KARKKILAN KAUPUNKI NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Oppilaitos Koulutuksen järjestäjä 2 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 2 3. RAKENNUSPAIKKA 2 4. HANKKEEN PERUSTIEDOT Kohteen kuvaus Rakennushistorialliset tiedot Hankkeen aikataulu ja vaihejako 2 5. RAHOITUS 2 6. PERUSTELUT HANKKEELLE Selostus nykytilanteesta Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet Tavoitteet fyysiselle ympäristölle Vaihtoehtoiset ratkaisut Seuraukset jos hanke ei toteudu Kiinteistön kunto 2 7. MITOITUSPERUSTE Perus- ja esiopetus Henkilökunta Taiteen perusopetus Työväenopiston opetus 2 8. TILANTARVESELVITYS JA TILAOHJELMA Huonetilaohjelman kuvaus Tilaluettelo ja tilavaatimukset Väestönsuojeluvaatimukset Järjestelmävaatimukset 2 9. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset 2 sivu 2/12

3 12. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT 2 Liitteet Liite 1: Huonetilaohjelma (3 s.) Liite 2: Tarveselvitys(11 s. ) Liite 3: Oppilasennuste (1 s. ) Liite 4: Kuntoarvioraportin yhteenveto (9 s.) Liite 5: Asemakaavakartta ja -määräykset (5 s. ) Liite 6: Irtaimen omaisuuden uushankintasuunnitelma (3 s.) Liite 7: Sisäliikuntatilan tarveselvitys Liite 8: Tonttisovituspiirustus ja pohjakaaviot Liite 9: Havainnepiirustukset (4 s.) 1. sivu 3/12

4 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 1 Oppilaitos Nyhkälän koulu Huhdintie 13, KARKKILA Puhelin yhdyshenkilö Tapani Valonen, rehtori 2 Koulutuksen järjestäjä Karkkilan kaupungin sivistystoimiala Valtatie 26, KARKKILA Puhelin Faksi yhdyshenkilö Niku Tuomisto, sivistystoimen johtaja 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Karkkilan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, yhdyshenkilö Kari Setälä, tekninen johtaja Puhelin Hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Niku Tuomisto, sivistystoimen johtaja Kari Setälä, tekninen johtaja Tapani Valonen, rehtori Marjaliina Moilanen, varhaiskasvatuksen yksikön johtaja Jari Kymäläinen, työväenopiston rehtori Pertti Kyyhkynen, kaavoituspäällikkö Paula Mäenpää, rakennustarkastaja Jari Salmisto, tekninen isännöitsijä Anu Frosterus, kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja Jouni Saari, kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja Risto Sintonen, teknisen lautakunnan edustaja Ulkopuolisena asiantuntijana on ollut: Kari O. Laine, rakennusarkkitehti 3. RAKENNUSPAIKKA Käyntiosoite: Huhdintie 13, KARKKILA Kiinteistötunnus sivu 4/12

5 Tontin pinta-ala 9790 m2 Korttelialuetta koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty Karkkilan kaupunginvaltuustossa Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus YO = opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue Tehokkuusluku e=0,5 Rakennusoikeus 4895 m2 josta käytetty 4314 m2 Asemakaavassa on osoitettu 2-kerroksiselle laajennukselle rakennusala 4. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1 Kohteen kuvaus Hankkeen nimi on Nyhkälän koulun peruskorjaus ja laajennus. Nyhkälän koulu toimii Karkkilan keskustassa. Koulurakennus on rakennettu 1950-luvun alussa kolmessa vaiheessa jotka ovat valmistuneet vuosina 1950, 1952 ja Rakennuksessa on suoritettu ylläpidon vaatimia korjaustöitä mutta ei peruskorjausta. Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennuksen esteettömyyttä ja käytettävyyttä Nyhkälän kouluun otetaan nykyään joka vuosi 2-sarjaisen koulun täysi oppilasmäärä 50 oppilasta, Karkkilan muut koulut joustavat ikäluokan mukaisesti. Kun koulu muuttuu 3-sarjaiseksi kasvaa vuosiluokan oppilasmäärä 75:een. 2 Rakennushistorialliset tiedot Vanha koulurakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennus on merkitty asemakaavassa sr-2 merkinnällä joka tarkoittaa ettei rakennusta saa purkaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa eikä tehdä sellaisia korjaus ja muutostöitä jotka turmelevat rakennuksen historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. Purku-, muutos- ja korjaustöissä tulee pyytää lausunto Maakuntamuseolta. 3 Hankkeen aikataulu ja vaihejako Rahoitushakemus (jätetty) Hankesuunnitelmateksti Liiteasiakirjat valmiit Rakennussuunnittelu v Rakentaminen v A. vaihe, laajennus v B. vaihe, C-osa v vaihe, B-osa v vaihe, A-osa v Rakennuksen laajennustyö suoritetaan korjaustyön ensimmäisessä vaiheessa jolloin säästetään osa väistötilakustannuksia. sivu 5/12

6 Vanhan osan korjaustyö suoritetaan kolmessa vaiheessa vaihejaon noudattaessa rakennuksen 50-luvulla valmistuneiden vaiheiden rajoja. 5. RAHOITUS Taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu lainarahoitus seuraavasti. Rahoitukseen sisältyy 50 % valtionosuus. Nyhkälän koulun kustannukset vaiheittain 5,0M 2,2 M 2,6M 1,6M Irtain Yhteensä vaihe 1A vaihe 1B vaihe 2 vaihe M 1,00 M M 0,39 M 4,39 M ,2 M 1,8 M 0,29 M 4,29 M ,8M 1,6M 0,52 M 2,92 M Irtain 0,39 M 0,29 M 0,24 M 0,28 M 1,2 M Yhteensä 5,39 M 2,49 M 2,84 M 1,88 M 12,6 M 6. PERUSTELUT HANKKEELLE 1 Selostus nykytilanteesta Hankesuunnitelman laadintaa on edeltänyt oppilasennusteeseen ja kuntoarvioon pohjautuva tarveselvitystyö. Koulun oppilaat ovat 1-6 luokkalaisia sekä esikoululaisia. Lisäksi esikoululaisten päivähoito järjestetään koululla klo 7-17; tämä vaatii siihen soveltuvat tilajärjestelyt. Koulussa toimii kaksi EHA/OTA-opetusryhmää kehitysvammaisille oppilaille tarkoitukseen täysin sopimattomissa tiloissa.. Koululla järjestetään Karkkilan maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus. Nyhkälän koulu on kaupungin strategian keskeisiä rakennuksia. Koulu on Karkkilan suurin koulu jossa hoidetaan puolet kaupungin alakouluopetuksesta. Rakennuksen merkittävyys Karkkilan kaupungissa edellyttää sen käyttökunnossa pitämistä. Tilojen puutteet: Esteettömyyspuutteet: Koulun kolme siipeä ovat kaikki keskenään eri tasossa, joten portaita on koulun kaikkiin tiloihin, lisäksi jokaisessa siivessä on useita eri tasoja. sivu 6/12

7 Koulussa ei ole hissejä. Karkkilan kaikki liikuntaesteiset oppilaat ovat Nyhkälän koulussa Sähköpuutteet: Sähköasennukset ovat alkuperäiset; peräisin 1950-luvulta. Sähköpistorasioita on tiloissa aivan liian vähän. Tiloihin lisätty vuosien aikana sähkökuormaa ilman, että on parannettu runkolinjoja Jakelukeittiö ja ruokasali sijaitsevat kellarikerroksessa, logistiikka on ongelmallista. Keittiöön saapuva ja lähtevä tavara kannetaan sisään ja ulos lastaustilojen ja hissin puutteen vuoksi. Keittiön ATK-yhteys puuttuu. Siivous ja jätehuolto Siivouskeskus varastoineen puuttuu. Siivouskomeroista osa on vesipisteettömiä ja lattiakaivottomia. Siivouskomerot ovat liian pieniä siivousvaunujen säilytykseen. Hissittömyys estää siivousvaunujen tehokkaan käytön. Siivoushenkilökunnan sosiaalitilat puuttuvat Oppilashuoltoon soveltuvat tilat puuttuvat. Koulun ja päiväkodin toimintojen eriyttämismahdollisuus puuttuu; tämä aiheuttaa tavanomaista enemmän valvontatyötä ja vaatii resursseja. Huoltoliikenne tavara-autoineen liikennöi lasten kanssa samalla pihalla aiheuttaen vaaran mahdollisuuden. 2 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet Tavoitteena on tarjota koulu kaikille käsittäen yhtenäisen perusopetuksen ja erilaisten oppilaiden oppimisen tukemisen sekä esikouluopetuksen. Koulussa järjestetään koko Karkkilan EHA /OTA-perusopetus 1-9 luokkalaisille. Koulussa järjestetään Nyhkälän kouluun tulevien oppilaiden esiopetus. Koulun tiloissa järjestetään esikoululaisten päivähoito. Koko Karkkilan maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus järjestetään Nyhkälän koulussa. 3 Tavoitteet fyysiselle ympäristölle PEDAGOGISET TAVOITTEET: Koulurakennuksen saneerauksen ja laajennuksen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan pedagogiset tavoitteet niin koulurakennuksen sisällä kuin ulkonakin. Lapsille muodostetaan esiopetuksessa ja koulussa luokkatilojen ohella opiskelupaikkoja monipuolisiin aineopetustiloihin, koulukirjastoon, tieto- ja viestintätekniikan tiloihin, auloihin ja piha-alueeseen. Koulun tulee mahdollisimman hyvin palvella esi- sivu 7/12

8 opetuksen ja 1-6-luokkien muuttuviin tarpeisiin. Luokkatiloja tulee pystyä muuttelemaan joustavasti huomioiden kuitenkin tekniset vaatimukset mm. riittävä äänieristys. Opiskeluympäristön tulee soveltua oppimiseen sekä tukea opetuksen tavoitteita, sisältöä ja oppimisprosessia. Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaiden terve kasvu ja kehitys. TOIMINNALLISUUS: Koulurakennus palvelee vuosiluokkien 1-6 oppilaita, erityisluokkien oppilaita, jossa on suunnittelussa erityisesti huomioitava kaksi ota-opetuksen ryhmää. Lisäksi koulurakennuksessa tulee toimimaan ainakin neljä esiopetusryhmää ja koululaisten iltapäivähoito. Koulurakennuksen muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tulee olemaan mm. Työväenopiston eri tyyppiset ryhmät, Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu, Tassiopisto Vinha ja liikuntajärjestöt. Yleis- ja aineopetuksen sekä erityisopetuksen tilojen tulee soveltua kooltaan ja varustukseltaan opetustoimintaan joustavasti tarjoten mahdollisuuden vaihtelevien opetusmenetelmien käyttämiseen. TERVEELLISYYS JA TURVALLISUUS: Koulun suunnittelussa on kaikilta osin huomioitava terveellisyys ja turvallisuus. Rakenteellisesti on huomioitava sisäilman hyvä laatu. (ilmastointi, ikkunat, pölyä keräävien paikkojen minimointi ym.) Liikkumisväylät sekä sisällä että ulkona on suunniteltava turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Erityisesti on huomioitava huoltoliikenne (koulu, keittiö, erityisoppilaiden kuljetus ym.), henkilökunnan paikoitus, oppilaiden pyörien säilytys ym.. Liikenne pitäisi pyrkiä ohjaamaan pois lasten välituntipihalta. Piha-alu een leikkivälineiden sijoittelussa ja rakenteissa on huomioitava lasten ikäkauden mukaiset turvallisuusvaatimukset sekä se, että varhaiskasvatuksen ryhmät myös huomioidaan suunnittelussa. Kouluympäristön tulee osaltaan edistää koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää työtä. Korjaustyön tavoitteena on estää myöhempien kosteusvaurioiden syntyminen. Varmistetaan rakennuksen käyttöturvallisuus. Rakennuksen valaistus ja lämpötila tulee olla asianmukaiset. ESTEETTISYYS JA VIIHTYISYYS Koulurakennuksen arkkitehtuuri muodostaa paikallista identiteettiä ja siihen liittyy myös vahvoja merkityssisältöjä; korjaustyön tavoitteena on vahvistaa näitä kokemuksia. JOUSTAVUUS JA MONIKÄYTTÖISYYS Koulurakennuksen tulee palvella koulun toiminnan lisäksi iltakäyttöä, mm. työväenopistoa, musiikkikoulua ja kuvataidekoulua. Koulurakennuksen keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden käyttää tiloja tapahtumien järjestämiseen. sivu 8/12

9 TILOJEN TEHOKKUUS Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi olevaa rakennusta hyödyntäen. TONTTI, PIHAJÄRJESTELYT Tavoitteena on koulupiha jonka kulkuyhteydet ovat turvalliset sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille. Pihan tavoitteena on myös edistää fyysistä terveyttä ja arkiliikuntaa. Huoltoliikenteen eriyttämisellä parannetaan pihan turvallisuutta. TEKNISET JÄRJESTELMÄT Teknisten järjestelmien tulee minimoida käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vähentää ympäristön kuormitusta. 4 Vaihtoehtoiset ratkaisut Vahvistetun asemakaavan mukaan rakennusta ei voida purkaa ja rakentaa uutta koulurakennusta tilalle; siis rakennus on korjattava ja pidettävä kunnossa. Vaihtoehdot: a. Koulu peruskorjataan ja laajennetaan 3-sarjaiseksi, vaatii asemakaavan muutoksen rakennusoikeuden lisäämiseksi. Laajennus rakennetaan laajennus ennen peruskorjausta jolloin saadaan säästöjä väistötilakustannuksissa b. Koulu peruskorjataan ja se jatkaa 2-sarjaisena peruskouluna. Opetustiloja on lisättävä muualle Karkkilaan. c. Koulu peruskorjataan ja laajennetaan 4-sarjaiseksi. Selvityksissä on todettu, ettei 4-sarjainen koulu mahdu käytettävissä olevalle koulutontille 5 Seuraukset jos hanke ei toteudu Peruskorjauksen viivyttäminen kasvattaa työtä ja kustannuksia tarpeettomasti. Sisäilmaongelmat kasvavat. Karkkilassa joudutaan turvautumaan tilapäistiloihin opetuksen järjestämiseksi. Jos rakennuksen annetaan kulua käyttökelvottomaan kuntoon on välttämätöntä rakentaa Karkkilaan uusi koulu. Koska puolet Karkkilan alakouluopetuksesta hoidetaan Nyhkälän koulussa, ei ole mahdollista järjestää tämän oppilasmäärän opetusta Karkkilan muissa koulutiloissa. 6 Kiinteistön kunto Kiinteistön kunto on selvitetty kuntoarvioraportissa Aluerakenteet tyydyttävässä kunnossa. Rakennusrunko tyydyttävässä kunnossa Ulkopuolen pintarakenteet välttävässä kunnossa Sisäpuolen pintarakenteet heikossa kunnossa Lämmitysjärjestelmä välttävässä kunnossa Vesijohtojärjestelmä tyydyttävässä kunnossa sivu 9/12

10 Viemäriputkisto heikossa kunnossa Ilmanvaihtojärjestelmä tyydyttävässä kunnossa. Sähköjohdot, valaisimet ja keskukset heikossa kunnossa. Sähköjärjestelmät välttävässä kunnossa. Koska rakennuksen vanhin osa on yli 60 vuotta vanha ovat rakennusosat tulleet yksi kerrallaan käyttöikänsä päähän ja välttämättömiksi korjata. Rakennuksessa on asbestia ja PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusosia (haitta-ainekartoitus ). 7. MITOITUSPERUSTE 1 Perus- ja esiopetus Vaihtoehto 1, koulu laajennetaan 3-sarjaiseksi: Yleisopetus 18 perusopetusryhmää 3 Erityisopetuksen pienluokkaa oppilasta EHA/OTA-luokkien 2 ryhmää yhteensä 16 oppilasta Esiopetusryhmät 5 x 14 oppilasta Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus (OT2 + OT3) Vaihtoehto 2, koulu jatkaa 2-sarjaisena: Yleisopetus 12 perusopetusryhmää 2 Erityisopetuksen pienluokkaa oppilasta EHA/OTA-luokkien 2 ryhmää yhteensä 11 oppilasta Esiopetusryhmät 3 x 14 oppilasta Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus (OT2 + OT3) 2 Henkilökunta Vaihtoehto 1, koulu laajennetaan 3-sarjaiseksi: Koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 41 jonka lisäksi osa-aikaisia työntekijöitä 12 henkeä sekä 14 kouluavustajaa. Vaihtoehto 2, koulu jatkaa 2-sarjaisena: Tarveselvityksen mukaan koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 31 jonka lisäksi osa-aikaisia työntekijöitä 8 henkeä sekä 12 kouluavustajaa. 3 Taiteen perusopetus Opetus koulun tiloissa, lisäksi tarvitaan erillisiä varastotiloja. sivu 10/12

11 4 Työväenopiston opetus Opetus koulun tiloissa, lisäksi tarvitaan erillisiä varastotiloja musiikin, teknisen työn sekä tekstiilityön opetukseen. 8. TILANTARVESELVITYS JA TILAOHJELMA 1 Huonetilaohjelman kuvaus 2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 3 Väestönsuojeluvaatimukset Ohjelma-alat sovitetaan vanhan rakennuksen käytettävissä oleviin tiloihin. Yhteensä huonetilaohjelman sisältämien tilojen ohjelma-ala on 4247 ohm 2. Muiden käyttäjien tarvitsemat varastot 28 ohm2. Liikennetiloille varattu huoneala määräytyy vanhan rakennuksen tilojen mukaisesti, samoin kuin teknisille varattu huoneala. Tilaluettelo mitattujen pinta-alojen mukainen peruskorjattavassa osassa. Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Korjaustyön suorittaminen ei edellytä väestönsuojan rakentamista. Laajennusvaihtoehtoratkaisut edellyttävät väestönsuojan rakentamista. 4 Järjestelmävaatimukset Rakennus varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä. 9. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT Rakennussuunnitelmat tehdään mitattuja nykytilannepiirustuksia käyttäen. Hankesuunnitelmaan liitetään tonttisovituspiirustus peruskorjauksen L2-luonnokset laajennuksen tilakaaviot havainnepiirustuksia 1 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet Opetustiloja on mahdollista laajentaa asemakaavan mukaisesti. Rakennusoikeutta jäljellä 581 m2. Jäljellä oleva rakennusoikeus ei riitä koulun laajentamiseen 3-sarjaiseksi, vaan on laadittava asemakaavan muutos. Harjun kentän aluetta koulun itäpuolella voidaan osoittaa koulun välituntikäyttöön. sivu 11/12

12 10. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA Irtain omaisuus on suurelta osin loppuun kulunutta. Liitteenä on arvio kalustohankinnan arvosta suhteutettuna ensikertaiseen kalustamiseen. 11. HANKKEEN KUSTANNUKSET 1 Rakennuskustannukset Vaihtoehto 1, peruskorjaus ja laajennus 3-sarjaiseksi kouluksi laajennus 5,0 M josta liikuntasalin osuus on 1,2 M A-osa korjaus 2,2 M B- osa korjaus 2,6 M josta hissilaajennusten osuus 0,6 M C- osa korjaus 1,6 M Tavoitehinta-arvio 11,4 M - kustannustaso Haahtela 76, 5/2012, Vaihtoehto 2, peruskorjaus: A-osa korjaus 2,2 M B- osa korjaus 2,6 M josta hissilaajennusten osuus 0,6 M C- osa korjaus 1,6 M Tavoitehinta-arvio 6,4 M kustannustaso Haahtela 76, 5/2012, ( Ei sisällä Ahmoon koulun välttämätöntä peruskorjaus-/uudisrakennushankkeen kustannuksia) 2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset Vaihtoehto 1, peruskorjaus ja laajennus 3-sarjaiseksi kouluksi A-osa korjaus 0,30 M B- osa korjaus 0,39 M C- osa korjaus 0,25 M laajennus 0,39 M Irtain omaisuus yhteensä 1,22 M - kustannustaso 12/2011, Vaihtoehto 2, peruskorjaus: A-osa korjaus 0,30 M B- osa korjaus 0,39 M C- osa korjaus 0,25 M Irtain omaisuus yhteensä 0,94 M - kustannustaso 12/2011, sivu 12/12

13 12. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT Asemakaava edellyttää koulurakennuksen säilyttämistä. sivu 13/12

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 3.2.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Luumi Jari Olsson Birgitta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 18.11.2009 rev B 27.11.2009 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: Pääkirjasto, uudisrakennus UUDISRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki,

Lisätiedot

PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULURAKENNUSTEN JA KIRJASTON KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT, 3. VAIHE: KIRJASTO PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT 3 1.1.

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Helsinki maaliskuu 2015 Sisällys ESIPUHE... 3 1. PERUSTAMISHANKE... 3 2. RAHOITUSSUUNNITELMA... 4 3. AVUSTUKSEN HAKEMINEN...

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus Päivitetty hankesuunnitelma 12.1.2015 1 (14) SISÄLLYS 1 Johdanto... 2 2 Turun kaupunginteatteri Oy:n nykyinen toiminta ja tuleva tilantarve...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen -1, TELA 11.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

VUOKRAUS/UUDISRAKENTAMINEN

VUOKRAUS/UUDISRAKENTAMINEN 26.4.2012 Sivu 1/15 Diaarinumero: Tilaaja: Turun kaupunki/tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Orikedon Palvelukeskus VUOKRAUS/UUDISRAKENTAMINEN Sivu 2/15 ORIKEDON PALVELUKESKUS VUOKRAUS/UUDISRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot