Taso 1: Teemme tiedotteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taso 1: Teemme tiedotteen"

Transkriptio

1 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 1: Teemme tiedotteen Tavoite: Tarpoja miettii oman ryhmänsä kanssa, mitä asioita tiedotteessa pitää olla ja kuinka tiedote toteutetaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii yhdessä tiedotteen, jossa kerrotaan vartion omasta tapahtumasta tai tapahtumasta, johon ryhmä on osallistunut yhdessä. Tärkeintä tiedotteen tekemisessä on, että ryhmä keskittyy viestin selkeään esittämiseen. Tiedotteen ulkoasun ei tarvitse olla näyttävä. Jos tarpojat eivät keksi aihetta, josta kertovat, vartionjohtaja auttaa heitä. Tiedote liittyy vartion omaan retkeen, majakkaan tai päivätapahtumaan. Tarpojat pohtivat yhdessä, mitä tiedotteessa pitää olla ja kenelle se on tarkoitettu, jotta tärkeät asiat pystytään esittämään selkeästi. Varmista, että vain kaikki tarpeellinen on tiedotteessa mukana. Älä kerro asiasta turhan yksityiskohtaisesti, vaan jätä epäoleelliset asiat pois. Tarpojien talvileiri lähestyy ja juuri sinut on kutsuttu mukaan! Retki järjestetään lähipäivinä Turun lähiympäristössä. Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä omaan johtajaasi. Esimerkki 2: Tarpojat järjestivät Seikkailijoille vauhdikkaan päiväretken Kuhankuonolla. Mukana oli viisi tarpojaa ja kymmenen seikkailijaa. Päivä aloitettiin leikkimielisellä kilpailulla, jonka jälkeen seikkailijat jaettiin ryhmiin ja he lähtivät suunnistamaan maastoon. Suunnistuksen aikana valmistettiin ruokaa maastossa ja tehtiin paljon erilaisia eräilyyn liittyviä tehtäviä. Esimerkki 3: Luovuus tarppo lähestyy loppuaan ja on aika suorittaa tarpon päätöstapahtuma eli Majakka. Kaikki tarpojat on kutsuttu mukaan mahtavaan loppuhuipennukseen, joka järjestetään lähiviikkoina. Jotta et jää mistään paitsi, ilmoittaudu Majakkaan omalle johtajallesi.

2 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 2: Teemme mainoksen Tavoite: Tarpoja tekee ryhmänsä kanssa mainoksen. Ryhmä pohtii yhdessä, mitä asioita mainoksessa täytyy olla ja kuinka siitä saa mielenkiintoisen näköisen. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tekee lehtimainoksen, jonka aiheena on jonkin ryhmän tuleva tapahtuma. Mainoksen tekstityyliin ja ulkoasuun täytyy kiinnittää huomiota. Tarpojat pohtivat yhdessä, kuinka he tekevät mainoksesta kiinnostavan näköisen ja miettivät sen tekstisisällön tarkkaan. Jos ryhmässä on monta tarpojaa, heidät voidaan jakaa pienempiin ryhmiin. Kun tarpojat ovat pienryhmissä, jokaiselle jaetaan oma tehtävä. (teksti, kuvitus ja taitto.) Ryhmäjaon jälkeen, aktiviteettia voidaan suorittaa kololla, kirjastossa tai muussa rauhallisessa paikassa. Tarpojat voivat mainostaa oman ryhmän tulevia nyyttäreitä. Mainokseen kirjoitetaan Nyyttärit ja kerrotaan milloin ne pidetään ja missä. Sen lisäksi, voidaan kuvilla kertoa, millaisia herkkuja nyyttäreillä on tarjolla. Esimerkki 2: Tarpojat tekevät mainoksen seikkailijoille. He voivat mainostaa yhteistä kokousta, jossa tarpojat ovat suunnitelleen seikkailijoille toiminnallista tekemistä. (esim. leikkimistä, puukon teroittamista, kolon siivousta tms.) Tarvikkeet: Kynää ja paperia suunnittelua varten, tietokone ja Word-ohjelma/PowerPoint-ohjelma valmiin mainoksen tekemiseen ja muokkaamiseen.

3 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 3: Teemme mainoksia erilaisiin medioihin Tavoite: Tarpoja huomaa, millaisia asioita on otettava huomioon erilaisia julkaisuja tehdessä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee yhdessä mainoksen jaettavaksi lippukunnan omaan Kellokaslehteen, kolon seinälle tai lippukunnan omille nettisivuille. Tarpojan on otettava huomioon mainoksen houkutteleva ulkonäkö, tiedotettavat asiat ja tekstin selkeys. Niiden lisäksi on otettava myös huomioon kohderyhmä, jolle mainos tehdään. Tarpojat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan oma aihe, josta he tekevät mainoksen. Vartionjohtaja jakaa ryhmille aiheet, jos ryhmä ei keksi itselleen asiallista aihetta, josta tekisivät mainoksen. Vartionjohtaja päättää, mihin kukin ryhmä suunnittelee, tekee ja toteuttaa mainoksen. Tärkeintä olisi, että jokainen ryhmäläinen osallistuu mainoksen tekemiseen ja auttaa muita oman ryhmän jäseniä tarpeen vaatiessa. Aktiviteetti suoritetaan kololla ja siihen käytetään yhteensä yksi tai kaksi kokousta. Esimerkki 2: Hei Sinikellot ja Sinikellojen vanhemmat! Mikaelin Sinikellojen perinteeksi muodostunut kevät retki järjestetään tänä vuonna 22. huhtikuuta Tällä kertaa suuntaamme Kuhankuonon luonnonsuojelualueelle. Kaikki Sinikellot perheineen ovat tervetulleita viettämään aurinkoista päivää kanssamme. Muistathan ilmoittautua ajoissa, jotta pääset mukaan nauttimaan päivästä. Ystävällisin terveisin: Tarpojavartio Talvikit Heippa Sudarit ja Seikkailijat! Ensi viikon keskiviikkona pääset viettämään hauskaa päivää Tarpojien kanssa. Luvassa on leikkimielinen kilpailu Mannerheimin puistossa, paljon leikkejä ja herkkujen syömistä. Muistathan ilmoittautua ajoissa, sillä kilpailussa jaetaan paljon palkintoja!! Nähdään keskiviikkona! Terveisin leikkimieliset Lumpeet Tarvikkeet: Ryhmän yhteiset muistiinpanovälineet suunnitteluun, tietokone ja Word -/PowerPointohjelma mainoksen tekemiseen sekä toteuttamiseen.

4 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 4: Opettelemme käyttämään julkaisuohjelmaa Tavoite: Tarpoja saa positiivisen kokemuksen tärkeän ja hyvän julkaisun tekemisestä ja tuottamisesta. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii yhdessä ryhmälle tärkeän tapahtuman, josta he kirjoittavat kahden tai neljän sivun mittaisen tekstin lippukunnan nettisivuille tai lippukunnan omaan Kellokas-lehteen. Ryhmä miettii yhdessä tapahtuman, johon ryhmäläiset ovat osallistuneet ja se on jäänyt hauskimpana tapahtuman mieleen. Kun tapahtuma on valittu, tarpojat jaetaan pieniin ryhmiin ja jokainen ryhmä saa itselleen vastuualueen. Ensimmäinen ryhmä on vastuussa tekstin kirjoittamisesta, toinen ryhmä on vastuussa tekstiin liittyvistä kuvista ja kolmas ryhmä on vastuussa lehden taitosta. Jos teksti laitetaan lippukunnan nettisivuille, kolmas ryhmä huolehtii siitä, että lippukunnan nettivastaava saa tekstin ja siihen liittyvät kuvat sekä laittaa sen nettisivuille esille. Aktiviteettiin käytettävä aika on kaksi tai kolme kokousta. Aktiviteettia voidaan tehdä kololla tai kotona. Vartionjohtaja auttaa tarpojia muistelemaan erilaisia tapahtumia ja auttaa kaikkia ryhmiä tason tekemisessä. Luotsin ohje: Luotsi auttaa vartionjohtajia lehden taittamisessa tai nettivastaavan yhteydenotossa. Luotsin tehtävänä on seurata, että ryhmän tekemä teksti on asiallinen ja julkaisu kelpoinen. Jos tekstiin liitetään kuvia, luotsin pitää huolehtia, että kuvien julkaisemiseen on kysytty lupa tarpojien vanhemmilta. Esimerkkejä, joista ryhmä voi kirjoittaa oman tekstin lippukunnan nettisivuille tai Kellokas-lehteen: Tarpojien Taitopäivät, lippukunnan oma päiväretki, talvileiri, Msk:n oma kesäleiri, vierailukäynnit, palvelustempaukset, Jamboree

5 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 1: Tutustumme erilaisiin juttutyyppeihin Tavoite: Tarpoja kehittää omaa mediatuntemustaan ja medialukutaitoaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin, joita ovat uutinen, henkilöhaastattelu, tapahtumaselostus, reportaasi, pakina, pääkirjoitus ja sarjakuva. Tehtävänä on etsiä eroja tekstityyppien väliltä ja miettiä, mikä tekstityyppi sopii tietynlaiseen asiaan. Tekstityyppejä voidaan lukea esim. Turun Sanomista, Helsingin Sanomista, aikakausilehdistä tai partiolehdistä. Tarpojat etsivät erityyppisiä tekstityyppejä lehdistä etukäteen ennen kokousta. He voivat ottaa löytämänsä tekstit mukaan kokoukseen ja kokouksessa käydään läpi heidän löytämiä tekstejä. Vartionjohtaja voi kerätä materiaalia kokousta varten esim. nettisivuilta. Lopuksi, voitte verrata nettisivuilta löytämiä tietoja Turun Sanomissa kirjoitettuun tekstiin. Kuinka ne eroavat toisistaan? Kumpaa on miellyttävämpi lukea, nettilehteä vai paperilehteä? Turun Sanomat vs. Helsingin Sanomat; etsi pääkirjoitus, vertaile tekstien kirjoitustyylejä, kuinka lehdet eroavat toisistaan, tms. Esimerkki 2: Ota esille kaksi erilaista naisten aikakausilehteä ja vertaile toimittajien kirjoittamaa henkilöhaastattelua. Luotsin ohje: Luotsi auttaa tarvittaessa materiaalin hankkimisessa ja tekstityyppien kertomisessa. Hän voi auttaa suoritukseen liittyvissä järjestelyissä. Tarvikkeet: Erilaisia aikakausilehtiä, joista löytyy ainakin yksi suoritukseen vaadittava tekstityyppi. Tietokone, josta voi käydä lukemassa nettiuutisia.

6 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 2: Tutustumme erilaisiin partiolehtiin Tavoite: Tarpoja tutustuu harrastuksensa tarjoamaan lehtitiedotukseen ja vertailee niitä muihin lehtiin. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tutustuu partiolehteen ja sen sisältöön sekä tutustuu oman lippukunnan Kellokas-lehteen ja sen sisältöön. Niiden lisäksi ryhmä tutustuu oman piirin lehteen tai muiden piirien lehtiin. Tehtävänä on verrata lehtijuttujen tyyppejä ja kuvitusta. Vartionjohtaja tuo kokoukseen eri tyyleillä kirjoitettuja materiaaleja. Voit käyttää hyväksesi lippukunnan, piirin ja kirjaston vanhoja lehtiä. Sen lisäksi, jokainen tarpoja tuo seuraavaan kokoukseen lippukunnan tai piirin lehtiä. Luotsin ohje: Luotsi auttaa materiaalin etsimisessä ja hankkimisessa. Vartionjohtaja on tuonut kololle erilaisia aiheeseen liittyviä lehtiä. Tarpoja saa itse valita jutun, jonka lukee lehdestä ja vertaa sitä toiseen lehteen. Onko teksti kirjoitettu samalla tavalla molemmissa lehdissä? Kuinka pitkä juttu on? Kuinka Kellokas eroaa partiolehdestä?

7 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 3: Teemme jutun Kellokkaaseen Tavoite: Tarpoja harjoittelee luovaa ja itsenäistä kirjoittamista sekä kehittää mediatietämystään. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle jaetaan eri juttutyyppi. Pienryhmä kirjoittaa jutun vartiosta, vartion omasta retkestä tai ryhmää kiinnostavasta aiheesta. Kaikki pienryhmien jutut julkaistaan Kellokas-lehdessä tai lippukunnan nettisivuilla. Tehtävänä on kirjoittaa asiallinen ja julkaisukelpoinen teksti muille lippukuntalaisille. Vartionjohtaja auttaa tarpojia kirjoittamaan juttuaan annetulla tyylillä. Aktiviteetin voi suorittaa kololla tai kotona. Pienryhmä A, kirjoittaa juttunsa asialliseen tyyliin, pienryhmä B, kirjoittaa juttunsa pakinoiden, pienryhmä C, kirjoittaa juttunsa henkilökuvanomaisesti, pienryhmä D, kirjoittaa juttunsa uutisena ja pienryhmä E, kirjoittaa juttunsa mainoksen. Tarvikkeet: Tietokone ja Word-ohjelma.

8 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 4: Toimimme uutisen valokuvaajina Tavoite: Tarpoja harjoittelee luovaa kirjoittamista ja valokuvaamista. Tarkoituksena on valokuvata tekstiin sopiva valokuvakuva. Vartiojohtajan ohje: Tarpojat tutustuvat lehtivalokuviin ja miettivät, minkälaisia ominaisuuksia kuvilta vaaditaan. Pyydä tarpojia kiinnittämään huomiota lehtijuttuihin, jossa kuvitus on onnistunut, epäonnistunut tai muuten puhutteleva. Tämän jälkeen tarpojat miettivät itselleen sopivan aiheen, josta kirjoittavat ja valokuvaavat. Kun aihe on päätetty, ryhmäläisille jaetaan vastuutehtävät, osa keskittyy jutun kirjoittamiseen, osa valokuvaamiseen ja osa jutun julkaisemiseen. Vartionjohtaja auttaa aiheen valinnassa, jos tarpojat eivät sitä itse keksi. Ryhmä on päättänyt kirjoittaa jutun Kellokkaaseen. Tekstin viereen hän liittää aiheeseen sopivia kuvia, jotka on kuvattu ennen jutun kirjoittamista. Esimerkki 2: Ryhmä kuvaa lippukunnan järjestämässä juhlatilaisuudessa, (esim. Yrjönpäiväjuhla) kirjoittaa aiheesta jutun vartion omaan lehteen ja liittää siihen parhaimpia kuvia. Esimerkki 3: Tarpojat käyvät yhdessä kuvaamassa erilaisia maisemia, asioita, ihmisiä tai patsaita. Kuvat siirretään koneelle ja tarpojat tekevät niistä yhdessä tarinan tai kertomuksen, jonka he julkaisevat vartion lehdessä tai Kellokkaassa. Luotsin ohje: Hankkii tarvittaessa kameran, ohjelmat ja katsoo julkaisukanavan valmiiksi, johon juttu tulee. Luotsi auttaa ryhmää ideoimisessa ja valkokuvien ottamisessa. Tarvikkeet: Tietokone, kamera, tarvittavat taitto-ohjelmat sekä kuvallisia lehtijuttuja taustamateriaaliksi.

9 Aktiviteetti: Meidän kotisivu Taso 1: Teemme vartiollemme kotisivun Tavoite: Tarpoja hyödyntää nettiä partiossa ja tutustuu niiden tekniikkaan. Tärkeintä kotisivun tekemisessä on ryhmän yhteistyö. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä ryhmän oman kotisivun, jossa on tekstiä ja kuvia. Tarpojat miettivät yhdessä, minne he haluavat perustaa sivun ja kuinka jokainen pääsee käyttämään tai käymään sivulla. Aktiviteetti voidaan suorittaa kololla, kirjastossa tai kotona. Ryhmän jokaisesta tarpojasta, vartionjohtajasta ja aikuisesta tuesta tehdään lyhyt henkilöhaastattelu ja heistä otetaan kuva. Kuvaa voidaan muokata sopivan kokoiseksi ja näköiseksi ja siihen liitetään puhtaaksi kirjoitettu henkilöhaastatteluteksti. Sen jälkeen tiedot ladataan omalle kotisivulle, josta ryhmäläiset voivat käydä katsomassa niitä. Esimerkki 2: Tarpojat voivat koota omille kotisivuilleen heitä kiinnostavia asioita, kuvia, tapahtumia ja uutisia. Jokainen tarpoja voi vuorollaan etsiä yhden kiinnostavan asian, jonka haluaa kirjoittaa omille kotisivuille. Ennen kuin tarpojan valitsema aihe ladataan kotisivuille, vartionjohtaja tarkistaa, että teksti on asiallinen julkaistavaksi. Esimerkki 3: Tarpojat voivat kirjoittaa omaa päiväkirjaansa omille kotisivulle eli kirjoittaa blogia. Vartionjohtajat selvittävät yhdessä millaiselle sivustolle blogi kannatta perustaa, tekevät tunnukset ja jakavat ne tarpojille. Jokaisen kokouksen ja retken jälkeen, tarpojat käyvät vuorotellen kirjoittamassa tehdyt asiat muistiin. Luotsin ohje: Auttaa teknisissä asioissa, jos ryhmä kokee tehtävän liian haasteelliseksi. Hän varmistaa, että ryhmä saa käyttöönsä kaikki tarvittavat ohjelmat. Tarvikkeet: Tietokone ja verkkoyhteys.

10 Aktiviteetti: Meidän kotisivu Taso 2: Vartio kerää hyödyllisiä linkkejä omalle kotisivulle Tavoite: Tarpoja hyödyntää nettiä partiossa ja tutustuu erilaisiin tietoa tarjoaviin nettisivuihin. Niiden tietojen pohjalta tarpoja tekee hyödyllisen linkkisivun omalle kotisivulle. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat miettivät vartionjohtajan ja mahdollisesti luotsin kanssa yhdessä, millaisia linkkejä he tarvitsevat omille kotisivuilleen. He miettivät, minkälaisia linkkejä kannattaa tallentaa ja millaisia linkkejä ei kannata pitää kotisivuilla. Aktiviteettia suoritetaan kololla. Etsikää Rellun kämppä opas ja tallentakaa se omille sivuille. Esimerkki 2: Etsikää rakenteluun, askarteluun tai liikuntaan liittyviä sivuja. Luotsin ohje: Auttaa linkkien valinnassa ja teknisissä asioissa. Hän varmistaa, että ryhmä saa käyttöönsä tarvittavia ohjelmia sekä tietoja. Jos tarvittavia ohjelmia ei ole, ne voi ladata kolon koneelle. Tarvikkeet: Tietokone, verkkoyhteys.

11 Aktiviteetti: Partio netissä Taso 1: Vierailemme piirin nettisivuilla Tavoite: Tarpoja tutustuu internetin avulla partiopiirin toimintaan ja toiminta-ajatukseen. Vartionjohtajan ohje: Tarpojan tutustuvat oman partiopiirinsä www-sivuihin ja etsivät sieltä vartiolle käyttökelpoista sekä hyödyllistä tietoa. Ryhmä miettii, miten sivujen sisältöä voisi kehittää, ja lähettää sivujen ylläpitäjälle terveisiä. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että verkkoyhteys on käytössä sekä siitä, että tarpojat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarpoja vastaa alla oleviin kysymyksiin: Mikä on partiopiirin nettiosoite? Mitä ensimmäisellä sivulla kerrotaan? Onko tieto ajankohtaista? Mistä näet, milloin nettisivu on päivitetty? Kuinka usein sivua päivitetään? Millaista ohjelmaa piiri tarjoaa tarpojille? Millaista ohjelmaa piiri tarjoaa aikuisille? Tarvikkeet: Tietokone, nettiyhteys.

12 Aktiviteetti: Partio netissä Taso 2: Vierailemme SP:n ja maailmanjärjestöjen sivuilla Tavoite: Tarpoja tutustuu Suomen Partiolaisten ja maailman järjestöjen nettisivujen avulla organisaatioiden toimintaan. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat tutustuvat edellä mainittuihin nettisivuihin ja vertailevat niitä piirin sivuihin. Kiinnittäkää huomiota nettisivujen ulkoasuun ja tekstityyleihin. Etsikää nettisivuilta omalle ryhmällenne hyödyllistä tietoa. Tarpoja vastaa alla oleviin kysymyksiin; Mikä on Suomen partiolaisten nettiosoite? Mikä on maailmanjärjestöjen nettiosoite? Kuinka sivut eroavat piirin nettisivuista? Mitä ensimmäisellä sivulla kerrotaan? Onko tieto ajankohtaista? Mistä näet, milloin nettisivu on päivitetty? Kuinka usein sivua päivitetään? Millaista ohjelmaa Suomen Partiolaiset tarjoaa tarpojille? Millaista tietoa saat maailmanjärjestöjen sivuilta? Tarvikkeet: Tietokone, nettiyhteys.

13 Aktiviteetti: Partio netissä Taso 3: Teemme sivun lippukunnastamme tai omasta vartiostamme Partiowikiin. Tavoite: Tarpoja opettelee käyttämään ja hyödyntämään partiowikiä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa sivun lippukunnastaan tai sivun omasta vartiosta, jonka he lisäävät partiowikiin. Jokainen tarpoja ottaa osaa sivun tekemiseen, jossa ryhmä voi kertoa omasta toiminnasta tai tulevista retkistä. Vartionjohtajan tulee varmistaa, että teksti on asiallista ja julkaisukelpoista. Ennen toiminnan aloittamista, vartionjohtaja tarkistaa, onko nettisivulla jo kerrottu Mikaelin Sinikelloista ja Talvikit ryhmästä jotakin. Jos on, tietoja pitää päivittää. Luotsin ohje: Luotsi auttaa järjestelyissä ja aiheen keksimisessä. Niiden lisäksi luotsi kysyy luvan tekstin julkaisuun. Jos ryhmä haluaa laittaa kuvia partiowikiin, luotsin on kysyttävä lupa kuvien julkaisuun tarpojien vanhemmilta. Tarvikkeet: Tietokone, nettiyhteys.

14 Aktiviteetti: Toimittaja Taso 1: Tutustumme toimittajaan Tavoite: Tarpoja tutustuu toimittajaan ja saa selkeän käsityksen toimittajan työstä sekä työtehtävistä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä kutsuu paikallislehden tai piirilehden toimittajan kololle kertomaan työstään tai vartio vierailee lehden konttorissa haastattelemassa toimittajaa. Vartionjohtaja sopii haastattelusta paikallislehden tai piirilehden toimittajan kanssa tai pyytää luotsia sopimaan haastatteluajankohdan. Ryhmä miettii yhdessä kysymyksiä valmiiksi ja jokainen tarpoja kysyy ainakin yhden kysymyksen toimittajalta. Malli kysymyksiä, joihin tarpojat saavat vastauksia Mistä lehden toimitus koostuu? Ketkä ovat lehden päätoimittajia? Kuinka kirjoitetaan mielenkiintoinen artikkeli? Kuinka valitaan oikea kuva kirjoitettuun artikkeliin? Kuka oikolukee tekstin ennen julkaisua? Onko vahingossa julkaistu hassua artikkelia? Kuinka osaat kysyä oikeita kysymyksiä haastateltavalta? Tarvitseeko haastateltavasta tietää jotakin ennen haastattelua? Luotsin ohje: Luotsi ottaa yhteyttä paikallislehden tai piirilehden toimittajaan. Luotsi tarkistaa ryhmän tekemät kysymykset ja käy ryhmän kanssa läpi, kuinka käyttäydytään haastattelutilanteessa. Jos ryhmä haluaa käydä lehden toimituksessa, luotsi ilmoittaa ryhmälle tapaamispaikan ja ajankohdan tarpojille sekä tarpojien vanhemmille.

15 Aktiviteetti: Toimittaja Taso 2: Teen haastattelun parini kanssa. Tavoite: Tarpojapari suunnittelee ja toteuttaa haastattelun. Vartionjohtajan ohje: Tarpojapari valitsee itselleen haastateltavan. He suunnittelevat kysymykset, haastattelevat valitsemaansa henkilöä ja kirjoittavat siitä jutun Kellokaaseen. Haastattelu voidaan julkaista myös Mikaelin Sinikellojen omilla nettisivuilla. Tärkeintä on, että tarpojapari miettii hyvät kysymykset, joiden avulla he voivat tehdä asiallisen haastattelun. Esimerkki 2: Esimerkki 3: tarpojapari voi haastatella lippukunnassa toimivia ns. paperipartiolaisia. (esim. sihteeriä tai rahastonhoitajaa.) he voivat myös haastatella johtajaa, joka on ryhmälle uusi tai vieras henkilö, jolla on merkittävä tehtävä lippukunnassa tarpojapari voi haastatella samoajia tai vaeltajia. he voivat kysellä vanhemmilta partiolaisilta partioon liittyviä asioita tai muihin harrastuksiin liittyviä asioita. Mallikysymyksiä haastateltavalle. Huom! Muista muokata kysymyksiä haastateltavan mukaan. Jos haastattelet aikuista tee hänelle sopivia kysymyksiä, jos haastattelet lasta kysymykset voivat olla helpompia tai lyhyempiä. Millaista on toimia rahastonhoitajana? /- - sihteerinä? / - - seikkailijana? Kuinka usein hoidat partioon liittyviä asioita? Mitä teet työksesi? / Mitä opiskelet? / Mitä koulua käyt? Mikä on parasta partiossa? Mitä muuta harrastat partion lisäksi? Luotsin ohje: Luotsi auttaa haastateltavan valinnassa. Tarvittaessa luotsi ottaa etukäteen yhteyttä haastateltavaan ja sopii hänen kanssaan haastattelun ajankohdan ja paikan. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, hyvät kysymykset, riittävästi aikaa haastatteluun, asiallinen käytös.

16 Aktiviteetti: Toimittaja Taso 3: Tutustumme tekijänoikeuksiin Tavoite: Tarpojat oppivat, mitä tekijänoikeudet tarkoittavat. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä selvittää mitä tekijänoikeudet tarkoittavat ja selvittää, mitä tarkoitetaan hyvällä lehtimiestavalla. Tarpojat selvittävät, missä saa kuvata ja missä ei sekä miettivät, miksi kannattaa luopua omista oikeuksistaan toisen yksityisyyden vuoksi. Vartionjohtaja auttaa tarpojia pääsemään tehtävässään alkuun ja auttaa aina tarpeen vaatiessa. Toimintaohje: 1. Tutustukaa alla oleviin linkkeihin Käsitelkää asiaa yhteisesti ja varmistakaa, että jokainen on ymmärtänyt, mistä on kyse. 3. Etsikää lehdistä materiaalia, jossa hyvä lehtimiestapa ei toteudu. 4. Tehkää lopuksi lyhyt esitelmä, jossa käytte opittuja taitoja. Luotsin ohje: Etsii ja prosessoi tietoa. Tekijänoikeudet ovat vaikeasti tulkittavaa tekstiä eivätkä ne välttämättä aukea tarpojille tai vartionjohtajille. Luotsin kannattaa automaattisesti auttaa ryhmää. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, tietokone, nettiyhteys ja lähdemateriaali.

17 Aktiviteetti: Viedo Taso 1: Kuvaamme vartion kokouksen tai retken videolle Tavoite: Tarpoja opettelee videokuvausta ja videokameran käyttöä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tutustuu videokameraan ja sen käyttöohjeisiin sekä harjoittelee erilaisia kuvaustekniikoita. (esim. zoomaus, lähikuvaus, pitkä otto ja lisävalon käyttö) Vartionjohtaja kertoo ensin ohjeet tarpojille, jonka jälkeen tarpojat jaetaan pienryhmiin. Pienryhmille jaetaan yksi kuvaustekniikka, jonka he opettelevat. Kun pienryhmä osaa oman kuvaustekniikkansa, heidät jaetaan uuteen pienryhmään, jossa jokainen tarpoja opettaa muille oppimansa kuvaustekniikka taidon. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarpeen vaatiessa. Kun tarpojat osaavat käyttää videokameraa, he päättävät yhdessä kuvauskohteen. Tarpojat kuvaavat kokonaan oman kokouksen, jonka aiheena voi olla esim; - haastattelu - rakentelu - johtamistehtävä seikkailijoille -> leikittäminen, suunnistuksen opettaminen, paussi tms. Esimerkki 2: - tarpojat kuvaavat omalla retkellään iltaohjelman tai ruuan valmistuksen - tarpojat kuvaavat oman musiikki tai temppuvideon - tarpojat kuvaavat mielenkiintoisen tapahtuman Luotsin ohje: Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Tarvikkeet: Videokameroita ja niiden käyttöohjeet.

18 Aktiviteetti: Video Taso 2: Kuvaamme lyhyen partiomaisen sketsin Tavoite: Tarpoja saa kokemusta videokuvaamisesta ja videon jälkikäsittelystä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa sketsin. Sen jälkeen ryhmä kuvaa sketsin, editoi videon valmiiksi videoksi tietokoneen avulla. Mahdollisuuksien mukaan tallentaa videon dvd:lle tai Mikaelin Sinikellojen kotisivuille. Vartionjohtaja auttaa sketsin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän hankkii tarvittaessa rekvisiittaa tarpojille tai ehdottaa erilaisia asukokonaisuuksia. Luotsin ohje: Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Tarvikkeet: Videokamera, käyttöohjeet, DVD levy ja editointiohjelma.

19 Aktiviteetti: Video Taso 3: Kuvaamme lippukunnan yhteisen tapahtuman Tavoite: Tarpoja saa kokemusta videokuvaamisesta ja sen jälkikäsittelystä. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat harjoittelevat lisää videokameran käyttöä kuvaamalla lippukunnan yhteisen tapahtuman. Kuvaamisen jälkeen he editoivat videon ja julkaisevat sen dvd:llä tai Mikaelin Sinikellojen kotisivulla. Aktiviteetin voi suorittaa missä tahansa lippukunnan tapahtumassa. Ennen kuvaamista kannattaa suunnitella aiheeseen sopiva kuvaustilanne yhdessä tarpojavartion kanssa. Esimerkkejä, jossa tarpojat voivat kuvata videon; - Yrjönpäivä juhla - Msk:n joulujuhla - Partioparaati - Vartioiden Yhteinen retki - Tammikirkko - Msk:n kevät retki - Msk:n kesäleiri Luotsin ohje: : Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Auttaa käytännön järjestelyissä. Tarvikkeet: Videokamera, dvd levy ja editointiohjelma.

20 Aktiviteetti: Video Taso 4: Valmistamme opetusmateriaalia partio käyttöön Tavoite: Tarpoja hallitsee videokameran käytön ja käyttää opittua taitoa hyväksi opettamisessa. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee opetettavan aktiviteetin, videoi opetustilanteen ja tallentaa sen dvd:lle. Vartionjohtaja suunnittelee tarpojien kanssa opetusvideoon juonen ja aiheeseen sopivat kuvaustilanteet sekä paikan. Esimerkkejä, joista tarpojat voivat kuvata opetusvideon; - ensiapu; tajuttoman ea, murtuman tai avohaavan ea ja muut ea tilanteet - rakennelman ohjeistus ja tekeminen (esim. laavun tai teltan pystytys) - askartelu; korttien valmistus, korujen valmistus, rooliasujen tekeminen ja huolto tms. - mistä on hyvä partiolainen tehty? (sketsi vai opetusvideo, sen päättää ryhmä=) Luotsin ohje: Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Auttaa käytännön järjestelyissä ja videon editoinnissa sekä julkaisussa. Tarvikkeet: Videokamera, dvd levy ja editointiohjelma.

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Me mediassa

Ohjaajan opas. Me mediassa Ohjaajan opas teema Kerho Me mediassa Me mediassa -kerhossa lapset oppivat turvallisia mediataitoja ja perehtyvät yhdessä mediatuottamisen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Sisällysluettelo 1. KERHOKERTA

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Taso 1: Ilmaisuharjoituksia

Taso 1: Ilmaisuharjoituksia Aktiviteetti: Esiintymistaidot Taso 1: Ilmaisuharjoituksia Tavoite: Tarpoja tekee ilmaisuharjoituksia ryhmänsä kanssa ja oppii ilmaisemaan itseään. Aktiviteetin tavoite jo tasoilla 1 2 on valmentautuminen

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Taso 1: Pakkausjäte. Aktiviteetti: Eettinen ruoka. Ruohola, Junni, Reiman, Toivonen MSK. Ihmisen vaikutus ympäristöön

Taso 1: Pakkausjäte. Aktiviteetti: Eettinen ruoka. Ruohola, Junni, Reiman, Toivonen MSK. Ihmisen vaikutus ympäristöön Aktiviteetti: Eettinen ruoka Taso 1: Pakkausjäte Tavoite: Vartio suunnittelee, hankkii ja valmistaa aterian kokouksessa tai retkellä niin, että syntyy hyvin vähän tai ei ollenkaan pakkausjätettä. Tarpoja

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1 Susiveikot Partiopestit VERSIO 3.1 22.1.2010 www.susiveikot.net Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Partiopesti... 6 Kaikkia pestejä koskevat asiat... 6 Lippukunnanjohtaja (lpkj)... 7 Lippukunnan varajohtaja

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja TYÖKIRJA TEKEMISTÄTUKEMISTÄ Teksti: Saara Kallio-Kokko, Marja Kiijärvi-Pihkala, Terhi Koskelainen, Susanna Winter Nuorten Akatemia 2005 toimisto@nuortenakatemia.fi www.nuortenakatemia.fi

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Lisää aikuisia partioon

Lisää aikuisia partioon Lisää aikuisia partioon 1 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut

Lisätiedot

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Toimittajat: Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä Kansi

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Mediapuuhaa perheille

Mediapuuhaa perheille Mediapuuhaa perheille Vinkkejä ja toimintaideoita vanhemmille Anniina Lundvall 0 M e d i a k a s v a t u s s e u r a 2 0 1 3 Sisällys Iloa medioista koko perheelle! 2 Ulkoleikkejä ja -tekemistä 2 Lemppariohjelmahippa

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot