VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA"

Transkriptio

1 VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAMK Olipa kerran korkeakoulu, jolla oli kahdet kasvot. Viralliset kasvot, jotka kertoivat perinteistä ja luottamuksesta sekä eloisat kasvot, joilla oli aina pilke silmäkulmassa. Kahden kasvon loukku aiheutti kuitenkin sen, ettei kukaan koskaan nähnyt korkeakoulua omana itsenään jokainen vastaantulija sai aina vain vilauksen totuudesta. Iloisten värien kirjo kertoo VAMKin yksilöistä, opettajista ja opiskelijoista, jotka kätkeytyvät korkeakoulun kasvojen taakse. Oli aika muuttua. Korkeakoulu asetti molemmat kasvot eteensä ja alkoi hienovaraisesti rakentaa niistä uutta ilmettä. Askel kerrallaan tutuista muodoista, kulmista ja mitoista muodostui kokonaisuus, jossa kaikkea oli sopivassa suhteessa aivan kuten korkeakoulun arjessakin. Monia kieliä puhuvat huulet, uutta tietoa keräävät korvat, maailmaa avartavat silmät ja tulevaisuuden tuoksuja tunteva nenä. Uusi ilme pyrki ylös, ulos, maailmaan, mutta huolella rakennetun pohjan ansiosta kaikki uudet tuulet eivät päässeet viemään sitä mennessään. Kun korkeakoulu katsoi peiliin, uusi ilme oli ystävällinen ja lempeä. Persoonalliset pyöristykset olivat kuin hymykuoppia, kun taas selkeät kulmat viestivät määrätietoisuudesta. Iloisten värien kirjo kertoi kaikista niistä yksilöistä, opettajista ja opiskelijoista, jotka kätkeytyivät korkeakoulun kasvojen taakse. Nyt kaikki vivahteet energinen oranssi, pirteä pinkki, säntillinen sininen, periksiantamaton purppura ja ajaton musta olivat kuin kasvon lihakset, jotka toivat yhteisvoimin hymyn korkeakoulun huulille. Kuka minä olen? korkeakoulu kysyi uudelta peilikuvaltaan. Vastaus kuului: VAMK. Suuntaa näyttävä korkeakoulu, joka rakentaa innostavan ja kansainvälisen ympäristön yhteiselle, energiselle tulevaisuudelle. 2

3

4 ENERGISTÄ OSAAMISTA Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on osakeyhtiömuotoinen korkeakoulu. Vahvuuksiamme ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa teemme kiinteää yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa. VAMKin 12 päiväopintoina toteutettavasta koulutuksesta valmistuu työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja suomen ja englannin kielellä. Monimuoto-opintoina tarjotaan useita amk- ja ylempään amk-tutkintoon johtavia tutkintoja sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. VAMK myös tuottaa ja tarjoaa monialaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita alueen työelämälle. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoillemme hyvät työllistymisnäkymät. Alueemme työllisyys on jatkuvasti Suomen huippua. 4

5 Tavoitteemme on olla energinen, vetovoimainen ja kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusyhteisö, joka toimii läheisessä ammatillisessa käytännön vuorovaikutuksessa alueen työelämän kanssa tukien alueensa menestystä. 5

6 AJANTASAISTA OSAAMISTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Muuttuva ja kansainvälistyvä työelämä asettaa uusia haasteita ammatilliselle korkeakoulutukselle ja ammattitaitovaatimuksille. Vastaamme tulevaisuuden osaamisvaateisiin kehittämällä laadukasta opetusta sekä moderneja opetusmenetelmiä. Koko opintopolun kattava osaamislähtöinen opetussuunnitelmamme kokoaa opetuksen työelämälähtöisiksi, yleissivistävien ja ammatillisten aineiden kokonaisuuksiksi. Näin varmistetaan, että opiskelija omaksuu alansa tiedot ja taidot ja osaa soveltaa niitä työtehtävissä. Osaamiskokonaisuuksia suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opettajatiimit yhdessä työnantajien kanssa. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia työelämän vaatimuksiin soveltuvia menetelmiä, kuten projektioppimista ja ongelmanratkaisua yksilöllisesti ja ryhmissä. Joustavaa monimuoto-opiskelua Työelämää kuunnellen Tekniikan ja liiketalouden monimuoto-opiskelijat suorittavat samansisältöisiä perusopintoja 60 opintopisteen verran. Tekniikan opiskelijat voivat lisäksi halutessaan syventää liiketalouden osaamistaan, ja vastaavasti liiketaloutta opiskelevat voivat valita energiatekniikkaan liittyviä opintoja. Yhteisopinnot on suunniteltu Vaasan seudun energia-alan yritysten tarpeet huomioiden. VAMKin tarjoama monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun työn ohella tai toiselta paikkakunnalta. Tätä tuemme erityisesti panostamalla henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja oppimisen ohjaukseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen sekä virtuaaliopintoihin. 6

7 Kansainvälisyyttä ja työelämäyhteistyötä korostava VAMKin strategia vastaa seudun energiakeskittymän tarpeisiin. 7

8 KÄYTÄNNÖN KAUTTA OIVALLUKSEEN Kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup palvelee Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa. Työharjoittelu sisältyy amk-tutkintoon ja on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelusta hyötyvät kaikki: opiskelija omaksuu ammattialansa työtehtäviä, VAMK saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa. Kansainvälisessä projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista. Tärkeässä osassa on yhteistyön lisääminen Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten kanssa ja sitä kautta projektiosaajien valmentaminen työelämän tarpeisiin. Yritysklinikka koordinoi opettajien ohjaamia opiskelijaprojekteja alueen työelämälle. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja uuden osaamisen lisäksi kertyy arvokkaita työelämäkontakteja sekä kehittämisnäkökulmaa. Tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa takaa sen, että voimme kouluttaa osaajia työelämän jatkuvasti kehittyviin vaatimuksiin. 8

9 9

10 Kuvat: Mikko Itämö 10 Ulkomaan projektiharjoittelu kartuttaa kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

11 IMUA INSINÖÖREILLE VAMKin insinöörikoulutus antaa kansainväliset valmiudet ja ammattitaidon, jolla varmistetaan huomisen hyvinvointia edistyksellisen tekniikan keinoin. Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävin osa Suomen, ja koko Pohjoismaiden, energiateknologian osaamisesta ja viennin vetureista alihankkijoineen. Vahvasti kasvava, Euroopassakin tunnustettu keskittymä tarjoaa ainutlaatuisia yhteistyön mahdollisuuksia koulutuksen ja työelämän kesken sekä Suomen parasta työllisyyttä insinööreille. Vahvalla kokemuksella Painotamme kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen perustuvaa suunnittelua, valmistusta ja ylläpitoa. Energiatekniikka on mukana kaikissa koulutuksissamme, ja keskitymme erityisesti projektilähtöiseen oppimiseen. Kansainvälisyys tuodaan osaksi opintoja kaikkiin koulutuksiimme sisältyvällä englanninkielisellä myynnin ja projektijohtamisen opintokokonaisuudella. Lisäksi insinööriopiskelijoillamme on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä ulkomaille yritysten vientiprojekteihin. Osaamista voi täydentää myös VAMKin kansainvälisen liiketoiminnan opinnoilla, joissa valmennetaan asiantuntijoita teknisten tuotteiden tai järjestelmien myyntityöhön. Kehitämme koulutuksiamme yrityksiltä saamamme palautteen perusteella. Tiiviin yritysyhteistyön ansiosta myös opiskelijat pääsevät mukaan työelämälle tehtäviin aitoihin projekteihin. Huipputekniikkaa merikampuksella Suomen suurimpiin kuuluva tekniikan kampus muodostuu VAMKin, Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulu Novian tekniikan yksiköistä. Tarkoituksena on koota energia-alan osaaminen yhteisiä opetusresursseja hyödyntäväksi huippuyksiköksi. Tätä tavoitetta tukee erityisesti korkeakoulujen yhteinen opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, joka palvelee niin opetusta kuin alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. TEKNIIKKA Henkilöstö 70, opiskelijat 1360 Energia- ja ympäristötekniikan kansainvälisten projektien osaamista Energia- ja ympäristötekniikka (insinööri, AMK) Energia-alan koneiden ja laitteiden 3D-suunnittelua, robottiautomaatiota ja järjestelmien projektointia Konetekniikka (insinööri, AMK) Sähköenergian jakelua, teollisuuden sähköenergiajärjestelmiä ja automaatiota Sähkötekniikka (insinööri, AMK) Energiateollisuuden ICT:n, ohjelmistotekniikan ja sulautettujen järjestelmien suunnittelua Tietotekniikka (insinööri, AMK) Information Technology (Bachelor of Engineering) Energiatehokasta rakentamista Rakennustekniikka (insinööri, AMK) Rakentaminen (insinööri, ylempi AMK) 11

12 Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme. 12

13 TÄHTÄIMESSÄ KANSAINVÄLINEN URA Liiketalouden yksiköstä valmistuu tradenomeja kansainvälisen elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviin. Kielitaitoisilla tradenomeillamme on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Kehitämme koulutusta alueelliset lähtökohdat huomioiden. Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jonka vientipainotteinen liike-elämä on huomioitu vahvasti tradenomiopinnoissa. Monikulttuurinen opiskeluympäristömme, johon vaihto-opiskelijat sekä ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat tuovat oman mausteensa, valmentaa jo opiskeluaikana kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelijoillamme on vaihto-opiskelun lisäksi mahdollisuus suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Sekä kotimaassa että ulkomailla hankittu osaaminen mahdollistaa sen, että opiskelijalla on tarvittavat taidot suomen ja englannin kielillä työskentelyyn. Opintoihin sisältyy työelämän käytännön ongelmatilanteiden ratkomista tehtävien ja projektitöiden avulla, joita toteutetaan opettajan tuella. Tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa on kiinteä osa opintoja; siitä hyötyvät niin elinkeinoelämä kuin opiskelijakin. LIIKETALOUS Henkilöstö 44, opiskelijat 1190 Kansainvälistä kauppaa, markkinointia, taloushallintoa, oikeushallintoa ja matkailua Liiketalous (tradenomi, AMK) International Business (Bachelor of Business Administration) Liiketoimintaosaaminen (tradenomi, ylempi AMK) Web- ja mobiilipalveluiden rakentamista sekä web- ja digitaalista sisällöntuotantoa Tietojenkäsittely (tradenomi, AMK) 13

14 14 Vaasan seutu tarjoaa erinomaiset lähtökohdat monikulttuurisessa ja kaksikielisessä ympäristössä työskentelyyn.

15 HYVINVOINTIA ARKEEN VAMKin sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valmistuu yhteistyökykyisiä, ammatti- ja kielitaitoisia asiantuntijoita. He työllistyvät hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tehtäviin julkisten organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen palvelukseen. Laajoissa ja käytännönläheisissä tutkinnoissa huomioidaan erityisesti Vaasan seudun kaksikielinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö. Opiskelussa käytetään uusia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia sekä digitaalista tarinankerrontaa. Vaasan seudulla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet myös työn ohessa oppimiseen. Laajassa työharjoittelussa omaksutaan erilaisia arvoja ymmärtävä ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa koulutusta sekä soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tulevaisuudessa VAMKin ja ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian tarjoama sosiaali- ja terveysalan koulutus keskittyy Palosaaren korkeakoulukampukselle, jonne rakennettavat yhteiset, modernit tilat mahdollistavat opiskelun vuorovaikutteisesti ja kaksikielisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALA Henkilöstö 36, opiskelijat 750 Sairaanhoitajakoulutus (sairaanhoitaja, AMK) Terveydenhoitajakoulutus (terveydenhoitaja, AMK) Sosionomikoulutus (sosionomi, AMK) Johtaminen (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/ sosionomi, ylempi AMK) 15

16 KANSAINVÄLINEN KAUTTAALTAAN Kansainvälisyys on kiinteä osa kaikkea toimintaamme. Koulutamme kotimaisille ja globaaleille työmarkkinoille asiantuntijoita, joilla on kansainvälistä osaamista. Kaikilla koulutusaloilla korostetaan valmiuksia toimia moniarvoisessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. Tuemme sekä opiskelijoidemme että henkilöstömme liikkuvuutta. Henkilöstön kansainväliset kokemukset ja yhteydet parantavat tutkimuksen ja opetuksen laatua sekä edistävät opiskelijoiden kansainvälistymistä. VAMKin kahden englanninkielisen koulutuksen ja ulkomailta tulevien opiskelijoiden ansiosta ilmapiiri on aidosti kansainvälinen. Kotikansainvälistymisen mahdollistavat myös kansainväliset opinnot, ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat yhteistyökorkeakouluista sekä kansainväliset tapahtumat ja hankkeet. Maailmalla verkostoitunut Kehitämme ja toteutamme yhteistutkintoja yhdessä partnerikorkeakoulujemme kanssa. Kansainvälisissä suhteissa panostamme EU-alueeseen, ja koulutusvientiä suuntaamme erityisesti Balkanin alueelle, Kiinaan ja Länsi-Afrikkaan. VAMKille on myönnetty ECTS-tunnus, joka on todistus korkeakoulusta avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 16 Laadukkaasta koulutuksesta kertova ECTS-tunnus on henkilöstömme pitkäaikaisen yhteistyön tulos.

17 17

18 YHTEISTYÖSSÄ ALUEEN EDUKSI Panostamme vahvasti paikalliseen ja alueelliseen osaamisen jakamiseen ja yhteistyöhön. Työelämään pidämme tiivistä yhteyttä muun muassa tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, koulutusten kehittämisessä sekä harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden kartoittamisessa. Yhteistyö hyödyttää niin työelämän kuin ammattikorkeakoulun kehitystä ja edistää opiskelijoidemme työllistymistä. Vaasan yliopisto on strateginen kumppanimme. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisesti tila- ja turvallisuusasioissa, tietojärjestelmäpalveluissa, opiskelijarekrytoinnissa, avoimessa korkeakouluopetuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Yrkeshögskolan Novian kanssa olemme solmineet sopimuksen koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on vahvistaa kaksi- ja monikielistä oppimisympäristöämme sekä ammattikorkeakoulujemme kilpailukykyä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vaasan korkeakoulukonsortio on kuuden korkeakoulun yhteisö, joka on kansainvälisesti arvostettu, yhteiskuntaan ja kulttuuriin vahvasti vaikuttava, innovatiivinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä strategisessa suunnittelussa, koulutuksen painopisteiden selkeyttämisessä sekä useissa tukipalveluissa. Lähtökohtana on, että kumpikin korkeakoulu palvelee profiilinsa mukaisesti alueensa elinkeinorakenteen omaleimaisia tarpeita. Vaasan ammattiopiston kanssa edistämme sujuvaa opintopolkua ammatillista väylää tuleville opiskelijoille. Heille tarjotaan selkeät hyväksilukemisen käytännöt aiemmista opinnoista sekä valmentavia opintoja. 18 Luomme ja ylläpidämme yhteyksiä työelämään ja sidosryhmiin konkreettisten hankkeiden, sopimusten ja toteutusten kautta.

19 19

20 TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ TUTKIMUSTA, KEHITYSTÄ JA INNOVOINTIA VAMK tarjoaa työelämälle yhteistyötä: opiskelijatoimeksiantoja, asiantuntijapalveluita sekä hankekumppanuutta. Osaamisemme vahvuus on laaja-alainen asiantuntijuus sekä hyvä paikallisen elinkeinoelämän tuntemus. Toiminnassa hyödynnämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Opiskelijamme toteuttavat opettajan ohjauksessa toimeksiantoja alueen työelämälle. Toimintaa koordinoi Yritysklinikka, joka välittää yrityksiltä tai muilta organisaatioilta tulevat yhteistyöaloitteet eteenpäin. Opettajamme toteuttavat yrityksille asiantuntijapalveluita, jotka räätälöimme asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiantuntijapalveluiden toteutuksessa on lisäksi käytössä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian moderni laiteympäristö sekä ammattitaitoiset laboratorioinsinöörimme. Ketteryyttä innovaatioihin Muotoilukeskus Muova on VAMKin yhteydessä toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Muovan missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Opetukseen integroituja kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita teemme kaikilla toimialoilla. VAMK etsii jatkuvasti hankekumppaneita työelämästä Vaasan seudun yhteiseen kehitystyöhön. 20 Osana VAMKia toimiva Muotoilukeskus Muova hallitsee markkinalähtöisen muotoilun ja luovan osaamisen.

21 21

22 MITATTAVASTI LAADUKAS Tavoitteemme on avoin, rakentava ja vuorovaikutuksellinen laatukulttuuri ja toiminnan jatkuva parantaminen. Laadukasta lopputulosta tukee vuoropuhelu työelämän ja sidosryhmien sekä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Myös opiskelijat osallistuvat aktiivisesti toimintamme kehittämiseen antamalla palautetta, valitsemalla omat edustajansa työryhmiin ja johtoryhmään sekä toimimalla opettajiemme kanssa sisäisinä auditoijina. Toimimme kiinteässä yhteistyössä opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Toiminnan laatua mittaamme säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla, johdon katselmuksissa ja itsearvioinneilla. Tulokset konkretisoituvat yksiköiden toimintasuunnitelmissa ja koko ammattikorkeakoulumme yhteisessä laatuohjelmassa. Toimintajärjestelmä prosessikuvauksineen on helposti henkilöstömme ja opiskelijoidemme saatavilla. Laatujärjestelmämme läpäisi kansallisen arvioinnin vuonna Vuoden 2014 lopussa VAMK osallistui kansainväliseen auditointiin, jolla on suuri merkitys koko VAMKin toiminnan kehittämisessä. Panostamme opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaniemme tyytyväisyyteen, toimintaympäristömme muutosten ennakointiin sekä osaamisen kehittämiseen tulevaisuussuuntautuneena korkeakouluna. 22

23 23

24 24

25 POHJOISMAIDEN ENERGISIN SEUTU Vaasan seudulla on Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä Energy- Vaasa, josta löytyy osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan erityisesti maailmanlaajuisiin energiahaasteisiin. Keskittymän kasvavat yritykset tarvitsevat jatkuvasti uusia insinöörejä. Kysyntää riittää myös muiden alojen osaajille. Taloutemme on vahva, kiitos Pohjoismaiden suurimman energiateknologian yritysten keskittymän. Keskittymän 140 yritystä vievät tuotteita ja ratkaisuja kaikkialle maailmaan ja kotiuttavat merkittävän osan maailmalla tehtävistä energiainvestoinneista Suomeen. EnergyVaasa vastaa kolmanneksesta koko Suomen energiateknologiaviennistä ja työllistää neljänneksen koko alan työvoimasta. Erityisinä vahvuuksina ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat sekä hajautettu energian tuotanto, jakelu ja käyttö. Seudun energiateknologian yritysten panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on Suomen suurimpia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki: vaasalaisia tuotteita ja palveluja käytetään kaikkialla maailmassa. Maailman parhaan maan parhaimpia seutuja Vaasan seutu ja sen ihmiset ovat energisiä ja elinvoimaisia. Työllisyytemme on jatkuvasti Suomen huippua, elämme pisimpään koko maassa, meillä on korkea tulotaso, olemme korkeasti koulutettuja ja seutumme on yksi Suomen kansainvälisimpiä. Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa Unescon maailman luonnonperintökohde. Ainutlaatuinen luonto antaa voimaa kehittää muun muassa entistä parempia ratkaisuja energian tuotantoon ja säästämiseen. Vaasa Suomen aurinkoisin kaupunki Vaasa on kasvava, yli asukkaan talouden ja kulttuurin keskus länsirannikolla. Kuuden korkeakouluyksikön opiskelijaa tekevät Vaasasta yhden Suomen tärkeimmistä korkeakoulukaupungeista. 25

26 VAMKin uudet, upeat tilat valmistuvat Palosaaren merikampukselle vuoteen 2017 mennessä. 26

27 VAMK PÄHKINÄN- KUORESSA VAMK aloitti toimintansa vuonna 1996 ja muuttui osakeyhtiöksi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab:n osakkaita ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä. KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄ joista monimuoto-opiskelijoita 600 KESKIMÄÄRÄINEN OPISKELUAIKA Päiväopiskelijat Monimuoto-opiskelijat SUORITETTUJA TUTKINTOJA TKI-TOIMINNASSA SUORITETUT OPINTOPISTEET HANKKEISTETUT OPINNÄYTETYÖT 4,2 vuotta 4,6 vuotta ENSISIJAISET HAKIJAT / ALOITUSPAIKKA Päiväopiskelijat 2,32 Monimuoto-opiskelijat 3,05 Vieraskielinen koulutus 8, % HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 220 Opetushenkilöstö 134 Muu henkilöstö 86 KANSAINVÄLISYYS OPISKELIJAT Lähtevät vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat 180 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat 350 Saapuvat vaihto-opiskelijat 80 OPETTAJAT JA ASIANTUNTIJAT Lähtevät 90 Saapuvat 30 27

28 Asemakatu Palosaarentie Brändöv. PALOSAAREN KAMPUS TRITONIA TECHNOBOTHNIA Wolffintie wolffskavägen Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden Raastuvankatu Rådhusgatan Koulukatu Skolhusgatan Kauppapuistikko TORI Handelsespl. VAASA Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden Vaasanpuistikko Vasaesplanaden Ratakatu Rauhankatu KESKUSTAN KAMPUS Vaasan ammattikorkeakoulu Wolffintie VAASA Puh (vaihde) VAMK.FI facebook.com/vamkyourself youtube.com/vamkyourself pinterest.com/vamkyourself instagram.com/vamkyourself (#VAMK LinkedIn: Vaasan ammattikorkeakoulu VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VASA YRKESHÖGSKOLA

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA ENERGISTÄ OSAAMISTA Vahvuuksiamme ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa teemme kiinteää yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa. Sosiaalija

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov VAASA-KAMPUS AMK-viestintäpäälliköt Oulu 18.10.2016 Tarja Gromov Suomen energiapääkaupunki Vaasa JOKA POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ VAASA 68 000 ASUKKAAN TALOUDEN JA KULTTUURIN KESKUS

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA

KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA Lahden ammattikorkeakoulun KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA 2016 2018 Ohjelma on hyväksytty korkeakoululautakunnassa. 1 Kansainvälistymisohjelman lähtökohta ja tavoitteet LAMKin vision kansainvälisen ulottuvuuden

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ /

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ / Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/656261127857495/ Kpedu 2020 strategia Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi Mitkä tavoitetilat haluamme saavuttaa? Asiakkaan kanssa menestyminen,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot