OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU"

Transkriptio

1 Q1 TAMMI MAALISKUU

2 2 TALENTUM OYJ KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: KONSERNIN LIIKETULOS PARANI, TAPAHTUMALIIKETOIMINTA SEKÄ KIRJAT- JA LAKIKOULUTUS KASVATTIVAT LIIKEVAIHTOA TAMMI-MAALISKUU 2015 LYHYESTI - Talentum-konsernin liikevaihto oli 18,4 milj. euroa (18,1 milj. euroa) - Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liiketulos (EBIT) oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) - Tapahtumaliiketoiminnan ja Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulokset paranivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna - Odotettua huonomman mediamyynnin vuoksi Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni - Levikkimyynti laski ennakoidusti hieman Suomessa ja Ruotsissa Liiketoimintasegmenttien liikevaihdot miljoonissa euroissa: TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto 18,4 18,1 72,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,9 0,7 4,1 % liikevaihdosta 5,0 3,7 5,7 Liiketulos 0,7 0,4 3,4 % liikevaihdosta 3,6 2,1 4,8 Tulos ennen veroja 0,6 0,4 3,8 Liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,0 4,4 Taseen loppusumma 53,4 54,3 51,8 Investoinnit 0,3 0,5 4,2 % liikevaihdosta 1,5 2,5 5,8

3 3 Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Katsauskauden liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna, liikevaihto oli hieman edellisvuotta suurempi. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 30,3 %. Tapahtumaliiketoiminnassa viime vuonna tehdyt tuotetarjooman muutokset paransivat segmentin liikevaihtoa sekä liiketulosta. Tarjooma vastaa nyt paremmin asiakasmarkkinan kysyntää ja etenkin sponsoroitujen tapahtumien liikevaihto kehittyi myönteisesti. Kirjat- ja lakikoulutus -segmentin liikevaihto kehittyi myönteisesti. Segmentin kannattavuus jäi tuote- ja toiminnankehityspanoksista johtuen edellisvuoden tasolle, mutta odotamme kyseisten panostusten parantavan kannattavuutta myöhemmin tänä vuonna. Ruotsin lehtiliiketoiminnan taloudellinen kehitys oli heikkoa. Rekrytointi-ilmoittelun lasku heikensi segmentin liikevaihtoa ja tulosta. Levikkimyynnin kehitys oli kohtuullista, se pysyi lähes vertailukauden tasolla. Levikkimyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli 52,2 %, ilmoitusmyynnin osuus vastaavasti 45,6 %. Jatkamme määrätietoisesti sopeutustoimiamme Ruotsissa, jotta viime tilikaudella alkanut positiivinen tuloskehitys jatkuisi myös tänä vuonna. Samanaikaisesti panostamme uusien, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Suomen lehtiliiketoiminnan tulos kehittyi odotetusti, vaikka liikevaihto laski. Ilmoitusmyynti kärsi edelleen vaikeasta markkinatilanteesta, jonka emme odota juurikaan paranevan tämän vuoden aikana. Ilmoitusmyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli 31,6 %. Levikkimyynti kehittyi ennakoidusti ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 67,4 %. Segmentin kustannustaso kehittyi varsin myönteisesti. Suoramarkkinoinnin liiketulos parani hieman edellisvuoteen verrattuna. TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto % * 3,1 2,1 17,5 Oman pääoman tuotto % 2,5 2,0 14,7 Omavaraisuusaste % 42,4 41,8 47,2 Nettovelkaantumisaste % 4,2-5,1 3,8 Korollinen vieras pääoma 5,0 4,7 5,4 Korollinen nettovelka 0,7-0,9 0,7 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,01 0,06 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,02 0,05 0,10 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,39 0,39 0,43 * Konserni on tarkentanut sijoitetun pääoman tuotto %:n laskentakäytäntöä. Vertailukauden luku on oikaistu uutta käytäntöä vastaavaksi. Talentumin näkymät vuodelle 2015 ennallaan Talentum arvioi, että vuoden 2015 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin vuonna Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2014.

4 4 Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,3 % ja oli 18,4 milj. euroa (18,1 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,3 milj. euron (0,2 milj. euron) negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Kertaluonteiset erät tammi-maaliskuussa -0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) koostuivat pääosin Ruotsin lehtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Konsernin liiketulos tammi-maaliskuussa oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja 3,6 % (2,1 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat -0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen. Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin verot katsauskaudella olivat -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin tammi-maaliskuun tulos oli 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Strategiset toimenpiteet katsauskauden aikana Strategian painopisteinä ovat kannattavuuden parantaminen, panostus sisältö- ja digitaaliseen myyntiin sekä brändien entistä parempi hyödyntäminen tapahtumaliiketoiminnassa. - Suomessa tehtiin lehtien jakeluun liittyviä aikataulumuutoksia, mikä johti Suomen lehtiliiketoimintasegmentin kannattavuuden kasvuun - Talentum Summa -palvelu otettiin Ruotsissa täysimääräisesti käyttöön ja palvelun interaktiivisuutta parannettiin esimerkiksi lisäämällä kommentointimahdollisuus - Kirja- ja lakikoulutussegmentissä panostettiin erityisesti verkkopalveluiden tuotekehitykseen ja käynnistettiin toiminnan kehitysohjelma - Yhteistyö Suomen Lakimiesliiton kanssa syveni kun Lakimiesliiton koulutus- ja Lakimiesliiton kustannus -tavaramerkit otettiin käyttöön vuoden alusta - Tapahtumaliiketoiminnassa kumppanimyynnin uudelleenjärjestely otettiin käyttöön ja se kasvatti myyntiä odotetusti LIIKETOIMINTA-ALUEET Talentumin liiketoiminnot on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat Lehtiliiketoiminta Suomi, Lehtiliiketoiminta Ruotsi, Tapahtumaliiketoiminta, Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminta, Suoramarkkinointi sekä Muut toiminnot. Suomessa TNS Media Intelligencen mukaan yleiset mainosmarkkinat laskivat tammimaaliskuussa 2,8 % ja Ruotsissa 1,4 % (Sveriges Mediebyråer). Suomen aikakauslehtien mainonnan määrä laski tammi-maaliskuussa 14,2 % ja Ruotsissa ammattilehtien mainonnan määrä laski 15,2 %. Verkkomediamainonta kasvoi Suomessa tammi-maaliskuussa 6,1 % ja Ruotsissa 17,6 %.

5 5 Liikevaihto Lehtiliiketoiminta Suomi 6,0 6,3 24,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 4,3 4,7 18,1 Tapahtumat 3,3 3,0 11,5 Kirjat ja lakikoulutus 2,7 2,0 10,5 Suoramarkkinointi 2,8 2,9 10,8 Muut toiminnot -0,7-0,8-3,0 Yhteensä 18,4 18,1 72,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Lehtiliiketoiminta Suomi 0,7 0,6 2,5 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,2 0,0 0,2 Tapahtumat 0,2-0,0 0,2 Kirjat ja lakikoulutus 0,2 0,2 1,3 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 1,0 Muut toiminnot -0,3-0,3-1,1 Yhteensä 0,9 0,7 4,1 Kertaluonteiset erät Lehtiliiketoiminta Suomi -0,0-0,0-0,2 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 0,0-0,2-0,3 Tapahtumat - -0,1-0,1 Kirjat ja lakikoulutus 0,0-0,0-0,1 Suoramarkkinointi Muut toiminnot -0,3 0,0 0,0 Yhteensä -0,3-0,3-0,7 Liiketulos Lehtiliiketoiminta Suomi 0,7 0,6 2,4 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,2-0,2-0,2 Tapahtumat 0,2-0,1 0,0 Kirjat ja lakikoulutus 0,2 0,2 1,2 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 1,0 Muut toiminnot -0,6-0,3-1,0 Yhteensä 0,7 0,4 3,4 Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä raportoidaan suomalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Talouselämä ja Tekniikka & Talous. Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä esitetään myös konsernin osuus yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab:n tuloksesta. Tammi-maaliskuu Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 6,0 milj. euroa (6,3 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 5,5 %. Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

6 6 Ilmoitustuotot laskivat tammi-maaliskuussa 13,0 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 31,6 % (34,4 %). Levikkituotot laskivat tammi-maaliskuussa 1,6 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 67,4 % (64,7 %). Konsernin osuus yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab:n tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Suomen lehtiliiketoiminnan tuotot Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,2 8,4 Tuoteilmoitukset 1,6 1,7 7,0 Rekrytointi-ilmoitukset 0,3 0,4 1,4 Levikkituotot 4,0 4,1 15,7 Muut tuotot 0,1 0,1 0,3 Yhteensä 6,0 6,3 24,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi Lehtiliiketoiminta Ruotsi -segmentissä raportoidaan ruotsalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Ny Teknik ja Affärsvärlden. Tammi-maaliskuu Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 4,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 10,0 %. Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ilmoitustuotot laskivat tammi-maaliskuussa 19,3 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45,6 % (50,9 %). Levikkituotot laskivat tammi-maaliskuussa 1,8 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 52,2 % (47,9 %). Ruotsin lehtiliiketoiminnan tuotot Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,4 9,2 Tuoteilmoitukset 1,1 1,2 5,2 Rekrytointi-ilmoitukset 0,9 1,2 4,0 Levikkituotot 2,2 2,3 8,5 Muut tuotot 0,1 0,1 0,4 Yhteensä 4,3 4,7 18,1

7 7 Tapahtumaliiketoiminta Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä raportoidaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan tapahtumaliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä esitetään myös konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta. Tammi-maaliskuu Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 3,3 milj. euroa (3,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 7,8 %. Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammimaaliskuussa 0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kirjat ja lakikoulutus Kirjat ja lakikoulutus -segmentissä raportoidaan kirjankustannus- ja lakikoulutusliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Kirjaliiketoiminnan tunnetuin kirja on vihreäkantinen Suomen Laki -teos. Sanoma Pro:lta hankittu B2B -liiketoiminta sisältyy tähän segmenttiin hankintahetkestä, , alkaen. Hankittu liiketoiminta tuottaa liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille suunnattuja koulutuksia, kirjoja ja verkkopalveluja, joiden tärkeimmät aihealueet ovat juridiikka, verotus ja taloushallinto. Tammi-maaliskuu Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 39,5 %. Kirjojen ja lakikoulutuksen liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Suoramarkkinointi Suoramarkkinointi-segmentissä raportoidaan suoramarkkinointiliiketoiminnan taloudellinen kehitys. Segmenttiin kuuluvat tytäryritys Suoramarkkinointi Mega Oy:n Suomen, Viron ja Latvian toiminnot. Yritykset harjoittavat puhelinmyyntiä. Tammi-maaliskuu Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,8 milj. euroa (2,9 milj. euroa), laskua 3,9 % edellisvuodesta. Liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Muut toiminnot Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernitoiminnoista sekä Venäjän osakkuusyrityksestä Conseco Pressistä. Konsernin osuus osakkuusyritys Conseco Pressin tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin rahavirta ja tase Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa vertailukautta pienempi. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle tyypillisesti negatiivinen, koska velkoihin

8 8 sisältyvät asiakkailta saadut ennakkomaksut 12,7 milj. euroa (tase-erissä vertailuajankohta on : 11,9 milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 53,4 milj. euroa (51,8 milj. euroa). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 5,0 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Konsernin likvidit varat olivat 4,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 12,0 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 2,7 milj. euroa katsauskauden lopussa ( käytössä oli 4,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,4 % (47,2 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,39 euroa (0,43 euroa). Konserni ei suojaa tytäryritysten hankintaa valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen tai vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryrityshankinnoista syntyvän muuntoeron kautta muuntoero konsernin omassa pääomassa oli -0,7 milj. euroa, muutos tammi-maaliskuussa oli positiivinen 0,3 milj. euroa. Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa), mikä oli 1,5 % (2,5 %) liikevaihdosta. Muutokset konsernirakenteessa Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Kausivaihtelu ja liiketoiminnan lähiajan riskit Media- ja mainosmarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Kesälomakaudella Talentumin lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä syystä kolmas neljännes on liikevaihdoltaan alhaisin. Historiallisesti kolmannen neljänneksen tulos on negatiivinen. Liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Talentum-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. TALENTUM-KONSERNI Osakkeet ja osakepääoma Talentum Oyj:n osakepääoma oli ,79 euroa ja yhtiöllä oli täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tammi-maaliskuussa vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli , joka oli 2,0 % osakkeiden lukumäärästä. Korkein osakkeista maksettu hinta tammi-maaliskuussa oli 1,25 euroa ja matalin 0,99 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,23 euroa Osakekannan markkina-arvo kauden päätöskurssilla oli 54,5 milj. euroa (54,9 milj. euroa). Yhtiöllä oli omaa osaketta , joka on 0,9 % Talentumin osake- ja äänimäärästä.

9 9 Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta Talentum Oyj:n osaketta ja optiota , mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,7 %. Johtoryhmän omistuksessa oli yhteensä Talentum Oyj:n osaketta, mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,6 %. Lisäksi toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä on optio-ohjelma, jonka ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella Yhtiön hallinnointi Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, toimitusjohtaja Kai Telanne, toimitusjohtaja Henri Österlund ja liiketoimintaoperaatio-johtaja Mitti Storckovius. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund. Hallituksen jäsenten palkitseminen Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Hallituksen jäsen euroa, varapuheenjohtaja euroa ja puheenjohtaja euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana. Tilintarkastus Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa saakka. Talentum tiedotti pörssitiedotteella aloittavansa omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan yhteensä enintään kappaletta, joka vastaa noin 0,8 % kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Talentum hankki katsauskaudella omaa osaketta. Hankinnan vaikutus konsernin omaan pääomaan oli -0,1 milj. euroa. Talentumilla oli yhteensä omaa osaketta Valtuutus osakeannista päättämisestä Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa saakka.

10 10 Valtuutus lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Johtoryhmä -Toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja). Toimitusjohtaja vastaa myös Ruotsin lehtiliiketoiminnasta. -Talousjohtaja Niclas Köhler -Varatoimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, joka vastaa myös kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta -Tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tapio Teppo -Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Hämäläinen Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Talentumin johdolle suunnattu optio-ohjelma Talentumin Oyj:n hallitus päätti johdon optio-ohjelman perustamisesta konsernin avainjohdolle. Ohjelma sisältää optiot tunnuksilla 2013A ja 2013B. Osakkeen merkintäaika 25 %:lla annettavista 2013A ja 2013B optioista alkaa noin ja 75 %:lla 2013A ja 2013B optioista noin Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy Järjestelyn keskeiset ehdot kuvattiin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Optioiden käypä arvo määritettiin Black-Scholes optionhinnoittelumallilla. Optioille niiden myöntämishetkelle määritetty käypä arvo kirjataan kuluksi optioiden sitouttamisajalle. Katsauskaudella optioiden vaikutus konsernin tulokseen oli -0,0 milj. euroa. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Konsernissa ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia raportointikauden jälkeen.

11 11 TAULUKKO-OSA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Liikevaihto 18,4 18,1 72,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,7 Materiaalit ja palvelut 2,5 2,6 10,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 8,8 8,9 34,5 Poistot ja arvonalentumiset 0,3 0,3 1,3 Muut liiketoiminnan kulut 6,4 6,3 24,0 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 Liiketulos 0,7 0,4 3,4 Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,8 Rahoituskulut 0,2 0,1 0,4 Tulos ennen veroja 0,6 0,4 3,8 Verot -0,1-0,1-1,1 Katsauskauden tulos 0,5 0,4 2,8 Muut laajan tuloslaskelman erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Muuntoerot 0,3-0,3-1,6 Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto tai tappio -0,0-0,0 0,3 Vakuutusmatemaattiseen voittoon tai tappioon liittyvät verot 0,0 0,0-0,1 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,3-0,3-1,3 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,7 0,1 1,5 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 0,5 0,4 2,8 Määräysvallattomille osakkaille 0,0-0,0 0,0 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen osakkeenomistajille 0,7 0,1 1,5 Määräysvallattomille osakkaille 0,0-0,0 0,0 Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR * 0,01 0,01 0,06 * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

12 12 KONSERNIN TASE Milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,8 1,0 0,9 Liikearvo 20,2 19,6 20,1 Muut aineettomat hyödykkeet 14,4 12,9 14,2 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,5 0,6 0,5 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,2 0,7 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,8 0,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,4 36,2 37,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1,0 0,6 1,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,8 11,9 8,9 Rahavarat 4,3 5,6 4,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 16,0 18,1 14,5 VARAT YHTEENSÄ 53,4 54,3 51,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 18,6 18,6 18,6 Omat osakkeet -1,0-0,9-0,9 Muut rahastot -0,7 0,3-1,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto -1,5-1,5-1,5 Kertyneet voittovarat 1,8 0,9 3,5 Yhteensä 17,2 17,4 18,7 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1 0,1 Oma pääoma yhteensä 17,3 17,5 18,8 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 3,2 2,9 3,2 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,1 0,8 Eläkevelvoitteet 0,1 0,4 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,3 0,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4,4 3,6 4,4 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,2 4,6 4,5 Saadut ennakot 12,7 12,5 11,9 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 14,4 15,6 11,6 Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,5 0,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31,8 33,2 28,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 53,4 54,3 51,8

13 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 0,7 0,4 3,4 Oikaisut liiketulokseen* 0,0 0,2-0,3 Käyttöpääoman muutos 0,4 1,5 1,6 Saadut osingot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1-0,2 Rahoituserät ja verot -0,2-0,0-0,6 Liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,0 4,4 Investointien rahavirta Konserniyritysten ja liiketoimintojen aiempien vuosien hankinnat -0,1 - -1,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,3-0,5-1,0 Lainasaamisten myöntämiset ja takaisinmaksut - -0,2-0,2 Investointien rahavirta -0,3-0,6-2,7 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,0-0,5-1,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos - - 1,3 Maksetut osingot -0,0 - -1,8 Omien osakkeiden myynti - 0,5 0,5 Omien osakkeiden ostot -0,1 - -0,2 Rahoituksen rahavirta -1,1-0,1-1,3 Rahavarojen muutos -0,4 1,3 0,4 Rahavarat kauden alussa 4,7 4,3 4,3 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,0-0,0-0,0 Rahavarojen muutos -0,4 1,3 0,4 Rahavarat kauden lopussa 4,3 5,6 4,7 * Oikaisut liiketulokseen koostuvat poistoista ja kurssieroista sekä osakkuus- ja yhteisyritysten tulosoikaisusta. Oikaisuihin sisältyy myös Sanoma Pro -liiketoimintakaupan yhteydessä kirjattujen ei-rahamääräisten erien vaikutus liiketulokseen.

14 14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a = Osakepääoma b = Omien osakkeiden rahasto c = Arvonmuutosrahasto d = Muuntoerot e = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto f = Kertyneet voittovarat g = Emoyrityksen omistajien osuus h = Määräysvallattomien omistajien osuus i = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa a b c d e f g h i Oma pääoma ,6-0,9 - -1,0-1,5 3,5 18,7 0,1 18,8 Osingonjako -2,2-2,2-0,0-2,2 Omien osakkeiden hankinta -0,1-0,1-0,1 Johdon kannustinjärjestely 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,3 0,5 0,7 0,0 0,7 Oma pääoma ,6-1,0 - -0,7-1,5 1,8 17,2 0,1 17,3 Oma pääoma ,6-2,4-0,6-1,5 3,4 18,6 0,1 18,7 Osingonjako -1,8-1,8-1,8 Omien osakkeiden myynti 1,5-1,1 0,5 0,5 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,3 0,3 0,1-0,0 0,1 Oma pääoma ,6-0,9-0,3-1,5 0,9 17,4 0,1 17,5 LIITETIEDOT Talentum on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2014 tilinpäätöksessään sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

15 15 TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 6,0 4,3 3,2 2,7 2,2 0,0 18,4 Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0-0,6-0,7 0,0 Liiketulos 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Segmenttien tulos ennen veroja 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Kertaluonteiset erät -0,3 Rahoituserät netto -0,1 Konsernin tulos ennen veroja 0,6 Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 6,3 4,7 3,0 2,0 2,1 0,0 18,1 Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0-0,8-0,8 0,0 Liiketulos 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Segmenttien tulos ennen veroja 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Kertaluonteiset erät -0,3 Rahoituserät netto 0,0 Konsernin tulos ennen veroja 0,4 Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 24,3 18,1 11,4 10,5 8,0 0,1 72,3 Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1-2,9-3,1 0,0 Liiketulos 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Segmenttien tulos ennen veroja 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Kertaluonteiset erät -0,7 Rahoituserät netto 0,4 Konsernin tulos ennen veroja 3,8

16 16 OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS * kpl Määrä kauden alussa Määrä kauden lopussa * Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella osaketta ( osaketta 1-3/2014). Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN KESKIMÄÄRIN Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Ruotsi Tapahtumat Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Muut Yhteensä Yhteensä ilman Suoramarkkinointia AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,9 1,2 1,2 Lisäykset 0,0 0,1 0,2 Hankitut liiketoiminnot - - 0,0 Vähennykset - -0,1-2,8 Vähennysten kertyneet poistot - 0,1 2,7 Katsauskauden poistot -0,1-0,1-0,5 Kurssierot 0,0 0,0-0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,8 1,0 0,9

17 17 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa 34,3 32,6 32,6 Lisäykset 0,2 0,4 0,8 Hankitut liiketoiminnot - - 3,1 Vähennykset - 0,0-3,8 Vähennysten kertyneet poistot - 0,0 3,8 Katsauskauden poistot -0,2-0,2-0,8 Kurssierot 0,3-0,2-1,4 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 34,6 32,6 34,3 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Johdon työsuhde-etuudet 0,3 0,3 1,2 Osakkuus- ja yhteisyritykset Myynnit 0,5 0,4 2,0 Ostot 0,7 0,3 2,3 Saamiset 0,4 0,3 0,3 Velat 1,3 1,1 1,2 MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,0 0,0 0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,0 0,0 0,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät julkisesti noteeraamattomia osakkeita. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat kaikki euromääräisiä sijoituksia. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, jonka katsotaan olevan riittävän lähellä käypää arvoa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen luottoriskin enimmäismäärä vastaa kirjanpitoarvoa tasepäivänä. VAKUUDET Milj. euroa Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset 1,1 1,2 1,1 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa

18 18 Sijoitetun pääoman tuotto % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto % = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste (gearing)% = Korolliset velat rahavarat / Oma pääoma yhteensä x 100 Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Yleislausunto Tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat huomattavasti poiketa siitä mitä yhtiöltä nyt odotetaan. Tulosjulkistukset 2015 Talentum suunnittelee julkistavansa vuonna 2015 tulokset seuraavasti: Tammi-kesäkuun tulos Tammi-syyskuun tulos Analyytikko- ja lehdistötilaisuus Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen analyytikko- ja tiedotustilaisuus pidetään klo 11:00 Sokos Hotel Vaakunassa, Asema-aukio 2, Helsinki. TALENTUM OYJ Hallitus LISÄTIEDOT Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin ja Talousjohtaja Niclas Köhler, puhelin JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 12.2.2016

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 12.2.2016 Q4 12.2.2016 2 TALENTUM OYJ 12.2.2016 KELLO 8.00 Talentum Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015: VAHVA KOKO VUODEN LIIKETULOS ILMAN KERTAERIÄ LOKA-JOULUKUU 2015 LYHYESTI - Talentum-konsernin

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI-SYYSKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI-SYYSKUU Q3 TAMMI-SYYSKUU 23.10.2014 2 TALENTUM OYJ 23.10.2014 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014: KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOS PARANI EDELLISVUODESTA Heinä-syyskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

1-12/ 2011 Liikevaihto 14,3 15,6 54,8 58,9 83,5 Liiketulos ilman 1-9/ / 2011

1-12/ 2011 Liikevaihto 14,3 15,6 54,8 58,9 83,5 Liiketulos ilman 1-9/ / 2011 TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.10. KELLO 08:30 Heinä-syyskuu lyhyesti, jatkuvat toiminnot: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 14,3 milj. euroa (15,6 milj. euroa) ja se laski 8,4 % - Talentum-konsernin

Lisätiedot

1-12/ 2011 Liikevaihto 19,9 21,8 40,4 43,3 83,5 Liiketulos ilman 1-6/ / 2011

1-12/ 2011 Liikevaihto 19,9 21,8 40,4 43,3 83,5 Liiketulos ilman 1-6/ / 2011 TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.07. KELLO 08:30 Huhti-kesäkuu lyhyesti, jatkuvat toiminnot: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 19,9 milj. euroa (21,8 milj. euroa) ja se laski 8,6 % - Talentum-konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2 TAMMI-KESÄKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q2 TAMMI-KESÄKUU Q2 TAMMI-KESÄKUU 17.07.2014 2 TALENTUM OYJ 17.07.2014 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014: LIIKETULOS KASVOI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti - Talentum-konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 TAMMI-JOULUKUU EEE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 TAMMI-JOULUKUU EEE Q4 TAMMI-JOULUKUU 12.02.2014 EEE 2 TALENTUM OYJ 12.02.2014 KELLO 08:30 Talentum Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2013: SUOMEN LEHTILIIKETOIMINTA TEKI HYVÄN TULOKSEN, RUOTSISSA UUDELLEENJÄRJESTELYT

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 KELLO 8.30 TALENTUM ALOITTANUT SOPEUTTAMISTOIMET VASTAAMAAN MARKKINAKEHITYSTÄ

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 KELLO 8.30 TALENTUM ALOITTANUT SOPEUTTAMISTOIMET VASTAAMAAN MARKKINAKEHITYSTÄ www.talentum.com 1(15) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2009 TALENTUM ALOITTANUT SOPEUTTAMISTOIMET VASTAAMAAN MARKKINAKEHITYSTÄ Tammi-maaliskuu 2009 lyhyesti - Liikevaihto 17,9 milj. euroa

Lisätiedot

TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TALENTUM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.02.2013 KELLO 08:30 TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Loka-joulukuu lyhyesti, jatkuvat toiminnot: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 22,5 milj. euroa (24,6 milj. euroa)

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen.

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen. TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003 - Liikevaihto: 80,1 milj. euroa (1-9/2002: 83,5 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,4 milj. euroa (-1,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011-29.2.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 29.2.2012 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.9.2011 29.2.2012 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 29.2.2012 oli

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. 27.10.2009 kello 9.00

OSAVUOSIKATSAUS. 27.10.2009 kello 9.00 www.talentum.com 1(18) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2009 Heinä-syyskuu 2009 lyhyesti - Liikevaihto 12,3 milj. euroa (17,0 milj. euroa) - Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -1,3 milj.

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 24.8.2010 klo 16.05 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Huhti kesäkuu 2011: Liikevaihto 29,1 Meur (25,4 Meur), 14,4% kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot