Edelläkävijä. Asiantuntija.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edelläkävijä. Asiantuntija."

Transkriptio

1 Edelläkävijä. Asiantuntija. Vuosikertomus 2009

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Katsaus 2009 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 4 Tulevaisuuden suunta 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 10 Liiketoiminnot Yrityspalvelut Aloittavan yrityksen palvelut 12 Toimivan yrityksen palvelut 13 Sijoittuvan yrityksen palvelut 13 Kehittämispalvelut Teknologia 15 Digitaalinen liiketoiminta 15 Palvelut 16 Venäjä 16 Muut hankkeet 17 Seutuyhteistyö ja aluekeskusohjelma 19 Liiketoimintoja tukevat palvelut Markkinointi ja viestintä 20 Talous ja hallinto 21 Toimitilat ja kiinteistöt 22 Kehittämishankkeet 23 Seutu lukuina Tilastot 26 Uudet yritykset 27 Suurimmat työnantajat 28 Kuluneena vuonna Cursorin toiminta painottui seudun elinkeinorakenteen uudistamiseen ja uusien kilpailuetujen rakentamiseen. Seudun uutta suuntaa edustavat vahvasti uusiutuva energia ja siihen liittyvä teknologia, joiden kehittämiseen Cursor on kuluneena vuonna panostanut voimakkaasti. Globaalin internetyhtiö Googlen sijoittuminen Haminaan varmistui alkuvuodesta Kansainvälisen tuulivoimateknologiayhtiö Winwind Oy:n tuulivoimalatehdas käynnistyi Haminassa lokakuussa ja Cursor kehittää aktiivisesti seudun tuulivoimaklusteria. Merkittävänä osana kehittämistyötä käynnistyi koko Kaakkois-Suomen kattava tuuli- ja bioenergiahanke Kaakosta voimaa. Seudun tuulivoimatuotannon vahvistamiseksi olemme asettaneet tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä saada seudulle 100 tuulivoimalaa. Cursor tuotti yhteistyökumppaneineen asiantuntevia palveluja Kotkan-Haminan seudun aloittaville ja toimiville sekä seudulle sijoittuville yrityksille. Vuoden aikana Cursorin yrityspalveluja hyödynsi yli 1300 asiakasta. Seudulle perustettiin kuluneena vuonna 347 uutta yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 800 henkilöä. Cursor jatkoi vuonna 2009 vahvoja panostuksiaan myös digitaalisen liiketoiminnan, palvelujen ja Venäjä-liiketoiminnan kehittämiseen. Digitaalisen liiketoiminnan hankkeissa keskipisteenä ovat olleet yrityslähtöiset kehittämistoimenpiteet. Palvelut-toimialan toimenpiteet painottuivat vuonna 2009 matkailun ja kaupallisten palveluiden sekä hyvinvointipalveluiden aloille. Cursorin Venäjä-toimiala tuki seudun yrityksiä naapurimaan talouspotentiaalin hyödyntämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa Venäjän markkinoilla. Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa on kuluneena vuonna löytänyt toimintamuotonsa. Matkailun merkitys Cursorin toiminnassa on korostunut entisestään. Kotkan Karhulassa sijaitsevan Eagle-talon 3. rakennusvaiheen valmistuminen keväällä mahdollisti kansainvälisen Andritz Oy:n laajentumisen ja samalla Cursor siirtyi uusiin, yhteisiin toimitiloihin keskeiselle paikalle seutua. Yhteiset tilat ovat tuoneet toimintaan lisää tehokkuutta, tiedonkulku on lisääntynyt ja yhteistyöhenki on entisestään vahvistunut. Cursorin toiminta on saanut kuluneena vuonna osakseen arvostusta. Keväällä vastaanotimme kaksi kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruutta, ja loppukesällä Cursor palkittiin Seudullisten Kehittämisyhtiöiden Hyvä Teko -kilpailun voittajana. Uudet toimitilamme ja toimintatapamme ovat herättäneet kiinnostusta sidosryhmissämme sekä seudulla että valtakunnallisesti. Kiitän Cursor Oy:n puolesta asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme lämpimästi kuluneesta vuodesta. Cursorin aktiivinen työ seutumme kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi jatkuu. Maaliskuussa 2010 Hannu Karavirta toimitusjohtaja Hallinnointi ja tilinpäätös Hallitus 30 Johtoryhmä 32 Tuloslaskelma 33 Tase 34 Vuoden alusta käynnistyi Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian valmistelu vuosille Strategia valmistui kesällä 2009 ja yhtiön oma strategiauudistus käynnistyi seudullisen elinkeinostrategian pohjalta. Uusi Yksi Cursor -strategiakausi käynnistyi loppuvuodesta 2009, minkä myötä myös yhtiön toimintamalli ja organisaatio uudistettiin alkuvuodesta cursor oy 2009 vuosikertomus 3

3 Vuosi 2009 Cursor lyhyesti Vuosi lyhyesti Cursor Oy on yksi Suomen suurimpia seudullisia kehittämisyhtiöitä. Cursor vastaa laajasta kokonaisuudesta Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja kehittämistoimintoja. Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, joka vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä ja aikaansaamalla menestyvää yritystoimintaa. Cursor palvelee kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä seudulle sijoittuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittämisasioissa. Cursor toimii yritysten kasvun ja kehittymisen tukena. Seudullisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden kautta Cursor vahvistaa seudun jo olemassa olevia osaamisaloja ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Cursor toimii aktiivisesti yritystoiminnan palveluja tuottavan Seudulliset yrityspalvelut -verkoston ja Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry:n jäsenenä. Cursorin visiona on saada toiminnallaan aikaan Kotkan-Haminan seutu, joka on osannut hyödyntää sijaintinsa sekä merellisen, teollisen ja kulttuurillisen perinteensä jatkuvana uusiutumisena. Tämä todentuu: Itämeren tavaravirtojen erikoistuneena logistisena palvelukeskuksena Uusina teknologiaklustereina, jotka liittyvät metsä-, energia- ja ympäristöosaamiseen Seudulle muodostuneena Venäjän liiketoiminnan keskus Rubiconina Matkailun, tapahtumien, meren ja vesistöjen hyödyntämisessä seudun uusina vetovoimatekijöinä Seudun uutta tulevaisuutta vahvistavina uusien hyvinvointipalvelujen, luovan talouden, ICT:n ja kestävän kehityksen sovelluksina Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Cursorin työ jatkui vuonna 2009 aktiivisesti seudun rakennemuutosohjelman, seudullisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden ja monipuolisten yrityspalvelujen parissa. Kuluneena vuonna Cursor on saanut aikaan monia positiivisia kehitysaskeleita sekä Kotkan-Haminan seudulla että omassa toiminnassaan. Vuoden aikana seudun elinkeinoelämälle on rakennettu vahvaa uutta suuntaa teknologian, digitaalisen ja Venäjä-liiketoiminnan sekä palvelujen aloilla. Vuoden 2009 painopiste oli seudulle sijoittuneiden uusien toimintojen jalostaminen ja kehittäminen, erityisesti uusiutuvaan energiaan pohjautuvan liiketoiminnan ja tuulivoimaklusterin rakentaminen. Kansainvälisen Winwind Oy:n tuulivoimalatehdas käynnistyi Haminassa lokakuussa ja Cursor panostaa vahvasti tuulivoimaklusterin kehittämiseen Kotkan-Haminan seudulla. Vuoden 2009 aikana varmistunut globaalin internetyhtiö Googlen sijoittuminen Haminaan on merkinnyt huomattavaa vetovoiman ja huomioarvon nousua koko seudulle. Seudun uudistuva elinkeinorakenne luo uusia mahdollisuuksia seudun profiloitumiselle raskaasta teollisuudesta puhtaaseen ja kestävään kehitykseen. Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen jatkuu laajan Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa. Uusina seudullisina kilpailuvaltteina on avattu matkailu- ja hyvinvointipalveluja. Rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin yhä paremmin vastaava uusi seudullinen elinkeinostrategia valmistui syksyllä. Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategian pääkehittämisteemoja ovat seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen ja seudun yritysten menestyminen ja kasvu. Avainlukuja Tase Cursor-konserni 43,0 M Liikevaihto Cursor-konserni 9,9 M Hankeportfolio 27,9 M Henkilöstö 53 Hankkeet Cursorin hallinnoimia 48 Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia 24 Yhteensä 72 Kuvassa ohjelmapäällikkö Sergey Troshkov (vas.), hallintoassistentti Annemari Rantala ja ohjelmapäällikkö Jouko Luode. Kuluneena vuonna Cursor kehitti tehokkaasti omaa organisaatiotaan ja toimintamallejaan. Kesän aikana toteutunut muutto uusiin, yhteisiin toimitiloihin yhtiön rakennuttamaan Eagle-talon laajennusosaan keskelle Kotkan-Haminan seutua toi Cursorin palvelut yhä helpommin saavutettaviksi. Cursorin uusi Yksi Cursor -strategia vuosille valmistui joulukuussa. Sitä seurasi yhtiön toimintamallin uudistaminen, johon pohjautuva uusi organisaatio astui voimaan Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama aluekeskusohjelma on muuttunut vuoden 2010 alusta alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO:ksi, jota Cursor koordinoi Kotkan-Haminan seudulla. Käynnistyvällä ohjelmalla on tärkeä merkitys seudun elinkeinorakenteen uudistamisessa ja vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Cursor-konsernin tilikauden 2009 alijäämä euroa oli alkuvuoden Eagle-talon laajennuksen rakennusaikaisesta rahoituksesta johtuen ennakoidun mukainen. Konsernin tappioon vaikuttivat lisäksi konserniaktiivan poistot sekä osittain omistettujen tytäryhtiöiden poistojen yhtenäistäminen Cursor-konsernin poistoperiaatteiden mukaisiksi. Arvot Asiakaslähtöisyys Lähdemme asiakkaidemme näkökulmasta, tarpeista ja ongelmista sekä tuotamme heille hyötyjä vaihtoehtoisia kehityspalveluja tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin. Edelläkävijyys Olemme elinkeinotoiminnan esikuva, joka edistää muutosta, kannustaa luovuuteen ja kyseenalaistaa olemassa olevat ratkaisut. Yhteistyöhakuisuus Haemme aktiivisesti onnistumisia yhteistyön kautta, osaamme yhdistää ulkoisen ja sisäisen osaamisen tavoitelluiksi tuloksiksi. Vaikuttavuus Toimimme tuloksellisesti ja vaikutamme myönteisesti ja pysyvästi seutumme elinvoimaisuuteen. 4 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 5

4 Tulevaisuuden suunta Cursor on luotsannut Kotkan-Haminan seutua kuluneena vuonna vahvasti kohti uutta suuntaa yhteistyössä seudun kuntien ja muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Seudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen jatkuvat uuden elinkeinostrategian osoittamilla linjauksilla. Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia Alkuvuonna 2009 käynnistettyyn seudun kolmannen elinkeinostrategian laadintaan osallistui suuri joukko seudun elinkeinoelämän toimijoita. Cursor Oy:n hallitus ja Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunta muodostivat strategiatyön ohjausryhmän. Hankkeen etenemisestä ja menetelmällisestä ohjauksesta vastasi strategiatyöhön erikoistunut konsulttiyritys Capful Oy. Elinkeinostrategiassa seudun pääkehittämisteemoja ovat seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen ja seudun yritysten menestyminen ja kasvu. Seudun strategisiksi toimialoiksi on määritelty logistiikka, palvelut ja teknologia. Kotkan-Haminan seudun visio 2020 Kotkan-Haminan seudun ehdoton kilpailuetu on erinomainen sijainti kahden metropolin välissä, hyvien yhteyksien varrella meren rannalla upeassa elinympäristössä. Seudun vetovoimaisuuden kehittämisen pohjana on seudun rakennemuutos, joka luo mahdollisuuden kirkastaa ja uudistaa seudun mainetta palvelujen, kulttuurin, hyvän elinympäristön ja ympäristöteknologian seutuna. Myös seudun palveluiden kuten matkailun, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden ja luovien alojen kehittäminen on kytketty vahvasti vetovoimaisuuden kehittämiseen. Yritysten menestymisen ja kasvun perustana ovat yrityspalvelut, joita tarjotaan seudulla aloittaville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille. Yrityksiä tuetaan liiketoiminnan kasvussa, Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä, tuottavuuden ja kannattavuuden vahvistamisessa ICT:n avulla sekä osaamisen uudistamisessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Rubicon Suomen suurin Venäjän liiketoiminnan keskus Cursor Oy, Kotkan kaupunki ja SRV Yhtiöt Oyj ovat toteuttamassa Kotkan Kantasataman alueelle Venäjän liiketoiminnan keskusta, joka keskittyy molemmin puolin rajaa toimivien suomalaisten ja venäläisten yritysten liiketoimintaan. Keskuksen odotetaan houkuttelevan seudulle vähintään 50 uutta yritystä ja luovan 500 uutta työpaikkaa. Keskuksen toimijat tulevat olemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälisiä organisaatioita, tutkimuslaitoksia, alueiden edustustoja sekä b2b-palveluja tarjoavia yrityksiä. Vuonna 2010 valmistellaan Rubiconin liiketoimintasuunnitelma, kartoitetaan sen asiakkaat ja aloitetaan tilojen suunnittelu ja toteutus. mukainen seudullinen matkailukokonaisuus, jonka kärkenä ovat Merikeskus Vellamo ja kehitteillä oleva Kotkan Uusi Kantasatama. Hyvinvointi- ja terveyspalveluista kehitetään seudulle uusi vahvuusala erikoisesti vaativan asiakaskunnan palvelemisessa sekä erityisesti julkisen ja yksityisen tarjonnan hallinnassa. Cursor ohjaa ja rahoittaa sekä logistiikan kehitysohjelma NELI:n että meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan toimintaa. Kotkan-Haminan seudusta kehitetään Itämeren tavaravirtojen erikoistunut logistinen palvelukeskus. Digitaalisen Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama aluekeskusohjelma on muuttunut alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO:ksi. Kotkan-Haminan seudun KOKO ohjelman tavoitteena on seudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja rakenteen uudistaminen, kasvuhaluisten pk-yritysten kehittäminen ja lisääntyminen sekä yritysverkostoista syntyvien innovaatioiden muuttaminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Ohjelmassa panostetaan yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, toimintaympäristön uudistamiseen ja seudun vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kotkan-Haminan seudulla ohjelman toimenpidekokonaisuuksissa yhdistyvät aluekeskusohjelman hyväksi havaitut ja toimivat osiot sekä uuden elinkeinostrategian määrittelemät kehityssuunnat. liiketoiminnan osaaminen suunnataan palvelemaan yhä tehokkaammin seudun vahvuusalojen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä. Cursor toteuttaa Venäjän liiketoiminnan kansallista ja kansainvälistä osaamiskeskus Rubiconia Kotkan Uuteen Kantasatamaan. Yrityspalvelut ja yrittäjyyskasvatus kehitetään strategiakauden aikana saumattomaksi kokonaisuudeksi luomaan yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset. Kotkan-Haminan seudun yrittäjyysilmasto nostetaan maan kärkitasolle. Kotka-Hamina on vetovoimainen seutu Itämeren kehityskäytävällä Seudulla on selkeä merellinen, teollinen ja kulttuurinen identiteetti Seutu on kansainvälinen ja monikulttuurinen Kestävä kehitys luo seudulle kilpailukykyä Seudun yritykset ovat menestyviä, verkostoituneita ja kasvavia Seudulla on monipuolinen elinkeinorakenne Seudulla on vahvaa yrittäjyyttä ja omia tuotteita Osaaminen on uudistunut Yritykset hyödyntävät seudun sijaintia kansainvälistyvässä liiketoiminnassaan Teknologian suuntaaminen energia- ja ympäristöteknologiaan sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen vahvistavat seudun identiteetin muutosta raskaasta teollisuudesta puhtaaseen ja kestävään kehitykseen. Logistiikka-alalla keskeisiä ovat uusien logististen ratkaisujen ja entistä tiiviimmän yhteistyön kehittäminen sekä infrastruktuurin ylläpitäminen. Yksi Cursor Cursorin strategia vuosille Joulukuussa 2009 valmistunut uusi Yksi Cursor -strategia pohjautuu Kotkan-Haminan seudun uudistuneeseen elinkeinostrategiaan, jonka päätoteuttaja on Cursor. Strategiakaudella Cursor painottaa tuulivoimateknologian kehittämistä seudun teknologiaveturiksi. Kestävä kehitys on keskeisessä asemassa koko Cursorin toiminnassa. Strategiakauden tavoitteena on aikaansaada elinkeinostrategian 6 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 7

5 Organisaatio Henkilöstön ikäjakauma Henkilöstön työkokemus alalta vuosina 8 % 15 % 12 % Kuluneena vuonna jatkettiin Cursorin organisaation kehittämistä Yksi Cursor -teemalla. Cursor muutti yhteisiin toimitiloihin Karhulassa sijaitsevaan Eagle-taloon juhannusviikolla 2009, minkä myötä yhtiön toiminnan tehokkuus ja tiedonkulku ovat hallinta, Cursorin strategian ja työntekijöiden omien tavoitteiden välinen yhteys sekä eri toimintojen välinen yhteistyö. Yksi Cursor -strategiaa vuosille toteutetaan % 17 % yli % 24 % yli 20 entisestään vahvistuneet. Cursorin keskitetyt palvelut ovat yhä helpommin saavutettavissa keskeisellä paikalla Kotkan-Haminan lähtien uudella toimintamallilla, jossa toimintaa ohjaa valittujen painopisteohjelmien tavoitteiden toteuttaminen tarvitta- 42 % 12 % 16 % seutua. Cursorin sisäinen yhteistyö ja koko organisaation osaamisen hyödyntäminen on yhä joustavampaa. Yhteiset toimitilat asiakaspalvelutiloineen ovat tuoneet säästöjä myös toimitilakus- van osaamisen ja resurssien avulla. Painopisteohjelmat ovat dynaamisia ja painopisteet määritellään kunkin strategiakierroksen yhteydessä. Osaaminen ja resurssit edustavat orga- Henkilöstön koulutustaso Henkilöstön koulutusalat 2 % 12 % tannuksiin. Vuonna 2009 Cursorissa työskenteli keskimäärin 53 henkilöä. Koko henkilöstölle toteutettiin vuonna 2009 Insights Discovery -persoonaprofilointi, joka antaa tarkan kuvan henkilön toiminnasta ja tarjoaa tietoa henkilökohtaisen kehittymisen tueksi. Henkilöstön kehittämisen perustana Insights Discovery -per- nisaation toiminnallista asiantuntemusta. Uuden matriisiorganisaatiorakenteen myötä mahdollistui myös henkilöstön sisäinen työkierto, ja usealla työntekijällä vaihtuivat työtehtävät ja vastuualueet. Vuonna 2010 jatketaan Yksi Cursor -tavoitteen toteuttamista. Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat henkilöstön osaamisen kartoit- 38 % 36 % 26 % ylempi korkeakoulututkinto alempi korkeakoulututkinto keskiaste 7 % 17 % 12 % 51 % tutkija talous tekniikka humanistiset yhteiskuntatieteet kansainvälinen soonaprofiilin lisäksi ovat esimiehen kanssa käydyt kehittämis- taminen ja ammattitaidon vahvistaminen sekä sisäisen yhteis- keskustelut. Tärkeimpinä kehitysalueina on havaittu muutosten työn tehostaminen. Hallitus Cursor Oy:n organisaatio Toimitusjohtaja Osaaminen ja resurssit Johdon assistentti Kehittämisjohtaja Yrityspalvelujohtaja Osaamisjohtaja Talous- ja hallintojohtaja Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, yrittäjyyskasvatus ja yritysilmasto Painopisteohjelmat Uusiutuva energia kärkenä tuulivoimaklusteri Matkailu ja tapahtumat seudullisena kokonaisuutena Venäjä kärkenä Rubicon ICT:n soveltaminen Uudet hyvinvointija terveyspalvelut KOKO ja seutu Kuvassa Eija Hämäläinen (vas.), Outi Vilén ja kiinteistöpäällikkö Ari Nuutinen. 8 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 9

6 Henkilöstö Johto ja hallinto Painopisteohjelmat Hannu Karavirta toimitusjohtaja Carina Pulkkinen johdon assistentti, henkilöstövastaava Mia Hämäläinen kehittämisjohtaja Tuija Pellikka kehittämisassistentti Jouko Luode ohjelmapäällikkö, Kasvu ja kansainvälistyminen Teemu Loikkanen ohjelmapäällikkö Uusiutuva energia Sari Maaskola ohjelmapäällikkö (oto) Matkailu ja tapahtumat Markkinointipäällikkö, Merikeskus Vellamo Sergey Troshkov ohjelmapäällikkö Venäjä Jarpo Vesala ohjelmapäällikkö ICT:n soveltaminen Marja Holopainen Sini Hukka* yritysneuvoja Eija Hämäläinen Osaaminen ja resurssit, yrityspalvelut Markku Merovuo yrityspalvelujohtaja Heli Tiitinen yrityspalveluassistentti Merja Kanerva projektiassistentti Noora Kiili Jaana Korjus projektiassistentti Pauli Korkiakoski, kaupunkiseutusuunnittelija Hannu Lehtinen Tiina Liikka projektiassistentti Harri Holopainen ohjelmapäällikkö Hyvinvointipalvelut Mervi Liimatainen seutusihteeri Pekka Linnainen Kira Lopperi Marjo Luomi projektiasiantuntija Martti Nakari Marika Priha projektiassistentti Jari Järvinen yritysneuvoja Paula Rissanen projektiassistentti Merja Salonen projektiasiantuntija Birthe Suni Kari Taimisto Annika Utriainen projektiasiantuntija, Merikeskus Vellamo Annemari Rantala hallintoassistentti Jaana Hämäläinen kirjanpitäjä Hanna Nieminen markkinointisuunnittelija Ari Nuutinen ** kiinteistöpäällikkö Talous- ja hallinto Maarit Koverola Kristiina Kuparinen yritysneuvoja Pirjo Kuusela yritysneuvoja Milla Lehkonen yritysneuvoja Merja Naroma verkostoasiantuntija Heidi Sjögren Tiina Suni talous- ja hallintojohtaja Tiia Pylvänäinen talousassistentti Osaamispalvelut *Sini Hukka toimii Marie Skavø-Sinisalon vanhempainloman sijaisena kansainvälisten asioiden yritysneuvojana. **Ari Nuutinen toimii kiinteistöpäällikkö Kati Kolarin äitiysloman sijaisena. Katja Gorelgina assistentti (äitiyslomalla) Kuvat: Kari-Matti Salonen/Kuva KM Salonen Oy Outi Vilén 10 Petri Tolmunen osaamisjohtaja cursor oy 2009 vuosikertomus Salme Rajala osaamisassistentti Anna Falck Vera Ilomäki projektiasiantuntija Kalle Kallionpää Hilkka Ronkainen toimistoassistentti Tarja Rosenblad kirjanpitäjä Raija Taskinen kirjanpitäjä cursor oy 2009 vuosikertomus 11

7 yrityspalvelut toimivan yrityksen palvelut sijoittuvan yrityksen palvelut cursor tarjoaa monipuolisia palveluja kotkan-haminan seudulla aloittaville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille. cursorin tärkeänä tehtävänä on tukea yritysten kehittymistä ja kasvua monipuolisesti. Cursorin Yrityspalvelut saavutti vuoden aikana hyvin kokonaistavoitteensa. Sekä aloittavien että toimivien yritysten palvelujen vation Oy:n kanssa Yrittäjän Tukiverkko -projektiin, joka tarjoaa osallistui Kymen ja Etelä-Karjalan Yrittäjien sekä Kouvola inno- kysyntä jatkui vilkkaana kuluneena vuonna. Sijoittuvien yritysten vertaistukea ja talouden vakauttamiseen liittyvää neuvontaa. uutta systemaattista palvelumallia hyödynnettiin ja kehitettiin vuoden aikana vahvasti. Seudullisiin yrityspalveluihin kytkeytyvässä valtakunnallisessa YritysSuomi-kehittämisohjelmassa käynnistyi yrittäjien Talousapu-neuvontapalvelu ja valmistui Suomen Yrittäjien sekä Yritys- Kuluneena vuonna päivitettiin myös sopimus seudullisista yrityspalveluista. Finnveran kanssa Cursor teki sopimuksen lausuntojen antamisesta pienlaina-asioissa, ja sopimus starttiraha- Suomen yhteinen Yrityspörssi. lausuntojen antamisesta uusittiin Kaakkois-Suomen elinkeino-, Uusien, yhteisten toimitilojen myötä Cursor palvelee asiakkaita liikenne- ja ympäristökeskuksen (ent. Kaakkois-Suomen TE-keskus) kanssa tarjouskilpailun jälkeen. Seudullisten yrityspalveluiden yhteistyökumppaneiden Finnve- Karhulan Eagle-talossa entistä tehokkaammin ja joustavammin. ran ja Kotkan Työ- ja elinkeinotoimiston toimiminen samassa Taloudessa vallinneeseen taantumaan Cursor kehitti seudullisia lääkkeitä yhdessä seudun yrittäjäyhdistysten kanssa. Cursor le yhä helpommin saavutettavat kiinteistössä takaavat saumattoman yhteistoiminnan ja asiakkail- palvelut. Aloittavan yrityksen palvelut Vuonna 2009 Cursorin Yrityspalvelut tarjosi yrityksen perustamista suunnitteleville asiakasneuvontaa henkilökohtaisesti ja Cursor järjesti marraskuussa yhteistyössä Seudulliset yrityspal- Suuntana yrittäjyys -markkinointikampanja internetissä sekä säännöllisesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. Aloittavien yritysten neuvonta palveli 884 kertaa. kinointikampanjan, jonka tarkoituksena oli herättää kiinnostusta velut -kumppaneiden kanssa nuorille aikuisille suunnatun mark- Yhteisneuvontatilaisuuksiin ja ensimmäistä kertaa järjestettyihin yrittäjyyteen ja jakaa tietoa aloittavan yrittäjän palveluista Kotkan-Haminan seudulla. erillisiin markkinointi-yhteisneuvontatilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 566 yrittämisestä kiinnostunutta. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa Kampanja vietiin kohderyhmän ulottuville vierailemalla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Etelä-Kymenlaakson am- järjestetyt neljä ideasta yritykseksi -koulutuspäivää keräsivät kuluneena vuonna 158 osallistujaa. mattiopiston toimipisteissä Kotkassa ja Haminassa, Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella sekä kauppakeskus Pasaatissa Vuonna 2009 seudulle perustettiin 347 uutta yritystä. Perustetut Kotkassa. Markkinointikampanja näkyi paikallisesti linja-autoissa, tapahtumajulisteissa ja lehdessä sekä kuului valtakunnallises- yritykset jakaantuivat seudun kuntien osalta seuraavasti: Pyhtää 18 (5 %), Kotka 232 (67 %), Hamina 78 (23 %), Virolahti 14 (4 %) ti The Voice -radiossa. Kampanjan puitteissa järjestettiin Cursorin internetsivuilla yrittäjyyskysely, jolla kartoitettiin vastaajien ja Miehikkälä 5 (1 %). Venäläisomisteisia uusista yrityksistä oli 56 kpl eli noin 16 %. mielikuvia yrittäjyyteen liittyvistä perusasioista. Cursor tarjosi kuluneena vuonna seudun yrityksille kumppanuutta tunnustetulla Seudulliset yrityspalvelut -toimintamallilla. Kysytyimpiä palveluita olivat rahoitukseen liittyvät palvelut. Vastauksia rahoitukseen liittyviin kysymyksiin etsittiin 263 kertaa muutaman prosentin edellisvuotta enemmän. Kysyttyjä olivat myös johtamisen kehittämiseen ja markkinointiin liittyvät palvelut. Omistajanvaihdos oli kuluneena vuonna erittäin haasteellista, koska jatkajia löytyi vain muutamissa tapauksissa. Omistajanvaihdospalveluiden kysyntä oli yli 20 % edellisvuotta vilkkaampi, mutta toteutuneita omistajanvaihdoksia oli niukasti. Cursorin ja Kouvola innovation Oy:n yhteisen Kymenlaakson pk-yritysklinikka -hankkeen puitteissa toteutettiin yritysten koko liiketoiminnan tarkastelun kattavia kehittämistarveselvityksiä. Pk-yritysklinikka kontaktoi Etelä-Kymenlaaksossa 73:a yritystä. Kehittämistarveselvityksiä tehtiin 21 yritykselle. Yrittäjät tarvitsevat tukea, keskustelukumppania ja kannustajia ajoittain varsin yksinäiseltäkin tuntuvaan liiketoiminnan arkeen. Tähän tarpeeseen Cursor käynnisti loppuvuodesta pilottiprojektina Kymenlaakson mentoriverkoston kokoamisen yrittäjien tueksi. Kansainvälistymiskysymyksiä ratkottiin vuoden aikana 200 tapauksen verran. Yhteistyö seudun pk-yritysten Venäjän liiketoimintoja kehittävän Bisnesmaraton -hankkeen kanssa on jatkunut, ja hankkeeseen on otettu mukaan uusia yrityksiä. Cursorissa on kehitetty malli, jonka avulla niin pienet kuin suuretkin sijoittumistapaukset hoidetaan tehokkaasti. Tätä systemaattista palvelumallia on sovellettu useasti kuluneena vuonna. Myönteistä palautetta palveluista on saatu sekä yrityksiltä että yhteistyökumppaneilta. Cursorin sijoittuvan yrityksen palveluiden avainasioina ovat nopeus ja eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö. Kokoamalla yhteen kaikki tarvittavat yhteistyötahot päästään nopeammin hyviin tuloksiin ja seudulle asettuvat uudet yritykset voivat keskittyä toimintansa aloittamiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi kaavoitus-, toimitila- ja tonttikysymyksiä Cursor selvittää kuntien kanssa ja sopivan henkilöstön saatavuuden sekä koulutusmahdollisuudet yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Yrityksen tarpeiden ja toiminnan pohjalta Cursor kartoittaa yritykselle parhaat vaihtoehdot seudulta lähtien tiloista, henkilöstöstä, logistiikasta ja päätyen tarvittaessa avustamiseen paikallisen alihankintaverkoston muodostamisessa. Cursorin palvelut ovat apuna myös rahoitusratkaisujen suunnittelussa. Sijoittuvan yrityksen palveluja hyödynsi kuluneena vuonna yli 90 asiakasta. Asiakaskontakteja kertyi yli 160. Loppuvuodesta Suomeen sijoittaminen nousi ajankohtaiseksi monille venäläisille yrityksille, jotka haluavat sijoittaa taloudellisesti luotettavaan ympäristöön tai laajentaa liiketoimintaansa Euroopan markkinoille. Venäläisille sijoittajille pidettiin Pietarissa kaksi tilaisuutta, joissa kerrottiin yritystoiminnasta Suomessa. Suuntana yrittäjyys -kampanjan infopiste näkyi marraskuussa myös kauppakeskus Pasaatissa. Mukana yritysneuvoja Milla Lehkonen (vas.), yritysneuvoja Sini Hukka sekä Anniina Kuokka. 12 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 13

8 Kehittämispalvelut Päävastuu seudullisen elinkeinostrategian toteuttamisesta ja seurannasta on kuntien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Cursor Oy:llä. Kehittämispalveluita tuotetaan Cursorin ja seudun strategian toteuttamiseksi valituille painopistealoille ja avainyrityksille. Vuonna 2009 Cursor on jatkanut teknologian, digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden systemaattista kehittämistä. Lisäksi jakoinen: logistiikka, palvelut ja teknologia. kehittämiseen. Uudessa strategiassa toimialajaottelu on kolmi- Cursor on panostanut Venäjän ja Baltian maiden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Läpäisevinä kehittämisteemoina kaikilla toimialoilla ovat seudun vetovoimaisuus, Venäjän liiketoiminnan verkosto Rubicon, yritysten kasvu, ICT:n hyödyntäminen, rakenteen uudistaminen ja Seudullisia kehittämishankkeita oli vuonna 2009 toteutuksessa kaikkiaan 72 kpl, joista oli Cursorin omia 48 ja muita kehittämisrahastosta rahoitettuja 24. Lisäksi Cursor oli seutubudjetin kautlut ja yrittäjyyskasvatus. Seudun elinkeinostrategia oli pohjana kestävä kehitys kilpailutekijänä sekä yrityksille tarjottavat palveta rahoittajana 7 hankkeessa. Hanketoiminnan tuloksena syntyi Cursorin omalle strategiatyölle, joka käynnistyi syksyllä. 220 uutta työpaikkaa ja lisäksi 62 projektiaikaista henkilötyövuotta. Uusia yrityksiä hankkeiden yhteydessä perustettiin 62. Kehittämispalveluissa laadittiin laaja ohjelma-asiakirja sekä talous- ja toimintasuunnitelma uuteen alueelliseen koheesio- ja Vuotta 2009 leimasi voimallisesti seudun elinkeinostrategian kilpailukykyohjelmaan (KOKO), joka käynnistyy vuonna päivittäminen. Lähtökohtana oli käynnissä oleva rakenteellinen Kuluneena vuonna käynnistyi myös ensimmäinen kansainvälinen muutos, jonka tueksi kaivattiin yhä selkeämpää suuntaa seudun hanke, jossa Cursor on hankkeen päätoteuttajana. Teknologia Teknologia-toimiala kehittää suunnitelmallisesti seudun teknologia-alan yritysten liiketoimintaa ja kasvuedellytyksiä sekä eri koulutusympäristöjä vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on seudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kilpailukyvyn uudistaminen etenkin energia- ja ympäristöteknologian aloilla. Toimiala on ollut vahvasti mukana Teknologiateollisuus ry:n TRIO-ohjelmassa. Teknologian kasvuohjelma Technogrow ssa paneudutaan monipuolisesti ja yritysten tarpeet huomioiden seudun metalli-, metsä-, rakennus-, kemia-, energia- ja ympäristöalan yritysten liiketoimintaan vahvistaen mm. alihankkijoiden osaamista ja mahdollisuuksia vastata kysyntään ja markkinakilpailuun sekä rakentaa uutta erikoisosaamista mm. seudulle syntyvän tuulivoimaklusterin tarpeisiin. Ohjelma keskittyy myös yritysten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen synnyttämällä erilaisia verkostoja ja auttamalla yrityksiä kansainvälistymään. Cursorin hallinnoima, metsäteollisuuden rakennemuutoksen alueen talouskasvua heikentävien vaikutuksien minimoimiseksi käynnistetty SummaRun-hanke saavutti vuoden aikana monia positiivisia tuloksia. Summan tehtaalle sijoittuva Google oli yksi niistä runsaasta 80 yrityskontaktista, joiden kanssa oli käyty sijoittumisneuvotteluja. Winwind Oy:n tuulivoimalatehdas puolestaan käynnistyi lokakuussa Syksyllä 2009 käynnistyneessä Kaakosta voimaa -hankkeessa yhdistetään energia- ja ympäristöteknologioiden toimijat tavoitteena rakentaa Kaakkois-Suomeen Suomen tuulivoiman ja bioenergian osaamiskeskittymä, klusteri. Hankkeessa kartoitetaan Kaakkois-Suomen yritysten olemassa oleva osaaminen ja tulevaisuuden suunnitelmat tuulivoima- ja bioenergian valmistukseen liittyvissä teknologioissa, palveluissa ja suunnittelussa. Digitaalinen liiketoiminta Vuoden 2009 aikana Cursorin digitaalisen liiketoiminnan tiimi on toteuttanut Digikasvu- ja Virtual Naval Battles (VNB) -hankkeita. Digikasvussa keskipisteenä ovat olleet yrityslähtöiset kehittämistoimenpiteet, joiden ansiosta seudulle on syntynyt 19 uutta työpaikkaa ICT-toimialalle. Virtual Naval Battles -hankkeessa toteutettiin purjelaivasimulaattori Merikeskus Vellamoon. Digikasvu-ohjelma toteuttaa digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle Kotkan-Haminan seudun ja Cursorin strategioissa valittuja painopistealueita. Hankkeen puitteissa jatkokehitetään digitaalisen liiketoiminnan keskus Datariinan toimintaympäristössä käytettyjä toimintamalleja, joiden avulla vahvistetaan seudun tietointensiivisiä ja innovatiivisia yrityksiä ja palveluja. Toimintamallit tukevat innovatiivisten ideoiden kehitystä, konseptointia, tuotekehitystä, tuotteistamista ja kaupallistamista. Kasvuohjelmassa on panostettu vahvasti sekä uuden että jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelman painopistealueita ovat yrityslähtöisten kehittämishankkeiden lisäksi digitaalisen liiketoiminnan kasvustrategian toteuttaminen, seudullisen kaupunkiopastus- ja viestintäjärjestelmän määrittely sekä avainyritysten valitseminen ja tukeminen talouden laskusuhdanteessa. Hankevalmistelussa ovat vuoden 2009 aikana olleet palvelusektorin digitalisoitumista edistävä DigiService -kehittämishanke ja kansainvälinen Finn Baltic Game & Software Booster -hanke. Vuoden 2009 aikana tiimissä tapahtui henkilömuutoksia, ja Digikasvu -hankkeen uutena nä aloitti marraskuussa Kira Lopperi. Kehittämishankkeet vuonna Toteutunut Toteutunut Hankkeet Lukumäärä budjetti milj. Lukumäärä budjetti milj. Seudulliset kehittämishankkeet 72 7,1 73 7,2 Cursorin hallinnoimat hankkeet 48 5,5 48 5,4 Muut kehittämisrahastosta rahoitetut 24 1,6 25 1,9 Cursorin kehittämishankkeiden kuvaukset ja tarkemmat tiedot ovat nähtävissä Cursorin internetsivuilla > Seudun kehittäminen > Projektitoiminta Digitaalisen liiketoiminnan Virtual Naval Battles -hankkeessa Nitro Games toteutti purjelaivasimulaattorin Merikeskus Vellamoon. KUVA: Nitro Games 14 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 15

9 Palvelut Venäjä Muut hankkeet Cursor Oy:n palvelut-toimialan toimenpiteet painottuivat vuonna 2009 strategian mukaisesti matkailun ja kaupallisten palveluiden sekä hyvinvointipalveluiden aloille. Toiminnassa keskitettiin panostuksia kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille tavoitteena auttaa seudun toimijoita tuottamaan uusia ja parempia tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Korkeatasoisten palvelujen tuottaminen edellytti yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välistä ja keskinäistä verkottumista ja yhteistyötä sekä yhdessä tekemistä. Toimintastrategia konkretisoitui yrityslähtöisissä yhteistyöhankkeissa, joilla parannettiin yritysten ja seudun kilpailukykyä. Toimialalla panostettiin lisäksi palvelusektorin yritysten osaamisen tuotteistamiseen ja markkinointiin. Lisäksi kehitettiin voimakkaasti yrittäjyyskasvatusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hankkeissa selvitettiin markkinointia, etsittiin tietoa, haettiin kumppaneita ja yhteyksiä, järjestettiin koulutuksia ja kontaktitilaisuuksia, hankittiin rahoitusta ja tuotettiin yrityksille kansainvälistymispalveluja. Vuonna 2009 toteutettiin laaja palvelut-toimialan kartoitus, jonka pohjalta suunniteltiin tulevien toimenpiteiden painotuksia. Lisäksi toimiala oli tiiviisti mukana seudun uuden elinkeinostrategian laadinnassa vuosille Toimialan kehittämistä resursoitiin vuonna 2009 seuraavilla hankekokonaisuuksilla: Palvelualan kasvuohjelma Palkeet TULITUS Tuotteita, liiketoimintaa ja tulosta Merikeskus Vellamossa Kansainvälinen matkailun kehittämishanke KIT Kymenlaakso for International Travellers &Travel-Trade House Friendly Island Routes Suomen ja Viron saaristomatkailun kehittämishanke Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland kansainvälinen yrittäjyyskasvatushanke YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset -hanke Kymijoen kehittämistä koordinoiva KYMI-hanke Venäjä-toimiala auttaa yrityksiä hyödyntämään naapurimaan talouspotentiaalia ja parantamaan kilpailukykyään Venäjän markkinoilla. Toimiala etsii ja avaa Kotka-Haminan seudun yrityksille uutta liiketoimintaa Venäjällä ja Venäjältä. Cursor on Suomen elinkeinoyhtiöiden johtava Venäjä-osaaja. Cursor hallitsee Venäjän erityispiirteet, ja Cursorin vahvat verkostot toimivat molemmin puolin rajaa. Cursorilla on runsaasti sekä tietoa että kokemusta Venäjän liiketoiminnasta. Vuonna 2009 toimiala järjesti lukuisia tapahtumia, joihin osallistui yhteensä noin 80 eri toimialojen yritystä. Venäjä jatkoi suurten investointihankkeiden (mm. Shtokmanin kaasukenttä ja Primorskin telakka) valmistelua. Expomet-hanke loi suomalaisille metalli- ja koneenrakennusalan yrityksille suoria kontakteja hankkeita toteuttaviin yrityksiin (mm. Sevmash, Shtokman Development, Stroytransgaz). Venäjän liiketoiminnan keskus Rubicon on noussut Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategian kärkeen. Keskus tavoittelee seudulle 50 uutta yritystä ja 500 uutta työpaikkaa. Rubicon sijoittuu Kotkan Kantasatamaan ja sen toteuttamiseen on sitoutunut mm. SRV Yhtiöt Oyj ja Kotkan kaupunki. Taloustaantumasta huolimatta Venäjä on edelleen alueen yrityksille yksi kiinnostavimmista liiketoimintaympäristöistä. Bisnesmaraton-hanke jatkoi yritysten kehittämistä mm. Venäjän liiketoimintakulttuuriin ja sähköiseen tullaukseen liittyvillä koulutuksilla, osallistumalla kevään ja syksyn 2009 Pietarin teknisen alan messutapahtumiin sekä tukemalla yritysten neuvotteluprosessien etenemistä. Venäjä-toimiala tarjoaa osaamistaan myös muille seudullisille toimijoille ja päättäjille, mikä kasvattaa alueen Venäjä-osaamista ja nostaa Venäjä-profiilia. Vuoden 2009 aikana vietettiin Pietarin yrityskontaktikeskuksen Bizkonin 10-vuotisjuhlaa sekä Kotkassa että Pietarissa. Cursor on osallistunut aktiivisesti Helsinki-keskuksen kehittämiseen Pietarissa. BIC Kymi ry BIC Kymi ry:n hallinnoima Kymenlaakson hautomoverkoston kehittäminen -hanke päättyi tuloksenaan 10 uutta yritystä ja 21 työpaikkaa sekä kuusi säilytettyä yritystä ja 17 työpaikkaa. Sen jatkoksi käynnistettiin alkaen kaksivuotinen EAKR-rahoitteinen Kymenlaakson innovaatiopalvelut -hanke. Hankkeen palvelut koostuvat BIC Kymi ry:n luoman maakunnallisen yrityshautomoverkoston toiminnasta, Keksintösäätiön kehittämästä valtakunnallisesta Tuoteväylä-toiminnasta ja muista innovaatiopalveluista. Tuoteväylä on innovatiivisten hankkeiden kehittämisjärjestelmä, joka on kytketty myös hautomon palveluntarjontaan. BIC Kymi ry tarjoaa innovaatiopalvelujen toteuttajana apua aloittavien ja toimivien pk-yritysten sekä yksityisten henkilöiden innovatiivisen liiketoiminnan ja keksintöjen kehittämiseen sekä kaupallistamiseen. BIC Kymi ry:n jäsenet ovat Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Luovat alat Kotka-Hamina Luovien alojen pk-yritystoimintaa kehittävä ohjelma palveli kuluneena vuonna n. 80 yritystä. Uusia yrittäjiä aloitti 8. Yritysten liiketoiminnan kehittämissuunnitelmia tehtiin 23. Liiketoiminnan koulutukset tavoittivat yhteensä yli 300 eri osallistujaa. Kolmiosainen markkinointikoulutus yksin keräsi 130 osallistujaa, mikä kuvaa hyvin myynnin tärkeyttä pienyrityksille. Yhteisen myynnin kehittämiseksi avattiin verkkopalvelu osoitteessa Koulutukset ja tilaisuudet tuottivat useita yritysten välisiä tuotekehityshankkeita ja myyntitapahtumia, kuten Gallerioiden yö, M/S Athena risteilyaluksen myyntitapahtuma ja Kartanon Joulu -tapahtuma. Kotkan Valokuvakeskuksen visuaalisen alan Medicikoulutusohjelma sisälsi 15 luentoa, kaksi mestarikurssia ja syventävän Photoliiga-yrittäjävalmennuksen. Kotkan-Haminan seudulta 15 musiikkialan toimijaa, tapahtumat, palveluyritykset ja artistit osallistuivat lokakuussa Helsingin musiikkimessuille yhteisellä Kaakko Soikoon! -teemalla. Yhteismyynnin välineeksi lanseerattiin samalla verkkomyyntisivusto Alojen yritystoiminnan kasvun kannalta merkittävä yrityskeskushanke on selvitysvaiheessa, ja mukana Kotkan Kantasataman kehittämisen valmistelussa. Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman rahoittavat ESR-rakennemuutosreservi, Kaakkois-Suomen ELYkeskus, seudun kehittämisrahasto, Kotkan kaupunki ja yritykset. 16 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 17

10 Muut hankkeet Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen (MOY) Huhtikuussa 2008 käynnistynyt Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke on toiminta-aikanaan edennyt tavoitteidensa mukaisesti. Hankkeen vaikutuksesta on Kotkan-Haminan ja Kouvolan seuduille sekä Lappeenrantaan syntynyt runsaasti uusia maahanmuuttajien perustamia yrityksiä sekä uusia työpaikkoja. Projektihenkilöstö on antanut henkilökohtaista neuvontaa aloittaville yrittäjille ja toimiville yrityksille. Muita kuin potentiaalisia yrityksen perustajia on ohjattu työllistymään tai kouluttautumaan. Hanke on järjestänyt nelisenkymmentä maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien parissa toimiville suunnattua seminaaria, tietoiskua tai muuta tilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä yli 2000 henkilöä. Hankkeessa on myös kehitetty maahanmuuttajien yrittäjyyttä edistävää tietopalvelua ja toimittu aktiivisesti maahanmuuttajia tukevan verkoston kehittämisessä. Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen -hanke on Cursorin, Kouvola Innovation Oy:n ja Lappeenrannan seudun Yrityspalvelut Oy:n yhdessä toteuttama ESR-hanke, jota rahoittavat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Cursor, Kouvolan kaupunki ja Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy. Kuvassa Maarit Koverola (vas.) ja Heidi Sjögren. Kymenlaakson Viron yhteystoimisto Kymenlaakson Viron yhteystoimiston tarkoitus on hoitaa EU:n alueellisen yhteistyön tavoitteeseen liittyviä yhteyksiä Suomenlahden eteläpuolella. Toimisto välittää tietoa vireillä olevista hankkeista ja ohjaa osapuolia laajempaan yhteistyöhön. Toimisto tuki eri tavoin yli 50 hankeideaa, joista viisi on tässä vaiheessa hyväksytty. Tulevaa hankeyhteistyötä ohjaa neljä toimintalinjaa: digitaalinen ja luova talous, energia ja ympäristövastuu, liikenne ja logistiikka sekä matkailu ja virkistys. Hanketoiminnan ohella toimisto vastasi maakunnan edustamisesta ja tutustumismatkojen järjestelyistä. Näin vahvistettiin kontaktipintaa ja maakunnan uskottavuutta yhteistyökumppanina. Hankkeen rahoituksesta 69 % tuli maakunnan kehittämisrahasta. Lopusta vastasivat Kouvolan kaupunki ja Cursor Oy, jonka sivuliike (Cursor Oy Eesti filiaal) yhteystoimisto on oikeudellisesti. Rahoitus on sovittu vuoden 2010 loppuun, ja toiminnan jatkosuunnittelu on käynnissä. Seutuyhteistyö ja aluekeskusohjelma Cursor vastaa seutuyhteistyön ja aluekeskusohjelman käytännön toimenpiteistä Kotkan-Haminan seudulla. Seutuyhteistyöstä päättävät seudun luottamushenkilöistä koostuva seutuvaltuusto ja seudun kaupungin- ja kunnanjohtajista koostuva seutuvaliokunta. Uuden valtuustokauden myötä seutuvaltuuston 27 jäsenestä uusina seutuvaltuutettuina aloitti 10 seudullista luottamushenkilöä. Puheenjohtajisto uudistui kokonaisuudessaan: puheenjohtajaksi valittiin Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Haminan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Muuronen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Miehikkälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Keijo Rinnesalmi. Seutuvaltuusto kokoontui kolmesti. Se hyväksyi mm. Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategian , vuoden 2009 seutubudjetin ja aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seutuohjelman Seutuvaliokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kotkan-Haminan seutubudjetista, joka muodostuu kuntien maksamasta 4 / asukas, seutuvaliokunta jakoi seudullisten hankkeiden toimintaan. Rahoitusta saivat mm. MeriKotkan SAFGOF, Kymenlaakson AMK:n SÖKÖ II, Kotkan kaupungin Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelma sekä seudullinen matkailuyhteistyöryhmä. Lokakuussa seutuvaliokunta teki vertaisoppimismatkan Pietariin. Seudun johtajat, luottamushenkilöt ja virkamiehet kokoava Seutufoorumi keskittyi kahteen merkittävään strategiaan. Kotkassa toukokuussa pureuduttiin seudun kilpailukykyyn erityisesti elinkeinostrategian myötä. Haminassa marraskuussa aiheena oli Kotkan-Haminan seutu muutoksessa, jota käsiteltiin mm. päivitettävän Elämän virrasta maailman merille -seutustrategian pohjalta. Kaupunkiseutusuunnitelmatyössä valmistui Etelä-Kymenlaakson työpaikkaselvitys. Seudullinen Kaakon Suunta -hanke käynnistyi loppuvuodesta. AKO:sta KOKO:ksi Valtakunnallisessa aluepolitiikassa oli murrosvuosi. Valtioneuvoston aluepoliittisista erityisohjelmista mm. aluekeskusohjelmalla Seutuvaltuustoa johtavat Olavi Muuronen (vas.), Markku Saastamoinen ja Keijo Rinnesalmi. (AKO) oli viimeinen toimintavuosi. Samaan aikaan suunniteltiin uutta alueellista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO). Samanlaista murroskautta elettiin myös seudulla. Kotkan-Haminan seudulla aluekeskusohjelman pääpaino oli rakennemuutoksen johtamisessa, elinkeinostrategian päivittämisessä ja uuden KOKO:n valmistelussa. Kasvuohjelma 2010:n puitteissa työskenneltiin elinkeinostrategiassa määritellyillä toimialoilla: teknologia, digitaalinen liiketoiminta, palvelut sekä Venäjä ja Viro. Kymenlaakson kulttuuriohjelma Kulttuurista elinkeinoja, hyvinvointia ja vetovoimaa! julkaistiin ja sen toteutusta jatkettiin yhdessä Kouvolan seudun aluekeskusohjelman kanssa. Myös Turku organisaation kanssa kehiteltiin yhteisproduktiota. Seudun suurimman nuortentapahtuman Seukkareiden päävastuu siirtyi Cursorilta kuntien nuorisotoimille. Päihteetön tapahtuma keräsi marraskuussa lähes nuorta. Muuttajan palvelut -hankkeessa edistettiin seudun tunnettuutta potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Keinoina olivat mm. osasto Oma Koti messuilla Helsingissä ja 2.6 julkaistu Kotkan-Haminan seudulle -lehti. AKO:n valtakunnallisten verkostojen toimintaan (innovaatio, hyvinvointi ja kulttuuri) osallistuttiin aktiivisesti. Kouvolan aluekeskusohjelman kanssa oli useita yhteispalavereja ja hankkeita, mm. Rajapintaan alueellinen työpaja luovien alojen ja hyvinvointialojen toimijoille. 18 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 19

11 Liiketoimintoja tukevat palvelut Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin painopisteinä olivat seudullisesti tarjottavien palveluiden viestiminen, Cursorin ja seudun tunnettuuden sekä seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen. Muuttoa uusiin yhteisiin toimitiloihin viestittiin sekä lehdissä, radiossa että seudun linja-autoissa toteutetuilla kampanjoilla. Cursorin henkilöstön edustajat olivat hyvin suosittuja esitelmöitsijöitä eri tilaisuuksissa, ja lukuisia ryhmiä vieraili uusissa toimitiloissa. Vuoden 2009 aikana osallistuttiin useisiin tapahtumiin mm. TransRussia-messut Moskovassa ja Alihankinta-messut Tampereella sekä KymiBusiness 2009 Kouvolassa. Yleisenä toimintakonseptina oli yhteisesiintyminen seudullisten alan yritysten kanssa. Loppuvuonna toteutettiin yhdessä Cursorin Yrityspalveluiden ja seudullisten yrityspalveluiden yhteistyökumppaneiden kanssa nuorille aikuisille suunnattu Suuntana yrittäjyys -markkinointikampanja. Markkinointi ja viestintä -yksikkö oli vuoden aikana aktiivisesti mukana rakennemuutosohjelman markkinointimateriaalin suunnittelussa ja viestinnän toteutuksessa. Toukokuussa SummaRunrakennemuutoshanke yhdessä markkinointi ja viestintä -yksikön kanssa järjestivät yrityksille suunnatun Kasvun Paikka -kontaktitapahtuman. Tapahtuma tarjosi yrityksille kattavan kokonaisuuden palveluja ja toimitilaratkaisuja. Mukana oli ajankohtaisia esittelyjä Kymenlaaksoon sijoittuneista yrityksistä ja tietoiskuja saatavilla olevista palveluista, toimitiloista sekä kehittämis- ja rahoitusratkaisuista. Logistiikka-alan julkaisuun Fi.Logistics koottiin paikallisten yritysten kanssa liiteosio, joka julkaistiin kolmella eri kielellä. Toukokuussa toteutettiin Kauppalehden yhteydessä ilmestynyt ja verkossa avattu Uusia Tuulia -julkaisu. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa Cursor voitti sekä pääpalkinnon että kilpailukykysarjan SummaRun-hankkeella ja matkailusarjan Nitro ID:n kanssa toteutetulla Merikeskus Vellamon lanseerauskampanjalla. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun palkintona toteutettiin syksyllä lehtikampanja Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä yhteistyössä Merikeskus Vellamon kanssa. Ydinviesteinä kampanjoissa olivat tuulivoima, seudun elinvoimaisuus ja muutoksen tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Kuvassa projektiassistentti Jaana Korjus ja toimistoassistentti Hilkka Ronkainen. Talous ja hallinto V. A Suutarin kauppapuutarha Kotkassa loi oivat puitteet Kasvun Paikka -tapahtumalle. Kuvassa etualalla Cursorin hallintoassistentti Annemari Rantala (vas.) ja Kati Velin EBIC Oy:stä. Cursor Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cursor Plus Oy vastaa konsernin taloudesta ja hallinnosta. Cursor-konsernin taloushallinnon osana Cursor Plus Oy hoitaa konsernin hallinnoimien seudullisten kehittämishankkeiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten EU-projektien taloushallinnon tehtävät. Vuonna 2009 Cursor-konserni vastasi yhteensä 48 hankkeen hallinnoinnista. Cursor Plus Oy:n tehtäviin kuului alkuvuonna myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten puhelin-, postitus- ja kopiopalvelujen tuottaminen BIC-keskuksen ja Yritystalon toimipaikoissa. Cursor siirtyi uusiin yhteisiin toimitiloihin Eagle-taloon vuoden 2009 kesällä ja osa ulkopuolisille toimijoille tarjottavista tukipalveluista jäi pois loppuvuodesta Yhteisissä toimitiloissa konsernin tukipalvelujen järjestäminen on uudistettu. Cursor Plus Oy:n liikevaihdosta konsernin ja emon osakkuusyhtiöiden osuus on lähes 91 %:a. Cursor Plus Oy:n tehtävissä toimi kuusi henkilöä. Cursorin avoimen tiedonkulun ja organisaation yhtenäisyyden tukemiseksi Cursorin käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, johon on kiinteästi integroitu taloushallinnon eri järjestelmät. Järjestelmän avulla hoidetaan asiakkuuksien hallintaa, hallinnoidaan kehittämishankkeita sekä hoidetaan sisäistä ja ulkoista viestintää mm. ylläpidetään www-sivustoja. Tavoitteena on tallentaa tieto kerran yhteen paikkaan ja jakaa se sieltä koko henkilöstölle ja tarvittaessa sidosryhmille. Taloushallinnon integroinnin tavoitteena on, että Cursorin henkilöstöllä on käytössään ajantasainen tieto vastuualueensa taloudesta. Vuonna 2009 on järjestelmää kehitetty edelleen ja toimintatapoja yhtenäistetty. Myös Cursorin raportointia on kehitetty: toimintaa mitataan uuteen strategiaan perustuen. Mittareiden tiedon keräämisessä toimii apuna toiminnanohjausjärjestelmä. 20 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 21

12 toimitilat ja kiinteistöt Cursorin tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoimalla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoamaan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Cursorin tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistöjen omistajana vaan yhtiön strategian mukaisten kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä ja mahdollistajana. Strategian mukaisesti vuoden 2009 aikana Rautatienkatu 2:ssa sijaitseva BiC-keskus siirtyi Kotkan Seudun Talokeskus Oy:n omistukseen. Kuluneena vuonna tehtiin sopimukset myös Cursorin omistuksessa olevien Kiinteistö Oy Kotolahdentie 3:n koko osakekannan ja Kiinteistö Oy Miehikkälän Konttiterminaalin 33 %:n omistusosuuden myynnistä. Vuoden 2009 aikana valmistui kaksi uutta kiinteistöhanketta, Karhulassa sijaitsevan Eagle-talon laajennus Kiinteistö Oy Eagle 3 Cursorin 100 % omistusosuudella ja Haminan sataman läheisyyteen toteutettu tuulivoimalatehdasrakennus Kiinteistö Oy Haminan Hailikari, josta Cursor omistaa 33 %. Kiinteistö Oy Haminan Hailikari valmistui syyskuun lopussa ja kansainvälinen tuulivoimayhtiö Winwind Oy aloitti tuotantonsa kiinteistössä lokakuun alussa. Tehdas valmistaa 3 MW:n tuulivoimaloita Euroopan markkinoille. Kevään ja kesän aikana valmistunut Kiinteistö Oy Eagle 3 käsittää yhteensä noin m2, joista vuokrattavaa toimistotilaa on noin m2. Laajennuksen valmistuminen mahdollisti talossa jo toimivan Andritz Oy:n laajentumisen ja Cursorin siirtymisen uusiin, yhteisiin toimitiloihin. Cursorin strategian mukaisten, yhtenäisten toimitilojen suunnittelusta vastasi työympäristöjen kehittämiseen erikoistunut Workspace Oy. Suunnittelussa huomioitiin organisaation rakenne ja tiimikohtainen toimintamalli sekä johdon sijoittuminen avokonttoriin. Toimitilojen lähtökohtana olivat yhtiön arvot ja sisäisen kehittämisen tavoitteet. KIINTEISTÖT omistusosuus Kuusisen kalankäsittelyhalli kokonaisala 730 m2, josta 540 m2 vuokrattavaa tilaa 1 vuokralainen Karhulan autoparkki 265 autopaikkaa TYTÄRKIINTEISTÖYHTIÖT Kiinteistö Oy Eagle 54 % kokonaisala m2 Cursorilla 5 vuokralaista Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 % kokonaisala m2, josta m2 vuokrattavaa tilaa 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle % kokonaisala n m2, josta n m2 vuokrattavaa tilaa Cursorilla 4 vuokralaista Kiinteistö Oy Datariina 100 % kokonaisala m2, josta m2 vuokrattavaa tilaa 17 vuokralaista Kiinteistö Oy Takojantie % kokonaisala m2 (tuotanto- ja varastotilaa) 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 68 % kokonaisala 493 m2 1 vuokralainen KIINTEISTÖYHTIÖT Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 % tilaa yhteensä m2 1 vuokralainen kehittämishankkeet Cursorin hallinnoimia ja kehittämisrahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita vuonna 2009 KOKONAISBUDJETTI TOTEUTUNUT 2009 KEHITTÄMISRAHASTO Yht. Toteutunut 2009 Kpl TEKNOLOGIA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet PALVELUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet VENÄJÄ Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet MUUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet ALUEKESKUSOHJELMA Cursorin hallinnoimat hankkeet YHTEENSÄ Cursorin hallinnoimia Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia YHTEENSÄ Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet osaamisaloittain Toteutuneet kustannukset ,1 M Rahoitettu kehittämisrahastosta ,1 M ,7% 21,1% 20,4% Vipuvaikutuskerroin 6, ,6% ,0% ,2% Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 % Cursorin omistuksessa 455 m ,4% ,2% 13,4% ,2% 18,1% 5,7% Cursorin uudet toimitilat sijaitsevat Eagle-talossa keskeisellä paikalla Kotkan-Haminan seutua. Teknologia Digitaalinen liiketoiminta Palvelut Venäjä Muut Aluekeskusohjelma Hankkeita: 12 kpl 6 kpl 10 kpl 8 kpl 25 kpl 11 kpl Vipuvaikutuskerroin: 4,7 8,4 8,4 3,9 7,2 10,3 22 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 23

13 TEKNOLOGIA HALLINNOIJA TOTEUTUS- KOKONAIS- TOTEUTUNUT KEHITTÄMIS- AIKA BUDJETTI 2009 RAHASTO Toteutunut 2009 VENÄJÄ HALLINNOIJA TOTEUTUS- KOKONAIS- TOTEUTUNUT KEHITTÄMIS- AIKA BUDJETTI 2009 RAHASTO Toteutunut 2009 Teknologia - perustoiminta Cursor Oy Kaakosta voimaa - Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen K-Suomessa Cursor Oy SummaRun, Kotkan-Haminan seudun rakennemuutoshanke Cursor Oy Teknologian kasvuohjelma Technogrow Cursor Oy Tuulivoimaklusteriin erikoistuneen lastaus- ja logistiikkajärjestelmän rakentaminen, TUULA Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Biopolttoainekattilan savukaasujen puhdistuksen ja tuhkan käsittelyn kehittäminen Kymenlaakson amk Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Future KOSKE Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Meriklusteri ja älykkäät koneet KOSKE Kopteri / Älykop Kymenlaakson amk Puun modifiontiklusteri Kymenlaakson amk Rocket Kymenlaakson amk Tulevaisuuden innovatiiviset metallirakenteet (TIME) LTY Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet TEKNOLOGIA YHTEENSÄ Digitaalinen liiketoiminta - perustoiminta Cursor Oy Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Cursor Oy Virtual Naval Battles Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet D-Dynamic Operator Simulator Kymenlaakson amk Laajakaistaselvitys Hamina, Virolahti, Miehikkälä Haminan kaupunki SinuNet Kymenlaakson amk Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet PALVELUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ Palvelut - perustoiminta Cursor Oy Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy Friendly Island Routes Cursor Oy Kymenlaakso for International Travellers & Travel-Trade House (KIT ) Cursor Oy KYMI Cursor Oy Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor Oy Travel Trade House Cursor Oy TULITUS - Tuotteita, liiketoimintaa ja tulosta Merikeskus Vellamossa Cursor Oy YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Hyvinvointialan yritysklinikka Kymenlaakson amk Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet PALVELUT YHTEENSÄ Cursorin Venäjä-palvelut Cursor Oy Belo-ostrov Logistiikkakeskuksen esiselvitys Cursor Oy Biointegration Cursor Oy Bisnesmaraton Cursor Oy EXPOMET Cursor Oy Invest in growth! Cursor Oy Log-IT (logistic and information technologies) prefeasibility study Cursor Oy RUBICON - preliminary study on Russian Business Centre in Kotka Cursor Oy Rubicon - Kotkan kaupunki Cursor Oy Strateginen Venäjä Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet MUUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet VENÄJÄ YHTEENSÄ Itäisen Suomenlahden rannikkokalastuksen kehittäminen Cursor Oy Jazz-leiri Cursor Oy Kuusisen kalankäsittelyhallin rakentaminen Cursor Oy Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma Cursor Oy Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen Cursor Oy Seven Heaven -hanke Cursor Oy Taantumaa turpiin -kampanja Cursor Oy Toimitusjohtajan raha Cursor Oy TRILOGY Ust-Lugan, Sillamäen ja Kotkan Haminan satamien logistinen kolmio Cursor Oy VAKA Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertuehanke Cursor Oy Viron yhteystoimisto 2010 Cursor Oy Yritysmentorointi yrittäjän tukena Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet BIC Kymi Kymenlaakson hautomoverkoston kehittäminen BIC Kymi ry Kaakkois-Suomen talkoot HY Palmenia Kaakkois-Suomen Yrittäjän Tukiverkko -hanke Etelä-Karjalan Yrittäjät Kymenlaakson innovaatiopalvelut BIC Kymi ry Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma NELI Kymenlaakson amk Kymenlaakson pk-yritysklinikkahanke Kouvolan s kuntayht Kymenlaakson toimialaseuranta Kymenl. kauppakamari LCCE- yrittäjyysprosessi -projekti Kymenlaakson amk Lähi- ja luomuoruokaa julkisiin ammattikeittiöihin ja Horeca-sektorille Kymenlaaksossa ProAgria Kymenlaakso Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona Suomen Uusyrityskeskukset ry Mobiilisatama, Mobile Port (MOPO) Turun yliopisto, KYAMK, LTY TUKKE - Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Merikotka/Turun yliopisto Yrittämisestä moneksi - maaseutuyritysneuvonta osana seudullisia yrityspalveluja ProAgria Kymenlaakso Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet ALUEKESKUSOHJELMA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet MUUT YHTEENSÄ Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelma Kasvuohjelma Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet ALUEKESKUSOHJELMA YHTEENSÄ Palvelut toimiala Lead partner TOTEUTUS- KOKONAIS- TOTEUTUNUT Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta rahoitetut AIKA BUDJETTI 2009 Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy Friendly Island Routes Viimsin kunta, Viro Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet YHTEENSÄ cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 25

14 seutu lukuina Kotkan-Haminan seudun muodostavat Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Seudun väkiluku oli : Lähde: Väestörekisterikeskus Uudet yritykset Kotkan-Haminan seudulla Lähde: Kaupparekisteri Pyhtää Kotka Hamina Miehikkälä Virolahti Perustetut yritykset Lakanneet yritykset Nettolisäys Työpaikat Kotkan-Haminan seudulla Elinkeinorakenne Kotkan-Haminan seudulla 2007 Työvoiman mukaan kpl alkutuotanto teollisuus rakentaminen kauppa kuljetus liike-elämän palvelut muut palvelut toimiala tuntematon 29,9 10,6 0,9 15,0 3,2 19,8 13,9 6,8 Uudet yritykset toimialoittain Kotkan-Haminan seudulla 2009 Lähde: Kaupparekisteri Maa-, metsä- ja kalatalous 9 Teollisuus 22 Rakennustoiminta 44 Tukku- ja vähittäiskauppa sekä moottoriajoneuvojen korjaus 76 Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Kuljetus ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) Työllisyysaste Kotkan-Haminan seudulla Työttömyysaste Kotkan-Haminan seudulla % 63,5 62,8 61,9 61,6 61,6 61,3 60,7 60, % 18 16, ,0 14,0 13,3 13, ,0 13,5 11, ,3 10, Majoitus- ja ravitsemistoiminta 23 informaatio ja viestintä (ict) 8 Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöalan toiminta 6 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta ml. liike-elämää palveleva toiminta 63 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä koulutus 3 Terveys- ja sosiaalipalvelut 13 Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä Lähde: Tilastokeskus Lähde: Työvoimahallinto 26 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 27

15 Suurimmat työnantajat Tiedot ovat suuntaa-antavia. Tiedot perustuvat Cursor Oy:n helmikuussa 2010 toteuttamaan kyselyyn. Kotka Muutos Kotkan kaupunki Kymenlaakson sairaanhoitopiiri/kotka Steveco Oy Stora Enso Kotka Sulzer Pumps Finland Oy Osuuskauppa Ympyrä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Kotka Ahlstrom Glassfibre Oy VAASAN Oy Andritz Oy Stora Enso Oyj - Sunilan tehdas EUPEC Pipecoatings Finland Oy KYMP-konserni Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Kotka - Kymin seurakuntayhtymä Sonoco-Alcore Oy Mesera Yhtiöt ISS Palvelut Oy Danisco Sweeteners Oy VR-yhtymä Oy ) Mukana kaikki Kotkan-Haminan seudulla työskentelevät 2) sulautunut Stora Enso Oyj:öön 3) KYMP-konserni (KYMP OY, Optimiratkaisut Oy, Kymen Puhelin Oy, TanSec Oy) 4) Mesera Works Oy ja Mesera Karhula Oy liiketoiminnat yhdistyivät ) Mukana kaikki Kotkan-Haminan seudulla työskentelevät Hamina Muutos Haminan kaupunki Haminan reserviupseerikoulu Osuuskauppa Ympyrä Hamina Multimodal Terminals Ky Rakennuspartio Oy J.M. Huber Finland Oy Haminan Veistosaha Oy * VR-yhtymä Oy Hamina-Vehkalahden seurakunta Kuljetus Lankila Oy * Havesa Timber Oy sulautunut Pyhtää Muutos Pyhtään kunta Pyroll Oy Kymen A-klinikkatoimi * Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry Osuuskauppa Ympyrä * Kotkan henkilökuntaa siirtynyt Pyhtäälle 4/2009 Virolahti Muutos Kaakkois-Suomen Rajavartiosto/ Virolahti Virolahden kunta * Vaalimaan tulli Harjun Oppimiskeskus Oy Oy Teboil Ab - Teboil Rajahovi Miehikkälä Muutos Miehikkälän kunta * Palveluyhdistys Rateva ry Kymen A-klinikkatoimi Kivitimo Oy Stammholz Oy * Miehikkälä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, ja Virolahti teknisiä, sivistys- ja sisäisiä tukipalveluja molemmille kunnille. 28 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 29

16 Hallitus Cursorin hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja yh- Hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää työskentelytapojaan vuo- Puheenjohtaja Jouni Kostama, toimitusjohtaja Jorma Seppänen, kaupunginsihteeri deksän varajäsentä sekä kaksi asiantuntijajäsentä. Hallituksen sittain toteutettavan sisäisen itsearvioinnin perusteella. Vuonna DI Samppa Ahtiainen Sunila Oy Haminan kaupunki jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi Cursorin hallitustyöskentelyä kehitettiin hallituksen itsear saakka Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen- vioinnin tulosten pohjalta vastaamaan entistä paremmin nykyis- Ari-Pekka Saari, varatoimitusjohtaja Jarmo Tulkki, kunnanhallituksen pj. johtajan. Yhtiön osakassopimuksessa on määritelty, että hallituk- tä rakennetta ja toimintaympäristöä. Hallitus kokoontui vuoden Pentti Leisti, toimitusjohtaja Steveco Oy Virolahden kunta sen puheenjohtaja valitaan teollisuuden ja pankkien edustajista. aikana yhdessä kehittämään ja suunnittelemaan toimintaansa. Kotkan Seudun Osuuspankki Hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa poislukien Näitä suunnitelmia mm. hallituksen rakenteen uudistamisesta alkaen DI Samppa Ahtiainen Matti Rupponen, hallintojohtaja kesäkuukaudet. Vuonna 2009 hallituksen kokoonpanossa ja hal- on vuoden aikana valmisteltu yhdessä omistajien kanssa alkaen Pyhtään kunta lituksen jäsenten lukumäärässä tapahtui muutoksia. Poikkeuksellisesti hallituksessa oli varsinaisia jäseniä kahdeksan ja asian- Varapuheenjohtaja Asiantuntijat Jari Heinonen, kunnanvaltuuston pj. tuntijajäseniä kolme. Risto Virtanen, liiketoimintajohtaja Teppo Sainio, puheenjohtaja Miehikkälän kunta Kotkan kaupunki Kymen Yrittäjät ry. Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, val- Hannu Karppinen, Stora Enso Oyj voa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita Jäsenet Juha Turunen, sijoitusjohtaja sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen Kari Halonen, apulaiskaupunginjohtaja Indekon Oy Tapio Mattila, myyntijohtaja, Steveco Oy vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja Haminan kaupunki Osmo Havuaho, kunnanjohtaja Jari Hyrkki, rahoituspäällikkö Virolahden kunta alkaen Kotkan Seudun Osuuspankki takauksista päättäminen. Lisäksi hallitus vahvistaa strategiset suunnitelmat. Olli Ikonen, kunnanjohtaja Pyhtään kunta Marjatta Pahkala, kunnanjohtaja Varajäsenet Virolahden kunta saakka DI Tuomo Mustonen Tilintarkastajat KPMG Kunta Oy Kuvassa: Risto Virtanen (vas.), Osmo Havuaho, Olli Ikonen, Teppo Sainio, Pentti Leisti, Markku J. Forss, Juha Turunen, Kari Halonen, Ari-Pekka Saari, Jouni Kostama ja Samppa Ahtiainen. 30 cursor oy 2009 vuosikertomus Markku J. Forss, kunnanjohtaja Eila Lailavuo, viestintäpäällikkö vastuullinen tilintarkastaja Miehikkälän kunta Kotkan kaupunki Kaija Pakkanen JHTT, KHT cursor oy 2009 vuosikertomus 31

17 Johtoryhmä Tilinpäätös Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. Toimitusjohtajan tukena Cursorin johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Cursorin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi painopisteohjelmasta sekä osaamisesta ja resursseista vastaavat johtajat: kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen, yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen ( alkaen) sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä käynnistävät toimia ja määrittelevät toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla kuukausittain ja aina tarvittaessa. Vuonna 2009 toimitusjohtaja ja johtoryhmä tekivät mm. Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategian pohjalta Cursorin uuden strategian ja siitä seuraavan uuden toimintamallin, yhtiön rakenteen ja organisaation, joka tukee entistä paremmin strategian ja valittujen painopistealueiden toteutumista. Kuvassa: Markku Merovuo (vas.), Tiina Suni, Mia Hämäläinen, Hannu Karavirta ja Petri Tolmunen. Kuluneena vuonna Cursor toimi rakennuttajana Eagle-talon laajennushankkeessa, joka valmistui kevään ja kesän 2009 aikana. verrattuna 0,7 M. EU-hanketoiminnan kasvu oli 1,3 M Liikevaihdossa vuokratuotot kasvoivat viime vuoteen Cursor-konsernin tappio oli alkuvuoden rakennusaikaisesta rahoituksesta johtuen ennakoidun mukainen. Henkilöstökulujen kasvussa näkyy määräaikaisen projektihenkilöstön määrän lisääntyminen Konsernin tappioon vaikuttivat lisäksi konserniaktiivan poistot sekä osittain omistettujen tytäryhtiöiden poistojen yhtenäistäminen Cursor-konsernin poistoperiaatteiden mukaisiksi. kasvuna rakennettujen kiinteistöjen määrän lisääntyminen. Liiketoiminnan muissa kuluissa ja poistoissa näkyy kulujen Liiketoiminnan muissa kuluissa näkyy myös EU-hankkeiden Tuloslaskelman tiettyjen erien muutoksiin viime vuoteen verrattuna vaikuttavat Eaglen laajennusosan käyttöönotto, Datariinan kulujen kasvaminen 1,0 M laajennusosan kokovuotinen käyttö ja Cursorin EU-hankkeiden rahoitustuottojen ja -kulujen muutokseen vaikutti yleinen toiminnan laajuus: korkotason lasku, vuonna 2008 maksettu kertaluonteinen takausprovisio 0,2 M ja vuoden 2009 kertaluonteinen myyntivoitto 0,1 M Tuloslaskelma konserni Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tappio ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja Tuloverot Vähemmistöosuus Tilikauden tappio cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 33

18 Tilinpäätös Tase konserni VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet tappiot Tilikauden tappio/voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä cursor oy 2009 vuosikertomus KUVAt tuuli Koivisto/Tandem Graphics, Kari-Matti Salonen, Matti Immonen, kuvagalleria Ky, Suomen Ilmakuva Oy ja Cursorin kuva-arkisto Painatus Lönnberg Print Paperi Trucard 2 matt 300 g/m 2, Gallery Art Silk 170 g/m 2 Työryhmä Hanna Nieminen, Tuija Pellikka, Carina Pulkkinen Ulkoasu Tuuli Koivisto/Tandem Graphics

19

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011 Tapaaminen Loviisan seudun kanssa Loviisa 10.5.2011 Sisällysluettelo Kotkan Haminan seutu Cursor Oy Rooli, omistus, hallitus Strategia Johtamisjärjestelmä Cursorin tiimit Toimitilat ja kiinteistöt Palvelut

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.5.2010 kello 14.30 16.00 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, Raatihuoneentori. KÄSITELTÄVÄT ASIAT 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Cursor Oy:n yhteistyöehdotus

Cursor Oy:n yhteistyöehdotus Cursor Oy:n yhteistyöehdotus 16.5.2011 Risto Nieminen Christian Sjöstrand kehittämisjohtaja kunnanjohtaja Loviisan kaupunki, kehittämistoimi Lapinjärven kunta Mannerheiminkatu 4 Lapinjärventie 20 A 07901

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 67 Käsittelyjärjestys...3

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 67 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2011 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 13 14.20 KOKOUSPAIKKA Kotkan Klubi, Kotka 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 66

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.2010 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Kaik lutviutuup! Osallisuus ja järjestöyhteistyö osana Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014-2017 Etelä-Karjalan liitto Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivä

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan ja -foorumeiden sekä eri hankkeiden myötä.

Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan ja -foorumeiden sekä eri hankkeiden myötä. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 16.3.2011 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 11.10.2011 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista

Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista 1. Itä-Uudenmaan elinkeinoelämä Asukkaat Itä-Uudellamaalla oli vuoden 2010 lopussa asukkaita yhteensä 96 800 jakaantuen siten, että Loviisan

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 3.6.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 3.6.2010 klo 8.30 9.40 KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot