Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika klo Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 33 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 34 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN ja LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 35 ILMAISJAKELULEHDEN TAPAHTUMALIITE 36 SAMMONLAHDEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 37 SAIRAALAPASTORIN VIRKAVAPAUSANOMUS 38 SAIRAALAPASTORIN VIRANSIJAISUUS 39 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VALINTA 40 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN 41 LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN JA VAPAUTUNEEN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN 42 KAKSI LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKAA 43 LASTENOHJAAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 44 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN JA AVUSTUKSEN HAKEMINEN KAUPUNGILTA LUKUVUODELLE LAUSUNTO KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN KATSELMUKSESTA 46 SIJOITUSRAPORTTI 1/ VUOSILOMAT AINAISVAKUUTUSTEN TAKAISINOSTO 49 LAURITSALAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 50 LAURITSALAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUSLAINA 51 OSTOTARJOUS NUIJAMAAN ENTISEN KIRJASTORAKENNUKSEN TONTISTA 52 OSTOTARJOUS NUIJAMAAN PAPPILASTA

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TRAKTORIN HANKINTA JOUTSENON HAUTAUSMAILLE 54 MUISTOMERKKIANOMUS 55 TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN 56 TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 57 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 58 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 59 SAAPUNEET KIRJEET 60 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 61 TIEDOKSI 62 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 29 Aika klo Paikka Läsnä Muut läsnäolijat Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Lehtola Mika, kirkkoherra, puheenjohtaja Erämo Antti Heiro Elina Hirvikallio Martta Hovi Marja Korte Leila, varajäsen Myllynen Petteri, varapj. Mölsä Aino Pettinen Kari Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Silvennoinen Elsa Sinkkonen Kaarina, YKV:n puheenjohtaja Rantalainen Juha, YKV:n varapuheenjohtaja Berg Pentti, kirkkoherra, saapui klo Kontinen Osmo, kirkkoherra Tiihonen Juha, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Ojala Tiina, henkilöstöpäällikkö Ruutu Marinella, tiedottaja Pehkonen-Suoranta Kaisa-Liisa, lapsityön johtaja, yhteisten työmuotojen edustaja Saarikivi-Kakkonen Ritva, vs kirkkoherra Mustonen Reijo, pääsuunnittelija, ProAgria Etelä-Karjala ja Kankkunen Teijo, kiinteistöpäällikkö, kutsuttuina Pöytäkirjanpitäjä Poissa Turtiainen Helena, hallintosihteeri Matikainen Matti Tiimo Ilkka Lehtinen Jukka, kirkkoherra

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja Mika Lehtola avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Elina Heiro ja Martta Hirvikallio. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Heiro ja Martta Hirvikallio Tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 33 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että 49 ja 45 käsitellään heti 34 jälkeen. 34 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN JA LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KL 10:6 :n mukaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. YKN toteaa yhteisen kirkkovaltuuston kokousten ja pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. YKN / 34 YKN totesi yhteisen kirkkovaltuuston kokousten ja pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA ILMAISJAKELULEHDEN TAPAHTUMALIITE Lappeenrannan seurakuntayhtymä ei ole enää yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä julkaissut vuoden 2012 alusta viikoittaisia kirkollisia ilmoituksia ilmaisjakelulehdessä. Ilmaisjakelulehdiltä on nyt pyydetty tarjoukset tapahtumaliitteen julkaisusta kolme kertaa vuoden 2012 aikana. Tapahtumaliite sisältää tapahtumatietojen lisäksi kirkollisiin toimituksiin liittyvät ilmoitukset sekä muuta ajankohtaista asiaa. Molemmat kaupungissa ilmestyvät ilmaisjakelulehdet, Vartti sekä Lappeenrannan uutiset, ovat toimittaneet tarjoukset annetussa määräajassa. (tarjous liitteenä) Helmikuun alussa teetettiin molemmissa lehdissä esimerkkiliite, josta kerättiin palautetta seurakuntalaisilta (palaute liitteenä). Seurakuntayhtymä valitsee tapahtumaliitteen suunnittelu-, taitto-, paino- ja jakelukumppaniksi kaupunkilehti Vartin. YKN / 35 Seurakuntayhtymä valitsi tapahtumaliitteen suunnittelu-, taitto-, paino- ja jakelukumppaniksi kaupunkilehti Vartin. 36 SAMMONLAHDEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN YKV:n hyväksymän Uskoon ja vastuuseen linjauksen mukaisesti (2-2010, 24 ) tiedotusta kehitetään. YKV:n hyväksymän talousarvion 2012 (4-2011, 67) mukaisesti Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti tehtävä rahoitetaan siten, että henkilöstömenoista 50 % siirretään keskusrekisteriin ja 50 % siirretään viestintään. Tämä mahdollistaa toisen tehtävän perustamisen viestintään. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan alkaen.

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 33 YKN / 13 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Martta Hirvikallio esitti Antti Erämon kannattamana asian jättämistä pöydälle. Pöydälle jättämisestä äänestettiin niin, että puheenjohtajan esitys asian käsittelyn jatkamiseksi, jaa sai yhden äänen ja Martta Hirvikallion esitys asian jättämiseksi pöydälle, ei sai 6 ääntä, 6 edustajaa äänesti tyhjää. Sammonlahden toimistosihteerin viran lakkauttaminen jäi pöydälle.. YKN / 36 Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Antti Erämo esitti Martta Hirvikallion kannattamana, että Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan ja, että keskusrekisterin palvelut turvataan Sammonlahdessa. Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai 2 ääntä, Antti Erämon muutosesitys ei sai 9 ääntä. Yksi edustaja äänesti tyhjää. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan alkaen ja keskusrekisterin palvelut turvataan Sammonlahden toimipisteessä. 37 SAIRAALAPASTORIN VIRKAVAPAUSANOMUS Sairaalapastori Laura Siitonen anoo virkavapaata sairaalapastorin virasta Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää sairaalapastori Laura Siitoselle palkatonta virkavapaata YKN / 37

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 34 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää sairaalapastori Laura Siitoselle palkatonta virkavapaata SAIRAALAPASTORIN VIRANSIJAISUUS Sairaalapastori Laura Siitosen nykyinen virkavapaus päättyy Sijaisena on toiminut pastori Katariina Äijälä. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Laura Siitoselle virkavapauden , sairaalasielunhoidon johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se valitsee viransijaiseksi Katariina Äijälän kyseisen virkavapauden ajaksi. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Katariina Äijälän sairaalapastorin viransijaiseksi YKN / 38 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita Katariina Äijälän sairaalapastorin viransijaiseksi JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VALINTA Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt täyttää johtavan sairaalasielunhoitajan viran. Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää haastattelujen ja soveltuvuustutkinnan tulosten jälkeen, että johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan Ari Riuttaskorpi ja varalle Sirpa Kiviniemi- Rosqvist. Sairaalasielunhoidon johtokunnan päätösehdotukseen ja soveltuvuustestien tulokseen voi tutustua kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan Ari Riuttaskorven ja varalle Sirpa Kiviniemi-Rosqvistin. YKN / 39

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 35 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan Ari Riuttaskorven ja varalle Sirpa Kiviniemi-Rosqvistin. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Peruspalkka vaativuusryhmä 602:n mukaan. Virkaan valitun kohdalla sovelletaan puolen vuoden koeaikaa. 40 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoitaja Urpo Vartiainen nimetään johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi alkaen siihen asti, kun virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Urpo Vartiaisen johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi alkaen siihen asti, kun virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan. YKN / 40 Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Urpo Vartiaisen johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi alkaen siihen asti, kun virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan. 41 LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN JA VAPAUTUNEEN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN Lastenohjaaja Anne Saarinen on irtisanoutunut Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön lastenohjaajan työsuhteesta Liite. Lapsityön johtokunta merkitsi tiedoksi irtisanoutumisen lukien ja lähettää sen n hyväksyttäväksi. Uskoon ja vastuuseen sekä henkilöstöstrategian linjauksen mukaisesti vapautuvien virkojen ja tehtävien tarpeellisuutta arvioidaan. Esitetään, että vapautuva tehtävä lakkautetaan.

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 36 Pj. YKN hyväksyy Anne Saarisen irtisanoutumisen YKN päättää lakkauttaa vapautuvan tehtävän. YKN / 41 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Anne Saarisen irtisanoutumisen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa vapautuvan lastenohjaajan tehtävän alkaen. 42 KAKSI LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKAA Lapsityön johtokunta on valmistellut kahta lapsityönohjaajan viran täyttöä. Lapsityönohjaajan virkaan oli 13 hakijaa, joista kahdella (hakijat nro 10 ja 12) on piispainkokouksen määrittelemä lapsityönohjaajan viran kelpoisuus. Liite. Lapsityön johtokunta esittää lle, että se valitsee: 1. lapsityönohjaajan virkaan sosionomi, lapsityönohjaaja Laura Toivasen lukien. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen. 2. lapsityönohjaajan avoimen viran hoitajaksi sosionomi, nuorisotyönohjaaja Leena Kinnusen ajalle neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen 5 % epäpätevyysvähennys. Pj. YKN tekee valinnat lapsityön johtokunnan esityksen mukaisesti. YKN / 42 Petteri Myllynen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokoushuoneesta. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi:

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA lapsityönohjaajan virkaan sosionomi, lapsityönohjaaja Laura Toivasen lukien. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen. 2. lapsityönohjaajan avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi sosionomi, nuorisotyönohjaaja Leena Kinnusen ajalle neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen 5 % epäpätevyysvähennys. 43 LASTENOHJAAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN YKN hyväksyi kokouksessaan / 210 Pirjo Lahtisen eroanomuksen alkaen ja myönsi lapsityön johtokunnalle luvan valmistella tehtävän täyttämistä. Lapsityönjohtokunta on valmistellut asian ja esittää lle että se valitsee lastenohjaajan tehtävään lastenohjaaja Tiina Lehvosen Palkkaus vaativuusryhmän 401 mukainen. Liite. Pj. YKN tekee valinnat lapsityön johtokunnan esityksen mukaisesti. YKN / 43 Petteri Myllynen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokoushuoneesta Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi lastenohjaajan tehtävään Tiina Lehvosen alkaen. Palkkaus vaativuusryhmän 401 mukainen. 44 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN JA AVUSTUKSEN HAKEMINEN KAUPUNGILTA LUKUVUODELLE Lapsityön johtokunta on hyväksynyt koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisen sekä valtuuttanut lapsityönjohtajan valmistelemaan avustushakemuksen Lappeenrannan kaupungille lukuvuonna ja lähettää sen lle vahvistettavaksi. Liite. YKN vahvistaa Lappeenrannan kaupungille lähetettävän

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 38 YKN / 44 avustusanomuksen lukuvuodeksi Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti Lappeenrannan kaupungille lähetettävän avustusanomuksen lukuvuodeksi liitteen mukaisesti. 45 LAUSUNTO KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN KATSELMUKSESTA Kiinteistöasiain johtokunnan johtosääntö 2..suorittaa vuosittain seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden katselmukset ja antaa lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle Kiinteistöasiain johtokunta suoritti vuosittaisen katselmuksen ja antoi siitä liitteenä olevan lausunnon. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan kiinteistöasiain johtokunnan antaman lausunnon kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta ja hyväksyy sen / 45 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli liitteenä olevan kiinteistöasiain johtokunnan antaman lausunnon kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta ja hyväksyi sen. 46 SIJOITUSRAPORTTI 1/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta kokouksessaan / 141. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sille raportoidaan sijoituksista vähintään kaksi kertaa vuodessa.

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 39 Liitteenä sijoitusraportti per Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen liitteen mukaisesti. YKN / 46 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli sijoitusraportin ja hyväksyi sen liitteen mukaisesti. 47 VUOSILOMAT Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 106 /1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom. KirVESTES 107 /1 mom. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen 38 pv 3 pv jäi pidettäväksi myöhemmin pv Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti. YKN / 47 Irmeli Hakkarainen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuosiloman loma-anomuksen mukaisesti.

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA AINAISVAKUUTUSTEN TAKAISINOSTO Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on voimassa olevia ainaisvakuutuksia, liite. Ainaisvakuutuksia on selvitelty vakuutusmeklari Colemont Finland Oy:n kanssa. Vanhojen ainaisvakuutusten merkitys seurakuntayhtymän nykyisessä vakuutusturvassa on käytännössä olematon, sillä yhtymä on vakuuttanut nykyisen omaisuutensa täyteen/määriteltyyn arvoon. Vakuutusmaksuihin seurakuntayhtymä ei saa helpotusta voimassa olevista ainaisvakuutuksista, lisäksi vanhojen vakuutusten sisältö ja kattavuus on osin vanhentunut. Vakuutukset voidaan lunastaa vakuutusyhtiöiden ilmoittamaan hintaan tai jättää voimaan sellaisenaan mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja varten. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lunastaa liitteenä mainitut ainaisvakuutukset, OP-Pohjola 9.015,15 euroa ja If vahinkovakuutus Oy 345,47 euroa. YKN / 48 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lunastaa liitteenä mainitut ainaisvakuutukset, OP-Pohjola 9.015,15 euroa ja If vahinkovakuutus Oy 345,47 euroa. 49 LAURITSALAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan / 67 Lauritsalan seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen 3,4 milj.euron määrärahan vuodelle Laadittujen suunnitelmien perusteella on pyydetty tarjoukset hankkeen toteuttamiseksi. Liite. Tarjousten jättöaika on klo

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 41 Hanke on tarkoitus aloittaa keväällä 2012 ja sen kestoksi on arvioitu 14 kuukautta. Hanke valmistunee Hankkeen suuruusluokka edellyttää rahoitussuunnitelman tekemistä Seurakuntayhtymä on varautunut rahoittamaan hanketta suoraan enintään 2 milj.euroa ja hautainhoitorahastolta esitetään otettavaksi lainaa enintään 2 milj.euroa. Lainasta maksetaan hautainhoitorahastolle käypä korko. Omarahoitus ja lainarahoitus tarkentuu taloustilanteen ja verotulokertymän seurannan mukaisena. Mikäli talous osoittautuu vakaammaksi lainaosuutta pienennetään joustavasti. Hankkeen suuruudeksi on yhteinen kirkkovaltuusto vahvistanut 3,4 milj.euroa. Urakoitsijoiden valinta Pääsuunnittelija Reijo Mustonen ProAgria Etelä-Karjalasta ja kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelevät hanketta ja urakoitsijoiden tarjouksia. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjosuvertailu liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee urakoitsijoiksi: Rakennustekniset työt Lämpö- vesijohto- ja viemärityöt Ilmanvaihto- ja jäähdytystyöt Sähkötyöt Rakennustoimisto Ramesta Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy IV-asennus Ovaska Oy VVS-Sähkö Oy YKN / 49 Valintaperusteena on käytetty edullisinta hintaa tarjouspyynnön mukaisesti. Urakoiden yhteishinta on n. 2,6 milj. euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee urakoitsijoiksi: Rakennustekniset työt Lämpö- vesijohto- ja viemärityöt Ilmanvaihto- ja jäähdytystyöt Sähkötyöt Rakennustoimisto Ramesta Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy IV-asennus Ovaska Oy VVS-Sähkö Oy

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAURITSALAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUSLAINA Yhteinen kirkkovaltuusto on vuoden 2012 talousarviossa päättänyt ottaa lainaa hautainhoitorahastolta enintään 2 milj.euroa. Hautainhoitorahastolta nostetaan enintään 2milj.euroa, josta laaditaan erillinen velkakirja. Laina-aika on 15 vuotta kunkin noston ajankohdasta laskien. Korko on sidottu maksupäivinä voimassa olevaan 12 kk euriboriin lisättynä 0,85 p.a. marginaali ( kk euribori oli 1.658%). Lyhennys ja korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa kunkin vuoden kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Seurakuntayhtymä voi nopeuttaa lainan takaisin maksua suorittamalla ylimääräisiä lyhennyksiä. Yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan kaikki laina-asiakirjat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä nostaa hautainhoitorahastolta enintään 2 milj.euron lainan Lauritsalan seurakuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseksi. YKN / 50 Laina-aika on 15 vuotta kunkin noston ajankohdasta laskien. Lainan korko sidotaan 12 kk euriboriin + 0,85 p.a. marginaali. Lyhennys ja korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa ja Seurakuntayhtymä voi nopeuttaa lainan takaisin maksua suorittamalla ylimääräisiä lyhennyksiä. Yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan kaikki laina-asiakirjat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä nostaa hautainhoitorahastolta enintään 2 milj.euron lainan Lauritsalan seurakuntakeskuksen pe-

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 43 ruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseksi. Laina-aika on 15 vuotta kunkin noston ajankohdasta laskien. Lainan korko sidotaan 12 kk euriboriin + 0,85 p.a. marginaali. Lyhennys ja korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa ja Seurakuntayhtymä voi nopeuttaa lainan takaisin maksua suorittamalla ylimääräisiä lyhennyksiä. Yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan kaikki laina-asiakirjat. 51 OSTOTARJOUS NUIJAMAAN ENTISEN KIRJASTORAKENNUKSEN TONTISTA KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Ari Helkala on tehnyt ostotarjouksen m2:n tontista (määräalasta) Nuijamaalla sijaitsevasta Räihä-tilasta RNo: 1:131 (3608 m2) ja Kirkkopalsta 1:2 (677 m2), liite. Kohteesta on pyydetty arviokirja Kiinteistömaailma Tehonelikko Oy LKV:ltä liitteenä. Määräala on nyt vuokrattu Ari Pekka Helkalalle, siirto tehty ja nykyinen sopimus on voimassa saakka ja vuokran suoruus on 490,00 euroa/vuosi. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Nuijamaan kylässä sijaitsevasta Räihä -tilasta ( , 3608 m2) ja Kirkkopalsta tilasta (405-

18 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 44 YKN / , 677 m2) myydään Ari Helkalalle yhteensä m2 määräala/tontti eurolla. Liitteenä kartta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Nuijamaan kylässä sijaitsevasta Räihä -tilasta ( , 3608 m2) ja Kirkkopalsta tilasta ( , 677 m2) myydään Ari Helkalalle yhteensä m2 määräala/tontti eurolla. Liitteenä kartta. 52 OSTOTARJOUS NUIJAMAAN PAPPILASTA KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymä on laittanut myyntiin ns. Nuijamaan pappilan ja myyntiä hoitaa Kaakon Notariaatti Oy Lappeenranta, sopimus on tehty Pappilasta on jätetty viisi tarjousta. Sari Tuuva-Hongisto ja Janne Hongisto ovat antaneet pyyntiarvion mukaisen ostotarjouksen noin m2 määräalasta Nuijamaalla sijaitsevasta Räihä-tilasta RNo: 1:131, liite. Määräala koostuu kahdesta kartassa näkyvästä osasta. Kohteesta on pyydetty arviokirja Kiinteistömaailma Tehonelikko Oy LKV:ltä, liite saadaan Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Nuijamaan kylässä sijaitsevasta Räihä -tilasta myydään Sari Tuuva-Hongistolle ja Janne Hongistolle karttaa merkitty määräala yhteensä noin 7.400

19 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 45 m2, eurolla. Liitteenä kartta. YKN / 52 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Nuijamaan kylässä sijaitsevasta Räihä -tilasta myydään Sari Tuuva-Hongistolle ja Janne Hongistolle karttaa merkitty määräala yhteensä noin m2, eurolla. Liitteenä kartta. 53 TRAKTORIN HANKINTA JOUTSENON HAUTAUSMAILLE Lappeenrannan seurakuntayhtymä/hhr on pyytänyt tarjouksia Joutsenon hautausmaille tulevasta traktorista. Liitteenä tarjouspyyntö. Määräaikaan mennessä saatiin 6 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. Traktorin valintaperusteena on soveltuvuus hautausmaatyöhön 60% ja hinta 40%. Liitteenä pisteytys. Tarjoukset on nähtävillä taloustoimistossa tuntia ennen kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia Joutsenon hautausmaille Valtra Oy:n edustaman traktorin Fendt 209 FV lisälaitteineen. Hankinnan kokonaishinta on ,70 euroa. YKN / 53 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankkia Joutsenon hautausmaille Valtra Oy:n edustaman traktorin Fendt 209 FV lisälaitteineen. Hankinnan kokonaishinta on ,70 euroa.

20 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MUISTOMERKKIANOMUS Kukkakauppa-hautaustoimisto Nyberg Ky on tehnyt muistomerkkianomuksen koskien hautapaikkaa 8/D/11 Ristikankaan hautausmaalla. Hautausmaan käyttösuunnitelmassa todetaan; Muistomerkkien pystyttämistä varten on hankittava lupa. Luvassa tulee mainita muistomerkin väri, raaka-aine, korkeus ja leveys. Muistomerkin tulee olla kokonaisuudessaan haudan rajojen sisäpuolella. Jos muistomerkin kirjoitus tai ulkoasu poikkeavat oleellisesti muista muistomerkeistä, niistä tulee olla erilliset piirustukset. Samassa yhteydessä on syytä todeta, että hautaustoimilaissa todetaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija kotikuntalain mukaan. (Hautaustoimilaki 2 luku 3,4 ) On hyvin luultavaa ja odotettavissa, että muistomerkit, joissa esiintyy muitakin kuin meille perinteisiä tunnuksia tulevat tulevaisuudessa yleistymään, olisi toivottavaa, että yhteinen kirkkoneuvosto kävisi aiheesta keskustelun ja linjaisi miten käyttösuunnitelmassa mainittua muistomerkkejä koskevaa lupakäytännettä jatkossa tulkitaan ja millä tasolla asiassa tehdään päätös yksittäisten muistomerkkien osalta. Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää myöntää luvan liitteenä olevalle muistomerkille. YKN / 54 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että se tekee erikseen päätöksen jokaisesta oleellisesti muista muistomerkeistä poikkeamisista. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti myöntää luvan liitteenä olevalle muistomerkille. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että se tekee erikseen pää-

21 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN töksen jokaisesta oleellisesti muista muistomerkeistä poikkeamisista. Hp: HAJ Henkilöstöasiain johtokunta on kuullut kokouksessaan työntekijää johtokunnan esityslistan :n käsittelyyn liittyen. Työntekijän kuulemisen jälkeen henkilöstöasiain johtokunta päätti, ettei se esitä työntekijän työsuhteen irtisanomista, mutta edellyttää työntekijältä tiettyjä asioita jatkossa. Työntekijää kuultiin Hänelle annettiin toinen kirjallinen varoitus, joka liittyi työtehtävien laiminlyöntiin sekä päihderikkomusepäilyn toistumiseen. Asia tulee uudelleen käsittelyyn henkilöstöasiain johtokuntaan , joka päättää asian jatkokäsittelystä. (Liitteet 3 kpl.) Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle työntekijän työsuhteen irtisanomista alkaen. Työntekijällä on yhden kuukauden irtisanomisaika, jolloin työsuhde päättyy Työntekijä määrätään välittömästi vuosilomalle ja hänen edellytetään palauttavan työnantajan avaimet talousjohtajalle. HAJ / 33 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.. Asiakirjat on nähtävillä kokouksessa. Henkilöstöpäällikkö selostaa syntyneen tilanteen kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti irtisanoa työntekijän alkaen. Työntekijällä on yhden kuukauden irtisanomisaika, jolloin työsuhde päättyy Työntekijä määrätään välittömästi vuosilomalle ja hänen edellytetään palauttavan työnantajan avaimet talousjohtajalle.

22 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 48 YKN / 55 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti irtisanoa työntekijän alkaen. Työntekijällä on yhden kuukauden irtisanomisaika, jolloin työsuhde päättyy Työntekijä on määrätty välittömästi vuosilomalle ja hänen edellytettiin palauttavan työnantajan avaimet talousjohtajalle. 56 TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN Kiinteistötoimen Joutsenon seurakuntamestari Leo Lempiäinen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen eläkkeelle jäännin johdosta alkaen. (liite) Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle työntekijän irtisanoutumisen hyväksymistä. HAJ / 34 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasian johtokunnanesityksen mukaisesti, että seurakuntamestari Leo Lempiäisen irtisanoutuminen hyväksytään hänen siirtyessä eläkkeelle alkaen. YKN / 56 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä henkilöstöasian johtokunnanesityksen mukaisesti, että seurakuntamestari Leo Lempiäisen irtisanoutuminen hyväksytään hänen siirtyessä eläkkeelle alkaen.

23 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kiinteistötoimen nykyinen organisaatio on varautunut hoitamaan eläkkeelle jäävän Joutsenon seurakuntamestarin tehtävät. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa kiinteistötoimesta Joutsenon seurakuntamestarin viran alkaen. Työnkuvaa ei ole kirjallisena. HAJ / 35 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vapautunut seurakuntamestarin virka lakkautetaan alkaen. YKN / 57 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vapautunut seurakuntamestarin virka lakkautetaan alkaen. 58 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Sairaalasielunhoidon johtokunta 1 ja Lappeen seurakuntaneuvosto Sammonlahden seurakuntaneuvosto 10-12/2011 ja Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 1 ja Joutsenon seurakuntaneuvosto Kouvolan IT-aluekeskus, johtokunta Evankelioimistyöryhmä, muistio Lauritsalan seurakuntaneuvosto Oppilaitostyöryhmän muistiot 4 ja

24 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET KIRJEET 10. Yhteisen palvelun johtokunta Kiinteistöasiain johtokunta Oppilaitostyön muistio Henkilöstöasiain johtokunta Lappeenrannan kaupunki, , lainvoiman saavuttanut kaava-asia (Nuijamaan asemakaavan muutos ja tonttijako) 2. Aluehallintovirasto , ympäristönsuojelulain mukainen päätös Konnunsuon turvetuotannosta 3. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A2/2012, palkantarkistukset ja luottamusmieskurssit 4. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A3/2012, kirkon työolobarometri MUUT MAHDOLLISET ASIAT 61 TIEDOKSI 1. Tiedottaja Marinella Ruutu esitteli tiedotuksen uutta graafista ilmettä. 1. Lapsityön toimiston virka- ja tehtäväjärjestelyt. Liite 2. Verotulot , 3. Talousjohtajan päätösluettelot 1-2/2012, vapautus hautausmaksusta, , anomus maa-alueen käytöstä, 4-5/2012,vapautus hautausmaksusta 62 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä.

25 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 51 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mika Lehtola puheenjohtaja Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2012 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa 1. päivänä maaliskuuta 2012 Elina Heiro Martta Hirvikallio Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2012 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot