FLEXSYSTEM. REDAir. Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLEXSYSTEM. REDAir. Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava"

Transkriptio

1 FLEXSYSTEM REDAir Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava

2 Energiaperuskorjaus Jokunen vuosi sitten sijainti oli tärkeimpiä rakennuksen arvoon, vuokratasoon ym. vaikuttavia tekijöitä. Tilanne on muuttunut. Kilpailu on koventunut, ja kerrosneliöitä on paljon tyhjillään. Rakennuttajan ja käyttäjän kannalta tärkeimpiä seikkoja ovat nyt seuraavat: Terve sisäilmasto Optimoitu energiatehokkuus Käyttömukavuus Arkkitehtoninen laatu Optimaalinen käyttötalous/energiansäästö Myös rakennuksissa, joissa on monimuotoinen julkisivu, energiaperuskorjausstrategian ensimmäinen luonnollinen vaihe on rakennuksen vaipan tarkastelu. Julkisivun kannalta on ratkaisevan tärkeää käyttää eristysjärjestelmää, joka vähentää energiantarvetta mutta tarjoaa samalla arkkitehtonisia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa julkisivun esteettistä ilmettä. Mittasuhteet ja värivalinnat Samalla meidän on opittava viime vuosikymmeninä tehdyistä virheistä ja ymmärrettävä, etteivät uudet julkisivuratkaisut todennäköisesti heikennä rakennuksen rakennetta vaan pikemminkin vahvistavat sitä. On tärkeää, että eristysjärjestelmä vähentää kylmäsiltoja ja takaa kuivat, terveet rakenteet. Jos haluat energiaperuskorjaukseen optimaalisen ratkaisun, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: Arkkitehtoninen vapaus ja joustavuus, joka mahdollistaa ratkaisun mukauttamisen muotoiluun, materiaali- ja kokovalintoihin ym. Rakennuksen fyysiset ominaisuudet. Materiaalien on kyettävä tarjoamaan hyvät lämpöominaisuudet sekä minimoimaan kylmäsillat, ja niiden on oltava pitkäikäisiä. Hyvä suunnittelu on ensisijaisen tärkeää. Huolellisesti testatut, joustavat ratkaisut ja selkeästi määritetty rakennusprosessi ovat välttämättömyyksiä. Ratkaisun on oltava yksinkertainen ja kustannustehokas. Jos nämä ehdot täyttyvät, mm. rakennuttaja ja urakoitsija ovat motivoituneempia toteuttamaan energiaperuskorjauksen. Tillmann Klein Johtaja, Facade Research Group Faculty of Architecture Delft, Hollanti Melu (sisällä/ulkona) 2

3 REDAir FLEXSYSTEM Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava REDAir FLEXSYSTEM on uusi innovatiivinen, tuulettuva julkisivujärjestelmä, joka muodostuu vain muutamasta erityisesti sitä varten kehitetystä komponentista. Asennettuna ne tarjoavat vahvan, yksinkertaisen ja kestävän ratkaisun, joka tuottaa erittäin hyvän kokonaistaloudellisuuden. Soveltuu sekä uudisrakentamiseen että peruskorjauksiin Sopii useimpiin rakennustyyppeihin Sopii useimpiin seinärakenteisiin Voidaan käyttää jopa 30 metriä korkeissa rakennuksissa. Jos kyseessä on korkeampi rakennus, ota yhteyttä ROCKWOOL Oy:hyn. Helposti mukautettavissa lisää suunnittelun vapautta Sopii yhteen melkein kaiken tyyppisten julkisivuverhoilujen kanssa jopa 50 kg/m 2 A B A Tehokas paloturvallinen eristys FLEXSYSTEM-levyillä B Palon- ja homeensuoja-aineilla kyllästetyt FLEXSYSTEM LVL -rimat C Alustan mukaan valitut erikoisruuvit D FLEXSYSTEM-kitkalevyn avulla asennus käy helposti ja nopeasti D E Julkisivuverhoilu vapaasti valittavissa. Tässä esimerkissä ROCKPANEL E C Soveltuu useimpiin rakennustyyppeihin Innovatiivinen järjestelmä REDAir FLEXSYSTEM hyödyntää eristeen ja riman välistä kitkaa. Eriste ja erikoisruuvit pystyvät kannattelemaan julkisivua, joten perinteistä puista tai metallista rimarakennetta ei tarvita. REDAir FLEXSYSTEM soveltuu sekä uudisrakentamiseen että peruskorjauksiin REDAir FLEXSYSTEM edustaa uutta innovatiivista ajattelutapaa, jossa komponenttien määrä on minimoitu siten se haastaa perinteiset julkisivun eristysjärjestelmät. 3

4 Vähemmän komponentteja. Nopea asennus. Taloudellisempi ratkaisu. Asuinrakennus Hørkær/Edison Park, Glødelampegrunden Herlevissä Järkevä rakennusprosessi Pienellä komponenttimäärällä toteutettu yksinkertainen järjestelmä tarjoaa järkevän rakennusprosessin: Vähemmän ankkurointikiinnikkeitä Vähemmän kylmäsiltoja ja paljaita saumoja Tuulensuojalevyä ei tarvita,eriste täyttää Suomen RakMK osan C 4 kohdan vaatimuksen lämmönjohtavuuden täyttymisestä ilman erillistä tuulensuojaa VTT sertifikaatti VTT-C Vältä kalliit ja aikaa vievät suojapeitteet REDAir FLEXSYSTEM -levyt ovat vedenkestäviä. Asennetusta eristeestä kastuu vain uloimmat millimetrit, jos sade tulee suoraan eristeeseen. Kosteus haihtuu nopeasti sään kuivuessa. Seinää ei tarvitse iltaisin peittää pressulla eikä pressuja tarvitse poistaa taas aamulla. Kustannustehokas asennus REDAir FLEXSYSTEMin asennus on usein kustannustehokkaampaa kuin muiden markkinoilla olevien julkisivujärjestelmien: Yksinkertainen ja looginen järjestelmä takaa nopean ja tehokkaan rakennusprosessin. Vähäinen komponenttimäärä ja yksinkertainen työnkulku nopeuttaa asennusta, joten järjestelmä on äärimmäisen kilpailukykyinen. Nopean asennuksen ansiosta rakennuksen lämmitys ja kuivatus voidaan aloittaa aikaisemmin. Rakennustyö valmistuu nopeammin. Teknologiskt institut on tehnyt normiaikalaskelmat, ja TM Beregner Aps on laskenut REDAir FLEXSYSTEMin taloudellisen vaikutuksen verrattuna perinteisiin julkisivuratkaisuihin. Oikeanpuoleisella sivulla on vertailu muihin tunnettuihin rakenneratkaisuihin. 4

5 Suuri ajan säästö ja energiataloudellisempi ratkaisu. Lopputulos: Taloudellisempi kaikkien osapuolten kannalta. Stjern Entreprenør, Øyvind Trettøy Huoneistokokonaisuuden julkisivu Norjan Trondheimissa sijaitsevaan Klaebuveien 145 AS taloyhtiön energiaperuskorjaus on toteutettu ROCKWOOL FLEXSYSTEMin avulla. Julkisivuratkaisu Indeksiluku ROCKWOOL REDAir FLEXSYSTEM 100 Eristys: 350 mm Kaksinkertainen puurunko ilman sisäverhoilua 230 Eristys: 195 mm mm Puurunko ja betoniseinä 180 Eristys: 195 mm mm Teräsrunko ilman sisäverhoilua 210 Eristys: 250 mm mm Teräsrimat (kiinnikkeisiin/betoniseinään kiinnitetty Z/C-profiili) 220 Eristys: 200 mm mm Indeksiluku sisältää asennusajan ilman verhoilua sekä järjestelmään kuuluvat materiaalit kunkin ratkaisun osalta. Projektipäällikkö Øyvind Trettøy: Suosittelemme järjestelmää julkisivujen kunnostamiseen ja energiaperuskorjauksiin. Meiltä on säästynyt asennustöissä paljon aikaa, ja seinän eristys onnistui paremmin kuin perinteisellä julkisivueristysratkaisulla. Myös työmaan kustannukset jäivät huomattavasti pienemmiksi. Säästö verrattuna perinteiseen ratkaisuun, joka on toteutettu ulkopuolisella kipsilevyllä ja puurimojen väliin asennetulla pehmeällä vuorivillalla: FLEXSYSTEMin avulla saatu ajansäästö: (1618 m 2 ) Lyhyempi rakennusaika ja pienemmät työmaakustannukset: FLEXSYSTEMin avulla saatu kokonaissäästö: 862 tuntia n euro n euro - neliökohtainen määrä: n. 33 euro/m 2 5

6 REDAir FLEXSYSTEM tuo lämpöä arkkitehtuuriin Toimistorakennus Statoil, Norjan Fornebu Vähillä komponenteilla paljon ilmettä Julkisivu on rakennuksen kasvot. Siltä vaaditaan paljon. 6 REDAir FLEXSYSTEM tarjoaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa arkkitehdin näkemyksiä, joita taloudelliset tekijät ovat aikaisemmin rajoittaneet tarjousvaiheessa. Kun valitaan kestävä julkisivuverhoilu, jolla on vähäinen ylläpitotarve, saadaan runsaasti kustannushyötyjä rakennuksen koko käyttöiäksi. Suosittelemme REDAir FLEXSYSTEMin ja ROCKPANELin yhdistelmää. REDAir FLEXSYSTEM soveltuu käytettäväksi niin isokokoisten julkisivupaneelien kuin pienikokoisten rakenteiden, esimerkiksi liuskekiven tai tiililevynkin kanssa. Jos REDAir FLEXSYSTEMin päälle tulee rappaus, LVL-levyn päälle asennetaan rapattava levymateriaali. Laatu ja turvallisuus Julkisivun piiloon jäävät ominaisuudet ovat vähintään yhtä tärkeitä. REDAir FLEXSYSTEMin taustalla on ROCKWOOL-konserni. Järjestelmää on kokeiltu ja testattu Teknologiskt institutissa ja kansallisissa testauslaitoksissa Ruotsissa ja Norjassa. Sen avulla arkkitehdin muotoilua ja julkisivuverhoilua koskevat vaatimukset sekä lämpö-, palo- ja äänieristystä koskevat rakennusmääräykset on helppo täyttää. Paloturvallisuus: ROCKWOOL-vuorivillalla on paras paloluokitus: A1 palamaton materiaali. FLEXSYSTEM LVL -riman sertifioitu luokituksen B-s1, d0 mukaisesti. REDAir FLEXSYSTEM on testattu ja hyväksytty SP Fire 105 -luokituksen mukaisesti. Lisätietoja:

7 Tyyppihyväksyntä: REDAir FLEXSYSTEM on tyyppihyväksytty järjestelmä; SP/Sitacin arvioinnin mukaan järjestelmä täyttää ruotsalaiset rakennusmääräykset. READAir FLEXSYSTEMillä on VTT:n sertifikaatti VTT-C Vahvuus: REDAir FLEXSYSTEM on itsekantava ja pystyy kannattelemaan jopa 50 kg/m 2. REDAir FLEXSYSTEM toimii siten, että julkisivuverhoilun painoa kannattelee vuorivillan leikkauslujuus ja ruuvin kiinnitys seinään. Kun julkisivuun kohdistuu tuulen imuvoima, kuormitus kohdistu ensisijaisesti ruuviin ja LVL-rimaan. Ympäristö: Tyypillisen ROCKWOOL-eristetuotteen tuotannosta, kuljetuksista, käytöstä ja hävittämistä aiheutuva energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat niin pienet, että rakennuksen käyttöiän aikana saadaan yli 100-kertainen säästö. Alumiini Puu Tiililevy Liuskekivi Kun valitset REDAir FLEXSYSTEMin, käytettävissä on runsaasti erilaisia verhoilumateriaaleja esimerkkejä on oikealla. 7

8 Useita etuja samanaikaisesti ROCKWOOL A/S:n toimistorakennuksessa Hedehusenessa käytetään uutta REDAir FLEXSYSTEMiä ja energiaa säästäviä ikkunoita sekä ROCKPANEL-julkisivuverhoilua. Enemærke & Petersen a/s:ssä työnjohtajana toimiva Erik Johansen vastaa harmaan betonirakennuksen energiataloudellisesta ja esteettisestä uudistamisesta, ja hän on projektista innoissaan. On loistavaa, ettei julkisivun rakenteissa tarvitse käyttää terästä. Näin säästyy yksi ylimääräinen työvaihe, ja työ sujuu epäilemättä nopeammin kuin perinteisellä tavalla, hän sanoo ja jatkaa: Lisäksi etuna on, että tuotteet kestävät vettä. Tämä säästää kirvesmiesten aikaa, sillä heidän ei tarvitse koota pressuja aamulla ja levittää niitä paikoilleen illalla. Tulevia hyötyjä Ratkaisu on erittäin nopea ja yksinkertainen, ja ROCKWOOLin työntekijät voivat jatkaa töitään rakennuksessa asennustöiden ajan. Tästä koituu suuret säästöt, ja Erik odottaa järjestelmältä jatkossa muitakin hyötyjä. Kun asennustyöntekijämme kokeilevat REDAir FLEXSYSTEMiä käytännössä, saamme lisää ideoita siihen, miten työvaiheet voisi toteuttaa vielä nopeammin, Johansen toteaa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että REDAir FLEXSYSTEM on nopeampi kuin perinteinen energiaperuskorjaus. Työnjohtaja Erik Johansen, Enemærke & Petersen a/s Selkeitä etuja korjaustöihin Kun julkisivulle tehdään peruskorjaus, siihen asennetaan samalla lisäeristystä, jotta rakennus täyttäisi myös tulevat eristysvaatimukset. REDAir FLEXSYSTEMissä julkisivuremontti ja eristys on integroitu yhdeksi ratkaisuksi. Tästä saadaan useita etuja: Edustava julkisivu: Vanhat kuluneet julkisivut saavat uutta eloa rakennukselle voidaan haluttaessa antaa myös kokonaan uudet kasvot. Rakennuksen arvo nousee: Rakennuksen arvo kohenee sekä parantuneen eristyksen että uuden ilmeen ansiosta. Mahdollisimman vähäinen vaikutus rakennuksen käyttäjiin: Työ tehdään ulkopuolella ja ihmiset voivat olla sisätiloissa kuten tavallisestikin. Sisäpinta-ala ei muutu: Eristys ei vie tilaa sisätiloista, joten kiinteistön sisäpinta-ala pysyy muuttumattomana. Suojaa olemassa olevaa julkisivua: REDAir FLEXSYSTEM suojaa julkisivua. Alkuperäinen ulkoseinä pysyy lämpimänä ja kuivana, joten mahdollisten kosteus- ja homeongelmien riski on mahdollisimman vähäinen. ja lisäksi julkisivun ulkopuolinen eristys parantaa sisäilman laatua ja parantaa siten työympäristöä sekä työskentely- tai asumismukavuutta. Lopputulos näkyy ja tuntuu Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy lisäeristetyn osan ja alkuperäisen sandwich-elementin välinen ero lämmöneristävyydessä. Lisäeristyksen odotettavissa oleva vuotuinen energiansäästö on 70 kwh julkisivun neliömetriä kohden. Rakennuksen käyttäjät huomasivat jo ensimmäisten FLEXSYSTEM-levyjen asennuksen jälkeen sisäilman laadun parantuneen selvästi. 8

9 Julkisivukorjaus, joka näkyy ja joka huomataan ROCKWOOL A/S:n hallintorakennus ennen peruskorjausta. REDAir FLEXSYSTEMin asennuksen aikana otettu lämpökamerakuva. Kuvan oikeassa laidassa näkyy rakennuksen lisäeristetty osa. 9

10 Nollaenergiatalossa luonnon keskellä Nollaenergiatalo Froland, Norja Martin Østensen rakensi vaimonsa kanssa Norjan ensimmäisen nollaenergiatalon. Halusimme helposti huollettavan talon, joka olisi äärimmäisen energiatehokas ja käytännöllinen sekä ympäristöystävällinen, Martin Østensen kertoo. Taloudellista hyötyä Talon energiantarve on erittäin vähäinen, ja se tuottaa energiaa aurinkokeräimen ja aurinkopaneelien avulla. Se, ettei lämpöä pääse hukkaan ikkunoiden kautta, on tietysti ympäristön kannalta hyvä asia. Samalla siitä koituu meille taloudellista hyötyä Martin sanoo. Kokonaisratkaisu ROCKWOOLilta Valinta ei ollut vaikea, kun arkkitehti esitteli ROCKWOOL-eristyksellä toteutetun kokonaisratkaisun. Seiniin asennettua, katosta perustuksiin ulottuvaa FLEXSYSTEMiä täydentävät talon muut ROCKWOOL-ratkaisut katosta lattiaan. FLEXSYSTEMin avulla vältimme kylmäsillat ja saimme paljon tiiviimmän eristyksen ja samalla säästimme valtavasti aikaa ja rahaa Martin Østensen, nollaenergiatalon omistaja Uudisrakennus, joka täyttää myös tulevat vaatimukset REDAir FLEXSYSTEMillä on hyvä lämmöneristyskyky (λ 33). Huone lämpötila on helppo pitää vakiona, ja ROCKWOOL-vuorivillan tehokkaat palon- ja äänieristysominaisuudet tuottavat miellyttävän sisäilmaston ja turvallisen asuinympäristön. 10 Uudisrakentamisessa ulkopuolinen REDAir FLEXSYSTEM -julkisivueristys takaa ulkoseinien tehokkaan eristyksen: Rakenne auttaa minimoimaan kylmäsillat, mikä parantaa asumismukavuutta. Ratkaisu auttaa täyttämään passiivi- ja nollaenergiataloja koskevat vaatimukset. Kestävät rakennusratkaisut, jotka täyttävät myös tulevat vaatimukset.

11 Uuden rakentaminen edellyttää uusia ajatuksia REDAir FLEXSYSTEM tarjoaa taloudellisia etuja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Järjestelmä on vahva ja kestävä, ja sillä on pitkä käyttöikä. Hyvän laadun ansiosta ylläpitokustannukset ovat pienet. REDAir FLEXSYSTEMin ansiosta voi olla taloudellisesti kannattavaa toteuttaa julkisivun eristys alusta asti matalaenergiarakennuksia koskevien vaatimusten mukaisesti. Lisäkustannus on vain muutamia prosentteja mutta panostus maksaa itsensä takaisin, kun energiakulut laskevat ja rakennuksen arvo nousee. REDAir FLEXSYSTEMin avulla on helppoa rakentaa tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä rakennuksia, jotka toimivat ihanteellisesti vuosi toisensa jälkeen. 11

12 Parempi sisäilma ja turvallisuus Passiivitaloesikoulu Tromssa, Norja Passiivista turvallisuutta Rakennusten paloturvallisuus tarkoittaa ihmisten, eläinten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista tulipalon rajuilta seurauksilta. Paloturvallisuuteen panostaminen tarkoittaa mm. tulipalon syntymiseen ja kehittymiseen liittyvän riskin ehkäisemistä ja pienentämistä. ROCKWOOL-vuorivillalla on paras paloluokitus: A1 palamaton materiaali. Vuorivilla kestää sulamatta jopa C lämpötilan. Onnettomuuden sattuessa tämä voi antaa lisäaikaa ihmisten ja omaisuuden pelastamiseen. Sisäilmasto Useimmat ihmiset ovat joskus olleet rakennuksessa, jossa on huono sisäilmasto. Useimmat ovat kokeneet myös rakennuksen, jossa on hyvä sisäilmasto mutta silloin sisäilman laatua ei yleensä huomaa. REDAir FLEXSYSTEM tarjoaa kaikki edellytykset hyvän ja viihtyisän sisäilmaston aikaansaamiseen. Järjestelmän etuja: Tasaisena pysyvä, miellyttävä huonelämpötila. Lämpimämmät ulkoseinien pinnat. Epäterveellinen ja epämiellyttävä veto voidaan välttää. Tuloksena on parempi viihtyisyys ja tehokkaampi pinta-alan hyödyntäminen. 12

13 Lapset viihtyvät uusissa passiivitaloissa Tromssassa valittiin kunnan ensimmäisen passiivitaloesikoulun kokonaiseristysratkaisuksi ROCKWOOL. Tulokset ovat tehneet vaikutuksen sekä arkkitehtiin että projektipäällikköön. Passiivitalon rakentamiseen liittyy useita haasteita. Ratkaisevan tärkeää on esimerkiksi se, että talo on tiivis ja kylmäsiltoja on mahdollisimman vähän. Samalla on kuitenkin taattava riittävä ilmanvaihto ja se, että eri ratkaisut tukevat optimaalista energiatehokkuutta, kertoo arkkitehti Aksel Warhuus Asplan Viakista. Kokonaiseristys Jotta esikoulun betoni- ja teräsrakenteiden energiatehokkuus voitaisiin taata, ratkaisuksi valittiin ROCKWOOL FLEXSYSTEM, johon yhdistettiin muita ROCKWOOL-ratkaisuja muun muassa rakennuksen katossa. Projektipäällikkö Martin Jørgensen Nord-Tre AS:stä pitää tärkeänä yksinkertaisuutta sekä optimaalista eristystä, jossa ei ole kylmäsiltoja. FLEXSYSTEMin etuna on, että rimarakenteeseen tarvitaan vain yksi kerros. Perinteisessä ratkaisussa käytetään yleensä kaksinkertaista rimarakennetta, jotta passiivitalolta vaaditut U-arvot saavutetaan. Yhdistämällä eri ROCKWOOL-ratkaisuja saatiin aikaan yksinkertainen ja optimaalinen eristys ilman kylmäsiltoja. Projektipäällikkö Martin Jørgensen, Nord-Tre AS Ääni- ja melueristys Äänet voivat tuottaa sekä hyviä että huonoja kokemuksia. ROCKWOOL-vuorivillalla on hyvät äänenvaimennusominaisuudet, joten sillä on helppo toteuttaa hyvä ääni- ja melueristys. Sertifiointi ROCKWOOL on päättänyt liittyä yleiseurooppalaiseen Keymark- laatujärjestelmään. Järjestelmä edellyttää, että tuotteiden kaikille dokumentoiduille ominaisuuksille tehdään ulkopuolinen tarkastus. 13

14 Autamme sinut alkuun! Palvelu, tukitoiminnot ja laskentatyökalu Alustavasta suunnitteluvaiheesta valmiiseen rakennukseen: Meiltä saat apua, opastusta ja tukea koko projektin ajan. Tarjoamme teknistä palvelua ja tukea, jotta voit turvallisesti ja varmasti toteuttaa projektisi REDAir FLEXSYSTEMin avulla. Lisätietoja REDAir FLEXSYSTEMistä on verkkosivuillamme osoitteessa Sivustolle on koottu mm. seuraavia tietoja ja palveluja: Hyödyllisiä linkkejä ROCKWOOL-energiaohjelma: ROCKWOOL-energiaohjelmalla voit tehdä uudisrakennusten, lisärakentamisen ja kesämökkien energialaskelmat sekä U-arvolaskelmat. Järjestelmän edut: asennus, turvallisuus ja taloudelliset laskelmat. Järjestelmäkuvaukset: tuote-esitteet. Rakenneyksityiskohdat: CAD-piirustuksia, neuvoja ja vinkkejä sekä teknisiä tietoja ym. Laskentaohjelma mitoitukseen ja määrälaskentaan REDAir FLEXSYSTEMiin liittyviä tietoja. Ideoita: Referenssejä muita REDAir FLEXSYSTEM -ratkaisuja sekä erilaisia julkisivuverhoilumahdollisuuksia. 14

15 Neljä optimaalisen ratkaisun tunnusmerkkiä Tuulettuva julkisivuratkaisu takaa terveet julkisivut Tuuletusrako estää julkisivun taustan ylikuumenemista. Julkisivumateriaali pysäyttää suurimman osan sadevedestä. Ilmarakoon pääsevä sadevesi tuulettuu pois. Talon sisäpuolelta mahdollisesti tuleva vesihöyry johdetaan diffuusion avulla eristeen läpi ilmarakoon. ROCKWOOL-vuorivillalla saat enemmän REDAir FLEXSYSTEM on itsekantava sitä ei ankkuroida esim. kattoon, eikä se tarvitse tukea sokkelista. Lisäksi ROCKWOOL-vuorivilla hylkii vettä mutta mahdollistaa diffuusion. Vuorivillalla on hyvä lämmöneristyskyky ja hyvät paloturvallisuus- ja äänieristysominaisuudet. REDAir FLEXSYSTEM kaikessa yksinkertaisuudessaan Pieni komponenttimäärä ja yksinkertaiset työskentelyprosessit takaavat yksinkertaisen, nopean ja kilpailukykyisen järjestelmäratkaisun, joka sopii useisiin rakennustyyppeihin: uusiin, vanhoihin, korkeisiin ja mataliin. Hyvä tiimi: REDAir FLEXSYSTEM ja ROCKPANEL Sekä REDAir FLEXSYSTEM että ROCKPANEL perustuvat vuorivillaan ja vuorivillan hyviin ominaisuuksiin: paloturvallisuuteen, ääni- ja melueristyskykyyn, vedenkestävyyteen sekä viihtyisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Jos haluat mieluiten yhdistelmäjulkisivun... ROCKPANEL vuorivillapohjainen julkisivuverhoilu Vuorivillapohjainen = kestävä ja erittäin paloturvallinen Työstettävissä puun tavoin mutta toimii kuin kivimateriaali Laaja väri- ja muotovalikoima Mitta- ja värivakaa Erittäin kevyt helppo käsitellä ROCKWOOL panostaa joustavuuteen ja valinnanvapauteen, jotta kiinteistön omistajalla olisi mahdollisimman vapaat kädet. REDair FLEXSYSTEM ei ole ainoa kaunis ja tehokkaasti eristetty julkisivuratkaisu 15

16 Tietoja ROCKWOOLista ROCKWOOL-konserni on maailman johtava palamattomaan vuorivillaan perustuvien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien toimittaja, joka parantaa miljoonien ihmisten ympäristöä ja elämänlaatua. Konserni on maailman johtava eristeiden valmistaja. Eristeratkaisujemme ja -järjestelmiemme sekä muiden rakennustuotteidemme kuten akustisten kattoeristeiden, julkisivuverhoilutuotteiden ja konsulttitoiminnan avulla saadaan aikaan energiatehokkaita ja paloturvallisia rakennuksia, joissa on hyvä akustiikka ja miellyttävä sisäilmasto. Lisäksi ROCKWOOL kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja viherrakentamiseen, innovatiivisia erikoiskuituja teollisuuden käyttöön, tehokkaita eristeitä prosessiteollisuuteen, merenkulkuun ja offshore-segmenttiin sekä melun- ja tärinänvaimennusmateriaaleja moderniin infrastruktuurirakentamiseen. Konsernin yli työntekijää yli 40 maassa palvelevat asiakkaita kaikkialla maailmassa. Konsernilla on vahva edustus Euroopassa, ja se laajentaa koko ajan tuotanto-, myynti- ja palvelutoimintaansa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Hedehusenessa Kööpenhaminan kupeessa. Yritys on listattu NASDAQ OMX Nordic Exchangen Kööpenhaminan pörssiin. ROCKWOOL Finland Oy PL29, Piispanportti 10 Puhelin: Faksi: /2014 proservice.dk ROCKWOOL Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ROCKWOOL ja ROCKPANEL ovat ROCKWOOL-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. REDAir on ROCKWOOL Oy:n tavaramerkki.

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot CAD-KUVAT PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot SISÄLTÖ CAD-KUVAT, PAROC RAKENNUSERISTEET CAD-KUVAT, PUUKERROSTALOT, PAROC RAKENNUSERISTEET Huom! Ulkoseiniin (lähes kaikkiin) sekä ylä- ja alapohjakuviin

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Vasikoille omat tilat Valio navettaseminaari Jouni Pitkäranta, Arkkitehti SAFA

Vasikoille omat tilat Valio navettaseminaari Jouni Pitkäranta, Arkkitehti SAFA Vasikoille omat tilat Valio navettaseminaari 4.2.2015 Jouni Pitkäranta, Arkkitehti SAFA Vasikkalan vaatimukset - hoitaja? Toimiva ja helppohoitoinen Miellyttävä työympäristö Kustannustehokas Terveet ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

Faveton Terracotta -tiililaatat

Faveton Terracotta -tiililaatat FAVETON TERRACOTTA -TIILILAATAT 1 Faveton Terracotta -tiililaatat Esteettisesti vetoava ja ympäristöä kunnioittava valinta. FAVETON TERRACOTTA -TIILILAATAT 2 Monipuolinen Ympäristöystävällinen Luonnollinen

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Enerline viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

Elements of Vision. PAROC -elementtiratkaisut

Elements of Vision. PAROC -elementtiratkaisut Elements of Vision PAROC -elementtiratkaisut Panel System 2.00 FI Kesäkuu 2012 Korvaa: Tammikuu 2008 PAROC-ELEMENTTIRATKAISUT TARJOAVAT YKSILÖLLI- SIÄ ARKKITEHTONISIA MAHDOLLISUUKSIA. MONI- MUOTOISIEN

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan.

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan. Z E R T I F I Z I E R T E S M A N A G E M E N T S Y S T E M Reg. Nr. 3116-02»Haluatko saavuttaa enemmän helpommalla?«tee työskentelystäsi tehokkaampaa SCHÖNOX Q-Sarja: yksinkertaistettu suunnittelu ja

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja GA-alumiinikotelot

Tekninen järjestelmäkäsikirja GA-alumiinikotelot Tekninen järjestelmäkäsikirja GA-alumiinikotelot GA-alumiinikotelot 8 4 7 1 5 6 3 2 Erittäin kestävien alumiinikoteloiden käyttökohteille ei ole rajoja. Materiaalina alumiini tarjoaa luotettavan suojan

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

UUTUUS!!! Thonic. tarkastusluukut pikakiinnityksellä

UUTUUS!!! Thonic. tarkastusluukut pikakiinnityksellä UUTUUS!!! Thonic tarkastusluukut pikakiinnityksellä Tuoteluettelo 2016/2017 Thonic tarkastusluukut innovatiivisella pikakiinnityksellä Lektar Oy:n maahantuomat Thonic-tarkastusluukut tuovat uutta ilmettä

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Sisältö Kerrannaisliimatut Kerto -tuotteet Kerto-Q jäykiste-elementti Kerto LVL -tuotteen tuotevastuu rakentamisessa

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot