Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY"

Transkriptio

1 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

2 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B Tampere puh: +358-(0) Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Hallitukselta 4 1. YLEISTÄ 5 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET Jäsenet Hallitus Vuosikokoukset Valiokunnat Henkilöstö 6 3. ETUTYÖ 6 4. KILPAILUTOIMINTA Yleistä Maajoukkue 7 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA 7 6. KOULUTUSTOIMINTA 7 7 ANTIDOPINGTOIMINTA 7 8. TIEDOTUSTOIMINTA 7 9. TALOUSTOIMINTA 8

3 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma PUHEENJOHTAJALTA Uusi toimintavuosi 2014 on Dartsliiton 39. toimintavuosi. Vuosi 2014 toimii porrastetun liittohallituksen mukaisesti. Vuoden alusta aloittaa kolmivuotisen kautensa kaksi uutta varsinaista jäsentä, sekä yksi varajäsen sekä henkilökohtaisista syistä eronneiden hallituksen jäsenien korvaajat, jotka valitaan kokouksessa Hämeenlinnassa syyskuussa. Toimintavuoden 2014 haasteita on erityisesti taata jäsenistölle tämän hetkinen palvelutaso ja kehittää sitä edelleen. Samanaikaisesti vähennetään kuluja viestinnän osalta ja tehostetaan internetin käyttöä. Lisäksi tiivistämme tiedotuksen toimivuutta nykyistä paremmaksi jäsenistön ja liiton välillä. Tiedotuksessa lajin ulkoiseen ja sisäiseen imagoon kiinnitetään entisestään huomiota tulevana vuotena. Tässä toimessa erityisasemassa on tiedotusvaliokunta, jonka tehtäviin tämä kuuluu. Valiokunnan uudistuminen ja laajentuminen antaa sekä tarjoaa jäsenistölle koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, jotka kuuluvat heidän vastuualueeseen. Kilpailutoiminnan osalta tarpeellista on kilpailujen jatkuvuuden varmistaminen, sekä viime aikoina voimakkaasti esille tullut kilpailujen kehittäminen ja uudistaminen. Liitto järjestää normaaliin tapaan vuoden aikana kansainvälisen kilpailun Finnish Open 2014, jonka pitopaikka on pääkaupunkiseutu, koska oletan ulkomaisten pelaajien tulevan lentäen ja Helsinki-Vantaa toimii helpommin tulokenttä, kuin muut Suomen lentoasemat. Toivotaan että maailman ranking-kisa saisi olla kilpailukalenterissa tämän hetkisellä paikallaan eikä samalle viikonlopulle tuli muita kilpailuja. Kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen tulee olemaan edelleen taloudellinen rasite liitolle. Vuoden 2014 pelataan WDF Europe Cup Romaniassa sekä Nordic Cup Islannissa, joka on tunnetusti ollut kustannuksiltaan majoituksen sekä ruokailujen osalta korkea. Kesällä 2014 on myös juniori pelaajilla jokavuotinen Euroopan mestaruuskisa, Europe Cup Youth kisan järjestäjämaa on Itävalta. Kotimaan puolella haetaan oikeaa pelausmallia sekä pyritään tarjoamaan jäsenistölle heidän tarpeisiinsa vastaavia kilpailuja. Kilpailupaikkojen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset ovat tärkeässä osassa liiton kilpailutoiminnan kehittämistä ja taloudellisesti vaikuttavat liiton toimintaan. Talouden hoitoa jatketaan edellisten vuosien malliin välttämällä ylimääräisiä ja tarpeettomia kuluja. Liiton nuorisovaliokunta panostaa toimintavuonna erityisesti nuorison harrastuksen lisäämiseen, sekä tuottamaan nykyisille junioripelaajille uusia mahdollisuuksia löytää lajista elinikäinen harrastus. Nuorisovastaava ja hänen tukiryhmänsä kehittävät uusia sopivia toimintamalleja muiden lajien pohjalta valtakunnallisen nuorisotyön taustalle. Esko Mäyrä puheenjohtaja

4 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma HALLITUKSELTA 39-vuotiaan Dartsliiton tavoitteena on muokata ja kehittää uutta strategiaa ja uutta toimintakulttuuria sekä toteuttaa annettuja linjauksia. Kehitysprosessiin sisältyvät ajatukset ja odotukset on asetettu korkealle, mutta toteutuviksi, pitkällä aikavälillä. Mitään ei tapahdu ilman aktiivista otetta asioihin niin jäsenistöltä kuin liiton hallitukselta taikka sen toimijoilta. Yhteisen tahtotilan syntyminen, tavoitteen näkeminen ja aito pyrkimys siihen luovat perustaa hallitulle etenemiselle kohti tavoitteita ja erityisesti niiden realisoitumiselle. Strategian tai toiminnan yleissuunnittelun tehtävänä on luoda tavoite ja näkemys tulevaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että järjestöelämässä vuosi tai kaksi on varsin lyhyt aika. Uusien asioiden ja toimintatapojen vahvan perustan luominen kestää kauemmin kuin hallituksen toimikausi on. Eteneminen ja kehittyminen ovat pyrkimystä saada jatkuva liike kohti yhteisiä tavoitteita, vaikka ne elävät, muuttuvat ja tarkentuvat matkalla. Strategian tarkoitus on antaa käyttökelpoinen työkalu näkemysten, tavoitteiden jopa toiveiden seuraamiselle. Strategian toiminnassa arvotetaan kaikkien muiden lajien tapaan koulutus- ja junioritoimintaa mutta edelleen ohjaus- ja valmennustoiminta jää taka-alalle. On loogista, että mainittujen osa-alueitten lisäksi kilpailutoiminnan kehittäminen kaikilla osa-alueilla, organisointi ja taustatyötä painottaen, on arvoasteikossa korkealla, sillä näillä luodaan perustaa tulevaisuuden huippu-urheilulle ja kilpaharrastuksen jatkuvuudelle. Harrastajamäärien kasvattaminen ja sitä kautta harrastajapohjan muotoutuminen enemmän pystyssä pysyvän pyramidin malliin luovat edellytyksiä lahjakkaille yksilöille kehittymiseen ja nousuun niin kansalliselle kuin kansainvälisellekin huipulle. Yhdistymisprosessi Suomen Tikkaurheiluliiton kanssa on saatava käyntiin. Elektronisen dartsin kanssa pitää myös jatkaa neuvotteluja, lajien yhteisestä kattojärjestöstä. Koulutustoiminnan on luotava lisää edellytyksiä seuratoiminnalle, jolla on erittäin tärkeä tehtävä paikallisessa juniori- ja harrastetoiminnassa. Näiden perusosa-alueiden laadun parantamisella vaikutetaan suoraan lajin pysyvyyteen läpi elämän kestävänä harrastuksena. Junioritoiminnan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Seuroissa tehdään ja on tehty perusjuniorityötä, ja uusien seurojen lähtiessä mukaan juniorityöhön, antaa tämä suuntaa lajin kehittymiselle. Laadukkaan peruskoulutuksen ja tukihenkilön palveluiden tarjoaminen junioreille ja muille on tärkeää, ja näin saadaan harraste- ja kilpailutasoille lisää väkeä. Uuden strategian pitää nojata kolmipylväisyyteen eli jakautua opetusministeriön valtionapukriteereissä linjattuihin toiminta-aloihin. Jakauma 50 % juniorityö, 25 % harrasteliikunta ja 25 % huippu-urheilu näyttää ensisilmäyksellä varsinkin dartsissa kilpailutoiminnan kannalta huonolta ja mahdottomalta toteuttaa. Tämä avaa kuitenkin mahdollisuuksia kehittää muita talouden tukitoimia. Valtionavun jakauma ei tarkoita liiton koko talousarvion jakaumaa vaan vain toiminta-avustuksena, joka Dartsliitolla on vain 15 prosentin luokkaa koko rahoituksesta, saatavan osan jakautumista. Liitto voi edelleen itse päättää siitä, miten oman varainhankinnan tulokset jakautuvat ja mitkä ovat liiton oman toiminnan pääkohdat. Strategiatyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä vaativaa työtä, jonka tulokset saadaan vasta vuosien päästä. Vaikka tällä hetkellä resurssit eivät ole tulevaisuuden vision tasolla, voivat ne sinne pitkän ja aktiivisen työn tuloksena joskus nousta. Toivomme jäsenseurojen ja seurojen jäsenten sitoutuvan usean hallituskauden mittaiseen työhön ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen.

5 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Dartsliitto on dartsseurojen yhteistyö-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka tärkein tehtävä on dartsin edistäminen Suomessa. Jäsenseurojen ja dartspelaajien määrä ja aktiivinen toiminta kilpaurheilijoina, harrastajina, tuomareina, kilpailujen järjestäjinä ja seura-aktiiveina takaavat toimintamme myös tulevina vuosina. Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Suomessa: dartsharrastusta dartsin pelaamisen taitoa dartskilpailutoimintaa Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto harjoittaa: valistus- ja kasvatustyötä koulutus- ja julkaisutyötä kerhojen avustustyötä levittämällä lajitietoutta harjoituksien, kilpailujen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämistä kerhojen perustamisen ja toiminnan auttamista etutyötä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Liiton painotukset vuonna 2014 uuden strategian mukaisesti toimiminen ja sen täytäntöön saattaminen lajiharrastuksen laajentaminen ja materiaalin tuottaminen tähän tarkoitukseen nuorisotoiminnan kehittäminen ja lisääminen koulutustoiminnan kehittäminen Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden läpivienti 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET 2.1 Jäsenet Suomen Dartsliitolla on 81 jäsentä eli kerhoa. Harrastajia on noin , joista lisenssin maksaneita on 1176 kpl (AB 854 kpl, SEN 266 kpl, JUN18 31 kpl, JUN21 25 kpl). Määrän uskotaan kasvavan noin 2-3 % seuraavan vuoden aikana. Kerhojen määrän oletetaan pysyvän ensi vuonna suurin piirtein samana. Mikäli lajien yhdistymisiä tapahtuu, jäsenmäärä saattaa kasvaa jopa 30 %. 2.2 Hallitus Suomen Dartsliiton toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 3 4 kertaa. 2.3 Vuosikokoukset Liitolla on kaksi vuosikokousta: keväällä tilinpäätös ja syksyllä toimintasuunnitelma. 2.4 Valiokunnat Liiton toiminnan suunnittelu tapahtuu hallituksessa ja sen nimeämissä valiokunnissa, jotka valmistelevat päätökset hallitukselle. Vuonna 2014 on suunniteltu toimivan vähemmän kuin nykyiset kahdeksan valio-/toimikuntaa: - Koulutus (yhdistetään koulutus- ja nuorisovaliokuntaan) - Sääntö (yhdistetään osin kilpailu- ja osin työvaliokuntaan) - Tiedotus (lopetetaan) - Nuoriso (KN-valiokunta) - Urheilu (kilpailuvaliokuntaan) - Kilpailu (uusi kilpailuvaliokunta) - Talous (säilytetään mutta laajennetaan kokoa) - Strategia (työvaliokuntaan) Uusia valiokuntia on hahmoteltu: - Työvaliokunta (strategiatyö, säännöt muiden kuin kilpailujen osalta, isot linjat) - Talousvaliokunta (vastaa ja suunnittelee taloutta) - Kilpailuvaliokunta (kilpailut, maajoukkue, kilpailujen suunnittelu, säännöt, valmistelut, kisapaikat)

6 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Koulutus- ja nuorisovaliokunta (vastaa nimensä mukaisesti koulutuksesta ja valmennuksesta sekä kaikesta nuorisotoimintaan liittyvästä) 2.5 Henkilöstö Liiton operatiivista toimintaa johtaa puheenjohtaja toimistopäällikön avustuksella. Valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset, jotka liiton puheenjohtaja ja toimistopäällikkö toimeenpanevat hallituksen päätöksien mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Keskisenkatu 4. Toimistossa päivittäisistä asioista huolehtii Marjo Jussila. Hän on liiton ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä Maajoukkueen johtajana ja liigasihteerinä toimii sovitun laskutuksen mukaan ja kulukorvauksin Tapani Heikkilä. Hänen toimipisteensä on Kausalassa. Hän hoitaa liigan ohella rankingtaulukot, viikkopisteet ja tehotilastot. Liiton jäsenlehden toimittaa Risto Spora. Palkkio ja kulut maksetaan sopimuksen perusteella tehtyjen lehtien mukaan. Lehden taitosta huolehtii tuttuun tapaan Pirre Liukka sopimuksen mukaan. 3. ETUTYÖ Etutyön tavoitteena on edistää dartsia, saada näkyvyyttä ja löytää lisää julkista rahoitusta Etutyö jakaantuu kahteen osaan: dartsin toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja suomalaisen huippudartsin edistämiseen kansainvälisesti. 3.1 Toimintaedellytykset Toimintaedellytysten turvaaminen vaatii lajiliittoyhteistyön tiivistämistä Suomen Tikkaurheiluliiton ja elektronisen dartsin kanssa. Toinen painopiste tulee olla seurojen tuen kehittäminen, tilojen saatavuuden edistäminen muualta kuin anniskelutiloista, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen siten, että ne mahdollistavat tasavertaisen lajin harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden dartsin erityispiirteet. 3.2 Suomalainen huippudarts Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisen liiton toimintaan siten, että säännöt ja niiden tulkinta kohtelee tasaveroisesti kaikkia ja mahdollistaa lahjakkaille huippupelaajille osallistumisen arvokisoihin ja hyvä edellytykset menestyä niissä. Lisäksi liitto edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla suomalaisten huipun menestystä ja arvostusta. Liitto pyrkii tukemaan pelaajia, joilla on halua pelata ammattilaiskiertueilla 4. KILPAILUTOIMINTA 4.1 Yleistä SM-liigan lisäksi liiton omia kilpailuja ovat Suomen Cup, Finnish Open ja SM-kilpailut, jotka järjestetään vuonna 2014 kahtena eri viikonloppuna seuraavasti 1. SM Darts kevätkaudella (501ms, 501ns, jun18, sen50, kri ms, kri ns, 501mp, 501np, kri mp, kri np) 2. SM Darts syyskaudella (501ms-B, 501ns-B, 501mp-B, 501np-B, ms-b kri, ns-b kri, as tas) SM Darts kilpailut voivat vuotta 2014 olla eri formaatissa kuin yllä on lueteltu. Osa SM-kisoista on ranking-kisojen yhteydessä vuoden aikana. Kaikki SM Darts kisaviikonloput pelataan vähintään kaksipäiväisinä, yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin. SM-Darts kisat saattavat muuttaa sisältöään ja joitakin uudistuksia tulla sarjoihin. Jokaiselle kilpailulle nimetään vastuullinen kilpailujohtaja.

7 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Suomen Cup järjestetään perinteisesti tammikuussa, Finnish Open pelataan huhtikuun lopussa ja SM-liigan Play-Off toukokuussa. SM-liigakausi pelataan alustavien suunnitelmien mukaan kuluvan kilpailukauden tapaan eli runkosarjassa 8 varsinaista kierrosta. Joillakin sarjatasoilla pelataan vain seitsemän kierrosta. Myös saman sarjatason eri lohkoissa saatetaan pelata vaihtelevasti joko 7 tai 8 pelikierrosta. Lisäksi pelataan play-off ja karsintapelit. Kilpailuvaliokunta tekee mahdollisia tarkennuksia sääntöihin ja hallitus hyväksyy uudet säännöt seuraavalle kaudelle ennen liigakauden päättävää pudotuspelitapahtumaa. Muista muutoksista saa tietoa liiton toimistolta tai liigasihteeriltä pyydettäessä. Mikäli halukkaita hakijoita riittää, järjestetään liiton hyväksymiä ranking-kilpailuja 2-3 kpl sekä syys- että kevätkaudella. Kilpailukalenterissa on kilpailupäällikön ehdottamat päivät ja merkinnät kilpailujen ajankohdiksi, mutta kilpailuja voi anoa myös muillekin ajankohdille. Yhteistyötä kilpailupaikkojen kanssa tiivistetään taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi. 4.2 Maajoukkue Vuoden 2014 pääkilpailu on Romaniassa pelattava Europe Cup. Juniorit pelaavat kesällä Europe Cup Youth kisan Itävallassa. Syksyn World Masters on henkilökohtainen kisa, mutta kuuluu olennaisena osana maajoukkuetoimintaa. Vuoden 2014 Masters-paikat jaetaan pääosin erillisten karsintojen perusteella. Lisäksi pelaajat tienaavat paikkoja voittamalla WDF rankattuja kisoja kotimaassa ja ulkomailla. 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA Vuonna 2014 järjestettäviä kansainvälisiä kilpailuita ovat: - Finnish Open 2014 pääkaupunkiseudulla toukokuun alussa. 6. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna 2014 koulutustoimintaa laajennetaan ja yritämme löytää kerhotoiminnassa kerhon polun pään, jota jatkossa lähdemme kerimään auki Tavoitteena on tehdä koulutustoimintaa siten, että se palvelee kerhoissa tehtävää perusseuratyötä ja siihen liittyvää kilpailujen järjestämistä kaikilla tasoilla. Vuonna 2014 pyritään järjestämään kahdesta kolmeen koulutustapahtumaa, joiden pääpaino on yhdistyksen perusteissa ja kilpailujen järjestämisessä sekä aivan erityisesti kerhotyön kehittämisessä. Varsinaiseen valmennukseen ja ohjaukseen ei paneuduta. 7. ANTIDOPINGTOIMINTA Suomen Dartsliiton antidopingohjelman mukaisesti päävastuu antidopingohjelman toteuttamisessa on liitolla. Liiton antidopingtyön vastuuhenkilö on maajoukkueen johtaja, ellei toisin päätetä. Suuren vastuun ohjelman toteutuksesta kantavat kerhojen yhteyshenkilöt ja huipulla olevat pelaajat taustahenkilöineen. Liiton vastuuna on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja mahdollisista muutoksista. Viestintävälineinä toimivat kerhokirjeet ja liiton Internet-sivut. Valvontatyö tapahtuu yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotussuunnitelman kehittämistä jatketaan niin sosiaalisilla medioilla kuin perinteisellä printillä ja netillä. Liiton jäsenilleen osoittamassa sisäisessä tiedotuksessa jatketaan pääosin sähköisen materiaalin käyttämistä. Säännöllisesti liiton jäsenille tiedotettavia asioita ovat edelleen mm. kilpailut, säännöt, kokoukset sekä muut lajitiedotteet. Ulkomailla järjestettävien kilpailujen kutsut löytyvät liiton Internet-sivuilta. Kilpailujen viralliset tulokset ovat tulospalveluosassa, mikäli kerhot

8 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma niitä toimittavat toimistolle. Kerhojen toivotaan olevan aktiivisia tulosten lähettämisessä, mutta myös kiinnittävän huomiota tulostensa muotoon. Mitä helpommin tulokset ovat muokattavissa, niin sitä useampaan paikkaan ne pystytään lähettämään julkaisemista varten. Facebookissa tulospalvelu on täysin epävirallista. Aktiivista ulkoista tiedotusta jatketaan lähettämällä medialle lehdistötiedotteita lajiin liittyvistä aiheista. Suomessa järjestettäville kansainvälisille kisoille haetaan näkyvyyttä mediassa, mutta painotetaan sähköistä tiedotusta eri kanavissa ja medioissa. Lisäksi jatketaan eri projekteja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. Internet-sivuja kehitetään ja parannetaan myös vuonna 2014 siinä laajuudessa kuin resurssit antavat myöten. Netti-TV lähetyksiä jatketaan ja niiden kehittämisestä vastaa pääosin kuvausryhmä. 9. TALOUSTOIMINTA Tiukka taloudenpito ja kustannusten seuranta jatkuu vuonna Erityisesti välillisten kulujen vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on edelleen kulujen ja tuottojen saaminen sille tasolle, jotta tulos saataisiin positiiviseksi. Vuonna 2013 kilpailupaikoista ei maksettu vuokria, joka on myös tavoitteena tulevana vuonna Yhteistyökumppanien kanssa pyritään tekemään sopimuksia, jotta kilpailutiloista ei jouduttaisi maksamaan vuokria. Liiton kiinteät kulut pitää saada hallintaan, joten esim. kalustovarasto pitäisi saada hoitoon kokonaisvaltaisesti uudelle kalustojoukkueelle. Henkilöstökulut kasvavat noin 2,0 % normaalin palkkatason nousun mukaisesti. Liitto hakee normaaliin tapaan valtiolta toiminta-avustusta ja se sisältää tuet kilpailumatkoihin. Jäsenmaksujen tulot on arvioitu vuonna 2012 toteutuneiden tulojen ja vuonna 2013 kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden tulojen perusteella ja korotetulla jäsenmaksulla. SUOMEN DARTSLIITTO TALOUSARVIO 2014 Budjetti 2014 Budjetti 2013 TOT 2012 Varsinainen toiminta Tuotot Kotimainen kilpailutoiminta 3001 SM-liiga 38000, , , Suomen cup 12000, , , SM-Darts A-kisat 9000, , , SM-Darts B-kisat 11000, , , Suomen World Masters 400,00 400,00 560, Play-off kisa 3007 Viikkopisteet 5500, , , Muut kilpailut 3009 SM darts/muut kilpailut 0, , , Rike yms. maksutuotot 0,00 0, ,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta 75900, , ,50 Kansainvälinen kilpailutoiminta 3020 Europe cup 3050 Finnish open 13000, , , Nordic cup 3090 Ulkopuoliset osallistujat 6823,00

9 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Yhteensä Kansainvälinen kilpailutoiminta 13000, , ,00 Mainos ja sponsoritulot 3100 Lehtimainos 5000, , ,39 Nettimainokset 2500, , Sponsorit 4000, , ,85 Yhteensä Mainos ja sponsoritulot 11500, , ,24 Yhteensä tuotot , , ,74 Kulut Henkilöstökulut 4000 Palkat , , , Luontoisedut -240, Luontoisetujen vastatili 240, Palkkojen siirtoerät 246, Sotu-maksut -800,00-800,00-636, TyEL -6000, , , Tapaturmavakuutusmaksut -100, Työttömyysvakuutusmaksut -218, Ryhmähenkivakuutukset -21, Edell. tilikauden tuotot/kulut 0, Henkilösivukulujen siirtoerät -30,84 Yhteensä Henkilöstökulut , , ,45 Poistot 9740 Poisto koneista ja kalustosta -500,00-800,00-649,72 Yhteensä Poistot -500,00-800,00-649,72 Muut varsinaisen toiminnan kulut Jäsenlehti ja tiedotus 4300 Painatus ja ylläpito -8000, , , Postitus ja atk -4500, , , Toimituskulut -5000, , , Muut kulut -200,00-200,00-36, Tiedotusvaliokunta Yhteensä Jäsenlehti ja tiedotus , , ,42 Kotimainen kilpailutoiminta 4401 SM-liiga , , , Suomen cup -6500, , , SM-Darts A-kisat -7000, , , SM-Darts B-kisat -4700, , , SM Darts/muut kilpailut 0, , , Viikkopisteet -2830, , , SM-liiga/muut kilpailut 4412 Play-off kisat -1500, , , Muut Kisat 0, Suomen World Masters Sääntövaliokunta -500,00-500,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta , , ,10 Kansainvälinen kilpailutoiminta 4450 Finnish open , , , Nordic cup , , Europe cup -6000, , SenioriEM

10 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma World cup ,00 0, Junnutoiminta -1000, ,00-474, Lähdevero -1000, ,00-876, World Masters Lontoo -5000, , , WDF, NDR, EDC -1000, , , Junnu maajoukkue -1000, , , Nuoret EM -4000, Suomen World Masters 4513 Maajoukkue -2000, , , Ulkopuoliset osallistujat -6793,55 Nuorisovaliokunta -1000, ,00 Urheiluvaliokunta -500,00-500,00 Yhteensä Kainsainvälinen kilpailutoiminta , , ,15 Kilpailutoiminnan yleiskulut 4700 Kilpailutarvikkeet -2500, , , Kilpailujen matkakulut, päivärahat -3000, , , Mitalit ja palkinnot -2500, , , Muut kilpailukulut 4704 Tapaturmavakuutus -1200, , , Netti-TV -2000, , , Kilpailutapahtuma vuokrat 0,00 0, Ulkuoliset palvelut ja alihankinnat , , Kilpailuvaliokunta -114,95 Dopingtestit Yhteensä Kilpailutoiminnan yleiskulut , , ,49 Kalustohankinnat Hankinnat 0,00 Kaluston korjaukset -1000, ,00 0,00 Yhteensä hankinnat ja korjaukset -1000, ,00 0,00 Hallintokulut 4810 Toimitilavuokrat -4000, , , Varastovuokrat -3240, , , Konttorik. korjaukset ja huolto 4815 Kone- ja kalustovuokrat -150,00-200,00-179, Kaluston korjaukset ja huolto 4820 Tietoliikenne -1000, , , Postikulut -1000, ,00-866, Puhelinkulut -1000, , , Puheenjohtajan kulut -1600, ,00-911, Matkat ja majoitukset Hallituksen ja hlökunnan 4828 matkakulut -2000, , , Vahinkovakuutusmaksut -2000, , , Matkavakuutukset -1000, ,00-931, Toimiston yleiskulut -400,00-400,00-74, Sähkö 0,00-200,00-128, Konttoritarvikkeet -500,00-500,00-427, Koulutus -1000, ,00-492, Ammattilehdet -100,00-100, ATK-tarvikkeet 4861 Kirjanpito ja hallintokulut -2100, , , Tilintarkastus -450,00-450,00-442, Hallituksen kokouskulut -1500, ,00-710,79

11 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Juhlat,tapahtumat, muistamiset -120,00-120, Asianajo 4869 Muut vieraat palvelut , Muut liikekulut 4871 Jäsenmaksut -65,00-65,00-265, Mainoskulut 4874 Pankkikulut -500,00-400,00-652, Kokous- ja neuvottelukulut -1272, Talousvaliokunta -200,00-400,00 Yhteensä Hallintokulut , , ,41 Muut kulut 4886 Edustuskulut -500, ,00-189, Edustus- ja joukkueasut -1591, Kolmen vuoden kalusto 4889 Luottotappiot 4896 Juhlat, tapahtumat, muistamiset -64,00 Muut kulut -1000, ,00 Yhteensä Muut kulut -1500, , ,08 Yhteensä kulut , , ,82 Tuotto/kulujäämä , , ,08 Varainhankinta Tuotot lisenssi Kerhot ja kortit kerho , , , Muut tuotot 500,00 500, , Myyntituotot 6000, , , Darts-illat 6150 Pinssit ja tarrat 108,00 Yhteensä Tuotot 70500, , ,00 Kulut 6200 Piirijäsenmaksut -5400, , , WDF-jäsenmaksut -528, EDC-jäsenmaksut -200,00-200, Kilpailukortit, lisenssit -300,00-300,00-228, PR-kulut ja mainoskulut 6240 Muut varainhankitakulut -500,00-500,00 0,00 Yhteensä Kulut -6400, , ,60 Tuotto-/Kulujäämä 64100, , ,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8100 Korkotuotot 0,00 0,00 25,28 Yhteensä Tuotot 0,00 0,00 25,28 Kulut 8940 Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00-7,42 Yhteensä Kulut 0,00 0,00-7,42 Tuotto-/Kulujäämä 0,00 0,00 17,86 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 9210 Vahingonkorvaukset Yhteensä Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00

12 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Satunnaiset kulut 9300 Satunnaiset kulut Yhteensä Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 Yleisavustukset 9600 Avustukset 35000, , ,00 Yhteensä Yleisavustukset 35000, , ,00 Tilikauden tulos 345, , ,82 345, , ,82

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2017 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2017 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

KILPAILUKAUSI 2016 2017

KILPAILUKAUSI 2016 2017 Suomen Dartsliitto KILPAILUKAUSITIEDOTE1 (7) KILPAILUKAUSI 2016 2017 KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA Kilpailukalenteritiedot Liiton kilpailukausijulkaisussa ja liiton nettisivuilla osoitteessa www.darts.fi

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Sivukulut (+23%) yht Henkilöstökulut yhteensä

Sivukulut (+23%) yht Henkilöstökulut yhteensä 1 - Henkilöstö/Toiminta-avustukset, pelipassit (1) Budj 2015 Tot 10/2014 Budj 2014 Tot 2013 Tot 2012 3020 Palkat ja palkkiot henk(+22500 ET-kehittäjä) -112000-74417 -125000-122209 -130370 Sivukulut (+23%)

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Kulut Henkilöstökulut 3020 Palkat ja palkkiot henkilöstö Sivukulut yht Henkilöstökulut yhteensä

Kulut Henkilöstökulut 3020 Palkat ja palkkiot henkilöstö Sivukulut yht Henkilöstökulut yhteensä 1 - Henkilöstö/Toiminta-avustukset, pelipassit (1) Budj 2014 Tot 10/2013 Tot 2012 3020 Palkat ja palkkiot henkilöstö -125000-103182 -130370 Sivukulut yht -31250 yhteensä -156250-125954 -158473 3060 Matkakulut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso Suomen Dobermannyhdistys ry TULOSLASKELMA tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso 1.-30.9.2016 1.1-31.12.2017 1.1.-31.12.2015 TULOT Jäsenjulkaisut 3010 Vuosikirja 215,00 30 3011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2017 Valtion avustukset, UM 695 194,87 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt, RAY ym. 153 445,00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 194 678,00 Ulkomaiset avustukset,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 40 000,00 51 338,35 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset

Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Järjestötoiminnan tukeminen - Järjestösihteerin täysipäiväistäminen - Ainejärjestökoulutukset + 1000 - Järjestötoiminnan tukemisen projekti +1000 Henkilöstön palkkaus

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio 2009 23.03.2009 Varsinainen toiminta (harjoitus- ja kilpailutoiminta) Toimintamaksut Old Boys 640,00 P96 3360,00 P98 2850,00 P99 3750,00 P00 2000,00 P01 1800,00 T01 1755,00

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää yhden vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) Piraattipuolue r.p. Syyskokous Aika: 19. lokakuuta 2013 kello 12.00 ESITYSLISTA Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä 1. Kokouksen

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Anttoni Maula Avasi kokouksen klo 16:14.

Hallituksen puheenjohtaja Anttoni Maula Avasi kokouksen klo 16:14. HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 12.12.2015 Paikka: Kokoustila Seppele, Leppäsuonkatu 11 Osallistujat: Anttoni Maula, puheenjohtaja Arto Heikkinen, sihteeri Juuso Nyyssönen Henri

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

STUL rock'n swing toiminta 2007

STUL rock'n swing toiminta 2007 Suomen Tanssiurheiluliitto rock'n swing valiokunta STUL rock'n swing toiminta 2007 Sisällys: RS-valiokunta Tehtävät ja vastuut Valiokunnan muodostuminen ja kokoonpano 2007 Toiminta vuonna 2007 Kilpailuasiat

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot