NIKKILÄN SYDÄN HANKESUUNNITELMA LVIA-SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIKKILÄN SYDÄN HANKESUUNNITELMA LVIA-SELOSTUS"

Transkriptio

1 Liite 8 NIKKILÄN SYDÄN HANKESUUNNITELMA LVIA-SELOSTUS GRANLUND OY Risto Nikkilä Työ nro

2 1 01 YLEISTÄ 2 G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 2 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT, LTO- JA JÄÄHDYTYSVESIJÄRJESTELMÄT 2 G1.1 Lämmön ja jäähdytyksen tuotanto 2 G1.2 Lämmön, LTO:n ja jäähdytysveden jakelu 3 G1.3 Lämmönluovutus 4 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 4 G2.1 Vesijohdot 4 G2.2 Jäte- ja sadevesiviemärit 4 G2.3 Erottimet ja pumppaamot 5 G2.4 Kalusteet 5 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 5 G3.1 Yleistä 5 G3.2 Ilmastointikoneet 6 G3.3 Ilmanvaihtokanavat varusteineen 7 G3.4 Päätelaitteet 7 G3.5 Ilmanvaihdon erillisjärjestelmät 8 G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT 8 G5 PAINEILMAJÄRJESTELMÄT 8 G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT 9 G9 ERISTYKSET 9 J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 9 J07.10 Yleiskuvaus rakennusautomaatiojärjestelmästä 9

3 2 01 Yleistä Rakennuskohde käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät: - Lämmitysjärjestelmät - LTO-järjestelmät - Jäähdytysvesijärjestelmä - Vesi- ja viemärijärjestelmät - Ilmastointijärjestelmät - Kylmätekniset järjestelmät - Palontorjuntajärjestelmä - Eristykset - Automaatiojärjestelmät - Purunpoisto - Paineilmajärjestelmä G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Kohteen vaativuusluokka RakMK A2:n mukaan on AA. Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on opetustilojen osalta S3 ja ne toteutetaan rakennustöiden puhtausluokkaa P1/P2 noudattaen. IV-kanavien, - kanavaosien ja koneiden sisäpuolinen puhtausluokka on P1. G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT, LTO- JA JÄÄHDYTYSVESIJÄR- JESTELMÄT G1.1 Lämmön ja jäähdytyksen tuotanto Rakennus liitetään Keravan Energian kaukolämpöverkkoon. Alustava liitoskohta sijaitsee rakennuksenpohjoispuolella. Lämpöenergia mitataan rakennuksen lämmönjakokeskuksessa. Lämpö siirretään lämmönsiirtimien välityksellä lämmitysverkostoihin. Kiinteistöön suunnitellaan seuraavat lämmitysverkostot: patteriverkosto (+50/30 C) ilmanvaihdon lämmitysverkosto (+50/30 C) tuulikaappien lämmitysverkosto (+50/35 C)

4 3 Lämmönjakokeskus toimitetaan tehdasvalmisteisena täysin valmiiksi rakennettuna sisältäen kiertovesipumppujen ohjauskeskukset. Lämmönsiirtimet ovat juotettuja / hitsattuja (tiivisteettömiä) levylämmönsiirtimiä. Lämmönsiirtimen rakenneaineena käytetään haponkestävää terästä. Lämmitysverkostojen alustavat tehot ovat seuraavat: patteriverkosto 450 kw Ilmanvaihtoverkosto 650 kw tuulikaappien lämmitysverkosto 600 kw Lämpimän käyttöveden siirtimen alustava teho on noin 400 kw. Kiinteistöön suunnitellaan yksi jäähdytysvesijärjestelmä, joka palvelee ATKjärjestelmän palvelintilaa sekä mahdollisia ATK-luokkia. Järjestelmän arvioitu jäähdytysteho on noin 50 kw. G1.2 Lämmön, LTO:n ja jäähdytysveden jakelu Rakennukseen asennetaan vesikiertoiset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Lämmitysverkostot jaetaan seuraaviin säätöryhmiin: Patteriverkosto ilmanvaihtoverkosto tuulikaappiverkosto Jäähdytysvesiverkosto on omana säätöryhmänään. Nestekiertoisia LTO-verkostoja käytetään järjestelmissä, joissa pyörivää lämmöntalteenottojärjestelmää ei voida käyttää. Kiertävä neste on 30% vesi-etyleeniglykoliliuos. Lämmitysverkostojen putkina käytetään teräsputkia. Rakenteissa olevat radiaattori- ja lattialämmitysputket ovat muovia (PEX). Jäähdytysvesiverkostojen materiaalina käytetään haponkestävää terästä, alle DN65 jäähdytyspalkkiverkostoissa kuparia. Verkostojen pumput ovat keskipakoispumppuja varustettuna integroidulla taajuudenmuuttajilla.

5 4 G1.3 Lämmönluovutus Radiaattorit ja konvektorit ovat teräslevypattereita. Radiaattorit ja konvektorit varustetaan esisäädettävillä termostaattisilla patteriventtiileillä. G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G2.1 Vesijohdot Kiinteistö liitetään Sipoon kunnan vesijohtoverkostoon. Alustava liitoskohta sijaitsee rakennuksen länsi-puolella. Vesimittari asennetaan rakennuksen lämmönjakohuoneeseen. Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämpöverkostoon liitetyllä lämmönsiirtimellä. Vesijohdot tehdään kupariputkista kapillaariliitoksin. Poikkeuksena rakenteeseen asennettavat johto-osuudet, jotka ovat muoviputkea asennettuna suojaputken sisään. Vuotoilmaisimia asennetaan tarvittaviin paikkoihin. Putkistovarusteiden, kuten venttiilien, putkiliittimien, pumppujen yms. materiaalina käytetään syöpymisen kestäviä materiaaleja. Messinkiosien vettä koskettavien osien on oltava sinkinkadon kestäviä. G2.2 Jäte- ja sadevesiviemärit Jäte- ja sadevesiviemärit voidaan liittää Sipoon kunnan viemäriverkostoihin useassa eri kohdassa. Ratkaisulla pyritään minimoimaan pitkät vaakavedot rakennuksen alapuolella. Jätevesiviemärin alustava liitoskohta sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella. Sadevesiviemärin alustavat liitoskohdat sijaitsevat rakennuksen etelä-, länsi- ja pohjoispuolella. Jäte-, sade- ja perusvesiviemärikaivoina käytetään tehdasvalmisteisia muovikaivoja. Kaikkien tarkastuskaivojen minimihalkaisija on 800 mm. Perusvesikaivojen minimihalkaisija 1000 mm, ja ne varustetaan pallopadotusventtiilillä. Rakennuksen ulkopuoliset sadevesien syöksyputket varustetaan rännikaivoilla.

6 5 Sisäpuoliset viemärit haaraviemäreineen tehdään ääntä vaimentavasta suuri tiheyksisestä muoviviemäristä (PEH) hitsatuin liitoksin. Paloalueen rajalla muoviviemäri suojataan palomansetilla tai paloeristämällä. Tarvittavin osin viemärit äänieristetään. Rakennuksen ulkopuolella viemärit tehdään muoviviemäriputkesta muhviliitoksin. Rasvaviemäri tehdään muhvillisesta haponkestävästä (HFe) putkesta keittiöstä rakennuksen ulkoseinälle saakka. G2.3 Erottimet ja pumppaamot Rakennuksen jakelukeittiön jätevedet johdetaan rasvanerotuskaivoon. Teknisen työn tilojen jätevedet johdetaan tarvittavilta osin öljyn- ja bensaerotuskaivoon. Erottimet ovat tehdasvalmisteisiä lujitemuovikaivoja varustettuna huoltokaivolla, tarvittavalla pinnan korkeudenhälytyksellä sekä tyhjennyksen imuboxilla. G2.4 Kalusteet Vesi- ja viemärikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Mallit on hyväksytettävä arkkitehdillä. Vesikalusteiden valinnassa pyritään vettä säästäviin malleihin. Kaikissa tiloissa pyritään käyttämään kosketusvapaita vesikalusteita. Jatkosuunnittelussa vesi- ja viemärikalusteet tullaan määrittelemään arkkitehdin ja tilaajan laatimien huonekorttien perusteella. G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G3.1 Yleistä Rakennus varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmillä, joilla pyritään saavuttamaan sisäilmastoluokan S1-S3 luokat seuraavasti: ilmanlaatu S1, huonelämpötila S3 ja äänitaso S2. Puhtausluokituksen tavoitearvo on P1. Rakennukseen on tulossa rakennusosakohtaiset ilmanvaihtokonehuoneet. Ao. konehuoneeseen asennetaan ensisijaisesti opetustilojen ilmanvaihdon osajärjestelmällä. Koska opetustiloja ei varusteta tuloilman jäähdytyksellä, niin tuloilman sisään puhalluksen lämpötila on riippuvainen ulkoilman lämpötilasta. Tuloilma- ja poistoilma kanavoidaan julkisivukohtaisesti ja tuloilmakanavissa on IV-konehuoneessa jälkilämmityspatterit.

7 6 Rakennusosakohtaiseen IV-konehuoneeseen asennetaan myös ao. lohkon wc-tilojen ilmanvaihtojärjestelmä. Opetustilat varustetaan tilakohtaisella, tarpeenmukaisella ilmanvaihtojärjestelmällä, joita ohjataan läsnäolo-anturin, CO 2 -pitoisuuden sekä lämpötilan mukaan. Käytävä- ja wc-tilat toteutetaan vakioilmamääräjärjestelmällä. Teknisen työn tilat varustetaan tarpeenmukaisilla ilmanvaihtojärjestelmillä. Lämmönjakohuoneessa, muuntamossa ja teknillisissä tiloissa on ylilämmön poistoa varten lämpötilaohjatut poisto- ja tuloilmapuhaltimet. Rakennuksen tuuletettu alustatila varustetaan rakennusosakohtaisilla poistoilmapuhaltimilla. Tilakohtaiset ilmamäärät Tila/käyttötarkoitus ulkoilmavirta äänitaso ulkoilmavirta /hlö l/s dm3/s/m2 db Opetustilat 4/5 (tehostus) 33/38 min. 8 Opettajien työhuone 3 33/38 Toimistohuone 2 33/38 Neuvotteluhuone 4 28/33 min. 8 Kahvio/taukotila 5 38/43 Aula, lämpiö 4/5 (tehostus) 38/43 Käytävät 4 38/43 Ryhmätyötila 4 33/38 Ruokala 5 33/38 min. 6 Lämpiö 5 38/43 Jakelu keittiö 10 38/43 Pukuhuone 5 38/43 Tila/käyttötarkoitus poistoilmavirta äänitaso dm3/s db WC:t työpaikkatiloihin tai vastaaviin liittyvät 20/paikka 38/43 yleisön käyttämiin tiloihin liittyvät 30/paikka 38/43 G3.2 Ilmastointikoneet Tehdasvalmisteiset koteloidut koneet

8 7 Koteloidut koneet lämpöeristetään ja varustetaan lämmön talteenottolaittein. Esim. 1 Opetustilat, hallinto, aulatilat - sulkupellit - suodattimet EU7 tulo ja EU7 poisto - pyörivä lämmöntalteenottopatteri, 70% tuloilma / poistoilma - lämmityspatteri +45/30 C - tuloilmapuhallin, taajuusmuuttaja - poistoilmapuhallin, taajuusmuuttaja - äänenvaimentimet Esim. 2 teknisen työn tilat, jakelukeittiö, wc-tilat - sulkupellit - suodattimet EU7 tulo ja EU7 poisto - LTO patteri, neste, 50% tuloilma - lämmityspatteri +45/30 C - tuloilmapuhallin, taajuusmuuttaja - LTO patteri, neste, 50% poistoilma - poistoilmapuhallin, taajuusmuuttaja - äänenvaimentimet Muut poistopuhaltimet Muut poistoilmapuhaltimet ovat huippuimureita aksiaali-/ kanavapuhaltimia. Ryhmissä asennettavat poistopuhaltimet varustetaan yhtenäisellä neulapatteriulospuhalluskatoksella. G3.3 Ilmanvaihtokanavat varusteineen Ilmanvaihtokanavat ovat joko pyöreitä kuumasinkittyjä kierresaumakanavia. Tilan ahtauden takia voidaan käyttää myös kuumasinkittyjä suorakaidekanavia. Kanavat varustetaan tarpeellisin äänenvaimentimin, palo-, sulku- ja säätöpellein. Tiloissa, joissa ilmamäärät muuttuvat, ilmanvaihtokanavat varustetaan IMS-laittein. Jakelukeittiön poistokanavat tehdään 1,2 mm paksusta kuumasinkitystä pellistä. Raitisilmakanavat ja lämmittämättömissä tiloissa kulkevat kanavat lämpöeristetään. Tarvittavilta osin kanavat paloeristetään. G3.4 Päätelaitteet Raitisilmasäleiköt ovat tehdasvalmisteisia joiden materiaalina on alumiini. Säleiköillä tulee olla hyvä sateen ja lumen erottelukyky. Näkyviin jäävien säleiköiden malli ja väri on suunnitteluvaiheessa hyväksytettävä arkkitehdillä.

9 8 Ulospuhallushajottajat ovat ylöspäin puhaltavia ja ne varustetaan laitetoimittajan palo- ja äänenvaimennetuilla läpivientikappaleilla. Tulo- ja poistoilman päätelaitteina käytetään yleisesti eri tiloille sopivia, tehdasvalmisteisia päätelaiteita. Mallit ja värit on suunnitteluvaiheessa hyväksytettävä arkkitehdillä. Keittiön kohdepoistossa käytetään valaisimilla ja rasvanerottimilla varustettuja tulo- ja poistoilmahuuvia varustettuna tehokkaalla rasvan puhdistusjärjestelmällä. Astianpesulinjaston kohdepoistossa käytetään kondessihuuvia. G3.5 Ilmanvaihdon erillisjärjestelmät Kohdepoistolaitteet: Eri työpisteissä käytettävät kohdepoistopuhaltimet pitää valita käytön ja poistettavien haitta-aineiden mukaan. Purunpoistolaitteet: Purunpoistolaitteeseen kuuluvat mm. tulo- ja poistoilmapuhaltimet, lämmöntalteenotto, erotin ja suodatinyksikkö. Laitetoimitukseen kuuluu myös purunpoistolaitteen ohjauskeskus varusteineen. Kanavistot tehdään kuljetuskanavista,materiaali ZnFe. Kanavan seinämävahvuus on 1,0 mm. Imukohdat varustetaan paineilmatoimisilla sulkupelleillä. G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA JÄÄHDYTYSJÄRJES- TELMÄT ATK-tilojen ja ATK-luokkia varten kiinteistöön varustetaan jäähdytysjärjestelmällä. Järjestelmän arvioitu jäähdytysteho on noin 50 kw. Järjestelmä on ns. kylmävesiasema, joka toimitetaan täydellisesti varusteltuna, sisältäen käyttövalmiin ohjaus- ja hälytysautomatiikan. Järjestelmä varustetaan vapaajäähdytyksellä. Järjestelmän nestelauhdutin asennetaan ulos. Verkoston lämpötila on +10/15 C. G5 PAINEILMAJÄRJESTELMÄT

10 9 Teknisen työn tilat varustetaan öljyvapaalla paineilmakompressorijärjestelmällä Paineilmaverkosto rakennetaan teknisen työn tilojen työkalukäyttöä purunpoiston sulkupeltejä varten. Paineilmaverkosto tehdään paineilmakeskuksessa kupariputkista kapillaariliitoksin, muualla putkisto tehdään komposiitista (esim. Geberit Oy). G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT Kiinteistö varustetaan alkusammutuksen pikapalopostikaapeilla sekä erillisillä jauhesammuttimilla. G9 ERISTYKSET Eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti. Erityisesti yleisötilojen akustisiin eristyksiin on kiinnitettävä huomiota. J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT J07.10 Yleiskuvaus rakennusautomaatiojärjestelmästä Rakennuksen suunnitellaan kiinteistön tarpeisiin rakennusautomaatiojärjestelmä. Valvomolaitteet (PC, näyttöpääte, kirjoittimet ym.) sijoitetaan valvomon tilaan. Valvomolaitteet varustetaan modeemeilla ja GSM-tekstiviestiliitynnällä kiireellisten hälytyksien jatkokäsittelyä varten. Valvomo varustetaan myös laajakaistaliittymällä järjestelmän etäseurantaa varten. Järjestelmän tiedonsiirto toteutetaan avoimella kenttäväylällä (esim. BACnet ja/tai Lon- Works). Valvomo ja valvonta-alakeskukset yhdistetään toisiinsa Ethernet-pohjaisella IPrunkoverkolla. Huone-/vyöhykesäätimet liitetään toisiinsa kerroskohtaisilla kenttäväylillä, jotka liitetään kerroskohtaisilla reitittimillä runkoverkkoon ja osaksi rakennusautomaatiojärjestelmää. Järjestelmään liitetään seuraavat laitteistot ja toiminnat: lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteet kylmälaitteet paloilmoituslaitteet, moottoritoimiset palopellit ja savunpoistojärjestelmä valaistusohjaukset muut sähkötekniset laitteet

11 10 LVI-säädöt ovet hissi energian- ja vedenkulutusmittaukset. Järjestelmään voidaan tapauskohtaisesti liittää myös muita toimintoja kuten: kulunvalvonta- tai rikosilmoituslaitteet, yllä oleva luettelo tarkistetaan ja päivitetään järjestelmään liitettävien toimintojen osalta. Arvio liitäntäpisteiden määrästä on 600 kpl.

12 1 (6) NIKKILÄN SYDÄN HANKESUUNNITELMA ENERGIATEHOKKUUS 1. Energiatavoitteet 2. Energiahankinta Rakennuksen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus osoitetaan E-luvulla (kwh/m²/v), jonka tulee alittaa rakentamismääräysten D3/2012 mukainen rakennustyyppikohtainen enimmäisarvo. Opetusrakennuksille määräysten mukainen E-luvun enimmäisarvo on 170 kwh/netto-m 2,a Yleissuunnitteluvaiheessa vertaillaan erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksia energiankulutukseen. Päätöksenteon tueksi laaditaan energiaa säästävistä ratkaisuista elinkaarikustannus- ja kokonaistaloudellisuusvertailut. Lähtökohtana on, että rakennus liittyy kunnalliseen kaukolämpöverkkoon. Aurinkolämmön ja aurinkosähkön toteuttamiseen myöhemmin varaudutaan tilavarauksin ja huomioimalla aurinkokeräimien vaikutus kattorakenteissa. 3. Energiaa käyttävät järjestelmät Tavoitteena on optimoida ostoenergian kulutus toteuttamalla energiaa käyttävät järjestelmät mahdollisimman energiatehokkaina ja kierrättämällä energiavirtoja rakennuksessa mahdollisuuksien mukaan kuitenkin kustannus- ja kannattavuusnäkökohdat huomioiden. Rakennuksen hyvä energiatehokkuus ja suhteellisen alhainen E-luku perustuvat seuraaviin suunnitteluratkaisuihin: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto on tehokas. Kaikki ilmanvaihto on liitetty tilojen käyttötarkoituksesta riippuen hyvällä hyötysuhteella toimivaan lämmöntalteenottoon. Ilmanvaihto toimii tarpeen mukaisesti siten, että ilmanvaihto ei ole täydellä teholla silloin, kun huoneissa on vain vähän tai ei ollenkaan ihmisiä. Valaistus on tarpeenmukainen jaksoittain käytössä olevissa tiloissa. Valaistusta ohjataan läsnäolon ja käytettävissä olevan luonnonvalon mukaan. Energian ja veden kulutuksen mittarointi mahdollistaa tavoitteellisen ja kattavan

13 2 (6) Erja Reinikainen kulutusseurannan. 4. Energialaskennan hyödyntäminen suunnittelussa Tavoitteena on vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jossa rakennuttaja ja suunnittelijat voivat hyödyntää energia- ja elinkaarilaskennan tuloksia päästäkseen hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Laskennalliset tarkastelut palvelevat päätöksentekoa ja suunnittelua kun tarkastellaan eri vaihtoehtoja energiankulutustavoitteen saavuttamiseksi. Energiasimulointien avulla hahmotetaan vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta kokonaisenergiankulutukseen ja E-lukuun. Yleissuunnitteluvaiheessa vertaillaan vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen vaikutuksia kohteen energiankulutukseen energiasimulointeja hyödyntäen. Tarkasteltavia seikkoja ovat esim. toimintojen sijoittelu, julkisivujen aukotus ja julkisivuratkaisut, rakenteiden ominaisuudet, talotekniset järjestelmät mm. ilmanvaihdon palvelualueet ja lämmöntalteenottoratkaisut, energian kierrätysratkaisut, jne. Samalla varmistetaan suunnitelmien tavoitteenmukaisuus mm. olosuhteiden, kustannusten ja muiden tavoitteiden osalta. Päätöksenteon tueksi laaditaan tarvittaessa elinkaarikustannus- ja kokonaistaloudellisuusvertailut. Yleissuunnitteluvaiheessa valitaan toteutussuunnittelua varten parhaat perusratkaisut sekä laaditaan niihin perustuvat sisäolosuhde- ja energialaskelmat sekä rakennuksen energiaselvitys rakennuslupaa varten. Energiankulutustarkasteluissa otetaan huomioon peruskulutuksen lisäksi kohteessa sovittujen ja kirjattujen energiansäästöratkaisuiden vaikutukset niin, että niiden vaikutus on erikseen todettavissa ja kirjattavissa. Myös energian hinnan kehityksen vaikutusta vaihtoehtojen edullisuusjärjestykseen tulee tarkastella herkkyystarkasteluin. Tavoitteena energiaa säästäville lisäinvestoinneille on vuoden takaisinmaksuaika. Tarvittaessa suoritetaan energiankulutuksen laskenta lisäksi urakoitsijoiden laitevalintojen jälkeen, vastaanottovaiheessa lopullisilla käyttöaikatauluilla ja säätöarvoilla ja vielä takuuajan päättyessä silloin käytössä olevilla käyttöaikatauluilla ja säätöparametreilla. Tällöin varmennetaan lopullinen tavoitekulutus sekä energiatodistus. 5. Energiatehokkaat suunnitteluratkaisut Rakennussuunnittelussa huomioitavia tekijöitä Rakennuksen muodolla, massoittelulla ja sijoittelulla rakennuspaikalle on merkitystä energiantarpeeseen sekä lämpöhäviöiden, ilmaisenergioiden hyödyntämisen että ylilämmön hallinnan kautta. Eri käyttöaikoina toimivien ja olosuhteiltaan erityisten tilojen ryhmittely selkeiksi kokonaisuuksiksi on energiankäyttöön vaikuttava tekijä. Vaihtoehtoja selvittämällä C:\Users\nmt63\Desktop\Nikkilä\Valmis\Liitteet\Nikkilän Sydän hankesuunn_energiateksti_ docx

14 3 (6) Erja Reinikainen pyritään optimiratkaisuun. Mm. suuren lämpökuorman omaavien tilojen (keittiö, opetuskeittiö, atk-tilat, jne.) sijoittamista aurinkojulkisivuille pyritään välttämään. Julkisivuratkaisun ja rakenteen tulee mahdollistaa hyvä ilmanpitävyys. Tuulikaappi- ja ovijärjestelyin estetään hallitsematon ilmanvaihto mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi hallitsematonta ilmanvaihtoa estetään ottamalla huomioon suunnittelussa tarkoituksenmukainen virtaussulkujen sijoittelu ja mm. kuilujen ja porrashuoneiden tiiviys. Määräystasoa paremman ilmanpitävyyden toteutuminen osoitetaan rakennusvaiheessa mittauksin. Käyttämällä rakentamismääräysten mukaisia rakenteiden U-arvoja, hyvätasoisia ikkunoita ja määrittelemällä rakennuksen ilmanpitävyydelle rajat päästään varsin alhaiseen lämmitysenergian kulutukseen. Ulkopuolisilla auringonsuojauksilla ja hyvillä auringonsuojaominaisuuksilla varustetuilla ikkunoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa tilojen lämpötilatasoon ja jäähdytystarpeeseen. Arkkitehtuurilla, ikkunaratkaisuilla ja sisäpintojen värityksellä on keskeinen merkitys mm. luonnonvalon hyödyntämiseen tilojen valaistuksessa. Tavoitearvoja: ilmanvuotoluku n 50 alle 1,0 1/h rakenteiden U-arvot rakentamismääräysten D3/2012 mukaiset MSE-ikkunoiden ja kiinteiden ikkunoiden U-arvo 0,8 W/m 2,K, etelä- ja länsisivulla g- arvo alle 40% lasiseinien U-arvo lasiosalle 0,6 W/m 2,K, etelä- ja länsisivulla g-arvo alle 40% erityisesti suurissa ikkunoissa tulisi U-arvon ja aurinkojulkisivuilla myös g-arvon olla mahdollisimman hyvä. Taloteknisessä suunnittelussa huomioitavia tekijöitä LVI-teknisissä ratkaisuissa optimoidaan järjestelmäratkaisut, laite- ja verkostomitoitukset, jne. sekä kiinnitetään erityistä huomiota ilmanvaihtojärjestelmien tarpeenmukaiseen käyttöön ja sähköenergian kulutukseen. Lämmöntalteenottojen kattavuus ja tehokkuus sekä puhaltimien hyötysuhteisiin ja moottorivalintoihin vaikuttaminen on tärkeää. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet määritellään tilojen toiminnan, käyttöaikojen ja olosuhteiden mukaan siten, että vältetään pitkiä kanavointeja. Luokissa ja auloissa toteutetaan tarpeenmukainen tilakohtainen ilmanvaihto, joka pienentää rakennukseen otettavaa ulkoilmamäärää kun huoneissa on vain vähän tai ei lainkaan ihmisiä. C:\Users\nmt63\Desktop\Nikkilä\Valmis\Liitteet\Nikkilän Sydän hankesuunn_energiateksti_ docx

15 4 (6) Erja Reinikainen Laitevalinnoissa ja kanavistomitoituksissa huomioidaan energiatehokkuuden optimointi, erityisesti kiinnitetään huomiota sähköenergian kulutuksen vähentämiseen. Lämmöntalteenotto toteutetaan kattavasti ja hyvällä hyötysuhteella. Suunnittelussa huomioidaan pyrkimys veden säästöön mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi vettä säästävin kalustein. Tavoitearvoja: pumput energialuokkaa A ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (sfp-luvun) on alle 1,8 kw/m 3,s normaalissa käyttötilanteessa sähkömoottorit IE2-luokan moottoreita tai PM-moottoreita. Pienissä puhaltimissa suositaan EC-moottoreita. Sähköjärjestelmien suunnittelussa ja mitoituksessa ovat keskeisiä tavoitteita hyvät hyötysuhteet ja vähäiset häviöt (muuntajat, UPS-laitteet, taajuusmuuttajat, moottorikäytöt jne.). Erityisesti kiinnitetään huomiota laitteiden ja moottoreiden osatehojen hyötysuhteisiin, koska esim. ilmanvaihtojärjestelmät toimivat harvoin mitoitustehollaan. Laitevalinnoissa suositaan energiatehokkaita moottoreita. Valaistussuunnittelu on oleellinen tekijä sisäympäristön terveellisyyden, viihtyvyyden ja tuottavuuden sekä rakennuksen energiatehokkuuden kannalta. Suunnittelun alkuvaiheessa selvitetään yhteistyössä käyttäjän kanssa toiminnan vaatimat valaistusvaatimukset eri tiloissa ja mitoitetaan valaistustasot todellisen tarpeen mukaiseksi. Valaistus toteutetaan tarpeenmukaisena ohjaukseltaan että ryhmittelyltään ja luonnonvaloa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Valaistusta ohjataan läsnäolon mukaan automaattisesti, jolloin valot ovat käytössä vain tarvittaessa. Valolähteinä käytetään rakentamisajan energiatehokkaimpia ratkaisuja. LED-valaisimia käytetään soveltuvin osin. Teknisten järjestelmien suunnittelu kokonaisuutena sekä tarvittaessa yksittäisten laitekokonaisuuksien kuten iv-kojeiden, pumppujen, valaisimien, jne. hankinta tehdään elinkaaritaloudellisin periaattein. Kaikkien energiaa käyttävien laitteiden, järjestelmien ja tuotteiden määrittelyssä tulee asettaa vaatimukseksi energiatehokkuuden lisäksi laadukkuus ja pitkäikäisyys. Säätö- ja ohjaustoiminnot toteutetaan väyläpohjaisella rakennusautomaatiojärjestelmällä, jonka avulla järjestelmien toiminnan taloudellisuutta voidaan seurata, perusasetuksia voidaan tehdä keskitetysti ja huoltotarpeista saadaan tieto huolto-organisaation käyttöön. Energian käytön seurannan ja ohjauksen kannalta rakennusautomaatiojärjestelmä on keskeinen työkalu käyttöhenkilökunnalle. Järjestelmällä voidaan helposti vaikuttaa kohteen energiankäyttöön. Valvomosta ja etäkäyttöyhteydellä tulee helposti nähdä muutamilla keskeisillä näkymillä kaikki energiankäyttöön keskeisesti vaikuttavat toiminta-arvot ja asetukset. C:\Users\nmt63\Desktop\Nikkilä\Valmis\Liitteet\Nikkilän Sydän hankesuunn_energiateksti_ docx

16 5 (6) Erja Reinikainen 6. Käyttäjien energiaa kuluttavat laitteet Käyttäjän laitteiden ja -laitteistojen sähköenergiankulutukseen vaikutetaan kiinnittämällä laitehankintojen (toimistolaitteet, atk-laitteet, jne.) yhteydessä huomiota energiatehokkuuteen esim. nostamalla energiatehokkuus yhdeksi valintakriteeriksi hankintojen kilpailuttamisessa. Myös laitteiden käyttötottumuksilla, ohjeilla ja perusasetuksilla (esim. näytönsammutuksen aktivoinnilla) voidaan vaikuttaa sähköenergian kulutukseen. Laitteiden energiatehokkaan käytön opastukseen tulee kiinnittää huomiota. Käyttäjien laitteiden hankinnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan TEM:n laatimat ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta sekä Valtioneuvoston periaatepäätös ( ) kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. 7. Energiankulutuksen seuranta Rakennuksen osat ja energiaa kuluttavat järjestelmät tulee mittaroida siten, että yksityiskohtainen ja havainnollinen kulutuksen seuranta on mahdollista. Mittaroinnin taso ja toteutustapa (rakennusautomaatioon liitettynä vai erillisenä) sovitaan suunnittelun käynnistyessä. Tavoitteena on mitata erikseen kiinteistön järjestelmien (esim. ilmanvaihto ja jäähdytys) sekä merkittävien toimintojen kulutus (mm. keittö, kotitalous, tekninen työ, jne.). Energiamittausjärjestelmä raportoi energian ja veden kulutus- ja tuottoryhmittäin hetkellisen, kuukausittaisen ja vuosittaisen kulutuksen. Tunnittaisten kulutusprofiilien avulla voidaan helposti seurata rakennuksen vuorokautista käyttäytymistä sekä yöaikaista ns. pohjakulutusta. Kulutuksen havainnollisella esittämisellä pyritään vaikuttamaan henkilökunnan ja oppilaiden käyttäytymiseen ja ohjaamaan energiatehokkaaseen laitteiden ja järjestelmien käyttöön. Rakennukselle määritetään energian ja veden tavoitekulutus, joihin toteutuvaa kulutusta verrataan vähintään kuukausitasolla. Tavoitekulutus jaetaan osa-alueiksi toteutettavan energia- ja vesimittaroinnin mukaisesti. 8. Käyttäjien opastus energiatehokkaaseen toimintaan Tavoitellun energiatehokkuuden toteutumisen edellytyksenä on, että vastaanotto- ja käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että rakennuksen tekniset järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Kohteen käyttö- ja huoltohenkilökunnan opastus ja koulutus on erityisen tärkeää, kun rakennusautomaatiojärjestelmän mahdollisuuksia taloteknisten järjestelmien seurannassa ja energiankäytössä halutaan hyödyntää tehokkaasti. Koulutuksessa ja opastuksessa tulee korostaa säännöllisesti toistuvia, huoltohenkilökunnalta edellytettyjä toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että kohteen talotekniikka toimii oikein ja energiataloudellisesti. C:\Users\nmt63\Desktop\Nikkilä\Valmis\Liitteet\Nikkilän Sydän hankesuunn_energiateksti_ docx

17 6 (6) Erja Reinikainen Rakennuksen käyttäjille (opettajat ja oppilaat) suunnatuilla havainnollisilla ja helposti ymmärrettävillä energiataloudellisen käytön ohjeilla on keskeinen merkitys toteutuvalle energiankulutukselle. GRANLUND OY Erja Reinikainen C:\Users\nmt63\Desktop\Nikkilä\Valmis\Liitteet\Nikkilän Sydän hankesuunn_energiateksti_ docx

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo.

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo. LIITE 1 2013 Vuosi Lomake 6 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen nimi Keskuspaloasema, peruskorjaus ja laajennus 2. Toimiala / tulosyksikkö Länsi-Uudenmaan pelastulaitos 3. Kaupunginosa 55 5. Käyntiosoite Palomiehentie

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE LVI-SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.4

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE LVI-SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.4 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE LVI-SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.4 15.4.2011 2 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja LVI-MATALAENERGIARAKENTAMISOHJEET ESIPUHE

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Autetun asumisen yksikkö Sarakuja 4 LVIA-HANKESUUNNITELMA

Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Autetun asumisen yksikkö Sarakuja 4 LVIA-HANKESUUNNITELMA Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Autetun asumisen yksikkö Sarakuja 4 LVIA-HANKESUUNNITELMA 11.11.2013 LVIA-HANKESUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo G0 YLEISET VAATIMUKSET... 3 G01 LVI-suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

TATE-järjestelmäohje

TATE-järjestelmäohje TATE-järjestelmäohje v 1.0 1 (81) P. Tikkanen/H. Kaartinen/M. Silvennoinen TATE-järjestelmäohje Versio 1.0 Versio pvm Kirjoittaja Kommentti 1.0 PJT & MSi & HJK & HKo & TMä 1. virallinen julkaisuversio.

Lisätiedot

Asiakirjan päivitys LVIA-SUUNNITTELUOHJE

Asiakirjan päivitys LVIA-SUUNNITTELUOHJE Asiakirjan päivitys LVIA- Päivitys pvm Muutoksen sisältö Tekijä Hyväksyjä 30.6.2014 Viemäreiden paaluttaminen ja painumisen kielto lisätty. ML IK 15.10.2014 Tarkennettu kohtaan 2.3. pattereiden mitoituslämpötilat

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot

RIL 259 2012 Matalaenergiarakentaminen. Toimitilat 296

RIL 259 2012 Matalaenergiarakentaminen. Toimitilat 296 RIL 259 2012 Matalaenergiarakentaminen. Toimitilat 296 Julkistamistilaisuus 24.1.2012 Ohjausryhmä (rahoittajat) SITRA Espoon kaupunki/tilakeskus Vantaan kaupunki/tilakeskus HKR Rakennuttaja Helsingin EVL/Kiinteistötoimisto

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 20.10.2010 2 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja RAKENNUSAUTOMAATION MATALAENERGIARAKENTAMISOHJEET

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 30.6.2014 TAPRE-ohje 04 30.6.2014 2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJE...5 TAVOITTEET...5 YLEISET VAATIMUKSET...5 HANKESUUNNITELMA...5 HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET...

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma AS OY MAARIN-SALPA LVI-hankesuunnitelma 15.06.2010 01 Yleistä...3 02 Märkätilojen saneeraus...3 03 Puhelin-, sähkö- ja antenniverkot...3 04 Purkutyöt ja väliaikaiset asennukset...3 G0 LV-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot