Combi Cool Oy Ab Puh: Ruosilantie 14 E Web: HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 Combi Cool Oy Ab Puh: Ruosilantie 4 E Web: HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S / SKM 50ZG-S Ulkoyksiköt: SCM 45ZG-S / SCM 60ZG-S / SCM 80ZG-S 705-2

2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Kauko-ohjaimen toiminnot... 6 Sisäyksikön ilmaisinpaneeli... 7 Jäähdytyksen, lämmityksen, kuivatuksen tai puhaltimen käynnistys... 8 Monikäyttö, useita sisäyksiköitä samanaikaisesti käytössä... 9 Ilmavirtausten suuntaaminen... 0 Kellon asetus... 2 Ajastimen asetukset ja ohjelmat Tehokäyttö ja taloudellinen käyttö... 5 Pakkokäyttö... 5 Clean, sisäpuolisen lämmönsiirtimen kuivaus... 6 Kauko-ohjaimen käsittely... 7 Käyttövinkkejä... 8 Hyvä tietää...9 Mitä ei saa tehdä... 2 Käyttöehdot Hoito Tarkastukset ennen huoltoa Huoltotarve Ilmaisinpaneelin vikailmoitukset Varmuuden vuoksi Sisäyksikkö on asennettava asunto-, toimisto- tai vastaaviin tiloihin, joissa on normaali sisäilma. Sisäyksikköä ei saa asentaa kosteisiin tiloihin tai elintarvikkeiden varastointi- tai valmistustiloihin. SCM 45ZG-S ja SCM 60ZG-S -laitejärjestelmiä ei saa suojata suuremmalla kuin 0 A ylivirtasuojalla. SCM 80ZG-S -laitejärjestelmään sopii normaali 0A sulake. Asennuksen, huollon tai korjauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu kylmäurakoitsija. Poikkeuksena on ulkoinen puhdistaminen ja ilmansuodattimen puhdistaminen. Mitsubishi Heavy Industrien mallisarja SKM 25ZG-S, SKM 35ZG-S ja SKM 50ZG-S on seinäänkiinnitettävä sisäyksikkösarja, jonka ulkoyksikköön SCM 45ZG-Svoidaan yhdistää kaksi, ulkoyksikköön SCM 60ZG-S kolme ja ulkoyksikköön SCM 80ZG-S neljä sisäyksikköä. Laitetta voidaankäyttää jäähdytykseen ulkoilman ollessa n. -20 C. Lisäksi se on vaihtosuuntainen ja sitä voidaan käyttää lämmitykseen ulkoilman ollessa n. -5 C. Eri huonelämpötilan ohjaustoiminnoista ja ohjelmoidusta käytöstä johtuen, on tämänohjeen lukeminen välttämätöntä, jotta voisit valita juuri sen käyttötavan, joka täyttää asettamasitarpeet ja odotukset parhaiten.

3 Osien nimet ja toiminnot Sisäyksikkö SKM Tuloilmaritilä Pölysuodatin Sivu 23 Ilmanpuhdistussuodatin Sivu 23 Lämpötila-anturi Ilmaisinpaneeli ja pakkokäyttöpainike Sivut 7, 6, & 28 Ulospuhallusaukko Suuntaus vaakasuunnassa Sivu 0- Suuntaus pystysuunnassa Sivu 0- Kondenssivesiletku Johtaa ilmasta tiivistyvän kondenssiveden pois. Kylmäaineputki ja sähkökaapeli Ulkoyksikkö SCM 45 & 60 Ulkoyksikköö SCM 80 Tuloilma-aukko (Pääty ja takasivu) Ulospuhallusaukko 3

4 Toiminnot Jäähdytys sid.8 Lämmitys sivu 8 Laite alentaa huonelämpötilaa poistamalla lämmön huoneesta. Laitteen ulkoyksikkö ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen sisäyksikön kautta huoneilmaan. Kuivaus sivu 8 Hi Power ja Econo sivu 5 Hi Power- (korkeateho-) toiminto käyttää laitetta maksimiteholla 5 min ajan, huolimatta termostaat- tiasetuksesta. Näin haluttu huonelämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Kuivaustoiminto laskee huoneilman kosteutta ilman mainittavaa lämpötilan laskua. Econo- (matalateho-/säästö-) toiminto nostaa asetuslämpötilaa,5 C jäähdytystilassa ja laskee lämpötilaa 2,5 C lämmitystilassa. Lämpötila-asetusten rajoitus toimii,5 ja 2,5 tunnin periodeissa. Puhaltimen pyörimisnopeus alentuu tällöin pienimmälle tasolle, esiasetuksesta riippumatta. Toimintoa käytetään haluttaessa saavuttaa mahdollisimman hyvä energiansäästö ylläpitämällä samalla sopivaa sisälämpötilaa. 4

5 Toiminnot Ilmansuuntaus sivu 0 Automaattinen uudelleenkäynnistys. Ilmavirtauksen suuntaaja on moottorilla liikuteltavissa eri asentoihin. Joko jatkuvakäyttöisenä päätyasentojenvälillä tai spiraalinmuotoisena liikkeenä, joka toimii luonnollisen tuulen tavoin jäähdytyksessä antaen tehokkaimman ilmanjakauman. Kun laite pysäytetään, pysähtyy ulospuhallus mutta käytetty ohjelma säilyy muistissa seuraavaan käynnistyskertaan. Laitteessa on sisäänrakennettu toiminto sähkökatkoksen jälkeiselle automaattiselle uudelleenkäynnistykselle. Se on muistitoiminto, joka säilyttää viimeksi suoritetun asetuksen niin, että laite käynnistyy uudelleen samalla käyttötavalla ja lämpötilasäädöllä kuin ennen sähkökatkosta. Muistista pyyhkiytyy vain TIMER- ja HI POWER -asetukset. Automaattinen uudelleen käynnistystoiminto on poistettavissa valtuutetun huoltohenkilön toimesta. Ajastustoiminnot TIMER sivut 2-4 Ennakoiva käynnistys sivu 3 Järjestelmässä on kaksi kellonaikaan perustuvaa ajastustoimintoa. Käynnistys ja pysäytys. Näiden lisäksi on käynnistykselle ja pysäytykselle yksi ohjelmointiasetus vuorokaudessa. Jos käynnistykselle käytetään aikamääritteistä ajastustoimintoa, tulee laite käynnistymään lämpötilasta riippuen hieman aikaisemmin. Näin saadaan huoneeseen haluttu lämpötila halutulla kellonlyömällä. 5

6 Kauko-ohjaimen painiketoiminnot Puhallinnopeus Valittu puhallinnopeus: AUTO, HIGH, MED tai LOW näkyy kohdistimella vastaavan tekstin kohdalla. Korkea- tai matalateho Paina painiketta ja huomioi näytössä olevat sympolit. Korkea teho = : Laite käy suurimmalla teholla 5 minuuttia ja palautuu sen jälkeen aikaisempaan asetukseen. Taloudellinen teho = : Huonelämpötilaa nostetaan asteittain ylöspäin jäähdytyksellä ja alaspäin lämmityksellä, katso * alla. Lämpötila/Aika Nuolilla voidaan nostaa tai laskea säädettyä huonelämpötilaa. Painikkeita käytetään myös kellonajan ja ajastimen asetusten muuttamiseen. Käynnistysajastin Käytetään kellonajan asettamiseen laitteenmyöhäisempää käynnistämistä varten. Pysäytys Käyttöaika asetetaan pysäytyshetkeen saakka painiketta toistuvasti painelemalla. Puhdistus Lämmönsiirtimen kuivaus jäähdytyskäytön jälkeen. * Painikkeen painalluksen jälkeen näytöllä näkyy n jolloin laite käy jäähdytysyksikössä,5 C korkeammalla lämpötilalla ja lämmitysyksikössä 2,5 C matalammalla lämpötilalla. Lämpötilamuutos on asteittainen,5 ja 2,5 tunnin aikana. Puhallinnopeus laskee ja asettuu pienimmälle nopeudelle. Puhallinnopeuden merkinnän ilmaisu katoaa. Virtapainike Laitteen käynnistys ja pysäytys. Käyttövalinta Painiketta painamalla siirtyy osoitin Symbolien selitys: Autom.** Jäähdytys Lämmitys Kuivaus = Vain puhallinkäyttö Pystysuunnan ilmanohjain Pystysuunnan ilmanohjaimen käynnistys ja pysäytys. Vaakasuunnan ilmanohjain Vaakasuunnan ilmanohjaimen käynnistys ja pysäytys Ilmansuuntaus 3D Säätö valitsee puhallinnopeuden automaattisesti ja suuntaa ilmavirtauksen liikkeen laitteen käyttötavan ja huonelämpötilan mukaan. Pysäytysajastin Käytetään kellonajan asettamiseen laitteen myöhäisempää pysäyttämistä varten. Kuittaus Painike kuittaa kaikki kauko-ohjaimen asetukset alkuasentoon. Käytetään kaukoohjaimessa olevan häiriön yhteydessä. Ajastuksen kuittaus Poistaa kaikki ajastukset. Paina kuulakärkikynällä. Tiedonsiirto Painettaessa jotain kauko-ohjaimen painiketta, siirtyy tieto siitä välittömästi laitteeseen. Vastaanottoa ilmaistaan piippaus-äännellä ** Käyttötila AUTO tarkoittaa, että laite tunnistaa ulkoja sisälämpötilan ja vaihtaa itse näiden arvojen perusteella lämmityksen, kuivauksen ja jäähdytyksen välillä. Tämän toiminnon käyttöä ei suositella jos laitetta käytetään pääasiallisesti jäähdytykseen. Vaarana on, että syksyllä ja keväällä lämmitys käynnistyy tahattomasti ulkolämpötilan laskiessa. 6

7 Kauko-ohjaimen näyttö Alla olevassa kuvassa näkyy kaikki ne merkit, joita voi esiintyä. Käytön aikana näkyy vain ne symbolit, jotka koskevat sen hetkistä käyttöä. Puhdistus Tämä näkyy, kun on valittu lämmönsiirtimen kuivatus. Pysäytys Tämä näkyy, kun pysäytysajastus on valittu painikkeella SLEEP. Lämpötilanäyttö Näyttää valitun lämpötilan. Käyttövalinnassa = AUTO** näkyy asteiden säätö + ja - -merkkeinä. Puhallinnopeus Osoitin näyttää valitun nopeuden. Korkea- tai matalateho * Symboli näkyy tehokäytön yhteydessä ja taloudellisen käytön yhteydessä. Ajastus Osoitinnuolet osoittavat joko käynnistysajastusta ON tai pysäytysajastusta OFF. Käyttövalinta Osoitin ilmaise valitun käyttötavan: = AUTO**, = Jäädyhytys = Lämmitys, = Kuivaus = Ainoastaan puhallinkäyttö Aikanäyttö Kellonajan tai ajastuksen näyttö. Pystysuunnan ilmaohjain Symboli näyttää, milloin pystysuunnan ilmanojain on käynnissä tai pysähdyksissä. Vaakasuunnan ilmanohjain Symboli näyttää kuinka vaakasuunnan ilmanohjain toimii ja onko 3D-automatiikka valittu. Ilmaisinpaneeli TIMER, keltainen syttyy kun joku ajastintoiminto on ohjelmoituna. Lisäksi ryhmävilkkuminen hälytyksen sattuessa. sivu 28 RUN, vihreä Syttyy laitteen päälle kytkennässä ja vilkkuu jatkuvasti käynnistyksen jälkeen tai sulatuksessa. Ryhmävilkkuminen hälysattuessa sattuessa. sivu 28. Lisäksi RUN-lamppu vilkkuu pitkiä aikoja alla olevan käyttötavan mukaan. HI POWER, vihreä Syttyy tehokäytön ollessa valittuna. Ilmansuuntaus 3D Syttyy, kun automaattinen ilmansuuntaus ja puhallin on valittu. Pakkokäyttöpainike Käytetään silloin, kun kauko-ohjain puuttuu tai kennot ovat purkautuneet. Signaalin vastaanotin Vastaanottaa kauko-ohjaimen IR-signaalit. 7

8 Jäähdytys, lämmitys, kuivaus, AUTO - valintojen käyttöasetukset Kohdista kauko-ohjain laitteeseen ja Valitse käyttötapa MODE-painikkeella. Painele MODE-painiketta niin, että osoitin siirtyy = AUTO** = Jäähdytys = Lämmitys = Sulatus = Puhallus... symbolin kohdalle Paina ON / OFF -painiketta. Valitse nuolinäppäimillä haluttu lämpötila. -Nuoli nostaa ja -Nuoli laskee lämpötilaa. Matalin säädettävä lämpötila on 8 C ja korkein 30 C. Älä valitse jäähdytyskäytössä kuin 4-5 C ulkolämpötilaa alempaa lämpötilaa, jolloin saadaan paras mukavuus kuivaamatta ilmaa liikaa. Lämmityskäytössä valitaan normaalisti C. **Käyttötila AUTO tarkoittaa, että laite tunnistaa ulko- ja sisälämpötilan ja vaihtaa itse näiden 4 Puhallinnopeuden valinta. arvojen perusteella lämmityksen, kuivauksen Siirtämällä neliömäinen kursori- kohtaan HI = Korkea, ja jäähdytyksen välillä. Tämän toiminnon käyttöä MED= Keski, LO = Matala, saadaan kullekin sopiva nopeus. ei suositella jos laitetta käytetään pääasiallisesti AUTO-asetus tarkoittaa sitä, että puhallin toimii korkeammalla nopeudella jos ero huonelämpötilan ja asetetun lämpöpumppuna. Vaarana on, että syksyllä ja keväällä jäähdytys käynnistyy tahattomasti lämpötilan välillä on suuri. Lämpötilaeron päivällä tapahtuvan auringonpaisteen takia. pienentyessä laskee myös puhallinnopeus hiljalleen. Paras lämmityskäyttövalinta on HI tai MED. Käyttötilassa lämmityspuhallin pysähtyy 5-0 min kohdalla. Samanaikaisesti RUN-lamppu (vihreä) vilkkuu,5 sek. ajan /on sammuneena 0,5 sek. ajan. Tämä johtuu sittä, että ulkoyksikkö sulattaa ja puhaltimen pysähtyminen estää sisäyksiköstä tulevan kylmävedon. Pysäyttäminen Paina ON / OFF -painiketta. Asetus, joka on laitteella pysäytyksen yhteydessä, tulee uudelleen käyttöön seuraavalla käynnistyskerralla. Asetuksen muuttaminen: Syötä uusi asetus. Sisäyksikkö kuittaa välittömästi piippausäänellä, mutta viipyy hetken, ennen kuin laite alkaa toimia uudella lämpötila-asetuksella ja puhallinnopeudella. Ilmansuuntauksen säätö: seuraava sivu. 8

9 Lämpötilansäätö AUTO- käyttötavalla AUTO-käyttötavassa laite valitsee itse, tuleeko se toimimaan jäähdytys-, lämmitys- tai kuivauskäytöllä. AUTO-käyttötavan lämpötilansäätö tarkoittaa sitä, että lämpötilan astemäärää ei voi itse määrittää, vaan säätää lämpötilan säätöä sen mukaan onko liian lämmin tai liian kylmä. Kun ensin on valittu AUTO-käyttötapa, tulee näyttöön nolla. Se tarkoittaa lämpötilaa C. Tästä arvosta voidaan lämpötilaa muuttaa. Lämpötilan muutos tehdään nuolinäppäintä painamalla. Alanuolen painaminen laskee lämpötilaa yhden asteen painallusta kohden ja ylänuoli nostaa vastaavalla tavalla. Lämpötila-alue on -6 > 0 < +6 astetta, joka tarkoittaa, että alin lämpötila on 20-2 C. Jos huonetilassa on liian viileää: Paina painiketta Lämpötila nousee yhden asteen jokaisella painalluksella. Suurin lämpötilan nosto on 6 C vallitsevaa huoneenlämpöä korkeampi. Jos huonetilassa on liian lämmin: Paina painiketta Lämpötila laskee yhden asteen jokaisella painalluksella. Suurin lämpötilan lasku on 6 C vallitsevaa lämpötilaa matalampi. Monikäyttö Jäähdytys- vai lämmityskäyttö Monikäytössä sisäyksiköt voivat sekä jäähdyttää että lämmittää, ulkoyksikkö toimii tällöin ainoastaan yhdellä tavalla. Käytetäänkö jäähdytys- vai lämmitystoimintoa riippuu siitä, mikä sisäyksikkö ohjelmoidaan ensin. Jos toiset sisäyksiköt eivät ole saaneet samaa signaalia kauko-ohjaimiltaan ne vain kierrättävät ilmaa huoneessa. Prioriteetin muuttamiseksi sisäyksiköstä toiseen on ensimmäiseksi käynnistetty sisäyksikkö suljettava kauko-ohjaimella. Tämän jälkeen ohjelmoidaan se sisäyksikkö, joka saa uuden prioriteetin. AUTO-käyttövalinta AUTO-käyttövalinnassa, jossa jäähdytys- ja lämmityskäyttö vaihtuu automaattisesti, kaikissa huoneissa on oltava samat tarpeet, jotta ulkoyksikkö käynnistyy joko jäähdytys- tai lämmityskäytössä. Jos ulkoyksikkö saa eri sisäyksiköiltä signaalin sekä jäähdytyksestä että lämmityksestä, se ei käynnisty. 9

10 Ilmansuuntaimien asetus Sekä sisemmällä että ulommalla ilman lähtösuuntauksella on oma moottorinsa ilmavirtauksen säätämiseen korkeussuunnassa painikkeella ja pystysuunnassa painikkeella Kummallakin moottorilla voidaan asettaa viisi kiinteää asentoa. Sen lisäksi moottoreita voidaan käyttää jatkuvasti niin, että ilma kiertää ympäri huonetilaa. Jokainen valittu painallus -painikkeella muuttaa korkeussuuntaa alla olevan mukaisesti: Ilmavirtauksen suuntaaja paikallaan Jatkuva liike Jokainen painikkeen painallus muuttaa korkeussuuntaa allakuvatulla tavalla: Suuntaaja paikallaan Jatkuva liike Kun laite pysäytetään ON / OFF -painikkeella sulkeutuu moottorikäyttöinen ilmavirtauksen suuntaaja kokonaan laitteen julkisivun "siistimiseksi". Mikroprosessori muistaa silti aikaisemman asetuksen, siksi laitetta ei tulisi koskaan pysäyttää käsin, koska muisti koskee ainoastaan moottorilla tehtyjä asetuksia. HUOMIO Seuraavilla käyttötavoilla ei ilmansuuntausta voida muuttaa. On odotettava laitteen palautumista normaalille käytölle. Lämmityskäytön käynnistyessä vaakasuunnan ilmansuuntaus on automaattisesti keskiasennossa. Kun sisäyksikön lämmönsiirrin on lämmennyt, palautuu ilmansuuntaus aikaisemmin asetettuun asentoon. Ulkoyksikön ollessa sulatuksella tai jos laite pysähtyy huonelämpötilan ollessa lämmityksellä korkeampi, asettuu vaakasuunnan ilmansuuntaus automaattisesti keskiasentoon ja puhallinnopeus laskee tai pysähtyy. Lämmityskäyttö Jäähdytyskäyttö 3D Automatiikka Kiinteä asetus Ilmavirtaus ei saa olla suunnattuna korkeammalle kuin kuvassa. Kiinteä asetus Ilmavirtaus ei saa olla suunnattuna alemmaksi kuin kuvassa. Huonetiloissa olevia ihmisiä ei saa altistaa suoralle puhallukselle. Tarpeeseen sovitettu käyttö Tällä painikkeella voidaan puhaltimen ja ilmansuuntaimen automaattinen käyttö kytkeä päälle. Ilmanvirtaus ja jakautuminen sovitetaan käytössä olevaan käyttövalintaan ja huonelämpötilaan. Symboli näkyy3d-painikkeella kauko-ohjaimen näytöllä. 0

11 Ilmavirran suuntaus huoneessa Jos sisäyksikkö asennetaan huoneen johonkin nurkkaan, ilmaa voidaan estää puhaltamasta läheiseen seinään. Täten ilma leviää tehokkaammin eikä puhaltimen ehkä tarvitse käydä suurimmalla nopeudella. Tällöin valittu asetus säilyy sisäyksikön muistissa kunnes sitä seuraavan kerran muutetaan. Alla olevassa piirustukessa on säätöesimerkkejä. Puhallus vasemmalle Puhallus keskelle: Tehdasasetusta ei muuteta Puhallus oikealle Kohdista kauko-ohjain laitteeseen ja aseta puhallussuunta.. Laitteen ollessa käynnissä, sulje se ON / OFF -painikkeella. Asetusta ei voi tehdä laitteen ollessa käynnissä., Paina samanaikaisesti painikkeita (pystys.- ilmanohjain) ja (vaakasuunnan ilmanohjain) 5 sekunnin ajan. Kuvan mukainen asetustila tulee näkyviin. Aseta haluttu puhallus Vasemmalla olevan kuvan mukainen asetustila näkyy Jokaisella painalluksella vaakasuunnan ilmanohjain vaihtaa symbolin: Ei puhallusta Puhallus oikealle Puhallus vasemmalle Valitse sopiva puhallus symbolien mukaan. 4 Käynnistä laite ON / OFF -painikkeella Käynnistä 60 sekunnin kuluessa siitä, kun valittu symboli tulee näkyviin. Asetus on täten valmis.

12 Kellon asetus Kauko-ohjaimessa on aikaa näyttävä kello. Sen lisäksi on sisäyksikön mikroprosessorissa ajastimen toimintoja ohjaava kello ja joka mahdollistaa laitteen käynnistyksen ja pysäytyksen esiasetetun ajan mukaisesti. Aina kun painetaan jotain painiketta, siirtyy kauko-ohjaimen kellonaika sisäyksikköön. Jotta käynnistys- ja pysäytysaikaa voidaan asettaa aikatoiminnoilla on kauko-ohjaimen kello asetettava oikeaan aikaan Esimerkki: Kello asetetaan aikaan 8:23 Paina kuulakärkikynällä painiketta ACL Tämä tyhjää kaikki kauko-ohjaimen asetukset. Kellonajan numerot vilkkuvat nyt ja kellonaika voidaan asettaa. Aseta aika ylöspäin tai alaspäin nuolinäppäimillä. Pysäytä aikaan 8:23. Käynnistä laite painikkeella ON / OFF. Käynnistä minuutin kuluessa. Ajannäyttö lakkaa vilkkumasta ja asetus on valmis. Pysäytysajan asetus 3 2,4 Laite pysähtyy asetetun kellonajan mukaisesti. Tämän jälkeen tämä asetus nollautuu. Jos asetus halutaan peruuttaa, voidaan laite asettaa takaisin normaalikäytölle painikkeella TIMER CANCEL. Jos käyttö ei ole välttämätöntä lämpötilasta riippuen, voidaan laite pysäyttää asetettua aikaa aikaisemmin. Esimerkki: Laite tullaan pysäyttämään kello 22: Jos laite ei ole käynnissä, käynnistä se painamalla ON / OFF-painikkeella. Paina kerran ajastinpainiketta OFF. Pysäytysajastimen symboli alkaa vilkkua. Aseta pysäytysaika nuolinäppäimillä tai Aika muuttuu 0 min jokaisella painalluksella. Vahvista asetus ajastinpainikkeella TIMER OFF. Pysäytysajastinsymbolin vilkkuminen lakkaa. Laite tulee pysähtymään klo 22:30. Asetettu pysäytysaika näkyy näytöllä. Keltainen ajastinvalo sisäyksikön ilmaisinpaneelissa syttyy. 2 Laitteen pysähtyessä tämä asetus nollautuu. Jos seuraavana päivänä halutaan sama ajastus, se pitää suorittaa uudestaan. Katso myös ohjelmoitu käyttö.

13 Käynnistysajan asetus Laite käynnistyy mahdollisesti asetettua kellonaikaa aikaisemmin, jotta haluttu lämpötila valitsee asetetulla kellonlyömällä (käynnistyssovellus). Käynnistyksen jälkeen tämä asetus nollautuu. Jos asetus halutaan peruuttaa voidaan laite asettaa takaisin painikkeella CANCEL. Alla kuvatussa esimerkissä on huoneen lämpötilan jäähdytyskäytössä oltava 23 C klo 08:00. Asetus voidaan tehdä laitteen ollessa pois päältä tai sen ollessa käytössä. 2 4,3 2 3 Paina TIMER ON -ajastinpainiketta kerran. Käynnistysajastimen symboli alkaa vilkkua. Aseta käynnistysajaksi klo 7.30 nuolinäppäimillä tai Aika muuttuu 0 min jokaisella painalluksella. Paina TIMER ON -ajastinpainiketta kerran. Käynnistysajastimen symboli lakkaa vilkkumasta. Keltainen ajastinvalo sisäyksikön ilmaisinpaneelissa syttyy. Laitteen käynnistyessä klo asetus nollautuu ja se pitää tehdä uudelleen jos käynnistysajan halutaan toistuvan. Ohjelmoidun käytön asettaminen Laite käynnistyy ja pysähtyy asetetun ajan mukaisesti kerran vuorokaudessa. Tämä ohjelmointi jatkuu niin kauan, kunnes asetus nollataan ON / OFF- painikkeella. Laite saattaa käynnistyä asetettua kellonaikaa aikaisemmin, jotta oikea lämpötila pysyy asetetun ajan. Jos käyttö ei ole välttämätöntä lämpötilasta riippuen, voidaan laite pysäyttää asetettua aikaa aikaisemmin. Allakuvatussa esimerkissä laite toimii jäähdytyskäytöllä joka joka päivä klo 08:00 ja 22:30 välisenä aikana. Jos laite ei ole käynnissä, käynnistä se painamalla ON / OFF -painiketta. Aseta pysäytysajaksi klo 22:30 yllä kohdasta 2 kohtaan 4 kuvatulla tavalla. Näytölle tulee tällöin kellonaika: Aseta käynnistysajaksi klo 8:00 yllä kohdasta 2 kohtaan 4 kuvatulla tavalla. Näytölle tulee tällöin kellonaika: Ajastinsymbolit ilmaistaan nyt nuolella, joka on suunnattu osoittamaan laitteen kyseistä käyttötapaa: Laite on pysäytetty ja laite on toiminnassa Ohjelmointiasetus poistetaan CANCEL-painikeella. 3

14 Lepotoiminnon + käynnistysajastimen asetus Lepotoiminto asetetaan SLEEP- painikkeella Toiminto on sama kuin pysäytysajastimella, mutta nopeampi asettaa. Painetaan SLEEP- painiketta ja askelletaan tuntimäärä ( - 0), jonka laitteen tulee olla käynnissä ja sitten pysähtyä. Kun pysähtyminen tapahtuu, asetus nollautuu ja se on suoritettava uudestaan. SLEEP-toimintoon voidaan yhdistää käynnistysajastu alla olevien kohtien 3-5 mukaan. Alla olevassa esimerkissä laite pysähtyy 3 tunnin käytön jälkeen ja käynnistyy taas klo 08:00. Käynnistä laite jos se ei ole vielä käynnissä ja valitse haluttu käyttötapa. Paina SLEEP-painiketta kolme kertaa. 2 Näytölle täytyy ilmestyä 4 2 3,5 (Jos laitteen ei haluta käynnistyvän uudelleen, asetus on nyt valmis) Aseta uudeelleenkäynnistys allaolevan mukaisesti: Paina TIMER ON -painiketta kerran. Käynnistysajastinsymboli alkaa vilkkua. Aseta käynnistysajaksi klo 8:00, näppäimillä nuoli ylöspäin, tai nuoli alaspäin Aika muuttuu 0 min jokaisella painalluksella. Paina TIMER ON -painiketta kerran. Käynnistysajastin-symboli lakkaa vilkkumasta. Keltainen ajastinvalo sisäyksikön ilmaisinpaneelissa syttyy, jolloin -symboli näkyy. Laitteen käynnistyessä klo 8.00 asetus nollautuu. Jos saman ohjelman pitää toimia seuraavana päivänä, asetus on suoritettava uudestaan. 4

15 HI POWER ja ECONO asetukset!! Kun jäähdytys- tai lämmityskäytön aikana painetaan painiketta HI POWER / ECONO tulee näyttöön vuorotellen symbolit HI POWER, ECONO tai ei mitään. Näytöllä oleva kuva näyttää molemmat symbolit samanaikaisesti, mitä ei siis tapahdu todellisessa käytössä. HI POWER asetuksessa käynnistyy ulkoyksikön kierrosluvun säätö, joka käyttää kompressoria sen suurimmalla teholla 5 minuuttia. Sen jälkeen laite palautuu aikaisemmin asetetulle säädölle. HI POWER käytön aikana katoaa näytöstä puhallinnopeuden ilmaisu, koska puhallin tulee toimimaan suurimmalla mahdollisella pyörimisnopeudella. Termostaattiasetus ohitetaan HI POWER käytön aikana. Jos sen aikana tulee liian kuuma tai kylmä, voidaan palata aikaisemmin asetettuun käyttöön painamalla kerran HI POWER-painiketta. Kauko-ohjaimen esimerkki osoittaa asetuksen kun huone halutaan jäähdyttää nopeasti. Painettaessa kauko-ohjaimen symbolia ECONO-käytössä kompressori toimii taloudellisen jäähdytyksen alueella. Jäähdytyskäytössä tulee termostaattiasetus olemaan,5 korkeampi kuin kauko-ohjauksen arvo. Lämpötilansäätö jäähdytyskäytöllä on asteittain 0,5 C per tunti. Vastaavalla tavalla on termostaattiarvo 2,5 C matalampi lämmityskäytöllä, joka tarkoittaa että lämmityskäytöllä matalin asetettavissa oleva arvo on 5,5 C. Lämpötilaa säädetään asteittain kolmen tunnin ajan alaspäin alentamalla sitä joka tunti,0 C,,0 C ja 0,5 C. Asetus on energiaa säästävä ja sitä voidaan käyttää lämpötilan ylläpitoon silloin kun huoneessa ei oleskella. Käyttöaika on ECONO-asetuksella rajoittamaton. Paluu normaalikäyttöön tapahtuu HI POWER/ECONO-painikkeiden yhdellä painalluksella. Pakkokäyttö Jos kauko-ohjainta ei voida jostain syystä käyttää, voidaan laitetta silti käyttää. Se käynnistetään ja pysäytetään eturitilän keskellä olevalla ON/OFF -painikkeella. Pakkokäytön perusasetus. Kun pakkokäyttö käynnistetään paneelissa olevalla painikkeella, tulee laite käymään piirilevylle sisäänrakennetulla algoritmilla. Sillä saadaan seuraava käyttötapa: ON/OFF -painike Käyttötapa: AUTO lämpötila-asetuksella 25 C Puhallinnopeus: AUTO (Nopeus vaihtelee huonelämmön ja asetun lämpötilan erotuksesta johtuen) Ilmansuuntaus: AUTO 5

16 CLEAN - Sisäyksikön lämmönsiirtimen puhdistus Kun laite suljetaan jäähdytyskäytön jälkeen voi lämmönsiirtimessä olla vielä kondensoitunutta vettä. Toiminnon CLEAN tarkoituksena on kuivata lämmönsiirrin jäähdytyskäytön jälkeen ja estää bakteerien ja levien kehittyminen. Paina kuulakärkikynällä painiketta CLEAN -Symboli näkyy joka toinen kerta näytön ylimmällä rivillä. Tämän toiminnon ollessa asetettuna, puhallin jatkaa käyntiä vielä 2h. Jäljellä oleva aika näkyy tunteina näytöllä, esim. 2h, kun laite pysäytetään. 6

17 Kauko-ohjaimen käsittely Jos paristojen teho on heikko, voi se ilmetä niin että laite ei kuittaa ohjauskomennon vastaanottoa piippaus-äänellä, näytöstä saattaa myös tulla epäselvä. Vaihda paristot seuraavasti: Avaa kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristokotelon kansi ulospäin vetämällä. Poista vanhat paristot ja korvaa ne uusilla R03, tai UM-4 - paristoilla. Katso, että paristojen napaisuus tulee oikein päin ts. kauko-ohjaimen pohjassa olevien - ja + symbolien mukaisesti. Aseta kansi takaisin paikalleen. Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa. Poista paristot jos kauko-ohjainta ei käytetä pitempään aikaan. Paristojen elinikä on IEC-standardin mukaisesti 6-2 kuukautta normaalilla käytöllä. Jos paristot tulevat liian vanhoiksi, voivat ne vuotaa ja tuhota kauko-ohjaimen elektroniikkapiirejä. Perusasetusten palauttaminen Jos kauko-ohjain ei näytä niitä merkkejä mitä sen pitäisi, tai jos halutaan palata takaisin perusasetuksiin, voidaan ne palauttaa seuraavasti: Paina kuulakärkikynällä palautuspainiketta ACL kauko-ohjaimen etupuolella. Vapauta ACL-painike. Näytölle tulee nyt hetkeksi numero. Tämän jälkeen näytölle tulee 3 sekunnin ajaksi kaikki siinä esiintyvät merkit. Tämän jälkeen on kauko-ohjain valmiina uudelleen ohjelmoitavaksi. Palautuspainike Kauko-ohjain on säilytettävä erillään tai seinään kiinnitettynä. Huolehdi siitä, ettei laite ole peitettynä signaalia lähetettäessä. Jos laitteeseen kohdistuu voimakas valo, ei vastaanotin voi erottaa kauko-ohjaimen signaalia. 50 valolle tai korkealle lämpötilalle. Huolehdi siitä, että kauko-ohjainta käsitellään niin, ettei se voi pudota lattialle. Jos kauko-ohjain joutuu puristukseen, tyhjentyvät paristot, koska painikkeet ovat sisään painettuina. Lisäksi se voi vaurioitua kovasta paineesta. 7

18 Käyttövinkkejä Säädä sopiva lämpötila Puhdista pölysuodatin usein Liiallisella jäähdytyksellä tai lämmityksellä saadaan aikaan epäterveellisen alhainen ilmankosteus joka kuluttaa turhaan paljon energiaa. Tukkeutunut pölysuodatin estää ilmanvirtauksen laitteen läpi, pienentäen jäähdytystehoa ja häiriten käyttöä jäädyttämällä höyrystimen. Vältä jäähdytyskäytössä auringonpaistetta Säädä ilmavirtauksen suuntaaja Estä suora auringonpaiste verhoilla tai sälekaihtimilla. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina muulloin kuin tuuletuksen aikana. Säädä ilmavirtauksen suuntaaja niin, että huonetilaan tulee hyvä lämmönjako. Estä ihmisten altistuminen puhaltimen suoralle puhallukselle ja vedolle. Käytä laitetta kylmällä tarvittaessa Tarkasta ulkoyksikkö ajoittain Laite toimii lämmityskäytöllä n. -5 C:een ulkolämpötilalle asti, mutta ei sulata lämmönsiirtimeen imeytynyttä lunta. Jos kone on suojaamaton, tarkasta että sulatus toimii niin, ettei lämmönsiirtimeen muodostu jääkuorta lumisateen jälkeen. Käytä ajastinta niin, että laite on käynnissä vain tarvittaessa tai käytä ECONO-asetusta. 8

19 Hyvä tietää Sattumuksia, joita voi tapahtua vaikka laitteessa ei ole vikaa Laitetta ei voi käynnistää uudelleen välittömästi pysäytyksen jälkeen. Jokaisen ulkoyksikön kompressorin pysähdyksen jälkeen seuraa n. 3 minuutin viive. Tämän jälkeen kompressori voidaan käynnistää uudestaan jos on jäähdytystarvetta. Tämä viive on ohjelmoitu mikroprosessoriin ja sen tehtävänä on estää kompressoria käynnistymästä paineen alaisena. Tämän avulla vältetään myös ylivirtasuojan liiallinen kuormittuminen. Viive ei ole aktiivinen jos laite on ollut virrattomana. Sisäyksikön puhallin on joskus paikallaan laitteen käydessä DRY-toiminnolla. Virta päällä -valon palaessa voi sisäyksikön puhallin pysähtyä pariksi minuutiksi, jotta kondenssivesi ehtii valua pois höyrystimestä, eikä haihdu huoneilmaan. Sisäyksikön ääni on epänormaali Joskus välittömästi kompressorin käynnistymisen jälkeen kuuluu ääni, joka muistuttaa juoksevan veden ääntä. Se johtuu kylmäaineen höyrystymisestä paineen laskiessa. Äkillinen pysähtyminen Käynnistä 3 minuutin kuluttua Salaman iskun yhteydessä ukonilman aikana laite voi pysähtyä. Katkaise tällöin laitteen virta turvakytkimellä tai poistamalla sulake. Kytke virta takaisin 3 minuutin kuluttua ja yritä käynnistää laite uudestaan. 9

20 Hyvä tietää Laitetta voidaan käyttää jäähdytykseen ainoastaan -20 C:een ulkolämpötilaan sakka. Ulkona on kylmä! Näin alhaisen ulkolämpötilan edellytyksen on, että huonelämpötila ei ole alhaisempi kuin 23 C. Alemmilla sisälämpötiloilla sisäyksikön höyrystin jäähtyy niin kylmäksi, että ilmankosteus jäätyy siihen. Laite pysähtyy tuolloin niin pitkäksi ajaksi että jää sulaa. Näissä malleissa ei ole varsinaista ulkolämpötilaa seuraavaa automatiikka eikä ulkoyksikköä voi lisävarustaa alemmilla lämpötiloilla käytettäväksi. Kun laitteen virta on katkaistu tai siihen on vaikuttanut virtakatkos. Laitteen tullessa virrattomaksi, säilyttää mikroprosessori lähes kaikki asetukset muistissaan. Koska sisäyksikön mikroprosessorin "kello" pysähtyy, katoaa aikaan liittyvät asetukset, esim. käynnistystai pysäytysajastimen asetukset. Virran palautumisen jälkeen kestää muutaman minuutin ennen kuin laite saavuttaa täyden tehon. Vältä käyttöä erittäin korkealla ilmankosteudella (enint. 78% RH). Jatkuva käyttö erittäin korkealla ilmankosteudella voi aikaan saada kondenssiveden tippumista ilmavirran suuntaajasta. Ukkonen tai häiriö sähkönjakelussa. Pysäytä laite, katkaise jännite turvakytkimellä tai poista sulake. Odota vähintään kolme minuuttia ennen kuin laite käynnistetään uudestaan virran takaisin kytkennän jälkeen. Toista ohjelmointi ja aloita käynnistystoimet alusta. 20

21 Mitä ei saa tehdä Älä käytä liuotusainetta Tuuleta maltillisesti Ohennusaine, bensiini ja tietyt puhdistusaineet liuottavat muovia ja pinnasta tulee karhea. Tuuleta huonetiloja maltillisesti silloin tällöin. Jäähdytyksen aikana ilmankosteus laskee ja silloin on viisasta päästää sisään kosteampaa ulkoilmaa. Ole varovainen kauko-ohjaimen kanssa Valitse sopiva lämpötila Älä muuta asetuksia enempää kuin on tarvittava. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat kaukoohjaimen lattialle putoamisesta. Ottamalla huomioon myös ilman kuivuminen ei lämpötilaa tulisi valita lian matalaksi. Erityisesti silloin, kun huoneessa on herkkiä henkilöitä. Turvakytkin on vain huoltoa varten Suojattava kastumiselta Käynnistä ja pysäytä laite kauko-ohjaimella. Jos pysäytykseen käytetään turvakytkintä, kadottaa mikroprosessori muistin. Laite on suojattava vesiroiskeilta tai kastelulta. Varo puhaltimia Älä estä ilmanvirtausta SRK-laite ei ole lapsille vaarallinen, mutta lapset voivat aiheuttaa kalliita vaurioita laitteelle. Jos joku esine kuten kaappi tai hyllyt osuvat suoraan laitteen ilmavirtauksen kohdalle, imeytyy jäähdytetty ilma takaisin laitteeseen, huonelämpötila laskee ja laite pysähtyy. 2

22 Onko laite oikeassa ympäristössä? Noudatettaessa alla olevia ohjeita, laite voi toimia useita vuosia pienillä huoltokustannuksilla. Asennustyö on suoritettava valtuutetun, kylmäalan pätevyysvaatimukset täyttävän asentajan toimesta. Ilmastointilaitteen asennus- ja huoltotyö ei ole "tee se itse työtä". Sopiva paikka laitteelle Tila, jossa ei ole seiniä, kaappeja tai muita sisustusyksityiskohtia, jotka voivat estää laitteelle menevää tai siitä lähtevää ilmavirtausta. Lähistöllä ei ole mitään palavia höyryjä tai kaasuja, jotka voivat syttyä. Vältä asennusta tiloihin, joissa esiintyy öljysumua tai paksua savua. Jos ulkoyksikkö asennetaan niin, että se altistuu suolapitoiselle meri-ilmastolle, on asennuksessa noudatettava erityisiä toimenpiteitä. Sisäyksikkö tai kauko-ohjain ei saa olla yhtä metriä lähempänä päällä olevaa TV- tai radiolaitetta. Kondenssiveden poistoputki on asennettava siten, että siinä on laskua koko matkan viemäriin saakka. 22

23 Hoito Etu- ja yläritilän irrotus ja poisto Varmuuden vuoksi laitteen virta on katkaistava pois päältä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ota sormilla ote molemmissa päädyissä olevista syvennyksistä ja käännä ritilää ylöspäin n. 60. Jos eturitilä pitää poistaa, käännä sitä 80 ja vedä pois ensin vasen puoli ja sitten oikea puoli. Asenna eturitilä takaisin kiinnittämällä se yläreunaan i ja painamalla sitten paikoilleen. Kun kannat ovat kiinnittyneet, eturitilä voidaan laskea alas ja sitten sulkea painamallasitä kevyesti laitetta vasten. Ilmanpuhdistussuodatin Kahden ison pölysuodattimen lisäksi sisäyksikössä on kaksi pienempää pölysuodattimen sisäpuolella olevaa suodatinta.: Suodatintyyppi Väri Toiminto Fotokatalyyttinen, pestävä hajuja poistava suodatin Luonnollinen entsyymisuidatin Oranssi Vihreä Suodattimeen imeytyvät tuoksuaineet hajoavat. Suodatin pestään hellävaraisestijuoksevan veden alla. Se tulee kuivata suorassa auringonvalossa saadakseen takaisinhajotuskykynsä. Rikkoutunut suodatin vaihdetaan uuteen. Antibakteerinen suodatin. Puhdistetaan pölynimurilla ja pehmeällä harjalla. Ei saa pestä vedellä eikä asettaa auringonvaloon. Suodatin vaihdetaan vuosittain. 23

24 Hoito Ilmanpuhdistussuodattimen puhdistus Varmuuden vuoksi laitteen virta on katkaistava päältä ennen puhdistuksen aloittamista. Ilmanpuhdistussuodattimen purkaminen ja puhdistus. Avaa eturitilä edellisen sivun alussa esitetyn mukaisesti. Poista pölysuodatin tarttumalla jokaisen suodattimen alaosassa olevista kädensijoista. Nosta suodattimet pois pidikkeistään ja vedä niitä vinosti alaspäin. 2 Poista pidike, jossa on oranssinen fotokatalyyttinen suodatin. 3 Avaa pidike, jossa on oranssinen suodatin ja poista suodatinlevy varovasti. Jos levy on vain vähän likäinen, se voidaan imuroida pehmeällä harjalla. Jos se on hyvin likainen tai rasvainen, se pitää huuhdella haalealla juoksevalla korkeintaan max 30-asteisella vedellä ja kuivattaa suorassa auringonpaisteessa parin tunnin. ajan. Valon ansiosta suodatin saa takaisin hajun absorbointikyvyn. Rikkinäinen suodatinlevy on vaihdettava. 4 Poista samalla tavalla pidike, jossa on vihreä bakteerisuodatin, avaa pidike ja poista suodatinlevy. Sitä ei saa pestä vedellä, vaan se pitää imuroida pehmeällä harjalla. Jos levy on rikki tai se on ollut käytössä vuoden ajan, se on vaihdettava. 5 Aseta suodatinlevyt takaisin pidikkeisiinsä ja asenna ne laitteeseen. Vaikka suodatinpidikkeiden paikka laitteessa vaihtuisikin, sillä ei ole merkitystä. Aseta pölysuodatin puhdistuksen jälkeen takaisin seuraavalla sivulla kuvatun mukaisesti. sulje eturitilä. 24

25 Hoito Pölysuodattimen puhdistus Varmuuden vuoksi, laitteen virta on katkaistava päältä ennen puhdistuksen aloittamista. Ilmansuodattimen puhdistus joka toinen viikko tai useammin Avaa eturitilä edellisellä sivulla kuvatulla tavalla. Tartu jokaisessa suodattimessa olevaan kädensijaan. Nosta ylöspäin ja vedä suodatin ulos. Jos suodattimessa on vain pölyä, voidaan se puhdistaa pölynimurilla likaisemmalta puolelta. Jos siinä on rasvaa, voidaan se huuhdella tiskiainetta sisältävällä vedellä. Pesuliuoksen lämpötila ei saa ylittää 30. Älä pese suodatinta kuumassa vedessä. Älä kuivaa sitä lämmöllä. Tarkasta, ettei lämmönsiirtimessä suodattimen takana ole pölyä. Se voidaan tarvittaessa poistaa pölynimurilla ja pehmeällä harjalla. Ole varovainen, ettei ohuet alumiinilaipat taivu tai vaurioidu. Laipat ovat terävät, joten varo satuttamasta itseäsi. 2 Pölysuodattinmen puhdistuksen yhteydessä on myös ilmanpuhdistussuodattimet puhdistettava. Katse edellinen sivu. 3 Aseta pölysuodatin takaisin, kun mahdollinen vesi on valunut pois ja sulje eturitilä. Tärkeää Älä koskaan käytä laitetta ilman pölysuodatinta. Se saattaa tehdä sisäosan puhdistamisen erittäin hankalaksi. Lisäksi vaarana on, että kondenssivettä tippuu lattialle. 4 Imuroi tai puhdista sisäosa kuivalla rievulla. Jos se on erittäin likainen, voidaan se puhdistaa haalealla vedellä ja astianpesuaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä kuumaa vettä Voimakkaat liuotinaineet liuottavat muovia Älä koskaan käytä niin paljon vettä, että sitä voi valua koteloiden sisäpuolelle. Se voi aiheuttaa vaurioita sähköjärjestelmälle. Tärkeää 25

26 Ennen huollon kutsumista Jos laite ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat kohdat: Jos laite ei käynnisty Onko sulake ehjä? Onko ajastin asetettu niin, että laite pysähtyy? Onko virta poikki? Onko lämpötila oikein asetettu? Jos ei viilene tarpeeksi Onko pölysuodatin puhdas? Onko ikkuna tai ovi avoinna? Paistaako aurinko suoraan huonetilaan? Onko huoneessa lisälämmön Onko huoneessa useita henkilöitä? lähde? Jos huone on liian lämmin tai kylmä Onko kauko-ohjaimella asetettu haluttu käyttötapa ja kohtuullinen lämpötila? Muu vika Käyttötilassa lämmitys, puhallin pysähtyy 5-0 minuutiksi. Samanaikaisesti merkkivalo RUN (vihreä) vilkkuu,5 sekuntia/on sammutettuna 0,5 sekuntia. Tämä johtuu siitä, että ulkoyksikkö sulattaa ja puhaltimen pysähtymisellä estetään sisäyksiköstä tuleva kylmäveto. Muu vilkkuminen saattaa olla vikasignaali. Katso viimeinen sivu. Vilkkuu 26

27 Huoltoa vaativat tilanteet Sulake palaa usein. Jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä. Laite reagoi virheellisesti kauko-ohjaimen komentoihin. Paina kauko-ohjaimen ACL-painiketta ja yritä uudelleen. sivu 6 Jos TV tai radio toimivat epänormaalisti. Jos jäähdytysteho lakkaa 5 min. käytön jälkeen. Jäähdytystä tarvitaan, mutta sisäosan läpi menevä ilma ei kylmene: Pysäytä laite ja kutsu huoltoasentaja. Jos sisäyksikön merkkivalot vilkkuvat. Jos laite käyttäytyy edelleen epänormaalisti näiden tarkastuskohteiden tarkistuksen jälkeen ja jos merkkivalo RUN palaa jatkuvasti, on kutsuttava huoltoasentaja. Laitteen huolto Tarkastus Jotta laitteen luotettava toiminta voidaan varmistaa, on se tarkastettava säännöllisesti. On kuitenkin muistettava, että työ on aina suoritettava valtuutetun kylmälaiteurakoitsijan toimesta. Kylmälaitteiden vuosihuollossa noudatetaan Suomessa voimassa olevia määräyksiä. Selvitä asia etukäteen. Laitteen kylmäaineena käytetään R40A: ta. Huoltoasentajan on tiedettävä tämä ennen kuin hän tulee huoltokäynnille. Sopiva huoltoaika Laitteelle, jota pääasiallisesti käytetään kesäaikana, on sopiva ajankohta huollolle ja tarkastukselle keväällä, ennen kesän alkua. Lämpimän ajan alkaessa on huoltoasentajilla paljon työtä ja odotusaika voi olla pitkä. Kysymyksiä ja vastauksia Jos laite ei toimi tyydyttävästi, on huoltoasentajalle voitava vastata seuraaviin kysymyksiin, huollon helpottamiseksi ja ajan säästämiseksi: Mikä on laitteen mallimerkintä? (Merkitty sisäyksikön alapuolelle tai oikeaan päätyyn.) Onko laitteen sulake sähkökeskuksessa ehjä? Toimiiko ulkoyksikön kompressori ja puhallin? Kuuluuko ulkoyksiköstä jotain poikkeavaa ääntä? Kuittaako sisäyksikkö kauko-ohjaimelta tulevan signaalin piippaus-äänellä? Vilkkuuko merkkivalot sisäyksikön etupaneelissa? Toimiiko laite jos virta katkaistaan turvakatkaisijalla, kytke virta uudelleen ja yritä käynnistää 3 minuutin kuluttua? Tapaamme vuoden kuluttua! 27

28 Vikasignaalit SKM 25, 35 & 50ZG-S Laitteessa on kolme merkkivaloa ja valodiodia, jotka yhdessä koodimuodossa voivat ilmaista vikaa. Näitä ovat molemmat merkkivalot RUN ja TIMER sisäyksikön etupaneelissa sekä valodiodi LED5 ulkoyksikön piirikortissa. Vihreä valo RUN vilkku Anturi Thi-R sisäyksikössä Vika Vian syy Vikailmaisu tapahtuu kun... Johdinvaurio tai huono kontakti Sisäyksikön lämmönsiirrin-anturin Th2 arvo rekisteröityy korttiin = -20 C < 5 sekunnissa. (Ei näy käytön aikana) Keltainen valo TIMER palaa kiinteästi 2 vilkkua 5 vilkkua Anturi Thi-A sisäyksikön paluuilma Anturi Thi-R2 sisäyksikössä Johdinvaurio tai huono kontakti Johdinvaurio tai huono kontakti Sisäyksikön lämmönsiirrin-anturin Thi-A arvo rekisteröityy korttiin = -20 C < 5 sekunnissa. (Ei näy käytön aikana) Lämmönsiirrin-anturin anturin ThiR2 arvo rekisteröityy = korttiin -20 C < 5 sekunnissa. (Ei näy käytön aikana) 6 vilkkua 7 vilkkua Vika puhallinmoottorissa, sisäyksikkö Huoltoventtiili suljettu tai vikaa anturissa Thi-R Häiriö käämityksessä tai johdinliitännässä Huoltoventtiili on suljettu. Anturi Thi-R on kytketty pois päältä Laite on käynnissä, puhallinmoottori käynnistyy, sen kierrosluku rekisteröityy kortille < 300 rpm 30 sekunnin aikana. (Laite pysähtyy). Τ välillä Thi-R ja Thi-R2 on suurempi kuin -2 C ensin 3 ja sitten 6 minuutin jäähdytyksen jälkeen keltainen valo TIMER Vihreä valo RUN vilkkuu jatkuvasti vilkku 2 vilkkua 4 vilkkua Ulkoyksikön anturi Tho-A i ulkoilmassa Ulkoyksikön anturi Tho-R nestejohtimessa Ulkoyksikönens anturi Tho-D kompressorin paineputkessa Ulkoyksikön anturi Tho-C imujohdossa ennen kompressoria Johdinvaurio tai huono kontakti Johdinvaurio tai huono kontakti Johdinvaurio tai huono kontakti 5 vilkkua Johdinvaurio tai huono kontaktit Ulkoilman anturin Tho-A arvo rekisteröityy korttiin = -20 C yli 0 sekunnin ajan. (Ei näy käytön aikana) Ulkoilman anturin Tho-R arvo rekisteröityy korttiin = -20 C yli 0 sekunnin ajan. (ei näy käytön aikana) Kompressorin paineputken anturin Tho-D arvo rekisteröityy korttiin yhteydettömänä 0 sekunnin ajan, samaan aikaan kun kompressori on ollut pysähtyneenä 9 minuuttia. Imujohdon anturin Tho-C arvo ennen kompressoria rekisteröityy korttiin = -20 C yli 0 sekunnin ajan. 6 vilkkua Johdinvaurio tai viallinen transistori Tehotransistori ei toimi Kompressorin kierrosluku on ollut 0 rps 9 minuutin ajan ja tehotransistori on lähettänyt signaalin johdinvaurioista Keltainen valo TIMER Punainen valodiodi LED5 ulkoyksikön kortissa vilkku vilkku Virtakatkos Oikosulku tehotransistorissa, johdinvaurio tai jumittunut kompressori Muuntajan toisiovirrasta tulee liian korkea. (Kompressori pysähtyy) 2 vilkkua 2 vilkkua Kompressorin ylivirta yli 3 minuuttia. Vikaa ulkoyksikössä Vika tehotransistorissa, johdinvaurio, jumittunut kompressori tai huono kontakti (Kompressori pysähtyy) 3 vilkkua 3 vilkkua Kompressori pysähtyy Kompressorin ylivirta. Kylmäaineen ylityäyttö. kompressori käy 20Hz -taajuudella ja ylivirtasuoja laukeaa (Kompressori pysähtyy) 5 vilkkua 5 vilkkua Kompressorin ylikuumeneminen Vajaus Viallinen paineputken anturi Tho-D Paineputken lämpötila ylittää sallitun arvon. 6 vilkkua 6 vilkkua 7 vilkkua 7 vilkkua Vikaa ulkoyksikön puhallinmoottorissa Ongelmia verkkojännitteessä, signaalijohto Signaalivirhe Sisä- ja ulkoyksikön välillä ei ole kuulunut signaalia minuutin ja poikki (liitin 3) tai vikaa piirikortissa. ja 55 sekunnin aikana. Palanut moottori tai piirikortti. Ulkoyksikön piirikortti ei vastaanota tietoa moottorin pyörimis- Moottorin johdinvaurio. nopeudesta. 2 vilkkua 7 vilkkua Kompressori pysähtyy Viallinen kompressori Vikaa piirikortin ulkoyksikössä kompressori ei käy /2 kierrosta 0,44 sekuntiin Vihreä valo RUN palaa kiinteästi Vihreä valo RUN 2 vilkkua 28

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX - KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Sisäyksikkö Ulkoyksikkö S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C R V 94E HDX S A P -C R V 124E HDX Toiminnot Tämä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Valmistelut Puhdistus ja huolto 1. Puhdista suihkukaappi miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä kankaalla. Ammoniakkia tai asetonia sisältävän puhdistusaineen käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot