KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kirkkoneuvosto Nro 1/ klo Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kirkkoneuvosto Nro 1/2014. 5.2.2014 klo 18.30 19.53 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki"

Transkriptio

1 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Junttila Rauli puheenjohtaja, läsnä Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Hihnala Reino läsnä. Rahja Esa Juola Marjaana, varapj., läsnä, pj. 15 Niemelä Mari Latukka Juhani läsnä Stolp Jukka Nevalainen Eero läsnä Isopahkala Tapio Pahkala Pentti läsnä Himanka Heimo Peltola Götha läsnä Kauppinen Tiina Pentinmikko Anne poissa Peltola Vuokko läsnä Rautakoski Leeni läsnä Piippo Sirkka Tikkanen Jorma läsnä Rahkonen Marko Vuollet Jouni läsnä Prittinen Pekka MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) Läsnä 11/11 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Katso 1 Haapakoski Pentti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuorila Marianne, kirkkovaltuuston I varapuheenjohtaja Niemelä Hannu, kirkkovaltuuston II varapuheenjohtaja Jokiaho Tuija, vs. hallinto- ja taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä Ukonaho Liisa, talouspäällikkö ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS :t 1-16 Katso 2 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Nevalainen ja Pentti Pahkala. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Rauli Junttila 15 Marjaana Juola Tuija Jokiaho Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Eero Nevalainen Pentti Pahkala Aika ja paikka Kalajoen seurakunnan taloustoimistossa, Plassintie 2, Kalajoki. Nähtävillä olosta ilmoittaminen: Todistaa: Kirkkoherra Rauli Junttila Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla

2 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sähköpostilla. Kokouksessa on läsnä 11/11 jäsentä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 2 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Nevalainen ja Pentti Pahkala. Tarkastus on iltapäivällä taloustoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Nevalainen ja Pentti Pahkala. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 Työjärjestykseksi esitetään hyväksyttäväksi kokouskutsun esityslistan mukaiset asiat sekä lisäasioina diakonian viranhaltijan sijaisuus, tuulivoimapuistoasia ja kirkkoherran vuosiloman sijaisuus Hyväksyttiin työjärjestys ja esitetyt lisäasiat.

3 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 3 KANTTORI TEIJA ORJALAN VALINNAN VAHVISTAMINEN Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan Kalajoen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään II kanttorin virkaan (sijoituspaikka Himangan kappeliseurakunta) musiikinmaisteri Teija Orjalan lukien, koeaika neljä (4) kuukautta. Kanttori Teija Orjalan viran koeaika päättyy Teija Orjala on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen virkaan sopivuudesta. Kirkkoneuvosto vahvistaa Teija Orjalan valinnan Kalajoen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään II kanttorin virkaan. IRTISANOUTUMINEN / PALOVAARA RIITTA-LIISA 5 Riitta-Liisa Palovaara on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää eroa Kalajoen seurakunnan diakonian virasta lukien. Riitta-Liisa Palovaaralle myönnetään ero Kalajoen seurakunnan diakonian virasta lukien. DIAKONIAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 6 Kirkkoneuvosto julistaa Kalajoen seurakunnan diakonian (Himangan alue) viran haettavaksi mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivuilla, Kotimaa lehdessä ja jossakin alueellisessa lehdessä. Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän, joka valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja suorittaa haastattelut. Kalajoen seurakunnan diakonian (Himangan alue) virka julistetaan haettavaksi mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivuilla, Kotimaa lehdessä ja Kalajokilaakso -lehdessä.

4 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 4 Haastattelutyöryhmään valittiin Jorma Tikkanen, Pentti Pahkala, Anne Pentinmikko, Marjaana Juola, kappalainen Jukka Kesola sekä kirkkoherra Rauli Junttila. Pykälä poistettu Pykälä poistettu Pykälä poistettu RAUTION KIRKON JA SEURAKUNTAKODIN ÄÄNENTOISTOT 10 Deivox Oy on tehnyt kuntokartoituksen Raution kirkon ja seurakuntakodin äänentoistosta. Sen perusteella he ovat antaneet tarjouksen äänentoistojärjestelmien uudistamisesta , tarjous no Uudistamisen tavoitteena on saada ajanmukainen, selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä Raution kirkkoon ja korjata Raution seurakuntakodin heikko äänentoisto. Raution seurakuntakodin salissa ei ole huonokuuloisten silmukkaa, mikä sisältyy Deivoxin tarjoukseen. Tarjous kutsun liitteenä. Talouspäällikön esitys: Hankitaan Raution kirkon ja seurakuntakodin äänentoistojärjestelmien uudistaminen ja huonokuuloisten silmukka Raution seurakuntasaliin Deivox Oy:ltä heidän tarjouksen mukaisesti. LUPA-ANOMUS MÖKKITIEN RAKENTAMISEKSI 11 Jukka ja Anneli Joensuu ovat hankkineet kesämökin Himangalta läheltä Ruonan leirikeskusta ja ovat seurakunnan maanvuokralaisia. Heidän mökilleen menee nykyisin polku Ruonan parkkipaikalta. He haluaisivat rakentaa tien (noin 40 m) mökilleen kartan mukaisella tavalla omalla kustannuksellaan. Tien rakentaminen edellyttää joittenkin puitten kaatamista tielinjalta. Kutsun liitteenä kirje ja kartta.

5 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5 Jukka ja Anneli Joensuulle myönnetään lupa rakentaa seurakunnan omistamalle maalle mökkitie kesämökilleen omalla kustannuksellaan karttaliitteen mukaisesti. TIEDOKSI 12 Fortum ilmoitti tiedotteellaan luopuvansa Tohkojan tuulivoimahankkeesta ja myy sen wpd:lle. Omistuksen vaihdos toteutetaan siten, että Tohkojan tuulivoimahankkeen maanvuokra- ja suoja-alue sopimukset sekä muuta sopimukset ja luvat siirretään hanketta varten perustetulle Tohkojan Tuulipuisto Oy:lle, jonka Fortum omistaa tällä hetkellä kokonaan. Siirto tehdään arvion mukaan keväällä. Siirto ei vaikuta sopimusehtoihin, koska sopimukset siirretään Tohkojan Tuulipuisto Oy:lle sellaisinaan. Tohkojan Tuulipuisto Oy:n omistus siirtyy wpd:lle sen jälkeen, kun Tohkojan hankkeelle on saatu tarvittava rakennus- ja ympäristöluvat, joista Fortum vastaa. Talouspäällikön esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. TOHKOJAN TUULIVOIMAPUISTO / TUULIVOIMALOIDEN KORVAUKSEN JAKOPERUSTE 13 Tohkojan tuulivoimapuiston voimaloiden suunnittelussa 7 voimalaa on sijoitettu kahden eri tilan rajalle. Näistä yksi voimala on seurakunnan omistamien kahden tilan rajalla (Kanttorila II RN:o 10:30 ja Kanttorila RN:o 10:93), joten korvauksen jakamisongelmaa ei tässä kohdin ole. Muut 6 voimalaa on sijoitettu seurakunnan omistamien tilojen ja naapuritilojen rajoille. Fortum esittää kolme mallia voimalakorvausten jaosta näissä tapauksissa eli 1. perustus- ja nostoalue, jolloin seurakunta saisi korvauksen 3,349 voimalasta 2. roottorin pyörähdysalue, jolloin seurakunta saisi korvauksen 2,821 voimalasta 3. perustuskohdan mukaan, jolloin seurakunta saisi korvauksen 3 voimalasta. Perustus- ja nostoalue tarkoittaa rakennettavaa aluetta, joka jää pois metsätalouskäytöstä. Näiden tilojen rajoille sijoittuvien tuulivoimaloiden korvausperusteesta tehdään liite seurakunnan ja Fortum Power and Heat Oy:n välillä (myöhemmin Tohkojan Tuulipuisto Oy) tehtyihin vuokrasopimuksiin.

6 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 6 Hyväksyttiin mallin 1 mukainen voimalakorvausten jako, eli perustus- ja nostoalue, jolloin seurakunta saa korvauksen 3,349 voimalasta. VS. DIAKONIANVIRANHALTIJAN SIJAISUUDEN JATKAMINEN 14 Riitta-Liisa Palovaaralle myönnettiin 5. :ssä ero diakonianvirasta (Himangan kappeliseurakunnan alue) lukien. Ko. virka julistettiin haettavaksi 6. :ssä. Antti Härkönen on toiminut Palovaaran viransijaisena välisen ajan. Jatketaan Antti Härkösen diakonian viransijaisuutta virkaatekevänä alkaen siihen saakka, kunnes virkaan valittu diakonianviranhaltija ottaa viran vastaan. KALAJOEN KIRKKOHERRANVIRAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT Kirkkolain mukaan tuomiokapituli määrää kirkkoherranviran sijaisen. Pitempiaikaisen sijaisuuden ollessa kyseessä, tuomiokapituli varaa seurakunnalle mahdollisuuden lausua mielipiteensä ehdotetusta sijaisesta. Seurakunnan oikeutta tässä asiassa käyttää kirkkoneuvosto. Kirkkoherra Rauli Junttilan jäädessä eläkkeelle , on hänellä pitämättömiä lomia 125 työpäivää, mikä tarkoittaa, että lomat alkavat kestäen saakka (lähtösaarna ). Tälle ajalle on hankittava kirkkoherranviran sijainen. Viime vuoden syyspuolella alkanut tiedustelu mahdollisista sijaisista ei ole tuottanut runsasta hedelmää. Tuomikapituli on ilmoittanut, ettei heillä ole nimetä ketään kyseiseen tehtävään. Monista kyselyistä on noussut esille ainoastaan rovasti Reino Junttila, joka oli Kalajoen seurakunnassa vt. kappalaisena kolmen kuukauden ajan vuoden vaihteessa. Hänellä on myös johtamiskoulutus, jonka hän on suorittanut Lähetysseuran työyhteydessä sekä pitkäaikainen kokemus johtamisesta ja hallinnosta. Hän jäi eläkkeelle Suomen Lähetysseuran aluekoordinaattorin tehtävistä 2012 vuoden alusta. Reino Junttila on ilmoittanut olevansa käytettävissä kyseiseen virkaan viiden kuukauden ajaksi eli Syyskuu 2014 voidaan hoitaa omien kappalaisten toimesta.

7 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 7 Puheenjohtajan ollessa jäävi varapuheenjohtaja Marjaana Juola toimi puheenjohtajana tämä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Varapuheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että rovasti Reino Junttila nimetään Kalajoen seurakunnan kirkkoherran vuosiloman sijaiseksi ajalle VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 16 Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 :n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 56 Kirkkoneuvosto Nro 5/2014. 14.5.2014 klo 18.30 19.56 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 56 Kirkkoneuvosto Nro 5/2014. 14.5.2014 klo 18.30 19.56 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 14.5.2014 klo 18.30 19.56 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Junttila

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 118 Kirkkoneuvosto Nro 11/2014. 20.11.2014 klo 18.30 22.00 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 118 Kirkkoneuvosto Nro 11/2014. 20.11.2014 klo 18.30 22.00 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 118 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 20.11.2014 klo 18.30 22.00 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 sivut 1-11 KOKOUSAIKA klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virasto, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00.

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00. JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00 Kokouspaikka Luhangan talvikirkko Käsiteltävät asiat 56 Nuorisonohjaajan viransijaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 23.2.2015 klo 18.00-19.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot