TBS Salama- ja ylijännitesuojat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TBS Salama- ja ylijännitesuojat"

Transkriptio

1 TBS Salama- ja ylijännitesuojat

2 Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat olla jopa 20-kertaa normaalia käyttöjännitettä suurempia ja saattavat sisältää suuren energiamäärän. Otteita uudesta SFS6000- standardista ylijännitesuojauksesta: Ihmiset, kotieläimet ja omaisuus on suojattava muista syistä johtuvien ylijännitteiden, kuten ilmastollisten tai kytkentäylijännitteiden aiheuttamilta vahingoilta Ulkoisiin olosuhteisiin perustuva suojalaitteilla tehtävä suojaus Jos sellaiseen asennukseen, jossa on käytössä elektronisia laitteita (tietotekniikan tai viihde-elektroniikan laitteita tai ohjauslaitteita), liittyy ilmajohto (muuntajan ja liittymän välisessä syöttävässä verkossa tai itse asennuksessa), suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä pitää toteuttaa suojalaitteella, jonka suojaustaso ei saa olla korkeampi kuin 2,5k 20/400 jännitteellä. Muissa tilanteissa voidaan tarvittaessa käyttää standardin E mukaista riskinarviointimenetelmää. Ylijännitteiden syntyminen Ote standardista E 6205 salamasuojauksesta: Rakennuksen omistaja, rakennuttaja tai käyttäjä vastaa riskinarvioinnista sekä suojaamisen tarpeesta ja tasosta. Suunnittelijoiden tehtävänä on valita kyseisen tason mukaiset suojauksen rakenteet ja komponentit sekä tehdä yhteistyössä yksityiskohtainen suojaussuunnitelma. Suojatasoja on neljä, LPL I LPL I. Suojauslaitteiden mitoitus sekä ylijännitesuojat määräytyvät em. suojatasojen mukaan. Ylijännitesuojat valitaan vahinkouhan perusteella. alitse alta vallitseva uhkakuva. Siirry taulukossa vaakasuoraan oikealle ja valitse tarvittavat 1-, 2- ja -portaan salama- ja ylijännitesuojat sekä tele-, antenni- ja automaatioverkon suojat. Jakeluverkon kytkentäylijännitteet Uhkana ylijännitteitä - useita ka (8/20) Induktiivisten ja kapasitiivisten kuormien kytkennöistä, oikosuluista, isojen koneiden ja muuntajien käytöistä aiheutuneet jakeluverkon ylijännitteet aiheuttavat ohjaus- ja käyttöelektroniikalle vahinkoja. Lähellä tapahtuneet salamanpurkaukset Uhkana ylijännitteitä - useita ka (8/20) Salamapurkausten sähkömagneettiset pulssit indusoivat jopa 2km:n säteellä vahingollisia ylijännitteitä rakennusten (suojaamattomissa) kaapeloinneissa. Salamavirta ei uhkana. Ei ulkopuolista ukkossuojausta Kaikki liitetyt kaapelit maakaapeleina. Ei suojaamatonta kattoantennia eikä katolla muita maadoitettuja sähkölaitteita tai metallisia rakenteita, joihin salama voisi osua. SFS6000- standardin ja SFS609- käsikirjan 4.6 mukaiset T2 suojatyypit. Asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä julkiset rakennukset. Suora salamanisku rakennukseen Uhkana salamavirtaa jopa 200kA (10/50) Suora salamaosuma rakennuksen ukkossuojaukseen tai katolla oleviin maadoitettuihin laitteisiin tai rakenteisiin aiheuttaa rakennuksen maadoitusjärjestelmässä ja kaapeloinnissa vahingollista potentiaalin nousua. Suora salamanisku syöttävään avolinjaan Uhkana salamavirtaa jopa 100kA (10/50) Suora salamanisku syöttävään avolinjaan aiheuttaa linjan päissä oleville sähkölaitteille vahinkoja. Saman riskin aiheuttaa myös läheinen salamanisku maahan. Salamavirta uhkana. Suora salamaosuma tai osuma syöttävään ilmajohtoon uhkana. Ulkopuolinen ukkossuojaus asennettu Ilmajohtosyötöllä SFS6000- standardin ja SFS609- käsikirjan 4.6 mukaiset T1 ja T1+T2- suojatyypit. Asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä julkiset rakennukset joiden salamasuojaustaso standardin E mukaan on LPL III tai LPL I. oima- yms. laitokset, teollisuus- ja julkiset rakennukset sekä radiomastot kaikkiin standardin E mukaisiin salamasuojaus-tasoihin LPL I-I. 2 1 Esimerkkitapaus: Omakotitalo ulkopuolisella ukkossuojauksella 1- porras: Pää- ja mittauskeskus 2- porras: Ryhmäkeskus - porras: Koje- tai sähkölaite Antenniputki yhdistettynä maadoituselektrodiin. Katolla maadoitettuja sähkölaitteita esim. lauhduttimia, aurinkopaneeleita tai metallisia rakenteita, joihin salama voi osua. 2

3 Pää- ja mittauskeskus = etusulake = vikavirtasuojakytkin F, F4 = mahdollinen sulake (kts. s.5) B = karkeasuoja T1 C = välisuoja T2 D = hienosuoja T 1- porras, perussuoja E Perussuojana voidaan käyttää; - salamasuojaa T1 (=tyyppi 1, B) - a T1+T2 (=tyyppi 1+2, B+C) - välisuojaa T2 (=tyyppi 2, C) mikäli suojan ei tarvitse kestää salamavirtaa. Sijoitus pääjakeluun pää-/mittauskeskukseen mahdollisimman lähelle sisäänsyöttökohtaa. 2- porras, välisuoja HUOM: välisuojaa tarvitaan mikäli kaapelipituus pää-/mittauskeskuksesta lähimpään ryhmäkeskukseen on yli 10m (pitkään kaapeliin indusoituu ylijännitteitä). älisuojana käytetään ylijännitesuojia T2 (tyyppi 2, C). T-C L+ 20-C -280 Snro: OBO-nro: L++ 20-C Snro: OBO-nro: L++ 20-C Snro: OBO-nro: C +FS-280 Snro: OBO-nro: L-: 20kA 20-C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 20kA -: 0kA 20-C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 20kA -: 0kA Suojamoduli (varaosa) 20-C Snro: OBO-nro: C 25-B+C 0 Snro: OBO-nro: T-C L+ 50-B+C -280 Snro: OBO-nro: B+C +FS280 Snro: OBO-nro: L-: 12,5kA L-: 0kA L++ 50-B+C + Snro: OBO-nro: B+C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 12,5kA, -: 50kA L-: 0kA, -: 0kA L++ 20-C Snro: OBO-nro: C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 20kA -: 0kA T-C L+ T-C L+ Salamasuoja T1 MCD 50-B Snro: OBO-nro: L-: 50kA L-: 50kA PS-A TC Snro: OBO-nro: PS-A TC+FS Snro: OBO-nro: L-: 50kA L-: 50kA L++ L++ Salamasuoja T1 MCD 50-B +1 Snro: OBO-nro: L-: 50kA -: 125kA L-: 50kA, -: 125kA PS4-A TT+TS Snro: OBO-nro: PS4-A TT+FS Snro: OBO-nro: L-: 50kA, -: 125kA L-: 20kA, -: 125kA Suojamoduli (varaosa) C 25-B+C 0 Snro: OBO-nro: B+C Snro: OBO-nro: A 0 Snro: OBO-nro: HUOM: asennusohjeet ja tekniset tiedot sivuilla 5-6.

4 Kolmiportaisen ylijännitesuojauksen periaate Kaapelit ja sähkölaitteet on suunniteltu ja valmistettu kestämään ylijännitteitä IEC standardin mukaan seuraavasti: 4 k 2.5 k 1.5 k Pääkeskus T1 Ryhmäkeskus T2 Laite, koje T Pääkeskustasolla 1- portaan T1 -tyyppisen salamasuojan on kestettävä salamavirtaa. Ryhmäkeskustasolla 2- portaassa puretaan 1-portaan jäännösjännitteet tai kaapeleihin indusoituneet ylijännitteet T2- tyyppisillä välisuojilla. Kolmannen portaan T- tyypin hienosuojat poistavat laitteen läheisyydessä rakennuksen sisällä kaapeleihin indusoituneet ylijännitteet. - porras, hienosuoja HUOM: hienosuojaa tarvitaan mikäli kaapelipituus 2-portaan suojasta sähkölaitteeseen on yli 10m (pitkään kaapeliin indusoituu ylijännitteitä). Hienosuojana käytetään ylijännitesuojia T (tyyppi, D). Sijoitus koje- ja ryhmäsuojana kojeen yhteyteen. Tele-, antenni- ja automaatioverkon ylijännitesuojat E Perussuoja: sijoitus mahdollisimman lähelle sisäänsyöttökohtaa. Kojesuoja: sijoitus kojeen tai laitteen yhteyteen. 10 Compact 255 Snro: OBO-nro: In (8/20):10kA F 20-AC/DC (20 A) Snro: OBO-nro: In (8/20): 2,5 ka -20-AC/DC-FS Snro: OBO-nro: FS = Potentiaalivapaa kosketin Hienosuoja asennettavaksi keskukseen ryhmäsuojaksi. Saatavana myös potentiaalivapaalla koskettimella etävalvontaan. USS 45-O-RW optisella vikailmoituksella Snro: OBO-nro: USS 45-A-RW akustisella vikailmoituksella Snro: OBO-nro: Suojien purkauskyky: In (8/20): 2,5 ka Modul 45-sarjan suoja asennettavaksi johtokanavaan tai lattiarasiaan ryhmäsuojaksi. USM-A Snro: OBO-nro: Kojerasiaan asennettava suoja suojakosketinpistorasiaryhmälle akustisella vikailmoituksella. FineController FC-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketinpistorasialla sekä telesuoja FC-ISD-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketin pistorasialla ja ISD/ADSL-RJ12- liittimillä. RJ-12- liitäntä - kaapeli mukana. sekä antennisuoja FineController FC-T-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketinpistorasialla sekä T- ja videoliittimillä. Antennivälikaapeli mukana. sekä antennisuoja FineController FC-SAT-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketinpisto rasialla ja T/SAT F- liittimillä. Antennivälikaapeli mukana. Televerkon ylijännitesuojat SC-TELE 4-C-G Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 5 ka In (8/20): 15 ka ADSL-, ISD- ja analogiverkkoon. LSA-B-MAG Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 1kA In (8/20): 5 ka Up<0,7k 10-pariselle LSA-rimalle. Antenniverkon ylijännitesuojat DS-F W/W Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 2,5 ka In (8/20): 10 ka Suoja T- ja SAT- järjestelmiin F-naarasliittimillä (0-4GHz). Automaatioverkon ylijännitesuojat TKS-B Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 6 ka In (8/20): 20 ka 120 AC, 170 DC, 20A, 0-100MHz, Up<0,5 k. Ylijännitesuoja, kojesuoja et Defender D-CAT6A/EA Snro: OBO-nro: In C2: 7 ka Up<0,7 k RJ45 -liittimin, 1A, 500MHz, PoE- yhteensopiva TKS-B Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 6 ka In (8/20): 20 ka 120 AC, 170 DC, 20A, 0-100MHz, Up<0,5 k. T 4+1 Snro: OBO-nro: Imax T (8/20): 2,5 ka Imax SAT (8/20): 0, ka F-naarasliittimillä (5-862MHz, 0,9-2,2GHz) MDP-4D-24-T-10 Snro: OBO-nro: In C2: 5 ka Up<0,75 k Life Control käytönaikainen testausmahdollisuus testauslaitteella. elinapainen, 20ACDC, 10A, db 100MHz, 2,5Ω. 4

5 Asennus ja kytkentä 10 Compact => (T-C-S/) 10 Compact => (TT/T-C-S/) Tekniset tiedot 6 mm 2 6 mm 2 > 6 A 6 A = 6 A gl /+ => (TT/T-C-S/) Tekniset tiedot 6 mm 2 > 125 A 125 A = 125 A gl 50-B+C-... => (T-C) 50-B+C-/+... => (TT/T-C-S/) Tekniset tiedot 50 -B+C/0 50-B+C/ 50-B+C/4 50-B+C/+ L- - UC 280 ~ / / Hz ~ LPZ LPZ 0 ->2 In (8/20) Imax (8/20) 0 ka 50 ka 50 ka I imp (10/50) 12,5 ka/napa 50 ka max. 25 ka eff 125 A gl/gg - 16 mm 2 16 mm 2 > 125 A 125 A = 125 A gl Up < 1, k < 1,5 k υ C - 40 C C - 40 C C IP-Code min. L,, max. L,, 2,5 mm 2 25 mm 2 5 mm 2 5 mm /...FS, /...FS, /...FS Asennusohjeet jatkuvat sivulla 6 5

6 Asennus ja kytkentä MCD 50-B T-C (+0) TT; IT; (+1) Tekniset tiedot 50kA/napa Installation Instruction Protection Set PS--B PS - B+C click Ylijännitesuojan ruuvien kiristysmomentti 4 m. max. 125 A gl max. 500 A gl > 500 A gl 500 A gl 2 m PS, PS4 TC (+0) Tekniset tiedot TC (+0) T-C-S/ (+) 16 mm 2 Ylijännitesuojan ruuvien kiristysmomentti m. PS... +FS 2 1 PS, PS4 +FS Ylijännitesuojien kytkentä Parhaan suojauksen saavuttamiseksi liitosjohtojen on oltava mahdollisimman suoria ja lyhyitä. Kokonaispituus a + b ei ensisijaisesti saa ylittää 0,5m, eikä saa missään tapauksessa ylittää 1,0m. aihtoehtoisesti voidaan käyttää - kytkentää edellyttäen, ettei johtimen c pituus ensisijaisesti ylitä 0,5m, eikä missään tapauksessa ylitä 1,0m. 1 2 I max.: 6A U max : 250 ~ SPD= ylijännitesuoja L/A= laite/asennus = päämaadoituskisko tai suojakisko OBO BETTERMA Oy Ruosilantie 18, 0090 HELSIKI Puh , Fax Sähköposti: 6 OBO BETTERMA 1/2014

NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola

NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola Perinteet ja innovaatiot 100 vuotta intohimoa muutoksiin Ulrich, Andreas ja Thomas Bettermann OBO BETTERMANN

Lisätiedot

Ukkos- ja ylijännitesuojat

Ukkos- ja ylijännitesuojat Ukkos- ja ylijännitesuojat Pienjänniteasennusten ylijännitesuojaus Myrskyt voivat olla kaunista ja jännittävää katseltavaa, mutta myös vaarallisia ihmisille ja rakennuksille. Asuin- ja teollisuusrakennusten

Lisätiedot

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN

Lisätiedot

Artic ylijännitesuojat

Artic ylijännitesuojat Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä.

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 9-10: Kiinteistöjen sähköasennukset II: Suojaus lämmön vaikutuksilta ja jännitehäiriöiltä Maadoittaminen ja suojajohtimet Erikoistilat Sähkölämmitys Energiankäyttö ja

Lisätiedot

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin.

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin. AMP979 Sähköistä osaamista 2012-2013 Lämmitys Valaistus Turvallisuus Sähkö yhdistää Suomen suurin on myös Suomen paikallisin Lue lisää: www.elfin.fi Elfin tuo koteihin lämpöä, valoa ja turvallisuutta lähes

Lisätiedot

Samuli Taimisto OH 6 TY RADIOAMATÖORIASEMAN UKKOSSUOJAUKSESTA 1. JOHDANTO

Samuli Taimisto OH 6 TY RADIOAMATÖORIASEMAN UKKOSSUOJAUKSESTA 1. JOHDANTO 1 Samuli Taimisto OH 6 TY RADIOAMATÖORIASEMAN UKKOSSUOJAUKSESTA 1. JOHDANTO Radioamatööriaseman ukkossuojauksen merkitys on muodostunut entistä tärkeämmäksi tekijäksi, koska aseman laitteet ovat tätä nykyä

Lisätiedot

S 200, S 280UC, S 290, S

S 200, S 280UC, S 290, S Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA

SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 JULKAISIJA Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55, 02601 Espoo Harakantie 18, 02650 Espoo Puh. (90) 547 610

Lisätiedot

Sähköasennusten perusteet

Sähköasennusten perusteet Sähköasennusten perusteet Pekka Rantala Kevät 2015 Sisältö 1. Sähkötekniikan perusteita 2. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 5. Kiinteistön sähköverkko

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Pääkirjoitus. Energiansäästöä koko toukokuu ja sen jälkeenkin. Nro 2. 2012 SLO UUTISET 3 NIMITYKSIÄ 3 SLO HANKKI SÄHKÖAUTON

SISÄLTÖ. Pääkirjoitus. Energiansäästöä koko toukokuu ja sen jälkeenkin. Nro 2. 2012 SLO UUTISET 3 NIMITYKSIÄ 3 SLO HANKKI SÄHKÖAUTON Nro 2 2012 Pääkirjoitus Energiansäästöä koko toukokuu ja sen jälkeenkin Toukokuussa järjestetään alamme merkittävä seminaari, jossa pohditaan, miten tuotamme hyvinvointia sähkön avulla myös pidemmällä

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

RS16 Sähköasennustarvikkeet. Helmi-sarja

RS16 Sähköasennustarvikkeet. Helmi-sarja RS16 Sähköasennustarvikkeet Helmi-sarja 120 Sisällys Avaintuotteet 4 5 Uppoasennusrasiat 6 7 Uppoasennettavat kalusteet - Kytkimet ja pistorasiat - Peitelevyt, keskiölevyt ja lisävarusteet - Kaiutinpistorasiat

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA 13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 FIN VAROITUKSET / VAROITUSMERKIT VAARA Jos tämä laite kytketään väärin, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai tulipalo.

Lisätiedot

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2 SUOMI CONTROLS Sisällysluettelo 1. Innova Ohjauskeskusten Esittely 3 1.1 Varoitukset 3 2. Käyttöohjeet 2.1 Pikaohjeet 4 2.2 Käyttöohjeet 5 2.2.1 Kiuas päälle 5 2.2.2 Kiuas pois päältä 5 2.2.3 Esiajastus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta

Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta SÄHKÖPETO -ohjelma SÄHKÖPETO -materiaalia ja tietoa voit hankkia seuraavasti: Pidätämme oikeudet muutoksiin. Aineisto Toimitustapa Tilaukset Hinta Julkaisu: Perustietoa

Lisätiedot

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 1/25 S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Sarjanumero: Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 2/25 Huom! Tämä

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

EGS Luettelo 2010/2011. Asennuskalusteet

EGS Luettelo 2010/2011. Asennuskalusteet EGS Luettelo 2010/2011 Asennuskalusteet Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot