VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA"

Transkriptio

1 VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAMK Olipa kerran korkeakoulu, jolla oli kahdet kasvot. Viralliset kasvot, jotka kertoivat perinteistä ja luottamuksesta sekä eloisat kasvot, joilla oli aina pilke silmäkulmassa. Kahden kasvon loukku aiheutti kuitenkin sen, ettei kukaan koskaan nähnyt korkeakoulua omana itsenään jokainen vastaantulija sai aina vain vilauksen totuudesta. Iloisten värien kirjo kertoo VAMKin yksilöistä, opettajista ja opiskelijoista, jotka kätkeytyvät korkeakoulun kasvojen taakse. Oli aika muuttua. Korkeakoulu asetti molemmat kasvot eteensä ja alkoi hienovaraisesti rakentaa niistä uutta ilmettä. Askel kerrallaan tutuista muodoista, kulmista ja mitoista muodostui kokonaisuus, jossa kaikkea oli sopivassa suhteessa aivan kuten korkeakoulun arjessakin. Monia kieliä puhuvat huulet, uutta tietoa keräävät korvat, maailmaa avartavat silmät ja tulevaisuuden tuoksuja tunteva nenä. Uusi ilme pyrki ylös, ulos, maailmaan, mutta huolella rakennetun pohjan ansiosta kaikki uudet tuulet eivät päässeet viemään sitä mennessään. Kun korkeakoulu katsoi peiliin, uusi ilme oli ystävällinen ja lempeä. Persoonalliset pyöristykset olivat kuin hymykuoppia, kun taas selkeät kulmat viestivät määrätietoisuudesta. Iloisten värien kirjo kertoi kaikista niistä yksilöistä, opettajista ja opiskelijoista, jotka kätkeytyivät korkeakoulun kasvojen taakse. Nyt kaikki vivahteet energinen oranssi, pirteä pinkki, säntillinen sininen, periksiantamaton purppura ja ajaton musta olivat kuin kasvon lihakset, jotka toivat yhteisvoimin hymyn korkeakoulun huulille. Kuka minä olen? korkeakoulu kysyi uudelta peilikuvaltaan. Vastaus kuului: VAMK. Suuntaa näyttävä korkeakoulu, joka rakentaa innostavan ja kansainvälisen ympäristön yhteiselle, energiselle tulevaisuudelle. 2

3

4 ENERGISTÄ OSAAMISTA Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on osakeyhtiömuotoinen korkeakoulu. Vahvuuksiamme ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa teemme kiinteää yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa. VAMKin 12 päiväopintoina toteutettavasta koulutuksesta valmistuu työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja suomen ja englannin kielellä. Monimuoto-opintoina tarjotaan useita amk- ja ylempään amk-tutkintoon johtavia tutkintoja sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. VAMK myös tuottaa ja tarjoaa monialaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita alueen työelämälle. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoillemme hyvät työllistymisnäkymät. Alueemme työllisyys on jatkuvasti Suomen huippua. 4

5 Tavoitteemme on olla energinen, vetovoimainen ja kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusyhteisö, joka toimii läheisessä ammatillisessa käytännön vuorovaikutuksessa alueen työelämän kanssa tukien alueensa menestystä. 5

6 AJANTASAISTA OSAAMISTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Muuttuva ja kansainvälistyvä työelämä asettaa uusia haasteita ammatilliselle korkeakoulutukselle ja ammattitaitovaatimuksille. Vastaamme tulevaisuuden osaamisvaateisiin kehittämällä laadukasta opetusta sekä moderneja opetusmenetelmiä. Koko opintopolun kattava osaamislähtöinen opetussuunnitelmamme kokoaa opetuksen työelämälähtöisiksi, yleissivistävien ja ammatillisten aineiden kokonaisuuksiksi. Näin varmistetaan, että opiskelija omaksuu alansa tiedot ja taidot ja osaa soveltaa niitä työtehtävissä. Osaamiskokonaisuuksia suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opettajatiimit yhdessä työnantajien kanssa. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia työelämän vaatimuksiin soveltuvia menetelmiä, kuten projektioppimista ja ongelmanratkaisua yksilöllisesti ja ryhmissä. Joustavaa monimuoto-opiskelua Työelämää kuunnellen Tekniikan ja liiketalouden monimuoto-opiskelijat suorittavat samansisältöisiä perusopintoja 60 opintopisteen verran. Tekniikan opiskelijat voivat lisäksi halutessaan syventää liiketalouden osaamistaan, ja vastaavasti liiketaloutta opiskelevat voivat valita energiatekniikkaan liittyviä opintoja. Yhteisopinnot on suunniteltu Vaasan seudun energia-alan yritysten tarpeet huomioiden. VAMKin tarjoama monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun työn ohella tai toiselta paikkakunnalta. Tätä tuemme erityisesti panostamalla henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja oppimisen ohjaukseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen sekä virtuaaliopintoihin. 6

7 Kansainvälisyyttä ja työelämäyhteistyötä korostava VAMKin strategia vastaa seudun energiakeskittymän tarpeisiin. 7

8 KÄYTÄNNÖN KAUTTA OIVALLUKSEEN Kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup palvelee Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa. Työharjoittelu sisältyy amk-tutkintoon ja on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelusta hyötyvät kaikki: opiskelija omaksuu ammattialansa työtehtäviä, VAMK saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa. Kansainvälisessä projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista. Tärkeässä osassa on yhteistyön lisääminen Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten kanssa ja sitä kautta projektiosaajien valmentaminen työelämän tarpeisiin. Yritysklinikka koordinoi opettajien ohjaamia opiskelijaprojekteja alueen työelämälle. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja uuden osaamisen lisäksi kertyy arvokkaita työelämäkontakteja sekä kehittämisnäkökulmaa. Tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa takaa sen, että voimme kouluttaa osaajia työelämän jatkuvasti kehittyviin vaatimuksiin. 8

9 9

10 Kuvat: Mikko Itämö 10 Ulkomaan projektiharjoittelu kartuttaa kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

11 IMUA INSINÖÖREILLE VAMKin insinöörikoulutus antaa kansainväliset valmiudet ja ammattitaidon, jolla varmistetaan huomisen hyvinvointia edistyksellisen tekniikan keinoin. Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävin osa Suomen, ja koko Pohjoismaiden, energiateknologian osaamisesta ja viennin vetureista alihankkijoineen. Vahvasti kasvava, Euroopassakin tunnustettu keskittymä tarjoaa ainutlaatuisia yhteistyön mahdollisuuksia koulutuksen ja työelämän kesken sekä Suomen parasta työllisyyttä insinööreille. Vahvalla kokemuksella Painotamme kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen perustuvaa suunnittelua, valmistusta ja ylläpitoa. Energiatekniikka on mukana kaikissa koulutuksissamme, ja keskitymme erityisesti projektilähtöiseen oppimiseen. Kansainvälisyys tuodaan osaksi opintoja kaikkiin koulutuksiimme sisältyvällä englanninkielisellä myynnin ja projektijohtamisen opintokokonaisuudella. Lisäksi insinööriopiskelijoillamme on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä ulkomaille yritysten vientiprojekteihin. Osaamista voi täydentää myös VAMKin kansainvälisen liiketoiminnan opinnoilla, joissa valmennetaan asiantuntijoita teknisten tuotteiden tai järjestelmien myyntityöhön. Kehitämme koulutuksiamme yrityksiltä saamamme palautteen perusteella. Tiiviin yritysyhteistyön ansiosta myös opiskelijat pääsevät mukaan työelämälle tehtäviin aitoihin projekteihin. Huipputekniikkaa merikampuksella Suomen suurimpiin kuuluva tekniikan kampus muodostuu VAMKin, Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulu Novian tekniikan yksiköistä. Tarkoituksena on koota energia-alan osaaminen yhteisiä opetusresursseja hyödyntäväksi huippuyksiköksi. Tätä tavoitetta tukee erityisesti korkeakoulujen yhteinen opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, joka palvelee niin opetusta kuin alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. TEKNIIKKA Henkilöstö 70, opiskelijat 1360 Energia- ja ympäristötekniikan kansainvälisten projektien osaamista Energia- ja ympäristötekniikka (insinööri, AMK) Energia-alan koneiden ja laitteiden 3D-suunnittelua, robottiautomaatiota ja järjestelmien projektointia Konetekniikka (insinööri, AMK) Sähköenergian jakelua, teollisuuden sähköenergiajärjestelmiä ja automaatiota Sähkötekniikka (insinööri, AMK) Energiateollisuuden ICT:n, ohjelmistotekniikan ja sulautettujen järjestelmien suunnittelua Tietotekniikka (insinööri, AMK) Information Technology (Bachelor of Engineering) Energiatehokasta rakentamista Rakennustekniikka (insinööri, AMK) Rakentaminen (insinööri, ylempi AMK) 11

12 Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme. 12

13 TÄHTÄIMESSÄ KANSAINVÄLINEN URA Liiketalouden yksiköstä valmistuu tradenomeja kansainvälisen elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviin. Kielitaitoisilla tradenomeillamme on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Kehitämme koulutusta alueelliset lähtökohdat huomioiden. Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jonka vientipainotteinen liike-elämä on huomioitu vahvasti tradenomiopinnoissa. Monikulttuurinen opiskeluympäristömme, johon vaihto-opiskelijat sekä ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat tuovat oman mausteensa, valmentaa jo opiskeluaikana kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelijoillamme on vaihto-opiskelun lisäksi mahdollisuus suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Sekä kotimaassa että ulkomailla hankittu osaaminen mahdollistaa sen, että opiskelijalla on tarvittavat taidot suomen ja englannin kielillä työskentelyyn. Opintoihin sisältyy työelämän käytännön ongelmatilanteiden ratkomista tehtävien ja projektitöiden avulla, joita toteutetaan opettajan tuella. Tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa on kiinteä osa opintoja; siitä hyötyvät niin elinkeinoelämä kuin opiskelijakin. LIIKETALOUS Henkilöstö 44, opiskelijat 1190 Kansainvälistä kauppaa, markkinointia, taloushallintoa, oikeushallintoa ja matkailua Liiketalous (tradenomi, AMK) International Business (Bachelor of Business Administration) Liiketoimintaosaaminen (tradenomi, ylempi AMK) Web- ja mobiilipalveluiden rakentamista sekä web- ja digitaalista sisällöntuotantoa Tietojenkäsittely (tradenomi, AMK) 13

14 14 Vaasan seutu tarjoaa erinomaiset lähtökohdat monikulttuurisessa ja kaksikielisessä ympäristössä työskentelyyn.

15 HYVINVOINTIA ARKEEN VAMKin sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valmistuu yhteistyökykyisiä, ammatti- ja kielitaitoisia asiantuntijoita. He työllistyvät hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tehtäviin julkisten organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen palvelukseen. Laajoissa ja käytännönläheisissä tutkinnoissa huomioidaan erityisesti Vaasan seudun kaksikielinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö. Opiskelussa käytetään uusia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia sekä digitaalista tarinankerrontaa. Vaasan seudulla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet myös työn ohessa oppimiseen. Laajassa työharjoittelussa omaksutaan erilaisia arvoja ymmärtävä ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa koulutusta sekä soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tulevaisuudessa VAMKin ja ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian tarjoama sosiaali- ja terveysalan koulutus keskittyy Palosaaren korkeakoulukampukselle, jonne rakennettavat yhteiset, modernit tilat mahdollistavat opiskelun vuorovaikutteisesti ja kaksikielisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALA Henkilöstö 36, opiskelijat 750 Sairaanhoitajakoulutus (sairaanhoitaja, AMK) Terveydenhoitajakoulutus (terveydenhoitaja, AMK) Sosionomikoulutus (sosionomi, AMK) Johtaminen (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/ sosionomi, ylempi AMK) 15

16 KANSAINVÄLINEN KAUTTAALTAAN Kansainvälisyys on kiinteä osa kaikkea toimintaamme. Koulutamme kotimaisille ja globaaleille työmarkkinoille asiantuntijoita, joilla on kansainvälistä osaamista. Kaikilla koulutusaloilla korostetaan valmiuksia toimia moniarvoisessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. Tuemme sekä opiskelijoidemme että henkilöstömme liikkuvuutta. Henkilöstön kansainväliset kokemukset ja yhteydet parantavat tutkimuksen ja opetuksen laatua sekä edistävät opiskelijoiden kansainvälistymistä. VAMKin kahden englanninkielisen koulutuksen ja ulkomailta tulevien opiskelijoiden ansiosta ilmapiiri on aidosti kansainvälinen. Kotikansainvälistymisen mahdollistavat myös kansainväliset opinnot, ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat yhteistyökorkeakouluista sekä kansainväliset tapahtumat ja hankkeet. Maailmalla verkostoitunut Kehitämme ja toteutamme yhteistutkintoja yhdessä partnerikorkeakoulujemme kanssa. Kansainvälisissä suhteissa panostamme EU-alueeseen, ja koulutusvientiä suuntaamme erityisesti Balkanin alueelle, Kiinaan ja Länsi-Afrikkaan. VAMKille on myönnetty ECTS-tunnus, joka on todistus korkeakoulusta avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 16 Laadukkaasta koulutuksesta kertova ECTS-tunnus on henkilöstömme pitkäaikaisen yhteistyön tulos.

17 17

18 YHTEISTYÖSSÄ ALUEEN EDUKSI Panostamme vahvasti paikalliseen ja alueelliseen osaamisen jakamiseen ja yhteistyöhön. Työelämään pidämme tiivistä yhteyttä muun muassa tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, koulutusten kehittämisessä sekä harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden kartoittamisessa. Yhteistyö hyödyttää niin työelämän kuin ammattikorkeakoulun kehitystä ja edistää opiskelijoidemme työllistymistä. Vaasan yliopisto on strateginen kumppanimme. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisesti tila- ja turvallisuusasioissa, tietojärjestelmäpalveluissa, opiskelijarekrytoinnissa, avoimessa korkeakouluopetuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Yrkeshögskolan Novian kanssa olemme solmineet sopimuksen koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on vahvistaa kaksi- ja monikielistä oppimisympäristöämme sekä ammattikorkeakoulujemme kilpailukykyä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vaasan korkeakoulukonsortio on kuuden korkeakoulun yhteisö, joka on kansainvälisesti arvostettu, yhteiskuntaan ja kulttuuriin vahvasti vaikuttava, innovatiivinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä strategisessa suunnittelussa, koulutuksen painopisteiden selkeyttämisessä sekä useissa tukipalveluissa. Lähtökohtana on, että kumpikin korkeakoulu palvelee profiilinsa mukaisesti alueensa elinkeinorakenteen omaleimaisia tarpeita. Vaasan ammattiopiston kanssa edistämme sujuvaa opintopolkua ammatillista väylää tuleville opiskelijoille. Heille tarjotaan selkeät hyväksilukemisen käytännöt aiemmista opinnoista sekä valmentavia opintoja. 18 Luomme ja ylläpidämme yhteyksiä työelämään ja sidosryhmiin konkreettisten hankkeiden, sopimusten ja toteutusten kautta.

19 19

20 TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ TUTKIMUSTA, KEHITYSTÄ JA INNOVOINTIA VAMK tarjoaa työelämälle yhteistyötä: opiskelijatoimeksiantoja, asiantuntijapalveluita sekä hankekumppanuutta. Osaamisemme vahvuus on laaja-alainen asiantuntijuus sekä hyvä paikallisen elinkeinoelämän tuntemus. Toiminnassa hyödynnämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Opiskelijamme toteuttavat opettajan ohjauksessa toimeksiantoja alueen työelämälle. Toimintaa koordinoi Yritysklinikka, joka välittää yrityksiltä tai muilta organisaatioilta tulevat yhteistyöaloitteet eteenpäin. Opettajamme toteuttavat yrityksille asiantuntijapalveluita, jotka räätälöimme asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiantuntijapalveluiden toteutuksessa on lisäksi käytössä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian moderni laiteympäristö sekä ammattitaitoiset laboratorioinsinöörimme. Ketteryyttä innovaatioihin Muotoilukeskus Muova on VAMKin yhteydessä toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Muovan missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Opetukseen integroituja kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita teemme kaikilla toimialoilla. VAMK etsii jatkuvasti hankekumppaneita työelämästä Vaasan seudun yhteiseen kehitystyöhön. 20 Osana VAMKia toimiva Muotoilukeskus Muova hallitsee markkinalähtöisen muotoilun ja luovan osaamisen.

21 21

22 MITATTAVASTI LAADUKAS Tavoitteemme on avoin, rakentava ja vuorovaikutuksellinen laatukulttuuri ja toiminnan jatkuva parantaminen. Laadukasta lopputulosta tukee vuoropuhelu työelämän ja sidosryhmien sekä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Myös opiskelijat osallistuvat aktiivisesti toimintamme kehittämiseen antamalla palautetta, valitsemalla omat edustajansa työryhmiin ja johtoryhmään sekä toimimalla opettajiemme kanssa sisäisinä auditoijina. Toimimme kiinteässä yhteistyössä opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Toiminnan laatua mittaamme säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla, johdon katselmuksissa ja itsearvioinneilla. Tulokset konkretisoituvat yksiköiden toimintasuunnitelmissa ja koko ammattikorkeakoulumme yhteisessä laatuohjelmassa. Toimintajärjestelmä prosessikuvauksineen on helposti henkilöstömme ja opiskelijoidemme saatavilla. Laatujärjestelmämme läpäisi kansallisen arvioinnin vuonna Vuoden 2014 lopussa VAMK osallistui kansainväliseen auditointiin, jolla on suuri merkitys koko VAMKin toiminnan kehittämisessä. Panostamme opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaniemme tyytyväisyyteen, toimintaympäristömme muutosten ennakointiin sekä osaamisen kehittämiseen tulevaisuussuuntautuneena korkeakouluna. 22

23 23

24 24

25 POHJOISMAIDEN ENERGISIN SEUTU Vaasan seudulla on Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä Energy- Vaasa, josta löytyy osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan erityisesti maailmanlaajuisiin energiahaasteisiin. Keskittymän kasvavat yritykset tarvitsevat jatkuvasti uusia insinöörejä. Kysyntää riittää myös muiden alojen osaajille. Taloutemme on vahva, kiitos Pohjoismaiden suurimman energiateknologian yritysten keskittymän. Keskittymän 140 yritystä vievät tuotteita ja ratkaisuja kaikkialle maailmaan ja kotiuttavat merkittävän osan maailmalla tehtävistä energiainvestoinneista Suomeen. EnergyVaasa vastaa kolmanneksesta koko Suomen energiateknologiaviennistä ja työllistää neljänneksen koko alan työvoimasta. Erityisinä vahvuuksina ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat sekä hajautettu energian tuotanto, jakelu ja käyttö. Seudun energiateknologian yritysten panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on Suomen suurimpia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki: vaasalaisia tuotteita ja palveluja käytetään kaikkialla maailmassa. Maailman parhaan maan parhaimpia seutuja Vaasan seutu ja sen ihmiset ovat energisiä ja elinvoimaisia. Työllisyytemme on jatkuvasti Suomen huippua, elämme pisimpään koko maassa, meillä on korkea tulotaso, olemme korkeasti koulutettuja ja seutumme on yksi Suomen kansainvälisimpiä. Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa Unescon maailman luonnonperintökohde. Ainutlaatuinen luonto antaa voimaa kehittää muun muassa entistä parempia ratkaisuja energian tuotantoon ja säästämiseen. Vaasa Suomen aurinkoisin kaupunki Vaasa on kasvava, yli asukkaan talouden ja kulttuurin keskus länsirannikolla. Kuuden korkeakouluyksikön opiskelijaa tekevät Vaasasta yhden Suomen tärkeimmistä korkeakoulukaupungeista. 25

26 VAMKin uudet, upeat tilat valmistuvat Palosaaren merikampukselle vuoteen 2017 mennessä. 26

27 VAMK PÄHKINÄN- KUORESSA VAMK aloitti toimintansa vuonna 1996 ja muuttui osakeyhtiöksi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab:n osakkaita ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä. KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄ joista monimuoto-opiskelijoita 600 KESKIMÄÄRÄINEN OPISKELUAIKA Päiväopiskelijat Monimuoto-opiskelijat SUORITETTUJA TUTKINTOJA TKI-TOIMINNASSA SUORITETUT OPINTOPISTEET HANKKEISTETUT OPINNÄYTETYÖT 4,2 vuotta 4,6 vuotta ENSISIJAISET HAKIJAT / ALOITUSPAIKKA Päiväopiskelijat 2,32 Monimuoto-opiskelijat 3,05 Vieraskielinen koulutus 8, % HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 220 Opetushenkilöstö 134 Muu henkilöstö 86 KANSAINVÄLISYYS OPISKELIJAT Lähtevät vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat 180 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat 350 Saapuvat vaihto-opiskelijat 80 OPETTAJAT JA ASIANTUNTIJAT Lähtevät 90 Saapuvat 30 27

28 Asemakatu Palosaarentie Brändöv. PALOSAAREN KAMPUS TRITONIA TECHNOBOTHNIA Wolffintie wolffskavägen Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden Raastuvankatu Rådhusgatan Koulukatu Skolhusgatan Kauppapuistikko TORI Handelsespl. VAASA Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden Vaasanpuistikko Vasaesplanaden Ratakatu Rauhankatu KESKUSTAN KAMPUS Vaasan ammattikorkeakoulu Wolffintie VAASA Puh (vaihde) VAMK.FI facebook.com/vamkyourself youtube.com/vamkyourself pinterest.com/vamkyourself instagram.com/vamkyourself (#VAMK LinkedIn: Vaasan ammattikorkeakoulu VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VASA YRKESHÖGSKOLA

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 Luokallani ei ole ketään, joka ei olisi saanut työpaikkaa molempina kesinä. VAMK YOURSELF TO WORK 5 ENERGINEN TULEVAISUUS 6 11 Mahtavaa, että sain aloittaa työnjohdon harjoittelun

Lisätiedot

Löydä itsesi HAMKissa

Löydä itsesi HAMKissa HAMKIN KOULUTUSTARJONTA 2014 Löydä itsesi HAMKissa Kun ihminen miettii uuden opiskelun aloitusta, mielessä risteilevät monenlaiset ajatukset: Mikä ala sopisi juuri minulle? Millaisia työmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Ihmisen kannalta maapallo on

Ihmisen kannalta maapallo on Pääkirjoitus Ihmisen kannalta maapallo on vajaan sukupolven aikana kutistunut valtavasti. Käytössämme ovat internet, internet-puhelut, sähköpostit ja valtavat tietopankit kaikkialla ja lähes ilmaiseksi.

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Centria AMMATTIKORKEAKOULU. Hakijan opas 2013

Centria AMMATTIKORKEAKOULU. Hakijan opas 2013 Centria AMMATTIKORKEAKOULU Hakijan opas 2013 Uusi alku Centriasta? Haetko opiskelupaikkaa, josta valmistuminen avaa sinulle hyvät työllistymismahdollisuudet? Arvostatko laadukkaan opetuksen lisäksi sisältörikasta

Lisätiedot

Laurea. - Sinun korkeakoulusi. Laurea-ammattikorkeakoulu Strategia 2020

Laurea. - Sinun korkeakoulusi. Laurea-ammattikorkeakoulu Strategia 2020 Laurea - Sinun korkeakoulusi Laurea-ammattikorkeakoulu Strategia 2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Strategia 2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen 10.6.2015 hyväksymä Strategia 2020. Kuvat: Heidi-Hanna

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Merkittävimmät. Toimitusjohtajan. Tammikuu Metropolian opiskelijoiden. Helmikuu Tutkimuksen mukaan sidosryhmät

Vuosikertomus 2012. Merkittävimmät. Toimitusjohtajan. Tammikuu Metropolian opiskelijoiden. Helmikuu Tutkimuksen mukaan sidosryhmät Vuosikertomus 2012 11 Merkittävimmät t a p a ht u m a t 22 Toimitusjohtajan k at s a u s Tammikuu Metropolian opiskelijoiden dokumenttielokuvia oli esillä DocPointfestivaalilla Helmikuu Tutkimuksen mukaan

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot