SIMATIC. Automaatiojärjestelmät S7-300, M7-300 Yksikkötiedot A B C D E F. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiset tekniset arvot. Virransyöttöyksiköt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMATIC. Automaatiojärjestelmät S7-300, M7-300 Yksikkötiedot A B C D E F. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiset tekniset arvot. Virransyöttöyksiköt"

Transkriptio

1 IMATIC Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot Referenssikäsikirja Tämä käsikirja on osa alkuperäistä dokumentointipakettia, saksa, jonka tilausnumero on: Automaatiojärjestelmä 7-300: 6E AA03--8AA0 Hajautettu periferialaite ET 200M: 6E AA00--8AA0 Esipuhe, sisällysluettelo Yleiset tekniset arvot Virransyöttöyksiköt 2 Digitaaliyksiköt 3 Analogiyksiköt 4 Muut signaaliyksiköt 5 Liitäntäyksiköt 6 R 485-toistin 7 IMATIC TOP connect 8 IMATIC TOP connect TPA 9 Liitteet ignaaliyksiköiden parametrit ignaaliyksiköiden diagnoositiedot Mittakuvat yksiköiden tarvikkeet ja varaosat ähköstaattisesti herkkien yksiköiden käsittelyohje (ED) Lyhenneluettelo anastoluettelo, Aakkosellinen sisällysluettelo 1 A B C D E F Versio 06/2001

2 AChapter Bilder OChapter und benannte Grafiken Turvallisuusmääräykset Tässä käsikirjassa on ohjeita, joita on noudatettava henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi ja esinevahinkojen välttämiseksi. Ohjeet on merkitty kolmiolla seuraavasti vaarallisuusasteen mukaisesti:! Vaara tarkoittaa, että aiheutuu kuolema, vaikea ruumiinvamma tai huomattavia esinevahinkoja, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varoitus tarkoittaa, että kuolema, vaikea ruumiinvamma tai huomattavia esinevahinkoja saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varo tarkoittaa, että lievä ruumiinvamma tai esinevahinko saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomautus on tärkeä tieto tuotteesta, tuotteen käsittelystä tai käsikirjan siitä osasta, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ammattihenkilöstö Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa käyttää laitetta ja suorittaa käyttöönoton. Tässä käsikirjassa mainittujen turvallisuusteknisten ohjeiden mukaisesti ammattitaitoista henkilöstöä ovat henkilöt, joilla on oikeus ottaa käyttöön, maadoittaa ja merkitä turvallisuustekniikan standardien mukaisia laitteita, järjestelmiä ja virtapiirejä. Määräysten mukainen käyttö Huomioitava seuraavaa:! Varoitus Laitetta saa käyttää vain katalogissa ja teknisessä selostuksessa mainituissa yksittäistapauksissa ja vain iemensin suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja -komponenttien yhteydessä. Tuotteen moitteeton ja turvallinen käyttö edellyttää asianmukaista kuljetusta, varastointia, asennusta ja johdotusta sekä huolellisia käyttötoimenpiteitä ja kunnossapitoa. Tavaramerkit IMATICR, IMATIC HMIR ja IMATIC NETR ovat IEMEN AG:n tavaramerkkejä. Tämän käsikirjan muut merkinnät voivat olla merkkejä, joiden käyttö kolmannen osapuolen tarkoituksiin voi loukata tekijänoikeuksia. Copyright iemens AG 1998 All rights reserved Tämän aineiston edelleenjakelu sekä monistus, sen sisällön hyödyntäminen ja siitä tiedottaminen ei ole sallittua, mikäli siitä ei ole selvästi sovittu. Rikkomukset johtavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti jos tuotteella on patentti tai GM-merkintä. iemens AG Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik (A&D) Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierungsysteme (A) Postfach 4848, D Nürnberg iemens Aktiengesellschaft Vastuuvapaus Olemme tarkastaneet tämän tuotteen sisällön yhtäpitävyyden kuvattuun laite- ja ohjelmistopuoleen nähden. Poikkeukset eivät kuitenkaan ole poissuljettuja, niin että emme takaa täydellistä yhdenmukaisuutta. Tämän tuotteen tiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Kiitämme etukäteen parannusehdotuksista. E iemens AG 1998 Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin. Tämä suomenkielinen versio on käännös vastaavasta alkuperäiskielisestä käsikirjasta. Tämän tuotteen julkaisun jälkeen on voinut tulla uusia komponentteja, tai niiden ominaisuudet ovat voineet muuttua. Tässä tapauksessa on syytä lisäksi tukeutua viimeisimpään saksan--/englanninkieliseen laitekäsikirjaan. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

3 Esipuhe Käsikirjan tarkoitus Tässä käsikirjassa olevat tiedot mahdollistavat 7-300:n toimintojen, toimintaselostusten sekä signaaliyksiköiden, virransyöttöyksiköiden ja liitäntäyksiköiden teknisten tietojen hakemisen käsikirjasta. Kuinka näiden yksiköiden avulla luodaan 7-300, M7-300 tai ET 200M, siis esimerkiksi asennetaan ja johdotetaan nämä yksiköt, on selostettu vastaavassa järjestelmän asennusta koskevassa käsikirjassa. Käyttäjät Tässä referenssikäsikirjassa kuvataan 7-300:n yksiköitä, joita käytetään 7-300:ssa, M7-300:ssa ja ET 200M:ssä. e koostuu 7-300:n signaaliyksiköiden, virransyöttöyksiköiden ja liitäntäyksiköiden tiedoista. Muutokset edelliseen versioon Referenssikäsikirjan yksikkötiedot edelliseen versioon nähden on tehty seuraavia muutoksia: Kappale 1.7 IMATIC Outdoor yksiköt laajennetuissa ympäristöolosuhteissa käytettäväksi on uusi Kappale 9 IMATIC TOP connect TPA on uusi euraavat signaaliyksiköt on otettu mukaan uusina yksikköinä: -- M 321; DI 32 x AC 120 V -- M 322; DO 32 x AC120 V/1.0 A -- M 322;D0I 8 x Rel. AC 230V/5A -- M 331; AI 8 x 16Bit -- M 332; A0 4 x 16Bit -- M 334; AI 4/A0 2 x 12Bit -- PO-tuloyksikkö M 338 Huomautus: Tämän yksikkötiedot --referenssikäsikirjan edellisen version tunnistaa alaviitteen numerosta: EWA 4NEB x. Nykyinen numero on: EWA 4NEB x 01. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot iii

4 Esipuhe Normit ja hyväksynnät täyttää IEC:n 1131, osan 2 vaatimukset ja kriteerit täyttää CE-tunnuksen vaatimukset :lle on CA:n, UL:än ja FM:n hyväksynnät. Yksityiskohtaista tietoa hyväksynnästä ja normeista on kappaleessa 1.1. iv Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

5 Esipuhe ijoitus informaatiodokumentoinnissa Tämä käsikirja on osa 7-300:n, M7-300:n ja ET 200M:n dokumentointia. Järjestelmä Dokumentointipaketit Automaatiojärjestelmä rakenne, CPU:n tiedot Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300; yksikkötiedot Operaatiolista M7-300 Automaatiojärjestelmä M7-300 rakenne, CPU:n tiedot Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300; yksikkötiedot ET 200M Hajautettu periferialaite ET 200M Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300; yksikkötiedot CD-ROM Huomautus: Koko IMATIC 7-dokumentointi on lisäksi saatavana IMATIC 7 --kokoelmana CD-ROM:illa. Hakuapu käsikirjaan Erityistietojen nopeaa hakua varten varten on käsikirjassa seuraavat aputoiminnat: Käsikirjan alussa on täydellinen sisällysluettelo ja luettelo kuvista ja taulukoista, jotka ovat käsikirjassa. Kappaleissa on joka sivun vasemmassa sarakkeessa infoa, joka antaa yleiskuvan kappaleen sisällöstä. Liitteiden lisäksi on sanasto, jossa on määritelty käsikirjassa käytetyt tärkeät erityiskäsitteet. Käsikirjan lopussa on ykstyiskohtainen hakusanaluettelo, joka mahdollistaa halutun tiedon nopean saannin. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot v

6 Esipuhe Teknisten arvojen määritteet Yksikkötiedoissa on ilmoitettu muutamia teknisiä arvoja attribuutein. Kyseiset teknisten arvojen attribuutit tarkoittavat: Attribuutti minimi/maksimi tyypillisesti Merkitys Minimi/maksimiarvo esittää IEMENin takaamaa raja- tai toiminta--arvoa. Tätä arvoa ei saa alittaa tai ylittää muita toimintaraja--arvoja käytettäessä. Käyttäjä ei saa alittaa tai ylittää tätä arvoa. Tyypillinen arvo ilmenee nimellisehtojen kohdalla ja ympäristölämpätilan ollessa 25 C. Rakenneosien toleranssit mahdollistavat tyypillisen arvon ylitykset tai alitukset. n. N. -arvolla ilmaistaan pyöristetty arvo, esimerkiksi yksikön paino. ilman attribuuttia Arvot, joissa ei ole määrettä ovat nimellisarvoja eivätkä ne ole toleranssin sisällä olevia suureita. Lisätuki Mikäli käsikirjassa kuvattujen tuotteiden käytöstä on kysyttävää, voi kääntyä iemensin vastaavan toimialan puoleen. Helpottaaksemme IMATIC 7 -automaatiojärjestelmään tutustumista, pidämme kursseja tästä aiheesta. Kurssitietoja saa iemens Osakeyhtiöstä, puh (vaihde). vi Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

7 isältö Esipuhe 1 Yleiset tekniset arvot 1.1 Normit ja hyväksynnät yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus Kuljetus- ja varastointiehdot; yksiköt ja puskuriparistot :n käytön mekaaniset ja ilmastolliset ympäristöolosuhteet Tiedot eristyskoestuksista, suojausluokasta ja --asteesta :n nimellisjännitteet IMATIC Outdoor--yksiköt Virransyöttöyksiköt 2.1 Virransyöttöyksikkö P 307; 2 A Virransyöttöyksikkö P 307; 5 A Virransyöttöyksikkö P 307; 10 A Digitaaliyksiköt 3.1 Digitaaliyksiköt M 321; DI 32 DC 24V M 321; DI 16 DC 24V M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä M 321; DI 16 DC 24V; M-lukeva M 321; DI 16 AC120V M 321; DI 8 AC120/230V M 321; DI 32 AC120 V Digitaalilähtöyksiköt M 322; DO 32 DC 24V/0,5 A M 322; DO 16 DC 24V/0.5A M 322; DO 8 DC 24V/0.5A; diagnoosikeskeytyksellä M 322; DO 8 DC 24V/2A M 322; DO 16 AC 120 V/1 A M 322; DO 8 AC 120/230 V/2 A M 322; DO 32 AC 120 V/1,0 A Relelähtöyksiköt M 322; DO 16 Rel. AC 120 V M 322; DO 8 Rel. AC230V M 322; DO 8 Rel. AC230V/5A Digitaalitulo-/lähtöyksiköt M 323; DI16/DO16 DC 24 V/0,5 A Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot i

8 isällysluettelo M 323; DI8/DO8 DC 24 V/0,5 A Analogiyksiköt 4.1 Analogiarvon esitys Analogitulo- ja -lähtöarvojen analogiarvon esitys Analogitulojen mittausalueiden analogiarvon esitys Analogilähtöjen lähtöalueiden analogiarvon esitys Mittausarvoantureiden ja kuormien/toimilaitteiden liitäntä analogiyksiköihin Mittausarvoantureiden liitäntä analogituloihin Termoelementtien asennus Jännite- ja virta--anturien sekä vastustermometrien liitäntä Kuormien/toimilaitteiden liitäntä analogilähtöihin Analogiyksiköiden käytön perusteet Analogitulokanavien muunnos- ja sykliajat Analogilähtökanavien muunnos-, sykli-, nousu- ja vasteajat Analogitulokanavien mittauslajin ja mittausalueiden asetus Analogiyksiköiden parametrit Analogiyksiköiden diagnoosi Analogiyksiköiden keskeytykset Analogiyksiköiden toiminta Analogituloyksikkö M 331; AI 8 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 331; AI 8 12Bit Käyttöönotto; M 331; AI 8 12Bit Mittauslajit ja mittausalueet; M 331; AI 8 12Bit Analogituloyksikkö M 331; AI 8 16Bit Analogituloyksikön M 331; AI 8 16 Bit käyttöönotto Analogituloyksikön M 331 mittauslajit ja mittausalueet; AI 8 16 Bit Analogituloyksikkö M 331; AI 2 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 331; AI 2 12Bit Käyttöönotto; M 331; AI 2 12Bit Mittauslajit ja mittausalueet; M 331; AI 2 12Bit Analogilähtöyksikkö M 332; AO 4 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 332; AO 4 12Bit Käyttöönotto; M 332; AO 4 12Bit Lähtöalueet; M 332; AO 4 12Bit Analogilähtöyksikkö M 332; AO 2 12Bit Ominaisuudet ja tekniset arvot; M 332; AO 2 12Bit Käyttöönotto; M 332; AO 2 12Bit Lähtöalueet; M 332; AO 2 12Bit Analogilähtöyksikkö M 332; AO4 16 Bit Analogilähtöyksikön M 332; AO 4 16 Bit ominaisuudet Analogilähtöyksikön M 332; AO 4 16 Bit lähtöalueet Analogitulo-/lähtöyksikkö M334;AI4/AO2 8/8Bit ii Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

9 isällysluettelo Ominaisuudet ja tekniset arvot;m334;ai4/ao2 8/8Bit Käyttöönotto; M 334; AI 4/AO 2 8/8Bit Mittaus- ja lähtölaji; M 334; AI 4/AO 2 8/8Bit Analogitulo-/lähtöyksikkö M334;AI4/AO2 12Bit Käyttöönotto; M Analogiarvon esitys Parametrit Muut signaaliyksiköt 5.1 imulaattoriyksikkö M 374; IN/OUT Paikavarausyksikkö DM PO-tuloyksikkö M Liitäntäkuva Toimintatapa; M Freeze--toiminta Parametrointi Tietojenkäsittely Diagnoosi--ilmoitukset; M Tekniset arvot Konfigurointi-- ja parametrointisähke Liitäntäyksiköt 6.1 Liitäntäyksikkö IM Liitäntäyksikkö IM Liitäntäyksikkö IM R 485-toistin Käyttöalue ja ominaisuudet Tekniset arvot IMATIC TOP connect 8.1 Käyttöalueet ja komponentit; IMATIC TOP connect Liitinten sijoitus liitinlohkon johdottamista varten Johdotusohjeet liitinlohkolle ja etupistokemoduulille Ruuviliitintekniikka tai jousiliitintekniikka Liitäntäkaapelin veto Etupistokemoduulin ja liitinlohkon johdotus Digitaaliyksiköiden johdotus IMATIC TOP connectilla IMATIC TOP connect TPA Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot iii

10 isällysluettelo A B C D E F ignaaliyksiköiden parametrit A.1 ignaaliyksiköiden parametrointiperiaate käyttäjäohjelmassa... A-2 A.2 Digitaalituloyksiköiden parametrit... A-3 A.3 Digitaalilähtöyksiköiden parametrit... A-5 A.4 Analogituloyksiköiden parametrit... A-7 A.5 Analogilähtöyksiköiden parametrit... A-11 ignaaliyksiköiden diagnoositiedot Mittakuvat C.1 Asennuskiskojen mittakuvat... C-2 C.2 Virransyöttöyksiköiden mittakuvat... C-9 C.3 Liitäntäyksiköiden mittakuvat... C-14 C.4 ignaaliyksiköiden mittakuvat... C-17 C.5 Lisätarvikkeiden mittakuvat... C yksiköiden tarvikkeet ja varaosat ähköstaattisesti herkkien yksiköiden käsittelyohje (ED) E.1 Mitä ED tarkoittaa?... E-2 E.2 Henkilöiden sähköstaattinen varaus... E-3 E.3 Perusteelliset suojatoimenpiteet staattisen sähkön purkauksia vastaan... E-4 Lyhenneluettelo anasto Indeksi iv Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

11 isällysluettelo Kuvat 2-1 Virransyöttöyksikön P 307; 2 A liitäntäkuva Virransyöttöyksikön P 307; 2 A periaatekuva Virransyöttöyksikön P 307; 5 A liitäntäkuva Virransyöttöyksikön P 307; 5 A periaatekuva Virransyöttöyksikön P 307; 10 A liitäntäkuva Virransyöttöyksikön P 307; 10 A periaatekuva Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 32 DC 24V Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 DC 24V Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Redundantin anturisyötön liitäntäkuva Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 DC 24V; M-lukeva Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 16 AC 120V Liitäntä-- ja periaatekuva M 321; DI 8 AC120/230V Liitäntä- ja periaatekuva; digitaalinen tuloyksikkö M 321; DI 32 AC120 V Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 32 DC 24V/0,5 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 16 DC24V/0,5A Liitäntäkuva; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Periatekuva; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 DC 24/2A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 16 AC 120V/1 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 AC 120/230 V/2 A Liitäntä- ja periaatekuva; digitaalinen lähtöyksikkö M 322; D0 32 AC120 V/1.0 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 16 REL. AC120V Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 REL. AC230V Liitäntä-- ja periaatekuva M 322; DO 8 Rel. AC230V/5A Liitäntä-- ja periaatekuva M 323; DI 16/DO 16 DC 24 V/0,5 A Liitäntä-- ja periaatekuva M 323; DI 8/DO 8 DC 24 V/0,5 A Eristettyjen mittausarvoanturien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Eristettyjen mittausarvoanturien liitäntä potentiaalisidottuun analogituloyksikköön Eristämättömien mittausarvoanturien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot v

12 isällysluettelo 4-4 Eristämättömien mittausarvoanturien liitäntä potentiaalisidottuun analogituloyksikköön Termoelementtien rakenne Termoelementtien liitäntä ulkoisella kompensaatiorasialla potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Termoelementtien liitäntä sisäisellä kompensaatiolla potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Jänniteanturien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön johdin-mittamuuntimien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön johdin-mittamuuntimien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Vastustermometrien liitäntä potentiaalierotettuun analogituloyksikköön Kuormien liitäntä potentiaalisesti erotetun analogilähtöyksikön virtalähtöön Kuormien liitäntä potentiaalisidottuun analogilähtöyksikköön Kuormien 4-johdinliitäntä potentiaalisesti erotetun analogilähtöyksikön jännitelähtöön Kuormien 2-johdinliitäntä potentiaalisesti sidotun analogilähtöyksikön jännitelähtöön Analogituloyksikön sykliaika Analogilähtöyksikön sykliaika Analogilähtökanavien vasteaika Mittausaluemoduulin merkinnät Mittausaluemoduulien haku analogituloyksiköstä M 331; AI 8 12Bit Mittausaluemoduulien asetus analogituloyksikköön M 331; AI 8 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva M 331; AI 8 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, analogituloyksikkö M 331; AI 8 16 Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, M 331; AI 2 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, M 332; AO 4 12Bit Liitäntä-- ja periaatekuva, M 332; AO 2 12Bit Analogi-lähtöyksikön periaatekuva, M 332; AO 4 16 Bit Liitäntä-- ja periaatekuva M 334; AI 4/AO 2 8/8Bit Liitäntä-- ja periaatekuva M M 334:n parametrien tietue imulaattoriyksikkö M 374; IN/OUT 16 edestä Paikanvarausyksikkö DM 370 kytkimen ollessa asennossa osoitteen asetus Liitäntäyksikkö IM 360 edestä Liitäntäyksikkö IM 361 edestä Liitäntäyksikkö IM 365 edestä R 485-toistin R 485-toistimen periaatekuva IMATIC TOP connect Etupistokemoduuli 32kanavaisille yksiköille vi Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

13 isällysluettelo 8-3 Liitinlohko jousiliitintekniikalla Jousiliitintekniikan periaate Nauhakaapelin liittäminen pistokkeeseen Välikaapelin liittäminen liitinlohkoon Digitaaliyksikön johdotus 1-johdin-käynnistimen liitinlohkoon Digitaaliyksikön johdotus 3-johdin-käynnistimen liitinlohkoon A-yksikön liitinlohkon johdotus Liitinten järjestys analogiyksikössä TPA Liitäntäesimerkki Liitinlohko TPA vaippalevyllä A-1 Digitalituloyksiköiden parametrien tietue 1... A-4 A-2 Digitaalilähtöyksiköiden parametrien tietue 1... A-6 A-3 Analogituloyksiköiden parametrien tietue 1... A-8 A-4 Analogilähtöyksiköiden parametrien tietue 1... A-12 B-1 Diagnoosidatan tavut 0 ja 1... B-2 B-2 Diagnoosidatan tavut 2 ja 3... B-3 B-3 Diagnoosidatan tavut B-4 B-4 M 331:n analogitulokanavan diagnoositavu... B-5 B-5 M 332:n analogilähtökanavan diagnoositavu... B-5 B-6 Digitaalitulokanavan diagnoositavu, M 321; DI 16 DC 24V... B-6 B-7 Analogilähtökanavan diagnoositavu... B-6 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-2 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-3 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-3 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-4 C-5 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 160 mm... C-4 C-6 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 482,6 mm... C-5 C-7 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 530 mm... C-5 C-8 Asennuskiskon mittakuva, standardileveys 830 mm... C-6 C mm:n asennuskiskon mittakuva... C-6 C-10 Yhteinen mittakuva asennuskiskosta irrotus ja paikalleen pano, jossa aktiivinen väylämoduuli, yksikkö ja Ex-väliseinä... C-7 C-11 Aktiivisten väylämoduulien mittakuva... C-8 C-12 Virransyöttöyksikkö P 307; 2 A... C-9 C-13 Virransyöttöyksikkö P 307; 5 A... C-10 C-14 Virransyöttöyksikkö P 307; 10 A... C-11 C-15 Virransyöttöyksikön P 307; 5 A mittakuva, jossa CPU 313/314/315/315-2 DP, edestä... C-12 C-16 Virransyöttöyksikön P 307; 5 A mittakuva, jossa CPU 313/314/315/315-2 DP, sivulta... C-13 C-17 Liitäntäyksikkö IM C-14 C-18 Liitäntäyksikkö IM C-15 C-19 Liitäntäyksikkö IM C-16 C-20 ignaaliyksikkö... C-17 C-21 2 signaaliyksikköä vaippaliittimellä... C-18 C-22 IMATIC TOP connect, 3rivinen... C-19 C-23 IMATIC TOP connect, 2rivinen... C-19 C-24 IMATIC TOP connect, 1rivinen... C-20 C-25 R 485-toistin normiasennuskiskolla... C-20 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot vii

14 isällysluettelo C-26 R 485-toistin asennuskiskolla... C-21 E-1 ähköstaattiset jännitteet, joille käyttäjät voivat altistua... E-3 Taulukot :n nimellisjännitteet Poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa käytettävät yksiköt Virransyöttöyksikön P 307; 2 A reaktio poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa Virransyöttöyksikön P 307; 5 A reaktio poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa Virransyöttöyksikön P 307; 10 A reaktio poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa taattiset ja dynaamiset parametrit; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Parametrien järjestys 16 digitaalituloon nähden; M 321; DI 16 DC24 V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Parametrit; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Tulosignaalin viiveajat; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitus; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitukset sekä niiden virheiden syyt ja aputoimenpiteet CPU:n käyttötilasta ja syöttöjännitteestä L+ riippuvat tuloarvot; M 321; DI 16 DC 24V; prosessi- ja diagnoosikeskeytyksellä taattiset ja dynaamiset parametrit; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Parametrit; M 322; DO 8 DC 24 V/0,5 A; diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitus; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Diagnoosi--ilmoitukset sekä niiden virheiden syyt ja aputoimenpiteet CPU:n käyttötilasta ja syöttöjännitteestä L+ riippuvat lähtöarvot; M 322; DO 8 DC 24V/0,5A; diagnoosikeskeytyksellä Analogiarvon esitys bitin- ja 12-bitin-analogiarvon bittimalli (esimerkki) Analogiarvojen mahdollinen tarkkuus Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (jännitemittausalueet) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausalueen esitys (jännite- ja virtamittausalueet) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausalueen esitys (jännite- ja virtamittausalueet) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (vastusanturi) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue standardi, Pt 100) viii Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

15 isällysluettelo 4-9 Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue klimaattinen, Pt 100) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue standardi, Ni 100) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue klimaattinen, Ni 100) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi K) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi N) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi J) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi E) Analogituloyksikön digitalisoidun mittausarvon esitys (lämpötila--alue, tyyppi L) Analogilähtöyksiköiden analogisen lähtöalueen esitys (jännitelähtöalueet) Analogilähtöyksiköiden analogisten lähtöalueiden esitys (virtalähtöalueet) Analogituloyksiköiden parametrit Analogilähtöyksiköiden parametrit Analogituloyksiköiden diagnoosi--ilmoitus Analogituloyksiköiden diagnoosi--ilmoitukset sekä mahdollisten virheiden syyt aputoimenpiteet Analogilähtöyksiköiden diagnoosi--ilmoitus Analogilähtöyksiköiden diagnoosi--ilmoitukset sekä mahdolliset virheiden syyt ja aputoimenpiteet Analogitulo-/lähtöarvojen riippuvuudet CPU:n käyttötilasta ja syöttöjännitteestä L Analogiyksiköiden käyttäytyminen arvoalueella analogituloarvon sijainnista riippuen Analogiyksiköiden käyttäytyminen arvoalueella analogilähtöarvon sijainnista riippuen Analogitulokanavien järjestys M 331; AI 8 12Bit kanavaryhmittäin Oletusasetukset M 331; AI 8 12Bit mittausaluemoduuleilla Jännitemittauksen mittausalueet johdin- ja 4-johdin-mittamuuntimien virtamittauksen mittausalueet Vastusmittausten mittausalueet Lämpötilamittauksen mittausalueet Analogituloyksikön kanavien järjestys M 331; AI 8 16 Bit kanavaryhmittäin Virta- ja jännitemittauksen mittausalueet Minimit mahdolliset yli-/alivuoto-raja--arvot Oletusasetukset M 331; AI2 12Bit mittausaluemoduulilla Jännitemittauksen mittausalueet johdin- ja 4-johdin-mittamuuntimien virtamittauksen mittausalueet Vastusmittausten mittausalueet Lämpötilamittauksen mittausalueet Lähtöalueet M 332; AO 4 12Bit Lähtöalueet M 332; AO 2 12Bit Virta- ja jännitelähtöalueet Analogiarvon esitys Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot ix

16 isällysluettelo 4-46 Digitalisoidun mittausarvon esitys, mittausalueet 10 kw ja V Digitalisoidun mittausarvon esitys, lämpötila--alue klimaattinen, Pt Analogisen lähtöalueen esitys, V Häiriötaajuuden vaimennuskoodaukset Analogitulojen mittausalueiden koodaukset Lähtöalueiden koodaukset Paikanvarausyksikön DM 370 kytkimen asentojen merkitys egmentin maksimi johdinpituus Kahden liittyjän välinen maksimi johdinpituus R 485-toistimen kuvaus ja toiminnat (tilausnumero 6E AA00-0XA0) R 485-toistimen tekniset arvot napaisen D-pistokkeen (PG/OP-liitin) nastojen sijoitus IMATIC TOP connect--komponentit Lattakaapeliliitäntöjen järjestys 32kanavaisten yksiköiden osoitetavuihin nähden IMATIC TOP connect--komponenttien valinta johdin-käynnistimien liitinten sijoitus liitinlohkossa A-yksiköiden liitinten sijoitus liitinlohkossa johdin-liitännän liitinten sijoitus liitinlohkossa Etupistokemoduulin johdotus IMATIC TOP connectin liitäntäohjeita 1-johdin-käynnistimille IMATIC TOP connectin liitäntäohjeita 3-johdin-käynnistimille IMATIC TOP connectin liitäntäohjeita 2-A-yksiköille IMATIC TOP connect TPAn komponentit TPAn monistusliittimet A-1 Digitaalituloyksiköiden parametrit... A-3 A-2 Digitaalilähtöyksiköiden parametrit... A-5 A-3 Analogituloyksiköiden parametrit... A-7 A-4 Analogituloyksiköiden häiriötaajuuden vaimennuksen koodaukset... A-9 A-5 Analogituloyksiköiden mittausalueiden koodaukset... A-9 A-6 Analogilähtöyksiköiden parametrit... A-11 A-7 Analogilähtöyksiköiden lähtöalueiden koodaukset... A-13 B-1 Yksikköluokkien tunnukset... B-2 D-1 Tarvikkeet ja varaosat... D-1 x Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

17 Yleiset tekniset arvot 1 Mitä ovat yleiset tekniset arvot? Yleiset tekniset arvot sisältävät ne normit ja koestusarvot, jotka laitteella jo ovat ja jotka se täyttää tai joiden koestuskriteerien mukaan on testattu. isältö Tämä kappale sisältää: Kappale isältö ivu 1.1 Normit ja hyväksynnät yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus yksiköiden ja puskuriparistojen kuljetus- ja varastointiehdot laitteen käytön mekaaniset ja ilmastolliset ympäristöolosuhteet 1.5 Tiedot eristyskoestuksesta, suojausluokasta ja --asteesta :n nimellisjännitteet IMATIC Outdoor--yksiköt Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-1

18 Yleiset tekniset arvot 1.1 Normit ja hyväksynnät Johdanto Tässä kappaleessa on tietoa 7-300:n yksiköiden ja komponenttien tärkeimmistä normeista, joiden kriteerejä noudattaa ja 7-300:n hyväsynnästä. IEC 1131 Automaatiolaite täyttää normin IEC 1131, osan 2 asettamat vaatimukset ja kriteerit. CE-tunnus Tuotteemme täyttävät seuraavat EU-direktiivit ja suojausmääräykset sekä ne harmonisoidut eurooppalaiset normit (EN), jotka EU on ilmoittanut virallisissa lehdissään muistiohjelmoitaville ohjauksille: 89/336/EWG ähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC -direktiivi) 73/23/EWG Tietyllä jännitevälillä käytettävät sähkölaitteet (alijännitettä koskeva direktiivi) EU --yhdenmukaisuutta ylläpitää asianomaisille viranomaisille: iemens Aktiengesellschaft Bereich Automatisierungstechnik A&D A E 4 Postfach 1963 D Amberg 1-2 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

19 Yleiset tekniset arvot Käyttöalue IMATIC-tuotteet on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Käyttöalue Vaatimukset Häiriösäteily Häiriökestoisuus Teollisuus EN : 1993 EN : 1995 Mikäli järjestelmää käytetään asuinalueilla, tulee häiriösäteilyn osalta varmistaa normin EN mukainen raja--arvoluokka B. Toimenpiteet raja--arvoluokan B häiriötason saavuttamiseksi: :n asennus maadoitettuihin kytkentäkaappeihin/--rasioihin uodinten käyttö syöttöjohdoissa UL-lupa UL-Recognition-Mark Underwriters Laboratories (UL) tandard UL 508, File Nr CA-lupa CA-Certification-Mark Canadian tandard Association (CA) tandard C22.2 No. 142, File Nr. LR FM-lupa Factory Mutual Approval tandard Class Number 3611, Class I, Division 2, Group A, B, C, D.! Varoitus aattaa esiintyä henkilö-- ja esinevahinkoja. Räjähdysherkillä alueilla saattaa esiintyä henkilö-- ja esinevahinkoja, jos pistokeliittimet irroitetaan laitetta käytettäessä. Pistokeliittimiä irroitettaessa on 7-300:sta katkaistava aina virta räjähdysherkillä alueilla. UL, CA, FM-lupa IMATIC Outdoor -yksiköille IMATIC Outdoor--yksiköille on anottu poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa tapahtuvaa käyttöä varten UL-, CA-, FM-luvat. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-3

20 Yleiset tekniset arvot yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus Määrittely ähkömagneettinen yhteensopivuus on sähköisen asennuksen kyky toimia sähkömagneettisessa ympäristössään tyydyttävästi sitä häiritsemättä yksiköt täyttävät mm. myös eurooppalaiset EMC-vaatimukset. euraavassa esitetään yksiköiden häiriökestoisuus ja sähköisen häirinnän arvot. Impulssimuotoiset häiriösuureet euraavassa taulukossa on esitetty yksiköiden sähkömagneettinen yhteensopivuus suhteessa impulssimuotoisiin häiriösuureisiin. Edellytyksenä on, että 7-300/M7-300/ET 200M--järjestelmät vastaavat sähköisestä rakenteesta annettuja tietoja ja ohjeita. Impulssimuotoiset häiriösuureet koestettu vastaa tarkkuusastetta ähköstaattinen purkaus IEC (DIN VDE 0843 osa 2) Burst-impulssit (nopeat lyhytkestoiset häiriösuureet) IEC (DIN VDE 0843 osa 4) Energiapitoinen yksittäisimpulssi (urge) IEC (DIN VDE 0839 osa 10) Ulkoinen suojauskytkentä tarpeen (katso käsikirja Automaatiojärjestelmä 7-300, rakenne, CPU:n tiedot, kapp. alama-- ja ylijännitesuojaus ) epäsymmetrinen liitäntä symmetrinen liitäntä 8kV 4kV 2 kv (syöttöjohto) 2 kv (signaalijohdin) 3 (ilmak.purk.) 2 (kosk.purk.) 2 kv (syöttöjohto) 2 kv (signaalijohdin/ datajohdin) 3 1 kv (syöttöjohto) 1 kv (signaalijohdin/ datajohdin) Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

21 Yleiset tekniset arvot inimuotoiset häiriösuureet Laitteen suurtaajuinen säteily ENV:n mukaan (vastaa IEC:tä 801-3): ähkömagneettinen korkeataajuuskenttä, amplitudimoduloitu MHz V/m % AM (1 khz) ähkömagneettinen korkeataajuuskenttä, pulssimoduloitu MHz V/m % ED Hz toistotaajuus Korkeataajuuskytkentä signaali- ja datajohtoihin jne. ENV:n mukaan (vastaa IEC:tä 801-6), korkeataajuus, epäsymmetrinen, amplitudimoduloitu -- 0, MHz V tehoarvo, moduloimaton % AM (1 khz) Ω lähdeimpedanssi Häiriösäteilyjen emissio ähkömagneettisten kenttien häiriösäteily EN:n mukaan: Raja--arvoluokka A, ryhmä MHz <30dB(μV/m)Q MHz <37dB(μV/m)Q mitattuna 30 m:n etäisyydeltä Häiriösäteily verkko-vaihtovirtasyötöllä EN:n mukaan: Raja--arvoluokka A, ryhmä 1. 0, ,5 MHz <79dB(μV)Q <66dB(μV)M 0, MHz <73dB(μV)Q <60dB(μV)M MHz <73dB(μV)Q <60dB(μV)M Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-5

22 Yleiset tekniset arvot yksiköiden ja puskuriparistojen kuljetus- ja varastointiehdot yksiköt yksiköt ylittävät IEC:n 1131, osan 2 mukaiset kuljetus- ja varastointiehdot. euraavat tiedot pätevät yksiköille, joita kuljetetaan tai varastoidaan alkuperäispakkauksessa. Ominaisuus Vapaa pudotus Lämpötila Ilmanpaine Ilman suhteellinen kosteus allittu alue 1m _C _C hpa (vastaa korkeutta m) %, ilman kondensointia Puskuriparistojen kuljetus Puskuriparistot on mahdollisuuksien mukaan kuljetettava alkuperäispakkauksessa. On otettava huomioon vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Puskuriparistossa on n. 0,25g litiumia. Huomautus: Puskuriparisto on määritelty lentorahdin vaarallisuusluokkaan 9. Puskuriparistojen varastointi Puskuriparistot säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa. Puskuriparistoja voidaan varastoida 5 vuoden ajan.! Varoitus Puskuriparistot ovat tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Vakavan loukkaantumisen vaara on olemassa, jos niitä kuumennetaan tai vaurioitetaan! Puskuriparistot varastoidaan kuivassa ja viileässä. 1-6 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

23 Yleiset tekniset arvot laitteen käytön mekaaniset ja ilmastolliset ympäristöolosuhteet Käytön ehdot on tarkoitettu ilmastolta suojattuun, kiinteään käyttöön. Käyttöehdot vastaavat IEC:n mukaista ohjetta täyttää luokan 3C3 DINin EN mukaiset käyttöehdot (käytetään paikoissa, joissa liikenne on vilkasta ja kemiallisia päästöjä päästävien teollisuuslaitosten välittömässä läheisyydessä). Mihin laitetta ei saa asentaa laitetta ei saa asentaa ilman lisätoimenpiteitä paikkaan, jossa on korkea ionisoiva säteily paikkaan, jossa on vaikeat käyttöolosuhteet; esim. -- pölyn muodostus -- vahingollisia höyryjä tai kaasuja. laitteisiin, joissa tarvitaan erityistä valvontaa, kuten esim. -- hissit -- erityisen vaarallisissa tiloissa olevat sähkölaitteet. Yksi lisätoimenpiteistä laitteen käytön kannalta voi olla esim. sen asentaminen kaappiin. Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-7

24 Yleiset tekniset arvot Ilmastolliset ympäristöolosuhteet laitetta saa käyttää seuraavien ilmastollisten ympäristöolosuhteiden vallitessa: Ympäristöolosuhteet Käyttöalueet Huomautukset Lämpötila: Vaakasuora asennus: Pystysuora asennus: _C _C Ilman suhteellinen kosteus %, Ilman kondensaatiota, vastaa suht. kosteutta (RH)-vaativuusaste 2 IEC:n mukaan Ilmanpaine hpa vastaa korkeutta m Ilmassa olevat vahingolliset aineet O 2 : < 0,5 ppm; uht.kosteus < 60 %, ei kastetta H 2 : < 0,1 ppm; uht.kosteus < 60 %, ei kastetta -- Koestus: 10 ppm; 4 päivää 1 ppm; 4 päivää Mekaaniset ympäristöolosuhteet yksiköiden mekaaniset ympäristöolosuhteet on esitetty seuraavassa taulukossa sinimuotoisen värähtelyn mukaan. Taajuusalue (Hz) pysyvä hetkellinen 10 f 58 0,0375 mm:n amplitudi 0,075 mm:n amplitudi 58 f 150 0,5 g:n vakiokiihtyvyys 1 g:n vakiokiihtyvyys 1-8 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

25 Yleiset tekniset arvot Värähtelyjen redusointi Mikäli laite altistuu suuremmille sysäyksille tai värähtelyille, on kiihtyvyyttä ja amplitudia redusoitava sopivilla toimenpiteillä. uosittelemme asennusta tärinää vaimentavalle materiaalille (esim. jouset) Mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestus euraavassa taulukossa on tietoa mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestusarvoista. Koestus... Koestusnormi Huomautukset Värähtelyt ysäys Värähtelykoestus IEC:n68osan2-6mukaan (sini) ysäyskoestus IEC:n68osan2-27 mukaan Värähtelylaji: Taajuusvirtaukset 1 oktaavi/minuutti muunnosnopeudella. 10 Hz f 58 Hz, vakio amplitudi 0,075 mm 58 Hz f 150 Hz, vakio kiihtyvyys 1 g Värähtelyn kesto: 10 taajuusvirtausta akselia kohden jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa. ysäyslaji: Puolisini ysäyksen voimakkuus: 15 g maksimiarvo, 11 ms kesto ysäyssuunta: 3 sysäystä aina +/-- suuntaan jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-9

26 Yleiset tekniset arvot 1.5 Tiedot eristyskoestuksesta, suojausluokasta ja -asteesta Koestusjännitteet Eristyslujuus osoitetaan kappalekoestuksessa seuraavilla IEC:n 1131 osan 2 mukaisilla koestusjännitteillä: Virtapiirit nim.jännitteellä U e toisia virtapiirejä tai maata vastaan 0V<U e 50 V Koestusjännite DC 500 V 100 V < U e 300 V AC (2 U N ) V Esimerkki 230 V AC:n koestusjännite on yo. taulukon kaavan mukaan 1460 V AC. uojausluokka uojausluokka I IEC:n 536 (VDE 0106, osan 1 mukaan), ts. asennuskiskolle vaaditaan suojajohdin! Vierasosa- ja vesisuoja uojauslaji IP 20 IEC:n 529 mukaan, ts. suoja standardikoesormien kosketusta vastaan. Lisäksi: uojattu läpimitaltaan 12,5 mm:n vierasosia vastaan. Ei erityistä vesisuojaa Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

27 Yleiset tekniset arvot :n nimellisjännitteet Käytettävät nimellisjännitteet laite tai sen eri yksiköt toimivat eri nimellisjännitteillä. Taulukossa 1-1 on esitetty 7-300:n nimellisjännitteet ja vastaavat toleranssialueet. Taulukko :n nimellisjännitteet Nimellisjännite DC 24 V AC 120 V AC 230 V Toleranssialue DC 20, ,8 V DC V DC V Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-11

28 Yleiset tekniset arvot 1.7 IMATIC Outdoor -yksiköt IMATIC Outdoor--yksiköt ovat yksiköitä, joita voidaan käyttää poikkeuksellisten ympäristöolosuhteiden vallitessa. Poikkeukselliset ympäristöolosuhteet tarkoittavat: käytettävissä C C:ssa hetkellinen, lyhytkestoinen kondensaatio sallittu kohonnut mekaaninen rasitus sallittu Vertailu standardi -yksiköihin Toimintalaajuudeltaan ja teknisiltä arvoiltaan IMATIC-Outdoor-yksiköt ovat vastaavia standardi -yksiköiden yksiköitä. Ilmastolliset ja mekaaniset ympäristöolosuhteet sekä niiden koestus ovat muuttuneet. IMATIC-Outdoor-yksiköillä on oma tilausnumero (katso taulukko 1-2) TEP 7:ssä tapahtuva projektisuunnittelu Onko Teillä TEP 7-versio, jossa IMATIC Outdoor--yksiköt eivät ole mukana laiteluettelossa? Projektoidaan laitos yksinkertaisesti vastaavilla standardi -yksiköillä (katso taulukko 1-2) Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

29 Yleiset tekniset arvot Yksiköt Taulukossa 1-2 on lueteltu kaikki yksiköt, jotka täyttävät poikkeukselliset ympäristöolosuhteet. Taulukossa on lisäksi projektointiapuna vastaavan standardi -yksikön tilausnumero. Tämän yksikön kohdalta voidaan lukea kuvaus ja tekniset arvot. Taulukko 1-2 Poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa käytettävät yksiköt IM IM FO CPU DP CPU 312 CPU 314 CPU 314 IFM Yksikön tyyppi Poikkeuksellisissa ympäristöolosuhteissa käytettävä IMATIC Outdoor-yksikkö 6E AA82-0XB0 6E AB80-0XB0 6E AF82-0AB0 6E AC81-0AB0 6E AE83-0AB0 6E AE83-0AB0 tilausnumerosta... lähtien tandardi -yksikkö 6E AA02-0XB0 6E AB00-0XB0 6E AF02-0AB0 6E AC01-0AB0 6E AE03-0AB0 6E AE03-0AB0 IM 365 6E BA81-0AA0 6E BA01-0AA0 Digitaalituloyksikkö M 321; DI 16 DC 24V M 321; DI 32 DC 24V M 321; DI 16 DC 24V M 321; DI 8 AC 120/230V Digitaalilähtöyksikkö M 322; DO 16 DC 24V/0.5A M 322; DO 8 Rel. AC 230V/5A M 322; DO 32 DC 24V/0,5A M 322; DO 8 AC 120/230V/2A 6E BH81-0AA0 6E BL80-0AA0 6E BH80-0AA0 6E FF81-0AA0 6E BH81-0AA0 6E HF80-0AA0 6E BL80-0AA0 6E FF81-0AA0 6E BH01-0AA0 6E BL00-0AA0 6E BH00-0AB0 6E FF01-0AB0 6E BH01-0AA0 6E HF10-0AA0 6E BL00-0AA0 6E FF01-0AA0 Digitaalitulo-/lähtöyksikkö M 323; DI8/DO8 DC 24V/0.5A 6E BH80-0AA0 6E BH00-0AA0 Analogituloyksikkö M 331; AI 2 12Bit 6E KB81-0AB0 6E KB01-0AB0 Analogilähtöyksikkö M 332; AO 2 12Bit 6E HB81-0AB0 6E HB01-0AB0 Analogitulo-/lähtöyksikkö M 334; AI4/AO 2 12Bit 6E KE80-0AB0 6E KE00-0AB0 Memory Card FEPROM 64 kbyte Memory Card FEPROM 32 kbyte Memory Card FEPROM 16 kbyte 6E KF80-0AA0 6E KE80-0AA0 6E KD80-0AA0 6E KF00-0AA0 6E KE00-0AA0 6E KD00-0AA0 Väyläliitäntäpistoke 6E BAx0-0XA0 6E BBx0-0XA0 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 1-13

30 Yleiset tekniset arvot Ilmastolliset ympäristöolosuhteet IMATIC Outdoor--yksiköt saa asentaa seuraavien ilmastollisten ympäristöolosuhteiden vallitessa: Asennusluokka: IEC:n , luokan 3K5 mukaan. Ympäristöolosuhteet Käyttöalueet Huomautukset Lämpötila: Vaakasuora asennus Pystysuora asennus C C--25 C C Ilman suhteellinen kosteus % Hetkellinen, lyhytaikainen kondensaatio, vastaa suht. kosteutta (RH)--vaativuusaste 2 IEC:n mukaan Ilmanpaine hpa vastaa korkeutta m Ilmassa olevat haitalliset aineet (IEC ; luokka 3C3) O 2 : < 0,5 ppm; suht. kosteus < 60 % H 2 : < 0,1 ppm; suht. kosteus < 60 % -- Koestus: 10 ppm; 4 päivää 1 ppm; 4 päivää Mekaaniset ympäristöolosuhteet Asennusluokka: IEC:n , luokan 3M4 mukaan. Mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestus euraavassa taulukossa on tietoa IMATIC Outdoor--yksiköiden mekaanisten ympäristöolosuhteiden koestusarvoista. Koestus... Koestusnormi Huomautukset Värähtelyt Värähtelykoestus IEC 68 osan 2-6 mukaan (sini) ysäys Värähtelykoestus IEC:n 68 osan 2-27 mukaan Värähtelylaji: Taajuusvirtaukset 1 oktaavi/minuutti muunnosnopeudella. 2Hz± f ± 9 Hz, vakio amplitudi 3,5 mm 10 Hz ± f ± 150 Hz, vakio kiihtyvyys 1 g Värähtelykesto: 10 taajuusvirtausta akselia kohden jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa. ysäyslaji: Puolisini ysäysvoimakkuus: 15 g maksimiarvo, 11 ms kesto ysäyssuunta: 3 sysäystä aina +/--suuntaan jokaisessa 3:ssa toisiinsa nähden pystysuorassa olevassa akselissa 1-14 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

31 Virransyöttöyksiköt 2 Johdanto 7-300:n antureiden/toimilaitteiden syöttämiseksi DC 24 V --jännitteellä on laitteessa käytettävissä erilaisia virransyöttöyksiköitä. Virtalähdeyksiköt Tässä kappaleessa on 7-300:n virtalähdeyksiköiden tekniset arvot. Virtalähdeyksiköiden teknisten arvojen lisäksi tässä kappaleessa kerrotaan: ominaisuuksista liitäntäkuvasta periaatekuvasta kaapelin suojauksesta epänormaalien käyttötilanteiden aiheuttamista reaktioista isältö Tässä kappaleessa kerrotaan kuvataan seuraavat virtalähdeyksiköt: Kappale isältö ivu 2.1 Virtalähdeyksikkö P 307; 2 A Virtalähdeyksikkö P 307; 5 A Virtalähdeyksikkö P 307; 10 A 2-11 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-1

32 Virransyöttöyksiköt 2.1 Virtalähdeyksikkö P 307; 2 A Tilausnumero 6E BA00-0AA0 Ominaisuudet Virtalähdeyksiköllä P 307; 2 A on seuraavat ominaisuudet: lähtövirta 2 A lähtönimellisjännite DC 24 V, säädetty, oikosulku- ja tyhjäkäyntivarma liitäntä yksivaiheiseen vaihtojännitteeseen (tulonimellisjännite AC 120/230 V, 50/60 Hz) varma sähköinen erotus EN:n mukaan voidaan käyttää kuormavirtalähteenä 2-2 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

33 Virransyöttöyksiköt Liitäntäkuva Kuva 2-1 esittää virtalähdeyksikön P 307; 2 A liitäntää. Yksityiskohtainen tekninen erittely on seuraavalla sivulla. DC 24 V Näyttö DC 24 V:n lähtöjännite on olemassa 230V Verkkojännitteen valintakytkin I DC 24 V päälle/pois päältä L1 N Verkkojännitteen ja suojajohtimien liittimet L M + L + M DC 24 V:n lähtöjännitteen liittimet Vedonpoisto Kuva 2-1 Virtalähdeyksikön P 307; 2 A liitäntäkuva Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-3

34 Virransyöttöyksiköt Periaatekuva Kuva 2-2 esittää virtalähdeyksikön P 307; 2 A periaatekuvaa. L1 N L+ M U DC 24 V I/ Kuva 2-2 Virtalähdeyksikön P 307; 2 A periaatekuva Kaapelin suojaus Virtalähdeyksikön P 307; 2 A verkkokaapelin (tulojohto) suojaamiseksi suositellaan suojakytkintä (esim. iemens--sarja 5N1), jolla on seuraavat ominaissuureet: nimellisvirta AC 230 V: 6 A katkaisutyyppi: B tai C. Toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa Taulukossa 2-1 on tietoa virtalähdeyksikön toiminnasta epänormaaleissa käyttötilanteissa. Taulukko 2-1 Virtalähdeyksikön P 307; 2 A toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa... lähtövirtapiiri ylikuormittuu: I>2,6A(dyn.) 2A<I 2,6 A (staatt.) Kun niin... Näyttö DC 24 V jännitekatko, automaattinen jännitteen paluu jännitteen alennus, eliniän lyheneminen... lähtö on oikosulussa lähtöjännite 0 V, automaattinen jännitteen paluu oikosulun poistumisen jälkeen vilkkuu pois päältä ylijännite primääripuolella rikkoutuminen mahdollinen - alijännite primääripuolella automaattinen poiskytkentä, automaattinen jännitteen paluu pois päältä 2-4 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

35 Virransyöttöyksiköt Tekniset arvot euraavassa on listattu virtalähdeyksikön P 307; 2 A tekniset arvot. Mitat, paino Mitat L K (mm) Paino Tulosuureet Tulojännite nimellisarvo Verkkotaajuus nimellisarvo sallittu alue Tulovirta, nimellisarvo 230 V 120 V Kytkentävirta (25 C) I 2 t (sysäyksellä) Lähtösuureet Lähtöjännite nimellisarvo sallittu alue nousuaika n. 420 g AC 120 V/230 V 50 Hz tai 60 Hz 47 Hz Hz 0,5 A 0,8 A 20 A 2,2 A 2 s DC 24 V 24 V 5 %, tyhjäkäyntikestoinen maks. 2,5 s Tunnussuureet uojausluokka IEC:n 536 mukaan (DIN VDE 0106, osa 1) Eristyksen mitoitus nimelliseristysjännite (24 V vastaan L1) koestettu Varma sähköinen erotus I, suojajohtimella AC 250 V DC 2800 V DINin VDE 0106, osan 101 mukaan Laskuaika jännitekatkossa (93 min. 20 ms V tai 187 V) toistoarvo min. 1 s Hyötysuhde 83 % Tehonotto 58 W Häviöteho tyypill. 10 W Diagnoosi Näyttö lähtöjännite olemassa kyllä, vihreä LEDI Lähtövirta nimellisarvo 2A, ei rinnankytkettävissä Oikosulkusuojaus Jäännösaaltoisuus sähköinen, ei muistava 1,1... 1,3 I N maks. 150 mv ss Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-5

36 Virransyöttöyksiköt 2.2 Virtalähdeyksikkö P 307; 5 A Tilausnumero 6E EA00-0AA0 Ominaisuudet Virtalähdeyksiköllä P 307; 5 A on seuraavat ominaisuudet: lähtövirta 5 A lähtönimellisjännite DC 24 V, säädetty, oikosulku- ja tyhjäkäyntivarma liitäntä yksivaiheiseen vaihtojännitteeseen (tulonimellisjännite AC 120/230 V, 50/60 Hz) varma sähköinen erotus EN:n mukaan voidaan käyttää kuormavirtalähteenä 2-6 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

37 Virransyöttöyksiköt Liitäntäkuva Kuva 2-3 esittää virtalähdeyksikön P 307; 5 A liitäntää. Yksityiskohtainen tekninen erittely on seuraavalla sivulla. Näyttö DC 24 V:n lähtöjännite on olemassa DC 24 V Verkkojännitteen valintakytkin 230V DC 24 V päälle/pois päältä I Verkkojännitteen ja suojajohtimien liittimet L1 N L+ M L+ M L+ M DC 24 V:n lähtöjännitteen liittimet Vedonpoisto Kuva 2-3 Virtalähdeyksikön P 307; 5 A liitäntäkuva Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-7

38 Virransyöttöyksiköt Periaatekuva Kuva 2-4 esittää virtalähdeyksikön P 307; 5 A periaatekuvaa. L1 N L+ M U DC 24 V I/ Kuva 2-4 Virtalähdeyksikön P 307; 5 A periaatekuva Kaapelin suojaus Virtalähdeyksikön P 307; 5 A verkkokaapelin (tulojohto) suojaamiseksi suositellaan suojakytkintä (esim. iemens--sarja 5N1), jolla on seuraavat ominaissuureet: nimellisvirta AC 230 V: 10 A katkaisutyyppi: B tai C. 2-8 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

39 Virransyöttöyksiköt Toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa Taulukossa 2-2 on tietoa virtalähdeyksikön toiminnasta epänormaaleissa käyttötilanteissa. Taulukko 2-2 Virtalähdeyksikön P 307; 5 A toiminta epänormaaleissa käyttötilanteissa Kun niin... Näyttö DC 24 V... lähtövirtapiiri ylikuormittuu: I>6,5A(dyn.) 5A<I 6,5 A (staatt.) jännitekatko, automaattinen jännitteen paluu jännitteen alennus, eliniän lyheneminen... lähtö on oikosulussa lähtöjännite 0 V, automaattinen jännitteen paluu oikosulun poistumisen jälkeen ylijännite primääripuolella rikkoutuminen mahdollinen -- alijännite primääripuolella automaattinen poiskytkentä, automaattinen jännitteen paluu vilkkuu pois päältä pois päältä Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot 2-9

40 Virransyöttöyksiköt Tekniset arvot euraavassa on listattu virtalähdeyksikön P 307; 5 A tekniset arvot. Mitat, paino Tunnussuureet Mitat L K (mm) Paino Tulosuureet Tulojännite nimellisarvo Verkkotaajuus nimellisarvo sallittu alue Tulovirta, nimellisarvo 230 V 120 V Kytkentävirta (25 _C) I 2 t (sysäyksellä) Lähtösuureet Lähtöjännite nimellisarvo sallittu alue nousuaika n. 740 g AC 120 V/230 V 50 Hz tai 60 Hz 47 Hz Hz 1A 2A 45 A 4,32 A 2 s DC 24 V 24 V 5 %, tyhjäkäyntikestoinen maks. 2,5 s uojausluokka IEC:n 536 mukaan (DIN VDE 0106, osa 1) Eristyksen mitoitus nimelliseristysjännite (24 V vastaan L1) koestettu Varma sähköinen erotus I, suojajohtimella AC 250 V DC 2800 V DINin VDE 0106, osan 101 mukaan Laskuaika jännitekatkossa (93 min. 20 ms V tai 187 V) toistoarvo min. 1 s Hyötysuhde 87 % Tehonotto 138 W Häviöteho tyypill. 18 W Diagnoosi Näyttö lähtöjännite olemassa kyllä, vihreä LEDI Lähtövirta nimellisarvo Oikosulkusuojaus Jäännösaaltoisuus 5A ei rinnankytkettävissä sähköinen, ei muistava 1,1... 1,3 I N maks. 150 mv ss 2-10 Automaatiojärjestelmät 7-300, M7-300 Yksikkötiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne A B. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiskuva tuotteesta. S7-400:n asennus. S7-400:n parametrointi

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne A B. Esipuhe, sisällysluettelo. Yleiskuva tuotteesta. S7-400:n asennus. S7-400:n parametrointi SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400, M7-400 Rakenne Asennuskäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo Yleiskuva tuotteesta S7-400:n asennus S7-400:n parametrointi S7-400:n johdotus Verkotus Käyttöönotto Huolto

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot Referenssikäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo CPU 41x:n rakenne Muistirakenne ja käynnistyslajit S7-400:n sykli- ja reaktioajat Tekniset arvot 1 2 3 4

Lisätiedot

SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla

SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla IMATIC 7 Osa 2: Kielikuvaus Liitteet FUP/FBD 7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa Käsikirja C79000-G7000-C508-02 Turvallisuus

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan LOGO!on

Tervetuloa tutustumaan LOGO!on Tervetuloa tutustumaan LOGO!on Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia LOGO!. LOGO! logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO! on yleiskäyttöinen.

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-011500 fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Yleisohjeet...

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille

Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Käyttöoppaan tiivistelmä Johdanto Tämän dokumentaation tarkoitus Käyttöopas on lyhyt yhteenveto tärkeistä ominaisuuksista, toiminnoista ja turvallisuustiedoista.

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Käyttöohje KL1904 TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Versio: 1.2.3 Päiväys: 04.12.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Käsikirjasta 3 1.1.1 Vastuuedellytykset

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Innovatiiviset paineen kartoitusratkaisut. FSA 4.0 Käyttöohjeiden Versio 4, Rev 3 2012. Suomi

Innovatiiviset paineen kartoitusratkaisut. FSA 4.0 Käyttöohjeiden Versio 4, Rev 3 2012. Suomi Innovatiiviset paineen kartoitusratkaisut FSA 4.0 Käyttöohjeiden Versio 4, Rev 3 2012 Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Järjestelmävaatimukset... 3 1.1 Vähintään:... 3 1.2 Suositus:... 3

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN

Lisätiedot

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE Digital Energy Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE:n julkaisukoodi: GET-8566 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Lisätiedot