DebianDB pikaopas DBTechNet / M. Laiho sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DebianDB pikaopas 2014-05-06 DBTechNet / M. Laiho sivu 1"

Transkriptio

1 DBTechNet / M. Laiho sivu 1 DBTechNet DBTech VET Pikaopas DebianDB tietokantalaboratorion käyttöön Disclaimers This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Trademarks of products mentioned are trademarks of the product vendors. DBTechLab, jonka versiosta 6 käytetään myös nimitystä DebianDB, on ilmainen tietokantalaboratorio, joka rakentuu32-bittisestä Debian Linux pohjaisesta virtuaalikoneesta ja siihen asennetuista ilmaisista tietokantatuotteista ja on tarkoitettu luokkahuoneopetukseen ja myös opiskelijoiden sekä ammattilaisten itseopiskeluvälineeksi. Virtuaalikoneen aikaisempi versio kehitettiin Makedonian yliopistossa Thessalonikissa DBTechNet-verkostolle ja tätä on edelleen kehittänyt opinnäytetyön osana Taito Halonen Haaga-Heliassa. DBTechNet on kiitollinen Debian.org -järjestölle (http://www.debian.org/index.en.html) sen Linux-versioiden kehityksestä ja kaupallisten, työelämässä käytettävien tietokantaohjelmistojen tuottajille näiden ilmaisversioiden saatavuudesta opiskelukäyttöön. Tämän dokumentin tarkoitus on auttaa laboratorion asentamisessa ja sen tietokantatuotteiden käyttöönotossa, vaikka Linux-käyttöjärjestelmä ei olisikaan ennestään tuttu. Tietokantalaboratorion asennus DebianDB-laboratorio on saatavissa OVA-tiedostona, joka voidaan ladata seuraaville virtuaalikonealustoille VMware Player (http://www.vmware.com/products/player/ ) Oraclen VirtualBox (https://www.virtualbox.org/ ) Näiden asennustiedostot ja tarkemmat ohjeet ovat saatavina yllä listatuista osoitteista. Jatkossa tarkastelemme asennusta VirtualBox in osalta. VirtualBoxin asennusta tulee täydentää samasta osoitteesta ladattavalla Oracle VM VirtualBox Extension Pack -paketilla. DebianDB:n toimitus on saatavana osoitteesta (4.9 GB) ja se sisältää seuraavat tiedostot ja englanninkieliset dokumentit DebianDBV06_n.ova (missä n on laboratorion versionumero) ReadMeFirst.doc installation documents

2 DBTechNet / M. Laiho sivu 2 OVA-tiedosto sisältää tietokantalaboratorion levyasennuksen (appliance image), joka voidaan ladata VMware- tai VirtualBox-ympäristöön. Debian Linuxin työpöytä-käyttöliittymänä on GNOME-ohjelmisto. Dokumentti Virtual Machine Image User s Guide selittää asennuksen yksityiskohdat, kuinka OVA-tiedosto ladataan VirtualBox-alustalle, kuinka käytettävä näppäimistö määritellään, mitkä tietokantatuotteet ja kehitysvälineet laboratorioon on asennettu. Laboratorioon on valmiiksi asennettu seuraavat tietokantaohjelmistot: DB2 Express-C, Oracle XE, MySQL/InnoDB, PostgreSQL ja Pyrrho. VirtualBox-ohjelmiston oma kieliasennus on vaihdettavissa valitsemalla seraavasti File -> Preferences -> Language ja painamalla oikean kielen kohdalla OK-painiketta. OVA-tiedoston lataus VirtualBoxiin aloitetaan valitsemalla File -> Import Appliance.. Tämä vie lomakkeelle Import Virtual Appliance, missä painetaan valitaan Open appliance.. Tämä puolestaan vie lomakkeelle Select an appliance to import, jolla etsitään ladattava OVA-tiedosto ja painetaan Open -painiketta, mikä palauttaa Import Virtual Appliance lomakkeen jolla nyt näkyy valitun OVA-tiedoston nimi. Painetaan

3 DBTechNet / M. Laiho sivu 3 Next -painiketta ja siirrytään Appliance settings lomakkeelle missä painetaan Import -painiketta ja odotetaan kunnes DebianDB:n versio ilmestyy VirtualBoxin appliances-listalle. Valitaan tämä ja käynnistetään tietokantalaboratorio painamalla VirtualBox Manager työpenkin työkalurivin Start - painiketta. Käyttäjät (Users) Laboratorioon määritellyt Linux-käyttäjäryhmät ja käyttäjät salasanoineen on selitetty dokumentissa Virtual Machine Image Administrators Guide. Koska laboratorion on tarkoitus tarjota helppo ympäristö tietokantatuotteiden käytön harjoitteluun, on useimpien käyttäjätunnusten salasanaksi nyt vaihdettu password. Salasanojen vaihto tarvittaessa vahvemmiksi on helppoa, kun laboratorion käyttö tulee tutuksi. Laboratorio käynnistyy oletuskäyttäjän student nimissä ilman salasanakyselyä. Student-käyttäjän salasanaa password tarvitaan silloin tällöin, esimerkiksi laboratorion aktivoimiseksi kun se on ollut jonkin aikaa käyttämättä ja sen ruutu on pimentynyt. Student-käyttäjä pääsee suoraan käyttämään joitakin laboratorion tietokantainstansseja, esimerkiksi MySQL ja Oracle instansseja, mutta ei kaikkia. Laboratorion pääkäyttäjä on root, jonka salasana on P4ssw0rd. Root-käyttäjäksi voi kirjautua vain Linuxin Terminal-ikkunassa komennolla su root. PostgreSQL-instanssia hallitsee postgres -käyttäjä, joksi voi kirjautua root-käyttäjänä komennolla su postgres. DB2-instanssin voi käynnistää db2inst1 - käyttäjä, joksi voidaan kirjautua valitsemalla ensin Applications -> System Tools -> New Login in a Window mikä käynnistää käyttäjävalinnan Xephyr ali-ikkunassa. Tästä valitaan käyttäjä db2inst1 ja kirjoitetaan salasana password, jolloin päästään toimimaan db2inst1-käyttäjänä ali-ikkunassa vaihtamatta pääikkunan student-käyttäjän istuntoa. Käynnistetään ali-ikkunassa Linux Terminal ja annetaan siinä komento db2start.

4 DBTechNet / M. Laiho sivu 4 Käyttäjä voi vaihtaa salasanansa Terminal-istunnossa Linux-komennolla passwd. Käyttäjien ryhmiä ja salasanoja voidaan hallita myös graafisella käyttöliittymällä valitsemalla aluksi System -> Administration -> Users and Groups -> User Settings Omaa salasanaa voi vaihtaa valitsemalla Change ja Password: Asked on login, ja täyttämällä tämän jälkeen lomakkeelle Change User Password nykyisen ja uuden salasanan. Muiden käyttäjien tietojen muuttamista varten ohjelmaa vaatii root-käyttäjän salasanan:

5 DBTechNet / M. Laiho sivu 5 Näppäimistön määrittely (Keyboard Layout) Select your country from the list And press [ Add ] Näppäimistön oletus on suomalainen näppäimistö. Yllä on kuvattu näppäimistön vaihto esimerkiksi United Kingdom näppäimistöksi.

6 DBTechNet / M. Laiho sivu 6 Tietojen vaihto host-koneen kanssa (Interchange with the Host) Host-koneella tarkoitetaan tietokonetta, johon tietokantalaboratorion virtuaalikone on asennettu. Tekstipaloja voidaan siirtää copy/paste tekniikalla aktivoiden Shared Clipboard tai siirrellen tiedostoja USB-muistien tai jaettujen hakemistojen kautta. Shared Clipboard Copy/paste tekniikkaa varten aktivoidaan Shared Clipboard valitsemalla Devices -> Shared Clipboard -> Bidirectional Tekstitiedostoja käsitellään Linuxin GNOME-ympäristössä gedit-ohjelmalla, jonka käyttö vastaa Windowsin Notepad-ohjelman käyttöä ja jolla voidaan siirrellä tietoja host-koneen vastaavien tekstinkäsittelyohjelmien kesken copy/paste-tekniikalla kuten seuraavat kuvat osoittavat:

7 DBTechNet / M. Laiho sivu 7 Jaetut USB-muistit (Shared USB Devices) Host-koneen USB-porttiin kytketty muistitikku tai levy voidaan ottaa virtuaalikoneen käyttöön, jos se ei ole host-koneen aktiivissa käytössä. Tämä tehdään oheisen kuvan mukaisesti seuraavilla valinnoilla Devices -> USB Devices -> <list of connected devices> mistä valitaan ao. USB-laite. Laite aktivoituu viiveellä ja tulee näkyviin GNOME-työpöydälle seuraavan kuvan mukaisesti Tekstitiedostojen siirrossa host-koneen suuntaan voi esiintyä rivinvaihto-ongelmia sillä Windows issa rivinvaihto tarvitsee aina merkkijonon CR LF (\r \n) kun taas Unix/Linux käyttää rivinvaihtoon vain LFmerkkiä (\n). Ongelma ratkaistaan siten, että Linuxista siirrettävä tekstitiedosto avataan gedit-ohjelmalla seuraavan esimerkin mukaisesti

8 DBTechNet / M. Laiho sivu 8 Ja talletetaan valitsemalla Fille -> Save as Ja Line Ending tyypiksi Windows. Tiedosto voidaan tallettaa suoraan USB-muistiin tai raahata se sinne paikallisesta hakemistosta.

9 DBTechNet / M. Laiho sivu 9 Kun USB-muisti vapautetaan virtuaalikoneelta Eject-valinnalla tai Devices-valikosta se ei välttämättä aktivoidu host-koneen käyttöön. Tällöin se on välillä irroitettava USB-portista ja kytkettävä uudelleen, minkä jälkeen se näkyy host-koneen laitteena ja siirretty tiedosto on käytettävissä host-koneella kuten esimerkkimme: Jaetut hakemistot (Shared Folders) 1) Ennen virtuaalikoneen käynnistystä valitaan kone VirtualBox Manager ohjelman listalta ja sen Settings. Settings lomakkeen listalta valitaan "Shared Folders" ja etsitään host-koneen hakemisto, joka on tarkoitus jakaa, esimerkissämme fshare

10 DBTechNet / M. Laiho sivu 10 2) Seuraavaksi käynnistetään itse virtuaalikone ja Terminal ikkunassa root-käyttäjän istunto 3) root-käyttäjänä luodaan /mnt-hakemistoon alihakemisto, esimerkiksi /mnt/sharemount 4) ja sallitaan hakemistoon kaikille kaikki oikeudet Linux-komennolla 'chmod 777 /mnt/sharemount' 5) Lopuksi mountataan hakemisto Linux-komennolla 'mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 fshare /mnt/sharemount' kytkien se host-koneen 'fshare' hakemistoon.

11 DBTechNet / M. Laiho sivu 11 6) Jos halutaan jakaa fshare hakemisto pysyvästi jaetuksi, lisätään /etc/fstab tiedostoon seuraava rivi: 'fshare /mnt/sharemount vboxsf uid=1000,gid= ' Seuraavassa esimerkissä tämä tehdään ensin tiedoston kopioon cp fstab fstab_bak cp fstab fstab_edit gedit fstab_edit Ja lopuksi kopioidaan korjattu tiedosto fstab-tiedostoksi cp fstab_edit fstab 7) Jos sharemount-hakemiston halutaan näkyvän GNOME n desktopilla, annetaan lisäksi Linux-komento ln -s /mnt/sharemount $HOME/Desktop/sharemount

12 DBTechNet / M. Laiho sivu 12 Tietokantaohjelmistojen käyttö (Accessing the DBMS Products) DebianDB virtuaalilaboratoriossa on käytettävissä seuraavat ilmaiset tietokantatuotteet: DB2 Express-C 9.7, Oracle 10g XE, MySQL 5.6, PostgreSQL 8.2 (9.3) ja Pyrrho 5.1 DBMS. Vaikka useimmille tietokantatuotteille on saatavana graafiset käyttöliittymät, tässä dokumentissa rajoitumme esittelemään perinteiset merkkipohjaiset client-ohjelmat, jotka riittävät transaktioharjoituksiin. DB2 Express-C 9.7 DB2-instanssiin on jo luotu valmiiksi IBM:n perinteinen SAMPLE-tietokanta, joka on luotu db2inst1 käyttäjän nimissä (käyttäjän salasana on siis password ). Instanssi ei ole käynnissä jatkuvasti, vaan se on ensin käynnistettävä db2inst1-käyttäjän nimissä valiten seuraavasti Applications -> System Tools -> New Login in a Window valitaan listalta db2inst1 käyttäjä ja kirjoitetaan tämän salasana. Käyttäjälle db2inst1 avautuu Xephyrikkunaan minityöpöytä, jossa käyttäjä avaa Terminal-ikkunan ja käynnistää siinä db2-instanssin komennollla db2start

13 DBTechNet / M. Laiho sivu 13 Tämän jälkeen voidaan siirtyä takaisin student-käyttäjän näkymään ja käynnistää db2:n merkkipohjainen client-ohjelma CLP (Command Line Processor) seuraavasti Komentorivin optiolla +c ohjelma toimii transaktionaalisessa moodissa, muuten autocommit-moodissa.

14 DBTechNet / M. Laiho sivu 14 Oletuksena kaikki komennot annetaan yhdellä rivillä ilman komennon lopetussmerkkiä, mutta komentorivin optiolla -tc; komennot voidaan jakaa useammalle riville ja ne päätetään puolipisteeseen (;) kuten on totuttu muissa SQL-järjestelmissä. CLP:n lisäksi versiossa 9.7 on käytettävissä hallintaohjelmisto Control Center ja client-ohjelma Command Editor, mutta seuraavissa versioissa nämä on korvattu Eclipse-pohjaisella Data Studio ohjelmalla, josta meillä on nyt käytössä versio Oracle XE 10.2 Myöskään Orcale-instanssi ei ole käynnissä jatkuvasti, vaan se on käynnistettävä seuraavan kuvan mukaisesti Start Database -valinnalla, minkä jälkeen odotetaan instanssin käynnistymistä noin minuutin. Oracle-instanssi on luotu student-käyttäjän nimissä, joten student-käyttäjä voi käynnistää Oraclen perinteisen client-ohjelman sqlplus (Sql*Plus) ja määrittää sillä uusia käyttäjiä tietokantaan, esimerkiksi tyypillinen testikäyttäjä Scott seuraavasti määrittäen tälle salasanan tiger ja myöntäen connectoikeuden (roolin) ja luvat luoda omia tietokantarakenteita SCOTT-schemaan:verran.

15 DBTechNet / M. Laiho sivu 15 Tämän jälkeen voidaan käynnistää sqlplus-istuntoja esimerkiksi käyttäjän scott nimissä Terminal-ikkunoissa tai käyttäen seuraavaa Application Express -järjestelmällä luotua selain-pohjaista käyttöliittymää taikka Java-pohjaista SQLDeveloper-ohjelmaa.

16 DBTechNet / M. Laiho sivu 16 MySQL 5.6 MySQL instanssia ei tarvitse käynnistää erikseen ja student-käyttäjälle on asennettu valmiiksi tietokanta testdb. On tärkeää muistaa, että MySQL:n tietokanta- ja taulunimet Linux-alustalla ovat case-sensitiivisiä eli isot j a pienet kirjaimet ovat eri merkkejä. PostgreSQL 8.2 (9.3) PostgreSQL-instanssi on jatkuvasti käynnissä ja sitä hallitsee Postgres-käyttäjä, joka voi luoda instanssiin tietokantoja ja myöntää oikeuksia muille käyttäjille seuraavan esimerkin mukaisesti: su root Password: su postgres psql

17 DBTechNet / M. Laiho sivu 17 psql (8.4.9) Type "help" for help. postgres=# CREATE USER student WITH login; CREATE ROLE postgres=# ALTER USER student WITH PASSWORD 'Student1'; ALTER ROLE postgres=# CREATE DATABASE testdb; CREATE DATABASE postgres=# GRANT CONNECT ON DATABASE testdb TO student; GRANT postgres=# GRANT CREATE ON DATABASE testdb TO student; GRANT postgres=# \q exit exit exit exit There are stopped jobs. exit exit Tämän jälkeen student-käyttäjä voi aloittaa PostgreSQL:n client-ohjelmalla psql istunnon seuraavasti: psql testdb BEGIN WORK; CREATE TABLE T1 (id INT, c VARCHAR(10)) ; INSERT INTO T1 (id, c) VALUES (1, 'foo1-1'); COMMIT; \q Pyrrho DBMS 5.1 Pyrrho on Dr. Malcolm Crowen (University of the West of Scotland, UWS) kehittämä SQL:2011 standardia noudattava kokeellinen tietokantajärjestelmä. Pyrrho on ohjelmoitu.net-arkkitehtuurin C#-kielellä ja mielenkiintoista on että se toimii Linuxissa.NET:in Mono-porttauksen päällä. Pyrrho on myös laboratoriomme ainoa aitoa optimistista samanaikaisuuspalvelua toteuttava järjestelmä. Järjestelmän dokumentaatio ja uusimmat versiot löytyvät osoitteesta Seuraava esimerkki auttaa pääsemään alkuun Monon ja Pyrrhon käytössä: # testing mono (~.NET implementation on Linux) in Debian gedit hello.cs

18 DBTechNet / M. Laiho sivu 18 gmcs hello.cs mono hello.exe Hello Mono World # testing Pyrrho # Start the server in a terminal window: #Start a client in another terminal window cd $HOME/Pyrrho./client.sh USE testdb BEGIN TRANSACTION CREATE TABLE T1 (id INT, c CHAR) INSERT INTO T1 (id, c) VALUES (1, 'foo-1') COMMIT QUIT Huom: Pyrrhon komennot kirjoitetaan yleensä yhdelle riville. Komentoa ei tarvitse päättää puolipisteellä. Jos komento halutaan kirjoittaa useammalle riville, se suljetaan hakasulkeisiin seuraavasti: [CREATE TABLE T1 ( id INT, c CHAR) ]

19 DBTechNet / M. Laiho sivu 19 Debian järjestelmän päivitykset Debian 6 järjestelmän päivitystä varten tarvitaan Internet-yhteys. Päivitys aloitetaan valitsemalla System -> Administration -> Update Manager Password-kenttään kirjoitetaan root-käyttäjän salasana Seuraavaksi avautuu Update Manager lomake, jolla voit valita ne päivitykset, jotka haluat asentaa

20 DBTechNet / M. Laiho sivu 20 Paina lopuksi Install Updates painiketta, jolloin päivitysten lataus ja asennus alkaa Debian.org websivustolta Kun asennus on valmis, kuittaa asennus Close -painikkeella. Asennetut DBMS-tuotteet päivitetään erikseen. Olemme tehneet muiden ilmaisohjelmistojen asennuksia rajoitetusta pitääksemme virtuaalikoneen OVA-tiedoston kohtuullisen kokoisena (noin 4-5 GB).

21 DBTechNet / M. Laiho sivu 21 Virtuaalikoneen sulkeminen Käynnissä mahdollisesti oleva Oracle tai DB2 instanssi on hyvä tapa pysäyttää ensin hallitusti. Virtuaalikone voidaan sulkea Linux-komennoilla, mutta helpointa on käyttää GNOME:n graafista käyttöliittymää ohjaten sulkeminen seuraavasti: System -> Shut Down -> Shut Down Jos käynnissä on vielä joitakin käyttäjäistuntoja, järjestelmä pyytää root-käyttäjän salasanaa järjestelmän sulkemista varten.

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Teoriaa ja käytännönharjoituksia Suomeksi SQL-transaktioiden käytännön teoriaa ja harjoituksia Versio 0.5, maaliskuu 2014 Tekijät: Martti Laiho ja Mika Wendelius Tämä

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla JY / Tietohallintokeskus Sivu 1/35 Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla Jyväskylän yliopistolla on käytössä Web -kyselyiden tekoon suunniteltu mrinterview - ohjelma, jolla tehtyjen

Lisätiedot

WordPress Multisite Asennus ja ylläpito

WordPress Multisite Asennus ja ylläpito WordPress Multisite Asennus ja ylläpito Tässä dokumentissa käydään läpi kokonaan WordPress Multisiten asennus ja yleinen ylläpito step-by-step tyylisesti puhtaalle palvelimelle. Käyttöjärjestelmänä käytetään

Lisätiedot

SQL-transaktiot Opettajan opas

SQL-transaktiot Opettajan opas SQL-transaktiot Opettajan opas sivu 1 www.dbtechnet.org DBTech VET SQL-transaktiot Opettajan opas Tekijät Martti Laiho ja Dimitris Dervos, käännös: Martti Laiho Vastuurajaukset DBTech VET Teachers projekti

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2011 Markus Sundberg VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Firebird JAMK Labranet Wiki

Firebird JAMK Labranet Wiki Page 1 of 20 Firebird JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo 1 Yleistä Firebirdistä 2 Ominaisuuksia 3 Firebirdin asentaminen 3.1 Arkkitehtuurit 3.1.1 Classic 3.1.2 Super Server 3.1.3 Embedded Server 3.2 Windows

Lisätiedot

CardExchange 8 Käyttöohje

CardExchange 8 Käyttöohje CardExchange 8 Käyttöohje *Tämä ohje on tehty CardExchange versiolle 8. Vanhemmalle versiolle on ladattavissa oma ohjeensa. Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon. Päivityksestä lisätietoa

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ Mikrotietokoneissa on käytännössä täysin siirrytty käyttämään graafista käyttöliittymää, joka yleensä on nimeltään Windows, joskin kilpaileviakin järjestelmiä on. Sovellusten

Lisätiedot

Linux serveri Asennus ja konfigurointi

Linux serveri Asennus ja konfigurointi Linux serveri Asennus ja konfigurointi Versio 0.9.1 17.2.1999 Pekka Riikonen Janne Rotko SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Kirjan terminologiasta... 5 1.0 Mikä Linux on?... 7 1.1 Millaisen koneen Linux vaatii

Lisätiedot

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 07/2014 Enterprise by HansaWorld Read Me version 7.2 1/25 SISÄLTÖ 1. YLEISET JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...4 2. ASENNUS......5 2.1. Yhden kayttajan jarjestelma... 5 2.1.1

Lisätiedot

CardExchange 7 Käyttöohje

CardExchange 7 Käyttöohje CardExchange 7 Käyttöohje *Tämä ohje on tehty CardExchange versiolle 7. Vanhemmalle versiolle on ladattavissa oma ohjeensa. Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon. Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView Pikaopas 1 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta... 5 3. Tutustuminen

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home -käyttöopas 2011 Seagate Technology LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate, Seagate Technology, aaltologo ja FreeAgent ovat Seagate Technology LLC:n

Lisätiedot

Imagetalk Assistant. Käsikirja. Käsikirja Imagetalk Assistant Sivu 1

Imagetalk Assistant. Käsikirja. Käsikirja Imagetalk Assistant Sivu 1 Imagetalk Assistant Käsikirja Käsikirja Imagetalk Assistant Sivu 1 Imagetalk Assistant -käsikirja Sisällysluettelo Imagetalk Assistant...5 Mikä on Imagetalk Assistant... 5 Miten lisäät Imagetalk-käyttäjän...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Windows 7 1. WINDOWS 7 PERUSTEET... 1 Työpöytä... 1. Kuvakkeet... 11

Windows 7 1. WINDOWS 7 PERUSTEET... 1 Työpöytä... 1. Kuvakkeet... 11 Windows 7 1 SISÄLLYSLUETTELO WINDOWS 7 PERUSTEET... 1 Työpöytä... 1 Kuvakkeet... 1 Käynnistä-valikko... 1 Vasen puoli... 1 Oikea puoli... 2 Tehtäväpalkki (Taskbar)... 3 Pienoisohjelmat... 5 Pienoisohjelmien

Lisätiedot

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20 SISÄLTÖ A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 Yhden käyttäjän järjestelmä...05 Usean käyttäjän järjestelmä...07 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...08 Windows Service

Lisätiedot

SANAKO Lab 300 v. 7.0 KÄYTTÖOPAS

SANAKO Lab 300 v. 7.0 KÄYTTÖOPAS SANAKO Lab 300 v. 7.0 KÄYTTÖOPAS Copyright 1995-2006 SANAKO Corporation. All rights reserved. SANAKO is a registered trademark of SANAKO Corporation. Microsoft is a registered trademark. Microsoft Access,

Lisätiedot

VMware virtualisointiohjelmiston asennus ja käyttöönotto

VMware virtualisointiohjelmiston asennus ja käyttöönotto VMware virtualisointiohjelmiston asennus ja käyttöönotto JOHDANTO VMware-ohjelmisto on tarkoitettu VMware-virtuaalikoneiden luomiseen ja käyttämiseen. Tässä käsitellään ainoastaan virtuaalikoneita, jotka

Lisätiedot

Opiskelijaversion lataus, asennus ja aktivointi lyhyesti

Opiskelijaversion lataus, asennus ja aktivointi lyhyesti 1 Autodesk Education Community Liittymällä jäseneksi Autodeskin maailmanlaajuiseen opiskelijayhteisöön voit ladata ilmaisia opiskelijalisenssejä. Lisäksi voit tehdä harjoituksia omaan tahtiisi, oppia asiantuntijoilta,

Lisätiedot

PALVELIN KOTIIN. Windows Home Server & Amahi Home Server -kotipalvelinkäyttöjärjestelmät

PALVELIN KOTIIN. Windows Home Server & Amahi Home Server -kotipalvelinkäyttöjärjestelmät PALVELIN KOTIIN Windows Home Server & Amahi Home Server -kotipalvelinkäyttöjärjestelmät Heikki Polo Antti Seppänen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietojenkäsittely Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot