SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS. Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta. Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS. Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta. Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTYÖRYHMÄN SELVITYS Kaarinan kaupunki Piikkiön kunta Antero Paananen, pj Sirkka Mylly Raili Hurme

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. NYKYTILAKUVAUS Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Tulosyksiköt, henkilöstö, palvelut, tilat ja 3 tilainvestoinnit Henkilöstömäärät vastuualueittain Henkilöstömäärät toimialueittain Henkilöstö ammattiryhmittäin Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Merkittävämpiä eroja palvelujen järjestämistavoissa Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, hyvin-vointirakenne ja kustannukset Toimitilat Tulevat tilainvestoinnit ja peruskorjaukset Tietojärjestelmät SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄ- MISEN TAVOITTEET 3. UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LÄHI-, TAAJAMA- JA ERITYISPALVELUT YHTEISTYÖFOORUMIT JA SOPIMUKSET, YHTEI- SET KUNTAYHTYMÄT, VALTIONVIRANOMAISET KUNTIEN YHDISTYMISEN EDUT JA HAITAT SELVITYKSEN YHTEENVETO 18

3 NYKYTILAKUVAUS Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Kuntien nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiokaaviot ovat selvityksen liitteessä 1. Toimielimet ja niiden esittelijät: Kaarinan kaupunki: Sosiaalilautakunta, esittelijä sosiaalijohtaja Piikkiön kunta: Sosiaalilautakunta, esittelijä perusturvajohtaja Kaarinan-Piikkiön tk: Yhtymähallitus, esittelijät hallintoylilääkäri, talousjohtaja, hallintoylihoitaja ja ylihammaslääkäri 1.2. Tulosyksiköt, henkilöstö, palvelut, tilat ja tilainvestoinnit Henkilöstömäärät vastuualueittain tilanne Kaarina Piikkiö Yhteensä SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Yleishallinto Sosiaalijohtaja Suunnittelusihteeri 0,4-0,4 Toimistosihteeri 1-1 Kanslisti ,4 2 4,4 Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja 1-1 Sosiaalityöntekijä 10,5 3 13,5 Perhetyöntekijä Ohjaaja 2-2 Etuuskäsittelijä 2-2 Elatusturvakäsittelijä 1-1 Kuntoutusohjaaja 1-1 Työnsuunnittelija 1-1 Psykologi 2-2 Perheterapeutti 1-1 Konsultoiva lastenpsykiatri 0,1-0,1 Lastentarhanopettaja 1-1 Asumisneuvoja 1-1 Kanslisti Toimistosihteeri - 0,5 0,5 Sosiaalityö ja hallinto yhteensä 29 7,5 36,5

4 4 Kaarina Piikkiö Yhteensä PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja Perhepäivähoidonohjaaja Päiväkodinjohtajat 9,5 2 11,5 Vuorokodinjohtaja 1-1 Leikkitoiminnanohjaaja 1-1 Toimistotyöntekijät 2,5 0,5 3 Kiertävät erityislastentarhanopettajat 3-3 Erityislastentarhaopettajat päiväkodeissa Puheterapeutti 1-1 Avustajat Lastentarhanopettajat Lastenhoitajat Leikkipuisto-ohjaajat 5-5 Ryhmäperhepäivähoitajat Perhepäivähoitajat Iltapäiväkerho-ohjaajat Laitosapulaiset 4 2,5 6,5 Yhteensä Ruokahuoltohenkilöstö (hallintopalveluissa) 1 2,5 3,5 VANHUSTENHUOLTO Vanhustyönjohtaja 0,5-0,5 Vanhainkodinjohtaja 1-1 Osastonhoitaja Kotipalveluohjaaja Sairaanhoitaja Omaishoidon palveluohjaaja 1-1 Vanhustyön palveluohjaaja 1-1 Hoitaja Perushoitaja 1-1 Kodinhoitaja Kotiavustaja Hoitoapulainen 4-4 Osastoapulainen Laitosapulainen Yöhoitaja Fysioterapeutti Emäntä Keittäjä Keittiöapulainen Kanslisti - 0,5 0,5 Toimistosihteeri 0,5-0,5 Yhteensä 61 38,5 99,5

5 5 Kaarina Piikkiö Yhteensä VAMMAISHUOLTO Vammaistyön johtaja 0,5-0,5 Toimistosihteeri 0,5-0,5 Toimintakeskuksen johtaja 1-1 Vammaispalveluohjaaja 1-1 Vammaistyön ohjaaja 1-1 Päivätoiminnan ohjaaja 3-3 Työtoiminnan ohjaaja 3-3 Autonkuljettaja-ohjaaja 1-1 Hoitaja 1-1 Henkilökohtainen avustaja 5,05-5,05 Keittiöapulainen 1-1 Yhteensä 18,05-18,05 KAIKKI YHTEENSÄ KAARINA-PIIKKION TERVEYSKESKUS Hallintoylilääkäri 1 Hallintoylihoitaja 1 Lääkekeskuksen hoitaja 1 Sijaistajat sh 5 Sijaistajat th 1 Terveydenhoito Ylihoitaja 1 Psykologi 1 Puheterapeutti 1 Terveyskeskuslääkäri - Terveydenhoitaja 21,5 Terveysohjaaja 1 Siivoustyönohjaaja 1 Laitosapulainen 7 Tk-sairaala Apulaisylilääkäri 1 Sosiaalityöntekijä 1 Osastonhoitaja 3 Sairaanhoitaja 28 Lähihoitaja / perushoitaja 25 Hoitoapulainen 10 Osastosihteeri 2 Terveydenhoitaja 1 Kotisairaanhoito 12 Avosairaanhoito Ylilääkäri 1 Johtava lääkäri - Terveyskeskuslääkäri 16 Eurolääkäri 2

6 6 Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja 9 Lähihoitaja / perushoitaja 9 Osastosihteeri 5 Puhelunvälittäjä 1 Psykologi 0,5 Laboratoriohoitaja 7 Röntgenhoitaja 2 Tk-avustaja / konekirjoittaja - Fysioterapeutti 5 Kuntohoitaja 2 Terveydenhoitaja 2,5 Psykiatrinen sairaanhoitaja - Päihdeterapeutti 1 Työterveyshuolto Apulaisylilääkäri 1 Työterveyslääkäri - Erikoistuva lääkäri 1 Työterveyshoitaja 4,5 Työfysioterapeutti - Osastosihteeri 1 Psykologi 0,5 Fysioterapeutti 1 Hammashuolto Ylihammaslääkäri 1 Johtava hammaslääkäri - Hammaslääkäri 14 Osastonhoitaja 1 Hammashoitaja 15 Suuhygienisti 3 Välinehuoltaja 1 Yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Terveystarkastaja 2 Eläinlääkäri - Taloushallinto Talousjohtaja 1 Palkka- / eläkesihteeri 1 Palkkasihteeri 1 Taloussihteeri 1 Kanslisti 3 Tekstinkäsittelijä 1 Järjestelmäsuunnittelija 1 Tietohallintosihteeri 1 Keskusvarastonhoitaja 1 Yhteensä 242

7 Henkilöstömäärät toimialueittain Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto: 746 työntekijää - sosiaalipalvelut: 504 työntekijää -päivähoito: 350 työntekijää sosiaalipalvelut, ei päivähoitoa 154 työntekijää -perusterveydenhuolto 242 työntekijää Soster ilman päivähoitoa 396 työntekijää Henkilöstö ammattiryhmittäin Perhepäivähoitajat: 106 Lastenhoitajat: 86 Hoitaja/perushoitajat 65 Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat 78 Lastentarhanopettajat: 71 Kodinhoitajat: 41 Lääkärit 23 Sosiaalityöntekijät/vast. 16 Päiväkodin joht/vast./perhepäiväh-ohjaaja 16 Avustajat 15

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ( tilinpäätös ,sisältää päivähoidon) Kuntien yhteiset toimintatulot: n. 6 milj. Kuntien yhteiset toimintakulut: n.73 milj. Kuntien yhteinen kate: n. 67 milj. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutyöryhmän selvitys Perustuu vuoden 2006 tilinpäätökseen Henkilöstömäärä Nykytilan kuvaus vastuualuetasolla Vastuualue Kaarina Piikkiö Yhteensä % % % Yleishallinto henkilöstömäärä 2,4 2 menot ,4 0, ,3 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Sosiaalityö henkilöstömäärä 27,6 9,5 37 menot , , ,4 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Lasten päivähoito henkilöstömäärä ,5 351 menot , , ,5 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Vanhustenhuolto henkilöstömäärä menot , , ,4 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Vammaishuolto henkilöstömäärä 18,5 0,5 19 menot , , ,7 tulot kate asiakaspalvelujen ostot Perusterveydenhuolto 0 henkilöstömäärä 234 menot , , ,3 Erikoissairaanhoito menot , , ,4 MENOT YHTEENSÄ , , ,0 TULOT YHTEENSÄ KATE YHTEENSÄ

9 Merkittävämpiä eroja palvelujen järjestämistavoissa Päivähoito: Päivähoitopalveluiden palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiössä merkittävä ostopalveluosuus: 43 % / 2007 kaikista päivähoitopaikoista - Kaarinassa monipuoliset erityispäivähoidon palvelut - Kaarinassa vuorohoitopäiväkoti - Kaarinassa on päivähoito organisoitu sivistyspalveluihin Vanhustenhuolto: Vanhustenhuollon palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiöllä suhteellisesti vähemmän asumispalvelupaikkoja ja hieman enemmän laitoshoitopainotteisemmat vanhustenhuollon palvelut Kaarina Piikkiö Yhteensä Laitospaikat (omat) Asumispalvelupaikat (omat) Asumispalvelupaikat ( ostetut ) Säännöllisen kotihoidon piirissä Vammaispalvelut: Vammaispalvelun palvelutuotannon poikkeamat: - Piikkiössä ei vammaispalveluissa ole omaa tuotantoa, palvelut ostopalveluina ja kuntayhtymän tuottamana - Kaarinassa omana tuotantona (18 työntekijää, yksikköjä), ostopalveluina ja kuntayhtymän tuottamana - Vammaishuolto sisältyy sosiaalityöhön Piikkiössä ja vanhus- ja vammaistyöhön Kaarinassa

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, hyvinvointirakenne ja kustannukset Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto on esitetty liite 2. Kuntien hyvinvointirakennetta on kuvattu eräillä indikaattoreilla liite 2a. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon taloutta on kuvattu seuraavilla indikaattoreilla: (lähde:sotkanet) Kaarina Piikkiö Kaarina Piikkiö Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, 1000 euroa Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, 1000 euroa Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 7,6 5,6 10,2 6,5 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset, 1000 euroa Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas Terveystoimen nettokustannukset, 1000 euroa Toimeentulotuki, euroa / asukas Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

11 Toimitilat Nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon tilat on kerrottu liitteessä Tulevat tilainvestoinnit ja peruskorjaukset Kaarinassa kaupunginvirastohanke, joka kytkeytyy keskustan kehittämiseen. 1)Päivähoito Kaarina: Piispanlähteen päiväkoti, 130 paikkaa; v Empon päiväkoti, 60 paikkaa; v Piikkiö: 1. Rungon päiväkoti, 42 paikkaa; v. 2009(?, aikataulu ja toteutuminen pohdittavana) 2. Lounetin tilojen saneeraus: Vuorohoitoryhmä Sinivuokko, Perhekeskus Nuppula (ja kotihoitokeskus), saneeraus v Piikkiön keskustaan yhteispalvelupiste, jonka yhteyteen sosiaalitoimiston tilat? 2)Vanhustenhuolto Kaarina: 1. Omaishoidon tukikeskus Visiitti aloitti toiminnan Senioritalo Onnikka, 30 asuntoa; v Piikkiö: Lounetin kiinteistön saneeraus kotihoitokeskuksen tiloiksi v. 2008, kts päivähoito-kohta Tupasvillan palvelukeskus, 14+5 paikkaa, päivätoimintatilat; v )Vammaistyö Kaarina: 1. Uusi monitoimikeskus, työ- ja päivätoimintayksikkö, valmis 03/2008 4)Perusterveydenhuolto Kaarinan -Piikkiön terveyskeskus: 1. 1-vuodeosaston remontti, valmistunut 08/ vuodeosaston remontti, n.v Pääterveysasema täynnä, työhuoneita jaettu nykyisin

12 4. Huoltosiiven peruskorjaus, lähivuosina 12 Piikkiön terveyskeskuksessa on työhuoneita vapautumassa kotisairaanhoidon yhdistyessä (2 huonetta) Tietojärjestelmät Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat sosiaali-ja terveydenhuollossa lähes samat. Ainoa poikkeama liittyy vanhustenhuollon laitoshoitoon ja kotihoitoon, joissa Piikkiössä on käytössä ProConsona ja Kaarinassa juuri käyttöönotettu Effica. Sosiaali- ja terveyspalvelut, merkittävimmät tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kaarina Piikkiö Huomiot: Sosiaalityö Ka Pi Toimeentuloturva, lastensuojelu WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Elatusturva WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Lastenvalvoja WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Vanhus- ja vammaistyö Ka Pi Osastonhallinta/laitospaikka TietoEnator, Effica WM-data, ProConsona Siirtynee KELAlle 2009 Kaarinan ja Piikkiön Effica -palvelin sijaitsee fyysisesti Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksessa ja palvelinhalinta on KaaPiiTK:n vastuulla. Kotipalvelu TietoEnator, Effica WM-data, ProConsona Työvuorotaulukot MD-Titania Katso edellinen Lasten päivähoito Ka Pi Päivähoito WM-data, ProConsona WM-data, ProConsona Edunvalvonta Ka Pi Edunvalvonta J&K International, Virho Ostaa Kaarinalta Siirtynee valtiolle 2009 Perusterveydenhuolto Terveyskeskus Kaarina-Piikkiö TietoEnator, Effica

13 13 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN TAVOITTEET Yleiset tavoitteet ja huomioon otettavat asiat liitoksessa: 1. Sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen 2. Luottamushenkilöorganisaation supistuminen (ltk ja toimikunnat) 3. Henkilöstörekrytoinnin helpottuminen (varahenkilöstö) 4. Sosiaalitoimen osalta erityisosaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistumismahdollisuus 5. Sosiaalitoimen osalta toimintojen erikoistumismahdollisuus ja parempi toimintayksiköiden hyödynnettävyys 6. Menojen ennakoituvuus paranee n asukkaan kunnassa 7. Isomman kunnan painoarvo paranee V-S shp:ssa, maakuntaliitossa, lausunnonantajana, ym. 8. Kuntalaisten palvelujen laatu harmonisoituu 9. Tietohallinnon keskittyminen 10. Sosiaalitoimen osalta hankinnat edullisemmiksi suuremmalla volyymillä 11. Sosiaalitoimen toimintojen haavoittuvuus vähenee 12. Etäisyydet lyhyet 13. Palkkojen ja koko henkilöstöhallinnon harmonisointi (nostaa jonkin verran kustannuksia) 14. Lähipalvelut määriteltävä, jotka jäävät nykyisen Piikkiön alueelle 15. Tiedottamisen merkitys korostuu 16. Muutosjohtaminen keskeistä 17. Eri palveluiden ja etuisuuksien yhteensovittaminen 18. Sosiaali- ja terveyshallinnon asiantuntijaosaaminen turvattava 19. Taloushallinto-osaaminen sosiaalipalveluissa turvattava 20. Palvelusektorijohtajuudet tulee huomioida: kotihoito, vammaistyö, sosiaalityö 21. Palveluliikenteen kehittäminen (olennainen) Piikkiön ja Kaarinan välillä

14 3. UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Tässä selvityksessä ei esitetä uuden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Vaihtoehtoina on kuitenkin kaksi mallia: perinteinen ja asiakaslähtöinen palveluprosesseihin perustuva malli (ns.elämänkaari malli) PERINTEINEN MALLI: Perusturvalautakunta Sosiaali-ja terveysjohtaja Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja Perusterveyshuolto Hallintoylilääkäri Erikoissairaanhoito ELÄMÄNKAARI-MALLI: Elämänkaari-mallissa palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja palveluiden tuottaminen nähdään kaupungin organisaation läpikulkevina prosesseina. Ohessa on Mikkelin malli, malli on ainakin myös Tampereella ja Vihdissä. LAUTAKUNTA 13 jäsentä JAOSTO 7 jäsentä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Hallinto Kehittäminen Henkilöstö Talous Lakiasiat LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Tulosalueen johtaja AIKUISTEN PALVELUT Tulosalueen johtaja VANHUSTEN PALVELUT Tulosalueen johtaja ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO Lapsiperheiden tukiyksikkö Sosiaalityö Asumispalvelut Terveyden edistäminen Psykososiaaliset palvelut Kotihoito Päivähoito Terveydenhuolto

15 15 4. LÄHI-, TAAJAMA- JA ERITYISPALVELUT (Luonnos!) Oheiseen taulukkoon koottu hyvin luonnosmaisesti jakoa lähi-, taajama- ja erityispalveluihin: LÄHI TAAJAMA ERITYIS Yleinen edunvalvonta (valtiolle v. 2009) Työllistäminen Lastensuojelu Päihdehoitopalvelut Perheneuvola Toimeentulotuki Elatusturva (valtiolle v. 2009) Vammaispalvelut - Kehitysvammaisten palv. - Muut vammaispalvelut Kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajat Rikosten sovittelu Sosiaalipäivystys Isyysselvitykset, huoltosopimukset Sosiaaliasiamies Päivähoito - Vuoropäivähoito - Erityispäivähoito Koululaisten iltapäivähoito Leikkitoiminta Vanhusten palvelut - Kotihoito (kp+ksh) - Kotisairaala - Omaishoito - Kuljetuspalvelut - Palveluasuminen - Pitkäaikaishoito (esh, pth, sos.) Sosiaalipalvelujen toimisto laskutus Lääkärin vastaanotto, th:n ja sh:n vo Neuvolan palvelut Suuhygienisti Kouluterveydenhuolto Kotihoito Laboratorio näytteenotto Vuodeosastotoiminta Hammashuolto Terapiapalvelut: psykologi, puheterapeutti, toimintaterapia, ravitsemusterapia Röntgen Laboratorio-analytiikka Tietyt erityispalvelut, erityishoitaja / lri : diabetes, allergia, siedätys, muisti, päihde Terv.huollon sos.työntekijä Lääkinnällinen kuntoutus kuntoutustyöryhmä Päivystys (vain 1) (yöpäiv.) Tartuntatauti- ja ruokamyrkytystyöryhmä ( 1 yksikkö) Sairaankuljetus Työterveyshuolto

16 Varasto- ja apteekkipalvelut Tukipalvelut: - IT-palvelut - Kiinteistöhuolto - Taloushallinto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Potilasasiamies 16 (seudullinen hanke vireillä) 5. YHTEISTYÖFOORUMIT JA SOPIMUKSET, YHTEISET KUNTAYHTYMÄT, VALTIONVIRANOMAISET 1. Kuntayhtymät, joissa molemmat kunnat mukana: 1. Kaarina-Piikkiö terveyskeskus ky 2. Varsinais-Suomen lastensuojelun ky 3. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ky 4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky 2. Eräät sopimukset, sosiaalipalvelut, joissa molemmat kunnat: 1. Perheneuvolapalvelut (4 kuntaa, Kaarina isäntä) 2. Sosiaalipäivystys (5 kuntaa, Kaarina isäntä) 3. Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö 4. Turun A-klinikkapalvelut 5. Salon A-klinikkapalvelut 6. Useissa hankkeissa, mm. itäisten kuntien perusterveydenhuollon-hanke 3. Valtion viranomaiset, kunnilla samat: 1. Työvoimatoimisto yhteinen 2. Kela, sama toimisto 3. Poliisi, sama kihlakunta

17 17 6. KUNTIEN YHDISTYMISEN EDUT JA HAITAT Edut 1. Sosiaali- ja terveystoimien yhdistyminen uudessa organisaatiossa 2. Luottamushenkilöorganisaation supistuminen (ltk ja toimikunnat) 3. Henkilöstörekrytoinnin helpottuminen (varahenkilöstö) 4. Erityisosaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistumismahdollisuus 5. Toimintojen erikoistumismahdollisuus ja parempi toimintayksiköiden hyödynnettävyys 6. Menojen ennakoituvuus paranee asukkaan kunnassa 7. Isomman kunnan painoarvo paranee V-S shp:ssa, maakuntaliitossa, lausunnonantajana, ym. 8. Kuntalaisten palvelujen laatu harmonisoituu 9. Tietohallinnon keskittyminen 10. Hankinnat edullisemmiksi suuremmalla volyymillä 11. Toimintojen haavoittuvuus vähenee kaikilla tasoilla 12. Tuotantotapojen arviointi 13. Kuntien yhdistämismuutos kohtuullisen vähätöinen, koska terveystoimen palvelut on jo järjestetty yhteisesti kuntayhtymämallilla Haitat 1. Palveluiden harmonisointi voi heikentää joitakin palveluja 2. Muutosvaihe aiheuttaa kustannuksia ja epävarmuutta; palveluiden uusien tuottamistapojen suunnittelu ja toteutus vievät jonkin verran resursseja varsinkin sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen 3. Paikallistuntemus ja paikallisdemokratia vähenee luottamushenkilöorganisaatiossa 4. Palkkojen harmonisointi (nostaa jonkin verran kustannuksia)

18 18 7. SELVITYKSEN YHTEENVETO Piikkiön, Kaarinan sosiaalijohto ja Kaarina-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän hallintoylilääkäri kannattavat kuntaliitosta ja uuden kunnan muodostamista. Perusteet ovat seuraavat: hyvinvointirakenne kunnissa hyvin samantyyppinen sosiaali-ja terveydenhuollon kustannukset eivät merkittävästi poikkea toisistaan kunnilla on jo yhteiset perusterveydenhuoltopalvelut järjestetty kuntayhtymässä

19 LIITE 1 19 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIORAKENTEET 1)KAARINA:SOSIAALIPALVELUT SOSIAALILAUTAKUNTA (9 jäsentä) SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALA Sosiaalijohtaja YLEISHALLINTO Kehittäminen Taloushallinto Yleishallinto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalijohtaja SOSIAALITYÖ PERHETYÖN YKSIKKÖ Lastensuojelu, perhetyö Perhetalo TOIMEENTULOTURVAYKSIKKÖ Toimeentulotuki Päihdetyö, aikuissosiaalityö Työllistäminen Elatusturva PERHENEUVOLA Sosiaalityön johtaja VANHUS- JA VAMMAISTYÖ VANHUSTYÖ Ikäihmisten neuvola, päivätoiminta Kotihoito, tukipalvelut, omaishoito Visiitti Kaarinakoti, palveluasuminen VAMMAISTYÖ Palveluohjaus Vammaispalvelut ja - etuudet Työ- ja päivätoiminta, avotyö Iltapäiväkerho Vanhus- ja vammaistyön johtaja Kaarinassa päivähoitopalvelut sivistyspalveluissa 2)PIIKKIÖ: SOSIAALIPALVELUT Hallinto ja sosiaalityö Perusturvajohtaja Sosiaalityön hallinto Sosiaalityö Lastensuojelu Päihdehuolto Toimeentuloturva Sosiaalilautakunta ( 9 jäsentä) Perusturvajohtaja Lasten päivähoito Päivähoidon johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Yleishallinto Päiväkodit Perhepäivähoito Aamu- ja iltapäivätoiminta Lasten hoitotuet Leikkitoiminta Vanhus- ja vammaistyö Perusturvajohtaja Kotipalvelun ohjaaja Yleishallinto Avohuolto Laitoshoito Asumispalvelut Vammaishuolto 3)KAARINA-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ

20 20

21 21 LIITE 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUVERKOSTO 1)HALLINTO JA SOSIAALITYÖ Kaarina: Sosiaalitoimisto Oskarinaukio 5 B KAARINA Perhetalo Murula Varastomiehenkatu KAARINA Talo Pohjanpellonkatu KAARINA Nappi ja Plätty Mäkitupalaisenkuja KAARINA Kaarinan nuoret pajamestarit ry Hallimestarinkatu KAARINA Kaarinan työttömät ry. Koristontie KAARINA Varsinais-Suomen lastensuojelu KY Kuistikatu KAARINA Ei varsinaista paikkalukua, avointa toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille Nuorten päihteiden käyttäjien päiväkeskus Päihdeongelmaisten päiväkeskus keskeinen yhteistyökumppani nuorten työllistämis-ja koulutuspalvelut, kuntouttava työtoiminta kuntouttava työtoiminta, työllistämispalvelut, sosiaalinen yritys keskeinen yhteistyökumppani Kaarinassa perhetukikeskus Piikkiö: Sosiaalitoimisto Koulutie PIIKKIÖ

22 22 2)PÄIVÄHOITO Päivähoitopaikkojen sijainti ja hoitopaikkojen määrä Piikkiössä ja Kaarinassa Paikkaluvut elokuu 2007! Tilanne elokuussa 2007 Piikkiö hp Kaarina hp Päiväkodit -kunnalliset pk Tienniityn pk 33 Hovirinnan pk 115 Makarlantie 8 Isännänkatu 2 + erillinen EO-ryhmä Kirkkomäen pk 40 Leppäkerttu * Koulutie 2 13 Pastorinrinne 6 Päiväkoti Pihlajanmarja 49 Poikluoman pk 58 Mattilantie 1 Björkhagens dh 21 Poikluomantie 22 Kesämäen pk 100 Keskikesäntie 21 Kuovinkadun pk 59 Kuovinkatu 2 Rauvolan pk 57 Rauvolantie 4 Littoisten pk 132 Villakuja 4 Kultanummen pk 48 Muurikinkatu 5 Silvolan pk 20 Reimarikatu 2 Vuorokoti Rinkeli 60 Viipurintie 120 Koriston pk Konttikatu 3 A 61

23 23 Tilanne elokuussa Piikkiö hp Kaarina hp esiopetusyksiköt ks. Leppäkerttu * Auranlaakson eo 25 Vanha Littoistentie 297 Kuusiston eo 15 Koulutie 14 -yksityiset pk Päiväkoti Raadelman Omppula / Omppu Oy 60 Verkavekarat 42 Turku-Viipurintie 48 Oskarinaukio 5, 2.krs Hakametsän pk Verkanappulat Oy 42 Voivalan lastentalo 106 Riiontie 4 Rauhalinnantie 31 Huom. LITTOINEN LIETO / OSTONA 42 Folkhälsans dh 40 Ryhmäperhepäivähoito - kunnalliset Vuorohoitoryhmäpph Sinivuokko Kolamäentie 3 A 1 VERKANAPPULAT PK / VERKANAPPULAT OY Huom. VOIVALA KAARINA VOIVALAN LASTENTALO / VERKANAPPULAT OY 15 Veitenmäentie Rinnehovin ryhmis Rinnehovinkatu 4 C Pihlajamäen ryhmis Villakuja 4 Voivalan ryhmis Rauhalinnantie 31 -yksityiset perhepäivähoitajat / oma koti Peukaloinen 8 Pehtorinkatu 2 k 44 Tilanne elokuussa Piikkiö hp Kaarina hp 2007 Perhepäivähoitajat -kunnalliset Pohjoinen alue 152 Keskusta 87 Läntinen alue Tulevat tilat -kunnalliset Vuorohoitopph Sinivuokko uusiin LOUNET tiloihin Kirkkopuistontie 5 Rungon päiväkoti Rungon koulun yhteyteen Vanha Viipurintie Piispanlähteen pk Otsonkatu 2 42 Kuusiston pk Pallotie 130 9/ /- 10

24 24 3)VANHUSTENHUOLTO Kaarina: Kaarinakoti, vanhainkoti Ruokokatu KAARINA Visiitti, omaishoidon tukikeskus Rantayrtinkatu KAARINA Kaarinan kotihoitokeskus Lautakunnankatu KAARINA Hovirinnan palvelukeskus Isännänkatu KAARINA Ryhmäkoti Muistola Ruokokatu KAARINA Kuovinkadun toimintakeskus Kuovinkatu PIISPANRISTI Palvelutalo Värttinä Luhakatu LITTOINEN Ryhmäkoti Vaarintupa Luhakatu LITTOINEN Paikkoja 45 Paikkoja 18 lyhytaikaishoitopaikkaa Paikkoja 24 Paikkoja 6 Paikkoja 28 Paikkoja 9 Piikkiö: Valmakoti, vanhainkoti Saniaisentie PIIKKIÖ Piikkiön kotihoidon toimipiste Saniaisentie PIIKKIÖ Suokukan ryhmäkoti Kirismäentie PIIKKIÖ Palvelukeskus Tupasvilla Hepojoentie PIIKKIÖ Lounetin tilat PIIKKIÖ Paikkoja 32 Paikkoja 9, tehostettua palveluasumista Paikkoja , valmistuu helmikuussa 2008 Kotihoidon työtilat, valmis syksy 2008

25 25 4) VAMMAISPALVELUT Torpan toimintakeskus Leipurinkatu Kaarina Uusi osoite 1.4. alkaen Autoilijank.2 Toimintatila Kaisla Pasmakatu Littoinen Uusi osoite 1.4. alkaen Autoilijank.2 Iltapäiväkerho Pehtorinkatu Kaarina Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys: Kasevan Kiesi Kiesikatu Kaarina Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys: Pirta Tietäjänkatu Littoinen Työtoiminta ja palveluohjaus Päivätoiminta, toimintaryhmä Lasten iltapäiväkerhotoimintaa Avoin kohtaamispaikka Asumispalveluyksikkö, 25 paikkaa

26 26 4) KAARINAN - PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS: Kaarinan pääterveysasema Voivalantie KAARINA Littoisten terveysasema Luhakatu LITTOINEN Piispanristin neuvola Poikluomantie PIISPANRISTI Piikkiön terveysasema Pontelanmäki PIIKKIÖ Kaarinan kotihoitokeskus Lautakunnankatu KAARINA Koulut Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnat Diabetestyö Ehkäisyneuvola Fysioterapia Laboratorio Röntgen Päivystys Vuodeosastot, 2 x 40 paikkaa Työterveyshuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Psykologipalvelut Puheterapia Päihdeterapia Hammashuolto Avosairaanhoidon vastaanotto Hammashuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Laboratorion näytteenotto Äitiysneuvola Lastenneuvola Avosairaanhoidon vastaanotto Laboratorion näytteenotto Kotisairaanhoito Hammashuolto Työterveyshuolto Äitiysneuvola Lastenneuvola Kotisairaanhoito Kouluterveydenhuollon toimipisteet

27 27 LIITE 2a: Kuntien hyvinvointirakenne. Tiedot ovat vuodelta 2005 Vuosi Pitkäaikaistyö ttömät, % työttömistä Nuorisotyött ömät, % vuotiaasta työvoimasta Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa Toimeentulotuk ea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Sairastavuusin deksi, ikävakioitu Erityiskorvatta viin lääkkeisiin oikeutettuja % väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisest ä väestöstä Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläk että saaneet, % vuotiaista Sosiaalija terveystoi men nettokusta nnukset, euroa / asukas Työttömät, % työvoimasta Kaarina 6,2 18,7 9,5 8,4 4,5 85,6 19,9 5,3 2, Piikkiö 6,5 19,4 10,1 5,4 6,7 91,9 20,1 5,3 2, Vuosi Perusterveyden huollon nettokustannuks et, euroa / asukas Perusterveyd enhuollon nettokustann ukset, euroa / asukas, tarvevakioitun a, (koko maa =100) Erikoissairaa nhoidon nettokustann ukset, euroa / asukas Erikoissairaanh oidon nettokustannuks et, euroa / asukas, tarvevakioituna, (koko maa =100) Vanhustenhuoll on (laitoshoito vanhainkodeiss akotipalvelut ja omaishoidontuki nettokustannuks et euroa /asukas Vanhustenhuoll on (laitoshoito vanhainkodeiss a, kotipalvelut ja omaishoidontu ki) nettokustannuk set euroa /asukas, tarvevakioituna, (koko maa =100) Päihdehuollon nettokustannu kset, euroa / asukas Perusterveydenh uollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta Perusterveydenhuol lon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta, tarvevakiotuna, (koko maa =100) Kaarina , Piikkiö ,

28 28 Vuosi Numero 18 18a a 24 24a Erikoissaira anhoidon avohoitokäy nnit / 1000 asukasta Erikoissaira anhoidon avohoitokäy nnit / 1000 asukasta, tarvevakioit una, (koko maa =100) Perustervey denhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä, % asukkaista *Piikkiössä työttömyysaste 09/2007 oli 3,2 % 'Kaarina työttömyysaste 09/2007 oli 3.7 % Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksi ssa / 1000 asukasta Yksityisen hammashuoll on käynnit / 1000 asukasta Perustervey denhuollon vuodeosasto hoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Perusterveydenh uollon vuodeosastohoid on hoitopäivät / 1000 asukasta, tarvevakioituna, (koko maa =100) Somaattisen erikoissairaanhoi don hoitopäivät / 1000 asukasta Kaarina ,2 37, Piikkiö ,7 33, Vuosi Numero Lastensuojel un avohuollollist en tukitoimien piirissä Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanik äisestä väestöstä Säännöllise n kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä Ikääntyneiden laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumise ssa olleet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäise stä väestöstä Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet vuotiaat, % vastaavanikäise stä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäi sestä väestöstä vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanik äisestä väestöstä Väestö Kaarina ,9 8,6 11,1 64,6 0,4 4, Piikkiö ,2 11,3 11,8 59,1 0,5 2, Somaattis en erikoissair aanhoidon hoitopäivä t / 1000 asukasta, tarvevakioi tuna, (koko maa =100)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 TALOUSARVION SEURANTA 31.5.2015: STLTK 10.6.2015 Liite nro 1 C TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto PERHEPALVELUT. Virkaa ei täytetä, selvitystyö Perhe- / Perhepalvelujohtaja Perhepalveluhallinto, 2010

Yhtymävaltuusto PERHEPALVELUT. Virkaa ei täytetä, selvitystyö Perhe- / Perhepalvelujohtaja Perhepalveluhallinto, 2010 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 1 Yhtymävaltuusto 8.12. 32 31.12. muutok set muutok set et 581,10-13,50 566,60 1,00 563,60-2,10 561,50 POSA YHTEENSÄ nimike Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET : MUUTOKSET

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007

ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007 ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007 Elämänkaarimallin käyttöönoton vaiheet Mikkelissä Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö/sote

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015

Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., Punkalaidun 500 312,93 62,6 1 312,93 0 0,00 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., 46 200 62 771,99 135,9 0 0,00 1 62 771,99 Lapsiperheiden kotip. oma 82 300 520 158,27 82 366,06

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Integraatio työryhmän keskustelufoorumi Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke

Integraatio työryhmän keskustelufoorumi Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke Integraatio työryhmän keskustelufoorumi Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke ke 25.2.2015 klo 12.30 15.30 Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto (1. krs), Vapaudenkatu 39 41 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen 1 STLTK 26.2.2015 Liite nro 2 A JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2016 kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2013 mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %)

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %) HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (8) TOIMIALATASOISET Viranhaltijan hankintavaltuudet Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (7) TOIMIALATASOISET Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot