Combi Cool Oy Ab Puh: Ruosilantie 14 E Web: HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 Combi Cool Oy Ab Puh: Ruosilantie 4 E Web: HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S / SKM 50ZG-S Ulkoyksiköt: SCM 45ZG-S / SCM 60ZG-S / SCM 80ZG-S 705-2

2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Kauko-ohjaimen toiminnot... 6 Sisäyksikön ilmaisinpaneeli... 7 Jäähdytyksen, lämmityksen, kuivatuksen tai puhaltimen käynnistys... 8 Monikäyttö, useita sisäyksiköitä samanaikaisesti käytössä... 9 Ilmavirtausten suuntaaminen... 0 Kellon asetus... 2 Ajastimen asetukset ja ohjelmat Tehokäyttö ja taloudellinen käyttö... 5 Pakkokäyttö... 5 Clean, sisäpuolisen lämmönsiirtimen kuivaus... 6 Kauko-ohjaimen käsittely... 7 Käyttövinkkejä... 8 Hyvä tietää...9 Mitä ei saa tehdä... 2 Käyttöehdot Hoito Tarkastukset ennen huoltoa Huoltotarve Ilmaisinpaneelin vikailmoitukset Varmuuden vuoksi Sisäyksikkö on asennettava asunto-, toimisto- tai vastaaviin tiloihin, joissa on normaali sisäilma. Sisäyksikköä ei saa asentaa kosteisiin tiloihin tai elintarvikkeiden varastointi- tai valmistustiloihin. SCM 45ZG-S ja SCM 60ZG-S -laitejärjestelmiä ei saa suojata suuremmalla kuin 0 A ylivirtasuojalla. SCM 80ZG-S -laitejärjestelmään sopii normaali 0A sulake. Asennuksen, huollon tai korjauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu kylmäurakoitsija. Poikkeuksena on ulkoinen puhdistaminen ja ilmansuodattimen puhdistaminen. Mitsubishi Heavy Industrien mallisarja SKM 25ZG-S, SKM 35ZG-S ja SKM 50ZG-S on seinäänkiinnitettävä sisäyksikkösarja, jonka ulkoyksikköön SCM 45ZG-Svoidaan yhdistää kaksi, ulkoyksikköön SCM 60ZG-S kolme ja ulkoyksikköön SCM 80ZG-S neljä sisäyksikköä. Laitetta voidaankäyttää jäähdytykseen ulkoilman ollessa n. -20 C. Lisäksi se on vaihtosuuntainen ja sitä voidaan käyttää lämmitykseen ulkoilman ollessa n. -5 C. Eri huonelämpötilan ohjaustoiminnoista ja ohjelmoidusta käytöstä johtuen, on tämänohjeen lukeminen välttämätöntä, jotta voisit valita juuri sen käyttötavan, joka täyttää asettamasitarpeet ja odotukset parhaiten.

3 Osien nimet ja toiminnot Sisäyksikkö SKM Tuloilmaritilä Pölysuodatin Sivu 23 Ilmanpuhdistussuodatin Sivu 23 Lämpötila-anturi Ilmaisinpaneeli ja pakkokäyttöpainike Sivut 7, 6, & 28 Ulospuhallusaukko Suuntaus vaakasuunnassa Sivu 0- Suuntaus pystysuunnassa Sivu 0- Kondenssivesiletku Johtaa ilmasta tiivistyvän kondenssiveden pois. Kylmäaineputki ja sähkökaapeli Ulkoyksikkö SCM 45 & 60 Ulkoyksikköö SCM 80 Tuloilma-aukko (Pääty ja takasivu) Ulospuhallusaukko 3

4 Toiminnot Jäähdytys sid.8 Lämmitys sivu 8 Laite alentaa huonelämpötilaa poistamalla lämmön huoneesta. Laitteen ulkoyksikkö ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen sisäyksikön kautta huoneilmaan. Kuivaus sivu 8 Hi Power ja Econo sivu 5 Hi Power- (korkeateho-) toiminto käyttää laitetta maksimiteholla 5 min ajan, huolimatta termostaat- tiasetuksesta. Näin haluttu huonelämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Kuivaustoiminto laskee huoneilman kosteutta ilman mainittavaa lämpötilan laskua. Econo- (matalateho-/säästö-) toiminto nostaa asetuslämpötilaa,5 C jäähdytystilassa ja laskee lämpötilaa 2,5 C lämmitystilassa. Lämpötila-asetusten rajoitus toimii,5 ja 2,5 tunnin periodeissa. Puhaltimen pyörimisnopeus alentuu tällöin pienimmälle tasolle, esiasetuksesta riippumatta. Toimintoa käytetään haluttaessa saavuttaa mahdollisimman hyvä energiansäästö ylläpitämällä samalla sopivaa sisälämpötilaa. 4

5 Toiminnot Ilmansuuntaus sivu 0 Automaattinen uudelleenkäynnistys. Ilmavirtauksen suuntaaja on moottorilla liikuteltavissa eri asentoihin. Joko jatkuvakäyttöisenä päätyasentojenvälillä tai spiraalinmuotoisena liikkeenä, joka toimii luonnollisen tuulen tavoin jäähdytyksessä antaen tehokkaimman ilmanjakauman. Kun laite pysäytetään, pysähtyy ulospuhallus mutta käytetty ohjelma säilyy muistissa seuraavaan käynnistyskertaan. Laitteessa on sisäänrakennettu toiminto sähkökatkoksen jälkeiselle automaattiselle uudelleenkäynnistykselle. Se on muistitoiminto, joka säilyttää viimeksi suoritetun asetuksen niin, että laite käynnistyy uudelleen samalla käyttötavalla ja lämpötilasäädöllä kuin ennen sähkökatkosta. Muistista pyyhkiytyy vain TIMER- ja HI POWER -asetukset. Automaattinen uudelleen käynnistystoiminto on poistettavissa valtuutetun huoltohenkilön toimesta. Ajastustoiminnot TIMER sivut 2-4 Ennakoiva käynnistys sivu 3 Järjestelmässä on kaksi kellonaikaan perustuvaa ajastustoimintoa. Käynnistys ja pysäytys. Näiden lisäksi on käynnistykselle ja pysäytykselle yksi ohjelmointiasetus vuorokaudessa. Jos käynnistykselle käytetään aikamääritteistä ajastustoimintoa, tulee laite käynnistymään lämpötilasta riippuen hieman aikaisemmin. Näin saadaan huoneeseen haluttu lämpötila halutulla kellonlyömällä. 5

6 Kauko-ohjaimen painiketoiminnot Puhallinnopeus Valittu puhallinnopeus: AUTO, HIGH, MED tai LOW näkyy kohdistimella vastaavan tekstin kohdalla. Korkea- tai matalateho Paina painiketta ja huomioi näytössä olevat sympolit. Korkea teho = : Laite käy suurimmalla teholla 5 minuuttia ja palautuu sen jälkeen aikaisempaan asetukseen. Taloudellinen teho = : Huonelämpötilaa nostetaan asteittain ylöspäin jäähdytyksellä ja alaspäin lämmityksellä, katso * alla. Lämpötila/Aika Nuolilla voidaan nostaa tai laskea säädettyä huonelämpötilaa. Painikkeita käytetään myös kellonajan ja ajastimen asetusten muuttamiseen. Käynnistysajastin Käytetään kellonajan asettamiseen laitteenmyöhäisempää käynnistämistä varten. Pysäytys Käyttöaika asetetaan pysäytyshetkeen saakka painiketta toistuvasti painelemalla. Puhdistus Lämmönsiirtimen kuivaus jäähdytyskäytön jälkeen. * Painikkeen painalluksen jälkeen näytöllä näkyy n jolloin laite käy jäähdytysyksikössä,5 C korkeammalla lämpötilalla ja lämmitysyksikössä 2,5 C matalammalla lämpötilalla. Lämpötilamuutos on asteittainen,5 ja 2,5 tunnin aikana. Puhallinnopeus laskee ja asettuu pienimmälle nopeudelle. Puhallinnopeuden merkinnän ilmaisu katoaa. Virtapainike Laitteen käynnistys ja pysäytys. Käyttövalinta Painiketta painamalla siirtyy osoitin Symbolien selitys: Autom.** Jäähdytys Lämmitys Kuivaus = Vain puhallinkäyttö Pystysuunnan ilmanohjain Pystysuunnan ilmanohjaimen käynnistys ja pysäytys. Vaakasuunnan ilmanohjain Vaakasuunnan ilmanohjaimen käynnistys ja pysäytys Ilmansuuntaus 3D Säätö valitsee puhallinnopeuden automaattisesti ja suuntaa ilmavirtauksen liikkeen laitteen käyttötavan ja huonelämpötilan mukaan. Pysäytysajastin Käytetään kellonajan asettamiseen laitteen myöhäisempää pysäyttämistä varten. Kuittaus Painike kuittaa kaikki kauko-ohjaimen asetukset alkuasentoon. Käytetään kaukoohjaimessa olevan häiriön yhteydessä. Ajastuksen kuittaus Poistaa kaikki ajastukset. Paina kuulakärkikynällä. Tiedonsiirto Painettaessa jotain kauko-ohjaimen painiketta, siirtyy tieto siitä välittömästi laitteeseen. Vastaanottoa ilmaistaan piippaus-äännellä ** Käyttötila AUTO tarkoittaa, että laite tunnistaa ulkoja sisälämpötilan ja vaihtaa itse näiden arvojen perusteella lämmityksen, kuivauksen ja jäähdytyksen välillä. Tämän toiminnon käyttöä ei suositella jos laitetta käytetään pääasiallisesti jäähdytykseen. Vaarana on, että syksyllä ja keväällä lämmitys käynnistyy tahattomasti ulkolämpötilan laskiessa. 6

7 Kauko-ohjaimen näyttö Alla olevassa kuvassa näkyy kaikki ne merkit, joita voi esiintyä. Käytön aikana näkyy vain ne symbolit, jotka koskevat sen hetkistä käyttöä. Puhdistus Tämä näkyy, kun on valittu lämmönsiirtimen kuivatus. Pysäytys Tämä näkyy, kun pysäytysajastus on valittu painikkeella SLEEP. Lämpötilanäyttö Näyttää valitun lämpötilan. Käyttövalinnassa = AUTO** näkyy asteiden säätö + ja - -merkkeinä. Puhallinnopeus Osoitin näyttää valitun nopeuden. Korkea- tai matalateho * Symboli näkyy tehokäytön yhteydessä ja taloudellisen käytön yhteydessä. Ajastus Osoitinnuolet osoittavat joko käynnistysajastusta ON tai pysäytysajastusta OFF. Käyttövalinta Osoitin ilmaise valitun käyttötavan: = AUTO**, = Jäädyhytys = Lämmitys, = Kuivaus = Ainoastaan puhallinkäyttö Aikanäyttö Kellonajan tai ajastuksen näyttö. Pystysuunnan ilmaohjain Symboli näyttää, milloin pystysuunnan ilmanojain on käynnissä tai pysähdyksissä. Vaakasuunnan ilmanohjain Symboli näyttää kuinka vaakasuunnan ilmanohjain toimii ja onko 3D-automatiikka valittu. Ilmaisinpaneeli TIMER, keltainen syttyy kun joku ajastintoiminto on ohjelmoituna. Lisäksi ryhmävilkkuminen hälytyksen sattuessa. sivu 28 RUN, vihreä Syttyy laitteen päälle kytkennässä ja vilkkuu jatkuvasti käynnistyksen jälkeen tai sulatuksessa. Ryhmävilkkuminen hälysattuessa sattuessa. sivu 28. Lisäksi RUN-lamppu vilkkuu pitkiä aikoja alla olevan käyttötavan mukaan. HI POWER, vihreä Syttyy tehokäytön ollessa valittuna. Ilmansuuntaus 3D Syttyy, kun automaattinen ilmansuuntaus ja puhallin on valittu. Pakkokäyttöpainike Käytetään silloin, kun kauko-ohjain puuttuu tai kennot ovat purkautuneet. Signaalin vastaanotin Vastaanottaa kauko-ohjaimen IR-signaalit. 7

8 Jäähdytys, lämmitys, kuivaus, AUTO - valintojen käyttöasetukset Kohdista kauko-ohjain laitteeseen ja Valitse käyttötapa MODE-painikkeella. Painele MODE-painiketta niin, että osoitin siirtyy = AUTO** = Jäähdytys = Lämmitys = Sulatus = Puhallus... symbolin kohdalle Paina ON / OFF -painiketta. Valitse nuolinäppäimillä haluttu lämpötila. -Nuoli nostaa ja -Nuoli laskee lämpötilaa. Matalin säädettävä lämpötila on 8 C ja korkein 30 C. Älä valitse jäähdytyskäytössä kuin 4-5 C ulkolämpötilaa alempaa lämpötilaa, jolloin saadaan paras mukavuus kuivaamatta ilmaa liikaa. Lämmityskäytössä valitaan normaalisti C. **Käyttötila AUTO tarkoittaa, että laite tunnistaa ulko- ja sisälämpötilan ja vaihtaa itse näiden 4 Puhallinnopeuden valinta. arvojen perusteella lämmityksen, kuivauksen Siirtämällä neliömäinen kursori- kohtaan HI = Korkea, ja jäähdytyksen välillä. Tämän toiminnon käyttöä MED= Keski, LO = Matala, saadaan kullekin sopiva nopeus. ei suositella jos laitetta käytetään pääasiallisesti AUTO-asetus tarkoittaa sitä, että puhallin toimii korkeammalla nopeudella jos ero huonelämpötilan ja asetetun lämpöpumppuna. Vaarana on, että syksyllä ja keväällä jäähdytys käynnistyy tahattomasti lämpötilan välillä on suuri. Lämpötilaeron päivällä tapahtuvan auringonpaisteen takia. pienentyessä laskee myös puhallinnopeus hiljalleen. Paras lämmityskäyttövalinta on HI tai MED. Käyttötilassa lämmityspuhallin pysähtyy 5-0 min kohdalla. Samanaikaisesti RUN-lamppu (vihreä) vilkkuu,5 sek. ajan /on sammuneena 0,5 sek. ajan. Tämä johtuu sittä, että ulkoyksikkö sulattaa ja puhaltimen pysähtyminen estää sisäyksiköstä tulevan kylmävedon. Pysäyttäminen Paina ON / OFF -painiketta. Asetus, joka on laitteella pysäytyksen yhteydessä, tulee uudelleen käyttöön seuraavalla käynnistyskerralla. Asetuksen muuttaminen: Syötä uusi asetus. Sisäyksikkö kuittaa välittömästi piippausäänellä, mutta viipyy hetken, ennen kuin laite alkaa toimia uudella lämpötila-asetuksella ja puhallinnopeudella. Ilmansuuntauksen säätö: seuraava sivu. 8

9 Lämpötilansäätö AUTO- käyttötavalla AUTO-käyttötavassa laite valitsee itse, tuleeko se toimimaan jäähdytys-, lämmitys- tai kuivauskäytöllä. AUTO-käyttötavan lämpötilansäätö tarkoittaa sitä, että lämpötilan astemäärää ei voi itse määrittää, vaan säätää lämpötilan säätöä sen mukaan onko liian lämmin tai liian kylmä. Kun ensin on valittu AUTO-käyttötapa, tulee näyttöön nolla. Se tarkoittaa lämpötilaa C. Tästä arvosta voidaan lämpötilaa muuttaa. Lämpötilan muutos tehdään nuolinäppäintä painamalla. Alanuolen painaminen laskee lämpötilaa yhden asteen painallusta kohden ja ylänuoli nostaa vastaavalla tavalla. Lämpötila-alue on -6 > 0 < +6 astetta, joka tarkoittaa, että alin lämpötila on 20-2 C. Jos huonetilassa on liian viileää: Paina painiketta Lämpötila nousee yhden asteen jokaisella painalluksella. Suurin lämpötilan nosto on 6 C vallitsevaa huoneenlämpöä korkeampi. Jos huonetilassa on liian lämmin: Paina painiketta Lämpötila laskee yhden asteen jokaisella painalluksella. Suurin lämpötilan lasku on 6 C vallitsevaa lämpötilaa matalampi. Monikäyttö Jäähdytys- vai lämmityskäyttö Monikäytössä sisäyksiköt voivat sekä jäähdyttää että lämmittää, ulkoyksikkö toimii tällöin ainoastaan yhdellä tavalla. Käytetäänkö jäähdytys- vai lämmitystoimintoa riippuu siitä, mikä sisäyksikkö ohjelmoidaan ensin. Jos toiset sisäyksiköt eivät ole saaneet samaa signaalia kauko-ohjaimiltaan ne vain kierrättävät ilmaa huoneessa. Prioriteetin muuttamiseksi sisäyksiköstä toiseen on ensimmäiseksi käynnistetty sisäyksikkö suljettava kauko-ohjaimella. Tämän jälkeen ohjelmoidaan se sisäyksikkö, joka saa uuden prioriteetin. AUTO-käyttövalinta AUTO-käyttövalinnassa, jossa jäähdytys- ja lämmityskäyttö vaihtuu automaattisesti, kaikissa huoneissa on oltava samat tarpeet, jotta ulkoyksikkö käynnistyy joko jäähdytys- tai lämmityskäytössä. Jos ulkoyksikkö saa eri sisäyksiköiltä signaalin sekä jäähdytyksestä että lämmityksestä, se ei käynnisty. 9

10 Ilmansuuntaimien asetus Sekä sisemmällä että ulommalla ilman lähtösuuntauksella on oma moottorinsa ilmavirtauksen säätämiseen korkeussuunnassa painikkeella ja pystysuunnassa painikkeella Kummallakin moottorilla voidaan asettaa viisi kiinteää asentoa. Sen lisäksi moottoreita voidaan käyttää jatkuvasti niin, että ilma kiertää ympäri huonetilaa. Jokainen valittu painallus -painikkeella muuttaa korkeussuuntaa alla olevan mukaisesti: Ilmavirtauksen suuntaaja paikallaan Jatkuva liike Jokainen painikkeen painallus muuttaa korkeussuuntaa allakuvatulla tavalla: Suuntaaja paikallaan Jatkuva liike Kun laite pysäytetään ON / OFF -painikkeella sulkeutuu moottorikäyttöinen ilmavirtauksen suuntaaja kokonaan laitteen julkisivun "siistimiseksi". Mikroprosessori muistaa silti aikaisemman asetuksen, siksi laitetta ei tulisi koskaan pysäyttää käsin, koska muisti koskee ainoastaan moottorilla tehtyjä asetuksia. HUOMIO Seuraavilla käyttötavoilla ei ilmansuuntausta voida muuttaa. On odotettava laitteen palautumista normaalille käytölle. Lämmityskäytön käynnistyessä vaakasuunnan ilmansuuntaus on automaattisesti keskiasennossa. Kun sisäyksikön lämmönsiirrin on lämmennyt, palautuu ilmansuuntaus aikaisemmin asetettuun asentoon. Ulkoyksikön ollessa sulatuksella tai jos laite pysähtyy huonelämpötilan ollessa lämmityksellä korkeampi, asettuu vaakasuunnan ilmansuuntaus automaattisesti keskiasentoon ja puhallinnopeus laskee tai pysähtyy. Lämmityskäyttö Jäähdytyskäyttö 3D Automatiikka Kiinteä asetus Ilmavirtaus ei saa olla suunnattuna korkeammalle kuin kuvassa. Kiinteä asetus Ilmavirtaus ei saa olla suunnattuna alemmaksi kuin kuvassa. Huonetiloissa olevia ihmisiä ei saa altistaa suoralle puhallukselle. Tarpeeseen sovitettu käyttö Tällä painikkeella voidaan puhaltimen ja ilmansuuntaimen automaattinen käyttö kytkeä päälle. Ilmanvirtaus ja jakautuminen sovitetaan käytössä olevaan käyttövalintaan ja huonelämpötilaan. Symboli näkyy3d-painikkeella kauko-ohjaimen näytöllä. 0

11 Ilmavirran suuntaus huoneessa Jos sisäyksikkö asennetaan huoneen johonkin nurkkaan, ilmaa voidaan estää puhaltamasta läheiseen seinään. Täten ilma leviää tehokkaammin eikä puhaltimen ehkä tarvitse käydä suurimmalla nopeudella. Tällöin valittu asetus säilyy sisäyksikön muistissa kunnes sitä seuraavan kerran muutetaan. Alla olevassa piirustukessa on säätöesimerkkejä. Puhallus vasemmalle Puhallus keskelle: Tehdasasetusta ei muuteta Puhallus oikealle Kohdista kauko-ohjain laitteeseen ja aseta puhallussuunta.. Laitteen ollessa käynnissä, sulje se ON / OFF -painikkeella. Asetusta ei voi tehdä laitteen ollessa käynnissä., Paina samanaikaisesti painikkeita (pystys.- ilmanohjain) ja (vaakasuunnan ilmanohjain) 5 sekunnin ajan. Kuvan mukainen asetustila tulee näkyviin. Aseta haluttu puhallus Vasemmalla olevan kuvan mukainen asetustila näkyy Jokaisella painalluksella vaakasuunnan ilmanohjain vaihtaa symbolin: Ei puhallusta Puhallus oikealle Puhallus vasemmalle Valitse sopiva puhallus symbolien mukaan. 4 Käynnistä laite ON / OFF -painikkeella Käynnistä 60 sekunnin kuluessa siitä, kun valittu symboli tulee näkyviin. Asetus on täten valmis.

12 Kellon asetus Kauko-ohjaimessa on aikaa näyttävä kello. Sen lisäksi on sisäyksikön mikroprosessorissa ajastimen toimintoja ohjaava kello ja joka mahdollistaa laitteen käynnistyksen ja pysäytyksen esiasetetun ajan mukaisesti. Aina kun painetaan jotain painiketta, siirtyy kauko-ohjaimen kellonaika sisäyksikköön. Jotta käynnistys- ja pysäytysaikaa voidaan asettaa aikatoiminnoilla on kauko-ohjaimen kello asetettava oikeaan aikaan Esimerkki: Kello asetetaan aikaan 8:23 Paina kuulakärkikynällä painiketta ACL Tämä tyhjää kaikki kauko-ohjaimen asetukset. Kellonajan numerot vilkkuvat nyt ja kellonaika voidaan asettaa. Aseta aika ylöspäin tai alaspäin nuolinäppäimillä. Pysäytä aikaan 8:23. Käynnistä laite painikkeella ON / OFF. Käynnistä minuutin kuluessa. Ajannäyttö lakkaa vilkkumasta ja asetus on valmis. Pysäytysajan asetus 3 2,4 Laite pysähtyy asetetun kellonajan mukaisesti. Tämän jälkeen tämä asetus nollautuu. Jos asetus halutaan peruuttaa, voidaan laite asettaa takaisin normaalikäytölle painikkeella TIMER CANCEL. Jos käyttö ei ole välttämätöntä lämpötilasta riippuen, voidaan laite pysäyttää asetettua aikaa aikaisemmin. Esimerkki: Laite tullaan pysäyttämään kello 22: Jos laite ei ole käynnissä, käynnistä se painamalla ON / OFF-painikkeella. Paina kerran ajastinpainiketta OFF. Pysäytysajastimen symboli alkaa vilkkua. Aseta pysäytysaika nuolinäppäimillä tai Aika muuttuu 0 min jokaisella painalluksella. Vahvista asetus ajastinpainikkeella TIMER OFF. Pysäytysajastinsymbolin vilkkuminen lakkaa. Laite tulee pysähtymään klo 22:30. Asetettu pysäytysaika näkyy näytöllä. Keltainen ajastinvalo sisäyksikön ilmaisinpaneelissa syttyy. 2 Laitteen pysähtyessä tämä asetus nollautuu. Jos seuraavana päivänä halutaan sama ajastus, se pitää suorittaa uudestaan. Katso myös ohjelmoitu käyttö.

13 Käynnistysajan asetus Laite käynnistyy mahdollisesti asetettua kellonaikaa aikaisemmin, jotta haluttu lämpötila valitsee asetetulla kellonlyömällä (käynnistyssovellus). Käynnistyksen jälkeen tämä asetus nollautuu. Jos asetus halutaan peruuttaa voidaan laite asettaa takaisin painikkeella CANCEL. Alla kuvatussa esimerkissä on huoneen lämpötilan jäähdytyskäytössä oltava 23 C klo 08:00. Asetus voidaan tehdä laitteen ollessa pois päältä tai sen ollessa käytössä. 2 4,3 2 3 Paina TIMER ON -ajastinpainiketta kerran. Käynnistysajastimen symboli alkaa vilkkua. Aseta käynnistysajaksi klo 7.30 nuolinäppäimillä tai Aika muuttuu 0 min jokaisella painalluksella. Paina TIMER ON -ajastinpainiketta kerran. Käynnistysajastimen symboli lakkaa vilkkumasta. Keltainen ajastinvalo sisäyksikön ilmaisinpaneelissa syttyy. Laitteen käynnistyessä klo asetus nollautuu ja se pitää tehdä uudelleen jos käynnistysajan halutaan toistuvan. Ohjelmoidun käytön asettaminen Laite käynnistyy ja pysähtyy asetetun ajan mukaisesti kerran vuorokaudessa. Tämä ohjelmointi jatkuu niin kauan, kunnes asetus nollataan ON / OFF- painikkeella. Laite saattaa käynnistyä asetettua kellonaikaa aikaisemmin, jotta oikea lämpötila pysyy asetetun ajan. Jos käyttö ei ole välttämätöntä lämpötilasta riippuen, voidaan laite pysäyttää asetettua aikaa aikaisemmin. Allakuvatussa esimerkissä laite toimii jäähdytyskäytöllä joka joka päivä klo 08:00 ja 22:30 välisenä aikana. Jos laite ei ole käynnissä, käynnistä se painamalla ON / OFF -painiketta. Aseta pysäytysajaksi klo 22:30 yllä kohdasta 2 kohtaan 4 kuvatulla tavalla. Näytölle tulee tällöin kellonaika: Aseta käynnistysajaksi klo 8:00 yllä kohdasta 2 kohtaan 4 kuvatulla tavalla. Näytölle tulee tällöin kellonaika: Ajastinsymbolit ilmaistaan nyt nuolella, joka on suunnattu osoittamaan laitteen kyseistä käyttötapaa: Laite on pysäytetty ja laite on toiminnassa Ohjelmointiasetus poistetaan CANCEL-painikeella. 3

14 Lepotoiminnon + käynnistysajastimen asetus Lepotoiminto asetetaan SLEEP- painikkeella Toiminto on sama kuin pysäytysajastimella, mutta nopeampi asettaa. Painetaan SLEEP- painiketta ja askelletaan tuntimäärä ( - 0), jonka laitteen tulee olla käynnissä ja sitten pysähtyä. Kun pysähtyminen tapahtuu, asetus nollautuu ja se on suoritettava uudestaan. SLEEP-toimintoon voidaan yhdistää käynnistysajastu alla olevien kohtien 3-5 mukaan. Alla olevassa esimerkissä laite pysähtyy 3 tunnin käytön jälkeen ja käynnistyy taas klo 08:00. Käynnistä laite jos se ei ole vielä käynnissä ja valitse haluttu käyttötapa. Paina SLEEP-painiketta kolme kertaa. 2 Näytölle täytyy ilmestyä 4 2 3,5 (Jos laitteen ei haluta käynnistyvän uudelleen, asetus on nyt valmis) Aseta uudeelleenkäynnistys allaolevan mukaisesti: Paina TIMER ON -painiketta kerran. Käynnistysajastinsymboli alkaa vilkkua. Aseta käynnistysajaksi klo 8:00, näppäimillä nuoli ylöspäin, tai nuoli alaspäin Aika muuttuu 0 min jokaisella painalluksella. Paina TIMER ON -painiketta kerran. Käynnistysajastin-symboli lakkaa vilkkumasta. Keltainen ajastinvalo sisäyksikön ilmaisinpaneelissa syttyy, jolloin -symboli näkyy. Laitteen käynnistyessä klo 8.00 asetus nollautuu. Jos saman ohjelman pitää toimia seuraavana päivänä, asetus on suoritettava uudestaan. 4

15 HI POWER ja ECONO asetukset!! Kun jäähdytys- tai lämmityskäytön aikana painetaan painiketta HI POWER / ECONO tulee näyttöön vuorotellen symbolit HI POWER, ECONO tai ei mitään. Näytöllä oleva kuva näyttää molemmat symbolit samanaikaisesti, mitä ei siis tapahdu todellisessa käytössä. HI POWER asetuksessa käynnistyy ulkoyksikön kierrosluvun säätö, joka käyttää kompressoria sen suurimmalla teholla 5 minuuttia. Sen jälkeen laite palautuu aikaisemmin asetetulle säädölle. HI POWER käytön aikana katoaa näytöstä puhallinnopeuden ilmaisu, koska puhallin tulee toimimaan suurimmalla mahdollisella pyörimisnopeudella. Termostaattiasetus ohitetaan HI POWER käytön aikana. Jos sen aikana tulee liian kuuma tai kylmä, voidaan palata aikaisemmin asetettuun käyttöön painamalla kerran HI POWER-painiketta. Kauko-ohjaimen esimerkki osoittaa asetuksen kun huone halutaan jäähdyttää nopeasti. Painettaessa kauko-ohjaimen symbolia ECONO-käytössä kompressori toimii taloudellisen jäähdytyksen alueella. Jäähdytyskäytössä tulee termostaattiasetus olemaan,5 korkeampi kuin kauko-ohjauksen arvo. Lämpötilansäätö jäähdytyskäytöllä on asteittain 0,5 C per tunti. Vastaavalla tavalla on termostaattiarvo 2,5 C matalampi lämmityskäytöllä, joka tarkoittaa että lämmityskäytöllä matalin asetettavissa oleva arvo on 5,5 C. Lämpötilaa säädetään asteittain kolmen tunnin ajan alaspäin alentamalla sitä joka tunti,0 C,,0 C ja 0,5 C. Asetus on energiaa säästävä ja sitä voidaan käyttää lämpötilan ylläpitoon silloin kun huoneessa ei oleskella. Käyttöaika on ECONO-asetuksella rajoittamaton. Paluu normaalikäyttöön tapahtuu HI POWER/ECONO-painikkeiden yhdellä painalluksella. Pakkokäyttö Jos kauko-ohjainta ei voida jostain syystä käyttää, voidaan laitetta silti käyttää. Se käynnistetään ja pysäytetään eturitilän keskellä olevalla ON/OFF -painikkeella. Pakkokäytön perusasetus. Kun pakkokäyttö käynnistetään paneelissa olevalla painikkeella, tulee laite käymään piirilevylle sisäänrakennetulla algoritmilla. Sillä saadaan seuraava käyttötapa: ON/OFF -painike Käyttötapa: AUTO lämpötila-asetuksella 25 C Puhallinnopeus: AUTO (Nopeus vaihtelee huonelämmön ja asetun lämpötilan erotuksesta johtuen) Ilmansuuntaus: AUTO 5

16 CLEAN - Sisäyksikön lämmönsiirtimen puhdistus Kun laite suljetaan jäähdytyskäytön jälkeen voi lämmönsiirtimessä olla vielä kondensoitunutta vettä. Toiminnon CLEAN tarkoituksena on kuivata lämmönsiirrin jäähdytyskäytön jälkeen ja estää bakteerien ja levien kehittyminen. Paina kuulakärkikynällä painiketta CLEAN -Symboli näkyy joka toinen kerta näytön ylimmällä rivillä. Tämän toiminnon ollessa asetettuna, puhallin jatkaa käyntiä vielä 2h. Jäljellä oleva aika näkyy tunteina näytöllä, esim. 2h, kun laite pysäytetään. 6

17 Kauko-ohjaimen käsittely Jos paristojen teho on heikko, voi se ilmetä niin että laite ei kuittaa ohjauskomennon vastaanottoa piippaus-äänellä, näytöstä saattaa myös tulla epäselvä. Vaihda paristot seuraavasti: Avaa kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristokotelon kansi ulospäin vetämällä. Poista vanhat paristot ja korvaa ne uusilla R03, tai UM-4 - paristoilla. Katso, että paristojen napaisuus tulee oikein päin ts. kauko-ohjaimen pohjassa olevien - ja + symbolien mukaisesti. Aseta kansi takaisin paikalleen. Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa. Poista paristot jos kauko-ohjainta ei käytetä pitempään aikaan. Paristojen elinikä on IEC-standardin mukaisesti 6-2 kuukautta normaalilla käytöllä. Jos paristot tulevat liian vanhoiksi, voivat ne vuotaa ja tuhota kauko-ohjaimen elektroniikkapiirejä. Perusasetusten palauttaminen Jos kauko-ohjain ei näytä niitä merkkejä mitä sen pitäisi, tai jos halutaan palata takaisin perusasetuksiin, voidaan ne palauttaa seuraavasti: Paina kuulakärkikynällä palautuspainiketta ACL kauko-ohjaimen etupuolella. Vapauta ACL-painike. Näytölle tulee nyt hetkeksi numero. Tämän jälkeen näytölle tulee 3 sekunnin ajaksi kaikki siinä esiintyvät merkit. Tämän jälkeen on kauko-ohjain valmiina uudelleen ohjelmoitavaksi. Palautuspainike Kauko-ohjain on säilytettävä erillään tai seinään kiinnitettynä. Huolehdi siitä, ettei laite ole peitettynä signaalia lähetettäessä. Jos laitteeseen kohdistuu voimakas valo, ei vastaanotin voi erottaa kauko-ohjaimen signaalia. 50 valolle tai korkealle lämpötilalle. Huolehdi siitä, että kauko-ohjainta käsitellään niin, ettei se voi pudota lattialle. Jos kauko-ohjain joutuu puristukseen, tyhjentyvät paristot, koska painikkeet ovat sisään painettuina. Lisäksi se voi vaurioitua kovasta paineesta. 7

18 Käyttövinkkejä Säädä sopiva lämpötila Puhdista pölysuodatin usein Liiallisella jäähdytyksellä tai lämmityksellä saadaan aikaan epäterveellisen alhainen ilmankosteus joka kuluttaa turhaan paljon energiaa. Tukkeutunut pölysuodatin estää ilmanvirtauksen laitteen läpi, pienentäen jäähdytystehoa ja häiriten käyttöä jäädyttämällä höyrystimen. Vältä jäähdytyskäytössä auringonpaistetta Säädä ilmavirtauksen suuntaaja Estä suora auringonpaiste verhoilla tai sälekaihtimilla. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina muulloin kuin tuuletuksen aikana. Säädä ilmavirtauksen suuntaaja niin, että huonetilaan tulee hyvä lämmönjako. Estä ihmisten altistuminen puhaltimen suoralle puhallukselle ja vedolle. Käytä laitetta kylmällä tarvittaessa Tarkasta ulkoyksikkö ajoittain Laite toimii lämmityskäytöllä n. -5 C:een ulkolämpötilalle asti, mutta ei sulata lämmönsiirtimeen imeytynyttä lunta. Jos kone on suojaamaton, tarkasta että sulatus toimii niin, ettei lämmönsiirtimeen muodostu jääkuorta lumisateen jälkeen. Käytä ajastinta niin, että laite on käynnissä vain tarvittaessa tai käytä ECONO-asetusta. 8

19 Hyvä tietää Sattumuksia, joita voi tapahtua vaikka laitteessa ei ole vikaa Laitetta ei voi käynnistää uudelleen välittömästi pysäytyksen jälkeen. Jokaisen ulkoyksikön kompressorin pysähdyksen jälkeen seuraa n. 3 minuutin viive. Tämän jälkeen kompressori voidaan käynnistää uudestaan jos on jäähdytystarvetta. Tämä viive on ohjelmoitu mikroprosessoriin ja sen tehtävänä on estää kompressoria käynnistymästä paineen alaisena. Tämän avulla vältetään myös ylivirtasuojan liiallinen kuormittuminen. Viive ei ole aktiivinen jos laite on ollut virrattomana. Sisäyksikön puhallin on joskus paikallaan laitteen käydessä DRY-toiminnolla. Virta päällä -valon palaessa voi sisäyksikön puhallin pysähtyä pariksi minuutiksi, jotta kondenssivesi ehtii valua pois höyrystimestä, eikä haihdu huoneilmaan. Sisäyksikön ääni on epänormaali Joskus välittömästi kompressorin käynnistymisen jälkeen kuuluu ääni, joka muistuttaa juoksevan veden ääntä. Se johtuu kylmäaineen höyrystymisestä paineen laskiessa. Äkillinen pysähtyminen Käynnistä 3 minuutin kuluttua Salaman iskun yhteydessä ukonilman aikana laite voi pysähtyä. Katkaise tällöin laitteen virta turvakytkimellä tai poistamalla sulake. Kytke virta takaisin 3 minuutin kuluttua ja yritä käynnistää laite uudestaan. 9

20 Hyvä tietää Laitetta voidaan käyttää jäähdytykseen ainoastaan -20 C:een ulkolämpötilaan sakka. Ulkona on kylmä! Näin alhaisen ulkolämpötilan edellytyksen on, että huonelämpötila ei ole alhaisempi kuin 23 C. Alemmilla sisälämpötiloilla sisäyksikön höyrystin jäähtyy niin kylmäksi, että ilmankosteus jäätyy siihen. Laite pysähtyy tuolloin niin pitkäksi ajaksi että jää sulaa. Näissä malleissa ei ole varsinaista ulkolämpötilaa seuraavaa automatiikka eikä ulkoyksikköä voi lisävarustaa alemmilla lämpötiloilla käytettäväksi. Kun laitteen virta on katkaistu tai siihen on vaikuttanut virtakatkos. Laitteen tullessa virrattomaksi, säilyttää mikroprosessori lähes kaikki asetukset muistissaan. Koska sisäyksikön mikroprosessorin "kello" pysähtyy, katoaa aikaan liittyvät asetukset, esim. käynnistystai pysäytysajastimen asetukset. Virran palautumisen jälkeen kestää muutaman minuutin ennen kuin laite saavuttaa täyden tehon. Vältä käyttöä erittäin korkealla ilmankosteudella (enint. 78% RH). Jatkuva käyttö erittäin korkealla ilmankosteudella voi aikaan saada kondenssiveden tippumista ilmavirran suuntaajasta. Ukkonen tai häiriö sähkönjakelussa. Pysäytä laite, katkaise jännite turvakytkimellä tai poista sulake. Odota vähintään kolme minuuttia ennen kuin laite käynnistetään uudestaan virran takaisin kytkennän jälkeen. Toista ohjelmointi ja aloita käynnistystoimet alusta. 20

21 Mitä ei saa tehdä Älä käytä liuotusainetta Tuuleta maltillisesti Ohennusaine, bensiini ja tietyt puhdistusaineet liuottavat muovia ja pinnasta tulee karhea. Tuuleta huonetiloja maltillisesti silloin tällöin. Jäähdytyksen aikana ilmankosteus laskee ja silloin on viisasta päästää sisään kosteampaa ulkoilmaa. Ole varovainen kauko-ohjaimen kanssa Valitse sopiva lämpötila Älä muuta asetuksia enempää kuin on tarvittava. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat kaukoohjaimen lattialle putoamisesta. Ottamalla huomioon myös ilman kuivuminen ei lämpötilaa tulisi valita lian matalaksi. Erityisesti silloin, kun huoneessa on herkkiä henkilöitä. Turvakytkin on vain huoltoa varten Suojattava kastumiselta Käynnistä ja pysäytä laite kauko-ohjaimella. Jos pysäytykseen käytetään turvakytkintä, kadottaa mikroprosessori muistin. Laite on suojattava vesiroiskeilta tai kastelulta. Varo puhaltimia Älä estä ilmanvirtausta SRK-laite ei ole lapsille vaarallinen, mutta lapset voivat aiheuttaa kalliita vaurioita laitteelle. Jos joku esine kuten kaappi tai hyllyt osuvat suoraan laitteen ilmavirtauksen kohdalle, imeytyy jäähdytetty ilma takaisin laitteeseen, huonelämpötila laskee ja laite pysähtyy. 2

22 Onko laite oikeassa ympäristössä? Noudatettaessa alla olevia ohjeita, laite voi toimia useita vuosia pienillä huoltokustannuksilla. Asennustyö on suoritettava valtuutetun, kylmäalan pätevyysvaatimukset täyttävän asentajan toimesta. Ilmastointilaitteen asennus- ja huoltotyö ei ole "tee se itse työtä". Sopiva paikka laitteelle Tila, jossa ei ole seiniä, kaappeja tai muita sisustusyksityiskohtia, jotka voivat estää laitteelle menevää tai siitä lähtevää ilmavirtausta. Lähistöllä ei ole mitään palavia höyryjä tai kaasuja, jotka voivat syttyä. Vältä asennusta tiloihin, joissa esiintyy öljysumua tai paksua savua. Jos ulkoyksikkö asennetaan niin, että se altistuu suolapitoiselle meri-ilmastolle, on asennuksessa noudatettava erityisiä toimenpiteitä. Sisäyksikkö tai kauko-ohjain ei saa olla yhtä metriä lähempänä päällä olevaa TV- tai radiolaitetta. Kondenssiveden poistoputki on asennettava siten, että siinä on laskua koko matkan viemäriin saakka. 22

23 Hoito Etu- ja yläritilän irrotus ja poisto Varmuuden vuoksi laitteen virta on katkaistava pois päältä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ota sormilla ote molemmissa päädyissä olevista syvennyksistä ja käännä ritilää ylöspäin n. 60. Jos eturitilä pitää poistaa, käännä sitä 80 ja vedä pois ensin vasen puoli ja sitten oikea puoli. Asenna eturitilä takaisin kiinnittämällä se yläreunaan i ja painamalla sitten paikoilleen. Kun kannat ovat kiinnittyneet, eturitilä voidaan laskea alas ja sitten sulkea painamallasitä kevyesti laitetta vasten. Ilmanpuhdistussuodatin Kahden ison pölysuodattimen lisäksi sisäyksikössä on kaksi pienempää pölysuodattimen sisäpuolella olevaa suodatinta.: Suodatintyyppi Väri Toiminto Fotokatalyyttinen, pestävä hajuja poistava suodatin Luonnollinen entsyymisuidatin Oranssi Vihreä Suodattimeen imeytyvät tuoksuaineet hajoavat. Suodatin pestään hellävaraisestijuoksevan veden alla. Se tulee kuivata suorassa auringonvalossa saadakseen takaisinhajotuskykynsä. Rikkoutunut suodatin vaihdetaan uuteen. Antibakteerinen suodatin. Puhdistetaan pölynimurilla ja pehmeällä harjalla. Ei saa pestä vedellä eikä asettaa auringonvaloon. Suodatin vaihdetaan vuosittain. 23

24 Hoito Ilmanpuhdistussuodattimen puhdistus Varmuuden vuoksi laitteen virta on katkaistava päältä ennen puhdistuksen aloittamista. Ilmanpuhdistussuodattimen purkaminen ja puhdistus. Avaa eturitilä edellisen sivun alussa esitetyn mukaisesti. Poista pölysuodatin tarttumalla jokaisen suodattimen alaosassa olevista kädensijoista. Nosta suodattimet pois pidikkeistään ja vedä niitä vinosti alaspäin. 2 Poista pidike, jossa on oranssinen fotokatalyyttinen suodatin. 3 Avaa pidike, jossa on oranssinen suodatin ja poista suodatinlevy varovasti. Jos levy on vain vähän likäinen, se voidaan imuroida pehmeällä harjalla. Jos se on hyvin likainen tai rasvainen, se pitää huuhdella haalealla juoksevalla korkeintaan max 30-asteisella vedellä ja kuivattaa suorassa auringonpaisteessa parin tunnin. ajan. Valon ansiosta suodatin saa takaisin hajun absorbointikyvyn. Rikkinäinen suodatinlevy on vaihdettava. 4 Poista samalla tavalla pidike, jossa on vihreä bakteerisuodatin, avaa pidike ja poista suodatinlevy. Sitä ei saa pestä vedellä, vaan se pitää imuroida pehmeällä harjalla. Jos levy on rikki tai se on ollut käytössä vuoden ajan, se on vaihdettava. 5 Aseta suodatinlevyt takaisin pidikkeisiinsä ja asenna ne laitteeseen. Vaikka suodatinpidikkeiden paikka laitteessa vaihtuisikin, sillä ei ole merkitystä. Aseta pölysuodatin puhdistuksen jälkeen takaisin seuraavalla sivulla kuvatun mukaisesti. sulje eturitilä. 24

25 Hoito Pölysuodattimen puhdistus Varmuuden vuoksi, laitteen virta on katkaistava päältä ennen puhdistuksen aloittamista. Ilmansuodattimen puhdistus joka toinen viikko tai useammin Avaa eturitilä edellisellä sivulla kuvatulla tavalla. Tartu jokaisessa suodattimessa olevaan kädensijaan. Nosta ylöspäin ja vedä suodatin ulos. Jos suodattimessa on vain pölyä, voidaan se puhdistaa pölynimurilla likaisemmalta puolelta. Jos siinä on rasvaa, voidaan se huuhdella tiskiainetta sisältävällä vedellä. Pesuliuoksen lämpötila ei saa ylittää 30. Älä pese suodatinta kuumassa vedessä. Älä kuivaa sitä lämmöllä. Tarkasta, ettei lämmönsiirtimessä suodattimen takana ole pölyä. Se voidaan tarvittaessa poistaa pölynimurilla ja pehmeällä harjalla. Ole varovainen, ettei ohuet alumiinilaipat taivu tai vaurioidu. Laipat ovat terävät, joten varo satuttamasta itseäsi. 2 Pölysuodattinmen puhdistuksen yhteydessä on myös ilmanpuhdistussuodattimet puhdistettava. Katse edellinen sivu. 3 Aseta pölysuodatin takaisin, kun mahdollinen vesi on valunut pois ja sulje eturitilä. Tärkeää Älä koskaan käytä laitetta ilman pölysuodatinta. Se saattaa tehdä sisäosan puhdistamisen erittäin hankalaksi. Lisäksi vaarana on, että kondenssivettä tippuu lattialle. 4 Imuroi tai puhdista sisäosa kuivalla rievulla. Jos se on erittäin likainen, voidaan se puhdistaa haalealla vedellä ja astianpesuaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä kuumaa vettä Voimakkaat liuotinaineet liuottavat muovia Älä koskaan käytä niin paljon vettä, että sitä voi valua koteloiden sisäpuolelle. Se voi aiheuttaa vaurioita sähköjärjestelmälle. Tärkeää 25

26 Ennen huollon kutsumista Jos laite ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat kohdat: Jos laite ei käynnisty Onko sulake ehjä? Onko ajastin asetettu niin, että laite pysähtyy? Onko virta poikki? Onko lämpötila oikein asetettu? Jos ei viilene tarpeeksi Onko pölysuodatin puhdas? Onko ikkuna tai ovi avoinna? Paistaako aurinko suoraan huonetilaan? Onko huoneessa lisälämmön Onko huoneessa useita henkilöitä? lähde? Jos huone on liian lämmin tai kylmä Onko kauko-ohjaimella asetettu haluttu käyttötapa ja kohtuullinen lämpötila? Muu vika Käyttötilassa lämmitys, puhallin pysähtyy 5-0 minuutiksi. Samanaikaisesti merkkivalo RUN (vihreä) vilkkuu,5 sekuntia/on sammutettuna 0,5 sekuntia. Tämä johtuu siitä, että ulkoyksikkö sulattaa ja puhaltimen pysähtymisellä estetään sisäyksiköstä tuleva kylmäveto. Muu vilkkuminen saattaa olla vikasignaali. Katso viimeinen sivu. Vilkkuu 26

27 Huoltoa vaativat tilanteet Sulake palaa usein. Jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä. Laite reagoi virheellisesti kauko-ohjaimen komentoihin. Paina kauko-ohjaimen ACL-painiketta ja yritä uudelleen. sivu 6 Jos TV tai radio toimivat epänormaalisti. Jos jäähdytysteho lakkaa 5 min. käytön jälkeen. Jäähdytystä tarvitaan, mutta sisäosan läpi menevä ilma ei kylmene: Pysäytä laite ja kutsu huoltoasentaja. Jos sisäyksikön merkkivalot vilkkuvat. Jos laite käyttäytyy edelleen epänormaalisti näiden tarkastuskohteiden tarkistuksen jälkeen ja jos merkkivalo RUN palaa jatkuvasti, on kutsuttava huoltoasentaja. Laitteen huolto Tarkastus Jotta laitteen luotettava toiminta voidaan varmistaa, on se tarkastettava säännöllisesti. On kuitenkin muistettava, että työ on aina suoritettava valtuutetun kylmälaiteurakoitsijan toimesta. Kylmälaitteiden vuosihuollossa noudatetaan Suomessa voimassa olevia määräyksiä. Selvitä asia etukäteen. Laitteen kylmäaineena käytetään R40A: ta. Huoltoasentajan on tiedettävä tämä ennen kuin hän tulee huoltokäynnille. Sopiva huoltoaika Laitteelle, jota pääasiallisesti käytetään kesäaikana, on sopiva ajankohta huollolle ja tarkastukselle keväällä, ennen kesän alkua. Lämpimän ajan alkaessa on huoltoasentajilla paljon työtä ja odotusaika voi olla pitkä. Kysymyksiä ja vastauksia Jos laite ei toimi tyydyttävästi, on huoltoasentajalle voitava vastata seuraaviin kysymyksiin, huollon helpottamiseksi ja ajan säästämiseksi: Mikä on laitteen mallimerkintä? (Merkitty sisäyksikön alapuolelle tai oikeaan päätyyn.) Onko laitteen sulake sähkökeskuksessa ehjä? Toimiiko ulkoyksikön kompressori ja puhallin? Kuuluuko ulkoyksiköstä jotain poikkeavaa ääntä? Kuittaako sisäyksikkö kauko-ohjaimelta tulevan signaalin piippaus-äänellä? Vilkkuuko merkkivalot sisäyksikön etupaneelissa? Toimiiko laite jos virta katkaistaan turvakatkaisijalla, kytke virta uudelleen ja yritä käynnistää 3 minuutin kuluttua? Tapaamme vuoden kuluttua! 27

28 Vikasignaalit SKM 25, 35 & 50ZG-S Laitteessa on kolme merkkivaloa ja valodiodia, jotka yhdessä koodimuodossa voivat ilmaista vikaa. Näitä ovat molemmat merkkivalot RUN ja TIMER sisäyksikön etupaneelissa sekä valodiodi LED5 ulkoyksikön piirikortissa. Vihreä valo RUN vilkku Anturi Thi-R sisäyksikössä Vika Vian syy Vikailmaisu tapahtuu kun... Johdinvaurio tai huono kontakti Sisäyksikön lämmönsiirrin-anturin Th2 arvo rekisteröityy korttiin = -20 C < 5 sekunnissa. (Ei näy käytön aikana) Keltainen valo TIMER palaa kiinteästi 2 vilkkua 5 vilkkua Anturi Thi-A sisäyksikön paluuilma Anturi Thi-R2 sisäyksikössä Johdinvaurio tai huono kontakti Johdinvaurio tai huono kontakti Sisäyksikön lämmönsiirrin-anturin Thi-A arvo rekisteröityy korttiin = -20 C < 5 sekunnissa. (Ei näy käytön aikana) Lämmönsiirrin-anturin anturin ThiR2 arvo rekisteröityy = korttiin -20 C < 5 sekunnissa. (Ei näy käytön aikana) 6 vilkkua 7 vilkkua Vika puhallinmoottorissa, sisäyksikkö Huoltoventtiili suljettu tai vikaa anturissa Thi-R Häiriö käämityksessä tai johdinliitännässä Huoltoventtiili on suljettu. Anturi Thi-R on kytketty pois päältä Laite on käynnissä, puhallinmoottori käynnistyy, sen kierrosluku rekisteröityy kortille < 300 rpm 30 sekunnin aikana. (Laite pysähtyy). Τ välillä Thi-R ja Thi-R2 on suurempi kuin -2 C ensin 3 ja sitten 6 minuutin jäähdytyksen jälkeen keltainen valo TIMER Vihreä valo RUN vilkkuu jatkuvasti vilkku 2 vilkkua 4 vilkkua Ulkoyksikön anturi Tho-A i ulkoilmassa Ulkoyksikön anturi Tho-R nestejohtimessa Ulkoyksikönens anturi Tho-D kompressorin paineputkessa Ulkoyksikön anturi Tho-C imujohdossa ennen kompressoria Johdinvaurio tai huono kontakti Johdinvaurio tai huono kontakti Johdinvaurio tai huono kontakti 5 vilkkua Johdinvaurio tai huono kontaktit Ulkoilman anturin Tho-A arvo rekisteröityy korttiin = -20 C yli 0 sekunnin ajan. (Ei näy käytön aikana) Ulkoilman anturin Tho-R arvo rekisteröityy korttiin = -20 C yli 0 sekunnin ajan. (ei näy käytön aikana) Kompressorin paineputken anturin Tho-D arvo rekisteröityy korttiin yhteydettömänä 0 sekunnin ajan, samaan aikaan kun kompressori on ollut pysähtyneenä 9 minuuttia. Imujohdon anturin Tho-C arvo ennen kompressoria rekisteröityy korttiin = -20 C yli 0 sekunnin ajan. 6 vilkkua Johdinvaurio tai viallinen transistori Tehotransistori ei toimi Kompressorin kierrosluku on ollut 0 rps 9 minuutin ajan ja tehotransistori on lähettänyt signaalin johdinvaurioista Keltainen valo TIMER Punainen valodiodi LED5 ulkoyksikön kortissa vilkku vilkku Virtakatkos Oikosulku tehotransistorissa, johdinvaurio tai jumittunut kompressori Muuntajan toisiovirrasta tulee liian korkea. (Kompressori pysähtyy) 2 vilkkua 2 vilkkua Kompressorin ylivirta yli 3 minuuttia. Vikaa ulkoyksikössä Vika tehotransistorissa, johdinvaurio, jumittunut kompressori tai huono kontakti (Kompressori pysähtyy) 3 vilkkua 3 vilkkua Kompressori pysähtyy Kompressorin ylivirta. Kylmäaineen ylityäyttö. kompressori käy 20Hz -taajuudella ja ylivirtasuoja laukeaa (Kompressori pysähtyy) 5 vilkkua 5 vilkkua Kompressorin ylikuumeneminen Vajaus Viallinen paineputken anturi Tho-D Paineputken lämpötila ylittää sallitun arvon. 6 vilkkua 6 vilkkua 7 vilkkua 7 vilkkua Vikaa ulkoyksikön puhallinmoottorissa Ongelmia verkkojännitteessä, signaalijohto Signaalivirhe Sisä- ja ulkoyksikön välillä ei ole kuulunut signaalia minuutin ja poikki (liitin 3) tai vikaa piirikortissa. ja 55 sekunnin aikana. Palanut moottori tai piirikortti. Ulkoyksikön piirikortti ei vastaanota tietoa moottorin pyörimis- Moottorin johdinvaurio. nopeudesta. 2 vilkkua 7 vilkkua Kompressori pysähtyy Viallinen kompressori Vikaa piirikortin ulkoyksikössä kompressori ei käy /2 kierrosta 0,44 sekuntiin Vihreä valo RUN palaa kiinteästi Vihreä valo RUN 2 vilkkua 28

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot