Taso 1: Teemme tiedotteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taso 1: Teemme tiedotteen"

Transkriptio

1 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 1: Teemme tiedotteen Tavoite: Tarpoja miettii oman ryhmänsä kanssa, mitä asioita tiedotteessa pitää olla ja kuinka tiedote toteutetaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii yhdessä tiedotteen, jossa kerrotaan vartion omasta tapahtumasta tai tapahtumasta, johon ryhmä on osallistunut yhdessä. Tärkeintä tiedotteen tekemisessä on, että ryhmä keskittyy viestin selkeään esittämiseen. Tiedotteen ulkoasun ei tarvitse olla näyttävä. Jos tarpojat eivät keksi aihetta, josta kertovat, vartionjohtaja auttaa heitä. Tiedote liittyy vartion omaan retkeen, majakkaan tai päivätapahtumaan. Tarpojat pohtivat yhdessä, mitä tiedotteessa pitää olla ja kenelle se on tarkoitettu, jotta tärkeät asiat pystytään esittämään selkeästi. Varmista, että vain kaikki tarpeellinen on tiedotteessa mukana. Älä kerro asiasta turhan yksityiskohtaisesti, vaan jätä epäoleelliset asiat pois. Tarpojien talvileiri lähestyy ja juuri sinut on kutsuttu mukaan! Retki järjestetään lähipäivinä Turun lähiympäristössä. Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä omaan johtajaasi. Esimerkki 2: Tarpojat järjestivät Seikkailijoille vauhdikkaan päiväretken Kuhankuonolla. Mukana oli viisi tarpojaa ja kymmenen seikkailijaa. Päivä aloitettiin leikkimielisellä kilpailulla, jonka jälkeen seikkailijat jaettiin ryhmiin ja he lähtivät suunnistamaan maastoon. Suunnistuksen aikana valmistettiin ruokaa maastossa ja tehtiin paljon erilaisia eräilyyn liittyviä tehtäviä. Esimerkki 3: Luovuus tarppo lähestyy loppuaan ja on aika suorittaa tarpon päätöstapahtuma eli Majakka. Kaikki tarpojat on kutsuttu mukaan mahtavaan loppuhuipennukseen, joka järjestetään lähiviikkoina. Jotta et jää mistään paitsi, ilmoittaudu Majakkaan omalle johtajallesi.

2 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 2: Teemme mainoksen Tavoite: Tarpoja tekee ryhmänsä kanssa mainoksen. Ryhmä pohtii yhdessä, mitä asioita mainoksessa täytyy olla ja kuinka siitä saa mielenkiintoisen näköisen. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tekee lehtimainoksen, jonka aiheena on jonkin ryhmän tuleva tapahtuma. Mainoksen tekstityyliin ja ulkoasuun täytyy kiinnittää huomiota. Tarpojat pohtivat yhdessä, kuinka he tekevät mainoksesta kiinnostavan näköisen ja miettivät sen tekstisisällön tarkkaan. Jos ryhmässä on monta tarpojaa, heidät voidaan jakaa pienempiin ryhmiin. Kun tarpojat ovat pienryhmissä, jokaiselle jaetaan oma tehtävä. (teksti, kuvitus ja taitto.) Ryhmäjaon jälkeen, aktiviteettia voidaan suorittaa kololla, kirjastossa tai muussa rauhallisessa paikassa. Tarpojat voivat mainostaa oman ryhmän tulevia nyyttäreitä. Mainokseen kirjoitetaan Nyyttärit ja kerrotaan milloin ne pidetään ja missä. Sen lisäksi, voidaan kuvilla kertoa, millaisia herkkuja nyyttäreillä on tarjolla. Esimerkki 2: Tarpojat tekevät mainoksen seikkailijoille. He voivat mainostaa yhteistä kokousta, jossa tarpojat ovat suunnitelleen seikkailijoille toiminnallista tekemistä. (esim. leikkimistä, puukon teroittamista, kolon siivousta tms.) Tarvikkeet: Kynää ja paperia suunnittelua varten, tietokone ja Word-ohjelma/PowerPoint-ohjelma valmiin mainoksen tekemiseen ja muokkaamiseen.

3 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 3: Teemme mainoksia erilaisiin medioihin Tavoite: Tarpoja huomaa, millaisia asioita on otettava huomioon erilaisia julkaisuja tehdessä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee yhdessä mainoksen jaettavaksi lippukunnan omaan Kellokaslehteen, kolon seinälle tai lippukunnan omille nettisivuille. Tarpojan on otettava huomioon mainoksen houkutteleva ulkonäkö, tiedotettavat asiat ja tekstin selkeys. Niiden lisäksi on otettava myös huomioon kohderyhmä, jolle mainos tehdään. Tarpojat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan oma aihe, josta he tekevät mainoksen. Vartionjohtaja jakaa ryhmille aiheet, jos ryhmä ei keksi itselleen asiallista aihetta, josta tekisivät mainoksen. Vartionjohtaja päättää, mihin kukin ryhmä suunnittelee, tekee ja toteuttaa mainoksen. Tärkeintä olisi, että jokainen ryhmäläinen osallistuu mainoksen tekemiseen ja auttaa muita oman ryhmän jäseniä tarpeen vaatiessa. Aktiviteetti suoritetaan kololla ja siihen käytetään yhteensä yksi tai kaksi kokousta. Esimerkki 2: Hei Sinikellot ja Sinikellojen vanhemmat! Mikaelin Sinikellojen perinteeksi muodostunut kevät retki järjestetään tänä vuonna 22. huhtikuuta Tällä kertaa suuntaamme Kuhankuonon luonnonsuojelualueelle. Kaikki Sinikellot perheineen ovat tervetulleita viettämään aurinkoista päivää kanssamme. Muistathan ilmoittautua ajoissa, jotta pääset mukaan nauttimaan päivästä. Ystävällisin terveisin: Tarpojavartio Talvikit Heippa Sudarit ja Seikkailijat! Ensi viikon keskiviikkona pääset viettämään hauskaa päivää Tarpojien kanssa. Luvassa on leikkimielinen kilpailu Mannerheimin puistossa, paljon leikkejä ja herkkujen syömistä. Muistathan ilmoittautua ajoissa, sillä kilpailussa jaetaan paljon palkintoja!! Nähdään keskiviikkona! Terveisin leikkimieliset Lumpeet Tarvikkeet: Ryhmän yhteiset muistiinpanovälineet suunnitteluun, tietokone ja Word -/PowerPointohjelma mainoksen tekemiseen sekä toteuttamiseen.

4 Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 4: Opettelemme käyttämään julkaisuohjelmaa Tavoite: Tarpoja saa positiivisen kokemuksen tärkeän ja hyvän julkaisun tekemisestä ja tuottamisesta. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii yhdessä ryhmälle tärkeän tapahtuman, josta he kirjoittavat kahden tai neljän sivun mittaisen tekstin lippukunnan nettisivuille tai lippukunnan omaan Kellokas-lehteen. Ryhmä miettii yhdessä tapahtuman, johon ryhmäläiset ovat osallistuneet ja se on jäänyt hauskimpana tapahtuman mieleen. Kun tapahtuma on valittu, tarpojat jaetaan pieniin ryhmiin ja jokainen ryhmä saa itselleen vastuualueen. Ensimmäinen ryhmä on vastuussa tekstin kirjoittamisesta, toinen ryhmä on vastuussa tekstiin liittyvistä kuvista ja kolmas ryhmä on vastuussa lehden taitosta. Jos teksti laitetaan lippukunnan nettisivuille, kolmas ryhmä huolehtii siitä, että lippukunnan nettivastaava saa tekstin ja siihen liittyvät kuvat sekä laittaa sen nettisivuille esille. Aktiviteettiin käytettävä aika on kaksi tai kolme kokousta. Aktiviteettia voidaan tehdä kololla tai kotona. Vartionjohtaja auttaa tarpojia muistelemaan erilaisia tapahtumia ja auttaa kaikkia ryhmiä tason tekemisessä. Luotsin ohje: Luotsi auttaa vartionjohtajia lehden taittamisessa tai nettivastaavan yhteydenotossa. Luotsin tehtävänä on seurata, että ryhmän tekemä teksti on asiallinen ja julkaisu kelpoinen. Jos tekstiin liitetään kuvia, luotsin pitää huolehtia, että kuvien julkaisemiseen on kysytty lupa tarpojien vanhemmilta. Esimerkkejä, joista ryhmä voi kirjoittaa oman tekstin lippukunnan nettisivuille tai Kellokas-lehteen: Tarpojien Taitopäivät, lippukunnan oma päiväretki, talvileiri, Msk:n oma kesäleiri, vierailukäynnit, palvelustempaukset, Jamboree

5 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 1: Tutustumme erilaisiin juttutyyppeihin Tavoite: Tarpoja kehittää omaa mediatuntemustaan ja medialukutaitoaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin, joita ovat uutinen, henkilöhaastattelu, tapahtumaselostus, reportaasi, pakina, pääkirjoitus ja sarjakuva. Tehtävänä on etsiä eroja tekstityyppien väliltä ja miettiä, mikä tekstityyppi sopii tietynlaiseen asiaan. Tekstityyppejä voidaan lukea esim. Turun Sanomista, Helsingin Sanomista, aikakausilehdistä tai partiolehdistä. Tarpojat etsivät erityyppisiä tekstityyppejä lehdistä etukäteen ennen kokousta. He voivat ottaa löytämänsä tekstit mukaan kokoukseen ja kokouksessa käydään läpi heidän löytämiä tekstejä. Vartionjohtaja voi kerätä materiaalia kokousta varten esim. nettisivuilta. Lopuksi, voitte verrata nettisivuilta löytämiä tietoja Turun Sanomissa kirjoitettuun tekstiin. Kuinka ne eroavat toisistaan? Kumpaa on miellyttävämpi lukea, nettilehteä vai paperilehteä? Turun Sanomat vs. Helsingin Sanomat; etsi pääkirjoitus, vertaile tekstien kirjoitustyylejä, kuinka lehdet eroavat toisistaan, tms. Esimerkki 2: Ota esille kaksi erilaista naisten aikakausilehteä ja vertaile toimittajien kirjoittamaa henkilöhaastattelua. Luotsin ohje: Luotsi auttaa tarvittaessa materiaalin hankkimisessa ja tekstityyppien kertomisessa. Hän voi auttaa suoritukseen liittyvissä järjestelyissä. Tarvikkeet: Erilaisia aikakausilehtiä, joista löytyy ainakin yksi suoritukseen vaadittava tekstityyppi. Tietokone, josta voi käydä lukemassa nettiuutisia.

6 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 2: Tutustumme erilaisiin partiolehtiin Tavoite: Tarpoja tutustuu harrastuksensa tarjoamaan lehtitiedotukseen ja vertailee niitä muihin lehtiin. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tutustuu partiolehteen ja sen sisältöön sekä tutustuu oman lippukunnan Kellokas-lehteen ja sen sisältöön. Niiden lisäksi ryhmä tutustuu oman piirin lehteen tai muiden piirien lehtiin. Tehtävänä on verrata lehtijuttujen tyyppejä ja kuvitusta. Vartionjohtaja tuo kokoukseen eri tyyleillä kirjoitettuja materiaaleja. Voit käyttää hyväksesi lippukunnan, piirin ja kirjaston vanhoja lehtiä. Sen lisäksi, jokainen tarpoja tuo seuraavaan kokoukseen lippukunnan tai piirin lehtiä. Luotsin ohje: Luotsi auttaa materiaalin etsimisessä ja hankkimisessa. Vartionjohtaja on tuonut kololle erilaisia aiheeseen liittyviä lehtiä. Tarpoja saa itse valita jutun, jonka lukee lehdestä ja vertaa sitä toiseen lehteen. Onko teksti kirjoitettu samalla tavalla molemmissa lehdissä? Kuinka pitkä juttu on? Kuinka Kellokas eroaa partiolehdestä?

7 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 3: Teemme jutun Kellokkaaseen Tavoite: Tarpoja harjoittelee luovaa ja itsenäistä kirjoittamista sekä kehittää mediatietämystään. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle jaetaan eri juttutyyppi. Pienryhmä kirjoittaa jutun vartiosta, vartion omasta retkestä tai ryhmää kiinnostavasta aiheesta. Kaikki pienryhmien jutut julkaistaan Kellokas-lehdessä tai lippukunnan nettisivuilla. Tehtävänä on kirjoittaa asiallinen ja julkaisukelpoinen teksti muille lippukuntalaisille. Vartionjohtaja auttaa tarpojia kirjoittamaan juttuaan annetulla tyylillä. Aktiviteetin voi suorittaa kololla tai kotona. Pienryhmä A, kirjoittaa juttunsa asialliseen tyyliin, pienryhmä B, kirjoittaa juttunsa pakinoiden, pienryhmä C, kirjoittaa juttunsa henkilökuvanomaisesti, pienryhmä D, kirjoittaa juttunsa uutisena ja pienryhmä E, kirjoittaa juttunsa mainoksen. Tarvikkeet: Tietokone ja Word-ohjelma.

8 Aktiviteetti: Lehtijuttu Taso 4: Toimimme uutisen valokuvaajina Tavoite: Tarpoja harjoittelee luovaa kirjoittamista ja valokuvaamista. Tarkoituksena on valokuvata tekstiin sopiva valokuvakuva. Vartiojohtajan ohje: Tarpojat tutustuvat lehtivalokuviin ja miettivät, minkälaisia ominaisuuksia kuvilta vaaditaan. Pyydä tarpojia kiinnittämään huomiota lehtijuttuihin, jossa kuvitus on onnistunut, epäonnistunut tai muuten puhutteleva. Tämän jälkeen tarpojat miettivät itselleen sopivan aiheen, josta kirjoittavat ja valokuvaavat. Kun aihe on päätetty, ryhmäläisille jaetaan vastuutehtävät, osa keskittyy jutun kirjoittamiseen, osa valokuvaamiseen ja osa jutun julkaisemiseen. Vartionjohtaja auttaa aiheen valinnassa, jos tarpojat eivät sitä itse keksi. Ryhmä on päättänyt kirjoittaa jutun Kellokkaaseen. Tekstin viereen hän liittää aiheeseen sopivia kuvia, jotka on kuvattu ennen jutun kirjoittamista. Esimerkki 2: Ryhmä kuvaa lippukunnan järjestämässä juhlatilaisuudessa, (esim. Yrjönpäiväjuhla) kirjoittaa aiheesta jutun vartion omaan lehteen ja liittää siihen parhaimpia kuvia. Esimerkki 3: Tarpojat käyvät yhdessä kuvaamassa erilaisia maisemia, asioita, ihmisiä tai patsaita. Kuvat siirretään koneelle ja tarpojat tekevät niistä yhdessä tarinan tai kertomuksen, jonka he julkaisevat vartion lehdessä tai Kellokkaassa. Luotsin ohje: Hankkii tarvittaessa kameran, ohjelmat ja katsoo julkaisukanavan valmiiksi, johon juttu tulee. Luotsi auttaa ryhmää ideoimisessa ja valkokuvien ottamisessa. Tarvikkeet: Tietokone, kamera, tarvittavat taitto-ohjelmat sekä kuvallisia lehtijuttuja taustamateriaaliksi.

9 Aktiviteetti: Meidän kotisivu Taso 1: Teemme vartiollemme kotisivun Tavoite: Tarpoja hyödyntää nettiä partiossa ja tutustuu niiden tekniikkaan. Tärkeintä kotisivun tekemisessä on ryhmän yhteistyö. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä ryhmän oman kotisivun, jossa on tekstiä ja kuvia. Tarpojat miettivät yhdessä, minne he haluavat perustaa sivun ja kuinka jokainen pääsee käyttämään tai käymään sivulla. Aktiviteetti voidaan suorittaa kololla, kirjastossa tai kotona. Ryhmän jokaisesta tarpojasta, vartionjohtajasta ja aikuisesta tuesta tehdään lyhyt henkilöhaastattelu ja heistä otetaan kuva. Kuvaa voidaan muokata sopivan kokoiseksi ja näköiseksi ja siihen liitetään puhtaaksi kirjoitettu henkilöhaastatteluteksti. Sen jälkeen tiedot ladataan omalle kotisivulle, josta ryhmäläiset voivat käydä katsomassa niitä. Esimerkki 2: Tarpojat voivat koota omille kotisivuilleen heitä kiinnostavia asioita, kuvia, tapahtumia ja uutisia. Jokainen tarpoja voi vuorollaan etsiä yhden kiinnostavan asian, jonka haluaa kirjoittaa omille kotisivuille. Ennen kuin tarpojan valitsema aihe ladataan kotisivuille, vartionjohtaja tarkistaa, että teksti on asiallinen julkaistavaksi. Esimerkki 3: Tarpojat voivat kirjoittaa omaa päiväkirjaansa omille kotisivulle eli kirjoittaa blogia. Vartionjohtajat selvittävät yhdessä millaiselle sivustolle blogi kannatta perustaa, tekevät tunnukset ja jakavat ne tarpojille. Jokaisen kokouksen ja retken jälkeen, tarpojat käyvät vuorotellen kirjoittamassa tehdyt asiat muistiin. Luotsin ohje: Auttaa teknisissä asioissa, jos ryhmä kokee tehtävän liian haasteelliseksi. Hän varmistaa, että ryhmä saa käyttöönsä kaikki tarvittavat ohjelmat. Tarvikkeet: Tietokone ja verkkoyhteys.

10 Aktiviteetti: Meidän kotisivu Taso 2: Vartio kerää hyödyllisiä linkkejä omalle kotisivulle Tavoite: Tarpoja hyödyntää nettiä partiossa ja tutustuu erilaisiin tietoa tarjoaviin nettisivuihin. Niiden tietojen pohjalta tarpoja tekee hyödyllisen linkkisivun omalle kotisivulle. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat miettivät vartionjohtajan ja mahdollisesti luotsin kanssa yhdessä, millaisia linkkejä he tarvitsevat omille kotisivuilleen. He miettivät, minkälaisia linkkejä kannattaa tallentaa ja millaisia linkkejä ei kannata pitää kotisivuilla. Aktiviteettia suoritetaan kololla. Etsikää Rellun kämppä opas ja tallentakaa se omille sivuille. Esimerkki 2: Etsikää rakenteluun, askarteluun tai liikuntaan liittyviä sivuja. Luotsin ohje: Auttaa linkkien valinnassa ja teknisissä asioissa. Hän varmistaa, että ryhmä saa käyttöönsä tarvittavia ohjelmia sekä tietoja. Jos tarvittavia ohjelmia ei ole, ne voi ladata kolon koneelle. Tarvikkeet: Tietokone, verkkoyhteys.

11 Aktiviteetti: Partio netissä Taso 1: Vierailemme piirin nettisivuilla Tavoite: Tarpoja tutustuu internetin avulla partiopiirin toimintaan ja toiminta-ajatukseen. Vartionjohtajan ohje: Tarpojan tutustuvat oman partiopiirinsä www-sivuihin ja etsivät sieltä vartiolle käyttökelpoista sekä hyödyllistä tietoa. Ryhmä miettii, miten sivujen sisältöä voisi kehittää, ja lähettää sivujen ylläpitäjälle terveisiä. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että verkkoyhteys on käytössä sekä siitä, että tarpojat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarpoja vastaa alla oleviin kysymyksiin: Mikä on partiopiirin nettiosoite? Mitä ensimmäisellä sivulla kerrotaan? Onko tieto ajankohtaista? Mistä näet, milloin nettisivu on päivitetty? Kuinka usein sivua päivitetään? Millaista ohjelmaa piiri tarjoaa tarpojille? Millaista ohjelmaa piiri tarjoaa aikuisille? Tarvikkeet: Tietokone, nettiyhteys.

12 Aktiviteetti: Partio netissä Taso 2: Vierailemme SP:n ja maailmanjärjestöjen sivuilla Tavoite: Tarpoja tutustuu Suomen Partiolaisten ja maailman järjestöjen nettisivujen avulla organisaatioiden toimintaan. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat tutustuvat edellä mainittuihin nettisivuihin ja vertailevat niitä piirin sivuihin. Kiinnittäkää huomiota nettisivujen ulkoasuun ja tekstityyleihin. Etsikää nettisivuilta omalle ryhmällenne hyödyllistä tietoa. Tarpoja vastaa alla oleviin kysymyksiin; Mikä on Suomen partiolaisten nettiosoite? Mikä on maailmanjärjestöjen nettiosoite? Kuinka sivut eroavat piirin nettisivuista? Mitä ensimmäisellä sivulla kerrotaan? Onko tieto ajankohtaista? Mistä näet, milloin nettisivu on päivitetty? Kuinka usein sivua päivitetään? Millaista ohjelmaa Suomen Partiolaiset tarjoaa tarpojille? Millaista tietoa saat maailmanjärjestöjen sivuilta? Tarvikkeet: Tietokone, nettiyhteys.

13 Aktiviteetti: Partio netissä Taso 3: Teemme sivun lippukunnastamme tai omasta vartiostamme Partiowikiin. Tavoite: Tarpoja opettelee käyttämään ja hyödyntämään partiowikiä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa sivun lippukunnastaan tai sivun omasta vartiosta, jonka he lisäävät partiowikiin. Jokainen tarpoja ottaa osaa sivun tekemiseen, jossa ryhmä voi kertoa omasta toiminnasta tai tulevista retkistä. Vartionjohtajan tulee varmistaa, että teksti on asiallista ja julkaisukelpoista. Ennen toiminnan aloittamista, vartionjohtaja tarkistaa, onko nettisivulla jo kerrottu Mikaelin Sinikelloista ja Talvikit ryhmästä jotakin. Jos on, tietoja pitää päivittää. Luotsin ohje: Luotsi auttaa järjestelyissä ja aiheen keksimisessä. Niiden lisäksi luotsi kysyy luvan tekstin julkaisuun. Jos ryhmä haluaa laittaa kuvia partiowikiin, luotsin on kysyttävä lupa kuvien julkaisuun tarpojien vanhemmilta. Tarvikkeet: Tietokone, nettiyhteys.

14 Aktiviteetti: Toimittaja Taso 1: Tutustumme toimittajaan Tavoite: Tarpoja tutustuu toimittajaan ja saa selkeän käsityksen toimittajan työstä sekä työtehtävistä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä kutsuu paikallislehden tai piirilehden toimittajan kololle kertomaan työstään tai vartio vierailee lehden konttorissa haastattelemassa toimittajaa. Vartionjohtaja sopii haastattelusta paikallislehden tai piirilehden toimittajan kanssa tai pyytää luotsia sopimaan haastatteluajankohdan. Ryhmä miettii yhdessä kysymyksiä valmiiksi ja jokainen tarpoja kysyy ainakin yhden kysymyksen toimittajalta. Malli kysymyksiä, joihin tarpojat saavat vastauksia Mistä lehden toimitus koostuu? Ketkä ovat lehden päätoimittajia? Kuinka kirjoitetaan mielenkiintoinen artikkeli? Kuinka valitaan oikea kuva kirjoitettuun artikkeliin? Kuka oikolukee tekstin ennen julkaisua? Onko vahingossa julkaistu hassua artikkelia? Kuinka osaat kysyä oikeita kysymyksiä haastateltavalta? Tarvitseeko haastateltavasta tietää jotakin ennen haastattelua? Luotsin ohje: Luotsi ottaa yhteyttä paikallislehden tai piirilehden toimittajaan. Luotsi tarkistaa ryhmän tekemät kysymykset ja käy ryhmän kanssa läpi, kuinka käyttäydytään haastattelutilanteessa. Jos ryhmä haluaa käydä lehden toimituksessa, luotsi ilmoittaa ryhmälle tapaamispaikan ja ajankohdan tarpojille sekä tarpojien vanhemmille.

15 Aktiviteetti: Toimittaja Taso 2: Teen haastattelun parini kanssa. Tavoite: Tarpojapari suunnittelee ja toteuttaa haastattelun. Vartionjohtajan ohje: Tarpojapari valitsee itselleen haastateltavan. He suunnittelevat kysymykset, haastattelevat valitsemaansa henkilöä ja kirjoittavat siitä jutun Kellokaaseen. Haastattelu voidaan julkaista myös Mikaelin Sinikellojen omilla nettisivuilla. Tärkeintä on, että tarpojapari miettii hyvät kysymykset, joiden avulla he voivat tehdä asiallisen haastattelun. Esimerkki 2: Esimerkki 3: tarpojapari voi haastatella lippukunnassa toimivia ns. paperipartiolaisia. (esim. sihteeriä tai rahastonhoitajaa.) he voivat myös haastatella johtajaa, joka on ryhmälle uusi tai vieras henkilö, jolla on merkittävä tehtävä lippukunnassa tarpojapari voi haastatella samoajia tai vaeltajia. he voivat kysellä vanhemmilta partiolaisilta partioon liittyviä asioita tai muihin harrastuksiin liittyviä asioita. Mallikysymyksiä haastateltavalle. Huom! Muista muokata kysymyksiä haastateltavan mukaan. Jos haastattelet aikuista tee hänelle sopivia kysymyksiä, jos haastattelet lasta kysymykset voivat olla helpompia tai lyhyempiä. Millaista on toimia rahastonhoitajana? /- - sihteerinä? / - - seikkailijana? Kuinka usein hoidat partioon liittyviä asioita? Mitä teet työksesi? / Mitä opiskelet? / Mitä koulua käyt? Mikä on parasta partiossa? Mitä muuta harrastat partion lisäksi? Luotsin ohje: Luotsi auttaa haastateltavan valinnassa. Tarvittaessa luotsi ottaa etukäteen yhteyttä haastateltavaan ja sopii hänen kanssaan haastattelun ajankohdan ja paikan. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, hyvät kysymykset, riittävästi aikaa haastatteluun, asiallinen käytös.

16 Aktiviteetti: Toimittaja Taso 3: Tutustumme tekijänoikeuksiin Tavoite: Tarpojat oppivat, mitä tekijänoikeudet tarkoittavat. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä selvittää mitä tekijänoikeudet tarkoittavat ja selvittää, mitä tarkoitetaan hyvällä lehtimiestavalla. Tarpojat selvittävät, missä saa kuvata ja missä ei sekä miettivät, miksi kannattaa luopua omista oikeuksistaan toisen yksityisyyden vuoksi. Vartionjohtaja auttaa tarpojia pääsemään tehtävässään alkuun ja auttaa aina tarpeen vaatiessa. Toimintaohje: 1. Tutustukaa alla oleviin linkkeihin Käsitelkää asiaa yhteisesti ja varmistakaa, että jokainen on ymmärtänyt, mistä on kyse. 3. Etsikää lehdistä materiaalia, jossa hyvä lehtimiestapa ei toteudu. 4. Tehkää lopuksi lyhyt esitelmä, jossa käytte opittuja taitoja. Luotsin ohje: Etsii ja prosessoi tietoa. Tekijänoikeudet ovat vaikeasti tulkittavaa tekstiä eivätkä ne välttämättä aukea tarpojille tai vartionjohtajille. Luotsin kannattaa automaattisesti auttaa ryhmää. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, tietokone, nettiyhteys ja lähdemateriaali.

17 Aktiviteetti: Viedo Taso 1: Kuvaamme vartion kokouksen tai retken videolle Tavoite: Tarpoja opettelee videokuvausta ja videokameran käyttöä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä tutustuu videokameraan ja sen käyttöohjeisiin sekä harjoittelee erilaisia kuvaustekniikoita. (esim. zoomaus, lähikuvaus, pitkä otto ja lisävalon käyttö) Vartionjohtaja kertoo ensin ohjeet tarpojille, jonka jälkeen tarpojat jaetaan pienryhmiin. Pienryhmille jaetaan yksi kuvaustekniikka, jonka he opettelevat. Kun pienryhmä osaa oman kuvaustekniikkansa, heidät jaetaan uuteen pienryhmään, jossa jokainen tarpoja opettaa muille oppimansa kuvaustekniikka taidon. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarpeen vaatiessa. Kun tarpojat osaavat käyttää videokameraa, he päättävät yhdessä kuvauskohteen. Tarpojat kuvaavat kokonaan oman kokouksen, jonka aiheena voi olla esim; - haastattelu - rakentelu - johtamistehtävä seikkailijoille -> leikittäminen, suunnistuksen opettaminen, paussi tms. Esimerkki 2: - tarpojat kuvaavat omalla retkellään iltaohjelman tai ruuan valmistuksen - tarpojat kuvaavat oman musiikki tai temppuvideon - tarpojat kuvaavat mielenkiintoisen tapahtuman Luotsin ohje: Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Tarvikkeet: Videokameroita ja niiden käyttöohjeet.

18 Aktiviteetti: Video Taso 2: Kuvaamme lyhyen partiomaisen sketsin Tavoite: Tarpoja saa kokemusta videokuvaamisesta ja videon jälkikäsittelystä. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa sketsin. Sen jälkeen ryhmä kuvaa sketsin, editoi videon valmiiksi videoksi tietokoneen avulla. Mahdollisuuksien mukaan tallentaa videon dvd:lle tai Mikaelin Sinikellojen kotisivuille. Vartionjohtaja auttaa sketsin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän hankkii tarvittaessa rekvisiittaa tarpojille tai ehdottaa erilaisia asukokonaisuuksia. Luotsin ohje: Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Tarvikkeet: Videokamera, käyttöohjeet, DVD levy ja editointiohjelma.

19 Aktiviteetti: Video Taso 3: Kuvaamme lippukunnan yhteisen tapahtuman Tavoite: Tarpoja saa kokemusta videokuvaamisesta ja sen jälkikäsittelystä. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat harjoittelevat lisää videokameran käyttöä kuvaamalla lippukunnan yhteisen tapahtuman. Kuvaamisen jälkeen he editoivat videon ja julkaisevat sen dvd:llä tai Mikaelin Sinikellojen kotisivulla. Aktiviteetin voi suorittaa missä tahansa lippukunnan tapahtumassa. Ennen kuvaamista kannattaa suunnitella aiheeseen sopiva kuvaustilanne yhdessä tarpojavartion kanssa. Esimerkkejä, jossa tarpojat voivat kuvata videon; - Yrjönpäivä juhla - Msk:n joulujuhla - Partioparaati - Vartioiden Yhteinen retki - Tammikirkko - Msk:n kevät retki - Msk:n kesäleiri Luotsin ohje: : Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Auttaa käytännön järjestelyissä. Tarvikkeet: Videokamera, dvd levy ja editointiohjelma.

20 Aktiviteetti: Video Taso 4: Valmistamme opetusmateriaalia partio käyttöön Tavoite: Tarpoja hallitsee videokameran käytön ja käyttää opittua taitoa hyväksi opettamisessa. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä suunnittelee opetettavan aktiviteetin, videoi opetustilanteen ja tallentaa sen dvd:lle. Vartionjohtaja suunnittelee tarpojien kanssa opetusvideoon juonen ja aiheeseen sopivat kuvaustilanteet sekä paikan. Esimerkkejä, joista tarpojat voivat kuvata opetusvideon; - ensiapu; tajuttoman ea, murtuman tai avohaavan ea ja muut ea tilanteet - rakennelman ohjeistus ja tekeminen (esim. laavun tai teltan pystytys) - askartelu; korttien valmistus, korujen valmistus, rooliasujen tekeminen ja huolto tms. - mistä on hyvä partiolainen tehty? (sketsi vai opetusvideo, sen päättää ryhmä=) Luotsin ohje: Luotsi hankkii ryhmälle videokameran tai videokameroita ja auttaa niiden opettamisessa sekä käytössä. Auttaa käytännön järjestelyissä ja videon editoinnissa sekä julkaisussa. Tarvikkeet: Videokamera, dvd levy ja editointiohjelma.

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Taso 1: Pidän yksin omalle ryhmälleni hiljentymishetken

Taso 1: Pidän yksin omalle ryhmälleni hiljentymishetken Aktiviteetti: Hiljentyminen Taso 1: Pidän yksin omalle ryhmälleni hiljentymishetken Tavoite: Tarpoja oppii hiljentymään ja rauhoittumaan kokouksen jälkeen. Vartionjohtajan ohje: Kun kevään tai syksyn kokoukset

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä SUDENPENTUOSASTO Vko 36 Laumojen ensimmäiset kokoukset 20.9. Syysexcu, sudenpentuosaston syysretki 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä Vko 48 Kynttiläkokoukset (laumankokouksessa

Lisätiedot

Lapset ja media. Opas selkokielellä

Lapset ja media. Opas selkokielellä Lapset ja media Opas selkokielellä Sisältö Johdanto 3 Ikärajat 4 Netti 8 Pelit 14 Käyttääkö lapsi liikaa mediaa? 15 Lukeminen 16 Jokainen voi tuottaa mediasisältöjä 18 2 Johdanto Lapsella on oikeus käyttää

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi Tehtäväpaketti Koululaisen Reilu luokka 2009 -kilpailu jakautuu neljään aihealueeseen: minä, kaverit, meidän luokka ja meidän koulu. Jokaiseen aihealueeseen liittyy tehtäviä, joista koostuu kisan aikana

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto:

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Lounais-Suomen Partiopiiri 20.1.2015 Jyri-Petteri Paloposki ja Leena Hongell jyri-petteri.paloposki@partio.fi leena.hongell@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke käynnistyi keväällä 2013 Uuraisilla! Hankkeen alussa meillä oli välineinä päiväkodin kannettava tietokone sekä Huomasimme

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 VERSTASTUUTTI Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! E I TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN S YYS-JOULUKUUN 201 4

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

TEKSTI: ANU VIROLAINEN, KUVAT: LAURA SILLANPÄÄ. Sukupuu. Vinkkejä opettajalle. Karjalainen Nuorisoliitto

TEKSTI: ANU VIROLAINEN, KUVAT: LAURA SILLANPÄÄ. Sukupuu. Vinkkejä opettajalle. Karjalainen Nuorisoliitto TEKSTI: ANU VIROLAINEN, KUVAT: LAURA SILLANPÄÄ Sukupuu Vinkkejä opettajalle Karjalainen Nuorisoliitto TEKIJÄN TERVEISET Ensin oli idea Karjalaisesta Vauvakirjasta, jonka toteutuksen halusin ja sain vastuulleni

Lisätiedot

SAMOAJAT TEHTÄVÄKÄSKYT

SAMOAJAT TEHTÄVÄKÄSKYT Pamaus-päivän materiaali SAMOAJAT TEHTÄVÄKÄSKYT LAPIN PARTIOLAISET ry Kaartokatu 4 as. 1, 96100 ROVANIEMI puh. 040 833 8556 faksi (016) 345 894 s-posti: lapin.partiolaiset@co.inet.fi http://www.lappi.partio.fi

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. UUTINEN KERTOO TARINAN Tehtäväpaketti 5. 6.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. UUTINEN KERTOO TARINAN Tehtäväpaketti 5. 6.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko UUTINEN KERTOO TARINAN Tehtäväpaketti 5. 6.-luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään etsimme sanomalehdestä tarinoita. 1. Etsi lehdestäsi mielenkiintoinen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot 3.3 Jutun saatekaaviotiedot STT:n jutun saatekaavio sisältää jutun oheistietoja, jotka kertovat käyttäjälle muun muassa jutun sisällöstä ja juttutyypistä sekä antavat tiedot jutun luokittelua ja lähettämistä

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje huoltajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje huoltajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje huoltajille Kuksa -jäsenrekisteri Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisterijärjestelmä. Kuksaan on luotu oma profiili sekä partiolaisille että alaikäisten partiolaisten

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Tietoa JyVe johtajille. Suosittelen lukemaan, olitpa ryhmänjohtaja tai muu (enemmän tai vähemmän) aktiivi

Tietoa JyVe johtajille. Suosittelen lukemaan, olitpa ryhmänjohtaja tai muu (enemmän tai vähemmän) aktiivi + Tietoa JyVe johtajille Suosittelen lukemaan, olitpa ryhmänjohtaja tai muu (enemmän tai vähemmän) aktiivi + Tapahtuu lähitulevaisuudessa n Versojen Hiljaiset päivät Hämeenlinnassa 20.-22.3. n Seikkailijat

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15)

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15) III Luokan riihitys III luokan loppututkinnon riihitys on valoisan aikaan tehtävä partiotaitokilpailun kaltainen päiväretki. Reitti on noin 7 km pitkä. Reitin varrella on lähdön ja maalin lisäksi 6 miehitettyä

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen. HTML5-tehtävä

Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen. HTML5-tehtävä Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen HTML5-tehtävä Kirjoita Dreamweaverissa oheisen nettisivun koodi. Lisää xx-kohtiin omat tietosi. Kuvan nimi on joki.jpg. Ensin tehdään sivusto ja sitten yksittäinen sivu.

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

T 3. Tietotaitotalkoot. Talkoomodulikartta

T 3. Tietotaitotalkoot. Talkoomodulikartta T 3 Tietotaitotalkoot Talkoomodulikartta Liisa Kirves Marja-Liisa Viherä 30.9.2008 Malli 1: Kello 12 - kello 12, yöpyminen paikalla Klo 12 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot