unicef info SYKSY 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "unicef info SYKSY 2005"

Transkriptio

1 unicef info SYKSY 2005 HIV-aidsilla ON LAPSEN KASVOT Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus, tasa-arvo, turva LAPSISTA KASVAA MAAILMA

2 2 PÄÄSIHTEERI PENTTI KOTOARO: Äitejä valmennetaan aids-tietoon VIERAILIN yhteistyömaassamme Beninissä syyskuussa ja seurasin usean UNICEFin tukeman hankkeen toteutumista. Pienessä Pobén kaupungissa tutustuin paikalliseen äitiysneuvolaan, jossa UNICEFin valmentama kätilö opasti odottavia äitejä HIV-aidsin tartuntaan ja hoitoon liittyvissä asioissa. Kaikille raskaana oleville naisille sisältyy neuvolakäynnin ohjelmaan noin tunnin mittainen opetus sekä ilmainen HIV-testi. Tähän tilaisuuteen osallistui tarkkaavaisesti kuunnellen 12 naista. Yksi aviomieskin oli uskaltautunut mukaan. Kätilö varmensi lopuksi sanoman perille menon pitämällä pienen kuulustelun: miten virukselta suojaudutaan, ensi vaiheen hoidosta tartuntatapauksissa ja kuinka viruksen siirtymisen äidiltä lapselle voi estää. Oppi näytti menevän hyvin perille. Koulutuksen puute on vahvasti kytköksissä myös HIV:n leviämiseen. Niissä kunnissa, joissa koulutus on kaikkien ulottuvilla, HIV-tartunnat ovat vähäisempiä. Siksi UNICEF panostaa tähän työhön yhä vahvemmin. Suomalaiset ovat perinteisesti ymmärtäneet koulutuksen suuren arvon. Tuellanne voimme tehdä tätä työtä. Kiitos. Pentti Kotoaro Kannen kuva: UNICEF/HQ /Shehzad Noorani Haiti: lapsi pitää kädessään annosta aids-lääkkeitä. UNICEFin tukemassa orpokodissa lapset saavat lääkityksen lisäksi ruokaa, koulutusta ja turvaa. Suomen UNICEF Perttulantie Helsinki puh fax web: Kuvat: UNICEF HIV-aidsilla on LAPSEN KA HIV-aids aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä kärsimystä. Surullisimmillaan sen vaikutus näkyy orvoiksi jääneissä lapsissa. Tänäkin vuonna kaksi miljoonaa lasta menettää taudille vanhempansa. HIV-aids on valtava uhka koko ihmiskunnalle luvun lopulta lähtien yli 23 miljoonaa ihmistä on menettänyt henkensä ja luvun pelätään kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Tauti ei tunne rajoja. Se on levinnyt maapallon jokaiseen kolkkaan ja koskettaa ihmisiä ikään, sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta. Keh i tysmaissa tauti lamauttaa kokonaisia yhteisöjä kun maanviljelijät, terveydenhuoltohenkilöstö, opettajat, poliisit ja vi ranomaiset sairastuvat ja kuo levat. Pahiten maailmassa tauti koskettaa Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Alueella elää noin kolme neljäsosaa kaikista tartunnan saaneista. Naiset ja lapset vaarassa HIV-aids on kasvavassa määrin heikoimmassa asemassa olevien lasten ja naisten sairaus. Kehitysmaiden köyhät ja kouluttamattomat naiset ovat usein taloudellisesti ja so siaalisesti riippuvasia miehistä. Terveydenhoito ja neuvontapalvelut ovat heidän ulottumattomissaan, eikä heil lä ole mahdollisuuksia päättää itseään koskevista asioista. Tiedon puute, epätasa-arvo ja naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta lisäävät tartuntariskiä entisestään. Myös lasten HIV-tartunnat ja aids-kuolemat lisääntyvät jatkuvasti. Lisäksi tauti koskettaa miljoonia lapsia, jotka eivät itse ole saaneet tartuntaa. He menettävät taudille vanhempansa tai huoltajansa ja niiden mukana lapsuutensa. He joutuvat jättämään koulun kesken hankkiakseen elanton sa, huolehtiakseen sairaista omai sistaan

3 3 SVOT ja nuoremmista sisaruksistaan. Kun lapset jäävät yksin, heillä on suuri riski joutua hyväksikäytetyksi. Tartunnat on estettävä HIV-aidsia ei voida parantaa, mutta tartunnat voidaan estää. Avainasemassa on lasten ja nuorten koulutus. Neuvottelutaidot, ongelmanratkaisukyky ja kriittinen ajattelu ovat tärkeitä taitoja tartunnan estämiseksi. UNI- CEF tekee tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa. Varmistamme, että heillä on käytettävissään tarvittava tieto, taidot, palvelut ja turvallinen ympäristö, jotka mahdollistavat oikeiden ja turvallisten ratkaisujen tekemisen. Koulutus yksin ei riitä Koulutus yksin ei kuitenkaan riitä, sillä ongelmat ovat syvemmällä. Taudin taustalla kytevät lukuisat muut ongelmat kuten köyhyys, sukupuolten välinen epätasa-arvo, seksuaalinen hyväksikäyttö ja aseelliset selkkaukset. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä monella eri taholla. UNICEF työskentelee yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen, hallitusten, uskonnollisten ryhmittymien ja monien muiden tahojen kanssa taudin voittamiseksi. UNICEF ei jätä lapsia yksin Vanhempien menettäminen vaarantaa lapsen perustarpeiden täyttymisen. UNICEF ei jätä lapsia yksin. Huolehdimme siitä, että lapset saavat tarvitsemaansa tukea, huolenpitoa ja suojaa, mieluiten omassa, tutussa ympäristössään. Siksi tuemme HIV-aidsin varjossa eläviä lapsia, perheitä ja yhteisöjä. Pidämme yhdessä huolen siitä, että lapset saavat kasvaa turvallisessa ympäristössä. g HIV-aids HIV (Human Immunodeficiency Virus) eli ihmisen immuunikatovirus on elimistön puolustusjärjestelmää tuhoava virus. Se tunkeutuu tietyntyyppisiin valkosoluihin ja tuhoaa niitä. HIV-tartunnan saaneella elimistön oma puolustuskyky heikkenee vähitellen ja hän altistuu monille erilaisille sairauksille. Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) on HIV-infektion viimeinen vaihe, jossa immuunijärjestelmässä on tapahtunut jo merkittävää tuhoa ja vastustuskyky tauteja kohtaan on huomattavasti alentunut. HIV-infektion eteneminen aidsiksi kestää keskimäärin vuotta hoitamattomilla potilailla. HI-virus voi levitä suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä, veren- ja elinsiirrossa, yhteiskäytössä olevien neulojen ja ruiskujen välityksellä sekä tartunnan saaneesta äidistä lapseen raskauden, synnytyksen tai imetyksen yhteydessä. HIV-aidsia ei voida parantaa, mutta sitä voidaan hoitaa lääkityksellä. Lähde: AIDS-tukikeskus

4 4 RUOKAKRIISI UHKAA MALAWIA Maailman huomion kiinnittyessä Nigerin nälänhätään kytee monissa Afrikan maissa ainekset samankaltaiseen kriisiin. Yksi näistä maista on eteläisessä Afrikassa sijaitseva Malawi. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla lasten kuolemat pystytään estämään. KESÄLLÄ tehtyjen arvioiden mukaan jopa 4,2 miljoonaa ihmistä, kolmannes Malawin väestöstä, tulee kärsimään ruoan puutteesta tämän talven aikana. Neljännes heistä on alle viisivuotiaita lapsia ja raskaana olevia naisia. Erityisen raskaasti kriisi koettelee maaseudun asukkaita. Kuoleman kolmio Malawin uhkana on HIV-aids epidemian, ruokapulan ja äärimmäisen köyhyyden muodostama tappava kehä. Ruoan puute ja köyhyys pakottavat ihmiset epätoivoisiin tekoihin. Syrjäisten seutujen asukkaat, sekä aikuiset että lapset, joutuvat lähtemään töihin kaupunkeihin tietämättä mikä heitä odottaa. Osa heistä ajautuu hyväksikäytetyiksi ja prostituutioon. Heitä uhkaa HIV-tartunta ja sairastuminen aidsiin. Tartunnan saaneet voivat levittää tautia palatessaan kotiseuduilleen. Työikäisen väestön sairastuminen ja kuolema puolestaan lisää ruoantuotannon ongelmia entisestään. Väkeä ei riitä pelloille ja viljely on entistä vaikeampaa. HIV-aids jättää lapset yksin Vanhempien kuollessa lapset ovat vaarassa jäädä yksin. Malawissa on noin miljoona orpoa. Heistä miltei puolet on menettänyt vanhempansa aidsille. Sukulaiset ja naapurit yrittävät huolehtia lapsista, mutta usein he ovat liian köyhiä huolehtiakseen edes itsestään. UNICEF huolehtii lapsista Ruokapulan välttämiseksi UNICEF valmistautuu lisäravinnon toimittamiseen yhdessä muiden YK-järjestöjen kanssa. Erityisesti WFP:n kanssa toteutettavat kouluruokaohjelmat ovat tärkeitä. Niillä varmistetaan lasten pysyminen koulussa. Koulussa pystytään huolehtimaan lapsista, erityisesti orvoista, ja heidän tarpeistaan. Ruoan ja terveydenhoidon lisäksi vanhempansa menettäneet lapset tarvitsevat tukea ja turvaa. Lisäksi lapset oppivat koulussa huolehtimaan itsestään. Koulutus onkin tehokkain ase HIV-aidsia vastaan. Ravinnon lisäksi UNICEFin ohjelmat Malawin lasten auttamiseksi kattavat terveyden, puhtaan veden, opetuksen ja suojelun. g

5 5 ASENNE RATKAISEE UNICEF puhuu beniniläisäideille tyttöjen koulutuksen tärkeydestä FABIAN BJÖRK Beniniä ja sitä ympäröivää Länsi- Afrikan nurkkaa kutsuttiin aikoinaan orjarannikoksi. Nykyään siitä on vain muistona Amerikan mantereelle siirtyneet rytmit, joita kuullaan rockissa, reggaessa ja hip-hopissa. Beniniläiset lapset ja nuoret laulavat ja tanssivat vielä perinteisiä juttuja, just sitä originaalia matskua - laulut loppuvat kun pakko työ alkaa: vapaa lapsuus ja koulu kaikille, antaa laulun ja rytmin elää edelleen, eiks niin! Kaikki meistä voi auttaa, UNICEF pitää siitä huolen. Mikä on pikku juttu Sulle, on iso diili Afrikassa. - Jyrki69, UNICEFin Hyvän tahdon lähettiläs BENINILÄINEN Rosine Mahinou on seitsemän lapsen äiti. Vielä viisi vuotta sitten hän ei voinut kuvitellakaan lähettävänsä tyttäriään kouluun. Perinteisesti pienen Dovimèn kylän tytöt jäivät kotiin tekemään kotitöitä ja auttoivat äitejään myymään tuotteita torilla. Vain pojat saivat käydä koulua. Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon. Tänään koulua käyvät paitsi Rosinen neljä poikaa, myös kaikki kolme tytärtä. Kiitos tästä kuuluu UNICEFin tukemalle ohjelmalle, joka edistää tyttöjen koulutusta. Asenteeni tyttöjen koulutusta kohtaan on muuttunut, Rosine kertoo. Aikaisemmin kaksostyttöni Paula ja Paulette auttoivat minua myymään leivoksia torilla. Ohjelman työntekijät neuvoivat minua antamaan tytöille mahdollisuuden koulunkäyntiin ja pitämään huolen siitä, että he käyvät koulunsa loppuun. Tavoitteena tasa-arvo Rosine on yksi tuhansista beniniläisäideistä, jotka ohjelman ansiosta lähettävät tyttärensä kouluun. Ohjelman tavoitteena on pienentää koulutukseen liittyvää sukupuolten välistä kuilua, joka on Beninissä yksi maailman suurimpia. Vaikka koulutus on Beninissä ilmaista, koulupuvut, -kirjat ja -tarvikkeet maksavat. Perheet, joilla ei ole varaa ostaa koulutarvikkeita kaikille lapsilleen, lähettävät yleensä vain poikansa kouluun. Isosisko turvaa koulutien Ohjelman työntekijät kiertävät kyliä kertomassa vanhemmille tyttöjen koulutuksen tärkeydestä. Yksi heistä on Jeannette Ahokpé. Monet vanhemmat eivät halua lähettää tyttäriään kouluun. Kerromme heille, miten koulutetut tytöt voivat paremmin auttaa myös perheitään, hän kertoo. Köyhyyden lisäksi myös pelko tyttöjen turvallisuudesta estää vanhempia lähettämästä tyttäriään kouluun. UNICEF on perustanut isosisko-järjestelmän, jossa vanhemmat oppilaat toimivat tukioppilaina nuoremmille tytöille. Isosiskot saattavat pikkusiskonsa joka päivä kouluun, auttavat läksyjen teossa ja toimivat heille tukena ja turvana. Äidin ylpeyden aihe Ohjelma yhdistää vanhemmat, opettajat ja viranomaiset. Sen avulla äideille luodaan uusia toimeentulomahdollisuuksia, jotta nämä eivät enää olisi riippuvaisia tyttäriensä työpanoksesta. UNICEFin työ tuottaa tulosta. Esimerkiksi Dovimèn kyläkoulussa tyttöjen määrä on noussut viidessä vuodessa selvästi. Kolmen lapsen äiti Maria Ahodekon on yksi niistä vanhemmista, jotka ovat vakuuttuneita koulutuksen tärkeydestä. Hän on ylpeä koulua käyvistä tyttäristään: Aion kannustaa heitä niin paljon kuin vain pystyn, hän kertoo. g

6 6 NIGER: kyse ei ole vain leivästä LAHJOITTAJAT ovat reagoineet avokätisesti Nigerin ruokakriisiin mahdollistaen UNICEFin työn jatkumisen tulevina kuukausina. UNICEF jakaa lisäravintoa yli 150 ruokintakeskuksessa. Etusijalla ovat heikoimmassa asemassa olevat lapset ja raskaana olevat naiset. Ruokapula ei ollut yllätys Viime vuoden sadon tuhonneilla kuivuudella ja heinäsirkkaparvilla on ollut osansa tämän vuoden nälkäongelman synnyssä. Tuhoutunut sato on kohtalokas maassa, jossa 40 % alle viisivuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta normaalinakin vuonna. Kun sadon määrä saatiin viime syksynä arvioitua, kohosi viljan hinta nopeasti. Huhti- toukokuussa syrjäisten seutujen asukkailta alkoi loppua ruoka. Köyhyydestä kärsivillä ihmisillä ei myöskään ollut rahaa ostaa ruokaa. Turvaverkkojen puuttuessa seuraukset olivat odotetut. Nigerin tilanne ei tullut yllätyksenä. UNICEF vetosi jo vuosi sitten yhdessä muiden YK järjestöjen kanssa lahjoittajiin, jotta alueen lapsille saataisiin apua. Ahdinkoon useita syitä Jos nälän syynä olisi ainoastaan ruoan puute, olisi vastaus ongelmiin selvä: alueelle on toimitettava lisää ruokaa. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä kriisiin on useita syitä. Jos niihin ei puututa, tulemme näkemään vastaavanlaisia ruokakriisejä tulevaisuudessakin. Ruoasta on pulaa. Tälläkin hetkellä Nigeriin kuljetettava apu tulee todelliseen tarpeeseen nälkää näkeville lapsille. Mutta puutetta on myös rahasta, koulutuksesta, terveydenhuollosta ja muista perusasioista. Nämä yhdessä muodostavat ongelmavyyhdin, joka pitää alueen ihmiset kahleissaan. Nälästä kärsivät nigeriläislapset saavat tarvitsemaansa apua. Nälän syihin on kuitenkin puututtava, jotta historia ei toistaisi itseään. Naisten asemaa on parannettava Myös kulttuuriset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka ihmiset selviävät kriiseistä. Merkittävä tekijä köyhyyden poistamisessa on naisten aseman parantaminen. Sen edellytyksenä on pääsy kouluun ja oppiminen. Esteet tyttöjen koulunkäynnille ja alhainen lukutaitoaste, vain 6 %, merkitsevät jatkuvaa köyhyyttä nigeriläisnaisille. UNICEF auttaa Esimerkiksi eteläisessä Nigerissä elävät Hausa heimon naiset ovat vastuussa viljelystä. Kouluttamattomilla naisilla ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa tulojen käytössä. Koulutetut tytöt avainasemassa Myös suuri lapsiluku, keskimäärin kahdeksan lasta, lisää alttiutta kriiseille. Tyttöjen aikainen naimisiinmeno, jopa vuotiaana, pahentaa ongelmaa entisestään. Koulutus on avain tämänkin ongelman ratkaisuun. Koulua käyneet tytöt menevät naimisiin myöhem- UNICEFin työ jaetaan kehitysohjelmiin ja hätäapuun. Nigerin kaltaiset tilanteet kuitenkin hämärtävät tätä rajaa. Tällä hetkellä annettava hätäapu on vastaus akuuttiin ruokapulaan, mutta se on vain osa UNICEFin toimintaa nälän poistamiseksi. Pitkäaikaisilla projekteilla pureudumme ongelman syihin. Luomalla perheille uusia toimeentulon lähteitä parannamme mahdollisuuksia selvitä vaikeista ajoista. Muutama vuohi voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä. UNICEFin vesiprojekteilla huolehditaan puhtaan veden saatavuudesta. Likaisen veden aiheuttama ripuli voi tappaa aliravitun lapsen. Edistämällä tyttöjen koulunkäyntiä annamme heille mahdollisuuden päättää omasta elämästään. Huolehtimalla terveydenhuollosta, rokotuksista sekä malarian torjumisesta ja valistamalla aikuisia pidämme lapset hengissä. mällä iällä ja saavat vähemmän lapsia. Koulutetut äidit osaavat myös huolehtia lapsistaan. Tutkimukset osoittavat, että lapsikuolleisuus laskee äidin koulutustason kasvaessa. Luku- ja kirjoitustaidottomana on vaikea omaksua terveysvalistusta ja tietoa lasten hyvästä hoidosta. Tällä on suora vaikutus lasten selviämiseen - erityisesti kriisitilanteissa. Afrikan kokoinen haaste Nigerin ja koko Sahelin alueen tilanne paljastaa ihmisoikeuksien puutteen ja köyhyyden kohtalokkaat seuraukset. Maassa on ruokakriisi, sanoo UNICEFin työntekijä Nigeristä. Mutta kriisi on huomattavasti laajempi. Köyhyys ja puute koskettavat Nigeriä, Sahelin aluetta ja miltei koko Afrikkaa. Tämän kriisin voittaminen on suurin humanitaarinen haaste maailmassa. g

7 7 USDA MALARIAHYTTYSTEN levittämä tauti on erityisen suuri ongelma Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alueen maissa malariaan menehtyy päivittäin arviolta 3000 lasta. Lapset menehtyvät kuumeeseen ja toistuvien tartuntojen aiheuttamaan anemiaan. Raskauden aikana sairastettu malaria lisää äitien kuolleisuutta ja vastasyntyneiden alipainoisuutta. Heikossa kunnossa syntyvä lapsi on erityisen alttiina taudeille. Afrikan turha taakka MALARIA Este kehitykselle Malarialla on lamauttava vaikutus kokonaisiin valtioihin. Yhdessä HIV-aidsin kanssa se estää Afrikan maita nousemasta köyhyydestä. Tauti tulee kalliiksi. Sen vuosittaiset kustannukset Afrikan valtioille ovat miljardia US dollaria. Taudin kuriin saamiseen riittäisi murto-osa tästä summasta. Keinot kuuluvat kaikille UNICEF ponnistelee malarian pysäyttämiseksi. Keinot ovat olemassa. Yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n, YK:n kehitys- järjestö UNDP:n ja Maailmanpankin kanssa käynnistetyllä Roll Back Malaria hankkeel- la ne pyritään saamaan kaikkien ulottuville. Hankkeen tavoitteena on puolittaa malariatartunnat vuoteen 2010 mennessä. Malarian pysäyttämisellä on laajamittaiset vaikutukset lapsikuolleisuuteen, raskaana olevien naisten terveyteen ja köyhyy- teen. Se edistää merkittävästi myös YK:n vuosituhattavoitteiden täyttymistä. Vuosittain malariaan sairastuu jopa 500 miljoonaa ihmistä. Miljoona menettää henkensä. Suurin osa heistä on lapsia. UNICEF tekee jatkuvaa työtä taudin pysäyttämiseksi. Verkko suojaa tartunnalta Tehokkain keino malarian torjumiseen ovat hyönteismyrkyllä käsitellyt hyttysverkot. UNI- CEF jakaa edullisia verkkoja terveystarkastus- ten ja rokotusten yhteydessä. Ne vähentävät lapsikuolleisuutta jopa 20 prosentilla. Ehkäisemällä äitien tartunnat raskauden aikana parannetaan vastasyntyneiden mahdollisuuksia selvitä hengissä. Tärkeää on myös huolehtia hoitoon pääsystä. Pitkä matka lääkärille tai terveyskes- kukseen on kohtalokas taudin heikentämälle lapselle. Jokaisella lapsella on oikeus terveydenhoitoon. UNICEF tekee työtä sen toteuttamiseksi. g

8 MAAILMANLAPSILISÄ HELPPO TAPA AUTTAA UNICEFin työ maailman lasten hyväksi rahoitetaan täysin vapaaehtoisin lahjoituksin. UNICEFin viisi tärkeintä toimintaaluetta ovat varhaislapsuuden turvaaminen, lasten rokottaminen, tyttöjen koulutus, lasten suojelu ja HIV-aids vastainen työ. Sinä voit olla mukana UNICEFin työssä Maailmanlapsilisän avulla, joka < on suoraveloitukseen perustuva kuukausilahjoitus maailman lapsille. Suoraveloitus on sinulle vaivaton tapa olla mukana työssämme lapsen oikeuksien puolesta. < takaa pitkäjänteisen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi viidennes lapsilisästä varataan hätäapuun. Miten liityn Maailmanlapsilisä-lahjoittajaksi? 1. Täytä oheinen valtakirja ja merkitse summa, jolla haluat osallistua. 2. Allekirjoita valtakirja ja palauta se meille vastauskuoressa. Mihin ohjelmiin UNICEFin varat käytetään? * Maailmanlapsilisä-lahjoittajana saat kolme kertaa vuodessa palautetta siitä, mitä tuellasi saadaan aikaan maailman lasten hyväksi. Suoraveloituksen tietoja on helppo muuttaa puhelinsoitto tai sähkö posti riittää. Lisätietoja saat soittamalla numeroon tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 4 % 9 % 10 % 21 % 23 % 34 % varhaislapsuus rokotukset tyttöjen koulutus lasten suojelu HIV-aids muu * sis. hätäapuvarat Lasten hyvinvointi on meidän kaikkien tehtävä. Jos lapsille turvataan hyvä lapsuus ja annetaan inhimillisten elinolosuhteiden lisäksi vielä rakkautta, meidän maailmallamme on toivoa. Luotan UNICEFin laajaan toimintaan ja meihin tavallisiin kansalaisiin sen toteuttamisessa. Pienestä täytyy aloittaa. Laura Malmivaara, näyttelijä ja Maailmanlapsilisä-lahjoittaja Suomen UNICEF Perttulantie Helsinki puh fax web:

9 UNICEFIN JOULU 2005 Kultaiset markkinat 52010, 13 (10 korttia, 2 eri aihetta) Tilaa tuotteet verkkokaupastamme Tilaa tuote-esite soittamalla numeroon tai lähetä sähköpostia osoitteeseen Tohtorinalle 6P3313, 22 Pylväskynttilät 6P3512, 12 UNICEF Land Rover 6P3321, 17 Lumileikkejä 51110, 12 (10 korttia, 5 eri aihetta) Lasten hyvinvointi on meidän kaikkien tehtävä. Jos lapsille turvataan hyvä lapsuus ja annetaan inhimillisten elinolosuhteiden lisäksi vielä rakkautta, meidän maailmallamme on toivoa. Luotan UNICEFin laajaan toimintaan ja meihin tavallisiin kansalaisiin sen toteuttamisessa. Pienestä täytyy aloittaa. Laura Malmivaara, näyttelijä ja Maailmanlapsilisä-lahjoittaja Suomen UNICEF Perttulantie Helsinki puh fax web:

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

unicef info pelon VALLASSA UNICEFin hätäapu Afrikan sarven alueella Hyviä uutisia Afrikasta! s.6-7 UGANDA: ELÄMÄÄ KEVÄT 2006

unicef info pelon VALLASSA UNICEFin hätäapu Afrikan sarven alueella Hyviä uutisia Afrikasta! s.6-7 UGANDA: ELÄMÄÄ KEVÄT 2006 unicef info KEVÄT 2006 UGANDA: ELÄMÄÄ pelon VALLASSA UNICEFin hätäapu Afrikan sarven alueella Hyviä uutisia Afrikasta! s.6-7 1 9 4 6-2 0 0 6 1 9 4 6-2 0 0 6 Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus, tasa-arvo,

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Sisällys. JOHDANTO 2 Nuorten seksuaaliterveys ja köyhyys

Sisällys. JOHDANTO 2 Nuorten seksuaaliterveys ja köyhyys Sisällys JOHDANTO 2 Nuorten seksuaaliterveys ja köyhyys SUKUPUOLTEN VÄLINEN ERIARVOISUUS JA SEKSUAALITERVEYS 6 Lapsiavioliitot ja aikainen naimisiinmeno Seksuaalinen väkivalta ja naiskauppa Naisten sukuelinten

Lisätiedot

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Väestötietosarja 17 Väestötietosarja 17 Julkaisun ovat toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen. Kirjoittajat: Annukka Berg tekee

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö. Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö. Toiminnan tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan Tulevaisuus uusiksi 2 2011 Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Kun lapsi tuntee olevansa

Lisätiedot

World Vision. Anna lapselle. syntymäpäiviä. Monica sanoi silpomiselle ei 02 /2014

World Vision. Anna lapselle. syntymäpäiviä. Monica sanoi silpomiselle ei 02 /2014 Ilona Rauhala: Auttaminen lisää onnellisuutta Herkkuja Tomi Björckiltä World Vision 02 /2014 Monica sanoi silpomiselle ei Anna lapselle syntymäpäiviä Miljoona lasta menehtyy joka vuosi ensimmäisenä elinpäivänään.

Lisätiedot

TULEVAISUUS UUSIKSI 1 2012. Apua Sahelin lapsille. Samsam pääsi kouluun Shafali saa olla lapsi jälleen

TULEVAISUUS UUSIKSI 1 2012. Apua Sahelin lapsille. Samsam pääsi kouluun Shafali saa olla lapsi jälleen TULEVAISUUS UUSIKSI 1 2012 Apua Sahelin lapsille Samsam pääsi kouluun Shafali saa olla lapsi jälleen PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Apusi muuttaa maailmaa. Pelastakaa Lasten selvityksen* mukaan yhä useampi maailman

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 PÄÄSIHTEERILTÄ... 3 MIKSI UNICEFIA TARVITAAN... 4 NÄIN UNICEF TOIMII... 6 NÄIN VARAT KÄYTETTIIN... 8 Lastenrahasto... 12 Nimikko- ja teemaohjelmat... 14 Hätäapu... 18

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

Onnellisia loppuja. tarinaa maailman tytöistä. Kummityö tuo toivoa maailman lapsille tule mukaan auttamaan!

Onnellisia loppuja. tarinaa maailman tytöistä. Kummityö tuo toivoa maailman lapsille tule mukaan auttamaan! Onnellisia loppuja tarinaa maailman tytöistä Kummityö tuo toivoa maailman lapsille tule mukaan auttamaan! 4_ Pienistä luvuista kasvaa suuria tekoja. 32_ Näin ryhdyt Plan-kummiksi. 34_ Planin tapa toimia.

Lisätiedot

"JOS NAINEN LEPÄÄ, SAKAALI VIE KANAT" TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMA NEPALISSA

JOS NAINEN LEPÄÄ, SAKAALI VIE KANAT TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMA NEPALISSA "JOS NAINEN LEPÄÄ, SAKAALI VIE KANAT" TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMA NEPALISSA Kati Mattila Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

unite for children Kurt Nuotion värikylläs lapsuus tuottaa tarinoita ja teatteria

unite for children Kurt Nuotion värikylläs lapsuus tuottaa tarinoita ja teatteria 4/2008 Kurt Nuotion värikylläs lapsuus tuottaa tarinoita ja teatteria Sivu 4 Vapaaehtoisten matka Tansaniaan: Se ei ole työtä, se on ystävän palvelus Sivu 6 Karjalan lapsiasiamiehen suurin ongelma on järjestää

Lisätiedot

LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN AFRICA:N ORPOTYÖN ARVIOINTI SAMBIASSA

LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN AFRICA:N ORPOTYÖN ARVIOINTI SAMBIASSA LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN AFRICA:N ORPOTYÖN ARVIOINTI SAMBIASSA Tiina Salmi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

Kari Lumikero: Ulkomaantoimittaja ei ole sankari Janopäivä 27. 30.4. 2/2006

Kari Lumikero: Ulkomaantoimittaja ei ole sankari Janopäivä 27. 30.4. 2/2006 2/2006 Kari Lumikero: Ulkomaantoimittaja ei ole sankari Janopäivä 27. 30.4. Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus, tasa-arvo, turva LAPSISTA KASVAA MAAILMA 1 Keräys kampanjat 2006 Elina ja Erno antavat

Lisätiedot

IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi

IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi Tuotanto: IKEA Social Initiative, marraskuu 2009. Kuvat: IKEA, UNICEF, Pelastakaa Lapset, UNDP. Kaikki oikeudet pidätetään. IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi Meidän mielestämme koti on maailman

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

UBUNTU. Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en.

UBUNTU. Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en. UBUNTU Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en.

Lisätiedot

Suomen Lähetysseuran. VUOSIRAPORTTI 2010 152. toimintavuosi

Suomen Lähetysseuran. VUOSIRAPORTTI 2010 152. toimintavuosi VUOSIRAPORTTI 2010 Suomen Lähetysseuran VUOSIRAPORTTI 2010 152. toimintavuosi VUOSIRAPORTTI 2010 Muutoksen suunta vahvistumassa Lähetysjohtaja Seppo Rissanen...3 Köyhyyden vähentäminen, ihmisoikeudet

Lisätiedot

Janina Andersson: Naisten ja lasten asiat etusijalle. UNICEF-kävely on lukuvuoden kohokohta. Sirpa Taskinen: Nepalissa tieto tuo tasa-arvoa 3/2007

Janina Andersson: Naisten ja lasten asiat etusijalle. UNICEF-kävely on lukuvuoden kohokohta. Sirpa Taskinen: Nepalissa tieto tuo tasa-arvoa 3/2007 3/2007 Janina Andersson: Naisten ja lasten asiat etusijalle Sivu 4 UNICEF-kävely on lukuvuoden kohokohta Sivu 8 Sirpa Taskinen: Nepalissa tieto tuo tasa-arvoa Sivu 14 Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus,

Lisätiedot