IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010"

Transkriptio

1 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2010 IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA glimpses of light in bulk cargo PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA SERVICES AT PORT OF PORI AMONG THE BEST IN FINLAND 1

2 SISÄLTÖINDEX 4 pystymme nyt tarjoamaan entistä paremmanlogistiikkapalveluketjun We can now offer an even better logistics service chain 8 metso luottaa hacklinin projektiosaamiseen metso trusts hacklin s project expertise 12 hacklin uusii tietojärjestelmänsä hacklin renews its data system 14 porin sataman palvelut suomen kärkikastia services at port of Pori among the best in Finland toimitus: kari lundell, Leena peltonen kannen kuva: leena peltonen osoitteenmuutokset ja tilaukset: puh: (02) tai Graafinen suunnittelu: SEK PRO OY Paino: kehitys Oy editors: kari lundell, leena peltonen cover photography: leena peltonen Contact us: phone: +358 (0) or Graphic design: SEK PRO OY Printed by: kehitys Oy 2

3 irtolasteissa valonpilkahduksia glimpses of light in bulk cargo Hacklin pystyy palvelemaan maan eri puolilla toimivia irtolastiasiakkaitaan paremmin ja logistisesti järkevämmällä tavalla. S. 6-7 Hacklin can ensure that its bulk cargo customers in different parts of the country receive good and logistically sensible service. P

4 Esipuheforeword kari lundell Pystymme nyt tarjoamaan entistä paremman logistiikkapalveluketjun We can now offer an even better logistics service chain 4

5 Lakon jälkeinen aika kesälomiin saakka oli varsin vilkas laivausten merkittävän piristymisen vuoksi. Joltain osin vauhti kiihtyi turhankin rajuksi, ja volyymeissa mentiin nopeasti jopa toisesta laidasta yli. The post-strike period, which lasted until the summer holidays, saw quite an increase in shipments. In some areas the speed of shipments became almost too great, and volumes quickly went overboard. Tuskin olisi edes mahdollista laatia kirjoitusta tähänkään julkaisuun joutumatta jollain lailla kommentoimaan viimeisintä lamaa ja sen jälkeistä talouden elpymistä. Tämä on sinänsä valitettavaa, mutta kuitenkin väistämätöntä, jos aikoo antaa totuudenmukaisen kuvan asiakkaitamme, yritystämme ja koko logistiikka-alaa kohdanneesta myllerryksestä. Kuluvan vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat kaikissa liiketoiminnoissamme erittäin hiljaisia. Luonnollisesti tilanteemme oli riippuvainen avainasiakaskuntamme liiketoiminnan elpymisen ajoituksesta. Kevät toi jonkinlaista valoa tilanteeseen, mutta valitettavasti alkukevättä varjosti pahasti ahtaajien lakko heijastuen ikävällä tavalla niin asiakaspalvelukykyymme kuin omaan taloudelliseen tulokseemmekin. Lakon jälkeinen aika kesälomiin saakka oli varsin vilkas laivausten merkittävän piristymisen vuoksi. Joltain osin vauhti kiihtyi turhankin rajuksi, ja volyymeissa mentiin nopeasti jopa toisesta laidasta yli. Tämä vaikeutti tietenkin resursointiamme erityisesti Porissa bulk-laivausten osalta. Emme odota tavaravirtojen syksyn aikana enää olennaisesti kasvavan kevään tasosta, talouden elpyminen ja viennin kasvu jatkunee rauhallisempana. Presidentti Paasikiven tunnetun sanonnan mukaisesti tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Yksikköliikenteessä on tapahtunut talouden suhdanteista riippumattomia rakenteellisia muutoksia. Syynä ovat teollisuuden ja valtamerivarustamojen päätökset tavaravirtojen ohjauksista ja maantieteellisistä reitityksistä. Erot eri satamien välillä ovat suuria johtuen erilaisista asiakkaista ja lastivirroista. Useimmissa satamissa volyymit ovat edelleen alemmalla tasolla kuin ennen lamaa. Julkisuudessa esitettyjä satamaliikenteen kasvulukuja onkin osattava tulkita ja verrata oikein. Samanaikainen erittäin kireä kilpailu on luonut joillekin liiketoiminta-alueillemme kestämätöntä ja jopa epätervettä hinnoittelua. Tällä tavalla ei mikään yritys pysty tuottamaan liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla olevia laadukkaita ja turvallisia satamapalveluita. Näiden syiden vuoksi jatkamme Hacklinilla toimintojen tehostamista ja kapasiteettimme sopeuttamista vastaamaan vallitsevaa kysyntää. Säännöllisen linjaliikenteemme ansiosta pystymme kuljettamaan niin konttikuin kappaletavaralastiakin Euroopan pääsatamiin. Tämä tukee erinomaisesti palveluitamme metalli- ja konepajateollisuudelle erityisesti osana vaativaa projektilogistiikkaa. Alkukesällä tehty Oy Stella Logistics Ltd:n liiketoimintakauppa toteutettiin onnistuneesti, ja toiminta on käynnistynyt erinomaisesti omana tytäryhtiönään Oy Hacklin Logistics Ltd:n nimellä heinäkuun alusta. Strategiamme mukaan vahvistimme kaupalla merkittävästi palvelutarjontaamme sekä kykyämme laajempien logistisen palvelukokonaisuuksien toteuttajana globaalisesti. Pystymme nyt tarjoamaan entistä paremman logistiikkapalveluketjun, josta asiakas voi valita tarvitsemansa osan. It is hardly possible to write to this publication without commenting on the latest recession and the economic recovery thereafter. This is unfortunate, but unavoidable, if one wishes to present an honest picture of the turmoil faced by our customers, our company and the logistics sector in general. The first months of the year were very quiet in all our business sectors. Naturally our situation was dependent on the timing of our customers business recovery. Spring saw some light at the end of the tunnel, but unfortunately the stevedores strike in early spring cast a dark shadow not only on our ability to serve our customers, but also on our financial result. The post-strike period, which lasted until the summer holidays, saw quite an increase in shipments. In some areas the speed of shipments became almost too great, and volumes quickly went overboard. This complicated resource allocation especially regarding bulk cargo shipments in Pori. In autumn we do not expect much increase in goods flows compared to the levels of last spring; economic recovery and increase in import is likely to continue at a steadier pace. In President Paasikivi s famous words: Acknowledging the facts is the beginning of wisdom. Unitised cargo transportation has seen structural changes that are not based on economic trends, but rather on decisions made by the industry and the big shipping companies regarding goods flow guidance and geographical routings. The differences between the ports are big due to differences in customers and goods flows. In most ports the volumes are still at a lower level than before the recession. Therefore, the figures presented in public regarding the increase in port traffic should be properly interpreted and compared. In some of our business areas the simultaneous, vigorous competition has led to unbearable or even unhealthy pricing. In such an environment, no company can produce harbour services that are economically viable, safe and of high quality. Hence we at Hacklin will continue to improve our operations and to adjust our capacities according to the present demands. Thanks to our regular line service we can transport both containers and bulk cargo to main European harbours. This provides excellent support to our services in the metal and engineering industries, especially as a part of demanding project logistics. The Oy Stella Logistics Ltd acquisition was successfully completed in early summer, and since July the operations have got off to an excellent start as an own subsidiary under the name Oy Hacklin Logistics Ltd. The acquisition was consistent with our strategy and strengthens our supply of services and our ability to provide even more extensive, global service packages. We can now offer an even better logistics service chain from which the customer can select the part necessary. 5

6 IRTOLASTEISSA VALON- PILKAHDUKSIA Glimpses of light in bulk cargo 6

7 Pori on tunnetusti profiloitunut yhdeksi Suomen merkittävimmistä bulk-satamista. Alueen läheisyydessä sijaitsee merkittävää suurteollisuutta, jonka raaka-aineiden saannin ja lopputuotteiden viennin kannalta sataman ja operaattorin toimiva infrastruktuuri on tärkeässä roolissa. Hacklinilla bulk-tuotteiden käsittelyä hoitaa kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, jolla on asiakkaiden keskuudessa hyvä maine. Sekä Mäntyluodossa että Tahkoluodossa on riittävästi varastokapasiteettia myös pienbulkille. Molemmissa satamissa on myös runsaasti vapaata kenttätilaa. Helmikuussa 2011 valmistuvan Mäntyluodon 12 metrin väylän ja Kallonlahden uuden laituriosan odotetaan monipuolistavan ja lisäävän myös tätä kautta kulkevien irtolastien määriä. Täällä ollaan valmiita vastaamaan myös tulevaisuuden kaivoshankkeiden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kulunut vuosi alkoi Porissa jäätävissä merkeissä niin sääolosuhteiden kuin liikenteenkin osalta. Vaikka Tahkoluodon voimalaitokset kävivät alkuvuodesta täydellä teholla, edellisen vuoden suuret hiilen tuontimäärät aiheuttivat sen, ettei varastotasoja tarvinnut vuoden ensimmäisinä kuukausina juurikaan nostaa. Samaan aikaan myös rikasteiden saatavuus oli heikkoa, minkä johdosta liikennemäärät putosivat rajusti. Maaliskuun alkupuolella ollut parin viikon AKT:n lakko aiheutti osaltaan sen, että vuoden ensimmäinen kvartaali jäi täällä niin liikenteellisesti kuin taloudellisestikin huolestuttavalle tasolle. Tilanne alkoi kuitenkin merkittävästi kohentua huhtikuun puolelle päästäessä. Tärkeässä roolissa olivat rikasteiden saatavuuden paraneminen ja laivausten lisääntyminen sekä transitohiililiikenteen kasvu. Hiilen ja rikasteiden tuonti nousikin edellisvuoteen verrattuna peräti 40 %. Vientipuolella koettiin sen sijaan kokonaismäärissä hieman laskua edelliseen vuoteen joskin rikkihapon ja kierrätysmetallin vienti lisääntyi loppukevään ja alkukesän aikana. Tämä antoi osaltaan tukea hyvälle nousuvauhdille bulkin kokonaismäärien osalta. Hacklinin käsittelemät irtolastitonnit olivat kesäkuussa ennätysmäiset yli 400 tuhatta tonnia. Kuukausitasolla vastaavin lukuihin on päästy viimeksi vuosikymmenen puolivälissä. Liikenne on jatkunut vilkkaana myös loppukesän ja alkusyksyn ajan eikä loppuvuodellekaan ole nähtävissä merkittävää laskua. Hacklin käsittelee irtolasteja Mäntyluodon lisäksi myös Kotkassa ja Kokkolassa. Molempien satamien suhteelliset pienet, n. 20 työntekijän yksiköt palvelevat asiakkaita tehokkaasti ja joustavasti ja pystyvät nopeasti reagoimaan muuttuneisiin tarpeisiin. Kotkassa toimiva Oy Hacklin Bulk Boys Ltd on erikoistunut mm. rehuraaka-aineiden, tärkkelyksen, suolan ja erilaisten kemikaalien käsittelyyn. Vahvuutena moniin kilpaileviin yrityksiin nähden on pidempi ja joustavampi palvelukokonaisuus ja hyvä sijainti. Kotkassa käsiteltyjen tonnien määrä on tänä vuonna noussut reilusti viime vuoden tasolta. Tavaravalikoima on laajentunut, mutta muuttuneeseen kysyntään on pystytty vastaamaan hyvin. Haasteena on edelleen Venäjän liikenne ja sen suomat suuret mahdollisuudet, joista pyritään löytämään kannattavaa kasvua liiketoimintaamme. Oy Hacklin Bulk Service Ltd toimii Kokkolan suurteollisuuspuiston alueella. Se on erikoistunut vaalean bulkin, nesteiden ja kemikaalien käsittelyyn. Ahtauspalveluiden lisäksi se hoitaa suurteollisuuspuiston sisällä toimivien yritysten kuljetuksia, raaka-ainesyöttöä ja säkitystä. Maine toimijoiden keskuudessa pienenä, mutta ketteränä yksikkönä on hyvä ja työntekijöiden sitoutuminen asiakaspalveluun vahva. Käsiteltyjen tonnien määrä on myös Kokkolassa kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kalisuolan ja rikkihapon tuonti on lisääntynyt jopa 50 %. Vientipuolella ovat lisääntyneet rehun ja kaliumfosfaatin toimitukset. Kolmeen satamaan hajautetun toimintansa ansiosta Hacklin pystyy palvelemaan maan eri puolilla toimivia irtolastiasiakkaitaan paremmin ja logistisesti järkevämmällä tavalla. Toimipisteiden erikoisosaamisesta saatavaa tietoa pystytään hyödyntämään yrityksen sisällä ja laajentamaan siitä saatava etu myös muihin satamiin. Saavutettu tietotaito siirtyy tietysti lisäarvona suoraan asiakkaillemme, joiden tarpeisiin pystymme näin vastaamaan entistä paremmin. Pori has been profiled as one of the most important bulk cargo ports in Finland. For the large-scale industry in its vicinity, good infrastructure of the port and operator plays a central role in raw material supply and end-product export. At Hacklin bulk cargo products are handled by an experienced and professional team that enjoys an impeccable reputation among customers. Both Mäntyluoto and Tahkoluoto have enough storage capacity even for small bulk and an abundance of empty field space. The 12-metre fairway in Mäntyluoto, completed in February 2011, and the extension of the Kallonlahti quay are expected to both diversify and increase the amount of bulk cargo shipped through these ports. We are also ready to respond to the possibilities and challenges of the future mining projects. The year began in freezing conditions in terms of both climate and transportation. Although the Tahkoluoto power plants were running at full capacity thanks to the vast amounts of coal imported in the previous year, there was little need to increase storage levels over the first few months. At the same time the availability of concentrates was poor and the flow of goods plummeted. The Transport Workers Union AKT then organised a two-week strike in early March, resulting in an alarming situation for the first quarter of the year both in terms of finance and traffic. The situation started to show significant improvement in April. This was largely due to the improved availability of concentrates, increased shipments and the growing transit of coal. Compared to the previous year, the import of coal and concentrates soared by no less than 40%. In exports, total amounts continued their slight downward trend, although the export of sulphuric acid and recycled metal increased over late spring and early summer. This supported the upward trend in total bulk quantities. In June, Hacklin handled an impressive 400 thousand tons of bulk cargo, a figure last achieved in the mid-decade. The situation has remained stable throughout summer and early autumn, and we do not expect to experience any substantial declines throughout the rest of the year. In addition to Mäntyluoto, Hacklin handles bulk cargo in Kotka and Kokkola. Both ports have relatively small units of approx. 20 employees that offer the customers efficient and flexible service, and can quickly react to changing needs. Oy Hacklin Bulk Boys Ltd, situated in Kotka, is specialised in handling feed raw materials, starch, salt and different chemicals. Compared to its competitors, its service package is longer and more flexible, and its location ideal. The amount of tons handled in Kotka has seen significant increase from last year s level. The product range has expanded, and the changes in demand have been met well. On the challenges side we have the Russian transport and its great potential which could lead to profitable growth. Oy Hacklin Bulk Service Ltd is located in the Kokkola big industrial park. It is specialised in handling light bulk, liquids and chemicals. In addition to stevedoring services, it handles inter-company transports within the industrial park, raw material feeds and sacking. Its reputation as a small but agile unit is good and the employees commitment to customer service is strong. Also in Kokkola, the amount of tons handled has grown from the previous year. The import of potassium salt and sulphuric acid has as much as doubled. In export, fodder and potassium phosphate transports have increased. Thanks to its decentralisation into three ports, Hacklin can ensure that its bulk cargo customers in different parts of the country receive good and logistically sensible service. Each department s special area of expertise can be utilised within the whole company and spread to other ports. This accumulated knowhow is then passed on as added value to our customers, whose needs can be met even better than before. 7

8 METSO LUOTTAA IN PROJEKTIOSAAMISEEN Metso trusts Hacklin s project expertise 8

9 Yksi Suomen teknologiateollisuuden vahvimmista osaajista on Metso-konserni. Yritys toimii globaalisti ja työllistää maailmanlaajuisesti n henkeä. Sillä on suunnittelua, tuotantoa, hankintaa, palveluliiketoimintaa, myyntiä ja muuta toimintaa yli 300 yksikössä yli 50 maassa. Koko konsernin liikevaihto oli viime vuonna 5016 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasektoriin; kaivos- ja maanrakennusteknologia, energia- ja ympäristöteknologia sekä paperi- ja kuituteknologia. Hacklin on toiminut Metson logististen palveluiden tuottajana jo vuosia. Yhteistyö on keskittynyt lähinnä paperi- ja kuituteknologiasektorille, jonka toiminta puolestaan jakaantuu neljään liiketoimintalinjaan; paperit ja kartongit, kuidut sekä pehmopaperit ja kudokset. Paperikoneita valmistava suurin yksikkö sijaitsee Jyväskylässä, mutta niitä tehdään myös Valkeakoskella. Järvenpään tehdas on puolestaan keskittynyt paperin jälkikäsittelyssä tarvittavien koneiden ja laitteiden valmistukseen. Projektilaivausten osaajana Hacklin on saanut Metson luottamuksen ja hoitanut Mäntyluodon kautta kulkevat vientilaivaukset määräsatamiinsa. 9

10 Viime kesänä Metson ja Hacklinin yhteistyö tiivistyi entisestään, kun Hacklin hankki omistukseensa Oy Stella Logistics Ltd:n liiketoiminnan, joka jatkuu Oy Hacklin Logistics Ltd:n nimellä. Stellalla on ollut Hacklinin lailla pitkä yhteinen taival Metson kanssa. Yritysoston kautta pystyttiin palvelutarjontaa laajentamaan ja tehostamaan. Todellinen voimannäyttö yhteistyöstä on juuri parhaillaan menossa. Metso solmi kesäkuussa 2009 sopimuksen hienopaperilinjan toimittamisesta Zhanjiang Chenming Pulp & Paper yhtiölle Kiinaan. Kysymyksessä on maailman suurin hienopaperilinja yhtiön uudelle sellu- ja paperitehtaalle Guangdongin maakuntaan. Toimitus sisältää täydellisen päällystämätöntä puuvapaata hienopaperia valmistavan paperinvalmistuslinjan perälaatikosta rullaimelle sekä kaksi pituusleikkuria. Koneen viiranleveys on 11,15 m. Tilauksen kokonaisarvo on n. 130 miljoonaa euroa. Uusi hienopaperilinja otetaan käyttöön vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana ja laitetoimitukset ovat jo täydessä käynnissä. Metso valitsi toimituksen toteuttajaksi Oy Hacklin Logistics Ltd:n, joka vastaa koko kuljetusketjusta Metson tehtailta Euroopasta uudelle Zhanjiang Chenming Pulp & Paper -tehtaalle asti. Projektissa toimitetaan Euroopasta noin 600 yksikköä, joista n. 250 on break bulk yksiköitä ja loput kontteja tai flatrackeja. Paperi- ja kartonkikoneiden logistiikan osastopäällikkö Janne Loikkanen mainitsee Hacklinin valintaa puoltaneista seikoista asiakassuuntautuneen organisaation, nopean reagointikyvyn muutoksiin, joustavuuden ja projektihallinnan osaamisen. Hacklinilla on lisäksi hyvät referenssit, jotka ovat merkkinä laadukkaasta toiminnasta. Päätökseen vaikutti myös aikaisempi yhteistyö, josta oli hyviä kokemuksia. Loikkasen mukaan tämä projekti on molemmille osapuolille haaste, josta selvitään vain yhdessä asioita ratkoen. Kyseessä onkin kumppanuus enemmän kuin kertaluonteinen asiakassuhde. Loikkasen johtamassa projektilogistiikan yksikössä Jyväskylässä työskentelee viennin tehtävissä 25 henkeä, tehtaan sisäisessä logistiikassa ja service-logistiikassa on lisäksi n. 20 henkilöä. Kysyttäessä Loikkaselta Metson tulevaisuudennäkymistä hän toteaa, että yleisesti ottaen Metson tilauskirja näyttää hyvältä. Pääasialliset kohdemaat ovat Kiinassa ja Kauko-Idässä. Isojen projektien laivaukset hoidetaan tiettyjen, hyväksi koettujen satamien kautta. Pienemmät erät laivataan konteissa, joiden reitti ja lähtösatama määräytyvät aina tilanteen mukaan. Mahdollista onkin, että Hacklin saa myös jatkossa olla mukana hoitamassa Metson tuotantoa maailmalle. Oy Hacklin Logistics Ltd:n toimitusjohtajalla Pasi Kuusijärvellä on pitkä kokemus yhteistyöstä Metson kanssa. Hän kertookin, että Metso Paper Inc. on ollut kautta hänen työhistoriansa yksi tärkeimmistä ja läheisimmistä asiak kuuksista. Olemme olleet yhdessä niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Väli-Amerikassa kuin Aasiassakin hoitamassa useita pienempiä ja suurempia projektitoimeksiantoja viimeisten 20 vuoden aikana. Onkin sanottava, että meille on syntynyt hyvä yhteispeli ja luottamus asioiden hoitamisessa. Itse näen, että Hacklin Losgiticsin tärkein työ on toimia osana toimitusketjua Metso Paperin logistiikka- ja laivausosastojen työn jatkolenkkinä toimitettaessa tavaroita Metson asiakkaille sovittujen aikataulujen ja ennakkosuunnitelmien mukaan. Vuosien varrella olemme myös oppineet tuntemaan Metson tärkeimmät tuotteet ja niiden eritysvaatimukset kuljetusten osalta. Siksi pystymmekin ottamaan nämä seikat huomioon jo ennakkosuunnitelmissa. Kysymyksessä ovat usein uniikkikappaleet, joiden arvoa on hyvin vaikea mitata mahdollisissa vahinkotapauksissa. Tämä asettaa luonnollisesti suuret vaatimukset itse kuljetustapahtumalle. Nämä asiat opitaan ainoastaan hyvällä ja syvällisellä yhteistyöllä, jota olemme yhdessä Metso Paperin eri yksiköiden kanssa tehneet. One of the strongest players in the Finnish technology industry is Metso Group. It operates globally employing about 27,000 people worldwide. Its planning, production, purchasing, services, sales and other operations are distributed to over 300 units in 50 different countries. Last year the group as a whole generated a turnover of EUR million. Business operations are divided into three sectors: mining and construction, energy and environmental technology, and paper and fibre technology. 10

11 For years now Hacklin has been responsible for producing Metso s logistics services. Cooperation has mainly concentrated on the paper and fibre technology sector, which in turn is divided into four business lines: paper, fibre, tissue and fabrics. The largest unit, which manufactures paper machines, is located in Jyväskylä, Finland, but they are also made in Valkeakoski. The Järvenpää factory, on the other hand, focuses on machines and equipment needed for the after-treatment of paper. Hacklin s expertise in project shipments has earned Metso s trust, and it handles export shipments via Mäntyluoto to the ports of destination. Last summer cooperation between Metso and Hacklin intensified further as Hacklin acquired Oy Stella Logistics Ltd, whose operations are to continue as Oy Hacklin Logistics Ltd. Like Hacklin, Stella has a long history with Metso. Thanks to the acquisition, we were able to expand and intensify our supply of services. The true tour-de-force is presently in progress. In June 2009, Metso signed a contract for the supply of a fine paper production line with Zhanjiang Chenming Pulp & Paper Company in China. The line largest in the world is to be installed in the company s new pulp and paper factory in the Guangdong province. The delivery includes a complete line for uncoated woodfree fine paper from headbox to reel, and two winders. The wire width of the paper machine will be meters, and the value of the order approximately EUR 130 million. The start-up of the production line is scheduled for the first quarter of 2011, and delivery is already in full swing. Metso has awarded the delivery of the project to Oy Hacklin Logistics Ltd, which will be in charge of the whole delivery chain from Metso factories in Europe all the way to the new Zhanjiang Chenming Pulp & Paper mill. The project involves a delivery of about 600 units from Europe, of which approximately 250 are break bulk units and the rest are containers or flatracks. Janne Loikkanen, General Logistics Manager, Metso Paper, says that Hacklin was selected because of its customer-oriented organisation, fast response to changes, flexibility and know-how in project management. In addition, Hacklin was backed by impeccable references serving as an indication of high-quality operations. The decision was also influenced by the good experiences gained during prior cooperation. According to Loikkanen, this project poses challenges for both parties that can only be solved by working together. Thus it is better described as a partnership rather than a one-off customer relationship. The Jyväskylä project logistics unit, headed by Loikkanen, has 25 employees working on export and another 20 handling intrafactory and service logistics. When asked about the future prospects of Metso, Loikkanen says that generally speaking, Metso s order book looks good. The primary target areas are China and Far East. The shipments of big projects are handled via certain well-tried ports. Smaller batches are shipped in containers whose route and the port of departure are determined from case to case. The odds are that Hacklin will continue shipping Metso products to the world also in the future. Pasi Kuusijärvi, Managing Director of Oy Hacklin Logistics Ltd, has longstanding experience in Metso cooperation. He says that Metso Paper Inc. has been one of the most important and closest customers of his career. Over the past 20 years we have successfully handled projects both big and small in Europe, North America, Central America and Asia. It must be said that we have reached a high level of cooperation and trust. I personally feel that the most important duty of Hacklin Logistics is to be part of the delivery chain, to continue the work of Metso Paper s logistics and shipment departments when delivering goods to Metso customers according to agreed schedules and plans. Over the years we have also gotten to know the most important Metso products and the special transportation requirements thereof. Thus these factors can be taken into account already during preliminary planning. Often we are dealing with unique specimen, the value of which is very difficult to measure if damage occurs. This naturally puts a lot of pressure on transportation of the goods itself. These things can only be learned through extensive and in-depth cooperation with the different Metso Paper units. 11

12 12 UUSII TIETOJÄRJESTELMÄNSÄ Hacklin renews its data system

13 Hacklinilla on käynnistynyt elokuussa laaja tietojärjestelmäuudistus, joka koskee suurta osaa nykyisistä sovelluksista. Uudistettavat järjestelmät ovat satamapuolen operatiivinen järjestelmä ja Innovo huolintasovellus. Järjestelmien toimittajiksi valittiin kaksi ohjelmatoimittajaa, joiden kanssa Hacklin on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Digia Oyj vastaa Digia ProSped -huolintajärjestelmän ja Leanware Oy HERO toiminnanohjausjärjestelmän toimituksesta. Uudet järjestelmät tullaan integroimaan toisiinsa niin, että niiden käyttäminen onnistuu mahdollisimman saumattomasti. Projektien eteneminen Digia ProSped -projekti alkoi elokuussa 2010 ja sen on määrä päättyä huhtikuussa 2011 Digia ProSpedin käyttöönottovaiheeseen. Projektin päätyttyä Digia ProSped -huolintajärjestelmä tulee korvaamaan tällä hetkellä käytössä olevan Innovo-järjestelmän. Leanwaren Hero-projekti käynnistyi syyskuussa Projektin laajuuden vuoksi sen kesto on pidempi. Hero-järjestelmän on tarkoitus olla täydellisesti käyttöönotettuna vuoden 2011 loppuun mennessä. Hero projekti eroaa huolintajärjestelmäprojektista siten, että siinä järjestelmä määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön vaiheittain/moduuleittain. Uusi järjestelmä korvaa nykyisin käytössä olevan satamapuolen operatiivisen järjestelmän. Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteet Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on uudistaa vanhat järjestelmät ja ohjelmistot vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. Uudistuksen myötä mahdollistetaan helpompi ja tehokkaampi tapa toimia satamaoperaattorina ja huolitsijana sekä vastaaminen paremmin sekä asiakkaiden että viranomaisten luomiin tarpeisiin. Uudistuksen yhteydessä teknisestä laiteympäristöstä luodaan sellainen, että se antaa mahdollisuudet käyttää keskitetysti Hacklin-konsernin tietojärjestelmiä kaikista konsernin yhtiöiden tietoverkoista. Samalla on mahdollisuus yhdenmukaistaa konsernin yritysten käytössä olevia tietojärjestelmiä, mikä lisää osaltaan merkittävästi kustannustehokkuutta. Tavoitteena on luonnollisesti myös tuoda entistä käytettävämmät ja uudenaikaisemmat ohjelmistot käyttäjille heidän työnsä helpottamiseksi. Myös päällekkäisen työn minimoiminen on tärkeässä asemassa. Sen myötä mm. asioiden moninkertainen syöttäminen järjestelmään vähenee. Uusien ohjelmistojen ja määrittelyjen myötä myös työskentelyprosesseissa saattaa tapahtua suoristumista ja helpottumista. by the end of The HERO project differs from the forwarding system project in that here the system will be defined, implemented, tested and commissioned in phases/modules. The new system will replace the present port operating system. Goals of the data system upgrade The data system upgrade aims to replace the old systems and programs and bring them up to par with present and future demands. It enables us to adopt easier and more efficient working methods as a port operator and forwarding agent and to better meet the demands of both customers and the authorities. In addition, the technical hardware environment will become such that the Hacklin s centralised data systems can be used from all data networks within the Group. It also provides an opportunity to harmonise the Group s data systems and thus generate substantial cost-efficiency. Those using the more user-friendly and modern programs will find their work easier. The volume of multiple entries will be reduced, and overlapping work minimised. The new programs and configurations will also help to align and facilitate working processes. Cooperation with personnel Our employees will be strongly involved in the definition and testing phase, and their expertise tapped as carefully as possible. It is important that at the definition phase, the ones using the programs voice their needs and ideas. The application co-ordinators selected from the departments act as liaisons between their own departments, IT project group and software developers. We believe that this kind of teamwork helps us to achieve the best and most tailored end result. Yhteistyö henkilökunnan kanssa Henkilökunta tulee olemaan vahvasti mukana määrittely- ja testausvaiheissa, koska käyttäjillä oleva tietotaito halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Tärkeää onkin, että ohjelmistojen määrittelyvaiheessa käyttäjät tuovat esiin omia tarpeitaan ja ajatuksiaan. Osastoilta valittujen ns. sovellusvastaavien tarkoituksena on toimia yhteyshenkilönä oman osastonsa, IT projektiryhmän ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Tällä tiimityöskentelyllä uskomme pääsevämme parhaimpaan ja tarkoituksenmukaisimpaan lopputulokseen. Hacklin s extensive data system upgrade, which started in August, will cover most of the present applications. The systems to be renewed are the ports operating system and the Innovo forwarding application. The systems will be provided by two software houses whose cooperation with Hacklin is long-standing. Digia Oyj will deliver the Digia ProSped forwarding system and Leanware Oy will supply the HERO enterprise resource planning system. The new systems will be integrated so that they can be operated as smoothly as possible. Progress of the project The Digia ProSped project commenced in August 2010 and is scheduled to be phased in by April Once completed, the present Innovo system will be replaced by the Digia ProSped forwarding system. Leanware s Hero project was launched in September Due to its scope, the project will take longer to complete. The Hero system will be fully implemented Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on uudistaa vanhat järjestelmät ja ohjelmistot vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. The data system upgrade aims to replace the old systems and programs and bring them up to par with present and future demands. 13

14 PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA Services at port of Pori among the best in Finland Kulunut vuosi on ollut Porin satamalle työntäyteinen. Laman vaikutukset liikenteeseen ovat tietysti näkyneet ja määrissä ollaankin viime vuodesta jäljessä lähes viidenneksen. Vastapainoksi saimme kuitenkin vuosi sitten iloisen uutisen; monien vuosien työn tuloksena Mäntyluodon väylän syventämishanke sisällytettiin valtion myöntämään elvytyspakettiin. Työ alkoi keväällä ja on edelleen täydessä käynnissä. Satama on saanut myös uuden porttirakennuksen, jonka rakentaminen on tuonut vuoteen omat lisähaasteensa, kertoo satamajohtaja Jaakko Nirhamo. Porin satama oli viime vuonna kokonaisliikennemäärältään Suomen viidenneksi suurin satama ja maan toiseksi vilkkain bulk-satama. Erityisesti energia-, metalli- ja kemianteollisuutta palvelevan sataman kautta kulki tavaraa 5,35 miljoonaa tonnia. Porin satamaan johtavat Suomen syvimmät ja parhaat väylät. Laivat kasvavat jatkuvasti, mutta kölin alla riittää vettä eritoten nyt, kun Mäntyluodon väylä syvennetään. Saaria ei ole, joten navigointi on helppoa ja jääolosuhteet ovat Suomen rannikon helpoimmat, kertoo Jaakko Nirhamo. Porin Sataman palveluksessa työskentelee 60 henkilöä ja vuotuinen liikevaihto on miljoonaa euroa. Satamasta ja sen välittömästä läheisyydestä löytyy 200 hehtaaria valmiiksi kaavoitettua maata, joten kasvavan liikennemäärän vaatimuksiin on jatkossa helppo reagoida. Satamassa otettiin ilolla vastaan uutinen Hacklinin tekemästä Stella Logisticsin yritysostosta. Sen ansiosta odotamme tänne lisää liikennettä, joka tukee hienosti Porin sataman yhtä päätuotevirtaa eli projekteja. Suomen vahvin nosturi Masa on tässä yhteydessä tärkeässä roolissa. Investointeja tulevaisuuteen Toukokuussa 2010 Porin satamassa aloitettiin osana valtion elvytyspakettia Mäntyluodon satamaväylän syvennystyöt. Yli 20 miljoonan euron urakassa syvennetään väylää 12 metriin, laajennetaan alusten kääntöallasta ja rakennetaan uusi laituri. Toinen merkittävä hanke on ollut porttirakennuksen valmistuminen Mäntyluotoon syyskuun lopulla. Rakennus tehtiin Porin tullia varten, joka vuokrasi siitä tilat käyttöönsä ja palasi keskustasta takaisin Mäntyluotoon. Hanketta varten perustettiin oma yhtiö, Porin Satamatalot Oy. Mäntyluodossa sijaitsee nyt tullin Satakunnan alueen pääkonttori, johon kaikki alueen toiminnot on keskitetty. Saman katon alle saatiin uudet toimitilat myös Porin Satamalle. Tilat on rakennettu niin, että tarvittaessa niitä voidaan korottaa ja laajentaa. Vanhasta satamakonttorista jää yritysten vuokrattavaksi toimitilaa 2500 neliötä. Sataman kulunvalvonta ei ole ollut ajanmukaisella tasolla, sillä käytössä on ollut useita portteja. Nyt lähes kaikki kulku satama-alueelle ja sieltä pois on keskitetty uuden porttirakennuksen yhteyteen. Liikenneturvallisuus kohenee ja ympäristön asukkaiden viihtyvyys paranee, kun raskaat ajoneuvot saadaan pois Mäntyluodon ja Uniluodon asutusalueilta. Porin satamalle Keski-Suomi, Pirkanmaa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa ovat olennaisen tärkeitä suuntia. Yhteydet sisämaahan täytyy jatkossa saada paremmiksi. Kakkostie on toki tärkeä väylä, mutta myös vt 8:n ja teiden 11 ja 23 kehittämisen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen työ. Liikelaitoksesta osakeyhtiöksi Eduskunnan käsittelyssä on viimeistään keväällä 2011 esitys, joka lakkauttaisi kaikki kaupunkien liikelaitokset. Muutos tekisi Porin satamasta kaupungin omistaman osakeyhtiön. Valitsemme konsultin ja alamme sorvata satamasta elinkelpoista ja omistajalleen kannattavaa yhtiötä, kertoo Nirhamo ja painottaa, että satamayhtiön hallitukseen kaivataan asiantuntijoita erityisesti elinkeino- ja yritysmaailmasta. 14

15 The past year has been busy for the port of Pori. Recession has naturally left its mark on the amount of traffic, which lags by a fifth compared to the previous year. On the other hand, a year ago we received some very good news; after years of hard work, the deepening of the Mäntyluoto fairway was finally included in the national stimulus package. The project was initiated in the spring and is still in full swing. The port has also received a new gate building, the construction of which presented its own challenges, says Port Director Jaakko Nirhamo. When measured by overall traffic, last year the port of Pori was the fifth largest port and the second busiest bulk cargo port in Finland. The port, servicing especially the energy, metal and chemical industries, handled 5.35 million tons of goods. Pori has the deepest and best fairways in Finland. The ships continue to grow, but there is enough water under the keel especially now that the Mäntyluoto fairway is being deepened. And since there are no islands, navigation is easy and the ice conditions are the best along the Finnish coast, says Jaakko Nirhamo. The Port of Pori has 60 employees and an annual turnover of EUR million. With 200 hectares of planned area inside and outside the harbour, the challenges of the growing traffic will be easy to meet. News about the acquisition of Stella Logistics by Hacklin was met with great enthusiasm. We expect it to generate more traffic, which in turn supports projects, one of the main product flows of the port of Pori. Here, Masa, the strongest crane in Finland, plays a key role. Investments for future In May 2010, the deepening of the Mäntyluoto fairway was commenced as part of the national stimulus package. During this over 20 million euro project, the fairway will be deepened to 12 metres, turning basin expanded, and a new quay built. Another significant project, the new gate building, was completed in late September. It was built for the Pori Customs Service, which leased the premises and returned from the city centre back to Mäntyluoto. A separate company, Porin Satamatalot Oy, was founded for the project. Mäntyluoto now houses the Satakunta headquarters of the Customs Service, handling all regional operations. New premises of the Port of Pori are also located under the same roof. If need be, the building can be later elevated and expanded. The old port office has 2500 square metres of office space to be rented out. Since there were several gates used, the access control of the port was not up to par. Now all entrances to and exits from the port area are centralised to the new gate building. Traffic safety is improving and the comfort of the nearby residents is increasing as heavy vehicles are removed from the Mäntyluoto and Uniluoto residential areas. For the Port of Pori, directions to Central Finland, Pirkanmaa and Southern and Northern Ostrobothnia are of great importance. Connections to inland must be improved. Highway 2 is of course important, but all possible efforts should also be undertaken to develop highway 8 and roads 11 and 23. From state-owned company to limited company A proposal for abolishing state-owned companies in all Finnish cities will be submitted to the Parliament by spring This would turn the Port of Pori into a city-owned limited company. We will appoint a consultant and start moulding the port into a viable and profitable company, Nirhamo says and emphasises that the company s management board will need experts especially from the industrial and corporate worlds. 15

16 pori hamina helsinki kokkola Oy Hacklin Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Logistics Ltd Oy Hacklin Bulk Service Ltd Mäntyluoto Palokankaantie 6 Nuijamiestentie 3 A, HELSINKI Kemirantie 1, FI KOKKOLA FI PORI FI HAMINA Tel PL 602, FI KOKKOLA Fax Tel Tel Oy Hacklin Hamiko Ltd Tel Fax Fax Riihikuja 1, VANTAA Fax Tel Fax: kotka hamburg MOSCOW ST.PETERSBURG Oy Hacklin Bulk Boys Ltd Hacklin Deutschland GmbH ZAO Hamiko CIS OOO Hamiko Pete Ruununmaanlaituri Am Sandtorkai 74, DE HAMBURG Ul. Staraya Basmannaya 38/2 Finlandskiy av., 4A FI KOTKA POB , DE HAMBURG Office 218, RU MOSCOW , Sankt-Petersburg Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa Petri Castrén CFO, Kemira DIF Directors Institute of Finland Tietopankkiaamiainen 30.5.2016 Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa The first choice in chemistry

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM

PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM TAUSTA Otaniemi UX (User Experience) Teknologiaa kaikille Silta tekniikan ja bisneksen välillä Testaaja (Tanska) Scrum Käyttöliittymäsuunnittelija

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille Port of Pori The port serving vessels of all sizes Omistus ja toimnnot Porin kaupungin omistama liikelaitos yhtiöitetään 2014 lopussa Satamaviranomainen

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu etu Erinomainen imukyky: kuivaa kädet nopeasti Pehmeä: hellävarainen käsille Tork Carry Pack -pakkaus helpottaa käsittelyä ja hävittämistä Lehti kohokuviointi: suunniteltu tekemään kauniin vaikutelman

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun!

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun! SUSEtoberfest 2017 #SUSEtoberfest @SUSESuomi Wifi saatavilla SSID:Korjaamonavoin salasana: korjaamo Finceptum koulutuksen ständi Lasse Paavola SUSE ja Micro Focus Secure -tiimi Esitykset jaetaan tilaisuuden

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 14 m (Year: ) PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 13 m (Y.2000) tonnia THE LARGEST DRY BULK PORTS IN FINLAND Y. 2014 (alustava) 6 500 000

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot