AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT 2015 2016"

Transkriptio

1 AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

2 SISÄLLYSLUETTELO KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT...4 Humanistiset AINEET...6 Kasvatus- ja KAUPPATIETEELLISET AINEET...8 Liikunta-, LÄÄKE- ja terveystieteelliset aineet...9 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET aineet OIKEUSTIETEELLISET AINEET...12 YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET...14 Esitteessä käytetyt symbolit ja niiden selitykset Opinnot sisältävät lähiopetusta Opintoihin kuuluu tuutorryhmätyöskentelyä Opinnot voit suorittaa myös itsenäisesti Lisäosaamista työhön Uutta lukuvuonna ! Kielten alkeiskursseja (saksa, ranska, venäjä) Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus Poliittisen historian perusopinnot Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat psykologian opinnot Ruotsin kielen perusopinnot Urheilujohtaminen 2 2 YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA Avoimessa yliopistossa voit: suorittaa yliopistotutkinnon osia opiskella tutkintotavoitteisesti valmentautua valintakokeisiin pätevöityä ammatillisesti lisätä omaa yleissivistystäsi opiskella ihan omaksi iloksi Kenelle ja miten? Avoimen yliopiston opetus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippu matta. Opiskelu tapahtuu yliopiston opintovaatimuksien mukaisesti ja suoritetut opinnot ovat yliopiston virallisesti hyväksymiä yliopistotutkinnon osia. Lähiopetus ja tentit järjestetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilmajoella joko arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin lukuvuoden aikana. Opistossa on mahdollista majoittua ja ruokailla lähiopetusjaksojen aikana. Opiskelumuodot ja opintomaksut Opintoja voi suorittaa joko sivutoimisesti esim. työn ohessa tai päätoimisena opiskelijanamme jollakin opistomme opintolinjalla. Linjojamme ovat mm. englannin kielen opintolinja, kasvatustieteen/opetusalan opintolinja, kirjoittamisen ja

3 suomen kielen opintolinja, liikuntatieteen opintolinja, luonnontieteiden opintolinja, oikeustieteen opintolinja, psykologian opintolinja, terveyskasvatuksen opintolinja sekä vapaa yliopisto-opintojen linja. Lisätietoja opintolinjoista löydät opiston nettisivuilta epopisto.fi/opintolinjat/ Linjalla opiskellessasi avoimen yliopiston opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Sivutoimisesti opiskelevilta peritään ainekohtainen maksu. Opintolinjalla päätoimisesti opiskellessasi olet oikeutettu opintotukeen tai aikuisopintotukeen. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä oikeuta opintososiaalisiin tukiin. Opintojen laajuutta arvioidessasi huomioi, että 1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelutyötä. Perusopintokokonaisuus (25 op) vastaa siis n. 675 tunnin opiskelutyötä (84 kpl n. 8 tunnin opiskelupäivää). Valmentaudu valintakokeisiin ja suorita yliopistotutkinnon osia Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopistoopiskeluun ja eri oppiaineisiin. Opinnoista saa myös sisällöllistä hyötyä ja itsevarmuutta valintakokeisiin. Lisäksi avoimen yliopiston opinnoista voi saada lisäpisteitä joidenkin pääaineiden opiskelijavalinnassa. Kaikki suoritetut opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa ja nopeuttaa näin tutkinnon valmistumista. Opintoja ammatilliseen kehittymiseen ja pätevöitymiseen Avoimen yliopiston opintoja suorittamalla voit myös kehittää omaa ammatillista taitoasi tai pätevöityä esim. eri aineiden opetustehtäviin. Opiskelu tapahtuu kätevästi oman työsi ohessa. 3 3 Tutkintotavoitteinen opiskelu Avoimen yliopiston väylä: Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Lisätietoja hakuvaatimuksista saat opistolta ja eri yliopistojen nettisivuilta. Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot: Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa, mutta joihinkin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyvät opinnot voi suorittaa lähes kokonaisuudessaan avoimessa yliopistossa. Lisätietoja opistomme järjestämästä tutkintotavoitteisesta yliopisto-opiskelusta löydät sivulta epopisto.fi/avoin_yliopisto/tutkintotavoitteiset_yliopisto-opinnot.php Autamme mielellämme tutkintotavoitteisten opintojen tai väyläopintojen opintosuunnitelman teossa. Ota yhteyttä opistolle puh. (044) tai tai käy täyttämässä nettisivuiltamme löytyvä Kiinnostaako tutkintotavoitteinen opiskelu -kysely. Mistä lisätietoja opinnoista, kuinka ilmoittautuminen tapahtuu? Etelä-Pohjanmaan Opistossa järjestettävän avoimen yliopiston opintojen ajantasaiset tiedot, tarkemmat opintovaatimukset ja ilmoittautumislomakkeen löydät netistä osoitteesta epopisto.fi/avoinyo/ Lukuvuoden tiedot päivittyvät nettisivuillemme kesäkuun 2015 alkuun menneessä. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka löytyy myös nettisivuiltamme. Ilmoittautuminen alkaa tietojen päivityksen jälkeen ja jatkuu elo-syyskuulle lukuvuoden opintojen alkamisajasta riippuen. Jos haluat suorittaa avoimen opintoja päätoimisesti, tulee sinun hakeutua opistomme opintolinjalle. Hakuaika linjoille päättyy Tietoja opintolinjoistamme sekä hakukaavakkeen löydät sivulta epopisto.fi/opintolinjat/ Yhteystiedot Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie ILMAJOKI Toimisto avoinna ma pe klo Avoimen yliopiston yhteyshenkilö opistolla: opintosihteeri Virpi Pihlajamäki, puh. (044) / Tarkempia tietoja opinnoista netistä: epopisto.fi/avoinyo/ Oikeudet esitteen tietojen muutoksiin pidätetään.

4 KIELI- JA VIESTINTÄ- OPINNOT Yliopistotutkintoihin sisältyviä äidinkielen ja vieraiden kielten kursseja kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, VY = Vaasan yliopiston, HY = Helsingin yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Academic Reading 3 op JY Englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi, jossa tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Lähiopetus 40 oppituntia ja tehtävät. Communication Skills 3 op JY Englannin suullisen kielitaidon kurssi, jossa harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Englannin kielen valmentava kurssi 3 op JY UUTTA! Englannin kieliopin, tekstitaitojen ja puhekielen kertauskurssi niille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Kielenhuollon kurssi 3 op JY Kurssilla perehdytään kielenhuollon osa-alueisiin, normeihin ja suosituksiin sekä selvitetään opiskelijan omia kielenhuollon tarpeita. Lähiopetus 30 oppituntia ja tehtävät. Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op JY Kurssilla kehitetään akateemisia kirjoitustaitoja erityyppisiä tekstejä tarkastellen ja kirjoittaen. Lähiopetus 30 oppituntia ja tehtävät. Ranska I, alkeiskurssi 4 op JY UUTTA! Kurssin tavoitteena on tutustua ranskan kielen alkeisiin ja oppia selviytymään ranskan kielellä erilaisissa arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 50 oppituntia ja tentti. Ruotsin akateemisen tason kurssi 2 3 op JY Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi, jonka tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Lähiopetus 44 oppituntia, tehtävät ja tentti. Ruotsin kielen kertauskurssi 2 op VY Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Lähiopetus 20 oppituntia ja tehtävät. 4 4

5 Ruotsin valmentava kurssi 3 op JY UUTTA! Ruotsin kieliopin, tekstitaitojen ja puhekielen kertauskurssi niille, joilla ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan. Lähiopetus 50 oppituntia ja tehtävät. Saksa I alkeiskurssi 4 op JY UUTTA! Kurssin tavoitteena on tutustua saksan kielen alkeisiin ja oppia selviytymään saksan kielellä erilaisissa arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 50 oppituntia ja tentti. Tiedonhankintataidot I 1 op VY Tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, opiskelussa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet ja kirjastopalvelut. Lähiopetus 4 oppituntia, verkkotyöskentely. Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oikeustieteet) 5 op HY Oikeustieteellisen alan ruotsin kielen puhutun ja kirjoitetun kielen kurssi. Lähiopetus 56 oppituntia ja tentti. Venäjän kielen alkeet I 3 op VY Alkeista lähtevä kurssi, jossa opiskelija oppii kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen perusasiat. Lähiopetus 45 oppituntia ja tentti. Venäjän kielen alkeet II 3 op VY Venäjän kielen peruskieliopin rakenteet tavoitteena pystyä ilmaisemaan itseään arkielämän tilanteissa. Lähiopetus 45 oppituntia ja tentti. Äidinkielen kirjallinen viestintä 3 op VY Akateemisen kirjoitustaidon ja kielenhuollon peruskurssi. Lähiopetus 4 oppituntia, verkkotyöskentely. Äidinkielen suullinen viestintä 2 op VY Äidinkielen puhe- ja esiintymistaidon peruskurssi. Lähiopetus 20 oppituntia ja suullinen tentti. 5 5

6 HUMANISTISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: englannin kielen opintolinja, kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, VY = Vaasan yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Englannin kielen perusopinnot 25 op VY Perustiedot kielen rakenteesta ja fonetiikasta, aloitetaan kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot ja hankitaan tieteellisen kirjoittamisen perustaidot. Lähiopetus 134 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. Englannin kieli monikulttuurisessa maailmassa 5 op VY Englannin kielen suullisen taidon kurssi, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa ilmaista itseään selkeästi ja tehokkaasti englannin kielellä. Lähiopetus 28 oppituntia ja essee. Kirjallisuuden perusopinnot 30 op JY Opinnot kehittävät kykyä ymmärtää erilaisia kirjallisia tekstejä ja muita kulttuurin ilmiöitä, vahvistavat kirjallisuuden tuntemusta sekä taitoa puhua ja kirjoittaa kirjallisuudesta. Lähiopetus 60 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. Kirjoittamisen perusopinnot 30 op JY Opinnoissa saa kokemusta ja tietoa omasta kirjoittamisesta. Kirjoittaja saa perustiedot eri tekstilajien ominaispiirteistä, ymmärtää kirjoitusprosessien luonnetta sekä oppii tiedon ja palautteen soveltamista omassa kirjoittamisessaan. Lähiopetus oppituntia, tehtävät. Kirjoittamisen aineopinnot 40 op tai 50 op JY Kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille. Kirjoittamistaitojen ja omien työskentelytapojen kehittäminen jatkuu. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen. Lähiopetus oppituntia, tehtävät. Ruotsin kielen perusopinnot 25 op VY UUTTA! Opintojen tavoitteena sujuva ruotsin kielen käyttö erilaisissa viestintätilanteissa sekä ruotsin kielen rakenteiden käyttö suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään eri tekstityyppien peruspiirteet huomioiden eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 mukaisesti. Lähiopetus 142 oppituntia, tehtäviä ja tenttejä. 6 6

7 Suomen kielen perusopinnot 25 op JY Yleiskuva suomen kielen ja sen tutkimuksen keskeisistä alueista. Opinnot sisältävät sekä kielitieteellisiä että käytännön kielitaitoa kehittäviä jaksoja. Lähiopetus 60 oppituntia, tentit ja tehtävät. Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot 25 op JY Opinnot luovat kattavan kuvan s2-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden erikoistua maahanmuuttajien opetukseen Suomessa sekä ulkomaalaisten opetukseen eri puolilla maailmaa. Lähiopetus 42 oppituntia, tentit ja tehtävät. Humanististen aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta humanistiseen tiedekuntaan joko Jyväskylän tai Vaasan yliopistossa (englannin kieli). Lisätietoja opistostamme! 7 7

8 KASVATUS- JA KAUPPA- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: kasvatustieteen / opetusalan opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op JY Erityispedagogiikan perusopinnoissa painottuvat käytännönläheisesti tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Opiskelu sopii erityisesti esim. työtehtävissä erityiskasvatuksellista osaamista tarvitseville. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtäviä tai tenttejä. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op JY Kasvatustieteen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset kasvuympäristöt ja kasvatusinstituutiot, ihmisen koko elämänkaari lapsuudesta vanhuuteen sekä kehitykseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät vuorovaikutusprosessit. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät tai tentit. Muutoksen johtaminen 5 op TY UUTTA! Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä sekä viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Lähiopetus 28 oppituntia, harjoitustyöt ja tentti. Työhyvinvointi 5 op TY UUTTA! Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja aiheen tarkastelu sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Työhyvinvoinnin merkitys organisaatiolle. Työhyvinvoinnin kehittämiskeinot. Lähiopetus n. 28 oppituntia, harjoitustyöt ja tentti. Urheilujohtaminen 30 op UEF UUTTA! Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brändäykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Itsenäinen opiskelu verkossa, tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Kasvatustieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 8 8

9 LIIKUNTA-, LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: liikuntatieteen opintolinja, lääketieteen opintolinja, terveyskasvatuksen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 3 op TY UUTTA! Opintojakson aikana tutustutaan valokuvan käyttöön terapeuttiselta, psykoterapeuttiselta, ohjaukselliselta ja taiteelliselta kannalta. Lähiopetus 16 oppituntia, essee. Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma 1 3 op JY UUTTA! Liikuntapedagogiikan ja erityisliikunnan peruskäsitteet ja -teoriat. Liikuntakasvatuksen toteutus eri-ikäisillä väestöryhmillä. Lähiopetus 30 oppituntia, tentti. Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma 2 2 op JY UUTTA! Liikuntapsykologian peruskäsitteet sekä teoriat fyysisestä aktiivisuudesta ja sitä edistävistä tekijöistä. Psyykkisen valmennuksen perusmenetelmät. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op UEF Perusopintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nykyyhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op UEF Biopsykososiaalisen kehitykseen vaiheet, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavat tekijät sekä psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavat riskitekijät. Lähiopetus 15 oppituntia, tentti. Liikuntabiologian perusteet 5 op JY Kokonaiskuva terveen ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sekä perehtyminen liikunnan fysiologisiin vaikutuksiin ja fyysisen kunnon osatekijöihin. Lähiopetus 26 oppituntia, tentti. 9 9

10 Stressilääketiede 3 op TY UUTTA! Perehtyminen stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Lähiopetus 18 oppituntia, tentti. Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op UEF Lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien lyhyt- ja pitkäkestoiset vaikutukset kehitykseen ja elämään. Lähiopetus 15 oppituntia, essee. Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op JY Terveystiedon opinnoissa tarkastellaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveyskasvatukseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä tavoitteita, oppisisältöjä ja käsitteitä. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Terveystieteiden perusopinnot 26 op JY Perustiedot terveystieteiden sisällöistä, tutkimuskohteista, käsitteistä ja teorioista, terveyden edistämisestä eri väestöryhmissä, ikääntymisestä, toimintakyvystä ja kuntoutuksesta sekä terveysliikunnasta. Lähiopetus 40 oppituntia, oppimistehtävät ja tentit. Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op JY Yliopiston kirjaston tarjoamat terveystieteiden tieteellisen tiedon hakumenetelmät erilaisista tietokannoista. Itsenäisen tiedonhaun harjoitteleminen. Lähiopetus 10 oppituntia, tehtävät. Ympäristöuhat ja terveys 2 4 op TY UUTTA! Opinnoissa tutustutaan ympäristöterveyden ajankohtaisiin kysymyksiin, terveyttä vaarantaviin ympäristötekijöihin, ympäristötekijöiden terveysvaikutusten tutkimiseen sekä ympäristöterveysriskeihin ja niihin liittyviin selviytymisvalmiuksiin. Lähiopetus n. 20 oppituntia, tentti. Terveystieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan (terveystieteiden pääaine). Lisätietoja opistostamme! 10 10

11 MATEMAATTIS-LUONNON- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti seuraavilla opiston linjoilla: luonnontieteiden opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Biologian perusopinnot 25 op TY Perustiedot biologian eri osa-alueilta sekä valmiudet ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Opintoryhmä ja/tai verkkotyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. Fysiikan peruskurssi I 4 op JY Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat kerrata ja täydentää lukion pitkän fysiikan tietojaan. Lähiopetus 40 oppituntia, harjoitukset ja tentti. Fysiikan peruskurssi II 4 op JY Lukion pitkän fysiikan kertaus- ja täydennyskurssi. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan fysiikan peruskurssia I. Lähiopetus 40 oppituntia, harjoitukset ja tentti. Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op JY Lukion lyhyen matematiikan tietojen kertaus ja täydennys vastaamaan pitkän oppimäärän tietoja. Sopii myös lukion pitkän matematiikan oppien kertaukseen. Lähiopetus 60 oppituntia, tentti. Matematiikan peruskurssi 5 op JY Laaja yleiskatsaus matematiikan eri osa-alueisiin täydentämään lukion pitkän matematiikan opintoja ja antamaan riittävät pohjatiedot esim. luonnontieteiden opiskeluun. Lähiopetus 60 oppituntia, tentti. Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS-kurssi 2 op JY Kurssin tavoitteena on tutustua SPSS-ohjelmaan ja tarjota ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot. Lähiopetus 15 oppituntia, tehtävät. Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op JY Perusasiat tilastollisen tutkimuksen vaiheista ja tilastollisen päättelyn perusteet. Lähiopetus n. 60 oppituntia tai itsenäinen työskentely, tentti. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kysy lisätietoja opistostamme! 11 11

12 OIKEUSTIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: oikeustieteen opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista epopisto.fi/avoinyo/ LY = Lapin yliopiston, TY = Turun yliopiston, HY = Helsingin yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Johdatus oikeustieteeseen 2 op TY Orientoiva opintojakso, joka on oltava joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suoritettuna ilmoittauduttaessa Helsingin, Lapin tai Turun avoimen oikeustieteellisiin opintojaksoihin. Yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä sekä perehdytys eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Lähiopetus 30 oppituntia tai verkko-opiskelu, tentti. Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op TY Kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta ja keskeisestä lainsäädännöstä. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op LY Yleiskuva hallinto-oikeudesta ja viranomaistoiminnasta sekä valmiudet hallinto-oikeudellisten ongelmien omaehtoiseen ratkaisemiseen. Lähiopetus 24 oppituntia, harjoituksia, tentti. Jäämistöoikeus 1,5 op LY UUTTA! Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan persoonallisuus-, perhe-, jäämistö- ja kansainvälisen yksityisoikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 6 oppituntia ja kirjatentti Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op TY Kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä ja sen erityispiirteistä, myös ei-valtiollisten toimijoiden (yksilöiden) asemasta kansainvälisessä oikeudessa. Lähiopetus 24 oppituntia, tentti. Oikeushistoria 5 op HY Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet. Lähiopetus 24 oppituntia, tentti. Parisuhdeoikeus 1,5 op LY UUTTA! Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan persoonallisuus-, perhe-, jäämistö- ja kansainvälisen yksityisoikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 12 oppituntia ja kirjatentti. Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet 8 op TY Rikosoikeuden yleiset opit eli käsitteet, periaatteet ja teoriat, niiden pääpiirteinen sisältö ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Lähiopetus 25 oppituntia, tentti.

13 Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op TY Kokonaiskuva palkkatyövoiman käyttötavoista, työoikeuden normijärjestelmästä ja kansallisesta työmarkkinamekanismista sekä perustiedot työoikeuden pääsisällöstä. Lähiopetus 20 oppituntia, tentti. Työsopimusoikeus 4 op LY UUTTA! Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin yksittäiskurssi. Lähiopetus 20 oppituntia ja tentti. Valtiosääntöoikeus 5 op HY Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, yleisimmät opit, perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet, ylimpien valtioelinten tehtävät. Lähiopetus 20 oppituntia, luento- ja kirjatentti. Valtiosääntöoikeus 4 op LY Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, yleisimmät opit, perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet, ylimpien valtioelinten tehtävät. Lähiopetus 12 oppituntia, tentti. Oikeustieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun tai Helsingin oikeustieteellisiin tiedekuntiin sekä lisäpisteitä hakuun Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 13 13

14 Aikuisuuden solmukohtia 3 op HY UUTTA! Jaksolla käsitellään aikuisten elämään liittyviä pulmakohtia (parisuhde, työttömyys, työuupumus ym.) vaihtuvien asiantuntijaluennoitsijoiden johdolla. Luennot 20 oppituntia, oppimispäiväkirja. Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op TY UUTTA! Opintokokonaisuus monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä niihin kohdistuviin tutkimuksiin kiinnostuneille. Opinnot antavat myös välineitä em. asioiden parissa työskenteleville. Lähiopetus, verkko-opinnot, tenttejä ja tehtäviä. Poliittisen historian perusopinnot 25 op TY UUTTA! Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Erilaisia ilmiöitä tarkastellaan ottaen koko ajan historia huomioon. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille kuten esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tutkintoon tähtäävät voivat hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella yliopistoon ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. YHTEISKUNTA- TIETEELLISET AINEET Näitä aineita voit opiskella päätoimisesti mm. seuraavilla opiston linjoilla: psykologian opintolinja tai vapaa yliopisto-opintojen linja. Tarkempia tietoja opinnoista: epopisto.fi/avoinyo/ JY = Jyväskylän yliopiston, TY = Turun yliopiston, UEF = Itä-Suomen yliopiston opintovaatimuksien mukainen opetus Psykologian perusopinnot 25 op JY Psykologian opinnoissa perehdyt psykologian käsitteisiin, teorioihin ja tiedonhankintaan sekä opit ymmärtämään ja soveltamaan teoreettista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi. Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit. Psykologian aineopinnot 35 op JY Psykologian perusopinnot suorittaneille. Aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa hankittuja perustietoja psykologian keskeisiltä tutkimusalueilta. Itsenäinen opiskelu tai tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit. Psykoterapeuttikoulutukseen valmentavat psykologian opinnot 35 op JY UUTTA! Opinnot on koottu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan kanssa. Ne koostuvat psykologian perusopinnoista (25 op JY) ja kahdesta psykologian aineopintojen opintojaksosta. Opinnot on tarkoitettu psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuville, soveltuvan aikaisemman tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit.

15 Sosiaalipolitiikan perusteet 4 op TY UUTTA! Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipolitiikan peruskäsitteisiin, sosiaalipolitiikan lähtökohtiin ja kehitykseen, sosiaalipolitiikan erilaisiin vaihtoehtoisiin järjestämistapoihin (hyvinvointivaltiomallit). Itsenäinen opiskelu ja tuutorryhmätyöskentely, oppimistehtävät, tentit. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op JY Opintokokonaisuus muodostaa pohjaopinnot elämänkatsomustiedon, filosofian, sosiaalityön, sosiologian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (JY). Perusopinnoissa opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saa monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana. Lähiopetus, opintoryhmätyöskentely, tentit ja oppimistehtävät. Yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu Opistossamme voit suorittaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän tai Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja opistostamme! 15 15

16 OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ: Etelä-Pohjanmaan Opisto Opintosihteeri Virpi Pihlajamäki

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Turun yliopisto on strategiassaan vuosille 2010 2012 profiloitunut sekä monialaiseksi tutkimusyliopistoksi

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Muista ottaa selvää avoimen opinnoista! Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Joustavia

Lisätiedot

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 1 OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 2 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO Opintolinjojen toimintasuunnitelma lukuvuonna 2015 2016 SISÄLLYS Sivut 1. Yleistä 1.1. Opiston toiminta-ajatus

Lisätiedot

WWW.JOUTSENONOPISTO.FI

WWW.JOUTSENONOPISTO.FI WWW.JOUTSENONOPISTO.FI Joutsenon Opisto on sitoutumaton oppilaitos, jossa voit opiskella valitsemallasi linjalla ja suorittaa avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. Opintolinjamme ovat: kuvataiteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4

SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 2 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 5 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu)

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu) Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun 3 3 4 5 6

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 1 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U Konetekniikan osasto O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPISKELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot