FLEXSYSTEM. REDAir. Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLEXSYSTEM. REDAir. Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava"

Transkriptio

1 FLEXSYSTEM REDAir Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava

2 Energiaperuskorjaus Jokunen vuosi sitten sijainti oli tärkeimpiä rakennuksen arvoon, vuokratasoon ym. vaikuttavia tekijöitä. Tilanne on muuttunut. Kilpailu on koventunut, ja kerrosneliöitä on paljon tyhjillään. Rakennuttajan ja käyttäjän kannalta tärkeimpiä seikkoja ovat nyt seuraavat: Terve sisäilmasto Optimoitu energiatehokkuus Käyttömukavuus Arkkitehtoninen laatu Optimaalinen käyttötalous/energiansäästö Myös rakennuksissa, joissa on monimuotoinen julkisivu, energiaperuskorjausstrategian ensimmäinen luonnollinen vaihe on rakennuksen vaipan tarkastelu. Julkisivun kannalta on ratkaisevan tärkeää käyttää eristysjärjestelmää, joka vähentää energiantarvetta mutta tarjoaa samalla arkkitehtonisia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa julkisivun esteettistä ilmettä. Mittasuhteet ja värivalinnat Samalla meidän on opittava viime vuosikymmeninä tehdyistä virheistä ja ymmärrettävä, etteivät uudet julkisivuratkaisut todennäköisesti heikennä rakennuksen rakennetta vaan pikemminkin vahvistavat sitä. On tärkeää, että eristysjärjestelmä vähentää kylmäsiltoja ja takaa kuivat, terveet rakenteet. Jos haluat energiaperuskorjaukseen optimaalisen ratkaisun, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: Arkkitehtoninen vapaus ja joustavuus, joka mahdollistaa ratkaisun mukauttamisen muotoiluun, materiaali- ja kokovalintoihin ym. Rakennuksen fyysiset ominaisuudet. Materiaalien on kyettävä tarjoamaan hyvät lämpöominaisuudet sekä minimoimaan kylmäsillat, ja niiden on oltava pitkäikäisiä. Hyvä suunnittelu on ensisijaisen tärkeää. Huolellisesti testatut, joustavat ratkaisut ja selkeästi määritetty rakennusprosessi ovat välttämättömyyksiä. Ratkaisun on oltava yksinkertainen ja kustannustehokas. Jos nämä ehdot täyttyvät, mm. rakennuttaja ja urakoitsija ovat motivoituneempia toteuttamaan energiaperuskorjauksen. Tillmann Klein Johtaja, Facade Research Group Faculty of Architecture Delft, Hollanti Melu (sisällä/ulkona) 2

3 REDAir FLEXSYSTEM Täydellinen julkisivujärjestelmä helposti asennettava REDAir FLEXSYSTEM on uusi innovatiivinen, tuulettuva julkisivujärjestelmä, joka muodostuu vain muutamasta erityisesti sitä varten kehitetystä komponentista. Asennettuna ne tarjoavat vahvan, yksinkertaisen ja kestävän ratkaisun, joka tuottaa erittäin hyvän kokonaistaloudellisuuden. Soveltuu sekä uudisrakentamiseen että peruskorjauksiin Sopii useimpiin rakennustyyppeihin Sopii useimpiin seinärakenteisiin Voidaan käyttää jopa 30 metriä korkeissa rakennuksissa. Jos kyseessä on korkeampi rakennus, ota yhteyttä ROCKWOOL Oy:hyn. Helposti mukautettavissa lisää suunnittelun vapautta Sopii yhteen melkein kaiken tyyppisten julkisivuverhoilujen kanssa jopa 50 kg/m 2 A B A Tehokas paloturvallinen eristys FLEXSYSTEM-levyillä B Palon- ja homeensuoja-aineilla kyllästetyt FLEXSYSTEM LVL -rimat C Alustan mukaan valitut erikoisruuvit D FLEXSYSTEM-kitkalevyn avulla asennus käy helposti ja nopeasti D E Julkisivuverhoilu vapaasti valittavissa. Tässä esimerkissä ROCKPANEL E C Soveltuu useimpiin rakennustyyppeihin Innovatiivinen järjestelmä REDAir FLEXSYSTEM hyödyntää eristeen ja riman välistä kitkaa. Eriste ja erikoisruuvit pystyvät kannattelemaan julkisivua, joten perinteistä puista tai metallista rimarakennetta ei tarvita. REDAir FLEXSYSTEM soveltuu sekä uudisrakentamiseen että peruskorjauksiin REDAir FLEXSYSTEM edustaa uutta innovatiivista ajattelutapaa, jossa komponenttien määrä on minimoitu siten se haastaa perinteiset julkisivun eristysjärjestelmät. 3

4 Vähemmän komponentteja. Nopea asennus. Taloudellisempi ratkaisu. Asuinrakennus Hørkær/Edison Park, Glødelampegrunden Herlevissä Järkevä rakennusprosessi Pienellä komponenttimäärällä toteutettu yksinkertainen järjestelmä tarjoaa järkevän rakennusprosessin: Vähemmän ankkurointikiinnikkeitä Vähemmän kylmäsiltoja ja paljaita saumoja Tuulensuojalevyä ei tarvita,eriste täyttää Suomen RakMK osan C 4 kohdan vaatimuksen lämmönjohtavuuden täyttymisestä ilman erillistä tuulensuojaa VTT sertifikaatti VTT-C Vältä kalliit ja aikaa vievät suojapeitteet REDAir FLEXSYSTEM -levyt ovat vedenkestäviä. Asennetusta eristeestä kastuu vain uloimmat millimetrit, jos sade tulee suoraan eristeeseen. Kosteus haihtuu nopeasti sään kuivuessa. Seinää ei tarvitse iltaisin peittää pressulla eikä pressuja tarvitse poistaa taas aamulla. Kustannustehokas asennus REDAir FLEXSYSTEMin asennus on usein kustannustehokkaampaa kuin muiden markkinoilla olevien julkisivujärjestelmien: Yksinkertainen ja looginen järjestelmä takaa nopean ja tehokkaan rakennusprosessin. Vähäinen komponenttimäärä ja yksinkertainen työnkulku nopeuttaa asennusta, joten järjestelmä on äärimmäisen kilpailukykyinen. Nopean asennuksen ansiosta rakennuksen lämmitys ja kuivatus voidaan aloittaa aikaisemmin. Rakennustyö valmistuu nopeammin. Teknologiskt institut on tehnyt normiaikalaskelmat, ja TM Beregner Aps on laskenut REDAir FLEXSYSTEMin taloudellisen vaikutuksen verrattuna perinteisiin julkisivuratkaisuihin. Oikeanpuoleisella sivulla on vertailu muihin tunnettuihin rakenneratkaisuihin. 4

5 Suuri ajan säästö ja energiataloudellisempi ratkaisu. Lopputulos: Taloudellisempi kaikkien osapuolten kannalta. Stjern Entreprenør, Øyvind Trettøy Huoneistokokonaisuuden julkisivu Norjan Trondheimissa sijaitsevaan Klaebuveien 145 AS taloyhtiön energiaperuskorjaus on toteutettu ROCKWOOL FLEXSYSTEMin avulla. Julkisivuratkaisu Indeksiluku ROCKWOOL REDAir FLEXSYSTEM 100 Eristys: 350 mm Kaksinkertainen puurunko ilman sisäverhoilua 230 Eristys: 195 mm mm Puurunko ja betoniseinä 180 Eristys: 195 mm mm Teräsrunko ilman sisäverhoilua 210 Eristys: 250 mm mm Teräsrimat (kiinnikkeisiin/betoniseinään kiinnitetty Z/C-profiili) 220 Eristys: 200 mm mm Indeksiluku sisältää asennusajan ilman verhoilua sekä järjestelmään kuuluvat materiaalit kunkin ratkaisun osalta. Projektipäällikkö Øyvind Trettøy: Suosittelemme järjestelmää julkisivujen kunnostamiseen ja energiaperuskorjauksiin. Meiltä on säästynyt asennustöissä paljon aikaa, ja seinän eristys onnistui paremmin kuin perinteisellä julkisivueristysratkaisulla. Myös työmaan kustannukset jäivät huomattavasti pienemmiksi. Säästö verrattuna perinteiseen ratkaisuun, joka on toteutettu ulkopuolisella kipsilevyllä ja puurimojen väliin asennetulla pehmeällä vuorivillalla: FLEXSYSTEMin avulla saatu ajansäästö: (1618 m 2 ) Lyhyempi rakennusaika ja pienemmät työmaakustannukset: FLEXSYSTEMin avulla saatu kokonaissäästö: 862 tuntia n euro n euro - neliökohtainen määrä: n. 33 euro/m 2 5

6 REDAir FLEXSYSTEM tuo lämpöä arkkitehtuuriin Toimistorakennus Statoil, Norjan Fornebu Vähillä komponenteilla paljon ilmettä Julkisivu on rakennuksen kasvot. Siltä vaaditaan paljon. 6 REDAir FLEXSYSTEM tarjoaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa arkkitehdin näkemyksiä, joita taloudelliset tekijät ovat aikaisemmin rajoittaneet tarjousvaiheessa. Kun valitaan kestävä julkisivuverhoilu, jolla on vähäinen ylläpitotarve, saadaan runsaasti kustannushyötyjä rakennuksen koko käyttöiäksi. Suosittelemme REDAir FLEXSYSTEMin ja ROCKPANELin yhdistelmää. REDAir FLEXSYSTEM soveltuu käytettäväksi niin isokokoisten julkisivupaneelien kuin pienikokoisten rakenteiden, esimerkiksi liuskekiven tai tiililevynkin kanssa. Jos REDAir FLEXSYSTEMin päälle tulee rappaus, LVL-levyn päälle asennetaan rapattava levymateriaali. Laatu ja turvallisuus Julkisivun piiloon jäävät ominaisuudet ovat vähintään yhtä tärkeitä. REDAir FLEXSYSTEMin taustalla on ROCKWOOL-konserni. Järjestelmää on kokeiltu ja testattu Teknologiskt institutissa ja kansallisissa testauslaitoksissa Ruotsissa ja Norjassa. Sen avulla arkkitehdin muotoilua ja julkisivuverhoilua koskevat vaatimukset sekä lämpö-, palo- ja äänieristystä koskevat rakennusmääräykset on helppo täyttää. Paloturvallisuus: ROCKWOOL-vuorivillalla on paras paloluokitus: A1 palamaton materiaali. FLEXSYSTEM LVL -riman sertifioitu luokituksen B-s1, d0 mukaisesti. REDAir FLEXSYSTEM on testattu ja hyväksytty SP Fire 105 -luokituksen mukaisesti. Lisätietoja:

7 Tyyppihyväksyntä: REDAir FLEXSYSTEM on tyyppihyväksytty järjestelmä; SP/Sitacin arvioinnin mukaan järjestelmä täyttää ruotsalaiset rakennusmääräykset. READAir FLEXSYSTEMillä on VTT:n sertifikaatti VTT-C Vahvuus: REDAir FLEXSYSTEM on itsekantava ja pystyy kannattelemaan jopa 50 kg/m 2. REDAir FLEXSYSTEM toimii siten, että julkisivuverhoilun painoa kannattelee vuorivillan leikkauslujuus ja ruuvin kiinnitys seinään. Kun julkisivuun kohdistuu tuulen imuvoima, kuormitus kohdistu ensisijaisesti ruuviin ja LVL-rimaan. Ympäristö: Tyypillisen ROCKWOOL-eristetuotteen tuotannosta, kuljetuksista, käytöstä ja hävittämistä aiheutuva energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat niin pienet, että rakennuksen käyttöiän aikana saadaan yli 100-kertainen säästö. Alumiini Puu Tiililevy Liuskekivi Kun valitset REDAir FLEXSYSTEMin, käytettävissä on runsaasti erilaisia verhoilumateriaaleja esimerkkejä on oikealla. 7

8 Useita etuja samanaikaisesti ROCKWOOL A/S:n toimistorakennuksessa Hedehusenessa käytetään uutta REDAir FLEXSYSTEMiä ja energiaa säästäviä ikkunoita sekä ROCKPANEL-julkisivuverhoilua. Enemærke & Petersen a/s:ssä työnjohtajana toimiva Erik Johansen vastaa harmaan betonirakennuksen energiataloudellisesta ja esteettisestä uudistamisesta, ja hän on projektista innoissaan. On loistavaa, ettei julkisivun rakenteissa tarvitse käyttää terästä. Näin säästyy yksi ylimääräinen työvaihe, ja työ sujuu epäilemättä nopeammin kuin perinteisellä tavalla, hän sanoo ja jatkaa: Lisäksi etuna on, että tuotteet kestävät vettä. Tämä säästää kirvesmiesten aikaa, sillä heidän ei tarvitse koota pressuja aamulla ja levittää niitä paikoilleen illalla. Tulevia hyötyjä Ratkaisu on erittäin nopea ja yksinkertainen, ja ROCKWOOLin työntekijät voivat jatkaa töitään rakennuksessa asennustöiden ajan. Tästä koituu suuret säästöt, ja Erik odottaa järjestelmältä jatkossa muitakin hyötyjä. Kun asennustyöntekijämme kokeilevat REDAir FLEXSYSTEMiä käytännössä, saamme lisää ideoita siihen, miten työvaiheet voisi toteuttaa vielä nopeammin, Johansen toteaa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että REDAir FLEXSYSTEM on nopeampi kuin perinteinen energiaperuskorjaus. Työnjohtaja Erik Johansen, Enemærke & Petersen a/s Selkeitä etuja korjaustöihin Kun julkisivulle tehdään peruskorjaus, siihen asennetaan samalla lisäeristystä, jotta rakennus täyttäisi myös tulevat eristysvaatimukset. REDAir FLEXSYSTEMissä julkisivuremontti ja eristys on integroitu yhdeksi ratkaisuksi. Tästä saadaan useita etuja: Edustava julkisivu: Vanhat kuluneet julkisivut saavat uutta eloa rakennukselle voidaan haluttaessa antaa myös kokonaan uudet kasvot. Rakennuksen arvo nousee: Rakennuksen arvo kohenee sekä parantuneen eristyksen että uuden ilmeen ansiosta. Mahdollisimman vähäinen vaikutus rakennuksen käyttäjiin: Työ tehdään ulkopuolella ja ihmiset voivat olla sisätiloissa kuten tavallisestikin. Sisäpinta-ala ei muutu: Eristys ei vie tilaa sisätiloista, joten kiinteistön sisäpinta-ala pysyy muuttumattomana. Suojaa olemassa olevaa julkisivua: REDAir FLEXSYSTEM suojaa julkisivua. Alkuperäinen ulkoseinä pysyy lämpimänä ja kuivana, joten mahdollisten kosteus- ja homeongelmien riski on mahdollisimman vähäinen. ja lisäksi julkisivun ulkopuolinen eristys parantaa sisäilman laatua ja parantaa siten työympäristöä sekä työskentely- tai asumismukavuutta. Lopputulos näkyy ja tuntuu Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy lisäeristetyn osan ja alkuperäisen sandwich-elementin välinen ero lämmöneristävyydessä. Lisäeristyksen odotettavissa oleva vuotuinen energiansäästö on 70 kwh julkisivun neliömetriä kohden. Rakennuksen käyttäjät huomasivat jo ensimmäisten FLEXSYSTEM-levyjen asennuksen jälkeen sisäilman laadun parantuneen selvästi. 8

9 Julkisivukorjaus, joka näkyy ja joka huomataan ROCKWOOL A/S:n hallintorakennus ennen peruskorjausta. REDAir FLEXSYSTEMin asennuksen aikana otettu lämpökamerakuva. Kuvan oikeassa laidassa näkyy rakennuksen lisäeristetty osa. 9

10 Nollaenergiatalossa luonnon keskellä Nollaenergiatalo Froland, Norja Martin Østensen rakensi vaimonsa kanssa Norjan ensimmäisen nollaenergiatalon. Halusimme helposti huollettavan talon, joka olisi äärimmäisen energiatehokas ja käytännöllinen sekä ympäristöystävällinen, Martin Østensen kertoo. Taloudellista hyötyä Talon energiantarve on erittäin vähäinen, ja se tuottaa energiaa aurinkokeräimen ja aurinkopaneelien avulla. Se, ettei lämpöä pääse hukkaan ikkunoiden kautta, on tietysti ympäristön kannalta hyvä asia. Samalla siitä koituu meille taloudellista hyötyä Martin sanoo. Kokonaisratkaisu ROCKWOOLilta Valinta ei ollut vaikea, kun arkkitehti esitteli ROCKWOOL-eristyksellä toteutetun kokonaisratkaisun. Seiniin asennettua, katosta perustuksiin ulottuvaa FLEXSYSTEMiä täydentävät talon muut ROCKWOOL-ratkaisut katosta lattiaan. FLEXSYSTEMin avulla vältimme kylmäsillat ja saimme paljon tiiviimmän eristyksen ja samalla säästimme valtavasti aikaa ja rahaa Martin Østensen, nollaenergiatalon omistaja Uudisrakennus, joka täyttää myös tulevat vaatimukset REDAir FLEXSYSTEMillä on hyvä lämmöneristyskyky (λ 33). Huone lämpötila on helppo pitää vakiona, ja ROCKWOOL-vuorivillan tehokkaat palon- ja äänieristysominaisuudet tuottavat miellyttävän sisäilmaston ja turvallisen asuinympäristön. 10 Uudisrakentamisessa ulkopuolinen REDAir FLEXSYSTEM -julkisivueristys takaa ulkoseinien tehokkaan eristyksen: Rakenne auttaa minimoimaan kylmäsillat, mikä parantaa asumismukavuutta. Ratkaisu auttaa täyttämään passiivi- ja nollaenergiataloja koskevat vaatimukset. Kestävät rakennusratkaisut, jotka täyttävät myös tulevat vaatimukset.

11 Uuden rakentaminen edellyttää uusia ajatuksia REDAir FLEXSYSTEM tarjoaa taloudellisia etuja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Järjestelmä on vahva ja kestävä, ja sillä on pitkä käyttöikä. Hyvän laadun ansiosta ylläpitokustannukset ovat pienet. REDAir FLEXSYSTEMin ansiosta voi olla taloudellisesti kannattavaa toteuttaa julkisivun eristys alusta asti matalaenergiarakennuksia koskevien vaatimusten mukaisesti. Lisäkustannus on vain muutamia prosentteja mutta panostus maksaa itsensä takaisin, kun energiakulut laskevat ja rakennuksen arvo nousee. REDAir FLEXSYSTEMin avulla on helppoa rakentaa tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä rakennuksia, jotka toimivat ihanteellisesti vuosi toisensa jälkeen. 11

12 Parempi sisäilma ja turvallisuus Passiivitaloesikoulu Tromssa, Norja Passiivista turvallisuutta Rakennusten paloturvallisuus tarkoittaa ihmisten, eläinten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista tulipalon rajuilta seurauksilta. Paloturvallisuuteen panostaminen tarkoittaa mm. tulipalon syntymiseen ja kehittymiseen liittyvän riskin ehkäisemistä ja pienentämistä. ROCKWOOL-vuorivillalla on paras paloluokitus: A1 palamaton materiaali. Vuorivilla kestää sulamatta jopa C lämpötilan. Onnettomuuden sattuessa tämä voi antaa lisäaikaa ihmisten ja omaisuuden pelastamiseen. Sisäilmasto Useimmat ihmiset ovat joskus olleet rakennuksessa, jossa on huono sisäilmasto. Useimmat ovat kokeneet myös rakennuksen, jossa on hyvä sisäilmasto mutta silloin sisäilman laatua ei yleensä huomaa. REDAir FLEXSYSTEM tarjoaa kaikki edellytykset hyvän ja viihtyisän sisäilmaston aikaansaamiseen. Järjestelmän etuja: Tasaisena pysyvä, miellyttävä huonelämpötila. Lämpimämmät ulkoseinien pinnat. Epäterveellinen ja epämiellyttävä veto voidaan välttää. Tuloksena on parempi viihtyisyys ja tehokkaampi pinta-alan hyödyntäminen. 12

13 Lapset viihtyvät uusissa passiivitaloissa Tromssassa valittiin kunnan ensimmäisen passiivitaloesikoulun kokonaiseristysratkaisuksi ROCKWOOL. Tulokset ovat tehneet vaikutuksen sekä arkkitehtiin että projektipäällikköön. Passiivitalon rakentamiseen liittyy useita haasteita. Ratkaisevan tärkeää on esimerkiksi se, että talo on tiivis ja kylmäsiltoja on mahdollisimman vähän. Samalla on kuitenkin taattava riittävä ilmanvaihto ja se, että eri ratkaisut tukevat optimaalista energiatehokkuutta, kertoo arkkitehti Aksel Warhuus Asplan Viakista. Kokonaiseristys Jotta esikoulun betoni- ja teräsrakenteiden energiatehokkuus voitaisiin taata, ratkaisuksi valittiin ROCKWOOL FLEXSYSTEM, johon yhdistettiin muita ROCKWOOL-ratkaisuja muun muassa rakennuksen katossa. Projektipäällikkö Martin Jørgensen Nord-Tre AS:stä pitää tärkeänä yksinkertaisuutta sekä optimaalista eristystä, jossa ei ole kylmäsiltoja. FLEXSYSTEMin etuna on, että rimarakenteeseen tarvitaan vain yksi kerros. Perinteisessä ratkaisussa käytetään yleensä kaksinkertaista rimarakennetta, jotta passiivitalolta vaaditut U-arvot saavutetaan. Yhdistämällä eri ROCKWOOL-ratkaisuja saatiin aikaan yksinkertainen ja optimaalinen eristys ilman kylmäsiltoja. Projektipäällikkö Martin Jørgensen, Nord-Tre AS Ääni- ja melueristys Äänet voivat tuottaa sekä hyviä että huonoja kokemuksia. ROCKWOOL-vuorivillalla on hyvät äänenvaimennusominaisuudet, joten sillä on helppo toteuttaa hyvä ääni- ja melueristys. Sertifiointi ROCKWOOL on päättänyt liittyä yleiseurooppalaiseen Keymark- laatujärjestelmään. Järjestelmä edellyttää, että tuotteiden kaikille dokumentoiduille ominaisuuksille tehdään ulkopuolinen tarkastus. 13

14 Autamme sinut alkuun! Palvelu, tukitoiminnot ja laskentatyökalu Alustavasta suunnitteluvaiheesta valmiiseen rakennukseen: Meiltä saat apua, opastusta ja tukea koko projektin ajan. Tarjoamme teknistä palvelua ja tukea, jotta voit turvallisesti ja varmasti toteuttaa projektisi REDAir FLEXSYSTEMin avulla. Lisätietoja REDAir FLEXSYSTEMistä on verkkosivuillamme osoitteessa Sivustolle on koottu mm. seuraavia tietoja ja palveluja: Hyödyllisiä linkkejä ROCKWOOL-energiaohjelma: ROCKWOOL-energiaohjelmalla voit tehdä uudisrakennusten, lisärakentamisen ja kesämökkien energialaskelmat sekä U-arvolaskelmat. Järjestelmän edut: asennus, turvallisuus ja taloudelliset laskelmat. Järjestelmäkuvaukset: tuote-esitteet. Rakenneyksityiskohdat: CAD-piirustuksia, neuvoja ja vinkkejä sekä teknisiä tietoja ym. Laskentaohjelma mitoitukseen ja määrälaskentaan REDAir FLEXSYSTEMiin liittyviä tietoja. Ideoita: Referenssejä muita REDAir FLEXSYSTEM -ratkaisuja sekä erilaisia julkisivuverhoilumahdollisuuksia. 14

15 Neljä optimaalisen ratkaisun tunnusmerkkiä Tuulettuva julkisivuratkaisu takaa terveet julkisivut Tuuletusrako estää julkisivun taustan ylikuumenemista. Julkisivumateriaali pysäyttää suurimman osan sadevedestä. Ilmarakoon pääsevä sadevesi tuulettuu pois. Talon sisäpuolelta mahdollisesti tuleva vesihöyry johdetaan diffuusion avulla eristeen läpi ilmarakoon. ROCKWOOL-vuorivillalla saat enemmän REDAir FLEXSYSTEM on itsekantava sitä ei ankkuroida esim. kattoon, eikä se tarvitse tukea sokkelista. Lisäksi ROCKWOOL-vuorivilla hylkii vettä mutta mahdollistaa diffuusion. Vuorivillalla on hyvä lämmöneristyskyky ja hyvät paloturvallisuus- ja äänieristysominaisuudet. REDAir FLEXSYSTEM kaikessa yksinkertaisuudessaan Pieni komponenttimäärä ja yksinkertaiset työskentelyprosessit takaavat yksinkertaisen, nopean ja kilpailukykyisen järjestelmäratkaisun, joka sopii useisiin rakennustyyppeihin: uusiin, vanhoihin, korkeisiin ja mataliin. Hyvä tiimi: REDAir FLEXSYSTEM ja ROCKPANEL Sekä REDAir FLEXSYSTEM että ROCKPANEL perustuvat vuorivillaan ja vuorivillan hyviin ominaisuuksiin: paloturvallisuuteen, ääni- ja melueristyskykyyn, vedenkestävyyteen sekä viihtyisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Jos haluat mieluiten yhdistelmäjulkisivun... ROCKPANEL vuorivillapohjainen julkisivuverhoilu Vuorivillapohjainen = kestävä ja erittäin paloturvallinen Työstettävissä puun tavoin mutta toimii kuin kivimateriaali Laaja väri- ja muotovalikoima Mitta- ja värivakaa Erittäin kevyt helppo käsitellä ROCKWOOL panostaa joustavuuteen ja valinnanvapauteen, jotta kiinteistön omistajalla olisi mahdollisimman vapaat kädet. REDair FLEXSYSTEM ei ole ainoa kaunis ja tehokkaasti eristetty julkisivuratkaisu 15

16 Tietoja ROCKWOOLista ROCKWOOL-konserni on maailman johtava palamattomaan vuorivillaan perustuvien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien toimittaja, joka parantaa miljoonien ihmisten ympäristöä ja elämänlaatua. Konserni on maailman johtava eristeiden valmistaja. Eristeratkaisujemme ja -järjestelmiemme sekä muiden rakennustuotteidemme kuten akustisten kattoeristeiden, julkisivuverhoilutuotteiden ja konsulttitoiminnan avulla saadaan aikaan energiatehokkaita ja paloturvallisia rakennuksia, joissa on hyvä akustiikka ja miellyttävä sisäilmasto. Lisäksi ROCKWOOL kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja viherrakentamiseen, innovatiivisia erikoiskuituja teollisuuden käyttöön, tehokkaita eristeitä prosessiteollisuuteen, merenkulkuun ja offshore-segmenttiin sekä melun- ja tärinänvaimennusmateriaaleja moderniin infrastruktuurirakentamiseen. Konsernin yli työntekijää yli 40 maassa palvelevat asiakkaita kaikkialla maailmassa. Konsernilla on vahva edustus Euroopassa, ja se laajentaa koko ajan tuotanto-, myynti- ja palvelutoimintaansa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Hedehusenessa Kööpenhaminan kupeessa. Yritys on listattu NASDAQ OMX Nordic Exchangen Kööpenhaminan pörssiin. ROCKWOOL Finland Oy PL29, Piispanportti 10 Puhelin: Faksi: /2014 proservice.dk ROCKWOOL Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ROCKWOOL ja ROCKPANEL ovat ROCKWOOL-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. REDAir on ROCKWOOL Oy:n tavaramerkki.

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

Pientalon lisäeristysopas

Pientalon lisäeristysopas Pientalon lisäeristysopas Rakennuseristeet.0 Tammikuu 00 Korvaa.0 Huhtikuu 00 PIENTALON LISÄERISTYSOPAS Sisällys Panosta energiansäästöön... Lisäeristäminen kannattaa... Milloin on lämpöremontin aika...

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen ISOVER 5.1. 1.10.2010 ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen Johdanto Tänä päivänä asunnoilta odotetaan paljon muutakin kuin suojaa luonnonvoimia vastaan. Talojen tulee

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Tuotekehitys. vastaa haasteisiin. Kesämökit remontin edessä. Knauf toivottaa leppoisaa kesää kaikille! Taloteollisuus tuulettaa. Luksus saapui Suomeen

Tuotekehitys. vastaa haasteisiin. Kesämökit remontin edessä. Knauf toivottaa leppoisaa kesää kaikille! Taloteollisuus tuulettaa. Luksus saapui Suomeen 2/2008 Kesäkuu Tuotekehitys vastaa haasteisiin Kesämökit remontin edessä Taloteollisuus tuulettaa Luksus saapui Suomeen Knauf toivottaa leppoisaa kesää kaikille! Pääkirjoitus Kuva: Emmi Raitio Kehitystä

Lisätiedot

Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa

Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa Huomattava ero Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa hyvä suunnittelu ammattilaiset tekijöinä hyvät rakennusmateriaalit Rakennusalan ammattilaiselle on tärkeää, että valmiit rakenteet ovat

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Sisällysluettelo Älykäs KNX-taloautomaatio 3 Näe kiinteistösi mahdollisuudet 5 Mitä KNX-taloautomaation ohjaus tarkoittaa 7 Tavanomaisen ja älykkään ratkaisun

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti Ammattilaisille 7 Kellokas kestää hajamielisiä ihmisiä 10 Juurtuuko townhouse Suomeen? 26 Kirkkojärven koulun tilat innostavat oppimaan 30 Kirkkoarkkitehtuurin kaksi helmeä Kivestä muuraamalla viihtyisien

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

Tieto. Tilauksesta ovet ja ikkunat PUUSEPÄNLIIKE VELJEKSET ANTTILA PORAKAIVO POHJANMAAN PORAKAIVO

Tieto. Tilauksesta ovet ja ikkunat PUUSEPÄNLIIKE VELJEKSET ANTTILA PORAKAIVO POHJANMAAN PORAKAIVO RAKENTAJAN TIETO 1 Rakentajan www.pohjanmaanporakaivo.fi maalämpöpumput Tieto Etelä-Pohjanmaan Lokakuu 3/2011 asennettuna! 050-313 8152 maalämpöpumput www.pohjanmaanporakaivo.fi asennettuna! www.pohjanmaanporakaivo.fi

Lisätiedot

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus Knauf Oy:n sidosryhmälehti Gipsolution Nro 1/2010 teema: Energiatehokkuus Eristäminen ja eristeet Aquapanel joutuu tositestiin, kun lentokentän kylpylä valmistui. Ruka Village Huippuhotelli rakennettiin

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Nro 22/2010. In practice

Nro 22/2010. In practice Nro 22/2010 In practice Sisällys 04 SFS-konkari Hans Huber muistelee tuotantotoimintaa 50 vuoden ajalta. 14 Huonekaluvalmistaja IKEA on saanut päätökseen ensimmäisen rakennusvaiheen Ranskassa eräässä Etelä-Euroopan

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Nro 23/2011. In practice

Nro 23/2011. In practice Nro 23/2011 In practice Sisällys Photo: Getty Images 12 SFS intec tuo markkinoille innovatiivisen fotosähkölaitosten kiinnitysjärjestelmän. 14 Autoteollisuuden alihankkija Scherdel valmistaa huippuluokan

Lisätiedot

viegajournal Håkan on päässyt pinnalle 1/08 Vaikea materiaalivalinta Piiloasennus ja hyvinvointi Sivut 12-13 Sivut 8-11

viegajournal Håkan on päässyt pinnalle 1/08 Vaikea materiaalivalinta Piiloasennus ja hyvinvointi Sivut 12-13 Sivut 8-11 Siitä saakka kun Håkan Kronlund tuli Viegalle, hän on lähtenyt töihin hyvällä mielellä. Vapaa-aikanaan hän ajelee Corvettea ja huhun mukaan juoksee maratoneja silloin kun perhevelvollisuudet eivät kutsu.

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto 1 2 Merkitsemme eniten energiaa säästävät tuotteemme perhossymbolilla. sisällysluettelo 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / LÄMPÖÄ, JOKA

Lisätiedot

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Tuotekuvasto Making room for tomorrow Europrofil on pohjoismaiden johtava rulllamuovaustekniikan teräsprofiilivalmistaja rakennusteollisuudelle. Yritys on perustettu vuonna 1982. Pääkonttori ja tuotantolaitos

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen. Sveitsissä. Matkan antia

Matalaenergiarakentaminen. Sveitsissä. Matkan antia Matalaenergiarakentaminen Sveitsissä Matkan antia Tekstit: Anna-Maija Tarvainen Valokuvat: Maria Pesonen Taitto: Laura Eerikäinen 2 Esipuhe Auringon esitellessä säteilyvoimaansa keväällä 2008, saimme ihailla

Lisätiedot

Tieto. Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet LAMECO. Ota yhteyttä! LEPPOISAA ASUMISTA IDYLLISESSÄ MAALAISMAISEMASSA

Tieto. Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet LAMECO. Ota yhteyttä! LEPPOISAA ASUMISTA IDYLLISESSÄ MAALAISMAISEMASSA RAKENTAJAN TIETO Rakentajan 1 1 3 Tieto UUTTA GRILLAAMISESSA! Asuntomessut Tampereella 13.7.-12.8.2012 Heinäkuu 2/2012 Olemme mukana myös mökkimessuilla Lappeenrannassa Rauhan alueella 25.6. 8.7.2012.

Lisätiedot

INSPIREDY BY YOU. SISÄINEN KAUNEUS ESIIN Korjauskohteita ja uudisrakennuksia. OIVALTAVAA SUUNNITTELUA Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana

INSPIREDY BY YOU. SISÄINEN KAUNEUS ESIIN Korjauskohteita ja uudisrakennuksia. OIVALTAVAA SUUNNITTELUA Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana INSPIREDY BY YOU RATKAISUT SISÄTILOJEN AKUSTIIKASUUNNITTELUUN SISÄINEN KAUNEUS ESIIN Korjauskohteita ja uudisrakennuksia OIVALTAVAA SUUNNITTELUA Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana VANHAKIN NUORTUU

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi 2 Olemme johtava ympäristöä ja lompakkoasi säästävien lämpöpumppujen kehittäjä. Sisältö Maailman katseet kääntyvät Tranåsiin. 4 Lämpöpumppusi maksaa itse itsensä. 6 Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Vapaa-ajantalot. Lapponia-talolla on lämmin sydän

Vapaa-ajantalot. Lapponia-talolla on lämmin sydän Vapaa-ajantalot Lapponia-talolla on lämmin sydän 2 Lapponia-talot tehdään perinteitä kunnioittaen Käsityötaidolla, vuosikymmenten kokemuksella Puurakentamisella on Suomessa vuosisatojen perinteet. Savutuvat

Lisätiedot

Rakkaudesta kotiin LÄMPÖHIRSI. Vapaa-ajantalot

Rakkaudesta kotiin LÄMPÖHIRSI. Vapaa-ajantalot Rakkaudesta kotiin LÄMPÖHIRSI Vapaa-ajantalot 2 Lapponia-talot tehdään perinteitä kunnioittaen Käsityötaidolla, vuosikymmenten kokemuksella Puurakentamisella on Suomessa vuosisatojen perinteet. Savutuvat

Lisätiedot