AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT 2015 2016"

Transkriptio

1 AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

2 SISÄLLYSLUETTELO KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT...4 Humanistiset AINEET...6 Kasvatus- ja KAUPPATIETEELLISET AINEET...8 Liikunta-, LÄÄKE- ja terveystieteelliset aineet...9 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET aineet OIKEUSTIETEELLISET AINEET...12 YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET...14 Esitteessä käytetyt symbolit ja niiden selitykset Opinnot sisältävät lähiopetusta Opintoihin kuuluu tuutorryhmätyöskentelyä Opinnot voit suorittaa myös itsenäisesti Lisäosaamista työhön Uutta lukuvuonna ! Kielten alkeiskursseja (saksa, ranska, venäjä) Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus Poliittisen historian perusopinnot Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat psykologian opinnot Ruotsin kielen perusopinnot Urheilujohtaminen 2 2 YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA Avoimessa yliopistossa voit: suorittaa yliopistotutkinnon osia opiskella tutkintotavoitteisesti valmentautua valintakokeisiin pätevöityä ammatillisesti lisätä omaa yleissivistystäsi opiskella ihan omaksi iloksi Kenelle ja miten? Avoimen yliopiston opetus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippu matta. Opiskelu tapahtuu yliopiston opintovaatimuksien mukaisesti ja suoritetut opinnot ovat yliopiston virallisesti hyväksymiä yliopistotutkinnon osia. Lähiopetus ja tentit järjestetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilmajoella joko arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin lukuvuoden aikana. Opistossa on mahdollista majoittua ja ruokailla lähiopetusjaksojen aikana. Opiskelumuodot ja opintomaksut Opintoja voi suorittaa joko sivutoimisesti esim. työn ohessa tai päätoimisena opiskelijanamme jollakin opistomme opintolinjalla. Linjojamme ovat mm. englannin kielen opintolinja, kasvatustieteen/opetusalan opintolinja, kirjoittamisen ja

3 suomen kielen opintolinja, liikuntatieteen opintolinja, luonnontieteiden opintolinja, oikeustieteen opintolinja, psykologian opintolinja, terveyskasvatuksen opintolinja sekä vapaa yliopisto-opintojen linja. Lisätietoja opintolinjoista löydät opiston nettisivuilta epopisto.fi/opintolinjat/ Linjalla opiskellessasi avoimen yliopiston opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Sivutoimisesti opiskelevilta peritään ainekohtainen maksu. Opintolinjalla päätoimisesti opiskellessasi olet oikeutettu opintotukeen tai aikuisopintotukeen. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä oikeuta opintososiaalisiin tukiin. Opintojen laajuutta arvioidessasi huomioi, että 1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelutyötä. Perusopintokokonaisuus (25 op) vastaa siis n. 675 tunnin opiskelutyötä (84 kpl n. 8 tunnin opiskelupäivää). Valmentaudu valintakokeisiin ja suorita yliopistotutkinnon osia Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopistoopiskeluun ja eri oppiaineisiin. Opinnoista saa myös sisällöllistä hyötyä ja itsevarmuutta valintakokeisiin. Lisäksi avoimen yliopiston opinnoista voi saada lisäpisteitä joidenkin pääaineiden opiskelijavalinnassa. Kaikki suoritetut opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa ja nopeuttaa näin tutkinnon valmistumista. Opintoja ammatilliseen kehittymiseen ja pätevöitymiseen Avoimen yliopiston opintoja suorittamalla voit myös kehittää omaa ammatillista taitoasi tai pätevöityä esim. eri aineiden opetustehtäviin. Opiskelu tapahtuu kätevästi oman työsi ohessa. 3 3 Tutkintotavoitteinen opiskelu Avoimen yliopiston väylä: Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Lisätietoja hakuvaatimuksista saat opistolta ja eri yliopistojen nettisivuilta. Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot: Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa, mutta joihinkin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyvät opinnot voi suorittaa lähes kokonaisuudessaan avoimessa yliopistossa. Lisätietoja opistomme järjestämästä tutkintotavoitteisesta yliopisto-opiskelusta löydät sivulta epopisto.fi/avoin_yliopisto/tutkintotavoitteiset_yliopisto-opinnot.php Autamme mielellämme tutkintotavoitteisten opintojen tai väyläopintojen opintosuunnitelman teossa. Ota yhteyttä opistolle puh. (044) tai tai käy täyttämässä nettisivuiltamme löytyvä Kiinnostaako tutkintotavoitteinen opiskelu -kysely. Mistä lisätietoja opinnoista, kuinka ilmoittautuminen tapahtuu? Etelä-Pohjanmaan Opistossa järjestettävän avoimen yliopiston opintojen ajantasaiset tiedot, tarkemmat opintovaatimukset ja ilmoittautumislomakkeen löydät netistä osoitteesta epopisto.fi/avoinyo/ Lukuvuoden tiedot päivittyvät nettisivuillemme kesäkuun 2015 alkuun menneessä. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka löytyy myös nettisivuiltamme. Ilmoittautuminen alkaa tietojen päivityksen jälkeen ja jatkuu elo-syyskuulle lukuvuoden opintojen alkamisajasta riippuen. Jos haluat suorittaa avoimen opintoja päätoimisesti, tulee sinun hakeutua opistomme opintolinjalle. Hakuaika linjoille päättyy Tietoja opintolinjoistamme sekä hakukaavakkeen löydät sivulta epopisto.fi/opintolinjat/ Yhteystiedot Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie ILMAJOKI Toimisto avoinna ma pe klo Avoimen yliopiston yhteyshenkilö opistolla: opintosihteeri Virpi Pihlajamäki, puh. (044) / Tarkempia tietoja opinnoista netistä: epopisto.fi/avoinyo/ Oikeudet esitteen tietojen muutoksiin pidätetään.

4 KIELI- JA VIESTINTÄ- OPINNOT Yliopistotutkintoihin sisältyviä äidinkielen ja vieraiden kielten kursseja kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, VY = Vaasan yliopiston, HY = Helsingin yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Academic Reading 3 op JY Englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi, jossa tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Lähiopetus 40 oppituntia ja tehtävät. Communication Skills 3 op JY Englannin suullisen kielitaidon kurssi, jossa harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Englannin kielen valmentava kurssi 3 op JY UUTTA! Englannin kieliopin, tekstitaitojen ja puhekielen kertauskurssi niille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Kielenhuollon kurssi 3 op JY Kurssilla perehdytään kielenhuollon osa-alueisiin, normeihin ja suosituksiin sekä selvitetään opiskelijan omia kielenhuollon tarpeita. Lähiopetus 30 oppituntia ja tehtävät. Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op JY Kurssilla kehitetään akateemisia kirjoitustaitoja erityyppisiä tekstejä tarkastellen ja kirjoittaen. Lähiopetus 30 oppituntia ja tehtävät. Ranska I, alkeiskurssi 4 op JY UUTTA! Kurssin tavoitteena on tutustua ranskan kielen alkeisiin ja oppia selviytymään ranskan kielellä erilaisissa arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 50 oppituntia ja tentti. Ruotsin akateemisen tason kurssi 2 3 op JY Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi, jonka tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Lähiopetus 44 oppituntia, tehtävät ja tentti. Ruotsin kielen kertauskurssi 2 op VY Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Lähiopetus 20 oppituntia ja tehtävät. 4 4

5 Ruotsin valmentava kurssi 3 op JY UUTTA! Ruotsin kieliopin, tekstitaitojen ja puhekielen kertauskurssi niille, joilla ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Saksa I alkeiskurssi 4 op JY UUTTA! Kurssin tavoitteena on tutustua saksan kielen alkeisiin ja oppia selviytymään saksan kielellä erilaisissa arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 50 oppituntia ja tentti. Tiedonhankintataidot I 1 op VY Tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, opiskelussa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet ja kirjastopalvelut. Lähiopetus 4 oppituntia, verkkotyöskentely. Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oikeustieteet) 5 op HY Oikeustieteellisen alan ruotsin kielen puhutun ja kirjoitetun kielen kurssi. Lähiopetus 56 oppituntia ja tentti. Venäjän kielen alkeet I 3 op VY Alkeista lähtevä kurssi, jossa opiskelija oppii kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen perusasiat. Lähiopetus 45 oppituntia ja tentti. Venäjän kielen alkeet II 3 op VY Venäjän kielen peruskieliopin rakenteet tavoitteena pystyä ilmaisemaan itseään arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 45 oppituntia ja tentti. Äidinkielen kirjallinen viestintä 3 op VY Akateemisen kirjoitustaidon ja kielenhuollon peruskurssi. Lähiopetus 4 oppituntia, verkkotyöskentely. Äidinkielen suullinen viestintä 2 op VY Äidinkielen puhe- ja esiintymistaidon peruskurssi. Lähiopetus 20 oppituntia ja suullinen tentti. 5 5

6 HUMANISTISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: englannin kielen opintolinja, kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, VY = Vaasan yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Englannin kielen perusopinnot 25 op VY Perustiedot kielen rakenteesta ja fonetiikasta, aloitetaan kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot ja hankitaan tieteellisen kirjoittamisen perustaidot. Lähiopetus 134 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. Englannin kieli monikulttuurisessa maailmassa 5 op VY Englannin kielen suullisen taidon kurssi, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa ilmaista itseään selkeästi ja tehokkaasti englannin kielellä. Lähiopetus 28 oppituntia ja essee. Kirjallisuuden perusopinnot 30 op JY Opinnot kehittävät kykyä ymmärtää erilaisia kirjallisia tekstejä ja muita kulttuurin ilmiöitä, vahvistavat kirjallisuuden tuntemusta sekä taitoa puhua ja kirjoittaa kirjallisuudesta. Lähiopetus 60 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. Kirjoittamisen perusopinnot 30 op JY Opinnoissa saa kokemusta ja tietoa omasta kirjoittamisesta. Kirjoittaja saa perustiedot eri tekstilajien ominaispiirteistä, ymmärtää kirjoitusprosessien luonnetta sekä oppii tiedon ja palautteen soveltamista omassa kirjoittamisessaan. Lähiopetus oppituntia, tehtävät. Kirjoittamisen aineopinnot 40 op tai 50 op JY Kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille. Kirjoittamistaitojen ja omien työskentelytapojen kehittäminen jatkuu. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen. Lähiopetus oppituntia, tehtävät. Ruotsin kielen perusopinnot 25 op VY UUTTA! Opintojen tavoitteena sujuva ruotsin kielen käyttö erilaisissa viestintätilanteissa sekä ruotsin kielen rakenteiden käyttö suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään eri tekstityyppien peruspiirteet huomioiden eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 mukaisesti. Lähiopetus 142 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. 6 6

7 Suomen kielen perusopinnot 25 op JY Yleiskuva suomen kielen ja sen tutkimuksen keskeisistä alueista. Opinnot sisältävät sekä kielitieteellisiä että käytännön kielitaitoa kehittäviä jaksoja. Lähiopetus 60 oppituntia, tentit ja tehtävät. Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot 25 op JY Opinnot luovat kattavan kuvan s2-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden erikoistua maahanmuuttajien opetukseen Suomessa sekä ulkomaalaisten opetukseen eri puolilla maailmaa. Lähiopetus 42 oppituntia, tentit ja tehtävät. Humanististen aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta humanistiseen tiedekuntaan joko Jyväskylän tai Vaasan yliopistossa (englannin kieli). Lisätietoja opistostamme! 7 7

8 KASVATUS- JA KAUPPA- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: kasvatustieteen / opetusalan opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op JY Erityispedagogiikan perusopinnoissa painottuvat käytännönläheisesti tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Opiskelu sopii erityisesti esim. työtehtävissä erityiskasvatuksellista osaamista tarvitseville. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtäviä tai tenttejä. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op JY Kasvatustieteen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset kasvuympäristöt ja kasvatusinstituutiot, ihmisen koko elämänkaari lapsuudesta vanhuuteen sekä kehitykseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät vuorovaikutusprosessit. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät tai tentit. Muutoksen johtaminen 5 op TY UUTTA! Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä sekä viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Lähiopetus 28 oppituntia, harjoitustyöt ja tentti. Työhyvinvointi 5 op TY UUTTA! Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja aiheen tarkastelu sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Työhyvinvoinnin merkitys organisaatiolle. Työhyvinvoinnin kehittämiskeinot. Lähiopetus n. 28 oppituntia, harjoitustyöt ja tentti. Urheilujohtaminen 30 op UEF UUTTA! Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brändäykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Itsenäinen opiskelu verkossa, tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Kasvatustieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 8 8

9 LIIKUNTA-, LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: liikuntatieteen opintolinja, lääketieteen opintolinja, terveyskasvatuksen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 3 op TY UUTTA! Opintojakson aikana tutustutaan valokuvan käyttöön terapeuttiselta, psykoterapeuttiselta, ohjaukselliselta ja taiteelliselta kannalta. Lähiopetus 16 oppituntia, essee. Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma 1 3 op JY UUTTA! Liikuntapedagogiikan ja erityisliikunnan peruskäsitteet ja -teoriat. Liikuntakasvatuksen toteutus eri-ikäisillä väestöryhmillä. Lähiopetus 30 oppituntia, tentti. Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma 2 2 op JY UUTTA! Liikuntapsykologian peruskäsitteet sekä teoriat fyysisestä aktiivisuudesta ja sitä edistävistä tekijöistä. Psyykkisen valmennuksen perusmenetelmät. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op UEF Perusopintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nykyyhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op UEF Biopsykososiaalisen kehitykseen vaiheet, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavat tekijät sekä psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavat riskitekijät. Lähiopetus 15 oppituntia, tentti. Liikuntabiologian perusteet 5 op JY Kokonaiskuva terveen ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sekä perehtyminen liikunnan fysiologisiin vaikutuksiin ja fyysisen kunnon osatekijöihin. Lähiopetus 26 oppituntia, tentti. 9 9

10 Stressilääketiede 3 op TY UUTTA! Perehtyminen stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Lähiopetus 18 oppituntia, tentti. Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op UEF Lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien lyhyt- ja pitkäkestoiset vaikutukset kehitykseen ja elämään. Lähiopetus 15 oppituntia, essee. Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op JY Terveystiedon opinnoissa tarkastellaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveyskasvatukseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä tavoitteita, oppisisältöjä ja käsitteitä. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Terveystieteiden perusopinnot 26 op JY Perustiedot terveystieteiden sisällöistä, tutkimuskohteista, käsitteistä ja teorioista, terveyden edistämisestä eri väestöryhmissä, ikääntymisestä, toimintakyvystä ja kuntoutuksesta sekä terveysliikunnasta. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op JY Yliopiston kirjaston tarjoamat terveystieteiden tieteellisen tiedon hakumenetelmät erilaisista tietokannoista. Itsenäisen tiedonhaun harjoitteleminen. Lähiopetus 10 oppituntia, tehtävät. Ympäristöuhat ja terveys 2 4 op TY UUTTA! Opinnoissa tutustutaan ympäristöterveyden ajankohtaisiin kysymyksiin, terveyttä vaarantaviin ympäristötekijöihin, ympäristötekijöiden terveysvaikutusten tutkimiseen sekä ympäristöterveysriskeihin ja niihin liittyviin selviytymisvalmiuksiin. Lähiopetus n. 20 oppituntia, tentti. Terveystieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan (terveystieteiden pääaine). Lisätietoja opistostamme! 10 10

11 MATEMAATTIS-LUONNON- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti seuraavilla opiston linjoilla: luonnontieteiden opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Biologian perusopinnot 25 op TY Perustiedot biologian eri osa-alueilta sekä valmiudet ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Opintoryhmä ja/tai verkkotyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. Fysiikan peruskurssi I 4 op JY Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat kerrata ja täydentää lukion pitkän fysiikan tietojaan. Lähiopetus 40 oppituntia, harjoitukset ja tentti. Fysiikan peruskurssi II 4 op JY Lukion pitkän fysiikan kertaus- ja täydennyskurssi. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan fysiikan peruskurssia I. Lähiopetus 40 oppituntia, harjoitukset ja tentti. Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op JY Lukion lyhyen matematiikan tietojen kertaus ja täydennys vastaamaan pitkän oppimäärän tietoja. Sopii myös lukion pitkän matematiikan oppien kertaukseen. Lähiopetus 60 oppituntia, tentti. Matematiikan peruskurssi 5 op JY Laaja yleiskatsaus matematiikan eri osa-alueisiin täydentämään lukion pitkän matematiikan opintoja ja antamaan riittävät pohjatiedot esim. luonnontieteiden opiskeluun. Lähiopetus 60 oppituntia, tentti. Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS-kurssi 2 op JY Kurssin tavoitteena on tutustua SPSS-ohjelmaan ja tarjota ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot. Lähiopetus 15 oppituntia, tehtävät. Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op JY Perusasiat tilastollisen tutkimuksen vaiheista ja tilastollisen päättelyn perusteet. Lähiopetus n. 60 oppituntia tai itsenäinen työskentely, tentti. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kysy lisätietoja opistostamme! 11 11

12 OIKEUSTIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: oikeustieteen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista epopisto.fi/avoinyo/ LY = Lapin yliopiston, TY = Turun yliopiston, HY = Helsingin yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Johdatus oikeustieteeseen 2 op TY Orientoiva opintojakso, joka on oltava joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suoritettuna ilmoittauduttaessa Helsingin, Lapin tai Turun avoimen oikeustieteellisiin opintojaksoihin. Yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä sekä perehdytys eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Lähiopetus 30 oppituntia tai verkko-opiskelu, tentti. Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op TY Kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta ja keskeisestä lainsäädännöstä. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op LY Yleiskuva hallinto-oikeudesta ja viranomaistoiminnasta sekä valmiudet hallinto-oikeudellisten ongelmien omaehtoiseen ratkaisemiseen. Lähiopetus 24 oppituntia, harjoituksia, tentti. Jäämistöoikeus 1,5 op LY UUTTA! Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan persoonallisuus-, perhe-, jäämistö- ja kansainvälisen yksityisoikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 6 oppituntia ja kirjatentti Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op TY Kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä ja sen erityispiirteistä, myös ei-valtiollisten toimijoiden (yksilöiden) asemasta kansainvälisessä oikeudessa. Lähiopetus 24 oppituntia, tentti. Oikeushistoria 5 op HY Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet. Lähiopetus 24 oppituntia, tentti. Parisuhdeoikeus 1,5 op LY UUTTA! Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan persoonallisuus-, perhe-, jäämistö- ja kansainvälisen yksityisoikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 12 oppituntia ja kirjatentti. Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet 8 op TY Rikosoikeuden yleiset opit eli käsitteet, periaatteet ja teoriat, niiden pääpiirteinen sisältö ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Lähiopetus 25 oppituntia, tentti.

13 Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op TY Kokonaiskuva palkkatyövoiman käyttötavoista, työoikeuden normijärjestelmästä ja kansallisesta työmarkkinamekanismista sekä perustiedot työoikeuden pääsisällöstä. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Työsopimusoikeus 4 op LY UUTTA! Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 20 oppituntia ja tentti. Valtiosääntöoikeus 5 op HY Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, yleisimmät opit, perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet, ylimpien valtioelinten tehtävät. Lähiopetus 20 oppituntia, luento- ja kirjatentti. Valtiosääntöoikeus 4 op LY Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, yleisimmät opit, perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet, ylimpien valtioelinten tehtävät. Lähiopetus 12 oppituntia, tentti. Oikeustieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun tai Helsingin oikeustieteellisiin tiedekuntiin sekä lisäpisteitä hakuun Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 13 13

14 Aikuisuuden solmukohtia 3 op HY UUTTA! Jaksolla käsitellään aikuisten elämään liittyviä pulmakohtia (parisuhde, työttömyys, työuupumus ym.) vaihtuvien asiantuntijaluennoitsijoiden johdolla. Luennot 20 oppituntia, oppimispäiväkirja. Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op TY UUTTA! Opintokokonaisuus monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä niihin kohdistuviin tutkimuksiin kiinnostuneille. Opinnot antavat myös välineitä em. asioiden parissa työskenteleville. Lähiopetus, verkko-opinnot, tenttejä ja tehtäviä. Poliittisen historian perusopinnot 25 op TY UUTTA! Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Erilaisia ilmiöitä tarkastellaan ottaen koko ajan historia huomioon. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille kuten esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tutkintoon tähtäävät voivat hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella yliopistoon ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. YHTEISKUNTA- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: psykologian opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Psykologian perusopinnot 25 op JY Psykologian opinnoissa perehdyt psykologian käsitteisiin, teorioihin ja tiedonhankintaan sekä opit ymmärtämään ja soveltamaan teoreettista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi. Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit. Psykologian aineopinnot 35 op JY Psykologian perusopinnot suorittaneille. Aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa hankittuja perustietoja psykologian keskeisiltä tutkimusalueilta. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat psykologian opinnot 35 op JY UUTTA! Opinnot on koottu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan kanssa. Ne koostuvat psykologian perusopinnoista (25 op JY) ja kahdesta psykologian aineopintojen opintojaksosta. Opinnot on tarkoitettu psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuville, soveltuvan aikaisemman tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit.

15 Sosiaalipolitiikan perusteet 4 op TY UUTTA! Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipolitiikan peruskäsitteisiin, sosiaalipolitiikan lähtökohtiin ja kehitykseen, sosiaalipolitiikan erilaisiin vaihtoehtoisiin järjestämistapoihin (hyvinvointivaltiomallit). Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op JY Opintokokonaisuus muodostaa pohjaopinnot elämänkatsomustiedon, filosofian, sosiaalityön, sosiologian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (JY). Perusopinnoissa opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saa monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana. Lähiopetus, opintoryhmätyöskentely, tentit ja oppimistehtävät. Yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän tai Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 15 15

16 OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ: Etelä-Pohjanmaan Opisto Opintosihteeri Virpi Pihlajamäki

Yhteistyössä: Avoimen yliopiston opinnot 2013 2014. Opinto-opas

Yhteistyössä: Avoimen yliopiston opinnot 2013 2014. Opinto-opas Yhteistyössä: Avoimen yliopiston opinnot 2013 2014 Opinto-opas Tervetuloa opiskelijaksi avoimeen yliopistoon Avoimessa yliopistossa voit: suorittaa yliopisto-opintoja kotipaikkakunnaltasi käsin opiskella

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2012 2013

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2012 2013 Yhteistyössä: Etelä-Pohjanmaan OPISTO Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie 111 60800 Ilmajoki Puh. (06) 4256 000 www.epopisto.fi toimisto@epopisto.fi Etelä-Pohjanmaan OPISTO Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

SUUNNITELMA B. - Avoimen yliopiston kurssit lukiolaisille

SUUNNITELMA B. - Avoimen yliopiston kurssit lukiolaisille SUUNNITELMA B - Avoimen yliopiston kurssit lukiolaisille Lukiolainen, voit opiskella 2. ja 3. opiskeluvuotesi aikana yliopistokursseja. Alla lista lukuvuoden 2016-2017 kursseista. Kurssit voi laskea mukaan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

TUTKINTOTAVOIT TEISET

TUTKINTOTAVOIT TEISET TUTKINTOTAVOIT TEISET YLIOPISTO-OPINNOT Matkalla kohti korkeakoulututkintoa * Kirjoittaminen * Terveyskasvatus * Yhteisöviestintä Yhteistyössä: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki Jyväskylän yliopiston avoin

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot