T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A"

Transkriptio

1 T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A Laatinut: Johtokunnan pyynnöstä Jukka Reunavuori Päivitetty: Voimassa: toistaiseksi Vastuu: Tanssiurheiluseura Step ry:n johtokunta

2 Sisällysluettelo 1. SEURAN JA TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS EETTISET TOIMINTALINJAT TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N VISIO TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Kasvatukselliset ja eettiset tavoitteet Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet SEURAN ORGANISAATIO Johtokunta Seuran yleiset kokoukset Seuran muut toimijat ja talkootyö KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT Yleistä Lasten ja juniorien ryhmät Tanssileikkikerhot Tanssitähtiryhmä 6-11 vuotiaat Lasten Step Lasten Step Kilparyhmät E ja D-B Practice Night Bailatino lapset Bailatino Mama & Vaavi Yleistä lasten ja juniorien ryhmistä Aikuisten ja nuorison ryhmät Junnu E-ryhmä Aikuisten Step 1-3 ryhmät Aikuisten Bailatino ryhmät E-D kilparyhmä C-A kilparyhmä Practice harjoitukset Ammattivalmentajien ryhmät Kiittäminen ja palkitseminen Kilpailutoiminta Salisäännöt Pelisäännöt Tiedottaminen Markkinointi... 12

3 1. SEURAN JA TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS Tanssiurheiluseura Step ry on yksi Suomen suurimmista tanssiurheiluseuroista. Seura toimii Tampereella, lajeinaan vakio- ja latinalaistanssit aikuisille ja lapsille, Bailatino aikuisille ja lapsille, sekä tanssileikkikerho. Step on perustettu vuonna 1976, jäsenmäärä syksyllä 2009 on noin 360 henkeä, joista noin 100 kilpailee aktiivisesti. Step ry on Suomen Tanssiurheiluliiton (STUL) jäsen ja on sitoutunut noudattamaan STUL:n jäsenseuroilleen asettamia sääntöjä. Step tarjoaa kaikenikäisille lajista kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa tanssiurheilua sekä kilpailu- että harrastusmielessä. Seuralla on Tampereen Nekalassa oma tanssiurheilukeskus, Dance Factory, joka koostuu kahdesta erikokoisesta salista, sekä sosiaali- ja oleskelutiloista. Vuoden 2009 aikana on toteutettu mittava ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmän remontti sekä parkettilattian uusiminen, jotka antavat hyvät puitteet seuratoiminnan kehittämiselle viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Tanssiurheiluseura Step ry:n toimintalinja kuvaa seuran vision, eettiset linjaukset, toiminnan tavoitteet ja käytännön toimintaperiaatteet. Toimintalinjaa käytetään apuna myös seuran toiminnan kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Stepille on myönnetty Nuori Suomi sinetti vuonna 2004, ja seurassa on ollut käytössä lapsi- ja junioritoimintaa varten kirjalliset toimintaperiaatteet, jotka jatkossa sisältyvät tähän toimintalinjaan. Toimintalinjan lisäksi seuran toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt. Toimintalinjan yksi tärkeimpiä tavoitteita on selkiyttää seuran visio ja tavoitteet seuran jäsenille. Toimintalinjan sisältöä ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia siihen esitellään jäsenille ja siitä tiedotetaan säännöllisesti. Toimintalinjan sisällöstä ja päivityksestä vastaa Tanssiurheiluseura Step ry:n johtokunta. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintalinjan sisältöön esim. ohjaajapalaverien tai erillisten keskustelutilaisuuksien kautta. Jäseniä kannustetaan tutustumaan toimintalinjaan ja tekemään oma-aloitteisesti kehitysehdotuksia. Toimintalinjan muutokset hyväksyy ja niistä tiedottaa seuran johtokunta. 2. EETTISET TOIMINTALINJAT Stepin eettiset toimintalinjat noudattavat Nuori Suomi Sinettiseuran periaatteita, joita voidaan vastaavasti soveltaa aikuistenkin jäsenten toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että: - seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja tavoista - seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta - seuran toiminta on kasvatuksellista

4 - seuran toiminta on monipuolista - seuran ohjaajat ovat asianmukaisesti koulutettuja - seurassa huolehditaan ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta - seurassa kiitetään seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä - seuran alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu pelisäännöt sekä lasten että vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken. - seurassa on valmennus- ja nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Stepin eettiseen toimintalinjaan kuuluvat kaikessa toiminnassa jäsenten tasavertaisuus, viihtyminen ja tavoitteellisuus sekä erityisesti lasten osalta leikinomaisuus ja ohjaajien esimerkin voima. Tanssiurheiluseura Step ry pyrkii edistämään terveyttä ja dopingin vastustusta kaikessa toiminnassaan. Seuran säännöissä määritellään eettisten periaatteiden vastainen toiminta ja sitoutetaan jäsenet noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsääntöjä. 3. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N VISIO Stepin toiminnan tarkoitus on jatkuvasti edistää tanssiurheilun harrastusta Tampereella ja Pirkanmaan alueella, sekä taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäseniensä yhdyssiteenä. Visiona laadullisesti on, että Step koetaan toiminta-alueellaan yleisesti merkittäväksi kilpatanssiharrastuksen tarjoajaksi ja oman lajinsa parhaaksi vaihtoehdoksi lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa. Step tarjoaa jäsenilleen toiminta-alueensa laadukkaimman valmennuksen ja parhaat olosuhteet tanssiurheilun aloittamiseen ja pitkäaikaiseen harrastukseen. Visiona kansallisen kilpailumenestyksen osalta on olla laajalla rintamalla Suomen menestyvin tanssiurheiluseura vuoteen 2013 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Stepistä osallistuu lukumääräisesti eniten pareja SM-tason kilpailuihin eri ikäluokissa vuositasolla, ja että Stepin parit saavuttavat finaali- ja semifinaalipaikkoja sekä mitalisijoituksia kaikissa ikäluokissa. Tärkein visio on siirtyminen kansallisen menestyksen tavoittelusta aktiiviseen kansainväliseen toimintaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa järjestelmällistä kansainvälisyyden lisäämistä seuran valmennustarjonnassa sekä parien valmennuksen suunnittelua siten, että kansalliset ja kansainväliset valmentajat muodostavat parille yhtenäisen kokonaisuuden. Visiona seuran valmennustoiminnassa on, että valmentajat auttavat E-D luokan pareja suunnittelemaan harrastuksensa etenemistä ja ohjaa paria löytämään oikeat valmennusryhmät ja tarvittavat yksityisvalmentajat.

5 4. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET Stepin tavoitteiden tarkoituksena on selkeyttää jäsenille seuran yhteinen päämäärä. Yhteisistä tavoitteista sopiminen mahdollistaa toiminnan onnistumisen ja yhdessä tekemisen tunteen. Stepin toiminnan päätarkoituksena on jatkuvasti edistää tanssiurheilun harrastusta Tampereella ja Pirkanmaan alueella. Tähän pyritään seuraavien tavoitteiden avulla Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet Hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki ovat ratkaisevia harrastuksen jatkamisen ja kehittymisen kannalta. Positiivisuus, huumori ja myönteisiin asioihin keskittyminen tukevat hyvän ilmapiirin kehittymistä. Tavoitteena on luoda seuraan turvallinen, avoin ja positiivinen ilmapiiri, jossa yksilön arvostaminen ei ole riippuvainen kilpailumenestyksestä Kasvatukselliset ja eettiset tavoitteet Seura haluaa ottaa huomioon jokaisen mukana olevan lapsen, nuoren ja aikuisen yhtä tärkeänä ryhmän jäsenenä. Kaikki jäsenet saavat osallistua tasavertaisesti toimintaan. Jokaisella on oikeus onnistumiseen ja iloon tai myös epäonnistumiseen. Tavoitteena on, että jokainen voi kokea onnistuvansa ja tällä tavoin vahvistaa itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä. Lasten liikunnan perusta on leikinomaisuus ja hauskuus. Käytännössä tämä tarkoittaa leikkimielisyyttä, kannustamista ja onnistumisen mahdollisuuksia jokaiselle lapselle. Osallistuminen on lapselle tärkeämpää kuin voittaminen. Leikinomaisuus ei sulje pois tavoitteellisuutta. Lapset ja ryhmän ohjaajat tarvitsevat tavoitteet oppiakseen arvioimaan omaa toimintaansa. Samalla pyritään kehittämään lapsen kykyä keskittyä kulloinkin käsiteltäviin asioihin. Tavoitteellisuus liittyy myös tasavertaisuuteen, leikinomaisuuteen, ryhmän ilmapiiriin ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi tavoitteena on, että kaikki ryhmän aloittavat lapset ovat mukana vielä kauden lopussakin. Valmentajat, ohjaajat ja vanhemmat ovat lapselle esikuvia, ja hyvän yhteishengen luominen alkaa aikuisten käyttäytymisestä Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet Tavoitteena on luoda jäsenille tanssista pitkäaikainen harrastus, joka tuottaa mielihyvää ja edistää terveyttä. Step kannustaa jäseniään terveellisiin elämäntapoihin ottaen huomioon ravinnon ja levon merkityksen kehitykselle.

6 4.4. Urheilulliset tavoitteet Tavoitteena on tarjota jokaiselle seuran jäsenelle mahdollisuus pitkäaikaiseen harrastukseen. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja järjestelmällistä valmennuksen organisointia, jossa huomioidaan tasapuolisesti eri taitotasot ja ikäluokat. Jokaisella seuran jäsenellä on halutessaan mahdollisuus aloittaa kilpaileminen tai harrastaa lajia ilman osallistumista kilpailuihin. Yksilön tai parin arvostus seurassa ei saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä. Tavoitteena on, että laadukas valmennus ja myönteinen ilmapiiri kannustavat pareja kehittymään, alentaen kynnystä osallistua kilpailuihin ja lisäten kilpailevien parien kokonaismäärää seurassa. Stepin urheilullisena tavoitteena on olla Suomen johtava tanssiurheiluseura. Tätä voidaan mitata jäsenmäärällä, kilpailuihin osallistuvien parien määrällä tai kansallisissa kilpailuissa saavutetulla menestyksellä. Pitkän tähtäimen urheilullisena tavoitteena on laajentaa valmennus- ja kilpailutoimintaa kansainvälisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllisiä ulkomaisten valmentajien vierailuja Tampereella, parien vierailuja kyseisten valmentajien luona ulkomailla, yhteistyötä parien koti- ja ulkomaisten valmentajien kesken, sekä kansainvälisen menestyksen asettamista tavoitteeksi yhä useamman parin kohdalla Yhteiskunnalliset tavoitteet Tavoitteena on, että seura tunnetaan toiminta-alueellaan hyvin ja mielletään merkittäväksi harrastusmahdollisuuden tarjoajaksi erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä kaupungin, koulujen ja oppilaitosten sekä eri järjestöjen kanssa. Tässä yhteistyössä voidaan hyödyntää Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä Tanssiurheiluliiton tarjoamaa verkostoa. Step tarjoaa tilojaan muiden yhdistysten ja järjestöjen käyttöön siinä määrin kuin se on mahdollista oman toiminnan vaatimukset huomioiden Taloudelliset tavoitteet Yhdistyksen tarkoituksena on toimia taloudellista voittoa tavoittelematta. Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen niin, että osallistumismahdollisuudet säilyvät tasapuolisina. Toiminnan on mahdollistettava tavoitteellinen tanssiurheilun harrastus ja kilpailutoiminta kansallisella huipputasolla sekä kansainvälisesti. Toiminnan budjetoinnissa huomioidaan lasten ja nuorison valmennus erikseen.

7 5. SEURAN ORGANISAATIO 5.1. Johtokunta Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Osa johtokunnan jäsenistä vaihtuu vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitsevat oman henkilökohtaisen varajäsenensä. Johtokunnan jäsenille on nimetty omia vastuualueita. Vuonna 2009 johtokunnassa toimivat puheenjohtajan lisäksi talous-, valmennus-, markkinointi- ja tiedotusvastaavat sekä nuorisoedustaja. Johtokunnan jäsenet voivat koota vastuualueensa hoitamiseksi tiimin, jonka tarkoituksena on jakaa vastuuta seuran sisällä useammalle henkilölle, sitouttaa jäseniä mukaan seuratoimintaan ja helpottaa johtokunnan jäsenten työtä. Johtokunnan tehtävänä on: 1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, 2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat, 3) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset, 4) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta, 5) huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä, 6) edustaa yhdistystä, 7) pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenyyteen liittyvistä asioista, 8) tehdä esitykset yhdistyksen kokoukselle mahdollisten kunniajäsenten kutsumisesta tai ansiomerkkien myöntämisestä, 9) valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on, sekä valita kuka tai ketkä käyttävät yhdistyksen äänivaltaa edellä mainituissa kokouksissa Seuran yleiset kokoukset Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joka johtokunnan esityksestä ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta. Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan saapuvilla ja käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet sekä kunniajäsenet. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

8 5.3. Seuran muut toimijat ja talkootyö Seuran toiminnassa on mukana runsaasti ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia. Kaikkien jäsenten mukanaolo, auttaminen ja talkootyö ovat korvaamaton apu seuran päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi salien siivous ja siisteyden ylläpito on järjestetty viikoittaisin, parikohtaisin siivousvuoroin. 6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT 6.1. Yleistä Tanssiurheiluseura Step ry:n käytännön toiminta on seuran jäsenten, tanssiparien ja valmennusryhmien harrastusedellytysten mahdollistamista ja toteuttamista. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen sekä lajitekniikkaan liittyvän peruskoulutuksen. Jäsenmaksun vastineeksi seuran jäsenelle tarjotaan mm: viikoittainen ryhmävalmennus tasokkaan, vakituisen valmentajaparin johdolla Bailatino -tunnit Tanssiurheiluliiton kouluttamien valmentajien vetämänä tilaisuus vapaaseen harjoitteluun omalla salilla ovien ollessa avoimena mahdollisuus ottaa seuran omien valmentajien yksityistunteja edullisesti sähköinen jäsenlehti Steppiläinen 2 kertaa vuodessa valtakunnallinen Tanssiurheilija-lehti 6 kertaa vuodessa mahdollisuus ammattilaisvalmentajien käyttöön harjoittelussa useiden ammattilaisvalmentajien vierailut Stepin salilla mahdollisuus kouluttautua amatöörivalmentajaksi ja hankkia kokemusta omaan tanssiin sekä tukea harjoitteluun valmentajana 6.2. Lasten ja juniorien ryhmät Vuonna 2009 Stepissä toimivat seuraavat lasten ja juniorien ryhmät: Tanssileikkikerho (3-4 -vuotiaat / 5-6 -vuotiaat; syksystä 2009 alkaen yksi ryhmä 4-6 -vuotiaat) Tanssitähtiryhmä vuotiaat Step 1 (alkeisryhmä) Step 2 (jatkoryhmä) Kilparyhmät: Lapset E, Lapset ja Juniorit D-B Practice Night Lapset ja Juniorit Bailatino Lapset Bailatino Mama & Vaavi (alkaen syksystä 2009) Ryhmät aloittavat 2 kertaa vuodessa (syyskuu/tammikuu) ja ne kestävät joko syksyn tai kevään ajan. Ryhmät kokoontuvat viikoittain, kestoaika on min/kerta.

9 Tanssileikkikerhot Tavoitteena on tutustuttaa lapset tanssin maailmaan leikin ja liikunnan avulla, kehittää mm. rytmitajua, tasapainoa sekä esiintymiskykyä. Tanssileikkikerho voi luoda lapselle valmiuksia jatkaa tanssiharrastusta myöhemmin tanssitähti- tai lasten Step 1 ryhmissä Tanssitähtiryhmä vuotiaat Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat halukkaita aloittamaan tavoitteellisen harjoittelun tanssikilpailuihin osallistumiseksi. 6-vuotiailta lapsilta edellytetään vähintään yhden kauden osallistumista Tanssileikkikerhon toimintaan ennen ryhmään tulemista. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti2 tai MuksuMix2 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä. Tavoitteellisuus ei sulje pois leikinomaisuutta ryhmän toiminnassa. Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti valssi ja chacha sekä näiden lisäksi harjoitellaan quickstep ja jive Lasten Step 1 Step 1 -ryhmässä lapsille opetetaan 4-6 tanssin perusteet (hidas valssi, quickstep, tango, chacha, jive, samba). Nämä ovat samalla ensimmäisessä kilpailuluokassa tanssittavat tanssit. Step 1 -ryhmän kauden päätteeksi järjestetään katselmustilaisuus, joka on samalla pareille pienimuotoinen esiintymiskokemus. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti2 tai MuksuMix2 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä Lasten Step 2 Step 2 -ryhmässä jatketaan edellisessä ryhmässä opittujen perusteiden harjoittelua ja opetellaan mahdollisuuksien mukaan lisää kuvioita E-luokan tansseihin. Kilpailemaan aikoville pareille annetaan tässä vaiheessa opastusta kilpailuun liittyvissä asioissa. Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään seurakilpailun Tanssitähti4 tai MuksuMix4 -kilpailuun. MuksuMix -kilpailuun voi osallistua myös tyttöparit, joten jos poikaa ei ole vielä tässä vaiheessa niin se ei ole esteenä Kilparyhmät E ja D-B Kilparyhmissä syvennetään alkeisryhmissä opeteltuja taitoja sekä siirrytään myös parikohtaisen opetuksen suuntaan jokaisen parin oman tason mukaan. Koska näiden

10 ryhmien parit saattavat olla eri-ikäisiä ja taitotasoltaan erilaisia, valmennus koostuu erilaisista teemoista ja ohjatusta parien tanssittamisesta. Samalla voidaan tehdä parikohtaisia suunnitelmia harrastuksen etenemisestä Practice Night Ohjaajan valvoma kilpailunomainen harjoitus Bailatino lapset Kouluikäiset lapset tanssivat ilman paria lattarimusiikin tahtiin seuraavaa neljää tanssia; samba, cha cha, salsa ja merengue. Tunneilla leikitään erilaisia teemaan liittyviä leikkejä ja tutustuvat latinalaismusiikkiin Bailatino Mama & Vaavi Bailatino Mama & Vaavi on äidin ja vauvan yhteinen tanssillinen liikuntamuoto. Tunnin aikana kohtaavat latinalainen musiikki, liike ja kommunikaatio, jotka yhdistävät äitiä ja vauvaa, luovat myönteistä ja iloista ilmapiiriä sekä auttavat äitiä kuntoutumaan synnytyksen jälkeen. Tunnin aikana tutustutaan moniin eri tansseihin, niin tutumpiin kuin hieman vieraampiinkin rytmeihin. Tunnilla tanssitaan esimerkiksi sambaa, salsaa, tangoa ja reggaetonia. Tunti sisältää tanssimisen lisäksi lihashuoltoa sekä venyttelyä. Monipuolisuutensa vuoksi Bailatino Mama & Vaavi tarjoaa positiivisia elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia vauvalle ja äidille Yleistä lasten ja juniorien ryhmistä Viikoittaisten ryhmien lisäksi pyritään järjestämään oman seuran puitteissa joitakin leiri / teemapäiviä vuoden aikana. Ammattivalmentajien vierailujen yhteyteen voidaan järjestää lapsille ja junioreille omaa ryhmäopetusta. Tarvittaessa seuran omat ohjaajat ja valmentajat antavat myös parikohtaista yksityisopetusta. Vaikka lapset osallistuvat mahdollisesti kilpailuihin harrastuksen edetessä, tavoitteena on myös edistyneemmissä ryhmissä säilyttää harrastuksen leikinomaisuus ja ylläpitää lasten mielenkiinto, jotta harrastus jatkuisi mahdollisimman pitkään nuoriso- ja aikuisikään asti. Lapsiryhmissä tavoitteena on toiminnan ja ohjauksen jatkuvuus ryhmästä toiseen lapsille mielekkäällä tavalla. Lasten opetus painottuu ohjattuihin ryhmiin, omaehtoisen harjoittelun merkitys alkaa kasvaa nuorisoiässä harjoittelun lisääntymisen myötä. Tavoitteena on, että nuorisoikään (16 18 vuotta) mennessä pareilla on riittävät perustiedot ja -taidot omaehtoiseen harjoitteluun. Jokaisen lapsen tai parin harrastuksen etenemisestä ja mahdollisista parikohtaisista tavoitteista keskustellaan aina lasten, vanhempien ja ohjaajien kesken avoimesti. Lapsilta ja vanhemmilta saadun palautteen mukaan pyritään myös jatkuvasti kehittämään seuran lapsi- ja junioritoimintaa. Stepissä lapsi- ja junioritoimintaa

11 suunnittelee valmennusvastaava valmennustoimikunnan, nuorisoedustajan sekä lasten ja juniorien valmennusryhmiä vetävien ohjaajien avustuksella Aikuisten ja nuorison ryhmät Junnu E-ryhmä Aikuisten Step 1-3 ryhmät Aikuisten Bailatino ryhmät E-D kilparyhmä C-A kilparyhmä Practice harjoitukset Ammattivalmentajien ryhmät 6.4. Kiittäminen ja palkitseminen Tanssiseura Step ry jakaa vuosittain kiertopalkintoja tanssijoille kaikissa ikäsarjoissa kannustamaan osaltaan aktiivista harrastusta. Vuoden juniorivalmentaja saa erityisen valmentajakiertopalkinnon. SM- kilpailuissa menestyneitä pareja muistetaan koko seuran yhteisillä kakkukahveilla sekä valmennusstipendeillä. Vanhalle ja uudelle johtokunnalle järjestetään vuoden lopuksi yhteinen illallinen Kilpailutoiminta Voidakseen osallistua kilpailuihin tulee tanssijoilla olla voimassa vuosittain hankittava kilpailulisenssi. Tanssiurheiluseura Step järjestää vuosittain kilpailuja. Näissä kilpailuissa noudatetaan STULin sääntöjä pukusääntöineen (netissä) Salisäännöt Vaihdathan kuulumiset ja muut jutut kavereiden kesken aulassa, jotta salissa treenaavilla pareilla säilyisi keskittymisrauha. Mikäli olet salissa etkä tanssi, huomioithan ettet ole tanssivien parien tiellä. Valmentajan antaessa yksityistuntia on kohteliasta välttää tanssimista liian lähelle opetettavaa paria. Valmentajat ja parit, sammuttakaa musiikki mikäli ette tarvitse sitä, näin muut treenaajat tietävät sen olevan vapaasti käytettävissä. Molempien salien ollessa vapaina, on iso sali ensisijaisesti vakiotanssijoille ja pieni sali latinalaistanssijoille, elleivät parit keskenään sovi toisin.

12 Valmentajien antaessa tunteja noudatetaan samaa periaatetta. Jätäthän ulkokengät aulatilaan. Siistithän evästaukosi jäljet ja astiat pöydiltä, jotta seuraavankin olisi mukava tulla siihen Pelisäännöt Lasten ja nuorten ryhmissä käydään pelisääntökeskustelut vuosittain niin vanhempien kuin lasten ja nuorten kanssa Tiedottaminen Tanssiurheiluseura Step ry:n pääasiallinen yleisen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen media on seuran internet- sivusto Tiedottamisessa käytetään myös ilmoitustauluja, sähköpostia, tekstiviestejä ja paperitiedotteita 6.9. Markkinointi Alkavia ryhmiä markkinoimme avointen ovien tilaisuuksissa, joita pidetään kaksi kertaa vuodessa omalla salilla. Avointen ovien tilaisuutta markkinoidaan mm. sanomalehdissä julkaistavilla ilmoituksilla.

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus Toimintalinja 2013 2 Sisältö TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision toteuttaminen... 3 2. EETTISET LINJAUKSET... 3 2.1. Eettisten linjausten toteutus... 3 3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1. Terveellisiin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry:n säännöt

Suomen Shakkiliitto ry:n säännöt Suomen Shakkiliitto ry:n säännöt (Esitetään hyväksyttäväksi Kerhojen kokouksessa 1.11.2015) 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Shakkiliitto ry. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistyksen toiminta käsittää

Lisätiedot

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kirkkonummi. 2. Tarkoitus Seuran

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 30.9.2010 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet...

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus TAMPEREEN TAEKWON-DO SEURA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus TAMPEREEN TAEKWON-DO SEURA RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tampereen Taekwon-Do seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki Pirkanmaan maakunnassa. Yhdistyksen toiminta on alkanut vuonna

Lisätiedot

1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry).

1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry). 1/7 SEURAN SÄÄNNÖT Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry). 2 Seuran kotipaikka on Hyrynsalmi. 3 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT

OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Oulun Kärpät 46 ry, perustettu v. 1946 ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan epävirallisesti

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja HYEENA RY:N SÄÄNTÖUUDISTUS 2009 Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa 21.10.2009 ja 11.11.2009. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot