Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Raportteja Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski

2

3 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski

4 RAPORTTEJA KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Kansikuva: Kartat: Painopaikka: Laura Pöllänen, Sito Oy Laura Pöllänen, Sito Oy Karttakeskus, L4356 Kopijyvä, Kuopio ISBN (painettu) ISBN (PDF) ISSN ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) URN:ISBN:

5 Sisältö Suunnittelun lähtökohdat... 5 Suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään... 5 Väestö, työpaikat ja palvelut... 6 Maankäyttö ja kaavoitus... 6 Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne... 6 Liikenneturvallisuuden nykytila Liikenneonnettomuudet Onnettomuusluokat Hirvi-, peura- ja muut eläinonnettomuudet Onnettomuuksien kasaumapisteet Onnettomuuskustannukset Liikenneturvallisuuskyselyt Asukaskysely Koululaiskysely Asukas- ja koululaiskyselyssä esiin nousseet ongelmakohteet Tavoitteet Tavoiteasettelun taustaa Valtakunnalliset tavoitteet Kestävä ja turvallinen liikkuminen Itä-Suomessa Kuopion seudun liikenneturvallisuustavoitteet Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet Suunnittelun lähtökohdat Seudulle yhteiset periaatteet Toimenpiteet Keskusta-alue Muuruveden alue Säyneisen alue Haja-asutusalue Toimenpideohjelma Toimenpiteiden vaikutukset Kevyen liikenteen laatukäytävät Esteettömyys Esteettömyyden nykytila Kehittämistoimenpiteet Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Yleistä Liikenneturvallisuustyön nykytila Liikennekasvatustyö on yhteistyötä Viisas liikkuminen osaksi liikennekasvatusta Liikenneturvallisuusryhmä ja ryhmän toimintamalli... 48

6 Hallintokuntien toimintasuunnitelmat Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Yhteistyökumppanit Markkinointi ja tiedottaminen Ensimmäiset askeleet Jatkotoimenpiteet Suunnitelman käsittely Seuranta Liitteet... 59

7 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään Juankosken kaupunki sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan itäosassa ja kuuluu Koillis-Savon seutukuntaan. Keskustaajaman lisäksi kaupungin alueella ovat Säyneisen ja Muuruveden sivutaajamat. Juankosken halki kulkevat maantiet 508, 567, 569 ja 570. Kaupungin alueen tieverkko koostuu seutu- ja yhdysteistä. Juankosken kautta kulkee myös Siilinjärvi-Viinijärvi-rata, jolla on merkitystä tavaraliikenteen osalta. Juankosken kautta kulkee Nilsiän vesireitti, jolla on pääosin virkistys- ja matkailumerkitystä. Juankosken lähin lentoasema sijaitsee Kuopiossa noin 50 km:n päässä. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja liikenteellinen asema. 5

8 Väestö, työpaikat ja palvelut Juankosken kaupungissa asui vuoden 2011 lopussa noin 5150 henkilöä. Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä on noin 23 %. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Juankosken kaupungin asukasmäärä tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä noin 570 henkilöllä. Juankosken alueella on noin 1700 työpaikkaa. Suurimpia työnantajia Juankosken kaupungin lisäksi ovat mm. Metso Fabrics PMC Oy ja Premium Board Finland Oy. Kaupunkikeskus on Juankosken kaupungin voimakkain palvelukeskittymä, mutta asiointiliikennettä suuntautuu myös Kuopioon. Kaupunkikeskuksessa olevat lähipalvelut ovat saavutettavissa hyvin myös kävellen ja pyörällä, pidemmät ja entistä enemmän myös lyhyet matkat tehdään kuitenkin suurelta osin henkilöautolla. Juankosken kaupungissa on neljä perusopetusta antavaa koulua, joista kolme on alakouluja ja yksi yläkoulu. Muita oppilaitoksia Juankoskella ovat lukio, Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden koulutusyksikkö ja Kuopion Konservatorion musiikkiopisto. Maankäyttö ja kaavoitus Juankosken asutuksesta suurin osa sijoittuu kaupungin taajama-alueille, joita ovat Juankosken lisäksi Muuruvesi ja Säyneinen. Lisäksi Juankoskella on useita kyliä ja asutuskeskittymiä. Asutus on levittäytynyt laajalle keskittyen lähinnä teiden varsille. Juankosken kaupungin alue kuuluu Pohjois-Savon maakuntakaavaan, joka on vahvistettu Osayleiskaavoja ovat Juankosken keskustaajaman alueen osayleiskaava, jonka muutos on vireillä, Suur- Säyneisen osayleiskaava sekä useat rantaosayleiskaavat. Voimassa olevia asemakaavoja ovat Juankosken, Muuruveden ja Säyneisen asemakaavat. Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne Juankosken kaupungin alueella on maanteitä yhteensä 209 km. Tästä seututeiden osuus on noin 79 km ja yhdysteiden noin 131 km. Valta- ja kantateitä ei Juankosken kaupungin alueella ole lainkaan (Kuva 1). Juankosken maanteillä liikennemäärät ovat varsin pieniä, vilkkain tieosuus on Juankosken keskustan kohdalla, missä liikennemäärä on noin ajoneuvoa/vuorokaudessa (Kuva 2). Juankosken maanteiden varsilla on tievalaistusta keskustan lisäksi Muuruveden ja Säyneisen taajamissa sekä lyhyellä tieosuudella seututiellä 570 Viitaniemen asutuskeskittymän kohdalla. Kevyen liikenteen väylät sijaitsevat Juankosken keskustaajamassa (Kuva 3). Juankosken, Muuruveden ja Säyneisen taajamissa ja asuinalueilla nopeusrajoitus on 40 tai 50 km/h. Taajamien ulkopuolisilla maanteillä nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 80 km/h (Kuva 4). Keskustaajamassa rajoitukseen on suurella osalla alueista yhdistetty myös tasa-arvoiset tonttikatujen väliset liittymät. 6

9 Kuva 2. Juankosken maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät. 7

10 Kuva 3. Maanteiden tievalaistus ja kevyen liikenteen väylät. 8

11 Kuva 4. Juankosken maanteiden nopeusrajoitukset. 9

12 Liikenneturvallisuuden nykytila Liikenneonnettomuudet Onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. On arvioitu, että poliisin tietoon tulee vain osa kaikista liikenneonnettomuuksista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja yli puolet loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon, mutta pienistä omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vain hyvin pieni osa päätyy tilastoihin. Onnettomuustarkastelu käsittää maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Onnettomuusaineisto saatiin Liikenneviraston onnettomuusrekisteristä. Huomioon otettavaa on, että kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien sijaintitiedot ovat osittain puutteellisia. Juankosken kaupungin alueella tapahtui vuosina yhteensä 155 onnettomuutta, joista maanteillä tapahtui 126 sekä kaduilla ja yksityisteillä 29. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 30 (19,4 % kaikista onnettomuuksista), joista maanteillä tapahtui 23 sekä kaduilla ja yksityisteillä seitsemän. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui yksi ja se tapahtui maantiellä. Tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä kaksi ja loukkaantui 40 henkilöä. Sekä omaisuusvahinkoon, loukkaantumiseen että kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten seututeillä. Juankosken kaupungin alueella ei ole lainkaan pääteitä. (Taulukko 1) Taulukko 1. Juankosken teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Alkoholionn. Yht. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Ilman alkoholionn. Ilman alkoholionn. Alkoholionn. Yht. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Yht. Kaikki onnettomuudet yhteensä Ilman alkoholionn. Alkoholionn. Ilman alkoholionn. Seututiet Yhdystiet Kadut ja yksityistiet Yhteensä Alkoholionn. Yht. Vuosina sekä kaikkien onnettomuuksien määrä että henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on vaihdellut vuosittain eikä selvää suuntausta onnettomuuksien määrissä ole havaittavissa. (Kuva 5) 10

13 Lukumäärä Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Kuva 5. Juankosken teillä vuosina tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Kuljettaja oli juopunut (alkoholionnettomuudet) yhteensä kymmenessä onnettomuudessa (6,5 %). Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista kuljettaja oli juopunut kahdeksassa onnettomuudessa (6,3 %) sekä kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneista onnettomuuksista kahdessa onnettomuudessa (6,9 %). Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli kolme, jotka kaikki olivat loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. Alkoholionnettomuuksissa loukkaantui yhteensä neljä henkilöä. Asukaslukuun suhteutettuna Juankosken teillä vuosina tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantui keskimäärin 1,51 ja kuoli keskimäärin 0,08 henkilöä vuodessa tuhatta asukasta kohti. Vastaavat luvut olivat vuosina Pohjois-Savossa keskimäärin 1,27 ja 0,06 ja valtakunnallisesti keskimäärin 1,52 ja 0,06. Luvuissa ovat mukana myös ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut. Maanteistä selvästi eniten kaikkia onnettomuuksia ja henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui maantiellä 569. Liikennemääriltään hiljaisemmilla yhdysteillä suurin osa onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia. (Kuva 6) 11

14 Kuva 6. Juankosken maanteillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Seuraavassa esitetyissä onnettomuustarkasteluissa on oletettu, että kuljettajan juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen alkoholionnettomuudet poistettiin aineistosta, jotta liikenneympäristön vaikutus onnettomuuksien tapahtumiseen saataisiin paremmin selville. Onnettomuusluokat Juankoskella tapahtuneista kaikista onnettomuuksista selvästi suurin osa oli yksittäisonnettomuuksia. Yksittäisonnettomuuksia tapahtui 69, mikä oli noin 48 % kaikista onnettomuuksista. Onnettomuusluokan muu onnettomuus suuri osuus johtuu siitä, että kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa suuri osa onnettomuuksista on kirjattu kyseiseen luokkaan. (Kuva 7 ja Taulukko 2) Myös henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui eniten yksittäisonnettomuuksia (yhdeksän onnettomuutta). Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-3 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta kussakin onnettomuusluokassa. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui polkupyörä-, jalankulkija- ja mopedionnettomuuksissa. (Kuva 7 ja Taulukko 2) 12

15 Lukumäärä Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 0 Muu onn. Yksittäisonn. Risteämisonn. Hirvionn. Kääntymisonn. Kohtaamisonn. Peuraonn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Ohitusonn. Peräänajo-onn Muu eläinonn. Kuva 7. Juankosken teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. Taulukko 2. Juankosken teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. Onnettomuusluokka Kaikki onnettomuudet Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Kuolleet Yksittäisonnettomuus % 0 Muu onnettomuus % 0 Risteämisonnettomuus % 2 Hirvionnettomuus % 0 Kääntymisonnettomuus % 0 Kohtaamisonnettomuus % 0 Peuraonnettomuus % 0 Mopedionnettomuus % 0 Polkupyöräonnettomuus % 0 Jalankulkijaonnettomuus % 0 Ohitusonnettomuus % 0 Peräänajo-onnettomuus % 0 Muu eläinonnettomuus % 0 Yhteensä % 2 Hirvi-, peura- ja muut eläinonnettomuudet Juankoskella tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensä 17 sekä muita eläinonnettomuuksia yksi. Kaikki eläinonnettomuudet tapahtuivat maanteillä. Hirvionnettomuusmääriin ovat vaikuttaneet erityisesti hirvikannan vuosittainen vaihtelu. Hirvivaroalueiden tarkistukset on tehty ELY-keskuksen toimesta vuonna (Kuva 6) Onnettomuuksien kasaumapisteet Maanteiden sekä katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin myös kasaumapisteittäin. Kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta tien linjaosuudella enintään 400 metrin etäisyydellä toisistaan sekä liittymässä enintään

16 metrin säteellä liittymästä. Jokaiselle kasaumapisteelle laskettiin riskiluku, jotta kasaumapisteitä voitaisiin verrata keskenään. Riskiluku on kasaumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Katuverkon osalta kaikkien onnettomuuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti paikantaa. Kasaumapisteiden onnettomuuksissa ei ole mukana alkoholionnettomuuksia eikä hirvi- ja peuraonnettomuuksia. Riskiluvuiltaan suurimmat onnettomuuksien kasaumapisteet sijaitsivat maanteiden 569 (Kaavintie) ja 570 (Hankamäentie) liittymässä sekä maantiellä 569 Nilsiän 365:n kohdalla Nousionmäessä (molempien riskiluku 11). Kummassakin tapahtui kolme onnettomuutta, joista henkilövahinkoon johti kaksi (numero 1, ja Taulukko 3). Taulukko 3. Juankosken teillä vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä alkoholionnettomuudet). (Kuva 8) Nro Paikka Kaikkien Henkilövahinkoon Riskiluku Huom. onnettomuuksien määrä johtaneiden onnettomuuksien määrä 1 Mt 569 Kaavintien ja mt 570 Hankamäentien liittymä 2 Mt 569 Nilsiäntie 365:n kohta, Nousionmäki Suistumisonnettomuuksia 2 kpl, ohitusonnettomuus 1 kpl 3 Mt 569 Nilsiäntie 47:n kohta Kaikki onnettomuudet tapahtuneet pe ja la iltapäivällä tai illalla, suistumisonnettomuuksia 4 kpl 4 Mt 569 Juankoskentie, R-Kioskin kohta Mt 569 Nilsiäntie, Karppilantien liittymän kohta Kaikki suistumisonnettomuuksia 14

17 Kuva 8. Juankosken teillä vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvija peuraonnettomuudet sekä alkoholionnettomuudet). (Taulukko 3) Onnettomuuskustannukset Juankoskella liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset olivat keskimäärin 2,6 milj. vuodessa. Tästä kaupungin osuudeksi on arvioitu %. Todellisuudessa onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat vielä suuremmat, koska suuri osa erityisesti kevyen liikenteen loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista ei tule poliisin tietoon ja sitä kautta viralliseen onnettomuustilastoon. Näiden tilastojen ulkopuolelle jääneiden onnettomuuksien kustannukset eivät ole em. kustannuksissa mukana. 15

18 Yhteenveto Juankosken kaupungin alueella tapahtui onnettomuuksia vuosina yhteensä 155. Onnettomuuksissa loukkaantui 40 ja kuoli kaksi henkilöä. Eniten onnettomuuksia tapahtui maantiellä 569. Selvästi eniten tapahtui yksittäisonnettomuuksia. Onnettomuuksien kasaumapisteitä löytyi kaupungin alueelta yhteensä viisi. Kaupungin alueella tapahtuneista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset olivat keskimäärin 2,6 milj. vuodessa. 16

19 Liikenneturvallisuuskyselyt Juankosken liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin kevään ja alkukesän 2012 aikana tehdyillä asukaskyselyillä sekä loppukevään ja alkusyksyn 2012 aikana tehdyillä koululaiskyselyillä. Asukkaat vastasivat kyselyyn internetissä tai paperilomakkeilla ja koululaiset internetissä. Asukaskyselystä tiedotettiin paikallisissa lehdissä, paikallisradiossa sekä kaupungin internet-sivuilla. Työn aikana pidettiin yleisötilaisuus marraskuussa 2012 Juankosken markkinoiden yhteydessä. Tilaisuudessa esiteltiin kyselyissä ja onnettomuusanalyyseissä esille tulleita ongelmakohteita sekä ehdotuksia liikenneympäristön parantamistoimenpiteiksi. Lokakuussa järjestettiin myös Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä näkymistempaus. Tempauksessa jaettiin heijastimia ja pyörän valoja aamun koululais- ja työmatkaliikenteen aikaan. Toimenpide-ehdotukset pidettiin nähtävillä kahden viikon ajan kaupungin internet-sivuilla. Asukaskysely Asukaskyselyyn saatiin yhteensä vain yhdeksän vastausta, mikä vuoksi tuloksia ei esitetä. Koululaiskysely Suunnitelman yhteydessä tehtiin myös Juankosken koululaisille liikenneturvallisuuskysely. Kyselyyn vastasi koululaisia lähes kaikilta luokka-asteilta. Vastauksia saatiin neljästä koulusta yhteensä 218 kpl. Kyselyn mukaan koululaiset käyttivät turvavälineistä eniten turvavyötä autossa ja kypärää mopoillessa. Erityisesti pyöräilykypärän käyttöaste on huolestuttavan alhainen. Alakoululaiset (128 vastaajaa) Yläkoululaiset (90 vastaajaa) Käytän aina Käytän yleensä Käytän harvoin En käytä koskaan Autossa turvavyötä 71 % 21 % 4 % 4 % 60 % 28 % 7 % 5 % Heijastinta pimeällä liikkuessa 32 % 32 % 22 % 14 % 21 % 36 % 25 % 18 % Mopoillessa kypärää 57 % 25 % 5 % 13 % 74 % 19 % 2 % 5 % Rullaluistellessa polvi-, kyynär- ja rannesuojia 30 % 14 % 18 % 38 % 18 % 26 % 12 % 44 % Rullaluistellessa kypärää 35 % 14 % 14 % 37 % 24 % 15 % 9 % 53 % Pyöräillessä talvella nastarenkaita 6 % 4 % 11 % 80 % 4 % 4 % 4 % 88 % Pyöräillessä pimeällä valoja 11 % 14 % 25 % 50 % 10 % 27 % 24 % 39 % Pyöräillessä pyöräilykypärää 38 % 39 % 16 % 7 % 17 % 16 % 18 % 49 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 9. Juankosken koululaisten turvavälineiden käyttö. 17

20 Asukas- ja koululaiskyselyssä esiin nousseet ongelmakohteet Asukaskyselyssä asukkailta kysyttiin liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita. Lisäksi koululaiskyselyiden yhteydessä koululaisilta kysyttiin koulumatkan vaaranpaikkoja. Kyselyjen tulokset analysoitiin yhdessä ongelmakohdekokonaisuuden selvittämiseksi. Asukas- ja koululaiskyselyissä ongelmakohteiksi luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet mainitsivat vähintään kolme kertaa. Ongelmakohteita oli yhteensä 12 kpl. (Taulukko 4 ja Kuva 10) Eniten mainintoja kyselyissä sai maantien 569 (Juankoskentie), maantien (Ruukintie) ja Paasikoskentien liittymä. Liittymä mainittiin koululaiskyselyssä yhteensä 16 kertaa. Liittymässä ongelmina pidettiin vilkasta liikennettä, autojen korkeita nopeuksia ja huonoja näkemiä. (Numero 1) Muut kohteiden asukas- ja koululaiskyselyissä esille nousseet kohteet on esitetty oheisessa taulukossa ja kuvassa. (Taulukko 4 ja Kuva 10) Taulukko 4. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Juankoskella. (Kuva 10) Nro Kohde Maininnat Riskiluku Asukaskysely Koululaiskysely (jos kasaumapiste) Mt 569 Juankoskentien, mt Ruukintien ja Paasikoskentien liittymä Mt 569 Juankoskentie 11 6 (R-Kioskin kohta) Juantehtaan koulun (Ruukintie 2B) liikenneympyrä ja pysäkki Ongelmat 16 Vilkas liikenne, autojen korkeat nopeudet, huonot näkemät 7 Vilkas liikenne Vilkas liikenne, autojen korkeat nopeudet 4 Mt 5661 Keskustie Muuruveden 3 3 Kevyen liikenteen väylä puuttuu, kohdalla autojen korkeat nopeudet 5 Juankosken tori 4 Korkeat nopeudet 6 Mt 569 Juankoskentien ja mt 3 Vilkas liikenne, näkemäeste Kellolahdentien liittymä 7 Mt 569 Kaavintien ja mt Huonot näkemät Hankamäentien liittymä 8 Mt 567 Hietapohjantie, Muurutvirran silta 3 Kapea silta 9 Uudenkyläntien rautatien tasoristeys 3 Tasoristeys 10 Mt 569 Nilsiäntien ja mt Huonot näkemät Lähteenkorvantien liittymä 11 Mt 5662 Rantatien ja Terhontorin 3 Huonot näkemät, autojen korkeat liittymä nopeudet 12 Terveystien ja terveyskeskuksen 3 Huonot näkemät liittymä 18

21 Kuva 10. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Juankoskella. (Taulukko 4) Yhteenveto Suunnitelman laatimisen aikana tehtyyn asukaskyselyyn saatiin yhdeksän vastausta ja koululaiskyselyyn 218 vastausta. Turvavälineistä koululaiset käyttivät eniten mopolla ajaessa kypärää ja turvavyötä autossa. Pyöräilykypärän käyttö on vähäistä. Suurimpina ongelmakohteina vastaajat pitivät maantien 569 (Juankoskentie), maantien (Ruukintie) ja Paasikoskentien liittymää. 19

22 Tavoitteet Tavoiteasettelun taustaa Liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat määrälliset tavoitteet asetettiin seudullisesti ja ne johdettiin valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman sekä Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteista. Toiminnalliset tavoitteet asetettiin nykytila-analyysin sekä alueen erityispiirteiden pohjalta ohjausryhmässä ja niissä otettiin huomioon valtakunnallisessa ja alueellisessa kehityksessä viime vuosina tapahtuneet muutokset ja painotukset. Valtakunnalliset tavoitteet Tavoitteet todeksi - Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 linjaa valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suuntaviivat ja määrittelee toimenpiteet tuleville vuosille. Suunnitelmaan on kirjattu turvallisuusvisio ja -tavoite, pitkän aikavälin suunnitelmaa tukevat strategiset linjaukset sekä toimenpiteet. Valtakunnallinen suunnitelma toimii pohjana alueellisen liikenneturvallisuustyön tavoiteasetannalle sekä toimenpiteiden suunnittelulle. Valtakunnallisessa suunnitelmassa asetettiin seuraava visio ja tavoite: Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Turvallisuustavoite: Liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2010 tasosta). Suunnitelma asettaa tavoitteeksi liikenneturvallisuuden jatkuvan parantumisen siten, että: - vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 218 eli enintään 40 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti - vuonna 2020 tieliikennekuolemia on enintään 136 eli enintään 24 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti - vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on enintään Asukaslukuun suhteutettuna tavoite merkitsee sitä, että vuoteen 2014 mennessä Suomi saavuttaa johtavan liikenneturvallisuusmaan Ruotsin vuoden 2009 turvallisuustason (39 tieliikennekuolemaa/ milj. asukasta). Loukkaantumisten määrää koskeva tavoite vastaa hieman yli 25 %:n vähenemää vuodesta 2010 ja merkitsee keskimäärin 192 loukkaantumista vähemmän vuosittain. Nuorten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, koska heidän onnettomuusriskinsä on korkea. Tavoitteena on, että heidän turvallisuustasonsa lähenee keskimääräistä tasoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty seuraavat kuusi keskeistä toimenpidekokonaisuutta: Ajokunto 1. Rattijuopumuksen vähentäminen 2. Ajoterveyden arviointi Liikennekäyttäytyminen 3. Nopeusrajoitusten noudattaminen ja turvalaitteiden käyttö 4. Nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen Taajamien liikenneturvallisuuden kehittäminen 5. Taajamaliikenteen rauhoittaminen 20

23 Maanteiden turvallisuuden parantaminen 6. Kuolemien torjunta pääteillä Kaikille toimenpidekokonaisuuksille on määritetty tarkemmat keskeiset toimet, vastuutaho(t) ja etenemispolku. Kestävä ja turvallinen liikkuminen Itä-Suomessa Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma linjaa Itä-Suomen liikenneturvallisuustyön vuosille Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää merkittävästi liikennekuolemien ja liikenteessä loukkaantuneiden määrää Itä-Suomessa. Liikenneturvallisuusvisiossa korostuu myös viisaan liikkumisen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu laajan keinovalikoiman sisältävä toimenpideohjelma, jossa myös vastuutahoja on useita. Tiiviillä yhteistyöllä ja monipuolisilla toimenpiteillä pyritään hyvään vaikuttavuuteen. Liikenneturvallisuustyön visio: Kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti Itä-Suomen liikenteessä. Liikkuminen kehittyy yhä kestävämpään suuntaan ja arjen kulkumuotovalinnat viisastuvat. Nollavision määrälliset tavoitteet: vuonna 2014 Itä-Suomessa on tieliikennekuolemia enintään 32 vuonna 2020 tieliikennekuolemia on enintään 20 vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on enintään 625 Käytännön liikenneturvallisuustyön tavoitteet: Tietämys ajoterveyden ja ajokunnon vaikutuksista liikenteessä selviytymiseen lisääntyy. Riskikäyttäytyminen ja nuorten liikenneonnettomuudet vähenevät. Taajamien, pääteiden ja rautateiden tasoristeysten turvallisuus paranee. Matkailu-, maasto- ja vesiliikenteen turvallisuutta edistetään eri toimijoiden yhteistyönä. Hirvieläinonnettomuuksien määrä vähenee. Tietämys arjen viisaista liikkumisvalinnoista lisääntyy. Suunnitelman toimenpideohjelma sisältää tavoitteiden mukaiset toimenpidekokonaisuudet. Lisäksi erillisinä toimenpidekokonaisuuksina on esitetty liikenneturvallisuustyön kehittäminen ja viestintä. Toimenpiteet kohdistuvat alueen liikkujiin (asukkaat ja matkailijat), organisaatioihin ja päättäjiin, maankäytön suunnitteluun, liikenneympäristöön sekä kulkuvälineisiin. Myös vastuutahoja on useita. Laajalla keinovalikoimalla ja yhteistyöllä tavoitellaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Itä-Suomen liikenneturvallisuustyön koordinointivastuu on Pohjois-Savon ELY-keskuksella. Liikenneturvallisuustyöstä vastaavat merkittävimmät toimijat ovat ELY-keskus, kunnat ja kaupungit, Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitokset, autokoulut ja oppilaitokset, maakuntien liitot sekä erilaiset vapaaehtoiset organisaatiot ja järjestöt. Kaikilla toimijoilla on omat tehtäväkenttänsä, vastuunsa, tavoitteensa ja toimintasuunnitelmansa. Toimijoiden yhteistyö ja eri osapuolien toiminnan tuntemus ovat järjestelmällisen liikenneturvallisuustyön perusta. Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä ohjaa ELY-keskuksen johtama poikkihallinnollinen Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä. Liikenneturvallisuusyhteistyötä ja -keskustelua tukemaan on luotu Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi, joka kutsutaan säännöllisesti koolle. Kuntien liikenneturvallisuustyötä puolestaan tukee ELY-keskuksen Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hanke, jossa myös kunnat ovat mukana. 21

24 Kunta- ja seututasolla toimivat kuntien liikenneturvallisuusryhmät, seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät sekä alueelliset joukkoliikenneryhmät. Kuva 11. Liikenneturvallisuustyön koordinointi Itä-Suomessa. Kuopion seudun liikenneturvallisuustavoitteet Kuopion seudun määrälliseksi liikenneturvallisuustavoitteeksi asetettiin valtakunnan ja Itä-Suomen tavoitteiden mukaisesti nollavisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrää seurataan vuosittain ja sitä peilataan Itä-Suomen tavoitteisiin. Tavoitteen mukaisesti vuonna 2020 Kuopion seudun liikenteessä loukkaantuu enintään 108 ihmistä (75 % vuoden 2010 tasosta). Toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin nykytilan selvityksessä esille nousseiden ongelmien pohjalta varmistaen, että ne tukevat valtakunnallisia ja Itä-Suomen tavoitteita. Asetetut tavoitteet ohjasivat suunnitelmassa esitettyjen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden sekä liikenneturvallisuustyön toimenpiteiden suunnittelua. 22

25 Kuopion seudun liikenneturvallisuustavoitteet: Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa, koordinoitua ja vaikuttavaa. Yritykset, järjestöt ja muut paikalliset yhteisöt osallistuvat liikenneturvallisuustyöhön. Rattijuopumukseen, ylinopeuksiin ja turvavälineiden käyttämättömyyteen puututaan monipuolisella keinovalikoimalla. Matkailu-, maasto- ja vesiliikenteen turvallisuutta edistetään eri toimijoiden yhteistyönä erityisesti vilkkaissa matkailu- ja kesäasukaskunnissa. Nuorten liikennekäyttäytymiseen, iäkkäiden ja työmatkaliikenteen turvallisuuteen sekä esteettömyyteen vaikuttaminen ovat lähivuosien toiminnan painopistealueita. Liikenneympäristön parantamisessa painottuu taajamaliikenteen rauhoittaminen, koulumatkojen liikenneturvallisuus, pääteiden pistemäiset ongelmakohteet sekä rautateiden tasoristeykset. Tietämys arjen viisaista liikkumisvalinnoista lisääntyy ja kävelyn ja pyöräilyn arvostus lisääntyy sekä suunnittelussa, päätöksenteossa että toteutuksessa. Liikenneturvallisuustyön tukena käytetään liikenneturvallisuustoimijaa. 23

26 Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet Suunnittelun lähtökohdat Kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, aloitteiden, nähtävilläolon ja yleisötilaisuuden sekä maastokäyntien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet toimivat lähtökohtana liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelussa. Lisäksi parantamistoimenpiteiden suunnittelua ohjasivat työn aikana määritellyt tavoitteet esitettyine painopistealueineen (taajamat, turvalliset koulureitit, pääteiden pistemäiset ongelmakohteet sekä rautateiden tasoristeykset) sekä seudulle muodostetut kunnille yhteiset periaatteet. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä, mutta tehokkaita toimenpiteitä. Toimenpiteiden osalta tarkistettiin niiden tehokkuus ja vaikuttavuus eri käyttäjäryhmien, erityisesti lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden kannalta. Toimenpiteet on esitetty ongelmakohteittain sisältäen rakenteelliset ja liikenteenohjauksen toimenpiteet. Lisäksi on esitetty kunnossapitoon, esteettömyyteen ja joukkoliikenteeseen liittyviä toimenpiteitä. Kartoissa esitetty toimenpidenumerointi viittaa liitteenä oleviin taulukoihin. Toimenpiteet on esitetty tarkemmin raportin liitteenä 1 olevissa toimenpidekartoissa ja -taulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Toimenpiteet jaettiin nopeasti ilman erillistä suunnittelua toteutettavissa oleviin ns. pikatoimenpiteisiin sekä kolmeen ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan ( , , 2021-). Jotta luokitus tukisi mahdollisimman hyvin vuosikohtaista pienten toimenpiteiden toteuttamissuunnittelua ja -vaiheistusta, on taulukoissa eroteltu suuremmat ns. erillisrahoituksella toteutettavat toimenpiteet. Taulukoissa esitetty toimenpiteiden kustannusjako on ohjeellinen ja siitä neuvotellaan aina tapauskohtaisesti tarkemmin. Toimenpiteiden osalta on huomioitavaa, että suuria valtateiden ja ratojen parantamishankkeita sekä nykyisin myös keskisuuria, esim. kiertoliittymätyyppisiä hankkeita toteutetaan entistä vähemmän perusväylänpidon rahoituksella. Tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovatkin pääosin edellä mainittuja pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä, joiden toteuttaminen jaettiin eri kiireellisyysluokkiin tukemaan juuri kaupungin ja ELY-keskuksen vuosikohtaista suunnittelua. Suurten tie- ja ratahankkeiden toteuttamisesta päätetään tapauskohtaisesti eduskunnan päätöksillä ja niiden edistämistä tehdään niin kunta-, seutu-, kuin myös maakuntatasolla. Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpideehdotusten taulukot toimitettiin erillisinä tiedostoina tilaajalle päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä taulukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu. Seudulle yhteiset periaatteet Työn aikana määriteltiin Kuopion seudun kunnille yhteiset liikenneturvallisuus- ja esteettömyysperiaatteet ohjaamaan sekä yksittäisten toimenpiteiden muodostamista että määrittelemään toimintalinjoja koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä. Seuraavassa on esitetty asiakohdittain määriteltyjen periaatteiden sisältö. Periaatteita sovellettiin toimenpiteiden suunnittelussa. Yksittäisiä pieniä toimenpidekohteita ei ole kuitenkaan lueteltu erikseen esim. suojateiden liikenteenjakajien tehostevarsia koskien, vaan periaatteiden soveltaminen käytäntöön konkreettisiksi yksittäisiksi kohteiksi tapahtuu kaupungin ja osin ELYkeskuksen päivittäisen ja vuosittaisen pienten toimenpiteiden suunnittelun ja mm. alueurakoiden kautta. Esteettömyyttä koskevat periaatteet on esitetty omassa luvussaan (Esteettömyys). 24

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet.

Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Seudullisesti sovittavat yleiset periaatteet Yleisten periaatteiden sopiminen

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja viisaan liikkumisen edistämisen periaatteet.

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja viisaan liikkumisen edistämisen periaatteet. Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja viisaan liikkumisen edistämisen periaatteet. 24.10.2013 Mäntsälän liikenneturvallisuusvisio Mäntsälä tarjoaa

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA XXX 201X Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi LUONNOS 11.6.2013 NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma. Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet.

Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma. Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet. Miksi yhteiset periaatteet kannattaa sopia? Yhteisten

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Rautalampi

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA RAUTALAMPI Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 71 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoki Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoki RAPORTTEJA 71 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Juha Vikiö Kartat: Karttakeskus, L 4356 Painopaikka:

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Tekninen lautakunta 41 18.05.2010 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh. 040-3556 320 tai email: jouko.korhonen@heinavesi.fi,

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 73 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet RAPORTTEJA 73 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Juha Vikiö Kartat: Karttakeskus, L 4356 Painopaikka:

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 35 2013

Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 35 2013 Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 35 2013 Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 35 2013 Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma 2/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Pielavesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Pielavesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Pielavesi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 18/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Pielavesi 18/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yli-Iin liikenneturvallisuussuunnitelma

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yli-Iin liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yli-Iin liikenneturvallisuussuunnitelma Yli-Iin liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Laura Pöllänen

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Laura

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Kiuruvesi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Kiuruvesi 16/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma

Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Tiehallinto TIEH 1000169-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH xxxxxxx Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi NYKYTILA Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Lauri Koponen TIEH 1000214-v-09 Kuopion Liikekirjapaino Oy Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000193-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Tarja Jääskeläinen Kartat: Karttakeskus, L

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000241-v-09 Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 14/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Pyhäjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Pyhäjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pyhäjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pyhäjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Laura Pöllänen Kartat: Karttakeskus, L 4356

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma. Aloitusseminaari Riihimäki

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma. Aloitusseminaari Riihimäki Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma Aloitusseminaari 7.11.2013 Riihimäki Ohjelma Tilaisuuden puheenjohtaja Vt. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pasi

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Kunnan katuverkolla sijaitsevat maastokäyntikohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = liittymä kyselyn K = asukaskysely

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot