Puun uudet mahdollisuudet rakentamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puun uudet mahdollisuudet rakentamisessa"

Transkriptio

1 Puun uudet mahdollisuudet rakentamisessa Henrik Heräjärvi PUU h i ii i i PUU vastaa haasteisiin seminaari Hämeenlinna

2 Historiaa (1/2) Suomi asui ja asioi puutaloissa pitkälle 1900 luvulle 1900 luvun alun teollistuminen ja kaupungistuminen edellyttivät rakentamista, mikä toteutettiin pääosin betonilla 1920 luvulla kehitettiin ns. tyyppitalot, mikä lisäsi pientalorakentamista Tunnetuimpia i tyyppitalomalleja ll olivat sota aputalot Ruotsista 1940, rintamamiestalot 1940 luvun lopulta Yksinkertaiset rakennusohjeet, nopea standardoitu rakentaminen, funktionaalisuus, turhan välttäminen, hirrestä rankarakenteeseen Myös betonista rakennettiin tyyppitaloja, joita piirsi mm. Alvar Aalto Betoni otettiin käyttöön käytännössä kaikilla rakentamisen osaalueilla 1930 luvulle mennessä Arkkitehtonisesti betonin muovailtavuus tarjosi uusia mahdollisuuksia

3 Historiaa (2/2) 50 luvulla luvullabetonirakentamisen hinta laskijasuomen kaupunkikuva alkoi muuttua Suomessa kehitettiin asuinrakentamiseen avoin betonielementtistandardi (BES), mikä loi kustannussäästöjä (ja mahdollisti ennätysmäisen asuntotuotannon 1970 luvulla) BES järjestelmässä standardoitiin betonielementit ja niiden liitosdetaljit siten, että urakoitsijat voivat hankkia valmisosia samaan rakennukseen useilta toimittajilta 1980 luvulla kehitettiin toimitila ja teollisuusrakentamiseen runko BES järjestelmä j Teollisen puuelementtirakentamisen runko PES järjestelmä julkaistiin vuonna 2012

4 Suomen palomääräykset voimaan astuneiden palomääräysten mukaan enintään 4 kerroksisen puutalon saa rakentaa ilman automaattista sammutusjärjestelmää, jos puurakenteet on rakenteellisesti riittävän ä hyvin suojattu jtt Mahdollista rakentaa 8 kerroksinen puutalo puutalo p j 30-kerroksisia puutaloja kaavaillaan rakennettavaksi mm. Itävallan Dornbirniin ja Kanadan Vancouveriin. Kuva: Michael Green.

5 Rakentaminen, kansantalous ja työllisyys Uusien asuntojen tarve pitkällä aikavälillä noin asuntoa/a Suomessa 10 % bkt:stä käytetään rakentamiseen Rakennusala työllistää keskimäärin ihmistä (työvoimapula vaivaa) Puurakentamisen lisääntyminen voi helpottaa rakentajien työvoimapulaa (nopeutuva rakentaminen) Puurakentamisessa työllistäväarvoketjuon on pidempi kuin betonirakentamisessa (esim. taimituotanto, metsän kasvatus) Metsänkasvattajienkantorahatuloista2/3tulee kantorahatuloista tulee tukkipuusta, jonka tärkein loppukäyttö on rakentaminen

6 Puun taloudellisia kilpailukykytekijöitä rakentamisessa Paikallisen raaka aineen käyttö Työpaikat syntyvät alueille Raha jää alueille Raaka aineiden aineiden hankintaan sekätuotteidenvalmistukseen ja kuljetukseen liittyvä energiankulutus ja päästöt alenevat Rakentamisprosessin nopeutuminen (kerrostalorakentamisessa) Ei kuivumisen odottelun aiheuttamia taukoja/ylimääräisiä järjestelyjä Ei pakkasten aiheuttamia taukoja / ylimääräisiä järjestelyjä Arvioitu, että puukerrostalorakentamisessa ajansäästö jopa yli 50 % betonirakentamiseen verrattuna

7 Mitä adjektiiveja kuusilankku tarjoaa rakentajalle? Kotimainen raaka aine, tuotanto, rakentaminen, käyttö, uudelleenkäyttö, purku ja loppukäyttö siis koko arvoketju Ekologinen Ainoa uusiutuva, teollisesti hyödynnettävä rakennusmateriaali Ainoa läpinäkyvästi alkuperäsertifioitu rakennusmateriaali (ja ainoa, jolta kuluttajat ja kauppiaat sitä vaativat!) Turvallinen Puukerrostalot ovat muista materiaaleista tehtyjä kerrostaloja paloturvallisempia, koska vain puukerrostaloissa on vaatimuksena sprinklaus (milloin sprinklausvaatimus ulotetaan kaikkiin kerrostaloihin?) Energiatehokas?

8 Energian tuotanto? Haaste: energian kokonaiskulutus kasvaa Suomessakin selvästi nopeammin ja globaalisti li moninkertaisesti i ti nopeammin kuin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus

9 Energian hinnankehitys? Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kehitys Kotitalouskuluttajan ja sähkölämmittäjän verollisen kokonaishinnan reaalinen kehitys Lähde: Öljyalan keskusliitto /1993 7/1993 1/1994 7/1994 1/1995 7/1995 1/1996 7/1996 1/1997 7/1997 1/1998 7/1998 1/1999 7/1999 1/2000 7/2000 1/2001 7/2001 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 Lähde: Energiamarkkinavirasto 2012

10 Puukerrostalojen ympäristöedut? Kerros tai toimistorakennuksen elinkaaren (50 a) aikaisista hiilidioksidipäästöistä % syntyy yykäyttövaiheen aikana (Lounamaa 2010) => puukerrostalo voi olla betonikerrostaloa ilmastoystävällisempi, jos käyttövaiheen aikana päästään samalle viivalle Jäähdytystarve matalaenergia ja passiivirakentamisessa? Jos puutaloa pitää jäähdyttää (tai lämmittää) enemmän kuin raskaampaa kivirakennetta, hävitetään ympäristöedut Aurinkokeräimet jäähdytysenergian tuotannossa?

11 Ilmastonmuutosta ei estetä puutuotteilla Ihmistoiminnasta i i t johtuvat thiilidioksidipäästöt idi n. 10 Gt/a Sahatavaran kulutus n. 400 milj. m 3 /a, mikä sitoo n. 0,08 Gt hiiltä Entäpä äkerrostalot? Tapaus Vierumäen PuuEra: 27 asuntoa viidessä kerroksessa Suomen korkein puukerrostalo Puun käyttö < 10 m 3 per asunto (vrt. pientalot n. 30 m 3 /talo) => Suomeen rakentaisi noin kerrostaloasuntoa alle kuutiometrillä puuta (Huom. esim. CLT tekniikalla puuta kuluu enemmän) Jos/kun energian hinta jatkaa nousuaan, nousee energiaa vähän kuluttavien tuotteiden valmistuskustannus suhteellisesti maltillisemmin i kuin energiasyöppöjen tuotteiden => Puun hintakilpailukyky kasvaa

12 Puutuotteiden kierrätys nyt ytja 2020? 0 EU:lla ontavoitetila jätevapaa yhteiskunta => jätteiden lisääntyvä hyötykäyttö ja kaatopaikkajätteiden minimointi Kansalliset lait ja EU:n direktiivit ohjaavat maita, tavoite v. 2020: 70 % syntyvästä ärakennus ja purkujätteestä äkierrätetään ää Jotta tavoitteet saavutettaisiin, tarvitaan innovaatioiksi kehittyviä ideoita sekä teollisuudelta että T&K organisaatioilta! Tuote Kierrätysaste, % Teräs ja muut ruostumattomat metallit ~90 Paperi ja kartonki ~50 75 (EU) Lasi ~20 90 Muovi ~25 80 Puutuotteet (jos polttoa ei lasketa) < 10???

13 Puu tunnetaan kohtuullisen hyvin vain kuitutasolle asti Käytettävissä olevan tiedon ja osaamisen määrä vähenee siirryttäessä pienempiin tarkasteluelementteihin Puutiede ei ole rakettitiedettä (vaan paljon monimutkaisempaa ) (Meder 2012)

14 Mitä puu on? Mikrofibrillikulma illik l (MFA) Puusolun rakennusaineet, kuiva aineesta keskimäärin: ki i 50 % hiiltä 44 % happea 6 % vetyä 0,2 0,3 % tuhkaa < 0,1 % typpeä Kuutiometrissä puuta on kg hiilihydraatteja jotka on sidottu fotosynteesissä ottamalla ilmasta n. 800 kg hiilidioksidia. Samallatuotetaanhappea happea. Alkuperäiskuva: Panshin & de Zeeuw (1980)

15 Mikrofibrillikulman (MFA) vaikutus puukuidun ja leikkeen vetolujuuteen te Tensile strength stress s h [MPa] Latewood Spruce Fiber Tissue 0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Huomaa akselien skaalat! te Tensile strength stress s [MPa] 80 Compression wood Spruce Fiber MFA ~10 Tissue 60 MFA ~45 a) b) 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 strain [-] strain [-] Lähde: Burgert & Frühmann 2004

16 (Puu)rakentamisen keskeisiä haasteita Raaka aineen laatu (korostuu tulevaisuudessa) Tehdasvalmistuksen laatu Rakentamisen laatu Rakennuksen ylläpito osaaminen Uusi haaste (monimutkainen talotekniikka vrt. uudet autot) Markkina kiinteistöhuoltopalveluille ( merkkihuolto ) Matalaenergia ja passiivitalojen poikkeusolojen toimivuus? Kiistämättömän ympäristösuorituskykytiedon tuottaminen Kilpailukyky suhteessa muihin materiaaleihin ja ulkomaisiin toimijoihin

17 Yhteenveto (1/2) Lujuus Nanotuotteissa metsästetään mikrofibrillien lujuuspotentiaalia Perimän jalostuksella ja metsänhoidolla voidaan vaikuttaa mm. solujen mikrofibrillikulmaan Modifiointitekniikat => puun tasapainokosteuden alentaminen, tiheydenkasvattaminen kasvattaminen, jne. Älykäs kuivaus => mikro ja makrohalkeilun hallinta Ympäristökilpailukyky hakee tuotteistumistaan Hiilensidonta argumentin varaan ei puun käytön lisäystä kannata laskea Puulla on läjäpäin muita vedenpitäviä ekologisia argumentteja Puutuotteiden kierrätys on Suomessa lapsenkengissään, mihin tulee saada aikaan muutos

18 Yhteenveto (2/2) Taloudellinen lli kilpailukyky? ilkk? Energian hinnan krooninen kohoaminen parantaa puun asemaa suhteessa muihin rakennusmateriaaleihin Väestön demografinen rakenne tukee kerrostaloasuntojen lisäystä: pientalojen kotimaan markkina pienenee Kustannuskilpailukyky on ehdoton edellytys sille, että puuhun perustuvat ratkaisut tulevat/ovat päässeet kerrostalorakentamisen markkinoille, mutta pelkkä kustannuskilpailukyky ei ole kestävä ratkaisu Materiaaliin ja rakentamiseen liittyvien teknis taloudellisten kysymysten lisäksi tulee erityistä huomiota kiinnittää laatuun Puukerrostalot ovat median, viranomaisten, kilpailevien materiaalien puolestapuhujien, poliitikkojen ja suuren yleisön silmätikkuna

19 Yhdenkin heikkoa laatua, huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä indikoivan erehdyksen jälkien siivoaminen voi olla katastrofaalisen kallista ja työlästä

20 Puuinfo: Puukerrostalorakentamisen teollisen prosessin läpimurto on tapahtunut TEM: Tiedotteet Yritykset Ministerit haastavat rakennusalan toimijat mukaan puurakentamisen lisäämiseen YLE: Suomen korkein puukerrostalo Heinolaan klo 18:21

21 KIITOS! Metla-talo, Joensuu: kierrätyshirsiä toisella vuosisadallaan Lisätiedot: Henrik Heräjärvi

Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen

Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos Lieksan PUUAKATEMIA seminaari Puunkäytön laaja-alaistaminen 20.-21.5.2014, Lieksa Esityksen

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET SISÄLTÖ BETONI RAKENNUSMATERIAALINA BETONIN HISTORIA KÄYTTÖ TALONRAKENTAMISESSA KÄYTTÖ INFRARAKENTAMISESSA VALMISOSIEN KÄYTTÖ BETONIRAKENTEEN EKOTEHOKKUUS BETONIRAKENTEEN

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI PUHEENVUOROJA PUUSTA 2014 PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI puheenvuoroja puusta Toimittanut Markku Laukkanen 22.11.2012 PUU ERIKOISNUMERO marraskuu 2014 Puheenvuoroja puusta Julkaisija

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Hartolan ja Pälkäneen yksiköt Hartolan ja Pälkäneen yksiköissä

Lisätiedot

Henri Ripatti. Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta

Henri Ripatti. Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta Henri Ripatti Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta Materiaalitehokkaan rakentamisen kehittäminen Satakunnassa 2014 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ripatti, Henri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta,

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta, M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2010 20.5.2010 Puukerrostalo rakentaminen vauhdittuu Sivu 8 Lisää puurakentamisesta s. 4 Martinsons Ab:n menestyksen avaimet: Yhteistyötä

Lisätiedot

Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa vuonna seisoit joutomaalla, saattaa olla jo pieni vesakko.

Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa vuonna seisoit joutomaalla, saattaa olla jo pieni vesakko. PUUKERROSTALOJEN KEHITYSTAVOITTEITA Yrjö Suonto arkkitehti SAFA 01.03.2011 Johdanto Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa vuonna seisoit joutomaalla, saattaa

Lisätiedot

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Kannattavia ratkaisuja raute 2014 Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Raute palvelee puutuotetoimialaa maailman - laajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa

Lisätiedot

Biotalous Suomessa Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle

Biotalous Suomessa Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle Biotalous Suomessa Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle Bioöljyllä voi olla merkittävä rooli Suomen vähähiilisessä tulevaisuudessa. Se, millaiseksi bioöljyn rooli energiaklusterissa muodostuu, on

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen ja osaajat

Puurakentamisen osaaminen ja osaajat Puurakentamisen osaaminen ja osaajat Kansallinen kartoitus Petri Heino Petri Heino. 2011. Puurakentamisen osaaminen ja osaajat: kansallinen kartoitus. ISBN: 978-952-61-0431-7 (nid.) ISBN: 978-952-61-0432-4

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336.

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336. 3Vain M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / 2012 3.10.2012 Kaikkien lokakuun loppuun mennessä tilanneiden kesken arvomme DeWaltin iskuvääntimen (ovh 479 euroa). Voit osallistua

Lisätiedot

1 Asemakaavan tarkoitus ja laillinen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen kaavoitusjärjestelmä luo edellytykset rakentamiselle. Lain tavoitteena on alueiden käytön ja rakentamisen ohjaaminen

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 2 / 2 0 11 2. 3. 2 0 11 Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 Yhdestä paikasta Ohjeet ja ratkaisut

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Tiedote, Muurametalot Oy, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Puu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto lähiösaneerauksiin. www.kita.fi. Pahan päivän varalle vakuutus

Puu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto lähiösaneerauksiin. www.kita.fi. Pahan päivän varalle vakuutus Pahan päivän varalle vakuutus Rakennusten homevauriot on korjattava huolellisesti www.kita.fi Hyvä ilmanvaihto vaatii työtä Hinta 9,20 EUR Puu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto lähiösaneerauksiin Laajakaista

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot