T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A"

Transkriptio

1 T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A Laatinut: Johtokunnan pyynnöstä Jukka Reunavuori Päivitetty: Voimassa: toistaiseksi Vastuu: Tanssiurheiluseura Step ry:n johtokunta

2 Sisällysluettelo 1. SEURAN JA TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS EETTISET TOIMINTALINJAT TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N VISIO TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Kasvatukselliset ja eettiset tavoitteet Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet SEURAN ORGANISAATIO Johtokunta Seuran yleiset kokoukset Seuran muut toimijat ja talkootyö KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT Yleistä Lasten ja juniorien ryhmät Tanssileikkikerhot Tanssitähtiryhmä 6-11 vuotiaat Lasten Step Lasten Step Kilparyhmät E ja D-B Practice Night Bailatino lapset Bailatino Mama & Vaavi Yleistä lasten ja juniorien ryhmistä Aikuisten ja nuorison ryhmät Junnu E-ryhmä Aikuisten Step 1-3 ryhmät Aikuisten Bailatino ryhmät E-D kilparyhmä C-A kilparyhmä Practice harjoitukset Ammattivalmentajien ryhmät Kiittäminen ja palkitseminen Kilpailutoiminta Salisäännöt Pelisäännöt Tiedottaminen Markkinointi... 12

3 1. SEURAN JA TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS Tanssiurheiluseura Step ry on yksi Suomen suurimmista tanssiurheiluseuroista. Seura toimii Tampereella, lajeinaan vakio- ja latinalaistanssit aikuisille ja lapsille, Bailatino aikuisille ja lapsille, sekä tanssileikkikerho. Step on perustettu vuonna 1976, jäsenmäärä syksyllä 2009 on noin 360 henkeä, joista noin 100 kilpailee aktiivisesti. Step ry on Suomen Tanssiurheiluliiton (STUL) jäsen ja on sitoutunut noudattamaan STUL:n jäsenseuroilleen asettamia sääntöjä. Step tarjoaa kaikenikäisille lajista kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa tanssiurheilua sekä kilpailu- että harrastusmielessä. Seuralla on Tampereen Nekalassa oma tanssiurheilukeskus, Dance Factory, joka koostuu kahdesta erikokoisesta salista, sekä sosiaali- ja oleskelutiloista. Vuoden 2009 aikana on toteutettu mittava ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmän remontti sekä parkettilattian uusiminen, jotka antavat hyvät puitteet seuratoiminnan kehittämiselle viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Tanssiurheiluseura Step ry:n toimintalinja kuvaa seuran vision, eettiset linjaukset, toiminnan tavoitteet ja käytännön toimintaperiaatteet. Toimintalinjaa käytetään apuna myös seuran toiminnan kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Stepille on myönnetty Nuori Suomi sinetti vuonna 2004, ja seurassa on ollut käytössä lapsi- ja junioritoimintaa varten kirjalliset toimintaperiaatteet, jotka jatkossa sisältyvät tähän toimintalinjaan. Toimintalinjan lisäksi seuran toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt. Toimintalinjan yksi tärkeimpiä tavoitteita on selkiyttää seuran visio ja tavoitteet seuran jäsenille. Toimintalinjan sisältöä ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia siihen esitellään jäsenille ja siitä tiedotetaan säännöllisesti. Toimintalinjan sisällöstä ja päivityksestä vastaa Tanssiurheiluseura Step ry:n johtokunta. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintalinjan sisältöön esim. ohjaajapalaverien tai erillisten keskustelutilaisuuksien kautta. Jäseniä kannustetaan tutustumaan toimintalinjaan ja tekemään oma-aloitteisesti kehitysehdotuksia. Toimintalinjan muutokset hyväksyy ja niistä tiedottaa seuran johtokunta. 2. EETTISET TOIMINTALINJAT Stepin eettiset toimintalinjat noudattavat Nuori Suomi Sinettiseuran periaatteita, joita voidaan vastaavasti soveltaa aikuistenkin jäsenten toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että: - seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja tavoista - seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta - seuran toiminta on kasvatuksellista

4 - seuran toiminta on monipuolista - seuran ohjaajat ovat asianmukaisesti koulutettuja - seurassa huolehditaan ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta - seurassa kiitetään seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä - seuran alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu pelisäännöt sekä lasten että vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken. - seurassa on valmennus- ja nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Stepin eettiseen toimintalinjaan kuuluvat kaikessa toiminnassa jäsenten tasavertaisuus, viihtyminen ja tavoitteellisuus sekä erityisesti lasten osalta leikinomaisuus ja ohjaajien esimerkin voima. Tanssiurheiluseura Step ry pyrkii edistämään terveyttä ja dopingin vastustusta kaikessa toiminnassaan. Seuran säännöissä määritellään eettisten periaatteiden vastainen toiminta ja sitoutetaan jäsenet noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsääntöjä. 3. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N VISIO Stepin toiminnan tarkoitus on jatkuvasti edistää tanssiurheilun harrastusta Tampereella ja Pirkanmaan alueella, sekä taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäseniensä yhdyssiteenä. Visiona laadullisesti on, että Step koetaan toiminta-alueellaan yleisesti merkittäväksi kilpatanssiharrastuksen tarjoajaksi ja oman lajinsa parhaaksi vaihtoehdoksi lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa. Step tarjoaa jäsenilleen toiminta-alueensa laadukkaimman valmennuksen ja parhaat olosuhteet tanssiurheilun aloittamiseen ja pitkäaikaiseen harrastukseen. Visiona kansallisen kilpailumenestyksen osalta on olla laajalla rintamalla Suomen menestyvin tanssiurheiluseura vuoteen 2013 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Stepistä osallistuu lukumääräisesti eniten pareja SM-tason kilpailuihin eri ikäluokissa vuositasolla, ja että Stepin parit saavuttavat finaali- ja semifinaalipaikkoja sekä mitalisijoituksia kaikissa ikäluokissa. Tärkein visio on siirtyminen kansallisen menestyksen tavoittelusta aktiiviseen kansainväliseen toimintaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa järjestelmällistä kansainvälisyyden lisäämistä seuran valmennustarjonnassa sekä parien valmennuksen suunnittelua siten, että kansalliset ja kansainväliset valmentajat muodostavat parille yhtenäisen kokonaisuuden. Visiona seuran valmennustoiminnassa on, että valmentajat auttavat E-D luokan pareja suunnittelemaan harrastuksensa etenemistä ja ohjaa paria löytämään oikeat valmennusryhmät ja tarvittavat yksityisvalmentajat.

5 4. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET Stepin tavoitteiden tarkoituksena on selkeyttää jäsenille seuran yhteinen päämäärä. Yhteisistä tavoitteista sopiminen mahdollistaa toiminnan onnistumisen ja yhdessä tekemisen tunteen. Stepin toiminnan päätarkoituksena on jatkuvasti edistää tanssiurheilun harrastusta Tampereella ja Pirkanmaan alueella. Tähän pyritään seuraavien tavoitteiden avulla Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki ovat ratkaisevia harrastuksen jatkamisen ja kehittymisen kannalta. Positiivisuus, huumori ja myönteisiin asioihin keskittyminen tukevat hyvän ilmapiirin kehittymistä. Tavoitteena on luoda seuraan turvallinen, avoin ja positiivinen ilmapiiri, jossa yksilön arvostaminen ei ole riippuvainen kilpailumenestyksestä Kasvatukselliset ja eettiset tavoitteet Seura haluaa ottaa huomioon jokaisen mukana olevan lapsen, nuoren ja aikuisen yhtä tärkeänä ryhmän jäsenenä. Kaikki jäsenet saavat osallistua tasavertaisesti toimintaan. Jokaisella on oikeus onnistumiseen ja iloon tai myös epäonnistumiseen. Tavoitteena on, että jokainen voi kokea onnistuvansa ja tällä tavoin vahvistaa itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä. Lasten liikunnan perusta on leikinomaisuus ja hauskuus. Käytännössä tämä tarkoittaa leikkimielisyyttä, kannustamista ja onnistumisen mahdollisuuksia jokaiselle lapselle. Osallistuminen on lapselle tärkeämpää kuin voittaminen. Leikinomaisuus ei sulje pois tavoitteellisuutta. Lapset ja ryhmän ohjaajat tarvitsevat tavoitteet oppiakseen arvioimaan omaa toimintaansa. Samalla pyritään kehittämään lapsen kykyä keskittyä kulloinkin käsiteltäviin asioihin. Tavoitteellisuus liittyy myös tasavertaisuuteen, leikinomaisuuteen, ryhmän ilmapiiriin ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi tavoitteena on, että kaikki ryhmän aloittavat lapset ovat mukana vielä kauden lopussakin. Valmentajat, ohjaajat ja vanhemmat ovat lapselle esikuvia, ja hyvän yhteishengen luominen alkaa aikuisten käyttäytymisestä Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Tavoitteena on luoda jäsenille tanssista pitkäaikainen harrastus, joka tuottaa mielihyvää ja edistää terveyttä. Step kannustaa jäseniään terveellisiin elämäntapoihin ottaen huomioon ravinnon ja levon merkityksen kehitykselle.

6 4.4. Urheilulliset tavoitteet Tavoitteena on tarjota jokaiselle seuran jäsenelle mahdollisuus pitkäaikaiseen harrastukseen. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja järjestelmällistä valmennuksen organisointia, jossa huomioidaan tasapuolisesti eri taitotasot ja ikäluokat. Jokaisella seuran jäsenellä on halutessaan mahdollisuus aloittaa kilpaileminen tai harrastaa lajia ilman osallistumista kilpailuihin. Yksilön tai parin arvostus seurassa ei saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä. Tavoitteena on, että laadukas valmennus ja myönteinen ilmapiiri kannustavat pareja kehittymään, alentaen kynnystä osallistua kilpailuihin ja lisäten kilpailevien parien kokonaismäärää seurassa. Stepin urheilullisena tavoitteena on olla Suomen johtava tanssiurheiluseura. Tätä voidaan mitata jäsenmäärällä, kilpailuihin osallistuvien parien määrällä tai kansallisissa kilpailuissa saavutetulla menestyksellä. Pitkän tähtäimen urheilullisena tavoitteena on laajentaa valmennus- ja kilpailutoimintaa kansainvälisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllisiä ulkomaisten valmentajien vierailuja Tampereella, parien vierailuja kyseisten valmentajien luona ulkomailla, yhteistyötä parien koti- ja ulkomaisten valmentajien kesken, sekä kansainvälisen menestyksen asettamista tavoitteeksi yhä useamman parin kohdalla Yhteiskunnalliset tavoitteet Tavoitteena on, että seura tunnetaan toiminta-alueellaan hyvin ja mielletään merkittäväksi harrastusmahdollisuuden tarjoajaksi erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä kaupungin, koulujen ja oppilaitosten sekä eri järjestöjen kanssa. Tässä yhteistyössä voidaan hyödyntää Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä Tanssiurheiluliiton tarjoamaa verkostoa. Step tarjoaa tilojaan muiden yhdistysten ja järjestöjen käyttöön siinä määrin kuin se on mahdollista oman toiminnan vaatimukset huomioiden Taloudelliset tavoitteet Yhdistyksen tarkoituksena on toimia taloudellista voittoa tavoittelematta. Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen niin, että osallistumismahdollisuudet säilyvät tasapuolisina. Toiminnan on mahdollistettava tavoitteellinen tanssiurheilun harrastus ja kilpailutoiminta kansallisella huipputasolla sekä kansainvälisesti. Toiminnan budjetoinnissa huomioidaan lasten ja nuorison valmennus erikseen.

7 5. SEURAN ORGANISAATIO 5.1. Johtokunta Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Osa johtokunnan jäsenistä vaihtuu vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitsevat oman henkilökohtaisen varajäsenensä. Johtokunnan jäsenille on nimetty omia vastuualueita. Vuonna 2009 johtokunnassa toimivat puheenjohtajan lisäksi talous-, valmennus-, markkinointi- ja tiedotusvastaavat sekä nuorisoedustaja. Johtokunnan jäsenet voivat koota vastuualueensa hoitamiseksi tiimin, jonka tarkoituksena on jakaa vastuuta seuran sisällä useammalle henkilölle, sitouttaa jäseniä mukaan seuratoimintaan ja helpottaa johtokunnan jäsenten työtä. Johtokunnan tehtävänä on: 1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, 2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat, 3) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset, 4) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta, 5) huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä, 6) edustaa yhdistystä, 7) pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenyyteen liittyvistä asioista, 8) tehdä esitykset yhdistyksen kokoukselle mahdollisten kunniajäsenten kutsumisesta tai ansiomerkkien myöntämisestä, 9) valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on, sekä valita kuka tai ketkä käyttävät yhdistyksen äänivaltaa edellä mainituissa kokouksissa Seuran yleiset kokoukset Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joka johtokunnan esityksestä ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta. Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan saapuvilla ja käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet sekä kunniajäsenet. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

8 5.3. Seuran muut toimijat ja talkootyö Seuran toiminnassa on mukana runsaasti ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia. Kaikkien jäsenten mukanaolo, auttaminen ja talkootyö ovat korvaamaton apu seuran päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi salien siivous ja siisteyden ylläpito on järjestetty viikoittaisin, parikohtaisin siivousvuoroin. 6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT 6.1. Yleistä Tanssiurheiluseura Step ry:n käytännön toiminta on seuran jäsenten, tanssiparien ja valmennusryhmien harrastusedellytysten mahdollistamista ja toteuttamista. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen sekä lajitekniikkaan liittyvän peruskoulutuksen. Jäsenmaksun vastineeksi seuran jäsenelle tarjotaan mm: viikoittainen ryhmävalmennus tasokkaan, vakituisen valmentajaparin johdolla Bailatino -tunnit Tanssiurheiluliiton kouluttamien valmentajien vetämänä tilaisuus vapaaseen harjoitteluun omalla salilla ovien ollessa avoimena mahdollisuus ottaa seuran omien valmentajien yksityistunteja edullisesti sähköinen jäsenlehti Steppiläinen 2 kertaa vuodessa valtakunnallinen Tanssiurheilija-lehti 6 kertaa vuodessa mahdollisuus ammattilaisvalmentajien käyttöön harjoittelussa useiden ammattilaisvalmentajien vierailut Stepin salilla mahdollisuus kouluttautua amatöörivalmentajaksi ja hankkia kokemusta omaan tanssiin sekä tukea harjoitteluun valmentajana 6.2. Lasten ja juniorien ryhmät Vuonna 2009 Stepissä toimivat seuraavat lasten ja juniorien ryhmät: Tanssileikkikerho (3-4 -vuotiaat / 5-6 -vuotiaat; syksystä 2009 alkaen yksi ryhmä 4-6 -vuotiaat) Tanssitähtiryhmä vuotiaat Step 1 (alkeisryhmä) Step 2 (jatkoryhmä) Kilparyhmät: Lapset E, Lapset ja Juniorit D-B Practice Night Lapset ja Juniorit Bailatino Lapset Bailatino Mama & Vaavi (alkaen syksystä 2009) Ryhmät aloittavat 2 kertaa vuodessa (syyskuu/tammikuu) ja ne kestävät joko syksyn tai kevään ajan. Ryhmät kokoontuvat viikoittain, kestoaika on min/kerta.

9 Tanssileikkikerhot Tavoitteena on tutustuttaa lapset tanssin maailmaan leikin ja liikunnan avulla, kehittää mm. rytmitajua, tasapainoa sekä esiintymiskykyä. Tanssileikkikerho voi luoda lapselle valmiuksia jatkaa tanssiharrastusta myöhemmin tanssitähti- tai lasten Step 1 ryhmissä Tanssitähtiryhmä vuotiaat Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat halukkaita aloittamaan tavoitteellisen harjoittelun tanssikilpailuihin osallistumiseksi. 6-vuotiailta lapsilta edellytetään vähintään yhden kauden osallistumista Tanssileikkikerhon toimintaan ennen ryhmään tulemista. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti2 tai MuksuMix2 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä. Tavoitteellisuus ei sulje pois leikinomaisuutta ryhmän toiminnassa. Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti valssi ja chacha sekä näiden lisäksi harjoitellaan quickstep ja jive Lasten Step 1 Step 1 -ryhmässä lapsille opetetaan 4-6 tanssin perusteet (hidas valssi, quickstep, tango, chacha, jive, samba). Nämä ovat samalla ensimmäisessä kilpailuluokassa tanssittavat tanssit. Step 1 -ryhmän kauden päätteeksi järjestetään katselmustilaisuus, joka on samalla pareille pienimuotoinen esiintymiskokemus. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti2 tai MuksuMix2 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä Lasten Step 2 Step 2 -ryhmässä jatketaan edellisessä ryhmässä opittujen perusteiden harjoittelua ja opetellaan mahdollisuuksien mukaan lisää kuvioita E-luokan tansseihin. Kilpailemaan aikoville pareille annetaan tässä vaiheessa opastusta kilpailuun liittyvissä asioissa. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti4 tai MuksuMix4 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä Kilparyhmät E ja D-B Kilparyhmissä syvennetään alkeisryhmissä opeteltuja taitoja sekä siirrytään myös parikohtaisen opetuksen suuntaan jokaisen parin oman tason mukaan. Koska näiden

10 ryhmien parit saattavat olla eri-ikäisiä ja taitotasoltaan erilaisia, valmennus koostuu erilaisista teemoista ja ohjatusta parien tanssittamisesta. Samalla voidaan tehdä parikohtaisia suunnitelmia harrastuksen etenemisestä Practice Night Ohjaajan valvoma kilpailunomainen harjoitus Bailatino lapset Kouluikäiset lapset tanssivat ilman paria lattarimusiikin tahtiin seuraavaa neljää tanssia; samba, cha cha, salsa ja merengue. Tunneilla leikitään erilaisia teemaan liittyviä leikkejä ja tutustuvat latinalaismusiikkiin Bailatino Mama & Vaavi Bailatino Mama & Vaavi on äidin ja vauvan yhteinen tanssillinen liikuntamuoto. Tunnin aikana kohtaavat latinalainen musiikki, liike ja kommunikaatio, jotka yhdistävät äitiä ja vauvaa, luovat myönteistä ja iloista ilmapiiriä sekä auttavat äitiä kuntoutumaan synnytyksen jälkeen. Tunnin aikana tutustutaan moniin eri tansseihin, niin tutumpiin kuin hieman vieraampiinkin rytmeihin. Tunnilla tanssitaan esimerkiksi sambaa, salsaa, tangoa ja reggaetonia. Tunti sisältää tanssimisen lisäksi lihashuoltoa sekä venyttelyä. Monipuolisuutensa vuoksi Bailatino Mama & Vaavi tarjoaa positiivisia elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia vauvalle ja äidille Yleistä lasten ja juniorien ryhmistä Viikoittaisten ryhmien lisäksi pyritään järjestämään oman seuran puitteissa joitakin leiri / teemapäiviä vuoden aikana. Ammattivalmentajien vierailujen yhteyteen voidaan järjestää lapsille ja junioreille omaa ryhmäopetusta. Tarvittaessa seuran omat ohjaajat ja valmentajat antavat myös parikohtaista yksityisopetusta. Vaikka lapset osallistuvat mahdollisesti kilpailuihin harrastuksen edetessä, tavoitteena on myös edistyneemmissä ryhmissä säilyttää harrastuksen leikinomaisuus ja ylläpitää lasten mielenkiinto, jotta harrastus jatkuisi mahdollisimman pitkään nuoriso- ja aikuisikään asti. Lapsiryhmissä tavoitteena on toiminnan ja ohjauksen jatkuvuus ryhmästä toiseen lapsille mielekkäällä tavalla. Lasten opetus painottuu ohjattuihin ryhmiin, omaehtoisen harjoittelun merkitys alkaa kasvaa nuorisoiässä harjoittelun lisääntymisen myötä. Tavoitteena on, että nuorisoikään (16 18 vuotta) mennessä pareilla on riittävät perustiedot ja -taidot omaehtoiseen harjoitteluun. Jokaisen lapsen tai parin harrastuksen etenemisestä ja mahdollisista parikohtaisista tavoitteista keskustellaan aina lasten, vanhempien ja ohjaajien kesken avoimesti. Lapsilta ja vanhemmilta saadun palautteen mukaan pyritään myös jatkuvasti kehittämään seuran lapsi- ja junioritoimintaa. Stepissä lapsi- ja junioritoimintaa

11 suunnittelee valmennusvastaava valmennustoimikunnan, nuorisoedustajan sekä lasten ja juniorien valmennusryhmiä vetävien ohjaajien avustuksella Aikuisten ja nuorison ryhmät Junnu E-ryhmä Aikuisten Step 1-3 ryhmät Aikuisten Bailatino ryhmät E-D kilparyhmä C-A kilparyhmä Practice harjoitukset Ammattivalmentajien ryhmät 6.4. Kiittäminen ja palkitseminen Tanssiseura Step ry jakaa vuosittain kiertopalkintoja tanssijoille kaikissa ikäsarjoissa kannustamaan osaltaan aktiivista harrastusta. Vuoden juniorivalmentaja saa erityisen valmentajakiertopalkinnon. SM- kilpailuissa menestyneitä pareja muistetaan koko seuran yhteisillä kakkukahveilla sekä valmennusstipendeillä. Vanhalle ja uudelle johtokunnalle järjestetään vuoden lopuksi yhteinen illallinen Kilpailutoiminta Voidakseen osallistua kilpailuihin tulee tanssijoilla olla voimassa vuosittain hankittava kilpailulisenssi. Tanssiurheiluseura Step järjestää vuosittain kilpailuja. Näissä kilpailuissa noudatetaan STULin sääntöjä pukusääntöineen (netissä) Salisäännöt Vaihdathan kuulumiset ja muut jutut kavereiden kesken aulassa, jotta salissa treenaavilla pareilla säilyisi keskittymisrauha. Mikäli olet salissa etkä tanssi, huomioithan ettet ole tanssivien parien tiellä. Valmentajan antaessa yksityistuntia on kohteliasta välttää tanssimista liian lähelle opetettavaa paria. Valmentajat ja parit, sammuttakaa musiikki mikäli ette tarvitse sitä, näin muut treenaajat tietävät sen olevan vapaasti käytettävissä. Molempien salien ollessa vapaina, on iso sali ensisijaisesti vakiotanssijoille ja pieni sali latinalaistanssijoille, elleivät parit keskenään sovi toisin.

12 Valmentajien antaessa tunteja noudatetaan samaa periaatetta. Jätäthän ulkokengät aulatilaan. Siistithän evästaukosi jäljet ja astiat pöydiltä, jotta seuraavankin olisi mukava tulla siihen Pelisäännöt Lasten ja nuorten ryhmissä käydään pelisääntökeskustelut vuosittain niin vanhempien kuin lasten ja nuorten kanssa Tiedottaminen Tanssiurheiluseura Step ry:n pääasiallinen yleisen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen media on seuran internet- sivusto Tiedottamisessa käytetään myös ilmoitustauluja, sähköpostia, tekstiviestejä ja paperitiedotteita 6.9. Markkinointi Alkavia ryhmiä markkinoimme avointen ovien tilaisuuksissa, joita pidetään kaksi kertaa vuodessa omalla salilla. Avointen ovien tilaisuutta markkinoidaan mm. sanomalehdissä julkaistavilla ilmoituksilla.

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus Toimintalinja 2013 2 Sisältö TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision toteuttaminen... 3 2. EETTISET LINJAUKSET... 3 2.1. Eettisten linjausten toteutus... 3 3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1. Terveellisiin

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN

MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN Cavalier ry on Järvenpääläinen vuonna 1982 perustettu tanssiurheiluseura. Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Uusimaa. Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja muuta

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Iso O ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Tanssiurheiluseura Casino ry

TOIMINTALINJA Tanssiurheiluseura Casino ry Tanssiurheiluseura Casino ry Laatinut 24.7.2007 Tanssiurheiluseura Casino ry:n johtokunta Vastuu Tanssiurheiluseura Casino ry:n johtokunta Voimassaoloaika Toistaiseksi www.kauhajoki.fi/casino - www.tanssiurheiluseuracasino.fi

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

VIIKKO-OHJELMAN LUONNOS SYKSY 2015 KEVÄT 2016

VIIKKO-OHJELMAN LUONNOS SYKSY 2015 KEVÄT 2016 VIIKKO-OHJELMAN LUONNOS SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Viikko-ohjelma on melko sidottu jo Jokipatasalin ryhmien suhteen. Kaupungin koulujen vuoroja odotellessa jotkut ryhmäajankohdat ovat vielä avoimia. Ne ovat

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. Tanssiurheiluseura Casino ry. Laadittu 24.7.2007, muokattu 26.11.2012

TOIMINTALINJA. Tanssiurheiluseura Casino ry. Laadittu 24.7.2007, muokattu 26.11.2012 Tanssiurheiluseura Casino ry TOIMINTALINJA Laadittu 24.7.2007, muokattu 26.11.2012 Tanssiurheiluseura Casino ry:n johtokunta Voimassaoloaika Toistaiseksi www.tanssiurheiluseuracasino.fi Sisältö 1. TOIMINTALINJAN

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. Tanssiurheiluseura Rolling ry

TOIMINTALINJA. Tanssiurheiluseura Rolling ry TOIMINTALINJA Tanssiurheiluseura Rolling ry Laatinut: Tanssiurheiluseura Rolling ry:n johtokunta 1.2.2008 Vastuu: Tanssiurheiluseura Rolling ry:n johtokunta Voimassaoloaika: Toistaiseksi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus... 3 2. Toimitilat... 4 3. Jäsenistö... 5 4. Valmennus 5 5. Kilpailutoiminta... 5 6. Talkootoiminta... 6 7. Seuran hallinto... 6 8. Seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA Alavuden Ratsastajat ry 2013 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT Perinteiden kunnioittaminen: Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

Jokipata ry. TOIMINTALINJA. Kuva latinalaistanssien SM-kilpailuista 2009, lapsi- ja junioriryhmän esitys

Jokipata ry. TOIMINTALINJA. Kuva latinalaistanssien SM-kilpailuista 2009, lapsi- ja junioriryhmän esitys Jokipata ry. TOIMINTALINJA 2009 KILPATANSSIA VUODESTA 1969 JOKIPATA Kuva latinalaistanssien SM-kilpailuista 2009, lapsi- ja junioriryhmän esitys 2 Sisällys TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

KALPAVELJET RY TOIMINTALINJA 2014-15

KALPAVELJET RY TOIMINTALINJA 2014-15 KALPAVELJET RY TOIMINTALINJA 2014-15 Vastuuhenkilöt: Ritva-Leena Lehtonen, Suvi Lehtonen, Ivan Blagoev, Hristo Popov, Veli-Pekka Somari sisältö: 1. Visio... 2 2. Eettiset linjaukset... 2 3. Seuran tavoitteet...

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

Tuusulan Tennisseura ry. Vanhempainilta 13.9.2011

Tuusulan Tennisseura ry. Vanhempainilta 13.9.2011 Tuusulan Tennisseura ry Vanhempainilta 13.9.2011 OHJELMA 17.30 Avaus ja käytännön asiat TTS:ssä 17.40 Tenniskoulumalli ja Nuori Suomi 18.00 Yleistä valmennuksesta ja uuden minitenniskentän esittely 18.30

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot