Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY"

Transkriptio

1 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

2 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B Tampere puh: +358-(0) Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Hallitukselta 4 1. YLEISTÄ 5 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET Jäsenet Hallitus Vuosikokoukset Valiokunnat Henkilöstö 6 3. ETUTYÖ 6 4. KILPAILUTOIMINTA Yleistä Maajoukkue 7 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA 7 6. KOULUTUSTOIMINTA 7 7 ANTIDOPINGTOIMINTA 7 8. TIEDOTUSTOIMINTA 7 9. TALOUSTOIMINTA 8

3 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma PUHEENJOHTAJALTA Uusi toimintavuosi 2014 on Dartsliiton 39. toimintavuosi. Vuosi 2014 toimii porrastetun liittohallituksen mukaisesti. Vuoden alusta aloittaa kolmivuotisen kautensa kaksi uutta varsinaista jäsentä, sekä yksi varajäsen sekä henkilökohtaisista syistä eronneiden hallituksen jäsenien korvaajat, jotka valitaan kokouksessa Hämeenlinnassa syyskuussa. Toimintavuoden 2014 haasteita on erityisesti taata jäsenistölle tämän hetkinen palvelutaso ja kehittää sitä edelleen. Samanaikaisesti vähennetään kuluja viestinnän osalta ja tehostetaan internetin käyttöä. Lisäksi tiivistämme tiedotuksen toimivuutta nykyistä paremmaksi jäsenistön ja liiton välillä. Tiedotuksessa lajin ulkoiseen ja sisäiseen imagoon kiinnitetään entisestään huomiota tulevana vuotena. Tässä toimessa erityisasemassa on tiedotusvaliokunta, jonka tehtäviin tämä kuuluu. Valiokunnan uudistuminen ja laajentuminen antaa sekä tarjoaa jäsenistölle koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, jotka kuuluvat heidän vastuualueeseen. Kilpailutoiminnan osalta tarpeellista on kilpailujen jatkuvuuden varmistaminen, sekä viime aikoina voimakkaasti esille tullut kilpailujen kehittäminen ja uudistaminen. Liitto järjestää normaaliin tapaan vuoden aikana kansainvälisen kilpailun Finnish Open 2014, jonka pitopaikka on pääkaupunkiseutu, koska oletan ulkomaisten pelaajien tulevan lentäen ja Helsinki-Vantaa toimii helpommin tulokenttä, kuin muut Suomen lentoasemat. Toivotaan että maailman ranking-kisa saisi olla kilpailukalenterissa tämän hetkisellä paikallaan eikä samalle viikonlopulle tuli muita kilpailuja. Kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen tulee olemaan edelleen taloudellinen rasite liitolle. Vuoden 2014 pelataan WDF Europe Cup Romaniassa sekä Nordic Cup Islannissa, joka on tunnetusti ollut kustannuksiltaan majoituksen sekä ruokailujen osalta korkea. Kesällä 2014 on myös juniori pelaajilla jokavuotinen Euroopan mestaruuskisa, Europe Cup Youth kisan järjestäjämaa on Itävalta. Kotimaan puolella haetaan oikeaa pelausmallia sekä pyritään tarjoamaan jäsenistölle heidän tarpeisiinsa vastaavia kilpailuja. Kilpailupaikkojen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset ovat tärkeässä osassa liiton kilpailutoiminnan kehittämistä ja taloudellisesti vaikuttavat liiton toimintaan. Talouden hoitoa jatketaan edellisten vuosien malliin välttämällä ylimääräisiä ja tarpeettomia kuluja. Liiton nuorisovaliokunta panostaa toimintavuonna erityisesti nuorison harrastuksen lisäämiseen, sekä tuottamaan nykyisille junioripelaajille uusia mahdollisuuksia löytää lajista elinikäinen harrastus. Nuorisovastaava ja hänen tukiryhmänsä kehittävät uusia sopivia toimintamalleja muiden lajien pohjalta valtakunnallisen nuorisotyön taustalle. Esko Mäyrä puheenjohtaja

4 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma HALLITUKSELTA 39-vuotiaan Dartsliiton tavoitteena on muokata ja kehittää uutta strategiaa ja uutta toimintakulttuuria sekä toteuttaa annettuja linjauksia. Kehitysprosessiin sisältyvät ajatukset ja odotukset on asetettu korkealle, mutta toteutuviksi, pitkällä aikavälillä. Mitään ei tapahdu ilman aktiivista otetta asioihin niin jäsenistöltä kuin liiton hallitukselta taikka sen toimijoilta. Yhteisen tahtotilan syntyminen, tavoitteen näkeminen ja aito pyrkimys siihen luovat perustaa hallitulle etenemiselle kohti tavoitteita ja erityisesti niiden realisoitumiselle. Strategian tai toiminnan yleissuunnittelun tehtävänä on luoda tavoite ja näkemys tulevaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että järjestöelämässä vuosi tai kaksi on varsin lyhyt aika. Uusien asioiden ja toimintatapojen vahvan perustan luominen kestää kauemmin kuin hallituksen toimikausi on. Eteneminen ja kehittyminen ovat pyrkimystä saada jatkuva liike kohti yhteisiä tavoitteita, vaikka ne elävät, muuttuvat ja tarkentuvat matkalla. Strategian tarkoitus on antaa käyttökelpoinen työkalu näkemysten, tavoitteiden jopa toiveiden seuraamiselle. Strategian toiminnassa arvotetaan kaikkien muiden lajien tapaan koulutus- ja junioritoimintaa mutta edelleen ohjaus- ja valmennustoiminta jää taka-alalle. On loogista, että mainittujen osa-alueitten lisäksi kilpailutoiminnan kehittäminen kaikilla osa-alueilla, organisointi ja taustatyötä painottaen, on arvoasteikossa korkealla, sillä näillä luodaan perustaa tulevaisuuden huippu-urheilulle ja kilpaharrastuksen jatkuvuudelle. Harrastajamäärien kasvattaminen ja sitä kautta harrastajapohjan muotoutuminen enemmän pystyssä pysyvän pyramidin malliin luovat edellytyksiä lahjakkaille yksilöille kehittymiseen ja nousuun niin kansalliselle kuin kansainvälisellekin huipulle. Yhdistymisprosessi Suomen Tikkaurheiluliiton kanssa on saatava käyntiin. Elektronisen dartsin kanssa pitää myös jatkaa neuvotteluja, lajien yhteisestä kattojärjestöstä. Koulutustoiminnan on luotava lisää edellytyksiä seuratoiminnalle, jolla on erittäin tärkeä tehtävä paikallisessa juniori- ja harrastetoiminnassa. Näiden perusosa-alueiden laadun parantamisella vaikutetaan suoraan lajin pysyvyyteen läpi elämän kestävänä harrastuksena. Junioritoiminnan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Seuroissa tehdään ja on tehty perusjuniorityötä, ja uusien seurojen lähtiessä mukaan juniorityöhön, antaa tämä suuntaa lajin kehittymiselle. Laadukkaan peruskoulutuksen ja tukihenkilön palveluiden tarjoaminen junioreille ja muille on tärkeää, ja näin saadaan harraste- ja kilpailutasoille lisää väkeä. Uuden strategian pitää nojata kolmipylväisyyteen eli jakautua opetusministeriön valtionapukriteereissä linjattuihin toiminta-aloihin. Jakauma 50 % juniorityö, 25 % harrasteliikunta ja 25 % huippu-urheilu näyttää ensisilmäyksellä varsinkin dartsissa kilpailutoiminnan kannalta huonolta ja mahdottomalta toteuttaa. Tämä avaa kuitenkin mahdollisuuksia kehittää muita talouden tukitoimia. Valtionavun jakauma ei tarkoita liiton koko talousarvion jakaumaa vaan vain toiminta-avustuksena, joka Dartsliitolla on vain 15 prosentin luokkaa koko rahoituksesta, saatavan osan jakautumista. Liitto voi edelleen itse päättää siitä, miten oman varainhankinnan tulokset jakautuvat ja mitkä ovat liiton oman toiminnan pääkohdat. Strategiatyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä vaativaa työtä, jonka tulokset saadaan vasta vuosien päästä. Vaikka tällä hetkellä resurssit eivät ole tulevaisuuden vision tasolla, voivat ne sinne pitkän ja aktiivisen työn tuloksena joskus nousta. Toivomme jäsenseurojen ja seurojen jäsenten sitoutuvan usean hallituskauden mittaiseen työhön ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen.

5 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Dartsliitto on dartsseurojen yhteistyö-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka tärkein tehtävä on dartsin edistäminen Suomessa. Jäsenseurojen ja dartspelaajien määrä ja aktiivinen toiminta kilpaurheilijoina, harrastajina, tuomareina, kilpailujen järjestäjinä ja seura-aktiiveina takaavat toimintamme myös tulevina vuosina. Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Suomessa: dartsharrastusta dartsin pelaamisen taitoa dartskilpailutoimintaa Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto harjoittaa: valistus- ja kasvatustyötä koulutus- ja julkaisutyötä kerhojen avustustyötä levittämällä lajitietoutta harjoituksien, kilpailujen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämistä kerhojen perustamisen ja toiminnan auttamista etutyötä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Liiton painotukset vuonna 2014 uuden strategian mukaisesti toimiminen ja sen täytäntöön saattaminen lajiharrastuksen laajentaminen ja materiaalin tuottaminen tähän tarkoitukseen nuorisotoiminnan kehittäminen ja lisääminen koulutustoiminnan kehittäminen Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden läpivienti 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET 2.1 Jäsenet Suomen Dartsliitolla on 81 jäsentä eli kerhoa. Harrastajia on noin , joista lisenssin maksaneita on 1176 kpl (AB 854 kpl, SEN 266 kpl, JUN18 31 kpl, JUN21 25 kpl). Määrän uskotaan kasvavan noin 2-3 % seuraavan vuoden aikana. Kerhojen määrän oletetaan pysyvän ensi vuonna suurin piirtein samana. Mikäli lajien yhdistymisiä tapahtuu, jäsenmäärä saattaa kasvaa jopa 30 %. 2.2 Hallitus Suomen Dartsliiton toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 3 4 kertaa. 2.3 Vuosikokoukset Liitolla on kaksi vuosikokousta: keväällä tilinpäätös ja syksyllä toimintasuunnitelma. 2.4 Valiokunnat Liiton toiminnan suunnittelu tapahtuu hallituksessa ja sen nimeämissä valiokunnissa, jotka valmistelevat päätökset hallitukselle. Vuonna 2014 on suunniteltu toimivan vähemmän kuin nykyiset kahdeksan valio-/toimikuntaa: - Koulutus (yhdistetään koulutus- ja nuorisovaliokuntaan) - Sääntö (yhdistetään osin kilpailu- ja osin työvaliokuntaan) - Tiedotus (lopetetaan) - Nuoriso (KN-valiokunta) - Urheilu (kilpailuvaliokuntaan) - Kilpailu (uusi kilpailuvaliokunta) - Talous (säilytetään mutta laajennetaan kokoa) - Strategia (työvaliokuntaan) Uusia valiokuntia on hahmoteltu: - Työvaliokunta (strategiatyö, säännöt muiden kuin kilpailujen osalta, isot linjat) - Talousvaliokunta (vastaa ja suunnittelee taloutta) - Kilpailuvaliokunta (kilpailut, maajoukkue, kilpailujen suunnittelu, säännöt, valmistelut, kisapaikat)

6 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Koulutus- ja nuorisovaliokunta (vastaa nimensä mukaisesti koulutuksesta ja valmennuksesta sekä kaikesta nuorisotoimintaan liittyvästä) 2.5 Henkilöstö Liiton operatiivista toimintaa johtaa puheenjohtaja toimistopäällikön avustuksella. Valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset, jotka liiton puheenjohtaja ja toimistopäällikkö toimeenpanevat hallituksen päätöksien mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Keskisenkatu 4. Toimistossa päivittäisistä asioista huolehtii Marjo Jussila. Hän on liiton ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä Maajoukkueen johtajana ja liigasihteerinä toimii sovitun laskutuksen mukaan ja kulukorvauksin Tapani Heikkilä. Hänen toimipisteensä on Kausalassa. Hän hoitaa liigan ohella rankingtaulukot, viikkopisteet ja tehotilastot. Liiton jäsenlehden toimittaa Risto Spora. Palkkio ja kulut maksetaan sopimuksen perusteella tehtyjen lehtien mukaan. Lehden taitosta huolehtii tuttuun tapaan Pirre Liukka sopimuksen mukaan. 3. ETUTYÖ Etutyön tavoitteena on edistää dartsia, saada näkyvyyttä ja löytää lisää julkista rahoitusta Etutyö jakaantuu kahteen osaan: dartsin toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja suomalaisen huippudartsin edistämiseen kansainvälisesti. 3.1 Toimintaedellytykset Toimintaedellytysten turvaaminen vaatii lajiliittoyhteistyön tiivistämistä Suomen Tikkaurheiluliiton ja elektronisen dartsin kanssa. Toinen painopiste tulee olla seurojen tuen kehittäminen, tilojen saatavuuden edistäminen muualta kuin anniskelutiloista, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen siten, että ne mahdollistavat tasavertaisen lajin harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden dartsin erityispiirteet. 3.2 Suomalainen huippudarts Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisen liiton toimintaan siten, että säännöt ja niiden tulkinta kohtelee tasaveroisesti kaikkia ja mahdollistaa lahjakkaille huippupelaajille osallistumisen arvokisoihin ja hyvä edellytykset menestyä niissä. Lisäksi liitto edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla suomalaisten huipun menestystä ja arvostusta. Liitto pyrkii tukemaan pelaajia, joilla on halua pelata ammattilaiskiertueilla 4. KILPAILUTOIMINTA 4.1 Yleistä SM-liigan lisäksi liiton omia kilpailuja ovat Suomen Cup, Finnish Open ja SM-kilpailut, jotka järjestetään vuonna 2014 kahtena eri viikonloppuna seuraavasti 1. SM Darts kevätkaudella (501ms, 501ns, jun18, sen50, kri ms, kri ns, 501mp, 501np, kri mp, kri np) 2. SM Darts syyskaudella (501ms-B, 501ns-B, 501mp-B, 501np-B, ms-b kri, ns-b kri, as tas) SM Darts kilpailut voivat vuotta 2014 olla eri formaatissa kuin yllä on lueteltu. Osa SM-kisoista on ranking-kisojen yhteydessä vuoden aikana. Kaikki SM Darts kisaviikonloput pelataan vähintään kaksipäiväisinä, yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin. SM-Darts kisat saattavat muuttaa sisältöään ja joitakin uudistuksia tulla sarjoihin. Jokaiselle kilpailulle nimetään vastuullinen kilpailujohtaja.

7 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Suomen Cup järjestetään perinteisesti tammikuussa, Finnish Open pelataan huhtikuun lopussa ja SM-liigan Play-Off toukokuussa. SM-liigakausi pelataan alustavien suunnitelmien mukaan kuluvan kilpailukauden tapaan eli runkosarjassa 8 varsinaista kierrosta. Joillakin sarjatasoilla pelataan vain seitsemän kierrosta. Myös saman sarjatason eri lohkoissa saatetaan pelata vaihtelevasti joko 7 tai 8 pelikierrosta. Lisäksi pelataan play-off ja karsintapelit. Kilpailuvaliokunta tekee mahdollisia tarkennuksia sääntöihin ja hallitus hyväksyy uudet säännöt seuraavalle kaudelle ennen liigakauden päättävää pudotuspelitapahtumaa. Muista muutoksista saa tietoa liiton toimistolta tai liigasihteeriltä pyydettäessä. Mikäli halukkaita hakijoita riittää, järjestetään liiton hyväksymiä ranking-kilpailuja 2-3 kpl sekä syys- että kevätkaudella. Kilpailukalenterissa on kilpailupäällikön ehdottamat päivät ja merkinnät kilpailujen ajankohdiksi, mutta kilpailuja voi anoa myös muillekin ajankohdille. Yhteistyötä kilpailupaikkojen kanssa tiivistetään taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi. 4.2 Maajoukkue Vuoden 2014 pääkilpailu on Romaniassa pelattava Europe Cup. Juniorit pelaavat kesällä Europe Cup Youth kisan Itävallassa. Syksyn World Masters on henkilökohtainen kisa, mutta kuuluu olennaisena osana maajoukkuetoimintaa. Vuoden 2014 Masters-paikat jaetaan pääosin erillisten karsintojen perusteella. Lisäksi pelaajat tienaavat paikkoja voittamalla WDF rankattuja kisoja kotimaassa ja ulkomailla. 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA Vuonna 2014 järjestettäviä kansainvälisiä kilpailuita ovat: - Finnish Open 2014 pääkaupunkiseudulla toukokuun alussa. 6. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna 2014 koulutustoimintaa laajennetaan ja yritämme löytää kerhotoiminnassa kerhon polun pään, jota jatkossa lähdemme kerimään auki Tavoitteena on tehdä koulutustoimintaa siten, että se palvelee kerhoissa tehtävää perusseuratyötä ja siihen liittyvää kilpailujen järjestämistä kaikilla tasoilla. Vuonna 2014 pyritään järjestämään kahdesta kolmeen koulutustapahtumaa, joiden pääpaino on yhdistyksen perusteissa ja kilpailujen järjestämisessä sekä aivan erityisesti kerhotyön kehittämisessä. Varsinaiseen valmennukseen ja ohjaukseen ei paneuduta. 7. ANTIDOPINGTOIMINTA Suomen Dartsliiton antidopingohjelman mukaisesti päävastuu antidopingohjelman toteuttamisessa on liitolla. Liiton antidopingtyön vastuuhenkilö on maajoukkueen johtaja, ellei toisin päätetä. Suuren vastuun ohjelman toteutuksesta kantavat kerhojen yhteyshenkilöt ja huipulla olevat pelaajat taustahenkilöineen. Liiton vastuuna on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja mahdollisista muutoksista. Viestintävälineinä toimivat kerhokirjeet ja liiton Internet-sivut. Valvontatyö tapahtuu yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotussuunnitelman kehittämistä jatketaan niin sosiaalisilla medioilla kuin perinteisellä printillä ja netillä. Liiton jäsenilleen osoittamassa sisäisessä tiedotuksessa jatketaan pääosin sähköisen materiaalin käyttämistä. Säännöllisesti liiton jäsenille tiedotettavia asioita ovat edelleen mm. kilpailut, säännöt, kokoukset sekä muut lajitiedotteet. Ulkomailla järjestettävien kilpailujen kutsut löytyvät liiton Internet-sivuilta. Kilpailujen viralliset tulokset ovat tulospalveluosassa, mikäli kerhot

8 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma niitä toimittavat toimistolle. Kerhojen toivotaan olevan aktiivisia tulosten lähettämisessä, mutta myös kiinnittävän huomiota tulostensa muotoon. Mitä helpommin tulokset ovat muokattavissa, niin sitä useampaan paikkaan ne pystytään lähettämään julkaisemista varten. Facebookissa tulospalvelu on täysin epävirallista. Aktiivista ulkoista tiedotusta jatketaan lähettämällä medialle lehdistötiedotteita lajiin liittyvistä aiheista. Suomessa järjestettäville kansainvälisille kisoille haetaan näkyvyyttä mediassa, mutta painotetaan sähköistä tiedotusta eri kanavissa ja medioissa. Lisäksi jatketaan eri projekteja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. Internet-sivuja kehitetään ja parannetaan myös vuonna 2014 siinä laajuudessa kuin resurssit antavat myöten. Netti-TV lähetyksiä jatketaan ja niiden kehittämisestä vastaa pääosin kuvausryhmä. 9. TALOUSTOIMINTA Tiukka taloudenpito ja kustannusten seuranta jatkuu vuonna Erityisesti välillisten kulujen vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on edelleen kulujen ja tuottojen saaminen sille tasolle, jotta tulos saataisiin positiiviseksi. Vuonna 2013 kilpailupaikoista ei maksettu vuokria, joka on myös tavoitteena tulevana vuonna Yhteistyökumppanien kanssa pyritään tekemään sopimuksia, jotta kilpailutiloista ei jouduttaisi maksamaan vuokria. Liiton kiinteät kulut pitää saada hallintaan, joten esim. kalustovarasto pitäisi saada hoitoon kokonaisvaltaisesti uudelle kalustojoukkueelle. Henkilöstökulut kasvavat noin 2,0 % normaalin palkkatason nousun mukaisesti. Liitto hakee normaaliin tapaan valtiolta toiminta-avustusta ja se sisältää tuet kilpailumatkoihin. Jäsenmaksujen tulot on arvioitu vuonna 2012 toteutuneiden tulojen ja vuonna 2013 kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden tulojen perusteella ja korotetulla jäsenmaksulla. SUOMEN DARTSLIITTO TALOUSARVIO 2014 Budjetti 2014 Budjetti 2013 TOT 2012 Varsinainen toiminta Tuotot Kotimainen kilpailutoiminta 3001 SM-liiga 38000, , , Suomen cup 12000, , , SM-Darts A-kisat 9000, , , SM-Darts B-kisat 11000, , , Suomen World Masters 400,00 400,00 560, Play-off kisa 3007 Viikkopisteet 5500, , , Muut kilpailut 3009 SM darts/muut kilpailut 0, , , Rike yms. maksutuotot 0,00 0, ,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta 75900, , ,50 Kansainvälinen kilpailutoiminta 3020 Europe cup 3050 Finnish open 13000, , , Nordic cup 3090 Ulkopuoliset osallistujat 6823,00

9 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Yhteensä Kansainvälinen kilpailutoiminta 13000, , ,00 Mainos ja sponsoritulot 3100 Lehtimainos 5000, , ,39 Nettimainokset 2500, , Sponsorit 4000, , ,85 Yhteensä Mainos ja sponsoritulot 11500, , ,24 Yhteensä tuotot , , ,74 Kulut Henkilöstökulut 4000 Palkat , , , Luontoisedut -240, Luontoisetujen vastatili 240, Palkkojen siirtoerät 246, Sotu-maksut -800,00-800,00-636, TyEL -6000, , , Tapaturmavakuutusmaksut -100, Työttömyysvakuutusmaksut -218, Ryhmähenkivakuutukset -21, Edell. tilikauden tuotot/kulut 0, Henkilösivukulujen siirtoerät -30,84 Yhteensä Henkilöstökulut , , ,45 Poistot 9740 Poisto koneista ja kalustosta -500,00-800,00-649,72 Yhteensä Poistot -500,00-800,00-649,72 Muut varsinaisen toiminnan kulut Jäsenlehti ja tiedotus 4300 Painatus ja ylläpito -8000, , , Postitus ja atk -4500, , , Toimituskulut -5000, , , Muut kulut -200,00-200,00-36, Tiedotusvaliokunta Yhteensä Jäsenlehti ja tiedotus , , ,42 Kotimainen kilpailutoiminta 4401 SM-liiga , , , Suomen cup -6500, , , SM-Darts A-kisat -7000, , , SM-Darts B-kisat -4700, , , SM Darts/muut kilpailut 0, , , Viikkopisteet -2830, , , SM-liiga/muut kilpailut 4412 Play-off kisat -1500, , , Muut Kisat 0, Suomen World Masters Sääntövaliokunta -500,00-500,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta , , ,10 Kansainvälinen kilpailutoiminta 4450 Finnish open , , , Nordic cup , , Europe cup -6000, , SenioriEM

10 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma World cup ,00 0, Junnutoiminta -1000, ,00-474, Lähdevero -1000, ,00-876, World Masters Lontoo -5000, , , WDF, NDR, EDC -1000, , , Junnu maajoukkue -1000, , , Nuoret EM -4000, Suomen World Masters 4513 Maajoukkue -2000, , , Ulkopuoliset osallistujat -6793,55 Nuorisovaliokunta -1000, ,00 Urheiluvaliokunta -500,00-500,00 Yhteensä Kainsainvälinen kilpailutoiminta , , ,15 Kilpailutoiminnan yleiskulut 4700 Kilpailutarvikkeet -2500, , , Kilpailujen matkakulut, päivärahat -3000, , , Mitalit ja palkinnot -2500, , , Muut kilpailukulut 4704 Tapaturmavakuutus -1200, , , Netti-TV -2000, , , Kilpailutapahtuma vuokrat 0,00 0, Ulkuoliset palvelut ja alihankinnat , , Kilpailuvaliokunta -114,95 Dopingtestit Yhteensä Kilpailutoiminnan yleiskulut , , ,49 Kalustohankinnat Hankinnat 0,00 Kaluston korjaukset -1000, ,00 0,00 Yhteensä hankinnat ja korjaukset -1000, ,00 0,00 Hallintokulut 4810 Toimitilavuokrat -4000, , , Varastovuokrat -3240, , , Konttorik. korjaukset ja huolto 4815 Kone- ja kalustovuokrat -150,00-200,00-179, Kaluston korjaukset ja huolto 4820 Tietoliikenne -1000, , , Postikulut -1000, ,00-866, Puhelinkulut -1000, , , Puheenjohtajan kulut -1600, ,00-911, Matkat ja majoitukset Hallituksen ja hlökunnan 4828 matkakulut -2000, , , Vahinkovakuutusmaksut -2000, , , Matkavakuutukset -1000, ,00-931, Toimiston yleiskulut -400,00-400,00-74, Sähkö 0,00-200,00-128, Konttoritarvikkeet -500,00-500,00-427, Koulutus -1000, ,00-492, Ammattilehdet -100,00-100, ATK-tarvikkeet 4861 Kirjanpito ja hallintokulut -2100, , , Tilintarkastus -450,00-450,00-442, Hallituksen kokouskulut -1500, ,00-710,79

11 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Juhlat,tapahtumat, muistamiset -120,00-120, Asianajo 4869 Muut vieraat palvelut , Muut liikekulut 4871 Jäsenmaksut -65,00-65,00-265, Mainoskulut 4874 Pankkikulut -500,00-400,00-652, Kokous- ja neuvottelukulut -1272, Talousvaliokunta -200,00-400,00 Yhteensä Hallintokulut , , ,41 Muut kulut 4886 Edustuskulut -500, ,00-189, Edustus- ja joukkueasut -1591, Kolmen vuoden kalusto 4889 Luottotappiot 4896 Juhlat, tapahtumat, muistamiset -64,00 Muut kulut -1000, ,00 Yhteensä Muut kulut -1500, , ,08 Yhteensä kulut , , ,82 Tuotto/kulujäämä , , ,08 Varainhankinta Tuotot lisenssi Kerhot ja kortit kerho , , , Muut tuotot 500,00 500, , Myyntituotot 6000, , , Darts-illat 6150 Pinssit ja tarrat 108,00 Yhteensä Tuotot 70500, , ,00 Kulut 6200 Piirijäsenmaksut -5400, , , WDF-jäsenmaksut -528, EDC-jäsenmaksut -200,00-200, Kilpailukortit, lisenssit -300,00-300,00-228, PR-kulut ja mainoskulut 6240 Muut varainhankitakulut -500,00-500,00 0,00 Yhteensä Kulut -6400, , ,60 Tuotto-/Kulujäämä 64100, , ,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8100 Korkotuotot 0,00 0,00 25,28 Yhteensä Tuotot 0,00 0,00 25,28 Kulut 8940 Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00-7,42 Yhteensä Kulut 0,00 0,00-7,42 Tuotto-/Kulujäämä 0,00 0,00 17,86 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 9210 Vahingonkorvaukset Yhteensä Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00

12 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Satunnaiset kulut 9300 Satunnaiset kulut Yhteensä Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 Yleisavustukset 9600 Avustukset 35000, , ,00 Yhteensä Yleisavustukset 35000, , ,00 Tilikauden tulos 345, , ,82 345, , ,82

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto Liiton syyskokouskutsun Liite 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2014 ALKAESSA... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyunioni ry

Suomen Pyöräilyunioni ry Suomen Pyöräilyunioni ry Toimintasuunnitelma 2014 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten että aikuisväestön keskuudessa maamme toiseksi

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Toiminnan vastuu Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa vastuuhenkilön, joka yhdessä itsevalitsemiensa

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintalinja 2013. Grani Tenniksen Toimintalinja 2013. Sisällysluettelo. Johdanto

Toimintalinja 2013. Grani Tenniksen Toimintalinja 2013. Sisällysluettelo. Johdanto Toimintalinja 2013 Grani Tenniksen Toimintalinja 2013 Johdanto Grani Tennis ry. on kauniaislainen tennisseura, joka on perustettu 1974. Seuran jäsenmäärä on vuoden 2012 lopussa noin 740 jäsentä, jolla

Lisätiedot

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 Ki Ken Tai Icchi ry Toimintasuunnitelma 2014 Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 1. Johdanto 2. Seuran järjestämät tapahtumat 2.1. Leirit ja muut tapahtumat 2.1.1. Kendoleirit 2.1.2. Jodoleirit 2.1.3.

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 5 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry Päivitetty 3.5.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN PERIAATTEET... 4 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 4 1.2 ARVOT, MISSIO JA VISIO... 4 1.3 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus... 1 2 JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Hallintoelimet... 2 2.3 Hiihtopiirikokous...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Cheerleadingliitto SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Yleistä 4 2.1 Organisaatio 4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta 5 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat 5 2.4 Määrällinen kasvu

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TULOT MENOT NETTO 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TULOT MENOT NETTO 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA TULOT MENOT NETTO Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa vastuuhenkilön, joka yhdessä itsevalitsemiensa

Lisätiedot

PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA

PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA 2015 PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA Pesäpalloliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Liittojohtokunnan esitys liittokokoukselle 7.11.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot