S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ"

Transkriptio

1 S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 RASISIONTIE HELSINKI TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ Helsingissä Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy Vesannontie 9 B HELSINKI puh. (09) fax (09)

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennuttaminen ja suunnittelu 3 01 Yleiset tiedot 3 03 Suunnittelu ja tutkimukset 7 05 Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottotoimenpiteet 9 1 Aluesähköistys Liittymisjohdot 11 2 Kojeistot ja jakokeskukset Keskukset 11 3 Johtotiet 13 Putkitus ja rasiointi 13 Kaapelihyllyt 13 Kaapeliläpiviennit, koteloinnit ja roiloukset 14 4 Johdot ja niiden varusteet 14 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 14 Voimaryhmäjohdot 15 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä tarvikkeet 15 5 Valaisimet 16 Vakiovalaisimet 16 6 Telejärjestelmät 16 Sivu Sähkötöihin liittyvät rakennustekniset työt Liite 1 0 Rakennuttaminen ja suunnittelu

3 3 01 Yleiset tiedot 0111 Rakennuskohde ja sijainti Kohde As Oy Raisiontie 11 Osoite Raisiontie 11 Helsinki 0112 Rakennuttaja As Oy Raisiontie 11 Raisiontie 11 Päivi Halme gsm Helsinki Isännöitsijä: Raisiontien Lämpö Oy Pekka Karimeri gsm Raisiontie 2A Helsinki Rakennuttajakonsultti: Arkkitehti ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy Juha Särkijärvi gsm Nllenpolku Espoo 0114 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Malmio Oy Ari Malmio Louhentie 8 B 0213 Espoo gsm Rakennesuunnittelu: RI-Konsultit Oy Sakari Siikaoja Latokartanonkuja 7 B 18

4 Helsinki gsm LVI- suunnittelu: Insinööritoimisto Huotila Oy ins. Uolevi Huotila Vilhonvuorenkatu Helsinki gsm Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy ins. Teuvo Vilén Vesannontie 9 B Helsinki p fax gsm Ulkopuoliset yhteydet Verkkoyhtiö Helsingin Energia Oy Kampinkuja HELSINKI puh. (09) 6171 Puhelinlaitos Elisa Communications Kutomotie 18 HELSINKI puh. (09) 6061 Kaapelitelevisioverkko SW Television Oy / Welho Jämsänkatu Helsinki puh. (09) Työkohteessa noudatettavat asiakirjat

5 5 012 Tarvikkeet Katso urakkaohjelma. Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset ja asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli työselityksen liitteenä olevat taulukot, luettelot, kaaviot ja piirustukset ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden pätevyysjärjestys on seuraava: taulukot ja luettelot, kaaviot, piirustukset. Urakoitsijan tulee tuoda esiin ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista asiakirjoissa esiintyvät epäselvyydet ja ristiriitaisuudet Yleiset asiakirjat Työkohteessa noudatetaan kaikkia voimassaolevia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä voimassaolevia standardeja ja muita vastaavia työn ja tarvikkeiden laatua ja tasoa määritteleviä ohjeita ja määräyksiä Hankekohtaiset asiakirjat Katso urakkaohjelma Urakoitsijasta käytettävä nimitys 0120 Yleistä Sähkötöiden suorittaja = Urakoitsija (SU) Rakennustöiden suorittaja = Urakoitsija (RU) LV-töiden suorittaja = Urakoitsija (PU) Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia Tarvikkeiden laatuvaatimukset Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset. Kauppanimikkeellä määritellyn tarvikkeen saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen vain rakennuttajan suostumuksella. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavoin. Tarvikkeiden on oltava CE- merkittyjä. Metallipintojen pintakäsittely tehdään ST-kortin suositustaulukoiden mukaan tai niitä vastaaviksi Tyyppihyväksytyt tarvikkeet Jos tyyppihyväksyttyjä tai standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja sähkö-tarvikkeita edellytetään käytettävän, on tuotteissa tai niiden pakkauksessa oltava tyyppihyväksyntä- tai standardinmukaisuusmerkintä.

6 6 Merkintöjä ei saa poistaa tarvikkeesta Tarvikkeiden asennusaikainen merkitseminen Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on jäätävä peittoon, tai ne on poistettava jälkiä jättämättä. Merkintään ei saa käyttää mitään sellaisia aineita, jotka tulevat maalauksen läpi Tarvikkeiden hankinta ja asennus Käytetyt tarvikkeet Selvitykset Käytettyjä tarvikkeita ei saa käyttää. Urakoitsijaa suositellaan tutustumaan työkohteeseen purkutöiden hinnoittelun määräämiseksi. Sähköurakkaan sisällytetään kaikkien näkyvissä olevien, käytöstä poisjäävien asennusten purkamista kuten mm. vanhojen keskusten purku rakennuksen vanhojen valaisimien, kytkimien, painikkeiden, ryhmäjohtojen yms. laitteiden purkaminen tarvittavassa laajuudessa Katso myös liite 1, jossa esitetty urakkarajasta lisätietoja Asennustapa ja työolosuhteet Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikkien seinälle asennettavien kalusteiden ja sähkölaitteiden lopulliset korkeudet ennen niiden asentamista. Työnjohto Urakoitsijan tulee nimetä työkohdetta varten koko urakkasuorituksen toteuttamisen ajaksi sellainen henkilö, joka hallitsee ko. sopimuksen alaisen tehtävän ja jonka puoleen rakennuttaja tai hänen edustajansa voivat kääntyä suoritusta koskevine määräyksineen yhtä pätevästi kuin jos nämä määräykset olisi ilmoitettu suoraan urakoitsijalle. Urakoitsijan edustajan tulee olla rakennuttajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Urakoitsijan edustajalla tulee on yksityiskohtaiset tiedot rakennuskohteen kaikkien sähkölaitteiden asennuksista ja työvaiheista sekä muiden

7 7 015 Suoritukset ja rakennusaikainen käyttö hankkijoiden toimittamien laitteiden, kalustojen ja rakenteiden sähköasennuksille asettamista vaatimuksista ja rajoituksista. Kiinteistö on urakan ajan normaalissa käytössä. Urakoitsijan tulee huomioida tämä ja järjestää työt siten, ettei asukkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselityksessä mainittujen laitteiden ja järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu. Suoritukset tehdään kohteen yleistä tasoa noudattaen, jollei asiakirjoissa ole jostakin osasuorituksesta täsmällistä ohjetta. Urakoitsijan on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatettava urakkasuoritus sopimuksen aikamääräyksiä ja sopimusehdoissa esitettyjä periaatteita noudattaen. Urakoitsijan on osallistuttava aikataulun laatimiseen. Työstä ja tarvikkeista on sähköurakoitsijan annettava kahden (2) vuoden takuu luettuna siitä päivästä, jolloin rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa sähkö-töiden valvoja on vastaanottotarkastuksessa hyväksynyt laitteet asianmukaisesti tarkastettuna käyttöön. 017 Merkinnät Sähköurakoitsijan hankkimat ja/tai asentamat keskukset, kytkimet, merkkivalot, ohjauselimet, kaapelit, jako- ja kytkentärasiat, kojeet ja laitteet sekä teleasennukset merkitään kortissa ST esitetyllä tavalla, mikäli sähköselityksessä, piirustuksissa tai tilaajakohtaisissa standardeissa ja ohjeissa ei ole esitetty muuta merkintätapaa tai tunnusjärjestelmää. Pää-, nousu- ja voimaryhmäjohdot sekä eri järjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään samansisältöisellä pysyvästi kiinnitetyllä kaapelimerkillä. Kaapelinumero muodostetaan standardin SFS 2749 mukaisesti. Tunnus koostuu tunnuslohkoista, joista selviää kokonaisuus (esim. keskus), sijainti (esim. keskuksen kenttä), kaapelitunnus ja numero. Merkintä tehdään kaapelia asennettaessa. 03 Suunnittelu ja tutkimukset 034 Sähkösuunnittelu 0341 Piirustukset Piirustukset laaditaan voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia määräyksiä ja jäljempänä seuraavia ohjeita noudattaen. Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

8 Suunnitelmapiirustukset Suunnittelijan laatimat, sähköselitys ja piirustusluettelon mukaiset piirustukset, muodostavat toisiaan täydentäen kohteen sähkösuunnitelman. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä Työpiirustukset Työpiirustusten laatija on velvollinen hankkimaan tiedot työpiirustusten laatimista varten tarvittavista muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden asiakirjoista. Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Urakoitsija tekee ST kohdan mukaisten työpiirustusten lisäksi: ryhmityspiirustusten täydentäminen työpiirustuksiksi kojeistojen ja keskusten -- kokoonpanopiirustukset -- piirikaaviot ja johdotuspiirustukset -- kojetaulukot telejärjestelmien yleiskaaviot ja kytkentätaulukot luetteloiden täydentäminen viranomaisten vaatimat piirustukset Työpiirustukset on hyväksytettävä rakennuttajalla ja ao. viranomaisilla ennen niiden käyttöä työmaalla tai hankintojen suorittamista. Hyväksyttämisestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Urakoitsija korjaa työpiirustuksiin työn aikana tulleet muutokset ja lisäykset. Tarvittaessa hyväksytetään muutetut piirustukset kuten alkuperäiset työpiirustukset. Pienten muutosten suunnittelukustannukset sisältyvät urakkaan, suurempien muutosten suunnittelukustannukset sisällytetään muutos- tai lisätyötarjouksiin. Työpiirustuksien laatimista varten sähköurakoitsijalle toimitetaan kaksi paperikopiosarjaa ja dwg-tiedostot piirustusluettelon mukaisista sähkösuunnitelmapiirustuksista. Muut tarvittavat kopiot sisältyvät urakkaan. Laajemmissa tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista laatii suunnittelija muutossuunnitelman, joista sovitaan aina rakennuttajan kanssa. Työmaalla on oltava piirustussarja, johon merkitään rakennusaikaiset muutokset, päiväys- ja allekirjoitus. Siitä vastaa urakoitsija.

9 9 Erimielisyydet työpiirustusten täydellisyydestä eivät ole töiden viivästymisperuste Luovutuspiirustukset ja muut käyttöä sekä huoltoa palvelevat asiakirjat Kaikki luovutuspiirustuksina toimitettavat työpiirustukset ja muut asiakirjat korjataan lopullisia asennuksia ja olosuhteita vastaaviksi. Urakkaan kuuluu loppupiirustusten laatiminen. Kaikki jakokeskuksien kokoonpanopiirustukset, piirikaaviot, huolto-ohjeet, laite-esitteet ym. materiaalin toimitus sisältyy urakkaan. Loppupiirustuksien kopiokustannukset maksaa urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttö- ja huoltosuunnitelman laatijalle luovutetaan mittauspöytäkirjat sekä kaksi viikkoa ennen vastaanottoa järjestelmä- tai laitekohtaisesti käyttö- ja huolto-ohjeet (2 sarjaa). Käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteydessä luovutetaan myös takuutodistukset. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on yleensä oltava suomenkielisiä. Jos alkuperäisohjeet ovat englannin-, saksan- tai ruotsinkielisiä, hyväksytään, että alkuperäisohjeiden lisäksi toimitetaan lyhennetty suomenkielinen ohje. Tässä ohjeessa on esitettävä normaaliin käyttöön liittyvät asiat. Käyttö- ja huolto-ohjeisiin sisältyy: toimintaselostus ja käyttöohje osaluettelot, jotka sisältävät varaosahankinnassa tarvittavat tiedot sisäiset kytkentäpiirustukset asetusarvomerkintöineen huolto-ohje ja huoltokortti huollon ja valmistajan tai maahantuojan nimi, osoite ja puhelinnumero 05 Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottotoimenpiteet 052 Viranomaisten tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti käytetyt laitteet ja asennettu laitos. Viranomaisten suorittaminen tai vaatimien tarkastusten kustannukset

10 10 sisältyvät urakkaan. 053 Rakennuttajan tarkastukset Tarkastukset on tilattava ja suoritettava niin aikaisin, että mahdolliset korjaukset ja uusintatarkastukset ehditään suorittaa ennen rakennuksen suunniteltua käyttöönottoa. Työn aikana voi rakennuttaja tai hänen edustajansa suorittaa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia työmaalla. Tarvittaessa on urakoitsijan edustajan osallistuttava tarkastuksiin Vastaanottotarkastus 0532 Neuvottelut 056 Käyttöönotto 057 Koulutus Vastaanottotarkastuksessa suoritetaan pinnallinen tarkastuskierros ja keskitytään virallisiin asiakirjoihin, vastuukysymyksiin ym. kokousasiakirjoihin. Tarkastuksessa todetaan, että rakennuttajalle luovutetaan sopimusasiakirjojen mukaiset laitteet ja järjestelmät sekä käyttö- ja loppupiirustukset, laitekohtaiset takuutodistukset ja huoltosopimukset sekä viranomaisten tarkastuspöytäkirjat. Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan on osallistuttava työtä koskeviin neuvotteluihin urakkasopimuksessa esitetyllä tavalla Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille järjestelmille tehdään toimintakokeet. Yksinkertaisimmillaan toimintakoe on valmiiksi kytketyn laitteen toiminnan kokeilu käyttöpaikalla Käyttöönottotoimenpiteet Kun toimintakokeet, koekäytöt ja tarkistusmittaukset osoittavat, että laitos tai järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, huolehditaan siitä, että laitos tai järjestelmä jää täyteen käyttökuntoon. Ohjauspiirien valintakytkimet asetetaan normaalikäyttöasentoihin Käytönopastus Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle järjestettävien käytönopastustilaisuuksien yhteydessä luovutetaan ko. järjestelmää koskevat käyttöohjeet sekä esitetään tavanomaiset käytön ja huollon tilanteet, vikatapaukset ja vianetsintä.

11 11 1 Aluesähköistys 11 Liittymisjohdot 112 Pienjänniteliittymisjohto Ei muutosta.

12 Antenniliittymisjohto Ei muutosta. 114 Teleliittymisjohto Ei muutosta. 2 Kojeistot ja jakokeskukset 22 Keskukset Uudet keskukset rakennetaan ja asennetaan ST-kortin mukaisesti. Huoneistojen energiamittaukset suoritetaan keskitetysti monimittarikeskuksissa. Kiinteistön laitteiden mittaus suoritetaan kiinteistökeskuksessa. Puretaan kaikki vanhat keskukset joiden tilalle asennetaan uudet keskukset. Purettavia keskuksia ei ole erikseen merkitty piirustuksissa mutta ne selviää liitepiirustuksista. Energiamittareiden asennuksesta, tilauksesta ja siirrosta on sovittava HKE:n kanssa. Ennen keskuksien tilausta on kokoonpanopiirustukset hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla. Asennustilojen mitat tarkistaa urakoitsija ennen keskuksien kokoonpanopiirustusten hyväksyntää. Keskuksien tunnus kaikkiin uusittaviin keskuksiin kerrosmuovilevykaiverruskilvin (ei kuitenkaan asunnoissa). Sulakkeiden ja varokkeiden nimikointi suoritetaan määräysten mukaisesti ja konekirjoitustekstein, osoitteet selväkielisesti ja yhtenäistä järjestelmää noudattaen. Itseliimautuvaa teippiä, esim. DYMO ei hyväksytä merkintään. 221 Pää- ja kiinteistökeskus Pääkeskukseen liitetään uuden keskuksen MKC4 pääjohto vapaaseen kahvavarokelähtöön sulakkein 3*63A ja merkinnät korjataan tältä osin. Nykyinen kiinteistönkeskus KK: siirretään keskuksesta esitetyt nykyiset ryhmäjohdot uuteen keskukseen KK1(siirrettävät esitetty pääkaaviossa KK1) liitetään keskukseen uudet pääjohdot KK1: MMJ5*16S 3*25/25A ja KK2: MMJ5*6S 3*25/25A kojataan merkinnät tältä osin ja täydennetään pääkaaviot ja nosujohtokaavio siirto ryhmäjohtoja jatkaen ja rasioimalla

13 Mittarikeskukset Asennetaan uusi mittarikeskus MKC4. Keskukset hankitaan ja rakennetaan pääkaavion mukaisesti. Mittarikeskukset kiinnitetään seinään siten, että alimman käyttölaitteen h min. = 400mm ja mittariristikon keskikohdan korkeus hoitotasosta 0,8-1,8m. Ennen keskuksien tilausta on keskustilat ja kuljetusreitit keskustilaan tarkistettava. 223 Ryhmäkeskukset Rakennukseen asennetaan uudet ryhmäkeskukset jokaiseen nykyiseen asuinhuoneistoon joita on 28kpl sekä kahteen uuteen asuntoon. Ryhmäkeskukset asennetaan nykyisten purettavan ryhmäkeskusten tilalle pinta-asennuksena. Asennuksessa on huomioitava määräykset asennuskorkeudesta ja suojaetäisyyksistä. Ennen tilausta on tarkistettava keskuksien sopivuus ulkoisiltamitoiltaan suunniteltuun paikkaan, eli keskusten tilaus asuntojen osalta tehdään vasta kun urakoitsija on todennut asennustilan vaatimukset huoneistokatselmuksessa. Keskuksien koteloinnin ja kannen värityksen on vastattava yleiskaapelointijärjestelmän huoneistojakamoa. Pesutuvan keskuksen KK2 ja pääkeskushuoneen keskukset KK1 hankitaan pääkaavioiden mukaisesti. Nykyisiin asuinhuoneistoihin hankitaan pinnallisia kolmivaiheisia ryhmäkeskuksia 19 kpl. Seuraavassa esitetty ryhmäkeskuksien varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 3*40A - ovellinen, pinta-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 5kpl, 16A 10kpl, 20A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 10kpl - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat Nykyisiin asuinhuoneistoihin hankitaan pinnallisia kolmivaiheisia ryhmäkeskuksia 9 kpl. Seuraavassa esitetty ryhmäkeskuksien varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 1*40A - ovellinen, pinta-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 5kpl, 16A 10kpl, 20A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 10kpl - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat

14 14 Asuntojen ryhmäkeskukset tulee olla Urho Oy Helsinki ja mitoiltaan noin 300*300 jos tila antaa asunnossa myöten. Ryhmäkeskuksissa tulee olla valmiina TN-C-S järjestelmän varoituskilpi ja N- ja PE-kiskojen yhdistys sekä vikavirtasuojakytkimien käyttö- ja huoltoohjeet. Urakkaan sisältyy uuden nousujohdon ja nykyisten ryhmäjohtojen liittäminen keskukseen sekä tarvittaessa asennusalustan sekä riviliittimien hankinta ja asennus ryhmäjohtojen jatkamista varten. Uusien asuntojen ryhmäkeskukset 2kpl. Seuraavassa varustus: - nimellisvirta 40A - pääkytkin 3*40A - ovellinen, uppo-asennusmalli - johdonsuojakatkaisijoita (C-tyyppi) 10A 8kpl, 16A 7kpl, 3*16A 1kpl - vikavirtasuojakytkimiä 30mA 16A 12kpl - keskukseen kaksi kappaletta lattialämmityksen termostattia ECO16FD+NTC anturi ohjaamaan lattialämmitystä - koko keskus peltisenä valkoiseksi maalattuna - pyritään pieneen keskuskokoon ulkomitoiltaan huomioiden asennustilat Kaikki uudet keskukset tulee olla valkoisia peltirakenteisia ja ovellisia. 3 Johtotiet 31 Putkitus ja rasiointi 32 Kaapelihyllyt 37 Kaapeliläpiviennit ja nousukuilut 4 Johdot ja niiden varusteet Putkitukset ja rasioinnit asennetaan tasopiirustuksien ja ST-kortin mukaisesti. Putketonta asennusta ei tehdä. Piirustuksissa on esitetyt kaapelihyllyt ovat nykyisiä. Uusia kaapelihyllyjä ei ole urakassa. Asuntoihin asennetaan uudet antennijohdot ja yleiskaapeloinnin johdot (Cat6 ja kuitu) samaa reittiä kuin viemäri/vesijohdot. Asennuksessa ei tarvitse käyttää putkitusta mutta on huolehdittava ettei asennetut kaapeloit vaurioidu tai tule asennetuksi liian lämpimän putken viereen. Paloläpiviennit asuntojen välillä kuten putkistojen osalta. Huoneistojen kylpyhuoneissa putkitus seinässä ja alakatossa johtotielle tai huoneistojakamoon.

15 15 41 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 411 Pää- ja nousujohdot 43 Voimaryhmäjohdot 441 Maadoitukset Piirustuksissa esitetyt johdot ja varusteet asennetaan ST-kortin mukaisesti. Keskuksille KK1, KK2 ja MKC4 asennetaan uudet pää- ja nousujohdot kts kohta 221. Voimaryhmäjohdot uusitaan piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Nykyisten asuinhuoneistojen kylpyhuoneiden lattialämmityksistä annetaan yksikköhinta. Urakassa ei ole lattialämmityksiä nykyisiin asuntoihin, uusiin asuntoihin on. Asennetaan pesulan kojeille esitetyt ryhmäjohdot liitäntäjohtoineen. Ennen asennusta on kojeiden liitäntätiedot tarkistettava laiteluettelosta. Pesulan rahastimelle on esitetty asennettavaksi vain johdotusvaraukset. Pesulan poistopuhaltimelle asennetaan IU:n hankinnassa oleva muuntaja säädin Wallox jakokeskuksen viereen jonka kautta säädetään pienempi nopeus. Esitetty ajastin sekä tarvittava turvakytkin koneelle sähköurakassa. Johdotus nykyistä sähkönousukuilua myöten vesikatolle. Rakennuksen uudet maadoitusjärjestelmät asennetaan ST-kortin ja maadoituskaavion mukaisesti. 45 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä tarvikkeet 451 Johdot Rakennukseen asennetaan piirustuksessa esitetyt valaisin-, kytkin- ja pistorasiapisteet. Osa nykyisistä putkitus / rasioinneista / johdotuksista jää käyttöön (npmerkintä). 452 Asuinhuoneistojen sisäpuoliset asennukset Nykyisiin asuinhuoneistoihin (28kpl) asennetaan: - kylpyhuoneeseen uusi pyykinpesukonepistorasia ja kuivaimen pistorasia roiloamalla putkitus johdotukselle kylpyhuoneen alueella ja pintaasennus kylpyhuoneen ulkopuolisessa tilassa ryhmäkeskukselle asti - nykyisen seinävalaistuksen purkaminen ja uuden putkituksen johdotuksen asennus uudelle peilikaapille - kattojakorasian asennus ja siihen yhden uuden uppovalaisimen asennus

16 16 - uuden lattialämmityksen johdotuksien ja termostaatin asennus roiloamalla seinään (nykyisissä asunnoissa erillishintaisena ei urakassa) - uuden 5-kytkimen asennus tarvittaessa roiloten seinään - keittiön uuden liesijohdon asennus liitäntäjohtoineen valmiiksi kytkettynä - keittiön astianpesukoneen pistorasian asennus - keittiön ja WC:n nykyisten asennusten irroitus ja takaisin asennus tarvittavassa laajuudessa putkilinjojen muutosten vuoksi Mallihuoneistopiirustuksissa on esitetty mallihuoneistojen ryhmäjohtoasennukset jonka mukaan lasketaan tehtäväksi kaikkiin nykyisiin asuinhuoneistoihin. Urakoitsija osallistuu huoneistokatselmuksiin: - esitetään muutostyöt osakkaalle - sovitaan johdotusreitit ja siirrettävät huonekalut - sovitaan pisteiden paikat - sovitaan mahdolliset lisäpisteet Huoneistokatselmuksesta laaditaan käsivaraisesti piirretty huoneistokohtainen A4 kokoinen pohjapiirustus jossa esitetään sovitut asennukset ja siirrot. Kopio huoneeseen, valvojalle ja urakoitsijalle. Piirustuksissa esitetty johtotie asunnoissa on valkoinen rakennusaineinen kotelo jossa on johdotustila esitetyille johdoille. Sama kotelo vaaka ja pystyosuuksille. Uusiin asuinhuoneistoihin (2kpl) asennetaan: - kaikki esitetyt johdotukset, rasioinnit ja kalusteet - kalusteisiin liittyvät asennukset on tarkistettava kalustopiirustuksista ennen putkitusta - teleasennukset asennetaan käyttökuntoon ristikytkentäjohdoin - rasiointi ja putkitusvaraus ovipuhelimille 453 Tarvikkeet Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoituksessa noudatetaan kortin ST ohjeita, mikäli ei ole toisin mainittu. Pinta-asennuksessa käytetään muovivaippakaapelia ja muovivaippajohtovarusteita. Kiinnikkeinä käytetään tukevia muovikiinnikkeitä, polttomaalattuja tai muovitettuja ruostumattomia metallikiinnikkeitä ja ruostesuojattuja ruuveja. Kolmen tai useamman kaapelin kulkiessa rinnakkain käytetään kiinnitykseen rivikiinnikkeitä, joiden aluskiskoihin jätetään n. 30 % jälkiasennusvara, kuitenkin vähintään kolmelle kaapelille. Kaikki asennuskalusteet koko talossa Strömforss Renova valkoinen sarjaa. Jos jokin rasiayhdistelmä esitetyistä ei ole saatavilla on yhdistelmää mukautettava niin että saadaan samat liitännät.

17 17 Ullakolla ja kellaritiloissa asennustarvikkeet tulee olla roiskevesitiivistä rakennetta. 5 Valaisimet 51 Vakiovalaisimet 6 Telejärjestelmät 61 Puhelinjärjestelmä 62 Antennijärjestelmä Rakennuksiin asennetaan piirustuksissa merkittyihin paikkoihin valaisinluettelossa esitetyt valaisimet lamppuineen. Valaisimet hankitaan ja asennetaan ST-kortin mukaisesti. Valaisimiin asennetaan valaisinluettelon mukaiset lamput. Rakennuksen nykyinen puhelintalojakamo puretaan ja puhelintalojohto liitetään yleiskaapeloinnin pääjakamoon joka asennetaan samaan tilaan. Rakennukseen asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä kts. työselityksen kohta 64. Asuinhuoneistojen vanhat puhelinpisteet liitetään yleiskaapelointijärjestelmän huoneistojakamoon lähimmältä puhelinpisteeltä pintajohdotuksena MHS3*2*0,5. Pintajohdotus asuinhuoneissa katon rajaan esitetyssä rakennusaineisessa kotelossa ja muualla jalkalistan päällä sähkölistassa ja oviaukoissa messinkilistalla suojaten. Puhelinsisäverkko rakennetaan Telehallintokeskuksen määräysten ja kirjan Kiinteistöjen puhelinverkot ja järjestelmät mukaisesti. Puhelinurakoitsija tulee olla Telehallintokeskuksen valtuuttama urakoitsija. Rakennukseen asennetaan uusi antennijärjestelmä. Asennus suoritetaan STkortin mukaisesti. Antennijärjestelmän rakentaminen sisältyy kokonaisurakkaan. Rakennus on liitetty (HTV) verkkoon Welho:n kaapelilla. 621 Verkosto Järjestelmien periaatepiirustukset on esitetty piirustuksessa. Johtoteinä käytetään putkituksia huoneistoihin, nousukuiluja sekä kaapelihyllyjä. Uusi antennijärjestelmä kattaa seuraavat antenni- ja vastaanottolaitteet, joilla vastaanotetaan seuraavat kanavat: radio YLE:n ULA-verkot paikallisradioita

18 18 televisio TV 1, TV 2, TV 3, Nelonen, STV4, Espoo Digi 64 Yleiskaapelointijärjestelmä Lisäksi järjestelmä on laajakaistainen niin, että sillä voidaan tarvittaessa myöhemmin lisätä ULA- ja TV-kanavia. Antennijärjestelmä toteutetaan SFSkäsikirja 35 kolmannen painoksen ohjeiden mukaisesti. Vahvistimien lähtötasot asetetaan laitevalmistajien antamien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän laitteet tulee olla kaapeli-tv käyttöön hyväksyttyjä ja laitteet tulee hyväksyttää tilaajalla. Kaikkien vahvistimien tulo- ja lähtötasot, kaikkien antennirasioiden vaimennus, E 2 ja E 69 kanavilla. Antennijärjestelmien toteuttamistapa on ns. tähtiverkko. Haaroitukset suoritetaan monihaaroittimissa ja ne asennetaan vahvistinkoteloon. Huoneistoihin asennetaan esitetyt uudet antennihaaroittimet avoimenkaapeloinnin huoneistojakamoon. Antennirasiat asennetaan nykyisiin paikkoihin, ja vanhat puretaan. Antennipistorasioiden tulee järjestelmään soveltuvan ja perusvaimennuksen omaavia. Pintajohdotus asuinhuoneissa katon rajaan esitetyssä rakennusaineisessa kotelossa ja muualla jalkalistan päällä sähkölistassa ja oviaukoissa messinkilistalla suojaten. Ennen pistorasian asennusta on sijoituspaikka sovittava huoneiston asukkaan kanssa. Asennuksen tulee olla UHF-kelpoinen taajuusalueilla ja MHz sekä täyttää Telehallintokeskuksen määräyksen THK 21B/97 M, standardin SFS 5732 ja Suomen Kaapelitelevisioliiton julkaisussa Kaapeli-tv-opas suunnittelijoille esitetyt arvot. Antenniurakoitsija määrittelee haaroitus- ja pistorasialaitteet sekä tarkastaa johdotuksen urakkalaskentavaiheessa. Jokaiseen huoneistoon on hankittava standardien mukainen vastaanottimen antenniliitäntäjohto 4m vastaanottimeen sopivine pistokkeineen. Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle tarkastus- ja mittauspöytäkirja ja asennuksia vastaava antennikaavio Kaapelointi tehdään suojaamaton kategoria 6 (luokka E) mukaisilla kaapeleilla ja tarvikkeilla. Asennuksissa noudatettava Viestintäviraston määräystä 25E/2008M ( ).

19 19 Katso yleiskaapelointikaavio jossa esitetty kaapelointi (optinen ja parikaapeli). Sähköurakkaan sisältyy huoneistoihin asennettavat kotijakamot ja kellariin asennettava jakamo varustettuna piirustuksissa ja kaavioissa esitetyillä laitteilla. Kotijakamoiden tulee olla metallirakenteisia kokonaan ja valkoiseksi maalattuja niin että värisävy on sama kuin uudessa ryhmäkeskuksessa. Kotijakamot saman valmistajan kuin jakokeskukset: Urho Oy Helsinki. Uusien asuntojen kotijakamot uppoasennettavina. Yksi ilman aktiivilaitteita oleva yhteys kytketään talojakamoon ja tämä rasia merkitään numerolla 1. Esitetyt lämmönjakohuoneen, hissikonehuoneen ja sähköpääkeskuksen ym 2RJ45 rasiat tulee olla luokan E mukainen. Teleurakoitsijan on laadittava tarkastusasiakirja jossa ilmenee määräysten 25E/2008M ja vaatimusten täyttyminen. Urakkaan kuuluu jakamoiden varustaminen liittimin, rasioiden hankinta ja asennus, verkoston kytkennät, verkoston mittaus, rasioiden ja liittimien merkinnät. Urakoitsija hankkii kaikki jakamoihin puhelinkäyttöön tarvittavat välikaapeloinnit liittimineen ja kytkentöineen. Urakoitsija esittää laitteiston kokoonpanopiirustuksen rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen laitetoimitusta. Asennuksessa noudatetaan kaapeli- ja liitinvalmistajan sekä kaapelointijärjestelmän asennusohjeita. Urakoitsija toimittaa yleiskaapelointijärjestelmää koskevan suunnitelman valtuutetun teleurakoitsijan tarkastettavaksi 1 kk ennen johtoteiden ja kaapelointien asentamista. Valtuutettu teleurakoitsija tarkistaa rakennetun yleiskaapelointijärjestelmän määräystenmukaisuuden ja varustaa tarkistuspöytäkirjan allekirjoituksellaan. Yleiskaapelointijärjestelmän asennuksen saa suorittaa vain Telehallintokeskuksen valtuuttama teleurakoitsija. Siellä missä telekaapeleille on varattu omat kaapelihyllyt, kaapelit on asennettava omille johtoteille. Yhteisillä kaapelihyllyillä johdot on sijoitettava mahdollisimman kauas vahvavirtajohdoista sekä johtokanavissa omiin tiloihinsa. Kytkentätöissä on käytettävä ammattitaitoista teleasentajaa, joka hallitsee kyseisen verkon asennuksen.

20 20 Jakamotiloissa kaapelit tulee sitoa siisteiksi nipuiksi laitekaapin sivulle siten, että kääntyvät ristikytkentäpaneelit ovat kaapissa avattavissa myöhemminkin. Vedonpoistossa tulee noudattaa laite- ja kaapelivalmistajien ohjeita. Merkintätunnuksina kerrosjakamoissa ja yleiskaapeloinnin liitäntärasioissa käytetään tunnuksia, jotka muodostetaan seuraavasti: jakamon tunnus / paneelitunnus / kytkentäpaikan numero paneelissa. Mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy psta Teuvo Vilén SÄHKÖTÖIHIN LIITTYVÄT RAKENNUSTEKNISET TYÖT LIITE NRO 1 Rakennusurakoitsijalle kuuluu kaikki tästä työstä aiheutuvat sähköurakoitsijan tarvitsemat rakennusteknilliset aputyöt mm: tarvittavien johtojen, putkien, hyllyjen ja rasioiden yms. laitteiden läpimenot, piikkaukset ja paikkaukset sähköurakoitsijan ohjeiden mukaisesti kaikkien vanhojen putkien ja ryhmäjohtojen, purkujätteiden poiskuljetus urakoitsija on velvollinen suojaamaan ne rakennusosat, joita ei käsitellä tämän urakan yhteydessä mutta ovat vaarassa rikkoontua tai tahriintua työn aikana

21 alalaskettuihin kattoihin upotusaukkojen ja asennusalustojen tekeminen valaisimille, keskuksille ja jakorasioille kaikkiin vanhoihin asuinhuoneistoihin tehdään valkoiseksi maalattu rakennusaineinen kotelo sähköjohdoille (vaaka ja pystylinjaan) ryhmäkeskukselta kylpy- tai wc- tiloihin uusien asuntojen kattoihin johdotustilan tekeminen levyttämällä kattopinnat kts rakennesuunnitelmat pesutuvan ja siihen liittyvän kuivaushuoneen lasketus katon tekeminen upposähköjohdoille kaikkien läpimenojen paikkaukset paloalueiden välillä johtonippujen tiivistämiseen sopivalla palomassalla huoneiston puoleisten läpimenojen sekä vanhojen sulaketaulujen kiinnitysjälkien ym. lohkeamien paikkaus ja tasoitus sekä maalaus valkoisella maalilla (sävy sovitaan paikanpäällä) nykyisten ryhmäkeskuksien poiskuljetus sähköurakoitsijan purettua keskukset uusien asuntojen (C29 ja C30) kaikkien esitettyjen putkitusten roiloukset seiniin niin että uppoasennus tehdään putkittaen ja rasioiden vanhojen asuntojen kylpyhuoneiden ja wc tilojen uppoasennusten roiloukset ja paikkaukset 21

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX.

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot