S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ"

Transkriptio

1 S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 RASISIONTIE HELSINKI TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ Helsingissä Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy Vesannontie 9 B HELSINKI puh. (09) fax (09)

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennuttaminen ja suunnittelu 3 01 Yleiset tiedot 3 03 Suunnittelu ja tutkimukset 7 05 Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottotoimenpiteet 9 1 Aluesähköistys Liittymisjohdot 11 2 Kojeistot ja jakokeskukset Keskukset 11 3 Johtotiet 13 Putkitus ja rasiointi 13 Kaapelihyllyt 13 Kaapeliläpiviennit, koteloinnit ja roiloukset 14 4 Johdot ja niiden varusteet 14 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 14 Voimaryhmäjohdot 15 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä tarvikkeet 15 5 Valaisimet 16 Vakiovalaisimet 16 6 Telejärjestelmät 16 Sivu Sähkötöihin liittyvät rakennustekniset työt Liite 1 0 Rakennuttaminen ja suunnittelu

3 3 01 Yleiset tiedot 0111 Rakennuskohde ja sijainti Kohde As Oy Raisiontie 11 Osoite Raisiontie 11 Helsinki 0112 Rakennuttaja As Oy Raisiontie 11 Raisiontie 11 Päivi Halme gsm Helsinki Isännöitsijä: Raisiontien Lämpö Oy Pekka Karimeri gsm Raisiontie 2A Helsinki Rakennuttajakonsultti: Arkkitehti ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy Juha Särkijärvi gsm Nllenpolku Espoo 0114 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Malmio Oy Ari Malmio Louhentie 8 B 0213 Espoo gsm Rakennesuunnittelu: RI-Konsultit Oy Sakari Siikaoja Latokartanonkuja 7 B 18

4 Helsinki gsm LVI- suunnittelu: Insinööritoimisto Huotila Oy ins. Uolevi Huotila Vilhonvuorenkatu Helsinki gsm Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy ins. Teuvo Vilén Vesannontie 9 B Helsinki p fax gsm Ulkopuoliset yhteydet Verkkoyhtiö Helsingin Energia Oy Kampinkuja HELSINKI puh. (09) 6171 Puhelinlaitos Elisa Communications Kutomotie 18 HELSINKI puh. (09) 6061 Kaapelitelevisioverkko SW Television Oy / Welho Jämsänkatu Helsinki puh. (09) Työkohteessa noudatettavat asiakirjat

5 5 012 Tarvikkeet Katso urakkaohjelma. Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset ja asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli työselityksen liitteenä olevat taulukot, luettelot, kaaviot ja piirustukset ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden pätevyysjärjestys on seuraava: taulukot ja luettelot, kaaviot, piirustukset. Urakoitsijan tulee tuoda esiin ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista asiakirjoissa esiintyvät epäselvyydet ja ristiriitaisuudet Yleiset asiakirjat Työkohteessa noudatetaan kaikkia voimassaolevia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä voimassaolevia standardeja ja muita vastaavia työn ja tarvikkeiden laatua ja tasoa määritteleviä ohjeita ja määräyksiä Hankekohtaiset asiakirjat Katso urakkaohjelma Urakoitsijasta käytettävä nimitys 0120 Yleistä Sähkötöiden suorittaja = Urakoitsija (SU) Rakennustöiden suorittaja = Urakoitsija (RU) LV-töiden suorittaja = Urakoitsija (PU) Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia Tarvikkeiden laatuvaatimukset Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset. Kauppanimikkeellä määritellyn tarvikkeen saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen vain rakennuttajan suostumuksella. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavoin. Tarvikkeiden on oltava CE- merkittyjä. Metallipintojen pintakäsittely tehdään ST-kortin suositustaulukoiden mukaan tai niitä vastaaviksi Tyyppihyväksytyt tarvikkeet Jos tyyppihyväksyttyjä tai standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja sähkö-tarvikkeita edellytetään käytettävän, on tuotteissa tai niiden pakkauksessa oltava tyyppihyväksyntä- tai standardinmukaisuusmerkintä.

6 6 Merkintöjä ei saa poistaa tarvikkeesta Tarvikkeiden asennusaikainen merkitseminen Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on jäätävä peittoon, tai ne on poistettava jälkiä jättämättä. Merkintään ei saa käyttää mitään sellaisia aineita, jotka tulevat maalauksen läpi Tarvikkeiden hankinta ja asennus Käytetyt tarvikkeet Selvitykset Käytettyjä tarvikkeita ei saa käyttää. Urakoitsijaa suositellaan tutustumaan työkohteeseen purkutöiden hinnoittelun määräämiseksi. Sähköurakkaan sisällytetään kaikkien näkyvissä olevien, käytöstä poisjäävien asennusten purkamista kuten mm. vanhojen keskusten purku rakennuksen vanhojen valaisimien, kytkimien, painikkeiden, ryhmäjohtojen yms. laitteiden purkaminen tarvittavassa laajuudessa Katso myös liite 1, jossa esitetty urakkarajasta lisätietoja Asennustapa ja työolosuhteet Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikkien seinälle asennettavien kalusteiden ja sähkölaitteiden lopulliset korkeudet ennen niiden asentamista. Työnjohto Urakoitsijan tulee nimetä työkohdetta varten koko urakkasuorituksen toteuttamisen ajaksi sellainen henkilö, joka hallitsee ko. sopimuksen alaisen tehtävän ja jonka puoleen rakennuttaja tai hänen edustajansa voivat kääntyä suoritusta koskevine määräyksineen yhtä pätevästi kuin jos nämä määräykset olisi ilmoitettu suoraan urakoitsijalle. Urakoitsijan edustajan tulee olla rakennuttajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Urakoitsijan edustajalla tulee on yksityiskohtaiset tiedot rakennuskohteen kaikkien sähkölaitteiden asennuksista ja työvaiheista sekä muiden

7 7 015 Suoritukset ja rakennusaikainen käyttö hankkijoiden toimittamien laitteiden, kalustojen ja rakenteiden sähköasennuksille asettamista vaatimuksista ja rajoituksista. Kiinteistö on urakan ajan normaalissa käytössä. Urakoitsijan tulee huomioida tämä ja järjestää työt siten, ettei asukkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselityksessä mainittujen laitteiden ja järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu. Suoritukset tehdään kohteen yleistä tasoa noudattaen, jollei asiakirjoissa ole jostakin osasuorituksesta täsmällistä ohjetta. Urakoitsijan on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatettava urakkasuoritus sopimuksen aikamääräyksiä ja sopimusehdoissa esitettyjä periaatteita noudattaen. Urakoitsijan on osallistuttava aikataulun laatimiseen. Työstä ja tarvikkeista on sähköurakoitsijan annettava kahden (2) vuoden takuu luettuna siitä päivästä, jolloin rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa sähkö-töiden valvoja on vastaanottotarkastuksessa hyväksynyt laitteet asianmukaisesti tarkastettuna käyttöön. 017 Merkinnät Sähköurakoitsijan hankkimat ja/tai asentamat keskukset, kytkimet, merkkivalot, ohjauselimet, kaapelit, jako- ja kytkentärasiat, kojeet ja laitteet sekä teleasennukset merkitään kortissa ST esitetyllä tavalla, mikäli sähköselityksessä, piirustuksissa tai tilaajakohtaisissa standardeissa ja ohjeissa ei ole esitetty muuta merkintätapaa tai tunnusjärjestelmää. Pää-, nousu- ja voimaryhmäjohdot sekä eri järjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään samansisältöisellä pysyvästi kiinnitetyllä kaapelimerkillä. Kaapelinumero muodostetaan standardin SFS 2749 mukaisesti. Tunnus koostuu tunnuslohkoista, joista selviää kokonaisuus (esim. keskus), sijainti (esim. keskuksen kenttä), kaapelitunnus ja numero. Merkintä tehdään kaapelia asennettaessa. 03 Suunnittelu ja tutkimukset 034 Sähkösuunnittelu 0341 Piirustukset Piirustukset laaditaan voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia määräyksiä ja jäljempänä seuraavia ohjeita noudattaen. Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

8 Suunnitelmapiirustukset Suunnittelijan laatimat, sähköselitys ja piirustusluettelon mukaiset piirustukset, muodostavat toisiaan täydentäen kohteen sähkösuunnitelman. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä Työpiirustukset Työpiirustusten laatija on velvollinen hankkimaan tiedot työpiirustusten laatimista varten tarvittavista muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden asiakirjoista. Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Urakoitsija tekee ST kohdan mukaisten työpiirustusten lisäksi: ryhmityspiirustusten täydentäminen työpiirustuksiksi kojeistojen ja keskusten -- kokoonpanopiirustukset -- piirikaaviot ja johdotuspiirustukset -- kojetaulukot telejärjestelmien yleiskaaviot ja kytkentätaulukot luetteloiden täydentäminen viranomaisten vaatimat piirustukset Työpiirustukset on hyväksytettävä rakennuttajalla ja ao. viranomaisilla ennen niiden käyttöä työmaalla tai hankintojen suorittamista. Hyväksyttämisestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Urakoitsija korjaa työpiirustuksiin työn aikana tulleet muutokset ja lisäykset. Tarvittaessa hyväksytetään muutetut piirustukset kuten alkuperäiset työpiirustukset. Pienten muutosten suunnittelukustannukset sisältyvät urakkaan, suurempien muutosten suunnittelukustannukset sisällytetään muutos- tai lisätyötarjouksiin. Työpiirustuksien laatimista varten sähköurakoitsijalle toimitetaan kaksi paperikopiosarjaa ja dwg-tiedostot piirustusluettelon mukaisista sähkösuunnitelmapiirustuksista. Muut tarvittavat kopiot sisältyvät urakkaan. Laajemmissa tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista laatii suunnittelija muutossuunnitelman, joista sovitaan aina rakennuttajan kanssa. Työmaalla on oltava piirustussarja, johon merkitään rakennusaikaiset muutokset, päiväys- ja allekirjoitus. Siitä vastaa urakoitsija.

9 9 Erimielisyydet työpiirustusten täydellisyydestä eivät ole töiden viivästymisperuste Luovutuspiirustukset ja muut käyttöä sekä huoltoa palvelevat asiakirjat Kaikki luovutuspiirustuksina toimitettavat työpiirustukset ja muut asiakirjat korjataan lopullisia asennuksia ja olosuhteita vastaaviksi. Urakkaan kuuluu loppupiirustusten laatiminen. Kaikki jakokeskuksien kokoonpanopiirustukset, piirikaaviot, huolto-ohjeet, laite-esitteet ym. materiaalin toimitus sisältyy urakkaan. Loppupiirustuksien kopiokustannukset maksaa urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttö- ja huoltosuunnitelman laatijalle luovutetaan mittauspöytäkirjat sekä kaksi viikkoa ennen vastaanottoa järjestelmä- tai laitekohtaisesti käyttö- ja huolto-ohjeet (2 sarjaa). Käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteydessä luovutetaan myös takuutodistukset. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on yleensä oltava suomenkielisiä. Jos alkuperäisohjeet ovat englannin-, saksan- tai ruotsinkielisiä, hyväksytään, että alkuperäisohjeiden lisäksi toimitetaan lyhennetty suomenkielinen ohje. Tässä ohjeessa on esitettävä normaaliin käyttöön liittyvät asiat. Käyttö- ja huolto-ohjeisiin sisältyy: toimintaselostus ja käyttöohje osaluettelot, jotka sisältävät varaosahankinnassa tarvittavat tiedot sisäiset kytkentäpiirustukset asetusarvomerkintöineen huolto-ohje ja huoltokortti huollon ja valmistajan tai maahantuojan nimi, osoite ja puhelinnumero 05 Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottotoimenpiteet 052 Viranomaisten tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti käytetyt laitteet ja asennettu laitos. Viranomaisten suorittaminen tai vaatimien tarkastusten kustannukset

10 10 sisältyvät urakkaan. 053 Rakennuttajan tarkastukset Tarkastukset on tilattava ja suoritettava niin aikaisin, että mahdolliset korjaukset ja uusintatarkastukset ehditään suorittaa ennen rakennuksen suunniteltua käyttöönottoa. Työn aikana voi rakennuttaja tai hänen edustajansa suorittaa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia työmaalla. Tarvittaessa on urakoitsijan edustajan osallistuttava tarkastuksiin Vastaanottotarkastus 0532 Neuvottelut 056 Käyttöönotto 057 Koulutus Vastaanottotarkastuksessa suoritetaan pinnallinen tarkastuskierros ja keskitytään virallisiin asiakirjoihin, vastuukysymyksiin ym. kokousasiakirjoihin. Tarkastuksessa todetaan, että rakennuttajalle luovutetaan sopimusasiakirjojen mukaiset laitteet ja järjestelmät sekä käyttö- ja loppupiirustukset, laitekohtaiset takuutodistukset ja huoltosopimukset sekä viranomaisten tarkastuspöytäkirjat. Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan on osallistuttava työtä koskeviin neuvotteluihin urakkasopimuksessa esitetyllä tavalla Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille järjestelmille tehdään toimintakokeet. Yksinkertaisimmillaan toimintakoe on valmiiksi kytketyn laitteen toiminnan kokeilu käyttöpaikalla Käyttöönottotoimenpiteet Kun toimintakokeet, koekäytöt ja tarkistusmittaukset osoittavat, että laitos tai järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, huolehditaan siitä, että laitos tai järjestelmä jää täyteen käyttökuntoon. Ohjauspiirien valintakytkimet asetetaan normaalikäyttöasentoihin Käytönopastus Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle järjestettävien käytönopastustilaisuuksien yhteydessä luovutetaan ko. järjestelmää koskevat käyttöohjeet sekä esitetään tavanomaiset käytön ja huollon tilanteet, vikatapaukset ja vianetsintä.

11 11 1 Aluesähköistys 11 Liittymisjohdot 112 Pienjänniteliittymisjohto Ei muutosta.

12 Antenniliittymisjohto Ei muutosta. 114 Teleliittymisjohto Ei muutosta. 2 Kojeistot ja jakokeskukset 22 Keskukset Uudet keskukset rakennetaan ja asennetaan ST-kortin mukaisesti. Huoneistojen energiamittaukset suoritetaan keskitetysti monimittarikeskuksissa. Kiinteistön laitteiden mittaus suoritetaan kiinteistökeskuksessa. Puretaan kaikki vanhat keskukset joiden tilalle asennetaan uudet keskukset. Purettavia keskuksia ei ole erikseen merkitty piirustuksissa mutta ne selviää liitepiirustuksista. Energiamittareiden asennuksesta, tilauksesta ja siirrosta on sovittava HKE:n kanssa. Ennen keskuksien tilausta on kokoonpanopiirustukset hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla. Asennustilojen mitat tarkistaa urakoitsija ennen keskuksien kokoonpanopiirustusten hyväksyntää. Keskuksien tunnus kaikkiin uusittaviin keskuksiin kerrosmuovilevykaiverruskilvin (ei kuitenkaan asunnoissa). Sulakkeiden ja varokkeiden nimikointi suoritetaan määräysten mukaisesti ja konekirjoitustekstein, osoitteet selväkielisesti ja yhtenäistä järjestelmää noudattaen. Itseliimautuvaa teippiä, esim. DYMO ei hyväksytä merkintään. 221 Pää- ja kiinteistökeskus Pääkeskukseen liitetään uuden keskuksen MKC4 pääjohto vapaaseen kahvavarokelähtöön sulakkein 3*63A ja merkinnät korjataan tältä osin. Nykyinen kiinteistönkeskus KK: siirretään keskuksesta esitetyt nykyiset ryhmäjohdot uuteen keskukseen KK1(siirrettävät esitetty pääkaaviossa KK1) liitetään keskukseen uudet pääjohdot KK1: MMJ5*16S 3*25/25A ja KK2: MMJ5*6S 3*25/25A kojataan merkinnät tältä osin ja täydennetään pääkaaviot ja nosujohtokaavio siirto ryhmäjohtoja jatkaen ja rasioimalla

13 Mittarikeskukset Asennetaan uusi mittarikeskus MKC4. Keskukset hankitaan ja rakennetaan pääkaavion mukaisesti. Mittarikeskukset kiinnitetään seinään siten, että alimman käyttölaitteen h min. = 400mm ja mittariristikon keskikohdan korkeus hoitotasosta 0,8-1,8m. Ennen keskuksien tilausta on keskustilat ja kuljetusreitit keskustilaan tarkistettava. 223 Ryhmäkeskukset Rakennukseen asennetaan uudet ryhmäkeskukset jokaiseen nykyiseen asuinhuoneistoon joita on 28kpl sekä kahteen uuteen asuntoon. Ryhmäkeskukset asennetaan nykyisten purettavan ryhmäkeskusten tilalle pinta-asennuksena. Asennuksessa on huomioitava määräykset asennuskorkeudesta ja suojaetäisyyksistä. Ennen tilausta on tarkistettava keskuksien sopivuus ulkoisiltamitoiltaan suunniteltuun paikkaan, eli keskusten tilaus asuntojen osalta tehdään vasta kun urakoitsija on todennut asennustilan vaatimukset huoneistokatselmuksessa. Keskuksien koteloinnin ja kannen värityksen on vastattava yleiskaapelointijärjestelmän huoneistojakamoa. Pesutuvan keskuksen KK2 ja pääkeskushuoneen keskukset KK1 hankitaan pääkaavioiden mukaisesti. Nykyisiin asuinhuoneistoihin hankitaan pinnallisia kolmivaiheisia ryhmäkeskuksia 19 kpl. Seuraavassa esitetty ryhmäkeskuksien varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 3*40A - ovellinen, pinta-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 5kpl, 16A 10kpl, 20A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 10kpl - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat Nykyisiin asuinhuoneistoihin hankitaan pinnallisia kolmivaiheisia ryhmäkeskuksia 9 kpl. Seuraavassa esitetty ryhmäkeskuksien varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 1*40A - ovellinen, pinta-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 5kpl, 16A 10kpl, 20A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 10kpl - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat

14 14 Asuntojen ryhmäkeskukset tulee olla Urho Oy Helsinki ja mitoiltaan noin 300*300 jos tila antaa asunnossa myöten. Ryhmäkeskuksissa tulee olla valmiina TN-C-S järjestelmän varoituskilpi ja N- ja PE-kiskojen yhdistys sekä vikavirtasuojakytkimien käyttö- ja huoltoohjeet. Urakkaan sisältyy uuden nousujohdon ja nykyisten ryhmäjohtojen liittäminen keskukseen sekä tarvittaessa asennusalustan sekä riviliittimien hankinta ja asennus ryhmäjohtojen jatkamista varten. Uusien asuntojen ryhmäkeskukset 2kpl. Seuraavassa varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 3*40A - ovellinen, uppo-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 8kpl, 16A 7kpl, 3*16A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 12kpl - keskukseen kaksi kappaletta lattialämmityksen termostattia ECO16FD+NTC anturi ohjaamaan lattialämmitystä - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat Kaikki uudet keskukset tulee olla valkoisia peltirakenteisia ja ovellisia. 3 Johtotiet 31 Putkitus ja rasiointi 32 Kaapelihyllyt 37 Kaapeliläpiviennit ja nousukuilut 4 Johdot ja niiden varusteet Putkitukset ja rasioinnit asennetaan tasopiirustuksien ja ST-kortin mukaisesti. Putketonta asennusta ei tehdä. Piirustuksissa on esitetyt kaapelihyllyt ovat nykyisiä. Uusia kaapelihyllyjä ei ole urakassa. Asuntoihin asennetaan uudet antennijohdot ja yleiskaapeloinnin johdot (Cat6 ja kuitu) samaa reittiä kuin viemäri/vesijohdot. Asennuksessa ei tarvitse käyttää putkitusta mutta on huolehdittava ettei asennetut kaapeloit vaurioidu tai tule asennetuksi liian lämpimän putken viereen. Paloläpiviennit asuntojen välillä kuten putkistojen osalta. Huoneistojen kylpyhuoneissa putkitus seinässä ja alakatossa johtotielle tai huoneistojakamoon.

15 15 41 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 411 Pää- ja nousujohdot 43 Voimaryhmäjohdot 441 Maadoitukset Piirustuksissa esitetyt johdot ja varusteet asennetaan ST-kortin mukaisesti. Keskuksille KK1, KK2 ja MKC4 asennetaan uudet pää- ja nousujohdot kts kohta 221. Voimaryhmäjohdot uusitaan piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Nykyisten asuinhuoneistojen kylpyhuoneiden lattialämmityksistä annetaan yksikköhinta. Urakassa ei ole lattialämmityksiä nykyisiin asuntoihin, uusiin asuntoihin on. Asennetaan pesulan kojeille esitetyt ryhmäjohdot liitäntäjohtoineen. Ennen asennusta on kojeiden liitäntätiedot tarkistettava laiteluettelosta. Pesulan rahastimelle on esitetty asennettavaksi vain johdotusvaraukset. Pesulan poistopuhaltimelle asennetaan IU:n hankinnassa oleva muuntaja säädin Wallox jakokeskuksen viereen jonka kautta säädetään pienempi nopeus. Esitetty ajastin sekä tarvittava turvakytkin koneelle sähköurakassa. Johdotus nykyistä sähkönousukuilua myöten vesikatolle. Rakennuksen uudet maadoitusjärjestelmät asennetaan ST-kortin ja maadoituskaavion mukaisesti. 45 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä tarvikkeet 451 Johdot Rakennukseen asennetaan piirustuksessa esitetyt valaisin-, kytkin- ja pistorasiapisteet. Osa nykyisistä putkitus / rasioinneista / johdotuksista jää käyttöön (npmerkintä). 452 Asuinhuoneistojen sisäpuoliset asennukset Nykyisiin asuinhuoneistoihin (28kpl) asennetaan: - kylpyhuoneeseen uusi pyykinpesukonepistorasia ja kuivaimen pistorasia roiloamalla putkitus johdotukselle kylpyhuoneen alueella ja pintaasennus kylpyhuoneen ulkopuolisessa tilassa ryhmäkeskukselle asti - nykyisen seinävalaistuksen purkaminen ja uuden putkituksen johdotuksen asennus uudelle peilikaapille - kattojakorasian asennus ja siihen yhden uuden uppovalaisimen asennus

16 16 - uuden lattialämmityksen johdotuksien ja termostaatin asennus roiloamalla seinään (nykyisissä asunnoissa erillishintaisena ei urakassa) - uuden 5-kytkimen asennus tarvittaessa roiloten seinään - keittiön uuden liesijohdon asennus liitäntäjohtoineen valmiiksi kytkettynä - keittiön astianpesukoneen pistorasian asennus - keittiön ja WC:n nykyisten asennusten irroitus ja takaisin asennus tarvittavassa laajuudessa putkilinjojen muutosten vuoksi Mallihuoneistopiirustuksissa on esitetty mallihuoneistojen ryhmäjohtoasennukset jonka mukaan lasketaan tehtäväksi kaikkiin nykyisiin asuinhuoneistoihin. Urakoitsija osallistuu huoneistokatselmuksiin: - esitetään muutostyöt osakkaalle - sovitaan johdotusreitit ja siirrettävät huonekalut - sovitaan pisteiden paikat - sovitaan mahdolliset lisäpisteet Huoneistokatselmuksesta laaditaan käsivaraisesti piirretty huoneistokohtainen A4 kokoinen pohjapiirustus jossa esitetään sovitut asennukset ja siirrot. Kopio huoneeseen, valvojalle ja urakoitsijalle. Piirustuksissa esitetty johtotie asunnoissa on valkoinen rakennusaineinen kotelo jossa on johdotustila esitetyille johdoille. Sama kotelo vaaka ja pystyosuuksille. Uusiin asuinhuoneistoihin (2kpl) asennetaan: - kaikki esitetyt johdotukset, rasioinnit ja kalusteet - kalusteisiin liittyvät asennukset on tarkistettava kalustopiirustuksista ennen putkitusta - teleasennukset asennetaan käyttökuntoon ristikytkentäjohdoin - rasiointi ja putkitusvaraus ovipuhelimille 453 Tarvikkeet Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoituksessa noudatetaan kortin ST ohjeita, mikäli ei ole toisin mainittu. Pinta-asennuksessa käytetään muovivaippakaapelia ja muovivaippajohtovarusteita. Kiinnikkeinä käytetään tukevia muovikiinnikkeitä, polttomaalattuja tai muovitettuja ruostumattomia metallikiinnikkeitä ja ruostesuojattuja ruuveja. Kolmen tai useamman kaapelin kulkiessa rinnakkain käytetään kiinnitykseen rivikiinnikkeitä, joiden aluskiskoihin jätetään n. 30 % jälkiasennusvara, kuitenkin vähintään kolmelle kaapelille. Kaikki asennuskalusteet koko talossa Strömforss Renova valkoinen sarjaa. Jos jokin rasiayhdistelmä esitetyistä ei ole saatavilla on yhdistelmää mukautettava niin että saadaan samat liitännät.

17 17 Ullakolla ja kellaritiloissa asennustarvikkeet tulee olla roiskevesitiivistä rakennetta. 5 Valaisimet 51 Vakiovalaisimet 6 Telejärjestelmät 61 Puhelinjärjestelmä 62 Antennijärjestelmä Rakennuksiin asennetaan piirustuksissa merkittyihin paikkoihin valaisinluettelossa esitetyt valaisimet lamppuineen. Valaisimet hankitaan ja asennetaan ST-kortin mukaisesti. Valaisimiin asennetaan valaisinluettelon mukaiset lamput. Rakennuksen nykyinen puhelintalojakamo puretaan ja puhelintalojohto liitetään yleiskaapeloinnin pääjakamoon joka asennetaan samaan tilaan. Rakennukseen asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä kts. työselityksen kohta 64. Asuinhuoneistojen vanhat puhelinpisteet liitetään yleiskaapelointijärjestelmän huoneistojakamoon lähimmältä puhelinpisteeltä pintajohdotuksena MHS3*2*0,5. Pintajohdotus asuinhuoneissa katon rajaan esitetyssä rakennusaineisessa kotelossa ja muualla jalkalistan päällä sähkölistassa ja oviaukoissa messinkilistalla suojaten. Puhelinsisäverkko rakennetaan Telehallintokeskuksen määräysten ja kirjan Kiinteistöjen puhelinverkot ja järjestelmät mukaisesti. Puhelinurakoitsija tulee olla Telehallintokeskuksen valtuuttama urakoitsija. Rakennukseen asennetaan uusi antennijärjestelmä. Asennus suoritetaan STkortin mukaisesti. Antennijärjestelmän rakentaminen sisältyy kokonaisurakkaan. Rakennus on liitetty (HTV) verkkoon Welho:n kaapelilla. 621 Verkosto Järjestelmien periaatepiirustukset on esitetty piirustuksessa. Johtoteinä käytetään putkituksia huoneistoihin, nousukuiluja sekä kaapelihyllyjä. Uusi antennijärjestelmä kattaa seuraavat antenni- ja vastaanottolaitteet, joilla vastaanotetaan seuraavat kanavat: radio YLE:n ULA-verkot paikallisradioita

18 18 televisio TV 1, TV 2, TV 3, Nelonen, STV4, Espoo Digi 64 Yleiskaapelointijärjestelmä Lisäksi järjestelmä on laajakaistainen niin, että sillä voidaan tarvittaessa myöhemmin lisätä ULA- ja TV-kanavia. Antennijärjestelmä toteutetaan SFSkäsikirja 35 kolmannen painoksen ohjeiden mukaisesti. Vahvistimien lähtötasot asetetaan laitevalmistajien antamien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän laitteet tulee olla kaapeli-tv käyttöön hyväksyttyjä ja laitteet tulee hyväksyttää tilaajalla. Kaikkien vahvistimien tulo- ja lähtötasot, kaikkien antennirasioiden vaimennus, E 2 ja E 69 kanavilla. Antennijärjestelmien toteuttamistapa on ns. tähtiverkko. Haaroitukset suoritetaan monihaaroittimissa ja ne asennetaan vahvistinkoteloon. Huoneistoihin asennetaan esitetyt uudet antennihaaroittimet avoimenkaapeloinnin huoneistojakamoon. Antennirasiat asennetaan nykyisiin paikkoihin, ja vanhat puretaan. Antennipistorasioiden tulee järjestelmään soveltuvan ja perusvaimennuksen omaavia. Pintajohdotus asuinhuoneissa katon rajaan esitetyssä rakennusaineisessa kotelossa ja muualla jalkalistan päällä sähkölistassa ja oviaukoissa messinkilistalla suojaten. Ennen pistorasian asennusta on sijoituspaikka sovittava huoneiston asukkaan kanssa. Asennuksen tulee olla UHF-kelpoinen taajuusalueilla ja MHz sekä täyttää Telehallintokeskuksen määräyksen THK 21B/97 M, standardin SFS 5732 ja Suomen Kaapelitelevisioliiton julkaisussa Kaapeli-tv-opas suunnittelijoille esitetyt arvot. Antenniurakoitsija määrittelee haaroitus- ja pistorasialaitteet sekä tarkastaa johdotuksen urakkalaskentavaiheessa. Jokaiseen huoneistoon on hankittava standardien mukainen vastaanottimen antenniliitäntäjohto 4m vastaanottimeen sopivine pistokkeineen. Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle tarkastus- ja mittauspöytäkirja ja asennuksia vastaava antennikaavio Kaapelointi tehdään suojaamaton kategoria 6 (luokka E) mukaisilla kaapeleilla ja tarvikkeilla. Asennuksissa noudatettava Viestintäviraston määräystä 25E/2008M ( ).

19 19 Katso yleiskaapelointikaavio jossa esitetty kaapelointi (optinen ja parikaapeli). Sähköurakkaan sisältyy huoneistoihin asennettavat kotijakamot ja kellariin asennettava jakamo varustettuna piirustuksissa ja kaavioissa esitetyillä laitteilla. Kotijakamoiden tulee olla metallirakenteisia kokonaan ja valkoiseksi maalattuja niin että värisävy on sama kuin uudessa ryhmäkeskuksessa. Kotijakamot saman valmistajan kuin jakokeskukset: Urho Oy Helsinki. Uusien asuntojen kotijakamot uppoasennettavina. Yksi ilman aktiivilaitteita oleva yhteys kytketään talojakamoon ja tämä rasia merkitään numerolla 1. Esitetyt lämmönjakohuoneen, hissikonehuoneen ja sähköpääkeskuksen ym 2RJ45 rasiat tulee olla luokan E mukainen. Teleurakoitsijan on laadittava tarkastusasiakirja jossa ilmenee määräysten 25E/2008M ja vaatimusten täyttyminen. Urakkaan kuuluu jakamoiden varustaminen liittimin, rasioiden hankinta ja asennus, verkoston kytkennät, verkoston mittaus, rasioiden ja liittimien merkinnät. Urakoitsija hankkii kaikki jakamoihin puhelinkäyttöön tarvittavat välikaapeloinnit liittimineen ja kytkentöineen. Urakoitsija esittää laitteiston kokoonpanopiirustuksen rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen laitetoimitusta. Asennuksessa noudatetaan kaapeli- ja liitinvalmistajan sekä kaapelointijärjestelmän asennusohjeita. Urakoitsija toimittaa yleiskaapelointijärjestelmää koskevan suunnitelman valtuutetun teleurakoitsijan tarkastettavaksi 1 kk ennen johtoteiden ja kaapelointien asentamista. Valtuutettu teleurakoitsija tarkistaa rakennetun yleiskaapelointijärjestelmän määräystenmukaisuuden ja varustaa tarkistuspöytäkirjan allekirjoituksellaan. Yleiskaapelointijärjestelmän asennuksen saa suorittaa vain Telehallintokeskuksen valtuuttama teleurakoitsija. Siellä missä telekaapeleille on varattu omat kaapelihyllyt, kaapelit on asennettava omille johtoteille. Yhteisillä kaapelihyllyillä johdot on sijoitettava mahdollisimman kauas vahvavirtajohdoista sekä johtokanavissa omiin tiloihinsa. Kytkentätöissä on käytettävä ammattitaitoista teleasentajaa, joka hallitsee kyseisen verkon asennuksen.

20 20 Jakamotiloissa kaapelit tulee sitoa siisteiksi nipuiksi laitekaapin sivulle siten, että kääntyvät ristikytkentäpaneelit ovat kaapissa avattavissa myöhemminkin. Vedonpoistossa tulee noudattaa laite- ja kaapelivalmistajien ohjeita. Merkintätunnuksina kerrosjakamoissa ja yleiskaapeloinnin liitäntärasioissa käytetään tunnuksia, jotka muodostetaan seuraavasti: jakamon tunnus / paneelitunnus / kytkentäpaikan numero paneelissa. Mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy psta Teuvo Vilén SÄHKÖTÖIHIN LIITTYVÄT RAKENNUSTEKNISET TYÖT LIITE NRO 1 Rakennusurakoitsijalle kuuluu kaikki tästä työstä aiheutuvat sähköurakoitsijan tarvitsemat rakennusteknilliset aputyöt mm: tarvittavien johtojen, putkien, hyllyjen ja rasioiden yms. laitteiden läpimenot, piikkaukset ja paikkaukset sähköurakoitsijan ohjeiden mukaisesti kaikkien vanhojen putkien ja ryhmäjohtojen, purkujätteiden poiskuljetus urakoitsija on velvollinen suojaamaan ne rakennusosat, joita ei käsitellä tämän urakan yhteydessä mutta ovat vaarassa rikkoontua tai tahriintua työn aikana

21 alalaskettuihin kattoihin upotusaukkojen ja asennusalustojen tekeminen valaisimille, keskuksille ja jakorasioille kaikkiin vanhoihin asuinhuoneistoihin tehdään valkoiseksi maalattu rakennusaineinen kotelo sähköjohdoille (vaaka ja pystylinjaan) ryhmäkeskukselta kylpy- tai wc- tiloihin uusien asuntojen kattoihin johdotustilan tekeminen levyttämällä kattopinnat kts rakennesuunnitelmat pesutuvan ja siihen liittyvän kuivaushuoneen lasketus katon tekeminen upposähköjohdoille kaikkien läpimenojen paikkaukset paloalueiden välillä johtonippujen tiivistämiseen sopivalla palomassalla huoneiston puoleisten läpimenojen sekä vanhojen sulaketaulujen kiinnitysjälkien ym. lohkeamien paikkaus ja tasoitus sekä maalaus valkoisella maalilla (sävy sovitaan paikanpäällä) nykyisten ryhmäkeskuksien poiskuljetus sähköurakoitsijan purettua keskukset uusien asuntojen (C29 ja C30) kaikkien esitettyjen putkitusten roiloukset seiniin niin että uppoasennus tehdään putkittaen ja rasioiden vanhojen asuntojen kylpyhuoneiden ja wc tilojen uppoasennusten roiloukset ja paikkaukset 21

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

JN ELECTRIC OY SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO SUVIRANTA. Niemelänranta Kiiminki

JN ELECTRIC OY SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO SUVIRANTA. Niemelänranta Kiiminki JN ELECTRIC OY SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO SUVIRANTA Niemelänranta 4 90900 Kiiminki A0 A01 YLEISET TIEDOT Rakennuskohde ja sen sijainti OKT Suviranta Niemelänranta 4 90900 Kiiminki A02 Rakennuttaja Huovinen

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

PL 3401, Espoo

PL 3401, Espoo Espoon kaupunki 10.02.12 Sivu 1/8 KOHTEEN YLEISTIEDOT A A0 A01 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Eestinmetsän päiväkoti Kaupunki: Espoo Kaupunginosa:

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖSELOSTUS KÅRKULLA SAMMKOMMUN HANGON ASUNTOLAN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ TYÖSELOSTUS 11.11.2015 LINJAKATU 28 25900 HANKO

SÄHKÖTYÖSELOSTUS KÅRKULLA SAMMKOMMUN HANGON ASUNTOLAN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ TYÖSELOSTUS 11.11.2015 LINJAKATU 28 25900 HANKO SÄHKÖTYÖSELOSTUS KÅRKULLA SAMMKOMMUN HANGON ASUNTOLAN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ LINJAKATU 28 25900 HANKO Ab Sähkösuunnittelu Klawers Oy PL 85 Työpajantie 38 06101 PORVOO puh. 040 545 3233 email: etunimi.sukunimi@klawers.inet.fi

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

837/ /2017 Tela SÄHKÖSELITYS

837/ /2017 Tela SÄHKÖSELITYS 837/10.03.02/2017 Tela 2.5.2017 39 SÄHKÖSELITYS SÄHKÖTOIMISTO RAIMO PEHKONEN OY Iitin kunta Kausalan koulu Äänentoisto- ja koulujärjestelmän uudistaminen 2017 12.04.2017 A. ESITIEDOT TYÖKOHDE JA SEN SIJAINTI

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI PUTKIREMONTIN SUUNNITELMIEN ESITTELY Palvelukeskus Sofia 26.11.2013 26.11.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 SUUNNITELMISTA Suunnitelmat ovat valmistumassa ja tarjouspyyntökierrosta

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS TS Vartiola

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS TS Vartiola SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 1741-TS Vartiola A A0 KIINTEISTÖHALLINTO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT A0.1 Rakennuttaja A0.5 Suunnittelijat Punkalaitumen kunta Vesilahdentie

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

Itellan Asennuspalvelut

Itellan Asennuspalvelut 1 (9) Itellan Asennuspalvelut Asennettava laitteet ja asennusten sisältö 2 (9) Sisällysluettelo Asennusten sisällön yleiskuvaus... 3 1. Liesi... 4 2. Astianpesukone... 4 3. Kylmälaitteet... 4 4. Pesukone...

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Materiaalivalintalomakkeen sekä tarjouspyynnön viimeinen palautuspäivä. V1: 2, 4, 6 30.10.2008 V20: 117, 119, 121,123 30.10.2008

Materiaalivalintalomakkeen sekä tarjouspyynnön viimeinen palautuspäivä. V1: 2, 4, 6 30.10.2008 V20: 117, 119, 121,123 30.10.2008 Helsinki 09.10.2008 Sivu 1/5 Kohde: AS Oy Liusketie 6 Omistaja/omistajat: Osoite: Liusketie 6, 00710 Helsinki Porras/Asunto: Osoite: Väliaikainen osoite: Puh: Sähköposti: Asunnossa asutaan rakennustöiden

Lisätiedot

01. Kytkimet ja pistorasiat

01. Kytkimet ja pistorasiat 01. Kytkimet ja pistorasiat Revona 6/1-kytkin 01.1 Renova kytkin keskiö- ja peitelevyllä, halkaisija 83 mm, asennussyvyys 18 mm. Ruuviliittimet, 2 lisäliitintä. Kuivan tilan kiinteään uppoasennukseen.

Lisätiedot

Esimerkki Ryhmien suunnittelu ja vikavirtasuojakytkimen käyttö. 14.10.2008 Ensto Pro

Esimerkki Ryhmien suunnittelu ja vikavirtasuojakytkimen käyttö. 14.10.2008 Ensto Pro Esimerkki Ryhmien suunnittelu ja vikavirtasuojakytkimen käyttö 1 Esimerkki Sähköpisteet Asuinrakennus 1 krs 2 Esimerkki Sähköpisteet Asuinrakennus 2.krs 3 Ryhmien määrän arviointi Teho/kW B10 B16 C10 C16

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky 1/17 A0 A00 A001 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012, uudisrakennus Osoite: Neitsytkorventie 20, 90420 Oulu A002 A01

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot