KARKKILAN KAUPUNKI NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Oppilaitos Koulutuksen järjestäjä 2 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 2 3. RAKENNUSPAIKKA 2 4. HANKKEEN PERUSTIEDOT Kohteen kuvaus Rakennushistorialliset tiedot Hankkeen aikataulu ja vaihejako 2 5. RAHOITUS 2 6. PERUSTELUT HANKKEELLE Selostus nykytilanteesta Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet Tavoitteet fyysiselle ympäristölle Vaihtoehtoiset ratkaisut Seuraukset jos hanke ei toteudu Kiinteistön kunto 2 7. MITOITUSPERUSTE Perus- ja esiopetus Henkilökunta Taiteen perusopetus Työväenopiston opetus 2 8. TILANTARVESELVITYS JA TILAOHJELMA Huonetilaohjelman kuvaus Tilaluettelo ja tilavaatimukset Väestönsuojeluvaatimukset Järjestelmävaatimukset 2 9. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset 2 sivu 2/12

3 12. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT 2 Liitteet Liite 1: Huonetilaohjelma (3 s.) Liite 2: Tarveselvitys(11 s. ) Liite 3: Oppilasennuste (1 s. ) Liite 4: Kuntoarvioraportin yhteenveto (9 s.) Liite 5: Asemakaavakartta ja -määräykset (5 s. ) Liite 6: Irtaimen omaisuuden uushankintasuunnitelma (3 s.) Liite 7: Sisäliikuntatilan tarveselvitys Liite 8: Tonttisovituspiirustus ja pohjakaaviot Liite 9: Havainnepiirustukset (4 s.) 1. sivu 3/12

4 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 1 Oppilaitos Nyhkälän koulu Huhdintie 13, KARKKILA Puhelin yhdyshenkilö Tapani Valonen, rehtori 2 Koulutuksen järjestäjä Karkkilan kaupungin sivistystoimiala Valtatie 26, KARKKILA Puhelin Faksi yhdyshenkilö Niku Tuomisto, sivistystoimen johtaja 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Karkkilan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, yhdyshenkilö Kari Setälä, tekninen johtaja Puhelin Hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Niku Tuomisto, sivistystoimen johtaja Kari Setälä, tekninen johtaja Tapani Valonen, rehtori Marjaliina Moilanen, varhaiskasvatuksen yksikön johtaja Jari Kymäläinen, työväenopiston rehtori Pertti Kyyhkynen, kaavoituspäällikkö Paula Mäenpää, rakennustarkastaja Jari Salmisto, tekninen isännöitsijä Anu Frosterus, kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja Jouni Saari, kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja Risto Sintonen, teknisen lautakunnan edustaja Ulkopuolisena asiantuntijana on ollut: Kari O. Laine, rakennusarkkitehti 3. RAKENNUSPAIKKA Käyntiosoite: Huhdintie 13, KARKKILA Kiinteistötunnus sivu 4/12

5 Tontin pinta-ala 9790 m2 Korttelialuetta koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty Karkkilan kaupunginvaltuustossa Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus YO = opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue Tehokkuusluku e=0,5 Rakennusoikeus 4895 m2 josta käytetty 4314 m2 Asemakaavassa on osoitettu 2-kerroksiselle laajennukselle rakennusala 4. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1 Kohteen kuvaus Hankkeen nimi on Nyhkälän koulun peruskorjaus ja laajennus. Nyhkälän koulu toimii Karkkilan keskustassa. Koulurakennus on rakennettu 1950-luvun alussa kolmessa vaiheessa jotka ovat valmistuneet vuosina 1950, 1952 ja Rakennuksessa on suoritettu ylläpidon vaatimia korjaustöitä mutta ei peruskorjausta. Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennuksen esteettömyyttä ja käytettävyyttä Nyhkälän kouluun otetaan nykyään joka vuosi 2-sarjaisen koulun täysi oppilasmäärä 50 oppilasta, Karkkilan muut koulut joustavat ikäluokan mukaisesti. Kun koulu muuttuu 3-sarjaiseksi kasvaa vuosiluokan oppilasmäärä 75:een. 2 Rakennushistorialliset tiedot Vanha koulurakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennus on merkitty asemakaavassa sr-2 merkinnällä joka tarkoittaa ettei rakennusta saa purkaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa eikä tehdä sellaisia korjaus ja muutostöitä jotka turmelevat rakennuksen historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. Purku-, muutos- ja korjaustöissä tulee pyytää lausunto Maakuntamuseolta. 3 Hankkeen aikataulu ja vaihejako Rahoitushakemus (jätetty) Hankesuunnitelmateksti Liiteasiakirjat valmiit Rakennussuunnittelu v Rakentaminen v A. vaihe, laajennus v B. vaihe, C-osa v vaihe, B-osa v vaihe, A-osa v Rakennuksen laajennustyö suoritetaan korjaustyön ensimmäisessä vaiheessa jolloin säästetään osa väistötilakustannuksia. sivu 5/12

6 Vanhan osan korjaustyö suoritetaan kolmessa vaiheessa vaihejaon noudattaessa rakennuksen 50-luvulla valmistuneiden vaiheiden rajoja. 5. RAHOITUS Taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu lainarahoitus seuraavasti. Rahoitukseen sisältyy 50 % valtionosuus. Nyhkälän koulun kustannukset vaiheittain 5,0M 2,2 M 2,6M 1,6M Irtain Yhteensä vaihe 1A vaihe 1B vaihe 2 vaihe M 1,00 M M 0,39 M 4,39 M ,2 M 1,8 M 0,29 M 4,29 M ,8M 1,6M 0,52 M 2,92 M Irtain 0,39 M 0,29 M 0,24 M 0,28 M 1,2 M Yhteensä 5,39 M 2,49 M 2,84 M 1,88 M 12,6 M 6. PERUSTELUT HANKKEELLE 1 Selostus nykytilanteesta Hankesuunnitelman laadintaa on edeltänyt oppilasennusteeseen ja kuntoarvioon pohjautuva tarveselvitystyö. Koulun oppilaat ovat 1-6 luokkalaisia sekä esikoululaisia. Lisäksi esikoululaisten päivähoito järjestetään koululla klo 7-17; tämä vaatii siihen soveltuvat tilajärjestelyt. Koulussa toimii kaksi EHA/OTA-opetusryhmää kehitysvammaisille oppilaille tarkoitukseen täysin sopimattomissa tiloissa.. Koululla järjestetään Karkkilan maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus. Nyhkälän koulu on kaupungin strategian keskeisiä rakennuksia. Koulu on Karkkilan suurin koulu jossa hoidetaan puolet kaupungin alakouluopetuksesta. Rakennuksen merkittävyys Karkkilan kaupungissa edellyttää sen käyttökunnossa pitämistä. Tilojen puutteet: Esteettömyyspuutteet: Koulun kolme siipeä ovat kaikki keskenään eri tasossa, joten portaita on koulun kaikkiin tiloihin, lisäksi jokaisessa siivessä on useita eri tasoja. sivu 6/12

7 Koulussa ei ole hissejä. Karkkilan kaikki liikuntaesteiset oppilaat ovat Nyhkälän koulussa Sähköpuutteet: Sähköasennukset ovat alkuperäiset; peräisin 1950-luvulta. Sähköpistorasioita on tiloissa aivan liian vähän. Tiloihin lisätty vuosien aikana sähkökuormaa ilman, että on parannettu runkolinjoja Jakelukeittiö ja ruokasali sijaitsevat kellarikerroksessa, logistiikka on ongelmallista. Keittiöön saapuva ja lähtevä tavara kannetaan sisään ja ulos lastaustilojen ja hissin puutteen vuoksi. Keittiön ATK-yhteys puuttuu. Siivous ja jätehuolto Siivouskeskus varastoineen puuttuu. Siivouskomeroista osa on vesipisteettömiä ja lattiakaivottomia. Siivouskomerot ovat liian pieniä siivousvaunujen säilytykseen. Hissittömyys estää siivousvaunujen tehokkaan käytön. Siivoushenkilökunnan sosiaalitilat puuttuvat Oppilashuoltoon soveltuvat tilat puuttuvat. Koulun ja päiväkodin toimintojen eriyttämismahdollisuus puuttuu; tämä aiheuttaa tavanomaista enemmän valvontatyötä ja vaatii resursseja. Huoltoliikenne tavara-autoineen liikennöi lasten kanssa samalla pihalla aiheuttaen vaaran mahdollisuuden. 2 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet Tavoitteena on tarjota koulu kaikille käsittäen yhtenäisen perusopetuksen ja erilaisten oppilaiden oppimisen tukemisen sekä esikouluopetuksen. Koulussa järjestetään koko Karkkilan EHA /OTA-perusopetus 1-9 luokkalaisille. Koulussa järjestetään Nyhkälän kouluun tulevien oppilaiden esiopetus. Koulun tiloissa järjestetään esikoululaisten päivähoito. Koko Karkkilan maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus järjestetään Nyhkälän koulussa. 3 Tavoitteet fyysiselle ympäristölle PEDAGOGISET TAVOITTEET: Koulurakennuksen saneerauksen ja laajennuksen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan pedagogiset tavoitteet niin koulurakennuksen sisällä kuin ulkonakin. Lapsille muodostetaan esiopetuksessa ja koulussa luokkatilojen ohella opiskelupaikkoja monipuolisiin aineopetustiloihin, koulukirjastoon, tieto- ja viestintätekniikan tiloihin, auloihin ja piha-alueeseen. Koulun tulee mahdollisimman hyvin palvella esi- sivu 7/12

8 opetuksen ja 1-6-luokkien muuttuviin tarpeisiin. Luokkatiloja tulee pystyä muuttelemaan joustavasti huomioiden kuitenkin tekniset vaatimukset mm. riittävä äänieristys. Opiskeluympäristön tulee soveltua oppimiseen sekä tukea opetuksen tavoitteita, sisältöä ja oppimisprosessia. Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaiden terve kasvu ja kehitys. TOIMINNALLISUUS: Koulurakennus palvelee vuosiluokkien 1-6 oppilaita, erityisluokkien oppilaita, jossa on suunnittelussa erityisesti huomioitava kaksi ota-opetuksen ryhmää. Lisäksi koulurakennuksessa tulee toimimaan ainakin neljä esiopetusryhmää ja koululaisten iltapäivähoito. Koulurakennuksen muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tulee olemaan mm. Työväenopiston eri tyyppiset ryhmät, Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu, Tassiopisto Vinha ja liikuntajärjestöt. Yleis- ja aineopetuksen sekä erityisopetuksen tilojen tulee soveltua kooltaan ja varustukseltaan opetustoimintaan joustavasti tarjoten mahdollisuuden vaihtelevien opetusmenetelmien käyttämiseen. TERVEELLISYYS JA TURVALLISUUS: Koulun suunnittelussa on kaikilta osin huomioitava terveellisyys ja turvallisuus. Rakenteellisesti on huomioitava sisäilman hyvä laatu. (ilmastointi, ikkunat, pölyä keräävien paikkojen minimointi ym.) Liikkumisväylät sekä sisällä että ulkona on suunniteltava turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Erityisesti on huomioitava huoltoliikenne (koulu, keittiö, erityisoppilaiden kuljetus ym.), henkilökunnan paikoitus, oppilaiden pyörien säilytys ym.. Liikenne pitäisi pyrkiä ohjaamaan pois lasten välituntipihalta. Piha-alu een leikkivälineiden sijoittelussa ja rakenteissa on huomioitava lasten ikäkauden mukaiset turvallisuusvaatimukset sekä se, että varhaiskasvatuksen ryhmät myös huomioidaan suunnittelussa. Kouluympäristön tulee osaltaan edistää koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää työtä. Korjaustyön tavoitteena on estää myöhempien kosteusvaurioiden syntyminen. Varmistetaan rakennuksen käyttöturvallisuus. Rakennuksen valaistus ja lämpötila tulee olla asianmukaiset. ESTEETTISYYS JA VIIHTYISYYS Koulurakennuksen arkkitehtuuri muodostaa paikallista identiteettiä ja siihen liittyy myös vahvoja merkityssisältöjä; korjaustyön tavoitteena on vahvistaa näitä kokemuksia. JOUSTAVUUS JA MONIKÄYTTÖISYYS Koulurakennuksen tulee palvella koulun toiminnan lisäksi iltakäyttöä, mm. työväenopistoa, musiikkikoulua ja kuvataidekoulua. Koulurakennuksen keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden käyttää tiloja tapahtumien järjestämiseen. sivu 8/12

9 TILOJEN TEHOKKUUS Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi olevaa rakennusta hyödyntäen. TONTTI, PIHAJÄRJESTELYT Tavoitteena on koulupiha jonka kulkuyhteydet ovat turvalliset sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille. Pihan tavoitteena on myös edistää fyysistä terveyttä ja arkiliikuntaa. Huoltoliikenteen eriyttämisellä parannetaan pihan turvallisuutta. TEKNISET JÄRJESTELMÄT Teknisten järjestelmien tulee minimoida käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vähentää ympäristön kuormitusta. 4 Vaihtoehtoiset ratkaisut Vahvistetun asemakaavan mukaan rakennusta ei voida purkaa ja rakentaa uutta koulurakennusta tilalle; siis rakennus on korjattava ja pidettävä kunnossa. Vaihtoehdot: a. Koulu peruskorjataan ja laajennetaan 3-sarjaiseksi, vaatii asemakaavan muutoksen rakennusoikeuden lisäämiseksi. Laajennus rakennetaan laajennus ennen peruskorjausta jolloin saadaan säästöjä väistötilakustannuksissa b. Koulu peruskorjataan ja se jatkaa 2-sarjaisena peruskouluna. Opetustiloja on lisättävä muualle Karkkilaan. c. Koulu peruskorjataan ja laajennetaan 4-sarjaiseksi. Selvityksissä on todettu, ettei 4-sarjainen koulu mahdu käytettävissä olevalle koulutontille 5 Seuraukset jos hanke ei toteudu Peruskorjauksen viivyttäminen kasvattaa työtä ja kustannuksia tarpeettomasti. Sisäilmaongelmat kasvavat. Karkkilassa joudutaan turvautumaan tilapäistiloihin opetuksen järjestämiseksi. Jos rakennuksen annetaan kulua käyttökelvottomaan kuntoon on välttämätöntä rakentaa Karkkilaan uusi koulu. Koska puolet Karkkilan alakouluopetuksesta hoidetaan Nyhkälän koulussa, ei ole mahdollista järjestää tämän oppilasmäärän opetusta Karkkilan muissa koulutiloissa. 6 Kiinteistön kunto Kiinteistön kunto on selvitetty kuntoarvioraportissa Aluerakenteet tyydyttävässä kunnossa. Rakennusrunko tyydyttävässä kunnossa Ulkopuolen pintarakenteet välttävässä kunnossa Sisäpuolen pintarakenteet heikossa kunnossa Lämmitysjärjestelmä välttävässä kunnossa Vesijohtojärjestelmä tyydyttävässä kunnossa sivu 9/12

10 Viemäriputkisto heikossa kunnossa Ilmanvaihtojärjestelmä tyydyttävässä kunnossa. Sähköjohdot, valaisimet ja keskukset heikossa kunnossa. Sähköjärjestelmät välttävässä kunnossa. Koska rakennuksen vanhin osa on yli 60 vuotta vanha ovat rakennusosat tulleet yksi kerrallaan käyttöikänsä päähän ja välttämättömiksi korjata. Rakennuksessa on asbestia ja PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusosia (haitta-ainekartoitus ). 7. MITOITUSPERUSTE 1 Perus- ja esiopetus Vaihtoehto 1, koulu laajennetaan 3-sarjaiseksi: Yleisopetus 18 perusopetusryhmää 3 Erityisopetuksen pienluokkaa oppilasta EHA/OTA-luokkien 2 ryhmää yhteensä 16 oppilasta Esiopetusryhmät 5 x 14 oppilasta Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus (OT2 + OT3) Vaihtoehto 2, koulu jatkaa 2-sarjaisena: Yleisopetus 12 perusopetusryhmää 2 Erityisopetuksen pienluokkaa oppilasta EHA/OTA-luokkien 2 ryhmää yhteensä 11 oppilasta Esiopetusryhmät 3 x 14 oppilasta Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus (OT2 + OT3) 2 Henkilökunta Vaihtoehto 1, koulu laajennetaan 3-sarjaiseksi: Koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 41 jonka lisäksi osa-aikaisia työntekijöitä 12 henkeä sekä 14 kouluavustajaa. Vaihtoehto 2, koulu jatkaa 2-sarjaisena: Tarveselvityksen mukaan koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 31 jonka lisäksi osa-aikaisia työntekijöitä 8 henkeä sekä 12 kouluavustajaa. 3 Taiteen perusopetus Opetus koulun tiloissa, lisäksi tarvitaan erillisiä varastotiloja. sivu 10/12

11 4 Työväenopiston opetus Opetus koulun tiloissa, lisäksi tarvitaan erillisiä varastotiloja musiikin, teknisen työn sekä tekstiilityön opetukseen. 8. TILANTARVESELVITYS JA TILAOHJELMA 1 Huonetilaohjelman kuvaus 2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 3 Väestönsuojeluvaatimukset Ohjelma-alat sovitetaan vanhan rakennuksen käytettävissä oleviin tiloihin. Yhteensä huonetilaohjelman sisältämien tilojen ohjelma-ala on 4247 ohm 2. Muiden käyttäjien tarvitsemat varastot 28 ohm2. Liikennetiloille varattu huoneala määräytyy vanhan rakennuksen tilojen mukaisesti, samoin kuin teknisille varattu huoneala. Tilaluettelo mitattujen pinta-alojen mukainen peruskorjattavassa osassa. Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Korjaustyön suorittaminen ei edellytä väestönsuojan rakentamista. Laajennusvaihtoehtoratkaisut edellyttävät väestönsuojan rakentamista. 4 Järjestelmävaatimukset Rakennus varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä. 9. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT Rakennussuunnitelmat tehdään mitattuja nykytilannepiirustuksia käyttäen. Hankesuunnitelmaan liitetään tonttisovituspiirustus peruskorjauksen L2-luonnokset laajennuksen tilakaaviot havainnepiirustuksia 1 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet Opetustiloja on mahdollista laajentaa asemakaavan mukaisesti. Rakennusoikeutta jäljellä 581 m2. Jäljellä oleva rakennusoikeus ei riitä koulun laajentamiseen 3-sarjaiseksi, vaan on laadittava asemakaavan muutos. Harjun kentän aluetta koulun itäpuolella voidaan osoittaa koulun välituntikäyttöön. sivu 11/12

12 10. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA Irtain omaisuus on suurelta osin loppuun kulunutta. Liitteenä on arvio kalustohankinnan arvosta suhteutettuna ensikertaiseen kalustamiseen. 11. HANKKEEN KUSTANNUKSET 1 Rakennuskustannukset Vaihtoehto 1, peruskorjaus ja laajennus 3-sarjaiseksi kouluksi laajennus 5,0 M josta liikuntasalin osuus on 1,2 M A-osa korjaus 2,2 M B- osa korjaus 2,6 M josta hissilaajennusten osuus 0,6 M C- osa korjaus 1,6 M Tavoitehinta-arvio 11,4 M - kustannustaso Haahtela 76, 5/2012, Vaihtoehto 2, peruskorjaus: A-osa korjaus 2,2 M B- osa korjaus 2,6 M josta hissilaajennusten osuus 0,6 M C- osa korjaus 1,6 M Tavoitehinta-arvio 6,4 M kustannustaso Haahtela 76, 5/2012, ( Ei sisällä Ahmoon koulun välttämätöntä peruskorjaus-/uudisrakennushankkeen kustannuksia) 2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset Vaihtoehto 1, peruskorjaus ja laajennus 3-sarjaiseksi kouluksi A-osa korjaus 0,30 M B- osa korjaus 0,39 M C- osa korjaus 0,25 M laajennus 0,39 M Irtain omaisuus yhteensä 1,22 M - kustannustaso 12/2011, Vaihtoehto 2, peruskorjaus: A-osa korjaus 0,30 M B- osa korjaus 0,39 M C- osa korjaus 0,25 M Irtain omaisuus yhteensä 0,94 M - kustannustaso 12/2011, sivu 12/12

13 12. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT Asemakaava edellyttää koulurakennuksen säilyttämistä. sivu 13/12

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / käsittelyn jatkaminen

Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / käsittelyn jatkaminen Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Kaupunginhallitus 204 24.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / käsittelyn jatkaminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja

Lisätiedot

SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA

SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.205 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOS JA TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄT... 3 1.1 Laitos... 3 1.2 Koulutuksen järjestäjä... 3 1.3 Päivähoidon ja esiopetuksen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA VE2-2017

PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA VE2-2017 26.1.2017 KOSKENKYLÄN KOULUKESKUS PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA VE2-2017 LOVIISAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Koskenkylän koulukeskus... 4 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus 130 08.04.2013 Kaupunginhallitus 197 27.05.2013 Nyhkälän koulu, kortteli 33, asemakaavan muutos 203/10.02.03/2013 Ympäristölautakunta 05.04.2012 27 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1. Rakennuttamispalvelut SASTAMALAN TILAKESKUS/

Hankesuunnitelma. Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1. Rakennuttamispalvelut SASTAMALAN TILAKESKUS/ 1 SASTAMALAN TILAKESKUS/ Rakennuttamispalvelut Hankesuunnitelma Mouhijärven yhteiskoulu, vaihe 1 Ala-asteen laajennus ja peruskorjaus Palvelukeittiön peruskorjaus Biolämpökeskuksen rakentaminen 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11.

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11. 10.11.2015 Sivu 1/17 Projektinumero: 00031 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), 00000

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28..206 Sivu / 3757/206 0.03.02 369 Jousenkaaren koulu Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut Perus- Tunnusluvut pitävät sisällään kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esiopetuksen toiminnan vaatimat sekä liikenne ja tekniset. Tunnusluvut on laadittu tasasuuruiseen ikäluokkaan perustuen.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

KARKKILAN YHTEISKOULUN B-OSAN KELLARIN KÄYTTÖÖNOTTO HANKESUUNNITELMA

KARKKILAN YHTEISKOULUN B-OSAN KELLARIN KÄYTTÖÖNOTTO HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI 13.9.2012 KARKKILAN YHTEISKOULUN B-OSAN KELLARIN KÄYTTÖÖNOTTO HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI sivu 1/8 KARKKILAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ...4

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75 10.10.2016 Sivu 1 / 1 3757/2016 10.03.02 70 5.9.2016 75 Jousenkaaren koulu (Pöydälle 5.9.2016) Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva Martikanpellon koulu

Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva Martikanpellon koulu 1 (9) Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva Martikanpellon koulu 2 (9) 3 (9) Koulurakennus Pihan varasto 4 (9) 5 (9) Pohjapiirustukset 6 (9) Sijaintikartta Ajantasa-asemakaava Kantakartta 7 (9) Martikanpellon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 67 11.02.2013 Kaupunginvaltuusto 42 04.03.2013 Kaupunginhallitus 378 16.12.2013 Terveysaseman hankesuunnitelma 112/10.03.02/2013 Tekninen lautakunta 22.09.2011 79 Teknisen johtajan ehdotus:

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitykset vuosille Investointihankkeet esitetään vuosiksi

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitykset vuosille Investointihankkeet esitetään vuosiksi Suomenkielinen varhaiskasvatusja 65 14.09.2016 opetuslautakunta Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitykset vuosille 2017-2021 339/02.02.00/2016 Suomenkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 6 319/2016 10.03.02 40 Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys 18.1.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Karhusuon koulun ja päiväkodin, Kirstin koulun ja Tuomarilan koulun rakennushankkeiden tarveselvitykset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Karhusuon koulun ja päiväkodin, Kirstin koulun ja Tuomarilan koulun rakennushankkeiden tarveselvitykset 26.02.2014 Sivu 1 / 1 933/10.03.02/2014 18 Karhusuon koulun ja päiväkodin, Kirstin koulun ja Tuomarilan koulun rakennushankkeiden tarveselvitykset Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi.

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi. PORVOON KOULUVERKON KUSTANNUSVERTAILU: TAUSTATIETOA KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUKSISTA (TOIMITILAJOHTO) EPOON KOULU Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet,

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA KIVINIEMEN KOULU Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 20.4.2010 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä... 4 1.1. Oppilaitoksen nimi

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI VERTAILU TONTINKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN OMINAISUUKSISTA

SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI VERTAILU TONTINKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN OMINAISUUKSISTA ARKKITEHTIKUVIO OY Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI Puh 09-7244 161 Fax 09-7244 600 SÄLINKÄÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI VERTAILU TONTINKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN OMINAISUUKSISTA Suunnittelutehtävään kuului Sälinkään koulun

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Liite Kesämäenrinteen koulun hankesuunnitelma

Liite Kesämäenrinteen koulun hankesuunnitelma Lasten ja nuorten lautakunta 61 09.11.2017 Kesämäenrinteen koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 926/10.03.02.01/2017 LANUL 61 Esittelijä: Toimialajohtaja Tuija Willberg, puh. 040 070 5875 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

Sälinkään koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma / Maankäyttölautakunnan lausunto

Sälinkään koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma / Maankäyttölautakunnan lausunto Maankäyttölautakunta 101 16.09.2015 Sälinkään koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma / Maankäyttölautakunnan lausunto 48/10.03.02/2015 Maankäyttölautakunta 101 Mäntsälän kunta/tekniset palvelut pyytää maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KOKOUSAIKA 11.9.2014 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2013 17

KERAVAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2013 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2013 17 130 KUULEMINEN KESKI-UUUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMESTA TEHTÄVÄSTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN 51 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMISESTA Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

SELOSTUS Pääskyvuoren_muutos 1 LIETO LITTOINEN PÄÄSKYVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Pääskyvuoren_muutos 1 LIETO LITTOINEN PÄÄSKYVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSUS Pääskyvuoren_muos L:\KAAVA\EX\KAAVASEL\06\5_8_Paaskyvuoren_m.docx\PS KAAVAN LAAIJA: LIEO LIOINEN PÄÄSKYVUOREN ASEMAKAAVAN MUUOS LIEDON KUNA / KAAVOIUS JAEKNISE PALVELU: Kaavoitusinsinööri Juha

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5163/2015 10.03.02 214 Jupperin koulun tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Kaupunginhallitus 203 05.09.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken

Lisätiedot