Perhe ja maahanmuutto, lasten kasvatus ja osallisuuden vahvistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhe ja maahanmuutto, lasten kasvatus ja osallisuuden vahvistaminen"

Transkriptio

1 Perhe ja maahanmuutto, lasten kasvatus ja osallisuuden vahvistaminen Monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandk arimi Puh:

2 MÄÄRITELMIÄ JA LUKUJA MAAHANMUUT TAJA Suomeen muuttanut ulkomaan kansalainen, joka aikoo asua tai on asunut maassa vähintään vuoden ja jolla on tarvittava oleskelu- tai työlupa MUUTTOSYYT: perheside 60-65% pakolaisuus 15% paluumuutto n. 10% työ 5-10% muut syyt (Tilastokeskus) Väestöliitto

3 Vieraskieliset suurimmat kieliryhmät Venäjä Viro Somali Englanti Arabia Kurdi Kiina Albania Thai Vietnam yhteensä Lähde: Tilastokeskus

4 Oleskelulupien perusteet 2011 ERILAISET MAAHANMUUTON SYYT JA OLESKELULUVAN PERUSTEET Perheside (44 %) Työnteko ja elinkeinonharjoittaminen, (27 %) Opiskelu (25 %) Paluumuutto ja suomalainen syntyperä, 551 (2 %) Muut perusteet, 527 (2 %) Yhteensä Lähde: Maahanmuuttov irasto Väestöliitto

5 Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat Lähtömaa 2011 Muutos vuodesta 2010 Irak 586 Somalia 356 Venäjä 296 Afganistan 284 Iran 124 Syyria 110 Nigeria 105 Valko-Venäjä 84 Kosovo 83 Serbia Lähde: Maahanmuuttov irasto Väestöliitt

6 Kunta Ulkomaan kansalaisten määrä alueen asukasluku Ulkomaalaisten osuus Helsinki ,0 % Espoo ,5 % Vantaa ,3 % Turku ,3 % Tampere ,0 % Oulu ,6 % Lahti ,6 % Vaasa ,0 % Jyväskylä ,6 % Kotka ,3 % Lappeenranta ,7 % Salo ,0 % Kouvola ,3 % Kuopio ,9 % Porvoo ,4 % Lähde: Tilastokeskus Väestöliitto

7 Moninaisuus Eri maista tulleet / erilaiset olosuhteet Erilaisin mukana tuoduin resurssein tulleet Eri ikäisenä tulleet, sukupuoli ja läht ökulttuuri Erilaisen vastaanoton saaneet Millainen suhde on lähtömaahan ja suomeen? Väestöliitto

8 PERHE JA MAAHANMUUTTO Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos, johon liittyy aina stressin kokemuksia vanhat mallit eivät enää toimi hämmennys, epävarmuus, ahdistus perhe turvallinen yhteisö kotipuu

9 Uusi ja vieras yhteiskunta Kotoutumisen alkuvaiheen myllerrys Palvelujen monipuolisuus ihmet yttää, hämmentää, kivaa, palvelu pelaa Eritoimijoiden tiedotusvelvollisuus alussa tietotulva Vaikea omaksua kaikkea nopeasti Erityis- ja palveluohjauksen tarve tuetaan ja ohjataan julkisiin palveluihin VÄESTÖLIITTO

10 MAAHANMUUTTAJALAPSET JA NUORET Ensimmäinen sukupolvi a. aikuisiässä muuttaneet b. teini-iässä muuttaneet c. alakouluiässä muuttaneet d. ennen kouluikää muuttaneet Toinen sukupolvi = Suomessa syntyneet Kotoutuminen ei itsestäänselvyys! Väestöliitto

11 Välisukupolven haasteita - Ovat viettäneet suuren osan kasvuvuosistaan vanhempiensa kotimaassa - Murrosiässä uuteen maahan - Joutuvat päivittäin selviytymään monista uusista asioista + auttamaan vanhempiaan - Minuuden ja identiteetin jatkuva muokkaaminen - Joutuvat omaksumaan suuren määrän uutta tietoa ja osaamista lyhyessä ajassa ennen siirtymistään toisen asteen koulutukseen / jatkokoulutukseen - Seurauksena usein kognitiivinen ylirasitus -> turhautumista, aggressiota ja koulusta poisjäämistä Väestöliitto

12 MONET HAASTEET Kulttuurin vaihtuminen - lasten kasvatuksen normit erilaiset Uutena yhteiskunnassa - tiedon ja kontaktin puute - vanhemmuus kyseenalaistuu Vähemmistönä hyvinvointiyhteiskunnassa - palvelut eivät kohtaa Mina Zandkarimi

13 VANHEMMUUDEN VAHVISTAMINEN Yleinen kotoutumisen tukeminen ja ohjaus: tietoa yhteiskunnasta, palveluista, mahdollisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista Kontaktipintaa yhteiskuntaan etenkin niille, joiden pääsy opiskelemaan tai työelämään hidasta Matalankynnyksen vanhemmuuden tuki - kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa - kodin ja koulun välinen yhteistyö - vertaisryhmätoiminta kotoutumissuunnitelmiin - avoimet päiväkodit, perhekahvilat ym. - etnisten yhteisöjen perhetoiminnan tukeminen Anne Alitolppa-Niitamo

14 PERHEDYNAMIIKAN MUUTOKSET MAAHANMUUTON YHTEYDESSÄ 1. sukupuoliroolien muutokset - miten eriytyneet roolit ovat olleet lähtömaassa? esim. lähtömaan patriarkaaliset järjestelmät 2. sukupolvien väliset roolimuutokset - millainen on ollut käsitys vanhempien auktoriteetista? - miten vanhemmuus muuttuu? - miten vanhemmat pystyvät säilyttämään turvaaantavan, ohjaavan ja kontrolloivan roolinsa? VÄESTÖLIITTO

15 Miehen kokema muutos Kokemus oman autonomisen aseman menetyksestä Riippuvuus oman perheen naispuolisista jäsenistä ( esim. tyttären tulkkausapu, vaimon toimeentulotuki jne.) Vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen niin omassa elämässä kuin yhteiskunnallisestikin Naisvaltaisuus Suomessa ammatillisella kentällä riippuvuus naisesta myös kodin ulkopuolella Suomalaisen miehen roolimallien näkymättömyys miten toimivat miehet Suomessa? Osallistumismahdollisuuksien vähäisyys mihin voin oikeasti vaikuttaa? Haetaan asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia perheen sisällä Väestöliitto

16 Naisen kokema muutos Kokemus oman aseman ja itsenäisyyden vahvistumisesta Mahdollisuus ja kannustus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan Oikeus lastenhoitoon kodin ulkopuolella Mahdollisuus sosiaaliseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen Elinikäinen oppiminen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolisuus Tasa-arvo naisten ja miesten välillä Naisten mahdollisuuden työllistyä varsin hyvät Sosiaalisten verkostojen ja tuen vähäisyys vrt. lähtömaahan Väestöliitto

17 SUKUPOLVIEN VÄLISET ROOLIMUUTOKSET Lasten laajempi kontaktipinta perheen ulkopuolelle - oppivat kielen nopeammin - hahmottavat ja ymmärtävät uutta yhteiskuntaa ja kulttuuria paremmin kuin vanhempansa Eritahtinen kotoutuminen kotipuu Mina Zandkarimi 17

18 Lasten kasvatus ja kulttuuriset tekijät Arvot, arvostukset, uskomukset ja normit vaihtelevat KOLLEKT IVINEN INDIVIDU ALISTINEN - emotionaalinen - riippumattomuus keskinäinen riippuvuus - yksilöityminen, irtautuminen - lojaalisuus sukua kohtaan - ryhmän etu - oma etu

19 Oma kulttuuri Kolmas kulttuuri Valtaväestön kulttuuri Väestöliitto

20 Muutoksen hallint a perheessä ONNISTUU - positiivinen kotoutumi nen - luottamus EPÄONNISTUU: - uupuminen, luovuttaminen, eristäytyminen, erilaisuuden korostaminen - epätoivoisia kontrollin yrityksiä kieltäminen kotiin eristäminen psyykkinen väkivalta fyysinen väkivalta Mina Zandkarimi

21 Maahanmuuttaja vanhemmat tuovat esille huolia Vanhempien huoli lapsista ja varsinkin nuorista - kasvatus eri kulttuurissa - lasten ja nuorten tulevaisuus - itse on avuton tuntemattomuudessa yhteiskunnassa Tukiverkoston puute lapsen/nuoren kasvatuksessa Mina Zandkarimi

22 VANHEMMUUS Vanhemmat kulttuurista riippumatta haluavat lapsilleen hyvän elämän Käsitys hyvästä elämästä on kulttuurisidonnaista Uudessa ympäristössä myös keinot ja vaihtoehdot hyvän elämän saavuttamiseksi voivat olla hukassa Keskustelut vanhempien kanssa tärkeitä Väestöliitto

23 Palvelujen saannin esteet 1.Maahanmuuttaja ei tiedä olemassa olevist a palveluista 2.Maahanmuuttaja ei halua hakea tai ottaa vastaan olemassa olevia palveluita 3.Palvelutarjoaja ei halua/ ei osaa tarjota tarpeen mukaisia palveluja VÄESTÖLIITTO

24 Kotoutumisen riskitekijät Mitä ovat riskitekijät? Riskitekijöiden kasaut uminen Ennaltaehkäisevät toimenpiteet - yksilön kohtaaminen ja tukeminen - vanhempien kohtaaminen ja vahvistaminen - varhaiskasvatus, kodin ja koulun välinen yhteistyö Mina Zandkarimi

25 ...puutteellinen kielitaito Puutteellinen kielitaito voi joskus aiheuttaa todellisia ongelmia Esim. henkilö käsittää ohjeet väärin tai ei ymmärrä Väestöliitto

26 KULTTUURI? / MUUTOSPROSESSI? Integraation hitaus/epäonnistuminen Tärkeä erottaa mikä on kulttuurista ja mikä on kielitaidottomuudesta, tiedon puutteesta ja eristäytymisestä johtuvaa sosiaalista ongelmaa Väestöliitto

27 Kotoutuminen koskettaa jokaista sellaista perhettä, jossa yksi tai useampi perheen jäsen on muuttanut Suomeen toisesta maasta. Onnistunut kotoutuminen tarkoittaa muun muassa: Osallisuutta Kielitaitoa Vastavuoroisuutta Työllistymistä Hyvinvointia Elämänhallintaa Väestöliitto Monikulttuurinen osaamiskeskus

28 Miten toteutuu osallisuus? Osallisuus on jokaisen ihmisen yksilöllinen kokemus suhteestaan ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Osallisuushanke Salli ( ). Itä- ja Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen, RAY:n rahoittama kehittämishanke. Jos kotoutuja kokee, ettei hänellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin tai kokee ettei hänellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa omassa perheessään tai omaa perhettään koskeviin asioihin, miten hän voisi kokea voivansa vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla omaan tai perheensä elämään? Väestöliitto Monikulttuurinen osaamiskeskus

29 Tarpeenmukaiset palvelut Vertaistuki, perheiden peruspalvelut ja erityispalveluihin ohjaaminen Suomessa hieno palveluverkosto, mutta tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja koordinointia Tarvitaan kaikkien osapuolt en dialogia, yhteistyötä ja osallistumista Väestöliitto

30 Mitä on hyvä tietää... Keskustele perheen kanssa arvoista, kasvatustavoitteista mitkä ovat perheen tiedot esim. suomesta/suomen palvelujärjestelmästä? mitkä ovat perheen odotukset/pelot? VÄESTÖLIITTO Etunimi Sukunimi Esittäjä, yksikkö, pvm 30

31 Tarvitaanko erityistä osaamista? maahanmuuttaj a asiakas ei vaadi työntekijältä erityistä osaamista. Ammattitaito on hankittu ihmisten kanssatyöskentelyä varten, maahanmuuttaj a asiakkaat ovat tavallisia ihmisiä (Annikka Forsander 1994) Kohdataan asiakkaitta yksilönä eikä kulttuurin edustajana Luottamme ammattitaitomme, mutta samalla on hyvä tietä kulttuurirajojen yllättäviä työmetodeja Väestöliitto

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011 Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa Maahanmuuttajien yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen tukeminen alue ja paikallishallinnossa sekä

Lisätiedot

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Osa 2 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimussarja Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa

SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa Päivi Vuokila-Oikkonen, tutkijayliopettaja ja Jaana Mantela, seutukoordinaattori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010 2 1 Johdanto...

Lisätiedot