AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT 2015 2016"

Transkriptio

1 AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

2 SISÄLLYSLUETTELO KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT...4 Humanistiset AINEET...6 Kasvatus- ja KAUPPATIETEELLISET AINEET...8 Liikunta-, LÄÄKE- ja terveystieteelliset aineet...9 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET aineet OIKEUSTIETEELLISET AINEET...12 YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET...14 Esitteessä käytetyt symbolit ja niiden selitykset Opinnot sisältävät lähiopetusta Opintoihin kuuluu tuutorryhmätyöskentelyä Opinnot voit suorittaa myös itsenäisesti Lisäosaamista työhön Uutta lukuvuonna ! Kielten alkeiskursseja (saksa, ranska, venäjä) Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus Poliittisen historian perusopinnot Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat psykologian opinnot Ruotsin kielen perusopinnot Urheilujohtaminen 2 2 YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA Avoimessa yliopistossa voit: suorittaa yliopistotutkinnon osia opiskella tutkintotavoitteisesti valmentautua valintakokeisiin pätevöityä ammatillisesti lisätä omaa yleissivistystäsi opiskella ihan omaksi iloksi Kenelle ja miten? Avoimen yliopiston opetus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippu matta. Opiskelu tapahtuu yliopiston opintovaatimuksien mukaisesti ja suoritetut opinnot ovat yliopiston virallisesti hyväksymiä yliopistotutkinnon osia. Lähiopetus ja tentit järjestetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilmajoella joko arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin lukuvuoden aikana. Opistossa on mahdollista majoittua ja ruokailla lähiopetusjaksojen aikana. Opiskelumuodot ja opintomaksut Opintoja voi suorittaa joko sivutoimisesti esim. työn ohessa tai päätoimisena opiskelijanamme jollakin opistomme opintolinjalla. Linjojamme ovat mm. englannin kielen opintolinja, kasvatustieteen/opetusalan opintolinja, kirjoittamisen ja

3 suomen kielen opintolinja, liikuntatieteen opintolinja, luonnontieteiden opintolinja, oikeustieteen opintolinja, psykologian opintolinja, terveyskasvatuksen opintolinja sekä vapaa yliopisto-opintojen linja. Lisätietoja opintolinjoista löydät opiston nettisivuilta epopisto.fi/opintolinjat/ Linjalla opiskellessasi avoimen yliopiston opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Sivutoimisesti opiskelevilta peritään ainekohtainen maksu. Opintolinjalla päätoimisesti opiskellessasi olet oikeutettu opintotukeen tai aikuisopintotukeen. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä oikeuta opintososiaalisiin tukiin. Opintojen laajuutta arvioidessasi huomioi, että 1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelutyötä. Perusopintokokonaisuus (25 op) vastaa siis n. 675 tunnin opiskelutyötä (84 kpl n. 8 tunnin opiskelupäivää). Valmentaudu valintakokeisiin ja suorita yliopistotutkinnon osia Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopistoopiskeluun ja eri oppiaineisiin. Opinnoista saa myös sisällöllistä hyötyä ja itsevarmuutta valintakokeisiin. Lisäksi avoimen yliopiston opinnoista voi saada lisäpisteitä joidenkin pääaineiden opiskelijavalinnassa. Kaikki suoritetut opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa ja nopeuttaa näin tutkinnon valmistumista. Opintoja ammatilliseen kehittymiseen ja pätevöitymiseen Avoimen yliopiston opintoja suorittamalla voit myös kehittää omaa ammatillista taitoasi tai pätevöityä esim. eri aineiden opetustehtäviin. Opiskelu tapahtuu kätevästi oman työsi ohessa. 3 3 Tutkintotavoitteinen opiskelu Avoimen yliopiston väylä: Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Lisätietoja hakuvaatimuksista saat opistolta ja eri yliopistojen nettisivuilta. Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot: Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa, mutta joihinkin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyvät opinnot voi suorittaa lähes kokonaisuudessaan avoimessa yliopistossa. Lisätietoja opistomme järjestämästä tutkintotavoitteisesta yliopisto-opiskelusta löydät sivulta epopisto.fi/avoin_yliopisto/tutkintotavoitteiset_yliopisto-opinnot.php Autamme mielellämme tutkintotavoitteisten opintojen tai väyläopintojen opintosuunnitelman teossa. Ota yhteyttä opistolle puh. (044) tai tai käy täyttämässä nettisivuiltamme löytyvä Kiinnostaako tutkintotavoitteinen opiskelu -kysely. Mistä lisätietoja opinnoista, kuinka ilmoittautuminen tapahtuu? Etelä-Pohjanmaan Opistossa järjestettävän avoimen yliopiston opintojen ajantasaiset tiedot, tarkemmat opintovaatimukset ja ilmoittautumislomakkeen löydät netistä osoitteesta epopisto.fi/avoinyo/ Lukuvuoden tiedot päivittyvät nettisivuillemme kesäkuun 2015 alkuun menneessä. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka löytyy myös nettisivuiltamme. Ilmoittautuminen alkaa tietojen päivityksen jälkeen ja jatkuu elo-syyskuulle lukuvuoden opintojen alkamisajasta riippuen. Jos haluat suorittaa avoimen opintoja päätoimisesti, tulee sinun hakeutua opistomme opintolinjalle. Hakuaika linjoille päättyy Tietoja opintolinjoistamme sekä hakukaavakkeen löydät sivulta epopisto.fi/opintolinjat/ Yhteystiedot Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie ILMAJOKI Toimisto avoinna ma pe klo Avoimen yliopiston yhteyshenkilö opistolla: opintosihteeri Virpi Pihlajamäki, puh. (044) / Tarkempia tietoja opinnoista netistä: epopisto.fi/avoinyo/ Oikeudet esitteen tietojen muutoksiin pidätetään.

4 KIELI- JA VIESTINTÄ- OPINNOT Yliopistotutkintoihin sisältyviä äidinkielen ja vieraiden kielten kursseja kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, VY = Vaasan yliopiston, HY = Helsingin yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Academic Reading 3 op JY Englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi, jossa tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Lähiopetus 40 oppituntia ja tehtävät. Communication Skills 3 op JY Englannin suullisen kielitaidon kurssi, jossa harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Englannin kielen valmentava kurssi 3 op JY UUTTA! Englannin kieliopin, tekstitaitojen ja puhekielen kertauskurssi niille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Kielenhuollon kurssi 3 op JY Kurssilla perehdytään kielenhuollon osa-alueisiin, normeihin ja suosituksiin sekä selvitetään opiskelijan omia kielenhuollon tarpeita. Lähiopetus 30 oppituntia ja tehtävät. Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op JY Kurssilla kehitetään akateemisia kirjoitustaitoja erityyppisiä tekstejä tarkastellen ja kirjoittaen. Lähiopetus 30 oppituntia ja tehtävät. Ranska I, alkeiskurssi 4 op JY UUTTA! Kurssin tavoitteena on tutustua ranskan kielen alkeisiin ja oppia selviytymään ranskan kielellä erilaisissa arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 50 oppituntia ja tentti. Ruotsin akateemisen tason kurssi 2 3 op JY Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi, jonka tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Lähiopetus 44 oppituntia, tehtävät ja tentti. Ruotsin kielen kertauskurssi 2 op VY Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Lähiopetus 20 oppituntia ja tehtävät. 4 4

5 Ruotsin valmentava kurssi 3 op JY UUTTA! Ruotsin kieliopin, tekstitaitojen ja puhekielen kertauskurssi niille, joilla ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Saksa I alkeiskurssi 4 op JY UUTTA! Kurssin tavoitteena on tutustua saksan kielen alkeisiin ja oppia selviytymään saksan kielellä erilaisissa arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 50 oppituntia ja tentti. Tiedonhankintataidot I 1 op VY Tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, opiskelussa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet ja kirjastopalvelut. Lähiopetus 4 oppituntia, verkkotyöskentely. Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oikeustieteet) 5 op HY Oikeustieteellisen alan ruotsin kielen puhutun ja kirjoitetun kielen kurssi. Lähiopetus 56 oppituntia ja tentti. Venäjän kielen alkeet I 3 op VY Alkeista lähtevä kurssi, jossa opiskelija oppii kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen perusasiat. Lähiopetus 45 oppituntia ja tentti. Venäjän kielen alkeet II 3 op VY Venäjän kielen peruskieliopin rakenteet tavoitteena pystyä ilmaisemaan itseään arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 45 oppituntia ja tentti. Äidinkielen kirjallinen viestintä 3 op VY Akateemisen kirjoitustaidon ja kielenhuollon peruskurssi. Lähiopetus 4 oppituntia, verkkotyöskentely. Äidinkielen suullinen viestintä 2 op VY Äidinkielen puhe- ja esiintymistaidon peruskurssi. Lähiopetus 20 oppituntia ja suullinen tentti. 5 5

6 HUMANISTISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: englannin kielen opintolinja, kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, VY = Vaasan yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Englannin kielen perusopinnot 25 op VY Perustiedot kielen rakenteesta ja fonetiikasta, aloitetaan kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot ja hankitaan tieteellisen kirjoittamisen perustaidot. Lähiopetus 134 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. Englannin kieli monikulttuurisessa maailmassa 5 op VY Englannin kielen suullisen taidon kurssi, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa ilmaista itseään selkeästi ja tehokkaasti englannin kielellä. Lähiopetus 28 oppituntia ja essee. Kirjallisuuden perusopinnot 30 op JY Opinnot kehittävät kykyä ymmärtää erilaisia kirjallisia tekstejä ja muita kulttuurin ilmiöitä, vahvistavat kirjallisuuden tuntemusta sekä taitoa puhua ja kirjoittaa kirjallisuudesta. Lähiopetus 60 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. Kirjoittamisen perusopinnot 30 op JY Opinnoissa saa kokemusta ja tietoa omasta kirjoittamisesta. Kirjoittaja saa perustiedot eri tekstilajien ominaispiirteistä, ymmärtää kirjoitusprosessien luonnetta sekä oppii tiedon ja palautteen soveltamista omassa kirjoittamisessaan. Lähiopetus oppituntia, tehtävät. Kirjoittamisen aineopinnot 40 op tai 50 op JY Kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille. Kirjoittamistaitojen ja omien työskentelytapojen kehittäminen jatkuu. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen. Lähiopetus oppituntia, tehtävät. Ruotsin kielen perusopinnot 25 op VY UUTTA! Opintojen tavoitteena sujuva ruotsin kielen käyttö erilaisissa viestintätilanteissa sekä ruotsin kielen rakenteiden käyttö suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään eri tekstityyppien peruspiirteet huomioiden eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 mukaisesti. Lähiopetus 142 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. 6 6

7 Suomen kielen perusopinnot 25 op JY Yleiskuva suomen kielen ja sen tutkimuksen keskeisistä alueista. Opinnot sisältävät sekä kielitieteellisiä että käytännön kielitaitoa kehittäviä jaksoja. Lähiopetus 60 oppituntia, tentit ja tehtävät. Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot 25 op JY Opinnot luovat kattavan kuvan s2-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden erikoistua maahanmuuttajien opetukseen Suomessa sekä ulkomaalaisten opetukseen eri puolilla maailmaa. Lähiopetus 42 oppituntia, tentit ja tehtävät. Humanististen aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta humanistiseen tiedekuntaan joko Jyväskylän tai Vaasan yliopistossa (englannin kieli). Lisätietoja opistostamme! 7 7

8 KASVATUS- JA KAUPPA- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: kasvatustieteen / opetusalan opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op JY Erityispedagogiikan perusopinnoissa painottuvat käytännönläheisesti tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Opiskelu sopii erityisesti esim. työtehtävissä erityiskasvatuksellista osaamista tarvitseville. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtäviä tai tenttejä. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op JY Kasvatustieteen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset kasvuympäristöt ja kasvatusinstituutiot, ihmisen koko elämänkaari lapsuudesta vanhuuteen sekä kehitykseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät vuorovaikutusprosessit. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät tai tentit. Muutoksen johtaminen 5 op TY UUTTA! Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä sekä viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Lähiopetus 28 oppituntia, harjoitustyöt ja tentti. Työhyvinvointi 5 op TY UUTTA! Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja aiheen tarkastelu sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Työhyvinvoinnin merkitys organisaatiolle. Työhyvinvoinnin kehittämiskeinot. Lähiopetus n. 28 oppituntia, harjoitustyöt ja tentti. Urheilujohtaminen 30 op UEF UUTTA! Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brändäykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Itsenäinen opiskelu verkossa, tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Kasvatustieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 8 8

9 LIIKUNTA-, LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: liikuntatieteen opintolinja, lääketieteen opintolinja, terveyskasvatuksen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 3 op TY UUTTA! Opintojakson aikana tutustutaan valokuvan käyttöön terapeuttiselta, psykoterapeuttiselta, ohjaukselliselta ja taiteelliselta kannalta. Lähiopetus 16 oppituntia, essee. Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma 1 3 op JY UUTTA! Liikuntapedagogiikan ja erityisliikunnan peruskäsitteet ja -teoriat. Liikuntakasvatuksen toteutus eri-ikäisillä väestöryhmillä. Lähiopetus 30 oppituntia, tentti. Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma 2 2 op JY UUTTA! Liikuntapsykologian peruskäsitteet sekä teoriat fyysisestä aktiivisuudesta ja sitä edistävistä tekijöistä. Psyykkisen valmennuksen perusmenetelmät. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op UEF Perusopintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nykyyhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op UEF Biopsykososiaalisen kehitykseen vaiheet, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavat tekijät sekä psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavat riskitekijät. Lähiopetus 15 oppituntia, tentti. Liikuntabiologian perusteet 5 op JY Kokonaiskuva terveen ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sekä perehtyminen liikunnan fysiologisiin vaikutuksiin ja fyysisen kunnon osatekijöihin. Lähiopetus 26 oppituntia, tentti. 9 9

10 Stressilääketiede 3 op TY UUTTA! Perehtyminen stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Lähiopetus 18 oppituntia, tentti. Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op UEF Lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien lyhyt- ja pitkäkestoiset vaikutukset kehitykseen ja elämään. Lähiopetus 15 oppituntia, essee. Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op JY Terveystiedon opinnoissa tarkastellaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveyskasvatukseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä tavoitteita, oppisisältöjä ja käsitteitä. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Terveystieteiden perusopinnot 26 op JY Perustiedot terveystieteiden sisällöistä, tutkimuskohteista, käsitteistä ja teorioista, terveyden edistämisestä eri väestöryhmissä, ikääntymisestä, toimintakyvystä ja kuntoutuksesta sekä terveysliikunnasta. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op JY Yliopiston kirjaston tarjoamat terveystieteiden tieteellisen tiedon hakumenetelmät erilaisista tietokannoista. Itsenäisen tiedonhaun harjoitteleminen. Lähiopetus 10 oppituntia, tehtävät. Ympäristöuhat ja terveys 2 4 op TY UUTTA! Opinnoissa tutustutaan ympäristöterveyden ajankohtaisiin kysymyksiin, terveyttä vaarantaviin ympäristötekijöihin, ympäristötekijöiden terveysvaikutusten tutkimiseen sekä ympäristöterveysriskeihin ja niihin liittyviin selviytymisvalmiuksiin. Lähiopetus n. 20 oppituntia, tentti. Terveystieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan (terveystieteiden pääaine). Lisätietoja opistostamme! 10 10

11 MATEMAATTIS-LUONNON- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti seuraavilla opiston linjoilla: luonnontieteiden opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Biologian perusopinnot 25 op TY Perustiedot biologian eri osa-alueilta sekä valmiudet ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Opintoryhmä ja/tai verkkotyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. Fysiikan peruskurssi I 4 op JY Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat kerrata ja täydentää lukion pitkän fysiikan tietojaan. Lähiopetus 40 oppituntia, harjoitukset ja tentti. Fysiikan peruskurssi II 4 op JY Lukion pitkän fysiikan kertaus- ja täydennyskurssi. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan fysiikan peruskurssia I. Lähiopetus 40 oppituntia, harjoitukset ja tentti. Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op JY Lukion lyhyen matematiikan tietojen kertaus ja täydennys vastaamaan pitkän oppimäärän tietoja. Sopii myös lukion pitkän matematiikan oppien kertaukseen. Lähiopetus 60 oppituntia, tentti. Matematiikan peruskurssi 5 op JY Laaja yleiskatsaus matematiikan eri osa-alueisiin täydentämään lukion pitkän matematiikan opintoja ja antamaan riittävät pohjatiedot esim. luonnontieteiden opiskeluun. Lähiopetus 60 oppituntia, tentti. Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS-kurssi 2 op JY Kurssin tavoitteena on tutustua SPSS-ohjelmaan ja tarjota ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot. Lähiopetus 15 oppituntia, tehtävät. Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op JY Perusasiat tilastollisen tutkimuksen vaiheista ja tilastollisen päättelyn perusteet. Lähiopetus n. 60 oppituntia tai itsenäinen työskentely, tentti. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kysy lisätietoja opistostamme! 11 11

12 OIKEUSTIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: oikeustieteen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista epopisto.fi/avoinyo/ LY = Lapin yliopiston, TY = Turun yliopiston, HY = Helsingin yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Johdatus oikeustieteeseen 2 op TY Orientoiva opintojakso, joka on oltava joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suoritettuna ilmoittauduttaessa Helsingin, Lapin tai Turun avoimen oikeustieteellisiin opintojaksoihin. Yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä sekä perehdytys eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Lähiopetus 30 oppituntia tai verkko-opiskelu, tentti. Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op TY Kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta ja keskeisestä lainsäädännöstä. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op LY Yleiskuva hallinto-oikeudesta ja viranomaistoiminnasta sekä valmiudet hallinto-oikeudellisten ongelmien omaehtoiseen ratkaisemiseen. Lähiopetus 24 oppituntia, harjoituksia, tentti. Jäämistöoikeus 1,5 op LY UUTTA! Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan persoonallisuus-, perhe-, jäämistö- ja kansainvälisen yksityisoikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 6 oppituntia ja kirjatentti Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op TY Kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä ja sen erityispiirteistä, myös ei-valtiollisten toimijoiden (yksilöiden) asemasta kansainvälisessä oikeudessa. Lähiopetus 24 oppituntia, tentti. Oikeushistoria 5 op HY Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet. Lähiopetus 24 oppituntia, tentti. Parisuhdeoikeus 1,5 op LY UUTTA! Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan persoonallisuus-, perhe-, jäämistö- ja kansainvälisen yksityisoikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 12 oppituntia ja kirjatentti. Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet 8 op TY Rikosoikeuden yleiset opit eli käsitteet, periaatteet ja teoriat, niiden pääpiirteinen sisältö ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Lähiopetus 25 oppituntia, tentti.

13 Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op TY Kokonaiskuva palkkatyövoiman käyttötavoista, työoikeuden normijärjestelmästä ja kansallisesta työmarkkinamekanismista sekä perustiedot työoikeuden pääsisällöstä. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Työsopimusoikeus 4 op LY UUTTA! Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 20 oppituntia ja tentti. Valtiosääntöoikeus 5 op HY Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, yleisimmät opit, perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet, ylimpien valtioelinten tehtävät. Lähiopetus 20 oppituntia, luento- ja kirjatentti. Valtiosääntöoikeus 4 op LY Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, yleisimmät opit, perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet, ylimpien valtioelinten tehtävät. Lähiopetus 12 oppituntia, tentti. Oikeustieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun tai Helsingin oikeustieteellisiin tiedekuntiin sekä lisäpisteitä hakuun Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 13 13

14 Aikuisuuden solmukohtia 3 op HY UUTTA! Jaksolla käsitellään aikuisten elämään liittyviä pulmakohtia (parisuhde, työttömyys, työuupumus ym.) vaihtuvien asiantuntijaluennoitsijoiden johdolla. Luennot 20 oppituntia, oppimispäiväkirja. Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op TY UUTTA! Opintokokonaisuus monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä niihin kohdistuviin tutkimuksiin kiinnostuneille. Opinnot antavat myös välineitä em. asioiden parissa työskenteleville. Lähiopetus, verkko-opinnot, tenttejä ja tehtäviä. Poliittisen historian perusopinnot 25 op TY UUTTA! Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Erilaisia ilmiöitä tarkastellaan ottaen koko ajan historia huomioon. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille kuten esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tutkintoon tähtäävät voivat hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella yliopistoon ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. YHTEISKUNTA- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: psykologian opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Psykologian perusopinnot 25 op JY Psykologian opinnoissa perehdyt psykologian käsitteisiin, teorioihin ja tiedonhankintaan sekä opit ymmärtämään ja soveltamaan teoreettista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi. Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit. Psykologian aineopinnot 35 op JY Psykologian perusopinnot suorittaneille. Aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa hankittuja perustietoja psykologian keskeisiltä tutkimusalueilta. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat psykologian opinnot 35 op JY UUTTA! Opinnot on koottu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan kanssa. Ne koostuvat psykologian perusopinnoista (25 op JY) ja kahdesta psykologian aineopintojen opintojaksosta. Opinnot on tarkoitettu psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuville, soveltuvan aikaisemman tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit.

15 Sosiaalipolitiikan perusteet 4 op TY UUTTA! Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipolitiikan peruskäsitteisiin, sosiaalipolitiikan lähtökohtiin ja kehitykseen, sosiaalipolitiikan erilaisiin vaihtoehtoisiin järjestämistapoihin (hyvinvointivaltiomallit). Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op JY Opintokokonaisuus muodostaa pohjaopinnot elämänkatsomustiedon, filosofian, sosiaalityön, sosiologian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (JY). Perusopinnoissa opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saa monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana. Lähiopetus, opintoryhmätyöskentely, tentit ja oppimistehtävät. Yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän tai Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 15 15

16 OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ: Etelä-Pohjanmaan Opisto Opintosihteeri Virpi Pihlajamäki

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot