TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä perusesitteen ja lopullisten ehtojen johdantona.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä perusesitteen ja lopullisten ehtojen johdantona."

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät on koottu ilmaisuvaatimuksista, joita kutsutaan osiksi, joista tiedottamista vaaditaan komission asetuksen (EU) nro 809/2004 liitteessä XXII, kuten määrätty. Nämä osat on numeroitu jaksoissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki osat, jotka tarvitaan tämäntyyppisistä arvopapereista ja liikkeeseenlaskijasta kertovaan tiivistelmään. Koska kaikkia osia ei tarvitse käsitellä, osien numeroidussa luettelossa saattaa olla aukkoja. Vaikka tietty osa tulee sisältyä tiivistelmään arvopaperien ja liikkeeseenlaskijan tyypin takia, on mahdollista, että osasta ei voida antaa olennaisia tietoja. Tässä tapauksessa tiivistelmässä esitetään osasta lyhyt kuvaus, jossa on maininta ei sovellettavissa. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä perusesitteen ja lopullisten ehtojen johdantona. Sijoittajan on perustettava sijoituspäätöksensä perusesitteeseen ja sovellettaviin lopullisiin ehtoihin kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille perusesitteeseen ja lopullisiin ehtoihin sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen ja sovellettavien lopullisten ehtojen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa perusesitteen ja sovellettavien lopullisten ehtojen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä perusesitteen ja lopullisten ehtojen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista arvopapereihin. A.2 Myöntymys perusesitteen käyttöön [Ei sovellettavissa. Arvopaperit eivät ole julkisen tarjouksen alaisia Euroopan talousalueella] [Liikkeeseenlaskija suostuu tämän perusesitteen käyttöön arvopapereiden jälleenmyynnin tai liikkeeseenlaskun yhteydessä olosuhteissa, joissa esite on julkaistava esitedirektiivin mukaisesti (Veronalainen Tarjous) seuraavia ehtoja noudattaen: - myöntymys on voimassa vain tarjouskauden ajan alkaen [määrittele päivämäärä] [määrittele päivämäärä] saakka (Tarjousaika); [- Liikkeeseenlaskijan antama myöntymys käyttää perusesitettä veronalaisen tarjouksen tekemiseen on [yksittäinen myöntymys (Yksittäinen Myöntymys) mitä tulee [määrittele nimi ja osoite] ([jokaiseen] [tiettyyn] Alkuperäiseen Valtuutettuun Tarjoajaan [Alkuperäisiin Valtuutettuihin Tarjoajiin])] ja jos liikkeeseenlaskija nimittää mahdollisia ylimääräisiä rahoituksen välittäjiä sovellettavien lopullisten ehtojen päiväyksen jälkeen ja julkaisee yksityiskohtia niistä verkkosivuillaan, jokainen rahoituksen välittäjä, jonka tiedot on julkaistu (kun kukin on Ylimääräinen Valtuutettu Tarjoaja;] [ja] [yleinen myöntymys (Yleinen Myöntymys) mitä tulee mahdolliseen rahoituksen välittäjään, joka kertoo verkkosivuillaan aikovansa tehdä veronalaisen tarjouksen arvopapereista liikkeeseenlaskijan yleisen myöntymyksen ja sen julkaisun perusteella, kyseinen mahdollinen rahoituksen välittäjä (kun kukin on Yleisesti Valtuutettu Tarjoaja) sitoutuu noudattamaan

2 seuraavia velvoitteita: (a) se toimii sovellettavien lakien, sääntöjen, asetusten ja opastuksen mukaisesti (mukaan lukien ne, jotka on saatu mahdolliselta sääntelyelimeltä, joka soveltuu arvopapereista tehtävän veronalaisen tarjouksen julkisia tarjouksia koskevaan, erityisesti lakiin, jossa pannan täytäntöön EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) (direktiivi 2004/39/EY) kuten ajoittain korjattuna (tästä eteenpäin Säännöt) ja varmistaa, että (i) mahdolliset kenen tahansa henkilön antamat neuvot arvopapereita koskien ovat tarkoituksenmukaisia, (ii) mahdolliselle sijoittavalle annettavat tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin kustannuksiin (ja mahdollisiin provisioihin tai etuuksiin), joita kyseinen yleisesti valtuutettu tarjoaja on joko vastaanottanut tai maksanut arvopaperitarjouksen aikana on täysin ja selkeästi tuotu esiin; (b) se noudattaa otsikon Tilaamiseen, myymiseen ja siirtämiseen liittyvät rajoitukset alla esiteltyjä rajoituksia perusesitteessä liittyen julkisia tarjouksia koskevaan lainsäädäntöön kuin se toimisi meklarina julkisia tarjouksia koskevassa lainsäädännössä; (c) se noudattaa rahanpesun ja lahjonnan estämiseen liittyviä sääntöjä ja tunne asiakkaasi -sääntöjä; se säilyttää sijoittajien henkilötietoarkistot vähintään sovellettavassa laissa määriteltyyn vähimmäisajan ja pyydettäessä toimittaa kyseiset arkistot asiaankuuluvalle liikkeeseenlaskijalle ja/tai asiaankuuluvalle meklarille tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on toimivalta asiaankuuluvaan meklariin siinä tarkoituksessa, että mahdollistetaan, että asiaankuuluva liikkeeseenlaskija tai asiaankuuluva meklari noudattaa rahanpesun ja lahjonnan estämiseen liittyviä sääntöjä ja tunne asiakkaasi -sääntöjä, joita sovelletaan asiaankuuluvaan liikkeeseenlaskijaan ja/tai asiaankuuluvaan meklariin; (d) se ei, suoraan tai epäsuorasti, aiheuta sitä, että liikkeeseenlaskija tai asiaankuuluvat meklarit rikkovat mitään noudatettavia sääntöjä tai vaatimuksia tai tee mitään arkistointia, valtuutusta tai myöntymystä millään lainkäyttöalueella; (e) se täyttää muun mahdollisen ehdon, joka on määritelty lausekkeen Muita myöntymisen ehtoja alla sovellettavissa lopullisissa ehdoissa; (f) se ottaa vastuun vapauttaakseen vastuusta asiaankuuluvan liikkeeseenlaskijan, takaajan (jos sovellettavissa) ja asiaankuuluvan meklarin, Société Généralen ja kunkin sen alayhdistyksistä mahdollisen vahingon, menetyksen, kustannuksen, vaatimuksen tai menetyksen ja maksujen osalta (mukaan lukien kohtuulliset maksut lakitoimistoista), jotka ovat aiheutuneet jonkin sen kokonaisuuksista takia kyseisen yleisesti valtuutetun tarjoajan epäkunnioituksen vuoksi tai siihen liittyen mitä tahansa yllä mainittuja vaatimuksia kohtaan; (g) se ottaa huomioon, että sen sitoutumista yllä olevien vaatimusten kunnioittamiseen ohjaa [Ranskan laki] [Englannin laki] ja suostuu siihen, että mahdollinen asiaan liittyvä kiista tuodaan ]Pariisin kauppatuomioistuimen eteen [(Tribunal de Commerce de Paris, France)] [Englannin tuomioistuinten eteen];

3 [Mahdollisen yleisesti valtuutetun tarjoajan, joka haluaa käyttää perusesitettä veronalaista tarjousta arvopapereista varten tämän yleisen myöntymyksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti, on asiaankuuluvan tarjousajan aikana julkaistava verkkosivuillaan tieto, että se käyttää perusesitettä kyseistä veronalaista tarjousta varten tämän yleisen myöntymyksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti.] - myöntymys käyttää tätä perusesitettä veronalaisen tarjouksen tekemiseen on voimassa vain [Itävallassa] [Belgiassa] [Tšekissä] [Tanskassa] [Saksassa] [Suomessa] [Ranskassa] [Irlannissa] [Italiassa] [Liechtensteinissä] [Luxemburgissa] [Norjassa] [Portugalissa] [Espanjassa] [Ruotsissa] [Alankomaissa] [Yhdistyneessä kuningaskunnassa] [Kroatiassa] [Puolassa] [Unkarissa]. [Veronalaisen tarjouksen ehtoihin liittyvät tiedot toimittaa tarjoajille [mahdollinen Alkuperäinen Valtuutettu Tarjoaja] [mahdollinen Alkuperäinen Valtuutettu Tarjoaja ja mahdollinen Yleisesti Valtuutettu Tarjoaja] [mahdollinen Yleisesti Valtuutettu Tarjoaja] siellä, missä tarjous tehdään.]] Jakso B Liikkeeseenlaskija[t] [ja takaaja] B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Liikkeeseenlaskijan asuinpaikka ja oikeudellinen muoto, liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki ja perustamismaa [Société Générale (tai Liikkeeseenlaskija)] [SG Issuer (tai Liikkeeseenlaskija)] [SG Option Europe (tai Liikkeeseenlaskija)] [SGA Société Générale Acceptance N.V. (tai Liikkeeseenlaskija)] [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Toimipaikka: 29, boulevard Haussmann, Pariisi, Ranska. Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. Perustamismaa: Ranska.] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer: Toimipaikka: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg. Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Luxemburgin laki. Perustamismaa: Luxemburg.] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Option Europe: Toimipaikka: 17, cours Valmy, Puteaux, Ranska. Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. Perustamismaa: Ranska.] [Jos liikkeeseenlaskija on SGA Société Générale Acceptance N.V.: Toimipaikka: Pietermaai 15, Curaçao. Laillinen muoto: Rajoitetun vastuun yhtiö. Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Curaçaon laki. Perustamismaa: Curaçao (entinen Alankomaiden Antillit).] B.4b Tiedossa olevat suuntaukset, jotka [ [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Euroalue ja erityisesti Ranska etenevät erittäin maltillisesti kohti elpymistä. Lisäksi

4 vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan Yhdysvaltojen parantunut taloudellinen tilanne on edelleen riippuvainen siitä, kuinka valtio lopettaa määrä- ja fiskaalirahapolitiikkansa. Kehittyvissä maissa markkinat kamppailevat äkillisesti kasvavaa pääoman pakenemista vastaan. Tämänhetkiset kehityssuunnat voisivat rasittaa kehittyvän maan kasvua, mutta ei siinä määrin, että seuraisi samanlaisia järjestelmällisiä talouskriisejä kuin 1990-luvulla. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tulee edelleen voimaan useita markkinatoimintaa koskevia sääntelyitä. Uusia, perustavanlaatuisia kehityssuuntia odotetaan myös vähittäispankkialalle. Rajoittavassa makrotaloudellisessa ilmapiirissä markkinapaikkakeskustelujen tärkein tavoite on tuottaa finanssialalle kestävä kasvumalli, joka säilyttää pankkien kyvyn rahoittaa taloutta tiukemman budjettipolitiikan vallitessa. On kuitenkin selvää, että uusien sääntelevien rajoitusten lisääminen yhdessä mahdollisen eri maiden välillä vallitsevan kilpailuvääristymän kanssa rasittaa merkittävästi tiettyjen toimintojen kannattavuutta. Tästä syystä ne voivat vaikuttaa tiettyjen pankkialan tekijöiden kehitysmalliin. Société Générale -konserni jatkaa toimialojensa rakenteiden muokkaamista ja se ryhtyi muutossuunnitelmansa toisessa vaiheessa keskittymään rakenteessaan kolmeen erinomaisuuden tukipilariin: Ranskan vähittäispankkitoiminta; Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta ja finanssipalvelut (IBFS); Globaalit pankki- ja sijoittajaratkaisut (GBIS).] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer, SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: Liikkeeseenlaskija odottaa jatkavansa toimintaansa konsernin päämäärien mukaisesti vuoden 2014 aikana.] B.5 Kuvaus liikkeeseenlaskijan konsernista ja liikkeeseenlaskijan asemasta konsernissa Konserni tarjoaa laaja-alaisesti neuvontapalveluita ja räätälöityjä finanssiratkaisuita yksittäisille asiakkaille, suurille yrityksille ja yhteisösijoittajille. Konserni luottaa kolmeen toisiaan täydentävään ydinliiketoimintaan: Ranskan vähittäispankkitoiminta; Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta, finanssipalvelut ja vakuutukset ja Yritys- ja investointipankkitoiminta, yksityispankkitoiminta, omaisuuden ja varallisuuden hallinta ja arvopaperipalvelut. [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: liikkeeseenlaskija on Société Générale -konsernin emoyhtiö.] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: liikkeeseenlaskija on Société Générale -konsernin tytäryhtiö eikä sillä ole tytäryhtiöitä.] B.9 Liikkeeseenlaskijan liikevoittoennustelukema tai -arviolukema Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskija ei esitä lukemaa liikevoittoennusteesta tai -arviosta.

5 B.10 Historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen varausten luonne B.12 Valikoituja keskeisiä taloudellisia historiallisia tietoja liikkeeseenlaskijasta Ei sovellettavissa. Tilintarkastuskertomus ei sisällä varauksia. [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Tulokset (miljoonissa euroissa) Vuoden loppuun 2013 (tarkastetut tilit) Vuoden loppuun 2012* (tarkastetut tilit) Pankkitoiminnan nettotulo Liikevaihto Nettotulo ennen sääntelemättömiä korkoja Nettotulo Ranskan vähittäispankkitoiminta Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta ja finanssipalvelut Globaalit pankki- ja sijoittajaratkaisut Pääkonttori (1346) (1879) Toiminta (miljardeissa euroissa) Kokonaisvarat ja -vastattavat Asiakaslainat Asiakastalletukset Oma pääoma (miljardeissa euroissa) Konsernin osakkeenomistajien oma pääoma Koko konsolidoitu pääoma 1235,3 1250,9 333,5 350,2 344,7 337,2 51,0 49,3 54,1 53,6 * Vuoden 2012 tilikauden tiedot on muotoiltu uudestaan päivitetyn IAS 19 -standardin käyttöönottamisen vuoksi, ja näin ollen julkaistaan edellisen tilikauden korjatut tiedot. [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer: (tuhansissa euroissa) 30. kesäkuuta joulukuuta kesäkuuta joulukuuta 2011 (tarkastetut tilit) (tarkastetut tilit) Liikevaihto Tuotto

6 toiminnoista Tuotto jatkuvista toiminnoista Kokonaisvarat Ei saatavilla [Jos liikkeeseenlaskija on SG Option Europe: (tuhansissa euroissa) 31. joulukuuta 2013 (tarkastetut tilit) 31. joulukuuta 2012 (tarkastetut tilit) Liikevaihto Tuotto toiminnoista Tuotto jatkuvista toiminnoista Kokonaisvarat Ilmoitetut osingot osaketta kohti 0 0 [Jos liikkeeseenlaskija on SGA Société Générale Acceptance N.V.: (tuhansissa dollareissa 31. joulukuuta 2013 (tarkastetut tilit) 31. joulukuuta 2012 (tarkastetut tilit) Pankkitoiminnan nettotulot 0 0 Nettotulos 0 0 Kokonaisvarat EMTN-arvopaperit ja joukkovelkakirjat Rahastoinstrumentit (Optiotodistukset) Merkittävä kielteinen muutos liikkeeseenlaskijan kehitysnäkymissä viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen Historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset liikkeeseenlaskijan Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskijan kehitysnäkymissä ei ole ollut merkittävää kielteistä muutosta sen viimeisimmän julkaistun tarkastetun tilinpäätöksen jälkeen. Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole ollut merkittävää muutosta sen historiallisten taloudellisten tietojen kattaman ajanjakson jälkeen.

7 taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa B.13 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät viimeaikaiset tapahtumat, jotka ovat ratkaisevia arvioitaessa liikkeeseenlaskijan maksukykyä B.14 Lausuma liikkeeseenlaskijan riippuvuudesta konsernin muista yksiköistä Ei sovellettavissa. Viime aikoina ei ole ollut liikkeeseenlaskijaan liittyen tapahtumaa, jolla olisi olennaista merkitystä liikkeeseenlaskijan maksukykyä arvioitaessa. Katso osasta B.5 edellä liikkeeseenlaskijan asema konsernin sisällä. [[Société Générale on konsernin ylin holding-yhtiö. Société Générale harjoittaa kuitenkin myös omaa liiketointaan; se ei toimi pelkästään holding-yhtiönä suhteessa tytäryhtiöihinsä.] [SG Issuer on riippuvainen Société Générale Bank & Trust -yhtiöstä konsernin sisällä.] [SG Option Europe on riippuvainen Société Généralesta konsernin sisällä.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. on riippuvainen Société Généralesta konsernin sisällä.] B.15 Kuvaus liikkeeseenlaskijan päätoimialoista [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: katso osa B.5 edellä.] [SG Issuerin päätehtävänä on kerätä varoja laskemalla liikkeeseen velkapapereita (EMTN-arvopaperit), jotka on suunniteltu sijoitettavaksi yhteisöasiakkaille tai vähittäisasiakkaille Société Généraleen liittyvien jakelijoiden kautta. Kyseisten velkakirjojen kautta saatu rahoitus lainataan Société Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] [SG Option Europen päätehtävänä on käydä kauppaa osakkeiden ja indeksien johdannaissopimuksista, joilla käydään kauppaa Englannin ja Ranskan säännellyillä markkinoilla Société Généralen asiakkailleen myymien tuotteiden suojaamiseksi. SG Option Europella on valtuutus toimittaa sijoituspalveluita sijoitusyrityksenä 1. tammikuuta 2001 lähtien. SG Option Europe toimii markkinatakaajana Société Généralen liikkeeseenlaskemien arvopapereiden ja optiotodistusten suhteen ja se liikkeeseenlaskee velkapapereita jotka on suunniteltu sijoitettavaksi yhteisöasiakkaille tai vähittäisasiakkaille Société Généraleen liittyvien jakelijoiden kautta. EMNT-arvopapereiden kautta saatu rahoitus lainataan Société Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] [SGA Société Générale Acceptance N.V:n yksinomainen tarkoitus on laskea liikkeeseen niin optiotodistuksia kuin velkapaperitakin, jotka on suunniteltu sijoitettavaksi institutionaalisille asiakkaille tai vähittäisasiakkaille Société Généraleen liittyvien jakelijoiden kautta. EMNT-arvopapereiden kautta saatu rahoitus lainataan Société Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] B.16 Liikkeeseenlaskijan tietämys siitä, onko se suoraan tai välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa ja mikä tämä taho ja sen määräysvallan luonne on [Ei sovellettavissa. Tietämyksensä mukaan Société Générale ei ole toisen kokonaisuuden omistuksessa tai määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti (Ranskan lain nojalla).] [SG Issuer on Société Générale Bank & Trust S.A.:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö joka puolestaan on Société Généralen 100- prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu yhtiö.] [SG Option Europe on Genefinancen 99,99-prosenttisesti omistama

8 tytäryhtiö, joka puolestaan on Société Généralen tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu yhtiö.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. on Société Généralen 100- prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu tytäryhtiö.] [Poista osa B.17, jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan määräyksen liitettä XII] [B.17 Liikkeeseenlaskijalle tai sen velkapapereille laaditut luottokelpoisuusluokitukset [DBRS on antanut Société Généralelle luokituksen AA (matala), Fitch Ratings luokituksen A, Moody s Investors Services luokituksen A2 ja Standard & Poor s luokituksen A. [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskijaa ei ole luottoluokitettu.] [Liikkeeseenlaskettavia arvopapereita [on] [ei ole] luottoluokitettu [Määrittele liikkeeseenlaskettavien arvopaperien luottoluokitus (luottoluokitukset) [Määrittele luottoluokittaja(t)] toimesta.]] [Poista osat B.18 ja B.19, jos arvopapereiden liikkeeseenlaskija on Société Générale] [B.18 Takauksen luonne ja soveltamisala Arvopaperit ovat rajoittamattomasti ja peruuttamattomasti Société Généralen takaamia (Takaaja) 28 huhtikuuta 2014 päivätyn takauksen mukaan. [B.19 Takaajasta annetaan samat tiedot kuin takauksen kohteena olevan arvopaperin lajia vastaavan arvopaperin liikkeeseenlaskijana Takaus on takaajan suora, rajoittamaton, vakuudeton ja yleinen velvoite ja se oikeuttaa samaan etuoikeuteen keskenään (pari passu) kaikkien muiden takaajan tämänhetkisten ja tulevien suorien, rajoittamattomien, vakuudettomien ja yleisten velvoitteiden kanssa, mukaan lukien niiden kanssa, mitä tulee käsirahaan.] Samat tiedot Société Généralesta kuin takauksen kohteena olevan arvopaperin lajia vastaavan arvopaperin liikkeeseenlaskijana ovat seuraavien osien mukaisesti B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [ja] B.19 / B.16 [ja B.19 / B.17] alapuolella tässä järjestyksessä: [Kirjoita tähän niiden osien tiedot, jotka liittyvät takaajaan]] Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden tyyppi ja laji, mukaan lukien mahdollinen tunniste (security identification number) Arvopapereita ovat [velkapaperit] [johdannaisinstrumentit] [sidottu [osakkeeseen] [indeksiin] [Société Généralen indeksiin] [ADR:ään] [GDR:ään] [osinkoon] [ETF:ään] [viitekorkoon] [valuuttakurssiin] [hyödykkeisiin] [hyödykeindeksiin] [rahastoon] [inflaatioindeksiin] [ETP:hen] [muut kuin osakearvopaperit, joita ovat [todistukset] [OTC-kaupattavat johdannaistuotteet [[optio] [futuuri] sopimus [sopimukset]][etuoikeusosake] [optiotodistus] [yhden tai useamman luottotapahtuman (-tapahtumien) läsnä- tai poissaolo yhdessä tai useammassa viitekokonaisuudessa (kokonaisuuksissa) [jotka kuuluvat indeksiin]] [yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolo]]. ISIN-koodi: [Kirjoita koodi] [Jos useita arvopaperisarjoja lasketaan liikkeeseen tai tarjotaan samanaikaisesti samassa lopullisten ehtojen kokonaisuudessa: ISIN-koodi on kullekin arvopaperisarjalle: [Kirjoita koodi] C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskuss [Kirjoita valuutta] [Jos useita arvopaperisarjoja lasketaan liikkeeseen tai tarjotaan samanaikaisesti

9 a käytettävä valuutta C.5 Kuvaus mahdollisista osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien etuoikeusjärjestys ja rajoitukset noihin oikeuksiin ja menettelyt noiden oikeuksien harjoittamiseen samassa lopullisten ehtojen kokonaisuudessa: Valuutta on kullekin arvopaperisarjalle: [Kirjoita valuutta] Arvopapereiden vapaaseen luovutettavuuteen ei liity rajoituksia, mutta myyntiin ja luovutukseen saatetaan soveltaa rajoituksia joillakin lainkäyttöalueilla. Määritelty nimellisarvo: [Kirjoita määritelty nimellisarvo] [Laskelman summa: [Kirjoita laskelman summa] Arvopapereihin liittyvät oikeudet: Jollei arvopapereita ole lunastettu aiemmin, arvopaperit oikeuttavat kunkin arvopaperin haltijan (Arvopaperin haltija) vastaanottamaan mahdollisen palautuksen arvopapereista [[Jos arvopaperit ovat velkapapereita, joihin sovelletaan liitettä V: lunastussumma nimellisarvohintaan erääntymispäivänä ja näiden arvopapereiden mahdollinen korkotuotto (katso osa C.9)] [Jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan liitettä XII: lunastussumma voi olla pienempi, samankokoinen tai suurempi kuin alun perin sijoitettu summa (katso osa C.18).] [kiinteä lunastussumma, joka eroaa nimellisarvohintaisesta lunastussummasta erääntymispäivänä ja näiden arvopapereiden mahdollinen korkotuotto (katso osa C.18).] [lunastussumma nimellisarvohintaan erääntymispäivänä ja näiden arvopapereiden mahdollinen korkotuotto (katso osa C.18)]. [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer ja arvopaperit ovat taattuja arvopapereita: Takaajan antaman takauksen lisäksi arvopapereiden nojalla maksettavat maksut taataan panttaussitoumuksella pantata varat, mikä noudattaa seuraavia [kelpoisuuskriteerit] [ja][ panttisäännöt]: [Kelpoisuuskriteerit: [Panttisäännöt: [Kirjoita lyhyt kuvaus kelpoisuuskriteereistä]] Kirjoita lyhyt kuvaus asiaankuuluvista panttisäännöistä]]] Arvopaperin haltijalla on oikeus vaatia kaikkien summien maksua välittömästi ja oikein, jos: - liikkeeseenlaskija ei suorita maksua tai täytä muita arvopapereihin liittyviä velvoitteitaan tai jos Société Généralen takauksen voimassaolo lakkaa [Jos arvopaperit ovat taattuja arvopapereita: mukaan luettuna sen velvollisuudet liittyen arvopapereiden takaamiseen panttauksella] - [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: takaaja ei täytä takaukseen liittyviä velvoitteitaan;] - maksukyvyttömyys tai konkurssimenettely vaikuttaa liikkeeseenlaskijaan. [Arvopaperin haltija voi omasta harkinnastaan suorittaa lunastuksen.] Arvopapereiden sopimusehtojen muuttamiseen on oltava myöntymys arvopaperin haltijalta [Jos arvopaperit ovat Ranskan lain arvopapereita: arvopaperin haltijoiden yleisellä kokouksella; arvopaperin haltijat kootaan, jota edustaa edustaja.] [Jos arvopaperit ovat Englannin lain arvopapereita: liikkeeseenlaskijalle esitetystä

10 vaatimuksesta arvopaperinhaltijoiden saatavilla olevan edustussopimuksen säännösten mukaan.] [- [Jos arvopaperit ovat Englannin lain arvopapereita: liikkeeseenlaskija hyväksyy Englannin tuomioistuinten yksinoikeudellisen toimivallan arvopaperin haltijoiden hyväksi mitä tulee mahdollisiin kiistoihin liikkeeseenlaskijaa vastaan, mutta hyväksyy, että kyseiset arvopaperin haltijat saattavat viedä kanteensa minkä tahansa muun toimivaltaisen tuomioistuimen eteen. Etuoikeusjärjestys: Arvopaperit ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, [takaamattomia], [taattuja, rajoitetusti taattuja] ja subordinoimattomia velvoitteita ja ne oikeuttavat samaan etuoikeuteen kaikkien muiden liikkeeseenlaskijan tämänhetkisten ja tulevien perimättömien suorien, ehdottomien, [takaamattomien] [taattujen, rajoitetusti taattujen] ja subordinoimattomien obligaatioiden kanssa. Rajoitukset arvopapereihin liittyviin oikeuksiin: [- jos muutokset vaikuttavat kohde-etuuteen (-etuuksiin), liikkeeseenlaskija voi muuttaa ehtoja kohde-etuuteen (-etuuksiin) vaikuttavien poikkeuksellisten tapahtumien sattuessa, liikkeeseenlaskija voi korvata kohde-etuuden (-etuudet) uudella kohde-etuudella (-etuuksilla), muuttaa rahaksi koko maksettavan summan tai osan maksettavasta summasta erääntymispäivään mennessä, lykätä arvopapereiden erääntymispäivää, lunastaa arvopaperit ennakolta arvopapereiden markkina-arvon perusteella tai vähentää mistä tahansa maksettavasta summasta suojauksen lisäkustannuksen ja tehdä kaikki nämä ilman arvopaperin haltijoiden myöntymystä;] - liikkeeseenlaskija voi lunastaa arvopaperit ennakolta näiden arvopapereiden markkina-arvon perusteella verotuksellisista tai regulatorisista syistä [tai vakuuden keskeytyksen sattuessa] [ja jos maksamattomien arvopapereiden ja alun perin liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden suhde on pienempi kuin [Määrittele prosenttimäärä]]; - pääoman ja koron maksamisen oikeudet määrätään [kymmenen] [Määritä muu] vuotta kestävän ajanjakson aikana (jos kyseessä on pääoma) ja [viisi] [Määritä muu] vuotta kestävän ajanjakson aikana (jos kyseessä on korko) alkaen siitä päivästä, jona nämä summat tulevat maksettaviksi ensimmäistä kertaa ja joita ei ole vielä maksettu. [- Jos arvopaperit ovat Ranskan lain arvopapereita: Pariisin tuomioistuimen yksinoikeudellisella pätevyydellä, mitä tulee mahdolliseen kiistaan arvopaperin haltijoita vastaan.] [- jos SG Issuer on laiminlyönyt maksun, arvopaperin haltijoiden takautumiskanne liikkeeseenlaskijaa vastaan rajoittuu näihin arvopapereihin sovellettaviin vakuusvaroihin, jotka muodostavat yhdessä vakuuskartellin, joka täten voiden jakaa usealle taattujen arvopapereiden sarjalle]. Tästä huolimatta arvopaperin haltijat voivat edelleen vaatia takaajalta mitä tahansa maksamatonta summaa] [- jos liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt maksun, arvopaperin haltijoilla ei ole oikeutta panna vireille oikeudenkäyntimenettelyä liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan purkamisen, selvityksen tai likvidaation hankkimiseksi (tai mitään muuta analogista menettelyä). Tästä huolimatta arvopaperin haltijat voivat edelleen vaatia takaajalta mitä tahansa maksamatonta summaa]. Verotus Kaikki arvopapereihin, kuitteihin ja kuponkeihin liittyvät maksut tai takauksen nojalla tehtävät maksut suoritetaan täysin ilman, ja pidättämättä tai vähentämättä mitään nykyisiä tai tulevia veroja, tulleja, arviointeja tai valtiollisia veloituksia, jotka veroviranomainen on määrännyt, perinyt, kerännyt, pidättänyt tai arvioinut ellei

11 kyseinen pidätys tai vähennys ole lain määräämä. Siinä tapauksessa, että minkä tahansa veroviranomaisen toimesta vaaditaan mitä tahansa summia vähennettäväksi tai pidätettäväksi, asiaankuuluva liikkeeseenlaskija tai tapauksesta riippuen takaaja (paitsi tietyissä olosuhteissa) lain salliman täyden määrän puitteissa maksaa sellaisen ylimääräisen summan, mikä saattaa olla tarpeen, jotta jokainen arvopaperin haltija, kuitin haltija tai kupongin haltija, sen jälkeen kun sellaiset verot, tullit, arvioinnit tai valtiolliset veloitukset on vähennetty tai pidätetty, saa täyden silloin erääntyvän ja maksettavan summan. Sovellettava laki Arvopapereihin ja arvopapereihin liittyviin, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovelletaan ja niitä koskevia kysymyksiä tulkitaan [Englannin lain mukaan] [Ranskan lain mukaan] [Ruotsin lain mukaan] [Suomen lain mukaan] [Norjan lain mukaan] [poista osa C.9, jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] C.9 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien etuoikeusjärjestys ja rajoitukset noihin oikeuksiin ja menettelyt noiden oikeuksien harjoittamiseen: korko ja lunastus [Katso osa C.8 yllä.] Korko: [Jos kyseessä ovat nollakuponkiarvopaperit: Ei sovellettavissa. Arvopapereille ei kasva korkoa] [Ellei velkapapereita ole lunastettu aiemmin, velkapapereiden korko tapahtuu seuraavasti: Koron alkamispäivä: [kirjoita koron alkamispäivä] [jos kyseessä ovat kiinteän kurssin arvopaperit: Koron kurssi(t): Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): Kiinteä kuponkisumma [Kirjoita koron kurssi] [Kirjoita koron maksupäivä(t)] [Kirjoita kiinteä kuponkisumma] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta] [jos kyseessä ovat vaihtuvan kurssin arvopaperit: Vaihtuva kuponkisumma: [Kirjoita vaihtuva kuponkisumma] [Jos kyseessä on luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu riippuu luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta.]

12 [Joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): Viitekorko [Kirjoita koron maksupäivä(t)] [Kirjoita asianmukainen viitekorko]] [jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit: Strukturoidun koron määrä(t): [Kirjoita sovellettava kaava, joka vastaa viitattuun tuotteeseen, joka on määritelty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu riippuu luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu riippuu joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): [Kirjoita koron maksupäivä(t)] Päivämäärään liittyvät määritelmät: (päivämääriin) [kirjoita strukturoidun koron määrään sovellettava(t) asiaankuuluva(t) päivämäärä(t)] Tuotteeseen liittyvät määritelmät: [Kirjoita tuotteeseen sovellettava(t) asiaankuuluva(t) määritelmä(t)] Kohde-etuus: [Kohde-etuuden tyyppi on: [osake] [indeksi] [Société Généralen indeksi] [ADR] [GDR] [osinko] [ETF] [viitekorko] [valuuttakurssi ] [hyödyke] [hyödykeindeksi] [rahasto] [inflaatioindeksi] [ETP] [muut kuin osakearvopaperit, joita ovat [todistukset] [OTCDkaupattavat tuotteet] [[optio] [futuuri] sopimus[sopimukset]][etuoikeusosake] [optiotodistus]] [Mahdollista tietoa kohde-etuudesta saa seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta verkkosivuilta) tai pyytämällä yksinkertaisesti Société Généralelta: [kirjoita kohdeetuuden ja mahdollisen asiaankuuluvan verkkosivun nimi]] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat luottoon sidottuja arvopapereita: arvopaperit on sidottu indeksiin yhden tai useamman luottotapahtuman läsnä- tai poissaolon perusteella [yhden tai useamman viitekokonaisuuden perusteella]) [jotka kuuluvat indeksiin]. Mahdollista tietoa [viitekokonaisuudesta] [viitekokonaisuuksista] [jotka kuuluvat

13 indeksiin] on saatavilla seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta verkkosivuilta) tai pyytämällä yksinkertaisesti Société Généralelta: [kirjoita viitekokonaisuuden (- kokonaisuuksien) nimi tai indeksi ja mahdollinen asiaankuuluva verkkosivu]] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita: Arvopaperit on sidottu indeksiin yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolon perusteella. [Kirjoita asiaankuuluva joukkovelkakirja] Mahdollista tietoa joukkovelkakirjasta on saatavilla seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta verkkosivuilta) tai pyytämällä yksinkertaisesti Société Généralelta: [kirjoita asiaankuuluva joukkovelkakirja ja asiaankuuluva mahdollinen verkkosivu]]] Lunastaminen: Lopullinen lunastussumma: Ellei arvopapereita ole lunastettu aiemmin, liikkeeseenlaskija lunastaa arvopaperit erääntymispäivänä kutakin arvopaperia koskevien säännösten nojalla: Määritelty nimellisarvo x 100 % Erääntymispäivä: [Jos kyseessä ovat avoimet arvopaperit: Arvopaperit ovat avoimia arvopapereita] Arvopaperin haltijoiden edustaja: [Jos arvopaperit ovat Ranskan lain arvopapereita: [Määritä nimi ja osoite]] [Jos arvopaperit ovat Englannin lain arvopapereita: [Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita erääntymispäivä]]. Ei sovellettavissa. Arvopapereihin sovelletaan [Englannin lakia][ruotsin lakia] [Suomen lakia] [Norjan lakia], arvopaperin haltijoilla ei ole edustajaa.] [Poista osa C.10, jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] C.10 Selkeä ja kattava kuvaus, jonka tarkoituksena on auttaa sijoittajia ymmärtämään, kuinka kohde-etuuden/kohdeetuuksien arvo vaikuttaa sijoitusten arvoon erityisesti silloin, kun riskit ovat suurimmillaan [Ei sovellettavissa. Koron maksu ei ole sidottu johdannaiskomponenttiin.] [Arvopapereiden arvo ja kuponkisumman maksu asiaankuuluvana korkomaksuna arvopaperin haltijalle riippuu kohde-etuuden (kohde-etuuksien) tuloksesta asiaankuuluvana arviointipäivänä (-päivinä). [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Ei sovellettavissa. Korkojen suhteen maksettavasta summasta päättäminen on alisteinen yhden tai useamman luottotapahtuman läsnä- tai poissaololle.] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: Ei sovellettavissa. Korkojen suhteen maksettavasta summasta päättäminen on alisteinen yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaololle. [Mitä tulee nk. todistustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [ yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen.

14 [Mitä tulee nk. perustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään [jos tuotteen viite on peräisin kohdasta tai 3.2.2: [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden]] myönteisen tai kielteisen kehityksen perusteella [jos tuotteen viite on tai 3.2.4: ennakolta määritellyn summan perusteella]. [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. rajatuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan täytettyyn (tai täyttämättömään) ehtoon, jos [kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [suurempi] [pienempi] kuin [tai sama kuin] ennakolta päätetty rajatulos. [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/ta] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. Accumulator- ja Cliquet -tuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen kehitykseen.] Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan [kohdeetuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohdeetuuden] kehitysten kertymän ([lisä] [tai] moninkertainen lisä]) usean perättäisen jakson ajan (tulokset tasataan uudestaan yleensä kunkin kauden alussa). [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. monikohde-etuustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu korin muodostavan usean kohde-etuuden myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan kunkin kohde-etuuden yksilölliseen kehitykseen, ja tämä yksilöllinen kehitys on on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] Korin rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä riippuen kohde-etuuksien yksilöllisistä kehityksistä. [Mitä tulee nk. vaihtelutuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Vaihtelu ja ailahtelu ovat kohde-etuuden (-etuuksien) tuoton hajonnan mittausvälineitä. Maksettava(t) summat päätetään (a) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehityksen tai tason perusteella, ja/tai (b) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun perusteella ja/tai (c) täydentävien parametrien perusteella (jos asianmukaista). [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun kehitys tai taso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. systemaattisen strategian tuotteisiin, jos sovellettavissa

15 lopullisissa ehdoissa määritellään että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu muuttuvan korin myönteiseen kehitykseen. Muuttuva kori muodostuu riskikomponentista, turvallisesta komponentista [ja vipukomponentista]. Muuttuvan korin taso määräytyy riskikomponentille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] ja näiden tasoille altistumisesta riippuvan toiston perusteella. Altistuminen riskikomponentiille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] määritellään kaavassa, ja kuvauksena voi olla määritelty muuttumattoman suhteen vakuutussalkun tai kohteen ailahtelun mekanismin mukaisesti. Muuttuva koritaso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. korkotuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [viitekorkoon (viitekorkoihin)][inflaatioindeksiin (inflaatioindekseihin)].] [Mitä tulee nk. yhdistelmäperustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) määritellään [tavallisten ostojen] [, myyntien], [, merkkien] [, kiinteiden summien] [alimmalla] [,] [rajoitetulla] [lainarahoitetulla] painotetulla yhdistelmällä [lisällä] [tai] [monilisällä] ja [myyntien] [, merkkien] ja [kiinteiden summien] yhdistelmillä [lisillä] [tai] [monilisillä]. C.11 Onko tarjotuista arvopapereista tehty tai aiotaanko niistä tehdä hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi säännellyillä markkinoilla, ja tiedot kaikista säännellyistä markkinoista, joilla arvopapereilla käydään tai aiotaan käydä kauppaa [Ei sovellettavissa. Hakemusta arvopapereiden hyväksymisestä kaupankäynnin kohteiksi ei tehdä.] [Hakemus arvopapereiden hyväksymisestä kaupankäynnin kohteiksi tehdään: [Luxemburgin pörssin säännellyille markkinoille [Määritä muut markkinat].] [Poista osat C.15 C.20, jos arvopaperit ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä V] [C.15 Miten kohde-etuuden (- etuuksien) arvo vaikuttaa sijoituksen arvoon [Ei sovellettavissa. Kohde-etuuden arvo ei vaikuta sijoituksen arvoon.] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat luottoon sidottuja arvopapereita tai joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita: Ei sovellettavissa. Kohde-etuuden arvo ei vaikuta arvopapereiden arvoon, vaan siihen vaikuttaa [luotto-] [joukkovelkakirja-]tapahtuman] läsnä- tai poissaolo. [Jos kyseessä ovat muut strukturoidut arvopaperit kuin luottoon tai joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: arvopapereiden arvo [, kuponkisumman maksaminen arvopaperin haltijalle asiaankuuluvana koronmaksupäivänä ] [, automaattisen ennakolta lunastettavan summan maksaminen asiaankuuluvana automaattisen ennakkolunastuspäivänä] ja lunastettavan summan maksaminen arvopaperin haltijalle erääntymispäivänä riippuu kohde-etuuden (-etuuksien) tuloksesta asiaankuuluvana arviointipäivänä (asiaankuuluvina arviointipäivinä).]

16 [Mitä tulee nk. todistustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. [Mitä tulee nk. perustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) määritellään käyttämällä perusteena [Jos tuotteen viite on tai 3.2.2: summaa, joka riippuu [kohdeetuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohdeetuuden] kehityksestä [Jos tuotteen viite on tai 3.2.4: ennakolta määriteltyä, kiinteää summa]. [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. rajatuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen tulokseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan täytettyyn (tai täyttämättömään) ehtoon, jos [kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [suurempi] [pienempi] kuin [tai sama kuin] ennakolta päätetty rajatulos. [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskea keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. Accumulator- ja Cliquet -tuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen kehitykseen.] Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan [kohdeetuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohdeetuuden] tulosten kertymän ([lisä] [tai] moninkertainen lisä]) usean perättäisen jakson ajan (tulokset tasataan uudestaan yleensä kunkin kauden alussa)). [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskea keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. monikohde-etuuksiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu korin muodostavan usean kohde-etuuden myönteiseen tai kielteiseen tulokseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan kunkin kohde-etuuden yksilölliseen tulokseen, ja tämä yksilöllinen tulos on on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] Korin rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä riippuen kohde-etuuksien yksilöllisistä tuloksista.] [Mitä tulee nk. vaihtelutuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Vaihtelu ja ailahtelu ovat kohde-etuuden (-etuuksien) tuoton hajonnan mittausvälineitä. Maksettava(t) summat päätetään (a) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] tuloksen tai tason perusteella, ja/tai (b) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun perusteella ja/tai (c) täydentävien parametrien perusteella (jos asianmukaista). [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun kehitys tai taso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi]

17 [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] Mitä tulee nk. systemaattisen strategian tuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu muuttuvan korin myönteiseen kehitykseen. Muuttuva kori muodostuu riskikomponentista, turvallisesta komponentista [ja vipukomponentista]. Muuttuvan korin taso määräytyy riskikomponentille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] ja näiden tasoille altistumisesta riippuvan toiston perusteella. Altistuminen riskikomponentille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] määritellään kaavassa, ja kuvauksena voi olla määritelty muuttumattoman suhteen vakuutussalkun tai kohteen ailahtelun mekanismin mukaisesti. Muuttuva koritaso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. korkotuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [viitekorkoon (viitekorkoihin)][inflaatioindeksiin (inflaatioindekseihin)].] [C.16 Erääntymispäivä ja viimeinen viittauspäivä [Mitä tulee perusyhdistelmätuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) määritellään [tavallisten ostojen] [, myyntien], [, merkkien] [, kiinteiden summien] [alimmalla] [,] [rajoitetulla] [lainarahoitetulla] painotetulla yhdistelmällä [lisällä] [tai] [monilisällä] ja [myyntien] [, merkkien] ja [kiinteiden summien] yhdistelmillä [lisillä] [tai] [monilisillä]. [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita suunniteltu erääntymispäivä] (riippuen yhden tai useamman luottotapahtuman tai selvittämättömän luottotapahtuman (selvittämättömien luottotapahtumien) ja viimeisen viittauspäivän sattumisesta viimeiselle luottotapahtumapäivälle (riippuen yhden tai useamman luottotapahtuman tai selvittämättömän luottotapahtuman (selvittämättömien luottotapahtumien) sattumisesta.] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita suunniteltu erääntymispäivä] (riippuen yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman tai selvittämättömän joukkovelkakirjatapahtuman (selvittämättömien joukkovelkakirjatapahtumien) ja viimeisen viittauspäivän sattumisesta viimeiselle joukkovelkakirjatapahtumapäivälle (riippuen yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman tai avoimen joukkovelkakirjatapahtuman (selvittämättömien joukkovelkakirjatapahtumien) sattumisesta.] [Jos kyseessä ovat avoimet arvopaperit: Arvopaperit ovat avoimia arvopapereita] [Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita erääntymispäivä]. Viimeistä viittauspäivää ei sovelleta arvopapereihin. [Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita erääntymispäivä], ja viimeinen viittauspäivä on viimeinen arviointipäivä.] Erääntymispäivää voidaan siirtää yllä olevien osien C.8 ja C.18 säännösten mukaan. [C.1 7 Johdannaisarvopapereid en selvitysmenettely [Käteistoimitus] [ja/tai] [fyysinen toimitus] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat luottoon sidottuja arvopapereita tai joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita: Käteistoimitus tai fyysinen toimitus ja/tai käteistoimitus, jos toimitettavien varojen toimitus osittain tai

18 kokonaan on mahdotonta tai laitonta.]] [C.18 Kuinka tuotto johdannaisarvopapereist a tapahtuu Ellei lunastusta ole suoritettu jo aiemmin, johdannaisarvopapereista saatava tuotto tapahtuu seuraavasti: [Jos kyseessä on kiinteä korko: Koron määrä(t) : [Kirjoita asiaankuuluva koron määrä] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t ): Kiinteä kuponkisumma: [Kirjoita asiaankuuluva koron maksupäivä] [Kirjoita kiinteä kuponkisumma] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta]] [jos kyseessä ovat vaihtuvan kurssin arvopaperit: Vaihtuva kuponkisumma: [Kirjoita vaihtuva kuponkisumma] [Jos kyseessä on luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta] [Joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): Viitekorko [Kirjoita koron maksupäivä(t)] [Kirjoita asianmukainen viitekorko]] [jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit: Strukturoidun koron määrä: [Kirjoita sovellettava kaava, joka vastaa tuotteen viitettä, joka on määritelty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnätai poissaolosta]

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät,

Lisätiedot

Osa A - Esittely ja varoitukset

Osa A - Esittely ja varoitukset LIITE LIIKKEESEENLASKUKOHTAINEN TIIVISTELMÄ OSAKESIDONNAISISTA VELKAKIRJOISTA Tiivistelmät koostuvat tiedonantovelvollisuuksista joita kutsutaan Elementeiksi. Elementit löytyvät numeroituina osista A-E

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013 Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä

Lisätiedot

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA TARJOUSESITE 7.8.2015 TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA Järjestäjä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy ESITTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, Arvopaperimarkkinalaki

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: 29.9.2014-23.10.2014 Sijoitusaika: 6.11.2014 20.11.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka on liikkeeseenlaskija?

TIIVISTELMÄ. Kuka on liikkeeseenlaskija? TIIVISTELMÄ Seuraava yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä johdantona perusrahastoesitteeseen. Tiivistelmää on luettava yhdessä

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as of 13 September 2012 OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona.

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 26 April 2010

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 26 April 2010 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 26 April 2010 TIIVISTELMÄ Seuraava yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Huomaa, että tässä Perusrahastoesitteen

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot