA TERVEYDENHUOLTO VAKUUTUKSET Ulkomaille tutkintoon kuuluvaan opiskelijavaihtoon lähtevillä opiskelijoilla ei ole vakuutusta Savonia-ammattikorkeakoulun puolesta. Opiskelijan on huolehdittava vakuutuksistaan itse. Kaikilla EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vaihtoon lähtevillä opiskelijoilla on oltava kattava sairaus- ja tapaturmavakuutus. Vakuutuksen ottaminen on myös yksi mahdollisesti myönnettävän apurahan edellytys. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista myös EU- ja ETA- maihin lähteville opiskelijoille eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi. Jos matkustat Venäjälle, ota selvää minkä vakuutusyhtiöiden matkavakuutukset kelpaavat viisumia haettaessa. Etsi ja ota itsellesi sopivimmat ja kattavimmat matka-, vastuu- ja matkatavaravakuutukset esimerkiksi äkillisen sairastumisen, tapaturmien, varkauksien tai erikoiskuljetusten varalta. Kannattaa vertailla eri vakuutusyhtiöitä. Sijoitus vakuutukseen kannattaa aina oman turvallisuutesi vuoksi. Ulkomailla työharjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta tai vastuuvakuutusta joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja tai vahingon aiheuttamisesta koituvia korvauskuluja. Ulkomaille työharjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. TERVEYDENHOITO EU- ja ETA-maissa tarvitset eurooppalaisen sairaanhoitokortin sairaanhoitoetuuksia saadaksesi. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia haetaan kirjallisesti Kelan toimistosta. Selvitä kohdemaasi sairaanhoitoetuudet ja toimintatavat sairastumistapauksissa etukäteen. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta. Mikäli sinulla on pitkäaikaissairaus, hanki englanninkielinen selvitys terveydentilasta. Ota mukaan reseptit sekä riittävästi käyttämiäsi lääkkeitä. Mikäli tarvitset säännöllistä hoitoa, selvitä tarvittavat todistukset ja hoidon saatavuus etukäteen. Huolehti rokotuksista hyvissä ajoin. Muista maakohtaiset lisärokotukset ja -lääkitykset. Ota rokotustodistus mukaan matkalle. Venäjällä tarvitset HIV-todistuksen ja monesti myös esim. keuhkokuvat asuntolaa varten. Hampaat on hyvä hoitaa kuntoon ennen vaihtoon lähtöä (esim. viisaudenhampaiden poisto). Opis- 11

13 kelijaterveydenhoitaja neuvoo mielellään ulkomaille lähteviä opiskelijoita terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla. Jos sairastut Euroopassa" - opas (www.kela.fi) sekä myös osoitteista ja Kv-koordinaattorille tulee toimittaa ennen vaihtoon lähtemistä kopiot passista, vakuutuskirjasta sekä eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. 8 OLESKELU- JA TYÖLUVAT EU- ja ETA -maihin ei tarvitse hankkia oleskelulupaa etukäteen. Mikäli oleskelet vaihtoopiskelijana toisessa EU- tai ETA -maassa yli kolme kuukautta, sinun tulee yleensä hankkia oleskelulupa tai rekisteröityä paikan päällä. Kysy lisätietoja kohdeyliopistostasi saapumisesi jälkeen. Oleskelulupa haetaan maahan saapumisen jälkeen paikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteriviranomaiselta. Oleskelulupa on yleensä maksullinen ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan tapauskohtaisesti passi (kopio, alkuperäinen esitettävä), opiskelutodistus sekä selvitys opintojen rahoituksesta. Jos matkustat maahan, johon tarvitset viisumin, muistathan hakea sitä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtemistä. Viisumihakemusten käsittelyajat saattavat olla yllättävän pitkät. Viisumikäytännöt muuttuvat jatkuvasti, joten tarkista aina viimeisimmät tiedot kohdemaasi suurlähetystöstä tai konsulaatista. Puutteellisia hakemuksia ei yleensä käsitellä, joten täytä viisumihakemuslomakkeet huolellisesti ja noudata tarkoin annettuja ohjeita mm. tarvittavista liitteistä. Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saa ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Työharjoittelu on osa tutkintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. 9 VAIHTOJAKSON PIDENTÄMINEN Mikäli haluat pidentää vaihtojaksoasi, ota ensin yhteys kohdeyliopistosi kv-toimistoon ja tiedustele jatkomahdollisuutta. Mikäli asialle ei heidän puolestaan ole estettä, ole sen jälkeen yhteydessä Muotoiluakatemian kv-koordinaattoriin. Ilmoita, mikä olisi uusi vaihdon päättymispäiväsi (=opintojen päättymispäivä). Erasmus-vaihdon osalta jatkamiselle ei yleensä ole mitään estettä, mikäli tehty yhteistyösopimus sen sallii. Mikäli vaihdon pidentäminen onnistuu ja haluat nostaa ulkomaan asumislisää tuona aikana, ota yhteys opintotoimistoon. Sinun tulee täyttää uusi opintotuen olosuhdemuutosilmoitus jatkokuukausien osalta. 12

14 10 TODISTUS VAIHTOJAKSOSTA SEKÄ SUORITETUISTA OPINNOISTA Pyydä vaihtoyliopistosi Erasmus-koordinaattoria allekirjoittamaan Letter of Confirmation todistus, jolla voit osoittaa vaihtoaikasi. Todistus palautetaan opintotoimistoon vaihdon päätyttyä. Ota vaihtokohteesta mukaan todistus suorittamistasi opinnoista (esim. paikallinen opintorekisteriote). Vaihtoehtoisesti todistus saatetaan postittaa sinulle jälkikäteen Suomeen. Varmista, että lähettäjällä on ajan tasalla olevat osoitetietosi. Todistuksessa olisi hyvä näkyä suorittamiesi kurssien laajuus opintopisteinä. Eurooppaan suuntautuvassa vaihdossa käytetään apuna ns. ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System), jonka avulla opintojen laajuutta on helppo vertailla. Yksi ECTS opintopiste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä. Mikäli kohdeoppilaitoksessasi ei ole käytössä ECTS-järjestelmää on opintojen vastaavuutta mahdollista tarkastella vertailemalla kurssien vaatimaa työ- ja opetustuntimäärää. Ota talteen myös paikallinen opinto-opas, jossa näkyy suorittamiesi kurssien sisällöt. Näiden dokumenttien avulla voit hakea opintojen korvaavuuksia laitoksesi yliopettajalta. 11 TUTKINTOON KUULUVAN VAIHTOJAKSON RAPORTOINTI Tutkintoon kuuluvasta kv-vaihtojaksosta tulee vaihdon päätyttyä kirjoittaa raportti. Raportti toimii dokumenttina maksetun apurahan asianmukaisesta käytöstä. Raportti toimitetaan sähköisessä muodossa viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua paluusta kv-koordinaattorille, joka toimittaa ne kirjastoon. Opiskelijat ja opettajat voivat lukea matkaraportteja kirjaston lukusalissa. VAPAAMUOTOINEN RAPORTTI Matkaraportin tarkoituksena on arvioida 1) opiskelijavaihdon tavoitteiden toteutumista 2) opiskelijan kokemuksia vaihtojaksosta sekä 3) antaa muita opiskelijoita ja opettajia hyödyttäviä ja kehittäviä tietoja koko kouluyhteisölle. Raportti laaditaan vapaamuotoisena, mutta sen tulee sisältää esimerkiksi tässä ohjeessa myöhemmin mainitut osiot. Raportin tulee olla jäsennelty ja kuvata ensisijaisesti opintoja. Muut aktiviteetit, asuminen ym. tulevat lisänä eivät pääasiana. Matkaraportti kirjoitetaan mahdollisimman tiiviiseen muotoon, jotta sen sähköinen luettavuus on helpompaa. Raportin tulee olla kieliasultaan korrekti ja arkistointikelpoinen. Liitteenä voi olla kurssikuvauksia oppilaitoksen opetussuunnitelmasta sekä kurssitehtävien "briefejä", kuvia ym. Raportin voit muotoilla seuraavasti: 1. Vaihdon yleiset tiedot (raportin vasempaan yläkulmaan) Oppilaitoksen nimi / opetusyksikön nimi Opiskelijan nimi, koulutusohjelma, ryhmäkoodi Vaihdon kohde (maa, kaupunki, organisaatiot) Vaihdon suoritusajankohta, lähtö- ja tulopäiväykset 2. Vaihdon kuvaus, tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 13

15 Raportissa kuvataan lyhyesti vaihdon kohde (oppilaitos), opiskelulle asetetut tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista suhteessa kohteen antamiin mahdollisuuksiin. Kuvaa kohteen hyviä puolia ja kerro myös mahdollisista negatiivisista kokemuksista. Raportissa kuvataan vaihtoon liittyvät käytännöt pääpiirteittäin sekä mieleen jäävimmät kokemukset. Raportin tulee sisältää sellaisia asioita, jotka helpottavat toisten opiskelijoiden lähtemistä ja antavat opettajille lisätietoa vaihdon ja opiskelun järjestelyistä kohteessa, esimerkiksi asumiseen, lukuvuoden ajoitukseen, pankki/raha-asioihin, turvallisuuteen, päivittäiseen liikkumiseen ja kulkuyhteyksiin sekä tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen liittyviä tietoja. Minkälaisia varusteita on hyvä ottaa mukaan tai hankkia kohteessa. (Lakanat, pyyhkeet, astiat, työvaatteet, työkengät, kirjallisuutta tms.) 3. Opiskelijavaihdon merkitys osana opiskeluasi Kuvaa vaihdon aikana suorittamiasi opintoja lyhyesti Kuvaa kansainvälisten taitojesi kehittymistä sekä matkustamiseen, kulttuurisuuteen, kielitaitoon ja erityisesti työelämän toimintatapojen ymmärtämiseen liittyvän osaamisesi kehittymistä. 4. Kustannusten kuvaus Laske vaihtojakson kustannukset yhteensä. Paljonko rahaa tarvitaan välttämättömiin menoihin, kuten matkat, asuminen, päivittäinen liikkuminen ruoka ja muut perustarpeet? Kerro myös mielenkiintoisista nähtävyyksistä ja tutustumiskohteista lähellä vaihtokohdettasi ja paljonko omaa rahaa mielestäsi kannattaa varata lomaviikon ajalle LETTER OF CONFIRMATION Erasmus-opiskelijoiden tulee palauttaa opintotoimistoon vaihtoyliopiston allekirjoituksellaan vahvistama Letter of Confirmation -todistus. 14

16 12 OPISKELIJAVAIHTOON LÄHTEVÄN MUISTILISTA 1. Osallistu kv-infotilaisuuteen, joka järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Tilaisuudessa esitellään seuraavan lukuvuoden opiskelijavaihtomahdollisuudet 2. Muotoiluakatemian sisäinen kv-haku. Hakulomakkeen saat opintotoimistosta tai repusta. Hakulomakkeessa ilmoitat kolme toiveesi mukaista vaihtokohdetta. 3. Palauta sisäinen kv-vaihtohakemus hakuajan päättymiseen mennessä opintotoimistoon. 4. Laitoksen opettajat tekevät päätöksen opiskelijavaihtoon lähtevistä Muotoiluakatemian sisäisen hakemusmenettelyn jälkeen. Valintakriteerejä ovat mm. opintomenestys, motivaatio, vaihto-opintojen soveltuvuus opintojen vaiheeseen ja vähimmäislaajuuteen sekä kielitaito. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella. 5. Kv-koordinaattori ilmoittaa valinnasta kaikille vaihtoon hakeneille. 6. Vaihtoon valitun tulee ilmoituksen jälkeen vahvistaa, ottaako vastaan tarjotun opiskelijavaihtopaikan. 7. Osallistu vaihtoon valituille järjestettävään tiedotustilaisuuteen, jossa saat tarkemmat tiedot vaihtoosi liittyvistä käytännöistä. 8. Kv-koordinaattori lähettää tiedot vaihtoon valituista vastaanottavaan oppilaitokseen. 9. Vastaanottava oppilaitos tekee päätöksen opiskelijavaihdon toteutumisesta. Odota vastaanottavan oppilaitoksen päätös. He myös postittavat sinulle mahdollisen tiedotusmateriaalin. 10. Hoida vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt; asuminen, rahoitus, vakuutukset, eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä matkajärjestelyt 11. Varaa aika kv-koordinaattorille. Tapaamisessa sinun tulee palauttaa seuraavat asiakirjat: tutkintoon kuuluvan vaihtojakson opintosuunnitelma, johon on merkitty täällä suoritettavaan tutkintoon kuuluvat opinnot eli ne opinnot jotka vaihtojakson aikana suoritettavilla opinnoilla korvataan. Opintosuunnitelman hyväksyy yliopettaja allekirjoituksellaan. kopio passista, vakuutuskirjasta, eurooppalaisesta sairaanhoitokortista mahdolliset apurahahakemukset tapaamisen jälkeen voit noutaa opintotoimistosta tarvittavan todistuksen tutkintoon kuuluvaan kv-opiskelijavaihtoon osallistumisesta sekä sinulle maksetusta apurahasta maahantulo- ja 3 kk:n oleskelulupamuodollisuuksia varten. Englanninkielisen opiskelutodistuksen saat opintotoimistosta 12. Kirjoittaudu vastaanottavaan oppilaitokseen. Esitä oppilaitoksittain vaadittavat dokumentit. 13. Vaihtojaksosi lähestyessä loppuaan pyydä vaihtoyliopistosi Erasmus-koordinaattoria allekirjoittamaan Letter of Confirmation -todistus, jolla voit osoittaa vaihtoaikasi. Todistus palautetaan opintotoimistoon vaihdon päätyttyä. Ota vaihtokohteesta mukaan todistus suorittamistasi opinnoista (esim. paikallinen opintorekisteriote). Vaihtoehtoisesti todistus saatetaan postittaa sinulle jälkikäteen Suomeen. Varmista, että lähettäjällä on ajan tasalla olevat osoitetietosi. 14. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain, jolloin opintosuorituksia verrataan käytettyyn opintotukeen. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Kuopion Muotoiluakatemian opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtokauden päätyttyä. 15

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III Mira Pihlström opintosihteeri (kansainväliset asiat) Erasmus-opiskelijavaihto yksiköllä yli 70

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin Vaihda maisemaa! -tapahtuma 22.1.2105 ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE KO102 Marita Puikkonen 22.1.2015 Vaihda maisemaa! ERASMUS+ Haluaisitko lähteä opiskelemaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Dekaanin päätös 1 (5) Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Tuotantoteknologian opintosuunta / Vuoriteollisuus

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä apurahoja opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 / 15.8.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Tuotantoteknologian opintosuunta

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 / 15.8.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Rikastustekniikka tai Tuotantoteknologian

Lisätiedot

Kansainvälinen opiskelijavaihto 17.11.2011

Kansainvälinen opiskelijavaihto 17.11.2011 Yleisiä periaatteita Valmistelut Erasmus-kohteet Muut ohjelmat Aikatauluja Kansainvälinen opiskelijavaihto 17.11.2011 Hakeminen ja jatkovaiheet Stipendit Kv. opiskelijapalvelut Lisätietoja Miksi lähteä,

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017?

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017? Kv-info 12.9.2016 Venäjälle Opetushallitus + oppilaitos rahoittavat toimintaa Mahdollisuus n. kymmenelle vuodessa SASKYssä, n.4-6 vkoa Oppilaitosvaihto Pietarin restaurointialan kouluun SOKOS- hotelleissa

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

LÄHTÖORIENTAATIO 23.4. JA 9.5.2014. Ennen lähtöä, vaihdossa, vaihdon jälkeen Riitta Kataja, Erasmus-koordinaattori

LÄHTÖORIENTAATIO 23.4. JA 9.5.2014. Ennen lähtöä, vaihdossa, vaihdon jälkeen Riitta Kataja, Erasmus-koordinaattori LÄHTÖORIENTAATIO 23.4. JA Ennen lähtöä, vaihdossa, vaihdon jälkeen Riitta Kataja, Erasmus-koordinaattori Lähtöorientaatio opinnot kielitaito kulttuurit itsetuntemus CV ERASMUS-LÄHTÖORIENTAATIO: 1. Yleistä

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

UEF Cross-Border Network

UEF Cross-Border Network FIRST-koordinaattorikokous CIMO 21.11.2011 FIRST-verkoston kokemuksia yhteistyöstä: UEF Cross-Border Network Merja Kuokkanen/Itä-Suomen yliopisto Verkoston toimijat Koordinaattori 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen

Lisätiedot

Ohjeet yksilölliseen vaihtoon aikoville

Ohjeet yksilölliseen vaihtoon aikoville Ohjeet yksilölliseen vaihtoon aikoville 1.1. Kansainväliseen vaihtoon hakeminen Jos olet lähdössä tekemään työssä oppimisjaksoa ulkomailla, aloita sen suunnitteleminen ajoissa, mieluiten vähintään kolme

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin 2 VALMISTELUIDEN ALOITUS Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin kanssa sähköpostitse 3 KIELI- JA KULTTUURIVALMENNUS

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Va Opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Vaihtoinfo 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Yleistä Erasmus-vaihdosta Hakuprosessi Opintojen sisällyttäminen tutkintoon HOPS ja vaihdossa suoritettavat opinnot Kurssien kirjaaminen opintorekisteriin

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Erasmus-vaihto Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Riitta Kataja - koulutussuunnittelija - study.humanities@oulu.fi - huone KE217 (G2-ovi, 2 krs. Opintokatu), puh.

Lisätiedot

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 - VAIHTOONLÄHTIJÄN MUISTILISTA Kaisa Nikku, Anne Makkonen - KANSAINVÄLINEN VIESTINTÄ Laurent Tran-Nguyen www.lut.fi/kv-opiskelijavaihto Vaihtoonlähtijän muistilista - Ennen lähtöä

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Vaihto-opinnot ulkomailla Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Miksi vaihtoon? Globaalit työmarkkinat Kansanvälisestä kokemuksesta hyötyä työelämässä; tuo vaihtokokemuksesi esille

Lisätiedot

ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет

ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет SISÄLLYS Elä, näe ja kansainvälisty 3 OPISKELIJAVAIHTO Kuka voi lähteä opiskelijavaihtoon? 5 Vaihtoaika ja -ajankohta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN VAIHTOEHTONA POHJOLA ALTERNATIV NORDEN 14.11.2014 HEIDI ILOMÄKI & LARS BÄCKMAN Kansainvälisen vaihdon palvelut MIKSI LÄHTISIN? Kielitaito Ulkomaankokemus Itsenäistyminen Uusia

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto. Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja

Erasmus-opiskelijavaihto. Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja Erasmus-opiskelijavaihto Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja erasmus@uta.fi Infotilaisuuden aiheet Erasmus-opiskelijavaihto ja haku vaihtoon Erasmus-harjoittelijavaihto Kansainvälistymiskokonaisuus

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely

1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely HAKUOPAS KANSAINVÄLISEEN VAIHTOON 2015 1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely Suomen Hammaslääketieteen

Lisätiedot

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta VAIHTO-INFO Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi:

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Ruotsi on suosittu opiskelumaa

Ruotsi on suosittu opiskelumaa OPISKELEMAAN RUOTSIIN 3.12.2009 Ruotsi on suosittu opiskelumaa Vuonna 2008 Ruotsi oli suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 4. suosituin korkeakouluvaihdon kohdemaa Vuonna 2008 suomalaisista korkeakouluista

Lisätiedot

M A A I L M A A V O I N N A KV-opiskelijavaihto, Kaisa Nikku, KV-Palvelut

M A A I L M A A V O I N N A KV-opiskelijavaihto, Kaisa Nikku, KV-Palvelut M A A I L M A A V O I N N A, Kaisa Nikku, KV-Palvelut MAAILMALLE! Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, Belgia, Ranska, Itävalta, Liechtenstein, Sveitsi,

Lisätiedot

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma 27.4.2017 Esityksen sisältö Opiskelija ulkomaille Vaihto-opiskelija Koko tutkinto ulkomailla

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot