OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU"

Transkriptio

1 Q1 TAMMI MAALISKUU

2 2 TALENTUM OYJ KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: KONSERNIN LIIKETULOS PARANI, TAPAHTUMALIIKETOIMINTA SEKÄ KIRJAT- JA LAKIKOULUTUS KASVATTIVAT LIIKEVAIHTOA TAMMI-MAALISKUU 2015 LYHYESTI - Talentum-konsernin liikevaihto oli 18,4 milj. euroa (18,1 milj. euroa) - Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liiketulos (EBIT) oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) - Tapahtumaliiketoiminnan ja Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulokset paranivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna - Odotettua huonomman mediamyynnin vuoksi Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni - Levikkimyynti laski ennakoidusti hieman Suomessa ja Ruotsissa Liiketoimintasegmenttien liikevaihdot miljoonissa euroissa: TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto 18,4 18,1 72,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,9 0,7 4,1 % liikevaihdosta 5,0 3,7 5,7 Liiketulos 0,7 0,4 3,4 % liikevaihdosta 3,6 2,1 4,8 Tulos ennen veroja 0,6 0,4 3,8 Liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,0 4,4 Taseen loppusumma 53,4 54,3 51,8 Investoinnit 0,3 0,5 4,2 % liikevaihdosta 1,5 2,5 5,8

3 3 Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Katsauskauden liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna, liikevaihto oli hieman edellisvuotta suurempi. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 30,3 %. Tapahtumaliiketoiminnassa viime vuonna tehdyt tuotetarjooman muutokset paransivat segmentin liikevaihtoa sekä liiketulosta. Tarjooma vastaa nyt paremmin asiakasmarkkinan kysyntää ja etenkin sponsoroitujen tapahtumien liikevaihto kehittyi myönteisesti. Kirjat- ja lakikoulutus -segmentin liikevaihto kehittyi myönteisesti. Segmentin kannattavuus jäi tuote- ja toiminnankehityspanoksista johtuen edellisvuoden tasolle, mutta odotamme kyseisten panostusten parantavan kannattavuutta myöhemmin tänä vuonna. Ruotsin lehtiliiketoiminnan taloudellinen kehitys oli heikkoa. Rekrytointi-ilmoittelun lasku heikensi segmentin liikevaihtoa ja tulosta. Levikkimyynnin kehitys oli kohtuullista, se pysyi lähes vertailukauden tasolla. Levikkimyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli 52,2 %, ilmoitusmyynnin osuus vastaavasti 45,6 %. Jatkamme määrätietoisesti sopeutustoimiamme Ruotsissa, jotta viime tilikaudella alkanut positiivinen tuloskehitys jatkuisi myös tänä vuonna. Samanaikaisesti panostamme uusien, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Suomen lehtiliiketoiminnan tulos kehittyi odotetusti, vaikka liikevaihto laski. Ilmoitusmyynti kärsi edelleen vaikeasta markkinatilanteesta, jonka emme odota juurikaan paranevan tämän vuoden aikana. Ilmoitusmyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli 31,6 %. Levikkimyynti kehittyi ennakoidusti ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 67,4 %. Segmentin kustannustaso kehittyi varsin myönteisesti. Suoramarkkinoinnin liiketulos parani hieman edellisvuoteen verrattuna. TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto % * 3,1 2,1 17,5 Oman pääoman tuotto % 2,5 2,0 14,7 Omavaraisuusaste % 42,4 41,8 47,2 Nettovelkaantumisaste % 4,2-5,1 3,8 Korollinen vieras pääoma 5,0 4,7 5,4 Korollinen nettovelka 0,7-0,9 0,7 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,01 0,06 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,02 0,05 0,10 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,39 0,39 0,43 * Konserni on tarkentanut sijoitetun pääoman tuotto %:n laskentakäytäntöä. Vertailukauden luku on oikaistu uutta käytäntöä vastaavaksi. Talentumin näkymät vuodelle 2015 ennallaan Talentum arvioi, että vuoden 2015 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin vuonna Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2014.

4 4 Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,3 % ja oli 18,4 milj. euroa (18,1 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,3 milj. euron (0,2 milj. euron) negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Kertaluonteiset erät tammi-maaliskuussa -0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) koostuivat pääosin Ruotsin lehtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Konsernin liiketulos tammi-maaliskuussa oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja 3,6 % (2,1 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat -0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen. Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin verot katsauskaudella olivat -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin tammi-maaliskuun tulos oli 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Strategiset toimenpiteet katsauskauden aikana Strategian painopisteinä ovat kannattavuuden parantaminen, panostus sisältö- ja digitaaliseen myyntiin sekä brändien entistä parempi hyödyntäminen tapahtumaliiketoiminnassa. - Suomessa tehtiin lehtien jakeluun liittyviä aikataulumuutoksia, mikä johti Suomen lehtiliiketoimintasegmentin kannattavuuden kasvuun - Talentum Summa -palvelu otettiin Ruotsissa täysimääräisesti käyttöön ja palvelun interaktiivisuutta parannettiin esimerkiksi lisäämällä kommentointimahdollisuus - Kirja- ja lakikoulutussegmentissä panostettiin erityisesti verkkopalveluiden tuotekehitykseen ja käynnistettiin toiminnan kehitysohjelma - Yhteistyö Suomen Lakimiesliiton kanssa syveni kun Lakimiesliiton koulutus- ja Lakimiesliiton kustannus -tavaramerkit otettiin käyttöön vuoden alusta - Tapahtumaliiketoiminnassa kumppanimyynnin uudelleenjärjestely otettiin käyttöön ja se kasvatti myyntiä odotetusti LIIKETOIMINTA-ALUEET Talentumin liiketoiminnot on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat Lehtiliiketoiminta Suomi, Lehtiliiketoiminta Ruotsi, Tapahtumaliiketoiminta, Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminta, Suoramarkkinointi sekä Muut toiminnot. Suomessa TNS Media Intelligencen mukaan yleiset mainosmarkkinat laskivat tammimaaliskuussa 2,8 % ja Ruotsissa 1,4 % (Sveriges Mediebyråer). Suomen aikakauslehtien mainonnan määrä laski tammi-maaliskuussa 14,2 % ja Ruotsissa ammattilehtien mainonnan määrä laski 15,2 %. Verkkomediamainonta kasvoi Suomessa tammi-maaliskuussa 6,1 % ja Ruotsissa 17,6 %.

5 5 Liikevaihto Lehtiliiketoiminta Suomi 6,0 6,3 24,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 4,3 4,7 18,1 Tapahtumat 3,3 3,0 11,5 Kirjat ja lakikoulutus 2,7 2,0 10,5 Suoramarkkinointi 2,8 2,9 10,8 Muut toiminnot -0,7-0,8-3,0 Yhteensä 18,4 18,1 72,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Lehtiliiketoiminta Suomi 0,7 0,6 2,5 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,2 0,0 0,2 Tapahtumat 0,2-0,0 0,2 Kirjat ja lakikoulutus 0,2 0,2 1,3 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 1,0 Muut toiminnot -0,3-0,3-1,1 Yhteensä 0,9 0,7 4,1 Kertaluonteiset erät Lehtiliiketoiminta Suomi -0,0-0,0-0,2 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 0,0-0,2-0,3 Tapahtumat - -0,1-0,1 Kirjat ja lakikoulutus 0,0-0,0-0,1 Suoramarkkinointi Muut toiminnot -0,3 0,0 0,0 Yhteensä -0,3-0,3-0,7 Liiketulos Lehtiliiketoiminta Suomi 0,7 0,6 2,4 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,2-0,2-0,2 Tapahtumat 0,2-0,1 0,0 Kirjat ja lakikoulutus 0,2 0,2 1,2 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 1,0 Muut toiminnot -0,6-0,3-1,0 Yhteensä 0,7 0,4 3,4 Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä raportoidaan suomalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Talouselämä ja Tekniikka & Talous. Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä esitetään myös konsernin osuus yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab:n tuloksesta. Tammi-maaliskuu Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 6,0 milj. euroa (6,3 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 5,5 %. Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

6 6 Ilmoitustuotot laskivat tammi-maaliskuussa 13,0 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 31,6 % (34,4 %). Levikkituotot laskivat tammi-maaliskuussa 1,6 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 67,4 % (64,7 %). Konsernin osuus yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab:n tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Suomen lehtiliiketoiminnan tuotot Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,2 8,4 Tuoteilmoitukset 1,6 1,7 7,0 Rekrytointi-ilmoitukset 0,3 0,4 1,4 Levikkituotot 4,0 4,1 15,7 Muut tuotot 0,1 0,1 0,3 Yhteensä 6,0 6,3 24,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi Lehtiliiketoiminta Ruotsi -segmentissä raportoidaan ruotsalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Ny Teknik ja Affärsvärlden. Tammi-maaliskuu Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 4,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 10,0 %. Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ilmoitustuotot laskivat tammi-maaliskuussa 19,3 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45,6 % (50,9 %). Levikkituotot laskivat tammi-maaliskuussa 1,8 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 52,2 % (47,9 %). Ruotsin lehtiliiketoiminnan tuotot Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,4 9,2 Tuoteilmoitukset 1,1 1,2 5,2 Rekrytointi-ilmoitukset 0,9 1,2 4,0 Levikkituotot 2,2 2,3 8,5 Muut tuotot 0,1 0,1 0,4 Yhteensä 4,3 4,7 18,1

7 7 Tapahtumaliiketoiminta Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä raportoidaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan tapahtumaliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä esitetään myös konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta. Tammi-maaliskuu Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 3,3 milj. euroa (3,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 7,8 %. Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammimaaliskuussa 0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kirjat ja lakikoulutus Kirjat ja lakikoulutus -segmentissä raportoidaan kirjankustannus- ja lakikoulutusliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Kirjaliiketoiminnan tunnetuin kirja on vihreäkantinen Suomen Laki -teos. Sanoma Pro:lta hankittu B2B -liiketoiminta sisältyy tähän segmenttiin hankintahetkestä, , alkaen. Hankittu liiketoiminta tuottaa liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille suunnattuja koulutuksia, kirjoja ja verkkopalveluja, joiden tärkeimmät aihealueet ovat juridiikka, verotus ja taloushallinto. Tammi-maaliskuu Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 39,5 %. Kirjojen ja lakikoulutuksen liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Suoramarkkinointi Suoramarkkinointi-segmentissä raportoidaan suoramarkkinointiliiketoiminnan taloudellinen kehitys. Segmenttiin kuuluvat tytäryritys Suoramarkkinointi Mega Oy:n Suomen, Viron ja Latvian toiminnot. Yritykset harjoittavat puhelinmyyntiä. Tammi-maaliskuu Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,8 milj. euroa (2,9 milj. euroa), laskua 3,9 % edellisvuodesta. Liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Muut toiminnot Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernitoiminnoista sekä Venäjän osakkuusyrityksestä Conseco Pressistä. Konsernin osuus osakkuusyritys Conseco Pressin tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin rahavirta ja tase Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa vertailukautta pienempi. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle tyypillisesti negatiivinen, koska velkoihin

8 8 sisältyvät asiakkailta saadut ennakkomaksut 12,7 milj. euroa (tase-erissä vertailuajankohta on : 11,9 milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 53,4 milj. euroa (51,8 milj. euroa). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 5,0 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Konsernin likvidit varat olivat 4,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 12,0 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 2,7 milj. euroa katsauskauden lopussa ( käytössä oli 4,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,4 % (47,2 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,39 euroa (0,43 euroa). Konserni ei suojaa tytäryritysten hankintaa valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen tai vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryrityshankinnoista syntyvän muuntoeron kautta muuntoero konsernin omassa pääomassa oli -0,7 milj. euroa, muutos tammi-maaliskuussa oli positiivinen 0,3 milj. euroa. Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa), mikä oli 1,5 % (2,5 %) liikevaihdosta. Muutokset konsernirakenteessa Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Kausivaihtelu ja liiketoiminnan lähiajan riskit Media- ja mainosmarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Kesälomakaudella Talentumin lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä syystä kolmas neljännes on liikevaihdoltaan alhaisin. Historiallisesti kolmannen neljänneksen tulos on negatiivinen. Liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Talentum-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. TALENTUM-KONSERNI Osakkeet ja osakepääoma Talentum Oyj:n osakepääoma oli ,79 euroa ja yhtiöllä oli täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tammi-maaliskuussa vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli , joka oli 2,0 % osakkeiden lukumäärästä. Korkein osakkeista maksettu hinta tammi-maaliskuussa oli 1,25 euroa ja matalin 0,99 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,23 euroa Osakekannan markkina-arvo kauden päätöskurssilla oli 54,5 milj. euroa (54,9 milj. euroa). Yhtiöllä oli omaa osaketta , joka on 0,9 % Talentumin osake- ja äänimäärästä.

9 9 Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta Talentum Oyj:n osaketta ja optiota , mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,7 %. Johtoryhmän omistuksessa oli yhteensä Talentum Oyj:n osaketta, mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,6 %. Lisäksi toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä on optio-ohjelma, jonka ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella Yhtiön hallinnointi Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, toimitusjohtaja Kai Telanne, toimitusjohtaja Henri Österlund ja liiketoimintaoperaatio-johtaja Mitti Storckovius. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund. Hallituksen jäsenten palkitseminen Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Hallituksen jäsen euroa, varapuheenjohtaja euroa ja puheenjohtaja euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana. Tilintarkastus Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa saakka. Talentum tiedotti pörssitiedotteella aloittavansa omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan yhteensä enintään kappaletta, joka vastaa noin 0,8 % kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Talentum hankki katsauskaudella omaa osaketta. Hankinnan vaikutus konsernin omaan pääomaan oli -0,1 milj. euroa. Talentumilla oli yhteensä omaa osaketta Valtuutus osakeannista päättämisestä Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa saakka.

10 10 Valtuutus lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Johtoryhmä -Toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja). Toimitusjohtaja vastaa myös Ruotsin lehtiliiketoiminnasta. -Talousjohtaja Niclas Köhler -Varatoimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, joka vastaa myös kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta -Tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tapio Teppo -Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Hämäläinen Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Talentumin johdolle suunnattu optio-ohjelma Talentumin Oyj:n hallitus päätti johdon optio-ohjelman perustamisesta konsernin avainjohdolle. Ohjelma sisältää optiot tunnuksilla 2013A ja 2013B. Osakkeen merkintäaika 25 %:lla annettavista 2013A ja 2013B optioista alkaa noin ja 75 %:lla 2013A ja 2013B optioista noin Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy Järjestelyn keskeiset ehdot kuvattiin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Optioiden käypä arvo määritettiin Black-Scholes optionhinnoittelumallilla. Optioille niiden myöntämishetkelle määritetty käypä arvo kirjataan kuluksi optioiden sitouttamisajalle. Katsauskaudella optioiden vaikutus konsernin tulokseen oli -0,0 milj. euroa. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Konsernissa ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia raportointikauden jälkeen.

11 11 TAULUKKO-OSA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Liikevaihto 18,4 18,1 72,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,7 Materiaalit ja palvelut 2,5 2,6 10,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 8,8 8,9 34,5 Poistot ja arvonalentumiset 0,3 0,3 1,3 Muut liiketoiminnan kulut 6,4 6,3 24,0 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 Liiketulos 0,7 0,4 3,4 Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,8 Rahoituskulut 0,2 0,1 0,4 Tulos ennen veroja 0,6 0,4 3,8 Verot -0,1-0,1-1,1 Katsauskauden tulos 0,5 0,4 2,8 Muut laajan tuloslaskelman erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Muuntoerot 0,3-0,3-1,6 Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto tai tappio -0,0-0,0 0,3 Vakuutusmatemaattiseen voittoon tai tappioon liittyvät verot 0,0 0,0-0,1 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,3-0,3-1,3 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,7 0,1 1,5 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 0,5 0,4 2,8 Määräysvallattomille osakkaille 0,0-0,0 0,0 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen osakkeenomistajille 0,7 0,1 1,5 Määräysvallattomille osakkaille 0,0-0,0 0,0 Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR * 0,01 0,01 0,06 * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

12 12 KONSERNIN TASE Milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,8 1,0 0,9 Liikearvo 20,2 19,6 20,1 Muut aineettomat hyödykkeet 14,4 12,9 14,2 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,5 0,6 0,5 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,2 0,7 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,8 0,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,4 36,2 37,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1,0 0,6 1,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,8 11,9 8,9 Rahavarat 4,3 5,6 4,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 16,0 18,1 14,5 VARAT YHTEENSÄ 53,4 54,3 51,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 18,6 18,6 18,6 Omat osakkeet -1,0-0,9-0,9 Muut rahastot -0,7 0,3-1,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto -1,5-1,5-1,5 Kertyneet voittovarat 1,8 0,9 3,5 Yhteensä 17,2 17,4 18,7 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1 0,1 Oma pääoma yhteensä 17,3 17,5 18,8 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 3,2 2,9 3,2 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,1 0,8 Eläkevelvoitteet 0,1 0,4 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,3 0,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4,4 3,6 4,4 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,2 4,6 4,5 Saadut ennakot 12,7 12,5 11,9 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 14,4 15,6 11,6 Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,5 0,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31,8 33,2 28,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 53,4 54,3 51,8

13 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 0,7 0,4 3,4 Oikaisut liiketulokseen* 0,0 0,2-0,3 Käyttöpääoman muutos 0,4 1,5 1,6 Saadut osingot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1-0,2 Rahoituserät ja verot -0,2-0,0-0,6 Liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,0 4,4 Investointien rahavirta Konserniyritysten ja liiketoimintojen aiempien vuosien hankinnat -0,1 - -1,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,3-0,5-1,0 Lainasaamisten myöntämiset ja takaisinmaksut - -0,2-0,2 Investointien rahavirta -0,3-0,6-2,7 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,0-0,5-1,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos - - 1,3 Maksetut osingot -0,0 - -1,8 Omien osakkeiden myynti - 0,5 0,5 Omien osakkeiden ostot -0,1 - -0,2 Rahoituksen rahavirta -1,1-0,1-1,3 Rahavarojen muutos -0,4 1,3 0,4 Rahavarat kauden alussa 4,7 4,3 4,3 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,0-0,0-0,0 Rahavarojen muutos -0,4 1,3 0,4 Rahavarat kauden lopussa 4,3 5,6 4,7 * Oikaisut liiketulokseen koostuvat poistoista ja kurssieroista sekä osakkuus- ja yhteisyritysten tulosoikaisusta. Oikaisuihin sisältyy myös Sanoma Pro -liiketoimintakaupan yhteydessä kirjattujen ei-rahamääräisten erien vaikutus liiketulokseen.

14 14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a = Osakepääoma b = Omien osakkeiden rahasto c = Arvonmuutosrahasto d = Muuntoerot e = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto f = Kertyneet voittovarat g = Emoyrityksen omistajien osuus h = Määräysvallattomien omistajien osuus i = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa a b c d e f g h i Oma pääoma ,6-0,9 - -1,0-1,5 3,5 18,7 0,1 18,8 Osingonjako -2,2-2,2-0,0-2,2 Omien osakkeiden hankinta -0,1-0,1-0,1 Johdon kannustinjärjestely 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,3 0,5 0,7 0,0 0,7 Oma pääoma ,6-1,0 - -0,7-1,5 1,8 17,2 0,1 17,3 Oma pääoma ,6-2,4-0,6-1,5 3,4 18,6 0,1 18,7 Osingonjako -1,8-1,8-1,8 Omien osakkeiden myynti 1,5-1,1 0,5 0,5 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,3 0,3 0,1-0,0 0,1 Oma pääoma ,6-0,9-0,3-1,5 0,9 17,4 0,1 17,5 LIITETIEDOT Talentum on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2014 tilinpäätöksessään sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

15 15 TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 6,0 4,3 3,2 2,7 2,2 0,0 18,4 Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0-0,6-0,7 0,0 Liiketulos 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Segmenttien tulos ennen veroja 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Kertaluonteiset erät -0,3 Rahoituserät netto -0,1 Konsernin tulos ennen veroja 0,6 Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 6,3 4,7 3,0 2,0 2,1 0,0 18,1 Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0-0,8-0,8 0,0 Liiketulos 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Segmenttien tulos ennen veroja 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Kertaluonteiset erät -0,3 Rahoituserät netto 0,0 Konsernin tulos ennen veroja 0,4 Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 24,3 18,1 11,4 10,5 8,0 0,1 72,3 Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1-2,9-3,1 0,0 Liiketulos 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Segmenttien tulos ennen veroja 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Kertaluonteiset erät -0,7 Rahoituserät netto 0,4 Konsernin tulos ennen veroja 3,8

16 16 OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS * kpl Määrä kauden alussa Määrä kauden lopussa * Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella osaketta ( osaketta 1-3/2014). Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN KESKIMÄÄRIN Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Ruotsi Tapahtumat Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Muut Yhteensä Yhteensä ilman Suoramarkkinointia AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,9 1,2 1,2 Lisäykset 0,0 0,1 0,2 Hankitut liiketoiminnot - - 0,0 Vähennykset - -0,1-2,8 Vähennysten kertyneet poistot - 0,1 2,7 Katsauskauden poistot -0,1-0,1-0,5 Kurssierot 0,0 0,0-0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,8 1,0 0,9

17 17 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa 34,3 32,6 32,6 Lisäykset 0,2 0,4 0,8 Hankitut liiketoiminnot - - 3,1 Vähennykset - 0,0-3,8 Vähennysten kertyneet poistot - 0,0 3,8 Katsauskauden poistot -0,2-0,2-0,8 Kurssierot 0,3-0,2-1,4 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 34,6 32,6 34,3 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Johdon työsuhde-etuudet 0,3 0,3 1,2 Osakkuus- ja yhteisyritykset Myynnit 0,5 0,4 2,0 Ostot 0,7 0,3 2,3 Saamiset 0,4 0,3 0,3 Velat 1,3 1,1 1,2 MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,0 0,0 0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,0 0,0 0,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät julkisesti noteeraamattomia osakkeita. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat kaikki euromääräisiä sijoituksia. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, jonka katsotaan olevan riittävän lähellä käypää arvoa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen luottoriskin enimmäismäärä vastaa kirjanpitoarvoa tasepäivänä. VAKUUDET Milj. euroa Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset 1,1 1,2 1,1 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa

18 18 Sijoitetun pääoman tuotto % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto % = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste (gearing)% = Korolliset velat rahavarat / Oma pääoma yhteensä x 100 Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Yleislausunto Tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat huomattavasti poiketa siitä mitä yhtiöltä nyt odotetaan. Tulosjulkistukset 2015 Talentum suunnittelee julkistavansa vuonna 2015 tulokset seuraavasti: Tammi-kesäkuun tulos Tammi-syyskuun tulos Analyytikko- ja lehdistötilaisuus Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen analyytikko- ja tiedotustilaisuus pidetään klo 11:00 Sokos Hotel Vaakunassa, Asema-aukio 2, Helsinki. TALENTUM OYJ Hallitus LISÄTIEDOT Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin ja Talousjohtaja Niclas Köhler, puhelin JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 21.7. kello 9.00 1(17) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA Huhti-kesäkuu lyhyesti - Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi 13,3 % ja oli 23,9 milj. euroa (21,1 milj. euroa). - Kustannustoiminnan

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 13.00 Rautatielogistiikan volyymit ja hintataso pysyivät vuoden 2014 viimeisen neljänneksen

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

2(15) TALOUDELLINEN TULOS

2(15) TALOUDELLINEN TULOS 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2013 klo 12.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2013 (tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2013, LYHYESTI MEUR 1-3 2013* 1-3 2012* 1-12 2012 Liikevaihto 133,9 145,0

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Yhtiö arvioi, että myös liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laskee vuodesta 2013.

Yhtiö arvioi, että myös liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laskee vuodesta 2013. TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja) liikevaihto 2,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa) operatiivinen liikevoitto

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot