SIMATIC. Automaatiojärjestelmät S7-300, M7-300 Yksikkötiedot A B C D E F. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiset tekniset arvot. Virransyöttöyksiköt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMATIC. Automaatiojärjestelmät S7-300, M7-300 Yksikkötiedot A B C D E F. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiset tekniset arvot. Virransyöttöyksiköt"

Transkriptio

1 IMATIC Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot Referenssikäsikirja Tämä käsikirja on osa alkuperäistä dokumentointipakettia, saksa, jonka tilausnumero on: Automaatiojärjestelmä 7-300: 6E AA03--8AA0 Hajautettu periferialaite ET 200M: 6E AA00--8AA0 Esipuhe, sisällysluettelo Yleiset tekniset arvot Virransyöttöyksiköt 2 Digitaaliyksiköt 3 Analogiyksiköt 4 Muut signaaliyksiköt 5 Liitäntäyksiköt 6 R 485-toistin 7 IMATIC TOP connect 8 IMATIC TOP connect TPA 9 Liitteet ignaaliyksiköiden parametrit ignaaliyksiköiden diagnoositiedot Mittakuvat yksiköiden tarvikkeet ja varaosat ähköstaattisesti herkkien yksiköiden käsittelyohje (ED) Lyhenneluettelo anastoluettelo, Aakkosellinen sisällysluettelo 1 A B C D E F Versio 06/2001

2 AChapter Bilder OChapter und benannte Grafiken Turvallisuusmääräykset Tässä käsikirjassa on ohjeita, joita on noudatettava henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi ja esinevahinkojen välttämiseksi. Ohjeet on merkitty kolmiolla seuraavasti vaarallisuusasteen mukaisesti:! Vaara tarkoittaa, että aiheutuu kuolema, vaikea ruumiinvamma tai huomattavia esinevahinkoja, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varoitus tarkoittaa, että kuolema, vaikea ruumiinvamma tai huomattavia esinevahinkoja saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varo tarkoittaa, että lievä ruumiinvamma tai esinevahinko saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomautus on tärkeä tieto tuotteesta, tuotteen käsittelystä tai käsikirjan siitä osasta, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ammattihenkilöstö Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa käyttää laitetta ja suorittaa käyttöönoton. Tässä käsikirjassa mainittujen turvallisuusteknisten ohjeiden mukaisesti ammattitaitoista henkilöstöä ovat henkilöt, joilla on oikeus ottaa käyttöön, maadoittaa ja merkitä turvallisuustekniikan standardien mukaisia laitteita, järjestelmiä ja virtapiirejä. Määräysten mukainen käyttö Huomioitava seuraavaa:! Varoitus Laitetta saa käyttää vain katalogissa ja teknisessä selostuksessa mainituissa yksittäistapauksissa ja vain iemensin suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja -komponenttien yhteydessä. Tuotteen moitteeton ja turvallinen käyttö edellyttää asianmukaista kuljetusta, varastointia, asennusta ja johdotusta sekä huolellisia käyttötoimenpiteitä ja kunnossapitoa. Tavaramerkit IMATICR, IMATIC HMIR ja IMATIC NETR ovat IEMEN AG:n tavaramerkkejä. Tämän käsikirjan muut merkinnät voivat olla merkkejä, joiden käyttö kolmannen osapuolen tarkoituksiin voi loukata tekijänoikeuksia. Copyright iemens AG 1998 All rights reserved Tämän aineiston edelleenjakelu sekä monistus, sen sisällön hyödyntäminen ja siitä tiedottaminen ei ole sallittua, mikäli siitä ei ole selvästi sovittu. Rikkomukset johtavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti jos tuotteella on patentti tai GM-merkintä. iemens AG Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik (A&D) Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierungsysteme (A) Postfach 4848, D Nürnberg iemens Aktiengesellschaft Vastuuvapaus Olemme tarkastaneet tämän tuotteen sisällön yhtäpitävyyden kuvattuun laite- ja ohjelmistopuoleen nähden. Poikkeukset eivät kuitenkaan ole poissuljettuja, niin että emme takaa täydellistä yhdenmukaisuutta. Tämän tuotteen tiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Kiitämme etukäteen parannusehdotuksista. E iemens AG 1998 Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin. Tämä suomenkielinen versio on käännös vastaavasta alkuperäiskielisestä käsikirjasta. Tämän tuotteen julkaisun jälkeen on voinut tulla uusia komponentteja, tai niiden ominaisuudet ovat voineet muuttua. Tässä tapauksessa on syytä lisäksi tukeutua viimeisimpään saksan--/englanninkieliseen laitekäsikirjaan. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

3 Esipuhe Käsikirjan tarkoitus Tässä käsikirjassa olevat tiedot mahdollistavat 7-300:n toimintojen, toimintaselostusten sekä signaaliyksiköiden, virransyöttöyksiköiden ja liitäntäyksiköiden teknisten tietojen hakemisen käsikirjasta. Kuinka näiden yksiköiden avulla luodaan 7-300, M7-300 tai ET 200M, siis esimerkiksi asennetaan ja johdotetaan nämä yksiköt, on selostettu vastaavassa järjestelmän asennusta koskevassa käsikirjassa. Käyttäjät Tässä referenssikäsikirjassa kuvataan 7-300:n yksiköitä, joita käytetään 7-300:ssa, M7-300:ssa ja ET 200M:ssä. e koostuu 7-300:n signaaliyksiköiden, virransyöttöyksiköiden ja liitäntäyksiköiden tiedoista. Muutokset edelliseen versioon Referenssikäsikirjan yksikkötiedot edelliseen versioon nähden on tehty seuraavia muutoksia: Kappale 1.7 IMATIC Outdoor yksiköt laajennetuissa ympäristöolosuhteissa käytettäväksi on uusi Kappale 9 IMATIC TOP connect TPA on uusi euraavat signaaliyksiköt on otettu mukaan uusina yksikköinä: -- M 321; DI 32 x AC 120 V -- M 322; DO 32 x AC120 V/1.0 A -- M 322;D0I 8 x Rel. AC 230V/5A -- M 331; AI 8 x 16Bit -- M 332; A0 4 x 16Bit -- M 334; AI 4/A0 2 x 12Bit -- PO-tuloyksikkö M 338 Huomautus: Tämän yksikkötiedot --referenssikäsikirjan edellisen version tunnistaa alaviitteen numerosta: EWA 4NEB x. Nykyinen numero on: EWA 4NEB x 01. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot iii

4 Esipuhe Normit ja hyväksynnät täyttää IEC:n 1131, osan 2 vaatimukset ja kriteerit täyttää CE-tunnuksen vaatimukset :lle on CA:n, UL:än ja FM:n hyväksynnät. Yksityiskohtaista tietoa hyväksynnästä ja normeista on kappaleessa 1.1. iv Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

5 Esipuhe ijoitus informaatiodokumentoinnissa Tämä käsikirja on osa 7-300:n, M7-300:n ja ET 200M:n dokumentointia. Järjestelmä Dokumentointipaketit Automaatiojärjestelmä rakenne, CPU:n tiedot Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300; yksikkötiedot Operaatiolista M7-300 Automaatiojärjestelmä M7-300 rakenne, CPU:n tiedot Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300; yksikkötiedot ET 200M Hajautettu periferialaite ET 200M Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300; yksikkötiedot CD-ROM Huomautus: Koko IMATIC 7-dokumentointi on lisäksi saatavana IMATIC 7 --kokoelmana CD-ROM:illa. Hakuapu käsikirjaan Erityistietojen nopeaa hakua varten varten on käsikirjassa seuraavat aputoiminnat: Käsikirjan alussa on täydellinen sisällysluettelo ja luettelo kuvista ja taulukoista, jotka ovat käsikirjassa. Kappaleissa on joka sivun vasemmassa sarakkeessa infoa, joka antaa yleiskuvan kappaleen sisällöstä. Liitteiden lisäksi on sanasto, jossa on määritelty käsikirjassa käytetyt tärkeät erityiskäsitteet. Käsikirjan lopussa on ykstyiskohtainen hakusanaluettelo, joka mahdollistaa halutun tiedon nopean saannin. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot v

6 Esipuhe Teknisten arvojen määritteet Yksikkötiedoissa on ilmoitettu muutamia teknisiä arvoja attribuutein. Kyseiset teknisten arvojen attribuutit tarkoittavat: Attribuutti minimi/maksimi tyypillisesti Merkitys Minimi/maksimiarvo esittää IEMENin takaamaa raja- tai toiminta--arvoa. Tätä arvoa ei saa alittaa tai ylittää muita toimintaraja--arvoja käytettäessä. Käyttäjä ei saa alittaa tai ylittää tätä arvoa. Tyypillinen arvo ilmenee nimellisehtojen kohdalla ja ympäristölämpätilan ollessa 25 C. Rakenneosien toleranssit mahdollistavat tyypillisen arvon ylitykset tai alitukset. n. N. -arvolla ilmaistaan pyöristetty arvo, esimerkiksi yksikön paino. ilman attribuuttia Arvot, joissa ei ole määrettä ovat nimellisarvoja eivätkä ne ole toleranssin sisällä olevia suureita. Lisätuki Mikäli käsikirjassa kuvattujen tuotteiden käytöstä on kysyttävää, voi kääntyä iemensin vastaavan toimialan puoleen. Helpottaaksemme IMATIC 7 -automaatiojärjestelmään tutustumista, pidämme kursseja tästä aiheesta. Kurssitietoja saa iemens Osakeyhtiöstä, puh (vaihde). vi Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

7 isältö Esipuhe 1 Yleiset tekniset arvot 1.1 Normit ja hyväksynnät yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus Kuljetus- ja varastointiehdot; yksiköt ja puskuriparistot :n käytön mekaaniset ja ilmastolliset ympäristöolosuhteet Tiedot eristyskoestuksista, suojausluokasta ja --asteesta :n nimellisjännitteet IMATIC Outdoor--yksiköt Virransyöttöyksiköt 2.1 Virransyöttöyksikkö P 307; 2 A Virransyöttöyksikkö P 307; 5 A Virransyöttöyksikkö P 307; 10 A Digitaaliyksiköt 3.1 Digitaaliyksiköt M 321; DI 32 DC 24V M 321; DI 16 DC 24V M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä M 321; DI 16 DC 24V; M-lukeva M 321; DI 16 AC120V M 321; DI 8 AC120/230V M 321; DI 32 AC120 V Digitaalilähtöyksiköt M 322; DO 32 DC 24V/0,5 A M 322; DO 16 DC 24V/0.5A M 322; DO 8 DC 24V/0.5A; diagnoosikeskeytyksellä M 322; DO 8 DC 24V/2A M 322; DO 16 AC 120 V/1 A M 322; DO 8 AC 120/230 V/2 A M 322; DO 32 AC 120 V/1,0 A Relelähtöyksiköt M 322; DO 16 Rel. AC 120 V M 322; DO 8 Rel. AC230V M 322; DO 8 Rel. AC230V/5A Digitaalitulo-/lähtöyksiköt M 323; DI16/DO16 DC 24 V/0,5 A Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot i

8 isällysluettelo M 323; DI8/DO8 DC 24 V/0,5 A Analogiyksiköt 4.1 Analogiarvon esitys Analogitulo- ja -lähtöarvojen analogiarvon esitys Analogitulojen mittausalueiden analogiarvon esitys Analogilähtöjen lähtöalueiden analogiarvon esitys Mittausarvoantureiden ja kuormien/toimilaitteiden liitäntä analogiyksiköihin Mittausarvoantureiden liitäntä analogituloihin Termoelementtien asennus Jännite- ja virta--anturien sekä vastustermometrien liitäntä Kuormien/toimilaitteiden liitäntä analogilähtöihin Analogiyksiköiden käytön perusteet Analogitulokanavien muunnos- ja sykliajat Analogilähtökanavien muunnos-, sykli-, nousu- ja vasteajat Analogitulokanavien mittauslajin ja mittausalueiden asetus Analogiyksiköiden parametrit Analogiyksiköiden diagnoosi Analogiyksiköiden keskeytykset Analogiyksiköiden toiminta Analogituloyksikkö M 331; AI 8 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 331; AI 8 12Bit Käyttöönotto; M 331; AI 8 12Bit Mittauslajit ja mittausalueet; M 331; AI 8 12Bit Analogituloyksikkö M 331; AI 8 16Bit Analogituloyksikön M 331; AI 8 16 Bit käyttöönotto Analogituloyksikön M 331 mittauslajit ja mittausalueet; AI 8 16 Bit Analogituloyksikkö M 331; AI 2 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 331; AI 2 12Bit Käyttöönotto; M 331; AI 2 12Bit Mittauslajit ja mittausalueet; M 331; AI 2 12Bit Analogilähtöyksikkö M 332; AO 4 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 332; AO 4 12Bit Käyttöönotto; M 332; AO 4 12Bit Lähtöalueet; M 332; AO 4 12Bit Analogilähtöyksikkö M 332; AO 2 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 332; AO 2 12Bit Käyttöönotto; M 332; AO 2 12Bit Lähtöalueet; M 332; AO 2 12Bit Analogilähtöyksikkö M 332; AO4 16 Bit Analogilähtöyksikön M 332; AO 4 16 Bit ominaisuudet Analogilähtöyksikön M 332; AO 4 16 Bit lähtöalueet Analogitulo-/lähtöyksikkö M334;AI4/AO2 8/8Bit ii Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

9 isällysluettelo Ominaisuudet ja tekniset arvot;m334;ai4/ao2 8/8Bit Käyttöönotto; M 334; AI 4/AO 2 8/8Bit Mittaus- ja lähtölaji; M 334; AI 4/AO 2 8/8Bit Analogitulo-/lähtöyksikkö M334;AI4/AO2 12Bit Käyttöönotto; M Analogiarvon esitys Parametrit Muut signaaliyksiköt 5.1 imulaattoriyksikkö M 374; IN/OUT Paikavarausyksikkö DM PO-tuloyksikkö M Liitäntäkuva Toimintatapa; M Freeze--toiminta Parametrointi Tietojenkäsittely Diagnoosi--ilmoitukset; M Tekniset arvot Konfigurointi-- ja parametrointisähke Liitäntäyksiköt 6.1 Liitäntäyksikkö IM Liitäntäyksikkö IM Liitäntäyksikkö IM R 485-toistin Käyttöalue ja ominaisuudet Tekniset arvot IMATIC TOP connect 8.1 Käyttöalueet ja komponentit; IMATIC TOP connect Liitinten sijoitus liitinlohkon johdottamista varten Johdotusohjeet liitinlohkolle ja etupistokemoduulille Ruuviliitintekniikka tai jousiliitintekniikka Liitäntäkaapelin veto Etupistokemoduulin ja liitinlohkon johdotus Digitaaliyksiköiden johdotus IMATIC TOP connectilla IMATIC TOP connect TPA Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot iii

10 isällysluettelo A B C D E F ignaaliyksiköiden parametrit A.1 ignaaliyksiköiden parametrointiperiaate käyttäjäohjelmassa... A-2 A.2 Digitaalituloyksiköiden parametrit... A-3 A.3 Digitaalilähtöyksiköiden parametrit... A-5 A.4 Analogituloyksiköiden parametrit... A-7 A.5 Analogilähtöyksiköiden parametrit... A-11 ignaaliyksiköiden diagnoositiedot Mittakuvat C.1 Asennuskiskojen mittakuvat... C-2 C.2 Virransyöttöyksiköiden mittakuvat... C-9 C.3 Liitäntäyksiköiden mittakuvat... C-14 C.4 ignaaliyksiköiden mittakuvat... C-17 C.5 Lisätarvikkeiden mittakuvat... C yksiköiden tarvikkeet ja varaosat ähköstaattisesti herkkien yksiköiden käsittelyohje (ED) E.1 Mitä ED tarkoittaa?... E-2 E.2 Henkilöiden sähköstaattinen varaus... E-3 E.3 Perusteelliset suojatoimenpiteet staattisen sähkön purkauksia vastaan... E-4 Lyhenneluettelo anasto Indeksi iv Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

11 isällysluettelo Kuvat 2-1 Virransyöttöyksikön P 307; 2 A liitäntäkuva Virransyöttöyksikön P 307; 2 A periaatekuva Virransyöttöyksikön P 307; 5 A liitäntäkuva Virransyöttöyksikön P 307; 5 A periaatekuva Virransyöttöyksikön P 307; 10 A liitäntäkuva Virransyöttöyksikön P 307; 10 A periaatekuva Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 32 DC 24V Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 DC 24V Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Redundantin anturisyötön liitäntäkuva Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 DC 24V; M-lukeva Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 AC 120V Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 8 AC120/230V Liitäntä- ja periaatekuva; digitaalinen tuloyksikkö M 321; DI 32 AC120 V Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 32 DC 24V/0,5 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 16 DC24V/0,5A Liitäntäkuva; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Periatekuva; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 DC 24/2A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 16 AC 120V/1 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 AC 120/230 V/2 A Liitäntä- ja periaatekuva; digitaalinen lähtöyksikkö M 322; D0 32 AC120 V/1.0 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 16 REL. AC120V Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 REL. AC230V Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 Rel. AC230V/5A Liitäntä-- ja periaatekuva M 323; DI 16/DO 16 DC 24 V/0,5 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 323; DI 8/DO 8 DC 24 V/0,5 A Eristettyjen mittausarvoanturien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Eristettyjen mittausarvoanturien liitäntä potentiaalisidottuun analogituloyksikköön Eristämättömien mittausarvoanturien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot v

12 isällysluettelo 4-4 Eristämättömien mittausarvoanturien liitäntä potentiaalisidottuun analogituloyksikköön Termoelementtien rakenne Termoelementtien liitäntä ulkoisella kompensaatiorasialla potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Termoelementtien liitäntä sisäisellä kompensaatiolla potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Jänniteanturien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön johdin-mittamuuntimien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön johdin-mittamuuntimien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Vastustermometrien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Kuormien liitäntä potentiaalisesti erotetun analogilähtöyksikön virtalähtöön Kuormien liitäntä potentiaalisidottuun analogilähtöyksikköön Kuormien 4-johdinliitäntä potentiaalisesti erotetun analogilähtöyksikön jännitelähtöön Kuormien 2-johdinliitäntä potentiaalisesti sidotun analogilähtöyksikön jännitelähtöön Analogituloyksikön sykliaika Analogilähtöyksikön sykliaika Analogilähtökanavien vasteaika Mittausaluemoduulin merkinnät Mittausaluemoduulien haku analogituloyksiköstä M 331; AI 8 12Bit Mittausaluemoduulien asetus analogituloyksikköön M 331; AI 8 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva M 331; AI 8 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, analogituloyksikkö M 331; AI 8 16 Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, M 331; AI 2 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, M 332; AO 4 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, M 332; AO 2 12Bit Analogi-lähtöyksikön periaatekuva, M 332; AO 4 16 Bit Liitäntä-- ja periaatekuva M 334; AI 4/AO 2 8/8Bit Liitäntä-- ja periaatekuva M M 334:n parametrien tietue imulaattoriyksikkö M 374; IN/OUT 16 edestä Paikanvarausyksikkö DM 370 kytkimen ollessa asennossa osoitteen asetus Liitäntäyksikkö IM 360 edestä Liitäntäyksikkö IM 361 edestä Liitäntäyksikkö IM 365 edestä R 485-toistin R 485-toistimen periaatekuva IMATIC TOP connect Etupistokemoduuli 32kanavaisille yksiköille vi Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

13 isällysluettelo 8-3 Liitinlohko jousiliitintekniikalla Jousiliitintekniikan periaate Nauhakaapelin liittäminen pistokkeeseen Välikaapelin liittäminen liitinlohkoon Digitaaliyksikön johdotus 1-johdin-käynnistimen liitinlohkoon Digitaaliyksikön johdotus 3-johdin-käynnistimen liitinlohkoon A-yksikön liitinlohkon johdotus Liitinten järjestys analogiyksikössä TPA Liitäntäesimerkki Liitinlohko TPA vaippalevyllä A-1 Digitalituloyksiköiden parametrien tietue 1... A-4 A-2 Digitaalilähtöyksiköiden parametrien tietue 1... A-6 A-3 Analogituloyksiköiden parametrien tietue 1... A-8 A-4 Analogilähtöyksiköiden parametrien tietue 1... A-12 B-1 Diagnoosidatan tavut 0 ja 1... B-2 B-2 Diagnoosidatan tavut 2 ja 3... B-3 B-3 Diagnoosidatan tavut B-4 B-4 M 331:n analogitulokanavan diagnoositavu... B-5 B-5 M 332:n analogilähtökanavan diagnoositavu... B-5 B-6 Digitaalitulokanavan diagnoositavu, M 321; DI 16 DC 24V... B-6 B-7 Analogilähtökanavan diagnoositavu... B-6 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-2 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-3 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-3 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-4 C-5 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 160 mm... C-4 C-6 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 482,6 mm... C-5 C-7 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 530 mm... C-5 C-8 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 830 mm... C-6 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-6 C-10 Yhteinen mittakuva asennuskiskosta irrotus ja paikalleen pano, jossa aktiivinen väylämoduuli, yksikkö ja Ex-väliseinä... C-7 C-11 Aktiivisten väylämoduulien mittakuva... C-8 C-12 Virransyöttöyksikkö P 307; 2 A... C-9 C-13 Virransyöttöyksikkö P 307; 5 A... C-10 C-14 Virransyöttöyksikkö P 307; 10 A... C-11 C-15 Virransyöttöyksikön P 307; 5 A mittakuva, jossa CPU 313/314/315/315-2 DP, edestä... C-12 C-16 Virransyöttöyksikön P 307; 5 A mittakuva, jossa CPU 313/314/315/315-2 DP, sivulta... C-13 C-17 Liitäntäyksikkö IM C-14 C-18 Liitäntäyksikkö IM C-15 C-19 Liitäntäyksikkö IM C-16 C-20 ignaaliyksikkö... C-17 C-21 2 signaaliyksikköä vaippaliittimellä... C-18 C-22 IMATIC TOP connect, 3rivinen... C-19 C-23 IMATIC TOP connect, 2rivinen... C-19 C-24 IMATIC TOP connect, 1rivinen... C-20 C-25 R 485-toistin normiasennuskiskolla... C-20 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot vii

14 isällysluettelo C-26 R 485-toistin asennuskiskolla... C-21 E-1 ähköstaattiset jännitteet, joille käyttäjät voivat altistua... E-3 Taulukot :n nimellisjännitteet Poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa käytettävät yksiköt Virransyöttöyksikön P 307; 2 A reaktio poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa Virransyöttöyksikön P 307; 5 A reaktio poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa Virransyöttöyksikön P 307; 10 A reaktio poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa taattiset ja dynaamiset parametrit; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Parametrien järjestys 16 digitaalituloon nähden; M 321; DI 16 DC24 V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Parametrit; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Tulosignaalin viiveajat; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitus; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitukset sekä niiden virheiden syyt ja aputoimenpiteet CPU:n käyttötilasta ja syöttöjännitteestä L+ riippuvat tuloarvot; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä taattiset ja dynaamiset parametrit; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Parametrit; M 322; DO 8 DC 24 V/0,5 A; diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitus; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitukset sekä niiden virheiden syyt ja aputoimenpiteet CPU:n käyttötilasta ja syöttöjännitteestä L+ riippuvat lähtöarvot; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Analogiarvon esitys bitin- ja 12-bitin-analogiarvon bittimalli (esimerkki) Analogiarvojen mahdollinen tarkkuus Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (jännitemittausalueet) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausalueen esitys (jännite- ja virtamittausalueet) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausalueen esitys (jännite- ja virtamittausalueet) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (vastusanturi) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue standardi, Pt 100) viii Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

15 isällysluettelo 4-9 Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue klimaattinen, Pt 100) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue standardi, Ni 100) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue klimaattinen, Ni 100) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi K) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi N) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi J) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi E) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi L) Analogilähtöyksiköiden analogisen lähtöalueen esitys (jännitelähtöalueet) Analogilähtöyksiköiden analogisten lähtöalueiden esitys (virtalähtöalueet) Analogituloyksiköiden parametrit Analogilähtöyksiköiden parametrit Analogituloyksiköiden diagnoosi--ilmoitus Analogituloyksiköiden diagnoosi--ilmoitukset sekä mahdollisten virheiden syyt aputoimenpiteet Analogilähtöyksiköiden diagnoosi--ilmoitus Analogilähtöyksiköiden diagnoosi--ilmoitukset sekä mahdolliset virheiden syyt ja aputoimenpiteet Analogitulo-/lähtöarvojen riippuvuudet CPU:n käyttötilasta ja syöttöjännitteestä L Analogiyksiköiden käyttäytyminen arvoalueella analogituloarvon sijainnista riippuen Analogiyksiköiden käyttäytyminen arvoalueella analogilähtöarvon sijainnista riippuen Analogitulokanavien järjestys M 331; AI 8 12Bit kanavaryhmittäin Oletusasetukset M 331; AI 8 12Bit mittausaluemoduuleilla Jännitemittauksen mittausalueet johdin- ja 4-johdin-mittamuuntimien virtamittauksen mittausalueet Vastusmittausten mittausalueet Lämpötilamittauksen mittausalueet Analogituloyksikön kanavien järjestys M 331; AI 8 16 Bit kanavaryhmittäin Virta- ja jännitemittauksen mittausalueet Minimit mahdolliset yli-/alivuoto-raja--arvot Oletusasetukset M 331; AI2 12Bit mittausaluemoduulilla Jännitemittauksen mittausalueet johdin- ja 4-johdin-mittamuuntimien virtamittauksen mittausalueet Vastusmittausten mittausalueet Lämpötilamittauksen mittausalueet Lähtöalueet M 332; AO 4 12Bit Lähtöalueet M 332; AO 2 12Bit Virta- ja jännitelähtöalueet Analogiarvon esitys Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot ix

16 isällysluettelo 4-46 Digitalisoidun mittausarvon esitys, mittausalueet 10 kw ja V Digitalisoidun mittausarvon esitys, lämpötila--alue klimaattinen, Pt Analogisen lähtöalueen esitys, V Häiriötaajuuden vaimennuskoodaukset Analogitulojen mittausalueiden koodaukset Lähtöalueiden koodaukset Paikanvarausyksikön DM 370 kytkimen asentojen merkitys egmentin maksimi johdinpituus Kahden liittyjän välinen maksimi johdinpituus R 485-toistimen kuvaus ja toiminnat (tilausnumero 6E AA00-0XA0) R 485-toistimen tekniset arvot napaisen D-pistokkeen (PG/OP-liitin) nastojen sijoitus IMATIC TOP connect--komponentit Lattakaapeliliitäntöjen järjestys 32kanavaisten yksiköiden osoitetavuihin nähden IMATIC TOP connect--komponenttien valinta johdin-käynnistimien liitinten sijoitus liitinlohkossa A-yksiköiden liitinten sijoitus liitinlohkossa johdin-liitännän liitinten sijoitus liitinlohkossa Etupistokemoduulin johdotus IMATIC TOP connectin liitäntäohjeita 1-johdin-käynnistimille IMATIC TOP connectin liitäntäohjeita 3-johdin-käynnistimille IMATIC TOP connectin liitäntäohjeita 2-A-yksiköille IMATIC TOP connect TPAn komponentit TPAn monistusliittimet A-1 Digitaalituloyksiköiden parametrit... A-3 A-2 Digitaalilähtöyksiköiden parametrit... A-5 A-3 Analogituloyksiköiden parametrit... A-7 A-4 Analogituloyksiköiden häiriötaajuuden vaimennuksen koodaukset... A-9 A-5 Analogituloyksiköiden mittausalueiden koodaukset... A-9 A-6 Analogilähtöyksiköiden parametrit... A-11 A-7 Analogilähtöyksiköiden lähtöalueiden koodaukset... A-13 B-1 Yksikköluokkien tunnukset... B-2 D-1 Tarvikkeet ja varaosat... D-1 x Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

17 Yleiset tekniset arvot 1 Mitä ovat yleiset tekniset arvot? Yleiset tekniset arvot sisältävät ne normit ja koestusarvot, jotka laitteella jo ovat ja jotka se täyttää tai joiden koestuskriteerien mukaan on testattu. isältö Tämä kappale sisältää: Kappale isältö ivu 1.1 Normit ja hyväksynnät yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus yksiköiden ja puskuriparistojen kuljetus- ja varastointiehdot laitteen käytön mekaaniset ja ilmastolliset ympäristöolosuhteet 1.5 Tiedot eristyskoestuksesta, suojausluokasta ja --asteesta :n nimellisjännitteet IMATIC Outdoor--yksiköt Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-1

18 Yleiset tekniset arvot 1.1 Normit ja hyväksynnät Johdanto Tässä kappaleessa on tietoa 7-300:n yksiköiden ja komponenttien tärkeimmistä normeista, joiden kriteerejä noudattaa ja 7-300:n hyväsynnästä. IEC 1131 Automaatiolaite täyttää normin IEC 1131, osan 2 asettamat vaatimukset ja kriteerit. CE-tunnus Tuotteemme täyttävät seuraavat EU-direktiivit ja suojausmääräykset sekä ne harmonisoidut eurooppalaiset normit (EN), jotka EU on ilmoittanut virallisissa lehdissään muistiohjelmoitaville ohjauksille: 89/336/EWG ähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC -direktiivi) 73/23/EWG Tietyllä jännitevälillä käytettävät sähkölaitteet (alijännitettä koskeva direktiivi) EU --yhdenmukaisuutta ylläpitää asianomaisille viranomaisille: iemens Aktiengesellschaft Bereich Automatisierungstechnik A&D A E 4 Postfach 1963 D Amberg 1-2 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

19 Yleiset tekniset arvot Käyttöalue IMATIC-tuotteet on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Käyttöalue Vaatimukset Häiriösäteily Häiriökestoisuus Teollisuus EN : 1993 EN : 1995 Mikäli järjestelmää käytetään asuinalueilla, tulee häiriösäteilyn osalta varmistaa normin EN mukainen raja--arvoluokka B. Toimenpiteet raja--arvoluokan B häiriötason saavuttamiseksi: :n asennus maadoitettuihin kytkentäkaappeihin/--rasioihin uodinten käyttö syöttöjohdoissa UL-lupa UL-Recognition-Mark Underwriters Laboratories (UL) tandard UL 508, File Nr CA-lupa CA-Certification-Mark Canadian tandard Association (CA) tandard C22.2 No. 142, File Nr. LR FM-lupa Factory Mutual Approval tandard Class Number 3611, Class I, Division 2, Group A, B, C, D.! Varoitus aattaa esiintyä henkilö-- ja esinevahinkoja. Räjähdysherkillä alueilla saattaa esiintyä henkilö-- ja esinevahinkoja, jos pistokeliittimet irroitetaan laitetta käytettäessä. Pistokeliittimiä irroitettaessa on 7-300:sta katkaistava aina virta räjähdysherkillä alueilla. UL, CA, FM-lupa IMATIC Outdoor -yksiköille IMATIC Outdoor--yksiköille on anottu poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa tapahtuvaa käyttöä varten UL-, CA-, FM-luvat. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-3

20 Yleiset tekniset arvot yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus Määrittely ähkömagneettinen yhteensopivuus on sähköisen asennuksen kyky toimia sähkömagneettisessa ympäristössään tyydyttävästi sitä häiritsemättä yksiköt täyttävät mm. myös eurooppalaiset EMC-vaatimukset. euraavassa esitetään yksiköiden häiriökestoisuus ja sähköisen häirinnän arvot. Impulssimuotoiset häiriösuureet euraavassa taulukossa on esitetty yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus suhteessa impulssimuotoisiin häiriösuureisiin. Edellytyksenä on, että 7-300/M7-300/ET 200M--järjestelmät vastaavat sähköisestä rakenteesta annettuja tietoja ja ohjeita. Impulssimuotoiset häiriösuureet koestettu vastaa tarkkuusastetta ähköstaattinen purkaus IEC (DIN VDE 0843 osa 2) Burst-impulssit (nopeat lyhytkestoiset häiriösuureet) IEC (DIN VDE 0843 osa 4) Energiapitoinen yksittäisimpulssi (urge) IEC (DIN VDE 0839 osa 10) Ulkoinen suojauskytkentä tarpeen (katso käsikirja Automaatiojärjestelmä 7-300, rakenne, CPU:n tiedot, kapp. alama-- ja ylijännitesuojaus ) epäsymmetrinen liitäntä symmetrinen liitäntä 8kV 4kV 2 kv (syöttöjohto) 2 kv (signaalijohdin) 3 (ilmak.purk.) 2 (kosk.purk.) 2 kv (syöttöjohto) 2 kv (signaalijohdin/ datajohdin) 3 1 kv (syöttöjohto) 1 kv (signaalijohdin/ datajohdin) Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

21 Yleiset tekniset arvot inimuotoiset häiriösuureet Laitteen suurtaajuinen säteily ENV:n mukaan (vastaa IEC:tä 801-3): ähkömagneettinen korkeataajuuskenttä, amplitudimoduloitu MHz V/m % AM (1 khz) ähkömagneettinen korkeataajuuskenttä, pulssimoduloitu MHz V/m % ED Hz toistotaajuus Korkeataajuuskytkentä signaali- ja datajohtoihin jne. ENV:n mukaan (vastaa IEC:tä 801-6), korkeataajuus, epäsymmetrinen, amplitudimoduloitu -- 0, MHz V tehoarvo, moduloimaton % AM (1 khz) Ω lähdeimpedanssi Häiriösäteilyjen emissio ähkömagneettisten kenttien häiriösäteily EN:n mukaan: Raja--arvoluokka A, ryhmä MHz <30dB(μV/m)Q MHz <37dB(μV/m)Q mitattuna 30 m:n etäisyydeltä Häiriösäteily verkko-vaihtovirtasyötöllä EN:n mukaan: Raja--arvoluokka A, ryhmä 1. 0, ,5 MHz <79dB(μV)Q <66dB(μV)M 0, MHz <73dB(μV)Q <60dB(μV)M MHz <73dB(μV)Q <60dB(μV)M Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-5

22 Yleiset tekniset arvot yksiköiden ja puskuriparistojen kuljetus- ja varastointiehdot yksiköt yksiköt ylittävät IEC:n 1131, osan 2 mukaiset kuljetus- ja varastointiehdot. euraavat tiedot pätevät yksiköille, joita kuljetetaan tai varastoidaan alkuperäispakkauksessa. Ominaisuus Vapaa pudotus Lämpötila Ilmanpaine Ilman suhteellinen kosteus allittu alue 1m _C _C hpa (vastaa korkeutta m) %, ilman kondensointia Puskuriparistojen kuljetus Puskuriparistot on mahdollisuuksien mukaan kuljetettava alkuperäispakkauksessa. On otettava huomioon vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Puskuriparistossa on n. 0,25g litiumia. Huomautus: Puskuriparisto on määritelty lentorahdin vaarallisuusluokkaan 9. Puskuriparistojen varastointi Puskuriparistot säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa. Puskuriparistoja voidaan varastoida 5 vuoden ajan.! Varoitus Puskuriparistot ovat tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Vakavan loukkaantumisen vaara on olemassa, jos niitä kuumennetaan tai vaurioitetaan! Puskuriparistot varastoidaan kuivassa ja viileässä. 1-6 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

23 Yleiset tekniset arvot laitteen käytön mekaaniset ja ilmastolliset ympäristöolosuhteet Käytön ehdot on tarkoitettu ilmastolta suojattuun, kiinteään käyttöön. Käyttöehdot vastaavat IEC:n mukaista ohjetta täyttää luokan 3C3 DINin EN mukaiset käyttöehdot (käytetään paikoissa, joissa liikenne on vilkasta ja kemiallisia päästöjä päästävien teollisuuslaitosten välittömässä läheisyydessä). Mihin laitetta ei saa asentaa laitetta ei saa asentaa ilman lisätoimenpiteitä paikkaan, jossa on korkea ionisoiva säteily paikkaan, jossa on vaikeat käyttöolosuhteet; esim. -- pölyn muodostus -- vahingollisia höyryjä tai kaasuja. laitteisiin, joissa tarvitaan erityistä valvontaa, kuten esim. -- hissit -- erityisen vaarallisissa tiloissa olevat sähkölaitteet. Yksi lisätoimenpiteistä laitteen käytön kannalta voi olla esim. sen asentaminen kaappiin. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-7

24 Yleiset tekniset arvot Ilmastolliset ympäristöolosuhteet laitetta saa käyttää seuraavien ilmastollisten ympäristöolosuhteiden vallitessa: Ympäristöolosuhteet Käyttöalueet Huomautukset Lämpötila: Vaakasuora asennus: Pystysuora asennus: _C _C Ilman suhteellinen kosteus %, Ilman kondensaatiota, vastaa suht. kosteutta (RH)-vaativuusaste 2 IEC:n mukaan Ilmanpaine hpa vastaa korkeutta m Ilmassa olevat vahingolliset aineet O 2 : < 0,5 ppm; uht.kosteus < 60 %, ei kastetta H 2 : < 0,1 ppm; uht.kosteus < 60 %, ei kastetta -- Koestus: 10 ppm; 4 päivää 1 ppm; 4 päivää Mekaaniset ympäristöolosuhteet yksiköiden mekaaniset ympäristöolosuhteet on esitetty seuraavassa taulukossa sinimuotoisen värähtelyn mukaan. Taajuusalue (Hz) pysyvä hetkellinen 10 f 58 0,0375 mm:n amplitudi 0,075 mm:n amplitudi 58 f 150 0,5 g:n vakiokiihtyvyys 1 g:n vakiokiihtyvyys 1-8 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

25 Yleiset tekniset arvot Värähtelyjen redusointi Mikäli laite altistuu suuremmille sysäyksille tai värähtelyille, on kiihtyvyyttä ja amplitudia redusoitava sopivilla toimenpiteillä. uosittelemme asennusta tärinää vaimentavalle materiaalille (esim. jouset) Mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestus euraavassa taulukossa on tietoa mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestusarvoista. Koestus... Koestusnormi Huomautukset Värähtelyt ysäys Värähtelykoestus IEC:n68osan2-6mukaan (sini) ysäyskoestus IEC:n68osan2-27 mukaan Värähtelylaji: Taajuusvirtaukset 1 oktaavi/minuutti muunnosnopeudella. 10 Hz f 58 Hz, vakio amplitudi 0,075 mm 58 Hz f 150 Hz, vakio kiihtyvyys 1 g Värähtelyn kesto: 10 taajuusvirtausta akselia kohden jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa. ysäyslaji: Puolisini ysäyksen voimakkuus: 15 g maksimiarvo, 11 ms kesto ysäyssuunta: 3 sysäystä aina +/-- suuntaan jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-9

26 Yleiset tekniset arvot 1.5 Tiedot eristyskoestuksesta, suojausluokasta ja -asteesta Koestusjännitteet Eristyslujuus osoitetaan kappalekoestuksessa seuraavilla IEC:n 1131 osan 2 mukaisilla koestusjännitteillä: Virtapiirit nim.jännitteellä U e toisia virtapiirejä tai maata vastaan 0V<U e 50 V Koestusjännite DC 500 V 100 V < U e 300 V AC (2 U N ) V Esimerkki 230 V AC:n koestusjännite on yo. taulukon kaavan mukaan 1460 V AC. uojausluokka uojausluokka I IEC:n 536 (VDE 0106, osan 1 mukaan), ts. asennuskiskolle vaaditaan suojajohdin! Vierasosa- ja vesisuoja uojauslaji IP 20 IEC:n 529 mukaan, ts. suoja standardikoesormien kosketusta vastaan. Lisäksi: uojattu läpimitaltaan 12,5 mm:n vierasosia vastaan. Ei erityistä vesisuojaa Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

27 Yleiset tekniset arvot :n nimellisjännitteet Käytettävät nimellisjännitteet laite tai sen eri yksiköt toimivat eri nimellisjännitteillä. Taulukossa 1-1 on esitetty 7-300:n nimellisjännitteet ja vastaavat toleranssialueet. Taulukko :n nimellisjännitteet Nimellisjännite DC 24 V AC 120 V AC 230 V Toleranssialue DC 20, ,8 V DC V DC V Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-11

28 Yleiset tekniset arvot 1.7 IMATIC Outdoor -yksiköt IMATIC Outdoor--yksiköt ovat yksiköitä, joita voidaan käyttää poikkeuksellisten ympäristöolosuhteiden vallitessa. Poikkeukselliset ympäristöolosuhteet tarkoittavat: käytettävissä C C:ssa hetkellinen, lyhytkestoinen kondensaatio sallittu kohonnut mekaaninen rasitus sallittu Vertailu standardi -yksiköihin Toimintalaajuudeltaan ja teknisiltä arvoiltaan IMATIC-Outdoor-yksiköt ovat vastaavia standardi -yksiköiden yksiköitä. Ilmastolliset ja mekaaniset ympäristöolosuhteet sekä niiden koestus ovat muuttuneet. IMATIC-Outdoor-yksiköillä on oma tilausnumero (katso taulukko 1-2) TEP 7:ssä tapahtuva projektisuunnittelu Onko Teillä TEP 7-versio, jossa IMATIC Outdoor--yksiköt eivät ole mukana laiteluettelossa? Projektoidaan laitos yksinkertaisesti vastaavilla standardi -yksiköillä (katso taulukko 1-2) Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

29 Yleiset tekniset arvot Yksiköt Taulukossa 1-2 on lueteltu kaikki yksiköt, jotka täyttävät poikkeukselliset ympäristöolosuhteet. Taulukossa on lisäksi projektointiapuna vastaavan standardi -yksikön tilausnumero. Tämän yksikön kohdalta voidaan lukea kuvaus ja tekniset arvot. Taulukko 1-2 Poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa käytettävät yksiköt IM IM FO CPU DP CPU 312 CPU 314 CPU 314 IFM Yksikön tyyppi Poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa käytettävä IMATIC Outdoor-yksikkö 6E AA82-0XB0 6E AB80-0XB0 6E AF82-0AB0 6E AC81-0AB0 6E AE83-0AB0 6E AE83-0AB0 tilausnumerosta... lähtien tandardi -yksikkö 6E AA02-0XB0 6E AB00-0XB0 6E AF02-0AB0 6E AC01-0AB0 6E AE03-0AB0 6E AE03-0AB0 IM 365 6E BA81-0AA0 6E BA01-0AA0 Digitaalituloyksikkö M 321; DI 16 DC 24V M 321; DI 32 DC 24V M 321; DI 16 DC 24V M 321; DI 8 AC 120/230V Digitaalilähtöyksikkö M 322; DO 16 DC 24V/0.5A M 322; DO 8 Rel. AC 230V/5A M 322; DO 32 DC 24V/0,5A M 322; DO 8 AC 120/230V/2A 6E BH81-0AA0 6E BL80-0AA0 6E BH80-0AA0 6E FF81-0AA0 6E BH81-0AA0 6E HF80-0AA0 6E BL80-0AA0 6E FF81-0AA0 6E BH01-0AA0 6E BL00-0AA0 6E BH00-0AB0 6E FF01-0AB0 6E BH01-0AA0 6E HF10-0AA0 6E BL00-0AA0 6E FF01-0AA0 Digitaalitulo-/lähtöyksikkö M 323; DI8/DO8 DC 24V/0.5A 6E BH80-0AA0 6E BH00-0AA0 Analogituloyksikkö M 331; AI 2 12Bit 6E KB81-0AB0 6E KB01-0AB0 Analogilähtöyksikkö M 332; AO 2 12Bit 6E HB81-0AB0 6E HB01-0AB0 Analogitulo-/lähtöyksikkö M 334; AI4/AO 2 12Bit 6E KE80-0AB0 6E KE00-0AB0 Memory Card FEPROM 64 kbyte Memory Card FEPROM 32 kbyte Memory Card FEPROM 16 kbyte 6E KF80-0AA0 6E KE80-0AA0 6E KD80-0AA0 6E KF00-0AA0 6E KE00-0AA0 6E KD00-0AA0 Väyläliitäntäpistoke 6E BAx0-0XA0 6E BBx0-0XA0 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-13

30 Yleiset tekniset arvot Ilmastolliset ympäristöolosuhteet IMATIC Outdoor--yksiköt saa asentaa seuraavien ilmastollisten ympäristöolosuhteiden vallitessa: Asennusluokka: IEC:n , luokan 3K5 mukaan. Ympäristöolosuhteet Käyttöalueet Huomautukset Lämpötila: Vaakasuora asennus Pystysuora asennus C C--25 C C Ilman suhteellinen kosteus % Hetkellinen, lyhytaikainen kondensaatio, vastaa suht. kosteutta (RH)--vaativuusaste 2 IEC:n mukaan Ilmanpaine hpa vastaa korkeutta m Ilmassa olevat haitalliset aineet (IEC ; luokka 3C3) O 2 : < 0,5 ppm; suht. kosteus < 60 % H 2 : < 0,1 ppm; suht. kosteus < 60 % -- Koestus: 10 ppm; 4 päivää 1 ppm; 4 päivää Mekaaniset ympäristöolosuhteet Asennusluokka: IEC:n , luokan 3M4 mukaan. Mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestus euraavassa taulukossa on tietoa IMATIC Outdoor--yksiköiden mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestusarvoista. Koestus... Koestusnormi Huomautukset Värähtelyt Värähtelykoestus IEC 68 osan 2-6 mukaan (sini) ysäys Värähtelykoestus IEC:n 68 osan 2-27 mukaan Värähtelylaji: Taajuusvirtaukset 1 oktaavi/minuutti muunnosnopeudella. 2Hz± f ± 9 Hz, vakio amplitudi 3,5 mm 10 Hz ± f ± 150 Hz, vakio kiihtyvyys 1 g Värähtelykesto: 10 taajuusvirtausta akselia kohden jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa. ysäyslaji: Puolisini ysäysvoimakkuus: 15 g maksimiarvo, 11 ms kesto ysäyssuunta: 3 sysäystä aina +/--suuntaan jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa 1-14 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

31 Virransyöttöyksiköt 2 Johdanto 7-300:n antureiden/toimilaitteiden syöttämiseksi DC 24 V --jännitteellä on laitteessa käytettävissä erilaisia virransyöttöyksiköitä. Virtalähdeyksiköt Tässä kappaleessa on 7-300:n virtalähdeyksiköiden tekniset arvot. Virtalähdeyksiköiden teknisten arvojen lisäksi tässä kappaleessa kerrotaan: ominaisuuksista liitäntäkuvasta periaatekuvasta kaapelin suojauksesta epänormaalien käyttötilanteiden aiheuttamista reaktioista isältö Tässä kappaleessa kerrotaan kuvataan seuraavat virtalähdeyksiköt: Kappale isältö ivu 2.1 Virtalähdeyksikkö P 307; 2 A Virtalähdeyksikkö P 307; 5 A Virtalähdeyksikkö P 307; 10 A 2-11 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-1

32 Virransyöttöyksiköt 2.1 Virtalähdeyksikkö P 307; 2 A Tilausnumero 6E BA00-0AA0 Ominaisuudet Virtalähdeyksiköllä P 307; 2 A on seuraavat ominaisuudet: lähtövirta 2 A lähtönimellisjännite DC 24 V, säädetty, oikosulku- ja tyhjäkäyntivarma liitäntä yksivaiheiseen vaihtojännitteeseen (tulonimellisjännite AC 120/230 V, 50/60 Hz) varma sähköinen erotus EN:n mukaan voidaan käyttää kuormavirtalähteenä 2-2 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

33 Virransyöttöyksiköt Liitäntäkuva Kuva 2-1 esittää virtalähdeyksikön P 307; 2 A liitäntää. Yksityiskohtainen tekninen erittely on seuraavalla sivulla. DC 24 V Näyttö DC 24 V:n lähtöjännite on olemassa 230V Verkkojännitteen valintakytkin I DC 24 V päälle/pois päältä L1 N Verkkojännitteen ja suojajohtimien liittimet L M + L + M DC 24 V:n lähtöjännitteen liittimet Vedonpoisto Kuva 2-1 Virtalähdeyksikön P 307; 2 A liitäntäkuva Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-3

34 Virransyöttöyksiköt Periaatekuva Kuva 2-2 esittää virtalähdeyksikön P 307; 2 A periaatekuvaa. L1 N L+ M U DC 24 V I/ Kuva 2-2 Virtalähdeyksikön P 307; 2 A periaatekuva Kaapelin suojaus Virtalähdeyksikön P 307; 2 A verkkokaapelin (tulojohto) suojaamiseksi suositellaan suojakytkintä (esim. iemens--sarja 5N1), jolla on seuraavat ominaissuureet: nimellisvirta AC 230 V: 6 A katkaisutyyppi: B tai C. Toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa Taulukossa 2-1 on tietoa virtalähdeyksikön toiminnasta epänormaaleissa käyttötilanteissa. Taulukko 2-1 Virtalähdeyksikön P 307; 2 A toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa... lähtövirtapiiri ylikuormittuu: I>2,6A(dyn.) 2A<I 2,6 A (staatt.) Kun niin... Näyttö DC 24 V jännitekatko, automaattinen jännitteen paluu jännitteen alennus, eliniän lyheneminen... lähtö on oikosulussa lähtöjännite 0 V, automaattinen jännitteen paluu oikosulun poistumisen jälkeen vilkkuu pois päältä ylijännite primääripuolella rikkoutuminen mahdollinen - alijännite primääripuolella automaattinen poiskytkentä, automaattinen jännitteen paluu pois päältä 2-4 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

35 Virransyöttöyksiköt Tekniset arvot euraavassa on listattu virtalähdeyksikön P 307; 2 A tekniset arvot. Mitat, paino Mitat L K (mm) Paino Tulosuureet Tulojännite nimellisarvo Verkkotaajuus nimellisarvo sallittu alue Tulovirta, nimellisarvo 230 V 120 V Kytkentävirta (25 C) I 2 t (sysäyksellä) Lähtösuureet Lähtöjännite nimellisarvo sallittu alue nousuaika n. 420 g AC 120 V/230 V 50 Hz tai 60 Hz 47 Hz Hz 0,5 A 0,8 A 20 A 2,2 A 2 s DC 24 V 24 V 5 %, tyhjäkäyntikestoinen maks. 2,5 s Tunnussuureet uojausluokka IEC:n 536 mukaan (DIN VDE 0106, osa 1) Eristyksen mitoitus nimelliseristysjännite (24 V vastaan L1) koestettu Varma sähköinen erotus I, suojajohtimella AC 250 V DC 2800 V DINin VDE 0106, osan 101 mukaan Laskuaika jännitekatkossa (93 min. 20 ms V tai 187 V) toistoarvo min. 1 s Hyötysuhde 83 % Tehonotto 58 W Häviöteho tyypill. 10 W Diagnoosi Näyttö lähtöjännite olemassa kyllä, vihreä LEDI Lähtövirta nimellisarvo 2A, ei rinnankytkettävissä Oikosulkusuojaus Jäännösaaltoisuus sähköinen, ei muistava 1,1... 1,3 I N maks. 150 mv ss Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-5

36 Virransyöttöyksiköt 2.2 Virtalähdeyksikkö P 307; 5 A Tilausnumero 6E EA00-0AA0 Ominaisuudet Virtalähdeyksiköllä P 307; 5 A on seuraavat ominaisuudet: lähtövirta 5 A lähtönimellisjännite DC 24 V, säädetty, oikosulku- ja tyhjäkäyntivarma liitäntä yksivaiheiseen vaihtojännitteeseen (tulonimellisjännite AC 120/230 V, 50/60 Hz) varma sähköinen erotus EN:n mukaan voidaan käyttää kuormavirtalähteenä 2-6 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

37 Virransyöttöyksiköt Liitäntäkuva Kuva 2-3 esittää virtalähdeyksikön P 307; 5 A liitäntää. Yksityiskohtainen tekninen erittely on seuraavalla sivulla. Näyttö DC 24 V:n lähtöjännite on olemassa DC 24 V Verkkojännitteen valintakytkin 230V DC 24 V päälle/pois päältä I Verkkojännitteen ja suojajohtimien liittimet L1 N L+ M L+ M L+ M DC 24 V:n lähtöjännitteen liittimet Vedonpoisto Kuva 2-3 Virtalähdeyksikön P 307; 5 A liitäntäkuva Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-7

38 Virransyöttöyksiköt Periaatekuva Kuva 2-4 esittää virtalähdeyksikön P 307; 5 A periaatekuvaa. L1 N L+ M U DC 24 V I/ Kuva 2-4 Virtalähdeyksikön P 307; 5 A periaatekuva Kaapelin suojaus Virtalähdeyksikön P 307; 5 A verkkokaapelin (tulojohto) suojaamiseksi suositellaan suojakytkintä (esim. iemens--sarja 5N1), jolla on seuraavat ominaissuureet: nimellisvirta AC 230 V: 10 A katkaisutyyppi: B tai C. 2-8 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

39 Virransyöttöyksiköt Toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa Taulukossa 2-2 on tietoa virtalähdeyksikön toiminnasta epänormaaleissa käyttötilanteissa. Taulukko 2-2 Virtalähdeyksikön P 307; 5 A toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa Kun niin... Näyttö DC 24 V... lähtövirtapiiri ylikuormittuu: I>6,5A(dyn.) 5A<I 6,5 A (staatt.) jännitekatko, automaattinen jännitteen paluu jännitteen alennus, eliniän lyheneminen... lähtö on oikosulussa lähtöjännite 0 V, automaattinen jännitteen paluu oikosulun poistumisen jälkeen ylijännite primääripuolella rikkoutuminen mahdollinen -- alijännite primääripuolella automaattinen poiskytkentä, automaattinen jännitteen paluu vilkkuu pois päältä pois päältä Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-9

40 Virransyöttöyksiköt Tekniset arvot euraavassa on listattu virtalähdeyksikön P 307; 5 A tekniset arvot. Mitat, paino Tunnussuureet Mitat L K (mm) Paino Tulosuureet Tulojännite nimellisarvo Verkkotaajuus nimellisarvo sallittu alue Tulovirta, nimellisarvo 230 V 120 V Kytkentävirta (25 _C) I 2 t (sysäyksellä) Lähtösuureet Lähtöjännite nimellisarvo sallittu alue nousuaika n. 740 g AC 120 V/230 V 50 Hz tai 60 Hz 47 Hz Hz 1A 2A 45 A 4,32 A 2 s DC 24 V 24 V 5 %, tyhjäkäyntikestoinen maks. 2,5 s uojausluokka IEC:n 536 mukaan (DIN VDE 0106, osa 1) Eristyksen mitoitus nimelliseristysjännite (24 V vastaan L1) koestettu Varma sähköinen erotus I, suojajohtimella AC 250 V DC 2800 V DINin VDE 0106, osan 101 mukaan Laskuaika jännitekatkossa (93 min. 20 ms V tai 187 V) toistoarvo min. 1 s Hyötysuhde 87 % Tehonotto 138 W Häviöteho tyypill. 18 W Diagnoosi Näyttö lähtöjännite olemassa kyllä, vihreä LEDI Lähtövirta nimellisarvo Oikosulkusuojaus Jäännösaaltoisuus 5A ei rinnankytkettävissä sähköinen, ei muistava 1,1... 1,3 I N maks. 150 mv ss 2-10 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

SIMATIC Käsikirja 6ES7 398-8AA03-8AA0 Liitteet EWA 4NEB 710 6084-01 01 Versio 02/2001

SIMATIC Käsikirja 6ES7 398-8AA03-8AA0 Liitteet EWA 4NEB 710 6084-01 01 Versio 02/2001 IMATIC Automaatiojärjestelmä 7-300, Rakenne, CPU:n tiedot Käsikirja Tämä käsikirja on osa alkuperäistä dokumentointipakettia, saksa, jonka tilausnumero on: 6E7 398-8AA03-8AA0 Tärkeitä huomautuksia, isällysluettelo

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne. Esipuhe, sisällysluettelo. Tuotekatsaus. Mekaanisen rakenteen suunnittelu

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne. Esipuhe, sisällysluettelo. Tuotekatsaus. Mekaanisen rakenteen suunnittelu IMATIC Automaatiojärjestelmä 7-400, M7-400 Rakenne Asennuskäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo Tuotekatsaus 1 Mekaanisen rakenteen suunnittelu 2 7-400 --yksiköiden osoitteet 3 ähköisen rakenteen suunnittelu

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Universaalimoduulit TX-I/O

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Universaalimoduulit TX-I/O 8 173 TX-I/O niversaalimoduulit TXM1.8 TXM1.8-ML Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8: 8 tuloa/lähtöä viestin/häiriön LED-indikoinnilla TXM1.8-ML: Kuten TXM1.8, mutta lisänä paikalliskäyttötoiminto

Lisätiedot

MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt

MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MBPF-1001 FIN Marraskuu 9.2006 MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MÄÄRITELMÄ MBPF-100S, MB-600PF ja MBPF-200S yksiköt mahdollistavat käyttäjälle näkyvän ilmaisun ja sähköisen ulostulon

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM23 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Luokka 2 (kvarh) EN62053-23 mukaan Tarkkuus ±0.5 lukemasta (virta/jännite) Energiamittari

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

TXM1.8RB. Kaihdinmoduuli TX-I/O

TXM1.8RB. Kaihdinmoduuli TX-I/O s 8 178 8178p01 TX-I/O Kaihdinmoduuli TXM1.8RB 8 potentiaalista relelähtöä seuraaville 4 kaihdinmoottoria 2 loppukytkimellä, tai 2 kaihdinmoottoria 3 loppukytkimellä, tai 2 kaihdinmoottoria 2 loppukytkimellä

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Käyttöolosuhteet. Kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet. Kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteet Kaikki pellit on vakiona suunniteltu ja sertifioitu EI-S-luokituksen mukaisiksi. PK-Ipalopeltiyksiköt on suunniteltu asennettavaksi palo-osastojen väliseiniin. Yksiköiden asennus on selostettu nelikulmaisten

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 = .... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä

Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Johdota ja kytke virta Vaihe 3: Tarkista lähettimen konfigurointi Tuotehyväksynnät Valmis MegszüntTermék

Lisätiedot

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX Cables in motion tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX-TKD:n vallankumous kumikaapeleihin Erittäin taipuisa alumiinijohdin eristettynä laadukkaalla erikoiskumiseoksella sekä C8-liitostekniikka

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELEET

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELEET Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero UE10-3OS2D0 6024917 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ue10-3os Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

M111 ja M115 Spiraflo-mittayksiköt Asennus- ja huolto-ohje

M111 ja M115 Spiraflo-mittayksiköt Asennus- ja huolto-ohje 3309551/3 IM-P330-38 MI Issue 3 M111 ja M115 Spiraflo-mittayksiköt Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuus 2. Esittely 3. Yleistä 4. Tekniset tiedot 5. Mekaaninen asennus: M111 ja M115 -mittayksiköt 6.

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

ekorrps MONITOIMINEN SUOJAUSYKSIKKÖ KONFIGUROINTI JA YLEISET OMINAISUUDET LIB

ekorrps MONITOIMINEN SUOJAUSYKSIKKÖ KONFIGUROINTI JA YLEISET OMINAISUUDET LIB MO-067-FI Käyttöopas MONITOIMINEN SUOJAUSYKSIKKÖ KONFIGUROINTI JA YLEISET OMINAISUUDET LIB Muuntajan ala-asemat Sekundaarinen jakokoneisto Primaarinen jakokoneisto Suojaus ja automaatio Suojaus Pienjännite-

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01 Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,

Lisätiedot

Laser FLS 90. Käyttöohje

Laser FLS 90. Käyttöohje Laser FLS 90 fi Käyttöohje L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D C L

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS 5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS UUVI UUVILIITOS JOUSILIITOS 7 0 N T05005 06_ iviliittimet profiilille EN 50045 (DIN 4677/) Silmukkaliitin - Silmukkaliitin Jaotus 4 mm (0,57") D,5/4 8 4 mm vakiolohko. Väri

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Jännitteensyöttö

Tekninen käsikirja Jännitteensyöttö 2CDC 550 001 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Jännitteensyöttö Jännitteensyöttö PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Uusi virtausmittarisarja kaasujen virtausmittauksiin vaativissa teollisuussovelluksissa SCHMIDT SS 20.600

Uusi virtausmittarisarja kaasujen virtausmittauksiin vaativissa teollisuussovelluksissa SCHMIDT SS 20.600 Uusi virtausmittarisarja kaasujen virtausmittauksiin vaativissa teollisuussovelluksissa SCHMIDT SS 20.600 Teollisuusprosessit Paineilmatekniikka Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hantor-Mittaus Oy Tiituspohjantie

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet

more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet SGB Sarja Johdonsuojakatkaisijat Tekniset ominaisuudet Standardi Nimelliskatkaisukyky Suojaus Nimellisvirta, In Nimellisjännite Ympäristön lämpötila Ominaisuudet

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Standardointijärjestelmä EMC-standardointi. Eero Sorri 1

Standardointijärjestelmä EMC-standardointi. Eero Sorri 1 Standardointijärjestelmä EMC-standardointi Eero Sorri 1 Sähkömagneettinen ympäristö Sähkökäyttöisten laitteiden ja järjestelmien aiheuttamat ilmiöt Luonnonilmiöt Jne. ukkonen staattinen purkaus Eero Sorri

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Audiotulo 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Audiotulo 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_174011.docx @ 205614 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8315

Lisätiedot

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne A B. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiskuva tuotteesta. S7-400:n asennus. S7-400:n parametrointi

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne A B. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiskuva tuotteesta. S7-400:n asennus. S7-400:n parametrointi SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne Asennuskäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo Yleiskuva tuotteesta S7-400:n asennus S7-400:n parametrointi S7-400:n johdotus Verkotus Käyttöönotto Huolto

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit TEKNISET TIEDOT Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit Fluken uusi 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iflex -lenkkivirtapihti helpottaa

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

S8VK-virtalähteet Helppokäyttöisyyttä ja luotettavuutta

S8VK-virtalähteet Helppokäyttöisyyttä ja luotettavuutta S8VK-virtalähteet Helppokäyttöisyyttä ja luotettavuutta Markkinoiden pienimmät laitteet Luotettavuutta kovissakin olosuhteissa Helppo ja nopea asennus industrial.omron.fi 2 S8VK-virtalähteet Helppokäyttöisyyttä

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot