Tieto- ja viestintätekniikan tilauskursseja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan tilauskursseja"

Transkriptio

1 Tieto- ja viestintätekniikan tilauskursseja

2 Tarjouspyynnön voit jättää kotisivuiltamme löytyvällä lomakkeella: 2

3 SISÄLTÖ Verkosta virtaa ammattiosastoon (yhdistykseen)... 4 Ammattiosaston kotisivut Yhdistysavaimella 2 pv... 4 Ammattiosaston hallituksen verkkotyökalut 2 pv... 6 Sosiaalinen media ammattiosaston viestinnässä ja toiminnassa 2 pv... 8 Työkalut hyötykäyttöön Excel-ammattiosaston ja luottamusmiehen työkaluna 2 pv Ammattiosaston asiakirjat kuntoon 2 pv Työelämän tietotekniikka peruskurssi 2 pv Työelämän tietotekniikka jatkokurssi 2 pv Tietokoneen käyttäjän ajokorttikurssit A, AB) Työnhakijan ABC Ammattiosaston viestintää tukemassa ja toimintaa aktivoimassa Kuva ja video ammattiosaston viestinnässä Digitarinatyöpaja Työelämän tarinat (digitarinapaja) Ammattiliittojen ja -osastojen kehittämisprojekteja Muutamia esimerkkejä projektiaiheista: Video- tai/ja valokuvaprojekti nuorille

4 VERKOSTA VIRTAA AMMATTIOSASTOON (YHDISTYKSEEN) Ammattiosaston kotisivut Yhdistysavaimella 2 pv Kurssikuvaus Yhdistysavain-kotisivujen käyttöönotto on vaivattominta koulutuksen avulla: ammattiosasto saa nopeasti sivuston julkaisukuntoon ja oppii hyödyntämään täysipainoisesti järjestelmän monipuolisia ominaisuuksia sekä niveltämään kotisivut luontevaksi osaksi muuta viestintää. Aiemmin sivuston perustaneet ammattiosastot parantavat koulutuksessa verkkoviestintätaitojaan, sivuston toiminnallisuutta, ulkoasua, sisältöjä ja mahdollisesti laajentavat päivittäjien joukkoa. Koulutuksella ammattiosasto säästää aikaa ja vaivaa (rahaa?) sekä välttää kantapään kautta oppimisen karikkoja. Koulutuksessa työstetään ammattiosaston sivuja oikeasti välitön hyöty aidosta sisällöstä. 4

5 Kurssin sisältö Otetaan Yhdistysavaimen laaja työkalupakki monipuolisesti ja luovalla tavalla käyttöön. Kuvien, medialeikkeiden ja muun grafiikan tyylikäs ja tarkoituksenmukainen käyttö Ajantasaiset, automaattisesti päivittyvät tapahtumakalenterit ja uutispalstat Kuinka kirjoitetaan hyvää verkkotekstiä. Kotisivujen hakukonenäkyvyyden parantaminen Miten hyödynnän verkkolomakkeita esim. kyselyissä, uutiskirjeen tilauksissa ja tapahtumiin ilmoittautumisissa? Miten yhdistäisin sosiaalisen median ja kotisivut ammattiosaston viestinnän tueksi? Ryhmäpostitoiminnolla helpotusta ja tehoa sähköpostiviestintään Verkkokeskustelu kokousten valmisteluissa Asiakirjojen turvallinen arkistointi ja jakelu 5

6 Ammattiosaston hallituksen verkkotyökalut 2 pv Kurssikuvaus Kurssin tavoitteena on elävöittää ammattiosaston toimintaa ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja verkon välineitä sekä tehostaa olemassa olevia käytäntöjä. Samalla aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan ammattiosaston toimintaan ja päätöksentekoon. Kurssilla otetaan ammattiosaston kotisivujen jäsen- ja hallituksen sivut (Yhdistysavain) tehokkaaseen käyttöön ja yhdistetään siihen soveltuvin osin muita verkon palveluita (esim. Google +). Yhtenä tavoitteena on tehostaa ammattiosaston toimihenkilöiden ja työpaikan luottamushenkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä ei ole yksin toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Sen tehtävänä on järjestää yhdistyksessä toimiville jäsenille ja heidän muodostamilleen ryhmille toimintaedellytykset toteuttaa ammattiosaston perustehtävää. Eräs yhdistystoiminnan suurista vaikeuksista on johtaa toimintaa siten, että mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä voi tuntea/kokea olevansa mukana yhdistyksen toiminnassa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos ammattiosaston hallituksesta koulutukseen osallistuu 2-4 henkilöä. 6

7 Kurssin sisältö Ammattiosaston arkirutiininen helpottaminen verkon tuella (kokousten ja toiminnan suunnittelu, vuosikellon ajastaminen) Verkon apuvälineet kokoustamiseen mm. verkkokokous, verkkokeskustelut, asiakirjojen jako verkossa Ammattiosaston asiakirjojen turvallinen arkistointi ja jakelu Jäsenten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen haasteet ja keinot Jäsenyyden kehittäminen (vuorovaikutuksen tiivistäminen akselilla: luottamusmies jäsen - ammattiosaston hallitus) Kotisivuista (Yhdistysavain) ja sosiaalisesta mediasta toimiva paketti viestinnän ja toiminnan kehittämisen Jäsentapahtuman suunnittelu verkkoavusteisesti: kyselyt jäsenistöltä, tapahtuman vastuunjako ja aikataulut näkyviksi, työryhmän verkkokeskustelut Tapahtumaan ilmoittautuminen verkossa Ammattiosaston nykytilan kartoitus ja toiminnan kehittäminen verkkokyselyillä ja -keskusteluilla 7

8 Sosiaalinen media ammattiosaston viestinnässä ja toiminnassa 2 pv Kurssikuvaus Verkossa voit käyttää suurta joukkoa sosiaalisen median välineitä perinteisen kotisivutiedottamisen lisänä. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseen on uusia kanavia. Yhteisvoimaa ja porukkahenkeä voidaan kasvattaa yhteisöpalveluiden ja jakamisen kautta. Sosiaalinen media on ennen kaikkea yhteisöllinen, avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, jota verkon välineillä tuetaan. Kurssilla esitellään tällaisia sosiaalisen median välineitä ja osoitetaan, että aktiivisella tiedottamisella ja läsnäololla verkon eri kanavissa on suuri merkitys ammattiosaston näkyvyydelle. 8

9 Kurssin sisältö Yksilö ja yhteisö verkossa, mihin ja miten osallistun? Oman tiedon tuottaminen ja julkaiseminen verkossa. Keskeiset työkalut (sisältöpalvelut: Google +, Flickr, YouTube, tiedotuskanavat ja verkkoyhteisöt: Blogger, Skype, Facebook, Twitter) ja niiden käyttömahdollisuudet näkyvyyden ja viestinnän lisääjinä. Millaiset jäljet verkkoon jäävät? Mitä on yksilön suoja ja tietoturva sosiaalisessa mediassa. 9

10 TYÖKALUT HYÖTYKÄYTTÖÖN Excel-ammattiosaston ja luottamusmiehen työkaluna 2 pv Kurssikuvaus Kurssilla opitaan hyödyntämään Excelin mahdollisuuksia erilaisten luetteloiden ja listojen (esim. osaston jäsenrekisteritiedot) jatkojalostuksessa: sähköpostiosoitteiden poimiminen ja viestien lähettäminen erilaisille kohderyhmille, tietojen lajittelu ja suodatus, jäsenluetteloiden laatiminen, tietojen vienti jäsenrekisteriin jne. Lisäksi opiskellaan Excelin laskentaominaisuuksia, joita voi hyödyntää ammattiosaston toimihenkilön ja luottamusmiehen tehtävissä. Kurssin sisältö Excelin perusnäkymä ja työkaluja Monipuoliset lajittelutoiminnot Tietojen suodatus ja poiminta Listojen muotoilu Tulostusasetukset Excelin peruslaskentaa esim. palkkojen laskemista varten (peruslaskutoimitukset, valmiiden funktioiden eli laskukaavojen hyödyntäminen, ammattiosaston talousarvion laadinta ja seuranta 10

11 Ammattiosaston asiakirjat kuntoon 2 pv Kurssikuvaus Kurssilla opitaan tekemään standardien mukaisia asiakirjoja. Tavoitteena on tehdä valmiit asiakirjapohjat erilaisiin ammattiosaston viestinnän ja kokoustoiminnan tarpeisiin. Yhtenä tavoitteena on vakioida ammattiosaston visuaalinen ilme kaikkiin käytettäviin asiakirjoihin. Opiskelijat saavat mukaansa kurssilla räätälöidyt asiakirjamallit. Hyvät asiakirjamallit valmiine tyyleineen säästävät paljon aikaa ja vaivaa sekä antavat ammattiosaston toiminnasta vakuuttavan ulkoisen kuvan. Kurssin sisältö Tekstinkäsittelyn perusteiden kertaus Asiakirjastandardin mukainen tekstin asettelu Grafiikka esim. logot tekstidokumenteissa Asiakirjan tallentaminen asiakirjamalliksi ja omien mallien hyödyntäminen Pitkät asiakirjat (esim. toimintasuunnitelma ja kertomus) automaattisesti toistuvat ylä- ja alatunnisteet ja automaattinen sivunumerointi automaattinen sisällysluettelo ala- ja loppuviitteet Erilaiset kokoustoiminnan asiakirjamallit (esitys- ja asialistat, pöytäkirjat jne.) 11

12 Työelämän tietotekniikka peruskurssi 2 pv Kurssikuvaus Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään omassa työssä ja yhdistystoiminnassa sujuvasti yleisimpiä työvälineohjelmia ja tiedonhankintaa Internetistä. Kurssilla käytettävät ohjelmat ovat Wordtekstinkäsittely, Excel-taulukkolaskenta ja PowerPoint-esitysgrafiikka. Kurssin jälkeen pystyt tekemään tyylikkäitä tekstiasiakirjoja, hyödyntämään Excelin peruslaskukaavoja ja luomaan PowerPoint diaesityksiä sekä käyttämään internetin palveluita turvallisesti. Kurssin sisältöön kuuluu runsaasti harjoituksia. 12

13 Kurssin sisältö Ohjelmien näkymät ja valintanauhat Tiedoston tallentaminen ja avaaminen Word tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen, merkki- ja kappalemuotoilut, aluetoiminnot ja asettelut, kuvan lisäys asiakirjaan Excelin tietojen syöttö, peruslaskukaavat, taulukon muokkaus ja muotoilu, kaavion luonti PowerPointin tiedon syöttö diaan ja diarakenteet, diaesityksen luonti ja muokkaus Internetin perustoiminnot tiedonhaku internetistä, tietoturva internetissä 13

14 Työelämän tietotekniikka jatkokurssi 2 pv 14 Kurssikuvaus Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa työvälineohjelmistojen käyttöä, niiden yhteiskäyttöä ja verkkoympäristön hyödyntämistä. Kurssin jälkeen voit muokata jo aiemmin luomaasi tietoa toisessa sovelluksessa, tehdä linkityksiä sovellusten välille ja monipuolistaa aiemmin tuottamaasi materiaalia. Esitietovaatimuksena on työvälineohjelmistojen perusteiden hallinta. Kurssin sisältö erilaiset ylä- ja alatunnisteet asiakirjamallit osoitteistot ja osoitetarrat, joukkokirjeet lajittelu ja suodatus automaattiset täytöt ja sarjat suhteellinen ja suora viittaus solumuotoilut kolmiulotteinen kaava tulostusmääritykset esityksen automatisointi perustyylin muokkaus linkitykset eri sovellusten välillä aineiston käsittely verkkoympäristössä julkaiseminen PDF-muodossa

15 Tietokoneen käyttäjän ajokorttikurssit A, AB) Kurssien sisältöihin voi tutustua Tieken sivuilla (www.tieke.fi/tutkinnot). Työnhakijan ABC Kurssilaisten perustason kartoitus Tietokoneen käytön perusteita Tekstinkäsittelyn perusteita ja asiakirjastandardit Sähköpostin turvallinen käyttö ja sähköpostiviestinnän pelisäännöt Työhakemuksen ja CV:n laadinta Internetin kautta avoimien työpaikkojen löytäminen, sähköinen haku ja tiedonhankinta yrityksistä Oma profiili verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa 15

16 AMMATTIOSASTON VIESTINTÄÄ TUKEMASSA JA TOIMINTAA AKTIVOIMASSA Näistä kursseista voi tehdä liittokohtaisia projekteja, jotka palvelevat sekä ammattiosaston että liiton viestintää ja medianäkyvyyttä. Liittokohtaisiin projekteihin voidaan ottaa mukaan joku liiton valitsema työelämän teema. Näiden aiheiden tarkoituksena on tuottaa laadukasta aineistoa ammattiosaston viestintään ja aktivoida uusia, nuoria tekijöitä mukaan ammattiosaston toimintaan. Lisäksi näistä aiheista järjestetyillä koulutuksilla on myös terapeuttisia ja voimaannuttavia vaikutuksia. Kurssien kestot ja jaksotus ovat räätälöitävissä, minimi on kaksi koulutuspäivää. 16

17 Kuva ja video ammattiosaston viestinnässä Kurssikuvatus Kuva on tehokas ja edullinen tapa viestiä. Kurssin tavoitteena on, että ammattiosastotoimija osaa käyttää kuvaa ja videota luontevana osana ammattiosaston viestintää. Kurssilla harjoitellaan videon kuvaamista, editoimista, sekä jakelua verkossa. Kuvausvälineeksi riittää älypuhelin, järjestelmä- tai videokamera. Editointityökaluna käytetään ilmaisohjelmaa. Kohderyhmä Koulutus on suunnattu ammattiosaston viestinnän parissa toimiville, jotka haluavat hankkia perustaidot kuvan ja videon käyttämisestä viestinnässä. 17

18 Digitarinatyöpaja Digitarinat ovat vanhaa tarinankerrontaperinnettä ja nykyaikaista digitaalista tekniikka yhdistävä tapa luoda katsojia koskettavia tarinoita. Samalla digitarinoiden teko voi toimia voimauttavana tekijänä tarinankertojalle. Digitarinassa kuuluu ihmisen ääni. Digirarinapajan tavoitteena on tutustuttaa osallistujat digitaalisen tarinankerronnan menetelmään ja sen moniin mahdollisuuksiin mm. oppimisen, työhyvinvoinnin, yhdistystoiminnan esittelyn ja esimerkiksi projektien tukena. Digitarina soveltuu mainiosti myös osallistavaksi menetelmäksi päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa jne. Digitarinan koostamisessa voidaan käyttää valokuvia, piirroksia, puhetta, musiikkia, ääniefektejä, videota, tekstiä ja animaatiota. Pajassa jokainen toteuttaa muutaman minuutin mittaisen oman digitarinansa käsikirjoituksesta valmiiksi editoituun ohjelmaan. Pajaan ilmoittautuneet saavat etukäteen ohjeita oman tarinansa ideoimiseen ja materiaalin hankkimiseen 18

19 Työpajan aiheita Digitaalisen tarinankerronnan esittely Story circle / Alustavien käsikirjoitusten esittely ja palaute Digitaalisen tarinankerronnan askelmien esittely Käsikirjoitusten viimeistely Editointiohjelman esittely Kuvakäsikirjoitus Palaute kuvakäsikirjoitukseen Tarinoiden äänitys Tarinoiden editointi ja viimeistely Ensi-ilta Palautekeskustelu ja sovelluskohteet omassa työssä Työelämän tarinat (digitarinapaja) Jäsenten aktivointi, tapahtumaraportointi, perinteen tallennus, mentorointi 19

20 AMMATTILIITTOJEN JA -OSASTOJEN KEHITTÄMISPROJEKTEJA Projektien tavoitteena on saada aikaan pitkäjänteistä kehittämistyötä ammattiosastoissa. Projektien avulla kehitetään ammattiosaston viestintää ja uusia toimintamuotoja mm. verkko-osallistumista ja vaikuttamista sekä innostetaan uusia ja entisiä aktiiveja uusilla menetelmillä. Kehittämisprojekteja voidaan koota useista rakennusaineista: tieto- ja viestintätekniikka, audiovisuaalinen viestintä, valokuvaus, yleiset järjestötoiminnan taidot jne. Projektien kohderyhminä voivat olla esimerkiksi nuoret, uudet jäsenet, viestinnästä kiinnostuneet, kaikki jäsenet. 20

21 Muutamia esimerkkejä Monimuotoinen koulutus, jonka tavoitteena on elävöittää ammattiosastojen toimintaa ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja välineitä sekä tehostaa olemassa olevia käytäntöjä. Samalla aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan ammattiosaston toimintaan ja päätöksentekoon. Jäsenhankinta ja jäsenyyden kehittäminen ovat keskeisiä toiminnan uudistamisen muotoja. Tässä tarkoituksessa hyödynnetään Internetin tarjoamia mahdollisuuksia, jäsentapahtumien kehittämistä ja erityisesti olemassa olevaa luottamusmiesverkostoa. Tiedonkulku luottamusmiesten, ammattiosaston ja sen jäsenistön välillä pitää saada vuorovaikutteiseksi, säännölliseksi ja sujuvaksi. Koulutuksessa tehdään konkreettisia suunnitelmia jäsenhankintaan, toiminnan suunnitteluun ja viestintään sekä opastetaan seuraamaan näiden suunnitelmien toteutumista. 21

22 Video- tai/ja valokuvaprojekti nuorille Projektin aikana opetetaan videoilmaisua ja tekniikoita sekä tutustutetaan nuoret ammattiliiton rakenteeseen ja toimintatapoihin. Projektissa tuotetaan dokumentaarisia asiapitoisia ohjelmia, yhteiskunnallista mainontaa (tietoiskuja ja yhteiskunnallista vaikuttamista) ja fiktioita. Tärkeässä roolissa on medialukutaidon ja kriittisyyden opettaminen. Näitä taitoja oppii parhaiten, kun pääsee kurkistamaan kulissien taakse ja tekemään itse. 22

23 Videoprojektin tavoitteita ovat: innostaa nuoria mukaan ammattiosastojen toimintaan antaa mielenkiintoista tekemistä jäsenistölle viestinnän parissa antaa kokonaiskuva ammattiliiton ja ammattiosastojen toiminnasta ja rooleista antaa mediakasvatusta opettamalla nuoria tekemisen kautta mediakriittisiksi auttaa tallentamaan sähköisiin arkistoihin tämän päivän ay-toiminnan kuvauksia: uuden ajan ammattiliiton historian kirjoitusta auttaa tekemään video-ohjelmia esimerkiksi koulutusten ja perehdytysten tueksi tuottaa liiton käyttöön eri sopimusaloja ja toimintaa esitteleviä videoita toimivat myös jäsenrekrytoinnin tukena tuottaa lisäarvoa ammattiosastojen omille kotisivuille ja verkkopalveluille opettaa ymmärtämään sosiaalisen median merkitys ärjestötoiminnan tukena perehdyttää myös liiton henkilöstöä liikkuvan kuvan käyttöön tiedotustoiminnassa 23

24 24 Sivistystoimintaa vuodesta 1919

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin. Tämä kannustaa opiskelijaa arvioimaan myös itse omaa edistymistään opinnoissa.

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin. Tämä kannustaa opiskelijaa arvioimaan myös itse omaa edistymistään opinnoissa. Tietotekniikka Tietotekniikalla on lukiossa kahdenlainen rooli. Toisaalta se toimii tiedon hankkimisen ja tiedon muokkaamisen välineenä muissa oppiaineissa. Toisaalta se on itsenäinen oppiaine. Opetuksen

Lisätiedot

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375 1 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Adobe Connect Pro videoyhteys tutuksi (0,5 pv) 4.9.2012 klo 13.00-16.00 27.11.2012 klo 13.00-16.00 Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1 Koulutusta aktiiveille Osastot kursseja järjestämään! Kurser på svenska Kursseja kaikille jäsenille 2015 TEAM kouluttaa 2015 1 TEAMin koulutustiimi Hannu Siltala kehittämispäällikkö 040 5796 306 hannu.siltala@teamliitto.fi

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Tietotekniikka 131 Tietotekniikka Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Opintoneuvontaa ilmoittautumisten aikaan ks. s. 5 opetuskaudella ks. s. 168 Perustietoja kursseista Tietotekniikan kurssit

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Verkko-opetus / ATK ja media

Verkko-opetus / ATK ja media Verkko-opetus / ATK ja media 32031313 sanat VOIMAN JA LUOVUUDEN LÄHTEENÄ 31.1.-10.4. ti 18.00-19.30 Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA Nordström Paula, 20 t, 32 Ilmoittautuminen 17.1. mennessä

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille. syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille. syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2015 syksyyn 2016 Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys yhdistystoiminnan jatkokoulutus 4 Arkistoi

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys - yhdistystoiminnan

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

OPINTONEUVONTA ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen tietotekniikan syksyn kursseille alkaa ke 14.8.02 kello 9, puh. 2611552. Katso tarkat ohjeet s. 3!

OPINTONEUVONTA ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen tietotekniikan syksyn kursseille alkaa ke 14.8.02 kello 9, puh. 2611552. Katso tarkat ohjeet s. 3! Yhä useammat yhteiskunnan palvelut siirtyvät tietoverkkoihin, joten kaikkien kansalaisten tulisi osata käyttää tietokonetta ja tietoverkkoja ja siten tietotekniikan hallinnasta tulee kaikille välttämätön

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI. Atk ja media. Lohja

KEVÄTLUKUKAUSI. Atk ja media. Lohja Atk ja media 34057207 TIETOKONE SUKUTUTKIMUKSEN APUNA B 21.10. 25.11. ti 17.30-20.45 Salonen Torsti, 24 t, 58 Ilmoittautuminen 7.10. mennessä Kurssilla tutustutaan tietokoneen eri käyttömahdollisuuksiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit. Vihti

Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit. Vihti Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit VERKKO-OPETUS 34051201 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET VERKOSSA (TASO 2) 20.10.-17.11. Terävä Eija, 15 t, 33 Ilmoittautuminen 6.10. mennessä Kurssilla perehdytään valokuvien

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön

Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön toim. Kirsi Purhonen Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön 1 KIRJAVAA-hanke alkoi 1.8.2013 ja päättyi 31.12.2014.

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot