ERISTYSTYÖSELOSTUS. TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERISTYSTYÖSELOSTUS. TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska"

Transkriptio

1 INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Liite 2/25s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ ERISTYSURAKKA KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT URAKKA-ASIAKIRJOISTA POIKKEAVA MENETTELY ERISTYSEDELLYTYKSET; PUTKIEN JA KANAVIEN ASENNUS PALOTURVALLISUUS ERISTYSMATERIAALIT Eristeet Päällysteet Eristysten merkintä asiakirjoissa PUTKIERISTYKSET PUTKIERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA ERISTYSPAKSUUDET ERITYISTEN JÄRJESTELMIEN ERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA ERISTYSPAKSUUDET PUTKIEN YHTEISERISTYKSET ERISTYSTYÖN SUORITUS Putkieristeiden asennus Päällysteiden asennus Höyrynsulku Venttiilien eristys Laitteiden eristys Eristys laitteiden läpimenokohdissa Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet ILMASTOINTIERISTYKSET ERISTYSMATERIAALIT ERISTEET ERISTYSMITOITUS Paloeristyspaksuudet Lämmöneristyspaksuudet ERISTYSTYÖ Yleisiä ohjeita Lämmöneristeen asennus Paloeristeen asennus Pyöreät kanavat Suorakaidekanavat ja kammiot Osittain eristettävä kanava KYLMÄERISTYKSET KYLMÄERISTYSTEN VAATIMUKSET KYLMÄLAITOKSEN ERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA PAKSUUDET ERISTYSTEN TARKASTAMINEN ERISTYSTEN TARKASTUSKOHTEET PÄÄLLYSTEEN TARKASTUSKOHTEET

3 1. YLEISTÄ 1.1 Eristysurakka Eristysurakkaan kuuluvat putkien, laitteiden ja kanavien eristystyöt tarvikkeineen ja päällysteineen valmiiksi saatettuina tämän työselityksen ja LVI-piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Maalaus tai muu pintakäsittely ei kuulu eristysurakkaan ellei asiakirjoissa erikseen toisin määrätä. LVI-piirustuksiin on merkitty alaslasketut katot sekä muut eristyksen peittävät rakenteet siten, että käy ilmi, onko eristys näkyvä vai ei-näkyvä. 1.2 Käsitteet ja määritelmät Tässä työselityksessä käytetään seuraavia käsitteitä ja määritelmiä: Näkyvä eristys = eristys, joka sijaitsee paikassa, jossa se on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä, ja jossa eristyksiä ei ole peitetty rakenteilla. Ei-näkyvä eristys = eristys, joka sijaitsee paikassa, jossa käydään vain poikkeuksellisesti tai jossa eristys on peitetty rakenteilla. Kylmäeristys = kylmäainetta sisältävän putken eristys. Lämmin putki ja lämmin kanava = putki tai kanava, jonka sisällön lämpötila on sen ympäristön lämpötilaa korkeampi. Kylmä putki tai kylmä kanava = putki tai kanava, jonka sisällön lämpötila on sen ympäristön lämpötilaa matalampi. Muutoin käytetään soveltuvin osin standardin SFS 3975 käsitteitä ja määritelmiä. 1.3 Urakka-asiakirjoista poikkeava menettely Mikäli urakoitsija haluaa laadun tai laajuuden suhteen poiketa urakka-asiakirjoista, on hänen hyväksytettävä menettely rakennuttajalla yksilöityine hintatarjouksineen ennen työn aloittamista. Jos työ laskutetaan yksikköhinnoin, suoritetaan mittaus standardin SFS 3979 mukaisesti. 1.4 Eristysedellytykset; putkien ja kanavien asennus Suunnitelman mukaisen eristyksen toteuttamiseksi on putket ja kanavat asennettava taulukoiden 1, 2 ja 3 osoittamalle etäisyydelle toisistaan ja muista rakenteista. Taulukoissa esiintyvät mitat s, a ja b ovat seuraavat: s = eristyspaksuus a = kahden eristettävän putken väli b = eristettävän putken ja rakenteen väli 3

4 Taulukko 1 Putkien eristyspaksuus ja asennusvälit Putken Eristyspaksuus, mm halkaisija Sarja 21 Sarja 22 Sarja 23 Sarja 24 Sarja 25 Sarja 26 D u s a b s a b s a b s a b s a b s a b mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Taulukko 2 Pyöreiden kanavien asennusvälit s, mm a, mm b, mm Taulukko 3 Suorakaide- ja soikiokanavien asennusvälit s, mm a, mm b, mm Paloturvallisuus Eristysten on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusvaatimukset, mm. Eristysten on päällysteineen täytettävä ao. tilan seinämille asetettu pintakerrosvaatimus. Osastoivan seinämän lävistävä putki tai kanava ei saa heikentää lävistyskohdan palonkestävyyttä. Paloeristeinä käytetään tähän tarkoitukseen tyyppihyväksyttyjä eristeitä. 1.6 Eristysmateriaalit Eristeet Eristyksissä käytetään taulukossa 4 esitettyjä, standardien SFS 3976 ja SFS 5454 mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä eristeitä. 4

5 Taulukko 4 Eristeet Tunnus PAROCtuotelyhenne Eriste Standardin SFS 3976 tunnus A Mineraalivillakourut Aa E Päällystämätön vuorivillakouru K5.1 Ac AE Alumiinifoliolla tehtaalla päällystetty vuorivillakouru S2.1 B Mineraalivillamatot Ba LAM Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalamellimatto M1.2 Bb 80VM Vuorivillaverkkomatto (paloeriste) M3.1 Bb 100VM Vuorivillaverkkomatto (paloeriste) M3.2 Bc 80AVM Alumiinifoliolla päällystetty vuorivillaverkkomatto (paloeriste) Bc 100AVM Alumiinifoliolla päällystetty vuorivillaverkkomatto (paloeriste) Bd 35IVM Lasikuituhuovalla päällystetty verkk omatto Be AIM Verkkovahvistetulla alumiinifoliolla päällystetty vuorivillamatto D Mineraalivillalevyt Da SE Vuorivillalevy L5.3 S Vuorivillalevy L6.1 SKL Vuorivillalevy L5.5 Db IPL Vuorivillalevy, paloeriste L8.2 Dc HT-900 Vuorivillalevy L9.1 Dd KAT Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalalevy E Muovieristeet Ea Armaflex Umpisoluinen polyeteenimuovi; putkieriste ja -levy K2.2, L2.2 Eb Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru ja levy K1.1, L1.1 Ed Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru ja levy L3.1 Ee Polyuretaanivalu putken tai säiliön ympärille rakennettuun paisuntatilaan S1.2 Ef Umpisoluinen solukumi; putkieriste ja levy K2.1, L2.1 U Eristyselementit Ua Putkeen kiinni vaahdotettu polyuretaanieristeinen elementti Ub Polyuretaanieristeinen reikäelementti S Päällysteet Eristyksissä käytetään taulukossa 5 esitettyjä, standardien SFS 3976 ja SFS 5454 mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä päällysteitä. Päällysteiden paksuudet on esitetty taulukossa 6. Taulukko 5 Päällysteet Tunnus Päällyste 6 PVC-muovilevy ISOGENOPAK SE-1 syttymisherkkyysluokka 1, palonlevittämisluokka 1 P8 10 Kuumasinkitty teräslevy SFS-EN 10142, Z1-275N P1 11 Kuumasinkitty teräspoimulevy SFS 670, Z Alumiinilevy SFS 2585 AIMn1 H16 P2 13 Alumiinipoimulevy SFS 2585 AIMn1 H18 P3 14 Vähintään 100 µm:n PVC-pinnoitteella päällystetty kuumasinkitty teräslevy SFS 670, Z P5 15 Vähintään 100 µm:n PVC-pinnoitteella päällystetty kuumasinkitty teräspoimulevy SFS 670, Z Ruostumaton teräslevy SFS 725 P6 17 Haponkestävä teräslevy SFS 757 P7 Standardin SFS 3976 tunnus 5

6 Taulukko 6 Päällysteiden paksuudet Eristyskohde Päällysteen paksuus, mm Päällysteen tunnus * Putket Eristyksen ulkohalkaisija d u, mm d u < 150 0,35 0,50-0,50-0,50-0,40 0, < d u < 500 0,35 0,50-0,80-0,50-0,50 0,50 d u > 500 0,35 0,70-0,70-0,70-0,50 0,50 Venttiili- ja laippakotelot 0,35 0,70-1,00-0,70-0,50 0,50 Säiliöt ja laitteet Vaipat 0,35 0,70 0,50 1,00 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 Päädyt 0,35 0,70-1,00-0,70-0,50 0,50 Katot - 0,50-0,80-0,50-0,50 *) Levyn paksuus sinkkikerros mukaan luettuna ilman muovipinnoitetta 0, Eristysten merkintä asiakirjoissa Putkieristyksen merkintä Aa6K = putki eristetään PAROC Eristyskourulla E (Aa), päällystetään ISOGENOPAK SE-1 pvc-päällysteellä (6) ja saumataan höyrytiiviiksi (K). Pyöreän paloeristetyn ilmastointikanavan eristyksen merkintä A30 Aa 10 K = kanava eristetään A30-paloluokan vaatimalla paksuudella (taulukko 11), eriste on PAROC Eristyskouru E (Aa), päällyste on kuumasinkitty teräslevy (10) ja päällyste saumataan höyrytiiviiksi (K). 6

7 2. PUTKIERISTYKSET 2.1 Putkieristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Lämpö-, lämminvesi-, kylmävesi-, sadevesi-, jäähdytysvesi- sekä lämmöntalteenottojärjestelmien putket, venttiilit ja laitteet eristetään taulukossa 7 esitetyin eristein ja eristyspaksuuksin. Taulukko 7 Eristettävät putket, eristeet ja eristyspaksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus 1) Tunnus Huomautuksia Kaukolämpö-, lämpö-, ja lämminvesiputki venttiileineen Aa E 25 6 Kattilahuone ja LJ-huone Ac AE 25 - Lämpö- ja lämminvesiputki venttiileineen VENTTIILEITÄ Aa E 24 6 Näkyvä eristys 3) EI ERISTETÄ Ac AE 24 - Ac AE 24 - Ei-näkyvä eristys Putkilämmönsiirrin ja säiliö Ba LAM 2x60 mm - Bb 80VM 2x60 mm 10, 12 Bc 80AVM 2x60 mm - Levylämmönsiirrin Da SE 2x60 mm 12 Dd KAT 2x60 mm - Kylmävesiputki Aa E 22 Ac AE 22 Ei näkyvä eristys Sadevesiviemäri Ac AE 22 6 Näkyvä eristys Ea, Ef PE-X 2) Aa E 22 6K Näkyvä eristys Ac AE 22 K Kattokaivolta lähtien Ac AE 22 K Ei-näkyvä eristys, ylin krs. kattokaivolta lähtien LTO-putket LTO-putket, kylmä Aa, Ea, Ef AE, PE-X 22 2) 6K Näkyvä eristys LTO-putket, lämmin Aa E 22 6K Näkyvä eristys LTO-putket, kylmä Ac, Ea, Ef AE, PE-X 22 2) K Ei-näkyvä eristys LTO-putket, lämmin Ac AE 22 - Ei-näkyvä eristys Jäähdytysvesiputket Armaflex AF mm Näkyvä eristys Armaflex AF mm Ei-näkyvä eristys myös venttiilit,pumput ja varusteet eristetään Lattialämmitysjärj. Aa E 21 6 Näkyvä eristys Ac AE 21 Ei Näkyvä eristys 1) Lämpimissä tiloissa kulkevien putkien, joiden halkaisija on enintään 22 mm, eristyspaksuus on sarjan 22 mukainen (taulukko 1). Lämmittämättömissä tiloissa (esimerkiksi alusta, ullakko, autotalli), kaikkien putkien eristyspaksuus on sarjan 25 mukainen. 7

8 2) Eristyspaksuus määrätään tapauskohtaisesti ottaen huomioon taloudellisuus- ja kondenssitiiviysnäkökohdat. Palovaatimukset otetaan huomioon. 3) Kellarin ilmanvaihtohormissa kulkevien putkien eristys päällysteen tunnus 6K. 2.2 Erityisten järjestelmien eristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Erityisten järjestelmien putket, venttiilit ja laitteet eristetään taulukossa 8 esitetyin eristein ja eristyspaksuuksin. Taulukko 8 Erityisten järjestelmien eristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus Tunnus Huomautuksia Höyryputki Aa E 26 10,12 Näkyvä eristys Ac AE 26 1) - Ei-näkyvä eristys Venttiilit Bb 80VM 50 mm 10, 12 Syöttövesisäiliö Bb 80VM 2x80 mm 10, 12 Lauhdeputki Aa E 24 10,12 Näkyvä eristys Ac AE 24 - Ei-näkyvä eristys Lauhteenpoistimet Bb 80VM 50 mm 10, 12 ja venttiilit Bb 80VM 2x80 mm 10, 12 Paineilmaputki Aa E 22 10, 12 Lämmittämätön tila, näkyvä Ac AE 22 - Lämmittämätön tila, ei-näkyvä Varavoimakone Pakoputki Aa, Bb E, 100VM 26 2) 10, 12 Kaikkialla 4) Äänenvaimennin Bb 100VM 80 mm 10, 12 Jäähdytysputket Aa E 22 10, 12 Näkyvä eristys Jäähdytysputket Ac AE 22 - Ei-näkyvä eristys Venttiilit Raskasöljyputkisto Aa E 24 10, 12 Näkyvä eristys Ac AE 24 - Ei-näkyvä eristys Venttiilit Bb 80VM 50 mm 10, 12 Kaikkialla Raskasöljysäiliö Da, Bb S, 80VM 2x120 mm 15 3) Vaippa ulkona Da 5), Bb SKL, 80VM 2x120 mm 14 3) Katto ulkona Bb 80VM 2x120 mm 10, 12 3) Sisällä 1) Lämpötila enintään +200 C. 2) Pakoputken eristeen pintalämpötila ei saa ylittää +70 C (suojaeristys). 3) Päällysteen valinnassa otetaan huomioon korroosio ja ulkonäölliset seikat. 4) Otettava huomioon myös ylilämmön aiheuttama haitta. 5) Eristeen valinnassa otetaan huomioon puristuslujuus. 2.3 Putkien yhteiseristykset Putket voidaan eristää yhteiseristyksellä siten, että kukin putki eristetään erikseen ja kiedotaan yhteispakettiin eristematolla taulukon 9 mukaisesti. Lämmitetyissä tiloissa kylmävesijohto eristetään aina erillisenä. 8

9 Roiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa voidaan lämpö- ja lämminvesijohdot eristää yhteiseen pakettiin ilman erillistä eristystä. Rakenteiden lämpöeristyksen sisään asennettavat putket eristetään aina erikseen. Taulukko 9 Putkien yhteiseristyksen kohteet, eristeet ja paksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus Tunnus Huomautuksia Lämpö- ja lämminvesiputki Ua 1) - Maassa Aa A 22 - Erilliseristys paketin sisällä, Kylmävesiputki lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm 10, 12 Yhteiseristys, näkyvä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm - Yhteiseristys, ei-näkyvä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 50 mm - Pelkkä yhteiseristys, roilot, ahtaat tilat Ac AE 22 K Erilliseristys paketin sisällä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm 10, 12 Yhteiseristys lämpö- ja lämminvesijohdon kanssa, näkyvä, lämmittämättömät tilat Ba, Be LAM, AIM 60 mm - Yhteiseristys lämpö ja lämminvesijohdon kanssa, ei-näkyvä tila 1) Kaukolämpökäytössä otetaan huomioon Lämpölaitosyhdistys ry:n suositukset. 2.4 Eristystyön suoritus Eristystyössä noudatetaan tässä mainittujen ohjeiden lisäksi materiaalivalmistajan antamia käsittely- ja asennusohjeita sekä soveltuvin osin standardin SFS 3978 ohjeita Putkieristeiden asennus Eristeet asennetaan seuraavasti: Tunnus Aa Ac Eristeen asennus PAROC Eristyskouru E Kouru, ulkohalkaisijaltaan enintään 400 mm, kiinnitetään 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Kouru, ulkohalkaisija yli 400 mm, sidotaan vähintään 12 mm:n nailonvanteella, joka kiinnitetään asianmukaisilla soljilla. Mikäli putken lämpötila on yli +200 C, käytetään vähintään 12 mm:n teräsvannetta. Sidontatiheys on enintään 300 mm tai kuitenkin vähintään yksi sidos/osa. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista leikatuista välikappaleista tai putkikokoon D u 60 asti irtovillasta sullomalla. PAROC Eristyskouru AE 9

10 Kylmän putken eristys sekä lämpimän putken näkyvä eristys: kouru kiinnitetään kuumasaumaamalla tai vähintään 25 mm:n levyisellä alumiiniteipillä. Lämpimän putken ei-näkyvä eristys: kouru kiinnitetään 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Sidontatiheys on enintään 300 mm tai kuitenkin vähintään 1 sidos/osa. Käyrät tehdään valmiista käyräkappaleista tai kouruista leikatuista välikappaleista. Ba, Be PAROC Lamellimatto LAM PAROC Ilmastointimatto AIM Matot kiinnitetään sitomalla sinkityllä teräslangalla, sidontatiheys 4 sidosta/m. Kun matolla tehtyä näkyvää eristystä ei päällystetä, kiinnitetään päällimmäinen kerros kuumasaumaamalla tai vähintään 50 mm:n levyisellä alumiiniteipillä. Koteloihin kiinnitetään eriste liimaamalla tai teipillä. Bb, Bc, Bd PAROC Verkkomatot 80VM, 100VM, 80AVM, 100AVM, 35IVM Verkkomatot kiinnitetään ompelemalla verkko silmistään sinkityllä teräslangalla tai sidontakoukuilla. Ea Eb, Ed Ee Ef Ua, Ub PARATEN-polyeteenimuovieristeet Eriste kiinnitetään liimaamalla tai hitsaamalla saumat. Pikasulkimella varustettu eriste asennetaan putkelle ja suljetaan pikasuljin. Eristeosien päät liimataan putkeen kiinni. Vaahdotetut polystyreeni-/polyuretaanieristeet Kondenssieristyksessä kiinnitetään eriste liimaamalla saumojen vastinpinnat. Liiman on kestettävä kohteen lämpötila, eikä se saa liuottaa eristettä. Saumat liimataan koko leveydeltään. Polyuretaanivalut Eristyskohteen ja tiivistetyn päällysteen väliseen paisuntatilaan ruiskutettaessa polyuretaanin on täytettävä sille varattu tila kokonaan. Lämpötila- ja kosteusrajoitus SFS Solukumieristeet Solukumieristeen pituus- ja poikkisaumat liimataan yhteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Eristeosien päät liimataan putkeen kiinni. Polyuretaanieristeiset elementit Asennus valmistajan ohjeiden mukaan. 10

11 2.4.2 Päällysteiden asennus Päällysteet asennetaan seuraavasti: Tunnus Päällysteen asennus 6 Pvc-muovilevy ISOGENOPAK SE-1 Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150 mm. Sekä pituus- että poikkisaumat limitetään noin 20 mm. T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti pääputkeen sopivaksi. Käyrä päällystetään valmisosalla tai se tehdään 0,7 mm paksuisesta pvc-levystä vaotetuin välikappalein tai kietomalla eristys päällysteen värisellä pvcnauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja päätteet heloitetaan päätehelalla Teräs- ja alumiinilevyt Käytettävän piiloniitin koko on 3,2 mm. Lieriökantaisen uraruuvin mitta on 3,5 mm x 13 mm standardin SFS-ISO 1481 mukaisesti. Ulkosäiliössä käytettävän piiloniitin koko on 4,8 mm ja lieriökantaisen uraruuvin mitta on 4,2 mm x 13 mm standardin SFS-ISO 1481 mukaisesti. Niitti, ruuvi ja kotelolukko ovat samaa materiaalia kuin päällyste Höyrynsulku Höyrynsulku K tehdään tiivistämällä päällysteiden 6, 10, 12, 14, 16 ja 17 saumat pehmeällä ja värittömällä, vähintään 30 mm leveällä pvc-teipillä. Eristeiden Ac, Ba ja Be saumat suljetaan kuumasaumaamalla tai alumiiniteipillä. Kun käytetään eristettä Ea päällysteen saumat tiivistetään umpisoluisella polyeteenimuovitiivisteellä. Päätteet, kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuudessaan muodostaa höyrynsulun. Koska päällysteitä 11, 13 ja 15 ei voida tiivistää, niiden alle asennetaan erillinen höyrynsulku Venttiilien eristys Kun venttiilikotelot tehdään metallipäällysteistä, työ tehdään standardin SFS 3978 mukaisesti. Kun käytetään muita kuin metallipäällysteitä, eristys päällysteineen kiinnitetään kotelolukollisilla vanteilla, joiden leveys on noin 20 mm. Vanteiden välinen etäisyys on 200 mm, kuitenkin vähintään 2 kpl/kotelo. Kierteellinen, muhvillinen tai hitsattava venttiili eristetään loveamalla sen vaatima tila eristyskouruun niin, että putken eristys jatkuu venttiilin yli. Laipallisen venttiilin eristeenä voidaan käyttää myös kourua, jonka sisähalkaisija on sama kuin eristyksen ulkohalkaisija ja eristyspaksuus 50 mm. Kouru lovetaan venttiilin ja putken päälle sopivaksi. Edellä mainittu työtapa edellyttää, että venttiilin kara ulottuu eristyksen ulkopuolelle. 11

12 2.4.5 Laitteiden eristys Laitteiden eristysmateriaalina käytetään levyjä tai mattoja: Matot asennetaan kohdassa esitettyjen asennusohjeiden mukaan. Levyt asennetaan standardin SFS 3978 ohjeiden mukaan Eristys laitteiden läpimenokohdissa Eristettävän putken lävistäessä rakenteen, asennetaan eriste jatkuvana läpi rakenteen. Jälkipaikkaus suoritetaan tarvittaessa eristämisen jälkeen. Höyrynsulun vaativan eristyksen on jatkuttava höyrynsulkuineen läpi rakenteen. Osastoivien seinämien lävistyksessä on käytettävä palamatonta eristettä. Jos putki eristetään palavalla eristeellä, on palava eriste katkaistava lävistyskohdassa ja korvattava palamattomalla. Samoin menetellään roilojen palokatkojen kohdalla Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet Seuraavat putkistot, putkiston osat, laitteet ja varusteet jätetään eristämättä: palopostien kytkentäjohdot ja palovesiverkosto uima-allasputkistot kylmävesiverkoston näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä pintaan asennetut jakojohdot (vesipostien kytkentäjohdot eristetään) lämminvesiverkoston kiertojohdottomat näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä pintaan asennetut jakojohdot seinällä näkyvissä olevat enintään DN20-kokoiset patteriverkoston nousujohdot samassa huonetilassa olevat patterin kytkentäjohdot sekä patterin kytkentäjohdot sekä patterin alla olevat enintään kolmelle patterille menevät jakojohdot varoventtiilin ulospuhallusjohdot (tarvittaessa tehdään kosketussuojaeristys) tyhjennys-, ilmanpoisto- ja painemittareiden kytkentäjohdot paisuntajärjestelmät säiliöiden ja laitteiden arvokilvet glykoliverkostojen täyttösäiliöt ja putket lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien täyttöjohdot lämmityksen kertasäätöventtiilit ja automaattiset säätöventtiilit lämpöjohto- ja lämminvesipumput lianerottimet vedenkäsittelylaitteistot. sulkuventtiilit DN 65 12

13 3. ILMASTOINTIERISTYKSET 3.1 Eristysmateriaalit Ilmastointieristyksessä käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osien E1 ja E7 vaatimukset täyttäviä materiaaleja. Materiaalien palo-ominaisuudet osoitetaan tyyppihyväksynnällä tai muulla luotettavalla tavalla. Paloeristeenä käytetään Ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä eristeitä. 3.2 Eristeet Kanavien eristyksissä käytetään taulukossa 10 esitettyjä eristeitä. Taulukko 10 Eristeet Paloeristys Pyöreä kanava Aa, Db E, 80VM - Ei-näkyvä eristys Bc 80AVM 10 Näkyvä eristys Aa, Bb E, 80VM 10 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Suorakaidekanava Bb, Db 80VM, IPL - Ei-näkyvä eristys Bc 80AVM 10 Näkyvä eristys Bb, Db IPL 10, 12 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Kohteen alakatossa sijaitsevat tuloilmakanavat Ea PE-W(höyrysuluksi) - Ei-näkyvä eristys Lämmöneristys Pyöreä kanava Aa, Ba, Bd, Be E, LAM, 35IVM, A IM - Ei-näkyvä eristys Ac, Ba, Be AE, LAM, AIM 10 Näkyvä eristys Aa, Ba, Bd, Be E, LAM, 35IVM, AIM 10 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Pyöreä kanava Ba, Bd, Be, Da LAM, 35IVM, AIM, SE - Ei-näkyvä eristys Ba, Be LA M, A IM 10 Näkyvä eristys Ba, Be, Da LAM, AIM, SE 10, 12 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) Pyöreä kanava Ba, Bd, Be LA M, 35IVM, AIM - Ei-näkyvä eristys Ba, Be LA M, A IM 10 Näkyvä eristys Ba, Be LAM, AIM 6 1), 10,12 Näkyvä, kolhiintumisaltis eristys 2) 1) Kun eristetyn kanavan ulkomitta on yhtä suuri tai alle 500 mm, päällyste on ISOGENOPAK SE-1, kun se on yli 500 mm, niin päällyste on 10 tai 12. Huonetilan pintakerrosvaatimukset otetaan huomioon. 2) Käytetään myös ulkonäöllisesti vaativissa kohteissa. Ympäristöään kylmemmät, kondensoitumiselle alttiit kanavien eristeet varustetaan höyrynsululla (ulkoilmakanava). 13

14 3.3 Eristysmitoitus Paloeristyspaksuudet Tyyppihyväksyttyjen paloeristeiden eri paloluokkia ja kanavakokoja vastaavat eristyspaksuudet on esitetty taulukoissa 11, 12/1, 12/2,12/3 Taulukko 11 Pyöreän kanavan paloeristyspaksuus Paloluokka Paloeristyspaksuus, mm Nimellistiheys Pyöreät Ki vivil laverkkom atto EN kg/m3 kanavat Eristyspaksuus, mm EI EI EI EI EI EI Taulukko 12/1 Suorakaidekanavan paloeristyspaksuus Suorakaidekanavat Kivivillamatto, EN Paloluokka Eristyspaksuus,mm Nim.tiheys,kg/m3 EI EI EI EI EI EI

15 Taulukko 12/2 Suorakaidekanavan paloeristyspaksuus Suorakaidekanavat Kivivillalevy, EN Paloluokka Eristyspaksuus,mm Nim.tiheys,kg/m3 EI EI EI EI EI EI Taulukko 12/3 Pyöreiden kanavien eristyspaksuudet,kun eristeen tiheys vähintään 85 kg/m3 Pyöreät kanavat 250 mm Kivivillakouru, EN Paloluokka Eristyspaksuus,mm Nim.tiheys,kg/m3 EI EI

16 3.3.2 Lämmöneristyspaksuudet Kanavien lämmöneristyspaksuudet on esitetty taulukoissa 13, 14 ja 15. Rakenteen lämmöneristyksen sisään asennettavat kanavat eristetään aina erikseen. Taulukko 13 Pyöreän kanavan lämmöneristyspaksuus. t = kanavassa virtaavan ilman ja ympäristön välinen lämpötilaero. Kanavan Eristyspaksuus, mm halkaisija t mm 5 o C 10 o C 20 o C 30 o C 40 o C 50 o C Huom 1 TK01 tuloilmakanavat eristetään iv-konehuoneen lävistyksistä saakka Armaflex levyllä ja eristyspaksuuden on oltava vähintään 19 mm. 16

17 17

18 Taulukko 14 Suorakaidekanavan lämmöneristyspaksuus. Kanavan mitat a ja b. t = kanavassa virtaavan ilman ja ympäristön välinen lämpötilaero. a t Eristyspaksuus b, mm mm o C

19 Taulukko 15 Soikiokanavan lämmöneristyspaksuus. Kanavan mitat h ja b. t = kanavassa virtaavan ilman ja ympäristön välinen lämpötilaero. b t Eristyspaksuus, mm h, mm mm o C Eristystyö Yleisiä ohjeita Eristeen saumat ja paksuus Eriste valitaan ja asennetaan siten, että paloeristyksen joka kohdassa on paloluokan edellyttämä eristyspaksuus. Jatkokset asetetaan limittäin. Kanavien jatkoskohdat Laippa-, lista- tms. kanavaliitoksen kohdalla on eristyspaksuuden oltava vähintään 80 % kanavan normaalista eristyspaksuudesta. Monikerroksinen eristys Eristyspaksuuden ollessa yhtä suuri tai yli 120 mm, asennetaan vähintään kaksi eristekerrosta. 19

20 Peltipäällysteinen eristys Eristyksen peltipäällyste korvaa kohdissa ja mainitut eristeiden kiinnitystavat. Tämä edellyttää, että päällyste vastaa jäykkyydeltään ohjeiden mukaista kiinnitystä ja on asennettu riittävän tukevasti, esim. soveltaen SFS 3978 kohdan 4 ohjeita vastaavasti. Peltipäällyste ei lisää eristyksen palonkestoaikaa Lämmöneristeen asennus Kun käytetään kohdassa 2.4 mainittuja eristeitä ja päällysteitä kanavan lämmöneristykseen, tehdään työ ko. kohdan mukaisesti Paloeristeen asennus Pyöreät kanavat Eristäminen vuorivillakourulla Eriste: PAROC Eristyskouru E SFS 3976 materiaalitunnus: K5.1 LVI-RYL materiaalitunnus: Aa Mitat Kanavan nimellishalkaisijaa vastaavat kourun sisähalkaisijat valitaan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. Asennus Sivultaan auki leikattu kouru asetetaan kanavan päälle siten, että kourujen päät ovat tiiviisti toisiaan vasten ja pituussaumat asettuvat limittäin. Kiinnitys Kouru kiinnitetään teräslangalla tai vanteella. Sidosten etäisyys toisistaan 300 mm, kourun päästä enintään 150 mm. Jokainen eristeosa kiinnitetään vähintään yhdellä sidoksella. Siteenä käytetään hehkutettua 0,9 mm paksuista teräslankaa, kun eristyksen ulkohalkaisija on pienempi kuin 500 mm. Kun eristyksen ulkohalkaisija on 500 mm tai suurempi, käytetään siteenä teräsvannetta 13 x 0,4 mm. Vanne kiinnitetään tähän tarkoitukseen valmistetuin lukkosoljin. Pyöreän kanavan käyrät, haarat ja muotokappaleet Kanavan käyrät 20

21 Käyrät eristetään verkkomatolla tai valmiilla eristeosilla. Halkaisijaltaan enintään 200 mm käyrät voidaan eristää kourusta leikatuilla lohkoilla. Lohkojen mittatarkkuuteen ja yhteensopivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Haarat ja muotokappaleet Haarat ja muotokappaleet eristetään verkkomatolla. Eristäminen verkkomatolla Eriste: PAROC Verkkomatto 80VM SFS 3976 materiaalitunnus: M3.1 LVI-RYL materiaalitunnus: Bb Kanavan ympärille asennettavat eristekappaleet leikataan eristyksen ulkohalkaisijaa vastaavan ympärysmitan mukaan. Kaikki sekä pituus- että poikkisuuntaiset jatkokset sidotaan seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Teräslankaompelu Sidonta verkkolangalla Kunkin ompeleen pituus mm, langan paksuus vähintään 0,5 mm. Verkon langat sidotaan toisiinsa sauman molemmin puolin. Sidosten väli mm. Teräshaat Verkko kiinnitetään sauman kohdalta teräshakasilla erikoistyökalua käyttäen. Pystykanavan erikseen tuenta Eristeen omasta painosta aiheutuva eristeen liikkuminen, kokoonpainuminen ja rakojen syntyminen on estettävä tukemalla eriste riittävän tukevasti rakenteisiin tai kanavan seinämään. Pystykiinnikkeiden väli on enintään 2,7 m, mikä vastaa kolmea vakiomittaisen maton leveyttä. Pystysuuntainen tuenta voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Verkon kiinnitys rakennusosaan Voidaan käyttää esim. teräslankaa, paksuus ø 0,5 mm. 21

22 Eristeen kiinnitys hitsausnauloin tai mekaanisesti kiinnitettävin piikein Tuenta välipohjiin Tuenta laippaliitoksiin Pituudeltaan eristyspaksuutta vastaavat piikit hitsataan ns. pultinhitsauslaitteella tai kiinnitetään mekaanisesti erikoistyökalulla kanavan seinämään. eriste painetaan piikityksen läpi ja kiinnitetään piikin päähän asetettavalla lukkolevyllä. Lukkolevy halkaisijan on oltava verkon silmää suurempi. Tuenta on riittävä kun kanavan lävistämien vaakasuorien rakennusosien väli on enintään 2,7 m ja ne asettuvat kantamaan eristettä. Tuenta on riittävä kun laippojen väli on enintään 2,7 m ja laipan rakenneleveys kanavan seinämän pinnasta vähintään 30 mm Suorakaidekanavat ja kammiot Eristäminen vuorivillalevyllä Eriste: Ilmastoinnin palosuojalevy IPL SFS 3976 materiaalitunnus: L8.2 LVI-RYL materiaalitunnus: Db Vuorivillalevyt asennetaan paikoilleen siten, ettei levyjen saumakohtiin synny rakoja. On myös huolehdittava siitä, ettei eristykseen jää onkaloita kanavien liitoslistojen tai kannakkeiden kohdille. Levyt kiinnitetään seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Kiinnitys hitsausnauloin tai mekaanisesti kiinnitettävin piikein Pituudeltaan eristyspaksuutta vastaavat piikit hitsataan ns. pultinhitsauslaitteella tai kiinnitetään mekaanisesti erikoistyökalulla kanavan seinämään. Eriste painetaan piikityksen läpi ja kiinnitetään piikin päähän asettuvalla lukkolevyllä. Piikitystiheys noi 6 kpl/m 2 tasavälein, etäisyys levyn reunoista noin 100 mm. Levyn kiinnitys teräsvantein ja lukkosoljin Siteenä käytetään kanavan ympäri menevää teräsvannetta 13 x 0,4 mm. Vanne kiinnitetään tarkoitukseen valmistetuin lukkosoljin. Vähintään kaksi vannetta levyä kohti. Kulmiin asennetaan L-profiilit, jotka estävät vanteen painumisen eristeeseen. 22

23 Suorakaidekanavien eristäminen verkkomatolla Eriste: Verkkomatto 80VM SFS 3976 materiaalitunnus: M3.1 LVI-RYL materiaalitunnus: Bb Matto asetetaan kanavan päälle siten, ettei eristykseen jää onkaloita kanavien liitoslistojen tai kannakkeiden kohdille. Matto on kanavan kulmissa taivutettava siten, ettei se puristu kokoon ja eristyspaksuus pienene. Mattoeristeen kiinnitys ja jatkosten sidonta suoritetaan soveltaen kohdan ohjeita. Pystykanavien eristeen tuenta suoritetaan soveltaen kohdan ohjeita. Suorakaidekanavan käyrät, haarat ja muodonmuutoskappaleet Lieriö- ja kartiopintaiset haara- ja muutoskappaleet eristetään verkkomatolla soveltaen kohdan ohjeita Osittain eristettävä kanava kun kanava asennetaan osastoivaa EI-luokan rakennusosaa vasten, jonka palonkestoaika on vähintään sama kuin kanavan, voidaan paloeristys jättää pois kanavan ko. rakennusosaa vasten olevalta sivulta. Pyöreän kanavan osittainen eristäminen Kahta, toisiinsa nähden kohtisuorassa olevaa osastoivaa seinämää vasten (nurkassa) oleva kanava voidaan eristää siten, että eristematto asetetaan kanavan pintaan kiinni sen näkyvissä olevalle, 90º:n sektoria vastaavalle pinnan osalle. Eristematon reunat asetetaan riittävän jäykkien teräksisten tukilistojen alle ja listat kiinnitetään seinämään ruuvein. Suorakaidekanavan osittainen eristäminen Kanavan ja rakennusosan pintojen välisen etäisyyden ollessa enintään 30 mm voidaan kanavan rakennusosaa vasten oleva sivu jättää eristämättä, kun asetetaan rakennusosaan nähden kohtisuorassa olevien sivujen eristeet tiiviisti osastoivan seinämän pintaa vasten. Kanavan ja rakennusosan pintojen välisen etäisyyden ollessa enemmän kuin 30 mm mutta enintään vaadittu paloeristyspaksuus, voidaan kanavan rakennusosaa vasten oleva sivu eristää vähintään 100 mm:n leveydeltä eristämättömän kanavan sivujen reunoista mitattuna siten, että eristyspaksuus on yhtä suuri kuin kanavan ja rakennusosan pintojen etäisyys. Tällöin voidaan jättää sivun keskiosa eristämättä kun asetetaan rakennusosaan nähden kohtisuorassa olevien sivujen eristeet tiiviisti osastoivan seinämän pintaa vasten. Kanavan ja rakennusosan pintojen välisen etäisyyden ollessa enemmän kuin vaadittu paloeristyspaksuus, eristetään kanava joka sivultaan normaalisti. 23

24 4. KYLMÄERISTYKSET 4.1 Kylmäeristysten vaatimukset Tässä luvussa esitetään kohdan 1.2 kylmäeristysmääritelmän mukaisten putkistojen ja laitteiden eristysten erityispiirteet. Muilta osin noudatetaan kohdan 2 vaatimuksia. 4.2 Kylmälaitoksen eristyskohteet, eristeet ja paksuudet Kylmäjärjestelmästä eristetään ne putket, venttiilit, säiliöt ja laitteet, joiden pintalämpötila laitoksen toimiessa alittaa sijaintipaikan ilman kastepisteen. Kylmälaitoksen eristykset tehdään taulukossa 16 esitetyin eristein. Taulukko 16 Kylmälaitoksen eristeet Putkisto, osa Eriste Tuotenimi Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus paksuus 1) 2) Huomautuksia Imujohto Ea PARATEN PE tai PARATEN PE-X putkieriste Meno- ja Ea PARATEN PE tai Pumppukiertopiirissä, paluujohto PARATEN PE-X putkieriste jäähdyttämättömät tilat Nestejohto Ea PARATEN PE tai Kun nesteen lämpötila PARATEN PE-X putkieriste < ympäröivän tilan lämpötila Painejohto Taulukon 7 mukaan Nestesäiliö Ea PARATEN PE-W tai PARATEN PE-AW levy 1) Eristyspaksuus määritellään eristeen valmistajan kondenssieristyspaksuuskäyrästön mukaan 2) Eriste muodostaa höyrynsulun, päällyste asennetaan ulkonäkö- tai paloteknisistä syistä 24

25 5. ERISTYSTEN TARKASTAMINEN 5.1 Eristysten tarkastuskohteet Eristysmateriaali Eristyspaksuus Eristeen kiinnitys Saumojen tiiveys Eristys tarkastetaan ennen sen peittämistä Paloeristyksen tarkastaa myös rakennusvalvontaviranomainen. 5.2 Päällysteen tarkastuskohteet Päällystemateriaali Ulkonäkö Kondenssieristyksen höyrynsulku 25

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TEKNISET ERISTEET Talotekniikka 3-2.5 Toukokuu 2015 Korvaa: Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO Talotekniikan eristyksiä koskevia SRakMK:n määräyksiä ja ohjeita 3 Tekniseen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

NORDdoor Puhdistusluukut

NORDdoor Puhdistusluukut NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi 2 NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TPL TPLE TLPE TLN TL1 0 TLT 0 TLTE 1 TLTK 2 TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville.... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville....

Lisätiedot

NORDdoor Puhdistusluukut

NORDdoor Puhdistusluukut NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN 0 TL TLF TLT TLTE TLTK ovi TLTU ovi Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta,

Lisätiedot

NORDdoor Puhdistusluukut

NORDdoor Puhdistusluukut NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN TL TLT TLF TLTE TLTK TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely. Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS Helmikuu 2017 Korvaa: Toukokuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS Talotekniikan eristyksiä koskevat SRMK:n määräykset ja ohjeet... 3 Talotekniikan

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu PAROC HVAC GREYCOAT Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu SISÄLTÖ Laadukasta taloteknistä eristämistä.......................... 3 Paloturvallinen ja kustannustehokas PAROC Hvac

Lisätiedot

Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti

Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti CE-merkitty tuotestandardin EN 12101-8:2011 mukaan Paloluokka o E600 120 (hodw-i o) S 1500C10000 AA single o E600 120 (hodw)-i o) S 1500C10000

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KESPET HINNASTO 1.5.2009 ERISTEET ALUSRAUDAT PÄÄLLYSTEET TYÖKALUT ASENNUSTARVIKKEET

KESPET HINNASTO 1.5.2009 ERISTEET ALUSRAUDAT PÄÄLLYSTEET TYÖKALUT ASENNUSTARVIKKEET KESPET HINNASTO.5.2009 ERISTEET ALUSRAUDAT PÄÄLLYSTEET TYÖKALUT ASENNUSTARVIKKEET Korvaa hinnaston.0.2008 K E S P E T T U O T T E I D E N Y L E I S E T T O I M I T U S E H D O T. Hinnat Hinnat on ilmoitettu

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 28.11.2008 28.11.2013 edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE UNIQUE T600

ASENNUSOHJE UNIQUE T600 c ASENNUSOHJE UNIQUE T600 Tekniset tiedot UNIQUE T600 10/2013 -Paloluokka T600 -Suojaetäisyys eristetystä moduulista 26mm piipun ollessa näkyvissä tuulettuvassa tilassa -Suojaetäisyys eristetystä moduulista

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia UNI Push

LK Hanakulmarasia UNI Push LK Hanakulmarasia UNI Push Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. LK Hanakulmarasia UNI Push 16 yhdelle putkelle Tuote nro 188 06 38 LK Hanakulmarasia UNI Push 20 yhdelle putkellel Tuote nro188

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Raportti L21/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen toteutettuja

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää Tytan B1 Paloakryyli Komposiittiputket massiiviseinässä VV1.1 07072016B Paloluokka EI60 Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037 Betoniseinä min. 150mm, Kannakointi 350mm Komposiittiputki maks. 75mm, Mineraalivilla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

ISO NAVAL VALVES

ISO NAVAL VALVES NAVAL Teräspalloventtiilit C E R T ISO 14001 ENVIRONMENT NAVAL VALVES I F I CAT E NAVAL -TERÄSPALLOVENTTIILI Naval-palloventtiili on Energiateollisuus ry:n suositusten mukainen sulkuventtiili. Se soveltuu

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO TEKNINEN TIEDOTE PUUJULKISIVUN PALOKATKO 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 REI ITETTY PALOKATKOPROFIILI...3 5.0 ONTELOVENTTIILIT...6 6.0 PALOKATKOJEN SIJOITTELU...7

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

Asennusohje PeM1318FIn LÄMPÖKuTIsTePÄÄTTeeT AhXAMK-W KAAPeLeILLe sisäpäätteet hithw1.24 ulkopäätteet hothw1.24 suomi

Asennusohje PeM1318FIn LÄMPÖKuTIsTePÄÄTTeeT AhXAMK-W KAAPeLeILLe sisäpäätteet hithw1.24 ulkopäätteet hothw1.24 suomi Asennusohje PEM1318FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET AHXAMK-W KAAPELEILLE SISÄPÄÄTTEET HITHW1.24 ULKOPÄÄTTEET HOTHW1.24 SUOMI 2/12 PEM1318FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 29-06-2016 35000 35500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään maakaasulle.

Lisätiedot

Savunhallintapelti ESAS

Savunhallintapelti ESAS Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203

SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203 a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*6

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*6 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*6 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

TÄYSI POLYETEENIERISTEPAKKAUS TEHOKKAASEEN ENERGIAN SÄÄSTÄMISEEN JA ÄÄNENVAIMENNUKSEEN

TÄYSI POLYETEENIERISTEPAKKAUS TEHOKKAASEEN ENERGIAN SÄÄSTÄMISEEN JA ÄÄNENVAIMENNUKSEEN TÄYSI POLYETEENIERISTEPAKKAUS TEHOKKAASEEN ENERGIAN SÄÄSTÄMISEEN JA ÄÄNENVAIMENNUKSEEN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Täydellinen valikoima PE-lämpö- ja äänieristetuotteita Täyttää Euroopan energiamääräykset

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET TARVIKETIETO toukokuu2012 1 (8) RT 38233 613.3 Talo 2000 725.4 Talo 90 X53 SfB Hätäsuihkut Krusman Hätäsuihkut Hätäsuihkuja tarvitaan työympäristöissä, joissa käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Myös

Lisätiedot

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Pystysekoittimet Laaja valikoima pystysekoittimia erilaisiin käyttökohteisiin. Stamo pystysekoittimet on yksilöllisesti suunniteltuja ja valmistettuja

Lisätiedot

Suorakaidekanavajärjestelmä

Suorakaidekanavajärjestelmä Suorakaidekanavajärjestelmä Tuotetteista Yleistä Tämä tuoteesite sisältää meidän valmistettujen suorakaidekanavien ja kanvaosien tiedotusmateriaalia. Tuotteet ovat valmistettu EVS-EN 1505 standardin mukaan.

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 2-2-21 Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Dno VTT-RTH (5)

Dno VTT-RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 10.2.2011 9.2.2016 / 9.2.2012 asti edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa. VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot