Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

2 Sisällys Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat Venäjä ICT:n soveltaminen Hyvinvointipalvelut KOKO ja seutu Toimitilat ja kiinteistöt Talous ja hallinto Päätöksenteko Tilinpäätös Kehittämishankkeet lukuina Suurimmat työnantajat Seutu lukuina Henkilöstö

3 Vuoden 2010 aikana Cursor on jatkanut pitkäjänteistä työskentelyä Kotkan-Haminan seudun kehittämiseksi ja seudun elinkeinorakenteen uudistamiseksi. menestyksekkäästi jo yli 20 vuotta. Cursor Oy on yksi Suomen suurimpia seudullisia kehittämisyhtiöitä. Cursor vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvän yritystoi- Toiminnan painopisteet yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Kotkan-Haminan seudun yrittäjyysilmaston ja yrittäjyyskasvatuksen tukeminen tuulivoimateknologian ja bioenergialiiketoiminnan Johdanto Uusien yritysten ja työpaikkojen synty on edennyt myön- minnan edellytyksiä. Cursor palvelee kaikkia Etelä-Ky- vahvistaminen teisesti: yritysten perustaminen vilkastui neljä prosenttia menlaakson yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä seudulle uusiutuvan energian tuotannon lisääminen ja edellisvuoteen verrattuna. Seudulle perustettiin vuoden sijoittuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittä- alan koulutuksen kehittäminen 2010 aikana 354 yritystä ja ne työllistävät yhteensä yli misasioissa. Cursor palvelee vuosittain yli asiakas- seudun matkailun ja tapahtumatuotannon kehittäminen 800 henkeä. ta yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Venäjä-liiketoimintakeskuksen käynnistäminen Venäjä-liiketoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön Cursorin työ jatkui vuonna 2010 aktiivisesti monipuolis- Cursor toimii yritysten kasvun ja kehittymisen tukena. edistäminen ten yrityspalvelujen ja seudullisten sekä kansainvälisten Seudullisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden viestintäteknologian käytön tehostaminen kehittämishankkeiden parissa. Pääkehittämisteemoja kautta Cursor vahvistaa seudun jo olemassa olevia osaa- seudun yritystoiminnassa ovat seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen ja seu- misaloja ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. ICT-sovellusten aikaansaaminen dun yritysten menestyminen ja kasvu. uusien hyvinvointi- ja terveyspalvelukonseptien Cursor lyhyesti Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teolli- rakentaminen seudun kilpailukyvyn kestävä vahvistaminen Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, suusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Yhtiön suurin vahvan seutuyhteistyön toteuttaminen on tuottanut elinkeino- ja kehittämispalveluja Kotkan, omistaja on Kotkan kaupunki, jonka omistuksessa on Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnille 86,4 %. cursor oy 2010 vuosikertomus

4 Vuosi 2010 lyhyesti Seudun uutta suuntaa edustaa vahvasti uusiutuva energia ja siihen liittyvä teknologia, joiden kehittämiseen Cursor on kuluneena vuonna panostanut voimakkaasti. Tuulivoimaklusterin rakentaminen sai WinWinDin tehtaan toiminnan aloittamisen myötä konkreettisen liikkeellelähdön. Klusterin kasvun vauhdittamiseksi Kymenlaakson kunnat ovat kaikki yhdessä Cursorin johdolla sitoutuneet tuulivoiman merkittävään lisärakentamiseen seudulle ja asettaneet yhteiseksi tavoitteeksi 100 tuulivoimalaa vuoteen 2015 mennessä. Uusiutuvan energian tuotanto tulee korvaamaan seudulla perinteistä energiantuotantoa ja teollisuutta, jonka johdosta uusien työpaikkojen lisäys uusilla toimialoilla tulee olemaan merkittävää. Rakennemuutoksen yhteydessä syntyi merkittävä uusi mahdollisuus bioenergiapuolella, jossa aloitettiin levän koekasvatus Kouvolan Anjalassa yhteistyössä Cursorin, Kouvola Innovation Oy:n sekä viiden yrityksen kanssa. Levän koekasvatuksen tuloksena syntyi BioA, uudenlainen biojalostamo, joka parantaa teollisuuslaitoksen kustannustehokkuutta, vähentää päästöjä veteen ja ilmaan sekä tukee metsäteollisuuden säilymistä ja kehittymistä. Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen jatkuu laajan Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa. Cursor Oy, Kotkan kaupunki ja SRV Yhtiöt Oy ovat toteuttamassa Kotkan Kantasataman alueelle Venäjä-liiketoi- ovat myös yhä helpommin saavutettavissa valtakunnallikopalvelu. Yritys-Suomen kautta seudun yrityspalvelut minnan keskus Rubiconia, joka keskittyy molemmin sesti, mikä vahvistaa mm. sijoittuvien yritysten ohjautumista seudulle. puolin rajaa toimivien suomalaisten ja venäläisten yritysten liiketoimintaan. Keskuksen odotetaan houkuttelevan seudulle vähintään 50 uutta yritystä ja luovan 500 Kestävä kehitys on keskeisessä asemassa koko Cursorin uutta työpaikkaa. Keskuksen toimijat tulevat olemaan toiminnassa. Strategiakauden tavoitteena pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälisiä organisaatioita, tutkimuslaitoksia, alueiden edustustoja sekä b2blinen matkailukokonaisuus, jonka kärkenä ovat Meri- on aikaansaada elinkeinostrategian mukainen seudulpalveluja tarjoavia yrityksiä. keskus Vellamo ja kehitteillä oleva Kotkan Uusi Kantasatama. Hyvinvointi- ja terveyspalveluista kehitetään Toukokuussa 2010 Cursor Oy, Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kotkan työ- ja elinkeinotoimisto, Finnvera Oyj kunnan palvelemisessa ja julkisen ja yksityisen tarjonnan seudulle uusi vahvuusala erikoisesti vaativan asiakas- Lappeenrannan aluekonttori, ProAgria Kymenlaakso ry hallinnassa. ja BIC Kymi ry allekirjoittivat uudistuneen seudullisen yrityspalvelusopimuksen. Sopimuksen myötä Kotkan- Cursor rahoittaa ja osallistuu logistiikan kehitysohjelma Haminan seudullisesta yrityspalvelusta tuli osa valtakunnallista Yritys-Suomi -palvelurakennetta ja samalla kus Merikotkan toimintaan. Kotkan-Haminan seudusta NELI:n ja meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskes- uudistuvan Yritys-Suomen pilottialue. kehitetään Itämeren tavaravirtoihin erikoistunut logistinen palvelukeskus. Digitaalisen liiketoiminnan osaaminen suunnataan palvelemaan yhä tehokkaammin Yritys-Suomi on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoima yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille suunnattu palvelu, johon kuuluu mm. yrityssuomi.fi -verk- kehittymistä. seudun vahvuusalojen tuottavuuden ja kilpailukyvyn YHTEENVETO SYNTYNEET UUDET TYÖPAIKAT 2010 Uusiin toimipaikkoihin syntyneet työpaikat (kerroin 2,3) 814 Olemassaoleviin yrityksiin kehittämistoimenpiteiden kautta syntyneet työpaikat 224 Yhteensä cursor oy 2010 vuosikertomus

5 Yrityspalvelut ja yrittäjyyskasvatus kehitetään strategiakauden aikana saumattomaksi kokonaisuudeksi tukemaan yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Kotkan-Haminan seudun yrittäjyysilmasto tullaan nostamaan maan kärkitasolle. Cursorin hallinnoiman Kotkan-Haminan seudun KOKO eli alueellisen koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman tavoitteena on seudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja rakenteen uudistaminen, kasvuhaluisten pk-yritysten kehittäminen ja lisääntyminen sekä yritysverkostoista syntyvien innovaatioiden muuttaminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Avainlukuja Tase Cursor-konserni 41,7 M Liikevaihto Cursor-konserni 10,8 M Hankeportfolio 32 M Hankkeet Cursorin hallinnoimia 39 kpl Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia 24 kpl Yhteensä 63 kpl Muita hankkeita Cursor yhteistyökumppanina 9 Yhteensä 72 Henkilöstö 52 Kuluneena vuonna Cursor kehitti tehokkaasti omaa hallintoaan, organisaatiotaan ja toimintamallejaan. Yhtiön toimintamalli uudistettiin ja tähän työhön pohjautuva uusi organisaatio astui voimaan Uusi rakenne ja yhteiset toimitilat mahdollistavat Cursorin sisäisen yhteistyön ja koko organisaation osaamisen hyödyntämisen entistä joustavampana. cursor oy 2010 vuosikertomus 5

6 Yrityspalvelut Cursor tarjoaa monipuolisia palveluja Kotkan-Haminan seudulla aloittaville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille. Aloittavan yrityksen palvelut Vuonna 2010 Cursor tarjosi yrityksen perustamista suunnitteleville asiakasneuvontaa henkilökohtaisesti ja internetissä sekä säännöllisesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin vuoden aikana neljä Ideasta yritykseksi -koulutuspäivää. kokeneet yritysmentorit tarjosivat osaamisensa ja verkostonsa seudun yritysten käyttöön. Kysytylle mentorityöskentelylle, yritysten verkostoitumiselle ja uusille, innovatiivisille toimintamalleille ratkaisuja etsii Palveluja Bisnekseen -hanke, joka jatkuu vuoteen Valtakunnallinen Yritysharava-hanke käynnisti seudulla selvityksen yritysten kehittämistarpeista keväällä Cursorin Yrityspalvelut tarjosi asiakaslähtöisiä ratkaisuja mm. omistajanvaihdossuunnitelmiin, sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen ja yritysten verkostoitumiseen. Vuoden aikana toimiville yrityksille tarjottiin räätälöityä tulevaisuudessa esimerkiksi kehittämisohjelmien kautta. Näin pystytään systemaattisesti tarjoamaan sijoittuvalle yritykselle parhaat vaihtoehdot, joiden lähtökohtana ovat yrityksen usein moninaisetkin tarpeet. Potentiaalisia sijoittuvia isoja yrityksiä saimme sijoittumisprosessiin erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyen. Nämä prosessit ovat edelleen aktiivisia ja kesken ja niitä jatketaan vuonna Sijoittumismahdollisuuksia Kotkan-Haminan seudulle on markkinoitu mm. erilaisissa ammattitapahtumissa ja messuilla sekä kohdennetulla kontaktoinnilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Cursorin yritysneuvoja vieraili 14 kertaa seudun oppilaitoksissa kertomassa yrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Yhteistyössä yrittäjyyskasvatusta edistävän Kotkan- koulutusta mm. hankinta-asioiden, markkinoinnin ja yrityksen talousasioiden parissa. Rahoituspäivä on tuorein esimerkki asiakaslähtöisestä palvelukonseptista. Konsepti kokoaa yhteen yrittäjän, hankkeeseen osallistuvat Aloittavan yrityksen palvelut Neuvonnan asiakaskontaktit 940 Yhteisneuvontatilaisuudet, asiakkaat 495 Ideasta yritykseksi, asiakkaat 167 Haminan seudun YES-keskuksen kanssa toteutettujen vierailujen tarkoituksena oli jakaa tietoa ja saada nuoret rahoittajatahot ja yritysneuvonnan ammattilaiset. Tapaamisessa voidaan yhdellä kertaa selvittää palveluntuotta- Toimivan yrityksen palvelut Asiakaskontaktit 1945 harkitsemaan yrittäjyyttä yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. jat, aikataulu ja tarvittavat toimenpiteet. Vuonna 2010 asiakasyritysten palvelutarpeet kohdis- Sijoittuvan yrityksen palvelut Asiakkaat 68 Cursor tarjoaa nettisivuillaan asiakkaiden käyttöön säh- tuivat pääosin rahoituskokonaisuuksien, investointien, köisen Yritystulkki-palvelun, joka tukee seudun yrittäjiä markkinoinnin ja jonkin verran viennin kehittämissuunni- ja yrittäjiksi aikovia verkossa. Paikallisin tiedoin toteu- telmiin. Seudulla toteutettiin Cursorin ja yhteistyökump- tetusta Yritystulkista löytyvät mm. laskentaohjelmat ja paneiden avustuksella toistakymmentä omistajanvaih- helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaa- dosta. ren ajalle. Toimivan yrityksen palvelut Sijoittuvan yrityksen palvelut Sijoittuvan yrityksen palvelut kytkettiin kiinteämmin Kymenlaakson Pk-yritysklinikka auttoi monia yrityksiä Cursorin painopisteohjelmiin. Painopisteohjelmakyt- esimerkiksi palveluiden tai tuoteideoiden kehittämi- kennällä varmistetaan yrityksen toimialan syvällinen sessä ja räätälöi kehittämispolun innovaatioille. Myös ymmärtäminen ja liiketoiminnan kehittyminen myös 6 cursor oy 2010 vuosikertomus

7 Kasvu ja kansainvälistyminen -painopisteohjelma on laaja ohjelmakokonaisuus, jossa kehitetään useiden eri toimialojen yrityksiä pienistä suuriin. Kehittämistyö toteutetaan hankkeiden avulla keskittyen kasvukykyisten ja -haluisten yritysten ja verkostojen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Toiminta myötäilee seudun elinkeinostrategian tavoitteita. Yrittäjyysilmasto ja yrittäjyyskasvatus Painopisteohjelman koko seudulle ja kaikille aloille tärkeinä teemoina ovat erityisesti yrittäjyysilmaston parantaminen ja nostaminen koko Suomen aateliin sekä yrittäjyyskasvatuksen tärkeyden ponteva korostaminen. Suomessa toimivat YES-keskukset ovat vieneet yrittä- Hankkeet Painopisteohjelmassa oli vuonna 2010 toteutusvaiheessa useita eri projekteja, joista suurimpina ovat vielä 2011 jatkuvat kasvuohjelmat. Teknologian kasvuohjelma Technogrow keskittyy nimensä mukaisesti teknologiatoimialan yritysten kehittämiseen. Vuonna 2010 hankkeessa oli mukana noin 35 eri yritystä edustaen mm. konepajoja, suodatinvalmistajia, rakennusalaa, suunnittelutoimistoja ja erilaisia teollisuuden palveluja. Vuoden 2011 alussa päättynyt digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma DigiKasvu keskittyi digitaalisen liiketoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen painopisteenään erityisesti peliteollisuus ja sosiaalinen media palveluja tukevana liiketoimintana. Luovien alojen toimijoiden kehittämistä tehdään Luovat tojen kehittäminen toteutetaan palvelualojen kasvuohjelman kautta (Palkeet-hanke). Yritysten kansainvälistyminen on edistynyt keihäänkärkenään Venäjä ja sen tuomat mahdollisuudet mutta muitakaan ilmansuuntia ei ole unohdettu. Bisnesmaraton-hanke on luonut vahvan perustuksen yritysten mahdollisimman tehokkaalle toiminnalle Venäjällä ja yhteistyölle venäläisten partnereiden kanssa. Painopisteohjelman suojissa toteutetaan useita seudullisia tai ylimaakunnallisia kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita. Yhteisenä nimittäjänä kaikille aloille voidaan pitää yritysten kasvamista kansainvälistymiseen omien tuotteiden tai palveluiden sekä verkostojen kautta. Myös uusien markkinoiden ja asiakkaiden haku sekä erikoistuminen yrityksen parhaaseen osaamiseen ovat ratkaise- Kasvu ja kansainvälistyminen misen ilosanomaa tehokkaasti sisään opetustoimeen ja alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa. Luovien alojen vassa roolissa. Samaten myynti- ja markkinointiosaami- yrittäjyyskasvatus onkin muotoutumassa vakiintuneeksi yritykset ovat pääosin mikroyrityksiä, mutta näiden tar- nen ja liiketoiminnan hyvä suunnittelu ja innovatiivisuus toiminnaksi niin päiväkodeissa kuin nuorten aikuisten peet ovat tehtyjen selvitysten perusteella aivan samat korostuvat läpi koko yrityskentän. koulutuksessa. kuin minkä muun alan yritysten tarpeet. Shanghain maa- Yrittäjyyttä on lisännyt myös maahanmuuttajiin kohdistunut Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen -hanke. ilmannäyttelyssä toimi seudun luovien alojen yrittäjiä artistioppaana Suomen paviljongissa Kirnussa. Aarteiden joulu ja muut järjestetyt tapahtumat elävöittivät Kasvu ja kansainvälistyminen Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl Toimenpiteet vahvistavat omalta osaltaan seudun vetovoimaisuutta ja imagoa hyvänä paikkana asua ja yrittää. Lisäksi voidaan todeta, että jatkuva rakennemuutos on osaltaan luovien alojen toimintaa. Palvelujen ja niitä tarjoavien yritysten kehittäminen on Kasvuohjelmat Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl herättänyt yritykset ja pistänyt vauhtia erilaisiin yritys- yksi Kotkan-Haminan seudun kaikkia aloja läpileikkaa- kohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin. vista kehittämisteemoista. Alan yritysten liiketoimin- Tukena yritystoiminnan kaikissa vaiheissa cursor oy 2010 vuosikertomus 7

8 Uusiutuva energia Cursorin uusiutuvan energian painopisteohjelma keskittyy toiminnassaan pääasiassa kahteen suureen kokonaisuuteen, jotka ovat BioA ja tuulivoimaklusteri. BioA ja levänkasvatus Viime keväänä Cursor aloitti levän koekasvatuksen Kouvolan Anjalassa yhteistyössä Kouvola Innovationin sekä viiden yrityksen kanssa. Levän koekasvatus onnistui hy- täneet syksyllä 2010 esiselvityksen BioA:n kannattavuudesta. Selvityksen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kymenlaakson liiton kautta. Saadut ennakkolaskelmat osoittavat BioA-liiketoiminnan muodostuvan kannattavaksi ja sillä on merkittävä potentiaali uudeksi maailmanlaajuiseksi toimialaksi, joka tarjoaa kaakkoissuomalaisille sellu- ja paperikoneiden suunnittelun ja rakentamisen huippuosaajille uusia tuotteita. Tuulivoimaklusteri Kotkan-Haminan seudulle rakentuva tuulivoimaklus teri sai vuoden 2010 aikana taakseen hyvää myötä tuulta. den uuden sukupolven 3 MW:n tuulivoimalan pilottiyksiköiden sijoittamisen Haminan satamaan. Tuulivoimaklusterin rakentamisessa aloitettiin koko Kaakkois-Suomen kattava yhteistyö, josta hyvänä esimerkkinä KyAMK:in ja LUT:n yhteistyö tuulivoimakoulutuksen aloittamisesta ensimmäisenä Suomessa. Uusiutuva energia Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl vin ja on herättänyt laajaa kiinnostusta kemian- ja ener- Kesäkuussa Cursor julkaisi yhdessä seudun kuntien gia-alan johtavissa yrityksissä. Levän koekasvatuksesta kanssa tavoitteen sadasta Kymenlaaksoon sijoittuvasta saadun osaamisen ja tehtaiden uusiokäytön suunnitte- tuulivoimalasta. Projektin konkreettisia askelia ovat Mä- lun myötä rakennetusta Dream solutionista löydetty- kelänkankaan ja Virolahden tuulivoimapuistot. jen mahdollisuuksien yhdistelmästä syntyi uudenlainen biojalostamo, BioA. Cursor ja Haminassa tuulivoimaloita valmistava Win- WinD neuvottelivat alkuvuodesta julkistetun yhteis- BioA tuottaa levästä, teollisuuden ja yhdyskunnan jät- työsopimuksen tuulivoimaklusterin kehittämisestä teistä ja sivuvirroista mm. biopolttoaineita, biokaasua ja Kotkan-Haminan seudulle. Osana yhteistyösopimusta biolannoitteita. Parhaiten BioA toimii olemassa olevan osapuolet pyrkivät kehittämään WinWinDin voimaloille prosessiteollisuuden yhteydessä, kuten sellu- ja paperi- 40 tuulivoimalapaikkaa vuoteen 2013 mennessä. tehtaissa. BioA parantaa teollisuuslaitoksen kustannustehokkuutta, vähentää päästöjä veteen ja ilmaan sekä Sopimuksessa molempien osapuolten tavoitteena on tukee metsäteollisuuden säilymistä ja kehittymistä. saada uusia yrityksiä sijoittumaan tuulivoimaklusteriin ja luoda uusia tuulivoima-alan työpaikkoja seudulle. Cursor, Stora Enso Oyj, CTS Engtec, Kemira Oyj, Neste Yhteistyö pitää sisällään tuulivoima-alan koulutuksen Oil Oyj ja Sulzer Pumps Finland Oy ovat yhdessä käynnis- edistämistä Kaakkois-Suomessa sekä WinWinDin kah- 8 Tulevaisuus kiikarissa

9 Mikko Nikkinen Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma toteuttaa Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita ja lisää omilla toimenpiteillään seudun vetovoimaisuutta niin asukkaiden kuin matkailijoiden kannalta. Painopisteohjelman strategiseksi tavoitteeksi onkin asetettu seudun yhteisen toimintamallin löytäminen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan markkinointiin ja myyntiin muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Matkailutuotteiden kehittäminen ja markkinointi Painopisteohjelman keihäänkärkenä ovat kulttuuri-, vesistö- ja tapahtumamatkailun, Merikeskus Vellamon, Hamina Bastionin ja kaupallisten palveluiden kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen. Cursor toteuttaa Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelmaa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta joko kehittämällä alueen matkailukohteiden infrastruktuuria tai tukemalla yritysten kehittämistä. Vuoden 2010 aikana painopisteohjelma oli mukana kehittämässä useiden seudun matkailuyritysten liiketoimintaa. Ohjelma myös toteutti erilaisia matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä (mm. esitteitä), markkinoi seutua ja sen yrityksiä messuilla ja workshopeissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeiden avulla kehitettiin saariston infrastruktuuria sekä Kymijoen kalastusmahdollisuuksia matkailijoiden tarpeisiin. Lisäksi seudulle saatiin yksi merkittävä matkailun investointi ja työstettiin muutamaa investointihanketta. Kotkan-Haminan seudulle yhteinen matkailun toimintamalli Syksyllä 2010 käynnistettiin vuoden 2011 kevään aikana toteutettavan seudun yhteisen matkailu- ja tapahtumatuotannon strategiaprosessi, jonka avulla synnytetään matkailun kehittämisen yhteiset suuntaviivat koko Etelä-Kymenlaaksolle. Yhteisen strategian ja toimenpideohjelman avulla taataan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon kilpailukykyisyys kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä helpotetaan yhteistyötä niin maakunnassa kuin sen ulkopuolellakin. Vuoden 2011 vahva panostus tulee olemaan matkailu- ja tapahtumatuotannon strategiatyössä ja sen käytäntöön viemisessä. Kantavina teemoina kehittämiselle tulevat olemaan yhteistyö niin seudullisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti, kestävän kehityksen työvälineiden käyttöönotto, olemassa olevien vetovoimaisten asioiden korostaminen ja uuden tyyppisten viestinnän ja markkinoinnin välineiden käyttö. Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma tekee tiivistä yhteistyötä mm. yritysten, Matkailun edistämiskeskuksen, eri kuntien organisaatioiden, kehittämis yhtiöiden, rahoittajien ja oppilaitosten kanssa. Matkailu ja tapahtumat Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl cursor oy 2010 vuosikertomus 9 Matkailu ja tapahtumat

10 Venäjä Cursorin Venäjä-toimijat auttavat seudullisia pk-yrityksiä Venäjällä (ja Venäjälle!) ja siten parantavat niiden kilpailukykyä. kuussa pidetty verkkokaupan koulutus. Cursor toimi aktiivisesti KOKO Russia -verkostossa ja jakoi verkoston kautta valtakunnallisesti tunnustettua Venäjä-osaamista. Seudulliset konepajat osallistuivat Cursorin kanssa verkoston Cursor on Kotkan kaupungin kanssa mukana Pietarin Helsinki-keskuksen toiminnassa, joka käynnistyi Suomitalossa täydellä teholla toimintavuoden aikana. Keskus tarjoaa päätöksentekijöille ja Cursorin kautta myös yri- järjestämään Russian Industrialists messumatkaan tyksille kontakteja, mediatukea ja tietopalveluja. Lisäksi Cursor jatkuvasti hakee ja kehittää yhteyksiä venäläi- syksyllä keskus on konkreettinen tukipiste, joka on seudun yri- siin yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan liiketoimintaansa Suomen ja EU:n markkinoille. Vuoden 2010 aikana kehitettiin ainutlaatuista Rubiconin palve- Yritysneuvonta Vuonna 2010 venäläisomisteisia yrityksiä perustettiin tysten ja organisaatioiden käytössä. Tulevaisuus lumallia ja -konseptia. Rubicon on toteutuessaan EU:n seudulle 34, mikä on noin 10 % kaikista perustetuista Cursorin hallinnoima BLESK-hanke sai yhteensä 1,7 mil- johtava verkostoitunut Venäjä-liiketoiminnan osaamis- yrityksistä. Cursor järjesti Pietarissa ja Kotkassa syksyl- joonan euron rahoituksen, josta suurin osa tulee Euroop- ja toimintakeskittymä. lä yritysneuvontatilaisuudet, joissa kerrottiin seudulle palaisen naapuruuden ja kumppanuuden ohjelmasta Hankkeet sijoittumista harkitseville mahdollisuuksista yrityksen perustamiseen. Tilaisuuksiin osallistui yli 60 henkilöä. ENPIsta. Hankkeella tuetaan mm. Rubicon-liiketoimintakeskuksen kehittämistä, tuulivoiman pilottiprojektin Bisnesmaraton jatkoi yritysten vienninedistämistä aikai- toteuttamista Venäjällä ja pk-yritysten etabloitumista sempaa yrityskohtaisemmin. Hankkeen messuosallistu- Yhä enemmän kiinnostusta on venäläisten suunnalta Venäjälle. miset (3 kpl) toteutettiin oman ständin sijaan konkreettis- tuotannolliseen toimintaan ja matkailualan investoin- ten tapaamisten ja neuvottelujen avulla. Vuoden aikana teihin, joiden ansiosta yritysten mahdollinen työllistävä Rubicon-liiketoimintakeskuksen kattavat palvelut tar- aloitettiin 2011 julkaistavan liiketoimintaoppaan laatimi- vaikutus on aikaisempaa suurempi. jotaan asiakkaille vuoden 2011 aikana. Tämän ansios- nen. Hankkeen toiminnassa oli mukana 30 yritystä. Verkostot ta Cursorin Venäjä-palvelut uudistuvat ja tehostuvat. Cursor on valmistelemassa useita Venäjä-hankkeita, joi- Expomet-hanke oli avaus pk-yrityksille Venäjän suuriin Cursor liittyi mukaan Venäjän tuulivoimayhdistykseen den avulla Venäjä-yhteistyö syventyy entisestään kaikilla investointihankkeisiin. Hanke loi metalli- ja koneenra- RAWIin tarkoituksenaan edistää seudulle synnytettävän Cursorin painopistealueilla. kennusalan yrityksille suoria kontakteja hankkeita toteuttaviin yrityksiin ja organisaatioihin. Hankkeeseen osallistuneet 50 yritystä saivat arvokasta tietoa markkinatilanteesta, myyntikanavista ja ennen kaikkea suoria tuulivoimaklusterin kansainvälistymistä edelleen avautuville Venäjän markkinoille. Yhteistyön käynnistymisestä oli osoituksena yhdistyksen presidentin esiintyminen Kymibusiness tapahtumassa. Venäjä Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl kontakteja mahdollisten tilaajien kanssa. Venäjä-toimijat ovat myös aktivoineet kuntien päätök- KOKO-ohjelman avulla toteutettiin mm. kontakti- ja kou- sentekijöitä. Haminan kaupungin edustajat vierailivat lutustilaisuuksia. Esimerkkeinä näistä olivat syyskuussa keväällä 2010 Venäjällä tutustuen Viipurin hallinnon ja 2010 pidetty BisCon kontaktitapahtuma, joulu- Pietarin keskeisten suomalaisorganisaatioiden toimin- kuussa järjestetty kontaktimatka Pietariin ja samassa taan. 10 cursor oy 2010 vuosikertomus

11 ICT:n soveltaminen -painopisteohjelmassa pyritään jatkuvasti luomaan alueelle uusia yrityksiä sekä pysyviä, korkean teknologian työpaikkoja. Tärkeimmät Cursorin hallinnoimat hankkeet ICT:n soveltamisen kannalta vuonna 2010 ovat olleet DigiService ja vuoden 2011 alussa päättynyt DigiKasvu. Hankkeiden tuloksena on syntynyt uusia palveluja ja tuotteita ja samalla paikalliset, digitaalista liiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat kasvaneet ja uusia ICT-alan yrityksiä on sijoittunut seudulle. enemmän uusien teknisten ratkaisujen soveltamiseen mm. terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämisessä. Erityishuomiota saavat myös kansainvälistä potentiaalia omaavat vientipainotteiset alat, jotka houkuttelevat seudulle uutta osaamista. DigiService tähtäimessä digitaaliset palvelut ja tuotteet Vuonna 2010 käynnistyneessä DigiService-hankkeessa toiminnan pääpaino on Kymenlaakson digitaalisen liiketoiminnan yritysten tuotteiden ja palvelujen soveltamisessa Kymenlaakson palvelualojen tarpeisiin. Jotta hankkeen päätavoite eli tuotteiden ja palvelujen Tulevaisuuden näkymiä Vuoden 2010 aikana käynnistettiin ICT:n soveltamisen painopistealueella useita suunnitteluprosesseja uusien hankkeiden aikaansaamiseksi. Esiselvitystyötä tehtiin muun muassa South-East Finland Games Kaakon Peliklusteri -hankkeen eteen, jonka tarkoituksena on edistää peliteollisuuden osaamista ja infrastruktuuria sekä pelikustannustoimintaa Kaakkois-Suomen alueella. Jatkossa ICT:n soveltamisen painopistealueella kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti pelitoimialaan, terveydenhuollon sovelluksiin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen sekä ICT:n hyödyntämiseen logistiikka-alalla. ICT:n soveltaminen pilotointi mahdollistuu, panostetaan käytännön toimen- Näistä varsinkin pelitoimiala on erittäin merkittävä kan- Muita tärkeitä hankkeita ovat 3D-DOS, SimuNet ja Mo- piteissä merkittävästi myös pilottikohteiden prosessi- sainvälinen liiketoiminta-alue ja omaa valtavan kasvu- bile Port, jotka ovat Kymenlaakson ammattikorkeakou- en kehittämiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn sekä potentiaalin. Muilla toimialoilla informaatioteknologian lun hallinnoimia kehittämishankkeita. Näissä hankkeissa lopulta valitun tuotteen tai palvelun käyttöönottoon soveltamisesta haetaan erityisesti tehokkuuden lisää- on kehitetty täysin uudenlaisia simulointiympäristöjä sekä jälkiarviointiin ja jatkokehitykseen. mistä ja kannattavuuden parantamista. voimalaitosten operointiin sekä internet-operaattorien tietoverkkojen tuotantoympäristön kehittämiseen ja testaamiseen. Lisäksi satamien sisäisen logistiikan ja liikenteen sujuvuuteen on kehitetty uusia toimintamalleja ja tekniikkaa. DigiServicessä kehitetyt ja pilotoidut sähköistetyt palvelut ja tuotteet toteutetaan siten, että ne jäävät käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen ja kehitetyt ratkaisut voidaan myydä myös muille kuin alkuperäiselle hankkeen ICT:n soveltaminen Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl aikaiselle kohderyhmälle. Laadullisesti hankkeessa tuo- Näillä hankkeilla on ollut positiivisia vaikutuksia ympä- tetaan ja kehitetään hyödyllisiä ja toimivia arkipäivän ristölle tehokkaamman liikenteen sujuvuuden ja pie- digitaalisia apuvälineitä sekä menetelmiä palvelupro- nempien päästöjen kannalta sekä myös hyviä terveydel- sessien tehostamiseksi. lisiä vaikutuksia. Jatkossa tullaan panostamaan entistä Kilpailukykyä ja vetovoimaa cursor oy 2010 vuosikertomus 11

12 Hyvinvointipalvelut Uuden painopisteohjelman toiminta käynnistyi tutkimalla Kotkan-Haminan seudun terveys- ja hyvinvointialojen yritystoimintaa. Samalla koottiin yhteen tietoa aikaisemmista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä toiminnoista, joissa Cursor Oy:n henkilöstöä oli ollut osallisena. Näiden pohjalta selviteltiin mahdollisuuksia suuremman ns. sateenvarjohankkeen toteuttamiseksi, ensin koko Kymenlaakson tasolla ja sittemmin pelkästään oman seudun kannalta. Hankehakemus on jätetty rahoittajalle. Toista yhteishanketta yli maakuntarajojen valmisteltiin yhdessä Lahden ja Uudenkaupungin kehittämisyhtiöiden kanssa; myös tästä on rahoittajalle jätetty hankehakemus. Uudet liiketoimintamahdollisuudet Hyvinvointi- ja terveyspuolella nähdään olevan runsaasti uusia liiketoiminnan kehittämis- ja toteuttamismahdollisuuksia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Terveys- ja hyvinvointitoimialan palvelutarjonnan kehittämisen haasteet yhtäältä kasvavan kysynnän ja toisaalta vähenevien tekijöiden vuoksi asettavat paineita myös toimintojen uudistamiselle julkisen, yksityisen ja ns. kolmannen sektorin rajapinnoilla sekä toimijoiden sisäisissä rakenteissa. Valtakunnallinen KOKO Hyvinvointiverkosto on ollut toimivana kumppanina niin koulutuksessa, tiedonkeruussa kuin hyvien käytäntöjen keräämisessä. Työn alla on myös useita Kotkan kaupungin ja Carean yhteistä Hyvinvointicampus-suunnitelmaa tukevia tai siihen tukeutuvia liiketoimintamalleja. Cursor on ollut edustettuna useiden hankkeiden ohjaus- ja työryhmissä mm. Yritysklinikassa, ÄlyKopterissa ja Maahyveessä sekä Etelä-Kymenlaakson kuntien SOTE (sosiaali- ja terveys) -piirin selvitystyöryhmässä. Yhdessä muiden painopisteohjelmien ja hankkeiden kanssa toimimalla olemme saaneet nopeutettua joidenkin yritysten tai yritysryppäiden kehittämishankkeita merkittävästi. Kohti tulevaa Tulevissa, myös kestävään kehitykseen pohjautuvissa toiminnoissa korostuvat suoraan yritystoimintaan kohdistuvat tekemiset. Hankkeiden rahoitusratkaisut määrittelevät toimintojen suunnan ja laajuuden. Yhteistyötä tullaan tiivistämään eri painopistealojen erityisesti matkailu- ja ICT-toimialan sekä luovien alojen kanssa yhteisten innovaatioiden kehittämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Hyvinvointipalvelut Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl 12 cursor oy 2010 vuosikertomus

13 Vuosi 2010 oli ensimmäinen KOKO:n eli alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamisvuosi seudullisesti ja valtakunnallisesti. Valtioneuvoston erillisrahoitusohjelma toteuttaa elinkeinostrategian linjauksia; se valmistelee, kehittää, kokeilee ja testaa seudun, maakunnan ja Kaakkois-Suomen kärki- Muuttajan palvelut esittelivät Kotkan-Haminan seutua hyvänä asuinpaikkana eri tapahtumissa, joita silmälläpitäen julkaistiin seudun lehti ja ensimmäistä kertaa myös seudullinen asuntotonttiesite. Yhteistyötä Kouvolan seudun KOKO:n kanssa tehtiin Kymenlaakson kulttuuriohjelman maakunnallisena hankesuunnitteluna ja yhteispalavereina. Seutu osallistui KOKO:n kaikkiin kansallisiin verkostoi- Yhdeksän kokousta pitänyt seutuvaliokunta toimi sekä KOKO:n että seutustrategiatyön ohjausryhmänä. Kotkan-Haminan seutubudjetista se jakoi seudullisiin hankkeisiin. Syyskuussa seutuvaliokunta teki vertaisoppimismatkan Saksaan, perehtyen mm. entisestä satama-alueesta asuin- ja liikealueeksi muutettuun Hampurin HafenCityyn. Kesäkuussa Seutufoorumi pohti, kuinka tuore seutustra- KOKO ja seutu hankkeita sekä niiden yhteistoimintamalleja. Tavoitteina hin: Innovaatioympäristöt, Hyvinvointi, Luovat alat ja tegia muutetaan sanoista tekoihin. Marraskuussa arvioi- ovat seudun elinkeinotoiminnan monipuolistuminen, kulttuuri, Matkailu, Kansainvälistyminen, Maankäyttö, tiin luovien alojen merkitystä seudulle mm. kahden pro- rakenteiden uudistaminen, kasvuhaluisten pk-yritysten asuminen ja liikenne (MAL) sekä Demografisesti haas- fessorin, Alf Rehnin ja Saara Taalaksen, puheenvuorojen kehittyminen ja määrän lisääminen sekä innovaatioiden teelliset alueet (DEMO). myötä. muuttaminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Vetovoimainen ja hyvinvoiva seutu Vahva seutuyhteistyö Seudun viiden kunnan ja Cursorin välinen sopimus seu- Kymenlaakson kunta- ja seutujohto kokoontui kesällä Kotkassa. Tulevaisuutta ja uudenlaista johtajuutta valotti KOKO:ssa päivitettiin Kotkan-Haminan seutustrategia, tuyhteistyön toteuttamisesta uusittiin. Cursor hallinnoi mm. brändiasiantuntija Lisa Sounio. selvitettiin seudun vapaa-ajanpalveluiden kehittämistar- KOKO:n toteuttamista ja koordinoi seutuyhteistyötä peita, tehtiin esiselvitykset datacenter-palvelukeskuksesta ja metalliteollisuuden kehittämismahdollisuuksista sekä aloitettiin seudun matkailun ja tapahtumatuotan- ainakin vuoden 2013 loppuun. Neljästi kokoontunut seutuvaltuusto hyväksyi touko- KOKO Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl non strategian laadinta. Useita hankkeita valmisteltiin kuussa Kotkan-Haminan seutustrategian vuosille 2010 EAKR-teemahakuun, Central Baltic -ohjelmaan ja ENPI Vision mukaan Kotka-Hamina on vetovoimainen ohjelmahakuun. ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Tilaa elämälle, aikaa arjelle cursor oy 2010 vuosikertomus 13

14 Toimitilat ja kiinteistöt Vuoden aikana Cursor on kartoittanut tiloja seudulla jo toimiville ja sinne sijoittuville yrityksille yritysten tarpeiden mukaan. Yhtiön omistamia toimisto- ja neuvottelutiloja erityisesti Kotkansaarella sijaitsevassa Datariinassa on markkinoitu yrityksille. Kuluneena vuonna on myös panostettu asiakaspalveluun vuokralaisten suhteen sekä kiinteistöjen palveluiden laatuun. Cursorin kiinteistötoiminnan tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoimalla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoamaan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Cursorin tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistöjen omistajana, vaan kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä ja mahdollistajana. Vuoden 2010 haastava taloustilanne vaikutti luonnollisesti myös uusien hankkeiden käynnistämiseen sekä toimitilojen vuokrauksen vilkkauteen. Cursor allekirjoitti syksyllä 2010 WWF:n kanssa Green Office -sopimuksen. Green Office on toimistoille suunnattu ympäristöjohtamisen työkalu ja sopimuksen myötä Cursor sitoutuu omassa toiminnassaan vähentämään luonnonvarojen kulutusta, edistämään kestäviä elämäntapoja sekä hidastamaan ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä ovat mm. paperin kulutuksen vähentäminen, energian kulutuksen alentaminen, jätteiden synnyn ehkäiseminen, jätteiden tehokas lajittelu ja palvelu- ja materiaalihankintojen ohjaaminen ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Kiinteistöt Kuusisen kalankäsittelyhalli kokonaisala 730 m² 1 vuokralainen Karhulan autoparkki 361 autopaikkaa Tytärkiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Takojantie % kokonaisala1620 m² (tuotanto- ja varastotilaa) 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 % kokonaisala m² 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle % Kokonaisala 4800 m² 5 vuokralaista Kiinteistö Oy Datariina 100 % kokonaisala m² 21 vuokralaista Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 68 % kokonaisala 493 m² 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle 54 % kokonaisala m² Cursorilla 3 vuokralaista Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 % kerrosala 2847 m² Cursorin omistuksessa 455 m² tilaa 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 % tilaa yhteensä m² 1 vuokralainen 14 cursor oy 2010 vuosikertomus

15 Cursor Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cursor Plus Oy vastaa konsernin taloudesta ja hallinnosta. Hallintoon liittyy keskeisenä osana tietohallinto ja tietojärjestelmien ylläpito sekä kehittäminen. Myös yhtiön kiinteistötoiminnan ja markkinoinnin sekä viestinnän koordinointi on merkittävä osa hallintoa. Suuri osa Cursor-konsernin taloushallinnosta koostuu Cursorin hallinnoimien seudullisten kehittämishankkei- ja merkittävyyden vahvistaminen sekä palvelujen saavutettavuuden ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen. Lisäksi haluttiin vahvistaa Kotkan-Haminan seudun vetovoimaisuutta erityisesti yritysten näkökulmasta. Vuoden 2010 aikana Cursor osallistui useisiin seudullisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin mm. Alihankintamessut Tampereella, KymiBusiness 2010 Kotkassa ja Transrussia-messut Moskovassa. Cursor oli aktiivisesti esillä erilaisissa kansainvälisissä tuulivoima- ja matkailualan tapahtumissa. Tapahtumaosallistumiset toteutettiin kertaa. Jo perinteeksi muodostuneet avoimet ovet järjestettiin Teemana oli yrittäjyys ja Cursorin palvelut yritystoiminnan eri vaiheissa. Avainlukuja Tilaisuudet 63 Messuosallistumiset 14 Mediatiedotteet 56 Kävijät cursor.fi -sivustolla Talous ja hallinto den sekä kotimaisten ja kansainvälisten EU-hankkeiden useimmiten yhdessä seudullisten alan yritysten ja mui- taloushallinnosta. Vuonna 2010 Cursor-konserni vastasi den toimijoiden kanssa. yhteensä 48 hankkeen hallinnoinnista. Markkinointi ja viestintä Vuonna 2010 toteutettiin laaja markkinoinnin ja viestinnän palvelujen puitekilpailutus. Cursorin uusien vies- Kuluneena vuonna määriteltiin yhteisesti Cursorin mark- tintämateriaalien laatiminen aloitettiin loppuvuonna kinoinnin tavoitteet, kohderyhmät ja visio strategia- markkinoinnin ja viestinnän puitesopimuskilpailutuksen kaudelle sekä työstettiin koko henkilöstön valmistuttua. Cursorin kestävän kehityksen tavoitteet ja voimin kohderyhmälähtöisiä markkinointiviestejä. Myös Green Office -sopimuksen allekirjoittaminen on huomi- hankkeiden viestintäsuunnitelman ja rekrytointiviestin- oitu erityisesti markkinointimateriaalien ympäristöys- nän ohjeistusta tehostettiin sekä täydennettiin yhtiön tävällisyydessä kuten paperivalinnoissa ja materiaalien graafista ilmettä. käytössä. Cursorin toteuttaman markkinoinnin ja viestinnän pai- Cursorin sidosryhmille suunnattu sähköinen tiedotus- nopisteinä olivat Cursorin palveluiden tunnettavuuden lehti Cursor News toteutettiin kuluneena vuonna neljä cursor oy 2010 vuosikertomus 15

16 Päätöksenteko Vuoden aikana Cursorin omistajat uudistivat Cursorin osakassopimuksen vastaamaan entistä paremmin nykyistä organisaatiorakennetta ja tukemaan entistä joustavampaa päätöksentekoa. Sopimuksen myötä Cursorin hallituksen kokoonpano muuttui, ja joulukuusta lähtien hallituksessa ovat ainoastaan varsinaiset jäsenet ja asiantuntijajäsenet. Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja takauksista päättäminen sekä strategisten suunnitelmien vahvistaminen ja sparraaminen. Cursorin hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää työskentelytapojaan vuosittain toteutettavan sisäisen itsearvioinnin pohjalta. Cursor Oy:n hallitus Rooli hallituksessa Nimi titteli Organisaatio puheenjohtaja Pentti Leisti toimitusjohtaja Kotkan seudun Osuuspankki varapuheenjohtaja Risto Virtanen liiketoimintajohtaja Kotkan kaupunki jäsen Henry Lindelöf kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki jäsen Jukka-Pekka Bergman elinkeinojohtaja Haminan kaupunki jäsen Matti Rupponen hallintojohtaja Pyhtään kunta jäsen Osmo Havuaho kunnanjohtaja Virolahden kunta jäsen Markku J. Forss kunnanjohtaja Miehikkälän kunta jäsen Jouni Kostama tehtaanjohtaja Stora Enso Oyj jäsen Ari-Pekka Saari varatoimitusjohtaja Steveco Oy asiantuntija Samppa Ahtiainen DI Ahlström Capital Oy asiantuntijajäsen Juha Turunen toimitusjohtaja Indekon Oy asiantuntijajäsen Teppo Sainio puheenjohtaja Kymen Yrittäjät ry Cursorin johtoryhmä Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. Toimitusjohtajan tukena Cursorin johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen, yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. 16 cursor oy 2010 vuosikertomus

17 Tuloslaskelma konserni Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tase konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Tilinpäätös Tappio ennen satunnaisia eriä Vastaavaa yhteensä Satunnaiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Vähemmistöosuus VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet tappiot Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Tilikauden tappio Vähemmistöosuus Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä cursor oy 2010 vuosikertomus 17

18 Kehittämishankkeet Cursorin hallinnoimia ja kehittämisrahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita 2010 Kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Kehittämisrahasto Vipuvaikutus Yht. Toteutunut 2010 kerroin * Kpl KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Cursorin hallinnoimat hankkeet ,3 10 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,5 24 Kasvuohjelmat Cursorin hallinnoimat hankkeet ,3 4 UUSIUTUVA ENERGIA Cursorin hallinnoimat hankkeet ,6 4 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,5 6 MATKAILU JA TAPAHTUMAT Cursorin hallinnoimat hankkeet ,5 8 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,3 11 VENÄJÄ Cursorin hallinnoimat hankkeet ,5 3 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,7 4 ICT:N SOVELTAMINEN Cursorin hallinnoimat hankkeet ,0 2 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,5 5 HYVINVOINTIPALVELUT Cursorin hallinnoimat hankkeet ,0 1 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,9 2 KOKO Cursorin hallinnoimat hankkeet ,1 5 * Vipuvaikutuskerroin ilmaisee kehittämisrahastoon sijoitetun rahan vaikutuksen ulkopuoliseen rahoitukseen MUUT Cursorin hallinnoimat hankkeet , YHTEENSÄ , Cursorin hallinnoimia ,9 39 Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia ,0 24 YHTEENSÄ ,2 63 cursor oy 2010 vuosikertomus

19 Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankeet painopisteohjelmittain Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet painopisteohjelmittain Hankkeita: Vipuvaikutus: 24,2% 33,6% 24 kpl 4,5 22,2% 16,6% Kasvu ja kansainvälistyminen Kasvuohjelmat* 4 kpl 8,3 Toteutuneet kustannukset ,7 M Rahoitettu kehittämisrahastosta ,4 M 14,4% 7,8% Uusiutuva energia 6 kpl 11,5 18,8% Matkailu ja tapahtumat 11 kpl 8,3 6,7% 7,8% 2,9% 14,1% 1,9% 7,1% 6,4% 3,7% 4,0% 1,1% Venäjä** 4 kpl 1,7 ICT:n soveltaminen 5 kpl 6,5 Hyvinvointipalvelut 2 kpl 4,9 Vipuvaikutuskerroin 6,2 KOKO ja seutu 5 kpl 12,1 Muut 2 kpl 1,0 6,7% Kehittämishankkeet * Kasvuohjelmat jakaantuvat usealle painopisteohjelmalle ** Venäjä-toimintoja toteutettiin muilla painopisteohjelmilla cursor oy 2010 vuosikertomus 19

20 Kehittämishankkeet CURSORIN HALLINNOIMIA JA KEHITTÄMISRAHASTOSTA RAHOITETTUJA KEHITTÄMISHANKKEITA VUONNA Hallinnoija Toteutusaika Kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Kehittämisrahasto Toteutunut 2010 KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN 5610 Kasvu ja kansainvälistyminen - painopisteohjelma Cursor Oy , , Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy , , Kalasatama Kuusinen aktiivikäyttöön - rakennusinvestointi Cursor Oy , , Kotkan-Haminan seudun YES -keskus Cursor Oy , , Kymenlaakson yrityspalvelujen kehittäminen Cursor Oy , , Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma Cursor Oy , , Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen Cursor Oy , , Opettajien sijaiskulut YES-keskus ja SELF-hankkeiden mentorointikoulutuksen aikana Cursor Oy , , Viron yhteystoimisto 2010 Cursor Oy , , YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke Cursor Oy , ,76 Cursorin hallinnoimat hankkeet , , Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Future KOSKE , , Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Meriklusteri ja älykkäät koneet KOSKE , , Kaakkois-Suomen Yrittäjän Tukiverkko -hanke Etelä-Karjalan Yrittäjät ry , , Kymenlaakson innovaatiopalvelut Bic Kymi Ry , , Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma NELI Kymenlaakson amk , , Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma NELI jatkohanke Kymenlaakson amk , , Kymenlaakson pk-yritysklinikkahanke Kouvola Innovation Oy , , Kymenlaakson toimialaseuranta Kymenlaakson Kauppakamari , , Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson Kauppakamari , , LCCE- yrittäjyysprosessi -projekti Kymenlaakson amk , , Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona Suomen Uusyrityskeskukset ry , , Puun modifiontiklusteri Kymenlaakson amk , , Rocket Kymenlaakson amk , , Tulevaisuuden innovatiiviset metallirakenteet (TIME) LTY , , Yrittämisestä moneksi - maaseutuyritysneuvonta Kaakkois-Suomessa ProAgria Kymenlaakso ry , ,80 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,56 Cursorin hallinnoimat hankkeet , ,95 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,56 KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN , ,51 20 Kasvuohjelmat 2299 Teknologian kasvuohjelma Technogrow Cursor Oy , , Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Cursor Oy , , Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor Oy , , Bisnesmaraton Cursor Oy , ,25 Cursorin hallinnoimat hankkeet Cursorin hallinnoimat hankkeet , ,34 KASVUOHJELMAT YHTEENSÄ , ,34 cursor oy 2010 vuosikertomus

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS Kouvolan seudun kuntayhtymän ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 1996-2008 Yhtymävaltuusto 2005-2008 Ville Salonen Marja Timonen-Pilli Kirsi Lehtonen Sakari Vainio Paula Eskola Mikko Jokinen Merja Seppälä

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy 1 1 2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kehittämispalvelut... 4 Ohjelmat ja

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot