T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A"

Transkriptio

1 T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A Laatinut: Johtokunnan pyynnöstä Jukka Reunavuori Päivitetty: Voimassa: toistaiseksi Vastuu: Tanssiurheiluseura Step ry:n johtokunta

2 Sisällysluettelo 1. SEURAN JA TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS EETTISET TOIMINTALINJAT TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N VISIO TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Kasvatukselliset ja eettiset tavoitteet Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet SEURAN ORGANISAATIO Johtokunta Seuran yleiset kokoukset Seuran muut toimijat ja talkootyö KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT Yleistä Lasten ja juniorien ryhmät Tanssileikkikerhot Tanssitähtiryhmä 6-11 vuotiaat Lasten Step Lasten Step Kilparyhmät E ja D-B Practice Night Bailatino lapset Bailatino Mama & Vaavi Yleistä lasten ja juniorien ryhmistä Aikuisten ja nuorison ryhmät Junnu E-ryhmä Aikuisten Step 1-3 ryhmät Aikuisten Bailatino ryhmät E-D kilparyhmä C-A kilparyhmä Practice harjoitukset Ammattivalmentajien ryhmät Kiittäminen ja palkitseminen Kilpailutoiminta Salisäännöt Pelisäännöt Tiedottaminen Markkinointi... 12

3 1. SEURAN JA TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS Tanssiurheiluseura Step ry on yksi Suomen suurimmista tanssiurheiluseuroista. Seura toimii Tampereella, lajeinaan vakio- ja latinalaistanssit aikuisille ja lapsille, Bailatino aikuisille ja lapsille, sekä tanssileikkikerho. Step on perustettu vuonna 1976, jäsenmäärä syksyllä 2009 on noin 360 henkeä, joista noin 100 kilpailee aktiivisesti. Step ry on Suomen Tanssiurheiluliiton (STUL) jäsen ja on sitoutunut noudattamaan STUL:n jäsenseuroilleen asettamia sääntöjä. Step tarjoaa kaikenikäisille lajista kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa tanssiurheilua sekä kilpailu- että harrastusmielessä. Seuralla on Tampereen Nekalassa oma tanssiurheilukeskus, Dance Factory, joka koostuu kahdesta erikokoisesta salista, sekä sosiaali- ja oleskelutiloista. Vuoden 2009 aikana on toteutettu mittava ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmän remontti sekä parkettilattian uusiminen, jotka antavat hyvät puitteet seuratoiminnan kehittämiselle viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Tanssiurheiluseura Step ry:n toimintalinja kuvaa seuran vision, eettiset linjaukset, toiminnan tavoitteet ja käytännön toimintaperiaatteet. Toimintalinjaa käytetään apuna myös seuran toiminnan kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Stepille on myönnetty Nuori Suomi sinetti vuonna 2004, ja seurassa on ollut käytössä lapsi- ja junioritoimintaa varten kirjalliset toimintaperiaatteet, jotka jatkossa sisältyvät tähän toimintalinjaan. Toimintalinjan lisäksi seuran toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt. Toimintalinjan yksi tärkeimpiä tavoitteita on selkiyttää seuran visio ja tavoitteet seuran jäsenille. Toimintalinjan sisältöä ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia siihen esitellään jäsenille ja siitä tiedotetaan säännöllisesti. Toimintalinjan sisällöstä ja päivityksestä vastaa Tanssiurheiluseura Step ry:n johtokunta. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintalinjan sisältöön esim. ohjaajapalaverien tai erillisten keskustelutilaisuuksien kautta. Jäseniä kannustetaan tutustumaan toimintalinjaan ja tekemään oma-aloitteisesti kehitysehdotuksia. Toimintalinjan muutokset hyväksyy ja niistä tiedottaa seuran johtokunta. 2. EETTISET TOIMINTALINJAT Stepin eettiset toimintalinjat noudattavat Nuori Suomi Sinettiseuran periaatteita, joita voidaan vastaavasti soveltaa aikuistenkin jäsenten toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että: - seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja tavoista - seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta - seuran toiminta on kasvatuksellista

4 - seuran toiminta on monipuolista - seuran ohjaajat ovat asianmukaisesti koulutettuja - seurassa huolehditaan ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta - seurassa kiitetään seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä - seuran alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu pelisäännöt sekä lasten että vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken. - seurassa on valmennus- ja nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Stepin eettiseen toimintalinjaan kuuluvat kaikessa toiminnassa jäsenten tasavertaisuus, viihtyminen ja tavoitteellisuus sekä erityisesti lasten osalta leikinomaisuus ja ohjaajien esimerkin voima. Tanssiurheiluseura Step ry pyrkii edistämään terveyttä ja dopingin vastustusta kaikessa toiminnassaan. Seuran säännöissä määritellään eettisten periaatteiden vastainen toiminta ja sitoutetaan jäsenet noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsääntöjä. 3. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N VISIO Stepin toiminnan tarkoitus on jatkuvasti edistää tanssiurheilun harrastusta Tampereella ja Pirkanmaan alueella, sekä taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäseniensä yhdyssiteenä. Visiona laadullisesti on, että Step koetaan toiminta-alueellaan yleisesti merkittäväksi kilpatanssiharrastuksen tarjoajaksi ja oman lajinsa parhaaksi vaihtoehdoksi lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa. Step tarjoaa jäsenilleen toiminta-alueensa laadukkaimman valmennuksen ja parhaat olosuhteet tanssiurheilun aloittamiseen ja pitkäaikaiseen harrastukseen. Visiona kansallisen kilpailumenestyksen osalta on olla laajalla rintamalla Suomen menestyvin tanssiurheiluseura vuoteen 2013 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Stepistä osallistuu lukumääräisesti eniten pareja SM-tason kilpailuihin eri ikäluokissa vuositasolla, ja että Stepin parit saavuttavat finaali- ja semifinaalipaikkoja sekä mitalisijoituksia kaikissa ikäluokissa. Tärkein visio on siirtyminen kansallisen menestyksen tavoittelusta aktiiviseen kansainväliseen toimintaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa järjestelmällistä kansainvälisyyden lisäämistä seuran valmennustarjonnassa sekä parien valmennuksen suunnittelua siten, että kansalliset ja kansainväliset valmentajat muodostavat parille yhtenäisen kokonaisuuden. Visiona seuran valmennustoiminnassa on, että valmentajat auttavat E-D luokan pareja suunnittelemaan harrastuksensa etenemistä ja ohjaa paria löytämään oikeat valmennusryhmät ja tarvittavat yksityisvalmentajat.

5 4. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET Stepin tavoitteiden tarkoituksena on selkeyttää jäsenille seuran yhteinen päämäärä. Yhteisistä tavoitteista sopiminen mahdollistaa toiminnan onnistumisen ja yhdessä tekemisen tunteen. Stepin toiminnan päätarkoituksena on jatkuvasti edistää tanssiurheilun harrastusta Tampereella ja Pirkanmaan alueella. Tähän pyritään seuraavien tavoitteiden avulla Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki ovat ratkaisevia harrastuksen jatkamisen ja kehittymisen kannalta. Positiivisuus, huumori ja myönteisiin asioihin keskittyminen tukevat hyvän ilmapiirin kehittymistä. Tavoitteena on luoda seuraan turvallinen, avoin ja positiivinen ilmapiiri, jossa yksilön arvostaminen ei ole riippuvainen kilpailumenestyksestä Kasvatukselliset ja eettiset tavoitteet Seura haluaa ottaa huomioon jokaisen mukana olevan lapsen, nuoren ja aikuisen yhtä tärkeänä ryhmän jäsenenä. Kaikki jäsenet saavat osallistua tasavertaisesti toimintaan. Jokaisella on oikeus onnistumiseen ja iloon tai myös epäonnistumiseen. Tavoitteena on, että jokainen voi kokea onnistuvansa ja tällä tavoin vahvistaa itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä. Lasten liikunnan perusta on leikinomaisuus ja hauskuus. Käytännössä tämä tarkoittaa leikkimielisyyttä, kannustamista ja onnistumisen mahdollisuuksia jokaiselle lapselle. Osallistuminen on lapselle tärkeämpää kuin voittaminen. Leikinomaisuus ei sulje pois tavoitteellisuutta. Lapset ja ryhmän ohjaajat tarvitsevat tavoitteet oppiakseen arvioimaan omaa toimintaansa. Samalla pyritään kehittämään lapsen kykyä keskittyä kulloinkin käsiteltäviin asioihin. Tavoitteellisuus liittyy myös tasavertaisuuteen, leikinomaisuuteen, ryhmän ilmapiiriin ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi tavoitteena on, että kaikki ryhmän aloittavat lapset ovat mukana vielä kauden lopussakin. Valmentajat, ohjaajat ja vanhemmat ovat lapselle esikuvia, ja hyvän yhteishengen luominen alkaa aikuisten käyttäytymisestä Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Tavoitteena on luoda jäsenille tanssista pitkäaikainen harrastus, joka tuottaa mielihyvää ja edistää terveyttä. Step kannustaa jäseniään terveellisiin elämäntapoihin ottaen huomioon ravinnon ja levon merkityksen kehitykselle.

6 4.4. Urheilulliset tavoitteet Tavoitteena on tarjota jokaiselle seuran jäsenelle mahdollisuus pitkäaikaiseen harrastukseen. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja järjestelmällistä valmennuksen organisointia, jossa huomioidaan tasapuolisesti eri taitotasot ja ikäluokat. Jokaisella seuran jäsenellä on halutessaan mahdollisuus aloittaa kilpaileminen tai harrastaa lajia ilman osallistumista kilpailuihin. Yksilön tai parin arvostus seurassa ei saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä. Tavoitteena on, että laadukas valmennus ja myönteinen ilmapiiri kannustavat pareja kehittymään, alentaen kynnystä osallistua kilpailuihin ja lisäten kilpailevien parien kokonaismäärää seurassa. Stepin urheilullisena tavoitteena on olla Suomen johtava tanssiurheiluseura. Tätä voidaan mitata jäsenmäärällä, kilpailuihin osallistuvien parien määrällä tai kansallisissa kilpailuissa saavutetulla menestyksellä. Pitkän tähtäimen urheilullisena tavoitteena on laajentaa valmennus- ja kilpailutoimintaa kansainvälisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllisiä ulkomaisten valmentajien vierailuja Tampereella, parien vierailuja kyseisten valmentajien luona ulkomailla, yhteistyötä parien koti- ja ulkomaisten valmentajien kesken, sekä kansainvälisen menestyksen asettamista tavoitteeksi yhä useamman parin kohdalla Yhteiskunnalliset tavoitteet Tavoitteena on, että seura tunnetaan toiminta-alueellaan hyvin ja mielletään merkittäväksi harrastusmahdollisuuden tarjoajaksi erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä kaupungin, koulujen ja oppilaitosten sekä eri järjestöjen kanssa. Tässä yhteistyössä voidaan hyödyntää Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä Tanssiurheiluliiton tarjoamaa verkostoa. Step tarjoaa tilojaan muiden yhdistysten ja järjestöjen käyttöön siinä määrin kuin se on mahdollista oman toiminnan vaatimukset huomioiden Taloudelliset tavoitteet Yhdistyksen tarkoituksena on toimia taloudellista voittoa tavoittelematta. Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen niin, että osallistumismahdollisuudet säilyvät tasapuolisina. Toiminnan on mahdollistettava tavoitteellinen tanssiurheilun harrastus ja kilpailutoiminta kansallisella huipputasolla sekä kansainvälisesti. Toiminnan budjetoinnissa huomioidaan lasten ja nuorison valmennus erikseen.

7 5. SEURAN ORGANISAATIO 5.1. Johtokunta Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Osa johtokunnan jäsenistä vaihtuu vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitsevat oman henkilökohtaisen varajäsenensä. Johtokunnan jäsenille on nimetty omia vastuualueita. Vuonna 2009 johtokunnassa toimivat puheenjohtajan lisäksi talous-, valmennus-, markkinointi- ja tiedotusvastaavat sekä nuorisoedustaja. Johtokunnan jäsenet voivat koota vastuualueensa hoitamiseksi tiimin, jonka tarkoituksena on jakaa vastuuta seuran sisällä useammalle henkilölle, sitouttaa jäseniä mukaan seuratoimintaan ja helpottaa johtokunnan jäsenten työtä. Johtokunnan tehtävänä on: 1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, 2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat, 3) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset, 4) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta, 5) huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä, 6) edustaa yhdistystä, 7) pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenyyteen liittyvistä asioista, 8) tehdä esitykset yhdistyksen kokoukselle mahdollisten kunniajäsenten kutsumisesta tai ansiomerkkien myöntämisestä, 9) valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on, sekä valita kuka tai ketkä käyttävät yhdistyksen äänivaltaa edellä mainituissa kokouksissa Seuran yleiset kokoukset Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joka johtokunnan esityksestä ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta. Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan saapuvilla ja käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet sekä kunniajäsenet. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

8 5.3. Seuran muut toimijat ja talkootyö Seuran toiminnassa on mukana runsaasti ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia. Kaikkien jäsenten mukanaolo, auttaminen ja talkootyö ovat korvaamaton apu seuran päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi salien siivous ja siisteyden ylläpito on järjestetty viikoittaisin, parikohtaisin siivousvuoroin. 6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT 6.1. Yleistä Tanssiurheiluseura Step ry:n käytännön toiminta on seuran jäsenten, tanssiparien ja valmennusryhmien harrastusedellytysten mahdollistamista ja toteuttamista. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen sekä lajitekniikkaan liittyvän peruskoulutuksen. Jäsenmaksun vastineeksi seuran jäsenelle tarjotaan mm: viikoittainen ryhmävalmennus tasokkaan, vakituisen valmentajaparin johdolla Bailatino -tunnit Tanssiurheiluliiton kouluttamien valmentajien vetämänä tilaisuus vapaaseen harjoitteluun omalla salilla ovien ollessa avoimena mahdollisuus ottaa seuran omien valmentajien yksityistunteja edullisesti sähköinen jäsenlehti Steppiläinen 2 kertaa vuodessa valtakunnallinen Tanssiurheilija-lehti 6 kertaa vuodessa mahdollisuus ammattilaisvalmentajien käyttöön harjoittelussa useiden ammattilaisvalmentajien vierailut Stepin salilla mahdollisuus kouluttautua amatöörivalmentajaksi ja hankkia kokemusta omaan tanssiin sekä tukea harjoitteluun valmentajana 6.2. Lasten ja juniorien ryhmät Vuonna 2009 Stepissä toimivat seuraavat lasten ja juniorien ryhmät: Tanssileikkikerho (3-4 -vuotiaat / 5-6 -vuotiaat; syksystä 2009 alkaen yksi ryhmä 4-6 -vuotiaat) Tanssitähtiryhmä vuotiaat Step 1 (alkeisryhmä) Step 2 (jatkoryhmä) Kilparyhmät: Lapset E, Lapset ja Juniorit D-B Practice Night Lapset ja Juniorit Bailatino Lapset Bailatino Mama & Vaavi (alkaen syksystä 2009) Ryhmät aloittavat 2 kertaa vuodessa (syyskuu/tammikuu) ja ne kestävät joko syksyn tai kevään ajan. Ryhmät kokoontuvat viikoittain, kestoaika on min/kerta.

9 Tanssileikkikerhot Tavoitteena on tutustuttaa lapset tanssin maailmaan leikin ja liikunnan avulla, kehittää mm. rytmitajua, tasapainoa sekä esiintymiskykyä. Tanssileikkikerho voi luoda lapselle valmiuksia jatkaa tanssiharrastusta myöhemmin tanssitähti- tai lasten Step 1 ryhmissä Tanssitähtiryhmä vuotiaat Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat halukkaita aloittamaan tavoitteellisen harjoittelun tanssikilpailuihin osallistumiseksi. 6-vuotiailta lapsilta edellytetään vähintään yhden kauden osallistumista Tanssileikkikerhon toimintaan ennen ryhmään tulemista. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti2 tai MuksuMix2 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä. Tavoitteellisuus ei sulje pois leikinomaisuutta ryhmän toiminnassa. Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti valssi ja chacha sekä näiden lisäksi harjoitellaan quickstep ja jive Lasten Step 1 Step 1 -ryhmässä lapsille opetetaan 4-6 tanssin perusteet (hidas valssi, quickstep, tango, chacha, jive, samba). Nämä ovat samalla ensimmäisessä kilpailuluokassa tanssittavat tanssit. Step 1 -ryhmän kauden päätteeksi järjestetään katselmustilaisuus, joka on samalla pareille pienimuotoinen esiintymiskokemus. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti2 tai MuksuMix2 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä Lasten Step 2 Step 2 -ryhmässä jatketaan edellisessä ryhmässä opittujen perusteiden harjoittelua ja opetellaan mahdollisuuksien mukaan lisää kuvioita E-luokan tansseihin. Kilpailemaan aikoville pareille annetaan tässä vaiheessa opastusta kilpailuun liittyvissä asioissa. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti4 tai MuksuMix4 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä Kilparyhmät E ja D-B Kilparyhmissä syvennetään alkeisryhmissä opeteltuja taitoja sekä siirrytään myös parikohtaisen opetuksen suuntaan jokaisen parin oman tason mukaan. Koska näiden

10 ryhmien parit saattavat olla eri-ikäisiä ja taitotasoltaan erilaisia, valmennus koostuu erilaisista teemoista ja ohjatusta parien tanssittamisesta. Samalla voidaan tehdä parikohtaisia suunnitelmia harrastuksen etenemisestä Practice Night Ohjaajan valvoma kilpailunomainen harjoitus Bailatino lapset Kouluikäiset lapset tanssivat ilman paria lattarimusiikin tahtiin seuraavaa neljää tanssia; samba, cha cha, salsa ja merengue. Tunneilla leikitään erilaisia teemaan liittyviä leikkejä ja tutustuvat latinalaismusiikkiin Bailatino Mama & Vaavi Bailatino Mama & Vaavi on äidin ja vauvan yhteinen tanssillinen liikuntamuoto. Tunnin aikana kohtaavat latinalainen musiikki, liike ja kommunikaatio, jotka yhdistävät äitiä ja vauvaa, luovat myönteistä ja iloista ilmapiiriä sekä auttavat äitiä kuntoutumaan synnytyksen jälkeen. Tunnin aikana tutustutaan moniin eri tansseihin, niin tutumpiin kuin hieman vieraampiinkin rytmeihin. Tunnilla tanssitaan esimerkiksi sambaa, salsaa, tangoa ja reggaetonia. Tunti sisältää tanssimisen lisäksi lihashuoltoa sekä venyttelyä. Monipuolisuutensa vuoksi Bailatino Mama & Vaavi tarjoaa positiivisia elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia vauvalle ja äidille Yleistä lasten ja juniorien ryhmistä Viikoittaisten ryhmien lisäksi pyritään järjestämään oman seuran puitteissa joitakin leiri / teemapäiviä vuoden aikana. Ammattivalmentajien vierailujen yhteyteen voidaan järjestää lapsille ja junioreille omaa ryhmäopetusta. Tarvittaessa seuran omat ohjaajat ja valmentajat antavat myös parikohtaista yksityisopetusta. Vaikka lapset osallistuvat mahdollisesti kilpailuihin harrastuksen edetessä, tavoitteena on myös edistyneemmissä ryhmissä säilyttää harrastuksen leikinomaisuus ja ylläpitää lasten mielenkiinto, jotta harrastus jatkuisi mahdollisimman pitkään nuoriso- ja aikuisikään asti. Lapsiryhmissä tavoitteena on toiminnan ja ohjauksen jatkuvuus ryhmästä toiseen lapsille mielekkäällä tavalla. Lasten opetus painottuu ohjattuihin ryhmiin, omaehtoisen harjoittelun merkitys alkaa kasvaa nuorisoiässä harjoittelun lisääntymisen myötä. Tavoitteena on, että nuorisoikään (16 18 vuotta) mennessä pareilla on riittävät perustiedot ja -taidot omaehtoiseen harjoitteluun. Jokaisen lapsen tai parin harrastuksen etenemisestä ja mahdollisista parikohtaisista tavoitteista keskustellaan aina lasten, vanhempien ja ohjaajien kesken avoimesti. Lapsilta ja vanhemmilta saadun palautteen mukaan pyritään myös jatkuvasti kehittämään seuran lapsi- ja junioritoimintaa. Stepissä lapsi- ja junioritoimintaa

11 suunnittelee valmennusvastaava valmennustoimikunnan, nuorisoedustajan sekä lasten ja juniorien valmennusryhmiä vetävien ohjaajien avustuksella Aikuisten ja nuorison ryhmät Junnu E-ryhmä Aikuisten Step 1-3 ryhmät Aikuisten Bailatino ryhmät E-D kilparyhmä C-A kilparyhmä Practice harjoitukset Ammattivalmentajien ryhmät 6.4. Kiittäminen ja palkitseminen Tanssiseura Step ry jakaa vuosittain kiertopalkintoja tanssijoille kaikissa ikäsarjoissa kannustamaan osaltaan aktiivista harrastusta. Vuoden juniorivalmentaja saa erityisen valmentajakiertopalkinnon. SM- kilpailuissa menestyneitä pareja muistetaan koko seuran yhteisillä kakkukahveilla sekä valmennusstipendeillä. Vanhalle ja uudelle johtokunnalle järjestetään vuoden lopuksi yhteinen illallinen Kilpailutoiminta Voidakseen osallistua kilpailuihin tulee tanssijoilla olla voimassa vuosittain hankittava kilpailulisenssi. Tanssiurheiluseura Step järjestää vuosittain kilpailuja. Näissä kilpailuissa noudatetaan STULin sääntöjä pukusääntöineen (netissä) Salisäännöt Vaihdathan kuulumiset ja muut jutut kavereiden kesken aulassa, jotta salissa treenaavilla pareilla säilyisi keskittymisrauha. Mikäli olet salissa etkä tanssi, huomioithan ettet ole tanssivien parien tiellä. Valmentajan antaessa yksityistuntia on kohteliasta välttää tanssimista liian lähelle opetettavaa paria. Valmentajat ja parit, sammuttakaa musiikki mikäli ette tarvitse sitä, näin muut treenaajat tietävät sen olevan vapaasti käytettävissä. Molempien salien ollessa vapaina, on iso sali ensisijaisesti vakiotanssijoille ja pieni sali latinalaistanssijoille, elleivät parit keskenään sovi toisin.

12 Valmentajien antaessa tunteja noudatetaan samaa periaatetta. Jätäthän ulkokengät aulatilaan. Siistithän evästaukosi jäljet ja astiat pöydiltä, jotta seuraavankin olisi mukava tulla siihen Pelisäännöt Lasten ja nuorten ryhmissä käydään pelisääntökeskustelut vuosittain niin vanhempien kuin lasten ja nuorten kanssa Tiedottaminen Tanssiurheiluseura Step ry:n pääasiallinen yleisen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen media on seuran internet- sivusto Tiedottamisessa käytetään myös ilmoitustauluja, sähköpostia, tekstiviestejä ja paperitiedotteita 6.9. Markkinointi Alkavia ryhmiä markkinoimme avointen ovien tilaisuuksissa, joita pidetään kaksi kertaa vuodessa omalla salilla. Avointen ovien tilaisuutta markkinoidaan mm. sanomalehdissä julkaistavilla ilmoituksilla.

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja Espoon Urheilijat ry Judojaos Seuran toimintalinja 1 Sisällysluettelo 1 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN VISIO JA MISSIO... 3 1.1 VISIO... 3 1.2 MISSIO... 3 2 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

ThermiSol-eristeiden rakennekuvat

ThermiSol-eristeiden rakennekuvat ThermiSol-eristeiden rakennekuvat Yksi talo. Kaikki ERISTEET. Sisällysluettelo Aihe thermisol-tuotteet Piha-alueen routaeristykset 1.1 Piha-alueen routaeristykset ThermiSol EPS 120 Routa, ThermiSol Super

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA

TOIMINTALINJA. Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA 1 Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA TOIMINTALINJA Seuran toimintalinjan tekemisen tarkoituksena on, että seura miettii toimintansa tarkoitusta, periaatteita ja tapoja toimia. Seuran toimintalinjan

Lisätiedot

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013 Someron Esan uintijaosto toimintaohje Päivitetty tammikuussa 2013 Sisällysluettelo Someron Esan uintijaosto Seuran strategia Seuran visiot Eettiset linjaukset Käytännön tomintatavat Seuran toimintamuodot

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen.

Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen. 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS Seuran missio Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen. Seuran visio Seuran tavoitteena

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia 2006 2009, 30.9.2005 1 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ 1 METROPOLIALUE ON VETURI Laaja Helsingin

Lisätiedot

Parempien yhteyksien Pirkanmaa. Taustadokumentti Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta tärkeistä hankkeista edunvalvonnan tueksi

Parempien yhteyksien Pirkanmaa. Taustadokumentti Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta tärkeistä hankkeista edunvalvonnan tueksi ParempienyhteyksienPirkanmaa TaustadokumenttiPirkanmaanliikennejärjestelmänkehittämisen kannaltatärkeistähankkeistaedunvalvonnantueksi KaupunkiraideryhmäTampere 2010 Sisällysluettelo 1.Tarkoitus... 3 2.Hankkeidenluokittelu...

Lisätiedot

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio.

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Toimintalinjat kuntoutumisen toimintalinja työelämävalmiuksien toimintalinja oppimisen toimintalinja työllistymisen toimintalinja Tukipalvelut palveluohjaus

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 0 YHTYMÄVALTUUSTO 31.10.2007 19, LIITE 2 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme European Law Students Association - ELSA Turku ry Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 12.1.201 klo 14.15 Paikka: SH

Lisätiedot

- Kilpailujen järjestäminen. - Kilpailuihin osallistuminen. - Menestyksen tavoittelu. - Harjoitusten järjestäminen. - Toimintaa kaikenikäisille

- Kilpailujen järjestäminen. - Kilpailuihin osallistuminen. - Menestyksen tavoittelu. - Harjoitusten järjestäminen. - Toimintaa kaikenikäisille URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. Viking Line Eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. Viking Line Eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto Viking Line Eettinen ohjeisto 1 Viking Line -konsernin eettinen ohjeisto Viking Line -konserni pyrkii toimimaan vastuullisesti toimintaympäristöönsä kuuluvissa maissa ja asiayhteyksissä.

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Avoimesti ja vaikuttavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön viestintästrategia 2010-2013

Avoimesti ja vaikuttavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön viestintästrategia 2010-2013 Liikenne- ja viestintäministeriön viestintästrategia 2010-2013 Sisällys Esipuhe 1. Yhdessä, reilummin ja rohkeammin... 4 2. Avoimesti ja yhteistyössä viestinnän toiminta-ajatus... 5 3. Viestintä osa johtamista

Lisätiedot

VARAUTUMINEN PANDEMIAAN. Elenia Verkko Oy 29.06.2012 Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE. KVR-Vuosiurakka yksikköhinnoin 1 (7)

VARAUTUMINEN PANDEMIAAN. Elenia Verkko Oy 29.06.2012 Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE. KVR-Vuosiurakka yksikköhinnoin 1 (7) Elenia Verkko Oy 29.06.2012 Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE VARAUTUMINEN PANDEMIAAN KVR-Vuosiurakka yksikköhinnoin Elenia Verkko Oy Osoite: PL 2 33901 Tampere Finland Käyntiosoite: Patamäenkatu 7 33900 Tampere

Lisätiedot

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun Paikka 12.5.2015 Ethics at Skanska Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy 1 Our values the five zeros vision 0 0 0 0 0 Zero accidents

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. Sukellusseura Sammakot ry

TOIMINTALINJA. Sukellusseura Sammakot ry TOIMINTALINJA Sukellusseura Sammakot ry JOHDANTO Sammakot ry on vuonna 1968 perustettu sukellusseura. Seuramme toimintaa ohjaavat seuran säännöt sekä Sukeltajaliiton säännöt ja turvamääräykset. Toimintalinjassa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot