Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY"

Transkriptio

1 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

2 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu Tampere puh: +358-(0) fax: +358-(0) Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Hallitukselta 4 1. YLEISTÄ 5 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET Jäsenet Hallitus Vuosikokoukset Valiokunnat Henkilöstö 5 3. ETUTYÖ 6 4. KILPAILUTOIMINTA Yleistä Maajoukkue 7 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA 7 6. KOULUTUSTOIMINTA 7 7 ANTIDOPINGTOIMINTA 7 8. TIEDOTUSTOIMINTA 7 9. TALOUSTOIMINTA 8

3 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma PUHEENJOHTAJALTA Toimintavuosi 2013 on 38. Dartsliiton toiminnassa. Vuosi toimii hallinnollisesti porrastetun liittohallituksen mukaisesti. Vuoden alusta aloittaa syyskokouksessa Hämeenlinnassa valitut henkilöt kolmivuotisen kautensa päivittäisen hallinnon ylimmällä tasolla. Toimintavuoden haasteita ovat: taata jäsenistölle tämän hetkinen palvelutaso ja kehittää sitä edelleen mutta samanaikaisesti vähentää kuluja. Oma erityinen haasteensa tulee olemaan viestinnän osalta saada internetin käyttö eri toiminnoissa entistä tehokkaammaksi. Lisäksi pyritään helpottamaan yhteydenpidon toimivuutta nykyistä paremmin jäsenistön ja liiton toimiston sekä hallituksen välillä. Tiedotuksessa kiinnitetään lajin ulkoiseen ja sisäiseen imagoon entisestään huomiota. Tässä toimessa erityisasemassa on omalta osaltaan tiedotusvaliokunta, jonka tehtäviin tämä myös kuuluu. Tavoitteena oleva valiokuntien uudistuminen ja laajentuminen antaa ja tarjoaa jäsenistölle opastus-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia eri aiheista ja toiminta-alueista, jotka kuuluvat kunkin valiokunnan omaan vastuualueeseen. Kilpailutoiminnan osalta tarpeellista on kilpailujen jatkuvuuden varmistaminen, sekä kilpailujen kehittäminen ja uudistaminen. Liitto järjestää normaaliin tapaan vuoden aikana kansainvälisen rankingkilpailun Finnish Openin, jonka pitopaikka on suurella todennäköisyydellä pääkaupunkiseutu, koska oletettavasti ulkomaisten pelaajien on helpointa tulla lentäen ja Helsinki- Vantaa toimii paremmin tulokenttänä kuin muut Suomen lentoasemat. Toivotaan että kisa saa olla kilpailukalenterissa tämän hetkisellä paikallaan eikä samalle viikonlopulle tule muita isoja kisoja. Kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen tulee olemaan edelleen taloudellinen rasite liitolle. Vuoden 2013 WDF World Cup pelataan Kanadassa, joka lentojen osalta saattaa tulla erittäinkin kalliiksi eikä kilpailukaupunki St John s Newfoundlandissa ole kustannustasoltaan edullisin. Kesällä on myös junioripelaajilla jokavuotinen Euroopan mestaruuskisansa. Europe Cup Youth kisan järjestäjää ei vielä ole tiedossa. Suomi hakee kyseisen kisan järjestämisoikeutta lokakuussa 2012 WDF:n kokouksessa Hullissa Englannissa. Pitopaikkana Suomessa olisi hotelli Haaga Helsingissä. Kilpailupaikkojen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset ovat tärkeässä osassa liiton kilpailutoiminnan kehittämistä ja kustannusrakennetta. Tuet vaikuttavat oleellisesti taloudellisesti liiton toimintaan. Talouden hoitoa jatketaan edellisten vuosien malliin varovaisella linjalla välttämällä ylilyöntejä ja tarpeettomia kuluja. Liiton nuorisovaliokunnan tulee panostaa toimintavuonna erityisesti nuorison harrastuksen lisääntymiseen sekä tuottaa uusia mahdollisuuksia löytää lajista elinikäinen harrastus. Nuorisovastaava ja hänen tukiryhmänsä kehittävät uusia sopivia toimintamalleja muiden lajien pohjalta valtakunnallisen nuorisotyön taustalle. Esko Mäyrä puheenjohtaja

4 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma HALLITUKSELTA 38-vuotiaan Dartsliiton tavoitteena on hienostuneesti sanottuna muokata missiosta visio. Hallitus kuitenkin tyytyy muokkaamaan ja kehittämään uutta strategiaa ja uutta toimintakulttuuria sekä normaalien sääntömääräysten ja vakiintuneiden tapojen mukaan toteuttaa vuosikokouksissa annettuja linjauksia. Kehitysprosessiin sisältyvät ajatukset ja odotukset on asetettu pitkällä aikavälillä korkealle mutta toteutuviksi. Mitään ei tapahdu itsekseen ilman aktiivista otetta asioihin jo valmisteluvaiheessa niin jäsenistöltä kuin hallitukselta taikka sen toimijoilta. Yhteisen tahtotilan syntyminen, tavoitteen näkeminen ja aito pyrkimys siihen luovat perustaa hallitulle etenemiselle kohti asettamiamme päämääriä ja samalla välitavoitteiden realisoitumiselle. Strategian tai toiminnan yleissuunnittelun yhtenä tehtävänä on luoda tavoite ja näkemys tulevaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että järjestöelämässä vuosi tai kaksi on varsin lyhyt aika. Uusien asioiden ja toimintatapojen vahvan perustan luominen kestää kauemmin kuin hallituksen toimikausi on. Eteneminen ja kehittyminen ovat pyrkimystä saada jatkuva liike kohti yhteisiä tavoitteita, vaikka ne elävät, muuttuvat ja tarkentuvat matkalla. Vuoden aikana olisi kirjattava omat näkemyksemme keskeisistä muutoksista, miten niihin reagoimme ja mitä muutokset vaikuttavat meidän nykyiseen toimintaan. Ja kaiken ohessa on pidettävä mielessä kuka tuon kaiken tekee ja miten muutosta seurataan. Strategian toiminnassa arvotetaan kaikkien muiden lajien tapaan koulutus- ja junioritoimintaa ja ohjaus- ja valmennustoiminta jää edelleen taka-alalle. On loogista, että mainittujen osa-alueitten lisäksi kilpailutoiminnan kehittäminen kaikilla osa-alueilla, organisointia ja taustatyötä painottaen, on arvoasteikossa korkealla. Näillä luodaan perustaa tulevaisuuden huippu-urheilulle ja kilpaharrastuksen jatkuvuudelle. Harrastajamäärien kasvattaminen ja sitä kautta harrastajapohjan muotoutuminen enemmän pystyssä pysyvän pyramidin malliin luovat edellytyksiä lahjakkaille yksilöille kehittymiseen ja nousuun niin kansalliselle kuin kansainvälisellekin huipulle. Yhdistymisprosessi Suomen Tikkaurheiluliiton kanssa aloitetaan. Elektronisen dartsin kanssa käydään myös neuvotteluja lajien yhteisestä kattojärjestöstä. Koulutustoiminnan on luotava lisää edellytyksiä seuratoiminnalle, jolla on erittäin tärkeä tehtävä paikallisessa harrastetoiminnassa. Näiden perusosa-alueiden laadun parantamisella vaikutetaan suoraan lajin pysyvyyteen läpi elämän kestävänä harrastuksena. Junioritoiminnan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Seuroissa tehdään ja on tehty perusjuniorityötä, ja uusien seurojen lähtiessä mukaan juniorityöhön, antaa tämä suuntaa lajin kehittymiselle. Laadukkaan peruskoulutuksen ja tukihenkilön palveluiden tarjoaminen junioreille ja muille on tärkeää, ja näin saadaan harraste- ja kilpailutasoille lisää väkeä. Uudistuvan toiminta-ajattelun pitää nojata kolmipylväisyyteen eli jakautua opetusministeriön valtionapukriteereissä linjattuihin toiminta-aloihin. Jakauma 50% juniorityö, 25% harrasteliikunta ja 25% huippu-urheilu näyttää ensisilmäyksellä varsinkin dartsissa kilpailutoiminnan kannalta huonolta ja likipitäen mahdottomalta toteuttaa. Tämä avaa kuitenkin mahdollisuuksia kehittää muita talouden tukitoimia. Valtionavun jakauma ei tarkoita liiton koko talousarvion jakaumaa vaan vain toiminta-avustuksena, joka Dartsliitolla on vain 25 prosentin luokkaa koko rahoituksesta, saatavan osan jakautumista. Liitto voi edelleen itse päättää siitä, miten oman varainhankinnan tulokset jakautuvat ja mitkä ovat liiton oman toiminnan pääkohdat. Tulevaisuuteen tähtääminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, vaativaa työtä. Tulokset saadaan vasta vuosien päästä. Vaikka resurssit eivät tällä hetkellä ole vision toteuttamisen tasolla, voivat ne sinne pitkän ja aktiivisen työn tuloksena joskus nousta. Toivomme jäsenkerhojen ja kerhojen jäsenten sitoutuvan usean hallituskauden mittaiseen työhön ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen.

5 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Dartsliitto on dartsseurojen yhteistyö-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka tärkein tehtävä on dartsin edistäminen Suomessa. Jäsenseurojen ja dartspelaajien määrä ja aktiivinen toiminta kilpaurheilijoina, harrastajina, tuomareina, kilpailujen järjestäjinä ja seura-aktiiveina takaavat toimintamme myös tulevina vuosina. Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Suomessa: dartsharrastusta dartsin pelaamisen taitoa dartskilpailutoimintaa Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto harjoittaa: valistus- ja kasvatustyötä koulutus- ja julkaisutyötä kerhojen avustustyötä levittämällä lajitietoutta harjoituksien, kilpailujen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämistä kerhojen perustamisen ja toiminnan auttamista etutyötä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Liiton painotukset vuonna 2013 uuden strategian mukaisesti toimiminen ja sen täytäntöön saattaminen lajiharrastuksen laajentaminen ja materiaalin tuottaminen tähän tarkoitukseen nuorisotoiminnan kehittäminen ja lisääminen koulutustoiminnan kehittäminen Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden läpivienti 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET 2.1 Jäsenet Suomen Dartsliitolla on 81 jäsentä eli kerhoa. Harrastajia on noin , joista lisenssin maksaneita on 1237 kpl (AB 900 kpl, SEN 290 kpl, JUN18 24 kpl, JUN21 23 kpl ). Määrän uskotaan kasvavan noin 2-3 % seuraavan vuoden aikana. Kerhojen määrän oletetaan pysyvän ensi vuonna suurin piirtein samana. Lajiliittojen yhdistyessä jäsenmäärä saattaa kasvaa jopa 30 %. 2.2 Hallitus Suomen Dartsliiton toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 3 4 kertaa. 2.3 Vuosikokoukset Liitolla on kaksi vuosikokousta: keväällä tilinpäätös ja syksyllä toimintasuunnitelma. 2.4 Valiokunnat Liiton toiminnan suunnittelu tapahtuu hallituksessa ja sen nimeämissä valiokunnissa, jotka valmistelevat päätökset hallitukselle. Vuonna 2013 on suunniteltu toimivan kahdeksan valiokuntaa: - Koulutus - Sääntö - Tiedotus - Nuoriso - Urheilu - Kilpailu - Talous - Strategia 2.5 Henkilöstö Liiton operatiivista toimintaa johtaa puheenjohtaja toimistopäällikön ja hallituksen avustuksella. Valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset, jotka puheenjohtaja, toimistopäällikkö ja erikseen nimetyt henkilöt toimeenpanevat hallituksen päätöksien mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Mäntykatu 4. Toimistossa päivittäisistä asioista huolehtii Marjo Jussila. Hän on liiton ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä

6 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Maajoukkueen johtajana ja liigasihteerinä toimii sovitun laskutuksen mukaan ja kulukorvauksin Tapani Heikkilä. Hänen toimipisteensä on Kausalassa. Hän hoitaa liigan ohella rankingtaulukot, viikkopisteet ja tehotilastot. Liiton jäsenlehden toimittaa Risto Spora. Palkkio ja kulut maksetaan sopimuksen perusteella tehtyjen lehtien mukaan. Lehden taitosta huolehtii tuttuun tapaan Pirre Liukka sopimuksen mukaan. 3. ETUTYÖ Etutyön tavoitteena on edistää dartsia, saada näkyvyyttä ja löytää lisää julkista rahoitusta Etutyö jakaantuu kahteen osaan: dartsin toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja suomalaisen huippudartsin edistämiseen kansainvälisesti. 3.1 Toimintaedellytykset Toimintaedellytysten turvaaminen vaatii lajiliittoyhteistyön tiivistämistä Suomen Tikkaurheiluliiton ja elektronisen dartsin kanssa. Toinen painopiste tulee olla seurojen tuen kehittäminen, tilojen saatavuuden edistäminen muualta kuin anniskelutiloista, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen siten, että ne mahdollistavat tasavertaisen lajin harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden dartsin erityispiirteet. 3.2 Suomalainen huippudarts Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisen liiton toimintaan siten, että säännöt ja niiden tulkinta kohtelee tasaveroisesti kaikkia ja mahdollistaa lahjakkaille huippupelaajille osallistumisen arvokisoihin ja hyvä edellytykset menestyä niissä. Lisäksi liitto edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla suomalaisten huipun menestystä ja arvostusta. Liitto pyrkii tukemaan pelaajia, joilla on halua pelata ammattilaiskiertueilla 4. KILPAILUTOIMINTA 4.1 Yleistä SM-liigan lisäksi liiton omia kilpailuja ovat Suomen Cup, Finnish Open ja SM-kilpailut, jotka järjestetään vuonna 2013 kolmena eri viikonloppuna seuraavasti 1. SM Darts kevätkaudella (501ms, 501ns, kri ms, kri ns, 501mp, 501np, kri mp, kri np) 2. SM Darts syyskaudella (301ms, 301ns, junnut-18-21, sen50-60, sen ns50, mj3, nj3, sj, sp) 3. SM Darts syyskaudella (501 ms-b, 501 ns-b, 501 mp-b, 501 np-b, as tas, ap tas) SM Darts kilpailut voivat olla eri formaatissa kuin yllä on lueteltu. Kaikki SM Darts kisaviikonloput pelataan kaksipäiväisinä, yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin. SM Darts kisat saattavat muuttua joiltain osin vuoden aikana. Jokaiselle kilpailulle nimetään vastuullinen kilpailujohtaja. Suomen Cup järjestetään perinteisesti tammikuussa, Finnish Open pelataan kevään loppupuolella ja SM-liigan Play-Off toukokuussa. SM-liigakausi pelataan alustavien suunnitelmien mukaan kuluvan kilpailukauden tapaan eli runkosarjassa 8 varsinaista kierrosta. Lisäksi pelataan play-off ja karsintakierros eli 9. kierros. Sääntövaliokunta tekee mahdollisia tarkennuksia sääntöihin ja hallitus hyväksyy uudet säännöt seuraavalle kaudelle ennen liigakauden päättävää pudotuspelitapahtumaa Vääksyssä. Muista muutoksista saa tietoa liiton toimistolta tai liigasihteeriltä pyydettäessä. Mikäli halukkaita hakijoita riittää, järjestetään liiton hyväksymiä ranking-kilpailuja 2-3 kpl sekä syys- että kevätkaudella. Kilpailukalenterissa on kilpailupäällikön ehdottamat päivät ja merkinnät

7 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma kilpailujen ajankohdiksi. Tietenkin voi kisaa anoa myös muille ajankohdille. Yhteistyötä kilpailupaikkojen kanssa tiivistetään taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi. 4.2 Maajoukkue Vuoden 2013 pääkilpailu on siis Kanadassa pelattava World Cup. Juniorit pelaavat kesällä Europe Cup Youth kisan. Syksyn World Masters on henkilökohtainen kisa, mutta kuuluu olennaisena osana maajoukkuetoimintaa. Vuoden 2013 Masters-paikat jaetaan pääosin WDF-rankattujen kotimaisten rankingkisojen sekä erillisten karsintojen perusteella. Lisäksi pelaajat tienaavat paikkoja voittamalla ulkomaisia WDF kisoja. 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA Vuonna 2013 järjestettäviä kansainvälisiä kilpailuita ovat: - Finnish Open 2013 pääkaupunkiseudulla toukokuun alussa. 6. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna 2013 koulutustoimintaa laajennetaan ja yritämme löytää kerhotoiminnassa kerhon polun pään, jota jatkossa lähdemme kerimään auki Tavoitteena on tehdä koulutustoimintaa siten, että se palvelee kerhoissa tehtävää perusseuratyötä ja siihen liittyvää kilpailujen järjestämistä kaikilla tasoilla. Vuonna 2013 pyritään järjestämään kahdesta kolmeen koulutustapahtumaa, joiden pääpaino on yhdistyksen perusteissa ja kilpailujen järjestämisessä sekä aivan erityisesti kerhotyön kehittämisessä. Varsinaiseen valmennukseen ja ohjaukseen ei paneuduta. 7. ANTIDOPINGTOIMINTA Suomen Dartsliiton antidopingohjelman mukaisesti päävastuu antidopingohjelman toteuttamisessa on liitolla. Liiton antidopingtyön vastuuhenkilö on maajoukkueen johtaja, ellei toisin päätetä. Suuren vastuun ohjelman toteutuksesta kantavat kerhojen yhteyshenkilöt ja huipulla olevat pelaajat taustahenkilöineen. Liiton vastuuna on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja mahdollisista muutoksista. Viestintävälineinä toimivat kerhokirjeet ja liiton Internet-sivut. Valvontatyö tapahtuu yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotussuunnitelman kehittämistä jatketaan niin sosiaalisilla medioilla kuin perinteisellä printillä ja netillä. Liiton jäsenilleen osoittamassa sisäisessä tiedotuksessa jatketaan pääosin sähköisen materiaalin käyttämistä. Säännöllisesti liiton jäsenille tiedotettavia asioita ovat edelleen mm. kilpailut, säännöt, kokoukset sekä muut lajitiedotteet. Ulkomailla järjestettävien kilpailujen kutsut löytyvät liiton Internet-sivuilta. Kilpailujen viralliset tulokset ovat tulospalveluosassa, mikäli kerhot niitä toimittavat toimistolle. Kerhojen toivotaan olevan aktiivisia tulosten lähettämisessä, mutta myös kiinnittävän huomiota tulostensa muotoon. Mitä helpommin tulokset ovat muokattavissa, niin sitä useampaan paikkaan ne pystytään lähettämään julkaisemista varten. Facebookissa tulospalvelu on täysin epävirallista. Aktiivista ulkoista tiedotusta jatketaan lähettämällä medialle lehdistötiedotteita lajiin liittyvistä aiheista. Suomessa järjestettäville kansainvälisille kisoille haetaan näkyvyyttä mediassa, mutta painotetaan sähköistä tiedotusta eri kanavissa ja medioissa. Lisäksi jatketaan eri projekteja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. Internet-sivuja kehitetään ja parannetaan myös vuonna 2013 siinä laajuudessa kuin resurssit antavat myöten.. Netti-TV lähetyksiä jatketaan ja niiden kehittämisestä vastaa pääosin kuvausryhmä.

8 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma TALOUSTOIMINTA Tiukka taloudenpito ja kustannusten seuranta jatkuu yleisestä liiton taloudellisesta tilasta johtuen vuonna Erityisesti välillisten kulujen vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on, kuten jokaisena vuotena, kulujen ja tuottojen saaminen sille tasolle, jotta tulos saataisiin positiiviseksi. Liiton varsinaisen toiminnan kulut ovat vuonna 2013 normaalin toimintatoiminnan vuoden tasolla. Mutta samaan aikaa kilpailujen tulot laskevat ilman korjaavia toimenpiteitä. Vuonna 2012 vuokria kilpailupaikoista ei tarvinnut maksaa mikä on myös tavoitteena vuonna Liiton pitää käynnistää varasto- ja toimistotilojen yhdistämisprojekti jotta kiinteät kulut saadaan hallintaan tältä osin. Henkilöstökulut kasvavat 2,0 % normaalin palkkatason nousun mukaisesti. Liitto hakee valtiolta toiminta-avustusta ja se sisältää tuet kilpailumatkoihin. Jäsenmaksujen tulot on arvioitu vuonna 2011 toteutuneiden tulojen ja vuonna 2012 kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden tulojen perusteella ja korotetulla jäsenmaksulla. SUOMEN DARTSLIITTO TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO Budjetti 2013 Budjetti 2012 Toteutunut 2011 Varsinainen toiminta Tuotot Kotimainen kilpailutoiminta 3001 SM-liiga 32000, , , Suomen cup 12500, , , SM-Darts A-kisat 7000, , , SM-Darts B-kisat 11000, , , Suomen World Masters 500,00 80, Play-off kisa 3007 Viikkopisteet 5000, , , Muut kilpailut 800, SM darts/muut kilpailut 5000, , , Rike yms. maksutuotot 0,00 0,00 575,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta 72500, , ,05 Kansainvälinen kilpailutoiminta 3020 Europe cup 3050 Finnish open 12000, , , Nordic cup 3090 Ulkopuoliset osallistujat 853,80 Yhteensä Kansainvälinen kilpailutoiminta 12000, , ,80 Mainos ja sponsoritulot 3100 Lehtimainos 5000, , ,90 Nettimainokset 2500, Sponsorit 4000, , ,29 Yhteensä Mainos ja sponsoritulot 9000, , ,19 Yhteensä tuotot 93500, , ,04 Kulut Henkilöstökulut 4000 Palkat , , ,70

9 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Luontoisedut -240, Luontoisetujen vastatili 240, Palkkojen siirtoerät 9, Sotu-maksut -800,00-800,00-616, TyEL -6000, , , Tapaturmavakuutusmaksut -90, Työttömyysvakuutusmaksut -228, Ryhmähenkivakuutukset -22, Edell. tilikauden tuotot/kulut 518, Henkilösivukulujen siirtoerät -13,71 Yhteensä Henkilöstökulut , , ,09 Poistot 9740 Poisto koneista ja kalustosta -800,00-800,00-866,30 Yhteensä Poistot -800,00-800,00-866,30 Muut varsinaisen toiminnan kulut Jäsenlehti ja tiedotus 4300 Painatus ja ylläpito -7800, , , Postitus ja atk -4000, , , Toimituskulut -4500, , , Muut kulut -200,00-500, Tiedotusvaliokunta -99,75 Yhteensä Jäsenlehti ja tiedotus , , ,08 Kotimainen kilpailutoiminta 4401 SM-liiga , , , Suomen cup -6000, , , SM-Darts A-kisat -6000, , , SM-Darts B-kisat -4700, , , SM Darts/muut kilpailut -4800, , , Viikkopisteet -2830, , , SM-liiga/muut kilpailut 4412 Play-off kisat -1500, , , Muut Kisat -1594, Suomen World Masters Sääntövaliokunta -500,00-500,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta , , ,61 Kansainvälinen kilpailutoiminta 4450 Finnish open -8000, , , Nordic cup -8500, Europe cup -6000, SenioriEM 4475 World cup , , Junnutoiminta -2000, ,00-232, Lähdevero -1000, , , World Masters Lontoo -4000, , , WDF, NDR, EDC -1000, , , Junnu maajoukkue -1000, ,00-120, Nuoret EM -5000, , Suomen World Masters 4513 Maajoukkue -2000, , , Ulkopuoliset osallistujat -848,78 Nuorisovaliokunta -400, ,00 Urheiluvaliokunta -200,00-500,00

10 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Yhteensä Kainsainvälinen kilpailutoiminta , , ,99 Kilpailutoiminnan yleiskulut 4700 Kilpailutarvikkeet -1000, , , Kilpailujen matkakulut, päivärahat -3000, , , Mitalit ja palkinnot -2500, , , Muut kilpailukulut 4704 Tapaturmavakuutus -1200, , , Netti-TV -1500,00-244, Kilpailutapahtuma vuokrat 0,00 0,00-380, Ulkuoliset palvelut ja alihankinnat , Kilpailuvaliokunta -500,00 Dopingtestit Yhteensä Kilpailutoiminnan yleiskulut -9200, , ,75 Kalustohankinnat Hankinnat 0,00 Kaluston korjaukset -1000, ,00 0,00 Yhteensä hankinnat ja korjaukset -1000, ,00 0,00 Hallintokulut 4810 Toimitilavuokrat -6500, , , Varastovuokrat -4400, , , Konttorik. korjaukset ja huolto 4815 Kone- ja kalustovuokrat -200,00-200,00-180, Kaluston korjaukset ja huolto 4820 Tietoliikenne -1500, , , Postikulut -1000, ,00-785, Puhelinkulut -1000, , , Puheenjohtajan kulut -1600, , , Matkat ja majoitukset Hallituksen ja hlökunnan 4828 matkakulut -2000, ,00-794, Vahinkovakuutusmaksut -2000, , , Matkavakuutukset -1000, ,00-931, Toimiston yleiskulut -400,00-200,00-648, Sähkö -200,00-200,00-166, Konttoritarvikkeet -500,00-700,00-293, Koulutus -1000, , Ammattilehdet -100,00-100, ATK-tarvikkeet 4861 Kirjanpito ja hallintokulut -2100, , , Tilintarkastus -450,00-450,00-418, Hallituksen kokouskulut -1335, ,00-980, Juhlat,tapahtumat, muistamiset -120,00-120,00-52, Asianajo 4869 Muut vieraat palvelut , , Muut liikekulut 4871 Jäsenmaksut -65,00-65,00-265, Mainoskulut 4874 Pankkikulut -400,00-335,00-407, Kokous- ja neuvottelukulut -547, Talousvaliokunta -400,00-500,00 60,00 Yhteensä Hallintokulut , , ,34 Muut kulut 4886 Edustuskulut -1000,00-368,63

11 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Edustus- ja joukkueasut 0, , Kolmen vuoden kalusto 4889 Luottotappiot -370, Juhlat, tapahtumat, muistamiset -160,00 Muut kulut -1000, ,00 Yhteensä Muut kulut -2000, , ,63 Yhteensä kulut , , ,79 Tuotto/kulujäämä , , ,75 Varainhankinta Tuotot 6100 Kerhot ja kortit 60000, , , Muut tuotot 500,00 500,00 515, Myyntituotot 6000, , , Darts-illat 41, Pinssit ja tarrat Yhteensä Tuotot 66500, , ,48 Kulut 6200 Piirijäsenmaksut -5000, , , WDF-jäsenmaksut -123, EDC-jäsenmaksut -200,00-200, Kilpailukortit, lisenssit -300,00-300, PR-kulut ja mainoskulut -2500, Muut varainhankitakulut -500,00-500,00 Yhteensä Kulut -6000, , ,20 Tuotto-/Kulujäämä 60500, , ,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8100 Korkotuotot 0,00 0,00 40,96 Yhteensä Tuotot 0,00 0,00 40,96 Kulut 40, Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00 Yhteensä Kulut 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 0,00 0,00 40,96 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 9210 Vahingonkorvaukset Yhteensä Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 9300 Satunnaiset kulut Yhteensä Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 Yleisavustukset 9600 Avustukset 35000, , ,00 Yhteensä Yleisavustukset 35000, , ,00 Tilikauden tulos 0,00 150, ,51 0,00 150, ,51

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2009 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48

Lisätiedot

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -866,42-2 20 1 333,58 39,4-1 140,70 320005 EPJ Palkkio -55 55 320010 Matkustus ja päivärahat -24,46-90 875,54 2,7-85,60

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2014 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS - 8 575,00-1 690,29

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS - 8 575,00-1 690,29 L-S kiipeilykerho KRUXI ry. BUDJETTI 2006 Toteutunut 31.12.2005 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT 3020 Boulderin käyttömaksut ja vuokrat 2 000,00 1 905,00 3030 Boulderin avainmaksut 170,00 150,00 3040 Välinevuokrat

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Ultimatejaoston toimintaohje

Ultimatejaoston toimintaohje 1 Johdanto Ultimatejaoston toimintaohje 1.1 Taustaa Vuonna 1998 liiton operatiivinen toiminta siirrettiin hallituksen kokouksista eri lajeihin keskittyvien jaostojen vastuulle. Samalla hallituksen jäsenmäärä

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007 VARSINAINEN TOIMINTA YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3000 Vuokratuotot 0,00 17 299,09 3001 Henkilöstötuotot 0,03 41 326,54 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

KILPAILUKAUSI 2016 2017

KILPAILUKAUSI 2016 2017 Suomen Dartsliitto KILPAILUKAUSITIEDOTE1 (7) KILPAILUKAUSI 2016 2017 KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA Kilpailukalenteritiedot Liiton kilpailukausijulkaisussa ja liiton nettisivuilla osoitteessa www.darts.fi

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2015 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2015 / Syyskokous 13.12.2014

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2015 / Syyskokous 13.12.2014 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 891,243.98 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 300.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 78,502.02

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014 TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 94 500,00 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00 3020 opiskelijakorttituotot

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2013 TA2012 TP2011 TP2010 TUOTOT +LISÄ TA2012 3000 tuotot 31

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2013 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008

Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008 YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3001 Henkilöstötuotot 2 215,33 0,03 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv 507,95 0,00 3003 Ympäristömaksu 756,07 24,91 Tston ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2013. Asialista

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2013. Asialista Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2013. Aika: Paikka: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 17.12.2013 kello 18.00 alkaen. Seuran konttori, Pienen Villasaaren tie 3, 00960 Helsinki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

KILPAILUKAUSI 2013 2014

KILPAILUKAUSI 2013 2014 Suomen Dartsliitto KILPAILUKAUSITIEDOTE 1 (5) KILPAILUKAUSI 2013 2014 KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA Kilpailukalenteritiedot Liiton jäsenlehdessä DARTSissa ja liiton nettisivuilla osoitteessa www.darts.fi

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2016 Julkaisutoiminnan tuotot 1,200.00 Valtion avustukset, UM 520,546.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 1,000.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

KILPAILUKAUSI 2014 2015

KILPAILUKAUSI 2014 2015 Suomen Dartsliitto KILPAILUKAUSITIEDOTE 1 (5) KILPAILUKAUSI 2014 2015 KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA Kilpailukalenteritiedot Liiton jäsenlehdessä DARTSissa ja liiton nettisivuilla osoitteessa www.darts.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013 1 (12) V A R S I N AI N E N T O I M I N T A TIEDOTUSTOIMINTA 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 075,00 3011 Lehden ilmoitustuotot

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot