RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Asikkalan kunta RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA Muistutusten vastine 6112-P15802

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine I SISÄLLYSLUETTELO 1 SEPPO HALME LAURA AHOKAS PENTTI KOSKI TARJA JERNVALL KAARINA JA PASI SUHONEN IRMELI VUORINEN HANNU, LEILA, KALLE JA SAIJA LEPISTÖ ANNA SCHNEITZ MINNA JA TUOMAS KOSKINEN MAIJA-LIISA JA OLAVI HANNULAN PUOLESTA MIKKO HANNULA KUISMA JA ANNA PESOLAN KUOLINPESÄN OSAKKAIDEN PUOLESTA PENTTI PESOLA PIA HACKZELL (HUOM 12 JA 19) KAARINA JA PASI SUHONEN JARI LAUKKANEN JOHANNES LAGERSTAM, EERO JA TIMO LAGERSTAMIN PUOLESTA TAPANI JANTUNEN MIKKO JA TELLERVO VAINIO JUKKA KOSKINEN KAI JAAKKOLA (KS. MYÖS KOHTA 12) MALMI LEMETTINEN LOTTA MARSHALL MARJA LIISA, MARJO JA SAILA LEHTINEN/PEKKA LEHTISEN KUOLINPESÄ TERHI JA MATTI ETTALA TEPPO ROSLUND AIMO KIIKKILÄ ELINA KAKKO TAPIO KIURU MARKKU VUORINEN... 52

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine II 29 TARJA KIESI KARI KAPERIN PUOLESTA MIKKO SOLDATKIN LIISA JA TIMO RAUTAVA (KS. MYÖS KOHTA 65) MARITTA LINDQVIST MAURI, MATTI JA MIKKO OKSANEN ANTTI KURONEN PÄIVI RUSINEN, PAAVO JA EIJA LEHTINEN ANNE PUUMALAINEN, TIINA VUORI, MATTI JA AIRI VUORI, HEIKKI ASTOLA JA MERJA VUORISALMI SEKÄ RAIJA ASTOLA PEKKA JOENSUU YRJÖ JA MERJA RISTOLA TOIVO JA MIRJA IDÄNPIRTTI TIINA MIETTISEN PUOLESTA ASIANAJOTOIMISTO HANNU VEHANEN JOUKO JA HANNU KOIVISTON PUOLESTA AIMO KÖPSI HEIKKI ILMIVALTA MARKKU LEVEÄLAHTI MIKKO HEIKKINEN ORVOKKI HEISKANEN ANU JA HANNU HEINONEN (KS. MYÖS KOHTA 70) AIJA BASSET TIINA HOVILA JAAKKO KETONEN ENSIO RAPALA MARTTI KOSKINEN VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ MATTI JA LAURA SAARINEN ANNELI JA VESA JÄPPINEN AIMO JA MARJO TENHOLA HILLEVI WECKMAN (KS. MYÖS NRO 69)

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine III 57 URAJÄRVEN KYLÄN JAKOKUNTA RAIJA JA YRJÖ SAHARLA MARJATTA JA ULRICH WEUSTERIN PUOLESTA ASIANAJOTOIMISTO MATTI KATAJA KY TIMO TUOMINEN AIMO JA SALME LEHTINEN KAUKO JA EILA JANATUINEN PIRKKO MYLLYNTAUSTA PEKKA IMBERG TIMO RAUTAVA (KS. MYÖS KOHTA 31) KALERVO HOPEASAARI MARKKU VAARALAN PUOLESTA VARATUOMARI EEVA TIKKA MARTTI RAUTIAINEN HILLEVI WECKMAN (KS. MYÖS NRO 56.) HANNU HEINONEN (KS. MYÖS KOHTA 46) JANNE JÄRVINEN KIRSI TAIPALE, PENTTI TAIPALEEN KUOLINPESÄN PLSTA

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 1 ( 129 ) 1 Seppo Halme 1.1 Asikkalan kunnanhallituksen pöytäkirja ( 204) osoittaa kaavan mitoitusperusteet. Liitteenä ote ko. pöytäkirjasta. 1.2 Mitoitusperusteita ei voi pitää oikeudenmukaisina, koska emätilan rakennuspaikkojen lukumäärään vaikuttaa kaavan laatimishetken rakennustilanne (rakentamattomuus). 1.3 Ei rakentamattoman rannan rakentamattomuus voi olla mitoitusvyöhykkeen valinnan peruste. 1.1 Asia kirjattu muistiin Rantayleiskaavaa laadittaessa on sovellettu ns. emätilaselvitystä ja Etelä-Savon mallia, kun on määritetty ranta-alueiden osalta rakentamisen edellytyksiä. Kyseinen malli on yleisesti käytössä kun ratkaistaan MRL 72 :ssä säädettyä suunnittelutarvetta ranta-alueella. Kaavassa käytetyt mitoitusperusteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Kantatilojen rakennusoikeus määräytyy muunnetun rantaviivan perusteella. Näin saatavasta luvusta vähennetään jo käytetty rakennusoikeus. Jäljelle jäävä rakennusoikeus jaetaan nykyisille tiloille. Suunnittelussa pääsääntöisesti käytettävästä laskennallisesta rakennusoikeudesta voidaan poiketa erityisistä syistä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tällöin kiinnitetään huomiota mm. alueen rakentamistilanteeseen, maisema- ja luonnonolosuhteisiin sekä jo käytettyyn rakennusoikeuteen. Tulkintamme mukaan tämä menettely vastaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä maanomistajien tasapuolisuuden toteutumista. 1.3 Asia kirjattu muistiin. KTS 1.2. Ei vaikutusta

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 2 ( 129 ) 2 Laura Ahokas Tila 2:165 Hirviranta ( ) 2.1 Haluaa laajentaa tilan rakentamisaluetta koko ranta-alueelle. 2.1 Esitetty rakennusalueen laajennus on perusteltu eikä ole laajenna kohtuuttomasti rakennusaluetta. Rajataan rakennusalue esityksen mukaisesti ranta-alueella.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 3 ( 129 ) 3 Pentti Koski Tila 2:70 Kalkkinen, Kasiniemi ( ) 3.1 Haluaa selvitystä miksi kaavakartalla tilan 2:70 muoto on erilainen kuin maastoon merkitty (suorakulmainen 40x60m). 3.2 Tilan 2:70 ja naapuritilojen pohjoispuolella on RA-merkittyä maaaluetta. Maa-alueen on kerrottu olevan lisämaata tilan pinta-alan lisäämiseksi, että vähintään 3000 neliömetrin tonttikoko täyttyy. Lisäaluevaraus on kivilouhikkoa oleva rinne, joka ei sovellu rakentamiseen. Tiedustellaan kaavaan varattujen lisämaiden myynnistä, ostosta ja hinnoittelusta. Tiedustellaan onko kaavoittajalla valta määrätä lisäalueiden myynti/osto kohtuuhintaan. Lisämaa pitää korvamerkitä sen kohdalla oleville tiloille varatuksi, ettei joku sijoita ostamalla kaikki lisämaat maanomistajalta. Jos lisämaakaupat joskus toteutuvat on ostajan maksettava sekä maa ja maanmittaus. Kantatilan omistaa nykyisin Kemian Työntekijäin Liitto, jolla on alueella loma- ja matkailuyritys. Alueen yksityisten mökkien asema saattaa huonontua määräysten kiristyessä. Kukaan ei halua joutua Kasiniemen torppariksi. 3.3 Tiedustelee saako vanhalle rakennuksenpohjalle rakentaa uuden, samankokoisen vain ilmoituksella toimenpiteestä. 3.4 Tiedustelee paljonko on vanhan alle 3000m2 tontin rakennusoikeus. Tilalla on käytetty rakennusoikeutta yhteensä noin 60m2, tontin pinta-ala on 2400m2. Rakennukset on vuosilta Toivoo ettei kaavoitus tuo muita kustannuksia kuin lisämaan oston ja rekisteröinnin toteutuessaan.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 4 ( 129 ) 3.1 Kaavassa esitetty ratkaisu on laadittu siten, että kaavan mittakaava, ohjaustarkoitus ja luettavuus huomioiden RA-alueen rajaus on merkitty hieman kiinteistön rajausta laajemmaksi. Tulkintamme mukaan kaavassa tai kiinteistötiedoissa ei ole virheellisyyttä. 3.2 Rantayleiskaava ei ota kantaa mahdolliseen myyntiin ostoon tms. järjestelyihin. Kyseiset toimet suoritetaan ostajan ja myyjän välillä. Kiinteistöä 2:70 laajemmalle alueelle merkitylle RA-alueelle ei ole muodostunut rakennusoikeutta, joka mahdollistaisi itsenäisen rakennuspaikan rakentumisen ranta-alueella. Yleiskaava ota kantaa mahdolliseen tulevaisuuden kauppaan. Kyseinen kauppa ratkaistaan kaikilta osin myyjän ja ostajan välillä. Asia kirjattu muistiin. Rantayleiskaavan tavoitteena on saattaa Ruotsalaisen alue rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun ja loma-asumisen tarpeet. Tulkintamme mukaan kaavaratkaisuilla täsmennetään ja määritetään rakentamisen pelisäännöt ja mahdollisuudet Ruotsalaisen alueella eikä huononneta. 3.3 Kaavaan merkitty olemassa oleva rakennuspaikka on tarkoitettu rakennuspaikaksi myös tulevaisuudessa. Mahdollisissa uudisrakentamista koskevissa tilanteissa lähtökohtana on, että rakennuspaikkamerkintä mahdollistaa uuden rakennuksen rakentamisen. Tällöin rakentamista ohjaavat yleiskaavan määräykset. 3.4 RA-alueiden kokonaisrakennusoikeus määräytyy rakennusalueen pinta-alan mukaan. Jos tontin koko on m 2 on kokonaisrakennusoikeus 2400 m2*0,06= 144 k-m Asia kirjattu muistiin. Ei vaikutusta

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 5 ( 129 ) 4 Tarja Jernvall Tilat 6:77 ja 4:99 ( ) ja ( ) 4.1 Haluaa tilat 6:77 ja 4:99 merkittävän AO-alueeksi ja yhdistettävän yhdeksi kiinteistöksi. Hakee kiinteistöjen muuttamista AO-alueeksi poikkeamismenettelyn kautta. 4.2 Haluaa ensisijaisesti lisärakennusoikeutta tilojen 6:77 ja 4:99 yhdistämisen yhteydessä tai toissijaisesti lisärakennuspaikkaa tilojen rajalle. 4.1 Olemassa oleva käyttö ja kiinteistön järjestelmät vastaavat Asikkalan kunnan tulkinnan mukaan ympärivuotiselle rakennuspaikalle asetettuja vaatimuksia. Tämän lisäksi alue sijoittuu Kalkkisten kyläalueeseen, jossa on olemassa olevaa ympärivuotista asumista. Asikkalan kunnan tulkinnan mukaan ympärivuotisen asumisen ratkaisu tukee kylärakennetta ja näin ollen käyttötarkoituksen muutos RA:sta AO:ksi tehdään. 4.2 Uutta rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä- Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 4:99:

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 6 ( 129 ) Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 4:99 0, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselotuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 5 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tila 4:99 on emätila. Emätilan ja siten tilan laskennallinen rakennusoikeus on 0,04. Tilalla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Tilan muunnettu rantaviiva (8 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. RA muutetaan AO-alueeksi

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 7 ( 129 ) 5 Kaarina ja Pasi Suhonen Tila 7:70 Kurrela ( ) 5.1 Pyytävät RA-alueen rajan siirtämistä viistosti pohjoisemmaksi, jolloin sisääntulotien viereen saisi rakennettua varasto/piharakennuksen. 5.1 Esitetty rakennusalueen laajennus on perusteltu eikä ole laajenna kohtuuttomasti rakennusaluetta. (katso liite) Rajataan rakennusalue esityksen mukaisesti ranta-alueella.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 8 ( 129 ) 6 Irmeli Vuorinen Tila 10:311 Rajalinna ( ) 6.1 Haluavat tilalle yhtä loma-asunnon rakennusoikeutta, koska osakkaita on kuusi ja yksi on jäämässä ilman rakennusoikeutta. Ehdottavat että AM-aluetta pienennetään siten, että maatalousrakennukset, jotka sijaitsevat alueen eteläpuolella rajattaisiin pois AMalueesta ja sen tilalle tulisi RA-alue loma-asunnon rakentamiselle. Uudeksi rakennuspaikaksi on suunniteltu kohtaa, joka jää tien ja rannan väliin rinteeseen. 6.1 Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 9 ( 129 ) Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 10:311: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 10:311 20, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 10:311 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 3,74. Tilan 10:311 emätilalla on 2 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 10:311 laskennallinen rakennusoikeus on 2,92. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus ja tilalle on myönnetty kaksi uutta loma-asunnon rakennusoikeutta. Tilan 10:311 muunnettu rantaviiva (417 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä kolmannen uuden rakennusoikeuden myöntämiseen. Ei vaikutusta

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 10 ( 129 ) 7 Hannu, Leila, Kalle ja Saija Lepistö Tila 3:428 ja 3:449 ( ) ja ( ) 3:449 3: Ilmoittavat, että kartalta puuttuu Kalkkisten kylässä kiinteistö 3:449 rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsee rakennusluvalla rakennetut rakennukset. Kiinteistö on lohkottu 2010 kiinteistöstä 3: Kaavaehdotukseen kiinteistöjen 3:449 ja 3:428 välinen MA-peltoalue on nykyisellään enää n. 2ha rajoittuen ed. mainittujen kiinteistöjen rajoihin, sekä yhdeltä sivultaan Lomameijerintiehen. Haluavat peltoalueelle merkittävän uuden AO-alueen.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 11 ( 129 ) 7.1 Rakennettu kiinteistö tullaan merkitsemään kaavaan asianmukaisesti. 7.2 Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 3:428: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 3:428 3, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 4 rp/muunnettu rantaviivakilometri.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 12 ( 129 ) Tilan 3:428 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 3,27. Tilan 3:428 emätilalla on 5 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 3:428 laskennallinen rakennusoikeus on 0,5. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus. Tilan 3:428 muunnettu rantaviiva (134 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä kolmannen uuden rakennusoikeuden myöntämiseen. Piirretään kiinteistö 3:449 kaavaan AO-alueeksi ja yksi olemassa oleva rakennusoikeus.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 13 ( 129 ) 8 Anna Schneitz Tila 8:263 Metsä-Kymenmaa ( ) 8.1 Haluaa tilalle yhden loma-asunnon rakennuspaikan. 8.2 Ensisijainen rakennuspaikka tulisi välittömään rannan läheisyyteen, toissijainen hiukan korkeammalle pienelle tasanteelle. 8.3 Huomauttaa kaavaa suunniteltaessa tilan kantatila-statuksen jääneen vahingossa huomioimatta. 8.1 Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1.

18 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 14 ( 129 ) Kunnasta saadun tiedon mukaan tila on erotettu omaksi tilakseen jo vuonna Tila 8:263 on oma emätilansa. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 8:263: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 8:263 5, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 5 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 8:263 laskennallinen rakennusoikeus on 0,15. Tilalla 8:263 ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Tilan muunnettu rantaviiva (30 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. 8.2 Tässä osayleiskaavassa ratkaistaan ainoastaan rakentaminen rantaalueella. Osayleiskaava ei ota kantaa rakentamiseen ranta-alueen ulkopuolella. Ranta-alueen ulkopuolinen rakentaminen ratkaistaan Asikkalan kunnassa käytettävien haja-asutusalueen rakentamisen periaatteiden mukaisesti. 8.3 Kaavassa käytettyjen periaatteiden mukaan ns. kantatilastatus ei muuta kaavassa käytettyä ratkaisumallia. Kaavassa sovelletuilla mitoitusperusteilla ei voida osoittaa uutta rakennusoikeutta kiinteistölle. Kaavaselostuksen kohdassa 6.1 on kirjattu, mahdollisuus poiketa mitoitusnormeista. Asikkalan kunnan ohjausryhmä päätti tämän kiinteistön osalta poiketa mitoitusnormeista, koska kyseisellä kiinteistöllä on ollut poikkeamislupa, joka on rauennut. Tässä kyseisessä tilanteessa päädyttiin siihen ratkaisuun, että rauennut lupa

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 15 ( 129 ) voidaan tulkita perusteeksi poiketa mitoitustarkastelusta ja osoittaa kiinteistölle RA-alue ja uusi rakennusoikeus. RA ja uusi rakennusoikeus

20 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 16 ( 129 ) 9 Minna ja Tuomas Koskinen Tila 3:419 Myllypalsta ( ) 9.1 Vaativat toista AO-rakennuspaikkaa tilan alueelle. 9.1 Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 3:419: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 3:419 0, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 4 rp/muunnettu rantaviivakilometri.

21 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 17 ( 129 ) Tilan 3:419 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 3,27. Tilan 3:419 emätilalla on 5 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 3:419 laskennallinen rakennusoikeus on 0,55. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus. Tilan 3:419 muunnettu rantaviiva (138 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Ei vaikutusta.

22 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 18 ( 129 ) 10 Maija-Liisa ja Olavi Hannulan puolesta Mikko Hannula Tila 1:211 Kotikontu ( ) 10.1 Rakennuspaikkaa ei ole huomioitu täydellä rakennusalueella ja oikeudella. Rakennuspaikan pinta-alaksi on merkitty noin 3000 m2, joka oikeuttaa vain osittaiseen rakennusoikeuteen. Pyytää merkitsemään tilan kaavaan maksimikokoiseksi rakennuspaikaksi täydellä rakennusoikeudella Esitetty rakennusalueen laajennus on perusteltu eikä ole laajenna kohtuuttomasti rakennusaluetta. (katso liite) Rajataan rakennusalue esityksen mukaisesti ranta-alueella.

23 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 19 ( 129 ) 11 Kuisma ja Anna Pesolan kuolinpesän osakkaiden puolesta Pentti Pesola Tila 2:71 Käpälämäki ja 2:93 (vai 2:103) Sopukka ( ) ja 2:93 [vai 2: ?] 11.1 Tilalla 2:71 olevaa savusaunaa on kunnostettava ja siirrettävä hieman kuivalle maalle päin. Tiedustelee onko tilalla olevan savusaunan kunnostaminen suunnilleen nykyisellä paikalla mahdollista ilman että rantaosayleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräykset rajoittaisivat toimenpidettä. Vaaditaanko korjaukselle jonkintasoinen ilmoitus, lupa tai jopa poikkeuslupa? 11.2 Tilan 2:71 rakennusalan laajentaminen esitetyllä tavalla ei lisää käyttökelpoista tonttimaata, koska maasto muuttuu jyrkäksi pian rajan jälkeen. Miten taataan että lisämaata on mahdollista myöhemmin saada kohtuullisella hinnalla ja ettei senhetkinen maanomistaja käytä tilannetta väärin omaksi hyödykseen? 11.3 Haluaa tilalle 2:93 rakennusoikeuden saunalle tai savusaunalle tilan rantaviivan keskialueelle, muutaman metrin päähän rannasta Olisiko tilan 2:70 lisätonttimaavaraus syytä siirtää tontin itäsivulle, koska pohjoisrajalle laajentaminen ei lisää käyttökelpoista rakennusmaata Tiedustelee olisiko Kasiniemen kantatilan (om. Kemian Työntekijäin Liitto) tonttien 2:99 ja 2:72 merkinnäksi RM oikea. Muistutuksen esittäjän mielestä oikea merkintä olisi RM-3. Tiedustelee onko syynä RA-alueiksi merkitsemisellä se että niitä ei sallittaisi erotettavan maanmittaustoimituksella omiksi tonteiksi jos ne olisivat RMaluetta Tiedustelee vaaditaanko Kasiniemen tilalle laadittavan rantakaavan, kuten merkintä RM edellyttää. Miten siltä jo erotettuja lomayrityksen omistamia tontteja silloin kohdellaan? Mihin vedetään kaavaalueen raja, kun yksityisiää loma-asuntoja on em. tonttien kanssa vuorotellen pitkin kantatilan rantaa? Liitetäänkö em. tontit takaisin lomayrityksen tilaan?

24 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 20 ( 129 ) 11.7 Tiedustelee miten kaavan käsittelyssä tai muussa yhteydessä, esim. kunnan toimenpitein voitaisiin vaikuttaa epätoivottavien seurausten (huonosti käyttäytyvät mökkivuokralaiset) estämiseen? 11.8 Voidaanko kunnan toimin tai kaavan avulla vaikuttaa siihen, ettei lisämaiden omistaja käytä tilannetta hyväkseen ja peri lisämaapohjasta kohtuutonta hintaa? Voidaanko kaavassa tai sen määräyksillä taata se, että lisämaa on tarvittaessa yleensäkään hankittavissa, jos maanomistaja ei sitä haluakaan myydä Miten menetellään tilanteissa, jossa rakennusta halutaan peruskorjata tai laajentaa, mutta tontin koosta riippuvaa rakennusoikeutta ei ylitetä? Miten nykyisin poikkeuslupa-asia hoidetaan, jos sellaisen tarve tulee ilmeiseksi? Millaisin perustein ja periaattein poikkeuslupa voidaan saada ja millainen on prosessi? Miksi rantaosayleiskaavan määräyksissä on ristiriita uuden rakennusjärjestyksen kanssa? Kaavassa vaaditaan enintään 25m2:n saunarakennuksen etäisyyden rantaviivaan olevan vähintään 20m, kun uudessa rakennusjärjestyksessä ( 7) etäisyyden edellytetään olevan vähintään 10m. Nykyiset rakennuksethan eivät uusia etäisyysmääräyksiä täytä. Täydennysrakentamiselle näille tonteille tulisi sallia yleistä kaavamääräystä pienemmät etäisyydet Miksi saunan etäisyyttä rannasta on vaadittu kasvatettavaksi saunan pienen kokomuutoksen vuoksi käytännössä aivan perusteettomasti? Esitetään rantaosayleiskaavaan saunan vähimmäisetäisyydeksi rannasta 10m tai mieluummin niin, että todellisen etäisyyden määrittelemiseen pienemmäksi jää harkinnanvaraa, jotta tähänastiset oikeudet jo rakennetuilla tonteilla voidaan säilyttää. Tai voisiko joillekin tonteille tilanteen mukaisella perusteella merkitä mahdollisuuden alittaa tuon saunan minimietäisyyden rantaviivasta? 11.1 Yleiskaava ei lähtökohtaisesti ota kantaa kaavassa RA-alueella tapahtuvaan toimintaan muulta osin, kuin säätämällä rakennuspaikkakohtaisen kokonaisrakennusoikeuden ja muut mahdolliset reunaehdot. Tehtäessä uudisrakentamiseen verrattavissa olevia rakennustöitä, tulee hankkeen lähtökohtaisesti toteuttaa kaavamääräyksiä. Etäisyyksien osalta yleiskaavan yleismääräyksissä on säädetty seuraavaa:

25 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 21 ( 129 ) 11.2 Rantayleiskaava ei ota kantaa mahdolliseen myyntiin ostoon tms. järjestelyihin. Kyseiset toimet suoritetaan ostajan ja myyjän välillä. Kiinteistöä 2:71 laajemmalle alueelle merkitylle RA-alueelle ei ole muodostunut rakennusoikeutta, joka mahdollistaisi itsenäisen rakennuspaikan rakentumisen ranta-alueella. Yleiskaava ota kantaa mahdolliseen tulevaisuuden kauppaan. Kyseinen kauppa ratkaistaan kaikilta osin myyjän ja ostajan välillä Kiinteistön nimen (Sopukka) perusteella oletamme, että palautteessa otetaan kantaa kiinteistöön nro 2:103. Kyseinen kiinteistö on osoitettu RA-lomarakennuspaikaksi. Kaavamääräys RA-säätää alueen kokonaisrakennusoikeuden ja rakentamisen jakautumisen eri käyttötarkoituksiin Kaavan yleismääräyksissä (KTS on mainitttu vähimmäisetäisyydet rantaan. Yksittäisiä rakennuksia kaavaan ei merkitä erikseen, vaan kyseisen alueen tarkempi suunnittelu ratkeaa rakennuslupavaiheessa Asia kirjattu muistiin. Kyseisen aiheen osalta maanomistaja ei ole esittänyt laajennusalueen muutosta itään päin RM-merkinnän perusteena on lähtökohtaisesti matkailutoiminta joka on kaupallista toimintaa. Liittojen, yhteisöjen yms. omistamien rakennuspaikkojen merkintätavasta keskustelu on joiltain osin erittäin vaikeata. Yleiskaavassa on RM-merkinnällä osoitettu alueita, joiden kehittämisnäkökulma on kaupallinen ja maanomistaja on ko merkintää toivonut. Alueella on lukuisia mökkejä, joita vuokrataan mutta RM-aluevaraus ei ole oikea kuvaamaan todellista toimintaa. Kyseisen alueen osalta maanomistaja ei ole esittänyt kyseisen aluevatarausmerkinnän käyttöä, eikä alueen koko ja rakentamisen määrä huomioiden alue muodosta sellaista kokonaisuutta, että se merkittäisiin RM-alueeksi Mikäli alueella käynnistetään asemakaavatyö, määritellään kaavaalueen rajaus ohjausvaikutus ja tarkoitus huomioiden. Koska yleiskaava ohjaa maankäyttöä yleisellä tasolla, on esitetty rajaus likimääräinen ja rajauksen koko on määritetty kiinteistötasolla. Lopullisen rajauspäätös tehdään kaavanlaadinnan yhteydessä kunnan ja kaavaa laativan tahon kesken. Mahdolliset mukaan liitettävät kiinteistöt määritellään myös tässä yhteydessä. Yleisesti ottaen ranta-

26 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 22 ( 129 ) asemakaavat ovat ns. maanomistajavetoisia, jolloin kaavaan osallistuminen edellyttää myös kaavakustannuksiin osallistumista Yleiskaava ei voi ottaa kantaa mökeillä tapahtuviin mahdollisiin käytöshäiriöihin. Yleiskaava ratkaisee alueen maankäytön Rantayleiskaava ei ota kantaa mahdolliseen myyntiin ostoon tms. järjestelyihin. Kyseiset toimet suoritetaan ostajan ja myyjän välillä Yleiskaava ei lähtökohtaisesti ota kantaa kaavassa RA-alueella tapahtuvaan toimintaan muulta osin, kuin säätämällä rakennuspaikkakohtaisen kokonaisrakennusoikeuden ja muut mahdolliset reunaehdot. Tehtäessä uudisrakentamiseen verrattavissa olevia rakennustöitä, tulee hankkeen lähtökohtaisesti toteuttaa kaavamääräyksiä. Vaihteluväli voi olla rakennusluvan tarve, ilmoitusmenettely tai ei mitään. Uudisrakentamiseksi tulkittava (esim. puretaan vanha mökki ja rakennetaan uusi tilalle 20 m päähän) toiminta edellyttää rakennuslupaa, vajan rakentaminen olemassa olevan kaavamääräyksen puitteissa voi edellyttää ilmoitusmenettelyä ja esim. mökin maalauksen voi tehdä ilman erityisiä ilmoituksia. Edellä kuvatut tilanteet ovat esimerkkejä Toimivallasta riippuen luvat käsitellään joko Asikkalan kunnassa tai ELY-keskuksessa. Yleiskaava ei ota kantaa käsittelymenettelyyn, koska kyseessä on nimensä mukaisesti poikkeus Yleiskaavassa voidaan asettaa yksityiskohtaisempia määräyksiä. Yleiskaavassa asetettu määräys on vahvempi, kuin rakennusjärjestyksessä Rakennusten etäisyydet rannasta on määritetty Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Tätä periaatetta noudatetaan myös tässä kaavassa. ks Ei vaikutusta

27 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 23 ( 129 ) 12 Pia Hackzell (huom 12 ja 19) Tila 1:53 Jaakkola, muistutus koskee Sirkkulahtea ympäröivää aluetta ( ) 12.1 Kaavaehdotus tekee Sirkkulahden alueesta liian tiheästi rakennetun luonnonarvoja huomioon ottaen ja vähentää siten tilan maan arvoa Haluaa tietää miten kaavoitusperiaatteet ovat Asikkalassa muuttuneet vuoden 2001 jälkeen Jaakkola 1:53 on omasta aloitteesta kaavoitettu n. 10 vuotta sitten. Alueelle on tavoiteltu rantatonttia, mutta kunnan puolesta ei hyväksytty enempää kuin 7 tonttia sillä perusteella että Sirkkulahden alueesta ei saa tulla tiheärakennettu. Nyt kaavaehdotuksessa on tulossa 7 uutta entisten 8 lisäksi Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville

28 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 24 ( 129 ) pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Kyseistä menetelmää käyttämällä Sirkunlahden ympäristöön on muodostunut yleiskaavan mitoituslaskelmien perusteella 7 uutta rakennusoikeutta. Vyöhykejaon mukaan alue on määritetty alueeksi, jolla ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja lukuun ottamatta kaavassa osoitettua MYaluetta. Kyseiset mitoitusmenettelyt ovat yhdenmukaisen logiikan mukaan tehty koko kaava-alueelle. Kaavatyön aikana viranomaistahot ovat ohjanneet työtä ja antaneet nähtävillä olojen aikana palautetta kaavaratkaisuista ja niiden perusteista. Kyseisen alueen osalta ei ole noussut esiin sellaisia huomioita, jotka edellyttäisivät käytettyjen mitoitus normien

29 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 25 ( 129 ) uudelleen harkintaa. Muistutuksen jättäjä ei ole tuonut palautteessaan esiin mitään sellaista luontoarvoa, joka edellyttäisi ja johtaisi pohdintaan tiukempien normien käytöstä, jotta ko arvon olemassaolo voitaisiin turvata. Tulkintamme mukaan kaavaratkaisu ei johda Jaakkola nimistä kiinteistöä kohtuuttomaan asemaan suhteessa muihin maanomistajiin missään suhteessa Kaavaa laadittaessa sovelletaan Maankäyttö- ja rakennuslain asettamia säädöksiä ranta-alueiden suunnittelusta. Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui voimakkaasti vuoden 2000 alusta, joten tämän jälkeen käytäntöjä on tarkistettu sekä lainsäädännön, että kunnan omien linjanvetojen suhteen. Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavoituksessa käytettäviä linjanvetoja, joita on sovellettu tässä kaavassa. Kunnan linjanvedoissa korostuu tavoite ohjata suurten vesialueiden kaavoituskäytäntöjä yhdenmukaiseksi niiltä osin, kuin se on mahdollista eri alueiden ominaispiirteet huomioiden 12.3 KTS Asikkalan kunta ei tämän kaavoituksen yhteydessä ota kantaa vanhojen ranta-asemakaavojen sisältöihin tai suunnitteluperusteisiin. Ei vaikutusta

30 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 26 ( 129 ) 13 Kaarina ja Pasi Suhonen Tila 7:70 Kurrela Käsitelty kohdassa 5.

31 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 27 ( 129 ) 14 Jari Laukkanen Tila 7:72 ja 7:111 ( ) ja ( ) 14.1 Haluavat tilalle 7:111 merkittävän rakennusoikeutta mahdollisia tulevia rakennussuunnitelmia koskien. Molempien tilojen rakennusoikeudet on siirretty tilalle 7: Tietojemme mukaan kiinteistöllä 7:72 sijaitsee yhdeksi rakennuspaikaksi tulkittava kokonaisuus rakennuksineen. Näin ollen perustetta molempien kiinteistöjen rakennusoikeuksien siirrosta tilalle 7:72 ei voida tulkita perusteeksi osoittaa rakennusoikeutta kiinteistölle 7:111. Muilta osin toteamme luonnosvaiheen vastineen tavoin: Koska Kiinteistöille ei muodostu laskennallista rakennusoikeutta, ei ole perusteita lisätä rakennusoikeutta kiinteistölle 7:111. Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 7:111:

32 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 28 ( 129 ) Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 7:111 0, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 7:111 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 16,42. Tilan 7:111 emätilalla on 28 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 7:111 laskennallinen rakennusoikeus on 0,33. Tilalla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Tilan muunnettu rantaviiva (46 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Ei vaikutusta

33 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 29 ( 129 ) 15 Johannes Lagerstam, Eero ja Timo Lagerstamin puolesta Tila [ ?] 15.1 Esittää Ropioissaaren tilan pohjoisrannalle aluetta vapaa-ajan rakentamisen mahdollistamiseen Kaavaehdotuksen selostuksessa käytetyt mitoitusperusteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Rantaviivaperusteisen tarkastelun mukaan kiinteistölle muodostuisi yksi uusi laskennallinen rakennusoikeus. Kyseistä laskennallista rakennusoikeutta ei sijoiteta saareen, koska mitoitusperusteissa on todettu seuraavaa: Ilman eritystä syytä ei saariin tulisi sijoittaa enempää kuin 1 loma-asunto saaren 3 hehtaaria kohti laskettuna (pienissä alle 5 ha:n saarissa pinta-alanormi 2,5 ha). Saarelle on osoitettu jo 4 olemassa olevaa rakennuspaikkaa. Saaren pinta-ala on alle 12 hehtaaria. Näin ollen kaavaan kirjattu periaate rakennuspaikka / 3 ha on täynnä, eikä uusien rakennusoikeuksien sijoittaminen tue asetettua periaatetta. Ruotsalaisen rantayleiskaavan osalta on noudatettu Asikkalan kunnassa hyväksyttyä periaatetta rantojen käsittelyn osalta, mukaan lukien pienten saarten mitoitus, jota on käytetty myös Päijänteen puoleisessa rantayleiskaavassa. Ei vaikutusta

34 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 30 ( 129 ) 16 Tapani Jantunen Tila 6:81 Pyhäniemi 81 ( ) 16.1 Pyytää tilan 6:81 maatilan talouskeskuksen lounaispuoleisia alueita, jotka sijaitsevat yli 300m rantaviivasta rajattavan kaava-alueen ulkopuolelle Pyytää mitoitusvyöhykkeenä luokiteltavan koko tilan alueeksi ei erityisiä luonto- tai maisema-arvoja, sillä maisema- ja luontoselvitykset eivät muuta edellytä Kaavarajausta tullaan rajaamaan hieman ns. kuivan maan alueelta 16.2 Kyseinen kiinteistö sijoittuu siten, että niemenkärki, on osoitettu mitoitusvyöhykkeeksi 6 rakennuspaikkaa. Niemen näkyvyys ja maaston kohoaminen rannasta, ovat maisemallisia elementtejä, jotka tulkintamme mukaan on syytä huomioida mitoitusnormeja määritettäessä.

35 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 31 ( 129 ) Tulkintamme mukaan mitoituslaskelmat ja vyöhykejaot on tehty ko alueella kaavassa käytetyin menetelmin ja normein. Tulkintamme mukaan ko kohdalla ei ole tarkoituksenmukaista poiketa yleisestä menettelytavasta. Kaavarajausta tullaan rajaamaan hieman ns. kuivan maan alueelta

36 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 32 ( 129 ) 17 Mikko ja Tellervo Vainio Tila 2:139 ja 2:33 ( ) ( ) 17.1 Pyytävät hankkimalleen lisämaalle 2:139 (2:121) liitekarttaan merkitsemälle alueelle loma-asunnon rakennuspaikan laajennusta. Nykyinen loma-asunto (2:33) vastaa lähinnä aittaa, ilman mukavuuksia Esitetty rakennusalueen laajennus on perusteltu eikä ole laajenna kohtuuttomasti rakennusaluetta. Rajataan rakennusalue siten, että rakennuspaikka mahdollistaa RA-alueen mukaisen maksimirakennusoikeusmäärän.

37 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 33 ( 129 ) 18 Jukka Koskinen Tila 2:0217 Kurttila ja 3:047 Iisakkila ( ) ja ( )

38 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 34 ( 129 ) 18.1 Vaatii kaavassa olevaa MY/37 alue muutetaan M-alueeksi ja sisällytetään ma-rajaukseen Haluaa MY/56 alueen poistettavan MY/37-alueen sisältä. Alue haittaa tulevien rakennuspaikkojen tietarvetta. Alueella on myös istutuskoivikko, jonka harvennushakkuu pitää mahdollistaa ilman erillistä lupakäsittelyä Alueen SL 41 pohjoisrajaa on muutettava siten että kaivettu oja poistetaan alueesta sekä alueeseen sisältyvää 1980-luvulla istutettu koivikko voidaan käsitellä metsätaloudellisesti oikein. Alueen rajaus siirretään Kymenvirtaan laskevan jyrkänteen reunaan MY/37 rajausperuste on arvokas kallioalue (KAO ), joka tulee Metsälain 10 :n mukaan. Näin ollen alueen sisällyttämistä ma-2/6 Kymenvirran maisema-alueen rajaukseen, jossa perusteena on maakunnallisesti arvokas maisema, ei yhdenmukaistaminen ole perusteltua. MY/37 kaavamääräys ei itsessään estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Kaavamääräyksessä on kirjattu, miten ja minkälaisia perusteita alueelle suoritettavissa toimenpiteissä on noudatettava. Tulkintamme mukaan merkintä ei kohtuuttomasti vaikeuta alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen, eikä kaavalla aseteta sellaisia reunaehtoja, jotka eivät alueelle kohdistuisi joka tapauksessa MY/56 kuuluu KAO rajauksen sisälle, mutta tällä alueella on nostettu esiin lehdon ominaispiirteitä Metsälain 10 :n perusteella. Tulkintamme mukaan merkinnän sisällyttäminen MY/37 ei ole perusteltua. Maankäytön osalta kts SL/41 kyseessä on Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde (S 503). Yleiskaavassa tehdyn luontoselvityksen perusteella aluerajaus on määritetty kaavassa esitetyllä tavalla. Ei vaikutusta

39 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 35 ( 129 ) 19 Kai Jaakkola (ks. myös kohta 12) Tila 1:53 Jaakkola, muistutus koskee Sirkkulahtea ympäröivää aluetta ( ) 19.1 Kaavaehdotus tekee Sirkkulahden alueesta liian tiheästi rakennetun luonnonarvoja huomioon ottaen ja vähentää siten tilan maan arvoa Haluaa tietää miten kaavoitusperiaatteet ovat Asikkalassa muuttuneet vuoden 2001 jälkeen Jaakkola 1:53 on omasta aloitteesta kaavoitettu n. 10 vuotta sitten. Alueelle on tavoiteltu rantatonttia, mutta kunnan puolesta ei hyväksytty enempää kuin 7 tonttia sillä perusteella että Sirkkulahden alueesta ei saa tulla tiheärakennettu. Nyt kaavaehdotuksessa on tulossa 7 uutta entisten 8 lisäksi Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta

40 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 36 ( 129 ) lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Kyseistä menetelmää käyttämällä Sirkunlahden ympäristöön on muodostunut yleiskaavan mitoituslaskelmien perusteella 7 uutta rakennusoikeutta. Vyöhykejaon mukaan alue on määritetty alueeksi, jolla ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja lukuun ottamatta kaavassa osoitettua MYaluetta. Kyseiset mitoitusmenettelyt ovat yhdenmukaisen logiikan mukaan tehty koko kaava-alueelle. Kaavatyön aikana viranomaistahot ovat ohjanneet työtä ja antaneet nähtävillä olojen aikana palautetta kaavaratkaisuista ja niiden perusteista. Kyseisen alueen osalta ei ole noussut esiin sellaisia huomioita, jotka edellyttäisivät käytettyjen mitoitus normien uudelleen harkintaa. Muistutuksen jättäjä ei ole tuonut palautteessaan esiin mitään sellaista luontoarvoa, joka edellyttäisi ja johtaisi pohdin-

41 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 37 ( 129 ) taan tiukempien normien käytöstä, jotta ko arvon olemassaolo voitaisiin turvata. Tulkintamme mukaan kaavaratkaisu ei johda Jaakkola nimistä kiinteistöä kohtuuttomaan asemaan suhteessa muihin maanomistajiin missään suhteessa Kaavaa laadittaessa sovelletaan Maankäyttö- ja rakennuslain asettamia säädöksiä ranta-alueiden suunnittelusta. Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui voimakkaasti vuoden 2000 alusta, joten tämän jälkeen käytäntöjä on tarkistettu sekä lainsäädännön, että kunnan omien linjanvetojen suhteen. Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavoituksessa käytettäviä linjanvetoja, joita on sovellettu tässä kaavassa. Kunnan linjanvedoissa korostuu tavoite ohjata suurten vesialueiden kaavoituskäytäntöjä yhdenmukaiseksi niiltä osin, kuin se on mahdollista eri alueiden ominaispiirteet huomioiden 19.3 KTS Asikkalan kunta ei tämän kaavoituksen yhteydessä ota kantaa vanhojen ranta-asemakaavojen sisältöihin tai suunnitteluperusteisiin Ei vaikutusta

42 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 38 ( 129 ) 20 Malmi Lemettinen Tila 2:46 Talassaari ( ) 20.1 Toivoo tilan 2:46 rakennusalaa suurennettavan liitekarttaan merkityllä tavalla, maaston haasteellisuuden vuoksi Esitetty rakennusalueen laajennus on perusteltu eikä ole laajenna kohtuuttomasti rakennusaluetta. Rajataan rakennusalue esitetyn mukaisesti.

43 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 39 ( 129 ) 21 Lotta Marshall Tila 1:53 Jaakkola, muistutus koskee Sirkkulahtea ympäröivää aluetta ( ) 21.1 Kaavaehdotus tekee Sirkkulahden alueesta liian tiheästi rakennetun luonnonarvoja huomioon ottaen ja vähentää siten tilan maan arvoa Haluaa tietää miten kaavoitusperiaatteet ovat Asikkalassa muuttuneet vuoden 2001 jälkeen Jaakkola 1:53 on omasta aloitteesta kaavoitettu n. 10 vuotta sitten. Alueelle on tavoiteltu rantatonttia, mutta kunnan puolesta ei hyväksytty enempää kuin 7 tonttia sillä perusteella että Sirkkulahden alueesta ei saa tulla tiheärakennettu. Nyt kaavaehdotuksessa on tulossa 7 uutta entisten 8 lisäksi Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto

44 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 40 ( 129 ) suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Kyseistä menetelmää käyttämällä Sirkunlahden ympäristöön on muodostunut yleiskaavan mitoituslaskelmien perusteella 7 uutta rakennusoikeutta. Vyöhykejaon mukaan alue on määritetty alueeksi, jolla ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja lukuun ottamatta kaavassa osoitettua MYaluetta. Kyseiset mitoitusmenettelyt ovat yhdenmukaisen logiikan mukaan tehty koko kaava-alueelle. Kaavatyön aikana viranomaistahot ovat ohjanneet työtä ja antaneet nähtävillä olojen aikana palautetta kaavaratkaisuista ja niiden perusteista. Kyseisen alueen osalta ei ole noussut esiin sellaisia huomioita, jotka edellyttäisivät käytettyjen mitoitus normien uudelleen harkintaa. Muistutuksen jättäjä ei ole tuonut palautteessaan esiin mitään sellaista luontoarvoa, joka edellyttäisi ja johtaisi pohdintaan tiukempien normien käytöstä, jotta ko arvon olemassaolo voitaisiin turvata.

45 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 41 ( 129 ) Tulkintamme mukaan kaavaratkaisu ei johda Jaakkola nimistä kiinteistöä kohtuuttomaan asemaan suhteessa muihin maanomistajiin missään suhteessa Kaavaa laadittaessa sovelletaan Maankäyttö- ja rakennuslain asettamia säädöksiä ranta-alueiden suunnittelusta. Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui voimakkaasti vuoden 2000 alusta, joten tämän jälkeen käytäntöjä on tarkistettu sekä lainsäädännön, että kunnan omien linjanvetojen suhteen. Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavoituksessa käytettäviä linjanvetoja, joita on sovellettu tässä kaavassa. Kunnan linjanvedoissa korostuu tavoite ohjata suurten vesialueiden kaavoituskäytäntöjä yhdenmukaiseksi niiltä osin, kuin se on mahdollista eri alueiden ominaispiirteet huomioiden 21.3 KTS Asikkalan kunta ei tämän kaavoituksen yhteydessä ota kantaa vanhojen ranta-asemakaavojen sisältöihin tai suunnitteluperusteisiin Ei vaikutusta

46 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 42 ( 129 ) 22 Marja Liisa, Marjo ja Saila Lehtinen/Pekka Lehtisen kuolinpesä Tila 9:40 Heikkilä ( ) 22.1 Haluavat merkittävän emätilan rantasaunan paikan, joka on merkittynä liitekarttaan Pitävät Ropioissaareen ehdottamiensa rakennuspaikkojen hylkäämistä epäoikeudenmukaisena, koska saaren puolikkaalla ei ole rakennuksia ennestään. Rakentamattoman saarenpuolikkaan taloudellinen arvo on lähes mitätön. Lisäksi suojeltu luontotyyppi rajaa Ropioissaaren metsän käyttöä Jos rakennusoikeuden saaminen saareen evätään totaalisesti, vaaditaan mantereelle yhtä rakennuspaikkaa lisää, jonka sijainti on merkitty liitekarttaan.

47 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 43 ( 129 ) 22.1 Asikkalan kunnalta saadun tiedon mukaan alueella ei ole olemassa olevaa saunarakennusta. Kyseisen alueen AO-alueen rajausta tullaan muuttamaan siten, että se ulottuu rantaan asti. Tämä mahdollistaa saunan rakentamisen rakennuspaikalle säädetyn kokonaisrakennusoikeuden puitteissa Asikkalan kunta on laatinut rantayleiskaavoja varten periaatteet saariin sijoitettavan rakenteen määrästä. Periaatteen mukaan ilman erityistä syytä saariin ei tulisi sijoittaa enempää kuin 1 lomaasunto saaren 3 hehtaaria kohti laskettuna. Ropioissaaressa on 4 olemassa olevaa loma-asuntoa. Ropioissaaren pinta-ala on noin 12 hehtaaria. Edellä mainitun syyn lisäksi kiinteistön mitoitus ei luo uutta laskennallista rakennusoikeutta jo nyt sijoitettua enempää. Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 9:40: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 9:40 15, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke tilan alueella on Ropioissaaren osalta 3 rp/muunnettu rantaviivakilometri ja muilta osin 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri.

48 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 44 ( 129 ) Tila 9:40 on emätila. Emätilan ja siten tilan laskennallinen rakennusoikeus on 3,14. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus ja tilalle on osoitettu kaavassa kaksi uutta loma-asunnon rakennusoikeutta. Tilan 9:40 muunnettu rantaviiva (928 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen jo osoitettujen kahden rakennuspaikan lisäksi KTS tulkintamme mukaan perusteita uusien rakennusoikeuksien lisäämiselle ei ole. Rakennuspaikkojen osalta, yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu: Laajennetaan AO-aluetta rannalle

49 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 45 ( 129 ) 23 Terhi ja Matti Ettala Tila 8:250 ( ) 23.1 Muistutuksen antajat ovat hankkineet määräalat 8:251-M602 liitettäväksi tilaan 8:250. Pyytävät varustamaan RA-merkinnällä koko kiinteistön 8:250 mukaan luettuna määräalat Esitetty rakennusalueen laajennus on perusteltu eikä ole laajenna kohtuuttomasti rakennusaluetta. Rajataan rakennusalue esitetyn mukaisesti. (KTS.liite)

50 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 46 ( 129 ) 24 Teppo Roslund Tila 7:50 Teppola ( ) 24.1 Ilmoittaa puuttuvasta rakennuksesta tontilta 7:50. Lupa on myönnetty , lopputarkastus pidetty Yleiskaavassa kyseinen rakennuspaikka on merkitty lomarakennuspaikaksi ja alueelle on merkitty yksi rakennusoikeus, joka sisältää RAalueelle säädetyn kokonaisrakennusoikeuden verran rakentamismahdollisuuksia. Rantayleiskaavassa ei osoiteta yksittäisiä rakennuksia. Käsittelytaso on rakennuspaikka. Mahdollisista virheistä pohjakartassa, yleiskaava ei voi vastata. Kartta-aineisto on peräisin maanmittauslaitoksen toimittamasta aineistosta, jonka ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa maanmittauslaitos. Ei vaikutusta

51 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 47 ( 129 ) 25 Aimo Kiikkilä Tila 44:3 Ilves, 45:4 Susi, 46:5 Kettu ja 47:6 Ahma ( ), ( ), ( ) ja ( ) 25.1 Tilat on lohkottu Hämeen lääninhallituksen poikkeuslupapäätöksellä nro 164/111, joka on annettu Lääninhallitus on antanut luvan käyttää aluetta taaja-asutukseen. Asikkalan kunnan rakennustarkastus on varmistanut, että päätöksellä ei ole määräaikaa ja se on edelleen toteuttamiskelpoinen. Tilat eivät sijaitse rannalla vaan niiden rannankäyttöoikeus on ns. yhteisillä alueilla. Em. perusteella ko. tiloilla on rakentamisoikeus, joka tulee säilyttää myös suunnitellussa rantaosayleiskaavassa Mikäli em. kiinteistöille ei tulla myöntämään rakennusoikeutta luonnonsuojelualueen vuoksi, tulee kaavaan kirjata merkintä, jossa todetaan, että näiden tonttien kohdalta tulee maksaa korvaus menetetystä rakennusoikeudesta.

52 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 48 ( 129 ) 25.1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietojen mukaan kiinteistöjen alueella sijaitsee luonnonsuojelualue, joka tullaan huomioimaan kaavaehdotuksessa. Tiloille 13:44, 13:45, 13:46 ja 13:47 ei tällä perusteella voida osoittaa RA-alueita. Asikkalan kunta tulkitsee selvityksiensä perusteella palstoitussuunnitelmassa esitetyt rakennuspaikat samalla statuksella kuin asemakaavoissa määritetyt rakennusoikeudet. Koska kyseisellä alueella sijaitsee luonnonsuojelualue, joka on perustettu, tullaan alueen rakennuspaikat merkitsemään korvattava rakennuspaikka merkinnällä Käsittääksemme korvaukset tässä tapauksessa suorittaa valtio. Korvattava rakennuspaikkamerkintä yleiskaavaan ko kiinteistöille.

53 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 49 ( 129 ) 26 Elina Kakko Tila 4:101 Vähä-Siikala ( ) 26.1 haluaa tilan 4:101 poistettavan kaava-alueesta. Tila sijaitsee Päijänteen rantaosayleiskaava-alueella. Jos ensisijainen toive ei toteudu, vaaditaan että kiinteistölle jää ns. kaavavapaata sisämaa-aluetta ja että Kanavankulmantien läheisyyteen myönnetään uusi rakennuspaikka tiedustelee miksi rantaosayleiskaava ulottuu sisämaassa niin kauaksi, että se koskee tilaa 4: ilmoittavat mitoitustaulukon virheistä koskien emätilasta lohkottujen kiinteistöjen pinta-aloja. Pinta-alat ovat täsmälleen samat kuin luonnosvaiheessa, vaikka tarkistuksia rajauksien suhteen on tehty. Virheet koskevat tiloja 4:100 Arjanmaa, 4:102 Arinmaa, 4:119 Vaahteramäki ja 4:101 Vähä-Siikala Vaativat perustelua miksi tila 4:101 on mukana kaavassa.

54 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 50 ( 129 ) 26.1 Tulkintamme mukaan päällekkäisyyttä ei ole. Kiinteistön 4:101 Ruotsalaisen kaava-alueella oleva osa (merkitty M-alueeksi) ei sisälly Päijänteen rantaosayleiskaava-alueeseen. Rakennuspaikkojen osalta, yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu: 26.2 Kaavarajaus on määritetty työn alussa Asikkalan kunnan toimesta. Tältä osin kiinteistö 4:101 on liitetty mukaan kaavaan. Tässä kohtaa kaavaa on tarkoituksenmukaista, että kaava-alueiden (Ruotsalainen ja Päijänne) rajat yhtyvät toisiinsa Tarkistetaan kyseisten kiinteistöjen pinta-alat. Pinta-alat on otettu mitoitusta laadittaessa kaava-alueen rajauksen mukaisesti Kaavarajaus on määritetty työn alussa Asikkalan kunnan toimesta. Tältä osin kiinteistö 4:101 on liitetty mukaan kaavaan. Tässä kohtaa kaavaa on tarkoituksenmukaista, että kaava-alueiden (Ruotsalainen ja Päijänne) rajat yhtyvät toisiinsa. Ei vaikutusta (Tarkistetaan pinta-alat mitoitustaulukkoon.)

55 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 51 ( 129 ) 27 Tapio Kiuru Tila 2:210 Kullankukkula ( ) 27.1 Pyytää vakituisen asuinpaikan (AO) aluetta laajennettavan niin että tilan pohjois- ja itäpuolella se tulisi 10 metrin päähän rajasta sekä rannassa seurasi rantaviivaa AO aluetta laajennetaan hieman esityksen mukaisesti sekä pohjoiseen että itään. Rakennuspaikkaa laajennetaan siten, että sen kooksi muodostuu noin m2. Laajennetaan rakennusoikeutta pohjoiseen ja itään siten, että pinta-ala on noin m2.

56 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 52 ( 129 ) 28 Markku Vuorinen Tila 2:117 Rasila ja 2:221 Aunela ( ) ja ( ) 2:117 2: Huomauttaa että tila 2:117 on vakituisen asunnon tila Tila 2:221 on lohkaistu tilasta 2:117 vuonna Tilalla on voimassa oleva rakennuslupa , lomarakennuksen lupa on noin 100m rannasta. Pyydetään osoittamaan uusi rakennusoikeus tilalla Asikkalan kunnan tietojen mukaan kyseinen alue on ympärivuotisen asumisen aluetta. RA muutetaan AO-alueeksi 28.2 Asikkalan kunnan tietojen mukaan kyseinen alue lomarakennuspaikka. Alue merkitään RA-alueeksi rakennuspaikan osalta. 2:117 RA AO 2:221 RA-alueeksi rakennuspaikan osalta

57 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 53 ( 129 ) 29 Tarja Kiesi Tila 8:312 Piilola ( ) 29.1 Tilalta puuttuu rakennuspaikkamerkintä (punainen pallo). Tilalla on jo kaksi rakennuslupien mukaista rakennusta, 30m2 lomarakennus ja 15m2 saunarakennus Ehdottaa RA-alueen pohjoisrajan siirtämistä kiinteistön osalta ylöspäin liitekartan mukaisesti Asia kirjattu muistiin. Kyseinen paikka on tulkittu lisämaaksi kiinteistölle 8:169. Tarkentavien tietojen perusteella kyseinen paikka on kuitenkin itsenäinen rakennusalue ja näin ollen se tullaan merkitsemään omalla rakennusoikeus symbolilla Esitetty laajennus on perusteltu ja tehtävissä, koska kyseessä on itsenäinen rakennuspaikka. Lisätään kiinteistölle olemassa olevan rakennuspaikan symboli ja laajennetaan RA-aluetta pohjoiseen esityksen mukaisesti (katso liite)

58 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 54 ( 129 ) 30 Kari Kaperin puolesta Mikko Soldatkin Tila? 2:78??? ( ) 30.1 Tontille ei ole merkitty rakennusoikeutta Uusien karttapaikan tietojen mukaan ko kohdalla on rakennuspaikka. Lisätään kiinteistölle olemassa olevan rakennuspaikan symboli ja laajennetaan RA-aluetta kiinteistön 2:78 alueelle.

59 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 55 ( 129 ) 31 Liisa ja Timo Rautava (ks. myös kohta 65) Tila 2:68 ja 2:106 ( ) ja ( ) 31.1 Esittävät tilalle aittarakennukselle suorakaiteen muotoista rakennusaluetta länsi-eteläsuunnassa. Rakennusalueen pohjoisraja kulkisi nykymökin pohjoispäädyn lähellä RA-alueen laajentamista koko niemen osalta ei ole perusteltua osoittaa rakentamiseen tarkoitetuksi alueeksi. Nykyistä RA-alueen rajausta kiinteistön 2:68 osalta laajennetaan itään siten, että itäranta lisätään RAalueeksi. RA-alueen laajennus 2:108 etelärajan mukaisesti/ suuntaisesti niemen itäreunaan asti.

60 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 56 ( 129 ) 32 Maritta Lindqvist Tila 17:48 ( ) ja 17:37 17:37 17:48

61 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 57 ( 129 ) 32.1 Tila 17:47 on yhdistetty viereiseen tilaan 17:36. Maanmittauslaitoksen päätös on rekisteröity Yhdistetyn tontin kiinteistötunnus on 17:48. Pyytää tekemään muutoksen kaavaehdotukseen yhdistetyn tontin mukaisesti ja siten että rakennusoikeutta laajennetaan käsittämään myös entinen tontti 17: RA-alueen laajennus koko alueelle ei ole perusteltua, koska mitoituksen perusteella alueella on rakennusoikeutta yhden rakennuspaikan verran. Näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa suhteettoman suurta rakennusalaa yhtä rakennuspaikkaa kohti. Olemassa olevasta tarpeesta johtuen voidaan alueella tästä huolimatta tehdä RA-alueen osittainen laajennus siinä mittakaavassa, kuin sen voidaan katsoa olevan perusteltua yhden rakennuspaikan tarpeen näkökulmasta. Laajennetaan hieman RA-alueetta.

62 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 58 ( 129 ) 33 Mauri, Matti ja Mikko Oksanen Tila 9:44 Yli-Kärsälä ( ) 33.1 Esittävät lisättäväksi kolme rakennuspaikkaa karttaliitteen mukaan. Liitteessä eteläisin paikka on lisärakentamista, joten uutena tulee vain kaksi metsämökkipaikkaa yli 100 m rannasta Yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu:

63 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 59 ( 129 ) Palautteenantajan mukaan eteläisin paikka on ns. lisärakentamista, joka sisältyy rakennuspaikkaan, joka on merkitty jo kaavaan. Tältä osin rakentamista ohjaa RA-alueelle kohdistetut määräykset ja kokonaisrakennusoikeus. Karttaan piirretyn esityksen mukaisesti laajennamme hieman olemassa olevaa RA-aluetta pohjoiseen. Olemassa olevan RA-alueen rajauksen laajentaminen hieman pohjoiseen.

64 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 60 ( 129 ) 34 Antti Kuronen Tila 8:27 Kesäranta ja 3:151 Haaparanta ( ) ja ( ) 34.1 Vaativat tilaan 8:27 Kesäranta merkityn rakennuspaikan poistoa. Tilalla ei ole omaa lisärakennusoikeutta, vaan esitetty rakennuspaikka muodostuu pääosin siihen rajoittuvalta kiinteistöltä 3:151 potentiaalisti hankittavasta lisämaasta ja kiinteistön 3:151 rantaosayleiskaavan mukaisesta laskennallisen rantaviivan hyödyntämisestä kiinteistön 8:27 hyväksi Vaativat ko. rakennuspaikan siirtoa tilaan 3:151 Haaparanta Rakennuspaikan säilyttäminen kaavassa kiinteistöllä 8:27 edellyttää että kiinteistöjen omistajien välille syntyy ennen kaavan viemistä päätöksentekoon määräalan luovutusta koskeva kauppakirja tai kirjallinen esisopimus kaupasta/sen ehdoista, joka on saatettu kunnan tietoon. Mikäli tällainen tilanne syntyisi, olemme valmiit harkitsemaan kantaamme rakennuspaikan siirrosta muistutuksen antajan omistamalle kiinteistölle Kunnan tehtävä on selvittää kiinteistönomistajien tahtotila ja se, voidaanko määräalan luovutuksesta/sen ehdoista päästä sopuun ennen kaavan viemistä päätöksentekoon Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä

65 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 61 ( 129 ) kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 8:27: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 8:27 0, ,5 ~ Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tila 8:27 on kantatila (rek.v. 1951) eikä samaan kokonaisuuteen kuulu muita tiloja. Tilan 8:27 laskennallinen rakennusoikeus on 1,5 ~ 2 rakennuspaikkaa. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus. Jäljelle jäävän rakennusoikeuden perusteella tilalle on osoitettu 1 uusi loma-asunnon rakennuspaikka. Perusteita rakennuspaikkamerkinnän poistamiselle kaavasta ei ole Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 3:151: Tilan RN:o Tilan maapinta-ala (ha) (m) Muunnettu rantaviiva (m) rak.oikeus Emätilan käytetty rak.oikeus oikeus oikeus 3:151 7, ,4 ~ 6 4 2,4 ~ Kokonaisrantaviiva Emätilan laskennallinen Tilan laskennallinen rak. Tilan käytetty rak. Kaavassa esitetyt uudet rak.paikat Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. (ks. kohta 34.1) Tila 3:151 on kantatila ja samaan kokonaisuuteen kuuluu 6 muuta tilaa. Emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 6 ja käytettyjä rakennusoikeuksia on 4 kpl. Emätilalla on 2 potentiaalista uutta rakennuspaikkaa, joista toinen on merkitty tilalle 3:151 (ja toinen tilalle 2:120)

66 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 62 ( 129 ) Tilan 8:27 rakennuspaikan siirto tilalle 3:151 ei ole perusteltua, koska tilat kuuluvat eri emätilakokonaisuuksiin ja ovat eri omistuksessa Kiinteistön 8:27 RA-alueen rajausta tarkistetaan siten, että se on yhdenmukainen kiinteistöjaotuksen kanssa. Yleiskaava ei ota kantaa kiinteistökauppoihin Ks Muokataan RA-alueen rajausta kiinteistöllä 8:27.

67 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 63 ( 129 ) 35 Päivi Rusinen, Paavo ja Eija Lehtinen Tila 1:39 Joenranta ( ) 35.1 Haluaa tilan 1:39 merkittävän AO-merkinnällä, koska tila on vakituisessa asuinkäytössä Asikkalan kunnan toimittamien tietojen mukaan alue on ympärivuotisen asumisen rakennuspaikka. RA muutetaan AO-alueeksi. RA muutetaan AO alueeksi.

68 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 64 ( 129 ) 36 Anne Puumalainen, Tiina Vuori, Matti ja Airi Vuori, Heikki Astola ja Merja Vuorisalmi sekä Raija Astola Tila 1:57 Kylmäoja ja 1:58 Piilopirtti ( ) ja ( ) 1:57 1: Ehdottavat että tilojen 1:57 ja 1:58 uudisrakentamisoikeutta korjataan ottaen huomioon tilojen pinta-alat, muoto ja yleisestä maantiestä aiheutuva haitta. Rakennusoikeuksien minimimäärä molemmille kiinteistöille on nykyisten rakennusten määrä lisättynä yhdellä uudisrakennukseen oikeuttavalla rakennusluvalla Esittävät kaava-alueen rajaamista siten, että kiinteistöt eivät sijaitse kokonaan rantaosayleiskaava-alueella. Kaava-alueen rajan tulisi kulkea 25m tien keskilinjan yläpuolelta, koska Rutalahdentie estää rantaan tukeutuvan rakentamisen Mikäli kaavaehdotuksessa esitetyt uudisrakentamista koskevat laskennalliset rakennusoikeudet eivät koske kiinteistöjen maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), tulisi tämän ilmetä myös ehdotuksesta Valtaosa tiloista 1:57 ja 1:58 sijaitsee ranta-alueen ulkopuolella ja tältä osin rantaosayleiskaava ei ota kantaa uudisrakentamiseen. Mitoituksen mukaan kyseisille kiinteistöille ei muodostu uutta laskennallista rakennusoikeutta ranta-alueelle. Tulkintamme mukaan perusteita rantaalueen uusille rakennusoikeuksille ei ole ja ranta-alueen ulkopuolinen rakentaminen ratkaistaan erillisellä lupaprosessilla Kaavarajaus on määritetty työn alussa Asikkalan kunnan toimesta. Tältä osin kiinteistöt 1:57 ja 1:58 on liitetty mukaan kaavaan rajauksen mukaisesti. Asikkalan kunnan ohjausryhmä käsitteli kyseisen alueen kaavarajausta ja päätti muuttaa rajausta siten, että se noudattaa yh-

69 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 65 ( 129 ) denmukaista linjaa alueen muun rajauksen kanssa. Tästä johtuen kaavan rajausta tullaan tarkistamaan hieman Yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu: Kyseinen seikka pyritään avaamaan paremmin kaavaselostuksessa. Kaavan rajauksen tarkistus

70 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 66 ( 129 ) 37 Pekka Joensuu Tila 8:127 ( ) 37.1 Pyytää ottamaan huomioon että Kotkanlahdella sijaitsevan kiinteistön 8:90 Puroniemi rakennukset on purettu pois kesällä 2011 ja pyytää poistamaan ko. kiinteistön alalle kaavaehdotuskarttaan merkityt rakennukset sekä poistamaan kiinteistörekisteristä puretut rakennukset Kyseisen kiinteistön käyttötarkoitus on vapaa-ajan rakennuspaikka. Yleiskaava ei ota kantaa, jos alueen maanomistaja tekee kiinteistöllään uusia järjestelyjä rakennuspaikalla, kunhan ne noudattavat yleiskaavassa asetettuja määräyksiä. Tästä johtuen kyseisen paikan merkintätavan muutokselle ei nähdä olevan perusteita. Kaavan laadinnassa käytetty kartta-aineisto on peräisin maanmittauslaitoksen aineistoista. Pohjakartan ylläpidosta ja päivityksestä vastaa maanmittauslaitos. Ei vaikutusta

71 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 67 ( 129 ) 38 Yrjö ja Merja Ristola Tila 10:299 Päivärinta ( ) 38.1 Vaativat tilan 10:299 rakennuspaikan merkittävän AO-merkinnällä. Tila Päivärinta on Urajärven kartanon torppa, joka on muodostettu torpaksi jo 1800-luvulla. Rakennuspaikkaa on käytetty ympärivuotisena asuinpaikkana aina 1990-luvulle, jolloin se siirtyi alkuperäiseltä omistajasuvulta omistukseemme. Rakennuspaikalla on 1900-luvun alkupuoliskolla rakennettu hirsinen asuinrakennus Mikäli ei muistutusta oteta huomioon, kaikki yleiskaavassa AOmerkinnällä osoitetut rakennuspaikat tulee tasapuolisen kohtelun vuoksi muuttaa loma-asunnon rakennuspaikaksi Vaativat kunnan perusteltua vastausta muistutukseen Asikkalan kunta teki alueen rakennuspaikkaa koskevan tarkemman selvityksen, joka tukee muistutuksen jättäjän tekemää tulkintaa. Tämä tulkinta huomioiden alueen käyttötarkoitus tullaan muuttamaan AOalueeksi KTS KTS 38.1 RA muutetaan AO alueeksi

72 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 68 ( 129 ) 39 Toivo ja Mirja Idänpirtti Tila 2:114 Idänpirtti ( )

73 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 69 ( 129 ) 39.1 Taipaleenlahden-Suonpohjan luontoarvon Suonpohja päättyy Idänpirtin tilan osalta viljeltyyn peltoon eikä sitä voi koskea metsälain 10. Muuntokerroin ei voi olla Talaskärki-niminen niemi on jätetty rantamitoituksessa pois. Niemi on leveimmältä kohdaltaan noin 60m. Tämä kuuluisi mukaan rantaviivamittaukseen Maisemaselvityksen määritelmällä harmooninen ja viehättävä maisema on muuntokerrointa pudotettu perusteettomasti alas. Avohakkuiden tietoinen välttäminen ranta-alueilla ei voi olla syy rakentamisoikeuden vähentämiselle Edellä mainitut seikat huomioon ottaen pidetään kohtuullisena että tilalle 2:114 osoitetaan 9 uutta rakennuspaikkaa, jotka sijoittuisivat karttaliitteen mukaisiin paikkoihin Lisäksi kaava-alue on viety liian etäälle vesialueesta. Esitetään sen siirtämistä lähemmäs rantaa MY-merkinnällä on osoitettu kohde 63 Taipaleenlahden-Suonpohjan luhta, mikä on luokiteltu metsälain mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (MetsäL 10 ). Lisäksi Suonpohja on maisemaltaan moni-ilmeinen alue. Rantaviivan muuntoperusteet on käyty läpi kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Kyseisellä elinympäristöllä ei ole vaikutusta rantaviivan muuntoperusteisiin Maanmittauslaitoksen laatiman kartta-aineiston perusteella niemi on tulkittu saareksi ja tätä tulkintaa on käytetty myös mitoituslaskelmissa (pienet saaret mitoituksen ulkopuolella).

74 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 70 ( 129 ) Mitoituslaskelmia tarkistettiin sillä perusteella, että kyseessä on niemi. Tarkistuksen tulos on se, että kiinteistölle muodostuu 1 uusi laskennallinen rakennusoikeus (niemen muunnettu rantaviiva 84 m, mitoitusperuste 7 rp/km). Se tullaan osoittamaan muistutuksen liitteessä esitetylle paikalle Rantaviivan muuntoperusteet on käyty läpi kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Maiseman harmonisuus tms. tekijät eivät vaikuta rantaviivan muuntoperusteisiin Ks Kaavarajaus on määritetty työn alussa Asikkalan kunnan toimesta. Lisätään uusi lomarakennuspaikka esitettyyn paikkaan.

75 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 71 ( 129 ) 40 Tiina Miettisen puolesta Asianajotoimisto Hannu Vehanen Tila 2:123 Miinanpiha ( ) 40.1 Vaatii että tila 2:123 merkittäisiin loma-asuntojen alueeksi, kaavamerkinnällä RA Tila täyttää vaaditut RA-alueen edellytykset: pinta-ala on vaaditut 3000m2 ja rantaviivan pituus on vaaditut 50m. Tila on jo rakennettu. Alueelle sai kiinteistön ed. omistaja rakennusluvan sekä nykyinen omistaja saunarakennukselle Kunnan tietojen mukaan tilalla 2:123 sijaitsee 7 neliömetrin kokoinen saunarakennus, jonka perusteella kaavaehdotukseen on merkitty saunan symboli. RA-alueena kaavassa merkitään olemassa olevat lomaasunnon rakennuspaikat. Perusteita RA-alueen merkitsemiselle ei ole Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 2:123:

76 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 72 ( 129 ) Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 2:123 0,29 51,5 51,5 2, Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 6 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 2:123 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 2,5. Tilan 2:123 emätilalla on 7 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 2:123 laskennallinen rakennusoikeus on 0,31. Tilalla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Tilan muunnettu rantaviiva (51,5 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Ei vaikutusta.

77 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 73 ( 129 ) 41 Jouko ja Hannu Koiviston puolesta Aimo Köpsi Tila 2:170 Peltomäki ( ) 41.1 Pyytävät M-alueelle muodostettavan rakennuspaikan yhdelle lomaasunnolle eli nykyinen M-alue muutettaisiin RA-alueeksi [Muistutuksessa kirjoitettu RM, varmaan virheellisesti] vähintään 4000m2 suuruiselle tilan osalle. Alue on merkitty liitekarttaan. Uuden rakennuspaikan myyntikustannuksilla on tarkoitus rahoittaa olemassa olevan rakennuspaikan kunnostus ja jätevedenhuolto Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 2:170: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 2:170 1,16 218,6 128,5 1,

78 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 74 ( 129 ) Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 6 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tila 2:170 on kantatila (rek.v. 1939) eikä samaan kokonaisuuteen kuulu muita tiloja. Tilan 2:170 laskennallinen rakennusoikeus on 1 rakennuspaikka. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus. Tilan muunnettu rantaviiva (128,5 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Ei vaikutusta

79 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 75 ( 129 ) 42 Heikki Ilmivalta Tila 6:33 Uusitalo ja 7:60 Rutala ( ) ja ( )

80 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 76 ( 129 ) 42.1 Esittää liitekartalla paremman rakennuspaikan ehdotetun sijaan tilalle 6: esittää tilan 7:60 vanhaa koulurakennusta muutettavan vakituiseksi asunnoksi Rakennuspaikka voidaan siirtää rakentamisolosuhteiltaan parempaan kohtaan Asikkalan kunta tutki ko kiinteistön tilanteen ja totesi, että alueen ja rakennuspaikan historia ja käyttötarkoitus huomioiden AO- merkintä tukee parhaalla mahdollisella tavalla alueen käyttöä. RA muutetaan AO-alueeksi. Siirretään rakennuspaikkaa esitetyn mukaisesti. 7:60 RA muutetaan AO:ksi

81 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 77 ( 129 ) 43 Markku Leveälahti Tila 1:93 Utteri ( )

82 FCG Finnish Consulting Group Oy MMA Muistutusten vastine 6112-P ( 129 ) 43.1 Ilmoittaa tilalle 1:93 merkityn loma-asunnon olevan virheellinen, koska ko. koko niemi on rakentamaton. (merkitty liitekarttaan nrolla 1) Ilmoittaa, että tilalle 1:93 merkityn loma-asunnon kohdalla on saunamökki. (merkitty liitekarttaan nrolla 2) 43.3 ilmoittaa rakennusten olleen ympärivuotisessa asumiskäytössä jopa 1970-luvulle asti. Joten ne on merkitty väärin rakennetuiksi lomaasunnoiksi. (merkitty liitekarttaan nrolla 3 ja 4) Pyytää lisäämään uusia loma-asuntoja kahden väärin loma-asunnoksi merkityn verran, koska ne on jo laskettu rakennetuiksi lomaasunnoiksi. Liitekarttaan 2 on merkitty toivotut sijainnit (Xmerkinnällä).

83 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 79 ( 129 ) 43.1 Alueella on kunnan tietojen mukaan yksi vanha olemassa oleva paikka, jonka merkintä on tarkoituksenmukaista säilyttää ennallan vaikka kyseisellä kohdalla ei tällä hetkellä rakennusta ole Asikkalan kunnan tarkistuksen perusteella voidaan todeta, että uuden rakennuspaikan alueella on kantatilan sauna. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi rakennusoikeus ko alueelta siirretään etelämmäksi vanhan olemassa olevan rakennuspaikan viereen Asikkalan kunnan tietojen mukaan ko rakennuspaikat ovat ympä rivuotisia rakennuspaikkoja ja merkintä muutetaan AO-alueeksi 43.4 KTS 43.2 Osoitetaan kartassa kantatilan saunarakennus Yksi uusi rakennusoikeus siirretään vanhan olemassa olevan viereen Kaksi olemassa olevaa RA-paikkaa AO-alueeksi.

84 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 80 ( 129 ) 44 Mikko Heikkinen Tila 2:100 Lähdemäki ( ) 44.1 Pyytää lisäämään yhden uuden asuinrakennuksen rakennuspaikan nykyisten rakennusten läheisyyteen, koska nykyinen rakennus ei vastaa nykyajan tarpeita. Vastikään pintaremontoitua vanhaa rakennusta ei kuitenkaan haluta purkaa Olisi mahdollistettava saunarakennuksen rakentaminen tilan rantaalueelle tai vaihtoehtoisesti kohdassa 1 mainitun rakennuksen läheisyyteen. Tilalla nykyisin oleva sauna ei ole lämmityskuntoinen. Ulkonäöltään siisti savusauna halutaan kuitenkin miljöön takia säilyttää.

85 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 81 ( 129 ) 44.1 Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 2:100: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 2:100 4,0 29,9 29,9 2, Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 6 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 2:100 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 2,5. Tilan 2:100 emätilalla on 7 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 2:100 laskennallinen rakennusoikeus on 0,18. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus. Tilan muunnettu rantaviiva (29,9 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu:

86 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 82 ( 129 ) 44.2 Asikkalan kunnan tietojen mukaan kyseiselle alueelle on olemassa saunan rakennuslupa vuodelta Tämän perusteella Asikkalan kunnan ohjausryhmä päätti, että alueelle voidaan osoittaa saunarakennuksen merkintäsymboli. 2:100 saunakolmio

87 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 83 ( 129 ) 45 Orvokki Heiskanen Tila 5:152 Ainonkallio ( ) 45.1 Ensisijaisesti vaatii tilalle yhtä uutta rakennuspaikkaa liitekartalla merkittyyn paikkaan Toissijaisesti esittää että tilalle osoitetaan uusi rakennusoikeus sen sijaan, että laskennallisesti käyttämättä oleva uusi rakennusoikeus osoitettaisiin emätilalle. Muunneltu rantaviiva on selvästi pitempi kuin emätilan Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 5:152: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 5:152 1, ,

88 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 84 ( 129 ) Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tila 5:152 kuuluu emätilaan Kisakallio 5:71X. Samaan emätilaan kuuluvat myös tilat 5:151, 5:94, 5:144 ja 5:153, joka on kantatila. Muunnettuun rantaviivaan perustuva emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 4,17. Emätilalla on käytettyjä rakennusoikeuksia yhteensä 3 kpl (tilojen 5:151, 5:152 ja 5:94 alueella). Emätilalla on jäljellä 1 rakennusoikeus, joka oli nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa osoitettu kantatilalle Kisakallio 5:153, jolla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia Emätilan jäljellä oleva laskennallinen uusi rakennusoikeus, joka oli nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa osoitettu kantatilalle Kisakallio 5:153, voidaan Asikkalan kunnan mukaan (ks. kohta 47) kohtuullisuuden perusteella siirtää samaan kantatilaan kuuluvalle tilalle 5:144. Tila 5:144 on ostettu rakennus-paikkana ja rakennustöitä on aloitettu 1990-luvulla. Ei vaikutusta.

89 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 85 ( 129 ) 46 Anu ja Hannu Heinonen (Ks. myös kohta 70) Tila 5:69 Kuhaniemi ( ) 46.1 Haluaa merkittävän tilan 5:69 alueelle v rakennetun lomarakennuksen liitekartan mukaiseen paikkaan Asikkalan kunnan tietojen mukaan alueella sijaitsee yhdeksi rakennuspaikaksi katsottava kokonaisuus. Tästä johtuen alueelle ei tulla merkitsemään toista itsenäiseksi rakennuspaikaksi tulkittavaa rakennuspaikka symbolia. Ei vaikutusta

90 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 86 ( 129 ) 47 Aija Basset Tila 5:144 Mansikkapaikka ( ) 47.1 Haluaa lomarakennuspaikan tilalle 5:144. Tila 5:144 on lohkottu tilasta 5:95 Kisakallio. Tila 5:144 on hankittu vuonna 1997 itsenäiseksi lomarakennuspaikaksi. Kauppakirjassa ollut liitteenä rakennuslupa 114/90, sekä jatkolupa vuoteen 2000 asti. Rakennustöitä on aloitettu vuonna 1997, mutta hanke on keskeytynyt ulkomaan komennuksen takia. Kisakallio-tilasta erotetut muut kiinteistöt on myyty myöhemmin ja niille on rakennettu Tila Mansikkapaikka 5:144 kuuluu emätilaan Kisakallio 5:71X. Samaan emätilaan kuuluvat myös tilat Ainonkallio 5:152, Partakallio 5:151, Räystästupa 5:94 ja Kisakallio 5:153, joka on kantatila. Muunnettuun rantaviivaan perustuva emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 4,17. Emätilalla on käytettyjä rakennusoikeuksia yhteensä 3 kpl (tilojen 5:151, 5:152 ja 5:94 alueella). Emätilalla on jäljellä 1 rakennusoikeus, joka on nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa osoitettu kantatilalle Kisakallio 5:153. Tilan 5:144 muunnettu rantaviiva on 36 m ja mitoitusnormi alueella on 7rp/km. Tilan 5:144 laskennallinen rakennusoikeus on 0,3. Kaavaehdotuksessa tilalle 5:153 merkitty rakennuspaikka voidaan Asikkalan kunnan mukaan kohtuullisuuden perusteella siirtää tilalle 5:144. Tila 5:144 on ostettu rakennuspaikkana ja rakennustöitä on aloitettu 1990-luvulla. Poistetaan uuden rakennuspaikan merkintä tilalta 5:153 ja osoitetaan rakennuspaikka tilalle 5:144.

91 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 87 ( 129 ) 48 Tiina Hovila Yhdistetyt tilat 8:163 ja 8:208 ( ) ja ( ) 48.1 Huomauttaa ehdotetusta uudesta rantarakennuspaikasta kiinteistöjen 8:163 ja 8:208 yhdistelmälle, siitä huolimatta että yhdistämälläkään ko. kiinteistöistä ei tule laadittavana olevan rantaosayleiskaavan mukaista uutta rakennuspaikkaa. Vaatii rakennuspaikan poistamista Asikkalan kunnan mukaan tilojen 8:163 ja 8:208 muodostamalle alueelle voidaan osoittaa rakennuspaikka, koska tapaus tulkitaan palstoitussuunnitelmaa vastaavaksi tilanteeksi. Ei vaikutusta

92 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 88 ( 129 ) 49 Jaakko Ketonen Yhdistetyt tilat 8:163 ja 8:208 ( ) ja ( ) 49.1 Huomauttaa ehdotetusta uudesta rantarakennuspaikasta kiinteistöjen 8:163 ja 8:208 yhdistelmälle, siitä huolimatta että yhdistämälläkään ko. kiinteistöistä ei tule laadittavana olevan rantaosayleiskaavan mukaista uutta rakennuspaikkaa. Vaatii rakennuspaikan poistamista Asikkalan kunnan mukaan tilojen 8:163 ja 8:208 muodostamalle alueelle voidaan osoittaa rakennuspaikka, koska tapaus tulkitaan palstoitussuunnitelmaa vastaavaksi tilanteeksi. Ei vaikutusta

93 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 89 ( 129 ) 50 Ensio Rapala Tila 6:61 Hopearinne ( ) 50.1 Ensisijaisesti haluaa tilan 6:61 Hopearinne alueelle yhden lomarakennuspaikan liitekartassa merkittyyn paikkaan. Tila on lohkottu rakennuspaikaksi (ote toimituspöytäkirjasta on liitteenä). Metsämaan lisäksi tilalta on verotettu "rannan osalta rakennusmaa-alueen lisäarvo" Toissijaisesti rakennuspaikka voisi sijaita välittömän rantavyöhykkeen ulkopuolella noin 60-80m rantaviivasta lähellä ensisijaisesti esitettyä rantarakennuspaikkaa Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 6:61:

94 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 90 ( 129 ) Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 6:61 3, , Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 6:6 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 1,63. Tilan 6:61 emätilalla on 4 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 6:61 laskennallinen rakennusoikeus on 0,48. Tilalla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Tilan muunnettu rantaviiva (64 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen Tulkintamme mukaan esitetty paikka sijaitsee ranta-alueella ks Muilta osin yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu: Ei vaikutusta.

95 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 91 ( 129 ) 51 Martti Koskinen Tila 2:152 Vuohenoja ( ) 51.1 Haluaa toisen lomarakennuksen rakennuspaikan tilalle 2:152 olevan rakennuspaikan lisäksi. Tila on suullisesti jaettu v emätilasta 2:46 kahdeksi tilaksi, 2:152 ja 2:151. Myöhemmin tila 2:151 on myyty ja jaettu uudelleen muodostaen neljä uutta tilaa: 2:165, 2:168, 2:171 ja 2:172. Näistä tiloista kahdella on lomarakennus. Vuonna 1967 suullisen sopimuksen mukaan tilannetta voidaan tulkita siten, että rannan osalta on olemassa kaksi emätilaa. Rakennusoikeus olisi 1.95, kun kilometrille myönnetään 7 rakennuspaikkaa. Tämä oikeuttaisi kahteen rakennuspaikkaan. Nyt tilan puoliskoille ehdotetaan toiselle 4 rakennuspaikkaa ja toiselle yhtä. Se ei ole tasapuolista.

96 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 92 ( 129 ) 51.1 Yleiskaava ei voi ottaa kantaa suullisiin sopimuksiin. Kiinteistörakenne ja tehdyt ratkaisut huomioiden, Asikkalan kunnan mukaan voidaan tehdä tulkinta jonka mukaan kiinteistön 2:152 mitoitusratkaisua rasittaa kohtuuttomasti aiemmat myönnetyt rakennusoikeudet saman emätilan alueella. Tästä johtuen kiinteistön kohdalla sovelletaan mitoituksesta poikkeamista ja osoitetaan yksi uusi RA rakennusoikeus olemassa olevan RA-paikan viereen. Uusi RA ja rakennusoikeus

97 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 93 ( 129 ) 52 Vantaan seurakuntayhtymä Tila Tontunniemi 52.1 Haluaa vastauksen luontoselvitykseen nojautuvista mitoitusperusteista, josta tiedusteli jo luonnosvaiheen muistutuksessa. Erityisesti halutaan perustelua herkän alueen määrittelylle Huomauttaa naapuritilan 1:69 rakennusoikeutta koskevien virheiden sivuuttamisesta. Haluaa tasavertaista kohtelua naapuritilaan 1:69 nähden Mitoitusperusteen tulee olla 7 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Luontoselvitys ei osoita sellaisia erityisiä luonnonarvoja, joiden perusteella muista vastaavia alueita oleellisesti alhaisempaan mitoitukseen olisi peruste. Tällöin kokonaisrakennusoikeus on 8,2 rakennuspaikkaa, pyöristettynä Jos tilan mitoitusperusteita ei korjata yhdenvertaiseksi muiden vastaavien alueiden kanssa, muiden alueiden mitoitusperuste ja kaavaratkaisu tulee korjata yhdenvertaiseksi tilan kanssa Rakennusoikeus tulee osoittaa rakennuspaikkoina samaan tapaan kuin muilla. Loma- ja matkailupalveluiden merkintään (RM) ei ole perustetta tilan nykyisen käytön tai seurakuntayhtymän tarpeiden perusteella. Rakennuspaikkojen sijoitus on esitetty karttaliitteessä Kaava-aluetta tulee supistaa siten, että se käsittää enintään noin 200 m:n etäisyydelle rannasta ulottuvan vyöhykkeen kaavassa sovelletun vallitsevan linjan mukaisesti.

98 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 94 ( 129 ) 52.1 MY/51-merkinnällä on luontoselvityksen perusteella osoitettu "Huonpohjan lehto ja lähde"-niminen kohde. Niemi on maisemaselvityksen mukaan yhtenäisenä säilynyt eheä metsänreunavyöhyke ja maiseman solmukohta. Tällä perusteella mitoitusnormi alueella on 4 rp/km Tilan 1:69 rakennusoikeudet perustuvat emätilaselvitykseen ja mitoitukseen, jonka perusteet käyvät ilmi kaavaselostuksesta ja selostuksen liitteistä. Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty

99 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 95 ( 129 ) kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Mitoituksen tulokset ovat luettavissa kaavaselostuksen liitteessä nro 6. Tulkintamme mukaan kyseisen kiinteistön mitoituslaskelmissa ei ole virheellisyyksiä Ks. kohta Ks. kohta 52.1 ja Tulkintamme mukaan kiinteistön Tontunniemi ja muiden kiinteistöjen mitoituslaskelmissa ja perusteissa ei ole virheellisyyksiä tai epäjohdonmukaisuuksia Kaavaehdotuksen maankäyttöratkaisu perustuu maanomistajalta kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen. Kaavamerkintä voidaan kuitenkin muuttaa lomarakennuspaikoiksi mitoituslaskelman mukaisesti. Kiinteistön laskennallinen rakennusoikeus on 5 ja käytettyjä rakennusoikeuksia on 1, joten uusia rakennuspaikkoja voidaan osoittaa 4 kpl Kaavarajaus on määritetty työn alussa Asikkalan kunnan toimesta. Tässä kohdin on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että koko niemen kärki on mukana ranta-alueen suunnittelussa. Muutetaan tilan Tontunniemi kaavamerkinnöiksi RM:n sijaan RA ja M ja osoitetaan yksi olemassa oleva RA-rakennuspaikka ja 4 uutta RArakennuspaikkaa.

100 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 96 ( 129 ) 53 Matti ja Laura Saarinen Tila 2:72 Venäjänniemi ( )

101 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 97 ( 129 ) 53.1 Esittävät uuden ehdotuksen rakennuspaikkojen sijoittelusta liitekartalla Tiedustelevat mahdollisuutta loma- ja matkailupalvelualueen rajaamiseen liitekartan mukaisesti 53.3 Hakevat kahta rakennuspaikkaa lisää. Rakennusoikeutta on osoitettu rantaviivaan nähden liian vähän.

102 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 98 ( 129 ) 53.1 Uusia rakennuspaikkoja voidaan siirtää esitettyihin paikkoihin Uusi RM-alue voidaan Asikkalan kunnan tulkinnan mukaan rajata esitetylle paikalle. Kyseinen ratkaisu tukee matkailutoiminnan kehittämistä ja helpottaa alueen huoltoa ja ylläpitoa mm. yhteyksien ja infran osalta Mitoitusvyöhykkeet perustuvat alueella todettuihin luonto- ja maisema-arvoihin. Vyöhykkeiden muuttamista tilan kohdalla ei katsota perustelluksi. Kantatilojen rakennusoikeus määräytyy muunnetun rantaviivan perusteella. Näin saatavasta luvusta vähennetään jo käytetty rakennusoikeus. Jäljelle jäävä rakennusoikeus jaetaan nykyisille tiloille. Suunnittelussa pääsääntöisesti käytettävästä laskennallisesta rakennusoikeudesta voidaan poiketa erityisistä syistä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tällöin kiinnitetään huomiota mm. alueen rakentamistilanteeseen, maisema- ja luonnonolosuhteisiin sekä jo käytettyyn rakennusoikeuteen. Rantaviivan pituutta laskettaessa ei ole huomioitu aivan pieniä lahtia, salmia, niemiä ja kannaksia. Luonnollinen rantaviiva on muutettu ns. muunnetuksi rantaviivaksi seuraavien periaatteiden mukaisesti: - alle 50 m leveiden niemien osalta otetaan huomioon vain niemen kantaosa - 50 m 100 m leveiden niemien osalta rantaviivan pituudesta otetaan huo-mioon 60 % m 150 m leveiden niemien osalta rantaviivan pituudesta otetaan huomioon 80 % - alle 100 m leveiden salmien ja lahtien osalta otetaan rantaviivan pituudesta huomioon 60 % m 150 m leveiden salmien ja lahtien osalta otetaan rantaviivan pituu-desta huomioon 80 %

103 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 99 ( 129 ) Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 2:72: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 2:72 140, ,

104 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 100 ( 129 ) Tilan 2:72 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 18,98. Tilan 2:72 emätilalla on 6 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 2:72 laskennallinen rakennusoikeus on 18,98. Tilan 2:72 käytetty rakennusoikeus on 6. Tilalle 2:72 on osoitettu 13 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa. Perusteita osoittaa uusia rakennuspaikkoja enempää kuin jo osoitetut 13 kpl ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan ole. Mitoituksen kautta tulleet rakennusoikeudet sijoitetaan esitettyihin paikkoihin ja yksittäiset RM-alue mökit muutetaan RA-alueiksi RM-alue esitettyyn paikkaan.

105 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 101 ( 129 ) 54 Anneli ja Vesa Jäppinen Tila 8:332 ( ) ja 8: Tilojen 8:331 ja 8:332 väliltä tulee poistaa kaksi uutta rakennuspaikkaa tai maanomistajan ehdottomasti vaatiessa jätetään yksi lomarakennuskohde, välittömästi tilan 8:331 pohjoispuolelle Sirkkulahden etelärannan alaosan MY 47 alue ei täytä erityisiä ympäristöarvoja. Vastaava erityisiä ympäristöarvoja täyttävä alue on ed. mainittujen kiinteistöjen välissä. Esitetään tutkittavaksi voiko aluetta liittää erityisiä ympäristöarvoja käsittäväksi alueeksi Sirkkulahden alueella on nyt rakennettuja kohteita noin kpl ja uusia on laskutavasta riippuen tulossa sama määrä. Suunniteltu uusi rantarakentaminen kuormittaa ympäristöä ja on luonnon vastainen koko Sirkkulahden alueelle.

106 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 102 ( 129 ) 54.1 Luonnoksen jälkeen mitoitusta on tarkistettu: 54.2 Kaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä Liuhtolan rantaniitty (perinnemaisemakohde) on todettu paikallisesti arvokkaaksi. Kohde on merkitty kaavaan luontoselvityksen suosituksen mukaisesti MY-merkinnällä (MY/47). Alueelle on tehty luontoselvitys ja kyseisen alueen osalta ei ole noussut esiin sellaisia erityisiä arvoja, jotka tulisi osoittaa ja huomioida kaavakartalla erityisillä merkinnöillä Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusvyöhykkeiden määrittelyssä otetaan huomioon todetut luonto- ja maisema-arvot. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Mitoituksen tulokset ovat luettavissa kaavaselostuksen liitteessä nro 6. Tulkintamme mukaan käytetyt mitoitusnormit eivät rasita kohtuuttomasti ympäristöä. Ei vaikutusta.

107 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 103 ( 129 ) 55 Aimo ja Marjo Tenhola Tila 4:185 Mäki ( ) 55.1 Pyytävät rantasaunan rakennusoikeuden palauttamista tilalle 4:185. Edellinen edesmennyt omistaja ei ehtinyt saattaa rakennussuunnitelmaa loppuun sairastuttuaan Asikkalan kunta on tehnyt alueen kiinteistön rakenteesta ja lupatilanteesta tarkistuksen. Kyseiselle ranta-alueelle on ollut rantasaunan rakennuslupa. Asikkalan kunnan tulkinnan mukaan kyseisen rantasaunan paikka voidaan esittää kaavassa. Rantasaunan paikka kaavaan.

108 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 104 ( 129 ) 56 Hillevi Weckman (ks. myös nro 69) Tila 2:118 Vilhonki ( ) 56.1 Pyytää sijoittamaan olemassa olevan ja uudet rakennuspaikat liitekarttaan merkittyihin paikkoihin Rakennuspaikkojen sijainteja voidaan muuttaa esitetyllä tavalla. Siirretään rakennuspaikkoja.

109 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 105 ( 129 ) 57 Urajärven kylän jakokunta Tila 878: Vaatii että yleiskaava mahdollistaa nykyisen käytön (vene- ja uimapaikka) lisäksi yhdistyksen ja seuran kokoontumiseen ja saunailtojen viettoon sopivan rakennuksen rakentamisen. Saunarakennuksen tulee olla rakennusalaltaan 50m2. Sijaintiehdotus on liitekartalla Jakokunnan alueelle ehdotettu VR-1 merkintä sallii ainoastaan vähäisen virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen, mikä johtaa räikeään epätasa-arvoon verrattuna muihin maanomistajiin.

110 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 106 ( 129 ) 57.1 Yhteiset alueet merkittiin VR-1 alueiksi Asikkalan kunnan päätöksellä kaavaehdotusvaiheessa. Kyseinen merkintätapa on käytössä myös muissa Asikkalan kunnan rantayleiskaavoissa ja tätä käytäntöä ja merkintätapaa haluttiin soveltaa myös tässä kaavassa. Näille alueille ei merkitä erillisiä rakennuksia. Rakentamisesta kyseiselle alueelle on säädetty kaavamääräyksen tekstissä. Kaavamääräyksessä alueelle sallitaan vähäinen rakentaminen. Tätä määräystä täydennetään siten, että vähäisten rakennusten joukkoon luetaan esim. sauna. Vastaavia alueita on kaavassa varsin paljon ja ne sijoittuvat hyvin erilaisiin paikkoihin yhdyskuntarakenteen ja ympäristöolosuhteiden näkökulmasta. Tästä johtuen yksiselitteisiä rakentamisen määriä ei voida määrittää kattamaan koko kaava-aluetta vaan niiden soveltuminen ympäristöön tutkitaan tapauskohtaisesti Asia kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan kyseinen käytäntö ei johda epätasa-arvoiseen kohteluun. Lisätään kaavamääräykseen teksti, jossa vähäiseksi rakennukseksi mainitaan esim. sauna.

111 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 107 ( 129 ) 58 Raija ja Yrjö Saharla Tila 8:449 Pihlajarinne ( ) 58.1 Pyytävät laajentamaan kiinteistön piha-alueen RA-rajaa todellisuutta vastaavaksi liitekartan mukaisesti RA-aluetta voidaan laajentaa. Alueella sijaitsee olemassa oleva talourakennus. Laajennetaan RA-aluetta liitekartan mukaisesti.

112 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 108 ( 129 ) 59 Marjatta ja Ulrich Weusterin puolesta Asianajotoimisto Matti Kataja Ky Tila 1:127 Luukka ja 1:134 Luukka II ( ) ja ( ) 59.1 Pyytävät tilan 1:134 kohdalta poistetaan kaavamerkintä M-1 ja tila osoitetaan kaavamerkinnällä RA loma-asuntojen alueeksi. Muistuttajien omistamien tilojen yhteispinta-ala ylittää 6000m2. Näin ollen saman maanomistajan maa-alueelle voitaisiin osoittaa kaksi rakennuspaikkaa. Lisäksi tilalle on myönnetty v.1992 rakennuslupa 62m2:n suuruisen lomarakennuksen rakentamiseen. Tilalle on rakennettu jo tie- ja sähköyhteydet sekä kaivo. Rakennushanke jäi toteuttamatta olosuhteiden muututtua pakottavista syistä Mikäli kohdan 1. vaatimukset eivät toteudu, pyydetään tilalle 1:127 merkittyä RA-aluetta laajennettavan tilan 1:134 alueelle niin, että rakennuspaikalle ja tilakokonaisuudelle sallittava kokonaiskerrosala on 250 m2.

113 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 109 ( 129 ) 59.1 Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista oh-jaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaa-vaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 1:134: Emätilan laskennallinen Emätilan käytetty Tilan käytetty rak. Kaavassa esitetyt uudet rak.paikat Tilan maapinta-ala Kokonaisrantaviiva Muunnettu rantavii- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus R1:134 3, , a ntaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitus-vyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 1:134 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 4,68. Tilan 1:134 emätilalla on 16 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 1:134 laskennallinen rakennusoikeus on 0,14. Tilalla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Tilan 1:134 muunnettu rantaviiva (20 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Asikkalan kunnan tietojen mukaan tilalle 1:134 haettu rakennuslupa on rauennut RA-aluetta voidaan laajentaa. Laajennetaan RA-aluetta.

114 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 110 ( 129 ) 60 Timo Tuominen Tila 8:163 ja 8:208 ( ) ja ( ) 60.1 Kaavaehdotuksessa on ehdotettu uutta rantarakennuspaikkaa tilojen 8:163 ja 2:208 yhdistelmälle, siitä huolimatta, että yhdistämälläkään ko. kiinteistöistä ei tule laadittavana olevan rantaosayleiskaavan ja Asikkalan kunnan rakennusmääräysten mukaista uutta rakennuspaikkaa. Kyseisten kiinteistöjen yhdistelmä sijaitsee ehdotetulla asemakaava-alueella RA loma-asuntojen alue. Vaaditaan poistamaan ko. rakennuspaikan kaavasta Asikkalan kunnan mukaan tilojen 8:163 ja 8:208 muodostamalle alueelle voidaan osoittaa rakennuspaikka, koska tapaus tulkitaan palstoitussuunnitelmaa vastaavaksi tilanteeksi. Ei vaikutusta

115 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 111 ( 129 ) 61 Aimo ja Salme Lehtinen Tila 8:163 ja 8:208 ( ) ja ( ) 61.1 Kaavaehdotuksessa on ehdotettu uutta rantarakennuspaikkaa tilojen 8:163 ja 2:208 yhdistelmälle, siitä huolimatta, että yhdistämälläkään ko. kiinteistöistä ei tule laadittavana olevan rantaosayleiskaavan ja Asikkalan kunnan rakennusmääräysten mukaista uutta rakennuspaikkaa. Kyseisten kiinteistöjen yhdistelmä sijaitsee ehdotetulla asemakaava-alueella RA loma-asuntojen alue. Vaaditaan poistamaan ko. rakennuspaikan kaavasta Asikkalan kunnan mukaan tilojen 8:163 ja 8:208 muodostamalle alueelle voidaan osoittaa rakennuspaikka, koska tapaus tulkitaan palstoitussuunnitelmaa vastaavaksi tilanteeksi. Ei vaikutusta

116 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 112 ( 129 ) 62 Kauko ja Eila Janatuinen Tila 7:138 Touhula ( ) 62.1 Esitetään tilan rakennusalueen rajauksen laajennusta myös tilan eteläiseen osaan tai mieluiten kahden lomarakennuspaikan vahvistamista tulevassa osayleiskaavassa. Tilalla on saunarakennus aivan pohjoisosan naapurin rajan tuntumassa Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 7:138: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 7:138 1, ,

117 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 113 ( 129 ) Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 7:138 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 16,42. Tilan 7:138 emätilalla on 28 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 7:138 laskennallinen rakennusoikeus on 0,89. Tilalla on 1 käytetty rakennusoikeus. Tilan muunnettu rantaviiva (127 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. RA-aluetta voidaan hieman laajentaa eteläänpäin, mutta koko kiinteistön merkitseminen RA-alueeksi ei ole perusteltua. RA-aluetta voidaan hieman laajentaa eteläänpäin.

118 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 114 ( 129 ) 63 Pirkko Myllyntausta Tila 3:129 Havumäki II ( ) 3:364 3: Pyytää tilalle 3:129 saunan tai loma-asunnon rakennuslupaa. Omistaa myös tilan Havumäki III 3:365 (rakentamaton). Samaan omistukseen on aiemmin kuulunut Havumäki 3:364, joka on rakennettu. Tilalla 3:129 on käyttöoikeus ranta-alueeseen 878:2 ja kulkuoikeus rantaan johtavaan tiehen Ruotsalaisen rantayleiskaavassa rakennusoikeuden määrä rantaalueella on määritelty emätilaselvitykseen ja muunnettuun rantaviivaan perustuvaan mitoitukseen perustuen. Uutta rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 3:129: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 3:129 0,

119 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 115 ( 129 ) Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 5 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilalla 3:129 ei ole rantaviivaa, joten sen laskennallinen rakennusoikeus on 0. Tila 3:129 sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Ruotsalaisen rantayleiskaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen eli ohjataan ranta-alueen rakentamista. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Tilalla 3:129 ei ole olemassa olevaa rakennuspaikkaa. Tilalla 3:129 ei ole rantaviivaa, joten sille ei muodostu emätilaselvitykseen ja muunnettuun rantaviivaan perustuvassa mitoitustarkastelussa laskennallista rakennusoikeutta. Perusteita rakennuspaikan merkitsemiseksi kaavaan ei ole. Kaavassa sovelletuilla mitoitusperusteilla ei voida osoittaa uutta rakennusoikeutta kiinteistölle. Kaavaselostuksen kohdassa 6.1 on kirjattu, mahdollisuus poiketa mitoitusnormeista. Asikkalan kunnan ohjausryhmä päätti tämän kiinteistön osalta poiketa mitoitusnormeista, koska kyseinen kiinteistö on emätila, jossa ei ole mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtien välillä tapahtunut muutoksia, sekä sen vuoksi että kiinteistöllä ei ole rantaviivaa, joka myöntäisi laskennallista rakennusoikeutta. Näin ollen mitoitusperusteista poikkeaminen ei rasita muita kiinteistöjä ja käytetty mitoitustarkastelu ei ole tasapuolinen kyseistä emätilaa kohtaan. Tässä kyseisessä tilanteessa päädyttiin siihen ratkaisuun, että voidaan poiketa mitoitustarkastelusta ja osoittaa kiinteistölle RA-alue ja uusi rakennusoikeus. RA ja uusi rakennusoikeus.

120 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 116 ( 129 ) 64 Pekka Imberg Tila 1:104 Ylä-Heikkilä, 6:119 Kalliomaa ja 4:87 Marjamäki 6:119 4:87 1: Haluaa AO-merkinnällä olevan asuinrakennuksen tonttialueen ulottuvan rantaan asti tilan 1:104 alueella. Tilan talouskeskustaa on myös MY 42 alueella useita rakennuksia. Jos rajausta ei voi MY 24 päälle tehdä, pitää olla varma että alueelle voi jatkossakin tehdä tarpeellisia rakennuksia tai muutoksia jo olemassa oleviin rakennuksiin Tilan 6:119 alueelle merkityn uuden rakennuspaikan rakennusala ei riitä. Tonttia pitäisi venyttää sisämaahan päin, jossa tasaisempaa kalliota (liitekartan mukaan). Tila on tullut muistutuksen esittäjän hallintaan Tilalle 4:87 tulee merkitä toinen uusi rakennuspaikka (liitekartan mukaan). Tila on tullut muistutuksen esittäjän hallintaan ja on muodostunut tiloista 4:85, 6:115 ja 6: AO-korttelialue voidaan ulottaa rantaan asti. Rannanpuoleinen osa MY/42-alueesta voidaan poistaa, koska alueella on olemassa olevia talousrakennuksia Tilalle 6:119 merkittyä uutta RA-aluetta voidaan hieman laajentaa.

121 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 117 ( 129 ) 64.3 Tila 4:87 on muodostunut useasta tilasta (4:85, 6:115 ja 6:119). Kaavoitusta varten tehdyssä mitoitustarkastelussa tila 4:87 on tulkittu emätilan 4:67X kokonaisuuteen. Emätila 4:67X on käyttänyt laskennallisen rakennusoikeutensa. On kuitenkin perusteltua tarkastella tilaa 4:87 osana emätilan X Harviainen kokonaisuutta, koska tilan 4:87 rantaosuus on muodostunut tilasta 6:119, jonka emätila on 6:61X. Kun tilaa 4:87 tarkastellaan emätilan X Harviainen kokonaisuudessa, muodostuu emätilan 6:61X laskennalliseksi rakennusoikeudeksi yhteensä noin 2,25. Emätilalla ei ole käytettyjä rakennusoikeuksia. Emätilaan 6:61X kuuluvalle tilalle 6:119 on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka ja tilalle 4:87 voidaan osoittaa yksi uusi rakennuspaikka. Laajennetaan AO-aluetta. Poistetaan MY/42 rannassa olevat osat. Laajennetaan hieman RA-aluetta tilalla 6:119. Lisätään tilalle 4:87 uusi lomarakennuspaikka.

122 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 118 ( 129 ) 65 Timo Rautava (ks. myös kohta 31) Tila 2:68 Ekaniemi ( ) 65.1 Haluaa RA-aluetta laajennettavan liitekarttaan osoitettuun paikkaan nykyisen mökin eteläpuolelle. Toiveena on rakentaa alueelle aitta tai toinen kesämökki ja saunarakennus. Kallioisen niemen kohdalta RAalueen voisi rajata pois Tiedustelee missä vaiheessa kannattaa olla yhteydessä rakennuslupaanomuksen kanssa, jos mökin rakentaminen on mahdollista RA-alueen laajentamista koko niemen osalta ei ole perusteltua osoittaa rakentamiseen tarkoitetuksi alueeksi. Nykyistä RA-alueen rajausta kiinteistön 2:68 osalta laajennetaan itään siten, että itä-ranta lisätään RAalueeksi. Kaavamääräysten mukaan ranta-alueen RA-rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisen lomarakennuksen (enintään 150 k-m 2 ), vierasmajan (enintään 30 k-m 2 ) sekä saunan (enintään 25 k-m 2 ) ja muita talousrakennuksia. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi. Tilalle 2:68 on kaavassa osoitettu yksi rakennuspaikka. Kahden mökin rakentaminen tilalle ei ole mahdollista. Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista oh-jaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet

123 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 119 ( 129 ) ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaa-vaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 2:68: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 2:68 0,57 215,3 108,1 0, Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 6 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tila 2:68 on kantatila (rek.v. 1956) eikä samaan kokonaisuuteen kuulu muita tiloja. Tilan 2:68 laskennallinen rakennusoikeus on 0,65 rakennuspaikka. Tilalla on yksi käytetty rakennusoikeus. Tilan muunnettu rantaviiva (108,1 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä uuden rakennusoikeuden myöntämiseen Ks RA-alueen laajennus 2:108 etelärajan mukaisesti/ suuntaisesti niemen itäreunaan asti.

124 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 120 ( 129 ) 66 Kalervo Hopeasaari Tila 5:12 Niemelä ja 17:37 Takala ( ) ja ( ) 5:12 17: Haluaa tiloille 5:12 ja 17:37 omakoti- tai vapaa-ajan rakennuspaikkoja ainakin 3 kpl liitekarttaan merkityille alueille Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista oh-jaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 17:37: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 17:37 3,45 71,9 28,17 0, Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 7 rp/muunnettu rantaviivakilometri.

125 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 121 ( 129 ) Tilan 17:37 emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 0,71. Tilan 17:37 emätilalla on 2 käytettyä rakennusoikeutta. Tilan 17:37 laskennallinen rakennusoikeus on 0,19. Tilan muunnettu rantaviiva (28,17 m) ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu: 5:12 osalta kiinteistö rajataan ulos kaavasta

126 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 122 ( 129 ) 67 Markku Vaaralan puolesta Varatuomari Eeva Tikka Tila 9:27 Ylä-Hokkala ( )

127 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 123 ( 129 ) 67.1 Vaatii kaavasta poistettavan tilan 9:27 osalta ranta-alueen (enintään 200 m rannasta) ulkopuoliset alueet Mikäli kaava-alueen rajaa ei muuteta, tilalle tulee lisätä uusi rakennuspaikka maatilan talouskeskuksen päärakennukselle (AO) liitekarttaan merkitylle paikalle. Tilan nykyinen päärakennus on vanha hirsitalo, mikä ei ole peruskorjattavissa nykyaikaista maatilatarvetta vastaavaksi Haluaa tilan alueelle vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan liitekarttaan merkitylle paikalle Kaavarajaus on määritetty työn alussa Asikkalan kunnan toimesta. Tässä kohdin on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että koko niemi on mukana ranta-alueen suunnittelussa Yleiskaava ei ohjaa ranta-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näin ollen ota kantaa esitettyihin rakennuspaikkoihin. Kyseisen alueen rakentamisen ohjaus tapahtuu erillisellä lupaprosessilla. Kaavalla ratkaistaan vain MRL 72 :n mukainen rakentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ranta-alueelle osoitetaan uudet ja olevat rakennuspaikat sekä rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Kaavamääräyksissä on todettu: 67.3 Ks Edellä kirjatusta huolimatta voidaan alueen AM-rajausta laajentaa siten, että mahdollinen sukupolven vaihdos tai käyttötarkoituksen mukainen toiminnan edellyttämä rakentaminen on mahdollista pihapiirissä. Laajennetaan AM-aluetta

128 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 124 ( 129 ) 68 Martti Rautiainen Tila 2:193 ( ) 68.1 Huomauttaa että tilan 2:193 kiinteistönumero sekä RA-merkintä puuttuu kaavaehdotuskartta 1/3 lehdeltä. Kartalla on vain punainen ympyrä Kaavakarttaan lisätään kiinteistötunnus ja teksti RA. Kaavakarttaan lisätään kiinteistötunnus ja teksti RA.

129 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 125 ( 129 ) 69 Hillevi Weckman (ks. myös nro 56.) Tila 2:118 Virhonki ( ) 69.1 Haluaa merkittävän RA-alueen poikkeusluvalla rakennetun, liitekarttaan merkityn kesäasunnon ja saunan kohdalle Haluaa poistettavan kolmesta rakennuspaikasta kaksi eteläisintä, jotka ovat hankalassa paikassa Haluaa siirtää toisen oikeudellisen rakennuspaikan pohjoisemmaksi liitekarttaan merkittyyn paikkaan Rakennuspaikkojen sijainteja voidaan muuttaa esitetyllä tavalla. (ks. nro 56) 69.2 ks ks Siirretään rakennuspaikkoja esitetyllä tavalla.

130 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 126 ( 129 ) 70 Hannu Heinonen (ks. myös kohta 46) Tila 5:69 Kuhaniemi ( ) 70.1 Esittää uudelleen vaatimuksen merkitä v rakennettu lomaasunto kaavaan Asikkan kunnan tietojen mukaan alueella sijaitsee yhdeksi rakennuspaikaksi katsottava kokonaisuus. Tästä johtuen alueelle ei tulla merkitsemään toista itsenäiseksi rakennuspaikaksi tulkittavaa rakennuspaikka symbolia. Ei vaikutusta

131 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 127 ( 129 ) 71 Janne Järvinen Tila ( ) 6: Pyydetään lisäämään tilalle rantarakennuspaikka Rakennusoikeutta määritettäessä käytetään laskennassa rantaviivan pituutena ns. muunnettua rantaviivaa, joka saadaan selville pohjakartasta lasketun likimääräisen karttarantaviivan perusteella. Kun likimääräistä rantaviivaa muutetaan, huomioidaan eri tekijöitä. Rantaviivan muuntoprosessi tunnetaan nimellä Etelä-Savon malli ja se on yleisesti käytössä rantarakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa. Tekijöitä ovat mm. vastarannan läheisyys, maaperän rakennettavuus sekä kiinteistön muoto suhteessa rantaan ja ympäristöön. Mitoitusperusteet ja rantaviivan muuttamisen periaatteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.1. Emätilaselvitykseen perustuva mitoitus on tilalla 6:87: Tilan Koko- Muunnettu lasken- Emätilan käytetty esitetyt Emätilan Tilan Kaavassa maapinta-altaviiva rantaviinallinen käytetty rak. uudet naisran- Tilan RN:o (ha) (m) va (m) rak.oikeus rak.oikeus oikeus rak.paikat 6:87 4,4 86,1 68,6 0,

132 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine 128 ( 129 ) Rantaviivan muuntokertoimet ja mitoitusvyöhykkeet -kartasta (kaavaselostuksen liitekartta 6c) selviää tilan rantaviivan muuntokertoimet. Mitoitusvyöhyke alueella on 5 rp/muunnettu rantaviivakilometri. Tilan 6:87 rekisteröity , emätilan (6:19X) laskennallinen rakennusoikeus on 0,64 ~1. Emätilalla on 1 käytetty rakennusoikeus, joka sijaitsee rekisteröidyllä kiinteistöllä 6:86. Emätila on käyttänyt laskennallisen rakennusoikeutensa. Tilan 6:87 muunnettu rantaviiva on 69 m ja laskennallinen rakennusoikeus on 0,3. Tilan muunnettu rantaviiva ei emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaan riitä rakennusoikeuden myöntämiseen. Ei vaikutusta.

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 24.11.-23.12.2014 1 (57) Jaakko Isoherranen 28.5.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (57) P21325 Jaakko Isoherranen 28.5.2015

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet Kouvolan kaupunki Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Kaavaluonnos oli nähtävänä 26.3.-9.5.2014 Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet, yhteensä 82 kpl: Kirjalliset mielipiteet 27 kpl, joista

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

LIITE 8. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava Mitoitusperusteet. LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto 11.4.2012, 11

LIITE 8. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava Mitoitusperusteet. LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto 11.4.2012, 11 LIITE 8 Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto 11.4.2012, 11 15 28 34 27 23 36 33 35 49 49 64 91 78 Henkilöä 121 127 144 181 192 303 Henkilöä 323 346 375 371 357

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot