OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU"

Transkriptio

1 Q1 TAMMI MAALISKUU

2 2 TALENTUM OYJ KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: KONSERNIN LIIKETULOS PARANI, TAPAHTUMALIIKETOIMINTA SEKÄ KIRJAT- JA LAKIKOULUTUS KASVATTIVAT LIIKEVAIHTOA TAMMI-MAALISKUU 2015 LYHYESTI - Talentum-konsernin liikevaihto oli 18,4 milj. euroa (18,1 milj. euroa) - Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja liiketulos (EBIT) oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) - Tapahtumaliiketoiminnan ja Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulokset paranivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna - Odotettua huonomman mediamyynnin vuoksi Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni - Levikkimyynti laski ennakoidusti hieman Suomessa ja Ruotsissa Liiketoimintasegmenttien liikevaihdot miljoonissa euroissa: TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto 18,4 18,1 72,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,9 0,7 4,1 % liikevaihdosta 5,0 3,7 5,7 Liiketulos 0,7 0,4 3,4 % liikevaihdosta 3,6 2,1 4,8 Tulos ennen veroja 0,6 0,4 3,8 Liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,0 4,4 Taseen loppusumma 53,4 54,3 51,8 Investoinnit 0,3 0,5 4,2 % liikevaihdosta 1,5 2,5 5,8

3 3 Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Katsauskauden liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna, liikevaihto oli hieman edellisvuotta suurempi. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 30,3 %. Tapahtumaliiketoiminnassa viime vuonna tehdyt tuotetarjooman muutokset paransivat segmentin liikevaihtoa sekä liiketulosta. Tarjooma vastaa nyt paremmin asiakasmarkkinan kysyntää ja etenkin sponsoroitujen tapahtumien liikevaihto kehittyi myönteisesti. Kirjat- ja lakikoulutus -segmentin liikevaihto kehittyi myönteisesti. Segmentin kannattavuus jäi tuote- ja toiminnankehityspanoksista johtuen edellisvuoden tasolle, mutta odotamme kyseisten panostusten parantavan kannattavuutta myöhemmin tänä vuonna. Ruotsin lehtiliiketoiminnan taloudellinen kehitys oli heikkoa. Rekrytointi-ilmoittelun lasku heikensi segmentin liikevaihtoa ja tulosta. Levikkimyynnin kehitys oli kohtuullista, se pysyi lähes vertailukauden tasolla. Levikkimyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli 52,2 %, ilmoitusmyynnin osuus vastaavasti 45,6 %. Jatkamme määrätietoisesti sopeutustoimiamme Ruotsissa, jotta viime tilikaudella alkanut positiivinen tuloskehitys jatkuisi myös tänä vuonna. Samanaikaisesti panostamme uusien, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Suomen lehtiliiketoiminnan tulos kehittyi odotetusti, vaikka liikevaihto laski. Ilmoitusmyynti kärsi edelleen vaikeasta markkinatilanteesta, jonka emme odota juurikaan paranevan tämän vuoden aikana. Ilmoitusmyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli 31,6 %. Levikkimyynti kehittyi ennakoidusti ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 67,4 %. Segmentin kustannustaso kehittyi varsin myönteisesti. Suoramarkkinoinnin liiketulos parani hieman edellisvuoteen verrattuna. TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto % * 3,1 2,1 17,5 Oman pääoman tuotto % 2,5 2,0 14,7 Omavaraisuusaste % 42,4 41,8 47,2 Nettovelkaantumisaste % 4,2-5,1 3,8 Korollinen vieras pääoma 5,0 4,7 5,4 Korollinen nettovelka 0,7-0,9 0,7 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,01 0,06 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,02 0,05 0,10 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,39 0,39 0,43 * Konserni on tarkentanut sijoitetun pääoman tuotto %:n laskentakäytäntöä. Vertailukauden luku on oikaistu uutta käytäntöä vastaavaksi. Talentumin näkymät vuodelle 2015 ennallaan Talentum arvioi, että vuoden 2015 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin vuonna Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2014.

4 4 Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,3 % ja oli 18,4 milj. euroa (18,1 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,3 milj. euron (0,2 milj. euron) negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Kertaluonteiset erät tammi-maaliskuussa -0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) koostuivat pääosin Ruotsin lehtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Konsernin liiketulos tammi-maaliskuussa oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja 3,6 % (2,1 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat -0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen. Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin verot katsauskaudella olivat -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin tammi-maaliskuun tulos oli 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Strategiset toimenpiteet katsauskauden aikana Strategian painopisteinä ovat kannattavuuden parantaminen, panostus sisältö- ja digitaaliseen myyntiin sekä brändien entistä parempi hyödyntäminen tapahtumaliiketoiminnassa. - Suomessa tehtiin lehtien jakeluun liittyviä aikataulumuutoksia, mikä johti Suomen lehtiliiketoimintasegmentin kannattavuuden kasvuun - Talentum Summa -palvelu otettiin Ruotsissa täysimääräisesti käyttöön ja palvelun interaktiivisuutta parannettiin esimerkiksi lisäämällä kommentointimahdollisuus - Kirja- ja lakikoulutussegmentissä panostettiin erityisesti verkkopalveluiden tuotekehitykseen ja käynnistettiin toiminnan kehitysohjelma - Yhteistyö Suomen Lakimiesliiton kanssa syveni kun Lakimiesliiton koulutus- ja Lakimiesliiton kustannus -tavaramerkit otettiin käyttöön vuoden alusta - Tapahtumaliiketoiminnassa kumppanimyynnin uudelleenjärjestely otettiin käyttöön ja se kasvatti myyntiä odotetusti LIIKETOIMINTA-ALUEET Talentumin liiketoiminnot on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat Lehtiliiketoiminta Suomi, Lehtiliiketoiminta Ruotsi, Tapahtumaliiketoiminta, Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminta, Suoramarkkinointi sekä Muut toiminnot. Suomessa TNS Media Intelligencen mukaan yleiset mainosmarkkinat laskivat tammimaaliskuussa 2,8 % ja Ruotsissa 1,4 % (Sveriges Mediebyråer). Suomen aikakauslehtien mainonnan määrä laski tammi-maaliskuussa 14,2 % ja Ruotsissa ammattilehtien mainonnan määrä laski 15,2 %. Verkkomediamainonta kasvoi Suomessa tammi-maaliskuussa 6,1 % ja Ruotsissa 17,6 %.

5 5 Liikevaihto Lehtiliiketoiminta Suomi 6,0 6,3 24,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 4,3 4,7 18,1 Tapahtumat 3,3 3,0 11,5 Kirjat ja lakikoulutus 2,7 2,0 10,5 Suoramarkkinointi 2,8 2,9 10,8 Muut toiminnot -0,7-0,8-3,0 Yhteensä 18,4 18,1 72,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Lehtiliiketoiminta Suomi 0,7 0,6 2,5 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,2 0,0 0,2 Tapahtumat 0,2-0,0 0,2 Kirjat ja lakikoulutus 0,2 0,2 1,3 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 1,0 Muut toiminnot -0,3-0,3-1,1 Yhteensä 0,9 0,7 4,1 Kertaluonteiset erät Lehtiliiketoiminta Suomi -0,0-0,0-0,2 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 0,0-0,2-0,3 Tapahtumat - -0,1-0,1 Kirjat ja lakikoulutus 0,0-0,0-0,1 Suoramarkkinointi Muut toiminnot -0,3 0,0 0,0 Yhteensä -0,3-0,3-0,7 Liiketulos Lehtiliiketoiminta Suomi 0,7 0,6 2,4 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,2-0,2-0,2 Tapahtumat 0,2-0,1 0,0 Kirjat ja lakikoulutus 0,2 0,2 1,2 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 1,0 Muut toiminnot -0,6-0,3-1,0 Yhteensä 0,7 0,4 3,4 Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä raportoidaan suomalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Talouselämä ja Tekniikka & Talous. Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä esitetään myös konsernin osuus yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab:n tuloksesta. Tammi-maaliskuu Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 6,0 milj. euroa (6,3 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 5,5 %. Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

6 6 Ilmoitustuotot laskivat tammi-maaliskuussa 13,0 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 31,6 % (34,4 %). Levikkituotot laskivat tammi-maaliskuussa 1,6 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 67,4 % (64,7 %). Konsernin osuus yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab:n tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Suomen lehtiliiketoiminnan tuotot Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,2 8,4 Tuoteilmoitukset 1,6 1,7 7,0 Rekrytointi-ilmoitukset 0,3 0,4 1,4 Levikkituotot 4,0 4,1 15,7 Muut tuotot 0,1 0,1 0,3 Yhteensä 6,0 6,3 24,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi Lehtiliiketoiminta Ruotsi -segmentissä raportoidaan ruotsalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Ny Teknik ja Affärsvärlden. Tammi-maaliskuu Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 4,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 10,0 %. Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ilmoitustuotot laskivat tammi-maaliskuussa 19,3 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45,6 % (50,9 %). Levikkituotot laskivat tammi-maaliskuussa 1,8 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 52,2 % (47,9 %). Ruotsin lehtiliiketoiminnan tuotot Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,4 9,2 Tuoteilmoitukset 1,1 1,2 5,2 Rekrytointi-ilmoitukset 0,9 1,2 4,0 Levikkituotot 2,2 2,3 8,5 Muut tuotot 0,1 0,1 0,4 Yhteensä 4,3 4,7 18,1

7 7 Tapahtumaliiketoiminta Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä raportoidaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan tapahtumaliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä esitetään myös konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta. Tammi-maaliskuu Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 3,3 milj. euroa (3,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 7,8 %. Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammimaaliskuussa 0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kirjat ja lakikoulutus Kirjat ja lakikoulutus -segmentissä raportoidaan kirjankustannus- ja lakikoulutusliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Kirjaliiketoiminnan tunnetuin kirja on vihreäkantinen Suomen Laki -teos. Sanoma Pro:lta hankittu B2B -liiketoiminta sisältyy tähän segmenttiin hankintahetkestä, , alkaen. Hankittu liiketoiminta tuottaa liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille suunnattuja koulutuksia, kirjoja ja verkkopalveluja, joiden tärkeimmät aihealueet ovat juridiikka, verotus ja taloushallinto. Tammi-maaliskuu Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 39,5 %. Kirjojen ja lakikoulutuksen liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Suoramarkkinointi Suoramarkkinointi-segmentissä raportoidaan suoramarkkinointiliiketoiminnan taloudellinen kehitys. Segmenttiin kuuluvat tytäryritys Suoramarkkinointi Mega Oy:n Suomen, Viron ja Latvian toiminnot. Yritykset harjoittavat puhelinmyyntiä. Tammi-maaliskuu Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,8 milj. euroa (2,9 milj. euroa), laskua 3,9 % edellisvuodesta. Liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Muut toiminnot Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernitoiminnoista sekä Venäjän osakkuusyrityksestä Conseco Pressistä. Konsernin osuus osakkuusyritys Conseco Pressin tuloksesta tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin rahavirta ja tase Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa vertailukautta pienempi. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle tyypillisesti negatiivinen, koska velkoihin

8 8 sisältyvät asiakkailta saadut ennakkomaksut 12,7 milj. euroa (tase-erissä vertailuajankohta on : 11,9 milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 53,4 milj. euroa (51,8 milj. euroa). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 5,0 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Konsernin likvidit varat olivat 4,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 12,0 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 2,7 milj. euroa katsauskauden lopussa ( käytössä oli 4,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,4 % (47,2 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,39 euroa (0,43 euroa). Konserni ei suojaa tytäryritysten hankintaa valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen tai vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryrityshankinnoista syntyvän muuntoeron kautta muuntoero konsernin omassa pääomassa oli -0,7 milj. euroa, muutos tammi-maaliskuussa oli positiivinen 0,3 milj. euroa. Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa), mikä oli 1,5 % (2,5 %) liikevaihdosta. Muutokset konsernirakenteessa Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Kausivaihtelu ja liiketoiminnan lähiajan riskit Media- ja mainosmarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Kesälomakaudella Talentumin lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä syystä kolmas neljännes on liikevaihdoltaan alhaisin. Historiallisesti kolmannen neljänneksen tulos on negatiivinen. Liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Talentum-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. TALENTUM-KONSERNI Osakkeet ja osakepääoma Talentum Oyj:n osakepääoma oli ,79 euroa ja yhtiöllä oli täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tammi-maaliskuussa vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli , joka oli 2,0 % osakkeiden lukumäärästä. Korkein osakkeista maksettu hinta tammi-maaliskuussa oli 1,25 euroa ja matalin 0,99 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,23 euroa Osakekannan markkina-arvo kauden päätöskurssilla oli 54,5 milj. euroa (54,9 milj. euroa). Yhtiöllä oli omaa osaketta , joka on 0,9 % Talentumin osake- ja äänimäärästä.

9 9 Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta Talentum Oyj:n osaketta ja optiota , mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,7 %. Johtoryhmän omistuksessa oli yhteensä Talentum Oyj:n osaketta, mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,6 %. Lisäksi toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä on optio-ohjelma, jonka ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella Yhtiön hallinnointi Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, toimitusjohtaja Kai Telanne, toimitusjohtaja Henri Österlund ja liiketoimintaoperaatio-johtaja Mitti Storckovius. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund. Hallituksen jäsenten palkitseminen Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Hallituksen jäsen euroa, varapuheenjohtaja euroa ja puheenjohtaja euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana. Tilintarkastus Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa saakka. Talentum tiedotti pörssitiedotteella aloittavansa omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan yhteensä enintään kappaletta, joka vastaa noin 0,8 % kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Talentum hankki katsauskaudella omaa osaketta. Hankinnan vaikutus konsernin omaan pääomaan oli -0,1 milj. euroa. Talentumilla oli yhteensä omaa osaketta Valtuutus osakeannista päättämisestä Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa saakka.

10 10 Valtuutus lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Johtoryhmä -Toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja). Toimitusjohtaja vastaa myös Ruotsin lehtiliiketoiminnasta. -Talousjohtaja Niclas Köhler -Varatoimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, joka vastaa myös kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta -Tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tapio Teppo -Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Hämäläinen Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Talentumin johdolle suunnattu optio-ohjelma Talentumin Oyj:n hallitus päätti johdon optio-ohjelman perustamisesta konsernin avainjohdolle. Ohjelma sisältää optiot tunnuksilla 2013A ja 2013B. Osakkeen merkintäaika 25 %:lla annettavista 2013A ja 2013B optioista alkaa noin ja 75 %:lla 2013A ja 2013B optioista noin Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy Järjestelyn keskeiset ehdot kuvattiin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Optioiden käypä arvo määritettiin Black-Scholes optionhinnoittelumallilla. Optioille niiden myöntämishetkelle määritetty käypä arvo kirjataan kuluksi optioiden sitouttamisajalle. Katsauskaudella optioiden vaikutus konsernin tulokseen oli -0,0 milj. euroa. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Konsernissa ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia raportointikauden jälkeen.

11 11 TAULUKKO-OSA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Liikevaihto 18,4 18,1 72,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,7 Materiaalit ja palvelut 2,5 2,6 10,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 8,8 8,9 34,5 Poistot ja arvonalentumiset 0,3 0,3 1,3 Muut liiketoiminnan kulut 6,4 6,3 24,0 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 Liiketulos 0,7 0,4 3,4 Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,8 Rahoituskulut 0,2 0,1 0,4 Tulos ennen veroja 0,6 0,4 3,8 Verot -0,1-0,1-1,1 Katsauskauden tulos 0,5 0,4 2,8 Muut laajan tuloslaskelman erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Muuntoerot 0,3-0,3-1,6 Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto tai tappio -0,0-0,0 0,3 Vakuutusmatemaattiseen voittoon tai tappioon liittyvät verot 0,0 0,0-0,1 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,3-0,3-1,3 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,7 0,1 1,5 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 0,5 0,4 2,8 Määräysvallattomille osakkaille 0,0-0,0 0,0 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen osakkeenomistajille 0,7 0,1 1,5 Määräysvallattomille osakkaille 0,0-0,0 0,0 Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR * 0,01 0,01 0,06 * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

12 12 KONSERNIN TASE Milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,8 1,0 0,9 Liikearvo 20,2 19,6 20,1 Muut aineettomat hyödykkeet 14,4 12,9 14,2 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,5 0,6 0,5 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,2 0,7 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,8 0,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,4 36,2 37,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1,0 0,6 1,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,8 11,9 8,9 Rahavarat 4,3 5,6 4,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 16,0 18,1 14,5 VARAT YHTEENSÄ 53,4 54,3 51,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 18,6 18,6 18,6 Omat osakkeet -1,0-0,9-0,9 Muut rahastot -0,7 0,3-1,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto -1,5-1,5-1,5 Kertyneet voittovarat 1,8 0,9 3,5 Yhteensä 17,2 17,4 18,7 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1 0,1 Oma pääoma yhteensä 17,3 17,5 18,8 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 3,2 2,9 3,2 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,1 0,8 Eläkevelvoitteet 0,1 0,4 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,3 0,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4,4 3,6 4,4 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,2 4,6 4,5 Saadut ennakot 12,7 12,5 11,9 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 14,4 15,6 11,6 Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,5 0,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31,8 33,2 28,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 53,4 54,3 51,8

13 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 0,7 0,4 3,4 Oikaisut liiketulokseen* 0,0 0,2-0,3 Käyttöpääoman muutos 0,4 1,5 1,6 Saadut osingot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1-0,2 Rahoituserät ja verot -0,2-0,0-0,6 Liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,0 4,4 Investointien rahavirta Konserniyritysten ja liiketoimintojen aiempien vuosien hankinnat -0,1 - -1,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,3-0,5-1,0 Lainasaamisten myöntämiset ja takaisinmaksut - -0,2-0,2 Investointien rahavirta -0,3-0,6-2,7 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,0-0,5-1,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos - - 1,3 Maksetut osingot -0,0 - -1,8 Omien osakkeiden myynti - 0,5 0,5 Omien osakkeiden ostot -0,1 - -0,2 Rahoituksen rahavirta -1,1-0,1-1,3 Rahavarojen muutos -0,4 1,3 0,4 Rahavarat kauden alussa 4,7 4,3 4,3 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,0-0,0-0,0 Rahavarojen muutos -0,4 1,3 0,4 Rahavarat kauden lopussa 4,3 5,6 4,7 * Oikaisut liiketulokseen koostuvat poistoista ja kurssieroista sekä osakkuus- ja yhteisyritysten tulosoikaisusta. Oikaisuihin sisältyy myös Sanoma Pro -liiketoimintakaupan yhteydessä kirjattujen ei-rahamääräisten erien vaikutus liiketulokseen.

14 14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a = Osakepääoma b = Omien osakkeiden rahasto c = Arvonmuutosrahasto d = Muuntoerot e = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto f = Kertyneet voittovarat g = Emoyrityksen omistajien osuus h = Määräysvallattomien omistajien osuus i = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa a b c d e f g h i Oma pääoma ,6-0,9 - -1,0-1,5 3,5 18,7 0,1 18,8 Osingonjako -2,2-2,2-0,0-2,2 Omien osakkeiden hankinta -0,1-0,1-0,1 Johdon kannustinjärjestely 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,3 0,5 0,7 0,0 0,7 Oma pääoma ,6-1,0 - -0,7-1,5 1,8 17,2 0,1 17,3 Oma pääoma ,6-2,4-0,6-1,5 3,4 18,6 0,1 18,7 Osingonjako -1,8-1,8-1,8 Omien osakkeiden myynti 1,5-1,1 0,5 0,5 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,3 0,3 0,1-0,0 0,1 Oma pääoma ,6-0,9-0,3-1,5 0,9 17,4 0,1 17,5 LIITETIEDOT Talentum on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2014 tilinpäätöksessään sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

15 15 TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 6,0 4,3 3,2 2,7 2,2 0,0 18,4 Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0-0,6-0,7 0,0 Liiketulos 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Segmenttien tulos ennen veroja 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,7-0,2 0,2 0,2 0,3-0,3 0,9 Kertaluonteiset erät -0,3 Rahoituserät netto -0,1 Konsernin tulos ennen veroja 0,6 Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 6,3 4,7 3,0 2,0 2,1 0,0 18,1 Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0-0,8-0,8 0,0 Liiketulos 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Segmenttien tulos ennen veroja 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,6 0,0-0,0 0,2 0,3-0,3 0,7 Kertaluonteiset erät -0,3 Rahoituserät netto 0,0 Konsernin tulos ennen veroja 0,4 Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 24,3 18,1 11,4 10,5 8,0 0,1 72,3 Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1-2,9-3,1 0,0 Liiketulos 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Segmenttien tulos ennen veroja 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 2,5 0,2 0,2 1,3 1,0-1,1 4,1 Kertaluonteiset erät -0,7 Rahoituserät netto 0,4 Konsernin tulos ennen veroja 3,8

16 16 OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS * kpl Määrä kauden alussa Määrä kauden lopussa * Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella osaketta ( osaketta 1-3/2014). Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN KESKIMÄÄRIN Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Ruotsi Tapahtumat Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Muut Yhteensä Yhteensä ilman Suoramarkkinointia AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,9 1,2 1,2 Lisäykset 0,0 0,1 0,2 Hankitut liiketoiminnot - - 0,0 Vähennykset - -0,1-2,8 Vähennysten kertyneet poistot - 0,1 2,7 Katsauskauden poistot -0,1-0,1-0,5 Kurssierot 0,0 0,0-0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,8 1,0 0,9

17 17 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa 34,3 32,6 32,6 Lisäykset 0,2 0,4 0,8 Hankitut liiketoiminnot - - 3,1 Vähennykset - 0,0-3,8 Vähennysten kertyneet poistot - 0,0 3,8 Katsauskauden poistot -0,2-0,2-0,8 Kurssierot 0,3-0,2-1,4 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 34,6 32,6 34,3 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Johdon työsuhde-etuudet 0,3 0,3 1,2 Osakkuus- ja yhteisyritykset Myynnit 0,5 0,4 2,0 Ostot 0,7 0,3 2,3 Saamiset 0,4 0,3 0,3 Velat 1,3 1,1 1,2 MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,0 0,0 0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,0 0,0 0,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät julkisesti noteeraamattomia osakkeita. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat kaikki euromääräisiä sijoituksia. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, jonka katsotaan olevan riittävän lähellä käypää arvoa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen luottoriskin enimmäismäärä vastaa kirjanpitoarvoa tasepäivänä. VAKUUDET Milj. euroa Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset 1,1 1,2 1,1 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa

18 18 Sijoitetun pääoman tuotto % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto % = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste (gearing)% = Korolliset velat rahavarat / Oma pääoma yhteensä x 100 Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Yleislausunto Tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat huomattavasti poiketa siitä mitä yhtiöltä nyt odotetaan. Tulosjulkistukset 2015 Talentum suunnittelee julkistavansa vuonna 2015 tulokset seuraavasti: Tammi-kesäkuun tulos Tammi-syyskuun tulos Analyytikko- ja lehdistötilaisuus Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen analyytikko- ja tiedotustilaisuus pidetään klo 11:00 Sokos Hotel Vaakunassa, Asema-aukio 2, Helsinki. TALENTUM OYJ Hallitus LISÄTIEDOT Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin ja Talousjohtaja Niclas Köhler, puhelin JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 17.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS 17.7.2015 Q2 17.7.2015 2 TALENTUM OYJ 17.7.2015 KELLO 8.30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuulta 2015: KONSERNIN LIIKEVAIHTO OLI LÄHES EDELLISVUODEN TASOLLA, LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI HUHTI-KESÄKUU 2015

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS Q3 22.10.2015 Q3 22.10.2015 2 TALENTUM OYJ 22.10.2015 KELLO 8.30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus heinä-syyskuulta 2015: VAHVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES HEINÄ-SYYSKUU 2015 LYHYESTI - Talentum-konsernin liikevaihto oli 14,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.04.2013 KELLO 08:30. Talentum Oyj, osavuosikatsaus Q1/2013

TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.04.2013 KELLO 08:30. Talentum Oyj, osavuosikatsaus Q1/2013 TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.04.2013 KELLO 08:30 Talentum Oyj, osavuosikatsaus Q1/2013 Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (20,5 milj. euroa) ja se laski

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 12.2.2016

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 12.2.2016 Q4 12.2.2016 2 TALENTUM OYJ 12.2.2016 KELLO 8.00 Talentum Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015: VAHVA KOKO VUODEN LIIKETULOS ILMAN KERTAERIÄ LOKA-JOULUKUU 2015 LYHYESTI - Talentum-konsernin

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI-SYYSKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI-SYYSKUU Q3 TAMMI-SYYSKUU 23.10.2014 2 TALENTUM OYJ 23.10.2014 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014: KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOS PARANI EDELLISVUODESTA Heinä-syyskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI SYYSKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI SYYSKUU Q3 TAMMI SYYSKUU 22.10.2013 2 TALENTUM OYJ 22.10.2013 KELLO 14:00 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013: SUOMEN LEHTILIIKETOIMINNAN LIIKETULOS KASVOI, RUOTSIN TOIMINTOJA TEHOSTETAAN Heinä-syyskuu

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 E TAMMI-JOULUKUU

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 E TAMMI-JOULUKUU Q4 E TAMMI-JOULUKUU 12.02.2015 2 TALENTUM OYJ 12.02.2015 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2014: VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES OLI ODOTUSTEMME MUKAINEN JA KOKO VUODEN LIIKETULOS

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013

Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013 Talentum Varsinainen yhtiökokous Sisältö 1. Talentumin vuosi 2012 2. Toimintaympäristö 3. Taloudellinen katsaus 4. Näkymät 2 1. Talentumin vuosi 2012 3 Talentumin vuosi 2012 Suoramarkkinointi jatkoi sekä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2 TAMMI-KESÄKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q2 TAMMI-KESÄKUU Q2 TAMMI-KESÄKUU 17.07.2014 2 TALENTUM OYJ 17.07.2014 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014: LIIKETULOS KASVOI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti - Talentum-konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1-12/ 2011 Liikevaihto 14,3 15,6 54,8 58,9 83,5 Liiketulos ilman 1-9/ / 2011

1-12/ 2011 Liikevaihto 14,3 15,6 54,8 58,9 83,5 Liiketulos ilman 1-9/ / 2011 TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.10. KELLO 08:30 Heinä-syyskuu lyhyesti, jatkuvat toiminnot: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 14,3 milj. euroa (15,6 milj. euroa) ja se laski 8,4 % - Talentum-konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

1-12/ 2011 Liikevaihto 19,9 21,8 40,4 43,3 83,5 Liiketulos ilman 1-6/ / 2011

1-12/ 2011 Liikevaihto 19,9 21,8 40,4 43,3 83,5 Liiketulos ilman 1-6/ / 2011 TALENTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.07. KELLO 08:30 Huhti-kesäkuu lyhyesti, jatkuvat toiminnot: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 19,9 milj. euroa (21,8 milj. euroa) ja se laski 8,6 % - Talentum-konsernin

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 TAMMI-JOULUKUU EEE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4 TAMMI-JOULUKUU EEE Q4 TAMMI-JOULUKUU 12.02.2014 EEE 2 TALENTUM OYJ 12.02.2014 KELLO 08:30 Talentum Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2013: SUOMEN LEHTILIIKETOIMINTA TEKI HYVÄN TULOKSEN, RUOTSISSA UUDELLEENJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TALENTUM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.02.2013 KELLO 08:30 TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Loka-joulukuu lyhyesti, jatkuvat toiminnot: - Talentum-konsernin liikevaihto oli 22,5 milj. euroa (24,6 milj. euroa)

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot