Yhteiskunta muuttuu miten muuttuu päihdetyö?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunta muuttuu miten muuttuu päihdetyö?"

Transkriptio

1 Yhteiskunta muuttuu miten muuttuu päihdetyö? Pohjanmaa-hankkeen loppuseminaari Kehittämispäällikkö Airi Partanen Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 1

2 Sisältö: Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittyminen ja julkisen sektorin reformi Päihdetyön ja mielenterveystyön kehittyminen Päihdetyön tarpeen muuttuminen Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 2

3 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys 1878 lääkintöhallitus tartuntataudit, kätilötoimi, oikeuslääkeopilliset asiat 1917 sosiaalitoimituskunta & sosiaalihallitus työväenasiat, köyhäinhoito, sosiaalivakuutus ja raittiuden edistäminen 1918 sosiaaliministeriö & 1922 sosiaalihallitus kurjuuden torjuminen : raittiusosasto, työasiaintoimisto, köyhäinhoitotoimisto, vakuutustoimisto ja lastensuojelutoimisto 1930-luvulta sota-aikaan 1937 kansaneläkelaki, joka tarjosi vakuutetuille eläketurvan vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle 1940: sodassa kärsineiden ja vammautuneiden auttaminen, perhepoliittisia uudistuksia Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 3

4 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys ja 1960-luku: kehitysoptimismista palvelujärjestelmän kriisin kautta uudistuksiin 1956: huoltoapulaki => köyhäinhoidosta huoltoapuun; kansaneläkelain uudistus ja työeläkelain kehittäminen 1960-luvulla toivat koko ammatissa toimivan väestön sosiaaliturvan piiriin Ehkäisevä työn kehittäminen: neuvolajärjestelmä lakisääteiseksi, rokotusohjelmien laajentaminen, pakolliset tuberkuloosin joukkotarkastukset Sairaalaverkoston laajentaminen Somaattisten sairaansijojen määrän kolminkertaistuminen Mielisairaalapaikat kaksinkertaistuivat lähes maailmanennätystasolle Lääkäreitä vähiten Euroopassa, 90% lääkäreistä sairaaloissa Elinajanodotteen kasvu hidastui, työikäisillä miehillä kuolleisuus maailman huipputasoa; taustalla elintapoihin liittyvät sairaudet: sydän- ja verisuonitaudit, keuhkosyöpä, Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 4

5 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys ja 1960-luku: kehitysoptimismista palvelujärjestelmän kriisin kautta uudistuksiin 1956: huoltoapulaki => köyhäinhoidosta huoltoapuun; kansaneläkelain uudistus ja työeläkelain kehittäminen 1960-luvulla toivat koko ammatissa toimivan väestön sosiaaliturvan piiriin Ehkäisevä työn kehittäminen: neuvolajärjestelmä lakisääteiseksi, rokotusohjelmien laajentaminen, pakolliset tuberkuloosin joukkotarkastukset Sairaalaverkoston laajentaminen Somaattisten sairaansijojen määrän kolminkertaistuminen Mielisairaalapaikat kaksinkertaistuivat lähes maailmanennätystasolle Lääkäreitä vähiten Euroopassa, 90% lääkäreistä sairaaloissa Elinajanodotteen kasvu hidastui, työikäisillä miehillä kuolleisuus maailman huipputasoa; taustalla elintapoihin liittyvät sairaudet: sydän- ja verisuonitaudit, keuhkosyöpä, kansalaisten esittämä byrokratiakritiikki, kunnallishallinnon vaatimukset ohjauksen vähentämisestä Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 5

6 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys => Kriisi uudistusaallon käyttövoimana, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja lainsäädännön kehitys luvuilla 1968 sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädäntöä Sairausvakuutuslaki 1964, mm. päivä- ja äitiysraha, korvausta lääkemenoista ja lääkärien palkkioista Kansanterveyslaki 1972 => kunnanlääkärijärjestelmän purkaminen ja terveyskeskusten perustaminen (yleislääkärin, neuvola, hammashuolto, vuodeosasto ja kouluterveydenhuolto; terveydenhuollon painopiste ehkäisevään terveydenhoitoon ja avosairaanhoitoon) Lasten päivähoito 1973, työvoima-, sosiaalipoliittinen ja lastensuojelullinen merkitys; vastasi etenkin työvoimapolitiikan tarpeisiin Kehitysvammalaki 1977 Työterveyshuoltolaki 1978 Sosiaalihuoltolaki 1982 Valtava-uudistus 1984 Päihdehuoltolaki luvun ajattelulle tyypillistä kehitysoptimismi ja suunnittelu-usko sekä pyrkimys irrottautua pakkoauttamisesta sosiaalihuollossa Talouskasvu: kehityksestä huolimatta sosiaalimenojen osuus ei kasvanut Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 6

7 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys => Kriisi uudistusaallon käyttövoimana, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja lainsäädännön kehitys luvuilla 1968 sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädäntöä Sairausvakuutuslaki 1964, mm. päivä- ja äitiysraha, korvausta Arvostelu lääkemenoista valtionosuuksien ja lääkärien ja palkkioista rakentaminen -avustusten Kansanterveyslaki 1972 => kunnanlääkärijärjestelmän purkaminen ja terveyskeskusten tehtäväsidonnaisuudesta ja perustaminen (yleislääkärin, neuvola, hammashuolto, vuodeosasto ja kouluterveydenhuolto; terveydenhuollon painopiste ehkäisevään kustannusperusteisuudesta terveydenhoitoon ja avosairaanhoitoon) Lasten päivähoito 1973, työvoima-, sosiaalipoliittinen ja lastensuojelullinen merkitys; vastasi etenkin työvoimapolitiikan tarpeisiin Kehitysvammalaki 1977 Työterveyshuoltolaki 1978 Sosiaalihuoltolaki 1982 Valtava-uudistus 1984 Julkisen sektorin Hyvinvointivaltion Päihdehuoltolaki 1987 Kansanvaltaisuuden, suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen 1970-luvun ajattelulle tyypillistä kehitysoptimismi ja suunnittelu-usko sekä reformi pyrkimys irrottautua pakkoauttamisesta sosiaalihuollossa Talouskasvu: kehityksestä huolimatta sosiaalimenojen osuus ei kasvanut Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 7

8 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys 1990-luvun suuret muutokset talouteen sopeutuminen Hallinnon de-sentralisointi ja kuntien itsehallinnon vahvistuminen: 1992 kunnallislaki (vapaakuntakokeilu), 1995 kuntalaki Hankintojen muutos: 1992 laki julkisista hankinnoista, 1995 EU 1999 perustuslaki (mm. valtiojärjestys, perusoikeudet, hallinto) Palvelujärjestelmä keskusvirastojen purkaminen laskennalliset valtionosuudet sairaanhoitopiirit Syvä talouslama 2000-luku tehokkuutta etsimässä terveydenhuoltolaki 2010, sosiaalihuoltolaki 2015, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS) käynnistyminen 2005, sote-uudistuksen käynnistyminen 2010, valtionosuuslainsäädännön uudistaminen, kuntalain uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen muutoksia: valtion resurssi- ja sääntöohjauksesta desentralisoituun järjestelmään, informaatio-ohjauksen painottamiseen ja kansalaisten perusoikeuksien korostamiseen uusi vaihe: valtionohjauksen / keskitetyn ohjauksen vahvistaminen? Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 8

9 Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys 1990-luvun suuret muutokset talouteen sopeutuminen Markkinamekanismit Hallinnon de-sentralisointi ja kuntien itsehallinnon vahvistuminen: EU, 1992 OECD, kunnallislaki (vapaakuntakokeilu), 1995 kuntalaki Kilpailu - säätelyä lisäämällä Hankintojen muutos: 1992 laki julkisista hankinnoista, 1995 EU 1999 perustuslaki (mm. valtiojärjestys, perusoikeudet, hallinto) Palvelujärjestelmä keskusvirastojen purkaminen laskennalliset valtionosuudet sairaanhoitopiirit Syvä talouslama 2000-luku tehokkuutta etsimässä Kunnallisen itsehallinnon lisääminen, suunnitteluohjauksen keventäminen, valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistaminen ja palvelujen turvaaminen paikalliset olosuhteet huomioivalla tavalla terveydenhuoltolaki 2010, sosiaalihuoltolaki 2015, kunta- Kunta- ja ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS) käynnistyminen palvelurakenne 2005, sote-uudistuksen Kunnallinen käynnistyminen 2010, valtionosuuslainsäädännön uudistaminen, kuntalain itsehallinto, uudistaminen demokratia Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen muutoksia: valtion resurssi- ja sääntöohjauksesta desentralisoituun järjestelmään, informaatio-ohjauksen painottamiseen ja kansalaisten perusoikeuksien korostamiseen uusi vaihe: valtionohjauksen / keskitetyn ohjauksen vahvistaminen? Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 9

10 Päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon kehityksen vuosikymmenet Ennen luvua Päihdeongelman luonne ja hoito Lait rikos, synti, vitsaus 1638 viinanpolttovero 1733 juopumuksen vastainen asetus 1866 kotipoltto kiellettiin : rikos, yhteiskunnallinen kysymys, paha tapa => pelastus & ympäristön suojelu, pakko, alistaminen, köyhäinhoito; 1948 ensimmäinen AA-ryhmä 1948 VAK ry kieltolaki 1931 laki juopuneena tavatun henkilön huollosta 1933 köyhäinhoitolaki 1936 irtolaislaki 1936 alkoholistilaki Mielenterveysongelma ja hoito Seilin houruinhoitola 1735, luvulla sairaaloita mm. Lapinlahti, Niuvanniemi, Pitkäniemi kestounihoitoa insuliinishokkeja, sähköshokkeja, lobotomia - kunnat alkoivat perustaa piirimielisairaaloita MLL: lastenpsykiatria komiteamietintö:avohoitoa, perhehoitoa, asuntoloita Lait 1889 keisarillinen asetus sairasmielisten hoidosta 1929 valtionapulaki (tuki piirimielisairaaloille) 1933 köyhäinhoitolaki (kunnalliskotien mielisairasosastot) 1937 mielisairaslaki Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 10

11 Päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon kehityksen vuosikymmenet Ennen luvua Päihdeongelman luonne ja hoito Lait rikos, synti, vitsaus 1638 viinanpolttovero 1733 juopumuksen vastainen asetus 1866 kotipoltto kiellettiin : rikos, yhteiskunnallinen kysymys, paha tapa => pelastus & ympäristön suojelu, pakko, alistaminen, köyhäinhoito; Kontrolli 1948 ensimmäinen AA-ryhmä 1948 VAK ry kieltolaki 1931 laki juopuneena tavatun henkilön huollosta 1933 köyhäinhoitolaki 1936 irtolaislaki 1936 alkoholistilaki Mielenterveysongelma ja hoito Seilin houruinhoitola 1735, luvulla sairaaloita mm. Lapinlahti, Niuvanniemi, Pitkäniemi kestounihoitoa insuliinishokkeja, sähköshokkeja, lobotomia - kunnat alkoivat perustaa piirimielisairaaloita MLL: lastenpsykiatria komiteamietintö:avohoitoa, perhehoitoa, asuntoloita Lait 1889 keisarillinen asetus sairasmielisten hoidosta 1929 valtionapulaki (tuki piirimielisairaaloille) 1933 köyhäinhoitolaki (kunnalliskotien mielisairasosastot) 1937 mielisairaslaki Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 11

12 Päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon kehityksen vuosikymmenet Päihdeongelman luonne ja hoito alkoholismi sosiaalispsykiatrisena ongelmana, 1950 Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiö, 1955 A-klinikkasäätiö Huolto, yhteistyö terveydenhuollon kanssa : elämänhallinnallinen ja sosiaalinen ongelma, kunnallisen päihdehuollon syntyminen 1980-luku: yksilön ja hänen läheistensä tarve, avomuotoisten päihdepalvelujen kehitys Lait 1962 PAV-laki 1969: keskiolutlaki 1973 laki päihtyneiden käsittelystä 1975 kunnallislaki 1984 Valtavauudistus 1984 sosiaalihuoltolaki 1987 päihdehuoltolaki Mielenterveysongelma ja hoito 1952 alkaen B- mielisairaalat Ensimmäiset todelliset psyykenlääkkeet 1959 ensimmäinen nuorisopsykiatrinen osasto Pitkäniemeen 1960 mielisairaanhuoltotoimistoja 1984 mielenterveystyön komiteamietintö 1980-luvulla Skitsofreniaprojekti ja konsensuskokous, itsemurhien ehkäisyprojekti Lait 1952 mielisairaslaki 1987 laki valtion mielisairaaloista 1989 erikoissairaanhoitolaki Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 12

13 Päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon kehityksen vuosikymmenet Päihdeongelman luonne ja hoito alkoholismi sosiaalispsykiatrisena ongelmana, 1950 Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiö, 1955 A-klinikkasäätiö 1987 laki valtion mielisairaaloista 1989 erikoissairaanhoitolaki Oikeusvaltiosta hyvinvointivaltioon Huolto, yhteistyö terveydenhuollon kanssa : elämänhallinnallinen ja sosiaalinen ongelma, kunnallisen päihdehuollon syntyminen 1980-luku: yksilön ja hänen läheistensä tarve, avomuotoisten päihdepalvelujen kehitys Lait 1962 PAV-laki 1969: keskiolutlaki 1973 laki päihtyneiden käsittelystä 1975 kunnallislaki 1984 Valtavauudistus 1984 sosiaalihuoltolaki 1987 päihdehuoltolaki Mielenterveysongelma ja hoito 1952 alkaen B- mielisairaalat Ensimmäiset todelliset psyykenlääkkeet 1959 ensimmäinen nuorisopsykiatrinen osasto Pitkäniemeen 1960 mielisairaanhuoltotoimistoja 1984 mielenterveystyön komiteamietintö 1980-luvulla Skitsofreniaprojekti ja konsensuskokous, itsemurhien ehkäisyprojekti Lait 1952 mielisairaslaki Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 13

14 Päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon kehityksen vuosikymmenet Päihdeongelman luonne ja hoito 1990 Alkoholi sosiaali- ja terveyspoliittisesta kysymyksestä elinkeinoja talouspoliittiseksi kysymykseksi. WHO:n Alkoholiohjelma Huumeiden kriminalisoinnin rinnalle hoito ja haittojen vähentäminen Huumeiden käytön haittojen vähentämiseen tähtäävät palvelut Alkoholiongelmien kasvu Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Lait 1994 laki alkoholijuomaverosta 1995 alkoholilaki (alkoholijuomien tuonti-, vienti-, valmistus ja tukkumyynnin monopolin purku) & tullimääräysten ym. muutoksia Opioidikorvaushoito asetukset 2004 alkoholiverotus- ja tuontimääräysten muutos 2005 PARAS => SOTE 2007 julkiset hankinnat 2010 terveydenhuoltolaki 2015 sosiaalihuoltolaki Tulossa sote, päihdehuolto Mielenterveysongelma ja hoito Psykiatria osaksi erikoissairaanhoitoa; B-mielisairaalalaitoksen purkaminen Psykiatrinen avohoito kunnallistettiin Itsemurhien ehkäisy, ja depressio-projektit, Mielekäs elämä 2010-luku: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Lait 1990 mielenterveyslaki, 1991 erikoissairaanhoitolaki, sairaanhoitopiirit, 1993 valtionosuuslain muutokset 2010 terveydenhuoltolaki 2015 sosiaalihuoltolaki Tulossa sote mielenterveys Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 14

15 Päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon kehityksen vuosikymmenet Päihdeongelman luonne ja hoito 1990 Alkoholi sosiaali- ja terveyspoliittisesta kysymyksestä elinkeinoja talouspoliittiseksi kysymykseksi. WHO:n Alkoholiohjelma Huumeiden kriminalisoinnin rinnalle hoito ja haittojen vähentäminen Lait 1994 laki alkoholijuomaverosta 1995 alkoholilaki (alkoholijuomien tuonti-, vienti-, valmistus ja tukkumyynnin monopolin purku) & tullimääräysten ym. muutoksia Huumeiden käytön Opioidikorvaushoito 2010 haittojen vähentämiseen asetukset Päihdeongelmien tähtäävät palvelut ehkäisy 2004 alkoholiverotus- ja Alkoholiongelmien kasvu tuontimääräysten Päihdeongelman luonne muutos pitkäjänteinen Mielenterveysja monialainen ja 2005 PARAS => SOTE päihdesuunnitelma hoito ja kuntoutus 2007 julkiset hankinnat Kuuluu kaikille, mutta tarvitaan 2010 terveydenhuoltolaki - myös Sosiaali- erityisosaamista ja ja terveydenhuollon palveluita 2015 sosiaalihuoltolaki integraatio Tulossa sote, päihdehuolto Mielenterveysongelma yksityistyminen, ja Päihdeongelmien Lait hoito hoidon teknistyminen Psykiatria osaksi erikoissairaanhoitoa; B-mielisairaalalaitoksen purkaminen Psykiatrinen avohoito kunnallistettiin Itsemurhien ehkäisy, ja depressio-projektit, Mielekäs elämä 2010-luku: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio 1990 mielenterveyslaki, 1991 erikoissairaanhoitolaki, sairaanhoitopiirit, 1993 valtionosuuslain muutokset 2010 terveydenhuoltolaki 2015 sosiaalihuoltolaki Tulossa sote mielenterveys Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 15

16 Päihdetyöhön vaikuttavia ajankohtaisia muutosprosesseja Hyvinvointiyhteiskunnasta markkina- ja kilpailuyhteiskuntaan Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen Yhteiskunnallinen rakennepoliittinen ohjelma => kuntien tehtävien vähentäminen, ministeriöiden säästöt? Vanheneva väestö Valtion- ja kunnallistalous Kuntien asema ja tehtävät Kuntarakenteen muutos? Valtionosuuslainsäädännön muutos Palveluiden rahoitus: monikanavarahoituksesta yksikanavarahoitukseen? Sote-uudistus? Järjestävä ja tuottava taho? Sote-järjestämislainsäädännön lisäksi yleis- ja erityislainsäädännön muutoksia toteutumassa tai suunnitteilla: ehkäisevän päihdetyön laki, itsemääräämisoikeuslaki, päihdehuoltolaki, mielenterveyslaki, alkoholilaki Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 16

17 Päihteiden käyttö 1960-luvulta 2010-luvulle Alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti , litraa Jotain huumausainetta käyttäneet , % Lähde: Vuoden 2010 huumekysely 2010, THL Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 17

18 Muutosta ja pysyvyyttä suomalaisessa alkoholikulttuurissa Naisten alkoholin käytön lisääntyminen Märästä sukupolvesta kosteaan kansaan Alaikäisten juominen on vähentynyt vuosikymmenen ajan Sukupuolierot ovat yhä suuret Juominen muuttunut miesten valtakunnasta sukupuolten yhteiseksi toimintakentäksi Juominen on "kotiutunut" Alkoholinkäyttö sijoittuu kauas arjesta Humalalla on yhä tärkeä paikka suomalaisessa alkoholikulttuurissa Viinamaasta olutmaaksi Suomalainen alkoholikulttuuri on salliva Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 18

19 Päihdesairauksien hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastolla Alkoholisairauksien hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastoilla , päädiagnoosit Huumesairauksien hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastoilla , päädiagnoosit Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 19

20 Päihdehuollon avo- ja laitospalveluissa, erikoissairaanhoidon avohoidossa sekä terveydenhuollon vuodeosastolla päihteiden vuoksi hoidossa olevat (lkm) Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 20

21 Päihde-ehtoinen asiointi terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, päihdehuollon erityispalveluissa, asumispalveluissa ja muissa palveluissa 2003, 2007, 2011 (n) päihdetapauslaskennan mukaan Terveydenhuolto Sosiaalipalvelut Päihdehuollon erityispalvelut Asiointien määrä lisääntynyt terveydenhuollossa, erityisesti terveydenhuollon avohoidossa Asiointimäärät sosiaalipalveluissa lähes muuttumattomat. Sosiaalitoimistojen päihde-ehtoiset asioinnit vähentyneet. Päihdehuollon erityispalveluiden asioinnit laskussa. Asumispalvelut Muut palvelut Asiointien lukumäärä Päihde-ehtoinen asiakkuus asumispalveluissa lisääntynyt. Erityisen paljon kasvua ollut ikääntyneiden asumispalveluissa, joissa päihde-ehtoinen asiointi reilusti tuplaantunut vuoteen 2007 verrattuna Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 21

22 Päihde-ehtoinen asiakkuus - asiakkaiden elämäntilanne eri tyyppisissä avohoitoyksiköissä päihdetapauslaskennan mukaan Yhdistetyt p&mt A-klinikat Psykiatrian poliklinikat Terveyskeskusten avohoito Koko aineisto (N=115) (n=1661) (n=636) (n=873) (n=11 738) Naisia (%) Ikäkeskiarvo (v) Parisuhteessa (%) Alle 18v lapsia (%) Työelämässä (%) Työttömänä (%) Eläkkeellä (%) Oma tai vuokraasunto (%) Masennus (%) Muu mielenterveydenhäiriö (%) Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 22

23 Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret vuosina * * Henkilötunnuksia sisältävän sijoitettujen lasten ja nuorten rekisteritietojen lisäksi kerätään tilastotietoa myös lastensuojelun avo huollon asiakkaista. Osa lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevista lapsista ja nuorista sisältyy kodin ulkopuolelle sijoitettuihin. Kuviossa esittelyjä lukumääriä ei voi laskea yhteen. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2013 Tilastoraportti 26/

24 Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä Vastasyntyneiden elinajanodote Alkoholin käytön vuoksi sairaalahoidossa olleet Alkoholin käytön vuoksi sairaalahoidossa olleiden elinajanodote yli 25 vuotta lyhyempi kuin muiden suomalaisten. Tutkimusjakson aikana miesten osalta ero alkoholiongelmaisten ja muiden välillä kasvoi, naisten väheni (Westman ym 2014) Alkoholin käytön vuoksi sairaalahoidossa olleiden elinajanodote yli 25 vuotta lyhyempi kuin muiden suomalaisten. Tutkimusjakson aikana miesten osalta ero alkoholiongelmaisten ja muiden välillä kasvoi, naisten väheni (Westman ym 2014) Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 24

25 Alkoholikuolemat Pohjoismaissa (Nomesco 102/2014) Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 25

26 Huumekuolemat Pohjoismaissa (Nomesco 102/2014) Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 26

27 Neljä kysymystä pohdittavaksi Kuka huolehtii päihtyneistä? Missä päihdeongelmaisia hoidetaan? Mihin päihdeongelmaisia kuntoutetaan? Miten sote-integraatio saattaa vaikuttaa päihdeongelmaisten hoitoon? Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 27

28 Kuka huolehtii päihtyneistä? Poliisin tekemät päihtyneiden säilöönotot 1960, 1970, 1980, 1990 sekä Alkoholisairauksien hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastoilla , päädiagnoosit Päihtyneiden säilöönotot / poliisi Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 28

29 Missä heitä hoidetaan? (Päihde-ehtoinen asiointi 2003, 2007, 2011 (n) päihdetapauslaskennan mukaan) Terveydenhuolto Sosiaalipalvelut Päihdehuollon erityispalvelut Asumispalvelut Muut palvelut Asiointien lukumäärä Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 29

30 Mihin päihdeongelmaisten hoidolla, kuntoutuksella ja tuella tähdätään? 1960-luvulla 2010-luvulla Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 30

31 Mihin päihdeongelmaisten hoidolla, kuntoutuksella ja tuella tähdätään? 1960-luvulla 2010-luvulla Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 31

32 Miten sote-integraatio saattaa vaikuttaa päihdeongelmaisten hoitoon? (Päihteet Mielessä seminaari ) VAHVUUDET Pitkäjänteisyys palveluiden tuottamisessa Suurempi sote-alue voisi kehittää yhteisiä kriteereitä esim. korvaushoitoon Asiakkaiden tasavertaisuus Palveluiden yhteinen kehittäminen Terve kilpailu voi kehittää palveluita, voi purkaa monopoleja Kilpailutuksen asiantuntemus keskittynyttä ja parempaa MAHDOLLISUUDET Tarpeen kuvaaminen mahdollistaa monenlaisia palvelupolkuja, yksilöllisiä palveluja Voisi päästä eroon dualistisesta tai trialistisesta ajattelusta ihmisen kokonaisuuden näkeminen Pois sektoriajattelusta laajemmalla pohjalla Valistunut hallinto voisi turvata marginaaliryhmien aseman Tasapuolisia koulutus- ja konsultaatiomahdollisuuksia Arvioinnin kehittäminen (perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt, sosiaalialan osaamiskeskukset) Potkaisee liikkeelle uudenlaisten hoitotapojen kehittämisen, kehittämisrahoitus HEIKKOUDET Katvealueita rahoituksen monikanavaisuuden vuoksi Metropolismi palvelut etääntyvät käyttäjästä Päätöksenteko siirtyy sote-tasolle => asiantuntemus jää ohueksi ylätasolla Reformin raja-aidat työllisyys, vankeinhuolto yms. Kunnalta viedään päätöksentekovaltaa; keskustelu siirtyy pois kunnan tasolta; kunnallinen keskustelu ollut varmistamassa palveluja Byrokratiakerroksia lisää UHAT Rikotaan toimivia ratkaisuja Pitkä katveaika, kun vanhat lopetetaan ja uusia ei ole saatu toimimaan Sote-päätöksenteon perusteena asiantuntemus (valmistelu) vai politiikka (päätöksenteko)? Vain Keisarin uudet vaatteet? Keskusjohtoinen ohjaus voi jopa vähentää paikallista integraatiota Asiakasäänen kuulumattomuus Isännätön raha miten hallita, ettei se paisu? Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 32

33 Lähteet: Kaukonen, Olavi. Päihdepalvelut jakautuneessa hyvinvointivaltiossa. Stakes, Tutkimuksia 107/2000. Kuusisto Katja. Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Acta Universitatis Tamperensis: Kuussaari Kristiina. Kuntoutuksesta katkaisuun. Päihdetapauslaskenta palvelujärjestelmän kuvaajana. Yhteiskuntapolitiikka 77 (2012):6. Kärkkäinen Jukka. Onnistuiko psykiatrian yhdentyminen somaattiseen hoitojärjestelmään? Psykiatrisen hoitojärjestelmän kehitys Suomessa ja sairaanhoitopiiriuudistuksen arviointi psykiatrian näkökulmasta. Stakes, Tutkimuksia 138:2004. Käypä hoito -suositukset Niemelä Mikko. Julkisen sektorin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen. Kelan tutkimusosasto, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 102/2008. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10250/7935/tutkimuksia102.pdf?sequence=3. Sosiaalihuoltolaki työryhmän raportti STM:n historia Teperi Juha. THL:n Vaikuttaja-seminaari Tilastolähteitä: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta (Tilastokeskus); Terveys- ja sosiaali _hilmo (THL) Westman J. ym., Mortality and life expectancy of people with alcohol use disorder in Denmark, Finland and Sweden. Acta Psychiatrica Scandinavica STM:n historia Yhteiskunta muuttuu - miten muuttuu päihdetyö? / Airi Partanen 33

Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys. Johtava asiantuntija Juha Teperi

Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys. Johtava asiantuntija Juha Teperi Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys Johtava asiantuntija Juha Teperi Suomalaisten terveys 1945 Eliniän odote 22 vuotta nykyistä lyhyempi Kolmannes kuolemista johtui tartuntataudeista

Lisätiedot

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. 23.4.2009 Airi Partanen ja Tuomas Tenkanen 1

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. 23.4.2009 Airi Partanen ja Tuomas Tenkanen 1 EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS 23.4.2009 Airi Partanen ja Tuomas Tenkanen 1 MISTÄ ON KYSE? Kunta- ja palvelurakenneuudistus merkitsee muutoksia myös päihdetyössä www.kunnat.net/paras

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 2 Sisällys 1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Päihdepalveluihin pääsy suurissa kunnissa vuosina 2011 ja 2012

Päihdepalveluihin pääsy suurissa kunnissa vuosina 2011 ja 2012 Leena Kuljukka Maija Niskala Airi Partanen Kristiina Kuussaari Helena Vorma TYÖPAPERI Päihdepalveluihin pääsy suurissa kunnissa vuosina 2011 ja 2012 38 2013 TYÖPAPERI 38/2013 Leena Kuljukka, Maija Niskala,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

MIELI JA PÄIHDE - LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PÄIHDEPALVELUT UUDELLE VUOSIKYMMENELLE

MIELI JA PÄIHDE - LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PÄIHDEPALVELUT UUDELLE VUOSIKYMMENELLE MIELI JA PÄIHDE - LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PÄIHDEPALVELUT UUDELLE VUOSIKYMMENELLE Keskeinen kysymys piirin päihdehoidon rakenteessa on sen työskentelyehdot tulevassa Mieli 2009 työryhmän viitoittamassa

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016 Tuotantolautakunta LIITTEET 6.3.2013 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 6.3.2013 30 Liite nro 1 Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013

Lisätiedot

Muutosvalmius päihdetyössä (VALMA)

Muutosvalmius päihdetyössä (VALMA) Muutosvalmius päihdetyössä (VALMA) - Toimintaympäristön kartoitus Ahlfors-Boman, Jonna & Aholainen, Anne & Nykky, Tiina & Ovaskainen, Kaisa 3.10.2008 Tyynelän kehittämiskeskus VALMA-hanke SISÄLTÖ 1. Johdanto...1

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Merja Vyyryläinen PÄIKE

Merja Vyyryläinen PÄIKE LOPPURAPORTTI Merja Vyyryläinen PÄIKE Keski-Uudenmaan alueen päihdetyön laadullinen kehittäminen 1.3.2004-30.9.2006 Esipuhe Luet nyt Päike hankkeen loppuraporttia. Päike projekti on Keski Uudenmaan alueen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot