Edelläkävijä. Asiantuntija.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edelläkävijä. Asiantuntija."

Transkriptio

1 Edelläkävijä. Asiantuntija. Vuosikertomus 2009

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Katsaus 2009 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 4 Tulevaisuuden suunta 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 10 Liiketoiminnot Yrityspalvelut Aloittavan yrityksen palvelut 12 Toimivan yrityksen palvelut 13 Sijoittuvan yrityksen palvelut 13 Kehittämispalvelut Teknologia 15 Digitaalinen liiketoiminta 15 Palvelut 16 Venäjä 16 Muut hankkeet 17 Seutuyhteistyö ja aluekeskusohjelma 19 Liiketoimintoja tukevat palvelut Markkinointi ja viestintä 20 Talous ja hallinto 21 Toimitilat ja kiinteistöt 22 Kehittämishankkeet 23 Seutu lukuina Tilastot 26 Uudet yritykset 27 Suurimmat työnantajat 28 Kuluneena vuonna Cursorin toiminta painottui seudun elinkeinorakenteen uudistamiseen ja uusien kilpailuetujen rakentamiseen. Seudun uutta suuntaa edustavat vahvasti uusiutuva energia ja siihen liittyvä teknologia, joiden kehittämiseen Cursor on kuluneena vuonna panostanut voimakkaasti. Globaalin internetyhtiö Googlen sijoittuminen Haminaan varmistui alkuvuodesta Kansainvälisen tuulivoimateknologiayhtiö Winwind Oy:n tuulivoimalatehdas käynnistyi Haminassa lokakuussa ja Cursor kehittää aktiivisesti seudun tuulivoimaklusteria. Merkittävänä osana kehittämistyötä käynnistyi koko Kaakkois-Suomen kattava tuuli- ja bioenergiahanke Kaakosta voimaa. Seudun tuulivoimatuotannon vahvistamiseksi olemme asettaneet tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä saada seudulle 100 tuulivoimalaa. Cursor tuotti yhteistyökumppaneineen asiantuntevia palveluja Kotkan-Haminan seudun aloittaville ja toimiville sekä seudulle sijoittuville yrityksille. Vuoden aikana Cursorin yrityspalveluja hyödynsi yli 1300 asiakasta. Seudulle perustettiin kuluneena vuonna 347 uutta yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 800 henkilöä. Cursor jatkoi vuonna 2009 vahvoja panostuksiaan myös digitaalisen liiketoiminnan, palvelujen ja Venäjä-liiketoiminnan kehittämiseen. Digitaalisen liiketoiminnan hankkeissa keskipisteenä ovat olleet yrityslähtöiset kehittämistoimenpiteet. Palvelut-toimialan toimenpiteet painottuivat vuonna 2009 matkailun ja kaupallisten palveluiden sekä hyvinvointipalveluiden aloille. Cursorin Venäjä-toimiala tuki seudun yrityksiä naapurimaan talouspotentiaalin hyödyntämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa Venäjän markkinoilla. Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa on kuluneena vuonna löytänyt toimintamuotonsa. Matkailun merkitys Cursorin toiminnassa on korostunut entisestään. Kotkan Karhulassa sijaitsevan Eagle-talon 3. rakennusvaiheen valmistuminen keväällä mahdollisti kansainvälisen Andritz Oy:n laajentumisen ja samalla Cursor siirtyi uusiin, yhteisiin toimitiloihin keskeiselle paikalle seutua. Yhteiset tilat ovat tuoneet toimintaan lisää tehokkuutta, tiedonkulku on lisääntynyt ja yhteistyöhenki on entisestään vahvistunut. Cursorin toiminta on saanut kuluneena vuonna osakseen arvostusta. Keväällä vastaanotimme kaksi kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruutta, ja loppukesällä Cursor palkittiin Seudullisten Kehittämisyhtiöiden Hyvä Teko -kilpailun voittajana. Uudet toimitilamme ja toimintatapamme ovat herättäneet kiinnostusta sidosryhmissämme sekä seudulla että valtakunnallisesti. Kiitän Cursor Oy:n puolesta asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme lämpimästi kuluneesta vuodesta. Cursorin aktiivinen työ seutumme kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi jatkuu. Maaliskuussa 2010 Hannu Karavirta toimitusjohtaja Hallinnointi ja tilinpäätös Hallitus 30 Johtoryhmä 32 Tuloslaskelma 33 Tase 34 Vuoden alusta käynnistyi Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian valmistelu vuosille Strategia valmistui kesällä 2009 ja yhtiön oma strategiauudistus käynnistyi seudullisen elinkeinostrategian pohjalta. Uusi Yksi Cursor -strategiakausi käynnistyi loppuvuodesta 2009, minkä myötä myös yhtiön toimintamalli ja organisaatio uudistettiin alkuvuodesta cursor oy 2009 vuosikertomus 3

3 Vuosi 2009 Cursor lyhyesti Vuosi lyhyesti Cursor Oy on yksi Suomen suurimpia seudullisia kehittämisyhtiöitä. Cursor vastaa laajasta kokonaisuudesta Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja kehittämistoimintoja. Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, joka vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä ja aikaansaamalla menestyvää yritystoimintaa. Cursor palvelee kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä seudulle sijoittuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittämisasioissa. Cursor toimii yritysten kasvun ja kehittymisen tukena. Seudullisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden kautta Cursor vahvistaa seudun jo olemassa olevia osaamisaloja ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Cursor toimii aktiivisesti yritystoiminnan palveluja tuottavan Seudulliset yrityspalvelut -verkoston ja Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry:n jäsenenä. Cursorin visiona on saada toiminnallaan aikaan Kotkan-Haminan seutu, joka on osannut hyödyntää sijaintinsa sekä merellisen, teollisen ja kulttuurillisen perinteensä jatkuvana uusiutumisena. Tämä todentuu: Itämeren tavaravirtojen erikoistuneena logistisena palvelukeskuksena Uusina teknologiaklustereina, jotka liittyvät metsä-, energia- ja ympäristöosaamiseen Seudulle muodostuneena Venäjän liiketoiminnan keskus Rubiconina Matkailun, tapahtumien, meren ja vesistöjen hyödyntämisessä seudun uusina vetovoimatekijöinä Seudun uutta tulevaisuutta vahvistavina uusien hyvinvointipalvelujen, luovan talouden, ICT:n ja kestävän kehityksen sovelluksina Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Cursorin työ jatkui vuonna 2009 aktiivisesti seudun rakennemuutosohjelman, seudullisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden ja monipuolisten yrityspalvelujen parissa. Kuluneena vuonna Cursor on saanut aikaan monia positiivisia kehitysaskeleita sekä Kotkan-Haminan seudulla että omassa toiminnassaan. Vuoden aikana seudun elinkeinoelämälle on rakennettu vahvaa uutta suuntaa teknologian, digitaalisen ja Venäjä-liiketoiminnan sekä palvelujen aloilla. Vuoden 2009 painopiste oli seudulle sijoittuneiden uusien toimintojen jalostaminen ja kehittäminen, erityisesti uusiutuvaan energiaan pohjautuvan liiketoiminnan ja tuulivoimaklusterin rakentaminen. Kansainvälisen Winwind Oy:n tuulivoimalatehdas käynnistyi Haminassa lokakuussa ja Cursor panostaa vahvasti tuulivoimaklusterin kehittämiseen Kotkan-Haminan seudulla. Vuoden 2009 aikana varmistunut globaalin internetyhtiö Googlen sijoittuminen Haminaan on merkinnyt huomattavaa vetovoiman ja huomioarvon nousua koko seudulle. Seudun uudistuva elinkeinorakenne luo uusia mahdollisuuksia seudun profiloitumiselle raskaasta teollisuudesta puhtaaseen ja kestävään kehitykseen. Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen jatkuu laajan Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa. Uusina seudullisina kilpailuvaltteina on avattu matkailu- ja hyvinvointipalveluja. Rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin yhä paremmin vastaava uusi seudullinen elinkeinostrategia valmistui syksyllä. Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategian pääkehittämisteemoja ovat seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen ja seudun yritysten menestyminen ja kasvu. Avainlukuja Tase Cursor-konserni 43,0 M Liikevaihto Cursor-konserni 9,9 M Hankeportfolio 27,9 M Henkilöstö 53 Hankkeet Cursorin hallinnoimia 48 Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia 24 Yhteensä 72 Kuvassa ohjelmapäällikkö Sergey Troshkov (vas.), hallintoassistentti Annemari Rantala ja ohjelmapäällikkö Jouko Luode. Kuluneena vuonna Cursor kehitti tehokkaasti omaa organisaatiotaan ja toimintamallejaan. Kesän aikana toteutunut muutto uusiin, yhteisiin toimitiloihin yhtiön rakennuttamaan Eagle-talon laajennusosaan keskelle Kotkan-Haminan seutua toi Cursorin palvelut yhä helpommin saavutettaviksi. Cursorin uusi Yksi Cursor -strategia vuosille valmistui joulukuussa. Sitä seurasi yhtiön toimintamallin uudistaminen, johon pohjautuva uusi organisaatio astui voimaan Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama aluekeskusohjelma on muuttunut vuoden 2010 alusta alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO:ksi, jota Cursor koordinoi Kotkan-Haminan seudulla. Käynnistyvällä ohjelmalla on tärkeä merkitys seudun elinkeinorakenteen uudistamisessa ja vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Cursor-konsernin tilikauden 2009 alijäämä euroa oli alkuvuoden Eagle-talon laajennuksen rakennusaikaisesta rahoituksesta johtuen ennakoidun mukainen. Konsernin tappioon vaikuttivat lisäksi konserniaktiivan poistot sekä osittain omistettujen tytäryhtiöiden poistojen yhtenäistäminen Cursor-konsernin poistoperiaatteiden mukaisiksi. Arvot Asiakaslähtöisyys Lähdemme asiakkaidemme näkökulmasta, tarpeista ja ongelmista sekä tuotamme heille hyötyjä vaihtoehtoisia kehityspalveluja tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin. Edelläkävijyys Olemme elinkeinotoiminnan esikuva, joka edistää muutosta, kannustaa luovuuteen ja kyseenalaistaa olemassa olevat ratkaisut. Yhteistyöhakuisuus Haemme aktiivisesti onnistumisia yhteistyön kautta, osaamme yhdistää ulkoisen ja sisäisen osaamisen tavoitelluiksi tuloksiksi. Vaikuttavuus Toimimme tuloksellisesti ja vaikutamme myönteisesti ja pysyvästi seutumme elinvoimaisuuteen. 4 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 5

4 Tulevaisuuden suunta Cursor on luotsannut Kotkan-Haminan seutua kuluneena vuonna vahvasti kohti uutta suuntaa yhteistyössä seudun kuntien ja muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Seudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen jatkuvat uuden elinkeinostrategian osoittamilla linjauksilla. Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia Alkuvuonna 2009 käynnistettyyn seudun kolmannen elinkeinostrategian laadintaan osallistui suuri joukko seudun elinkeinoelämän toimijoita. Cursor Oy:n hallitus ja Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunta muodostivat strategiatyön ohjausryhmän. Hankkeen etenemisestä ja menetelmällisestä ohjauksesta vastasi strategiatyöhön erikoistunut konsulttiyritys Capful Oy. Elinkeinostrategiassa seudun pääkehittämisteemoja ovat seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen ja seudun yritysten menestyminen ja kasvu. Seudun strategisiksi toimialoiksi on määritelty logistiikka, palvelut ja teknologia. Kotkan-Haminan seudun visio 2020 Kotkan-Haminan seudun ehdoton kilpailuetu on erinomainen sijainti kahden metropolin välissä, hyvien yhteyksien varrella meren rannalla upeassa elinympäristössä. Seudun vetovoimaisuuden kehittämisen pohjana on seudun rakennemuutos, joka luo mahdollisuuden kirkastaa ja uudistaa seudun mainetta palvelujen, kulttuurin, hyvän elinympäristön ja ympäristöteknologian seutuna. Myös seudun palveluiden kuten matkailun, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden ja luovien alojen kehittäminen on kytketty vahvasti vetovoimaisuuden kehittämiseen. Yritysten menestymisen ja kasvun perustana ovat yrityspalvelut, joita tarjotaan seudulla aloittaville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille. Yrityksiä tuetaan liiketoiminnan kasvussa, Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä, tuottavuuden ja kannattavuuden vahvistamisessa ICT:n avulla sekä osaamisen uudistamisessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Rubicon Suomen suurin Venäjän liiketoiminnan keskus Cursor Oy, Kotkan kaupunki ja SRV Yhtiöt Oyj ovat toteuttamassa Kotkan Kantasataman alueelle Venäjän liiketoiminnan keskusta, joka keskittyy molemmin puolin rajaa toimivien suomalaisten ja venäläisten yritysten liiketoimintaan. Keskuksen odotetaan houkuttelevan seudulle vähintään 50 uutta yritystä ja luovan 500 uutta työpaikkaa. Keskuksen toimijat tulevat olemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälisiä organisaatioita, tutkimuslaitoksia, alueiden edustustoja sekä b2b-palveluja tarjoavia yrityksiä. Vuonna 2010 valmistellaan Rubiconin liiketoimintasuunnitelma, kartoitetaan sen asiakkaat ja aloitetaan tilojen suunnittelu ja toteutus. mukainen seudullinen matkailukokonaisuus, jonka kärkenä ovat Merikeskus Vellamo ja kehitteillä oleva Kotkan Uusi Kantasatama. Hyvinvointi- ja terveyspalveluista kehitetään seudulle uusi vahvuusala erikoisesti vaativan asiakaskunnan palvelemisessa sekä erityisesti julkisen ja yksityisen tarjonnan hallinnassa. Cursor ohjaa ja rahoittaa sekä logistiikan kehitysohjelma NELI:n että meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan toimintaa. Kotkan-Haminan seudusta kehitetään Itämeren tavaravirtojen erikoistunut logistinen palvelukeskus. Digitaalisen Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama aluekeskusohjelma on muuttunut alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO:ksi. Kotkan-Haminan seudun KOKO ohjelman tavoitteena on seudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja rakenteen uudistaminen, kasvuhaluisten pk-yritysten kehittäminen ja lisääntyminen sekä yritysverkostoista syntyvien innovaatioiden muuttaminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Ohjelmassa panostetaan yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, toimintaympäristön uudistamiseen ja seudun vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kotkan-Haminan seudulla ohjelman toimenpidekokonaisuuksissa yhdistyvät aluekeskusohjelman hyväksi havaitut ja toimivat osiot sekä uuden elinkeinostrategian määrittelemät kehityssuunnat. liiketoiminnan osaaminen suunnataan palvelemaan yhä tehokkaammin seudun vahvuusalojen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä. Cursor toteuttaa Venäjän liiketoiminnan kansallista ja kansainvälistä osaamiskeskus Rubiconia Kotkan Uuteen Kantasatamaan. Yrityspalvelut ja yrittäjyyskasvatus kehitetään strategiakauden aikana saumattomaksi kokonaisuudeksi luomaan yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset. Kotkan-Haminan seudun yrittäjyysilmasto nostetaan maan kärkitasolle. Kotka-Hamina on vetovoimainen seutu Itämeren kehityskäytävällä Seudulla on selkeä merellinen, teollinen ja kulttuurinen identiteetti Seutu on kansainvälinen ja monikulttuurinen Kestävä kehitys luo seudulle kilpailukykyä Seudun yritykset ovat menestyviä, verkostoituneita ja kasvavia Seudulla on monipuolinen elinkeinorakenne Seudulla on vahvaa yrittäjyyttä ja omia tuotteita Osaaminen on uudistunut Yritykset hyödyntävät seudun sijaintia kansainvälistyvässä liiketoiminnassaan Teknologian suuntaaminen energia- ja ympäristöteknologiaan sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen vahvistavat seudun identiteetin muutosta raskaasta teollisuudesta puhtaaseen ja kestävään kehitykseen. Logistiikka-alalla keskeisiä ovat uusien logististen ratkaisujen ja entistä tiiviimmän yhteistyön kehittäminen sekä infrastruktuurin ylläpitäminen. Yksi Cursor Cursorin strategia vuosille Joulukuussa 2009 valmistunut uusi Yksi Cursor -strategia pohjautuu Kotkan-Haminan seudun uudistuneeseen elinkeinostrategiaan, jonka päätoteuttaja on Cursor. Strategiakaudella Cursor painottaa tuulivoimateknologian kehittämistä seudun teknologiaveturiksi. Kestävä kehitys on keskeisessä asemassa koko Cursorin toiminnassa. Strategiakauden tavoitteena on aikaansaada elinkeinostrategian 6 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 7

5 Organisaatio Henkilöstön ikäjakauma Henkilöstön työkokemus alalta vuosina 8 % 15 % 12 % Kuluneena vuonna jatkettiin Cursorin organisaation kehittämistä Yksi Cursor -teemalla. Cursor muutti yhteisiin toimitiloihin Karhulassa sijaitsevaan Eagle-taloon juhannusviikolla 2009, minkä myötä yhtiön toiminnan tehokkuus ja tiedonkulku ovat hallinta, Cursorin strategian ja työntekijöiden omien tavoitteiden välinen yhteys sekä eri toimintojen välinen yhteistyö. Yksi Cursor -strategiaa vuosille toteutetaan % 17 % yli % 24 % yli 20 entisestään vahvistuneet. Cursorin keskitetyt palvelut ovat yhä helpommin saavutettavissa keskeisellä paikalla Kotkan-Haminan lähtien uudella toimintamallilla, jossa toimintaa ohjaa valittujen painopisteohjelmien tavoitteiden toteuttaminen tarvitta- 42 % 12 % 16 % seutua. Cursorin sisäinen yhteistyö ja koko organisaation osaamisen hyödyntäminen on yhä joustavampaa. Yhteiset toimitilat asiakaspalvelutiloineen ovat tuoneet säästöjä myös toimitilakus- van osaamisen ja resurssien avulla. Painopisteohjelmat ovat dynaamisia ja painopisteet määritellään kunkin strategiakierroksen yhteydessä. Osaaminen ja resurssit edustavat orga- Henkilöstön koulutustaso Henkilöstön koulutusalat 2 % 12 % tannuksiin. Vuonna 2009 Cursorissa työskenteli keskimäärin 53 henkilöä. Koko henkilöstölle toteutettiin vuonna 2009 Insights Discovery -persoonaprofilointi, joka antaa tarkan kuvan henkilön toiminnasta ja tarjoaa tietoa henkilökohtaisen kehittymisen tueksi. Henkilöstön kehittämisen perustana Insights Discovery -per- nisaation toiminnallista asiantuntemusta. Uuden matriisiorganisaatiorakenteen myötä mahdollistui myös henkilöstön sisäinen työkierto, ja usealla työntekijällä vaihtuivat työtehtävät ja vastuualueet. Vuonna 2010 jatketaan Yksi Cursor -tavoitteen toteuttamista. Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat henkilöstön osaamisen kartoit- 38 % 36 % 26 % ylempi korkeakoulututkinto alempi korkeakoulututkinto keskiaste 7 % 17 % 12 % 51 % tutkija talous tekniikka humanistiset yhteiskuntatieteet kansainvälinen soonaprofiilin lisäksi ovat esimiehen kanssa käydyt kehittämis- taminen ja ammattitaidon vahvistaminen sekä sisäisen yhteis- keskustelut. Tärkeimpinä kehitysalueina on havaittu muutosten työn tehostaminen. Hallitus Cursor Oy:n organisaatio Toimitusjohtaja Osaaminen ja resurssit Johdon assistentti Kehittämisjohtaja Yrityspalvelujohtaja Osaamisjohtaja Talous- ja hallintojohtaja Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, yrittäjyyskasvatus ja yritysilmasto Painopisteohjelmat Uusiutuva energia kärkenä tuulivoimaklusteri Matkailu ja tapahtumat seudullisena kokonaisuutena Venäjä kärkenä Rubicon ICT:n soveltaminen Uudet hyvinvointija terveyspalvelut KOKO ja seutu Kuvassa Eija Hämäläinen (vas.), Outi Vilén ja kiinteistöpäällikkö Ari Nuutinen. 8 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 9

6 Henkilöstö Johto ja hallinto Painopisteohjelmat Hannu Karavirta toimitusjohtaja Carina Pulkkinen johdon assistentti, henkilöstövastaava Mia Hämäläinen kehittämisjohtaja Tuija Pellikka kehittämisassistentti Jouko Luode ohjelmapäällikkö, Kasvu ja kansainvälistyminen Teemu Loikkanen ohjelmapäällikkö Uusiutuva energia Sari Maaskola ohjelmapäällikkö (oto) Matkailu ja tapahtumat Markkinointipäällikkö, Merikeskus Vellamo Sergey Troshkov ohjelmapäällikkö Venäjä Jarpo Vesala ohjelmapäällikkö ICT:n soveltaminen Marja Holopainen Sini Hukka* yritysneuvoja Eija Hämäläinen Osaaminen ja resurssit, yrityspalvelut Markku Merovuo yrityspalvelujohtaja Heli Tiitinen yrityspalveluassistentti Merja Kanerva projektiassistentti Noora Kiili Jaana Korjus projektiassistentti Pauli Korkiakoski, kaupunkiseutusuunnittelija Hannu Lehtinen Tiina Liikka projektiassistentti Harri Holopainen ohjelmapäällikkö Hyvinvointipalvelut Mervi Liimatainen seutusihteeri Pekka Linnainen Kira Lopperi Marjo Luomi projektiasiantuntija Martti Nakari Marika Priha projektiassistentti Jari Järvinen yritysneuvoja Paula Rissanen projektiassistentti Merja Salonen projektiasiantuntija Birthe Suni Kari Taimisto Annika Utriainen projektiasiantuntija, Merikeskus Vellamo Annemari Rantala hallintoassistentti Jaana Hämäläinen kirjanpitäjä Hanna Nieminen markkinointisuunnittelija Ari Nuutinen ** kiinteistöpäällikkö Talous- ja hallinto Maarit Koverola Kristiina Kuparinen yritysneuvoja Pirjo Kuusela yritysneuvoja Milla Lehkonen yritysneuvoja Merja Naroma verkostoasiantuntija Heidi Sjögren Tiina Suni talous- ja hallintojohtaja Tiia Pylvänäinen talousassistentti Osaamispalvelut *Sini Hukka toimii Marie Skavø-Sinisalon vanhempainloman sijaisena kansainvälisten asioiden yritysneuvojana. **Ari Nuutinen toimii kiinteistöpäällikkö Kati Kolarin äitiysloman sijaisena. Katja Gorelgina assistentti (äitiyslomalla) Kuvat: Kari-Matti Salonen/Kuva KM Salonen Oy Outi Vilén 10 Petri Tolmunen osaamisjohtaja cursor oy 2009 vuosikertomus Salme Rajala osaamisassistentti Anna Falck Vera Ilomäki projektiasiantuntija Kalle Kallionpää Hilkka Ronkainen toimistoassistentti Tarja Rosenblad kirjanpitäjä Raija Taskinen kirjanpitäjä cursor oy 2009 vuosikertomus 11

7 yrityspalvelut toimivan yrityksen palvelut sijoittuvan yrityksen palvelut cursor tarjoaa monipuolisia palveluja kotkan-haminan seudulla aloittaville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille. cursorin tärkeänä tehtävänä on tukea yritysten kehittymistä ja kasvua monipuolisesti. Cursorin Yrityspalvelut saavutti vuoden aikana hyvin kokonaistavoitteensa. Sekä aloittavien että toimivien yritysten palvelujen vation Oy:n kanssa Yrittäjän Tukiverkko -projektiin, joka tarjoaa osallistui Kymen ja Etelä-Karjalan Yrittäjien sekä Kouvola inno- kysyntä jatkui vilkkaana kuluneena vuonna. Sijoittuvien yritysten vertaistukea ja talouden vakauttamiseen liittyvää neuvontaa. uutta systemaattista palvelumallia hyödynnettiin ja kehitettiin vuoden aikana vahvasti. Seudullisiin yrityspalveluihin kytkeytyvässä valtakunnallisessa YritysSuomi-kehittämisohjelmassa käynnistyi yrittäjien Talousapu-neuvontapalvelu ja valmistui Suomen Yrittäjien sekä Yritys- Kuluneena vuonna päivitettiin myös sopimus seudullisista yrityspalveluista. Finnveran kanssa Cursor teki sopimuksen lausuntojen antamisesta pienlaina-asioissa, ja sopimus starttiraha- Suomen yhteinen Yrityspörssi. lausuntojen antamisesta uusittiin Kaakkois-Suomen elinkeino-, Uusien, yhteisten toimitilojen myötä Cursor palvelee asiakkaita liikenne- ja ympäristökeskuksen (ent. Kaakkois-Suomen TE-keskus) kanssa tarjouskilpailun jälkeen. Seudullisten yrityspalveluiden yhteistyökumppaneiden Finnve- Karhulan Eagle-talossa entistä tehokkaammin ja joustavammin. ran ja Kotkan Työ- ja elinkeinotoimiston toimiminen samassa Taloudessa vallinneeseen taantumaan Cursor kehitti seudullisia lääkkeitä yhdessä seudun yrittäjäyhdistysten kanssa. Cursor le yhä helpommin saavutettavat kiinteistössä takaavat saumattoman yhteistoiminnan ja asiakkail- palvelut. Aloittavan yrityksen palvelut Vuonna 2009 Cursorin Yrityspalvelut tarjosi yrityksen perustamista suunnitteleville asiakasneuvontaa henkilökohtaisesti ja Cursor järjesti marraskuussa yhteistyössä Seudulliset yrityspal- Suuntana yrittäjyys -markkinointikampanja internetissä sekä säännöllisesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. Aloittavien yritysten neuvonta palveli 884 kertaa. kinointikampanjan, jonka tarkoituksena oli herättää kiinnostusta velut -kumppaneiden kanssa nuorille aikuisille suunnatun mark- Yhteisneuvontatilaisuuksiin ja ensimmäistä kertaa järjestettyihin yrittäjyyteen ja jakaa tietoa aloittavan yrittäjän palveluista Kotkan-Haminan seudulla. erillisiin markkinointi-yhteisneuvontatilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 566 yrittämisestä kiinnostunutta. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa Kampanja vietiin kohderyhmän ulottuville vierailemalla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Etelä-Kymenlaakson am- järjestetyt neljä ideasta yritykseksi -koulutuspäivää keräsivät kuluneena vuonna 158 osallistujaa. mattiopiston toimipisteissä Kotkassa ja Haminassa, Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella sekä kauppakeskus Pasaatissa Vuonna 2009 seudulle perustettiin 347 uutta yritystä. Perustetut Kotkassa. Markkinointikampanja näkyi paikallisesti linja-autoissa, tapahtumajulisteissa ja lehdessä sekä kuului valtakunnallises- yritykset jakaantuivat seudun kuntien osalta seuraavasti: Pyhtää 18 (5 %), Kotka 232 (67 %), Hamina 78 (23 %), Virolahti 14 (4 %) ti The Voice -radiossa. Kampanjan puitteissa järjestettiin Cursorin internetsivuilla yrittäjyyskysely, jolla kartoitettiin vastaajien ja Miehikkälä 5 (1 %). Venäläisomisteisia uusista yrityksistä oli 56 kpl eli noin 16 %. mielikuvia yrittäjyyteen liittyvistä perusasioista. Cursor tarjosi kuluneena vuonna seudun yrityksille kumppanuutta tunnustetulla Seudulliset yrityspalvelut -toimintamallilla. Kysytyimpiä palveluita olivat rahoitukseen liittyvät palvelut. Vastauksia rahoitukseen liittyviin kysymyksiin etsittiin 263 kertaa muutaman prosentin edellisvuotta enemmän. Kysyttyjä olivat myös johtamisen kehittämiseen ja markkinointiin liittyvät palvelut. Omistajanvaihdos oli kuluneena vuonna erittäin haasteellista, koska jatkajia löytyi vain muutamissa tapauksissa. Omistajanvaihdospalveluiden kysyntä oli yli 20 % edellisvuotta vilkkaampi, mutta toteutuneita omistajanvaihdoksia oli niukasti. Cursorin ja Kouvola innovation Oy:n yhteisen Kymenlaakson pk-yritysklinikka -hankkeen puitteissa toteutettiin yritysten koko liiketoiminnan tarkastelun kattavia kehittämistarveselvityksiä. Pk-yritysklinikka kontaktoi Etelä-Kymenlaaksossa 73:a yritystä. Kehittämistarveselvityksiä tehtiin 21 yritykselle. Yrittäjät tarvitsevat tukea, keskustelukumppania ja kannustajia ajoittain varsin yksinäiseltäkin tuntuvaan liiketoiminnan arkeen. Tähän tarpeeseen Cursor käynnisti loppuvuodesta pilottiprojektina Kymenlaakson mentoriverkoston kokoamisen yrittäjien tueksi. Kansainvälistymiskysymyksiä ratkottiin vuoden aikana 200 tapauksen verran. Yhteistyö seudun pk-yritysten Venäjän liiketoimintoja kehittävän Bisnesmaraton -hankkeen kanssa on jatkunut, ja hankkeeseen on otettu mukaan uusia yrityksiä. Cursorissa on kehitetty malli, jonka avulla niin pienet kuin suuretkin sijoittumistapaukset hoidetaan tehokkaasti. Tätä systemaattista palvelumallia on sovellettu useasti kuluneena vuonna. Myönteistä palautetta palveluista on saatu sekä yrityksiltä että yhteistyökumppaneilta. Cursorin sijoittuvan yrityksen palveluiden avainasioina ovat nopeus ja eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö. Kokoamalla yhteen kaikki tarvittavat yhteistyötahot päästään nopeammin hyviin tuloksiin ja seudulle asettuvat uudet yritykset voivat keskittyä toimintansa aloittamiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi kaavoitus-, toimitila- ja tonttikysymyksiä Cursor selvittää kuntien kanssa ja sopivan henkilöstön saatavuuden sekä koulutusmahdollisuudet yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Yrityksen tarpeiden ja toiminnan pohjalta Cursor kartoittaa yritykselle parhaat vaihtoehdot seudulta lähtien tiloista, henkilöstöstä, logistiikasta ja päätyen tarvittaessa avustamiseen paikallisen alihankintaverkoston muodostamisessa. Cursorin palvelut ovat apuna myös rahoitusratkaisujen suunnittelussa. Sijoittuvan yrityksen palveluja hyödynsi kuluneena vuonna yli 90 asiakasta. Asiakaskontakteja kertyi yli 160. Loppuvuodesta Suomeen sijoittaminen nousi ajankohtaiseksi monille venäläisille yrityksille, jotka haluavat sijoittaa taloudellisesti luotettavaan ympäristöön tai laajentaa liiketoimintaansa Euroopan markkinoille. Venäläisille sijoittajille pidettiin Pietarissa kaksi tilaisuutta, joissa kerrottiin yritystoiminnasta Suomessa. Suuntana yrittäjyys -kampanjan infopiste näkyi marraskuussa myös kauppakeskus Pasaatissa. Mukana yritysneuvoja Milla Lehkonen (vas.), yritysneuvoja Sini Hukka sekä Anniina Kuokka. 12 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 13

8 Kehittämispalvelut Päävastuu seudullisen elinkeinostrategian toteuttamisesta ja seurannasta on kuntien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Cursor Oy:llä. Kehittämispalveluita tuotetaan Cursorin ja seudun strategian toteuttamiseksi valituille painopistealoille ja avainyrityksille. Vuonna 2009 Cursor on jatkanut teknologian, digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden systemaattista kehittämistä. Lisäksi jakoinen: logistiikka, palvelut ja teknologia. kehittämiseen. Uudessa strategiassa toimialajaottelu on kolmi- Cursor on panostanut Venäjän ja Baltian maiden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Läpäisevinä kehittämisteemoina kaikilla toimialoilla ovat seudun vetovoimaisuus, Venäjän liiketoiminnan verkosto Rubicon, yritysten kasvu, ICT:n hyödyntäminen, rakenteen uudistaminen ja Seudullisia kehittämishankkeita oli vuonna 2009 toteutuksessa kaikkiaan 72 kpl, joista oli Cursorin omia 48 ja muita kehittämisrahastosta rahoitettuja 24. Lisäksi Cursor oli seutubudjetin kautlut ja yrittäjyyskasvatus. Seudun elinkeinostrategia oli pohjana kestävä kehitys kilpailutekijänä sekä yrityksille tarjottavat palveta rahoittajana 7 hankkeessa. Hanketoiminnan tuloksena syntyi Cursorin omalle strategiatyölle, joka käynnistyi syksyllä. 220 uutta työpaikkaa ja lisäksi 62 projektiaikaista henkilötyövuotta. Uusia yrityksiä hankkeiden yhteydessä perustettiin 62. Kehittämispalveluissa laadittiin laaja ohjelma-asiakirja sekä talous- ja toimintasuunnitelma uuteen alueelliseen koheesio- ja Vuotta 2009 leimasi voimallisesti seudun elinkeinostrategian kilpailukykyohjelmaan (KOKO), joka käynnistyy vuonna päivittäminen. Lähtökohtana oli käynnissä oleva rakenteellinen Kuluneena vuonna käynnistyi myös ensimmäinen kansainvälinen muutos, jonka tueksi kaivattiin yhä selkeämpää suuntaa seudun hanke, jossa Cursor on hankkeen päätoteuttajana. Teknologia Teknologia-toimiala kehittää suunnitelmallisesti seudun teknologia-alan yritysten liiketoimintaa ja kasvuedellytyksiä sekä eri koulutusympäristöjä vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on seudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kilpailukyvyn uudistaminen etenkin energia- ja ympäristöteknologian aloilla. Toimiala on ollut vahvasti mukana Teknologiateollisuus ry:n TRIO-ohjelmassa. Teknologian kasvuohjelma Technogrow ssa paneudutaan monipuolisesti ja yritysten tarpeet huomioiden seudun metalli-, metsä-, rakennus-, kemia-, energia- ja ympäristöalan yritysten liiketoimintaan vahvistaen mm. alihankkijoiden osaamista ja mahdollisuuksia vastata kysyntään ja markkinakilpailuun sekä rakentaa uutta erikoisosaamista mm. seudulle syntyvän tuulivoimaklusterin tarpeisiin. Ohjelma keskittyy myös yritysten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen synnyttämällä erilaisia verkostoja ja auttamalla yrityksiä kansainvälistymään. Cursorin hallinnoima, metsäteollisuuden rakennemuutoksen alueen talouskasvua heikentävien vaikutuksien minimoimiseksi käynnistetty SummaRun-hanke saavutti vuoden aikana monia positiivisia tuloksia. Summan tehtaalle sijoittuva Google oli yksi niistä runsaasta 80 yrityskontaktista, joiden kanssa oli käyty sijoittumisneuvotteluja. Winwind Oy:n tuulivoimalatehdas puolestaan käynnistyi lokakuussa Syksyllä 2009 käynnistyneessä Kaakosta voimaa -hankkeessa yhdistetään energia- ja ympäristöteknologioiden toimijat tavoitteena rakentaa Kaakkois-Suomeen Suomen tuulivoiman ja bioenergian osaamiskeskittymä, klusteri. Hankkeessa kartoitetaan Kaakkois-Suomen yritysten olemassa oleva osaaminen ja tulevaisuuden suunnitelmat tuulivoima- ja bioenergian valmistukseen liittyvissä teknologioissa, palveluissa ja suunnittelussa. Digitaalinen liiketoiminta Vuoden 2009 aikana Cursorin digitaalisen liiketoiminnan tiimi on toteuttanut Digikasvu- ja Virtual Naval Battles (VNB) -hankkeita. Digikasvussa keskipisteenä ovat olleet yrityslähtöiset kehittämistoimenpiteet, joiden ansiosta seudulle on syntynyt 19 uutta työpaikkaa ICT-toimialalle. Virtual Naval Battles -hankkeessa toteutettiin purjelaivasimulaattori Merikeskus Vellamoon. Digikasvu-ohjelma toteuttaa digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle Kotkan-Haminan seudun ja Cursorin strategioissa valittuja painopistealueita. Hankkeen puitteissa jatkokehitetään digitaalisen liiketoiminnan keskus Datariinan toimintaympäristössä käytettyjä toimintamalleja, joiden avulla vahvistetaan seudun tietointensiivisiä ja innovatiivisia yrityksiä ja palveluja. Toimintamallit tukevat innovatiivisten ideoiden kehitystä, konseptointia, tuotekehitystä, tuotteistamista ja kaupallistamista. Kasvuohjelmassa on panostettu vahvasti sekä uuden että jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelman painopistealueita ovat yrityslähtöisten kehittämishankkeiden lisäksi digitaalisen liiketoiminnan kasvustrategian toteuttaminen, seudullisen kaupunkiopastus- ja viestintäjärjestelmän määrittely sekä avainyritysten valitseminen ja tukeminen talouden laskusuhdanteessa. Hankevalmistelussa ovat vuoden 2009 aikana olleet palvelusektorin digitalisoitumista edistävä DigiService -kehittämishanke ja kansainvälinen Finn Baltic Game & Software Booster -hanke. Vuoden 2009 aikana tiimissä tapahtui henkilömuutoksia, ja Digikasvu -hankkeen uutena nä aloitti marraskuussa Kira Lopperi. Kehittämishankkeet vuonna Toteutunut Toteutunut Hankkeet Lukumäärä budjetti milj. Lukumäärä budjetti milj. Seudulliset kehittämishankkeet 72 7,1 73 7,2 Cursorin hallinnoimat hankkeet 48 5,5 48 5,4 Muut kehittämisrahastosta rahoitetut 24 1,6 25 1,9 Cursorin kehittämishankkeiden kuvaukset ja tarkemmat tiedot ovat nähtävissä Cursorin internetsivuilla > Seudun kehittäminen > Projektitoiminta Digitaalisen liiketoiminnan Virtual Naval Battles -hankkeessa Nitro Games toteutti purjelaivasimulaattorin Merikeskus Vellamoon. KUVA: Nitro Games 14 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 15

9 Palvelut Venäjä Muut hankkeet Cursor Oy:n palvelut-toimialan toimenpiteet painottuivat vuonna 2009 strategian mukaisesti matkailun ja kaupallisten palveluiden sekä hyvinvointipalveluiden aloille. Toiminnassa keskitettiin panostuksia kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille tavoitteena auttaa seudun toimijoita tuottamaan uusia ja parempia tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Korkeatasoisten palvelujen tuottaminen edellytti yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välistä ja keskinäistä verkottumista ja yhteistyötä sekä yhdessä tekemistä. Toimintastrategia konkretisoitui yrityslähtöisissä yhteistyöhankkeissa, joilla parannettiin yritysten ja seudun kilpailukykyä. Toimialalla panostettiin lisäksi palvelusektorin yritysten osaamisen tuotteistamiseen ja markkinointiin. Lisäksi kehitettiin voimakkaasti yrittäjyyskasvatusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hankkeissa selvitettiin markkinointia, etsittiin tietoa, haettiin kumppaneita ja yhteyksiä, järjestettiin koulutuksia ja kontaktitilaisuuksia, hankittiin rahoitusta ja tuotettiin yrityksille kansainvälistymispalveluja. Vuonna 2009 toteutettiin laaja palvelut-toimialan kartoitus, jonka pohjalta suunniteltiin tulevien toimenpiteiden painotuksia. Lisäksi toimiala oli tiiviisti mukana seudun uuden elinkeinostrategian laadinnassa vuosille Toimialan kehittämistä resursoitiin vuonna 2009 seuraavilla hankekokonaisuuksilla: Palvelualan kasvuohjelma Palkeet TULITUS Tuotteita, liiketoimintaa ja tulosta Merikeskus Vellamossa Kansainvälinen matkailun kehittämishanke KIT Kymenlaakso for International Travellers &Travel-Trade House Friendly Island Routes Suomen ja Viron saaristomatkailun kehittämishanke Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland kansainvälinen yrittäjyyskasvatushanke YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset -hanke Kymijoen kehittämistä koordinoiva KYMI-hanke Venäjä-toimiala auttaa yrityksiä hyödyntämään naapurimaan talouspotentiaalia ja parantamaan kilpailukykyään Venäjän markkinoilla. Toimiala etsii ja avaa Kotka-Haminan seudun yrityksille uutta liiketoimintaa Venäjällä ja Venäjältä. Cursor on Suomen elinkeinoyhtiöiden johtava Venäjä-osaaja. Cursor hallitsee Venäjän erityispiirteet, ja Cursorin vahvat verkostot toimivat molemmin puolin rajaa. Cursorilla on runsaasti sekä tietoa että kokemusta Venäjän liiketoiminnasta. Vuonna 2009 toimiala järjesti lukuisia tapahtumia, joihin osallistui yhteensä noin 80 eri toimialojen yritystä. Venäjä jatkoi suurten investointihankkeiden (mm. Shtokmanin kaasukenttä ja Primorskin telakka) valmistelua. Expomet-hanke loi suomalaisille metalli- ja koneenrakennusalan yrityksille suoria kontakteja hankkeita toteuttaviin yrityksiin (mm. Sevmash, Shtokman Development, Stroytransgaz). Venäjän liiketoiminnan keskus Rubicon on noussut Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategian kärkeen. Keskus tavoittelee seudulle 50 uutta yritystä ja 500 uutta työpaikkaa. Rubicon sijoittuu Kotkan Kantasatamaan ja sen toteuttamiseen on sitoutunut mm. SRV Yhtiöt Oyj ja Kotkan kaupunki. Taloustaantumasta huolimatta Venäjä on edelleen alueen yrityksille yksi kiinnostavimmista liiketoimintaympäristöistä. Bisnesmaraton-hanke jatkoi yritysten kehittämistä mm. Venäjän liiketoimintakulttuuriin ja sähköiseen tullaukseen liittyvillä koulutuksilla, osallistumalla kevään ja syksyn 2009 Pietarin teknisen alan messutapahtumiin sekä tukemalla yritysten neuvotteluprosessien etenemistä. Venäjä-toimiala tarjoaa osaamistaan myös muille seudullisille toimijoille ja päättäjille, mikä kasvattaa alueen Venäjä-osaamista ja nostaa Venäjä-profiilia. Vuoden 2009 aikana vietettiin Pietarin yrityskontaktikeskuksen Bizkonin 10-vuotisjuhlaa sekä Kotkassa että Pietarissa. Cursor on osallistunut aktiivisesti Helsinki-keskuksen kehittämiseen Pietarissa. BIC Kymi ry BIC Kymi ry:n hallinnoima Kymenlaakson hautomoverkoston kehittäminen -hanke päättyi tuloksenaan 10 uutta yritystä ja 21 työpaikkaa sekä kuusi säilytettyä yritystä ja 17 työpaikkaa. Sen jatkoksi käynnistettiin alkaen kaksivuotinen EAKR-rahoitteinen Kymenlaakson innovaatiopalvelut -hanke. Hankkeen palvelut koostuvat BIC Kymi ry:n luoman maakunnallisen yrityshautomoverkoston toiminnasta, Keksintösäätiön kehittämästä valtakunnallisesta Tuoteväylä-toiminnasta ja muista innovaatiopalveluista. Tuoteväylä on innovatiivisten hankkeiden kehittämisjärjestelmä, joka on kytketty myös hautomon palveluntarjontaan. BIC Kymi ry tarjoaa innovaatiopalvelujen toteuttajana apua aloittavien ja toimivien pk-yritysten sekä yksityisten henkilöiden innovatiivisen liiketoiminnan ja keksintöjen kehittämiseen sekä kaupallistamiseen. BIC Kymi ry:n jäsenet ovat Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Luovat alat Kotka-Hamina Luovien alojen pk-yritystoimintaa kehittävä ohjelma palveli kuluneena vuonna n. 80 yritystä. Uusia yrittäjiä aloitti 8. Yritysten liiketoiminnan kehittämissuunnitelmia tehtiin 23. Liiketoiminnan koulutukset tavoittivat yhteensä yli 300 eri osallistujaa. Kolmiosainen markkinointikoulutus yksin keräsi 130 osallistujaa, mikä kuvaa hyvin myynnin tärkeyttä pienyrityksille. Yhteisen myynnin kehittämiseksi avattiin verkkopalvelu osoitteessa Koulutukset ja tilaisuudet tuottivat useita yritysten välisiä tuotekehityshankkeita ja myyntitapahtumia, kuten Gallerioiden yö, M/S Athena risteilyaluksen myyntitapahtuma ja Kartanon Joulu -tapahtuma. Kotkan Valokuvakeskuksen visuaalisen alan Medicikoulutusohjelma sisälsi 15 luentoa, kaksi mestarikurssia ja syventävän Photoliiga-yrittäjävalmennuksen. Kotkan-Haminan seudulta 15 musiikkialan toimijaa, tapahtumat, palveluyritykset ja artistit osallistuivat lokakuussa Helsingin musiikkimessuille yhteisellä Kaakko Soikoon! -teemalla. Yhteismyynnin välineeksi lanseerattiin samalla verkkomyyntisivusto Alojen yritystoiminnan kasvun kannalta merkittävä yrityskeskushanke on selvitysvaiheessa, ja mukana Kotkan Kantasataman kehittämisen valmistelussa. Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman rahoittavat ESR-rakennemuutosreservi, Kaakkois-Suomen ELYkeskus, seudun kehittämisrahasto, Kotkan kaupunki ja yritykset. 16 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 17

10 Muut hankkeet Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen (MOY) Huhtikuussa 2008 käynnistynyt Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke on toiminta-aikanaan edennyt tavoitteidensa mukaisesti. Hankkeen vaikutuksesta on Kotkan-Haminan ja Kouvolan seuduille sekä Lappeenrantaan syntynyt runsaasti uusia maahanmuuttajien perustamia yrityksiä sekä uusia työpaikkoja. Projektihenkilöstö on antanut henkilökohtaista neuvontaa aloittaville yrittäjille ja toimiville yrityksille. Muita kuin potentiaalisia yrityksen perustajia on ohjattu työllistymään tai kouluttautumaan. Hanke on järjestänyt nelisenkymmentä maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien parissa toimiville suunnattua seminaaria, tietoiskua tai muuta tilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä yli 2000 henkilöä. Hankkeessa on myös kehitetty maahanmuuttajien yrittäjyyttä edistävää tietopalvelua ja toimittu aktiivisesti maahanmuuttajia tukevan verkoston kehittämisessä. Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen -hanke on Cursorin, Kouvola Innovation Oy:n ja Lappeenrannan seudun Yrityspalvelut Oy:n yhdessä toteuttama ESR-hanke, jota rahoittavat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Cursor, Kouvolan kaupunki ja Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy. Kuvassa Maarit Koverola (vas.) ja Heidi Sjögren. Kymenlaakson Viron yhteystoimisto Kymenlaakson Viron yhteystoimiston tarkoitus on hoitaa EU:n alueellisen yhteistyön tavoitteeseen liittyviä yhteyksiä Suomenlahden eteläpuolella. Toimisto välittää tietoa vireillä olevista hankkeista ja ohjaa osapuolia laajempaan yhteistyöhön. Toimisto tuki eri tavoin yli 50 hankeideaa, joista viisi on tässä vaiheessa hyväksytty. Tulevaa hankeyhteistyötä ohjaa neljä toimintalinjaa: digitaalinen ja luova talous, energia ja ympäristövastuu, liikenne ja logistiikka sekä matkailu ja virkistys. Hanketoiminnan ohella toimisto vastasi maakunnan edustamisesta ja tutustumismatkojen järjestelyistä. Näin vahvistettiin kontaktipintaa ja maakunnan uskottavuutta yhteistyökumppanina. Hankkeen rahoituksesta 69 % tuli maakunnan kehittämisrahasta. Lopusta vastasivat Kouvolan kaupunki ja Cursor Oy, jonka sivuliike (Cursor Oy Eesti filiaal) yhteystoimisto on oikeudellisesti. Rahoitus on sovittu vuoden 2010 loppuun, ja toiminnan jatkosuunnittelu on käynnissä. Seutuyhteistyö ja aluekeskusohjelma Cursor vastaa seutuyhteistyön ja aluekeskusohjelman käytännön toimenpiteistä Kotkan-Haminan seudulla. Seutuyhteistyöstä päättävät seudun luottamushenkilöistä koostuva seutuvaltuusto ja seudun kaupungin- ja kunnanjohtajista koostuva seutuvaliokunta. Uuden valtuustokauden myötä seutuvaltuuston 27 jäsenestä uusina seutuvaltuutettuina aloitti 10 seudullista luottamushenkilöä. Puheenjohtajisto uudistui kokonaisuudessaan: puheenjohtajaksi valittiin Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Haminan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Muuronen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Miehikkälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Keijo Rinnesalmi. Seutuvaltuusto kokoontui kolmesti. Se hyväksyi mm. Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategian , vuoden 2009 seutubudjetin ja aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seutuohjelman Seutuvaliokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kotkan-Haminan seutubudjetista, joka muodostuu kuntien maksamasta 4 / asukas, seutuvaliokunta jakoi seudullisten hankkeiden toimintaan. Rahoitusta saivat mm. MeriKotkan SAFGOF, Kymenlaakson AMK:n SÖKÖ II, Kotkan kaupungin Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelma sekä seudullinen matkailuyhteistyöryhmä. Lokakuussa seutuvaliokunta teki vertaisoppimismatkan Pietariin. Seudun johtajat, luottamushenkilöt ja virkamiehet kokoava Seutufoorumi keskittyi kahteen merkittävään strategiaan. Kotkassa toukokuussa pureuduttiin seudun kilpailukykyyn erityisesti elinkeinostrategian myötä. Haminassa marraskuussa aiheena oli Kotkan-Haminan seutu muutoksessa, jota käsiteltiin mm. päivitettävän Elämän virrasta maailman merille -seutustrategian pohjalta. Kaupunkiseutusuunnitelmatyössä valmistui Etelä-Kymenlaakson työpaikkaselvitys. Seudullinen Kaakon Suunta -hanke käynnistyi loppuvuodesta. AKO:sta KOKO:ksi Valtakunnallisessa aluepolitiikassa oli murrosvuosi. Valtioneuvoston aluepoliittisista erityisohjelmista mm. aluekeskusohjelmalla Seutuvaltuustoa johtavat Olavi Muuronen (vas.), Markku Saastamoinen ja Keijo Rinnesalmi. (AKO) oli viimeinen toimintavuosi. Samaan aikaan suunniteltiin uutta alueellista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO). Samanlaista murroskautta elettiin myös seudulla. Kotkan-Haminan seudulla aluekeskusohjelman pääpaino oli rakennemuutoksen johtamisessa, elinkeinostrategian päivittämisessä ja uuden KOKO:n valmistelussa. Kasvuohjelma 2010:n puitteissa työskenneltiin elinkeinostrategiassa määritellyillä toimialoilla: teknologia, digitaalinen liiketoiminta, palvelut sekä Venäjä ja Viro. Kymenlaakson kulttuuriohjelma Kulttuurista elinkeinoja, hyvinvointia ja vetovoimaa! julkaistiin ja sen toteutusta jatkettiin yhdessä Kouvolan seudun aluekeskusohjelman kanssa. Myös Turku organisaation kanssa kehiteltiin yhteisproduktiota. Seudun suurimman nuortentapahtuman Seukkareiden päävastuu siirtyi Cursorilta kuntien nuorisotoimille. Päihteetön tapahtuma keräsi marraskuussa lähes nuorta. Muuttajan palvelut -hankkeessa edistettiin seudun tunnettuutta potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Keinoina olivat mm. osasto Oma Koti messuilla Helsingissä ja 2.6 julkaistu Kotkan-Haminan seudulle -lehti. AKO:n valtakunnallisten verkostojen toimintaan (innovaatio, hyvinvointi ja kulttuuri) osallistuttiin aktiivisesti. Kouvolan aluekeskusohjelman kanssa oli useita yhteispalavereja ja hankkeita, mm. Rajapintaan alueellinen työpaja luovien alojen ja hyvinvointialojen toimijoille. 18 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 19

11 Liiketoimintoja tukevat palvelut Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin painopisteinä olivat seudullisesti tarjottavien palveluiden viestiminen, Cursorin ja seudun tunnettuuden sekä seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen. Muuttoa uusiin yhteisiin toimitiloihin viestittiin sekä lehdissä, radiossa että seudun linja-autoissa toteutetuilla kampanjoilla. Cursorin henkilöstön edustajat olivat hyvin suosittuja esitelmöitsijöitä eri tilaisuuksissa, ja lukuisia ryhmiä vieraili uusissa toimitiloissa. Vuoden 2009 aikana osallistuttiin useisiin tapahtumiin mm. TransRussia-messut Moskovassa ja Alihankinta-messut Tampereella sekä KymiBusiness 2009 Kouvolassa. Yleisenä toimintakonseptina oli yhteisesiintyminen seudullisten alan yritysten kanssa. Loppuvuonna toteutettiin yhdessä Cursorin Yrityspalveluiden ja seudullisten yrityspalveluiden yhteistyökumppaneiden kanssa nuorille aikuisille suunnattu Suuntana yrittäjyys -markkinointikampanja. Markkinointi ja viestintä -yksikkö oli vuoden aikana aktiivisesti mukana rakennemuutosohjelman markkinointimateriaalin suunnittelussa ja viestinnän toteutuksessa. Toukokuussa SummaRunrakennemuutoshanke yhdessä markkinointi ja viestintä -yksikön kanssa järjestivät yrityksille suunnatun Kasvun Paikka -kontaktitapahtuman. Tapahtuma tarjosi yrityksille kattavan kokonaisuuden palveluja ja toimitilaratkaisuja. Mukana oli ajankohtaisia esittelyjä Kymenlaaksoon sijoittuneista yrityksistä ja tietoiskuja saatavilla olevista palveluista, toimitiloista sekä kehittämis- ja rahoitusratkaisuista. Logistiikka-alan julkaisuun Fi.Logistics koottiin paikallisten yritysten kanssa liiteosio, joka julkaistiin kolmella eri kielellä. Toukokuussa toteutettiin Kauppalehden yhteydessä ilmestynyt ja verkossa avattu Uusia Tuulia -julkaisu. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa Cursor voitti sekä pääpalkinnon että kilpailukykysarjan SummaRun-hankkeella ja matkailusarjan Nitro ID:n kanssa toteutetulla Merikeskus Vellamon lanseerauskampanjalla. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun palkintona toteutettiin syksyllä lehtikampanja Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä yhteistyössä Merikeskus Vellamon kanssa. Ydinviesteinä kampanjoissa olivat tuulivoima, seudun elinvoimaisuus ja muutoksen tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Kuvassa projektiassistentti Jaana Korjus ja toimistoassistentti Hilkka Ronkainen. Talous ja hallinto V. A Suutarin kauppapuutarha Kotkassa loi oivat puitteet Kasvun Paikka -tapahtumalle. Kuvassa etualalla Cursorin hallintoassistentti Annemari Rantala (vas.) ja Kati Velin EBIC Oy:stä. Cursor Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cursor Plus Oy vastaa konsernin taloudesta ja hallinnosta. Cursor-konsernin taloushallinnon osana Cursor Plus Oy hoitaa konsernin hallinnoimien seudullisten kehittämishankkeiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten EU-projektien taloushallinnon tehtävät. Vuonna 2009 Cursor-konserni vastasi yhteensä 48 hankkeen hallinnoinnista. Cursor Plus Oy:n tehtäviin kuului alkuvuonna myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten puhelin-, postitus- ja kopiopalvelujen tuottaminen BIC-keskuksen ja Yritystalon toimipaikoissa. Cursor siirtyi uusiin yhteisiin toimitiloihin Eagle-taloon vuoden 2009 kesällä ja osa ulkopuolisille toimijoille tarjottavista tukipalveluista jäi pois loppuvuodesta Yhteisissä toimitiloissa konsernin tukipalvelujen järjestäminen on uudistettu. Cursor Plus Oy:n liikevaihdosta konsernin ja emon osakkuusyhtiöiden osuus on lähes 91 %:a. Cursor Plus Oy:n tehtävissä toimi kuusi henkilöä. Cursorin avoimen tiedonkulun ja organisaation yhtenäisyyden tukemiseksi Cursorin käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, johon on kiinteästi integroitu taloushallinnon eri järjestelmät. Järjestelmän avulla hoidetaan asiakkuuksien hallintaa, hallinnoidaan kehittämishankkeita sekä hoidetaan sisäistä ja ulkoista viestintää mm. ylläpidetään www-sivustoja. Tavoitteena on tallentaa tieto kerran yhteen paikkaan ja jakaa se sieltä koko henkilöstölle ja tarvittaessa sidosryhmille. Taloushallinnon integroinnin tavoitteena on, että Cursorin henkilöstöllä on käytössään ajantasainen tieto vastuualueensa taloudesta. Vuonna 2009 on järjestelmää kehitetty edelleen ja toimintatapoja yhtenäistetty. Myös Cursorin raportointia on kehitetty: toimintaa mitataan uuteen strategiaan perustuen. Mittareiden tiedon keräämisessä toimii apuna toiminnanohjausjärjestelmä. 20 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 21

12 toimitilat ja kiinteistöt Cursorin tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoimalla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoamaan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Cursorin tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistöjen omistajana vaan yhtiön strategian mukaisten kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä ja mahdollistajana. Strategian mukaisesti vuoden 2009 aikana Rautatienkatu 2:ssa sijaitseva BiC-keskus siirtyi Kotkan Seudun Talokeskus Oy:n omistukseen. Kuluneena vuonna tehtiin sopimukset myös Cursorin omistuksessa olevien Kiinteistö Oy Kotolahdentie 3:n koko osakekannan ja Kiinteistö Oy Miehikkälän Konttiterminaalin 33 %:n omistusosuuden myynnistä. Vuoden 2009 aikana valmistui kaksi uutta kiinteistöhanketta, Karhulassa sijaitsevan Eagle-talon laajennus Kiinteistö Oy Eagle 3 Cursorin 100 % omistusosuudella ja Haminan sataman läheisyyteen toteutettu tuulivoimalatehdasrakennus Kiinteistö Oy Haminan Hailikari, josta Cursor omistaa 33 %. Kiinteistö Oy Haminan Hailikari valmistui syyskuun lopussa ja kansainvälinen tuulivoimayhtiö Winwind Oy aloitti tuotantonsa kiinteistössä lokakuun alussa. Tehdas valmistaa 3 MW:n tuulivoimaloita Euroopan markkinoille. Kevään ja kesän aikana valmistunut Kiinteistö Oy Eagle 3 käsittää yhteensä noin m2, joista vuokrattavaa toimistotilaa on noin m2. Laajennuksen valmistuminen mahdollisti talossa jo toimivan Andritz Oy:n laajentumisen ja Cursorin siirtymisen uusiin, yhteisiin toimitiloihin. Cursorin strategian mukaisten, yhtenäisten toimitilojen suunnittelusta vastasi työympäristöjen kehittämiseen erikoistunut Workspace Oy. Suunnittelussa huomioitiin organisaation rakenne ja tiimikohtainen toimintamalli sekä johdon sijoittuminen avokonttoriin. Toimitilojen lähtökohtana olivat yhtiön arvot ja sisäisen kehittämisen tavoitteet. KIINTEISTÖT omistusosuus Kuusisen kalankäsittelyhalli kokonaisala 730 m2, josta 540 m2 vuokrattavaa tilaa 1 vuokralainen Karhulan autoparkki 265 autopaikkaa TYTÄRKIINTEISTÖYHTIÖT Kiinteistö Oy Eagle 54 % kokonaisala m2 Cursorilla 5 vuokralaista Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 % kokonaisala m2, josta m2 vuokrattavaa tilaa 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle % kokonaisala n m2, josta n m2 vuokrattavaa tilaa Cursorilla 4 vuokralaista Kiinteistö Oy Datariina 100 % kokonaisala m2, josta m2 vuokrattavaa tilaa 17 vuokralaista Kiinteistö Oy Takojantie % kokonaisala m2 (tuotanto- ja varastotilaa) 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 68 % kokonaisala 493 m2 1 vuokralainen KIINTEISTÖYHTIÖT Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 % tilaa yhteensä m2 1 vuokralainen kehittämishankkeet Cursorin hallinnoimia ja kehittämisrahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita vuonna 2009 KOKONAISBUDJETTI TOTEUTUNUT 2009 KEHITTÄMISRAHASTO Yht. Toteutunut 2009 Kpl TEKNOLOGIA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet PALVELUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet VENÄJÄ Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet MUUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet ALUEKESKUSOHJELMA Cursorin hallinnoimat hankkeet YHTEENSÄ Cursorin hallinnoimia Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia YHTEENSÄ Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet osaamisaloittain Toteutuneet kustannukset ,1 M Rahoitettu kehittämisrahastosta ,1 M ,7% 21,1% 20,4% Vipuvaikutuskerroin 6, ,6% ,0% ,2% Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 % Cursorin omistuksessa 455 m ,4% ,2% 13,4% ,2% 18,1% 5,7% Cursorin uudet toimitilat sijaitsevat Eagle-talossa keskeisellä paikalla Kotkan-Haminan seutua. Teknologia Digitaalinen liiketoiminta Palvelut Venäjä Muut Aluekeskusohjelma Hankkeita: 12 kpl 6 kpl 10 kpl 8 kpl 25 kpl 11 kpl Vipuvaikutuskerroin: 4,7 8,4 8,4 3,9 7,2 10,3 22 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 23

13 TEKNOLOGIA HALLINNOIJA TOTEUTUS- KOKONAIS- TOTEUTUNUT KEHITTÄMIS- AIKA BUDJETTI 2009 RAHASTO Toteutunut 2009 VENÄJÄ HALLINNOIJA TOTEUTUS- KOKONAIS- TOTEUTUNUT KEHITTÄMIS- AIKA BUDJETTI 2009 RAHASTO Toteutunut 2009 Teknologia - perustoiminta Cursor Oy Kaakosta voimaa - Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen K-Suomessa Cursor Oy SummaRun, Kotkan-Haminan seudun rakennemuutoshanke Cursor Oy Teknologian kasvuohjelma Technogrow Cursor Oy Tuulivoimaklusteriin erikoistuneen lastaus- ja logistiikkajärjestelmän rakentaminen, TUULA Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Biopolttoainekattilan savukaasujen puhdistuksen ja tuhkan käsittelyn kehittäminen Kymenlaakson amk Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Future KOSKE Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Meriklusteri ja älykkäät koneet KOSKE Kopteri / Älykop Kymenlaakson amk Puun modifiontiklusteri Kymenlaakson amk Rocket Kymenlaakson amk Tulevaisuuden innovatiiviset metallirakenteet (TIME) LTY Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet TEKNOLOGIA YHTEENSÄ Digitaalinen liiketoiminta - perustoiminta Cursor Oy Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Cursor Oy Virtual Naval Battles Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet D-Dynamic Operator Simulator Kymenlaakson amk Laajakaistaselvitys Hamina, Virolahti, Miehikkälä Haminan kaupunki SinuNet Kymenlaakson amk Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet PALVELUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ Palvelut - perustoiminta Cursor Oy Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy Friendly Island Routes Cursor Oy Kymenlaakso for International Travellers & Travel-Trade House (KIT ) Cursor Oy KYMI Cursor Oy Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor Oy Travel Trade House Cursor Oy TULITUS - Tuotteita, liiketoimintaa ja tulosta Merikeskus Vellamossa Cursor Oy YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Hyvinvointialan yritysklinikka Kymenlaakson amk Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet PALVELUT YHTEENSÄ Cursorin Venäjä-palvelut Cursor Oy Belo-ostrov Logistiikkakeskuksen esiselvitys Cursor Oy Biointegration Cursor Oy Bisnesmaraton Cursor Oy EXPOMET Cursor Oy Invest in growth! Cursor Oy Log-IT (logistic and information technologies) prefeasibility study Cursor Oy RUBICON - preliminary study on Russian Business Centre in Kotka Cursor Oy Rubicon - Kotkan kaupunki Cursor Oy Strateginen Venäjä Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet MUUT Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet VENÄJÄ YHTEENSÄ Itäisen Suomenlahden rannikkokalastuksen kehittäminen Cursor Oy Jazz-leiri Cursor Oy Kuusisen kalankäsittelyhallin rakentaminen Cursor Oy Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma Cursor Oy Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen Cursor Oy Seven Heaven -hanke Cursor Oy Taantumaa turpiin -kampanja Cursor Oy Toimitusjohtajan raha Cursor Oy TRILOGY Ust-Lugan, Sillamäen ja Kotkan Haminan satamien logistinen kolmio Cursor Oy VAKA Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertuehanke Cursor Oy Viron yhteystoimisto 2010 Cursor Oy Yritysmentorointi yrittäjän tukena Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet BIC Kymi Kymenlaakson hautomoverkoston kehittäminen BIC Kymi ry Kaakkois-Suomen talkoot HY Palmenia Kaakkois-Suomen Yrittäjän Tukiverkko -hanke Etelä-Karjalan Yrittäjät Kymenlaakson innovaatiopalvelut BIC Kymi ry Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma NELI Kymenlaakson amk Kymenlaakson pk-yritysklinikkahanke Kouvolan s kuntayht Kymenlaakson toimialaseuranta Kymenl. kauppakamari LCCE- yrittäjyysprosessi -projekti Kymenlaakson amk Lähi- ja luomuoruokaa julkisiin ammattikeittiöihin ja Horeca-sektorille Kymenlaaksossa ProAgria Kymenlaakso Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona Suomen Uusyrityskeskukset ry Mobiilisatama, Mobile Port (MOPO) Turun yliopisto, KYAMK, LTY TUKKE - Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Merikotka/Turun yliopisto Yrittämisestä moneksi - maaseutuyritysneuvonta osana seudullisia yrityspalveluja ProAgria Kymenlaakso Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet ALUEKESKUSOHJELMA Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet MUUT YHTEENSÄ Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelma Kasvuohjelma Cursor Oy Cursorin hallinnoimat hankkeet ALUEKESKUSOHJELMA YHTEENSÄ Palvelut toimiala Lead partner TOTEUTUS- KOKONAIS- TOTEUTUNUT Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta rahoitetut AIKA BUDJETTI 2009 Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy Friendly Island Routes Viimsin kunta, Viro Cursorin hallinnoimat hankkeet Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet YHTEENSÄ cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 25

14 seutu lukuina Kotkan-Haminan seudun muodostavat Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Seudun väkiluku oli : Lähde: Väestörekisterikeskus Uudet yritykset Kotkan-Haminan seudulla Lähde: Kaupparekisteri Pyhtää Kotka Hamina Miehikkälä Virolahti Perustetut yritykset Lakanneet yritykset Nettolisäys Työpaikat Kotkan-Haminan seudulla Elinkeinorakenne Kotkan-Haminan seudulla 2007 Työvoiman mukaan kpl alkutuotanto teollisuus rakentaminen kauppa kuljetus liike-elämän palvelut muut palvelut toimiala tuntematon 29,9 10,6 0,9 15,0 3,2 19,8 13,9 6,8 Uudet yritykset toimialoittain Kotkan-Haminan seudulla 2009 Lähde: Kaupparekisteri Maa-, metsä- ja kalatalous 9 Teollisuus 22 Rakennustoiminta 44 Tukku- ja vähittäiskauppa sekä moottoriajoneuvojen korjaus 76 Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Kuljetus ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) Työllisyysaste Kotkan-Haminan seudulla Työttömyysaste Kotkan-Haminan seudulla % 63,5 62,8 61,9 61,6 61,6 61,3 60,7 60, % 18 16, ,0 14,0 13,3 13, ,0 13,5 11, ,3 10, Majoitus- ja ravitsemistoiminta 23 informaatio ja viestintä (ict) 8 Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöalan toiminta 6 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta ml. liike-elämää palveleva toiminta 63 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä koulutus 3 Terveys- ja sosiaalipalvelut 13 Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä Lähde: Tilastokeskus Lähde: Työvoimahallinto 26 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 27

15 Suurimmat työnantajat Tiedot ovat suuntaa-antavia. Tiedot perustuvat Cursor Oy:n helmikuussa 2010 toteuttamaan kyselyyn. Kotka Muutos Kotkan kaupunki Kymenlaakson sairaanhoitopiiri/kotka Steveco Oy Stora Enso Kotka Sulzer Pumps Finland Oy Osuuskauppa Ympyrä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Kotka Ahlstrom Glassfibre Oy VAASAN Oy Andritz Oy Stora Enso Oyj - Sunilan tehdas EUPEC Pipecoatings Finland Oy KYMP-konserni Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Kotka - Kymin seurakuntayhtymä Sonoco-Alcore Oy Mesera Yhtiöt ISS Palvelut Oy Danisco Sweeteners Oy VR-yhtymä Oy ) Mukana kaikki Kotkan-Haminan seudulla työskentelevät 2) sulautunut Stora Enso Oyj:öön 3) KYMP-konserni (KYMP OY, Optimiratkaisut Oy, Kymen Puhelin Oy, TanSec Oy) 4) Mesera Works Oy ja Mesera Karhula Oy liiketoiminnat yhdistyivät ) Mukana kaikki Kotkan-Haminan seudulla työskentelevät Hamina Muutos Haminan kaupunki Haminan reserviupseerikoulu Osuuskauppa Ympyrä Hamina Multimodal Terminals Ky Rakennuspartio Oy J.M. Huber Finland Oy Haminan Veistosaha Oy * VR-yhtymä Oy Hamina-Vehkalahden seurakunta Kuljetus Lankila Oy * Havesa Timber Oy sulautunut Pyhtää Muutos Pyhtään kunta Pyroll Oy Kymen A-klinikkatoimi * Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry Osuuskauppa Ympyrä * Kotkan henkilökuntaa siirtynyt Pyhtäälle 4/2009 Virolahti Muutos Kaakkois-Suomen Rajavartiosto/ Virolahti Virolahden kunta * Vaalimaan tulli Harjun Oppimiskeskus Oy Oy Teboil Ab - Teboil Rajahovi Miehikkälä Muutos Miehikkälän kunta * Palveluyhdistys Rateva ry Kymen A-klinikkatoimi Kivitimo Oy Stammholz Oy * Miehikkälä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, ja Virolahti teknisiä, sivistys- ja sisäisiä tukipalveluja molemmille kunnille. 28 cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 29

16 Hallitus Cursorin hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja yh- Hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää työskentelytapojaan vuo- Puheenjohtaja Jouni Kostama, toimitusjohtaja Jorma Seppänen, kaupunginsihteeri deksän varajäsentä sekä kaksi asiantuntijajäsentä. Hallituksen sittain toteutettavan sisäisen itsearvioinnin perusteella. Vuonna DI Samppa Ahtiainen Sunila Oy Haminan kaupunki jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi Cursorin hallitustyöskentelyä kehitettiin hallituksen itsear saakka Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen- vioinnin tulosten pohjalta vastaamaan entistä paremmin nykyis- Ari-Pekka Saari, varatoimitusjohtaja Jarmo Tulkki, kunnanhallituksen pj. johtajan. Yhtiön osakassopimuksessa on määritelty, että hallituk- tä rakennetta ja toimintaympäristöä. Hallitus kokoontui vuoden Pentti Leisti, toimitusjohtaja Steveco Oy Virolahden kunta sen puheenjohtaja valitaan teollisuuden ja pankkien edustajista. aikana yhdessä kehittämään ja suunnittelemaan toimintaansa. Kotkan Seudun Osuuspankki Hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa poislukien Näitä suunnitelmia mm. hallituksen rakenteen uudistamisesta alkaen DI Samppa Ahtiainen Matti Rupponen, hallintojohtaja kesäkuukaudet. Vuonna 2009 hallituksen kokoonpanossa ja hal- on vuoden aikana valmisteltu yhdessä omistajien kanssa alkaen Pyhtään kunta lituksen jäsenten lukumäärässä tapahtui muutoksia. Poikkeuksellisesti hallituksessa oli varsinaisia jäseniä kahdeksan ja asian- Varapuheenjohtaja Asiantuntijat Jari Heinonen, kunnanvaltuuston pj. tuntijajäseniä kolme. Risto Virtanen, liiketoimintajohtaja Teppo Sainio, puheenjohtaja Miehikkälän kunta Kotkan kaupunki Kymen Yrittäjät ry. Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, val- Hannu Karppinen, Stora Enso Oyj voa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita Jäsenet Juha Turunen, sijoitusjohtaja sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen Kari Halonen, apulaiskaupunginjohtaja Indekon Oy Tapio Mattila, myyntijohtaja, Steveco Oy vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja Haminan kaupunki Osmo Havuaho, kunnanjohtaja Jari Hyrkki, rahoituspäällikkö Virolahden kunta alkaen Kotkan Seudun Osuuspankki takauksista päättäminen. Lisäksi hallitus vahvistaa strategiset suunnitelmat. Olli Ikonen, kunnanjohtaja Pyhtään kunta Marjatta Pahkala, kunnanjohtaja Varajäsenet Virolahden kunta saakka DI Tuomo Mustonen Tilintarkastajat KPMG Kunta Oy Kuvassa: Risto Virtanen (vas.), Osmo Havuaho, Olli Ikonen, Teppo Sainio, Pentti Leisti, Markku J. Forss, Juha Turunen, Kari Halonen, Ari-Pekka Saari, Jouni Kostama ja Samppa Ahtiainen. 30 cursor oy 2009 vuosikertomus Markku J. Forss, kunnanjohtaja Eila Lailavuo, viestintäpäällikkö vastuullinen tilintarkastaja Miehikkälän kunta Kotkan kaupunki Kaija Pakkanen JHTT, KHT cursor oy 2009 vuosikertomus 31

17 Johtoryhmä Tilinpäätös Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. Toimitusjohtajan tukena Cursorin johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Cursorin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi painopisteohjelmasta sekä osaamisesta ja resursseista vastaavat johtajat: kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen, yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen ( alkaen) sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä käynnistävät toimia ja määrittelevät toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla kuukausittain ja aina tarvittaessa. Vuonna 2009 toimitusjohtaja ja johtoryhmä tekivät mm. Kotkan- Haminan seudun elinkeinostrategian pohjalta Cursorin uuden strategian ja siitä seuraavan uuden toimintamallin, yhtiön rakenteen ja organisaation, joka tukee entistä paremmin strategian ja valittujen painopistealueiden toteutumista. Kuvassa: Markku Merovuo (vas.), Tiina Suni, Mia Hämäläinen, Hannu Karavirta ja Petri Tolmunen. Kuluneena vuonna Cursor toimi rakennuttajana Eagle-talon laajennushankkeessa, joka valmistui kevään ja kesän 2009 aikana. verrattuna 0,7 M. EU-hanketoiminnan kasvu oli 1,3 M Liikevaihdossa vuokratuotot kasvoivat viime vuoteen Cursor-konsernin tappio oli alkuvuoden rakennusaikaisesta rahoituksesta johtuen ennakoidun mukainen. Henkilöstökulujen kasvussa näkyy määräaikaisen projektihenkilöstön määrän lisääntyminen Konsernin tappioon vaikuttivat lisäksi konserniaktiivan poistot sekä osittain omistettujen tytäryhtiöiden poistojen yhtenäistäminen Cursor-konsernin poistoperiaatteiden mukaisiksi. kasvuna rakennettujen kiinteistöjen määrän lisääntyminen. Liiketoiminnan muissa kuluissa ja poistoissa näkyy kulujen Liiketoiminnan muissa kuluissa näkyy myös EU-hankkeiden Tuloslaskelman tiettyjen erien muutoksiin viime vuoteen verrattuna vaikuttavat Eaglen laajennusosan käyttöönotto, Datariinan kulujen kasvaminen 1,0 M laajennusosan kokovuotinen käyttö ja Cursorin EU-hankkeiden rahoitustuottojen ja -kulujen muutokseen vaikutti yleinen toiminnan laajuus: korkotason lasku, vuonna 2008 maksettu kertaluonteinen takausprovisio 0,2 M ja vuoden 2009 kertaluonteinen myyntivoitto 0,1 M Tuloslaskelma konserni Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tappio ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja Tuloverot Vähemmistöosuus Tilikauden tappio cursor oy 2009 vuosikertomus cursor oy 2009 vuosikertomus 33

18 Tilinpäätös Tase konserni VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet tappiot Tilikauden tappio/voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä cursor oy 2009 vuosikertomus KUVAt tuuli Koivisto/Tandem Graphics, Kari-Matti Salonen, Matti Immonen, kuvagalleria Ky, Suomen Ilmakuva Oy ja Cursorin kuva-arkisto Painatus Lönnberg Print Paperi Trucard 2 matt 300 g/m 2, Gallery Art Silk 170 g/m 2 Työryhmä Hanna Nieminen, Tuija Pellikka, Carina Pulkkinen Ulkoasu Tuuli Koivisto/Tandem Graphics

19

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Cursor Oy:n yhteistyöehdotus

Cursor Oy:n yhteistyöehdotus Cursor Oy:n yhteistyöehdotus 16.5.2011 Risto Nieminen Christian Sjöstrand kehittämisjohtaja kunnanjohtaja Loviisan kaupunki, kehittämistoimi Lapinjärven kunta Mannerheiminkatu 4 Lapinjärventie 20 A 07901

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Kaik lutviutuup! Osallisuus ja järjestöyhteistyö osana Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014-2017 Etelä-Karjalan liitto Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivä

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjien tehtävä on yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tehdä maakunnasta yrittäjäaktiivinen maakunta ja siten vahvistaa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Rakenteellisen muutoksen tuki

Rakenteellisen muutoksen tuki Esitys kokeilun toteuttamisesta Kaakkois-Suomessa 1 Taustaa Rakenteellinen muutos voi olla alue- ja/tai toimialakohtaista. Kaakkois-Suomessa se on ollut molempia ja koskettanut ennen kaikkea metsäteollisuutta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää

VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää Kiteen elinkeino-ohjelma VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää Hyväksytty KV 28.5.2007 26 ja Kiteen Yrittäjien hallituksen kokouksessa 24.04.2007 Kiteen elinkeino-ohjelma on laadittu yhteistyössä Kiteen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Maanantai 18.4.2016 klo 13.00-14.45 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot