SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS. Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta. Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS. Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta. Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. NYKYTILAKUVAUS Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Tulosyksiköt, henkilöstö, palvelut, tilat ja 3 tilainvestoinnit Henkilöstömäärät vastuualueittain Henkilöstömäärät toimialueittain Henkilöstö ammattiryhmittäin Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Merkittävämpiä eroja palvelujen järjestämistavoissa Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, hyvin-vointirakenne ja kustannukset Toimitilat Tulevat tilainvestoinnit ja peruskorjaukset Tietojärjestelmät SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄ- MISEN TAVOITTEET 3. UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LÄHI-, TAAJAMA- JA ERITYISPALVELUT YHTEISTYÖFOORUMIT JA SOPIMUKSET, YHTEI- SET KUNTAYHTYMÄT, VALTIONVIRANOMAISET KUNTIEN YHDISTYMISEN EDUT JA HAITAT SELVITYKSEN YHTEENVETO 18

3 NYKYTILAKUVAUS Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Kuntien nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiokaaviot ovat selvityksen liitteessä 1. Toimielimet ja niiden esittelijät: Kaarinan kaupunki: Sosiaalilautakunta, esittelijä sosiaalijohtaja Piikkiön kunta: Sosiaalilautakunta, esittelijä perusturvajohtaja Kaarinan-Piikkiön tk: Yhtymähallitus, esittelijät hallintoylilääkäri, talousjohtaja, hallintoylihoitaja ja ylihammaslääkäri 1.2. Tulosyksiköt, henkilöstö, palvelut, tilat ja tilainvestoinnit Henkilöstömäärät vastuualueittain tilanne Kaarina Piikkiö Yhteensä SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Yleishallinto Sosiaalijohtaja Suunnittelusihteeri 0,4-0,4 Toimistosihteeri 1-1 Kanslisti ,4 2 4,4 Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja 1-1 Sosiaalityöntekijä 10,5 3 13,5 Perhetyöntekijä Ohjaaja 2-2 Etuuskäsittelijä 2-2 Elatusturvakäsittelijä 1-1 Kuntoutusohjaaja 1-1 Työnsuunnittelija 1-1 Psykologi 2-2 Perheterapeutti 1-1 Konsultoiva lastenpsykiatri 0,1-0,1 Lastentarhanopettaja 1-1 Asumisneuvoja 1-1 Kanslisti Toimistosihteeri - 0,5 0,5 Sosiaalityö ja hallinto yhteensä 29 7,5 36,5

4 4 Kaarina Piikkiö Yhteensä PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja Perhepäivähoidonohjaaja Päiväkodinjohtajat 9,5 2 11,5 Vuorokodinjohtaja 1-1 Leikkitoiminnanohjaaja 1-1 Toimistotyöntekijät 2,5 0,5 3 Kiertävät erityislastentarhanopettajat 3-3 Erityislastentarhaopettajat päiväkodeissa Puheterapeutti 1-1 Avustajat Lastentarhanopettajat Lastenhoitajat Leikkipuisto-ohjaajat 5-5 Ryhmäperhepäivähoitajat Perhepäivähoitajat Iltapäiväkerho-ohjaajat Laitosapulaiset 4 2,5 6,5 Yhteensä Ruokahuoltohenkilöstö (hallintopalveluissa) 1 2,5 3,5 VANHUSTENHUOLTO Vanhustyönjohtaja 0,5-0,5 Vanhainkodinjohtaja 1-1 Osastonhoitaja Kotipalveluohjaaja Sairaanhoitaja Omaishoidon palveluohjaaja 1-1 Vanhustyön palveluohjaaja 1-1 Hoitaja Perushoitaja 1-1 Kodinhoitaja Kotiavustaja Hoitoapulainen 4-4 Osastoapulainen Laitosapulainen Yöhoitaja Fysioterapeutti Emäntä Keittäjä Keittiöapulainen Kanslisti - 0,5 0,5 Toimistosihteeri 0,5-0,5 Yhteensä 61 38,5 99,5

5 5 Kaarina Piikkiö Yhteensä VAMMAISHUOLTO Vammaistyön johtaja 0,5-0,5 Toimistosihteeri 0,5-0,5 Toimintakeskuksen johtaja 1-1 Vammaispalveluohjaaja 1-1 Vammaistyön ohjaaja 1-1 Päivätoiminnan ohjaaja 3-3 Työtoiminnan ohjaaja 3-3 Autonkuljettaja-ohjaaja 1-1 Hoitaja 1-1 Henkilökohtainen avustaja 5,05-5,05 Keittiöapulainen 1-1 Yhteensä 18,05-18,05 KAIKKI YHTEENSÄ KAARINA-PIIKKION TERVEYSKESKUS Hallintoylilääkäri 1 Hallintoylihoitaja 1 Lääkekeskuksen hoitaja 1 Sijaistajat sh 5 Sijaistajat th 1 Terveydenhoito Ylihoitaja 1 Psykologi 1 Puheterapeutti 1 Terveyskeskuslääkäri - Terveydenhoitaja 21,5 Terveysohjaaja 1 Siivoustyönohjaaja 1 Laitosapulainen 7 Tk-sairaala Apulaisylilääkäri 1 Sosiaalityöntekijä 1 Osastonhoitaja 3 Sairaanhoitaja 28 Lähihoitaja / perushoitaja 25 Hoitoapulainen 10 Osastosihteeri 2 Terveydenhoitaja 1 Kotisairaanhoito 12 Avosairaanhoito Ylilääkäri 1 Johtava lääkäri - Terveyskeskuslääkäri 16 Eurolääkäri 2

6 6 Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja 9 Lähihoitaja / perushoitaja 9 Osastosihteeri 5 Puhelunvälittäjä 1 Psykologi 0,5 Laboratoriohoitaja 7 Röntgenhoitaja 2 Tk-avustaja / konekirjoittaja - Fysioterapeutti 5 Kuntohoitaja 2 Terveydenhoitaja 2,5 Psykiatrinen sairaanhoitaja - Päihdeterapeutti 1 Työterveyshuolto Apulaisylilääkäri 1 Työterveyslääkäri - Erikoistuva lääkäri 1 Työterveyshoitaja 4,5 Työfysioterapeutti - Osastosihteeri 1 Psykologi 0,5 Fysioterapeutti 1 Hammashuolto Ylihammaslääkäri 1 Johtava hammaslääkäri - Hammaslääkäri 14 Osastonhoitaja 1 Hammashoitaja 15 Suuhygienisti 3 Välinehuoltaja 1 Yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Terveystarkastaja 2 Eläinlääkäri - Taloushallinto Talousjohtaja 1 Palkka- / eläkesihteeri 1 Palkkasihteeri 1 Taloussihteeri 1 Kanslisti 3 Tekstinkäsittelijä 1 Järjestelmäsuunnittelija 1 Tietohallintosihteeri 1 Keskusvarastonhoitaja 1 Yhteensä 242

7 Henkilöstömäärät toimialueittain Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto: 746 työntekijää - sosiaalipalvelut: 504 työntekijää -päivähoito: 350 työntekijää sosiaalipalvelut, ei päivähoitoa 154 työntekijää -perusterveydenhuolto 242 työntekijää Soster ilman päivähoitoa 396 työntekijää Henkilöstö ammattiryhmittäin Perhepäivähoitajat: 106 Lastenhoitajat: 86 Hoitaja/perushoitajat 65 Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat 78 Lastentarhanopettajat: 71 Kodinhoitajat: 41 Lääkärit 23 Sosiaalityöntekijät/vast. 16 Päiväkodin joht/vast./perhepäiväh-ohjaaja 16 Avustajat 15

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ( tilinpäätös ,sisältää päivähoidon) Kuntien yhteiset toimintatulot: n. 6 milj. Kuntien yhteiset toimintakulut: n.73 milj. Kuntien yhteinen kate: n. 67 milj. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutyöryhmän selvitys Perustuu vuoden 2006 tilinpäätökseen Henkilöstömäärä Nykytilan kuvaus vastuualuetasolla Vastuualue Kaarina Piikkiö Yhteensä % % % Yleishallinto henkilöstömäärä 2,4 2 menot ,4 0, ,3 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Sosiaalityö henkilöstömäärä 27,6 9,5 37 menot , , ,4 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Lasten päivähoito henkilöstömäärä ,5 351 menot , , ,5 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Vanhustenhuolto henkilöstömäärä menot , , ,4 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Vammaishuolto henkilöstömäärä 18,5 0,5 19 menot , , ,7 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Perusterveydenhuolto 0 henkilöstömäärä 234 menot , , ,3 Erikoissairaanhoito menot , , ,4 MENOT YHTEENSÄ , , ,0 TULOT YHTEENSÄ KATE YHTEENSÄ

9 Merkittävämpiä eroja palvelujen järjestämistavoissa Päivähoito: Päivähoitopalveluiden palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiössä merkittävä ostopalveluosuus: 43 % / 2007 kaikista päivähoitopaikoista - Kaarinassa monipuoliset erityispäivähoidon palvelut - Kaarinassa vuorohoitopäiväkoti - Kaarinassa on päivähoito organisoitu sivistyspalveluihin Vanhustenhuolto: Vanhustenhuollon palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiöllä suhteellisesti vähemmän asumispalvelupaikkoja ja hieman enemmän laitoshoitopainotteisemmat vanhustenhuollon palvelut Kaarina Piikkiö Yhteensä Laitospaikat (omat) Asumispalvelupaikat (omat) Asumispalvelupaikat ( ostetut ) Säännöllisen kotihoidon piirissä Vammaispalvelut: Vammaispalvelun palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiössä ei vammaispalveluissa ole omaa tuotantoa, palvelut ostopalveluina ja kuntayhtymän tuottamana - Kaarinassa omana tuotantona (18 työntekijää, yksikköjä), ostopalveluina ja kuntayhtymän tuottamana - Vammaishuolto sisältyy sosiaalityöhön Piikkiössä ja vanhus- ja vammaistyöhön Kaarinassa

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, hyvinvointirakenne ja kustannukset Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto on esitetty liite 2. Kuntien hyvinvointirakennetta on kuvattu eräillä indikaattoreilla liite 2a. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon taloutta on kuvattu seuraavilla indikaattoreilla: (lähde:sotkanet) Kaarina Piikkiö Kaarina Piikkiö Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, 1000 euroa Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, 1000 euroa Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 7,6 5,6 10,2 6,5 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset, 1000 euroa Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas Terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa Toimeentulotuki, euroa / asukas Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

11 Toimitilat Nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon tilat on kerrottu liitteessä Tulevat tilainvestoinnit ja peruskorjaukset Kaarinassa kaupunginvirastohanke, joka kytkeytyy keskustan kehittämiseen. 1)Päivähoito Kaarina: Piispanlähteen päiväkoti, 130 paikkaa; v Empon päiväkoti, 60 paikkaa; v Piikkiö: 1. Rungon päiväkoti, 42 paikkaa; v. 2009(?, aikataulu ja toteutuminen pohdittavana) 2. Lounetin tilojen saneeraus: Vuorohoitoryhmä Sinivuokko, Perhekeskus Nuppula (ja kotihoitokeskus), saneeraus v Piikkiön keskustaan yhteispalvelupiste, jonka yhteyteen sosiaalitoimiston tilat? 2)Vanhustenhuolto Kaarina: 1. Omaishoidon tukikeskus Visiitti aloitti toiminnan Senioritalo Onnikka, 30 asuntoa; v Piikkiö: Lounetin kiinteistön saneeraus kotihoitokeskuksen tiloiksi v. 2008, kts päivähoito-kohta Tupasvillan palvelukeskus, 14+5 paikkaa, päivätoimintatilat; v )Vammaistyö Kaarina: 1. Uusi monitoimikeskus, työ- ja päivätoimintayksikkö, valmis 03/2008 4)Perusterveydenhuolto Kaarinan -Piikkiön terveyskeskus: 1. 1-vuodeosaston remontti, valmistunut 08/ vuodeosaston remontti, n.v Pääterveysasema täynnä, työhuoneita jaettu nykyisin

12 4. Huoltosiiven peruskorjaus, lähivuosina 12 Piikkiön terveyskeskuksessa on työhuoneita vapautumassa kotisairaanhoidon yhdistyessä (2 huonetta) Tietojärjestelmät Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat sosiaali-ja terveydenhuollossa lähes samat. Ainoa poikkeama liittyy vanhustenhuollon laitoshoitoon ja kotihoitoon, joissa Piikkiössä on käytössä ProConsona ja Kaarinassa juuri käyttöönotettu Effica. Sosiaali- ja terveyspalvelut, merkittävimmät tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kaarina Piikkiö Huomiot: Sosiaalityö Ka Pi Toimeentuloturva, lastensuojelu WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Elatusturva WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Lastenvalvoja WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Vanhus- ja vammaistyö Ka Pi Osastonhallinta/laitospaikka TietoEnator, Effica WM-data, ProConsona Siirtynee KELAlle 2009 Kaarinan ja Piikkiön Effica -palvelin sijaitsee fyysisesti Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksessa ja palvelinhalinta on KaaPiiTK:n vastuulla. Kotipalvelu TietoEnator, Effica WM-data, ProConsona Työvuorotaulukot MD-Titania Katso edellinen Lasten päivähoito Ka Pi Päivähoito WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Edunvalvonta Ka Pi Edunvalvonta J&K International, Virho Ostaa Kaarinalta Siirtynee valtiolle 2009 Perusterveydenhuolto Terveyskeskus Kaarina-Piikkiö TietoEnator, Effica

13 13 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN TAVOITTEET Yleiset tavoitteet ja huomioon otettavat asiat liitoksessa: 1. Sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen 2. Luottamushenkilöorganisaation supistuminen (ltk ja toimikunnat) 3. Henkilöstörekrytoinnin helpottuminen (varahenkilöstö) 4. Sosiaalitoimen osalta erityisosaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistumismahdollisuus 5. Sosiaalitoimen osalta toimintojen erikoistumismahdollisuus ja parempi toimintayksiköiden hyödynnettävyys 6. Menojen ennakoituvuus paranee n asukkaan kunnassa 7. Isomman kunnan painoarvo paranee V-S shp:ssa, maakuntaliitossa, lausunnonantajana, ym. 8. Kuntalaisten palvelujen laatu harmonisoituu 9. Tietohallinnon keskittyminen 10. Sosiaalitoimen osalta hankinnat edullisemmiksi suuremmalla volyymillä 11. Sosiaalitoimen toimintojen haavoittuvuus vähenee 12. Etäisyydet lyhyet 13. Palkkojen ja koko henkilöstöhallinnon harmonisointi (nostaa jonkin verran kustannuksia) 14. Lähipalvelut määriteltävä, jotka jäävät nykyisen Piikkiön alueelle 15. Tiedottamisen merkitys korostuu 16. Muutosjohtaminen keskeistä 17. Eri palveluiden ja etuisuuksien yhteensovittaminen 18. Sosiaali- ja terveyshallinnon asiantuntijaosaaminen turvattava 19. Taloushallinto-osaaminen sosiaalipalveluissa turvattava 20. Palvelusektorijohtajuudet tulee huomioida: kotihoito, vammaistyö, sosiaalityö 21. Palveluliikenteen kehittäminen (olennainen) Piikkiön ja Kaarinan välillä

14 3. UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Tässä selvityksessä ei esitetä uuden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Vaihtoehtoina on kuitenkin kaksi mallia: perinteinen ja asiakaslähtöinen palveluprosesseihin perustuva malli (ns.elämänkaari malli) PERINTEINEN MALLI: Perusturvalautakunta Sosiaali-ja terveysjohtaja Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja Perusterveyshuolto Hallintoylilääkäri Erikoissairaanhoito ELÄMÄNKAARI-MALLI: Elämänkaari-mallissa palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja palveluiden tuottaminen nähdään kaupungin organisaation läpikulkevina prosesseina. Ohessa on Mikkelin malli, malli on ainakin myös Tampereella ja Vihdissä. LAUTAKUNTA 13 jäsentä JAOSTO 7 jäsentä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Hallinto Kehittäminen Henkilöstö Talous Lakiasiat LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Tulosalueen johtaja AIKUISTEN PALVELUT Tulosalueen johtaja VANHUSTEN PALVELUT Tulosalueen johtaja ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO Lapsiperheiden tukiyksikkö Sosiaalityö Asumispalvelut Terveyden edistäminen Psykososiaaliset palvelut Kotihoito Päivähoito Terveydenhuolto

15 15 4. LÄHI-, TAAJAMA- JA ERITYISPALVELUT (Luonnos!) Oheiseen taulukkoon koottu hyvin luonnosmaisesti jakoa lähi-, taajama- ja erityispalveluihin: LÄHI TAAJAMA ERITYIS Yleinen edunvalvonta (valtiolle v. 2009) Työllistäminen Lastensuojelu Päihdehoitopalvelut Perheneuvola Toimeentulotuki Elatusturva (valtiolle v. 2009) Vammaispalvelut - Kehitysvammaisten palv. - Muut vammaispalvelut Kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajat Rikosten sovittelu Sosiaalipäivystys Isyysselvitykset, huoltosopimukset Sosiaaliasiamies Päivähoito - Vuoropäivähoito - Erityispäivähoito Koululaisten iltapäivähoito Leikkitoiminta Vanhusten palvelut - Kotihoito (kp+ksh) - Kotisairaala - Omaishoito - Kuljetuspalvelut - Palveluasuminen - Pitkäaikaishoito (esh, pth, sos.) Sosiaalipalvelujen toimisto laskutus Lääkärin vastaanotto, th:n ja sh:n vo Neuvolan palvelut Suuhygienisti Kouluterveydenhuolto Kotihoito Laboratorio näytteenotto Vuodeosastotoiminta Hammashuolto Terapiapalvelut: psykologi, puheterapeutti, toimintaterapia, ravitsemusterapia Röntgen Laboratorio-analytiikka Tietyt erityispalvelut, erityishoitaja / lri : diabetes, allergia, siedätys, muisti, päihde Terv.huollon sos.työntekijä Lääkinnällinen kuntoutus kuntoutustyöryhmä Päivystys (vain 1) (yöpäiv.) Tartuntatauti- ja ruokamyrkytystyöryhmä ( 1 yksikkö) Sairaankuljetus Työterveyshuolto

16 Varasto- ja apteekkipalvelut Tukipalvelut: - IT-palvelut - Kiinteistöhuolto - Taloushallinto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Potilasasiamies 16 (seudullinen hanke vireillä) 5. YHTEISTYÖFOORUMIT JA SOPIMUKSET, YHTEISET KUNTAYHTYMÄT, VALTIONVIRANOMAISET 1. Kuntayhtymät, joissa molemmat kunnat mukana: 1. Kaarina-Piikkiö terveyskeskus ky 2. Varsinais-Suomen lastensuojelun ky 3. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ky 4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky 2. Eräät sopimukset, sosiaalipalvelut, joissa molemmat kunnat: 1. Perheneuvolapalvelut (4 kuntaa, Kaarina isäntä) 2. Sosiaalipäivystys (5 kuntaa, Kaarina isäntä) 3. Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö 4. Turun A-klinikkapalvelut 5. Salon A-klinikkapalvelut 6. Useissa hankkeissa, mm. itäisten kuntien perusterveydenhuollon-hanke 3. Valtion viranomaiset, kunnilla samat: 1. Työvoimatoimisto yhteinen 2. Kela, sama toimisto 3. Poliisi, sama kihlakunta

17 17 6. KUNTIEN YHDISTYMISEN EDUT JA HAITAT Edut 1. Sosiaali- ja terveystoimien yhdistyminen uudessa organisaatiossa 2. Luottamushenkilöorganisaation supistuminen (ltk ja toimikunnat) 3. Henkilöstörekrytoinnin helpottuminen (varahenkilöstö) 4. Erityisosaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistumismahdollisuus 5. Toimintojen erikoistumismahdollisuus ja parempi toimintayksiköiden hyödynnettävyys 6. Menojen ennakoituvuus paranee asukkaan kunnassa 7. Isomman kunnan painoarvo paranee V-S shp:ssa, maakuntaliitossa, lausunnonantajana, ym. 8. Kuntalaisten palvelujen laatu harmonisoituu 9. Tietohallinnon keskittyminen 10. Hankinnat edullisemmiksi suuremmalla volyymillä 11. Toimintojen haavoittuvuus vähenee kaikilla tasoilla 12. Tuotantotapojen arviointi 13. Kuntien yhdistämismuutos kohtuullisen vähätöinen, koska terveystoimen palvelut on jo järjestetty yhteisesti kuntayhtymämallilla Haitat 1. Palveluiden harmonisointi voi heikentää joitakin palveluja 2. Muutosvaihe aiheuttaa kustannuksia ja epävarmuutta; palveluiden uusien tuottamistapojen suunnittelu ja toteutus vievät jonkin verran resursseja varsinkin sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen 3. Paikallistuntemus ja paikallisdemokratia vähenee luottamushenkilöorganisaatiossa 4. Palkkojen harmonisointi (nostaa jonkin verran kustannuksia)

18 18 7. SELVITYKSEN YHTEENVETO Piikkiön, Kaarinan sosiaalijohto ja Kaarina-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän hallintoylilääkäri kannattavat kuntaliitosta ja uuden kunnan muodostamista. Perusteet ovat seuraavat: hyvinvointirakenne kunnissa hyvin samantyyppinen sosiaali-ja terveydenhuollon kustannukset eivät merkittävästi poikkea toisistaan kunnilla on jo yhteiset perusterveydenhuoltopalvelut järjestetty kuntayhtymässä

19 LIITE 1 19 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIORAKENTEET 1)KAARINA:SOSIAALIPALVELUT SOSIAALILAUTAKUNTA (9 jäsentä) SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALA Sosiaalijohtaja YLEISHALLINTO Kehittäminen Taloushallinto Yleishallinto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalijohtaja SOSIAALITYÖ PERHETYÖN YKSIKKÖ Lastensuojelu, perhetyö Perhetalo TOIMEENTULOTURVAYKSIKKÖ Toimeentulotuki Päihdetyö, aikuissosiaalityö Työllistäminen Elatusturva PERHENEUVOLA Sosiaalityön johtaja VANHUS- JA VAMMAISTYÖ VANHUSTYÖ Ikäihmisten neuvola, päivätoiminta Kotihoito, tukipalvelut, omaishoito Visiitti Kaarinakoti, palveluasuminen VAMMAISTYÖ Palveluohjaus Vammaispalvelut ja - etuudet Työ- ja päivätoiminta, avotyö Iltapäiväkerho Vanhus- ja vammaistyön johtaja Kaarinassa päivähoitopalvelut sivistyspalveluissa 2)PIIKKIÖ: SOSIAALIPALVELUT Hallinto ja sosiaalityö Perusturvajohtaja Sosiaalityön hallinto Sosiaalityö Lastensuojelu Päihdehuolto Toimeentuloturva Sosiaalilautakunta ( 9 jäsentä) Perusturvajohtaja Lasten päivähoito Päivähoidon johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Yleishallinto Päiväkodit Perhepäivähoito Aamu- ja iltapäivätoiminta Lasten hoitotuet Leikkitoiminta Vanhus- ja vammaistyö Perusturvajohtaja Kotipalvelun ohjaaja Yleishallinto Avohuolto Laitoshoito Asumispalvelut Vammaishuolto 3)KAARINA-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ

20 20

21 21 LIITE 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUVERKOSTO 1)HALLINTO JA SOSIAALITYÖ Kaarina: Sosiaalitoimisto Oskarinaukio 5 B KAARINA Perhetalo Murula Varastomiehenkatu KAARINA Talo Pohjanpellonkatu KAARINA Nappi ja Plätty Mäkitupalaisenkuja KAARINA Kaarinan nuoret pajamestarit ry Hallimestarinkatu KAARINA Kaarinan työttömät ry. Koristontie KAARINA Varsinais-Suomen lastensuojelu KY Kuistikatu KAARINA Ei varsinaista paikkalukua, avointa toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille Nuorten päihteiden käyttäjien päiväkeskus Päihdeongelmaisten päiväkeskus keskeinen yhteistyökumppani nuorten työllistämis-ja koulutuspalvelut, kuntouttava työtoiminta kuntouttava työtoiminta, työllistämispalvelut, sosiaalinen yritys keskeinen yhteistyökumppani Kaarinassa perhetukikeskus Piikkiö: Sosiaalitoimisto Koulutie PIIKKIÖ

22 22 2)PÄIVÄHOITO Päivähoitopaikkojen sijainti ja hoitopaikkojen määrä Piikkiössä ja Kaarinassa Paikkaluvut elokuu 2007! Tilanne elokuussa 2007 Piikkiö hp Kaarina hp Päiväkodit -kunnalliset pk Tienniityn pk 33 Hovirinnan pk 115 Makarlantie 8 Isännänkatu 2 + erillinen EO-ryhmä Kirkkomäen pk 40 Leppäkerttu * Koulutie 2 13 Pastorinrinne 6 Päiväkoti Pihlajanmarja 49 Poikluoman pk 58 Mattilantie 1 Björkhagens dh 21 Poikluomantie 22 Kesämäen pk 100 Keskikesäntie 21 Kuovinkadun pk 59 Kuovinkatu 2 Rauvolan pk 57 Rauvolantie 4 Littoisten pk 132 Villakuja 4 Kultanummen pk 48 Muurikinkatu 5 Silvolan pk 20 Reimarikatu 2 Vuorokoti Rinkeli 60 Viipurintie 120 Koriston pk Konttikatu 3 A 61

23 23 Tilanne elokuussa Piikkiö hp Kaarina hp esiopetusyksiköt ks. Leppäkerttu * Auranlaakson eo 25 Vanha Littoistentie 297 Kuusiston eo 15 Koulutie 14 -yksityiset pk Päiväkoti Raadelman Omppula / Omppu Oy 60 Verkavekarat 42 Turku-Viipurintie 48 Oskarinaukio 5, 2.krs Hakametsän pk Verkanappulat Oy 42 Voivalan lastentalo 106 Riiontie 4 Rauhalinnantie 31 Huom. LITTOINEN LIETO / OSTONA 42 Folkhälsans dh 40 Ryhmäperhepäivähoito - kunnalliset Vuorohoitoryhmäpph Sinivuokko Kolamäentie 3 A 1 VERKANAPPULAT PK / VERKANAPPULAT OY Huom. VOIVALA KAARINA VOIVALAN LASTENTALO / VERKANAPPULAT OY 15 Veitenmäentie Rinnehovin ryhmis Rinnehovinkatu 4 C Pihlajamäen ryhmis Villakuja 4 Voivalan ryhmis Rauhalinnantie 31 -yksityiset perhepäivähoitajat / oma koti Peukaloinen 8 Pehtorinkatu 2 k 44 Tilanne elokuussa Piikkiö hp Kaarina hp 2007 Perhepäivähoitajat -kunnalliset Pohjoinen alue 152 Keskusta 87 Läntinen alue Tulevat tilat -kunnalliset Vuorohoitopph Sinivuokko uusiin LOUNET tiloihin Kirkkopuistontie 5 Rungon päiväkoti Rungon koulun yhteyteen Vanha Viipurintie Piispanlähteen pk Otsonkatu 2 42 Kuusiston pk Pallotie 130 9/ /- 10

24 24 3)VANHUSTENHUOLTO Kaarina: Kaarinakoti, vanhainkoti Ruokokatu KAARINA Visiitti, omaishoidon tukikeskus Rantayrtinkatu KAARINA Kaarinan kotihoitokeskus Lautakunnankatu KAARINA Hovirinnan palvelukeskus Isännänkatu KAARINA Ryhmäkoti Muistola Ruokokatu KAARINA Kuovinkadun toimintakeskus Kuovinkatu PIISPANRISTI Palvelutalo Värttinä Luhakatu LITTOINEN Ryhmäkoti Vaarintupa Luhakatu LITTOINEN Paikkoja 45 Paikkoja 18 lyhytaikaishoitopaikkaa Paikkoja 24 Paikkoja 6 Paikkoja 28 Paikkoja 9 Piikkiö: Valmakoti, vanhainkoti Saniaisentie PIIKKIÖ Piikkiön kotihoidon toimipiste Saniaisentie PIIKKIÖ Suokukan ryhmäkoti Kirismäentie PIIKKIÖ Palvelukeskus Tupasvilla Hepojoentie PIIKKIÖ Lounetin tilat PIIKKIÖ Paikkoja 32 Paikkoja 9, tehostettua palveluasumista Paikkoja , valmistuu helmikuussa 2008 Kotihoidon työtilat, valmis syksy 2008

25 25 4) VAMMAISPALVELUT Torpan toimintakeskus Leipurinkatu Kaarina Uusi osoite 1.4. alkaen Autoilijank.2 Toimintatila Kaisla Pasmakatu Littoinen Uusi osoite 1.4. alkaen Autoilijank.2 Iltapäiväkerho Pehtorinkatu Kaarina Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys: Kasevan Kiesi Kiesikatu Kaarina Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys: Pirta Tietäjänkatu Littoinen Työtoiminta ja palveluohjaus Päivätoiminta, toimintaryhmä Lasten iltapäiväkerhotoimintaa Avoin kohtaamispaikka Asumispalveluyksikkö, 25 paikkaa

26 26 4) KAARINAN - PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS: Kaarinan pääterveysasema Voivalantie KAARINA Littoisten terveysasema Luhakatu LITTOINEN Piispanristin neuvola Poikluomantie PIISPANRISTI Piikkiön terveysasema Pontelanmäki PIIKKIÖ Kaarinan kotihoitokeskus Lautakunnankatu KAARINA Koulut Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnat Diabetestyö Ehkäisyneuvola Fysioterapia Laboratorio Röntgen Päivystys Vuodeosastot, 2 x 40 paikkaa Työterveyshuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Psykologipalvelut Puheterapia Päihdeterapia Hammashuolto Avosairaanhoidon vastaanotto Hammashuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Laboratorion näytteenotto Äitiysneuvola Lastenneuvola Avosairaanhoidon vastaanotto Laboratorion näytteenotto Kotisairaanhoito Hammashuolto Työterveyshuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Kotisairaanhoito Kouluterveydenhuollon toimipisteet

27 27 LIITE 2a: Kuntien hyvinvointirakenne. Tiedot ovat vuodelta 2005 Vuosi Pitkäaikaistyö ttömät, % työttömistä Nuorisotyött ömät, % vuotiaasta työvoimasta Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa Toimeentulotuk ea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Sairastavuusin deksi, ikävakioitu Erityiskorvatta viin lääkkeisiin oikeutettuja % väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisest ä väestöstä Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläk että saaneet, % vuotiaista Sosiaalija terveystoi men nettokusta nnukset, euroa / asukas Työttömät, % työvoimasta Kaarina 6,2 18,7 9,5 8,4 4,5 85,6 19,9 5,3 2, Piikkiö 6,5 19,4 10,1 5,4 6,7 91,9 20,1 5,3 2, Vuosi Perusterveyden huollon nettokustannuks et, euroa / asukas Perusterveyd enhuollon nettokustann ukset, euroa / asukas, tarvevakioitun a, (koko maa =100) Erikoissairaa nhoidon nettokustann ukset, euroa / asukas Erikoissairaanh oidon nettokustannuks et, euroa / asukas, tarvevakioituna, (koko maa =100) Vanhustenhuoll on (laitoshoito vanhainkodeiss akotipalvelut ja omaishoidontuki nettokustannuks et euroa /asukas Vanhustenhuoll on (laitoshoito vanhainkodeiss a, kotipalvelut ja omaishoidontu ki) nettokustannuk set euroa /asukas, tarvevakioituna, (koko maa =100) Päihdehuollon nettokustannu kset, euroa / asukas Perusterveydenh uollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta Perusterveydenhuol lon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta, tarvevakiotuna, (koko maa =100) Kaarina , Piikkiö ,

28 28 Vuosi Numero 18 18a a 24 24a Erikoissaira anhoidon avohoitokäy nnit / 1000 asukasta Erikoissaira anhoidon avohoitokäy nnit / 1000 asukasta, tarvevakioit una, (koko maa =100) Perustervey denhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä, % asukkaista *Piikkiössä työttömyysaste 09/2007 oli 3,2 % 'Kaarina työttömyysaste 09/2007 oli 3.7 % Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksi ssa / 1000 asukasta Yksityisen hammashuoll on käynnit / 1000 asukasta Perustervey denhuollon vuodeosasto hoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Perusterveydenh uollon vuodeosastohoid on hoitopäivät / 1000 asukasta, tarvevakioituna, (koko maa =100) Somaattisen erikoissairaanhoi don hoitopäivät / 1000 asukasta Kaarina ,2 37, Piikkiö ,7 33, Vuosi Numero Lastensuojel un avohuollollist en tukitoimien piirissä Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanik äisestä väestöstä Säännöllise n kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä Ikääntyneiden laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumise ssa olleet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäise stä väestöstä Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet vuotiaat, % vastaavanikäise stä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäi sestä väestöstä vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanik äisestä väestöstä Väestö Kaarina ,9 8,6 11,1 64,6 0,4 4, Piikkiö ,2 11,3 11,8 59,1 0,5 2, Somaattis en erikoissair aanhoidon hoitopäivä t / 1000 asukasta, tarvevakioi tuna, (koko maa =100)

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen Työryhmä Vantaa: apulaiskaupunginjohtaja i j Jukka T. Salminen (Soster), pj terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI RAPORTTI 11.09.2009. Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys

LOPPURAPORTTI RAPORTTI 11.09.2009. Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys 5.2009 RAPORTTI 11.09.2009 Sivu 1/106 Tilaaja: Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä Hanke: Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys LOPPURAPORTTI Haahtela-rakennuttaminen

Lisätiedot

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet: Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA

Lisätiedot

Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313

Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313 Liite 1 KUNTIEN VÄESTÖ, TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SAIRASTAVUUSTIETOJA Karjaa Inkoo Pohja Hanko Tammisaari Siuntio Uusimaa Koko maa Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE... 3 1. Vastaanottotoiminta... 3 2. Suun terveydenhuolto... 4 3. Kuntoutuspalvelut...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti n loppuraportti SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 0-14v 15,55 % 15-64v 64,4 % yli 64v 20,1 % 2 Sisällys

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012 Talousarvion toimeenpano / käyttösuunnitelma 2012 Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön henkilöstömenoihin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot