VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA"

Transkriptio

1 VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAMK Olipa kerran korkeakoulu, jolla oli kahdet kasvot. Viralliset kasvot, jotka kertoivat perinteistä ja luottamuksesta sekä eloisat kasvot, joilla oli aina pilke silmäkulmassa. Kahden kasvon loukku aiheutti kuitenkin sen, ettei kukaan koskaan nähnyt korkeakoulua omana itsenään jokainen vastaantulija sai aina vain vilauksen totuudesta. Iloisten värien kirjo kertoo VAMKin yksilöistä, opettajista ja opiskelijoista, jotka kätkeytyvät korkeakoulun kasvojen taakse. Oli aika muuttua. Korkeakoulu asetti molemmat kasvot eteensä ja alkoi hienovaraisesti rakentaa niistä uutta ilmettä. Askel kerrallaan tutuista muodoista, kulmista ja mitoista muodostui kokonaisuus, jossa kaikkea oli sopivassa suhteessa aivan kuten korkeakoulun arjessakin. Monia kieliä puhuvat huulet, uutta tietoa keräävät korvat, maailmaa avartavat silmät ja tulevaisuuden tuoksuja tunteva nenä. Uusi ilme pyrki ylös, ulos, maailmaan, mutta huolella rakennetun pohjan ansiosta kaikki uudet tuulet eivät päässeet viemään sitä mennessään. Kun korkeakoulu katsoi peiliin, uusi ilme oli ystävällinen ja lempeä. Persoonalliset pyöristykset olivat kuin hymykuoppia, kun taas selkeät kulmat viestivät määrätietoisuudesta. Iloisten värien kirjo kertoi kaikista niistä yksilöistä, opettajista ja opiskelijoista, jotka kätkeytyivät korkeakoulun kasvojen taakse. Nyt kaikki vivahteet energinen oranssi, pirteä pinkki, säntillinen sininen, periksiantamaton purppura ja ajaton musta olivat kuin kasvon lihakset, jotka toivat yhteisvoimin hymyn korkeakoulun huulille. Kuka minä olen? korkeakoulu kysyi uudelta peilikuvaltaan. Vastaus kuului: VAMK. Suuntaa näyttävä korkeakoulu, joka rakentaa innostavan ja kansainvälisen ympäristön yhteiselle, energiselle tulevaisuudelle. 2

3

4 ENERGISTÄ OSAAMISTA Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on osakeyhtiömuotoinen korkeakoulu. Vahvuuksiamme ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa teemme kiinteää yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa. VAMKin 12 päiväopintoina toteutettavasta koulutuksesta valmistuu työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja suomen ja englannin kielellä. Monimuoto-opintoina tarjotaan useita amk- ja ylempään amk-tutkintoon johtavia tutkintoja sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. VAMK myös tuottaa ja tarjoaa monialaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita alueen työelämälle. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoillemme hyvät työllistymisnäkymät. Alueemme työllisyys on jatkuvasti Suomen huippua. 4

5 Tavoitteemme on olla energinen, vetovoimainen ja kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusyhteisö, joka toimii läheisessä ammatillisessa käytännön vuorovaikutuksessa alueen työelämän kanssa tukien alueensa menestystä. 5

6 AJANTASAISTA OSAAMISTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Muuttuva ja kansainvälistyvä työelämä asettaa uusia haasteita ammatilliselle korkeakoulutukselle ja ammattitaitovaatimuksille. Vastaamme tulevaisuuden osaamisvaateisiin kehittämällä laadukasta opetusta sekä moderneja opetusmenetelmiä. Koko opintopolun kattava osaamislähtöinen opetussuunnitelmamme kokoaa opetuksen työelämälähtöisiksi, yleissivistävien ja ammatillisten aineiden kokonaisuuksiksi. Näin varmistetaan, että opiskelija omaksuu alansa tiedot ja taidot ja osaa soveltaa niitä työtehtävissä. Osaamiskokonaisuuksia suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opettajatiimit yhdessä työnantajien kanssa. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia työelämän vaatimuksiin soveltuvia menetelmiä, kuten projektioppimista ja ongelmanratkaisua yksilöllisesti ja ryhmissä. Joustavaa monimuoto-opiskelua Työelämää kuunnellen Tekniikan ja liiketalouden monimuoto-opiskelijat suorittavat samansisältöisiä perusopintoja 60 opintopisteen verran. Tekniikan opiskelijat voivat lisäksi halutessaan syventää liiketalouden osaamistaan, ja vastaavasti liiketaloutta opiskelevat voivat valita energiatekniikkaan liittyviä opintoja. Yhteisopinnot on suunniteltu Vaasan seudun energia-alan yritysten tarpeet huomioiden. VAMKin tarjoama monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun työn ohella tai toiselta paikkakunnalta. Tätä tuemme erityisesti panostamalla henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja oppimisen ohjaukseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen sekä virtuaaliopintoihin. 6

7 Kansainvälisyyttä ja työelämäyhteistyötä korostava VAMKin strategia vastaa seudun energiakeskittymän tarpeisiin. 7

8 KÄYTÄNNÖN KAUTTA OIVALLUKSEEN Kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup palvelee Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa. Työharjoittelu sisältyy amk-tutkintoon ja on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelusta hyötyvät kaikki: opiskelija omaksuu ammattialansa työtehtäviä, VAMK saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa. Kansainvälisessä projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista. Tärkeässä osassa on yhteistyön lisääminen Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten kanssa ja sitä kautta projektiosaajien valmentaminen työelämän tarpeisiin. Yritysklinikka koordinoi opettajien ohjaamia opiskelijaprojekteja alueen työelämälle. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja uuden osaamisen lisäksi kertyy arvokkaita työelämäkontakteja sekä kehittämisnäkökulmaa. Tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa takaa sen, että voimme kouluttaa osaajia työelämän jatkuvasti kehittyviin vaatimuksiin. 8

9 9

10 Kuvat: Mikko Itämö 10 Ulkomaan projektiharjoittelu kartuttaa kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

11 IMUA INSINÖÖREILLE VAMKin insinöörikoulutus antaa kansainväliset valmiudet ja ammattitaidon, jolla varmistetaan huomisen hyvinvointia edistyksellisen tekniikan keinoin. Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävin osa Suomen, ja koko Pohjoismaiden, energiateknologian osaamisesta ja viennin vetureista alihankkijoineen. Vahvasti kasvava, Euroopassakin tunnustettu keskittymä tarjoaa ainutlaatuisia yhteistyön mahdollisuuksia koulutuksen ja työelämän kesken sekä Suomen parasta työllisyyttä insinööreille. Vahvalla kokemuksella Painotamme kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen perustuvaa suunnittelua, valmistusta ja ylläpitoa. Energiatekniikka on mukana kaikissa koulutuksissamme, ja keskitymme erityisesti projektilähtöiseen oppimiseen. Kansainvälisyys tuodaan osaksi opintoja kaikkiin koulutuksiimme sisältyvällä englanninkielisellä myynnin ja projektijohtamisen opintokokonaisuudella. Lisäksi insinööriopiskelijoillamme on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä ulkomaille yritysten vientiprojekteihin. Osaamista voi täydentää myös VAMKin kansainvälisen liiketoiminnan opinnoilla, joissa valmennetaan asiantuntijoita teknisten tuotteiden tai järjestelmien myyntityöhön. Kehitämme koulutuksiamme yrityksiltä saamamme palautteen perusteella. Tiiviin yritysyhteistyön ansiosta myös opiskelijat pääsevät mukaan työelämälle tehtäviin aitoihin projekteihin. Huipputekniikkaa merikampuksella Suomen suurimpiin kuuluva tekniikan kampus muodostuu VAMKin, Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulu Novian tekniikan yksiköistä. Tarkoituksena on koota energia-alan osaaminen yhteisiä opetusresursseja hyödyntäväksi huippuyksiköksi. Tätä tavoitetta tukee erityisesti korkeakoulujen yhteinen opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, joka palvelee niin opetusta kuin alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. TEKNIIKKA Henkilöstö 70, opiskelijat 1360 Energia- ja ympäristötekniikan kansainvälisten projektien osaamista Energia- ja ympäristötekniikka (insinööri, AMK) Energia-alan koneiden ja laitteiden 3D-suunnittelua, robottiautomaatiota ja järjestelmien projektointia Konetekniikka (insinööri, AMK) Sähköenergian jakelua, teollisuuden sähköenergiajärjestelmiä ja automaatiota Sähkötekniikka (insinööri, AMK) Energiateollisuuden ICT:n, ohjelmistotekniikan ja sulautettujen järjestelmien suunnittelua Tietotekniikka (insinööri, AMK) Information Technology (Bachelor of Engineering) Energiatehokasta rakentamista Rakennustekniikka (insinööri, AMK) Rakentaminen (insinööri, ylempi AMK) 11

12 Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme. 12

13 TÄHTÄIMESSÄ KANSAINVÄLINEN URA Liiketalouden yksiköstä valmistuu tradenomeja kansainvälisen elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviin. Kielitaitoisilla tradenomeillamme on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Kehitämme koulutusta alueelliset lähtökohdat huomioiden. Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jonka vientipainotteinen liike-elämä on huomioitu vahvasti tradenomiopinnoissa. Monikulttuurinen opiskeluympäristömme, johon vaihto-opiskelijat sekä ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat tuovat oman mausteensa, valmentaa jo opiskeluaikana kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelijoillamme on vaihto-opiskelun lisäksi mahdollisuus suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Sekä kotimaassa että ulkomailla hankittu osaaminen mahdollistaa sen, että opiskelijalla on tarvittavat taidot suomen ja englannin kielillä työskentelyyn. Opintoihin sisältyy työelämän käytännön ongelmatilanteiden ratkomista tehtävien ja projektitöiden avulla, joita toteutetaan opettajan tuella. Tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa on kiinteä osa opintoja; siitä hyötyvät niin elinkeinoelämä kuin opiskelijakin. LIIKETALOUS Henkilöstö 44, opiskelijat 1190 Kansainvälistä kauppaa, markkinointia, taloushallintoa, oikeushallintoa ja matkailua Liiketalous (tradenomi, AMK) International Business (Bachelor of Business Administration) Liiketoimintaosaaminen (tradenomi, ylempi AMK) Web- ja mobiilipalveluiden rakentamista sekä web- ja digitaalista sisällöntuotantoa Tietojenkäsittely (tradenomi, AMK) 13

14 14 Vaasan seutu tarjoaa erinomaiset lähtökohdat monikulttuurisessa ja kaksikielisessä ympäristössä työskentelyyn.

15 HYVINVOINTIA ARKEEN VAMKin sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valmistuu yhteistyökykyisiä, ammatti- ja kielitaitoisia asiantuntijoita. He työllistyvät hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tehtäviin julkisten organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen palvelukseen. Laajoissa ja käytännönläheisissä tutkinnoissa huomioidaan erityisesti Vaasan seudun kaksikielinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö. Opiskelussa käytetään uusia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia sekä digitaalista tarinankerrontaa. Vaasan seudulla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet myös työn ohessa oppimiseen. Laajassa työharjoittelussa omaksutaan erilaisia arvoja ymmärtävä ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa koulutusta sekä soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tulevaisuudessa VAMKin ja ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian tarjoama sosiaali- ja terveysalan koulutus keskittyy Palosaaren korkeakoulukampukselle, jonne rakennettavat yhteiset, modernit tilat mahdollistavat opiskelun vuorovaikutteisesti ja kaksikielisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALA Henkilöstö 36, opiskelijat 750 Sairaanhoitajakoulutus (sairaanhoitaja, AMK) Terveydenhoitajakoulutus (terveydenhoitaja, AMK) Sosionomikoulutus (sosionomi, AMK) Johtaminen (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/ sosionomi, ylempi AMK) 15

16 KANSAINVÄLINEN KAUTTAALTAAN Kansainvälisyys on kiinteä osa kaikkea toimintaamme. Koulutamme kotimaisille ja globaaleille työmarkkinoille asiantuntijoita, joilla on kansainvälistä osaamista. Kaikilla koulutusaloilla korostetaan valmiuksia toimia moniarvoisessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. Tuemme sekä opiskelijoidemme että henkilöstömme liikkuvuutta. Henkilöstön kansainväliset kokemukset ja yhteydet parantavat tutkimuksen ja opetuksen laatua sekä edistävät opiskelijoiden kansainvälistymistä. VAMKin kahden englanninkielisen koulutuksen ja ulkomailta tulevien opiskelijoiden ansiosta ilmapiiri on aidosti kansainvälinen. Kotikansainvälistymisen mahdollistavat myös kansainväliset opinnot, ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat yhteistyökorkeakouluista sekä kansainväliset tapahtumat ja hankkeet. Maailmalla verkostoitunut Kehitämme ja toteutamme yhteistutkintoja yhdessä partnerikorkeakoulujemme kanssa. Kansainvälisissä suhteissa panostamme EU-alueeseen, ja koulutusvientiä suuntaamme erityisesti Balkanin alueelle, Kiinaan ja Länsi-Afrikkaan. VAMKille on myönnetty ECTS-tunnus, joka on todistus korkeakoulusta avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 16 Laadukkaasta koulutuksesta kertova ECTS-tunnus on henkilöstömme pitkäaikaisen yhteistyön tulos.

17 17

18 YHTEISTYÖSSÄ ALUEEN EDUKSI Panostamme vahvasti paikalliseen ja alueelliseen osaamisen jakamiseen ja yhteistyöhön. Työelämään pidämme tiivistä yhteyttä muun muassa tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, koulutusten kehittämisessä sekä harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden kartoittamisessa. Yhteistyö hyödyttää niin työelämän kuin ammattikorkeakoulun kehitystä ja edistää opiskelijoidemme työllistymistä. Vaasan yliopisto on strateginen kumppanimme. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisesti tila- ja turvallisuusasioissa, tietojärjestelmäpalveluissa, opiskelijarekrytoinnissa, avoimessa korkeakouluopetuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Yrkeshögskolan Novian kanssa olemme solmineet sopimuksen koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on vahvistaa kaksi- ja monikielistä oppimisympäristöämme sekä ammattikorkeakoulujemme kilpailukykyä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vaasan korkeakoulukonsortio on kuuden korkeakoulun yhteisö, joka on kansainvälisesti arvostettu, yhteiskuntaan ja kulttuuriin vahvasti vaikuttava, innovatiivinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä strategisessa suunnittelussa, koulutuksen painopisteiden selkeyttämisessä sekä useissa tukipalveluissa. Lähtökohtana on, että kumpikin korkeakoulu palvelee profiilinsa mukaisesti alueensa elinkeinorakenteen omaleimaisia tarpeita. Vaasan ammattiopiston kanssa edistämme sujuvaa opintopolkua ammatillista väylää tuleville opiskelijoille. Heille tarjotaan selkeät hyväksilukemisen käytännöt aiemmista opinnoista sekä valmentavia opintoja. 18 Luomme ja ylläpidämme yhteyksiä työelämään ja sidosryhmiin konkreettisten hankkeiden, sopimusten ja toteutusten kautta.

19 19

20 TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ TUTKIMUSTA, KEHITYSTÄ JA INNOVOINTIA VAMK tarjoaa työelämälle yhteistyötä: opiskelijatoimeksiantoja, asiantuntijapalveluita sekä hankekumppanuutta. Osaamisemme vahvuus on laaja-alainen asiantuntijuus sekä hyvä paikallisen elinkeinoelämän tuntemus. Toiminnassa hyödynnämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Opiskelijamme toteuttavat opettajan ohjauksessa toimeksiantoja alueen työelämälle. Toimintaa koordinoi Yritysklinikka, joka välittää yrityksiltä tai muilta organisaatioilta tulevat yhteistyöaloitteet eteenpäin. Opettajamme toteuttavat yrityksille asiantuntijapalveluita, jotka räätälöimme asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiantuntijapalveluiden toteutuksessa on lisäksi käytössä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian moderni laiteympäristö sekä ammattitaitoiset laboratorioinsinöörimme. Ketteryyttä innovaatioihin Muotoilukeskus Muova on VAMKin yhteydessä toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Muovan missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Opetukseen integroituja kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita teemme kaikilla toimialoilla. VAMK etsii jatkuvasti hankekumppaneita työelämästä Vaasan seudun yhteiseen kehitystyöhön. 20 Osana VAMKia toimiva Muotoilukeskus Muova hallitsee markkinalähtöisen muotoilun ja luovan osaamisen.

21 21

22 MITATTAVASTI LAADUKAS Tavoitteemme on avoin, rakentava ja vuorovaikutuksellinen laatukulttuuri ja toiminnan jatkuva parantaminen. Laadukasta lopputulosta tukee vuoropuhelu työelämän ja sidosryhmien sekä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Myös opiskelijat osallistuvat aktiivisesti toimintamme kehittämiseen antamalla palautetta, valitsemalla omat edustajansa työryhmiin ja johtoryhmään sekä toimimalla opettajiemme kanssa sisäisinä auditoijina. Toimimme kiinteässä yhteistyössä opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Toiminnan laatua mittaamme säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla, johdon katselmuksissa ja itsearvioinneilla. Tulokset konkretisoituvat yksiköiden toimintasuunnitelmissa ja koko ammattikorkeakoulumme yhteisessä laatuohjelmassa. Toimintajärjestelmä prosessikuvauksineen on helposti henkilöstömme ja opiskelijoidemme saatavilla. Laatujärjestelmämme läpäisi kansallisen arvioinnin vuonna Vuoden 2014 lopussa VAMK osallistui kansainväliseen auditointiin, jolla on suuri merkitys koko VAMKin toiminnan kehittämisessä. Panostamme opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaniemme tyytyväisyyteen, toimintaympäristömme muutosten ennakointiin sekä osaamisen kehittämiseen tulevaisuussuuntautuneena korkeakouluna. 22

23 23

24 24

25 POHJOISMAIDEN ENERGISIN SEUTU Vaasan seudulla on Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä Energy- Vaasa, josta löytyy osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan erityisesti maailmanlaajuisiin energiahaasteisiin. Keskittymän kasvavat yritykset tarvitsevat jatkuvasti uusia insinöörejä. Kysyntää riittää myös muiden alojen osaajille. Taloutemme on vahva, kiitos Pohjoismaiden suurimman energiateknologian yritysten keskittymän. Keskittymän 140 yritystä vievät tuotteita ja ratkaisuja kaikkialle maailmaan ja kotiuttavat merkittävän osan maailmalla tehtävistä energiainvestoinneista Suomeen. EnergyVaasa vastaa kolmanneksesta koko Suomen energiateknologiaviennistä ja työllistää neljänneksen koko alan työvoimasta. Erityisinä vahvuuksina ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat sekä hajautettu energian tuotanto, jakelu ja käyttö. Seudun energiateknologian yritysten panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on Suomen suurimpia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki: vaasalaisia tuotteita ja palveluja käytetään kaikkialla maailmassa. Maailman parhaan maan parhaimpia seutuja Vaasan seutu ja sen ihmiset ovat energisiä ja elinvoimaisia. Työllisyytemme on jatkuvasti Suomen huippua, elämme pisimpään koko maassa, meillä on korkea tulotaso, olemme korkeasti koulutettuja ja seutumme on yksi Suomen kansainvälisimpiä. Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa Unescon maailman luonnonperintökohde. Ainutlaatuinen luonto antaa voimaa kehittää muun muassa entistä parempia ratkaisuja energian tuotantoon ja säästämiseen. Vaasa Suomen aurinkoisin kaupunki Vaasa on kasvava, yli asukkaan talouden ja kulttuurin keskus länsirannikolla. Kuuden korkeakouluyksikön opiskelijaa tekevät Vaasasta yhden Suomen tärkeimmistä korkeakoulukaupungeista. 25

26 VAMKin uudet, upeat tilat valmistuvat Palosaaren merikampukselle vuoteen 2017 mennessä. 26

27 VAMK PÄHKINÄN- KUORESSA VAMK aloitti toimintansa vuonna 1996 ja muuttui osakeyhtiöksi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab:n osakkaita ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä. KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄ joista monimuoto-opiskelijoita 600 KESKIMÄÄRÄINEN OPISKELUAIKA Päiväopiskelijat Monimuoto-opiskelijat SUORITETTUJA TUTKINTOJA TKI-TOIMINNASSA SUORITETUT OPINTOPISTEET HANKKEISTETUT OPINNÄYTETYÖT 4,2 vuotta 4,6 vuotta ENSISIJAISET HAKIJAT / ALOITUSPAIKKA Päiväopiskelijat 2,32 Monimuoto-opiskelijat 3,05 Vieraskielinen koulutus 8, % HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 220 Opetushenkilöstö 134 Muu henkilöstö 86 KANSAINVÄLISYYS OPISKELIJAT Lähtevät vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat 180 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat 350 Saapuvat vaihto-opiskelijat 80 OPETTAJAT JA ASIANTUNTIJAT Lähtevät 90 Saapuvat 30 27

28 Asemakatu Palosaarentie Brändöv. PALOSAAREN KAMPUS TRITONIA TECHNOBOTHNIA Wolffintie wolffskavägen Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden Raastuvankatu Rådhusgatan Koulukatu Skolhusgatan Kauppapuistikko TORI Handelsespl. VAASA Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden Vaasanpuistikko Vasaesplanaden Ratakatu Rauhankatu KESKUSTAN KAMPUS Vaasan ammattikorkeakoulu Wolffintie VAASA Puh (vaihde) VAMK.FI facebook.com/vamkyourself youtube.com/vamkyourself pinterest.com/vamkyourself instagram.com/vamkyourself (#VAMK LinkedIn: Vaasan ammattikorkeakoulu VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VASA YRKESHÖGSKOLA

POHJOISMAIDEN ENERGISIN SEUTU

POHJOISMAIDEN ENERGISIN SEUTU POHJOISMAIDEN ENERGISIN SEUTU VAASAN SEUDULLA ON POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEK- NOLOGIAN KESKITTYMÄ, JOSTA LÖYTYY OSAAMISTA JA VAHVOJA RESURSSEJA VASTAAMAAN ERITYISESTI MAAILMANLAAJUISIIN ENERGIAHAASTEISIIN.

Lisätiedot

Pohjoismaiden energisin seutu

Pohjoismaiden energisin seutu e n e r g i s t ä o s a a m i s t a Pohjoismaiden energisin seutu Va as a n se u d u l l a on Poh j oi sm a i de n su u r i n e n e rg iat e k n olo g ia n k e sk i t t ym ä, j o s ta l öy t y y o s a

Lisätiedot

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA ENERGISTÄ OSAAMISTA Vahvuuksiamme ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa teemme kiinteää yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa. Sosiaalija

Lisätiedot

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA ENERGISTÄ OSAAMISTA VAMK on energinen, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Toimimme läheisessä ammatillisessa käytännön vuorovaikutuksessa alueen työelämän kanssa ja sen

Lisätiedot

VAMK energistä osaamista

VAMK energistä osaamista VAMK energistä osaamista Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on osakeyhtiömuotoinen korkeakoulu, jonka vahvuuksia ovat energiateknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kiinteässä yhteistyössä alueen

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Historiaa Vaasan teknillisestä koulutuksesta Tekniska realskolan i Vasa 1849 Ammattikorkeakoulukokeilulupa

Lisätiedot

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov VAASA-KAMPUS AMK-viestintäpäälliköt Oulu 18.10.2016 Tarja Gromov Suomen energiapääkaupunki Vaasa JOKA POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ VAASA 68 000 ASUKKAAN TALOUDEN JA KULTTUURIN KESKUS

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN LOGISTIIKKA-ALUE

VAASAN SEUDUN LOGISTIIKKA-ALUE VAASAN SEUDUN LOGISTIIKKA-ALUE POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ TARJOAA YRITYKSELLESI YKKÖSLUOKAN SIJOITTUMISPAIKAN EnergyVaasa ENERGIA-ALAN MOOTTORI Vaasan seudulla on Pohjoismaiden

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti 1.1.2017, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Visio Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Mika Konu Toimitusjohtaja Teknologiakeskus Merinova

Mika Konu Toimitusjohtaja Teknologiakeskus Merinova Mika Konu Toimitusjohtaja Teknologiakeskus Merinova MAAILMAN JOHTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKASSA 100% maailman maista omaa vaasalaista tekniikkaa sähköjärjestelmissään >90% Suomen sähkö- ja automaatiotuotekehityksestä

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla Oamk lyhyesti Yli 8000 opiskelijaa 600 opettajaa ja muuta henkilökuntaa Tehtävänä koulutus ja tki-toiminta sekä aluekehittäminen Alat: o Tekniikka o Sosiaali- ja terveysala o Liiketalous o Kulttuuri o

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Turun AMK on monialainen 9500 opiskelijaa, joista 3100 liiketalouden ja hallinnon alalla 3000 sosiaali- ja terveysalalla 2700 tekniikan ja liikenteen alalla 700 kulttuurialalla

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Taru Penttilä 25.5.2015 Turun AMK Vetovoimainen opiskelupaikka noin 2000 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10. Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.2013 SeAMK Missio Hyvinvoinnin edistäminen Etelä-Pohjanmaalla korkeatasoiseen

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Monikielinen ja kansainvälinen Vaasan ammattikorkeakoulu Olemme monialainen, monikielinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa korkeatasoista ja työelämälähtöistä koulutusta

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi Ostrobothnia Österbotten Pohjanmaa Ostrobothnia Population ~179 000 GDP per capita 32 900 Native language Swedish 50,5 % Finnish 45,0 % Others 4,5 % Development 2011: Excess of births 384 Net migration

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010 2017 Laura Lepola Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksianto,

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot