Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011

2 2 cursor oy 2011 vuosikertomus

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Cursor lyhyesti Vuosi 2011 kohokohdat Yrityspalvelut Matkailu ja tapahtumat Uusiutuva energia Venäjä ICT:n soveltaminen Kasvu ja kansainvälistyminen Hyvinvointipalvelut KOKO ja seutu Toimitilat ja kiinteistöt Talous ja hallinto Henkilöstö Päätöksenteko Tilinpäätös Kehittämishankkeet Seutu lukuina Suurimmat työnantajat cursor oy 2011 vuosikertomus 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Mitä vuodesta 2011 tulee ensimmäisenä mieleen? Matkailun kehittäminen vetovoimaiseksi alueen moottoriksi. Seudun kokonaisuutta varten luotiin uusi yhtenäinen matkailubrändi: Kaakko135 hyvän tuulen rannikko. Kaakko on täynnä toinen toistaan houkuttelevampia kohteita, ne pitää vain saattaa ihmisten tietoisuuteen. Tällainen on esimerkiksi ainutlaatuinen saaristomme ja rannikkomme. Mitä suurta alueella tapahtui? Eteläisestä Kymenlaaksosta tulee kovaa vauhtia peliteollisuuden keskus. Täällä on joukko alan yrityksiä, ja lisää nousee koko ajan. On mukava seurata ja tukea innovatiivisen tulevaisuuden alan kasvua seudullamme. Mikä sai hymyn kasvoillesi? Ympäristöhankkeiden eteenpäinmeno. Cursor panostaa Myös asiakkaiden tyytyväisyys oli iloinen asia. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti sähköisillä Questback-kyselyillä, ja vuonna 2011 toteutettiin yhteensä 96 kyselyä, joiden keskiarvo oli 3,29 (skaalalla 1 4), huippupisteille (keskiarvo 3,67 tai enemmän) pääsivät aloitta vien yritysten yhteisneuvontatilaisuudet, henkilökohtainen yritysneuvonta ja Venäjä-aiheiset koulutukset palveluyrityksille. Mitä haasteita vuoteen sisältyi? Varsinkin Cursorin tapaisessa kehittämistoiminnassa viestintä on jatkuva kehittämisen kohde. Palveluita ja kehittämisprojekteja on käynnissä paljon ja tarvitaan monenlaista viestintää erilaisille kohderyhmille. Cursor etsii jatkuvasti tapoja oman viestintänsä kehittämiseen ja on aloittanut esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisen. joilla hankitaan se osaaminen, joka ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Cursor on vuoden aikana osannut tehokkaasti mukautua rahoitustilanteeseen ja rakentanut hyviä kumppanuuksia uusien rahoituslähteiden hyödyntämiseen. Mihin Cursor panostaa vuonna 2012? Vuonna 2012 pääsemme viemään täysillä eteenpäin edellisenä vuonna luotua matkailun Kaakko135 -brändiä. Lisäksi tietenkin jatkamme perustyötämme yrittäjyyden tukemisen parissa. Cursorista tuli vuonna 2011 Suomen Uusyrityskeskusten jäsen, mikä levensi työkalupakkiamme entisestään. Uskon myös vuoden 2012 olevan tuulivoiman läpimurtovuosi. erityisesti kahteen asiaan: tuulivoimaan ja bioenergiaan. Lisäksi haluamme toimia alueen yrityksille esimerkkinä Miten lukuisat projektit pidetään hallinnassa? kestävän kehityksen mukaisesta luonnonvarojen käytön Cursorilla on selkeät painopisteohjelmat (uusiutuva ener- minimoimisesta. Olemme muun muassa kehittäneet gia, kasvu ja kansainvälistyminen, matkailu ja tapahtu- sisäistä toimintaamme ja saimme vuoden 2011 kesä- mat, Venäjä, hyvinvointipalvelut, ICT:n soveltaminen), kuussa Green Office -sertifikaatin. joiden sisällä erilaiset projektit tehdään. Painopisteohjelmat tuovat toiminnalle jatkuvuutta ja puitteet käytännön työn tekemiselle. Projektit ovat rahoitusvälineitä, Cursorin tuottamat palvelut tuovat alueen yrityksille kehittymiseen ja kilpailussa pärjäämiseen tarvittavia eväitä. Toimitusjohtaja Hannu Karavirta 4

5 Mitä? Kenelle? Miten? Cursor lyhyesti Kehitämme menestyvää yritystoimintaa Kotkan- Haminan seudulla Vahvistamme seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa Palvelemme Kotkan- Haminan seudulla à à à Aloittavia yrittäjiä Toimivia yrityksiä Seudulle sijoittuvia yrityksiä Lähdemme asiakkaidemme näkökulmasta ja tarpeista Osaamme yhdistää asiakkaiden tarpeet seudun vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin Avainlukuja Liikevaihto Cursor-konserni 11 M Tase Cursor-konserni 40 M Hankeportfolio 32 M Henkilöstö 52 Asiakaskontaktit kpl Syntyneiden työpaikkojen määrä kpl Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Yhtiön suurin omistaja on Kotkan kaupunki, jonka omistusosuus on 86,4 %. Kannustamme luovuuteen Kyseenalaistamme olemassa olevat ratkaisut Haemme onnistumisia yhteistyön kautta cursor oy 2011 vuosikertomus 5

6 Vuosi 2011 kohokohdat 1 Liiketoimintaklusterien kehittäminen Yhteistyössä on voimaa! Cursor toimii aktiivisesti klustereiden rakentajana ja toimintamallien kehittäjänä. Vuonna 2011 klusteritoimintaa on sovellettu menestyksellisesti esimerkiksi peli- ja matkailualalla sekä uusiutuvan energian kehittämisessä. Yhteistoimintaa yritysten välillä toteutetaan ja kehitetään sekä pienemmässä että isommassa mittakaavassa, ja panostusten keskittäminen edistää jokaisen etuja. Yhteistyöllä saavutetaan parempi kilpailukyky, kohennetaan innovatiivisuutta ja voidaan kehittää omaa osaamista. Yritysten yhteistyö myös monesti synnyttää kasvua ja uusia työpaikkoja. Lisäksi seudun vetovoima vahvistuu. 2 Kestävän kehityksen suunnannäyttäjä Kotkan-Haminan seutu haluaa profiloitua kestävän kehi- tävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa ja partnerivalinnoissa. 3 Yritysten palvelujen vahvistaminen Cursorista tuli Suomen Uusyrityskeskusten jäsen huhtikuussa Jäsenyys Uusyrityskeskusten verkostossa tuo seudun aloittavien yrittäjien neuvontapalveluihin muun muassa lisää työkaluja ja uusia asiantuntijayhteyksiä sekä varmistaa laatua. Lisäksi kuluneena vuonna Yritys-Suomi Kotkan-Haminan seutu -verkoston tuottamat yrityspalvelut kehitettiin valtakunnallisen Yritys-Suomen osaksi. Asiakkaat tavoittavat verkoston palvelut jatkossa myös Yritys-Suomen portaalin kautta. 4 Seudun matkailumarkkinoinnin luominen Kotkan-Haminan seudulla toteutettiin keväällä 2011 strategiatyö, jonka taustalla oli ajatus seudun keskitetystä matkailumarkkinoinnista. Kaakko135 -brändi julkistet- täjätapaamisia, yrittäjyyskasvatusta, maksuttomia palveluja aloittaville yrittäjille sekä yritysmentorointia. Lisäksi omistajanvaihdospalvelut, joissa pyritään esimerkiksi löytämään jatkajia alueen yrityksille tai edistämään yritystoiminnan aloittamista ostamalla toimiva yritys, kuuluvat toimenkuvaan. Cursor hakee vahvaa sitoutumista kuntien ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi, toimii välittäjänä ja tähtää yrittäjänäkökulman huomioimiseen julkisessa päätöksenteossa, jotta seutukunta kehittyisi mahdollisimman yrittäjäystävällisenä alueena. 6 Luovien alojen osaamisen profiilinnosto Luovien alojen kehittämisohjelman tarkoituksena oli parantaa alan yritysten liiketoimintaosaamista, ja ohjelma toi vuonna 2011 vahvat tulokset: osallistuneita yrityksiä lähes 100, toteutettuja myyntitapahtumia ja koulutuksia yli 30 ja yritysten kehittämissuunnitelmia yli 20 kpl. Lisäksi alan yhteistyö vahvistui, mikä näkyi esimerkiksi yhteismarkkinoinnissa Aarteiden joulu -tapahtumassa tyksen ja uusiutuvan energian hyödyntämisen kärkiseu- tiin alueellisesti loppuvuodesta Valtakunnallisesti ja yhteisissä messuosallistumisissa. Kulttuuriosaaminen tuna Suomessa. Erityisesti Cursor ja Kotkan-Haminan matkailumarkkinointistrategia ja brändi-ilme lanseerat- näkyi myös valtakunnallisesti Kymenlaakso tapah- seutu panostavat tuulivoimateknologiaan ja tuulivoiman tiin Helsingin Matkamessuilla tammikuussa Alueen tumassa Turussa toukokuussa. tuotantoon sekä bioenergiaan. Lisäksi Cursor haluaa toimia tiennäyttäjänä ympäristön kuormittamisen minimoimiseksi ja innostaa seudun yrityksiä ja muita sidosryhmiään omalla esimerkillään kiinnittämään entistä enemmän huomiota toimintansa kestävyyteen niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten tekijöiden kannalta. yhteinen markkinointi on merkittävä askel seudullisessa yhteistyössä. 5 Yrittäjyysilmaston kehittäminen Cursor on toiminut pitkäjänteisesti ja aktiivisesti alu- 7 Venäjä-liiketoiminnan kehitys Vuonna 2011 Cursor määritteli Venäjä-liiketoimintakeskus Rubiconin toimintakonseptin ja rakensi keskuksen toimintamallin: keskiössä on venäläisten yritysten sijoittuminen seudulle. Venäläisten tuotannollisten yri- eensa yrittäjyysilmaston kehittämisessä. Se ja yrittäjyys- tysten kiinnostus Kotkan-Haminan alueelle on oleellisesti Konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kasvatus ovat perustyötä alueella, joka on perinteistä lisääntynyt vuoden 2011 aikana, mikä on hyvä, koska ovat olleet muun muassa bioenergiaklusterin rakentami- raskaan teollisuuden ja matalan yrittäjyyden seutua. Ke- tällaisten yritysten työllistävä vaikutus on yleensä suuri. nen seudulle, tuulivoimarakentamisen tukeminen ja kes- hittämisyhtiönä olemme muun muassa järjestäneet yrit- 6 cursor oy 2011 vuosikertomus

7 8 Hyvinvointialan kehittämisen startti Hyvinvointi- ja terveysaloja ja niiden mahdollisuuksia kartoitettiin yhteistyössä kuntien ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia julkisen sektorin kanssa löytyi kiitettävästi. Kartoituksen pohjalta KyAMK päivittää seudun hyvinvointialan strategian. Cursorin ensimmäinen hyvinvointialan hanke käynnistyi joulukuussa Maaseutuyritysten neuvontaa vahvistettiin Tiiviissä yhteistyössä Cursorin kanssa toimivan ProAgria Kymenlaakson yritysasiamies on sijoittunut Haminassa samaan toimipisteeseen Cursorin yritysneuvojan kanssa. Yritysasiamies keskittyy maaseudun yritystoimintaan kuten maatilat, matkailu-, elintarvike-, urakointi-, hevos-, ja bioenergiayritykset ja erityisesti Virolahden ja Miehikkälän alueelle. 10 Uusien yritysten perustaminen säilyi hyvällä tasolla Talouden taantuman uhalla ei viime vuonna ollut vaikutusta yritysten perustamisintoon Kotkan-Haminan seudulla, vaan uusia yrityksiä perustettiin 15 % enemmän kuin vuonna Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): Pyhtää 22 (5 %), Kotka 256 (63 %), Hamina 107 (26 %), Virolahti 14 (4 %) ja Miehikkälä 8 (2 %). Venäläisomisteisia uusista yrityksistä oli 52 kpl. Vuonna 2011 yritystoimintansa lopettaneita oli edellisvuotta enemmän, joten nettoperustanta supistui kuusi prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. 11 Kohti parempaa vuorovaikutusta Loppuvuodesta Cursor otti aiempaa systemaattisempia askelia kohti sosiaalisen median hyödyntämistä. Cursor on nyt saavutettavissa myös Facebookissa Menesty Kaakossa -sivulla sekä omalla Suunnannäyttäjänä Kaakossa -blogilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sitä, miten parhaiten hyödynnämme sosiaalisen median eri välineitä ja muotoja Cursorin viestinnän ja toiminnan kanavana. 12 Cursorilla on kiva olla Vuonna 2011 Cursor koettiin hyväksi työnantajaksi ja houkuttelevaksi sekä sisäisesti että organisaation ulkopuolella. Henkilöstötyytyväisyysindeksi oli 5,03 (skaalalla 1 7) vuonna Harjoittelijapyyntöjen määrä kasvoi, ja yhtä avointa työpaikkaa kohti oli keskimäärin 30 hakijaa. Lisäksi SEKES ry ja Työ- ja elinkeinoministeriö käyttivät Cursoria usein hyvänä malliesimerkkinä toimivasta, tuloksellisesta kehittämisyhtiöstä. Case Kestävä kehitys: Green Office -sertikaatti Cursor allekirjoitti syksyllä 2010 WWF:n kanssa Green Office -sopimuksen, ja merkki myönnettiin Cursorin Kotkan toimipisteelle kesäkuussa 2011 toteutetun toimistotarkastuksen myötä. Cursor sitoutuu vähentämään luonnonvarojen kulutusta, edistämään kestäviä elämäntapoja ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä ovat muun muassa paperin ja energian kulutuksen vähentäminen, jätteiden synnyn ehkäiseminen, tehokas lajittelu sekä palveluja materiaalihankintojen ohjaaminen ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Green Office on toimistoille suunnattu ympäristöjohtamisen työkalu, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Green Office motivoi henkilöstöä ekotehokkuuden parantamiseen, edistää ympäristötietoisuutta ja luo kustannussäästöjä. cursor oy 2011 vuosikertomus 7

8 Yrityspalvelut Cursor palvelee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa monipuoliset palvelut yritysten ja yritystoimintaa suunnittelevien käyttöön. löytyvät muun muassa laskentaohjelmat ja helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaaren ajalle. Yhteisneuvontatilaisuudet Cursor järjestää yrittämisestä kiinnostuneille säännöllisesti yhteisneuvontatilaisuuksia. Ne muodostuvat kahdesta viikon välein pidettävästä tilaisuudesta, joista ensimmäisessä käsitellään yrityksen perustamisen täjien ylläpitämässä valtakunnallisessa verkkopalvelussa, Yrityspörssissä, kehittämisyhtiöiden kotisivujen kautta. BIC Kymi käynnisti uuden hankkeen , ja sen tavoitteena on uudistaa innovatiivisen idean tai keksinnön omaaville asiakkaille tarjottavia palveluja, jotta uusien ideoiden alkurahoituksen saaminen helpottuisi ja kansainvälisille markkinoille pääsy nopeutuisi. ProAgria Aloittavien yritysten palvelut teoria-asioita. Toisessa tilaisuudessa osallistuja pääsee suunnittelemaan tulevan yrityksensä kannattavuutta las- Kymenlaakso ry:n kanssa kehitettiin Yrittämisestä on moneksi -yhteishankkeen avulla maaseutuyrityksille Vuonna 2011 Cursor tarjosi yrityksen perustamista suun- kentaohjelmien avulla. yrityspalveluiden toimintamalli. nitteleville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille asiakasneuvontaa henkilökohtaisesti ja internetissä sekä säännölli- Ideasta yritykseksi -tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Kohokohtia sesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. Cursor tarjoaa internet-sivuillaan asiakkaiden käyttöön Yritystulkki-palvelun, joka tukee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Paikallisin tiedoin toteutetusta Yritystulkista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Ne antavat tietoa yrittäjäominaisuuksien ja oman liikeidean arvioinnin tueksi. Toimivien yritysten palvelut Kuluneena vuonna Cursor toteutti palveluja yrityksille yhdessä Yritys-Suomi Kotkan-Haminan seudun kumppaneiden ja erilaisten verkostojen kanssa. Painopisteet olivat omistajanvaihdosten edistämisessä, myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa sekä talouden tervehdyttämisessä muun muassa yritysmentoreiden ja eri asiantuntijoiden avustuksella. Mentorointia käytetään yhä enemmän maksuttomana yrityksen kehittämisen apuna. Aloittavien yritysten neuvonta palveli 924 kertaa Yhteisneuvontatilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 479 yrittäjyydestä kiinnostunutta Neljä Ideasta yritykseksi -koulutuspäivää keräsi 151 osallistujaa Omistajanvaihdostilaisuuksiin osallistui yli 50 yrittäjää ja omistajanvaihdospalveluja käytti 30 yritystä Kymenlaakson innovaatiopalvelut -projektin tuloksena solmittiin 16 hautomosopimusta ja edesautettiin 60 uuden työpaikan syntymistä Kymenlaaksoon Cursorin asiantuntija- ja sähköisiä palveluja kehitettiin pääasiassa Palveluja bisnekseen -projektin avulla. Yritysmentoroinnilla saavutettiin 56 työpaikan säilyminen Omistajanvaihdoksissa usein vaikeinta on löytää sopiva jatkaja. Yhteistyössä Kinnon kanssa Cursor kehitti kymenlaaksolaisille mahdollisuuden myydä yritys Suomen Yrit- Toimivan yrityksen palveluissa asiakaskontaktia Sähköisessä Yritystulkki-palvelussa yli käyntikertaa 8 Yritysneuvojat Heidi Sjögren (vas.) ja Pirjo Kuusela. cursor oy 2011 vuosikertomus

9 Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma toteuttaa Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita ja lisää omilla toimenpiteillään seudun vetovoimaisuutta niin asukkaiden kuin matkailijoiden kannalta. Kaakko135 Vuosi 2011 oli painopisteohjelmalle poikkeuksellisen vilkas ja työntäyteinen. Alkuvuodesta toteutettiin laaja, sitouttava strategiaprosessi, jossa valmistui Kotkan- Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia. Se sisältää vuoteen 2015 ulottuvan toimenpideohjelman, jota käytiin toteuttamaan brändityön myötä. Seudun uudeksi matkailubrändiksi määriteltiin Kaakko135 Hyvän tuulen rannikko. Työtä tukee ja ohjaa seudun kuntien ja Cursor Oy:n solmima yhteismarkkinointisopimus. Näkyvyyttä monin tavoin Työn käytännön tulokset näkyivät eri messuilla, julkaisuissa sekä matkailuelinkeinon toimintaedellytyksien kohenemisena. Kotkan Sapokkaan ja kolmeen saareen tuotettiin yhteensä 34 opastetaulua kertomaan saarten historiasta ja palveluista. Langinkosken keisarillisen kalastusmajan museoalueelle valmistuivat maisema- ja arkkitehtisuunnitelmat. Kalastusmatkailuyrittäjien toimeentuloedellytyksiä paransivat koulutukset ja kalastustapahtumat, kalanistutuskäytäntöjen kehittäminen sekä sähköinen kalapaikkaopas. Kulttuuripääkaupunki Turkua käytiin toukokuussa valloittamassa noin 200 kymenlaaksolaisen esiintyjän voimin. Kohokohtia Kotkan-Haminan seudun matkailun ja Omalle seudulle kansainvälistä eloa toivat elokuiset enduron MM-kisat, International Six Days Enduro (ISDE), tapahtumatuotannon strategia valmistui ja hyväksyttiin seudun kunnissa joiden toteutumisen Cursor mahdollisti ja osallistui järjestelyihin muun muassa matkailun seudullisilla infopis- Kaakko135 -brändin luominen seudulle Kotkan-Haminan seudun kunnat ja Cursor solmivat teillä. Seudun markkinointia Keski-Eurooppaan jatkettiin matkailun yhteismarkkinointisopimuksen vuodelle vientiverkostolla. Myös seudulla suunnitteilla oleville, 2012 matkailuun liittyville yritysvetoisille investointihankkeille annettiin tärkeää taustatukea. Useita matkailun investointihankkeita suunnittelussa Enduron MM-kilpailu, ISDE, elokuussa Kotkan- Tulosta tuotti myös Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuehanke (VAKA), kun musiikin vapaalle kentälle saatiin Haminan seudulla Langinkosken keisarillisen kalastusmajan uusi opetusministeriön rahoittama VAKA-tuki. Uuteen matkailullisen käytön kehittäminen hallitusohjelmaan kirjattiin taiteen vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen ja taiteilijayrittäjyyden Kymenlaaksolaisen kulttuurin Turun valloitus Opastetaulut Kotkan Haapasaareen, Varissaareen tukeminen. ja Sapokkaan sekä Pyhtään Mustaviiriin Sähköinen kalapaikkaopas Pyhtään Munapirtin luontomatkailualueelle kehittämisvisio vuoteen 2020 Case Kestävä kehitys: matkailun kestävyys Seudun luontomatkailun ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen on yksi keskeinen tulevaisuuden kilpailutekijä. Suomenlahden rannikon ja saariston lisääntyvän matkailun ympäristövaikutuksien hallitsemiseksi tehdään yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja suojeluorganisaatioiden kanssa. Pyhtään Munapirtin luontomatkailualueen kehittämisen visiossa keskeisiksi arvoiksi on määritelty alueen ekologinen kestävyys, joka otetaan huomioon maan käytön, rakentamisen ja energiamuotojen suunnittelussa, sekä sosiaalinen kestävyys, joka edellyttää Munapirtin asukkaiden ja kiinteistönomistajien näkökulmien huomioimista saaren hyödyntämisessä. Matkailu ja tapahtumat cursor oy 2011 vuosikertomus 9

10 Uusiutuva energia Uusiutuvan energian painopisteohjelma keskittyy tuulivoiman ja bioenergian kehittämiseen Kaakkois-Suomessa. Luomme alojen toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteisen kehitysalustan. Tuulivoimaklusteri Kaakkois-Suomen tuulivoimaklusteri on vuoden 2011 aikana mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Winwind Oy:n kanssa helmikuussa solmittu klusteriyhteistyösopimus vastaan. Tuulivoimatietoisuutta on lisätty järjestämällä tilaisuuksia maanomistajille, joiden kautta uusia sopivia maa-alueita on saatu kartoitettua tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson liiton energiamaakuntakaavaprosessin kanssa. Bioenergia Bioenergiapuolella on edelleen kehitetty BioA -prosessia. Vuonna 2012 käynnistyvä Cursorin hallinnoima Bio Refine Tech -hanke yhdistää alan huipputoimijat. Sitä toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Tutkimus- ja selvitysprojektin tavoitteena Kohokohtia Klusteriyhteistyösopimuksen solmiminen Winwind Oy:n kanssa helmikuussa RENEWTECH tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen -hankkeen käynnistäminen kesäkuussa Aiesopimuksen allekirjoittaminen tehtaan perustamisesta seudulle espanjalaisen terästornivalmistaja Tecnoarandan kanssa marraskuussa Osallistuminen EWEA Offshore -tuulivoimatapahtumaan Amsterdamissa marraskuussa ohjaa lippulaivayritykselle 40 voimalapaikkaa Kymen- on hyödyntää selluteollisuuden suodosvesien lämpöä ja Tuulivoiman verkkopalvelun, laaksosta ja mahdollisuuden testata uutta teknologiaa ravinteita levän kasvatusalustana. Projekti liittyy kiinteästi kaakosta.fi, julkaiseminen joulukuussa Haminan tehtaan välittömässä läheisyydessä. Terästornivalmistaja Tecnoarandan kanssa solmittu aiesopimus tehtaan perustamisesta Kotkan-Haminan seudulle tuo klusteriin uskottavuutta sekä osaamista yh- suomalaisen paperiteollisuuden rakennemuutokseen ja uusien huipputeknologioiden hyödyntämiseen eri alueilla elintarviketeollisuudesta energiatalouteen. BioA -prosessin kannattavuus on todettu huhtikuussa valmistuneessa esiselvityksessä ja konseptin kehittämistä viedään eteenpäin uuden Bio Refine Tech -hankkeen avulla ( ) destä Euroopan kilpailukykyisimmistä kotimarkkinoista, Espanjasta. Vuoden 2011 aikana on käynnistetty teknologiakehityshankkeita yli sadan metrin tornikorkeuksiin, tuulivoimakoulutukseen, logistiikan kehittämiseen Case Kestävä kehitys: BioA -prosessi lannoite. Prosessi hyödyntää tuhkaa ja sitoo hiilidioksidia. Tätä kautta aukeaa mahdollisuus myös päästökauppaan. ja saatu useita kotimaisia yrityksiä sitoutumaan yhteis- BioA on Cursorin kehittämä uudenlai- Valtaosa nykyisistä jätteenhävittämiskeinoista työhön. nen jätteiden hyödyntämiseen liittyvä prosessi, vapauttaa metaanikaasun ilmakehään (metaani vai- jolle on haettu patenttia. BioA:ssa yhdistetään kuttaa 20 kertaa enemmän ilmakehän lämpenemi- Seudun kunnat ja maanomistajat ovat ottaneet tuuli- biojalostuksen eri vaiheita ja prosessi sijoitetaan jo seen kuin hiilidioksidi). Jätteiden hyödyntäminen voimarakentamisen ja 100 voimalan tavoitteen hyvin olemassa olevaan tuotantoympäristöön, esimer- energiantuotannossa taas vähentää merkittävästi kiksi paperi- ja sellutehtaiden yhteyteen. fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Teollisuuden Levästä tuotetaan biokaasua yhdessä jätteiden jäteveden ja sellun valkaisusta syntyvien pesuve- ja sivujakeiden kanssa. Jäljelle jäävä kiintoaine sien hyväksikäyttö parantaa energiataloutta ja pie- prosessoidaan, jolloin lopputuloksena on luomu- nentää jätevesikuormaa. 10 cursor oy 2011 vuosikertomus

11 Painopisteohjelmassa keskitytään yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, yrittäjyyskasvatukseen ja seudun elinkeinoilmaston parantamiseen. Päätehtävänä on tuottaa yrityksille niiden tarpeista lähteviä palveluja ja auttaa yrityksiä kasvamaan suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kasvua ja kansainvälistymistä Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen on pk-yrityksille tärkeää. Päähankkijayritykset toimivat jo kansainvälisesti ja tarvitsevat hyvin toimivaa verkostoa myös muualla kuin Suomessa. Kasvuhaluisille yrityksille, joilla on halua laajentaa toimintakenttäänsä kattamaan myös ulkomaat, on tarvetta ja töitä. Yritysten täytyy omalta osaltaan tehdä valintoja ja panostaa niihin. Yritysten kilpailukyky hyvää luokkaa Monivuotiset teknologian, palvelualojen ja luovien alojen kasvuohjelmat päättyvät alkuvuoden 2012 aikana, ja niissä on onnistuneesti toteutettu erilaisia yritysten kehittämistoimenpiteitä. Varsinkin kansainvälistyminen, markkinointi ja tuotteistaminen nousivat kuluneen vuoden aikana voimakkaasti esille. Muun muassa teknologia-alan yritykset kykenivät säilyttämään kilpailukykynsä hyvin, ja osa niistä myös kasvoi. Yrittäjyyskasvatus nosteessa Viimeisen kolmen vuoden ajan Kotkan-Haminan seudulla on toiminut YES -keskuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä kansainvälinen yrittäjyyskasvatusprojekti, Enterprising SELF. Kahden projektin ansiosta yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysilmaston kehittämiseen on seudulla voitu panostaa tehokkaasti, ja lähes puolet seudun kouluista on kehittänyt yrittäjyyskasvatustoimintaansa tänä aikana. Elinkeinoilmaston kehittäminen etenee Kotkan-Haminan seudun elinkeinoilmaston kehittämisen kautta selkeytetään ja lisätään yrittäjien ja julkisen hallinnon yhteistyötä ja pelisääntöjä. Kaikki Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat sitoutuneet tähän Kymenlaakson Y4, Elinkeinoilmaston kehittäminen -projektiin. Kohokohtia Teknologian kasvuohjelma Technogrow tuotti yhteensä 238 uutta työpaikkaa Palvelualojen kasvuohjelma Palkeet: yhteensä 310 asiakastapaamista YES Yrittäjyyskasvatus: valmennuksissa ja koulutuksissa yli 260 opettajaa, yrityksiä mukana yli 100 Suomalaisen luovan talouden viikko, Suomiasema Pietarissa helmikuussa, mukana Cursor ja 7 seudun yritystä Tax-free ja venäläisten asiakkaiden palveleminen -koulutukset seudun yrityksille syksyllä Alihankinta messut Tampereella konepajayrityksille, Cursorin mukana 6 yritystä Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma: yhteensä 555 koulutuspäivää Luovat alat -ohjelman päätösseminaari Tässäx tää oli? Vellamossa marraskuussa Ope-yrittäjätreffit ja YES-yrityskummitoiminta käyntiin Kasvu ja kansainvälistyminen cursor oy 2011 vuosikertomus 11

12 Venäjä Venäjä-painopisteohjelma toimii kaksisuuntaisesti. Autamme venäläisiä yrityksiä etabloitumaan seudulle ja tuemme paikallisten yritysten kansainvälistymistä Venäjän markkinoille. Suomesta Venäjälle Vuonna 2011 seudun yritysten Venäjän-kauppaa tuettiin Bisnesmaraton- ja Contract-hankkeiden avulla. Venäjäliiketoiminnan hyviä käytäntöjä välitettiin pk-yrityksille muun muassa koulutuksien sekä Suhteita, shakkia ja vaikuttamalla päättäjiin. Lisäksi hanke rahoitti pk-yritysten verkostoitumistapaamisia, Cursorin yritysneuvojien koulutusta ja seutumarkkinointia. Lisäksi Cursor osallistui viiden seudullisen ENPI-hankkeen valmisteluun. Kohokohtia Venäjältä Suomeen shampanjaa -bisnesoppaan avulla. Contract-hanke tuotteisti Cursorin yrityskohtaiset Venäjä-vientipalvelut Venäjältä Suomeen: Invest in Kymenlaakso -internet-sivuston Vuonna 2011 Venäjä-painopisteohjelma panosti voimak- konkreettisiksi palvelupaketeiksi. Vienninedistämispal- lanseeraus ja markkinointi kaasti venäläisyrittäjille suunnattuihin palveluihin. Tästä on esimerkkinä Rubicon-konseptin täsmentyminen ja Invest in Kymenlaakso -sivuston julkaiseminen (www. investinkymenlaakso.fi). Keväällä ja syksyllä 2011 Pietarissa järjestettiin seutua markkinoivat investointiseminaarit, joihin osallistui yli 100 yrittäjää. Tämän tuloksena käynnistettiin toimet yli 10 venäläisyrityksen sijoittumiseksi seudulle. veluja hyödynsi noin 30 yritystä. ENPI Vuonna 2011 käynnistyi ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) -rahoitteinen Blesk-hanke, joka synnyttää uusia verkostoja Venäjän avaintahoihin tuulivoima-alalla sekä johtaviin pietarilaisiin pk-yritysjärjestöihin. Hanke tuki tuulivoimamarkkinoiden avautumista suomalaisyrityksille muun muassa rakentamalla Seudun markkinointitilaisuudet venäläissijoittajille Pietarissa huhtikuussa ja lokakuussa 2011 keräsivät yli 100 kiinnostunutta sijoittajaa Rubicon-palvelukonsepti sai lopullisen muotonsa Rubicon-verkostoitumisseminaari Vellamossa kymmenelle sijoittuvalle venäläisyritykselle Rubicon käynnisti toiminnan sijoittumista harkitsevien yritysten kanssa alihankintaverkostoja, järjestämällä alan seminaareja ja Suomesta Venäjälle: Bisnesopas Venäjän valloittajille: Suhteita, shakkia ja shampanjaa -kirjan julkistus maaliskuussa Case Kestävä kehitys: Blesk ja tuulivoima Osana Blesk-hanketta käynnistettiin 100 MW:n tuulivoimapuiston suunnittelu Leningradin alueelle. Vuoden aikana valittiin tuulivoimapuiston sijainti, aloitettiin tuulimittaukset, laadittiin alustavat kannattavuus- ja rahoituslaskelmat sekä solmittiin aiesopimus alueen omistajan ja viranomaisten kesken. ICT-treffit Pietarissa, yli 100 suomalaista ja venäläistä osallistujaa toukokuussa Venäjä-tietoiskut palvelualan yrityksille Kotkassa, Haminassa ja Karhulassa loka-marraskuussa Web Ready -tapahtuma joulukuussa Pietarissa venäläisille start-up yrityksille keräsi yli 400 yrittäjää Vuoden aikana tuettu 10 seudun yrityksen vientitoimintaa 12 Projektipäällikkö Kalle Kallionpää. cursor oy 2011 vuosikertomus

13 Painopisteohjelman päätehtävä on kehittää Kotkan-Haminan seudun ICTtoimialaa. Keskitymme kansainvälistymispotentiaalia omaaviin kehittymis- ja kasvuhaluisiin yhtiöihin, uusiin markkinainnovaatioihin sekä kansainvälistyviin verkostoihin. Ahkeraa verkostoitumista Vuoden 2011 aikana ICT-painopisteohjelmassa on onnistuttu merkittävästi vahvistamaan kehittyvää miniklusteria peliteollisuuden piirissä ja samalla varmistettu muiden ICT-yritysten kehitystä sekä verkostoja. Hank- verkosto suoraan kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille. Tällöin liikeidea omaa vahvat kansainvälistymisvalmiudet sekä skaalautuvuuden, ja asiakkaat ovat kaikkialla maailmassa. Merkittävimpinä kansainvälisinä toimenpiteinä ovat osallistumiset GamesCom-messuille Kölnissä ja Game Connection -tapahtumaan Pariisissa. GamesCom ja Game Connection ovat pelialan suurimpia tapahtumia maailmassa. GamesCom on sekä ammattilaisille että kuluttajille suunnattu suuri messu- sekä B2B-tapahtuma. Game Connection on alan ammattilaisille ja yhtiöille suunnattu B2B-tapahtuma, jossa peliyhtiöt muun muassa esittelevät peli-ideoitaan ja pelejä kustantajille ja sopivat ali- Kohokohtia Seudulle syntyneet ja etabloituneet ICT-alan yritykset ja niiden kehittyminen Osallistuminen GamesCom -pelialan ammattilaisja kuluttajatapahtumaan Kölnissä elokuussa Osallistuminen Game Connection -pelialan ammattilaistapahtumaan Pariisissa joulukuussa Carean, Nitro Gamesin ja Cursorin yhteistyönä kehittyvä kuntoutuspeli, joka on suunnattu keski- ja ylävartalon lihasten kuntoutukseen Peliklusterin syntyminen ja yhteisen markkinointibrändin rakentaminen ICT:n soveltaminen keiden ja toiminnan kautta on synnytetty 3 uutta yh- hankintasuhteita. Molemmat matkat ovat tuoneet uusia tiötä ja 28 uutta työpaikkaa seudulle. Toiminnan kautta sopimuksia ja kumppanuuksia Playa-verkoston yrityksille. on kehitetty 5 uutta tuotetta ja käynnistetty LevelUp Yhteistyö yritysten, lähialueiden elinkeinoyhtiöiden, -pelikehitysympäristö. Lisäksi on edistetty merkittävästi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun, Carea Kymen- yritysten välistä yhteistyötä erityyppisissä verkostoissa, laakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, kuten kaakkoissuomalaisten pelialan toimijoiden yhtei- Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston nen verkosto Playa Game Industry Hub, Born Global kanssa poikinee jatkossakin hyviä tuloksia ja kansainvä- -verkosto ja hyvinvoinnin ICT-verkosto. Born Global on listyvää liiketoimintaa. Cheezia: Gears of Fur on Datariinassakin toimivan Attidon tuottama mobiilipeli. Kotkan-Haminan seudulla toimii parhaillaan 11 pelialan yritystä (maaliskuu 2012). cursor oy 2011 vuosikertomus 13

14 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut-painopisteohjelman tavoitteena on kehittää Kotkan-Haminan seudun hyvinvointi- ja terveysaloja, jotta yritykset pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteeseen pyritään muuttamalla tai poistamalla toimialojen rajapintoja ja mahdollistamalla innovatiivisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Kasvava kysyntä Kuntien kokeiluissa Cursor on ollut edustettuna esimerkiksi Kotkan kaupungin Terveyskioski-hankkeessa. Terveyskioski on kauppakeskukseen sijoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa hoitajatasoisia perusterveydenhuollon palveluja. Se palvelee ennaltaehkäisevällä neuvonnalla ja pienimuotoisilla hoitotoimenpiteillä. Toimintamallin tavoitteena on edistää aikaista tavoittamista, parantaa terveydenhuoltojärjestelmän palvelurakenteiden uudistamista sekä lisätä asiakas- ja työtyytyväisyyttä. Kuntalaisille on myös tarjottu mahdollisuuksia uusien palvelutuotteiden käyttöön ja kokeiluun erilaisessa ympäristössä. Kohokohtia LIIKETTÄ-hankkeen käynnistyminen Yhteistyö: alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKOn hyvinvointiverkosto Yritysryhmän Düsseldorfin messu- ja tutustumismatka Yhteistyö julkisen sektorin kanssa, esimerkiksi Terveyskioski KopTeri -hankkeen tuotteet Yhteistyö Lahden seudun kehittämisyhtiö LAKES Oy:n kanssa Cursor on ollut käynnistämässä keskustelua, kuinka KopTeri-projektissa puolestaan tuotettiin ja sovellettiin vastata parhaiten lisääntyneeseen kuntien sosiaali- ja uusia, älykkäitä, toiminnallisia ja asiakaslähtöisiä puukui- terveyspalvelujen kysyntään. Kysyntä mahdollistaa kun- tutuotteita terveydenhuoltoon. Tällaisia olivat esimer- tien talouden näkökulmasta katsoen uusien yksityisten kiksi patentoitu ensihoitoon ja siirtoon tarkoitettu siirto- liiketoimintamahdollisuuksien lisääntymisen, esimerkiksi liina, essutuoteperhe ja vuodesuojatuotteet. julkisia palveluja ulkoistamalla, palvelusetelikäytäntöä laajentamalla, hankintaosaamista kehittämällä ja yritys- Osalle terveys- ja hyvinvointialan yrityksistä on jo pys- neuvontaa tehostamalla. tytty järjestämään erikoisosaamiseen liittyvää koulutusta Useita hankkeita sekä tutustumis- ja yritysvierailuja alan johtaviin yrityksiin. Myös messu- ja näyttelykäyntejä sekä asiakashakumat- Vuoden lopussa saimme myönteisen päätöksen yhdessä kojen järjestelyjä on pystytty tukemaan eri hankkeiden Lakes Oy:n ja Ukipolis Oy:n kanssa toteutettavalle LII- sisällä. Kaikki tämä on johtanut myös verkottumiseen KETTÄ-yhteishankkeelle. Hankkeessa mahdollistetaan yritysten kesken. ensisijaisesti liikuntaan liittyvien yritysten kehittyminen. Terveyskioski toimii aivan Kotkan keskustassa, kauppakeskus Pasaatissa. 14 cursor oy 2011 vuosikertomus

15 KOKO on valtakunnallinen erityisohjelma alueiden kehittämiseen. KOKOlla on tuettu Kotkan-Haminan seudun strategista kehittämistyötä. Nelivuotiseksi suunnitellun ohjelman toteutus loppui valtioneuvoston tekemällä päätöksellä Ohjelman tärkeimmät toimenpiteet vuonna 2011 olivat: Hallinnolliset rakenteet ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen Vetovoima ja imagon hallinta Seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia ja Kaakko135º-brändi, Muuttajan palvelut. Kotkan- Haminan seudun KOKOn edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti KOKOn kansallisten verkostojen, (DEMO, Hyvinvointi, Luovat alat, MAL eli maankäyttö-, asuminen ja liikenne, Matkailu ja Venäjä) toimintaan, muun muassa koulutuksiin, verkoston matkoihin ja kontaktitapahtumiin. KOKOsta tehtiin syksyn 2011 aikana valtakunnallinen väliarvio, joka keskittyi erityisesti valtakunnallisten verkostojen arviointiin. Kohokohtia Seudun yritysilmaston kehittäminen muun muassa YES-keskuksen toimintaa tukemalla Kansallisten verkostojen vahvistaminen muun muassa osallistumalla JoukKOKOhtaustapahtumaan Hämeenlinnassa toukokuussa KOKOn väliarviointi sekä seudun aluevahvuuksien päivitys Seudun markkinointi vetovoimaisena alueena erilaisissa yleisötapahtumissa Ohjelman toimenpiteiden seurantajärjestelmän pilotointi KOKO ja seutu Seutuvaliokunnan ja -valtuuston kokoukset sekä seu- Vuoden 2011 aikana rahoitus 10 hankkeelle, tufoorumit, Hamina-Virolahti -kuntaliitosselvityksen ja joiden yhteenlaskettu budjetti on noin 5,5 Kymenlaakson maaseutufoorumin osarahoitus. Kotkan- miljoonaa euroa ja tavoitteena saada seudulle Haminan sekä Kouvolan seudun kuntajohdon ja -päät- noin 200 uutta työpaikkaa täjien tapaamiset, joissa on keskusteltu seutujen välisen yhteistyön kehittämisestä. Seudullisen yhteistyön syventäminen Seutufoorumeissa Toimintaympäristön uudistaminen Hankevalmistelu eri painopistealoille, uudenlaisten Venäjä-liiketoimintapalveluiden kehittäminen seudulle. Kotkan-Haminan seudun ja Kouvolan seudun välisen yhteistyön kehittäminen Laajojen hankekokonaisuuksien valmistelu rahoituskelpoisiksi (ICT, Matkailu, Hyvinvointi, Yritysten kilpailukyky Uusiutuva Energia, Venäjä) Kansainvälisten yritysverkostojen vahvistaminen, tuulivoima-alan osaamisen kehittäminen seudulla. Seudullinen strategiatyö: Kotkan-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia ja Kaakko135 -brändi, hyvinvointistrategiatyön esiselvitys KOKO = alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma cursor oy 2011 vuosikertomus 15

16 Toimitilat ja kiinteistöt Cursorin kiinteistötoiminnan tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoimalla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoamaan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Cursorin tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistöjen omistajana vaan kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä ja mahdollistajana. Korkea käyttöaste Vuoden 2011 aikana Cursor on kartoittanut tiloja seudulla jo toimiville ja sinne sijoittuville yrityksille tarpeiden mukaan. Jatkuvalla asiakastyytyväisyyden keruulla ja palvelun laatuun panostamalla Datariinan käyttöastetta on saatu vuodessa nostettua 18 prosenttiyksikköä, 73 %:sta 91 %:iin. Muiden Cursorin omistamien kiinteistöjen osalta ja kiinteistöjen, joiden osakkaana Cursor on, käyttöaste on täydet 100 %. Aktiivista kehitystyötä Vuoden 2011 aikana on keskitytty oman toiminnan kehittämiseen kilpailuttamalla toiminnanohjausjärjestelmä tehostamaan kiinteistönpidon hallintaa. Myös tytärkiinteistöyhtiöiden pelastussuunnitelmat päivitettiin tar vittavilta osin ajan tasalle ja Eagle-talossa sekä Datariinassa järjestettiin onnistuneesti ensimmäiset poistumisharjoitukset. Kesäkuussa Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari myytiin Miehikkälän kunnalle. Kiinteistön arvon ylläpitämiseksi on Datariinassa panostettu kiinteistöautomaatiojärjestelmän uudistamiseen ja energiamittausjärjestelmään. Kiinteistöt Kuusisen kalankäsittelyhalli kokonaisala 730 m² 1 vuokralainen Karhulan autoparkki 361 autopaikkaa Tytärkiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Takojantie % kokonaisala m² (tuotanto- ja varastotilaa) 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 % kokonaisala m² 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle % Kokonaisala m² 5 vuokralaista Kiinteistö Oy Datariina 100 % kokonaisala m² 27 vuokralaista Kiinteistö Oy Eagle 54 % kokonaisala m² Cursorilla 3 vuokralaista Kotkansaarella sijaitsevassa Datariinassa toimii lukuisia tieto- ja pelialan yrityksiä. Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 % kerrosala m² Cursorin omistuksessa 455 m² tilaa 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 % tilaa yhteensä m² 1 vuokralainen 16 cursor oy 2011 vuosikertomus

17 Suuri osa Cursor-konsernin taloushallinnosta koostuu kehittämishankkeiden ja EU-hankkeiden taloushallinnosta. Vuonna 2011 Cursor-konserni vastasi yhteensä 47 hankkeen hallinnoinnista ja osallistui osatoteuttajana 5 hankkeeseen. Taloudesta ja hallinnosta vastaa Cursorin tytäryhtiö Cursor Plus. Hallintoon liittyvät keskeisesti tietohallinto ja tietojärjestelmien ylläpito sekä kehittäminen. Vahvan että suppeampi painettu versio. Uutena konseptina toukokuussa lanseerattiin painopisteohjelmittaiset sanomalehtiliitteet, joista vuonna 2011 ilmestyivät uusiutuvan energian, matkailun ja tapahtumien sekä kasvun ja kansainvälistymisen omat liitteet. Loppuvuoden 2011 eräs iso askel oli Cursorin kytkeminen sosiaaliseen mediaan, missä aloituskanaviksi valittiin Facebook ja blogi. Loppuvuonna uudistettiin myös sähköinen tiedotuslehti Cursor News sähköiseksi uutiskirjeeksi, jota jatkossa räätälöidään yhtiön eri kohderyh- Lukuja Tilaisuudet 84 Messuosallistumiset 10 Mediatiedotteet 42 Kävijät cursor.fi -sivustolla Sidosryhmäkontaktit kpl Talous ja hallinto osaamisen ja yhtenäisten tietojärjestelmien kautta Cur- miä kiinnostavaksi. Cursor.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi sorille on luotu toimintaympäristö, joka pystyy jousta- edellisvuodesta yli 40 %:lla. vasti vastaamaan EU-hankehallinnoinnin vaatimuksiin ja tarpeen mukaan niissä tapahtuviin muutoksiin. Tapahtumat Markkinointi ja viestintä Vuoden 2011 aikana Cursor osallistui useisiin seudullisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, esimerkiksi Alihan- Vuoden 2011 painopisteenä oli Cursorin viestinnän oh- kintamessuille Tampereella, Suunta-johtamisseminaariin jaaminen yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Tämän Haminassa ja rakennusmessuille Kotkassa. Cursor oli myötä kehitettiin uusia viestintämuotoja, kuten yrittäjien aktiivisesti esillä erilaisissa kansainvälisissä tuulivoima- aamukahvit, toimiville yrityksille suunnatut radiokampan- ja matkailualan tapahtumissa. Tapahtumaosallistumiset jat ja lehti-ilmoituskonseptin uudistaminen. Cursorin kes- toteutettiin useimmiten yhdessä seudun yritysten ja mui- tävän kehityksen tavoitteet ja Green Office -sertifikaatti den toimijoiden kanssa. on huomioitu markkinoinnin osalta erityisesti materiaalien ympäristöystävällisyydessä, kuten paperivalinnoissa Jo perinteeksi muodostuneet avoimet ovet järjestet- ja materiaalien käytössä. tiin Datariinassa pidetyn tapahtuman teemana oli Kaakko pelittää. Tilaisuudessa kuultiin useita peli- ja Uudet yleisesitteet kolmella kielellä otettiin käyttöön tietoalan yritysesittelyjä sekä haminalaisen kirjailijan Jari tammikuussa. Vuosikertomuksesta toteutettiin ensim- Nenosen humoristinen pakina Cursorista. Iltapäivän mit- mäistä kertaa sekä laajempi, sähköinen vuosikertomus tainen tilaisuus keräsi noin 150 osallistujaa. Projektiasiantuntija Katja Gorelkina. cursor oy 2011 vuosikertomus 17

18 Henkilöstö Johto ja hallinto Hannu Karavirta toimitusjohtaja Carina Pulkkinen johdon assistentti, henkilöstövastaava Painopisteohjelmat Jussi Lehtinen kehittämisjohtaja Tuija Pellikka kehittämisassistentti Jouni Eho ohjelmapäällikkö, Uusiutuva energia Yrityspalvelut Harri A. Holopainen ohjelmapäällikkö, Hyvinvointipalvelut Jouko Luode ohjelmapäällikkö, Kasvu ja kansainvälistyminen Hanna Nieminen markkinointisuunnittelija Birthe Suni ohjelmapäällikkö, Matkailu ja tapahtumat Sergey Troshkov ohjelmapäällikkö, Venäjä Jarpo Vesala ohjelmapäällikkö ICT:n soveltaminen Markku Merovuo yrityspalvelujohtaja Heli Tiitinen yrityspalveluassistentti Marja Holopainen projektipäällikkö Maarit Koverola projektipäällikkö Kristiina Kuparinen yritysneuvoja Pirjo Kuusela yritysneuvoja Ilmo Larvi verkostoasiantuntija Heidi Sjögren yritysneuvoja Marie Skavø-Sinisalo yritysneuvoja Osaamispalvelut 18 Petri Tolmunen osaamisjohtaja Salme Rajala osaamisassistentti Samppa Ahtiainen Senior Advisor Marianne Ahvenranta projektiassistentti Camilla Björkqvist projektiassistentti Anna Falck projektipäällikkö Katja Gorelkina projektiasiantuntija cursor oy 2011 vuosikertomus

19 Kuvat Kuva KM Salonen Oy Eija Hämäläinen projektiasiantuntija Vera Ilomäki projektipäällikkö Jari Järvinen projektiasiantuntija Kalle Kallionpää projektipäällikkö Merja Kanerva projektiassistentti Noora Kiili projektipäällikkö Pauli Korkiakoski projektipäällikkö Mikko Kähärä projektipäällikkö Marko Laitio projektipäällikkö Tiina Liikka projektiassistentti Mervi Liimatainen seutuasiantuntija Marjo Luomi projektipäällikkö Martti Nakari projektipäällikkö Taini Rajala projektipäällikkö Talous ja hallinto Paula Rissanen projektiassistentti Kari Taimisto projektipäällikkö Maria Turoma projektiassistentti Tiina Suni talous- ja hallintojohtaja Tiina Vanhala talous- ja hallintoassistentti Jaana Hämäläinen pääkirjanpitäjä Pasi Järnstedt tietohallintopäällikkö * Ari Nuutinen toimii kiinteistöpäällikkö Kati Kolarin äitiysloman sijaisena. Mia Hämäläinen vuorotteluvapaalla. Ari Nuutinen* kiinteistöpäällikkö Toni Pehkonen ATK-tuki Annemari Rantala kiinteistöassistentti Hilkka Ronkainen toimistoassistentti Tarja Rosenblad kirjanpitäjä Raija Taskinen kirjanpitäjä cursor oy 2011 vuosikertomus 19

20 Henkilöstö Henkilöstön ikäjakauma 2 % 7 % 9 % 27 % 31 % alle yli 60 Henkilöstön koulutustaso 34 % 42 % keskiaste alempi korkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto 24 % 24 % Henkilöstön koulutusalat Henkilöstön työkokemus alalta vuosina 11 % 11 % 18 % 6 % 53 % talous tekniikka humanistiset yhteiskuntatieteet kansainvälinen 42 % 2 % 5 % 16 % 25 % alle yli 20 9 % 20 cursor oy 2011 vuosikertomus

21 Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja takauksista päättäminen sekä strategisten suunnitelmien vahvistaminen ja sparraaminen. Cursorin hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää työskentelytapojaan vuosittain toteutettavan sisäisen itsearvioinnin pohjalta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. Toimitusjohtajan tukena Cursorin johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen (kehittämisjohtajana Mia Hämäläinen asti), yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. hallitus Nimi titteli Organisaatio puheenjohtaja Leisti Pentti toimitusjohtaja Kotkan seudun Osuuspankki varapuheenjohtaja Virtanen Risto liiketoimintajohtaja Kotkan kaupunki jäsen Bergman Jukka-Pekka elinkeinojohtaja Haminan kaupunki jäsen Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahden kunta jäsen Häkämies Kari ( alkaen) kunnanjohtaja Pyhtään kunta asiantuntijajäsen jäsen Rupponen Matti ( saakka) hallintojohtaja Pyhtään kunta jäsen Jämsén Antti ( alkaen) kunnanjohtaja Miehikkälän kunta jäsen Forss Markku ( saakka) kunnanjohtaja Miehikkälän kunta jäsen Kostama Jouni tehtaanjohtaja Stora Enso Oyj jäsen Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki jäsen Saari Ari-Pekka varatoimitusjohtaja Steveco Oy asiantuntijajäsen Ahtiainen Samppa DI Ahlström Capital Oy asiantuntijajäsen Sainio Teppo puheenjohtaja Kymen Yrittäjät ry. asiantuntijajäsen Turunen Juha toimitusjohtaja Indekon Oy Hallituksen jäsenet kuvassa alhaalta vasemmalta oikealle: Jukka-Pekka Bergman, Kari Häkämies, Henry Lindelöf, Osmo Havuaho, Samppa Ahtiainen, Jouni Kostama ja ylärivissä vasemmalta oikealle: Ari-Pekka Saari, Teppo Sainio, Risto Virtanen, Pentti Leisti, Juha Turunen, Antti Jämsén. Päätöksenteko cursor oy 2011 vuosikertomus 21

22 Tilinpäätös TULOSLASKELMA konserni Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen satunnaisia eriä TASE konserni VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Satunnaiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vähemmistöosuus Tilikauden tappio Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet tappiot Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Cursorin tulos on ennakoidun mukainen. Emoyhtiön tulos on Emoyhtiön tuloksessa on kertaluonteisia eriä rahoitustuotot ja -kulut ryhmässä (osittain omistetun tytäryhtiön myynti ja sijoituksista tehdyt arvonalentumiset). Konsernin tulos on tappiollinen Emon ja konsernin tuloksen eroon vaikuttavat seuraavat asiat: Myydystä tytäryhtiöstä on kirjattu ainoastaan konsernitasolla tiettyjä eriä. Nämä vaikuttavat konsernin myyntitulokseen tappiollisesti kertaluonteisesti ( ). Konsernin tappioon vaikuttavat lisäksi kahden tytäryhtiön konserniaktiivan poistot ( ) sekä osittain omistetun tytäryhtiön poistojen yhtenäistäminen Cursor-konsernin poistoperiaatteiden mukaiseksi ( ). Vähemmistöosuus Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä cursor oy 2011 vuosikertomus

23 Cursorin toteuttamat ja kehittämisrahastosta rahoitetut hankkeet vuonna 2011 Kokonaisbudjetti Toteutunut 2011 Kehittämisrahasto Vipuvaikutus- Yht. Toteutunut 2011 kerroin Kpl Kasvu ja kansainvälistyminen ,1 25 Kasvuohjelmat ,8 4 Uusiutuva energia ,2 6 Matkailu ja tapahtumat ,5 16 Venäjä ,8 6 ICT:n soveltaminen ,4 9 Hyvinvointipalvelut ,6 2 KOKO ,7 5 Muut ,0 2 Yhteensä ,6 75 Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet painopisteohjelmittain Kehittämishankkeet ,1% 13,3% Toteutuneet kustannukset M Rahoitettu kehittämisrahastosta ,4 M Vipuvaikutuskerroin 6,6 17,8% 13,2% Vipuvaikutuskerroin ilmaisee kehittämisrahastoon sijoitetun rahan vaikutuksen ulkopuoliseen rahoitukseen ,1% ,3% 7,1% * Kasvuohjelmat jakaantuvat usealle painopisteohjelmalle ,2% 9,0% 10,2% Uusiutuva energia Kasvu- ja kansainvälistyminen Kasvuohjelmat* Matkailuja tapahtumat 18,2% Venäjä** 2,7% 10,8% 8,5% 6,9% 9,4% 4,9% 1,4% ICT:n soveltaminen Hyvinvointipalvelut KOKO ja seutu Muut ** Venäjä-toimintoja toteutettiin muilla painopisteohjelmilla Hankkeita: Vipuvaikutus: 25 kpl 8,1 4 kpl 9,8 6 kpl 7,2 16 kpl 6,5 6 kpl 3,8 9 kpl 10,4 2 kpl 2,6 5 kpl 9,7 2 kpl 1 cursor oy 2011 vuosikertomus 23

24 Kehittämishankkeet KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Hallinnoija Toteutusaika Kokonaisbudjetti Toteutunut 2011 Kehittämisrahasto Toteutunut 2011 Kasvu ja kansainvälistyminen - painopisteohjelma Cursor Oy Kalasatama Kuusinen aktiivikäyttöön - rakennusinvestointi Cursor Oy Kuusisen kalankäsittelyhallin täydennysinvestoinnit Cursor Oy Kotkan-Haminan seudun YES -keskus Cursor Oy YES -keskus, jatkohanke Cursor Oy Kymenlaakson yrityspalvelujen kehittäminen Cursor Oy Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma Cursor Oy Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen Cursor Oy Opettajien sijaiskulut YES-keskus ja SELF-hankkeiden mentorointikoulutuksen aikana Cursor Oy Viron yhteystoimisto Cursor Oy YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit BioTuli, osatoteutusprojekti LUT/Cursor Oy BioTuli, Kehittämisrahaston osuus LUT:n osatoteutusprojektille -746 Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (14 kpl) KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN YHTEENSÄ Kasvuohjelmat Teknologian kasvuohjelma Technogrow Cursor Oy Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Cursor Oy Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor Oy Bisnesmaraton Cursor Oy Kasvuohjelmat yhteensä UUSIUTUVA ENERGIA Uusiutuva energia - painopisteohjelma Cursor Oy BioA esiselvityshanke Cursor Oy SummaRun Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Kaakosta voimaa - Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen K-Suomessa Cursor Oy Rajukaasu - Rakennemuutoksen johtaminen Kaakkois-Suomessa, osatoteutusprojekti Cursor Oy Renewtech - Tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen, osatoteutus Cursor Oy Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) UUSIUTUVA ENERGIA YHTEENSÄ cursor oy 2011 vuosikertomus

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Mukana yrittäjän matkassa

Mukana yrittäjän matkassa Mukana yrittäjän matkassa TIEDON SATAMASSA I ANKKURIT YLÖS JA YRITTÄJÄKSI I SEILAUSTA SUOTUISILLA VESILLÄ LISÄÄ TUULTA PURJEISIIN I UUSIEN AALTOJEN KULJETTAMANA I NAVIGOIDEN NAAPURISTAMAAN CURSORISSA VUONNA

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Vuosiraportti 2011 www.kinno.fi 1. www.kinno.fi. Asiakkaan menestyminen. Tulevaisuuden rakentaminen. Vuosiraportti 2011 Kouvola Innovation Oy

Vuosiraportti 2011 www.kinno.fi 1. www.kinno.fi. Asiakkaan menestyminen. Tulevaisuuden rakentaminen. Vuosiraportti 2011 Kouvola Innovation Oy Vuosiraportti 2011 Ko Asiakkaan menestyminen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. www.kinno.fi Tulevaisuuden rakentaminen. Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3

Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3 Kinnon vuosi 2013 Kinnon vuosi 2013 Kouvola yrittämisen ykköspaikka... 3 Organisaatio tammikuussa 2014... 4 Kehittämispalvelut... 6 Kinnon rahoitus... 7 Yrityspalvelut... 8 Sijoittumispalvelut...14 Matkailupalvelut...22

Lisätiedot

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012. Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013 www.kehy.fi

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012. Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013 www.kehy.fi KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen elinkeinoyhtiö.

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

kuusamo posio taivalkoski

kuusamo posio taivalkoski Vuosikertomus 2010 sisällys vuosi 2010 kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2010 oli Naturpolikselle muutoksen ja murroksen toimintavuosi. Se toi mukanaan haasteita, mutta tarjosi samalla erinomaisen mahdollisuuden

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3

Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3 Vuosikertomus 2009 SISLLYS Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Koillis-Suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen...6 Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä...10 koillis-suomen kasvuohjelma

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto Vuosikirja 2013 Vuosikertomus 2012 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2012 lopussa 582 Luottamushenkilöt 2012 134 Valiokunnat 2012 8 Jäsentyytyväisyys

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2007

Turku Science Park Oy vuonna 2007 VUOSIKATSAUS 2007 2 3 Turku Science Park Oy vuonna 2007 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa 6 Soveltavan ICT:n tunnelmia Varsinais-Suomessa 8 Osastojen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset

Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset Hyvä Teko- 2009 kilpailuehdotukset SISÄLTÖ sivu Yleistä: 1 Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2009: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 3 Vasaramarssi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot