Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY"

Transkriptio

1 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

2 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu Tampere puh: +358-(0) fax: +358-(0) Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Hallitukselta 4 1. YLEISTÄ 5 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET Jäsenet Hallitus Vuosikokoukset Valiokunnat Henkilöstö 5 3. ETUTYÖ 6 4. KILPAILUTOIMINTA Yleistä Maajoukkue 7 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA 7 6. KOULUTUSTOIMINTA 7 7 ANTIDOPINGTOIMINTA 7 8. TIEDOTUSTOIMINTA 7 9. TALOUSTOIMINTA 8

3 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma PUHEENJOHTAJALTA Toimintavuosi 2013 on 38. Dartsliiton toiminnassa. Vuosi toimii hallinnollisesti porrastetun liittohallituksen mukaisesti. Vuoden alusta aloittaa syyskokouksessa Hämeenlinnassa valitut henkilöt kolmivuotisen kautensa päivittäisen hallinnon ylimmällä tasolla. Toimintavuoden haasteita ovat: taata jäsenistölle tämän hetkinen palvelutaso ja kehittää sitä edelleen mutta samanaikaisesti vähentää kuluja. Oma erityinen haasteensa tulee olemaan viestinnän osalta saada internetin käyttö eri toiminnoissa entistä tehokkaammaksi. Lisäksi pyritään helpottamaan yhteydenpidon toimivuutta nykyistä paremmin jäsenistön ja liiton toimiston sekä hallituksen välillä. Tiedotuksessa kiinnitetään lajin ulkoiseen ja sisäiseen imagoon entisestään huomiota. Tässä toimessa erityisasemassa on omalta osaltaan tiedotusvaliokunta, jonka tehtäviin tämä myös kuuluu. Tavoitteena oleva valiokuntien uudistuminen ja laajentuminen antaa ja tarjoaa jäsenistölle opastus-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia eri aiheista ja toiminta-alueista, jotka kuuluvat kunkin valiokunnan omaan vastuualueeseen. Kilpailutoiminnan osalta tarpeellista on kilpailujen jatkuvuuden varmistaminen, sekä kilpailujen kehittäminen ja uudistaminen. Liitto järjestää normaaliin tapaan vuoden aikana kansainvälisen rankingkilpailun Finnish Openin, jonka pitopaikka on suurella todennäköisyydellä pääkaupunkiseutu, koska oletettavasti ulkomaisten pelaajien on helpointa tulla lentäen ja Helsinki- Vantaa toimii paremmin tulokenttänä kuin muut Suomen lentoasemat. Toivotaan että kisa saa olla kilpailukalenterissa tämän hetkisellä paikallaan eikä samalle viikonlopulle tule muita isoja kisoja. Kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen tulee olemaan edelleen taloudellinen rasite liitolle. Vuoden 2013 WDF World Cup pelataan Kanadassa, joka lentojen osalta saattaa tulla erittäinkin kalliiksi eikä kilpailukaupunki St John s Newfoundlandissa ole kustannustasoltaan edullisin. Kesällä on myös junioripelaajilla jokavuotinen Euroopan mestaruuskisansa. Europe Cup Youth kisan järjestäjää ei vielä ole tiedossa. Suomi hakee kyseisen kisan järjestämisoikeutta lokakuussa 2012 WDF:n kokouksessa Hullissa Englannissa. Pitopaikkana Suomessa olisi hotelli Haaga Helsingissä. Kilpailupaikkojen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset ovat tärkeässä osassa liiton kilpailutoiminnan kehittämistä ja kustannusrakennetta. Tuet vaikuttavat oleellisesti taloudellisesti liiton toimintaan. Talouden hoitoa jatketaan edellisten vuosien malliin varovaisella linjalla välttämällä ylilyöntejä ja tarpeettomia kuluja. Liiton nuorisovaliokunnan tulee panostaa toimintavuonna erityisesti nuorison harrastuksen lisääntymiseen sekä tuottaa uusia mahdollisuuksia löytää lajista elinikäinen harrastus. Nuorisovastaava ja hänen tukiryhmänsä kehittävät uusia sopivia toimintamalleja muiden lajien pohjalta valtakunnallisen nuorisotyön taustalle. Esko Mäyrä puheenjohtaja

4 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma HALLITUKSELTA 38-vuotiaan Dartsliiton tavoitteena on hienostuneesti sanottuna muokata missiosta visio. Hallitus kuitenkin tyytyy muokkaamaan ja kehittämään uutta strategiaa ja uutta toimintakulttuuria sekä normaalien sääntömääräysten ja vakiintuneiden tapojen mukaan toteuttaa vuosikokouksissa annettuja linjauksia. Kehitysprosessiin sisältyvät ajatukset ja odotukset on asetettu pitkällä aikavälillä korkealle mutta toteutuviksi. Mitään ei tapahdu itsekseen ilman aktiivista otetta asioihin jo valmisteluvaiheessa niin jäsenistöltä kuin hallitukselta taikka sen toimijoilta. Yhteisen tahtotilan syntyminen, tavoitteen näkeminen ja aito pyrkimys siihen luovat perustaa hallitulle etenemiselle kohti asettamiamme päämääriä ja samalla välitavoitteiden realisoitumiselle. Strategian tai toiminnan yleissuunnittelun yhtenä tehtävänä on luoda tavoite ja näkemys tulevaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että järjestöelämässä vuosi tai kaksi on varsin lyhyt aika. Uusien asioiden ja toimintatapojen vahvan perustan luominen kestää kauemmin kuin hallituksen toimikausi on. Eteneminen ja kehittyminen ovat pyrkimystä saada jatkuva liike kohti yhteisiä tavoitteita, vaikka ne elävät, muuttuvat ja tarkentuvat matkalla. Vuoden aikana olisi kirjattava omat näkemyksemme keskeisistä muutoksista, miten niihin reagoimme ja mitä muutokset vaikuttavat meidän nykyiseen toimintaan. Ja kaiken ohessa on pidettävä mielessä kuka tuon kaiken tekee ja miten muutosta seurataan. Strategian toiminnassa arvotetaan kaikkien muiden lajien tapaan koulutus- ja junioritoimintaa ja ohjaus- ja valmennustoiminta jää edelleen taka-alalle. On loogista, että mainittujen osa-alueitten lisäksi kilpailutoiminnan kehittäminen kaikilla osa-alueilla, organisointia ja taustatyötä painottaen, on arvoasteikossa korkealla. Näillä luodaan perustaa tulevaisuuden huippu-urheilulle ja kilpaharrastuksen jatkuvuudelle. Harrastajamäärien kasvattaminen ja sitä kautta harrastajapohjan muotoutuminen enemmän pystyssä pysyvän pyramidin malliin luovat edellytyksiä lahjakkaille yksilöille kehittymiseen ja nousuun niin kansalliselle kuin kansainvälisellekin huipulle. Yhdistymisprosessi Suomen Tikkaurheiluliiton kanssa aloitetaan. Elektronisen dartsin kanssa käydään myös neuvotteluja lajien yhteisestä kattojärjestöstä. Koulutustoiminnan on luotava lisää edellytyksiä seuratoiminnalle, jolla on erittäin tärkeä tehtävä paikallisessa harrastetoiminnassa. Näiden perusosa-alueiden laadun parantamisella vaikutetaan suoraan lajin pysyvyyteen läpi elämän kestävänä harrastuksena. Junioritoiminnan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Seuroissa tehdään ja on tehty perusjuniorityötä, ja uusien seurojen lähtiessä mukaan juniorityöhön, antaa tämä suuntaa lajin kehittymiselle. Laadukkaan peruskoulutuksen ja tukihenkilön palveluiden tarjoaminen junioreille ja muille on tärkeää, ja näin saadaan harraste- ja kilpailutasoille lisää väkeä. Uudistuvan toiminta-ajattelun pitää nojata kolmipylväisyyteen eli jakautua opetusministeriön valtionapukriteereissä linjattuihin toiminta-aloihin. Jakauma 50% juniorityö, 25% harrasteliikunta ja 25% huippu-urheilu näyttää ensisilmäyksellä varsinkin dartsissa kilpailutoiminnan kannalta huonolta ja likipitäen mahdottomalta toteuttaa. Tämä avaa kuitenkin mahdollisuuksia kehittää muita talouden tukitoimia. Valtionavun jakauma ei tarkoita liiton koko talousarvion jakaumaa vaan vain toiminta-avustuksena, joka Dartsliitolla on vain 25 prosentin luokkaa koko rahoituksesta, saatavan osan jakautumista. Liitto voi edelleen itse päättää siitä, miten oman varainhankinnan tulokset jakautuvat ja mitkä ovat liiton oman toiminnan pääkohdat. Tulevaisuuteen tähtääminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, vaativaa työtä. Tulokset saadaan vasta vuosien päästä. Vaikka resurssit eivät tällä hetkellä ole vision toteuttamisen tasolla, voivat ne sinne pitkän ja aktiivisen työn tuloksena joskus nousta. Toivomme jäsenkerhojen ja kerhojen jäsenten sitoutuvan usean hallituskauden mittaiseen työhön ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen.

5 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Dartsliitto on dartsseurojen yhteistyö-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka tärkein tehtävä on dartsin edistäminen Suomessa. Jäsenseurojen ja dartspelaajien määrä ja aktiivinen toiminta kilpaurheilijoina, harrastajina, tuomareina, kilpailujen järjestäjinä ja seura-aktiiveina takaavat toimintamme myös tulevina vuosina. Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Suomessa: dartsharrastusta dartsin pelaamisen taitoa dartskilpailutoimintaa Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto harjoittaa: valistus- ja kasvatustyötä koulutus- ja julkaisutyötä kerhojen avustustyötä levittämällä lajitietoutta harjoituksien, kilpailujen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämistä kerhojen perustamisen ja toiminnan auttamista etutyötä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Liiton painotukset vuonna 2013 uuden strategian mukaisesti toimiminen ja sen täytäntöön saattaminen lajiharrastuksen laajentaminen ja materiaalin tuottaminen tähän tarkoitukseen nuorisotoiminnan kehittäminen ja lisääminen koulutustoiminnan kehittäminen Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden läpivienti 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET 2.1 Jäsenet Suomen Dartsliitolla on 81 jäsentä eli kerhoa. Harrastajia on noin , joista lisenssin maksaneita on 1237 kpl (AB 900 kpl, SEN 290 kpl, JUN18 24 kpl, JUN21 23 kpl ). Määrän uskotaan kasvavan noin 2-3 % seuraavan vuoden aikana. Kerhojen määrän oletetaan pysyvän ensi vuonna suurin piirtein samana. Lajiliittojen yhdistyessä jäsenmäärä saattaa kasvaa jopa 30 %. 2.2 Hallitus Suomen Dartsliiton toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 3 4 kertaa. 2.3 Vuosikokoukset Liitolla on kaksi vuosikokousta: keväällä tilinpäätös ja syksyllä toimintasuunnitelma. 2.4 Valiokunnat Liiton toiminnan suunnittelu tapahtuu hallituksessa ja sen nimeämissä valiokunnissa, jotka valmistelevat päätökset hallitukselle. Vuonna 2013 on suunniteltu toimivan kahdeksan valiokuntaa: - Koulutus - Sääntö - Tiedotus - Nuoriso - Urheilu - Kilpailu - Talous - Strategia 2.5 Henkilöstö Liiton operatiivista toimintaa johtaa puheenjohtaja toimistopäällikön ja hallituksen avustuksella. Valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset, jotka puheenjohtaja, toimistopäällikkö ja erikseen nimetyt henkilöt toimeenpanevat hallituksen päätöksien mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Mäntykatu 4. Toimistossa päivittäisistä asioista huolehtii Marjo Jussila. Hän on liiton ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä

6 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Maajoukkueen johtajana ja liigasihteerinä toimii sovitun laskutuksen mukaan ja kulukorvauksin Tapani Heikkilä. Hänen toimipisteensä on Kausalassa. Hän hoitaa liigan ohella rankingtaulukot, viikkopisteet ja tehotilastot. Liiton jäsenlehden toimittaa Risto Spora. Palkkio ja kulut maksetaan sopimuksen perusteella tehtyjen lehtien mukaan. Lehden taitosta huolehtii tuttuun tapaan Pirre Liukka sopimuksen mukaan. 3. ETUTYÖ Etutyön tavoitteena on edistää dartsia, saada näkyvyyttä ja löytää lisää julkista rahoitusta Etutyö jakaantuu kahteen osaan: dartsin toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja suomalaisen huippudartsin edistämiseen kansainvälisesti. 3.1 Toimintaedellytykset Toimintaedellytysten turvaaminen vaatii lajiliittoyhteistyön tiivistämistä Suomen Tikkaurheiluliiton ja elektronisen dartsin kanssa. Toinen painopiste tulee olla seurojen tuen kehittäminen, tilojen saatavuuden edistäminen muualta kuin anniskelutiloista, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen siten, että ne mahdollistavat tasavertaisen lajin harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden dartsin erityispiirteet. 3.2 Suomalainen huippudarts Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisen liiton toimintaan siten, että säännöt ja niiden tulkinta kohtelee tasaveroisesti kaikkia ja mahdollistaa lahjakkaille huippupelaajille osallistumisen arvokisoihin ja hyvä edellytykset menestyä niissä. Lisäksi liitto edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla suomalaisten huipun menestystä ja arvostusta. Liitto pyrkii tukemaan pelaajia, joilla on halua pelata ammattilaiskiertueilla 4. KILPAILUTOIMINTA 4.1 Yleistä SM-liigan lisäksi liiton omia kilpailuja ovat Suomen Cup, Finnish Open ja SM-kilpailut, jotka järjestetään vuonna 2013 kolmena eri viikonloppuna seuraavasti 1. SM Darts kevätkaudella (501ms, 501ns, kri ms, kri ns, 501mp, 501np, kri mp, kri np) 2. SM Darts syyskaudella (301ms, 301ns, junnut-18-21, sen50-60, sen ns50, mj3, nj3, sj, sp) 3. SM Darts syyskaudella (501 ms-b, 501 ns-b, 501 mp-b, 501 np-b, as tas, ap tas) SM Darts kilpailut voivat olla eri formaatissa kuin yllä on lueteltu. Kaikki SM Darts kisaviikonloput pelataan kaksipäiväisinä, yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin. SM Darts kisat saattavat muuttua joiltain osin vuoden aikana. Jokaiselle kilpailulle nimetään vastuullinen kilpailujohtaja. Suomen Cup järjestetään perinteisesti tammikuussa, Finnish Open pelataan kevään loppupuolella ja SM-liigan Play-Off toukokuussa. SM-liigakausi pelataan alustavien suunnitelmien mukaan kuluvan kilpailukauden tapaan eli runkosarjassa 8 varsinaista kierrosta. Lisäksi pelataan play-off ja karsintakierros eli 9. kierros. Sääntövaliokunta tekee mahdollisia tarkennuksia sääntöihin ja hallitus hyväksyy uudet säännöt seuraavalle kaudelle ennen liigakauden päättävää pudotuspelitapahtumaa Vääksyssä. Muista muutoksista saa tietoa liiton toimistolta tai liigasihteeriltä pyydettäessä. Mikäli halukkaita hakijoita riittää, järjestetään liiton hyväksymiä ranking-kilpailuja 2-3 kpl sekä syys- että kevätkaudella. Kilpailukalenterissa on kilpailupäällikön ehdottamat päivät ja merkinnät

7 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma kilpailujen ajankohdiksi. Tietenkin voi kisaa anoa myös muille ajankohdille. Yhteistyötä kilpailupaikkojen kanssa tiivistetään taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi. 4.2 Maajoukkue Vuoden 2013 pääkilpailu on siis Kanadassa pelattava World Cup. Juniorit pelaavat kesällä Europe Cup Youth kisan. Syksyn World Masters on henkilökohtainen kisa, mutta kuuluu olennaisena osana maajoukkuetoimintaa. Vuoden 2013 Masters-paikat jaetaan pääosin WDF-rankattujen kotimaisten rankingkisojen sekä erillisten karsintojen perusteella. Lisäksi pelaajat tienaavat paikkoja voittamalla ulkomaisia WDF kisoja. 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA Vuonna 2013 järjestettäviä kansainvälisiä kilpailuita ovat: - Finnish Open 2013 pääkaupunkiseudulla toukokuun alussa. 6. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna 2013 koulutustoimintaa laajennetaan ja yritämme löytää kerhotoiminnassa kerhon polun pään, jota jatkossa lähdemme kerimään auki Tavoitteena on tehdä koulutustoimintaa siten, että se palvelee kerhoissa tehtävää perusseuratyötä ja siihen liittyvää kilpailujen järjestämistä kaikilla tasoilla. Vuonna 2013 pyritään järjestämään kahdesta kolmeen koulutustapahtumaa, joiden pääpaino on yhdistyksen perusteissa ja kilpailujen järjestämisessä sekä aivan erityisesti kerhotyön kehittämisessä. Varsinaiseen valmennukseen ja ohjaukseen ei paneuduta. 7. ANTIDOPINGTOIMINTA Suomen Dartsliiton antidopingohjelman mukaisesti päävastuu antidopingohjelman toteuttamisessa on liitolla. Liiton antidopingtyön vastuuhenkilö on maajoukkueen johtaja, ellei toisin päätetä. Suuren vastuun ohjelman toteutuksesta kantavat kerhojen yhteyshenkilöt ja huipulla olevat pelaajat taustahenkilöineen. Liiton vastuuna on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja mahdollisista muutoksista. Viestintävälineinä toimivat kerhokirjeet ja liiton Internet-sivut. Valvontatyö tapahtuu yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotussuunnitelman kehittämistä jatketaan niin sosiaalisilla medioilla kuin perinteisellä printillä ja netillä. Liiton jäsenilleen osoittamassa sisäisessä tiedotuksessa jatketaan pääosin sähköisen materiaalin käyttämistä. Säännöllisesti liiton jäsenille tiedotettavia asioita ovat edelleen mm. kilpailut, säännöt, kokoukset sekä muut lajitiedotteet. Ulkomailla järjestettävien kilpailujen kutsut löytyvät liiton Internet-sivuilta. Kilpailujen viralliset tulokset ovat tulospalveluosassa, mikäli kerhot niitä toimittavat toimistolle. Kerhojen toivotaan olevan aktiivisia tulosten lähettämisessä, mutta myös kiinnittävän huomiota tulostensa muotoon. Mitä helpommin tulokset ovat muokattavissa, niin sitä useampaan paikkaan ne pystytään lähettämään julkaisemista varten. Facebookissa tulospalvelu on täysin epävirallista. Aktiivista ulkoista tiedotusta jatketaan lähettämällä medialle lehdistötiedotteita lajiin liittyvistä aiheista. Suomessa järjestettäville kansainvälisille kisoille haetaan näkyvyyttä mediassa, mutta painotetaan sähköistä tiedotusta eri kanavissa ja medioissa. Lisäksi jatketaan eri projekteja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. Internet-sivuja kehitetään ja parannetaan myös vuonna 2013 siinä laajuudessa kuin resurssit antavat myöten.. Netti-TV lähetyksiä jatketaan ja niiden kehittämisestä vastaa pääosin kuvausryhmä.

8 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma TALOUSTOIMINTA Tiukka taloudenpito ja kustannusten seuranta jatkuu yleisestä liiton taloudellisesta tilasta johtuen vuonna Erityisesti välillisten kulujen vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on, kuten jokaisena vuotena, kulujen ja tuottojen saaminen sille tasolle, jotta tulos saataisiin positiiviseksi. Liiton varsinaisen toiminnan kulut ovat vuonna 2013 normaalin toimintatoiminnan vuoden tasolla. Mutta samaan aikaa kilpailujen tulot laskevat ilman korjaavia toimenpiteitä. Vuonna 2012 vuokria kilpailupaikoista ei tarvinnut maksaa mikä on myös tavoitteena vuonna Liiton pitää käynnistää varasto- ja toimistotilojen yhdistämisprojekti jotta kiinteät kulut saadaan hallintaan tältä osin. Henkilöstökulut kasvavat 2,0 % normaalin palkkatason nousun mukaisesti. Liitto hakee valtiolta toiminta-avustusta ja se sisältää tuet kilpailumatkoihin. Jäsenmaksujen tulot on arvioitu vuonna 2011 toteutuneiden tulojen ja vuonna 2012 kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden tulojen perusteella ja korotetulla jäsenmaksulla. SUOMEN DARTSLIITTO TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO Budjetti 2013 Budjetti 2012 Toteutunut 2011 Varsinainen toiminta Tuotot Kotimainen kilpailutoiminta 3001 SM-liiga 32000, , , Suomen cup 12500, , , SM-Darts A-kisat 7000, , , SM-Darts B-kisat 11000, , , Suomen World Masters 500,00 80, Play-off kisa 3007 Viikkopisteet 5000, , , Muut kilpailut 800, SM darts/muut kilpailut 5000, , , Rike yms. maksutuotot 0,00 0,00 575,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta 72500, , ,05 Kansainvälinen kilpailutoiminta 3020 Europe cup 3050 Finnish open 12000, , , Nordic cup 3090 Ulkopuoliset osallistujat 853,80 Yhteensä Kansainvälinen kilpailutoiminta 12000, , ,80 Mainos ja sponsoritulot 3100 Lehtimainos 5000, , ,90 Nettimainokset 2500, Sponsorit 4000, , ,29 Yhteensä Mainos ja sponsoritulot 9000, , ,19 Yhteensä tuotot 93500, , ,04 Kulut Henkilöstökulut 4000 Palkat , , ,70

9 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Luontoisedut -240, Luontoisetujen vastatili 240, Palkkojen siirtoerät 9, Sotu-maksut -800,00-800,00-616, TyEL -6000, , , Tapaturmavakuutusmaksut -90, Työttömyysvakuutusmaksut -228, Ryhmähenkivakuutukset -22, Edell. tilikauden tuotot/kulut 518, Henkilösivukulujen siirtoerät -13,71 Yhteensä Henkilöstökulut , , ,09 Poistot 9740 Poisto koneista ja kalustosta -800,00-800,00-866,30 Yhteensä Poistot -800,00-800,00-866,30 Muut varsinaisen toiminnan kulut Jäsenlehti ja tiedotus 4300 Painatus ja ylläpito -7800, , , Postitus ja atk -4000, , , Toimituskulut -4500, , , Muut kulut -200,00-500, Tiedotusvaliokunta -99,75 Yhteensä Jäsenlehti ja tiedotus , , ,08 Kotimainen kilpailutoiminta 4401 SM-liiga , , , Suomen cup -6000, , , SM-Darts A-kisat -6000, , , SM-Darts B-kisat -4700, , , SM Darts/muut kilpailut -4800, , , Viikkopisteet -2830, , , SM-liiga/muut kilpailut 4412 Play-off kisat -1500, , , Muut Kisat -1594, Suomen World Masters Sääntövaliokunta -500,00-500,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta , , ,61 Kansainvälinen kilpailutoiminta 4450 Finnish open -8000, , , Nordic cup -8500, Europe cup -6000, SenioriEM 4475 World cup , , Junnutoiminta -2000, ,00-232, Lähdevero -1000, , , World Masters Lontoo -4000, , , WDF, NDR, EDC -1000, , , Junnu maajoukkue -1000, ,00-120, Nuoret EM -5000, , Suomen World Masters 4513 Maajoukkue -2000, , , Ulkopuoliset osallistujat -848,78 Nuorisovaliokunta -400, ,00 Urheiluvaliokunta -200,00-500,00

10 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Yhteensä Kainsainvälinen kilpailutoiminta , , ,99 Kilpailutoiminnan yleiskulut 4700 Kilpailutarvikkeet -1000, , , Kilpailujen matkakulut, päivärahat -3000, , , Mitalit ja palkinnot -2500, , , Muut kilpailukulut 4704 Tapaturmavakuutus -1200, , , Netti-TV -1500,00-244, Kilpailutapahtuma vuokrat 0,00 0,00-380, Ulkuoliset palvelut ja alihankinnat , Kilpailuvaliokunta -500,00 Dopingtestit Yhteensä Kilpailutoiminnan yleiskulut -9200, , ,75 Kalustohankinnat Hankinnat 0,00 Kaluston korjaukset -1000, ,00 0,00 Yhteensä hankinnat ja korjaukset -1000, ,00 0,00 Hallintokulut 4810 Toimitilavuokrat -6500, , , Varastovuokrat -4400, , , Konttorik. korjaukset ja huolto 4815 Kone- ja kalustovuokrat -200,00-200,00-180, Kaluston korjaukset ja huolto 4820 Tietoliikenne -1500, , , Postikulut -1000, ,00-785, Puhelinkulut -1000, , , Puheenjohtajan kulut -1600, , , Matkat ja majoitukset Hallituksen ja hlökunnan 4828 matkakulut -2000, ,00-794, Vahinkovakuutusmaksut -2000, , , Matkavakuutukset -1000, ,00-931, Toimiston yleiskulut -400,00-200,00-648, Sähkö -200,00-200,00-166, Konttoritarvikkeet -500,00-700,00-293, Koulutus -1000, , Ammattilehdet -100,00-100, ATK-tarvikkeet 4861 Kirjanpito ja hallintokulut -2100, , , Tilintarkastus -450,00-450,00-418, Hallituksen kokouskulut -1335, ,00-980, Juhlat,tapahtumat, muistamiset -120,00-120,00-52, Asianajo 4869 Muut vieraat palvelut , , Muut liikekulut 4871 Jäsenmaksut -65,00-65,00-265, Mainoskulut 4874 Pankkikulut -400,00-335,00-407, Kokous- ja neuvottelukulut -547, Talousvaliokunta -400,00-500,00 60,00 Yhteensä Hallintokulut , , ,34 Muut kulut 4886 Edustuskulut -1000,00-368,63

11 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Edustus- ja joukkueasut 0, , Kolmen vuoden kalusto 4889 Luottotappiot -370, Juhlat, tapahtumat, muistamiset -160,00 Muut kulut -1000, ,00 Yhteensä Muut kulut -2000, , ,63 Yhteensä kulut , , ,79 Tuotto/kulujäämä , , ,75 Varainhankinta Tuotot 6100 Kerhot ja kortit 60000, , , Muut tuotot 500,00 500,00 515, Myyntituotot 6000, , , Darts-illat 41, Pinssit ja tarrat Yhteensä Tuotot 66500, , ,48 Kulut 6200 Piirijäsenmaksut -5000, , , WDF-jäsenmaksut -123, EDC-jäsenmaksut -200,00-200, Kilpailukortit, lisenssit -300,00-300, PR-kulut ja mainoskulut -2500, Muut varainhankitakulut -500,00-500,00 Yhteensä Kulut -6000, , ,20 Tuotto-/Kulujäämä 60500, , ,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8100 Korkotuotot 0,00 0,00 40,96 Yhteensä Tuotot 0,00 0,00 40,96 Kulut 40, Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00 Yhteensä Kulut 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 0,00 0,00 40,96 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 9210 Vahingonkorvaukset Yhteensä Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 9300 Satunnaiset kulut Yhteensä Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 Yleisavustukset 9600 Avustukset 35000, , ,00 Yhteensä Yleisavustukset 35000, , ,00 Tilikauden tulos 0,00 150, ,51 0,00 150, ,51

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 ESPOO SQUASH RACKETS CLUB R.Y. ESRC TOIMINTASUUNNITELMA 2005 ESRC 18.2.2007 Janne Heikkinen SISÄLLYSLUETTELO 2(15) 1. HALLITUKSEN TOIMINTA 2. JUNIORITOIMINTA 3. VALMENNUSTOIMINTA 4. KOULUTUSTOIMINTA 5.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot