Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

2 Sisällys Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat Venäjä ICT:n soveltaminen Hyvinvointipalvelut KOKO ja seutu Toimitilat ja kiinteistöt Talous ja hallinto Päätöksenteko Tilinpäätös Kehittämishankkeet lukuina Suurimmat työnantajat Seutu lukuina Henkilöstö

3 Vuoden 2010 aikana Cursor on jatkanut pitkäjänteistä työskentelyä Kotkan-Haminan seudun kehittämiseksi ja seudun elinkeinorakenteen uudistamiseksi. menestyksekkäästi jo yli 20 vuotta. Cursor Oy on yksi Suomen suurimpia seudullisia kehittämisyhtiöitä. Cursor vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvän yritystoi- Toiminnan painopisteet yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Kotkan-Haminan seudun yrittäjyysilmaston ja yrittäjyyskasvatuksen tukeminen tuulivoimateknologian ja bioenergialiiketoiminnan Johdanto Uusien yritysten ja työpaikkojen synty on edennyt myön- minnan edellytyksiä. Cursor palvelee kaikkia Etelä-Ky- vahvistaminen teisesti: yritysten perustaminen vilkastui neljä prosenttia menlaakson yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä seudulle uusiutuvan energian tuotannon lisääminen ja edellisvuoteen verrattuna. Seudulle perustettiin vuoden sijoittuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittä- alan koulutuksen kehittäminen 2010 aikana 354 yritystä ja ne työllistävät yhteensä yli misasioissa. Cursor palvelee vuosittain yli asiakas- seudun matkailun ja tapahtumatuotannon kehittäminen 800 henkeä. ta yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Venäjä-liiketoimintakeskuksen käynnistäminen Venäjä-liiketoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön Cursorin työ jatkui vuonna 2010 aktiivisesti monipuolis- Cursor toimii yritysten kasvun ja kehittymisen tukena. edistäminen ten yrityspalvelujen ja seudullisten sekä kansainvälisten Seudullisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden viestintäteknologian käytön tehostaminen kehittämishankkeiden parissa. Pääkehittämisteemoja kautta Cursor vahvistaa seudun jo olemassa olevia osaa- seudun yritystoiminnassa ovat seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen ja seu- misaloja ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. ICT-sovellusten aikaansaaminen dun yritysten menestyminen ja kasvu. uusien hyvinvointi- ja terveyspalvelukonseptien Cursor lyhyesti Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teolli- rakentaminen seudun kilpailukyvyn kestävä vahvistaminen Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, suusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Yhtiön suurin vahvan seutuyhteistyön toteuttaminen on tuottanut elinkeino- ja kehittämispalveluja Kotkan, omistaja on Kotkan kaupunki, jonka omistuksessa on Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnille 86,4 %. cursor oy 2010 vuosikertomus

4 Vuosi 2010 lyhyesti Seudun uutta suuntaa edustaa vahvasti uusiutuva energia ja siihen liittyvä teknologia, joiden kehittämiseen Cursor on kuluneena vuonna panostanut voimakkaasti. Tuulivoimaklusterin rakentaminen sai WinWinDin tehtaan toiminnan aloittamisen myötä konkreettisen liikkeellelähdön. Klusterin kasvun vauhdittamiseksi Kymenlaakson kunnat ovat kaikki yhdessä Cursorin johdolla sitoutuneet tuulivoiman merkittävään lisärakentamiseen seudulle ja asettaneet yhteiseksi tavoitteeksi 100 tuulivoimalaa vuoteen 2015 mennessä. Uusiutuvan energian tuotanto tulee korvaamaan seudulla perinteistä energiantuotantoa ja teollisuutta, jonka johdosta uusien työpaikkojen lisäys uusilla toimialoilla tulee olemaan merkittävää. Rakennemuutoksen yhteydessä syntyi merkittävä uusi mahdollisuus bioenergiapuolella, jossa aloitettiin levän koekasvatus Kouvolan Anjalassa yhteistyössä Cursorin, Kouvola Innovation Oy:n sekä viiden yrityksen kanssa. Levän koekasvatuksen tuloksena syntyi BioA, uudenlainen biojalostamo, joka parantaa teollisuuslaitoksen kustannustehokkuutta, vähentää päästöjä veteen ja ilmaan sekä tukee metsäteollisuuden säilymistä ja kehittymistä. Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen jatkuu laajan Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa. Cursor Oy, Kotkan kaupunki ja SRV Yhtiöt Oy ovat toteuttamassa Kotkan Kantasataman alueelle Venäjä-liiketoi- ovat myös yhä helpommin saavutettavissa valtakunnallikopalvelu. Yritys-Suomen kautta seudun yrityspalvelut minnan keskus Rubiconia, joka keskittyy molemmin sesti, mikä vahvistaa mm. sijoittuvien yritysten ohjautumista seudulle. puolin rajaa toimivien suomalaisten ja venäläisten yritysten liiketoimintaan. Keskuksen odotetaan houkuttelevan seudulle vähintään 50 uutta yritystä ja luovan 500 Kestävä kehitys on keskeisessä asemassa koko Cursorin uutta työpaikkaa. Keskuksen toimijat tulevat olemaan toiminnassa. Strategiakauden tavoitteena pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälisiä organisaatioita, tutkimuslaitoksia, alueiden edustustoja sekä b2blinen matkailukokonaisuus, jonka kärkenä ovat Meri- on aikaansaada elinkeinostrategian mukainen seudulpalveluja tarjoavia yrityksiä. keskus Vellamo ja kehitteillä oleva Kotkan Uusi Kantasatama. Hyvinvointi- ja terveyspalveluista kehitetään Toukokuussa 2010 Cursor Oy, Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kotkan työ- ja elinkeinotoimisto, Finnvera Oyj kunnan palvelemisessa ja julkisen ja yksityisen tarjonnan seudulle uusi vahvuusala erikoisesti vaativan asiakas- Lappeenrannan aluekonttori, ProAgria Kymenlaakso ry hallinnassa. ja BIC Kymi ry allekirjoittivat uudistuneen seudullisen yrityspalvelusopimuksen. Sopimuksen myötä Kotkan- Cursor rahoittaa ja osallistuu logistiikan kehitysohjelma Haminan seudullisesta yrityspalvelusta tuli osa valtakunnallista Yritys-Suomi -palvelurakennetta ja samalla kus Merikotkan toimintaan. Kotkan-Haminan seudusta NELI:n ja meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskes- uudistuvan Yritys-Suomen pilottialue. kehitetään Itämeren tavaravirtoihin erikoistunut logistinen palvelukeskus. Digitaalisen liiketoiminnan osaaminen suunnataan palvelemaan yhä tehokkaammin Yritys-Suomi on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoima yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille suunnattu palvelu, johon kuuluu mm. yrityssuomi.fi -verk- kehittymistä. seudun vahvuusalojen tuottavuuden ja kilpailukyvyn YHTEENVETO SYNTYNEET UUDET TYÖPAIKAT 2010 Uusiin toimipaikkoihin syntyneet työpaikat (kerroin 2,3) 814 Olemassaoleviin yrityksiin kehittämistoimenpiteiden kautta syntyneet työpaikat 224 Yhteensä cursor oy 2010 vuosikertomus

5 Yrityspalvelut ja yrittäjyyskasvatus kehitetään strategiakauden aikana saumattomaksi kokonaisuudeksi tukemaan yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Kotkan-Haminan seudun yrittäjyysilmasto tullaan nostamaan maan kärkitasolle. Cursorin hallinnoiman Kotkan-Haminan seudun KOKO eli alueellisen koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman tavoitteena on seudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja rakenteen uudistaminen, kasvuhaluisten pk-yritysten kehittäminen ja lisääntyminen sekä yritysverkostoista syntyvien innovaatioiden muuttaminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Avainlukuja Tase Cursor-konserni 41,7 M Liikevaihto Cursor-konserni 10,8 M Hankeportfolio 32 M Hankkeet Cursorin hallinnoimia 39 kpl Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia 24 kpl Yhteensä 63 kpl Muita hankkeita Cursor yhteistyökumppanina 9 Yhteensä 72 Henkilöstö 52 Kuluneena vuonna Cursor kehitti tehokkaasti omaa hallintoaan, organisaatiotaan ja toimintamallejaan. Yhtiön toimintamalli uudistettiin ja tähän työhön pohjautuva uusi organisaatio astui voimaan Uusi rakenne ja yhteiset toimitilat mahdollistavat Cursorin sisäisen yhteistyön ja koko organisaation osaamisen hyödyntämisen entistä joustavampana. cursor oy 2010 vuosikertomus 5

6 Yrityspalvelut Cursor tarjoaa monipuolisia palveluja Kotkan-Haminan seudulla aloittaville, toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille. Aloittavan yrityksen palvelut Vuonna 2010 Cursor tarjosi yrityksen perustamista suunnitteleville asiakasneuvontaa henkilökohtaisesti ja internetissä sekä säännöllisesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin vuoden aikana neljä Ideasta yritykseksi -koulutuspäivää. kokeneet yritysmentorit tarjosivat osaamisensa ja verkostonsa seudun yritysten käyttöön. Kysytylle mentorityöskentelylle, yritysten verkostoitumiselle ja uusille, innovatiivisille toimintamalleille ratkaisuja etsii Palveluja Bisnekseen -hanke, joka jatkuu vuoteen Valtakunnallinen Yritysharava-hanke käynnisti seudulla selvityksen yritysten kehittämistarpeista keväällä Cursorin Yrityspalvelut tarjosi asiakaslähtöisiä ratkaisuja mm. omistajanvaihdossuunnitelmiin, sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen ja yritysten verkostoitumiseen. Vuoden aikana toimiville yrityksille tarjottiin räätälöityä tulevaisuudessa esimerkiksi kehittämisohjelmien kautta. Näin pystytään systemaattisesti tarjoamaan sijoittuvalle yritykselle parhaat vaihtoehdot, joiden lähtökohtana ovat yrityksen usein moninaisetkin tarpeet. Potentiaalisia sijoittuvia isoja yrityksiä saimme sijoittumisprosessiin erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyen. Nämä prosessit ovat edelleen aktiivisia ja kesken ja niitä jatketaan vuonna Sijoittumismahdollisuuksia Kotkan-Haminan seudulle on markkinoitu mm. erilaisissa ammattitapahtumissa ja messuilla sekä kohdennetulla kontaktoinnilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Cursorin yritysneuvoja vieraili 14 kertaa seudun oppilaitoksissa kertomassa yrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Yhteistyössä yrittäjyyskasvatusta edistävän Kotkan- koulutusta mm. hankinta-asioiden, markkinoinnin ja yrityksen talousasioiden parissa. Rahoituspäivä on tuorein esimerkki asiakaslähtöisestä palvelukonseptista. Konsepti kokoaa yhteen yrittäjän, hankkeeseen osallistuvat Aloittavan yrityksen palvelut Neuvonnan asiakaskontaktit 940 Yhteisneuvontatilaisuudet, asiakkaat 495 Ideasta yritykseksi, asiakkaat 167 Haminan seudun YES-keskuksen kanssa toteutettujen vierailujen tarkoituksena oli jakaa tietoa ja saada nuoret rahoittajatahot ja yritysneuvonnan ammattilaiset. Tapaamisessa voidaan yhdellä kertaa selvittää palveluntuotta- Toimivan yrityksen palvelut Asiakaskontaktit 1945 harkitsemaan yrittäjyyttä yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. jat, aikataulu ja tarvittavat toimenpiteet. Vuonna 2010 asiakasyritysten palvelutarpeet kohdis- Sijoittuvan yrityksen palvelut Asiakkaat 68 Cursor tarjoaa nettisivuillaan asiakkaiden käyttöön säh- tuivat pääosin rahoituskokonaisuuksien, investointien, köisen Yritystulkki-palvelun, joka tukee seudun yrittäjiä markkinoinnin ja jonkin verran viennin kehittämissuunni- ja yrittäjiksi aikovia verkossa. Paikallisin tiedoin toteu- telmiin. Seudulla toteutettiin Cursorin ja yhteistyökump- tetusta Yritystulkista löytyvät mm. laskentaohjelmat ja paneiden avustuksella toistakymmentä omistajanvaih- helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaa- dosta. ren ajalle. Toimivan yrityksen palvelut Sijoittuvan yrityksen palvelut Sijoittuvan yrityksen palvelut kytkettiin kiinteämmin Kymenlaakson Pk-yritysklinikka auttoi monia yrityksiä Cursorin painopisteohjelmiin. Painopisteohjelmakyt- esimerkiksi palveluiden tai tuoteideoiden kehittämi- kennällä varmistetaan yrityksen toimialan syvällinen sessä ja räätälöi kehittämispolun innovaatioille. Myös ymmärtäminen ja liiketoiminnan kehittyminen myös 6 cursor oy 2010 vuosikertomus

7 Kasvu ja kansainvälistyminen -painopisteohjelma on laaja ohjelmakokonaisuus, jossa kehitetään useiden eri toimialojen yrityksiä pienistä suuriin. Kehittämistyö toteutetaan hankkeiden avulla keskittyen kasvukykyisten ja -haluisten yritysten ja verkostojen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Toiminta myötäilee seudun elinkeinostrategian tavoitteita. Yrittäjyysilmasto ja yrittäjyyskasvatus Painopisteohjelman koko seudulle ja kaikille aloille tärkeinä teemoina ovat erityisesti yrittäjyysilmaston parantaminen ja nostaminen koko Suomen aateliin sekä yrittäjyyskasvatuksen tärkeyden ponteva korostaminen. Suomessa toimivat YES-keskukset ovat vieneet yrittä- Hankkeet Painopisteohjelmassa oli vuonna 2010 toteutusvaiheessa useita eri projekteja, joista suurimpina ovat vielä 2011 jatkuvat kasvuohjelmat. Teknologian kasvuohjelma Technogrow keskittyy nimensä mukaisesti teknologiatoimialan yritysten kehittämiseen. Vuonna 2010 hankkeessa oli mukana noin 35 eri yritystä edustaen mm. konepajoja, suodatinvalmistajia, rakennusalaa, suunnittelutoimistoja ja erilaisia teollisuuden palveluja. Vuoden 2011 alussa päättynyt digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma DigiKasvu keskittyi digitaalisen liiketoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen painopisteenään erityisesti peliteollisuus ja sosiaalinen media palveluja tukevana liiketoimintana. Luovien alojen toimijoiden kehittämistä tehdään Luovat tojen kehittäminen toteutetaan palvelualojen kasvuohjelman kautta (Palkeet-hanke). Yritysten kansainvälistyminen on edistynyt keihäänkärkenään Venäjä ja sen tuomat mahdollisuudet mutta muitakaan ilmansuuntia ei ole unohdettu. Bisnesmaraton-hanke on luonut vahvan perustuksen yritysten mahdollisimman tehokkaalle toiminnalle Venäjällä ja yhteistyölle venäläisten partnereiden kanssa. Painopisteohjelman suojissa toteutetaan useita seudullisia tai ylimaakunnallisia kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita. Yhteisenä nimittäjänä kaikille aloille voidaan pitää yritysten kasvamista kansainvälistymiseen omien tuotteiden tai palveluiden sekä verkostojen kautta. Myös uusien markkinoiden ja asiakkaiden haku sekä erikoistuminen yrityksen parhaaseen osaamiseen ovat ratkaise- Kasvu ja kansainvälistyminen misen ilosanomaa tehokkaasti sisään opetustoimeen ja alat Kotka-Hamina -ohjelman puitteissa. Luovien alojen vassa roolissa. Samaten myynti- ja markkinointiosaami- yrittäjyyskasvatus onkin muotoutumassa vakiintuneeksi yritykset ovat pääosin mikroyrityksiä, mutta näiden tar- nen ja liiketoiminnan hyvä suunnittelu ja innovatiivisuus toiminnaksi niin päiväkodeissa kuin nuorten aikuisten peet ovat tehtyjen selvitysten perusteella aivan samat korostuvat läpi koko yrityskentän. koulutuksessa. kuin minkä muun alan yritysten tarpeet. Shanghain maa- Yrittäjyyttä on lisännyt myös maahanmuuttajiin kohdistunut Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen -hanke. ilmannäyttelyssä toimi seudun luovien alojen yrittäjiä artistioppaana Suomen paviljongissa Kirnussa. Aarteiden joulu ja muut järjestetyt tapahtumat elävöittivät Kasvu ja kansainvälistyminen Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl Toimenpiteet vahvistavat omalta osaltaan seudun vetovoimaisuutta ja imagoa hyvänä paikkana asua ja yrittää. Lisäksi voidaan todeta, että jatkuva rakennemuutos on osaltaan luovien alojen toimintaa. Palvelujen ja niitä tarjoavien yritysten kehittäminen on Kasvuohjelmat Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl herättänyt yritykset ja pistänyt vauhtia erilaisiin yritys- yksi Kotkan-Haminan seudun kaikkia aloja läpileikkaa- kohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin. vista kehittämisteemoista. Alan yritysten liiketoimin- Tukena yritystoiminnan kaikissa vaiheissa cursor oy 2010 vuosikertomus 7

8 Uusiutuva energia Cursorin uusiutuvan energian painopisteohjelma keskittyy toiminnassaan pääasiassa kahteen suureen kokonaisuuteen, jotka ovat BioA ja tuulivoimaklusteri. BioA ja levänkasvatus Viime keväänä Cursor aloitti levän koekasvatuksen Kouvolan Anjalassa yhteistyössä Kouvola Innovationin sekä viiden yrityksen kanssa. Levän koekasvatus onnistui hy- täneet syksyllä 2010 esiselvityksen BioA:n kannattavuudesta. Selvityksen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kymenlaakson liiton kautta. Saadut ennakkolaskelmat osoittavat BioA-liiketoiminnan muodostuvan kannattavaksi ja sillä on merkittävä potentiaali uudeksi maailmanlaajuiseksi toimialaksi, joka tarjoaa kaakkoissuomalaisille sellu- ja paperikoneiden suunnittelun ja rakentamisen huippuosaajille uusia tuotteita. Tuulivoimaklusteri Kotkan-Haminan seudulle rakentuva tuulivoimaklus teri sai vuoden 2010 aikana taakseen hyvää myötä tuulta. den uuden sukupolven 3 MW:n tuulivoimalan pilottiyksiköiden sijoittamisen Haminan satamaan. Tuulivoimaklusterin rakentamisessa aloitettiin koko Kaakkois-Suomen kattava yhteistyö, josta hyvänä esimerkkinä KyAMK:in ja LUT:n yhteistyö tuulivoimakoulutuksen aloittamisesta ensimmäisenä Suomessa. Uusiutuva energia Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl vin ja on herättänyt laajaa kiinnostusta kemian- ja ener- Kesäkuussa Cursor julkaisi yhdessä seudun kuntien gia-alan johtavissa yrityksissä. Levän koekasvatuksesta kanssa tavoitteen sadasta Kymenlaaksoon sijoittuvasta saadun osaamisen ja tehtaiden uusiokäytön suunnitte- tuulivoimalasta. Projektin konkreettisia askelia ovat Mä- lun myötä rakennetusta Dream solutionista löydetty- kelänkankaan ja Virolahden tuulivoimapuistot. jen mahdollisuuksien yhdistelmästä syntyi uudenlainen biojalostamo, BioA. Cursor ja Haminassa tuulivoimaloita valmistava Win- WinD neuvottelivat alkuvuodesta julkistetun yhteis- BioA tuottaa levästä, teollisuuden ja yhdyskunnan jät- työsopimuksen tuulivoimaklusterin kehittämisestä teistä ja sivuvirroista mm. biopolttoaineita, biokaasua ja Kotkan-Haminan seudulle. Osana yhteistyösopimusta biolannoitteita. Parhaiten BioA toimii olemassa olevan osapuolet pyrkivät kehittämään WinWinDin voimaloille prosessiteollisuuden yhteydessä, kuten sellu- ja paperi- 40 tuulivoimalapaikkaa vuoteen 2013 mennessä. tehtaissa. BioA parantaa teollisuuslaitoksen kustannustehokkuutta, vähentää päästöjä veteen ja ilmaan sekä Sopimuksessa molempien osapuolten tavoitteena on tukee metsäteollisuuden säilymistä ja kehittymistä. saada uusia yrityksiä sijoittumaan tuulivoimaklusteriin ja luoda uusia tuulivoima-alan työpaikkoja seudulle. Cursor, Stora Enso Oyj, CTS Engtec, Kemira Oyj, Neste Yhteistyö pitää sisällään tuulivoima-alan koulutuksen Oil Oyj ja Sulzer Pumps Finland Oy ovat yhdessä käynnis- edistämistä Kaakkois-Suomessa sekä WinWinDin kah- 8 Tulevaisuus kiikarissa

9 Mikko Nikkinen Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma toteuttaa Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita ja lisää omilla toimenpiteillään seudun vetovoimaisuutta niin asukkaiden kuin matkailijoiden kannalta. Painopisteohjelman strategiseksi tavoitteeksi onkin asetettu seudun yhteisen toimintamallin löytäminen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan markkinointiin ja myyntiin muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Matkailutuotteiden kehittäminen ja markkinointi Painopisteohjelman keihäänkärkenä ovat kulttuuri-, vesistö- ja tapahtumamatkailun, Merikeskus Vellamon, Hamina Bastionin ja kaupallisten palveluiden kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen. Cursor toteuttaa Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelmaa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta joko kehittämällä alueen matkailukohteiden infrastruktuuria tai tukemalla yritysten kehittämistä. Vuoden 2010 aikana painopisteohjelma oli mukana kehittämässä useiden seudun matkailuyritysten liiketoimintaa. Ohjelma myös toteutti erilaisia matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä (mm. esitteitä), markkinoi seutua ja sen yrityksiä messuilla ja workshopeissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeiden avulla kehitettiin saariston infrastruktuuria sekä Kymijoen kalastusmahdollisuuksia matkailijoiden tarpeisiin. Lisäksi seudulle saatiin yksi merkittävä matkailun investointi ja työstettiin muutamaa investointihanketta. Kotkan-Haminan seudulle yhteinen matkailun toimintamalli Syksyllä 2010 käynnistettiin vuoden 2011 kevään aikana toteutettavan seudun yhteisen matkailu- ja tapahtumatuotannon strategiaprosessi, jonka avulla synnytetään matkailun kehittämisen yhteiset suuntaviivat koko Etelä-Kymenlaaksolle. Yhteisen strategian ja toimenpideohjelman avulla taataan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon kilpailukykyisyys kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä helpotetaan yhteistyötä niin maakunnassa kuin sen ulkopuolellakin. Vuoden 2011 vahva panostus tulee olemaan matkailu- ja tapahtumatuotannon strategiatyössä ja sen käytäntöön viemisessä. Kantavina teemoina kehittämiselle tulevat olemaan yhteistyö niin seudullisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti, kestävän kehityksen työvälineiden käyttöönotto, olemassa olevien vetovoimaisten asioiden korostaminen ja uuden tyyppisten viestinnän ja markkinoinnin välineiden käyttö. Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma tekee tiivistä yhteistyötä mm. yritysten, Matkailun edistämiskeskuksen, eri kuntien organisaatioiden, kehittämis yhtiöiden, rahoittajien ja oppilaitosten kanssa. Matkailu ja tapahtumat Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl cursor oy 2010 vuosikertomus 9 Matkailu ja tapahtumat

10 Venäjä Cursorin Venäjä-toimijat auttavat seudullisia pk-yrityksiä Venäjällä (ja Venäjälle!) ja siten parantavat niiden kilpailukykyä. kuussa pidetty verkkokaupan koulutus. Cursor toimi aktiivisesti KOKO Russia -verkostossa ja jakoi verkoston kautta valtakunnallisesti tunnustettua Venäjä-osaamista. Seudulliset konepajat osallistuivat Cursorin kanssa verkoston Cursor on Kotkan kaupungin kanssa mukana Pietarin Helsinki-keskuksen toiminnassa, joka käynnistyi Suomitalossa täydellä teholla toimintavuoden aikana. Keskus tarjoaa päätöksentekijöille ja Cursorin kautta myös yri- järjestämään Russian Industrialists messumatkaan tyksille kontakteja, mediatukea ja tietopalveluja. Lisäksi Cursor jatkuvasti hakee ja kehittää yhteyksiä venäläi- syksyllä keskus on konkreettinen tukipiste, joka on seudun yri- siin yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan liiketoimintaansa Suomen ja EU:n markkinoille. Vuoden 2010 aikana kehitettiin ainutlaatuista Rubiconin palve- Yritysneuvonta Vuonna 2010 venäläisomisteisia yrityksiä perustettiin tysten ja organisaatioiden käytössä. Tulevaisuus lumallia ja -konseptia. Rubicon on toteutuessaan EU:n seudulle 34, mikä on noin 10 % kaikista perustetuista Cursorin hallinnoima BLESK-hanke sai yhteensä 1,7 mil- johtava verkostoitunut Venäjä-liiketoiminnan osaamis- yrityksistä. Cursor järjesti Pietarissa ja Kotkassa syksyl- joonan euron rahoituksen, josta suurin osa tulee Euroop- ja toimintakeskittymä. lä yritysneuvontatilaisuudet, joissa kerrottiin seudulle palaisen naapuruuden ja kumppanuuden ohjelmasta Hankkeet sijoittumista harkitseville mahdollisuuksista yrityksen perustamiseen. Tilaisuuksiin osallistui yli 60 henkilöä. ENPIsta. Hankkeella tuetaan mm. Rubicon-liiketoimintakeskuksen kehittämistä, tuulivoiman pilottiprojektin Bisnesmaraton jatkoi yritysten vienninedistämistä aikai- toteuttamista Venäjällä ja pk-yritysten etabloitumista sempaa yrityskohtaisemmin. Hankkeen messuosallistu- Yhä enemmän kiinnostusta on venäläisten suunnalta Venäjälle. miset (3 kpl) toteutettiin oman ständin sijaan konkreettis- tuotannolliseen toimintaan ja matkailualan investoin- ten tapaamisten ja neuvottelujen avulla. Vuoden aikana teihin, joiden ansiosta yritysten mahdollinen työllistävä Rubicon-liiketoimintakeskuksen kattavat palvelut tar- aloitettiin 2011 julkaistavan liiketoimintaoppaan laatimi- vaikutus on aikaisempaa suurempi. jotaan asiakkaille vuoden 2011 aikana. Tämän ansios- nen. Hankkeen toiminnassa oli mukana 30 yritystä. Verkostot ta Cursorin Venäjä-palvelut uudistuvat ja tehostuvat. Cursor on valmistelemassa useita Venäjä-hankkeita, joi- Expomet-hanke oli avaus pk-yrityksille Venäjän suuriin Cursor liittyi mukaan Venäjän tuulivoimayhdistykseen den avulla Venäjä-yhteistyö syventyy entisestään kaikilla investointihankkeisiin. Hanke loi metalli- ja koneenra- RAWIin tarkoituksenaan edistää seudulle synnytettävän Cursorin painopistealueilla. kennusalan yrityksille suoria kontakteja hankkeita toteuttaviin yrityksiin ja organisaatioihin. Hankkeeseen osallistuneet 50 yritystä saivat arvokasta tietoa markkinatilanteesta, myyntikanavista ja ennen kaikkea suoria tuulivoimaklusterin kansainvälistymistä edelleen avautuville Venäjän markkinoille. Yhteistyön käynnistymisestä oli osoituksena yhdistyksen presidentin esiintyminen Kymibusiness tapahtumassa. Venäjä Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl kontakteja mahdollisten tilaajien kanssa. Venäjä-toimijat ovat myös aktivoineet kuntien päätök- KOKO-ohjelman avulla toteutettiin mm. kontakti- ja kou- sentekijöitä. Haminan kaupungin edustajat vierailivat lutustilaisuuksia. Esimerkkeinä näistä olivat syyskuussa keväällä 2010 Venäjällä tutustuen Viipurin hallinnon ja 2010 pidetty BisCon kontaktitapahtuma, joulu- Pietarin keskeisten suomalaisorganisaatioiden toimin- kuussa järjestetty kontaktimatka Pietariin ja samassa taan. 10 cursor oy 2010 vuosikertomus

11 ICT:n soveltaminen -painopisteohjelmassa pyritään jatkuvasti luomaan alueelle uusia yrityksiä sekä pysyviä, korkean teknologian työpaikkoja. Tärkeimmät Cursorin hallinnoimat hankkeet ICT:n soveltamisen kannalta vuonna 2010 ovat olleet DigiService ja vuoden 2011 alussa päättynyt DigiKasvu. Hankkeiden tuloksena on syntynyt uusia palveluja ja tuotteita ja samalla paikalliset, digitaalista liiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat kasvaneet ja uusia ICT-alan yrityksiä on sijoittunut seudulle. enemmän uusien teknisten ratkaisujen soveltamiseen mm. terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämisessä. Erityishuomiota saavat myös kansainvälistä potentiaalia omaavat vientipainotteiset alat, jotka houkuttelevat seudulle uutta osaamista. DigiService tähtäimessä digitaaliset palvelut ja tuotteet Vuonna 2010 käynnistyneessä DigiService-hankkeessa toiminnan pääpaino on Kymenlaakson digitaalisen liiketoiminnan yritysten tuotteiden ja palvelujen soveltamisessa Kymenlaakson palvelualojen tarpeisiin. Jotta hankkeen päätavoite eli tuotteiden ja palvelujen Tulevaisuuden näkymiä Vuoden 2010 aikana käynnistettiin ICT:n soveltamisen painopistealueella useita suunnitteluprosesseja uusien hankkeiden aikaansaamiseksi. Esiselvitystyötä tehtiin muun muassa South-East Finland Games Kaakon Peliklusteri -hankkeen eteen, jonka tarkoituksena on edistää peliteollisuuden osaamista ja infrastruktuuria sekä pelikustannustoimintaa Kaakkois-Suomen alueella. Jatkossa ICT:n soveltamisen painopistealueella kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti pelitoimialaan, terveydenhuollon sovelluksiin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen sekä ICT:n hyödyntämiseen logistiikka-alalla. ICT:n soveltaminen pilotointi mahdollistuu, panostetaan käytännön toimen- Näistä varsinkin pelitoimiala on erittäin merkittävä kan- Muita tärkeitä hankkeita ovat 3D-DOS, SimuNet ja Mo- piteissä merkittävästi myös pilottikohteiden prosessi- sainvälinen liiketoiminta-alue ja omaa valtavan kasvu- bile Port, jotka ovat Kymenlaakson ammattikorkeakou- en kehittämiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn sekä potentiaalin. Muilla toimialoilla informaatioteknologian lun hallinnoimia kehittämishankkeita. Näissä hankkeissa lopulta valitun tuotteen tai palvelun käyttöönottoon soveltamisesta haetaan erityisesti tehokkuuden lisää- on kehitetty täysin uudenlaisia simulointiympäristöjä sekä jälkiarviointiin ja jatkokehitykseen. mistä ja kannattavuuden parantamista. voimalaitosten operointiin sekä internet-operaattorien tietoverkkojen tuotantoympäristön kehittämiseen ja testaamiseen. Lisäksi satamien sisäisen logistiikan ja liikenteen sujuvuuteen on kehitetty uusia toimintamalleja ja tekniikkaa. DigiServicessä kehitetyt ja pilotoidut sähköistetyt palvelut ja tuotteet toteutetaan siten, että ne jäävät käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen ja kehitetyt ratkaisut voidaan myydä myös muille kuin alkuperäiselle hankkeen ICT:n soveltaminen Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl aikaiselle kohderyhmälle. Laadullisesti hankkeessa tuo- Näillä hankkeilla on ollut positiivisia vaikutuksia ympä- tetaan ja kehitetään hyödyllisiä ja toimivia arkipäivän ristölle tehokkaamman liikenteen sujuvuuden ja pie- digitaalisia apuvälineitä sekä menetelmiä palvelupro- nempien päästöjen kannalta sekä myös hyviä terveydel- sessien tehostamiseksi. lisiä vaikutuksia. Jatkossa tullaan panostamaan entistä Kilpailukykyä ja vetovoimaa cursor oy 2010 vuosikertomus 11

12 Hyvinvointipalvelut Uuden painopisteohjelman toiminta käynnistyi tutkimalla Kotkan-Haminan seudun terveys- ja hyvinvointialojen yritystoimintaa. Samalla koottiin yhteen tietoa aikaisemmista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä toiminnoista, joissa Cursor Oy:n henkilöstöä oli ollut osallisena. Näiden pohjalta selviteltiin mahdollisuuksia suuremman ns. sateenvarjohankkeen toteuttamiseksi, ensin koko Kymenlaakson tasolla ja sittemmin pelkästään oman seudun kannalta. Hankehakemus on jätetty rahoittajalle. Toista yhteishanketta yli maakuntarajojen valmisteltiin yhdessä Lahden ja Uudenkaupungin kehittämisyhtiöiden kanssa; myös tästä on rahoittajalle jätetty hankehakemus. Uudet liiketoimintamahdollisuudet Hyvinvointi- ja terveyspuolella nähdään olevan runsaasti uusia liiketoiminnan kehittämis- ja toteuttamismahdollisuuksia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Terveys- ja hyvinvointitoimialan palvelutarjonnan kehittämisen haasteet yhtäältä kasvavan kysynnän ja toisaalta vähenevien tekijöiden vuoksi asettavat paineita myös toimintojen uudistamiselle julkisen, yksityisen ja ns. kolmannen sektorin rajapinnoilla sekä toimijoiden sisäisissä rakenteissa. Valtakunnallinen KOKO Hyvinvointiverkosto on ollut toimivana kumppanina niin koulutuksessa, tiedonkeruussa kuin hyvien käytäntöjen keräämisessä. Työn alla on myös useita Kotkan kaupungin ja Carean yhteistä Hyvinvointicampus-suunnitelmaa tukevia tai siihen tukeutuvia liiketoimintamalleja. Cursor on ollut edustettuna useiden hankkeiden ohjaus- ja työryhmissä mm. Yritysklinikassa, ÄlyKopterissa ja Maahyveessä sekä Etelä-Kymenlaakson kuntien SOTE (sosiaali- ja terveys) -piirin selvitystyöryhmässä. Yhdessä muiden painopisteohjelmien ja hankkeiden kanssa toimimalla olemme saaneet nopeutettua joidenkin yritysten tai yritysryppäiden kehittämishankkeita merkittävästi. Kohti tulevaa Tulevissa, myös kestävään kehitykseen pohjautuvissa toiminnoissa korostuvat suoraan yritystoimintaan kohdistuvat tekemiset. Hankkeiden rahoitusratkaisut määrittelevät toimintojen suunnan ja laajuuden. Yhteistyötä tullaan tiivistämään eri painopistealojen erityisesti matkailu- ja ICT-toimialan sekä luovien alojen kanssa yhteisten innovaatioiden kehittämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Hyvinvointipalvelut Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl 12 cursor oy 2010 vuosikertomus

13 Vuosi 2010 oli ensimmäinen KOKO:n eli alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamisvuosi seudullisesti ja valtakunnallisesti. Valtioneuvoston erillisrahoitusohjelma toteuttaa elinkeinostrategian linjauksia; se valmistelee, kehittää, kokeilee ja testaa seudun, maakunnan ja Kaakkois-Suomen kärki- Muuttajan palvelut esittelivät Kotkan-Haminan seutua hyvänä asuinpaikkana eri tapahtumissa, joita silmälläpitäen julkaistiin seudun lehti ja ensimmäistä kertaa myös seudullinen asuntotonttiesite. Yhteistyötä Kouvolan seudun KOKO:n kanssa tehtiin Kymenlaakson kulttuuriohjelman maakunnallisena hankesuunnitteluna ja yhteispalavereina. Seutu osallistui KOKO:n kaikkiin kansallisiin verkostoi- Yhdeksän kokousta pitänyt seutuvaliokunta toimi sekä KOKO:n että seutustrategiatyön ohjausryhmänä. Kotkan-Haminan seutubudjetista se jakoi seudullisiin hankkeisiin. Syyskuussa seutuvaliokunta teki vertaisoppimismatkan Saksaan, perehtyen mm. entisestä satama-alueesta asuin- ja liikealueeksi muutettuun Hampurin HafenCityyn. Kesäkuussa Seutufoorumi pohti, kuinka tuore seutustra- KOKO ja seutu hankkeita sekä niiden yhteistoimintamalleja. Tavoitteina hin: Innovaatioympäristöt, Hyvinvointi, Luovat alat ja tegia muutetaan sanoista tekoihin. Marraskuussa arvioi- ovat seudun elinkeinotoiminnan monipuolistuminen, kulttuuri, Matkailu, Kansainvälistyminen, Maankäyttö, tiin luovien alojen merkitystä seudulle mm. kahden pro- rakenteiden uudistaminen, kasvuhaluisten pk-yritysten asuminen ja liikenne (MAL) sekä Demografisesti haas- fessorin, Alf Rehnin ja Saara Taalaksen, puheenvuorojen kehittyminen ja määrän lisääminen sekä innovaatioiden teelliset alueet (DEMO). myötä. muuttaminen liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Vetovoimainen ja hyvinvoiva seutu Vahva seutuyhteistyö Seudun viiden kunnan ja Cursorin välinen sopimus seu- Kymenlaakson kunta- ja seutujohto kokoontui kesällä Kotkassa. Tulevaisuutta ja uudenlaista johtajuutta valotti KOKO:ssa päivitettiin Kotkan-Haminan seutustrategia, tuyhteistyön toteuttamisesta uusittiin. Cursor hallinnoi mm. brändiasiantuntija Lisa Sounio. selvitettiin seudun vapaa-ajanpalveluiden kehittämistar- KOKO:n toteuttamista ja koordinoi seutuyhteistyötä peita, tehtiin esiselvitykset datacenter-palvelukeskuksesta ja metalliteollisuuden kehittämismahdollisuuksista sekä aloitettiin seudun matkailun ja tapahtumatuotan- ainakin vuoden 2013 loppuun. Neljästi kokoontunut seutuvaltuusto hyväksyi touko- KOKO Hankkeiden kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Hankkeita kpl non strategian laadinta. Useita hankkeita valmisteltiin kuussa Kotkan-Haminan seutustrategian vuosille 2010 EAKR-teemahakuun, Central Baltic -ohjelmaan ja ENPI Vision mukaan Kotka-Hamina on vetovoimainen ohjelmahakuun. ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Tilaa elämälle, aikaa arjelle cursor oy 2010 vuosikertomus 13

14 Toimitilat ja kiinteistöt Vuoden aikana Cursor on kartoittanut tiloja seudulla jo toimiville ja sinne sijoittuville yrityksille yritysten tarpeiden mukaan. Yhtiön omistamia toimisto- ja neuvottelutiloja erityisesti Kotkansaarella sijaitsevassa Datariinassa on markkinoitu yrityksille. Kuluneena vuonna on myös panostettu asiakaspalveluun vuokralaisten suhteen sekä kiinteistöjen palveluiden laatuun. Cursorin kiinteistötoiminnan tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoimalla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoamaan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Cursorin tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistöjen omistajana, vaan kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä ja mahdollistajana. Vuoden 2010 haastava taloustilanne vaikutti luonnollisesti myös uusien hankkeiden käynnistämiseen sekä toimitilojen vuokrauksen vilkkauteen. Cursor allekirjoitti syksyllä 2010 WWF:n kanssa Green Office -sopimuksen. Green Office on toimistoille suunnattu ympäristöjohtamisen työkalu ja sopimuksen myötä Cursor sitoutuu omassa toiminnassaan vähentämään luonnonvarojen kulutusta, edistämään kestäviä elämäntapoja sekä hidastamaan ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä ovat mm. paperin kulutuksen vähentäminen, energian kulutuksen alentaminen, jätteiden synnyn ehkäiseminen, jätteiden tehokas lajittelu ja palvelu- ja materiaalihankintojen ohjaaminen ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Kiinteistöt Kuusisen kalankäsittelyhalli kokonaisala 730 m² 1 vuokralainen Karhulan autoparkki 361 autopaikkaa Tytärkiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Takojantie % kokonaisala1620 m² (tuotanto- ja varastotilaa) 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 % kokonaisala m² 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle % Kokonaisala 4800 m² 5 vuokralaista Kiinteistö Oy Datariina 100 % kokonaisala m² 21 vuokralaista Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 68 % kokonaisala 493 m² 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Eagle 54 % kokonaisala m² Cursorilla 3 vuokralaista Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 % kerrosala 2847 m² Cursorin omistuksessa 455 m² tilaa 1 vuokralainen Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 % tilaa yhteensä m² 1 vuokralainen 14 cursor oy 2010 vuosikertomus

15 Cursor Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cursor Plus Oy vastaa konsernin taloudesta ja hallinnosta. Hallintoon liittyy keskeisenä osana tietohallinto ja tietojärjestelmien ylläpito sekä kehittäminen. Myös yhtiön kiinteistötoiminnan ja markkinoinnin sekä viestinnän koordinointi on merkittävä osa hallintoa. Suuri osa Cursor-konsernin taloushallinnosta koostuu Cursorin hallinnoimien seudullisten kehittämishankkei- ja merkittävyyden vahvistaminen sekä palvelujen saavutettavuuden ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen. Lisäksi haluttiin vahvistaa Kotkan-Haminan seudun vetovoimaisuutta erityisesti yritysten näkökulmasta. Vuoden 2010 aikana Cursor osallistui useisiin seudullisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin mm. Alihankintamessut Tampereella, KymiBusiness 2010 Kotkassa ja Transrussia-messut Moskovassa. Cursor oli aktiivisesti esillä erilaisissa kansainvälisissä tuulivoima- ja matkailualan tapahtumissa. Tapahtumaosallistumiset toteutettiin kertaa. Jo perinteeksi muodostuneet avoimet ovet järjestettiin Teemana oli yrittäjyys ja Cursorin palvelut yritystoiminnan eri vaiheissa. Avainlukuja Tilaisuudet 63 Messuosallistumiset 14 Mediatiedotteet 56 Kävijät cursor.fi -sivustolla Talous ja hallinto den sekä kotimaisten ja kansainvälisten EU-hankkeiden useimmiten yhdessä seudullisten alan yritysten ja mui- taloushallinnosta. Vuonna 2010 Cursor-konserni vastasi den toimijoiden kanssa. yhteensä 48 hankkeen hallinnoinnista. Markkinointi ja viestintä Vuonna 2010 toteutettiin laaja markkinoinnin ja viestinnän palvelujen puitekilpailutus. Cursorin uusien vies- Kuluneena vuonna määriteltiin yhteisesti Cursorin mark- tintämateriaalien laatiminen aloitettiin loppuvuonna kinoinnin tavoitteet, kohderyhmät ja visio strategia- markkinoinnin ja viestinnän puitesopimuskilpailutuksen kaudelle sekä työstettiin koko henkilöstön valmistuttua. Cursorin kestävän kehityksen tavoitteet ja voimin kohderyhmälähtöisiä markkinointiviestejä. Myös Green Office -sopimuksen allekirjoittaminen on huomi- hankkeiden viestintäsuunnitelman ja rekrytointiviestin- oitu erityisesti markkinointimateriaalien ympäristöys- nän ohjeistusta tehostettiin sekä täydennettiin yhtiön tävällisyydessä kuten paperivalinnoissa ja materiaalien graafista ilmettä. käytössä. Cursorin toteuttaman markkinoinnin ja viestinnän pai- Cursorin sidosryhmille suunnattu sähköinen tiedotus- nopisteinä olivat Cursorin palveluiden tunnettavuuden lehti Cursor News toteutettiin kuluneena vuonna neljä cursor oy 2010 vuosikertomus 15

16 Päätöksenteko Vuoden aikana Cursorin omistajat uudistivat Cursorin osakassopimuksen vastaamaan entistä paremmin nykyistä organisaatiorakennetta ja tukemaan entistä joustavampaa päätöksentekoa. Sopimuksen myötä Cursorin hallituksen kokoonpano muuttui, ja joulukuusta lähtien hallituksessa ovat ainoastaan varsinaiset jäsenet ja asiantuntijajäsenet. Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja takauksista päättäminen sekä strategisten suunnitelmien vahvistaminen ja sparraaminen. Cursorin hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää työskentelytapojaan vuosittain toteutettavan sisäisen itsearvioinnin pohjalta. Cursor Oy:n hallitus Rooli hallituksessa Nimi titteli Organisaatio puheenjohtaja Pentti Leisti toimitusjohtaja Kotkan seudun Osuuspankki varapuheenjohtaja Risto Virtanen liiketoimintajohtaja Kotkan kaupunki jäsen Henry Lindelöf kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki jäsen Jukka-Pekka Bergman elinkeinojohtaja Haminan kaupunki jäsen Matti Rupponen hallintojohtaja Pyhtään kunta jäsen Osmo Havuaho kunnanjohtaja Virolahden kunta jäsen Markku J. Forss kunnanjohtaja Miehikkälän kunta jäsen Jouni Kostama tehtaanjohtaja Stora Enso Oyj jäsen Ari-Pekka Saari varatoimitusjohtaja Steveco Oy asiantuntija Samppa Ahtiainen DI Ahlström Capital Oy asiantuntijajäsen Juha Turunen toimitusjohtaja Indekon Oy asiantuntijajäsen Teppo Sainio puheenjohtaja Kymen Yrittäjät ry Cursorin johtoryhmä Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. Toimitusjohtajan tukena Cursorin johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen, yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. 16 cursor oy 2010 vuosikertomus

17 Tuloslaskelma konserni Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tase konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Tilinpäätös Tappio ennen satunnaisia eriä Vastaavaa yhteensä Satunnaiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Vähemmistöosuus VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet tappiot Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Tilikauden tappio Vähemmistöosuus Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä cursor oy 2010 vuosikertomus 17

18 Kehittämishankkeet Cursorin hallinnoimia ja kehittämisrahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita 2010 Kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Kehittämisrahasto Vipuvaikutus Yht. Toteutunut 2010 kerroin * Kpl KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Cursorin hallinnoimat hankkeet ,3 10 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,5 24 Kasvuohjelmat Cursorin hallinnoimat hankkeet ,3 4 UUSIUTUVA ENERGIA Cursorin hallinnoimat hankkeet ,6 4 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,5 6 MATKAILU JA TAPAHTUMAT Cursorin hallinnoimat hankkeet ,5 8 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,3 11 VENÄJÄ Cursorin hallinnoimat hankkeet ,5 3 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,7 4 ICT:N SOVELTAMINEN Cursorin hallinnoimat hankkeet ,0 2 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,5 5 HYVINVOINTIPALVELUT Cursorin hallinnoimat hankkeet ,0 1 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,9 2 KOKO Cursorin hallinnoimat hankkeet ,1 5 * Vipuvaikutuskerroin ilmaisee kehittämisrahastoon sijoitetun rahan vaikutuksen ulkopuoliseen rahoitukseen MUUT Cursorin hallinnoimat hankkeet , YHTEENSÄ , Cursorin hallinnoimia ,9 39 Muita kehittämisrahastosta rahoitettavia ,0 24 YHTEENSÄ ,2 63 cursor oy 2010 vuosikertomus

19 Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankeet painopisteohjelmittain Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet painopisteohjelmittain Hankkeita: Vipuvaikutus: 24,2% 33,6% 24 kpl 4,5 22,2% 16,6% Kasvu ja kansainvälistyminen Kasvuohjelmat* 4 kpl 8,3 Toteutuneet kustannukset ,7 M Rahoitettu kehittämisrahastosta ,4 M 14,4% 7,8% Uusiutuva energia 6 kpl 11,5 18,8% Matkailu ja tapahtumat 11 kpl 8,3 6,7% 7,8% 2,9% 14,1% 1,9% 7,1% 6,4% 3,7% 4,0% 1,1% Venäjä** 4 kpl 1,7 ICT:n soveltaminen 5 kpl 6,5 Hyvinvointipalvelut 2 kpl 4,9 Vipuvaikutuskerroin 6,2 KOKO ja seutu 5 kpl 12,1 Muut 2 kpl 1,0 6,7% Kehittämishankkeet * Kasvuohjelmat jakaantuvat usealle painopisteohjelmalle ** Venäjä-toimintoja toteutettiin muilla painopisteohjelmilla cursor oy 2010 vuosikertomus 19

20 Kehittämishankkeet CURSORIN HALLINNOIMIA JA KEHITTÄMISRAHASTOSTA RAHOITETTUJA KEHITTÄMISHANKKEITA VUONNA Hallinnoija Toteutusaika Kokonaisbudjetti Toteutunut 2010 Kehittämisrahasto Toteutunut 2010 KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN 5610 Kasvu ja kansainvälistyminen - painopisteohjelma Cursor Oy , , Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland Cursor Oy , , Kalasatama Kuusinen aktiivikäyttöön - rakennusinvestointi Cursor Oy , , Kotkan-Haminan seudun YES -keskus Cursor Oy , , Kymenlaakson yrityspalvelujen kehittäminen Cursor Oy , , Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma Cursor Oy , , Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen Cursor Oy , , Opettajien sijaiskulut YES-keskus ja SELF-hankkeiden mentorointikoulutuksen aikana Cursor Oy , , Viron yhteystoimisto 2010 Cursor Oy , , YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke Cursor Oy , ,76 Cursorin hallinnoimat hankkeet , , Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Future KOSKE , , Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelma Meriklusteri ja älykkäät koneet KOSKE , , Kaakkois-Suomen Yrittäjän Tukiverkko -hanke Etelä-Karjalan Yrittäjät ry , , Kymenlaakson innovaatiopalvelut Bic Kymi Ry , , Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma NELI Kymenlaakson amk , , Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma NELI jatkohanke Kymenlaakson amk , , Kymenlaakson pk-yritysklinikkahanke Kouvola Innovation Oy , , Kymenlaakson toimialaseuranta Kymenlaakson Kauppakamari , , Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson Kauppakamari , , LCCE- yrittäjyysprosessi -projekti Kymenlaakson amk , , Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona Suomen Uusyrityskeskukset ry , , Puun modifiontiklusteri Kymenlaakson amk , , Rocket Kymenlaakson amk , , Tulevaisuuden innovatiiviset metallirakenteet (TIME) LTY , , Yrittämisestä moneksi - maaseutuyritysneuvonta Kaakkois-Suomessa ProAgria Kymenlaakso ry , ,80 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,56 Cursorin hallinnoimat hankkeet , ,95 Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet , ,56 KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN , ,51 20 Kasvuohjelmat 2299 Teknologian kasvuohjelma Technogrow Cursor Oy , , Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Cursor Oy , , Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor Oy , , Bisnesmaraton Cursor Oy , ,25 Cursorin hallinnoimat hankkeet Cursorin hallinnoimat hankkeet , ,34 KASVUOHJELMAT YHTEENSÄ , ,34 cursor oy 2010 vuosikertomus

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011 Tapaaminen Loviisan seudun kanssa Loviisa 10.5.2011 Sisällysluettelo Kotkan Haminan seutu Cursor Oy Rooli, omistus, hallitus Strategia Johtamisjärjestelmä Cursorin tiimit Toimitilat ja kiinteistöt Palvelut

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Edelläkävijä. Asiantuntija.

Edelläkävijä. Asiantuntija. Edelläkävijä. Asiantuntija. Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Katsaus 2009 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 4 Tulevaisuuden suunta 6 Organisaatio 8

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 67 Käsittelyjärjestys...3

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 67 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2011 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 13 14.20 KOKOUSPAIKKA Kotkan Klubi, Kotka 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 66

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.5.2010 kello 14.30 16.00 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, Raatihuoneentori. KÄSITELTÄVÄT ASIAT 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011

Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011 Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011 2 cursor oy 2011 vuosikertomus Sisällys 04 05 06 08 09 Toimitusjohtajan katsaus Cursor lyhyesti Vuosi 2011 kohokohdat Yrityspalvelut Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto Mobiilisatama-hanke Väliseminaari 3.2.2011 www.merikotka.fi/mopo 0 Mobiilisatama (MOPO) -hanke Hankkeen toteutusaika: 03/2009 02/2012 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 760 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 26.5.2015 klo 14.30 16.15 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 3.6.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 3.6.2010 klo 8.30 9.40 KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 2 2013

Ohjausryhmän kokous 2 2013 Kotkan-Haminan seutu Pöytäkirja 2.12.2013 Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 2 2013 Aika Paikka 2.12.2013 klo 12.00 14.50 Haminan Raatihuone Haminan

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola

Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola Miten taantuma muuttaa rakennemuutostyötä Hannu Karavirta www.cursor.fi Sisältö Summa ja Sunila, mikä muuttuu, mikä ei Summa suljettu

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 12.11.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 12.11.2015 kello 12.20 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 54 Kokouksen

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot