Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen"

Transkriptio

1 Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos Lieksan PUUAKATEMIA seminaari Puunkäytön laaja-alaistaminen , Lieksa

2 Esityksen sisältö 1. Mitä puu on ja miten rakenne vaikuttaa lujuusominaisuuksiin? 4. Kilpailukykytekijöiden hyödyntäminen - kohtaavatko teoria ja käytäntö puun lujuuden hyödyntämisessä? LUJUUS 2. Puun lujuuspotentiaali 3. Puun ominaisuuksien muokkaaminen Case 1: mäntyöljykyllästys Case 2: yhdistetty puristus- ja lämpömodifiointi 2

3 Puu tunnetaan hyvin kuitutasolle asti Käytettävissä olevan tiedon ja osaamisen määrä vähenee siirryttäessä pienempiin tarkasteluelementteihin 3

4 Mitä puu on? Puusolun rakennusaineet: 50 % hiiltä 44 % happea 6 % vetyä 0,2-0,3 % tuhkaa < 0,1 % typpeä Mikrofibrillikulma (MFA) Kuutiometrissä puuta on kg hiilihydraatteja jotka on sidottu fotosynteesissä ottamalla ilmasta n. 800 kg hiilidioksidia, sivutuotteena syntyy happea. Alkuperäiskuva: Panshin & de Zeeuw (1980) 4

5 Puun mikrovaihtelun hyödyntäminen? Soluseinän osien kimmokerroin, E (GPa), teoreettisia arvoja E E S S 2 S Vrt.: Teräs n. 200 GPa Alumiini n. 70 GPa Primääriseinä 25 1,5 Lähde: De Magistris (2004) 5

6 Mikrofibrillikulman (MFA) vaikutus puukuidun ja leikkeen vetolujuuteen tensile Tensile strength stress [MPa] Compression wood Spruce Fiber Tissue 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 strain [-] Lähde: Burgert & Frühmann (2004) Huomaa akselien skaalat! MFA ~45 b) tensile Tensile strength stress [MPa] Vetolujuuksia [MPa] - Betoni 3 - Alumiini Hius Bambu Rakenneteräs Hämähäkinseitti Grafeeni Latewood Spruce Fiber Tissue 0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 strain [-] MFA ~10 a) 6

7 Puun solutyyppejä Nuorpuu 0,1 mm Aikuinen kevätpuu Kuvat: Pekka Saranpää Lylypuu Aikuinen kesäpuu 7

8 Eri solutyyppien lujuus? 100 tensile Vetolujuus strength [MPa] [MPa] Kesäpuu Kevätpuu Jännitys-venymä -käyrät märälle kuusipuulle (0,2 mm paksut leikkeet) Lylypuu 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Muodonmuutos strain [%] [%] Lähde: Burgert (2004) 8

9 Kierteisyys Kierteisyys aiheuttaa muotopysyvyys- ja lujuusongelmia sahatavarassa, mutta on jäykkyys- ja lujuusetu pyöreässä puussa 9

10 Estämällä soluseinämän kuivauksen aikainen mikrohalkeilu voidaan puun lujuus tuplata Lähde: Thuvander et al. (2001) Kuva: Henrik Heräjärvi 10

11 Lajittelu Koneellisella lujuuslajittelulla saadaan ennustettua kappaleiden lujuus 40 MPa:iin saakka; puurakenteiden suunnitteluohjeissa puhutaan havusahatavaralla C50-luokasta ja lehtipuusahatavaralla luokista D70:een saakka Tarkemmalla lajittelulla havusahatavarasta (koivusta puhumattakaan) saisi eroteltua nykyistä korkeampia lujuuksia Lähde: Hanhijärvi ym. (2005). VTT Publications 568

12 Ilman kosteuden ja lämpötilan vaikutus puun tasapainokosteuteen (EMC) Lähde: Wood Handbook 12

13 Puun kosteus vs. lujuusominaisuudet Puun ominaisuuksien muutos-% per kosteuden muutos-%, lähtötilanne 12 % suhteellinen kosteus Ominaisuus Muutos-% Syiden suuntainen puristuslujuus 5 Syitä vastaan kohtisuora puristuslujuus 5 Syiden suuntainen taivutuslujuus 4 Syiden suuntainen leikkauslujuus 3 Syiden suuntainen vetolujuus 2,5 Syitä vastaan kohtisuora vetolujuus 2 Syiden suuntainen kimmokerroin 1,5 Puun kosteussuhteen tai tasapainokosteuden alentaminen parantaa monia lujuusominaisuuksia merkittävästi 13

14 Case 1: Mäntyöljykyllästyksellä vedenpitävää puuta Käsittelyt veden absorptiotesteihin (liimapalkit, N=20/käsittely) Mäntyöljykyllästys, raaka-aine mäntyä AB luokan painekyllästys kuparikyllästeellä, raaka-aine mäntyä Kuva: Erkki Oksanen, Metla Käsittelemättömät, raaka-aine kuusta Näytteiden poikkileikkauspinnat käsitelty venelakalla eli veden imeytyminen vain lappeiden ja syrjien kautta

15 Vesiabsorptio ja desorptio upotuskokeessa

16 Case 2: Yhdistetty puristus- ja lämpömodifiointi Tausta Puu pehmenee lähestyttäessä sen komponenttien lasisiirtymälämpötilaa Puuta voidaan puristaa kasaan, jolloin huokostila vähenee ja tiheys kasvaa Puristaminen mahdollistaisi myös kevyiden puulajien hyödyntämisen tuotteissa, joissa vaaditaan mekaanista lujuutta, kovuutta ja kulutuskestävyyttä (esim. lattiapäällysteet ja huonekalut) Menetelmä ei ole yleistynyt sahatavaran jatkojalostuksessa, koska puun käyttäytyminen prosessissa ja sen jälkeen ei ole täysin hallinnassa Tavoite: Tutkia teollisen mittakaavan modifiointimenetelmää, jossa puun kuivaukseen ja mekaaniseen puristuskäsittelyyn on lisätty lämpökäsittely puristustilan stabiloimiseksi Tutkia modifiointimenetelmän ja prosessiparametrien vaikutusta puristusasteeseen sekä puristuksen suuntaisen tiheysprofiilin muodostumiseen (Hankkeessa pitkä lista muitakin tutkittavia muuttujia )

17 Puristus- ja lämpömodifiointi Puulajit: Koivu ja haapa Kuvat: Veikko Möttönen Modifioinnit tehtiin Korwensuun Konetehdas Oy:n pilottilaitteella Laitteella voidaan yhdistää hydraulinen puristus, kuumakuivaus ja lämpökäsittely Tavoiteltu puristusaste Koivu 10 % Haapa 30 % Puristuksen aloitusvaihe Tuoreesta alkaen tai 20 % kosteuteen esikuivatusta

18 Puristus- ja lämpömodifiointi Koivu, 0 Koivu, G Koivu, MC20 Kuva: Veikko Möttönen Koivu, 0 Koivu, G+TM Koivu, MC20+TM Haapa, 0 Haapa, G Haapa, MC20 G = puristus aloitettu tuoreella puulla, MC20 = puristus aloitettu 20 % kosteussuhteessa, TM = käsittely sisälsi lämpömodifioinnin

19 Koivu Koivu, puristettu tuoreena Koivu, puristettu esikuivauksen (20 %) jälkeen 0,7 0,7 0,6 0,6 Tiheys, g/cm 3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Tangentiaalisahattu Radiaalisahattu Tiheys, g/cm 3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Tangentiaalisahattu Radiaalisahattu Suhteellinen etäisyys saheen pinnasta, % Suhteellinen etäisyys saheen pinnasta, % Tasainen tiheysprofiili Esikuivattu puu puristuu radiaalisahattuna enemmän kuin tangentiaalisahattuna

20 Haapa Tihentymä % syvyydellä pinnasta (1-3 mm) => höyläyksellä kova (n. tammea vastaava tiheys) pinta esiin Tangentiaalisahattu Radiaalisahattu

21 Mitä puristus- tai lämpömodifiointi vaikuttaa puun mekaniikkaan: case haapa Myös veto- ja leikkauslujuus heikkenevät hieman lämpökäsittelyssä Lämpömodifioidun puun keskeinen haaste on sen lasittuminen => hauraus Lähde: Heräjärvi ym. (2006). Metsä- ja hybridihaapa sahatavaran ja jatkojalosteiden raaka-aineena. Metlan työraportteja s.

22 Lopuksi: kohtaavatko teoria ja käytäntö puun lujuuden hyödyntämisessä? Yritystä on: Nanotuotteissa metsästetään mikrofibrillien lujuuspotentiaalia Solujen mikrofibrillikulmaan ja kevät- kesäpuuosuuksiin voidaan vaikuttaa a) perimän jalostuksella, b) metsänkasvatuksella Pieni mikrofibrillikulma => puusolun vetolujuus suurempi kuin rakenneteräksen Mittausta / lajittelua pitäisi parantaa, jotta sahatavaran huippulaadut saataisiin hyötykäyttöön Älykäs kuivaus => mikro- ja makrohalkeilun hallinta Modifiointi => puun tasapainokosteuden alentaminen, tiheyden kasvattaminen, biodegradaation esto, jne. Puutiede ei ole rakettitiedettä vaan PALJON HAASTAVAMPAA! 22

23 Lisätiedot Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yksikkö Heräjärvi, H., Kettunen, L. & Murtovaara, I (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset.

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Raudoitetun betonin korjaus ja suojaus Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti

Raudoitetun betonin korjaus ja suojaus Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti Raudoitetun betonin korus suous Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti EN 1504-9 periaate 2: Kosteuden säätely (MC) Betoninsisäisen kosteustason säätely säilytys Joissain tilanteissa,

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena

Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena Markku Mäkelä Katriina Lipponen Mikko Sainio Metsätehon raportti 50 13.3.1998 Konsortiohanke: A. Ahlström Osakeyhtiö,

Lisätiedot

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi !" # # TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Ympäristöasiat ovat vaikuttaneet pakkausalan kehitykseen viimeiset 20

Lisätiedot

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Eija Alakangas, VTT, puheenjohtaja WG2 CEN/TC 335 PL 1603, 40101 Jyväskylä Puh. 020 722 2550, sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

Paineistetun kuumavesiuuton käyttö, kun biomassoista halutaan eristää erilaisia kemikaaleja ja muita tuotteita. Hannu Ilvesniemi

Paineistetun kuumavesiuuton käyttö, kun biomassoista halutaan eristää erilaisia kemikaaleja ja muita tuotteita. Hannu Ilvesniemi Paineistetun kuumavesiuuton käyttö, kun biomassoista halutaan eristää erilaisia kemikaaleja ja muita tuotteita Hannu Ilvesniemi Tutkijaryhmä Olli Byman, Sanna Hautala, Jarl Hemming, Bjarne Holmbom, Hannu

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA Matti Kuokkanen, a, * Teemu Vilppo, b Toivo Kuokkanen, a Tuomas Stoor, c ja Juha Koskela a Suomessa on

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

Hyvä tietää kestopuusta. Perustietoa puusta

Hyvä tietää kestopuusta. Perustietoa puusta Hyvä tietää kestopuusta Perustietoa puusta Mitä on painekyllästetty puu eli kestopuu Painekyllästetyssä puussa suoja-aine on tunkeutunut laholle alttiin pintapuukerroksen läpi. Nimensä mukaisesti suoja-aine

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa

3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 002 0 000004 Sikafloor -14 Pronto 3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa Construction Tuotekuvaus Sikafloor -14 Pronto on

Lisätiedot

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä SolidStandards Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä Eija Alakangas, VTT 24. lokakuuta 2013 Tampere 2 Esityksen sisältö Hakkeen raaka-aineen luokittelu (SFS-EN ISO 17225-1) Hakkeen

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot