S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ"

Transkriptio

1 S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 RASISIONTIE HELSINKI TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ Helsingissä Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy Vesannontie 9 B HELSINKI puh. (09) fax (09)

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennuttaminen ja suunnittelu 3 01 Yleiset tiedot 3 03 Suunnittelu ja tutkimukset 7 05 Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottotoimenpiteet 9 1 Aluesähköistys Liittymisjohdot 11 2 Kojeistot ja jakokeskukset Keskukset 11 3 Johtotiet 13 Putkitus ja rasiointi 13 Kaapelihyllyt 13 Kaapeliläpiviennit, koteloinnit ja roiloukset 14 4 Johdot ja niiden varusteet 14 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 14 Voimaryhmäjohdot 15 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä tarvikkeet 15 5 Valaisimet 16 Vakiovalaisimet 16 6 Telejärjestelmät 16 Sivu Sähkötöihin liittyvät rakennustekniset työt Liite 1 0 Rakennuttaminen ja suunnittelu

3 3 01 Yleiset tiedot 0111 Rakennuskohde ja sijainti Kohde As Oy Raisiontie 11 Osoite Raisiontie 11 Helsinki 0112 Rakennuttaja As Oy Raisiontie 11 Raisiontie 11 Päivi Halme gsm Helsinki Isännöitsijä: Raisiontien Lämpö Oy Pekka Karimeri gsm Raisiontie 2A Helsinki Rakennuttajakonsultti: Arkkitehti ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy Juha Särkijärvi gsm Nllenpolku Espoo 0114 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Malmio Oy Ari Malmio Louhentie 8 B 0213 Espoo gsm Rakennesuunnittelu: RI-Konsultit Oy Sakari Siikaoja Latokartanonkuja 7 B 18

4 Helsinki gsm LVI- suunnittelu: Insinööritoimisto Huotila Oy ins. Uolevi Huotila Vilhonvuorenkatu Helsinki gsm Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy ins. Teuvo Vilén Vesannontie 9 B Helsinki p fax gsm Ulkopuoliset yhteydet Verkkoyhtiö Helsingin Energia Oy Kampinkuja HELSINKI puh. (09) 6171 Puhelinlaitos Elisa Communications Kutomotie 18 HELSINKI puh. (09) 6061 Kaapelitelevisioverkko SW Television Oy / Welho Jämsänkatu Helsinki puh. (09) Työkohteessa noudatettavat asiakirjat

5 5 012 Tarvikkeet Katso urakkaohjelma. Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset ja asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli työselityksen liitteenä olevat taulukot, luettelot, kaaviot ja piirustukset ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden pätevyysjärjestys on seuraava: taulukot ja luettelot, kaaviot, piirustukset. Urakoitsijan tulee tuoda esiin ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista asiakirjoissa esiintyvät epäselvyydet ja ristiriitaisuudet Yleiset asiakirjat Työkohteessa noudatetaan kaikkia voimassaolevia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä voimassaolevia standardeja ja muita vastaavia työn ja tarvikkeiden laatua ja tasoa määritteleviä ohjeita ja määräyksiä Hankekohtaiset asiakirjat Katso urakkaohjelma Urakoitsijasta käytettävä nimitys 0120 Yleistä Sähkötöiden suorittaja = Urakoitsija (SU) Rakennustöiden suorittaja = Urakoitsija (RU) LV-töiden suorittaja = Urakoitsija (PU) Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia Tarvikkeiden laatuvaatimukset Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset. Kauppanimikkeellä määritellyn tarvikkeen saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen vain rakennuttajan suostumuksella. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavoin. Tarvikkeiden on oltava CE- merkittyjä. Metallipintojen pintakäsittely tehdään ST-kortin suositustaulukoiden mukaan tai niitä vastaaviksi Tyyppihyväksytyt tarvikkeet Jos tyyppihyväksyttyjä tai standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja sähkö-tarvikkeita edellytetään käytettävän, on tuotteissa tai niiden pakkauksessa oltava tyyppihyväksyntä- tai standardinmukaisuusmerkintä.

6 6 Merkintöjä ei saa poistaa tarvikkeesta Tarvikkeiden asennusaikainen merkitseminen Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on jäätävä peittoon, tai ne on poistettava jälkiä jättämättä. Merkintään ei saa käyttää mitään sellaisia aineita, jotka tulevat maalauksen läpi Tarvikkeiden hankinta ja asennus Käytetyt tarvikkeet Selvitykset Käytettyjä tarvikkeita ei saa käyttää. Urakoitsijaa suositellaan tutustumaan työkohteeseen purkutöiden hinnoittelun määräämiseksi. Sähköurakkaan sisällytetään kaikkien näkyvissä olevien, käytöstä poisjäävien asennusten purkamista kuten mm. vanhojen keskusten purku rakennuksen vanhojen valaisimien, kytkimien, painikkeiden, ryhmäjohtojen yms. laitteiden purkaminen tarvittavassa laajuudessa Katso myös liite 1, jossa esitetty urakkarajasta lisätietoja Asennustapa ja työolosuhteet Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikkien seinälle asennettavien kalusteiden ja sähkölaitteiden lopulliset korkeudet ennen niiden asentamista. Työnjohto Urakoitsijan tulee nimetä työkohdetta varten koko urakkasuorituksen toteuttamisen ajaksi sellainen henkilö, joka hallitsee ko. sopimuksen alaisen tehtävän ja jonka puoleen rakennuttaja tai hänen edustajansa voivat kääntyä suoritusta koskevine määräyksineen yhtä pätevästi kuin jos nämä määräykset olisi ilmoitettu suoraan urakoitsijalle. Urakoitsijan edustajan tulee olla rakennuttajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Urakoitsijan edustajalla tulee on yksityiskohtaiset tiedot rakennuskohteen kaikkien sähkölaitteiden asennuksista ja työvaiheista sekä muiden

7 7 015 Suoritukset ja rakennusaikainen käyttö hankkijoiden toimittamien laitteiden, kalustojen ja rakenteiden sähköasennuksille asettamista vaatimuksista ja rajoituksista. Kiinteistö on urakan ajan normaalissa käytössä. Urakoitsijan tulee huomioida tämä ja järjestää työt siten, ettei asukkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselityksessä mainittujen laitteiden ja järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu. Suoritukset tehdään kohteen yleistä tasoa noudattaen, jollei asiakirjoissa ole jostakin osasuorituksesta täsmällistä ohjetta. Urakoitsijan on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatettava urakkasuoritus sopimuksen aikamääräyksiä ja sopimusehdoissa esitettyjä periaatteita noudattaen. Urakoitsijan on osallistuttava aikataulun laatimiseen. Työstä ja tarvikkeista on sähköurakoitsijan annettava kahden (2) vuoden takuu luettuna siitä päivästä, jolloin rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa sähkö-töiden valvoja on vastaanottotarkastuksessa hyväksynyt laitteet asianmukaisesti tarkastettuna käyttöön. 017 Merkinnät Sähköurakoitsijan hankkimat ja/tai asentamat keskukset, kytkimet, merkkivalot, ohjauselimet, kaapelit, jako- ja kytkentärasiat, kojeet ja laitteet sekä teleasennukset merkitään kortissa ST esitetyllä tavalla, mikäli sähköselityksessä, piirustuksissa tai tilaajakohtaisissa standardeissa ja ohjeissa ei ole esitetty muuta merkintätapaa tai tunnusjärjestelmää. Pää-, nousu- ja voimaryhmäjohdot sekä eri järjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään samansisältöisellä pysyvästi kiinnitetyllä kaapelimerkillä. Kaapelinumero muodostetaan standardin SFS 2749 mukaisesti. Tunnus koostuu tunnuslohkoista, joista selviää kokonaisuus (esim. keskus), sijainti (esim. keskuksen kenttä), kaapelitunnus ja numero. Merkintä tehdään kaapelia asennettaessa. 03 Suunnittelu ja tutkimukset 034 Sähkösuunnittelu 0341 Piirustukset Piirustukset laaditaan voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia määräyksiä ja jäljempänä seuraavia ohjeita noudattaen. Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

8 Suunnitelmapiirustukset Suunnittelijan laatimat, sähköselitys ja piirustusluettelon mukaiset piirustukset, muodostavat toisiaan täydentäen kohteen sähkösuunnitelman. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä Työpiirustukset Työpiirustusten laatija on velvollinen hankkimaan tiedot työpiirustusten laatimista varten tarvittavista muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden asiakirjoista. Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Urakoitsija tekee ST kohdan mukaisten työpiirustusten lisäksi: ryhmityspiirustusten täydentäminen työpiirustuksiksi kojeistojen ja keskusten -- kokoonpanopiirustukset -- piirikaaviot ja johdotuspiirustukset -- kojetaulukot telejärjestelmien yleiskaaviot ja kytkentätaulukot luetteloiden täydentäminen viranomaisten vaatimat piirustukset Työpiirustukset on hyväksytettävä rakennuttajalla ja ao. viranomaisilla ennen niiden käyttöä työmaalla tai hankintojen suorittamista. Hyväksyttämisestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Urakoitsija korjaa työpiirustuksiin työn aikana tulleet muutokset ja lisäykset. Tarvittaessa hyväksytetään muutetut piirustukset kuten alkuperäiset työpiirustukset. Pienten muutosten suunnittelukustannukset sisältyvät urakkaan, suurempien muutosten suunnittelukustannukset sisällytetään muutos- tai lisätyötarjouksiin. Työpiirustuksien laatimista varten sähköurakoitsijalle toimitetaan kaksi paperikopiosarjaa ja dwg-tiedostot piirustusluettelon mukaisista sähkösuunnitelmapiirustuksista. Muut tarvittavat kopiot sisältyvät urakkaan. Laajemmissa tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista laatii suunnittelija muutossuunnitelman, joista sovitaan aina rakennuttajan kanssa. Työmaalla on oltava piirustussarja, johon merkitään rakennusaikaiset muutokset, päiväys- ja allekirjoitus. Siitä vastaa urakoitsija.

9 9 Erimielisyydet työpiirustusten täydellisyydestä eivät ole töiden viivästymisperuste Luovutuspiirustukset ja muut käyttöä sekä huoltoa palvelevat asiakirjat Kaikki luovutuspiirustuksina toimitettavat työpiirustukset ja muut asiakirjat korjataan lopullisia asennuksia ja olosuhteita vastaaviksi. Urakkaan kuuluu loppupiirustusten laatiminen. Kaikki jakokeskuksien kokoonpanopiirustukset, piirikaaviot, huolto-ohjeet, laite-esitteet ym. materiaalin toimitus sisältyy urakkaan. Loppupiirustuksien kopiokustannukset maksaa urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttö- ja huoltosuunnitelman laatijalle luovutetaan mittauspöytäkirjat sekä kaksi viikkoa ennen vastaanottoa järjestelmä- tai laitekohtaisesti käyttö- ja huolto-ohjeet (2 sarjaa). Käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteydessä luovutetaan myös takuutodistukset. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on yleensä oltava suomenkielisiä. Jos alkuperäisohjeet ovat englannin-, saksan- tai ruotsinkielisiä, hyväksytään, että alkuperäisohjeiden lisäksi toimitetaan lyhennetty suomenkielinen ohje. Tässä ohjeessa on esitettävä normaaliin käyttöön liittyvät asiat. Käyttö- ja huolto-ohjeisiin sisältyy: toimintaselostus ja käyttöohje osaluettelot, jotka sisältävät varaosahankinnassa tarvittavat tiedot sisäiset kytkentäpiirustukset asetusarvomerkintöineen huolto-ohje ja huoltokortti huollon ja valmistajan tai maahantuojan nimi, osoite ja puhelinnumero 05 Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottotoimenpiteet 052 Viranomaisten tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti käytetyt laitteet ja asennettu laitos. Viranomaisten suorittaminen tai vaatimien tarkastusten kustannukset

10 10 sisältyvät urakkaan. 053 Rakennuttajan tarkastukset Tarkastukset on tilattava ja suoritettava niin aikaisin, että mahdolliset korjaukset ja uusintatarkastukset ehditään suorittaa ennen rakennuksen suunniteltua käyttöönottoa. Työn aikana voi rakennuttaja tai hänen edustajansa suorittaa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia työmaalla. Tarvittaessa on urakoitsijan edustajan osallistuttava tarkastuksiin Vastaanottotarkastus 0532 Neuvottelut 056 Käyttöönotto 057 Koulutus Vastaanottotarkastuksessa suoritetaan pinnallinen tarkastuskierros ja keskitytään virallisiin asiakirjoihin, vastuukysymyksiin ym. kokousasiakirjoihin. Tarkastuksessa todetaan, että rakennuttajalle luovutetaan sopimusasiakirjojen mukaiset laitteet ja järjestelmät sekä käyttö- ja loppupiirustukset, laitekohtaiset takuutodistukset ja huoltosopimukset sekä viranomaisten tarkastuspöytäkirjat. Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan on osallistuttava työtä koskeviin neuvotteluihin urakkasopimuksessa esitetyllä tavalla Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille järjestelmille tehdään toimintakokeet. Yksinkertaisimmillaan toimintakoe on valmiiksi kytketyn laitteen toiminnan kokeilu käyttöpaikalla Käyttöönottotoimenpiteet Kun toimintakokeet, koekäytöt ja tarkistusmittaukset osoittavat, että laitos tai järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, huolehditaan siitä, että laitos tai järjestelmä jää täyteen käyttökuntoon. Ohjauspiirien valintakytkimet asetetaan normaalikäyttöasentoihin Käytönopastus Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle järjestettävien käytönopastustilaisuuksien yhteydessä luovutetaan ko. järjestelmää koskevat käyttöohjeet sekä esitetään tavanomaiset käytön ja huollon tilanteet, vikatapaukset ja vianetsintä.

11 11 1 Aluesähköistys 11 Liittymisjohdot 112 Pienjänniteliittymisjohto Ei muutosta.

12 Antenniliittymisjohto Ei muutosta. 114 Teleliittymisjohto Ei muutosta. 2 Kojeistot ja jakokeskukset 22 Keskukset Uudet keskukset rakennetaan ja asennetaan ST-kortin mukaisesti. Huoneistojen energiamittaukset suoritetaan keskitetysti monimittarikeskuksissa. Kiinteistön laitteiden mittaus suoritetaan kiinteistökeskuksessa. Puretaan kaikki vanhat keskukset joiden tilalle asennetaan uudet keskukset. Purettavia keskuksia ei ole erikseen merkitty piirustuksissa mutta ne selviää liitepiirustuksista. Energiamittareiden asennuksesta, tilauksesta ja siirrosta on sovittava HKE:n kanssa. Ennen keskuksien tilausta on kokoonpanopiirustukset hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla. Asennustilojen mitat tarkistaa urakoitsija ennen keskuksien kokoonpanopiirustusten hyväksyntää. Keskuksien tunnus kaikkiin uusittaviin keskuksiin kerrosmuovilevykaiverruskilvin (ei kuitenkaan asunnoissa). Sulakkeiden ja varokkeiden nimikointi suoritetaan määräysten mukaisesti ja konekirjoitustekstein, osoitteet selväkielisesti ja yhtenäistä järjestelmää noudattaen. Itseliimautuvaa teippiä, esim. DYMO ei hyväksytä merkintään. 221 Pää- ja kiinteistökeskus Pääkeskukseen liitetään uuden keskuksen MKC4 pääjohto vapaaseen kahvavarokelähtöön sulakkein 3*63A ja merkinnät korjataan tältä osin. Nykyinen kiinteistönkeskus KK: siirretään keskuksesta esitetyt nykyiset ryhmäjohdot uuteen keskukseen KK1(siirrettävät esitetty pääkaaviossa KK1) liitetään keskukseen uudet pääjohdot KK1: MMJ5*16S 3*25/25A ja KK2: MMJ5*6S 3*25/25A kojataan merkinnät tältä osin ja täydennetään pääkaaviot ja nosujohtokaavio siirto ryhmäjohtoja jatkaen ja rasioimalla

13 Mittarikeskukset Asennetaan uusi mittarikeskus MKC4. Keskukset hankitaan ja rakennetaan pääkaavion mukaisesti. Mittarikeskukset kiinnitetään seinään siten, että alimman käyttölaitteen h min. = 400mm ja mittariristikon keskikohdan korkeus hoitotasosta 0,8-1,8m. Ennen keskuksien tilausta on keskustilat ja kuljetusreitit keskustilaan tarkistettava. 223 Ryhmäkeskukset Rakennukseen asennetaan uudet ryhmäkeskukset jokaiseen nykyiseen asuinhuoneistoon joita on 28kpl sekä kahteen uuteen asuntoon. Ryhmäkeskukset asennetaan nykyisten purettavan ryhmäkeskusten tilalle pinta-asennuksena. Asennuksessa on huomioitava määräykset asennuskorkeudesta ja suojaetäisyyksistä. Ennen tilausta on tarkistettava keskuksien sopivuus ulkoisiltamitoiltaan suunniteltuun paikkaan, eli keskusten tilaus asuntojen osalta tehdään vasta kun urakoitsija on todennut asennustilan vaatimukset huoneistokatselmuksessa. Keskuksien koteloinnin ja kannen värityksen on vastattava yleiskaapelointijärjestelmän huoneistojakamoa. Pesutuvan keskuksen KK2 ja pääkeskushuoneen keskukset KK1 hankitaan pääkaavioiden mukaisesti. Nykyisiin asuinhuoneistoihin hankitaan pinnallisia kolmivaiheisia ryhmäkeskuksia 19 kpl. Seuraavassa esitetty ryhmäkeskuksien varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 3*40A - ovellinen, pinta-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 5kpl, 16A 10kpl, 20A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 10kpl - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat Nykyisiin asuinhuoneistoihin hankitaan pinnallisia kolmivaiheisia ryhmäkeskuksia 9 kpl. Seuraavassa esitetty ryhmäkeskuksien varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 1*40A - ovellinen, pinta-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 5kpl, 16A 10kpl, 20A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 10kpl - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat

14 14 Asuntojen ryhmäkeskukset tulee olla Urho Oy Helsinki ja mitoiltaan noin 300*300 jos tila antaa asunnossa myöten. Ryhmäkeskuksissa tulee olla valmiina TN-C-S järjestelmän varoituskilpi ja N- ja PE-kiskojen yhdistys sekä vikavirtasuojakytkimien käyttö- ja huoltoohjeet. Urakkaan sisältyy uuden nousujohdon ja nykyisten ryhmäjohtojen liittäminen keskukseen sekä tarvittaessa asennusalustan sekä riviliittimien hankinta ja asennus ryhmäjohtojen jatkamista varten. Uusien asuntojen ryhmäkeskukset 2kpl. Seuraavassa varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 3*40A - ovellinen, uppo-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 8kpl, 16A 7kpl, 3*16A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 12kpl - keskukseen kaksi kappaletta lattialämmityksen termostattia ECO16FD+NTC anturi ohjaamaan lattialämmitystä - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat Kaikki uudet keskukset tulee olla valkoisia peltirakenteisia ja ovellisia. 3 Johtotiet 31 Putkitus ja rasiointi 32 Kaapelihyllyt 37 Kaapeliläpiviennit ja nousukuilut 4 Johdot ja niiden varusteet Putkitukset ja rasioinnit asennetaan tasopiirustuksien ja ST-kortin mukaisesti. Putketonta asennusta ei tehdä. Piirustuksissa on esitetyt kaapelihyllyt ovat nykyisiä. Uusia kaapelihyllyjä ei ole urakassa. Asuntoihin asennetaan uudet antennijohdot ja yleiskaapeloinnin johdot (Cat6 ja kuitu) samaa reittiä kuin viemäri/vesijohdot. Asennuksessa ei tarvitse käyttää putkitusta mutta on huolehdittava ettei asennetut kaapeloit vaurioidu tai tule asennetuksi liian lämpimän putken viereen. Paloläpiviennit asuntojen välillä kuten putkistojen osalta. Huoneistojen kylpyhuoneissa putkitus seinässä ja alakatossa johtotielle tai huoneistojakamoon.

15 15 41 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 411 Pää- ja nousujohdot 43 Voimaryhmäjohdot 441 Maadoitukset Piirustuksissa esitetyt johdot ja varusteet asennetaan ST-kortin mukaisesti. Keskuksille KK1, KK2 ja MKC4 asennetaan uudet pää- ja nousujohdot kts kohta 221. Voimaryhmäjohdot uusitaan piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Nykyisten asuinhuoneistojen kylpyhuoneiden lattialämmityksistä annetaan yksikköhinta. Urakassa ei ole lattialämmityksiä nykyisiin asuntoihin, uusiin asuntoihin on. Asennetaan pesulan kojeille esitetyt ryhmäjohdot liitäntäjohtoineen. Ennen asennusta on kojeiden liitäntätiedot tarkistettava laiteluettelosta. Pesulan rahastimelle on esitetty asennettavaksi vain johdotusvaraukset. Pesulan poistopuhaltimelle asennetaan IU:n hankinnassa oleva muuntaja säädin Wallox jakokeskuksen viereen jonka kautta säädetään pienempi nopeus. Esitetty ajastin sekä tarvittava turvakytkin koneelle sähköurakassa. Johdotus nykyistä sähkönousukuilua myöten vesikatolle. Rakennuksen uudet maadoitusjärjestelmät asennetaan ST-kortin ja maadoituskaavion mukaisesti. 45 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä tarvikkeet 451 Johdot Rakennukseen asennetaan piirustuksessa esitetyt valaisin-, kytkin- ja pistorasiapisteet. Osa nykyisistä putkitus / rasioinneista / johdotuksista jää käyttöön (npmerkintä). 452 Asuinhuoneistojen sisäpuoliset asennukset Nykyisiin asuinhuoneistoihin (28kpl) asennetaan: - kylpyhuoneeseen uusi pyykinpesukonepistorasia ja kuivaimen pistorasia roiloamalla putkitus johdotukselle kylpyhuoneen alueella ja pintaasennus kylpyhuoneen ulkopuolisessa tilassa ryhmäkeskukselle asti - nykyisen seinävalaistuksen purkaminen ja uuden putkituksen johdotuksen asennus uudelle peilikaapille - kattojakorasian asennus ja siihen yhden uuden uppovalaisimen asennus

16 16 - uuden lattialämmityksen johdotuksien ja termostaatin asennus roiloamalla seinään (nykyisissä asunnoissa erillishintaisena ei urakassa) - uuden 5-kytkimen asennus tarvittaessa roiloten seinään - keittiön uuden liesijohdon asennus liitäntäjohtoineen valmiiksi kytkettynä - keittiön astianpesukoneen pistorasian asennus - keittiön ja WC:n nykyisten asennusten irroitus ja takaisin asennus tarvittavassa laajuudessa putkilinjojen muutosten vuoksi Mallihuoneistopiirustuksissa on esitetty mallihuoneistojen ryhmäjohtoasennukset jonka mukaan lasketaan tehtäväksi kaikkiin nykyisiin asuinhuoneistoihin. Urakoitsija osallistuu huoneistokatselmuksiin: - esitetään muutostyöt osakkaalle - sovitaan johdotusreitit ja siirrettävät huonekalut - sovitaan pisteiden paikat - sovitaan mahdolliset lisäpisteet Huoneistokatselmuksesta laaditaan käsivaraisesti piirretty huoneistokohtainen A4 kokoinen pohjapiirustus jossa esitetään sovitut asennukset ja siirrot. Kopio huoneeseen, valvojalle ja urakoitsijalle. Piirustuksissa esitetty johtotie asunnoissa on valkoinen rakennusaineinen kotelo jossa on johdotustila esitetyille johdoille. Sama kotelo vaaka ja pystyosuuksille. Uusiin asuinhuoneistoihin (2kpl) asennetaan: - kaikki esitetyt johdotukset, rasioinnit ja kalusteet - kalusteisiin liittyvät asennukset on tarkistettava kalustopiirustuksista ennen putkitusta - teleasennukset asennetaan käyttökuntoon ristikytkentäjohdoin - rasiointi ja putkitusvaraus ovipuhelimille 453 Tarvikkeet Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoituksessa noudatetaan kortin ST ohjeita, mikäli ei ole toisin mainittu. Pinta-asennuksessa käytetään muovivaippakaapelia ja muovivaippajohtovarusteita. Kiinnikkeinä käytetään tukevia muovikiinnikkeitä, polttomaalattuja tai muovitettuja ruostumattomia metallikiinnikkeitä ja ruostesuojattuja ruuveja. Kolmen tai useamman kaapelin kulkiessa rinnakkain käytetään kiinnitykseen rivikiinnikkeitä, joiden aluskiskoihin jätetään n. 30 % jälkiasennusvara, kuitenkin vähintään kolmelle kaapelille. Kaikki asennuskalusteet koko talossa Strömforss Renova valkoinen sarjaa. Jos jokin rasiayhdistelmä esitetyistä ei ole saatavilla on yhdistelmää mukautettava niin että saadaan samat liitännät.

17 17 Ullakolla ja kellaritiloissa asennustarvikkeet tulee olla roiskevesitiivistä rakennetta. 5 Valaisimet 51 Vakiovalaisimet 6 Telejärjestelmät 61 Puhelinjärjestelmä 62 Antennijärjestelmä Rakennuksiin asennetaan piirustuksissa merkittyihin paikkoihin valaisinluettelossa esitetyt valaisimet lamppuineen. Valaisimet hankitaan ja asennetaan ST-kortin mukaisesti. Valaisimiin asennetaan valaisinluettelon mukaiset lamput. Rakennuksen nykyinen puhelintalojakamo puretaan ja puhelintalojohto liitetään yleiskaapeloinnin pääjakamoon joka asennetaan samaan tilaan. Rakennukseen asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä kts. työselityksen kohta 64. Asuinhuoneistojen vanhat puhelinpisteet liitetään yleiskaapelointijärjestelmän huoneistojakamoon lähimmältä puhelinpisteeltä pintajohdotuksena MHS3*2*0,5. Pintajohdotus asuinhuoneissa katon rajaan esitetyssä rakennusaineisessa kotelossa ja muualla jalkalistan päällä sähkölistassa ja oviaukoissa messinkilistalla suojaten. Puhelinsisäverkko rakennetaan Telehallintokeskuksen määräysten ja kirjan Kiinteistöjen puhelinverkot ja järjestelmät mukaisesti. Puhelinurakoitsija tulee olla Telehallintokeskuksen valtuuttama urakoitsija. Rakennukseen asennetaan uusi antennijärjestelmä. Asennus suoritetaan STkortin mukaisesti. Antennijärjestelmän rakentaminen sisältyy kokonaisurakkaan. Rakennus on liitetty (HTV) verkkoon Welho:n kaapelilla. 621 Verkosto Järjestelmien periaatepiirustukset on esitetty piirustuksessa. Johtoteinä käytetään putkituksia huoneistoihin, nousukuiluja sekä kaapelihyllyjä. Uusi antennijärjestelmä kattaa seuraavat antenni- ja vastaanottolaitteet, joilla vastaanotetaan seuraavat kanavat: radio YLE:n ULA-verkot paikallisradioita

18 18 televisio TV 1, TV 2, TV 3, Nelonen, STV4, Espoo Digi 64 Yleiskaapelointijärjestelmä Lisäksi järjestelmä on laajakaistainen niin, että sillä voidaan tarvittaessa myöhemmin lisätä ULA- ja TV-kanavia. Antennijärjestelmä toteutetaan SFSkäsikirja 35 kolmannen painoksen ohjeiden mukaisesti. Vahvistimien lähtötasot asetetaan laitevalmistajien antamien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän laitteet tulee olla kaapeli-tv käyttöön hyväksyttyjä ja laitteet tulee hyväksyttää tilaajalla. Kaikkien vahvistimien tulo- ja lähtötasot, kaikkien antennirasioiden vaimennus, E 2 ja E 69 kanavilla. Antennijärjestelmien toteuttamistapa on ns. tähtiverkko. Haaroitukset suoritetaan monihaaroittimissa ja ne asennetaan vahvistinkoteloon. Huoneistoihin asennetaan esitetyt uudet antennihaaroittimet avoimenkaapeloinnin huoneistojakamoon. Antennirasiat asennetaan nykyisiin paikkoihin, ja vanhat puretaan. Antennipistorasioiden tulee järjestelmään soveltuvan ja perusvaimennuksen omaavia. Pintajohdotus asuinhuoneissa katon rajaan esitetyssä rakennusaineisessa kotelossa ja muualla jalkalistan päällä sähkölistassa ja oviaukoissa messinkilistalla suojaten. Ennen pistorasian asennusta on sijoituspaikka sovittava huoneiston asukkaan kanssa. Asennuksen tulee olla UHF-kelpoinen taajuusalueilla ja MHz sekä täyttää Telehallintokeskuksen määräyksen THK 21B/97 M, standardin SFS 5732 ja Suomen Kaapelitelevisioliiton julkaisussa Kaapeli-tv-opas suunnittelijoille esitetyt arvot. Antenniurakoitsija määrittelee haaroitus- ja pistorasialaitteet sekä tarkastaa johdotuksen urakkalaskentavaiheessa. Jokaiseen huoneistoon on hankittava standardien mukainen vastaanottimen antenniliitäntäjohto 4m vastaanottimeen sopivine pistokkeineen. Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle tarkastus- ja mittauspöytäkirja ja asennuksia vastaava antennikaavio Kaapelointi tehdään suojaamaton kategoria 6 (luokka E) mukaisilla kaapeleilla ja tarvikkeilla. Asennuksissa noudatettava Viestintäviraston määräystä 25E/2008M ( ).

19 19 Katso yleiskaapelointikaavio jossa esitetty kaapelointi (optinen ja parikaapeli). Sähköurakkaan sisältyy huoneistoihin asennettavat kotijakamot ja kellariin asennettava jakamo varustettuna piirustuksissa ja kaavioissa esitetyillä laitteilla. Kotijakamoiden tulee olla metallirakenteisia kokonaan ja valkoiseksi maalattuja niin että värisävy on sama kuin uudessa ryhmäkeskuksessa. Kotijakamot saman valmistajan kuin jakokeskukset: Urho Oy Helsinki. Uusien asuntojen kotijakamot uppoasennettavina. Yksi ilman aktiivilaitteita oleva yhteys kytketään talojakamoon ja tämä rasia merkitään numerolla 1. Esitetyt lämmönjakohuoneen, hissikonehuoneen ja sähköpääkeskuksen ym 2RJ45 rasiat tulee olla luokan E mukainen. Teleurakoitsijan on laadittava tarkastusasiakirja jossa ilmenee määräysten 25E/2008M ja vaatimusten täyttyminen. Urakkaan kuuluu jakamoiden varustaminen liittimin, rasioiden hankinta ja asennus, verkoston kytkennät, verkoston mittaus, rasioiden ja liittimien merkinnät. Urakoitsija hankkii kaikki jakamoihin puhelinkäyttöön tarvittavat välikaapeloinnit liittimineen ja kytkentöineen. Urakoitsija esittää laitteiston kokoonpanopiirustuksen rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen laitetoimitusta. Asennuksessa noudatetaan kaapeli- ja liitinvalmistajan sekä kaapelointijärjestelmän asennusohjeita. Urakoitsija toimittaa yleiskaapelointijärjestelmää koskevan suunnitelman valtuutetun teleurakoitsijan tarkastettavaksi 1 kk ennen johtoteiden ja kaapelointien asentamista. Valtuutettu teleurakoitsija tarkistaa rakennetun yleiskaapelointijärjestelmän määräystenmukaisuuden ja varustaa tarkistuspöytäkirjan allekirjoituksellaan. Yleiskaapelointijärjestelmän asennuksen saa suorittaa vain Telehallintokeskuksen valtuuttama teleurakoitsija. Siellä missä telekaapeleille on varattu omat kaapelihyllyt, kaapelit on asennettava omille johtoteille. Yhteisillä kaapelihyllyillä johdot on sijoitettava mahdollisimman kauas vahvavirtajohdoista sekä johtokanavissa omiin tiloihinsa. Kytkentätöissä on käytettävä ammattitaitoista teleasentajaa, joka hallitsee kyseisen verkon asennuksen.

20 20 Jakamotiloissa kaapelit tulee sitoa siisteiksi nipuiksi laitekaapin sivulle siten, että kääntyvät ristikytkentäpaneelit ovat kaapissa avattavissa myöhemminkin. Vedonpoistossa tulee noudattaa laite- ja kaapelivalmistajien ohjeita. Merkintätunnuksina kerrosjakamoissa ja yleiskaapeloinnin liitäntärasioissa käytetään tunnuksia, jotka muodostetaan seuraavasti: jakamon tunnus / paneelitunnus / kytkentäpaikan numero paneelissa. Mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy psta Teuvo Vilén SÄHKÖTÖIHIN LIITTYVÄT RAKENNUSTEKNISET TYÖT LIITE NRO 1 Rakennusurakoitsijalle kuuluu kaikki tästä työstä aiheutuvat sähköurakoitsijan tarvitsemat rakennusteknilliset aputyöt mm: tarvittavien johtojen, putkien, hyllyjen ja rasioiden yms. laitteiden läpimenot, piikkaukset ja paikkaukset sähköurakoitsijan ohjeiden mukaisesti kaikkien vanhojen putkien ja ryhmäjohtojen, purkujätteiden poiskuljetus urakoitsija on velvollinen suojaamaan ne rakennusosat, joita ei käsitellä tämän urakan yhteydessä mutta ovat vaarassa rikkoontua tai tahriintua työn aikana

21 alalaskettuihin kattoihin upotusaukkojen ja asennusalustojen tekeminen valaisimille, keskuksille ja jakorasioille kaikkiin vanhoihin asuinhuoneistoihin tehdään valkoiseksi maalattu rakennusaineinen kotelo sähköjohdoille (vaaka ja pystylinjaan) ryhmäkeskukselta kylpy- tai wc- tiloihin uusien asuntojen kattoihin johdotustilan tekeminen levyttämällä kattopinnat kts rakennesuunnitelmat pesutuvan ja siihen liittyvän kuivaushuoneen lasketus katon tekeminen upposähköjohdoille kaikkien läpimenojen paikkaukset paloalueiden välillä johtonippujen tiivistämiseen sopivalla palomassalla huoneiston puoleisten läpimenojen sekä vanhojen sulaketaulujen kiinnitysjälkien ym. lohkeamien paikkaus ja tasoitus sekä maalaus valkoisella maalilla (sävy sovitaan paikanpäällä) nykyisten ryhmäkeskuksien poiskuljetus sähköurakoitsijan purettua keskukset uusien asuntojen (C29 ja C30) kaikkien esitettyjen putkitusten roiloukset seiniin niin että uppoasennus tehdään putkittaen ja rasioiden vanhojen asuntojen kylpyhuoneiden ja wc tilojen uppoasennusten roiloukset ja paikkaukset 21

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PL 40 89601 SUOMUSSALMI Suomussalmen kunta Sivu 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISET TIEDOT...

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot