ORIENTAATIO Johtamisen perus- ja aineopintoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIENTAATIO Johtamisen perus- ja aineopintoihin"

Transkriptio

1 ORIENTAATIO Johtamisen perus- ja aineopintoihin Syksy

2 ORIENTAATION TAVOITTEENA ON, ETTÄ TUTUSTUT Opiskelijakollegoihisi Opinto-ohjelmaan Yliopisto-opiskeluun Opiskelun tukimuotoihin Opiskelusi tukihenkilöihin Verkko-oppimisympäristö 2

3 TUTUSTUTAAN Kuka olen? Miksi aloitan opinnot? Millaisia tavoitteita ja toiveita minulla on opinnoissa?

4 ORIENTAATION SISÄLTÖ JA AIKATAULU Johtamisen perusopinnot 25 op opintojen rakenne ja opinto-ohjelma Johtamisen aineopinnot 35 op opintojen rakenne ja opinto-ohjelma Opiskelun kivijalat (mm. kirjasto, opintojen suunnittelu, opiskelutaidot, opiskelun tukipalvelut) Käyttäjätunnukset Avoimessa yliopistossa Verkko-oppimisympäristö Moodle Yhteyshenkilöt 4

5 JOHTAMISEN OPINNOT HELSINGIN YLIOPISTOSSA OPINTOJEN TULEVAISUUS JOS-opinnot voi aloittaa viimeistä kertaa syksyllä 2015, jolloin järjestetään viimeinen JOS101-johdantokurssi (suomeksi ja ruotsiksi). Aloitetut opinnot pitää saattaa loppuun mennessä. Aloitettuja JOS-opintokokonaisuuksia voi suorittaa loppuun vielä kahden vuoden ajan, asti. Kaikkia opintokokonaisuuden aloittaneita kehotetaan suorittamaan mahdollisimman paljon puuttuvia opintoja jo lukuvuoden aikana. 5

6 JOHTAMISEN PERUSOPINNOT 25 OP Opintojen rakenne: JOS101 Johdatus johtamisen tutkimukseen (5 op) tai ruotsiksi: JOS101 Introducerande föreläsningskurs om grunderna i ledarskap (5 op) Lisäksi valinnan mukaan 20 op seuraavista: JOS102 Yritysjohtamisen kehityslinjoja (5 op) JOS103 Sukupuoli ja johtaminen (5 op) tai kaksikielinen kurssi: JOS103 Könet och Ledarskap (5 op) JOS104 Mångfald och ledarskap och (5 op) JOS105 Modernin julkishallinnon johtamisstrategiat (5 op) (lisätietoa myöhemmin syksyllä) tai JOS105 Projektledning i offentlig miljö (5 op) JOS110 Muut Helsingin yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suoritetut johtamisopinnot (0-15 op): JOS110. Johtajuus ja asiantuntijaviestintä (5 op) JOS110. Kirjatenttijakso (0-10 op) 6

7 JOHTAMISEN AINEOPINNOT 35 OP Kaikille pakollinen: JOS201 Organisaatioteoria ja johtaminen 5 op Lisäksi valinnan mukaan 30 op seuraavista: JOS210 Muut Helsingin yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suoritetut johtamisopinnot (0-20 op): - JOS210 JOS-Aineopintojen kirjallisuuskuulustelu 0-10 op - JOS210 Organisaatioviestinnän tutkimus 5 op, verkkotentti JOS220 Case-kurssit (10-30 op): - Organisaatioiden ja palveluiden johtaminen 5 op: Palveluiden johtaminen 5 op - Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op - Promootioviestintä 5 op - Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, kesä

8 JOS - PERUSOPINTOJEN KIRJALLISUUSKUULUSTELU (0-10 OP) Sennett Richard : Työn uusi järjestys (2 op) Frame J. Davidson : Project Management Competence: Building Key Skills for Individuals, Teams, and Organizations [ei lukua 8] (1 op) Hofstede Geert & Hofstede Gert Jan : Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival (Rev. and exp. 2nd ed. 2005) (2op) Pollitt Christopher : The Essential Public Manager (2 op) Tiihonen, Seppo: Ministeriön johtaminen (2 op) Artikkelikokoelmat A) ja B) (1 op kumpikin) A) Julkisen sektorin johtajuus hallinnon rakenteissa ja verkostoissa B) Julkishallinnon johtamistavan reformit napoleonisen hallintotradition maissa 8

9 JOS-AINEOPINTOJEN KIRJALLISUUSKUULUSTELU 0-10 (11) OP Katso kirjallisuus- ja artikkelilista opinto-ohjelmasta tai Moodlesta Mikäli suoritat enemmän kuin 8 op, voit tenttiä kahdessa osassa esim. 5 op ja 5 op Jos olet opintojen täydentäjä ja haluat tehdä poikkeavan opintopistemäärän, ole yhteydessä opintosihteeriin, jotta maksu määrittyy opintopisteiden mukaisesti. 9

10 MUUALLA SUORITETTUJEN JOHTAMIS- OPINTOJEN KORVAAVUUS Jaksoissa JOS 110 ja 210 hyväksytään toisessa yliopistossa suoritettu kurssi/kursseja. Perusopinnoissa max 15 op ja Aineopinnoissa max 20 op. Eri tiedekuntien ja kesäyliopistojen johtamisopinnot Ammattikorkeakoulujen suoritukset jos tutkimuspohjaista opetusta, ja opettaja pätevä sitä antamaan. (tämä pitää aina varmistaa, amkopetusta ei yleensä hyväksytä korvaamaan johtamisen opintoja.) 10

11 AIEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKU JA KORVAAVUUS Aiemmilla suorituksilla voi olla mahdollisuus saada korvaavuus opintojaksosta joko kokonaan tai osittain Korvaavuutta haetaan lomakkeella, liitteeksi opintosuoritusote: https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/korvaavuushakemus.pdf Opintosihteeri toimittaa päätöksen mahdollisesta korvaavuudesta opiskelijalle

12 ENNEN OPINTOJA Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja paikat sekä suoritustavat vaihtelevat eri opintojaksoissa Tee opiskelusuunnitelma, merkitse luennot, tentit yms. kalenteriin Varaa aikaa säännölliseen itsenäiseen työskentelyyn Hae kirjat ajoissa, hyödynnä Helsingin yliopiston kirjastoa

13 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA TAVOITTEELLINEN OPISKELU Miten asetat tavoitteita? Lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet Selkeys ja konkreettisuus Realistisuus, houkuttelevaksi tekeminen Miten saavutat tavoitteesi? Etene osa kerrallaan Palkitse itsesi välitavoitteiden saavuttamisesta Käytä kalenteria Muista myös vapaa-aika ja rentoutuminen Anna ajattelulle ja oppimiselle aikaa 13

14 MIKSI OPISKELLA AVOIMESSA YLIOPISTOSSA? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen Lisätä yleissivistystä Hankkia omaan ammattialaan liittyvää teoreettista tietoa Valmistautua yliopiston pääsykokeisiin Harrastaa ja oppia 14

15 PERUSTIETOA OPISKELUSTA Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää ja vastaa yliopiston opetussuunnitelmia Ei ikä- eikä pohjakoulutusvaatimuksia Opiskelijat valitaan yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä Ei voi suorittaa tutkintoa Joihinkin oppiaineisiin ns. avoimen yliopiston väylä Jaksoja voi uusia ja arvosanoja korottaa 15

16 PERUSTIETOA OPISKELUSTA Ei oikeuta opintososiaalisiin etuihin, kuten opintotukeen, opiskelijaalennuksiin jne. Opiskelu on maksullista, 15 e/ opintopiste Opetusta järjestävät myös monet yhteistyöoppilaitokset kuten kansalais- ja työväenopistot sekä kesäyliopistot. Opetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin 16

17 MILLAISTA ON OPISKELLA AVOIMESSA YLIOPISTOSSA? Erilaisia opiskelumuotoja: Lähiopetus: luentoja, ryhmätyöskentelyä, kirjatenttejä, kirjallisia tehtäviä, usein verkko-oppimisympäristö Moodle käytössä (esim. luentomateriaalit usein Moodlessa) Verkko-opetus: opiskelu tapahtuu kokonaan kotikoneen äärellä verkossa, oppimistehtäviä, verkkokeskusteluja, verkkotenttejä... Kirjatentit: joitakin opintojaksoja voi suorittaa pelkästään tenttimällä Verkkotentit: kurssi (luennot, kirjallisuus) tentitään kotikoneella määrättynä aikana, Kotitentit: pidempi vastausaika ja laajempia soveltavia tehtäviä 17

18 OPISKELUN KIVIJALAT Motivaatio mitä haluan? mikä kiinnostaa? omat tavoitteet Suunnitelmallisuus kokonaissuunnitelma ajankäyttö Lukutaito laajoja kirjallisuuskuulusteluja itsenäistä työskentelyä Kirjoittamistaito tenttivastaukset esseet ja referaatit luentomuistiinpanot Kielitaito vieraskielinen tenttikirjallisuus

19 OPISKELUN KIVIJALAT Tiedonhakutaidot opiskeluun kuuluu olennaisena osana tiedonhaku sekä kirjaston ja verkkomateriaalien hyödyntäminen apua ja tukea: Helsingin yliopiston kirjaston järjestämät tiedonhankinnan kurssit opintojen ohjaus ja tuutorit Yliopisto-opintojen ja avoimen yliopiston käytäntöjen tuntemus neuvoa ja tukea: verkkopalvelu asiakaspalvelu opinto-opas

20 KESKEISET KÄSITTEET Opintopiste (op) Laskennallinen n. 27 tunnin opiskelutyömäärä Opintojakso (kurssi) Asiakokonaisuus, muodostuu usein osista Luennot tentteineen ja/tai ryhmätyöskentelyä ja/tai kirjatentti Opintokokonaisuus Muodostuu opintojaksoista Perusopinnot 25 op Aineopinnot op 20

21 VERKKOPALVELU Opinto-ohjelmat Mahdolliset muutokset päivitetään verkkopalveluun Opintoihin ilmoittautuminen Opintoneuvontaa Oppiaineiden esittelyt Opintojen aikana: Verkkosivuilla linkki Omille sivuille vaatii rekisteröitymisen mm. tenttiin ilmoittautuminen, linkit Moodle-oppimisympäristöön Verkkosivuilla linkki yliopiston intraan, Flammaan kirjaudutaan yliopiston AD-luvalla 21

22 TARVITSET KAKSI KÄYTTÄJÄTUNNUSTA 1. Avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjätunnus luodaan itse Ilmoittautuminen opintoihin Ilmoittautuminen tentteihin Omat sivut -palvelun, jossa mm. Moodle-oppimisympäristöjen wwwosoitteet sekä kurssiavaimet. 2. Helsingin yliopiston käyttäjätunnus (AD-lupa), myönnetään ilmoittautuneille aktivointi pankkitunnuksilla Flamma-intranet Verkko-oppimisympäristö Moodle WebOodi - opiskelijarekisteri Kirjaston e-aineistot 22

23 OPISKELUTAITOILLAT VERKOSSA Kaikille avoimet ja maksuttomat verkkoluennot klo Tieteellisten tekstien lukeminen to Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka ke Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö ke 7.10 Kirjalliset tehtävät tutuiksi ke Kun Google ei riitä ti Vinkkejä oikeustieteellisen tentteihin ke Opiskelupaikkaa ei tullut. Tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa yliopistossa https://snellman-instituutti.onedu.fi/zine/4/cover

24 OPISKELUTAITOIHIN LIITTYVÄT KURSSIT Vinkkejä englanninkielisen tekstin lukemiseen klo Tenttimisen ABC, 2 iltaa klo sekä klo Taitava kirjoittaja verkkokurssi E-kirjat opiskelussa - AC klo Tiedonhaun perusteet kirjastossa klo Tavoitteena tutkinto -AC klo Kurssit ovat maksuttomia Avoimen yliopiston opiskelijoille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmasta. Kaikille avoimet maksuttomat opiskelutaitoillat verkossa: Tieteellisten tekstien lukeminen to Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka ke Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö ke 7.10 Kirjalliset tehtävät tutuiksi ke Kun Google ei riitä ti Vinkkejä oikeustieteellisen tentteihin ke Opiskelupaikkaa ei tullut. Tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa yliopistossa https://snellman-instituutti.onedu.fi/zine/4/cover 24

25 OPISKELIJANEUVONTA Yleinen opiskelijaneuvonta Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 1. krs puh , Aukioloajat netistä: Yleisneuvonta Tietoa opetustarjonnasta Opinto-oppaita Opintosuoritusotteet Tietokoneita, kopiokone ja tulostin opiskelijoiden käytössä (kopiokortteja voi ostaa Unigrafiasta, Vuorikatu 3.) 25

26 OPETTAJAT Johtamisen opinnoissa on kaikilla jaksoilla tuntiopettajat, jotka ovat käytettävissä opetuksen yhteydessä, poikkeuksena yhteisopetuksena oppiaineessa toteutettavat kurssit, joiden opettajista osa on valtiotieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtoreita tms. Tuntiopettajat päättävät itse jakavatko yhteystietonsa opiskelijoille. Jos sinulla on asiaa JOS-opintojen opettajille, ole yhteydessä ensin Avoimeen yliopistoon koulutussuunnittelijaan tai opintosihteeriin. 26

27 KOULUTUSSUUNNITTELIJA Koulutussuunnittelija Irmeli Lemola Opinto-ohjelmien suunnittelu Opetuksen kehittäminen ja arviointi Pitää yhteyttä tiedekuntiin, laitokseen ja opettajaan Mukana oppiaineen orientaatioissa Ottaa vastaan mielellään palautetta ja kehittämisideoita! p

28 OPINTOSIHTEERI Opintosihteeri, Annica Backström, p Rekisteröi opintosuoritukset opintorekisteriin WebOodiin sen jälkeen kun opettaja on ne hänelle toimittanut. Tekee pyynnöstä todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta (ote opintosuoritusrekisteristä). Ks. Todistuskäytännöt Vastaa opintomaksuja koskeviin kysymyksiin. Antaa tietoa opintokokonaisuuden arvosanan määräytymisestä ja korvaavuuksista. Toimittaa korvaavuuslomakkeet opettajalle. Ota yhteyttä häneen, jos sinulla on pulma etkä tiedä keneltä kysyä asiasta. 28

29 OPINTOJEN OHJAUS Tietoa avoimessa yliopistossa opiskelusta, oppiaineista ja eri opetusmuodoista Tukea oman opintosuunnitelman tekoon, erityisesti tutkintotavoitteisessa opiskelussa Opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa Oppimisvaikeuksia koskevat asiat Puh , Puhelinneuvonta ma 10-12, ti ja ke Voit varata ajan myös henkilökohtaiseen tapaamiseen tai etäohjaukseen verkossa Opintojen ohjaus on maksutonta 29

30 SÄHKÖINEN AJANVARAUS Ajanvaraus 30

31 JÄRJESTELYT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVILLE Jos vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa sekä tietoja käytettävissä olevista palveluista, ota yhteyttä oppiaineesi koulutussuunnittelijaan Tenttimiseen liittyvissä erityisjärjestelyissä ota yhteyttä tenttipalveluun. Tentissä vastaamiseen on mahdollista saada lisäaikaa. Tämä vaatii lääkärintodistuksen esittämisen. Tarkempia ohjeita voit kysyä tenttipalvelusta. Oppimisvaikeuksiin ja esimerkiksi lukihäiriöön liittyvissä kysymyksissä voit pyytää apua erityispedagogiikan tuutorilta, johon saat yhteyden opintojen ohjauksen kautta.

32 OPISKELUN TUEKSI Opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia: Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Oivaltava lukeminen Kirjallinen ilmaisu Oman kielitaidon arviointi Opiskelua tukevia materiaaleja Tallenteita esim. opiskelumotivaatiosta 32

33 33

34 FLAMMA OPISKELIJALLE KANAVA Kirjaudu Avoimen yliopiston intraan eli Flammaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella (AD-lupa) Opintojen aikana tarvittavaa tietoa käytännön asioista mm. opetuspaikat sekä opintosuorituksia, tenttejä, opintosuoritusotetta ja muita todistuksia koskevat ohjeet Myös Avoimen yliopiston opiskelijat näkevät Flamman Opintoniikkunasta, omat ilmoittautumisensa, opinto-oikeutensa ja suoritustietonsa ja kalenterin.

35

36

37 TENTTIKÄYTÄNNÖT Tentteihin ilmoittautuminen Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan viim. 10 vrk ennen tenttiä verkkopalvelun Omat sivut osiossa (muistathan perua ilmoittautumisen, jos et pääsekään osallistumaan tenttiin) Täytä tentti-ilmoittautumislomake huolellisesti Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei voida huomioida Kirjatenteissä ei ole osasuoritusmahdollisuutta Tenttimahdollisuuksia useita (2-3), paras tulos jää voimaan Tenttien arviointi 0-5 tai hyväksytty/hylätty

38 TENTTIKÄYTÄNNÖT Tenttipaikat selvitä tenttipaikka ajoissa verkkopalvelusta: Tenttitilaisuus tentit yleensä arki-iltoina tai lauantaiaamuna katso tenttitilaisuuden aika opinto-ohjelmasta henkilöllisyystodistus mukaan nimi ja henkilötunnus joka paperiin tentinvalvojat jakavat kysymykset ja vastauspaperit ja antavat ohjeita

39 TENTTIKÄYTÄNNÖT Verkkotentti Verkkotentti / kotitentti omalla koneella Valmistaudu myös verkkotenttiin huolellisesti Ohjeet verkko-oppimisympäristö Moodlessa

40 TENTTIKÄYTÄNNÖT Lisätietoja ja ohjeita tenteistä Flammassa Tenttipalvelu, puh Erityisjärjestelyt tentissä (esim. esteetön tenttitila) : ota yhteys tenttipalveluun Tenttivilppi ja plagiointi:

41 OPINTOSUORITUKSET Rekisteröidään Helsingin yliopiston opintorekisteriin (WebOodi) Ne voi tarkistaa Flammasta Opintoni -ikkunasta (tai WebOodista) ADluvalla Osasuoritukset kirjataan yleensä Moodle-verkko-oppimisympärsitöön Tenttitulosten saamiseen menee noin 4-6 viikkoa Virallinen opintosuoritusote: saat pyynnöstä yhden maksuttoman otteen lukukaudessa, ylimääräisistä otteista maksu on 4 : Epävirallisen opintosuoritusotteen saat tulostettua itse WebOodista:

42 OPINTOSUORITUKSET Opintokokonaisuuksien (perus- tai aineopinnot) suorittamisesta tehdään opintorekisteriin kokonaismerkintä. Tällöin kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot sidotaan yhteen ja niille lasketaan kokonaisarvosana. Kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot pyydä kokonaismerkintä lomakkeella: https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/opintokokonaisuuskoonti.htm

43 OPISKELUN TAIDOT: LUKEMINEN Tekstin avaamista, ymmärtämistä, tulkintaa, arviointia Olennainen osa yliopisto-opiskelua Tärkeää hahmottaa ja omaksua kokonaisuuksia ja keskeisiä asioita, löytää asioiden välisiä suhteita Osa oppimisprosessia on omaksua ao. tieteenalalle ominainen kieli ja käsitteistö Tavoitteena informaatiolukutaidon kehittäminen, kyky hankkia, arvioida ja käyttää tietoa

44 HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa, Fabianinkatu 30 ma-pe 9-20, la 10-16, su suljettu Tieteenalakohtaiset kampuskirjastot: Keskustakampuksen kirjasto Meilahden kampuskirjasto Terkko Kumpulan kampuskirjasto Viikin kampuskirjasto Tiedonhankinnan peruskurssit ovat kaikille avoimia Frank-monihaku hakee kaikista kirjastoista! 44

45 HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO Aloita tenttikirjojen etsiminen ajoissa! Kirjastokortin saa heti kuvallista henkilökorttia vastaan Helsingin yliopiston kirjaston palvelut Pikahaulla pääsivulla voit etsiä aineistoja HELKA:sta tai artikkeleita HELDA:sta sekä rajata hakua vain e-aineistoihin E-kirjaopas: 45

46 TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN JA LUKEMISEN ERI VAIHEET Valmistaudu tenttiin ajoissa! Lukemisen vaiheet: 1. Virittäydy, selaa ja silmäile 2. Lue, pohdi ja käsittele 3. Kertaus ja tarkennus

47 VASTAAMINEN TENTISSÄ Lue ensin huolellisesti läpi kaikki tenttikysymykset Suunnittele ajankäyttö - paljonko aikaa käytettävissä kuhunkin vastaukseen Kannattaa edetä helpommasta kysymyksestä vaikeampaan Hahmota ensin suttupaperille ns. vastausrunko ydinkohtineen Lue lopuksi vastauksesi Hyvä tenttivastaus vastaa siihen, mitä on kysytty keskittyy olennaiseen, ei asiavirheitä etenee loogisesti: selkeä aloitus, käsittelyosa ja lopetus osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tenttikirjan

48 ESSEE Essee on kirjoitelma tai tutkielma rajatusta aiheesta: kirjoitetaan lähteiden pohjalta sisältää tutkimusongelman sisältää omaa pohdintaa pituus voi vaihdella Esseessä edellytetään omaa ajattelua lähdeteosten teorian, käsitteiden ja väitteiden kuvaamista, analysoimista ja tulkintaa lähdemateriaalin vertailua sovellusten ja käytännön esimerkkien esittämistä ja pohtimista

49 AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon Hakuajat, valintaperusteet ja väylän kautta valittavien opiskelijoiden määrä vaihtelevat tiedekunnittain. Väylän kautta opiskelijat valitaan yleensä ilman pääsykoetta (poikkeuksena käyttäytymistieteellinen tiedekunta) Tarkasta väylähaun ohjeet aina tiedekunnan sivuilta!

50 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN YLIOPISTOON!

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 SISÄLTÖ Lukijalle...6 Dekaanin terveiset...7 LUKU I OPINNOT OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oikeustieteelliset tutkinnot...8

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto

Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot