SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS. Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta. Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS. Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta. Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. NYKYTILAKUVAUS Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Tulosyksiköt, henkilöstö, palvelut, tilat ja 3 tilainvestoinnit Henkilöstömäärät vastuualueittain Henkilöstömäärät toimialueittain Henkilöstö ammattiryhmittäin Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Merkittävämpiä eroja palvelujen järjestämistavoissa Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, hyvin-vointirakenne ja kustannukset Toimitilat Tulevat tilainvestoinnit ja peruskorjaukset Tietojärjestelmät SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄ- MISEN TAVOITTEET 3. UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LÄHI-, TAAJAMA- JA ERITYISPALVELUT YHTEISTYÖFOORUMIT JA SOPIMUKSET, YHTEI- SET KUNTAYHTYMÄT, VALTIONVIRANOMAISET KUNTIEN YHDISTYMISEN EDUT JA HAITAT SELVITYKSEN YHTEENVETO 18

3 NYKYTILAKUVAUS Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Kuntien nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiokaaviot ovat selvityksen liitteessä 1. Toimielimet ja niiden esittelijät: Kaarinan kaupunki: Sosiaalilautakunta, esittelijä sosiaalijohtaja Piikkiön kunta: Sosiaalilautakunta, esittelijä perusturvajohtaja Kaarinan-Piikkiön tk: Yhtymähallitus, esittelijät hallintoylilääkäri, talousjohtaja, hallintoylihoitaja ja ylihammaslääkäri 1.2. Tulosyksiköt, henkilöstö, palvelut, tilat ja tilainvestoinnit Henkilöstömäärät vastuualueittain tilanne Kaarina Piikkiö Yhteensä SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Yleishallinto Sosiaalijohtaja Suunnittelusihteeri 0,4-0,4 Toimistosihteeri 1-1 Kanslisti ,4 2 4,4 Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja 1-1 Sosiaalityöntekijä 10,5 3 13,5 Perhetyöntekijä Ohjaaja 2-2 Etuuskäsittelijä 2-2 Elatusturvakäsittelijä 1-1 Kuntoutusohjaaja 1-1 Työnsuunnittelija 1-1 Psykologi 2-2 Perheterapeutti 1-1 Konsultoiva lastenpsykiatri 0,1-0,1 Lastentarhanopettaja 1-1 Asumisneuvoja 1-1 Kanslisti Toimistosihteeri - 0,5 0,5 Sosiaalityö ja hallinto yhteensä 29 7,5 36,5

4 4 Kaarina Piikkiö Yhteensä PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja Perhepäivähoidonohjaaja Päiväkodinjohtajat 9,5 2 11,5 Vuorokodinjohtaja 1-1 Leikkitoiminnanohjaaja 1-1 Toimistotyöntekijät 2,5 0,5 3 Kiertävät erityislastentarhanopettajat 3-3 Erityislastentarhaopettajat päiväkodeissa Puheterapeutti 1-1 Avustajat Lastentarhanopettajat Lastenhoitajat Leikkipuisto-ohjaajat 5-5 Ryhmäperhepäivähoitajat Perhepäivähoitajat Iltapäiväkerho-ohjaajat Laitosapulaiset 4 2,5 6,5 Yhteensä Ruokahuoltohenkilöstö (hallintopalveluissa) 1 2,5 3,5 VANHUSTENHUOLTO Vanhustyönjohtaja 0,5-0,5 Vanhainkodinjohtaja 1-1 Osastonhoitaja Kotipalveluohjaaja Sairaanhoitaja Omaishoidon palveluohjaaja 1-1 Vanhustyön palveluohjaaja 1-1 Hoitaja Perushoitaja 1-1 Kodinhoitaja Kotiavustaja Hoitoapulainen 4-4 Osastoapulainen Laitosapulainen Yöhoitaja Fysioterapeutti Emäntä Keittäjä Keittiöapulainen Kanslisti - 0,5 0,5 Toimistosihteeri 0,5-0,5 Yhteensä 61 38,5 99,5

5 5 Kaarina Piikkiö Yhteensä VAMMAISHUOLTO Vammaistyön johtaja 0,5-0,5 Toimistosihteeri 0,5-0,5 Toimintakeskuksen johtaja 1-1 Vammaispalveluohjaaja 1-1 Vammaistyön ohjaaja 1-1 Päivätoiminnan ohjaaja 3-3 Työtoiminnan ohjaaja 3-3 Autonkuljettaja-ohjaaja 1-1 Hoitaja 1-1 Henkilökohtainen avustaja 5,05-5,05 Keittiöapulainen 1-1 Yhteensä 18,05-18,05 KAIKKI YHTEENSÄ KAARINA-PIIKKION TERVEYSKESKUS Hallintoylilääkäri 1 Hallintoylihoitaja 1 Lääkekeskuksen hoitaja 1 Sijaistajat sh 5 Sijaistajat th 1 Terveydenhoito Ylihoitaja 1 Psykologi 1 Puheterapeutti 1 Terveyskeskuslääkäri - Terveydenhoitaja 21,5 Terveysohjaaja 1 Siivoustyönohjaaja 1 Laitosapulainen 7 Tk-sairaala Apulaisylilääkäri 1 Sosiaalityöntekijä 1 Osastonhoitaja 3 Sairaanhoitaja 28 Lähihoitaja / perushoitaja 25 Hoitoapulainen 10 Osastosihteeri 2 Terveydenhoitaja 1 Kotisairaanhoito 12 Avosairaanhoito Ylilääkäri 1 Johtava lääkäri - Terveyskeskuslääkäri 16 Eurolääkäri 2

6 6 Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja 9 Lähihoitaja / perushoitaja 9 Osastosihteeri 5 Puhelunvälittäjä 1 Psykologi 0,5 Laboratoriohoitaja 7 Röntgenhoitaja 2 Tk-avustaja / konekirjoittaja - Fysioterapeutti 5 Kuntohoitaja 2 Terveydenhoitaja 2,5 Psykiatrinen sairaanhoitaja - Päihdeterapeutti 1 Työterveyshuolto Apulaisylilääkäri 1 Työterveyslääkäri - Erikoistuva lääkäri 1 Työterveyshoitaja 4,5 Työfysioterapeutti - Osastosihteeri 1 Psykologi 0,5 Fysioterapeutti 1 Hammashuolto Ylihammaslääkäri 1 Johtava hammaslääkäri - Hammaslääkäri 14 Osastonhoitaja 1 Hammashoitaja 15 Suuhygienisti 3 Välinehuoltaja 1 Yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Terveystarkastaja 2 Eläinlääkäri - Taloushallinto Talousjohtaja 1 Palkka- / eläkesihteeri 1 Palkkasihteeri 1 Taloussihteeri 1 Kanslisti 3 Tekstinkäsittelijä 1 Järjestelmäsuunnittelija 1 Tietohallintosihteeri 1 Keskusvarastonhoitaja 1 Yhteensä 242

7 Henkilöstömäärät toimialueittain Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto: 746 työntekijää - sosiaalipalvelut: 504 työntekijää -päivähoito: 350 työntekijää sosiaalipalvelut, ei päivähoitoa 154 työntekijää -perusterveydenhuolto 242 työntekijää Soster ilman päivähoitoa 396 työntekijää Henkilöstö ammattiryhmittäin Perhepäivähoitajat: 106 Lastenhoitajat: 86 Hoitaja/perushoitajat 65 Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat 78 Lastentarhanopettajat: 71 Kodinhoitajat: 41 Lääkärit 23 Sosiaalityöntekijät/vast. 16 Päiväkodin joht/vast./perhepäiväh-ohjaaja 16 Avustajat 15

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ( tilinpäätös ,sisältää päivähoidon) Kuntien yhteiset toimintatulot: n. 6 milj. Kuntien yhteiset toimintakulut: n.73 milj. Kuntien yhteinen kate: n. 67 milj. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutyöryhmän selvitys Perustuu vuoden 2006 tilinpäätökseen Henkilöstömäärä Nykytilan kuvaus vastuualuetasolla Vastuualue Kaarina Piikkiö Yhteensä % % % Yleishallinto henkilöstömäärä 2,4 2 menot ,4 0, ,3 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Sosiaalityö henkilöstömäärä 27,6 9,5 37 menot , , ,4 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Lasten päivähoito henkilöstömäärä ,5 351 menot , , ,5 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Vanhustenhuolto henkilöstömäärä menot , , ,4 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Vammaishuolto henkilöstömäärä 18,5 0,5 19 menot , , ,7 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Perusterveydenhuolto 0 henkilöstömäärä 234 menot , , ,3 Erikoissairaanhoito menot , , ,4 MENOT YHTEENSÄ , , ,0 TULOT YHTEENSÄ KATE YHTEENSÄ

9 Merkittävämpiä eroja palvelujen järjestämistavoissa Päivähoito: Päivähoitopalveluiden palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiössä merkittävä ostopalveluosuus: 43 % / 2007 kaikista päivähoitopaikoista - Kaarinassa monipuoliset erityispäivähoidon palvelut - Kaarinassa vuorohoitopäiväkoti - Kaarinassa on päivähoito organisoitu sivistyspalveluihin Vanhustenhuolto: Vanhustenhuollon palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiöllä suhteellisesti vähemmän asumispalvelupaikkoja ja hieman enemmän laitoshoitopainotteisemmat vanhustenhuollon palvelut Kaarina Piikkiö Yhteensä Laitospaikat (omat) Asumispalvelupaikat (omat) Asumispalvelupaikat ( ostetut ) Säännöllisen kotihoidon piirissä Vammaispalvelut: Vammaispalvelun palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiössä ei vammaispalveluissa ole omaa tuotantoa, palvelut ostopalveluina ja kuntayhtymän tuottamana - Kaarinassa omana tuotantona (18 työntekijää, yksikköjä), ostopalveluina ja kuntayhtymän tuottamana - Vammaishuolto sisältyy sosiaalityöhön Piikkiössä ja vanhus- ja vammaistyöhön Kaarinassa

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, hyvinvointirakenne ja kustannukset Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto on esitetty liite 2. Kuntien hyvinvointirakennetta on kuvattu eräillä indikaattoreilla liite 2a. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon taloutta on kuvattu seuraavilla indikaattoreilla: (lähde:sotkanet) Kaarina Piikkiö Kaarina Piikkiö Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, 1000 euroa Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, 1000 euroa Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 7,6 5,6 10,2 6,5 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset, 1000 euroa Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas Terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa Toimeentulotuki, euroa / asukas Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

11 Toimitilat Nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon tilat on kerrottu liitteessä Tulevat tilainvestoinnit ja peruskorjaukset Kaarinassa kaupunginvirastohanke, joka kytkeytyy keskustan kehittämiseen. 1)Päivähoito Kaarina: Piispanlähteen päiväkoti, 130 paikkaa; v Empon päiväkoti, 60 paikkaa; v Piikkiö: 1. Rungon päiväkoti, 42 paikkaa; v. 2009(?, aikataulu ja toteutuminen pohdittavana) 2. Lounetin tilojen saneeraus: Vuorohoitoryhmä Sinivuokko, Perhekeskus Nuppula (ja kotihoitokeskus), saneeraus v Piikkiön keskustaan yhteispalvelupiste, jonka yhteyteen sosiaalitoimiston tilat? 2)Vanhustenhuolto Kaarina: 1. Omaishoidon tukikeskus Visiitti aloitti toiminnan Senioritalo Onnikka, 30 asuntoa; v Piikkiö: Lounetin kiinteistön saneeraus kotihoitokeskuksen tiloiksi v. 2008, kts päivähoito-kohta Tupasvillan palvelukeskus, 14+5 paikkaa, päivätoimintatilat; v )Vammaistyö Kaarina: 1. Uusi monitoimikeskus, työ- ja päivätoimintayksikkö, valmis 03/2008 4)Perusterveydenhuolto Kaarinan -Piikkiön terveyskeskus: 1. 1-vuodeosaston remontti, valmistunut 08/ vuodeosaston remontti, n.v Pääterveysasema täynnä, työhuoneita jaettu nykyisin

12 4. Huoltosiiven peruskorjaus, lähivuosina 12 Piikkiön terveyskeskuksessa on työhuoneita vapautumassa kotisairaanhoidon yhdistyessä (2 huonetta) Tietojärjestelmät Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat sosiaali-ja terveydenhuollossa lähes samat. Ainoa poikkeama liittyy vanhustenhuollon laitoshoitoon ja kotihoitoon, joissa Piikkiössä on käytössä ProConsona ja Kaarinassa juuri käyttöönotettu Effica. Sosiaali- ja terveyspalvelut, merkittävimmät tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kaarina Piikkiö Huomiot: Sosiaalityö Ka Pi Toimeentuloturva, lastensuojelu WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Elatusturva WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Lastenvalvoja WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Vanhus- ja vammaistyö Ka Pi Osastonhallinta/laitospaikka TietoEnator, Effica WM-data, ProConsona Siirtynee KELAlle 2009 Kaarinan ja Piikkiön Effica -palvelin sijaitsee fyysisesti Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksessa ja palvelinhalinta on KaaPiiTK:n vastuulla. Kotipalvelu TietoEnator, Effica WM-data, ProConsona Työvuorotaulukot MD-Titania Katso edellinen Lasten päivähoito Ka Pi Päivähoito WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Edunvalvonta Ka Pi Edunvalvonta J&K International, Virho Ostaa Kaarinalta Siirtynee valtiolle 2009 Perusterveydenhuolto Terveyskeskus Kaarina-Piikkiö TietoEnator, Effica

13 13 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN TAVOITTEET Yleiset tavoitteet ja huomioon otettavat asiat liitoksessa: 1. Sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen 2. Luottamushenkilöorganisaation supistuminen (ltk ja toimikunnat) 3. Henkilöstörekrytoinnin helpottuminen (varahenkilöstö) 4. Sosiaalitoimen osalta erityisosaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistumismahdollisuus 5. Sosiaalitoimen osalta toimintojen erikoistumismahdollisuus ja parempi toimintayksiköiden hyödynnettävyys 6. Menojen ennakoituvuus paranee n asukkaan kunnassa 7. Isomman kunnan painoarvo paranee V-S shp:ssa, maakuntaliitossa, lausunnonantajana, ym. 8. Kuntalaisten palvelujen laatu harmonisoituu 9. Tietohallinnon keskittyminen 10. Sosiaalitoimen osalta hankinnat edullisemmiksi suuremmalla volyymillä 11. Sosiaalitoimen toimintojen haavoittuvuus vähenee 12. Etäisyydet lyhyet 13. Palkkojen ja koko henkilöstöhallinnon harmonisointi (nostaa jonkin verran kustannuksia) 14. Lähipalvelut määriteltävä, jotka jäävät nykyisen Piikkiön alueelle 15. Tiedottamisen merkitys korostuu 16. Muutosjohtaminen keskeistä 17. Eri palveluiden ja etuisuuksien yhteensovittaminen 18. Sosiaali- ja terveyshallinnon asiantuntijaosaaminen turvattava 19. Taloushallinto-osaaminen sosiaalipalveluissa turvattava 20. Palvelusektorijohtajuudet tulee huomioida: kotihoito, vammaistyö, sosiaalityö 21. Palveluliikenteen kehittäminen (olennainen) Piikkiön ja Kaarinan välillä

14 3. UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Tässä selvityksessä ei esitetä uuden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Vaihtoehtoina on kuitenkin kaksi mallia: perinteinen ja asiakaslähtöinen palveluprosesseihin perustuva malli (ns.elämänkaari malli) PERINTEINEN MALLI: Perusturvalautakunta Sosiaali-ja terveysjohtaja Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja Perusterveyshuolto Hallintoylilääkäri Erikoissairaanhoito ELÄMÄNKAARI-MALLI: Elämänkaari-mallissa palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja palveluiden tuottaminen nähdään kaupungin organisaation läpikulkevina prosesseina. Ohessa on Mikkelin malli, malli on ainakin myös Tampereella ja Vihdissä. LAUTAKUNTA 13 jäsentä JAOSTO 7 jäsentä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Hallinto Kehittäminen Henkilöstö Talous Lakiasiat LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Tulosalueen johtaja AIKUISTEN PALVELUT Tulosalueen johtaja VANHUSTEN PALVELUT Tulosalueen johtaja ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO Lapsiperheiden tukiyksikkö Sosiaalityö Asumispalvelut Terveyden edistäminen Psykososiaaliset palvelut Kotihoito Päivähoito Terveydenhuolto

15 15 4. LÄHI-, TAAJAMA- JA ERITYISPALVELUT (Luonnos!) Oheiseen taulukkoon koottu hyvin luonnosmaisesti jakoa lähi-, taajama- ja erityispalveluihin: LÄHI TAAJAMA ERITYIS Yleinen edunvalvonta (valtiolle v. 2009) Työllistäminen Lastensuojelu Päihdehoitopalvelut Perheneuvola Toimeentulotuki Elatusturva (valtiolle v. 2009) Vammaispalvelut - Kehitysvammaisten palv. - Muut vammaispalvelut Kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajat Rikosten sovittelu Sosiaalipäivystys Isyysselvitykset, huoltosopimukset Sosiaaliasiamies Päivähoito - Vuoropäivähoito - Erityispäivähoito Koululaisten iltapäivähoito Leikkitoiminta Vanhusten palvelut - Kotihoito (kp+ksh) - Kotisairaala - Omaishoito - Kuljetuspalvelut - Palveluasuminen - Pitkäaikaishoito (esh, pth, sos.) Sosiaalipalvelujen toimisto laskutus Lääkärin vastaanotto, th:n ja sh:n vo Neuvolan palvelut Suuhygienisti Kouluterveydenhuolto Kotihoito Laboratorio näytteenotto Vuodeosastotoiminta Hammashuolto Terapiapalvelut: psykologi, puheterapeutti, toimintaterapia, ravitsemusterapia Röntgen Laboratorio-analytiikka Tietyt erityispalvelut, erityishoitaja / lri : diabetes, allergia, siedätys, muisti, päihde Terv.huollon sos.työntekijä Lääkinnällinen kuntoutus kuntoutustyöryhmä Päivystys (vain 1) (yöpäiv.) Tartuntatauti- ja ruokamyrkytystyöryhmä ( 1 yksikkö) Sairaankuljetus Työterveyshuolto

16 Varasto- ja apteekkipalvelut Tukipalvelut: - IT-palvelut - Kiinteistöhuolto - Taloushallinto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Potilasasiamies 16 (seudullinen hanke vireillä) 5. YHTEISTYÖFOORUMIT JA SOPIMUKSET, YHTEISET KUNTAYHTYMÄT, VALTIONVIRANOMAISET 1. Kuntayhtymät, joissa molemmat kunnat mukana: 1. Kaarina-Piikkiö terveyskeskus ky 2. Varsinais-Suomen lastensuojelun ky 3. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ky 4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky 2. Eräät sopimukset, sosiaalipalvelut, joissa molemmat kunnat: 1. Perheneuvolapalvelut (4 kuntaa, Kaarina isäntä) 2. Sosiaalipäivystys (5 kuntaa, Kaarina isäntä) 3. Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö 4. Turun A-klinikkapalvelut 5. Salon A-klinikkapalvelut 6. Useissa hankkeissa, mm. itäisten kuntien perusterveydenhuollon-hanke 3. Valtion viranomaiset, kunnilla samat: 1. Työvoimatoimisto yhteinen 2. Kela, sama toimisto 3. Poliisi, sama kihlakunta

17 17 6. KUNTIEN YHDISTYMISEN EDUT JA HAITAT Edut 1. Sosiaali- ja terveystoimien yhdistyminen uudessa organisaatiossa 2. Luottamushenkilöorganisaation supistuminen (ltk ja toimikunnat) 3. Henkilöstörekrytoinnin helpottuminen (varahenkilöstö) 4. Erityisosaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistumismahdollisuus 5. Toimintojen erikoistumismahdollisuus ja parempi toimintayksiköiden hyödynnettävyys 6. Menojen ennakoituvuus paranee asukkaan kunnassa 7. Isomman kunnan painoarvo paranee V-S shp:ssa, maakuntaliitossa, lausunnonantajana, ym. 8. Kuntalaisten palvelujen laatu harmonisoituu 9. Tietohallinnon keskittyminen 10. Hankinnat edullisemmiksi suuremmalla volyymillä 11. Toimintojen haavoittuvuus vähenee kaikilla tasoilla 12. Tuotantotapojen arviointi 13. Kuntien yhdistämismuutos kohtuullisen vähätöinen, koska terveystoimen palvelut on jo järjestetty yhteisesti kuntayhtymämallilla Haitat 1. Palveluiden harmonisointi voi heikentää joitakin palveluja 2. Muutosvaihe aiheuttaa kustannuksia ja epävarmuutta; palveluiden uusien tuottamistapojen suunnittelu ja toteutus vievät jonkin verran resursseja varsinkin sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen 3. Paikallistuntemus ja paikallisdemokratia vähenee luottamushenkilöorganisaatiossa 4. Palkkojen harmonisointi (nostaa jonkin verran kustannuksia)

18 18 7. SELVITYKSEN YHTEENVETO Piikkiön, Kaarinan sosiaalijohto ja Kaarina-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän hallintoylilääkäri kannattavat kuntaliitosta ja uuden kunnan muodostamista. Perusteet ovat seuraavat: hyvinvointirakenne kunnissa hyvin samantyyppinen sosiaali-ja terveydenhuollon kustannukset eivät merkittävästi poikkea toisistaan kunnilla on jo yhteiset perusterveydenhuoltopalvelut järjestetty kuntayhtymässä

19 LIITE 1 19 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIORAKENTEET 1)KAARINA:SOSIAALIPALVELUT SOSIAALILAUTAKUNTA (9 jäsentä) SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALA Sosiaalijohtaja YLEISHALLINTO Kehittäminen Taloushallinto Yleishallinto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalijohtaja SOSIAALITYÖ PERHETYÖN YKSIKKÖ Lastensuojelu, perhetyö Perhetalo TOIMEENTULOTURVAYKSIKKÖ Toimeentulotuki Päihdetyö, aikuissosiaalityö Työllistäminen Elatusturva PERHENEUVOLA Sosiaalityön johtaja VANHUS- JA VAMMAISTYÖ VANHUSTYÖ Ikäihmisten neuvola, päivätoiminta Kotihoito, tukipalvelut, omaishoito Visiitti Kaarinakoti, palveluasuminen VAMMAISTYÖ Palveluohjaus Vammaispalvelut ja - etuudet Työ- ja päivätoiminta, avotyö Iltapäiväkerho Vanhus- ja vammaistyön johtaja Kaarinassa päivähoitopalvelut sivistyspalveluissa 2)PIIKKIÖ: SOSIAALIPALVELUT Hallinto ja sosiaalityö Perusturvajohtaja Sosiaalityön hallinto Sosiaalityö Lastensuojelu Päihdehuolto Toimeentuloturva Sosiaalilautakunta ( 9 jäsentä) Perusturvajohtaja Lasten päivähoito Päivähoidon johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Yleishallinto Päiväkodit Perhepäivähoito Aamu- ja iltapäivätoiminta Lasten hoitotuet Leikkitoiminta Vanhus- ja vammaistyö Perusturvajohtaja Kotipalvelun ohjaaja Yleishallinto Avohuolto Laitoshoito Asumispalvelut Vammaishuolto 3)KAARINA-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ

20 20

21 21 LIITE 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUVERKOSTO 1)HALLINTO JA SOSIAALITYÖ Kaarina: Sosiaalitoimisto Oskarinaukio 5 B KAARINA Perhetalo Murula Varastomiehenkatu KAARINA Talo Pohjanpellonkatu KAARINA Nappi ja Plätty Mäkitupalaisenkuja KAARINA Kaarinan nuoret pajamestarit ry Hallimestarinkatu KAARINA Kaarinan työttömät ry. Koristontie KAARINA Varsinais-Suomen lastensuojelu KY Kuistikatu KAARINA Ei varsinaista paikkalukua, avointa toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille Nuorten päihteiden käyttäjien päiväkeskus Päihdeongelmaisten päiväkeskus keskeinen yhteistyökumppani nuorten työllistämis-ja koulutuspalvelut, kuntouttava työtoiminta kuntouttava työtoiminta, työllistämispalvelut, sosiaalinen yritys keskeinen yhteistyökumppani Kaarinassa perhetukikeskus Piikkiö: Sosiaalitoimisto Koulutie PIIKKIÖ

22 22 2)PÄIVÄHOITO Päivähoitopaikkojen sijainti ja hoitopaikkojen määrä Piikkiössä ja Kaarinassa Paikkaluvut elokuu 2007! Tilanne elokuussa 2007 Piikkiö hp Kaarina hp Päiväkodit -kunnalliset pk Tienniityn pk 33 Hovirinnan pk 115 Makarlantie 8 Isännänkatu 2 + erillinen EO-ryhmä Kirkkomäen pk 40 Leppäkerttu * Koulutie 2 13 Pastorinrinne 6 Päiväkoti Pihlajanmarja 49 Poikluoman pk 58 Mattilantie 1 Björkhagens dh 21 Poikluomantie 22 Kesämäen pk 100 Keskikesäntie 21 Kuovinkadun pk 59 Kuovinkatu 2 Rauvolan pk 57 Rauvolantie 4 Littoisten pk 132 Villakuja 4 Kultanummen pk 48 Muurikinkatu 5 Silvolan pk 20 Reimarikatu 2 Vuorokoti Rinkeli 60 Viipurintie 120 Koriston pk Konttikatu 3 A 61

23 23 Tilanne elokuussa Piikkiö hp Kaarina hp esiopetusyksiköt ks. Leppäkerttu * Auranlaakson eo 25 Vanha Littoistentie 297 Kuusiston eo 15 Koulutie 14 -yksityiset pk Päiväkoti Raadelman Omppula / Omppu Oy 60 Verkavekarat 42 Turku-Viipurintie 48 Oskarinaukio 5, 2.krs Hakametsän pk Verkanappulat Oy 42 Voivalan lastentalo 106 Riiontie 4 Rauhalinnantie 31 Huom. LITTOINEN LIETO / OSTONA 42 Folkhälsans dh 40 Ryhmäperhepäivähoito - kunnalliset Vuorohoitoryhmäpph Sinivuokko Kolamäentie 3 A 1 VERKANAPPULAT PK / VERKANAPPULAT OY Huom. VOIVALA KAARINA VOIVALAN LASTENTALO / VERKANAPPULAT OY 15 Veitenmäentie Rinnehovin ryhmis Rinnehovinkatu 4 C Pihlajamäen ryhmis Villakuja 4 Voivalan ryhmis Rauhalinnantie 31 -yksityiset perhepäivähoitajat / oma koti Peukaloinen 8 Pehtorinkatu 2 k 44 Tilanne elokuussa Piikkiö hp Kaarina hp 2007 Perhepäivähoitajat -kunnalliset Pohjoinen alue 152 Keskusta 87 Läntinen alue Tulevat tilat -kunnalliset Vuorohoitopph Sinivuokko uusiin LOUNET tiloihin Kirkkopuistontie 5 Rungon päiväkoti Rungon koulun yhteyteen Vanha Viipurintie Piispanlähteen pk Otsonkatu 2 42 Kuusiston pk Pallotie 130 9/ /- 10

24 24 3)VANHUSTENHUOLTO Kaarina: Kaarinakoti, vanhainkoti Ruokokatu KAARINA Visiitti, omaishoidon tukikeskus Rantayrtinkatu KAARINA Kaarinan kotihoitokeskus Lautakunnankatu KAARINA Hovirinnan palvelukeskus Isännänkatu KAARINA Ryhmäkoti Muistola Ruokokatu KAARINA Kuovinkadun toimintakeskus Kuovinkatu PIISPANRISTI Palvelutalo Värttinä Luhakatu LITTOINEN Ryhmäkoti Vaarintupa Luhakatu LITTOINEN Paikkoja 45 Paikkoja 18 lyhytaikaishoitopaikkaa Paikkoja 24 Paikkoja 6 Paikkoja 28 Paikkoja 9 Piikkiö: Valmakoti, vanhainkoti Saniaisentie PIIKKIÖ Piikkiön kotihoidon toimipiste Saniaisentie PIIKKIÖ Suokukan ryhmäkoti Kirismäentie PIIKKIÖ Palvelukeskus Tupasvilla Hepojoentie PIIKKIÖ Lounetin tilat PIIKKIÖ Paikkoja 32 Paikkoja 9, tehostettua palveluasumista Paikkoja , valmistuu helmikuussa 2008 Kotihoidon työtilat, valmis syksy 2008

25 25 4) VAMMAISPALVELUT Torpan toimintakeskus Leipurinkatu Kaarina Uusi osoite 1.4. alkaen Autoilijank.2 Toimintatila Kaisla Pasmakatu Littoinen Uusi osoite 1.4. alkaen Autoilijank.2 Iltapäiväkerho Pehtorinkatu Kaarina Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys: Kasevan Kiesi Kiesikatu Kaarina Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys: Pirta Tietäjänkatu Littoinen Työtoiminta ja palveluohjaus Päivätoiminta, toimintaryhmä Lasten iltapäiväkerhotoimintaa Avoin kohtaamispaikka Asumispalveluyksikkö, 25 paikkaa

26 26 4) KAARINAN - PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS: Kaarinan pääterveysasema Voivalantie KAARINA Littoisten terveysasema Luhakatu LITTOINEN Piispanristin neuvola Poikluomantie PIISPANRISTI Piikkiön terveysasema Pontelanmäki PIIKKIÖ Kaarinan kotihoitokeskus Lautakunnankatu KAARINA Koulut Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnat Diabetestyö Ehkäisyneuvola Fysioterapia Laboratorio Röntgen Päivystys Vuodeosastot, 2 x 40 paikkaa Työterveyshuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Psykologipalvelut Puheterapia Päihdeterapia Hammashuolto Avosairaanhoidon vastaanotto Hammashuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Laboratorion näytteenotto Äitiysneuvola Lastenneuvola Avosairaanhoidon vastaanotto Laboratorion näytteenotto Kotisairaanhoito Hammashuolto Työterveyshuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Kotisairaanhoito Kouluterveydenhuollon toimipisteet

27 27 LIITE 2a: Kuntien hyvinvointirakenne. Tiedot ovat vuodelta 2005 Vuosi Pitkäaikaistyö ttömät, % työttömistä Nuorisotyött ömät, % vuotiaasta työvoimasta Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa Toimeentulotuk ea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Sairastavuusin deksi, ikävakioitu Erityiskorvatta viin lääkkeisiin oikeutettuja % väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisest ä väestöstä Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläk että saaneet, % vuotiaista Sosiaalija terveystoi men nettokusta nnukset, euroa / asukas Työttömät, % työvoimasta Kaarina 6,2 18,7 9,5 8,4 4,5 85,6 19,9 5,3 2, Piikkiö 6,5 19,4 10,1 5,4 6,7 91,9 20,1 5,3 2, Vuosi Perusterveyden huollon nettokustannuks et, euroa / asukas Perusterveyd enhuollon nettokustann ukset, euroa / asukas, tarvevakioitun a, (koko maa =100) Erikoissairaa nhoidon nettokustann ukset, euroa / asukas Erikoissairaanh oidon nettokustannuks et, euroa / asukas, tarvevakioituna, (koko maa =100) Vanhustenhuoll on (laitoshoito vanhainkodeiss akotipalvelut ja omaishoidontuki nettokustannuks et euroa /asukas Vanhustenhuoll on (laitoshoito vanhainkodeiss a, kotipalvelut ja omaishoidontu ki) nettokustannuk set euroa /asukas, tarvevakioituna, (koko maa =100) Päihdehuollon nettokustannu kset, euroa / asukas Perusterveydenh uollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta Perusterveydenhuol lon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta, tarvevakiotuna, (koko maa =100) Kaarina , Piikkiö ,

28 28 Vuosi Numero 18 18a a 24 24a Erikoissaira anhoidon avohoitokäy nnit / 1000 asukasta Erikoissaira anhoidon avohoitokäy nnit / 1000 asukasta, tarvevakioit una, (koko maa =100) Perustervey denhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä, % asukkaista *Piikkiössä työttömyysaste 09/2007 oli 3,2 % 'Kaarina työttömyysaste 09/2007 oli 3.7 % Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksi ssa / 1000 asukasta Yksityisen hammashuoll on käynnit / 1000 asukasta Perustervey denhuollon vuodeosasto hoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Perusterveydenh uollon vuodeosastohoid on hoitopäivät / 1000 asukasta, tarvevakioituna, (koko maa =100) Somaattisen erikoissairaanhoi don hoitopäivät / 1000 asukasta Kaarina ,2 37, Piikkiö ,7 33, Vuosi Numero Lastensuojel un avohuollollist en tukitoimien piirissä Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanik äisestä väestöstä Säännöllise n kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä Ikääntyneiden laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumise ssa olleet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäise stä väestöstä Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet vuotiaat, % vastaavanikäise stä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäi sestä väestöstä vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanik äisestä väestöstä Väestö Kaarina ,9 8,6 11,1 64,6 0,4 4, Piikkiö ,2 11,3 11,8 59,1 0,5 2, Somaattis en erikoissair aanhoidon hoitopäivä t / 1000 asukasta, tarvevakioi tuna, (koko maa =100)

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen 1 STLTK 26.2.2015 Liite nro 2 A JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2016 kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2013 mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

KVTES Liitteet 1,3,4 ja 8

KVTES Liitteet 1,3,4 ja 8 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN ARVIOINTIPERUSTEET 18.8.2016 KVTES Liitteet 1,3,4 ja 8 Hinnoitteluko hta Hinnoittelu-k ohdan mukainen peruspalkka LIITE 1 01TOI060/1 2.016,00 Laskentasihteeri

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET.

ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET. ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET. Reunaehdot: Hyvinvointiohjelman tavoite Lapissa kaikilla on yhdenvertaiset ja turvatut mahdollisuudet tasapainoiseen, rikkaaseen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA 1. PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT Vastaava terveydenhoitaja Maskun terveyskeskus ( neuvolapuoli ) Ruutontie 2-4, 21250 Masku p.02 447 7705 Neuvolatoiminta

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle.

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle. 2 Muuramen terveyskeskuksen mielenterveystoimisto hoitaa Muuramen kunnan ja entisen Korpilahden kunnan alueen potilaat. Keskeisesti hoidetaan seuraavat sairausryhmät: Masennus- ja ahdistuneisuussairaudet

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet Valtuuston strategiaseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet Valtuuston strategiaseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet Valtuuston strategiaseminaari 18.3.2013 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Sosiaali-ja terveyspalvelujen arvo 2013 2016 LÄHES

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016

SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 SAVONLINNAN KAUPUNKI 15.1.2016 1 SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 Perusturvalautakunta antaa vahvistamassaan käyttötaloussuunnitelmassa varojen käyttöoikeuden perusturvajohtajalle ja hän voi päättämässään

Lisätiedot