ERISTYSTYÖSELOSTUS. TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERISTYSTYÖSELOSTUS. TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska"

Transkriptio

1 INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Liite 2/25s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ ERISTYSURAKKA KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT URAKKA-ASIAKIRJOISTA POIKKEAVA MENETTELY ERISTYSEDELLYTYKSET; PUTKIEN JA KANAVIEN ASENNUS PALOTURVALLISUUS ERISTYSMATERIAALIT Eristeet Päällysteet Eristysten merkintä asiakirjoissa PUTKIERISTYKSET PUTKIERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA ERISTYSPAKSUUDET ERITYISTEN JÄRJESTELMIEN ERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA ERISTYSPAKSUUDET PUTKIEN YHTEISERISTYKSET ERISTYSTYÖN SUORITUS Putkieristeiden asennus Päällysteiden asennus Höyrynsulku Venttiilien eristys Laitteiden eristys Eristys laitteiden läpimenokohdissa Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet ILMASTOINTIERISTYKSET ERISTYSMATERIAALIT ERISTEET ERISTYSMITOITUS Paloeristyspaksuudet Lämmöneristyspaksuudet ERISTYSTYÖ Yleisiä ohjeita Lämmöneristeen asennus Paloeristeen asennus Pyöreät kanavat Suorakaidekanavat ja kammiot Osittain eristettävä kanava KYLMÄERISTYKSET KYLMÄERISTYSTEN VAATIMUKSET KYLMÄLAITOKSEN ERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA PAKSUUDET ERISTYSTEN TARKASTAMINEN ERISTYSTEN TARKASTUSKOHTEET PÄÄLLYSTEEN TARKASTUSKOHTEET

3 1. YLEISTÄ 1.1 Eristysurakka Eristysurakkaan kuuluvat putkien, laitteiden ja kanavien eristystyöt tarvikkeineen ja päällysteineen valmiiksi saatettuina tämän työselityksen ja LVI-piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Maalaus tai muu pintakäsittely ei kuulu eristysurakkaan ellei asiakirjoissa erikseen toisin määrätä. LVI-piirustuksiin on merkitty alaslasketut katot sekä muut eristyksen peittävät rakenteet siten, että käy ilmi, onko eristys näkyvä vai ei-näkyvä. 1.2 Käsitteet ja määritelmät Tässä työselityksessä käytetään seuraavia käsitteitä ja määritelmiä: Näkyvä eristys = eristys, joka sijaitsee paikassa, jossa se on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä, ja jossa eristyksiä ei ole peitetty rakenteilla. Ei-näkyvä eristys = eristys, joka sijaitsee paikassa, jossa käydään vain poikkeuksellisesti tai jossa eristys on peitetty rakenteilla. Kylmäeristys = kylmäainetta sisältävän putken eristys. Lämmin putki ja lämmin kanava = putki tai kanava, jonka sisällön lämpötila on sen ympäristön lämpötilaa korkeampi. Kylmä putki tai kylmä kanava = putki tai kanava, jonka sisällön lämpötila on sen ympäristön lämpötilaa matalampi. Muutoin käytetään soveltuvin osin standardin SFS 3975 käsitteitä ja määritelmiä. 1.3 Urakka-asiakirjoista poikkeava menettely Mikäli urakoitsija haluaa laadun tai laajuuden suhteen poiketa urakka-asiakirjoista, on hänen hyväksytettävä menettely rakennuttajalla yksilöityine hintatarjouksineen ennen työn aloittamista. Jos työ laskutetaan yksikköhinnoin, suoritetaan mittaus standardin SFS 3979 mukaisesti. 1.4 Eristysedellytykset; putkien ja kanavien asennus Suunnitelman mukaisen eristyksen toteuttamiseksi on putket ja kanavat asennettava taulukoiden 1, 2 ja 3 osoittamalle etäisyydelle toisistaan ja muista rakenteista. Taulukoissa esiintyvät mitat s, a ja b ovat seuraavat: s = eristyspaksuus a = kahden eristettävän putken väli b = eristettävän putken ja rakenteen väli 3

4 Taulukko 1 Putkien eristyspaksuus ja asennusvälit Putken Eristyspaksuus, mm halkaisija Sarja 21 Sarja 22 Sarja 23 Sarja 24 Sarja 25 Sarja 26 D u s a b s a b s a b s a b s a b s a b mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Taulukko 2 Pyöreiden kanavien asennusvälit s, mm a, mm b, mm Taulukko 3 Suorakaide- ja soikiokanavien asennusvälit s, mm a, mm b, mm Paloturvallisuus Eristysten on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusvaatimukset, mm. Eristysten on päällysteineen täytettävä ao. tilan seinämille asetettu pintakerrosvaatimus. Osastoivan seinämän lävistävä putki tai kanava ei saa heikentää lävistyskohdan palonkestävyyttä. Paloeristeinä käytetään tähän tarkoitukseen tyyppihyväksyttyjä eristeitä. 1.6 Eristysmateriaalit Eristeet Eristyksissä käytetään taulukossa 4 esitettyjä, standardien SFS 3976 ja SFS 5454 mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä eristeitä. 4

5 Taulukko 4 Eristeet Tunnus PAROCtuotelyhenne Eriste Standardin SFS 3976 tunnus A Mineraalivillakourut Aa E Päällystämätön vuorivillakouru K5.1 Ac AE Alumiinifoliolla tehtaalla päällystetty vuorivillakouru S2.1 B Mineraalivillamatot Ba LAM Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalamellimatto M1.2 Bb 80VM Vuorivillaverkkomatto (paloeriste) M3.1 Bb 100VM Vuorivillaverkkomatto (paloeriste) M3.2 Bc 80AVM Alumiinifoliolla päällystetty vuorivillaverkkomatto (paloeriste) Bc 100AVM Alumiinifoliolla päällystetty vuorivillaverkkomatto (paloeriste) Bd 35IVM Lasikuituhuovalla päällystetty verkk omatto Be AIM Verkkovahvistetulla alumiinifoliolla päällystetty vuorivillamatto D Mineraalivillalevyt Da SE Vuorivillalevy L5.3 S Vuorivillalevy L6.1 SKL Vuorivillalevy L5.5 Db IPL Vuorivillalevy, paloeriste L8.2 Dc HT-900 Vuorivillalevy L9.1 Dd KAT Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalalevy E Muovieristeet Ea Armaflex Umpisoluinen polyeteenimuovi; putkieriste ja -levy K2.2, L2.2 Eb Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru ja levy K1.1, L1.1 Ed Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru ja levy L3.1 Ee Polyuretaanivalu putken tai säiliön ympärille rakennettuun paisuntatilaan S1.2 Ef Umpisoluinen solukumi; putkieriste ja levy K2.1, L2.1 U Eristyselementit Ua Putkeen kiinni vaahdotettu polyuretaanieristeinen elementti Ub Polyuretaanieristeinen reikäelementti S Päällysteet Eristyksissä käytetään taulukossa 5 esitettyjä, standardien SFS 3976 ja SFS 5454 mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä päällysteitä. Päällysteiden paksuudet on esitetty taulukossa 6. Taulukko 5 Päällysteet Tunnus Päällyste 6 PVC-muovilevy ISOGENOPAK SE-1 syttymisherkkyysluokka 1, palonlevittämisluokka 1 P8 10 Kuumasinkitty teräslevy SFS-EN 10142, Z1-275N P1 11 Kuumasinkitty teräspoimulevy SFS 670, Z Alumiinilevy SFS 2585 AIMn1 H16 P2 13 Alumiinipoimulevy SFS 2585 AIMn1 H18 P3 14 Vähintään 100 µm:n PVC-pinnoitteella päällystetty kuumasinkitty teräslevy SFS 670, Z P5 15 Vähintään 100 µm:n PVC-pinnoitteella päällystetty kuumasinkitty teräspoimulevy SFS 670, Z Ruostumaton teräslevy SFS 725 P6 17 Haponkestävä teräslevy SFS 757 P7 Standardin SFS 3976 tunnus 5

6 Taulukko 6 Päällysteiden paksuudet Eristyskohde Päällysteen paksuus, mm Päällysteen tunnus * Putket Eristyksen ulkohalkaisija d u, mm d u < 150 0,35 0,50-0,50-0,50-0,40 0, < d u < 500 0,35 0,50-0,80-0,50-0,50 0,50 d u > 500 0,35 0,70-0,70-0,70-0,50 0,50 Venttiili- ja laippakotelot 0,35 0,70-1,00-0,70-0,50 0,50 Säiliöt ja laitteet Vaipat 0,35 0,70 0,50 1,00 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 Päädyt 0,35 0,70-1,00-0,70-0,50 0,50 Katot - 0,50-0,80-0,50-0,50 *) Levyn paksuus sinkkikerros mukaan luettuna ilman muovipinnoitetta 0, Eristysten merkintä asiakirjoissa Putkieristyksen merkintä Aa6K = putki eristetään PAROC Eristyskourulla E (Aa), päällystetään ISOGENOPAK SE-1 pvc-päällysteellä (6) ja saumataan höyrytiiviiksi (K). Pyöreän paloeristetyn ilmastointikanavan eristyksen merkintä A30 Aa 10 K = kanava eristetään A30-paloluokan vaatimalla paksuudella (taulukko 11), eriste on PAROC Eristyskouru E (Aa), päällyste on kuumasinkitty teräslevy (10) ja päällyste saumataan höyrytiiviiksi (K). 6

7 2. PUTKIERISTYKSET 2.1 Putkieristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Lämpö-, lämminvesi-, kylmävesi-, sadevesi-, jäähdytysvesi- sekä lämmöntalteenottojärjestelmien putket, venttiilit ja laitteet eristetään taulukossa 7 esitetyin eristein ja eristyspaksuuksin. Taulukko 7 Eristettävät putket, eristeet ja eristyspaksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus 1) Tunnus Huomautuksia Kaukolämpö-, lämpö-, ja lämminvesiputki venttiileineen Aa E 25 6 Kattilahuone ja LJ-huone Ac AE 25 - Lämpö- ja lämminvesiputki venttiileineen VENTTIILEITÄ Aa E 24 6 Näkyvä eristys 3) EI ERISTETÄ Ac AE 24 - Ac AE 24 - Ei-näkyvä eristys Putkilämmönsiirrin ja säiliö Ba LAM 2x60 mm - Bb 80VM 2x60 mm 10, 12 Bc 80AVM 2x60 mm - Levylämmönsiirrin Da SE 2x60 mm 12 Dd KAT 2x60 mm - Kylmävesiputki Aa E 22 Ac AE 22 Ei näkyvä eristys Sadevesiviemäri Ac AE 22 6 Näkyvä eristys Ea, Ef PE-X 2) Aa E 22 6K Näkyvä eristys Ac AE 22 K Kattokaivolta lähtien Ac AE 22 K Ei-näkyvä eristys, ylin krs. kattokaivolta lähtien LTO-putket LTO-putket, kylmä Aa, Ea, Ef AE, PE-X 22 2) 6K Näkyvä eristys LTO-putket, lämmin Aa E 22 6K Näkyvä eristys LTO-putket, kylmä Ac, Ea, Ef AE, PE-X 22 2) K Ei-näkyvä eristys LTO-putket, lämmin Ac AE 22 - Ei-näkyvä eristys Jäähdytysvesiputket Armaflex AF mm Näkyvä eristys Armaflex AF mm Ei-näkyvä eristys myös venttiilit,pumput ja varusteet eristetään Lattialämmitysjärj. Aa E 21 6 Näkyvä eristys Ac AE 21 Ei Näkyvä eristys 1) Lämpimissä tiloissa kulkevien putkien, joiden halkaisija on enintään 22 mm, eristyspaksuus on sarjan 22 mukainen (taulukko 1). Lämmittämättömissä tiloissa (esimerkiksi alusta, ullakko, autotalli), kaikkien putkien eristyspaksuus on sarjan 25 mukainen. 7

8 2) Eristyspaksuus määrätään tapauskohtaisesti ottaen huomioon taloudellisuus- ja kondenssitiiviysnäkökohdat. Palovaatimukset otetaan huomioon. 3) Kellarin ilmanvaihtohormissa kulkevien putkien eristys päällysteen tunnus 6K. 2.2 Erityisten järjestelmien eristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Erityisten järjestelmien putket, venttiilit ja laitteet eristetään taulukossa 8 esitetyin eristein ja eristyspaksuuksin. Taulukko 8 Erityisten järjestelmien eristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus Tunnus Huomautuksia Höyryputki Aa E 26 10,12 Näkyvä eristys Ac AE 26 1) - Ei-näkyvä eristys Venttiilit Bb 80VM 50 mm 10, 12 Syöttövesisäiliö Bb 80VM 2x80 mm 10, 12 Lauhdeputki Aa E 24 10,12 Näkyvä eristys Ac AE 24 - Ei-näkyvä eristys Lauhteenpoistimet Bb 80VM 50 mm 10, 12 ja venttiilit Bb 80VM 2x80 mm 10, 12 Paineilmaputki Aa E 22 10, 12 Lämmittämätön tila, näkyvä Ac AE 22 - Lämmittämätön tila, ei-näkyvä Varavoimakone Pakoputki Aa, Bb E, 100VM 26 2) 10, 12 Kaikkialla 4) Äänenvaimennin Bb 100VM 80 mm 10, 12 Jäähdytysputket Aa E 22 10, 12 Näkyvä eristys Jäähdytysputket Ac AE 22 - Ei-näkyvä eristys Venttiilit Raskasöljyputkisto Aa E 24 10, 12 Näkyvä eristys Ac AE 24 - Ei-näkyvä eristys Venttiilit Bb 80VM 50 mm 10, 12 Kaikkialla Raskasöljysäiliö Da, Bb S, 80VM 2x120 mm 15 3) Vaippa ulkona Da 5), Bb SKL, 80VM 2x120 mm 14 3) Katto ulkona Bb 80VM 2x120 mm 10, 12 3) Sisällä 1) Lämpötila enintään +200 C. 2) Pakoputken eristeen pintalämpötila ei saa ylittää +70 C (suojaeristys). 3) Päällysteen valinnassa otetaan huomioon korroosio ja ulkonäölliset seikat. 4) Otettava huomioon myös ylilämmön aiheuttama haitta. 5) Eristeen valinnassa otetaan huomioon puristuslujuus. 2.3 Putkien yhteiseristykset Putket voidaan eristää yhteiseristyksellä siten, että kukin putki eristetään erikseen ja kiedotaan yhteispakettiin eristematolla taulukon 9 mukaisesti. Lämmitetyissä tiloissa kylmävesijohto eristetään aina erillisenä. 8

9 Roiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa voidaan lämpö- ja lämminvesijohdot eristää yhteiseen pakettiin ilman erillistä eristystä. Rakenteiden lämpöeristyksen sisään asennettavat putket eristetään aina erikseen. Taulukko 9 Putkien yhteiseristyksen kohteet, eristeet ja paksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus Tunnus Huomautuksia Lämpö- ja lämminvesiputki Ua 1) - Maassa Aa A 22 - Erilliseristys paketin sisällä, Kylmävesiputki lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm 10, 12 Yhteiseristys, näkyvä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm - Yhteiseristys, ei-näkyvä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 50 mm - Pelkkä yhteiseristys, roilot, ahtaat tilat Ac AE 22 K Erilliseristys paketin sisällä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm 10, 12 Yhteiseristys lämpö- ja lämminvesijohdon kanssa, näkyvä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm - Yhteiseristys lämpö ja lämminvesijohdon kanssa, ei-näkyvä tila 1) Kaukolämpökäytössä otetaan huomioon Lämpölaitosyhdistys ry:n suositukset. 2.4 Eristystyön suoritus Eristystyössä noudatetaan tässä mainittujen ohjeiden lisäksi materiaalivalmistajan antamia käsittely- ja asennusohjeita sekä soveltuvin osin standardin SFS 3978 ohjeita Putkieristeiden asennus Eristeet asennetaan seuraavasti: Tunnus Aa Ac Eristeen asennus PAROC Eristyskouru E Kouru, ulkohalkaisijaltaan enintään 400 mm, kiinnitetään 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Kouru, ulkohalkaisija yli 400 mm, sidotaan vähintään 12 mm:n nailonvanteella, joka kiinnitetään asianmukaisilla soljilla. Mikäli putken lämpötila on yli +200 C, käytetään vähintään 12 mm:n teräsvannetta. Sidontatiheys on enintään 300 mm tai kuitenkin vähintään yksi sidos/osa. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista leikatuista välikappaleista tai putkikokoon D u 60 asti irtovillasta sullomalla. PAROC Eristyskouru AE 9

10 Kylmän putken eristys sekä lämpimän putken näkyvä eristys: kouru kiinnitetään kuumasaumaamalla tai vähintään 25 mm:n levyisellä alumiiniteipillä. Lämpimän putken ei-näkyvä eristys: kouru kiinnitetään 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Sidontatiheys on enintään 300 mm tai kuitenkin vähintään 1 sidos/osa. Käyrät tehdään valmiista käyräkappaleista tai kouruista leikatuista välikappaleista. Ba, Be PAROC Lamellimatto LAM PAROC Ilmastointimatto AIM Matot kiinnitetään sitomalla sinkityllä teräslangalla, sidontatiheys 4 sidosta/m. Kun matolla tehtyä näkyvää eristystä ei päällystetä, kiinnitetään päällimmäinen kerros kuumasaumaamalla tai vähintään 50 mm:n levyisellä alumiiniteipillä. Koteloihin kiinnitetään eriste liimaamalla tai teipillä. Bb, Bc, Bd PAROC Verkkomatot 80VM, 100VM, 80AVM, 100AVM, 35IVM Verkkomatot kiinnitetään ompelemalla verkko silmistään sinkityllä teräslangalla tai sidontakoukuilla. Ea Eb, Ed Ee Ef Ua, Ub PARATEN-polyeteenimuovieristeet Eriste kiinnitetään liimaamalla tai hitsaamalla saumat. Pikasulkimella varustettu eriste asennetaan putkelle ja suljetaan pikasuljin. Eristeosien päät liimataan putkeen kiinni. Vaahdotetut polystyreeni-/polyuretaanieristeet Kondenssieristyksessä kiinnitetään eriste liimaamalla saumojen vastinpinnat. Liiman on kestettävä kohteen lämpötila, eikä se saa liuottaa eristettä. Saumat liimataan koko leveydeltään. Polyuretaanivalut Eristyskohteen ja tiivistetyn päällysteen väliseen paisuntatilaan ruiskutettaessa polyuretaanin on täytettävä sille varattu tila kokonaan. Lämpötila- ja kosteusrajoitus SFS Solukumieristeet Solukumieristeen pituus- ja poikkisaumat liimataan yhteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Eristeosien päät liimataan putkeen kiinni. Polyuretaanieristeiset elementit Asennus valmistajan ohjeiden mukaan. 10

11 2.4.2 Päällysteiden asennus Päällysteet asennetaan seuraavasti: Tunnus Päällysteen asennus 6 Pvc-muovilevy ISOGENOPAK SE-1 Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150 mm. Sekä pituus- että poikkisaumat limitetään noin 20 mm. T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti pääputkeen sopivaksi. Käyrä päällystetään valmisosalla tai se tehdään 0,7 mm paksuisesta pvc-levystä vaotetuin välikappalein tai kietomalla eristys päällysteen värisellä pvcnauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja päätteet heloitetaan päätehelalla Teräs- ja alumiinilevyt Käytettävän piiloniitin koko on 3,2 mm. Lieriökantaisen uraruuvin mitta on 3,5 mm x 13 mm standardin SFS-ISO 1481 mukaisesti. Ulkosäiliössä käytettävän piiloniitin koko on 4,8 mm ja lieriökantaisen uraruuvin mitta on 4,2 mm x 13 mm standardin SFS-ISO 1481 mukaisesti. Niitti, ruuvi ja kotelolukko ovat samaa materiaalia kuin päällyste Höyrynsulku Höyrynsulku K tehdään tiivistämällä päällysteiden 6, 10, 12, 14, 16 ja 17 saumat pehmeällä ja värittömällä, vähintään 30 mm leveällä pvc-teipillä. Eristeiden Ac, Ba ja Be saumat suljetaan kuumasaumaamalla tai alumiiniteipillä. Kun käytetään eristettä Ea päällysteen saumat tiivistetään umpisoluisella polyeteenimuovitiivisteellä. Päätteet, kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuudessaan muodostaa höyrynsulun. Koska päällysteitä 11, 13 ja 15 ei voida tiivistää, niiden alle asennetaan erillinen höyrynsulku Venttiilien eristys Kun venttiilikotelot tehdään metallipäällysteistä, työ tehdään standardin SFS 3978 mukaisesti. Kun käytetään muita kuin metallipäällysteitä, eristys päällysteineen kiinnitetään kotelolukollisilla vanteilla, joiden leveys on noin 20 mm. Vanteiden välinen etäisyys on 200 mm, kuitenkin vähintään 2 kpl/kotelo. Kierteellinen, muhvillinen tai hitsattava venttiili eristetään loveamalla sen vaatima tila eristyskouruun niin, että putken eristys jatkuu venttiilin yli. Laipallisen venttiilin eristeenä voidaan käyttää myös kourua, jonka sisähalkaisija on sama kuin eristyksen ulkohalkaisija ja eristyspaksuus 50 mm. Kouru lovetaan venttiilin ja putken päälle sopivaksi. Edellä mainittu työtapa edellyttää, että venttiilin kara ulottuu eristyksen ulkopuolelle. 11

12 2.4.5 Laitteiden eristys Laitteiden eristysmateriaalina käytetään levyjä tai mattoja: Matot asennetaan kohdassa esitettyjen asennusohjeiden mukaan. Levyt asennetaan standardin SFS 3978 ohjeiden mukaan Eristys laitteiden läpimenokohdissa Eristettävän putken lävistäessä rakenteen, asennetaan eriste jatkuvana läpi rakenteen. Jälkipaikkaus suoritetaan tarvittaessa eristämisen jälkeen. Höyrynsulun vaativan eristyksen on jatkuttava höyrynsulkuineen läpi rakenteen. Osastoivien seinämien lävistyksessä on käytettävä palamatonta eristettä. Jos putki eristetään palavalla eristeellä, on palava eriste katkaistava lävistyskohdassa ja korvattava palamattomalla. Samoin menetellään roilojen palokatkojen kohdalla Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet Seuraavat putkistot, putkiston osat, laitteet ja varusteet jätetään eristämättä: palopostien kytkentäjohdot ja palovesiverkosto uima-allasputkistot kylmävesiverkoston näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä pintaan asennetut jakojohdot (vesipostien kytkentäjohdot eristetään) lämminvesiverkoston kiertojohdottomat näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä pintaan asennetut jakojohdot seinällä näkyvissä olevat enintään DN20-kokoiset patteriverkoston nousujohdot samassa huonetilassa olevat patterin kytkentäjohdot sekä patterin kytkentäjohdot sekä patterin alla olevat enintään kolmelle patterille menevät jakojohdot varoventtiilin ulospuhallusjohdot (tarvittaessa tehdään kosketussuojaeristys) tyhjennys-, ilmanpoisto- ja painemittareiden kytkentäjohdot paisuntajärjestelmät säiliöiden ja laitteiden arvokilvet glykoliverkostojen täyttösäiliöt ja putket lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien täyttöjohdot lämmityksen kertasäätöventtiilit ja automaattiset säätöventtiilit lämpöjohto- ja lämminvesipumput lianerottimet vedenkäsittelylaitteistot. sulkuventtiilit DN 65 12

13 3. ILMASTOINTIERISTYKSET 3.1 Eristysmateriaalit Ilmastointieristyksessä käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osien E1 ja E7 vaatimukset täyttäviä materiaaleja. Materiaalien palo-ominaisuudet osoitetaan tyyppihyväksynnällä tai muulla luotettavalla tavalla. Paloeristeenä käytetään Ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä eristeitä. 3.2 Eristeet Kanavien eristyksissä käytetään taulukossa 10 esitettyjä eristeitä. Taulukko 10 Eristeet Paloeristys Pyöreä kanava Aa, Db E, 80VM - Ei-näkyvä eristys Bc 80AVM 10 Näkyvä eristys Aa, Bb E, 80VM 10 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Suorakaidekanava Bb, Db 80VM, IPL - Ei-näkyvä eristys Bc 80AVM 10 Näkyvä eristys Bb, Db IPL 10, 12 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Kohteen alakatossa sijaitsevat tuloilmakanavat Ea PE-W(höyrysuluksi) - Ei-näkyvä eristys Lämmöneristys Pyöreä kanava Aa, Ba, Bd, Be E, LAM, 35IVM, A IM - Ei-näkyvä eristys Ac, Ba, Be AE, LAM, AIM 10 Näkyvä eristys Aa, Ba, Bd, Be E, LAM, 35IVM, AIM 10 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Pyöreä kanava Ba, Bd, Be, Da LAM, 35IVM, AIM, SE - Ei-näkyvä eristys Ba, Be LA M, A IM 10 Näkyvä eristys Ba, Be, Da LAM, AIM, SE 10, 12 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Pyöreä kanava Ba, Bd, Be LA M, 35IVM, AIM - Ei-näkyvä eristys Ba, Be LA M, A IM 10 Näkyvä eristys Ba, Be LAM, AIM 6 1), 10,12 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) 1) Kun eristetyn kanavan ulkomitta on yhtä suuri tai alle 500 mm, päällyste on ISOGENOPAK SE-1, kun se on yli 500 mm, niin päällyste on 10 tai 12. Huonetilan pintakerrosvaatimukset otetaan huomioon. 2) Käytetään myös ulkonäöllisesti vaativissa kohteissa. Ympäristöään kylmemmät, kondensoitumiselle alttiit kanavien eristeet varustetaan höyrynsululla (ulkoilmakanava). 13

14 3.3 Eristysmitoitus Paloeristyspaksuudet Tyyppihyväksyttyjen paloeristeiden eri paloluokkia ja kanavakokoja vastaavat eristyspaksuudet on esitetty taulukoissa 11, 12/1, 12/2,12/3 Taulukko 11 Pyöreän kanavan paloeristyspaksuus Paloluokka Paloeristyspaksuus, mm Nimellistiheys Pyöreät Ki vivil laverkkom atto EN kg/m3 kanavat Eristyspaksuus, mm EI EI EI EI EI EI Taulukko 12/1 Suorakaidekanavan paloeristyspaksuus Suorakaidekanavat Kivivillamatto, EN Paloluokka Eristyspaksuus,mm Nim.tiheys,kg/m3 EI EI EI EI EI EI

15 Taulukko 12/2 Suorakaidekanavan paloeristyspaksuus Suorakaidekanavat Kivivillalevy, EN Paloluokka Eristyspaksuus,mm Nim.tiheys,kg/m3 EI EI EI EI EI EI Taulukko 12/3 Pyöreiden kanavien eristyspaksuudet,kun eristeen tiheys vähintään 85 kg/m3 Pyöreät kanavat 250 mm Kivivillakouru, EN Paloluokka Eristyspaksuus,mm Nim.tiheys,kg/m3 EI EI

16 3.3.2 Lämmöneristyspaksuudet Kanavien lämmöneristyspaksuudet on esitetty taulukoissa 13, 14 ja 15. Rakenteen lämmöneristyksen sisään asennettavat kanavat eristetään aina erikseen. Taulukko 13 Pyöreän kanavan lämmöneristyspaksuus. t = kanavassa virtaavan ilman ja ympäristön välinen lämpötilaero. Kanavan Eristyspaksuus, mm halkaisija t mm 5 o C 10 o C 20 o C 30 o C 40 o C 50 o C Huom 1 TK01 tuloilmakanavat eristetään iv-konehuoneen lävistyksistä saakka Armaflex levyllä ja eristyspaksuuden on oltava vähintään 19 mm. 16

17 17

18 Taulukko 14 Suorakaidekanavan lämmöneristyspaksuus. Kanavan mitat a ja b. t = kanavassa virtaavan ilman ja ympäristön välinen lämpötilaero. a t Eristyspaksuus b, mm mm o C

19 Taulukko 15 Soikiokanavan lämmöneristyspaksuus. Kanavan mitat h ja b. t = kanavassa virtaavan ilman ja ympäristön välinen lämpötilaero. b t Eristyspaksuus, mm h, mm mm o C Eristystyö Yleisiä ohjeita Eristeen saumat ja paksuus Eriste valitaan ja asennetaan siten, että paloeristyksen joka kohdassa on paloluokan edellyttämä eristyspaksuus. Jatkokset asetetaan limittäin. Kanavien jatkoskohdat Laippa-, lista- tms. kanavaliitoksen kohdalla on eristyspaksuuden oltava vähintään 80 % kanavan normaalista eristyspaksuudesta. Monikerroksinen eristys Eristyspaksuuden ollessa yhtä suuri tai yli 120 mm, asennetaan vähintään kaksi eristekerrosta. 19

20 Peltipäällysteinen eristys Eristyksen peltipäällyste korvaa kohdissa ja mainitut eristeiden kiinnitystavat. Tämä edellyttää, että päällyste vastaa jäykkyydeltään ohjeiden mukaista kiinnitystä ja on asennettu riittävän tukevasti, esim. soveltaen SFS 3978 kohdan 4 ohjeita vastaavasti. Peltipäällyste ei lisää eristyksen palonkestoaikaa Lämmöneristeen asennus Kun käytetään kohdassa 2.4 mainittuja eristeitä ja päällysteitä kanavan lämmöneristykseen, tehdään työ ko. kohdan mukaisesti Paloeristeen asennus Pyöreät kanavat Eristäminen vuorivillakourulla Eriste: PAROC Eristyskouru E SFS 3976 materiaalitunnus: K5.1 LVI-RYL materiaalitunnus: Aa Mitat Kanavan nimellishalkaisijaa vastaavat kourun sisähalkaisijat valitaan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. Asennus Sivultaan auki leikattu kouru asetetaan kanavan päälle siten, että kourujen päät ovat tiiviisti toisiaan vasten ja pituussaumat asettuvat limittäin. Kiinnitys Kouru kiinnitetään teräslangalla tai vanteella. Sidosten etäisyys toisistaan 300 mm, kourun päästä enintään 150 mm. Jokainen eristeosa kiinnitetään vähintään yhdellä sidoksella. Siteenä käytetään hehkutettua 0,9 mm paksuista teräslankaa, kun eristyksen ulkohalkaisija on pienempi kuin 500 mm. Kun eristyksen ulkohalkaisija on 500 mm tai suurempi, käytetään siteenä teräsvannetta 13 x 0,4 mm. Vanne kiinnitetään tähän tarkoitukseen valmistetuin lukkosoljin. Pyöreän kanavan käyrät, haarat ja muotokappaleet Kanavan käyrät 20

21 Käyrät eristetään verkkomatolla tai valmiilla eristeosilla. Halkaisijaltaan enintään 200 mm käyrät voidaan eristää kourusta leikatuilla lohkoilla. Lohkojen mittatarkkuuteen ja yhteensopivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Haarat ja muotokappaleet Haarat ja muotokappaleet eristetään verkkomatolla. Eristäminen verkkomatolla Eriste: PAROC Verkkomatto 80VM SFS 3976 materiaalitunnus: M3.1 LVI-RYL materiaalitunnus: Bb Kanavan ympärille asennettavat eristekappaleet leikataan eristyksen ulkohalkaisijaa vastaavan ympärysmitan mukaan. Kaikki sekä pituus- että poikkisuuntaiset jatkokset sidotaan seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Teräslankaompelu Sidonta verkkolangalla Kunkin ompeleen pituus mm, langan paksuus vähintään 0,5 mm. Verkon langat sidotaan toisiinsa sauman molemmin puolin. Sidosten väli mm. Teräshaat Verkko kiinnitetään sauman kohdalta teräshakasilla erikoistyökalua käyttäen. Pystykanavan erikseen tuenta Eristeen omasta painosta aiheutuva eristeen liikkuminen, kokoonpainuminen ja rakojen syntyminen on estettävä tukemalla eriste riittävän tukevasti rakenteisiin tai kanavan seinämään. Pystykiinnikkeiden väli on enintään 2,7 m, mikä vastaa kolmea vakiomittaisen maton leveyttä. Pystysuuntainen tuenta voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Verkon kiinnitys rakennusosaan Voidaan käyttää esim. teräslankaa, paksuus ø 0,5 mm. 21

22 Eristeen kiinnitys hitsausnauloin tai mekaanisesti kiinnitettävin piikein Tuenta välipohjiin Tuenta laippaliitoksiin Pituudeltaan eristyspaksuutta vastaavat piikit hitsataan ns. pultinhitsauslaitteella tai kiinnitetään mekaanisesti erikoistyökalulla kanavan seinämään. eriste painetaan piikityksen läpi ja kiinnitetään piikin päähän asetettavalla lukkolevyllä. Lukkolevy halkaisijan on oltava verkon silmää suurempi. Tuenta on riittävä kun kanavan lävistämien vaakasuorien rakennusosien väli on enintään 2,7 m ja ne asettuvat kantamaan eristettä. Tuenta on riittävä kun laippojen väli on enintään 2,7 m ja laipan rakenneleveys kanavan seinämän pinnasta vähintään 30 mm Suorakaidekanavat ja kammiot Eristäminen vuorivillalevyllä Eriste: Ilmastoinnin palosuojalevy IPL SFS 3976 materiaalitunnus: L8.2 LVI-RYL materiaalitunnus: Db Vuorivillalevyt asennetaan paikoilleen siten, ettei levyjen saumakohtiin synny rakoja. On myös huolehdittava siitä, ettei eristykseen jää onkaloita kanavien liitoslistojen tai kannakkeiden kohdille. Levyt kiinnitetään seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Kiinnitys hitsausnauloin tai mekaanisesti kiinnitettävin piikein Pituudeltaan eristyspaksuutta vastaavat piikit hitsataan ns. pultinhitsauslaitteella tai kiinnitetään mekaanisesti erikoistyökalulla kanavan seinämään. Eriste painetaan piikityksen läpi ja kiinnitetään piikin päähän asettuvalla lukkolevyllä. Piikitystiheys noi 6 kpl/m 2 tasavälein, etäisyys levyn reunoista noin 100 mm. Levyn kiinnitys teräsvantein ja lukkosoljin Siteenä käytetään kanavan ympäri menevää teräsvannetta 13 x 0,4 mm. Vanne kiinnitetään tarkoitukseen valmistetuin lukkosoljin. Vähintään kaksi vannetta levyä kohti. Kulmiin asennetaan L-profiilit, jotka estävät vanteen painumisen eristeeseen. 22

23 Suorakaidekanavien eristäminen verkkomatolla Eriste: Verkkomatto 80VM SFS 3976 materiaalitunnus: M3.1 LVI-RYL materiaalitunnus: Bb Matto asetetaan kanavan päälle siten, ettei eristykseen jää onkaloita kanavien liitoslistojen tai kannakkeiden kohdille. Matto on kanavan kulmissa taivutettava siten, ettei se puristu kokoon ja eristyspaksuus pienene. Mattoeristeen kiinnitys ja jatkosten sidonta suoritetaan soveltaen kohdan ohjeita. Pystykanavien eristeen tuenta suoritetaan soveltaen kohdan ohjeita. Suorakaidekanavan käyrät, haarat ja muodonmuutoskappaleet Lieriö- ja kartiopintaiset haara- ja muutoskappaleet eristetään verkkomatolla soveltaen kohdan ohjeita Osittain eristettävä kanava kun kanava asennetaan osastoivaa EI-luokan rakennusosaa vasten, jonka palonkestoaika on vähintään sama kuin kanavan, voidaan paloeristys jättää pois kanavan ko. rakennusosaa vasten olevalta sivulta. Pyöreän kanavan osittainen eristäminen Kahta, toisiinsa nähden kohtisuorassa olevaa osastoivaa seinämää vasten (nurkassa) oleva kanava voidaan eristää siten, että eristematto asetetaan kanavan pintaan kiinni sen näkyvissä olevalle, 90º:n sektoria vastaavalle pinnan osalle. Eristematon reunat asetetaan riittävän jäykkien teräksisten tukilistojen alle ja listat kiinnitetään seinämään ruuvein. Suorakaidekanavan osittainen eristäminen Kanavan ja rakennusosan pintojen välisen etäisyyden ollessa enintään 30 mm voidaan kanavan rakennusosaa vasten oleva sivu jättää eristämättä, kun asetetaan rakennusosaan nähden kohtisuorassa olevien sivujen eristeet tiiviisti osastoivan seinämän pintaa vasten. Kanavan ja rakennusosan pintojen välisen etäisyyden ollessa enemmän kuin 30 mm mutta enintään vaadittu paloeristyspaksuus, voidaan kanavan rakennusosaa vasten oleva sivu eristää vähintään 100 mm:n leveydeltä eristämättömän kanavan sivujen reunoista mitattuna siten, että eristyspaksuus on yhtä suuri kuin kanavan ja rakennusosan pintojen etäisyys. Tällöin voidaan jättää sivun keskiosa eristämättä kun asetetaan rakennusosaan nähden kohtisuorassa olevien sivujen eristeet tiiviisti osastoivan seinämän pintaa vasten. Kanavan ja rakennusosan pintojen välisen etäisyyden ollessa enemmän kuin vaadittu paloeristyspaksuus, eristetään kanava joka sivultaan normaalisti. 23

24 4. KYLMÄERISTYKSET 4.1 Kylmäeristysten vaatimukset Tässä luvussa esitetään kohdan 1.2 kylmäeristysmääritelmän mukaisten putkistojen ja laitteiden eristysten erityispiirteet. Muilta osin noudatetaan kohdan 2 vaatimuksia. 4.2 Kylmälaitoksen eristyskohteet, eristeet ja paksuudet Kylmäjärjestelmästä eristetään ne putket, venttiilit, säiliöt ja laitteet, joiden pintalämpötila laitoksen toimiessa alittaa sijaintipaikan ilman kastepisteen. Kylmälaitoksen eristykset tehdään taulukossa 16 esitetyin eristein. Taulukko 16 Kylmälaitoksen eristeet Putkisto, osa Eriste Tuotenimi Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus paksuus 1) 2) Huomautuksia Imujohto Ea PARATEN PE tai PARATEN PE-X putkieriste Meno- ja Ea PARATEN PE tai Pumppukiertopiirissä, paluujohto PARATEN PE-X putkieriste jäähdyttämättömät tilat Nestejohto Ea PARATEN PE tai Kun nesteen lämpötila PARATEN PE-X putkieriste < ympäröivän tilan lämpötila Painejohto Taulukon 7 mukaan Nestesäiliö Ea PARATEN PE-W tai PARATEN PE-AW levy 1) Eristyspaksuus määritellään eristeen valmistajan kondenssieristyspaksuuskäyrästön mukaan 2) Eriste muodostaa höyrynsulun, päällyste asennetaan ulkonäkö- tai paloteknisistä syistä 24

25 5. ERISTYSTEN TARKASTAMINEN 5.1 Eristysten tarkastuskohteet Eristysmateriaali Eristyspaksuus Eristeen kiinnitys Saumojen tiiveys Eristys tarkastetaan ennen sen peittämistä Paloeristyksen tarkastaa myös rakennusvalvontaviranomainen. 5.2 Päällysteen tarkastuskohteet Päällystemateriaali Ulkonäkö Kondenssieristyksen höyrynsulku 25

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

Talotekniikan eristykset Asennusopas

Talotekniikan eristykset Asennusopas Talotekniikan eristykset Asennusopas Tekniset eristeet Talotekniikka 3-2.5 Tammikuu 2011 Korvaa: Tammikuu 2009 Sisällysluettelo Putkieristys Putkieristeitä...3 Eristekourujen asennus...4 Putkikäyrien eristäminen

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA 1 (42) ESPOO 13.05.2015 JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 4 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA...

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

Teknisen eristäjän käsikirja

Teknisen eristäjän käsikirja Teknisen eristäjän käsikirja Simo Mäkelä - Esko Itäpalo Suomen Eristysyhdistys ry OPETUSHALLITUS Sisällys Esipuhe 8 Johdanto 9 1 Yleistä 11 Eristämisen tarkoitus 14 Käsitteet ja määritelmät (SFS-3975)

Lisätiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com. www.isover.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com. www.isover. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com www.isover.fi ISOVER 3.1. 1.7.2009 ISOTEC Pientalon tekniset eristykset 2 Ilmanvaihtokanavien

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

1/2 Ø 1/2 Ø. asennusopas

1/2 Ø 1/2 Ø. asennusopas 1/2 Ø 1/2 Ø B asennusopas >> ARMAFLEX H asennusopas asennusopas asennusopas >> ARMAFLEX 1 YLEISTÄ 3» Työskentely Armaflexilla 3» Työkalut Armaflex-asennuksissa 3» Armaflex-liiman oikea käyttö 3» Puskusaumojen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

ISOTEC AluLine -putkieristeet

ISOTEC AluLine -putkieristeet 10 ISOTEC AluLine -putkieristeet TapeLock-kourut (KK-AL) 1200 (TTRYL; Ac SFS 3976; S2.2) Läönjohtavuus C λ-arvo W/m 0,032 0,035 0,043 0,062 0,089 0,121 Käyttö: Lämpö-, läinvesi-, höyryputket ja muoviviemärien

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! ISOVER tuotteilla läöneristeluokitus Me ISOVERilla päätie helpottaa elämääsi. Teie luokituksen, jotta voit varmein valita itsellesi parhaat eristeet. Vertaa eristeen tärkeintä ominaisuutta,

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E.

Lisätiedot

1 (2) PVp LISÄKIRJE 4 IU-AU, PU, RU, SU JANAKKALAN KUNTA TURENGIN TERVEYSASEMA TUTAS B, VAIHE 2, PERUSKORJAUS 22.4.2015

1 (2) PVp LISÄKIRJE 4 IU-AU, PU, RU, SU JANAKKALAN KUNTA TURENGIN TERVEYSASEMA TUTAS B, VAIHE 2, PERUSKORJAUS 22.4.2015 1 (2) PVp JANAKKALAN KUNTA TURENGIN TERVEYSASEMA TUTAS B, VAIHE 2, PERUSKORJAUS LISÄKIRJE 4 IU-AU, PU, RU, SU 22.4.2015 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJOJEN LISÄKIRJE 1. -MATERIAALIERITTELY (-002) 2. LÄMMITYSVERKOSTON

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:47

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:47 RunkoRYL 2010 741 Levytyö runkorakenteissa Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:47 74 Levyrakentaminen 741 Levytyö runkorakenteissa Sisältö lastulevyt puukuitulevyt vanerilevyt kipsilevyt mineraalilevyt

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot