TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005"

Transkriptio

1 1 (11) TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Liikevaihto 3,15 milj. euroa (5,15 milj. euroa) Liikevoitto 0,32 milj. euroa (-1,29 milj. euroa) Tulos ennen veroja 0,32 milj. euroa (-1,44 milj. euroa) Omavaraisuusaste 19 % (34 %), oma pääoma/osake 0,02 euroa (0,04 euroa) Osakekohtainen tulos 0,003 euroa (-0,010 euroa) Kokonaiskustannukset 3,10 milj. euroa (6,67 milj. euroa) Konsernin nettotulos oli positiivinen vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. LIIKEVAIHTO TJ Group -konsernin katsauskauden liikevaihto pienentyi 39 % ja oli 3,15 miljoonaa euroa (5,15 milj. euroa). Konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto pienentyi 23 % ja oli 2,75 miljoonaa euroa (3,57 milj. euroa) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto pienentyi 75 % ja oli 0,40 miljoonaa euroa (1,58 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liikevaihto (tuhatta euroa) 1-3/ /2004 Muutos, % 1-12/2004 Suomi Muut Konserni yhteensä TULOSKEHITYS TJ Groupin liiketulos parani selvästi edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja yhtiö teki katsauskaudella voitollista liiketulosta 0,32 miljoonaa euroa (-1,29 miljoonaa euroa). Tähän yritys on päässyt strategiansa mukaisesti ensisijaisesti kannattavien yksiköiden kehittämisellä ja kulurakenteen tervehdyttämisellä. Liiketuloksen jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan) Liikevoitto (tuhatta euroa) 1-3/ /2004 Muutos, % 1-12/2004 Suomi Muut Konserni yhteensä Tulos ennen veroja parani, ollen katsauskaudella 0,32 miljoonaa euroa (-1,44 milj. euroa). Katsauskauden palkka- ja henkilöstökustannukset olivat 1,77 miljoonaa euroa (3,39 miljoonaa euroa), joka vastaa 56 % liikevaihdosta (66 %). Liikevaihto/henkilö oli katsauskaudella 26 tuhatta euroa (23 tuhatta euroa). Kokonaiskustannukset jaksolla olivat 3,10 miljoonaa euroa (6,67 milj. euroa).

2 2 (11) LIIKETOIMINNOT TJ Groupin liiketoimintaa harjoitetaan TJ Group -nimellä Suomen lisäksi Saksassa. TJ Groupilla on Suomessa toimivat 100 % omistetut tytäryhtiöt Documenta Oy, Key Partners Oy ja PlanMill Oy. TJ Groupilla on lisäksi 50 %:n omistus Morning Digital Design Oy:ssä. TJ Groupilla on Saksassa 100 % omistettu tytäryhtiö TJ Group GmbH. Lisäksi TJ Groupilla on 23,92 % omistus saksalaisessa GAP AG:ssa. KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Yhtiö tiedotti saaneensa tiedon valtionsyyttäjän päätöksestä nostaa syyte yhtiön vuoden 2000 osakeantia ja myyntiä sekä sen jälkeistä tiedottamista koskevista tiedottamisrikosepäilyistä yhtiön silloista hallitusta, talousjohtajaa ja eräitä muita tahoja kohtaan. Tiedotteessa yhtiö kertoi myös, että yhtiötä kohtaan on esitetty euron määräinen yhteisösakkovaatimus ja euron määräinen vaatimus väitetyn rikoshyödyn tuomitsemisesta menetetyksi valtiolle. Yhtiö kertoi myös, että syytteet saaneet hallituksen jäsenet Tuomo Tilman, Jyrki Salminen ja Bo Eklund olivat ilmoittaneet vetäytyvänsä TJ Groupin hallitustyöskentelystä. Yhtiö tiedotti , että TJ Group Oyj:n hallituksen jäsen Bo Eklund oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta välittömin vaikutuksin. Yhtiön muu hallitus jatkaa entisissä tehtävissään hallituksessa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET Hallituksella ei ollut katsauskauden lopussa voimassaolevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamiseen tai vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen. Hallituksella ei myöskään ollut valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. RAHOITUS JA INVESTOINNIT TJ Groupin kassavarat ja rahoitusomaisuusarvopaperien arvo olivat katsauskauden lopussa yhteensä 2,38 miljoonaa euroa (1,94 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 19 % (34 %). TJ Groupin myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 1,69 miljoonaa euroa (3,13 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 687 tuhatta euroa (-760 tuhatta euroa). Katsauskauden aikana konsernin bruttoinvestoinnit (sisältäen aktivoidut tuotekehitysmenot) olivat yhteensä 0,27 miljoonaa euroa (0,21 milj. euroa), mikä vastaa 9 % (4 %) liikevaihdosta. TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT Tutkimusmenot on kirjattu suoraan kuluiksi. Tuotekehitysmenot on kirjattu IAS 38 standardin mukaisesti niin, että kokonaan uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot on aktivoitu, jos niiden myöhempi kerryttävyys voidaan luotettavasti

3 3 (11) todeta. Muut tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden syntymisaikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana taseeseen aktivoidut tuotekehityskulut olivat yhteensä 64 tuhatta euroa. SIIRTYMINEN IFRS-SÄÄNNÖSTEN MUKAISEEN RAPORTOINTIIN TJ Group Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta taloudellisessa raportoinnissaan kansainväliseen IFRStilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Myös vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-säännösten mukaisesti. Tässä osavuosikatsauksessa on käytetty vertailutietoina vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden alustavat tiedot julkistettiin pörssitiedotteella. Osavuosikatsauksen laskentaperiaatteet ovat samat kuin julkistetussa tiedotteessa. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Raportointikäytännön muutoksen vaikutukset, oman pääoman täsmäytyslaskelma ja IFRSvertailutiedot vuoden 2004 kaikista vuosineljänneksistä on esitetty julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 117 (218) henkilöä. Näistä Suomessa 103 (165) ja ulkomailla 14 (53). Konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 119 (221) henkilöä. Henkilöstö segmenteittäin: Henkilöstö Muutos, % Suomi Muut Konserni yhteensä HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT TJ Group Oyj:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä: puheenjohtaja Tuomo Tilman, Jyrki Salminen ja Kari Salo, ja varajäseninä Markku Montonen ja Mikko Setälä. Tilintarkastajana on toiminut Ernst Young Oy, KHT-Yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Stig-Erik Haga. Konsernin hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tarkemmat henkilökuvaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT TJ Group Oyj:n osakepääoma oli ,92 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,02 euroa. Oma pääoma/osake oli 0,02 euroa.

4 4 (11) Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa (22 890) osakkeenomistajaa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö tiedotti , että TJ Groupin ja GEDYS IntraWaren IBM-teknologiaan perustuvien ratkaisujen yhdistäminen etenee. Em. järjestelyjen toteuduttua TJ Group Oyj:n on määrä omistaa arviolta kappaletta (vastaten noin 28,4 %) GAP AG:n osakkeista. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu järjestelyn yhteydessä tehtävistä arvostuksista ja niiden lopullisesta hyväksymisestä Saksan viranomaisten toimesta. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Markkinoilla on nähtävissä kysynnän kohentumista ja suhdannetilanne on varovaisen myönteinen. Yritykset etsivät keinoja parantaa ja vakauttaa IT-palvelujen laatua. Ostoissa ennustetaan siirryttävän liiketoiminnan kasvattamista tukeviin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Yritykset pyrkivät ulkoistamaan IT-toimintojaan, mikäli ne eivät paranna yrityksen kilpailukykyä. TJ Group keskittyy tytäryhtiöidensä ydinosaamisen vahvistamiseen. Vaikka liikevaihto saattaa edelleen laskea, tuloksen odotetaan olevan parempi kuin vuonna YHTIÖKOKOUS TJ Group Oyj:n tilikauden varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina alkaen klo Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että yhtiön tappio 8,48 miljoonaa euroa kirjataan taseen voittovarat-tilille. TIEDOTUSTILAISUUS TJ Group järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään tiistaina klo Tilaisuus pidetään TJ Groupin pääkonttorissa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 5, Helsinki. Paikalla on TJ Groupin toimitusjohtaja Anneli Koivunen. TJ Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta julkaistaan Helsingissä TJ Group Oyj:n hallitus Tuomo Tilman, puheenjohtaja Jyrki Salminen Kari Salo

5 5 (11) YHTEYDENOTOT: TJ Group Oyj Toimitusjohtaja Anneli Koivunen puh JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset mediat Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TJ Group Oyj:n osavuosikatsaukseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n, Planmill Oy:n, Key Partners Oy:n ja TJ Group GmbH:n luvut. Morning Digital Design Oy:n (omistusosuus 50 %) luvut on yhdistetty osavuosikatsaukseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiö GAP AG:n lukuja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ei ole yhdistetty, koska GAP AG:n tulosjulkistukset toteutuvat neljännesvuotta myöhäisemmässä aikataulussa verrattuna TJ Groupin taloudelliseen raportointiin. Vuoden 2004 vertailuluvuissa ovat mukana yllä mainittujen lisäksi seuraavat yhtiöt: TJ Group AB, TJ Group AS, TJ Group e-solutions GmbH, TJ Group Switzerland GmbH, TJ Group Limited ja TJ Group Software House Holding Oy.

6 6 (11) KONSERNIN TULOSLASKELMA (tuhat euroa) % liike % liike kk vaihdosta 3 kk vaihdosta 12 kk Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/tappio ,2 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista Voitto/tappio ennen veroja Välittömät verot Tilikauden tulos ,0 % ,0 % KONSERNIN TASE (tuhat euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet

7 7 (11) VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Projektien jaksotus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 8 (11) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (tuhat euroa) kk 3 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto/tappio Poistot Käyttöpääoman muutos Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen kassavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

9 9 (11) KONSERNIN TUNNUSLUVUT kk 3 kk 12 kk Liikevaihto, milj.e 3,15 5,15 17,18 Liikevoitto/tappio, milj.e 0,32-1,29-4,10 % liikevaihdosta 10,2% -25,1% -23,9% Liiketoiminnan kassavirta, milj.e 0,69-0,76-3,60 Oman pääoman tuotto, % 1 50,5 % -90,5 % -102,2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 1 16,0 % -47,1 % -42,8 % Korolliset nettovelat, milj.e 4,5 3,2 4,9 Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % 172,6 % 55,9 % 207,7 % Omavaraisuusaste, % 19,1 % 33,8 % 17,0 % Bruttoinvestoinnit * 0,3 0,2-0,9 % liikevaihdosta 9 % 4 % -5 % Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut/henkilö, tuhatta euroa Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake, euro 0,0025-0,01-0,04 Oma pääoma per osake, euro 0,02 0,04 0,02 1 Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi. * sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (tuhat euroa) Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Muuntoerot Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA (tuhat euroa) Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Uusmerkinnät tilikauden aikana Emissiovoitto Muuntoerot Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA

10 10 (11) VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA Konsernin tuloslaskelma (tuhat euroa) FAS IFRSoikaisut IFRS Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 8 8 varastojen muutos (lis+, väh -) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Korko-ja muut rahoitustuotot 4 4 Korkokulut ja muut rahoituskulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen veroja Välittömät verot 0 0 Tilikauden tulos

11 11 (11) OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA Konsernin tase (tuhat euroa) FAS IFRS-oikaisut IFRS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Projektien jaksotus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 3 3 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Osakeanti 0 0 Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007). Proha Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (IFRS) Tammi syyskuu 2008: Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30 Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30 Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010 Yhteenveto Westend ICT Oyj ja Innofactor Software Oy:n (entinen Innofactor Oy) osakkeenomistajat allekirjoittivat

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 11,6 milj. euroon (9,9 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 44,1 milj. euroon

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2011

Osavuosikatsaus Q3/2011 Osavuosikatsaus Q3/ Incap Oyj Pörssitiedote 2.11. klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA : LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS KEHITTYI MYÖNTEISESTI KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKETULOS OLI POSITIIVINEN

Lisätiedot

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Pörssitiedote 5.8.2009 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO.

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO. STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO Tammikuu-joulukuu - Tilivuoden liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, -3% verrattuna edellisvuoteen.

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/ ROBIT OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015: KASVU JATKUU Robit Oyj Yhtiötiedote 12.08.2015 klo 11.00

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot