Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011

2 2 cursor oy 2011 vuosikertomus

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Cursor lyhyesti Vuosi 2011 kohokohdat Yrityspalvelut Matkailu ja tapahtumat Uusiutuva energia Venäjä ICT:n soveltaminen Kasvu ja kansainvälistyminen Hyvinvointipalvelut KOKO ja seutu Toimitilat ja kiinteistöt Talous ja hallinto Henkilöstö Päätöksenteko Tilinpäätös Kehittämishankkeet Seutu lukuina Suurimmat työnantajat cursor oy 2011 vuosikertomus 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Mitä vuodesta 2011 tulee ensimmäisenä mieleen? Matkailun kehittäminen vetovoimaiseksi alueen moottoriksi. Seudun kokonaisuutta varten luotiin uusi yhtenäinen matkailubrändi: Kaakko135 hyvän tuulen rannikko. Kaakko on täynnä toinen toistaan houkuttelevampia kohteita, ne pitää vain saattaa ihmisten tietoisuuteen. Tällainen on esimerkiksi ainutlaatuinen saaristomme ja rannikkomme. Mitä suurta alueella tapahtui? Eteläisestä Kymenlaaksosta tulee kovaa vauhtia peliteollisuuden keskus. Täällä on joukko alan yrityksiä, ja lisää nousee koko ajan. On mukava seurata ja tukea innovatiivisen tulevaisuuden alan kasvua seudullamme. Mikä sai hymyn kasvoillesi? Ympäristöhankkeiden eteenpäinmeno. Cursor panostaa Myös asiakkaiden tyytyväisyys oli iloinen asia. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti sähköisillä Questback-kyselyillä, ja vuonna 2011 toteutettiin yhteensä 96 kyselyä, joiden keskiarvo oli 3,29 (skaalalla 1 4), huippupisteille (keskiarvo 3,67 tai enemmän) pääsivät aloitta vien yritysten yhteisneuvontatilaisuudet, henkilökohtainen yritysneuvonta ja Venäjä-aiheiset koulutukset palveluyrityksille. Mitä haasteita vuoteen sisältyi? Varsinkin Cursorin tapaisessa kehittämistoiminnassa viestintä on jatkuva kehittämisen kohde. Palveluita ja kehittämisprojekteja on käynnissä paljon ja tarvitaan monenlaista viestintää erilaisille kohderyhmille. Cursor etsii jatkuvasti tapoja oman viestintänsä kehittämiseen ja on aloittanut esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisen. joilla hankitaan se osaaminen, joka ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Cursor on vuoden aikana osannut tehokkaasti mukautua rahoitustilanteeseen ja rakentanut hyviä kumppanuuksia uusien rahoituslähteiden hyödyntämiseen. Mihin Cursor panostaa vuonna 2012? Vuonna 2012 pääsemme viemään täysillä eteenpäin edellisenä vuonna luotua matkailun Kaakko135 -brändiä. Lisäksi tietenkin jatkamme perustyötämme yrittäjyyden tukemisen parissa. Cursorista tuli vuonna 2011 Suomen Uusyrityskeskusten jäsen, mikä levensi työkalupakkiamme entisestään. Uskon myös vuoden 2012 olevan tuulivoiman läpimurtovuosi. erityisesti kahteen asiaan: tuulivoimaan ja bioenergiaan. Lisäksi haluamme toimia alueen yrityksille esimerkkinä Miten lukuisat projektit pidetään hallinnassa? kestävän kehityksen mukaisesta luonnonvarojen käytön Cursorilla on selkeät painopisteohjelmat (uusiutuva ener- minimoimisesta. Olemme muun muassa kehittäneet gia, kasvu ja kansainvälistyminen, matkailu ja tapahtu- sisäistä toimintaamme ja saimme vuoden 2011 kesä- mat, Venäjä, hyvinvointipalvelut, ICT:n soveltaminen), kuussa Green Office -sertifikaatin. joiden sisällä erilaiset projektit tehdään. Painopisteohjelmat tuovat toiminnalle jatkuvuutta ja puitteet käytännön työn tekemiselle. Projektit ovat rahoitusvälineitä, Cursorin tuottamat palvelut tuovat alueen yrityksille kehittymiseen ja kilpailussa pärjäämiseen tarvittavia eväitä. Toimitusjohtaja Hannu Karavirta 4

5 Mitä? Kenelle? Miten? Cursor lyhyesti Kehitämme menestyvää yritystoimintaa Kotkan- Haminan seudulla Vahvistamme seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa Palvelemme Kotkan- Haminan seudulla à à à Aloittavia yrittäjiä Toimivia yrityksiä Seudulle sijoittuvia yrityksiä Lähdemme asiakkaidemme näkökulmasta ja tarpeista Osaamme yhdistää asiakkaiden tarpeet seudun vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin Avainlukuja Liikevaihto Cursor-konserni 11 M Tase Cursor-konserni 40 M Hankeportfolio 32 M Henkilöstö 52 Asiakaskontaktit kpl Syntyneiden työpaikkojen määrä kpl Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Yhtiön suurin omistaja on Kotkan kaupunki, jonka omistusosuus on 86,4 %. Kannustamme luovuuteen Kyseenalaistamme olemassa olevat ratkaisut Haemme onnistumisia yhteistyön kautta cursor oy 2011 vuosikertomus 5

6 Vuosi 2011 kohokohdat 1 Liiketoimintaklusterien kehittäminen Yhteistyössä on voimaa! Cursor toimii aktiivisesti klustereiden rakentajana ja toimintamallien kehittäjänä. Vuonna 2011 klusteritoimintaa on sovellettu menestyksellisesti esimerkiksi peli- ja matkailualalla sekä uusiutuvan energian kehittämisessä. Yhteistoimintaa yritysten välillä toteutetaan ja kehitetään sekä pienemmässä että isommassa mittakaavassa, ja panostusten keskittäminen edistää jokaisen etuja. Yhteistyöllä saavutetaan parempi kilpailukyky, kohennetaan innovatiivisuutta ja voidaan kehittää omaa osaamista. Yritysten yhteistyö myös monesti synnyttää kasvua ja uusia työpaikkoja. Lisäksi seudun vetovoima vahvistuu. 2 Kestävän kehityksen suunnannäyttäjä Kotkan-Haminan seutu haluaa profiloitua kestävän kehi- tävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa ja partnerivalinnoissa. 3 Yritysten palvelujen vahvistaminen Cursorista tuli Suomen Uusyrityskeskusten jäsen huhtikuussa Jäsenyys Uusyrityskeskusten verkostossa tuo seudun aloittavien yrittäjien neuvontapalveluihin muun muassa lisää työkaluja ja uusia asiantuntijayhteyksiä sekä varmistaa laatua. Lisäksi kuluneena vuonna Yritys-Suomi Kotkan-Haminan seutu -verkoston tuottamat yrityspalvelut kehitettiin valtakunnallisen Yritys-Suomen osaksi. Asiakkaat tavoittavat verkoston palvelut jatkossa myös Yritys-Suomen portaalin kautta. 4 Seudun matkailumarkkinoinnin luominen Kotkan-Haminan seudulla toteutettiin keväällä 2011 strategiatyö, jonka taustalla oli ajatus seudun keskitetystä matkailumarkkinoinnista. Kaakko135 -brändi julkistet- täjätapaamisia, yrittäjyyskasvatusta, maksuttomia palveluja aloittaville yrittäjille sekä yritysmentorointia. Lisäksi omistajanvaihdospalvelut, joissa pyritään esimerkiksi löytämään jatkajia alueen yrityksille tai edistämään yritystoiminnan aloittamista ostamalla toimiva yritys, kuuluvat toimenkuvaan. Cursor hakee vahvaa sitoutumista kuntien ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi, toimii välittäjänä ja tähtää yrittäjänäkökulman huomioimiseen julkisessa päätöksenteossa, jotta seutukunta kehittyisi mahdollisimman yrittäjäystävällisenä alueena. 6 Luovien alojen osaamisen profiilinnosto Luovien alojen kehittämisohjelman tarkoituksena oli parantaa alan yritysten liiketoimintaosaamista, ja ohjelma toi vuonna 2011 vahvat tulokset: osallistuneita yrityksiä lähes 100, toteutettuja myyntitapahtumia ja koulutuksia yli 30 ja yritysten kehittämissuunnitelmia yli 20 kpl. Lisäksi alan yhteistyö vahvistui, mikä näkyi esimerkiksi yhteismarkkinoinnissa Aarteiden joulu -tapahtumassa tyksen ja uusiutuvan energian hyödyntämisen kärkiseu- tiin alueellisesti loppuvuodesta Valtakunnallisesti ja yhteisissä messuosallistumisissa. Kulttuuriosaaminen tuna Suomessa. Erityisesti Cursor ja Kotkan-Haminan matkailumarkkinointistrategia ja brändi-ilme lanseerat- näkyi myös valtakunnallisesti Kymenlaakso tapah- seutu panostavat tuulivoimateknologiaan ja tuulivoiman tiin Helsingin Matkamessuilla tammikuussa Alueen tumassa Turussa toukokuussa. tuotantoon sekä bioenergiaan. Lisäksi Cursor haluaa toimia tiennäyttäjänä ympäristön kuormittamisen minimoimiseksi ja innostaa seudun yrityksiä ja muita sidosryhmiään omalla esimerkillään kiinnittämään entistä enemmän huomiota toimintansa kestävyyteen niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten tekijöiden kannalta. yhteinen markkinointi on merkittävä askel seudullisessa yhteistyössä. 5 Yrittäjyysilmaston kehittäminen Cursor on toiminut pitkäjänteisesti ja aktiivisesti alu- 7 Venäjä-liiketoiminnan kehitys Vuonna 2011 Cursor määritteli Venäjä-liiketoimintakeskus Rubiconin toimintakonseptin ja rakensi keskuksen toimintamallin: keskiössä on venäläisten yritysten sijoittuminen seudulle. Venäläisten tuotannollisten yri- eensa yrittäjyysilmaston kehittämisessä. Se ja yrittäjyys- tysten kiinnostus Kotkan-Haminan alueelle on oleellisesti Konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kasvatus ovat perustyötä alueella, joka on perinteistä lisääntynyt vuoden 2011 aikana, mikä on hyvä, koska ovat olleet muun muassa bioenergiaklusterin rakentami- raskaan teollisuuden ja matalan yrittäjyyden seutua. Ke- tällaisten yritysten työllistävä vaikutus on yleensä suuri. nen seudulle, tuulivoimarakentamisen tukeminen ja kes- hittämisyhtiönä olemme muun muassa järjestäneet yrit- 6 cursor oy 2011 vuosikertomus

7 8 Hyvinvointialan kehittämisen startti Hyvinvointi- ja terveysaloja ja niiden mahdollisuuksia kartoitettiin yhteistyössä kuntien ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia julkisen sektorin kanssa löytyi kiitettävästi. Kartoituksen pohjalta KyAMK päivittää seudun hyvinvointialan strategian. Cursorin ensimmäinen hyvinvointialan hanke käynnistyi joulukuussa Maaseutuyritysten neuvontaa vahvistettiin Tiiviissä yhteistyössä Cursorin kanssa toimivan ProAgria Kymenlaakson yritysasiamies on sijoittunut Haminassa samaan toimipisteeseen Cursorin yritysneuvojan kanssa. Yritysasiamies keskittyy maaseudun yritystoimintaan kuten maatilat, matkailu-, elintarvike-, urakointi-, hevos-, ja bioenergiayritykset ja erityisesti Virolahden ja Miehikkälän alueelle. 10 Uusien yritysten perustaminen säilyi hyvällä tasolla Talouden taantuman uhalla ei viime vuonna ollut vaikutusta yritysten perustamisintoon Kotkan-Haminan seudulla, vaan uusia yrityksiä perustettiin 15 % enemmän kuin vuonna Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): Pyhtää 22 (5 %), Kotka 256 (63 %), Hamina 107 (26 %), Virolahti 14 (4 %) ja Miehikkälä 8 (2 %). Venäläisomisteisia uusista yrityksistä oli 52 kpl. Vuonna 2011 yritystoimintansa lopettaneita oli edellisvuotta enemmän, joten nettoperustanta supistui kuusi prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. 11 Kohti parempaa vuorovaikutusta Loppuvuodesta Cursor otti aiempaa systemaattisempia askelia kohti sosiaalisen median hyödyntämistä. Cursor on nyt saavutettavissa myös Facebookissa Menesty Kaakossa -sivulla sekä omalla Suunnannäyttäjänä Kaakossa -blogilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sitä, miten parhaiten hyödynnämme sosiaalisen median eri välineitä ja muotoja Cursorin viestinnän ja toiminnan kanavana. 12 Cursorilla on kiva olla Vuonna 2011 Cursor koettiin hyväksi työnantajaksi ja houkuttelevaksi sekä sisäisesti että organisaation ulkopuolella. Henkilöstötyytyväisyysindeksi oli 5,03 (skaalalla 1 7) vuonna Harjoittelijapyyntöjen määrä kasvoi, ja yhtä avointa työpaikkaa kohti oli keskimäärin 30 hakijaa. Lisäksi SEKES ry ja Työ- ja elinkeinoministeriö käyttivät Cursoria usein hyvänä malliesimerkkinä toimivasta, tuloksellisesta kehittämisyhtiöstä. Case Kestävä kehitys: Green Office -sertikaatti Cursor allekirjoitti syksyllä 2010 WWF:n kanssa Green Office -sopimuksen, ja merkki myönnettiin Cursorin Kotkan toimipisteelle kesäkuussa 2011 toteutetun toimistotarkastuksen myötä. Cursor sitoutuu vähentämään luonnonvarojen kulutusta, edistämään kestäviä elämäntapoja ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä ovat muun muassa paperin ja energian kulutuksen vähentäminen, jätteiden synnyn ehkäiseminen, tehokas lajittelu sekä palveluja materiaalihankintojen ohjaaminen ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Green Office on toimistoille suunnattu ympäristöjohtamisen työkalu, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Green Office motivoi henkilöstöä ekotehokkuuden parantamiseen, edistää ympäristötietoisuutta ja luo kustannussäästöjä. cursor oy 2011 vuosikertomus 7

8 Yrityspalvelut Cursor palvelee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa monipuoliset palvelut yritysten ja yritystoimintaa suunnittelevien käyttöön. löytyvät muun muassa laskentaohjelmat ja helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaaren ajalle. Yhteisneuvontatilaisuudet Cursor järjestää yrittämisestä kiinnostuneille säännöllisesti yhteisneuvontatilaisuuksia. Ne muodostuvat kahdesta viikon välein pidettävästä tilaisuudesta, joista ensimmäisessä käsitellään yrityksen perustamisen täjien ylläpitämässä valtakunnallisessa verkkopalvelussa, Yrityspörssissä, kehittämisyhtiöiden kotisivujen kautta. BIC Kymi käynnisti uuden hankkeen , ja sen tavoitteena on uudistaa innovatiivisen idean tai keksinnön omaaville asiakkaille tarjottavia palveluja, jotta uusien ideoiden alkurahoituksen saaminen helpottuisi ja kansainvälisille markkinoille pääsy nopeutuisi. ProAgria Aloittavien yritysten palvelut teoria-asioita. Toisessa tilaisuudessa osallistuja pääsee suunnittelemaan tulevan yrityksensä kannattavuutta las- Kymenlaakso ry:n kanssa kehitettiin Yrittämisestä on moneksi -yhteishankkeen avulla maaseutuyrityksille Vuonna 2011 Cursor tarjosi yrityksen perustamista suun- kentaohjelmien avulla. yrityspalveluiden toimintamalli. nitteleville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille asiakasneuvontaa henkilökohtaisesti ja internetissä sekä säännölli- Ideasta yritykseksi -tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Kohokohtia sesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. Cursor tarjoaa internet-sivuillaan asiakkaiden käyttöön Yritystulkki-palvelun, joka tukee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Paikallisin tiedoin toteutetusta Yritystulkista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Ne antavat tietoa yrittäjäominaisuuksien ja oman liikeidean arvioinnin tueksi. Toimivien yritysten palvelut Kuluneena vuonna Cursor toteutti palveluja yrityksille yhdessä Yritys-Suomi Kotkan-Haminan seudun kumppaneiden ja erilaisten verkostojen kanssa. Painopisteet olivat omistajanvaihdosten edistämisessä, myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa sekä talouden tervehdyttämisessä muun muassa yritysmentoreiden ja eri asiantuntijoiden avustuksella. Mentorointia käytetään yhä enemmän maksuttomana yrityksen kehittämisen apuna. Aloittavien yritysten neuvonta palveli 924 kertaa Yhteisneuvontatilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 479 yrittäjyydestä kiinnostunutta Neljä Ideasta yritykseksi -koulutuspäivää keräsi 151 osallistujaa Omistajanvaihdostilaisuuksiin osallistui yli 50 yrittäjää ja omistajanvaihdospalveluja käytti 30 yritystä Kymenlaakson innovaatiopalvelut -projektin tuloksena solmittiin 16 hautomosopimusta ja edesautettiin 60 uuden työpaikan syntymistä Kymenlaaksoon Cursorin asiantuntija- ja sähköisiä palveluja kehitettiin pääasiassa Palveluja bisnekseen -projektin avulla. Yritysmentoroinnilla saavutettiin 56 työpaikan säilyminen Omistajanvaihdoksissa usein vaikeinta on löytää sopiva jatkaja. Yhteistyössä Kinnon kanssa Cursor kehitti kymenlaaksolaisille mahdollisuuden myydä yritys Suomen Yrit- Toimivan yrityksen palveluissa asiakaskontaktia Sähköisessä Yritystulkki-palvelussa yli käyntikertaa 8 Yritysneuvojat Heidi Sjögren (vas.) ja Pirjo Kuusela. cursor oy 2011 vuosikertomus

9 Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma toteuttaa Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita ja lisää omilla toimenpiteillään seudun vetovoimaisuutta niin asukkaiden kuin matkailijoiden kannalta. Kaakko135 Vuosi 2011 oli painopisteohjelmalle poikkeuksellisen vilkas ja työntäyteinen. Alkuvuodesta toteutettiin laaja, sitouttava strategiaprosessi, jossa valmistui Kotkan- Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia. Se sisältää vuoteen 2015 ulottuvan toimenpideohjelman, jota käytiin toteuttamaan brändityön myötä. Seudun uudeksi matkailubrändiksi määriteltiin Kaakko135 Hyvän tuulen rannikko. Työtä tukee ja ohjaa seudun kuntien ja Cursor Oy:n solmima yhteismarkkinointisopimus. Näkyvyyttä monin tavoin Työn käytännön tulokset näkyivät eri messuilla, julkaisuissa sekä matkailuelinkeinon toimintaedellytyksien kohenemisena. Kotkan Sapokkaan ja kolmeen saareen tuotettiin yhteensä 34 opastetaulua kertomaan saarten historiasta ja palveluista. Langinkosken keisarillisen kalastusmajan museoalueelle valmistuivat maisema- ja arkkitehtisuunnitelmat. Kalastusmatkailuyrittäjien toimeentuloedellytyksiä paransivat koulutukset ja kalastustapahtumat, kalanistutuskäytäntöjen kehittäminen sekä sähköinen kalapaikkaopas. Kulttuuripääkaupunki Turkua käytiin toukokuussa valloittamassa noin 200 kymenlaaksolaisen esiintyjän voimin. Kohokohtia Kotkan-Haminan seudun matkailun ja Omalle seudulle kansainvälistä eloa toivat elokuiset enduron MM-kisat, International Six Days Enduro (ISDE), tapahtumatuotannon strategia valmistui ja hyväksyttiin seudun kunnissa joiden toteutumisen Cursor mahdollisti ja osallistui järjestelyihin muun muassa matkailun seudullisilla infopis- Kaakko135 -brändin luominen seudulle Kotkan-Haminan seudun kunnat ja Cursor solmivat teillä. Seudun markkinointia Keski-Eurooppaan jatkettiin matkailun yhteismarkkinointisopimuksen vuodelle vientiverkostolla. Myös seudulla suunnitteilla oleville, 2012 matkailuun liittyville yritysvetoisille investointihankkeille annettiin tärkeää taustatukea. Useita matkailun investointihankkeita suunnittelussa Enduron MM-kilpailu, ISDE, elokuussa Kotkan- Tulosta tuotti myös Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuehanke (VAKA), kun musiikin vapaalle kentälle saatiin Haminan seudulla Langinkosken keisarillisen kalastusmajan uusi opetusministeriön rahoittama VAKA-tuki. Uuteen matkailullisen käytön kehittäminen hallitusohjelmaan kirjattiin taiteen vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen ja taiteilijayrittäjyyden Kymenlaaksolaisen kulttuurin Turun valloitus Opastetaulut Kotkan Haapasaareen, Varissaareen tukeminen. ja Sapokkaan sekä Pyhtään Mustaviiriin Sähköinen kalapaikkaopas Pyhtään Munapirtin luontomatkailualueelle kehittämisvisio vuoteen 2020 Case Kestävä kehitys: matkailun kestävyys Seudun luontomatkailun ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen on yksi keskeinen tulevaisuuden kilpailutekijä. Suomenlahden rannikon ja saariston lisääntyvän matkailun ympäristövaikutuksien hallitsemiseksi tehdään yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja suojeluorganisaatioiden kanssa. Pyhtään Munapirtin luontomatkailualueen kehittämisen visiossa keskeisiksi arvoiksi on määritelty alueen ekologinen kestävyys, joka otetaan huomioon maan käytön, rakentamisen ja energiamuotojen suunnittelussa, sekä sosiaalinen kestävyys, joka edellyttää Munapirtin asukkaiden ja kiinteistönomistajien näkökulmien huomioimista saaren hyödyntämisessä. Matkailu ja tapahtumat cursor oy 2011 vuosikertomus 9

10 Uusiutuva energia Uusiutuvan energian painopisteohjelma keskittyy tuulivoiman ja bioenergian kehittämiseen Kaakkois-Suomessa. Luomme alojen toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteisen kehitysalustan. Tuulivoimaklusteri Kaakkois-Suomen tuulivoimaklusteri on vuoden 2011 aikana mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Winwind Oy:n kanssa helmikuussa solmittu klusteriyhteistyösopimus vastaan. Tuulivoimatietoisuutta on lisätty järjestämällä tilaisuuksia maanomistajille, joiden kautta uusia sopivia maa-alueita on saatu kartoitettua tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson liiton energiamaakuntakaavaprosessin kanssa. Bioenergia Bioenergiapuolella on edelleen kehitetty BioA -prosessia. Vuonna 2012 käynnistyvä Cursorin hallinnoima Bio Refine Tech -hanke yhdistää alan huipputoimijat. Sitä toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Tutkimus- ja selvitysprojektin tavoitteena Kohokohtia Klusteriyhteistyösopimuksen solmiminen Winwind Oy:n kanssa helmikuussa RENEWTECH tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen -hankkeen käynnistäminen kesäkuussa Aiesopimuksen allekirjoittaminen tehtaan perustamisesta seudulle espanjalaisen terästornivalmistaja Tecnoarandan kanssa marraskuussa Osallistuminen EWEA Offshore -tuulivoimatapahtumaan Amsterdamissa marraskuussa ohjaa lippulaivayritykselle 40 voimalapaikkaa Kymen- on hyödyntää selluteollisuuden suodosvesien lämpöä ja Tuulivoiman verkkopalvelun, laaksosta ja mahdollisuuden testata uutta teknologiaa ravinteita levän kasvatusalustana. Projekti liittyy kiinteästi kaakosta.fi, julkaiseminen joulukuussa Haminan tehtaan välittömässä läheisyydessä. Terästornivalmistaja Tecnoarandan kanssa solmittu aiesopimus tehtaan perustamisesta Kotkan-Haminan seudulle tuo klusteriin uskottavuutta sekä osaamista yh- suomalaisen paperiteollisuuden rakennemuutokseen ja uusien huipputeknologioiden hyödyntämiseen eri alueilla elintarviketeollisuudesta energiatalouteen. BioA -prosessin kannattavuus on todettu huhtikuussa valmistuneessa esiselvityksessä ja konseptin kehittämistä viedään eteenpäin uuden Bio Refine Tech -hankkeen avulla ( ) destä Euroopan kilpailukykyisimmistä kotimarkkinoista, Espanjasta. Vuoden 2011 aikana on käynnistetty teknologiakehityshankkeita yli sadan metrin tornikorkeuksiin, tuulivoimakoulutukseen, logistiikan kehittämiseen Case Kestävä kehitys: BioA -prosessi lannoite. Prosessi hyödyntää tuhkaa ja sitoo hiilidioksidia. Tätä kautta aukeaa mahdollisuus myös päästökauppaan. ja saatu useita kotimaisia yrityksiä sitoutumaan yhteis- BioA on Cursorin kehittämä uudenlai- Valtaosa nykyisistä jätteenhävittämiskeinoista työhön. nen jätteiden hyödyntämiseen liittyvä prosessi, vapauttaa metaanikaasun ilmakehään (metaani vai- jolle on haettu patenttia. BioA:ssa yhdistetään kuttaa 20 kertaa enemmän ilmakehän lämpenemi- Seudun kunnat ja maanomistajat ovat ottaneet tuuli- biojalostuksen eri vaiheita ja prosessi sijoitetaan jo seen kuin hiilidioksidi). Jätteiden hyödyntäminen voimarakentamisen ja 100 voimalan tavoitteen hyvin olemassa olevaan tuotantoympäristöön, esimer- energiantuotannossa taas vähentää merkittävästi kiksi paperi- ja sellutehtaiden yhteyteen. fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Teollisuuden Levästä tuotetaan biokaasua yhdessä jätteiden jäteveden ja sellun valkaisusta syntyvien pesuve- ja sivujakeiden kanssa. Jäljelle jäävä kiintoaine sien hyväksikäyttö parantaa energiataloutta ja pie- prosessoidaan, jolloin lopputuloksena on luomu- nentää jätevesikuormaa. 10 cursor oy 2011 vuosikertomus

11 Painopisteohjelmassa keskitytään yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, yrittäjyyskasvatukseen ja seudun elinkeinoilmaston parantamiseen. Päätehtävänä on tuottaa yrityksille niiden tarpeista lähteviä palveluja ja auttaa yrityksiä kasvamaan suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kasvua ja kansainvälistymistä Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen on pk-yrityksille tärkeää. Päähankkijayritykset toimivat jo kansainvälisesti ja tarvitsevat hyvin toimivaa verkostoa myös muualla kuin Suomessa. Kasvuhaluisille yrityksille, joilla on halua laajentaa toimintakenttäänsä kattamaan myös ulkomaat, on tarvetta ja töitä. Yritysten täytyy omalta osaltaan tehdä valintoja ja panostaa niihin. Yritysten kilpailukyky hyvää luokkaa Monivuotiset teknologian, palvelualojen ja luovien alojen kasvuohjelmat päättyvät alkuvuoden 2012 aikana, ja niissä on onnistuneesti toteutettu erilaisia yritysten kehittämistoimenpiteitä. Varsinkin kansainvälistyminen, markkinointi ja tuotteistaminen nousivat kuluneen vuoden aikana voimakkaasti esille. Muun muassa teknologia-alan yritykset kykenivät säilyttämään kilpailukykynsä hyvin, ja osa niistä myös kasvoi. Yrittäjyyskasvatus nosteessa Viimeisen kolmen vuoden ajan Kotkan-Haminan seudulla on toiminut YES -keskuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä kansainvälinen yrittäjyyskasvatusprojekti, Enterprising SELF. Kahden projektin ansiosta yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysilmaston kehittämiseen on seudulla voitu panostaa tehokkaasti, ja lähes puolet seudun kouluista on kehittänyt yrittäjyyskasvatustoimintaansa tänä aikana. Elinkeinoilmaston kehittäminen etenee Kotkan-Haminan seudun elinkeinoilmaston kehittämisen kautta selkeytetään ja lisätään yrittäjien ja julkisen hallinnon yhteistyötä ja pelisääntöjä. Kaikki Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat sitoutuneet tähän Kymenlaakson Y4, Elinkeinoilmaston kehittäminen -projektiin. Kohokohtia Teknologian kasvuohjelma Technogrow tuotti yhteensä 238 uutta työpaikkaa Palvelualojen kasvuohjelma Palkeet: yhteensä 310 asiakastapaamista YES Yrittäjyyskasvatus: valmennuksissa ja koulutuksissa yli 260 opettajaa, yrityksiä mukana yli 100 Suomalaisen luovan talouden viikko, Suomiasema Pietarissa helmikuussa, mukana Cursor ja 7 seudun yritystä Tax-free ja venäläisten asiakkaiden palveleminen -koulutukset seudun yrityksille syksyllä Alihankinta messut Tampereella konepajayrityksille, Cursorin mukana 6 yritystä Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma: yhteensä 555 koulutuspäivää Luovat alat -ohjelman päätösseminaari Tässäx tää oli? Vellamossa marraskuussa Ope-yrittäjätreffit ja YES-yrityskummitoiminta käyntiin Kasvu ja kansainvälistyminen cursor oy 2011 vuosikertomus 11

12 Venäjä Venäjä-painopisteohjelma toimii kaksisuuntaisesti. Autamme venäläisiä yrityksiä etabloitumaan seudulle ja tuemme paikallisten yritysten kansainvälistymistä Venäjän markkinoille. Suomesta Venäjälle Vuonna 2011 seudun yritysten Venäjän-kauppaa tuettiin Bisnesmaraton- ja Contract-hankkeiden avulla. Venäjäliiketoiminnan hyviä käytäntöjä välitettiin pk-yrityksille muun muassa koulutuksien sekä Suhteita, shakkia ja vaikuttamalla päättäjiin. Lisäksi hanke rahoitti pk-yritysten verkostoitumistapaamisia, Cursorin yritysneuvojien koulutusta ja seutumarkkinointia. Lisäksi Cursor osallistui viiden seudullisen ENPI-hankkeen valmisteluun. Kohokohtia Venäjältä Suomeen shampanjaa -bisnesoppaan avulla. Contract-hanke tuotteisti Cursorin yrityskohtaiset Venäjä-vientipalvelut Venäjältä Suomeen: Invest in Kymenlaakso -internet-sivuston Vuonna 2011 Venäjä-painopisteohjelma panosti voimak- konkreettisiksi palvelupaketeiksi. Vienninedistämispal- lanseeraus ja markkinointi kaasti venäläisyrittäjille suunnattuihin palveluihin. Tästä on esimerkkinä Rubicon-konseptin täsmentyminen ja Invest in Kymenlaakso -sivuston julkaiseminen (www. investinkymenlaakso.fi). Keväällä ja syksyllä 2011 Pietarissa järjestettiin seutua markkinoivat investointiseminaarit, joihin osallistui yli 100 yrittäjää. Tämän tuloksena käynnistettiin toimet yli 10 venäläisyrityksen sijoittumiseksi seudulle. veluja hyödynsi noin 30 yritystä. ENPI Vuonna 2011 käynnistyi ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) -rahoitteinen Blesk-hanke, joka synnyttää uusia verkostoja Venäjän avaintahoihin tuulivoima-alalla sekä johtaviin pietarilaisiin pk-yritysjärjestöihin. Hanke tuki tuulivoimamarkkinoiden avautumista suomalaisyrityksille muun muassa rakentamalla Seudun markkinointitilaisuudet venäläissijoittajille Pietarissa huhtikuussa ja lokakuussa 2011 keräsivät yli 100 kiinnostunutta sijoittajaa Rubicon-palvelukonsepti sai lopullisen muotonsa Rubicon-verkostoitumisseminaari Vellamossa kymmenelle sijoittuvalle venäläisyritykselle Rubicon käynnisti toiminnan sijoittumista harkitsevien yritysten kanssa alihankintaverkostoja, järjestämällä alan seminaareja ja Suomesta Venäjälle: Bisnesopas Venäjän valloittajille: Suhteita, shakkia ja shampanjaa -kirjan julkistus maaliskuussa Case Kestävä kehitys: Blesk ja tuulivoima Osana Blesk-hanketta käynnistettiin 100 MW:n tuulivoimapuiston suunnittelu Leningradin alueelle. Vuoden aikana valittiin tuulivoimapuiston sijainti, aloitettiin tuulimittaukset, laadittiin alustavat kannattavuus- ja rahoituslaskelmat sekä solmittiin aiesopimus alueen omistajan ja viranomaisten kesken. ICT-treffit Pietarissa, yli 100 suomalaista ja venäläistä osallistujaa toukokuussa Venäjä-tietoiskut palvelualan yrityksille Kotkassa, Haminassa ja Karhulassa loka-marraskuussa Web Ready -tapahtuma joulukuussa Pietarissa venäläisille start-up yrityksille keräsi yli 400 yrittäjää Vuoden aikana tuettu 10 seudun yrityksen vientitoimintaa 12 Projektipäällikkö Kalle Kallionpää. cursor oy 2011 vuosikertomus

13 Painopisteohjelman päätehtävä on kehittää Kotkan-Haminan seudun ICTtoimialaa. Keskitymme kansainvälistymispotentiaalia omaaviin kehittymis- ja kasvuhaluisiin yhtiöihin, uusiin markkinainnovaatioihin sekä kansainvälistyviin verkostoihin. Ahkeraa verkostoitumista Vuoden 2011 aikana ICT-painopisteohjelmassa on onnistuttu merkittävästi vahvistamaan kehittyvää miniklusteria peliteollisuuden piirissä ja samalla varmistettu muiden ICT-yritysten kehitystä sekä verkostoja. Hank- verkosto suoraan kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille. Tällöin liikeidea omaa vahvat kansainvälistymisvalmiudet sekä skaalautuvuuden, ja asiakkaat ovat kaikkialla maailmassa. Merkittävimpinä kansainvälisinä toimenpiteinä ovat osallistumiset GamesCom-messuille Kölnissä ja Game Connection -tapahtumaan Pariisissa. GamesCom ja Game Connection ovat pelialan suurimpia tapahtumia maailmassa. GamesCom on sekä ammattilaisille että kuluttajille suunnattu suuri messu- sekä B2B-tapahtuma. Game Connection on alan ammattilaisille ja yhtiöille suunnattu B2B-tapahtuma, jossa peliyhtiöt muun muassa esittelevät peli-ideoitaan ja pelejä kustantajille ja sopivat ali- Kohokohtia Seudulle syntyneet ja etabloituneet ICT-alan yritykset ja niiden kehittyminen Osallistuminen GamesCom -pelialan ammattilaisja kuluttajatapahtumaan Kölnissä elokuussa Osallistuminen Game Connection -pelialan ammattilaistapahtumaan Pariisissa joulukuussa Carean, Nitro Gamesin ja Cursorin yhteistyönä kehittyvä kuntoutuspeli, joka on suunnattu keski- ja ylävartalon lihasten kuntoutukseen Peliklusterin syntyminen ja yhteisen markkinointibrändin rakentaminen ICT:n soveltaminen keiden ja toiminnan kautta on synnytetty 3 uutta yh- hankintasuhteita. Molemmat matkat ovat tuoneet uusia tiötä ja 28 uutta työpaikkaa seudulle. Toiminnan kautta sopimuksia ja kumppanuuksia Playa-verkoston yrityksille. on kehitetty 5 uutta tuotetta ja käynnistetty LevelUp Yhteistyö yritysten, lähialueiden elinkeinoyhtiöiden, -pelikehitysympäristö. Lisäksi on edistetty merkittävästi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun, Carea Kymen- yritysten välistä yhteistyötä erityyppisissä verkostoissa, laakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, kuten kaakkoissuomalaisten pelialan toimijoiden yhtei- Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston nen verkosto Playa Game Industry Hub, Born Global kanssa poikinee jatkossakin hyviä tuloksia ja kansainvä- -verkosto ja hyvinvoinnin ICT-verkosto. Born Global on listyvää liiketoimintaa. Cheezia: Gears of Fur on Datariinassakin toimivan Attidon tuottama mobiilipeli. Kotkan-Haminan seudulla toimii parhaillaan 11 pelialan yritystä (maaliskuu 2012). cursor oy 2011 vuosikertomus 13

14 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut-painopisteohjelman tavoitteena on kehittää Kotkan-Haminan seudun hyvinvointi- ja terveysaloja, jotta yritykset pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteeseen pyritään muuttamalla tai poistamalla toimialojen rajapintoja ja mahdollistamalla innovatiivisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Kasvava kysyntä Kuntien kokeiluissa Cursor on ollut edustettuna esimerkiksi Kotkan kaupungin Terveyskioski-hankkeessa. Terveyskioski on kauppakeskukseen sijoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa hoitajatasoisia perusterveydenhuollon palveluja. Se palvelee ennaltaehkäisevällä neuvonnalla ja pienimuotoisilla hoitotoimenpiteillä. Toimintamallin tavoitteena on edistää aikaista tavoittamista, parantaa terveydenhuoltojärjestelmän palvelurakenteiden uudistamista sekä lisätä asiakas- ja työtyytyväisyyttä. Kuntalaisille on myös tarjottu mahdollisuuksia uusien palvelutuotteiden käyttöön ja kokeiluun erilaisessa ympäristössä. Kohokohtia LIIKETTÄ-hankkeen käynnistyminen Yhteistyö: alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKOn hyvinvointiverkosto Yritysryhmän Düsseldorfin messu- ja tutustumismatka Yhteistyö julkisen sektorin kanssa, esimerkiksi Terveyskioski KopTeri -hankkeen tuotteet Yhteistyö Lahden seudun kehittämisyhtiö LAKES Oy:n kanssa Cursor on ollut käynnistämässä keskustelua, kuinka KopTeri-projektissa puolestaan tuotettiin ja sovellettiin vastata parhaiten lisääntyneeseen kuntien sosiaali- ja uusia, älykkäitä, toiminnallisia ja asiakaslähtöisiä puukui- terveyspalvelujen kysyntään. Kysyntä mahdollistaa kun- tutuotteita terveydenhuoltoon. Tällaisia olivat esimer- tien talouden näkökulmasta katsoen uusien yksityisten kiksi patentoitu ensihoitoon ja siirtoon tarkoitettu siirto- liiketoimintamahdollisuuksien lisääntymisen, esimerkiksi liina, essutuoteperhe ja vuodesuojatuotteet. julkisia palveluja ulkoistamalla, palvelusetelikäytäntöä laajentamalla, hankintaosaamista kehittämällä ja yritys- Osalle terveys- ja hyvinvointialan yrityksistä on jo pys- neuvontaa tehostamalla. tytty järjestämään erikoisosaamiseen liittyvää koulutusta Useita hankkeita sekä tutustumis- ja yritysvierailuja alan johtaviin yrityksiin. Myös messu- ja näyttelykäyntejä sekä asiakashakumat- Vuoden lopussa saimme myönteisen päätöksen yhdessä kojen järjestelyjä on pystytty tukemaan eri hankkeiden Lakes Oy:n ja Ukipolis Oy:n kanssa toteutettavalle LII- sisällä. Kaikki tämä on johtanut myös verkottumiseen KETTÄ-yhteishankkeelle. Hankkeessa mahdollistetaan yritysten kesken. ensisijaisesti liikuntaan liittyvien yritysten kehittyminen. Terveyskioski toimii aivan Kotkan keskustassa, kauppakeskus Pasaatissa. 14 cursor oy 2011 vuosikertomus

15 KOKO on valtakunnallinen erityisohjelma alueiden kehittämiseen. KOKOlla on tuettu Kotkan-Haminan seudun strategista kehittämistyötä. Nelivuotiseksi suunnitellun ohjelman toteutus loppui valtioneuvoston tekemällä päätöksellä Ohjelman tärkeimmät toimenpiteet vuonna 2011 olivat: Hallinnolliset rakenteet ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen Vetovoima ja imagon hallinta Seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia ja Kaakko135º-brändi, Muuttajan palvelut. Kotkan- Haminan seudun KOKOn edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti KOKOn kansallisten verkostojen, (DEMO, Hyvinvointi, Luovat alat, MAL eli maankäyttö-, asuminen ja liikenne, Matkailu ja Venäjä) toimintaan, muun muassa koulutuksiin, verkoston matkoihin ja kontaktitapahtumiin. KOKOsta tehtiin syksyn 2011 aikana valtakunnallinen väliarvio, joka keskittyi erityisesti valtakunnallisten verkostojen arviointiin. Kohokohtia Seudun yritysilmaston kehittäminen muun muassa YES-keskuksen toimintaa tukemalla Kansallisten verkostojen vahvistaminen muun muassa osallistumalla JoukKOKOhtaustapahtumaan Hämeenlinnassa toukokuussa KOKOn väliarviointi sekä seudun aluevahvuuksien päivitys Seudun markkinointi vetovoimaisena alueena erilaisissa yleisötapahtumissa Ohjelman toimenpiteiden seurantajärjestelmän pilotointi KOKO ja seutu Seutuvaliokunnan ja -valtuuston kokoukset sekä seu- Vuoden 2011 aikana rahoitus 10 hankkeelle, tufoorumit, Hamina-Virolahti -kuntaliitosselvityksen ja joiden yhteenlaskettu budjetti on noin 5,5 Kymenlaakson maaseutufoorumin osarahoitus. Kotkan- miljoonaa euroa ja tavoitteena saada seudulle Haminan sekä Kouvolan seudun kuntajohdon ja -päät- noin 200 uutta työpaikkaa täjien tapaamiset, joissa on keskusteltu seutujen välisen yhteistyön kehittämisestä. Seudullisen yhteistyön syventäminen Seutufoorumeissa Toimintaympäristön uudistaminen Hankevalmistelu eri painopistealoille, uudenlaisten Venäjä-liiketoimintapalveluiden kehittäminen seudulle. Kotkan-Haminan seudun ja Kouvolan seudun välisen yhteistyön kehittäminen Laajojen hankekokonaisuuksien valmistelu rahoituskelpoisiksi (ICT, Matkailu, Hyvinvointi, Yritysten kilpailukyky Uusiutuva Energia, Venäjä) Kansainvälisten yritysverkostojen vahvistaminen, tuulivoima-alan osaamisen kehittäminen seudulla. Seudullinen strategiatyö: Kotkan-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia ja Kaakko135 -brändi, hyvinvointistrategiatyön esiselvitys KOKO = alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma cursor oy 2011 vuosikertomus 15

16 Toimitilat ja kiinteistöt Cursorin kiinteistötoiminnan tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoimalla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoamaan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Cursorin tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistöjen omistajana vaan kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä ja mahdollistajana. Korkea käyttöaste Vuoden 2011 aikana Cursor on kartoittanut tiloja seudulla jo toimiville ja sinne sijoittuville yrityksille tarpeiden mukaan. Jatkuvalla asiakastyytyväisyyden keruulla ja palvelun laatuun panostamalla Datariinan käyttöastetta on saatu vuodessa nostettua 18 prosenttiyksikköä, 73 %:sta 91 %:iin. Muiden Cursorin omistamien kiinteistöjen osalta ja kiinteistöjen, joiden osakkaana Cursor on, käyttöaste on täydet 100 %. Aktiivista kehitystyötä Vuoden 2011 aikana on keskitytty oman toiminnan kehittämiseen kilpailuttamalla toiminnanohjausjärjestelmä tehostamaan kiinteistönpidon hallintaa. Myös tytärkiinteistöyhtiöiden pelastussuunnitelmat päivitettiin tar vittavilta osin ajan tasalle ja Eagle-talossa sekä Datariinassa järjestettiin onnistuneesti ensimmäiset poistumisharjoitukset. Kesäkuussa Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari myytiin Miehikkälän kunnalle. Kiinteistön arvon ylläpitämiseksi on Datariinassa panostettu kiinteistöautomaatiojärjestelmän uudistamiseen ja energiamittausjärjestelmään. Kiinteistöt Kuusisen kalankäsittelyhalli kokonaisala 730 m² 1 vuokralainen Karhulan autoparkki 361 autopaikkaa Tytärkiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Takojantie % kokonaisala m² (tuotanto- ja varastotilaa) 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 % kokonaisala m² 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle % Kokonaisala m² 5 vuokralaista Kiinteistö Oy Datariina 100 % kokonaisala m² 27 vuokralaista Kiinteistö Oy Eagle 54 % kokonaisala m² Cursorilla 3 vuokralaista Kotkansaarella sijaitsevassa Datariinassa toimii lukuisia tieto- ja pelialan yrityksiä. Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 % kerrosala m² Cursorin omistuksessa 455 m² tilaa 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 % tilaa yhteensä m² 1 vuokralainen 16 cursor oy 2011 vuosikertomus

17 Suuri osa Cursor-konsernin taloushallinnosta koostuu kehittämishankkeiden ja EU-hankkeiden taloushallinnosta. Vuonna 2011 Cursor-konserni vastasi yhteensä 47 hankkeen hallinnoinnista ja osallistui osatoteuttajana 5 hankkeeseen. Taloudesta ja hallinnosta vastaa Cursorin tytäryhtiö Cursor Plus. Hallintoon liittyvät keskeisesti tietohallinto ja tietojärjestelmien ylläpito sekä kehittäminen. Vahvan että suppeampi painettu versio. Uutena konseptina toukokuussa lanseerattiin painopisteohjelmittaiset sanomalehtiliitteet, joista vuonna 2011 ilmestyivät uusiutuvan energian, matkailun ja tapahtumien sekä kasvun ja kansainvälistymisen omat liitteet. Loppuvuoden 2011 eräs iso askel oli Cursorin kytkeminen sosiaaliseen mediaan, missä aloituskanaviksi valittiin Facebook ja blogi. Loppuvuonna uudistettiin myös sähköinen tiedotuslehti Cursor News sähköiseksi uutiskirjeeksi, jota jatkossa räätälöidään yhtiön eri kohderyh- Lukuja Tilaisuudet 84 Messuosallistumiset 10 Mediatiedotteet 42 Kävijät cursor.fi -sivustolla Sidosryhmäkontaktit kpl Talous ja hallinto osaamisen ja yhtenäisten tietojärjestelmien kautta Cur- miä kiinnostavaksi. Cursor.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi sorille on luotu toimintaympäristö, joka pystyy jousta- edellisvuodesta yli 40 %:lla. vasti vastaamaan EU-hankehallinnoinnin vaatimuksiin ja tarpeen mukaan niissä tapahtuviin muutoksiin. Tapahtumat Markkinointi ja viestintä Vuoden 2011 aikana Cursor osallistui useisiin seudullisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, esimerkiksi Alihan- Vuoden 2011 painopisteenä oli Cursorin viestinnän oh- kintamessuille Tampereella, Suunta-johtamisseminaariin jaaminen yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Tämän Haminassa ja rakennusmessuille Kotkassa. Cursor oli myötä kehitettiin uusia viestintämuotoja, kuten yrittäjien aktiivisesti esillä erilaisissa kansainvälisissä tuulivoima- aamukahvit, toimiville yrityksille suunnatut radiokampan- ja matkailualan tapahtumissa. Tapahtumaosallistumiset jat ja lehti-ilmoituskonseptin uudistaminen. Cursorin kes- toteutettiin useimmiten yhdessä seudun yritysten ja mui- tävän kehityksen tavoitteet ja Green Office -sertifikaatti den toimijoiden kanssa. on huomioitu markkinoinnin osalta erityisesti materiaalien ympäristöystävällisyydessä, kuten paperivalinnoissa Jo perinteeksi muodostuneet avoimet ovet järjestet- ja materiaalien käytössä. tiin Datariinassa pidetyn tapahtuman teemana oli Kaakko pelittää. Tilaisuudessa kuultiin useita peli- ja Uudet yleisesitteet kolmella kielellä otettiin käyttöön tietoalan yritysesittelyjä sekä haminalaisen kirjailijan Jari tammikuussa. Vuosikertomuksesta toteutettiin ensim- Nenosen humoristinen pakina Cursorista. Iltapäivän mit- mäistä kertaa sekä laajempi, sähköinen vuosikertomus tainen tilaisuus keräsi noin 150 osallistujaa. Projektiasiantuntija Katja Gorelkina. cursor oy 2011 vuosikertomus 17

18 Henkilöstö Johto ja hallinto Hannu Karavirta toimitusjohtaja Carina Pulkkinen johdon assistentti, henkilöstövastaava Painopisteohjelmat Jussi Lehtinen kehittämisjohtaja Tuija Pellikka kehittämisassistentti Jouni Eho ohjelmapäällikkö, Uusiutuva energia Yrityspalvelut Harri A. Holopainen ohjelmapäällikkö, Hyvinvointipalvelut Jouko Luode ohjelmapäällikkö, Kasvu ja kansainvälistyminen Hanna Nieminen markkinointisuunnittelija Birthe Suni ohjelmapäällikkö, Matkailu ja tapahtumat Sergey Troshkov ohjelmapäällikkö, Venäjä Jarpo Vesala ohjelmapäällikkö ICT:n soveltaminen Markku Merovuo yrityspalvelujohtaja Heli Tiitinen yrityspalveluassistentti Marja Holopainen projektipäällikkö Maarit Koverola projektipäällikkö Kristiina Kuparinen yritysneuvoja Pirjo Kuusela yritysneuvoja Ilmo Larvi verkostoasiantuntija Heidi Sjögren yritysneuvoja Marie Skavø-Sinisalo yritysneuvoja Osaamispalvelut 18 Petri Tolmunen osaamisjohtaja Salme Rajala osaamisassistentti Samppa Ahtiainen Senior Advisor Marianne Ahvenranta projektiassistentti Camilla Björkqvist projektiassistentti Anna Falck projektipäällikkö Katja Gorelkina projektiasiantuntija cursor oy 2011 vuosikertomus

19 Kuvat Kuva KM Salonen Oy Eija Hämäläinen projektiasiantuntija Vera Ilomäki projektipäällikkö Jari Järvinen projektiasiantuntija Kalle Kallionpää projektipäällikkö Merja Kanerva projektiassistentti Noora Kiili projektipäällikkö Pauli Korkiakoski projektipäällikkö Mikko Kähärä projektipäällikkö Marko Laitio projektipäällikkö Tiina Liikka projektiassistentti Mervi Liimatainen seutuasiantuntija Marjo Luomi projektipäällikkö Martti Nakari projektipäällikkö Taini Rajala projektipäällikkö Talous ja hallinto Paula Rissanen projektiassistentti Kari Taimisto projektipäällikkö Maria Turoma projektiassistentti Tiina Suni talous- ja hallintojohtaja Tiina Vanhala talous- ja hallintoassistentti Jaana Hämäläinen pääkirjanpitäjä Pasi Järnstedt tietohallintopäällikkö * Ari Nuutinen toimii kiinteistöpäällikkö Kati Kolarin äitiysloman sijaisena. Mia Hämäläinen vuorotteluvapaalla. Ari Nuutinen* kiinteistöpäällikkö Toni Pehkonen ATK-tuki Annemari Rantala kiinteistöassistentti Hilkka Ronkainen toimistoassistentti Tarja Rosenblad kirjanpitäjä Raija Taskinen kirjanpitäjä cursor oy 2011 vuosikertomus 19

20 Henkilöstö Henkilöstön ikäjakauma 2 % 7 % 9 % 27 % 31 % alle yli 60 Henkilöstön koulutustaso 34 % 42 % keskiaste alempi korkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto 24 % 24 % Henkilöstön koulutusalat Henkilöstön työkokemus alalta vuosina 11 % 11 % 18 % 6 % 53 % talous tekniikka humanistiset yhteiskuntatieteet kansainvälinen 42 % 2 % 5 % 16 % 25 % alle yli 20 9 % 20 cursor oy 2011 vuosikertomus

21 Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja takauksista päättäminen sekä strategisten suunnitelmien vahvistaminen ja sparraaminen. Cursorin hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää työskentelytapojaan vuosittain toteutettavan sisäisen itsearvioinnin pohjalta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. Toimitusjohtajan tukena Cursorin johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen (kehittämisjohtajana Mia Hämäläinen asti), yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. hallitus Nimi titteli Organisaatio puheenjohtaja Leisti Pentti toimitusjohtaja Kotkan seudun Osuuspankki varapuheenjohtaja Virtanen Risto liiketoimintajohtaja Kotkan kaupunki jäsen Bergman Jukka-Pekka elinkeinojohtaja Haminan kaupunki jäsen Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahden kunta jäsen Häkämies Kari ( alkaen) kunnanjohtaja Pyhtään kunta asiantuntijajäsen jäsen Rupponen Matti ( saakka) hallintojohtaja Pyhtään kunta jäsen Jämsén Antti ( alkaen) kunnanjohtaja Miehikkälän kunta jäsen Forss Markku ( saakka) kunnanjohtaja Miehikkälän kunta jäsen Kostama Jouni tehtaanjohtaja Stora Enso Oyj jäsen Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki jäsen Saari Ari-Pekka varatoimitusjohtaja Steveco Oy asiantuntijajäsen Ahtiainen Samppa DI Ahlström Capital Oy asiantuntijajäsen Sainio Teppo puheenjohtaja Kymen Yrittäjät ry. asiantuntijajäsen Turunen Juha toimitusjohtaja Indekon Oy Hallituksen jäsenet kuvassa alhaalta vasemmalta oikealle: Jukka-Pekka Bergman, Kari Häkämies, Henry Lindelöf, Osmo Havuaho, Samppa Ahtiainen, Jouni Kostama ja ylärivissä vasemmalta oikealle: Ari-Pekka Saari, Teppo Sainio, Risto Virtanen, Pentti Leisti, Juha Turunen, Antti Jämsén. Päätöksenteko cursor oy 2011 vuosikertomus 21

22 Tilinpäätös TULOSLASKELMA konserni Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen satunnaisia eriä TASE konserni VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Satunnaiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vähemmistöosuus Tilikauden tappio Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet tappiot Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Cursorin tulos on ennakoidun mukainen. Emoyhtiön tulos on Emoyhtiön tuloksessa on kertaluonteisia eriä rahoitustuotot ja -kulut ryhmässä (osittain omistetun tytäryhtiön myynti ja sijoituksista tehdyt arvonalentumiset). Konsernin tulos on tappiollinen Emon ja konsernin tuloksen eroon vaikuttavat seuraavat asiat: Myydystä tytäryhtiöstä on kirjattu ainoastaan konsernitasolla tiettyjä eriä. Nämä vaikuttavat konsernin myyntitulokseen tappiollisesti kertaluonteisesti ( ). Konsernin tappioon vaikuttavat lisäksi kahden tytäryhtiön konserniaktiivan poistot ( ) sekä osittain omistetun tytäryhtiön poistojen yhtenäistäminen Cursor-konsernin poistoperiaatteiden mukaiseksi ( ). Vähemmistöosuus Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä cursor oy 2011 vuosikertomus

23 Cursorin toteuttamat ja kehittämisrahastosta rahoitetut hankkeet vuonna 2011 Kokonaisbudjetti Toteutunut 2011 Kehittämisrahasto Vipuvaikutus- Yht. Toteutunut 2011 kerroin Kpl Kasvu ja kansainvälistyminen ,1 25 Kasvuohjelmat ,8 4 Uusiutuva energia ,2 6 Matkailu ja tapahtumat ,5 16 Venäjä ,8 6 ICT:n soveltaminen ,4 9 Hyvinvointipalvelut ,6 2 KOKO ,7 5 Muut ,0 2 Yhteensä ,6 75 Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet painopisteohjelmittain Kehittämishankkeet ,1% 13,3% Toteutuneet kustannukset M Rahoitettu kehittämisrahastosta ,4 M Vipuvaikutuskerroin 6,6 17,8% 13,2% Vipuvaikutuskerroin ilmaisee kehittämisrahastoon sijoitetun rahan vaikutuksen ulkopuoliseen rahoitukseen ,1% ,3% 7,1% * Kasvuohjelmat jakaantuvat usealle painopisteohjelmalle ,2% 9,0% 10,2% Uusiutuva energia Kasvu- ja kansainvälistyminen Kasvuohjelmat* Matkailuja tapahtumat 18,2% Venäjä** 2,7% 10,8% 8,5% 6,9% 9,4% 4,9% 1,4% ICT:n soveltaminen Hyvinvointipalvelut KOKO ja seutu Muut ** Venäjä-toimintoja toteutettiin muilla painopisteohjelmilla Hankkeita: Vipuvaikutus: 25 kpl 8,1 4 kpl 9,8 6 kpl 7,2 16 kpl 6,5 6 kpl 3,8 9 kpl 10,4 2 kpl 2,6 5 kpl 9,7 2 kpl 1 cursor oy 2011 vuosikertomus 23

24 Kehittämishankkeet KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Hallinnoija Toteutusaika Kokonaisbudjetti Toteutunut 2011 Kehittämisrahasto Toteutunut 2011 Kasvu ja kansainvälistyminen - painopisteohjelma Cursor Oy Kalasatama Kuusinen aktiivikäyttöön - rakennusinvestointi Cursor Oy Kuusisen kalankäsittelyhallin täydennysinvestoinnit Cursor Oy Kotkan-Haminan seudun YES -keskus Cursor Oy YES -keskus, jatkohanke Cursor Oy Kymenlaakson yrityspalvelujen kehittäminen Cursor Oy Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma Cursor Oy Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen Cursor Oy Opettajien sijaiskulut YES-keskus ja SELF-hankkeiden mentorointikoulutuksen aikana Cursor Oy Viron yhteystoimisto Cursor Oy YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit BioTuli, osatoteutusprojekti LUT/Cursor Oy BioTuli, Kehittämisrahaston osuus LUT:n osatoteutusprojektille -746 Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (14 kpl) KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN YHTEENSÄ Kasvuohjelmat Teknologian kasvuohjelma Technogrow Cursor Oy Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Cursor Oy Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor Oy Bisnesmaraton Cursor Oy Kasvuohjelmat yhteensä UUSIUTUVA ENERGIA Uusiutuva energia - painopisteohjelma Cursor Oy BioA esiselvityshanke Cursor Oy SummaRun Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Kaakosta voimaa - Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen K-Suomessa Cursor Oy Rajukaasu - Rakennemuutoksen johtaminen Kaakkois-Suomessa, osatoteutusprojekti Cursor Oy Renewtech - Tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen, osatoteutus Cursor Oy Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) UUSIUTUVA ENERGIA YHTEENSÄ cursor oy 2011 vuosikertomus

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011 Tapaaminen Loviisan seudun kanssa Loviisa 10.5.2011 Sisällysluettelo Kotkan Haminan seutu Cursor Oy Rooli, omistus, hallitus Strategia Johtamisjärjestelmä Cursorin tiimit Toimitilat ja kiinteistöt Palvelut

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 67 Käsittelyjärjestys...3

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 67 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2011 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 13 14.20 KOKOUSPAIKKA Kotkan Klubi, Kotka 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 66

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.5.2010 kello 14.30 16.00 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, Raatihuoneentori. KÄSITELTÄVÄT ASIAT 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

ESITYS SPV (Special Purpose Vehicle) YHTIÖN PERUSTAMISESTA Versson lomakeskuksen toteuttamiseksi

ESITYS SPV (Special Purpose Vehicle) YHTIÖN PERUSTAMISESTA Versson lomakeskuksen toteuttamiseksi ESITYS SPV (Special Purpose Vehicle) YHTIÖN PERUSTAMISESTA Versson lomakeskuksen toteuttamiseksi Taustaa Versson alue on Pyhtään kunnan omistama maa-alue Munapirtin saaressa. Alueen käyttöönottoa matkailullisesti

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

Cursor Oy:n yhteistyöehdotus

Cursor Oy:n yhteistyöehdotus Cursor Oy:n yhteistyöehdotus 16.5.2011 Risto Nieminen Christian Sjöstrand kehittämisjohtaja kunnanjohtaja Loviisan kaupunki, kehittämistoimi Lapinjärven kunta Mannerheiminkatu 4 Lapinjärventie 20 A 07901

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Edelläkävijä. Asiantuntija.

Edelläkävijä. Asiantuntija. Edelläkävijä. Asiantuntija. Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Katsaus 2009 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 4 Tulevaisuuden suunta 6 Organisaatio 8

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 26.5.2015 klo 14.30 16.15 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta... PÖYTÄKIRJA Nro 4/2014 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.12.2014 klo 14.30 15.36 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, Hamina KÄSITELTÄVÄT ASIAT 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot