TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä perusesitteen ja lopullisten ehtojen johdantona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä perusesitteen ja lopullisten ehtojen johdantona."

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät on koottu ilmaisuvaatimuksista, joita kutsutaan osiksi, joista tiedottamista vaaditaan komission asetuksen (EU) nro 809/2004 liitteessä XXII, kuten määrätty. Nämä osat on numeroitu jaksoissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki osat, jotka tarvitaan tämäntyyppisistä arvopapereista ja liikkeeseenlaskijasta kertovaan tiivistelmään. Koska kaikkia osia ei tarvitse käsitellä, osien numeroidussa luettelossa saattaa olla aukkoja. Vaikka tietty osa tulee sisältyä tiivistelmään arvopaperien ja liikkeeseenlaskijan tyypin takia, on mahdollista, että osasta ei voida antaa olennaisia tietoja. Tässä tapauksessa tiivistelmässä esitetään osasta lyhyt kuvaus, jossa on maininta ei sovellettavissa. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä perusesitteen ja lopullisten ehtojen johdantona. Sijoittajan on perustettava sijoituspäätöksensä perusesitteeseen ja sovellettaviin lopullisiin ehtoihin kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille perusesitteeseen ja lopullisiin ehtoihin sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen ja sovellettavien lopullisten ehtojen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa perusesitteen ja sovellettavien lopullisten ehtojen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä perusesitteen ja lopullisten ehtojen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista arvopapereihin. A.2 Myöntymys perusesitteen käyttöön [Ei sovellettavissa. Arvopaperit eivät ole julkisen tarjouksen alaisia Euroopan talousalueella] [Liikkeeseenlaskija suostuu tämän perusesitteen käyttöön arvopapereiden jälleenmyynnin tai liikkeeseenlaskun yhteydessä olosuhteissa, joissa esite on julkaistava esitedirektiivin mukaisesti (Veronalainen Tarjous) seuraavia ehtoja noudattaen: - myöntymys on voimassa vain tarjouskauden ajan alkaen [määrittele päivämäärä] [määrittele päivämäärä] saakka (Tarjousaika); [- Liikkeeseenlaskijan antama myöntymys käyttää perusesitettä veronalaisen tarjouksen tekemiseen on [yksittäinen myöntymys (Yksittäinen Myöntymys) mitä tulee [määrittele nimi ja osoite] ([jokaiseen] [tiettyyn] Alkuperäiseen Valtuutettuun Tarjoajaan [Alkuperäisiin Valtuutettuihin Tarjoajiin])] ja jos liikkeeseenlaskija nimittää mahdollisia ylimääräisiä rahoituksen välittäjiä sovellettavien lopullisten ehtojen päiväyksen jälkeen ja julkaisee yksityiskohtia niistä verkkosivuillaan, jokainen rahoituksen välittäjä, jonka tiedot on julkaistu (kun kukin on Ylimääräinen Valtuutettu Tarjoaja;] [ja] [yleinen myöntymys (Yleinen Myöntymys) mitä tulee mahdolliseen rahoituksen välittäjään, joka kertoo verkkosivuillaan aikovansa tehdä veronalaisen tarjouksen arvopapereista liikkeeseenlaskijan yleisen myöntymyksen ja sen julkaisun perusteella, kyseinen mahdollinen rahoituksen välittäjä (kun kukin on Yleisesti Valtuutettu Tarjoaja) sitoutuu noudattamaan

2 seuraavia velvoitteita: (a) se toimii sovellettavien lakien, sääntöjen, asetusten ja opastuksen mukaisesti (mukaan lukien ne, jotka on saatu mahdolliselta sääntelyelimeltä, joka soveltuu arvopapereista tehtävän veronalaisen tarjouksen julkisia tarjouksia koskevaan, erityisesti lakiin, jossa pannan täytäntöön EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) (direktiivi 2004/39/EY) kuten ajoittain korjattuna (tästä eteenpäin Säännöt) ja varmistaa, että (i) mahdolliset kenen tahansa henkilön antamat neuvot arvopapereita koskien ovat tarkoituksenmukaisia, (ii) mahdolliselle sijoittavalle annettavat tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin kustannuksiin (ja mahdollisiin provisioihin tai etuuksiin), joita kyseinen yleisesti valtuutettu tarjoaja on joko vastaanottanut tai maksanut arvopaperitarjouksen aikana on täysin ja selkeästi tuotu esiin; (b) se noudattaa otsikon Tilaamiseen, myymiseen ja siirtämiseen liittyvät rajoitukset alla esiteltyjä rajoituksia perusesitteessä liittyen julkisia tarjouksia koskevaan lainsäädäntöön kuin se toimisi meklarina julkisia tarjouksia koskevassa lainsäädännössä; (c) se noudattaa rahanpesun ja lahjonnan estämiseen liittyviä sääntöjä ja tunne asiakkaasi -sääntöjä; se säilyttää sijoittajien henkilötietoarkistot vähintään sovellettavassa laissa määriteltyyn vähimmäisajan ja pyydettäessä toimittaa kyseiset arkistot asiaankuuluvalle liikkeeseenlaskijalle ja/tai asiaankuuluvalle meklarille tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on toimivalta asiaankuuluvaan meklariin siinä tarkoituksessa, että mahdollistetaan, että asiaankuuluva liikkeeseenlaskija tai asiaankuuluva meklari noudattaa rahanpesun ja lahjonnan estämiseen liittyviä sääntöjä ja tunne asiakkaasi -sääntöjä, joita sovelletaan asiaankuuluvaan liikkeeseenlaskijaan ja/tai asiaankuuluvaan meklariin; (d) se ei, suoraan tai epäsuorasti, aiheuta sitä, että liikkeeseenlaskija tai asiaankuuluvat meklarit rikkovat mitään noudatettavia sääntöjä tai vaatimuksia tai tee mitään arkistointia, valtuutusta tai myöntymystä millään lainkäyttöalueella; (e) se täyttää muun mahdollisen ehdon, joka on määritelty lausekkeen Muita myöntymisen ehtoja alla sovellettavissa lopullisissa ehdoissa; (f) se ottaa vastuun vapauttaakseen vastuusta asiaankuuluvan liikkeeseenlaskijan, takaajan (jos sovellettavissa) ja asiaankuuluvan meklarin, Société Généralen ja kunkin sen alayhdistyksistä mahdollisen vahingon, menetyksen, kustannuksen, vaatimuksen tai menetyksen ja maksujen osalta (mukaan lukien kohtuulliset maksut lakitoimistoista), jotka ovat aiheutuneet jonkin sen kokonaisuuksista takia kyseisen yleisesti valtuutetun tarjoajan epäkunnioituksen vuoksi tai siihen liittyen mitä tahansa yllä mainittuja vaatimuksia kohtaan; (g) se ottaa huomioon, että sen sitoutumista yllä olevien vaatimusten kunnioittamiseen ohjaa [Ranskan laki] [Englannin laki] ja suostuu siihen, että mahdollinen asiaan liittyvä kiista tuodaan ]Pariisin kauppatuomioistuimen eteen [(Tribunal de Commerce de Paris, France)] [Englannin tuomioistuinten eteen];

3 [Mahdollisen yleisesti valtuutetun tarjoajan, joka haluaa käyttää perusesitettä veronalaista tarjousta arvopapereista varten tämän yleisen myöntymyksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti, on asiaankuuluvan tarjousajan aikana julkaistava verkkosivuillaan tieto, että se käyttää perusesitettä kyseistä veronalaista tarjousta varten tämän yleisen myöntymyksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti.] - myöntymys käyttää tätä perusesitettä veronalaisen tarjouksen tekemiseen on voimassa vain [Itävallassa] [Belgiassa] [Tšekissä] [Tanskassa] [Saksassa] [Suomessa] [Ranskassa] [Irlannissa] [Italiassa] [Liechtensteinissä] [Luxemburgissa] [Norjassa] [Portugalissa] [Espanjassa] [Ruotsissa] [Alankomaissa] [Yhdistyneessä kuningaskunnassa] [Kroatiassa] [Puolassa] [Unkarissa]. [Veronalaisen tarjouksen ehtoihin liittyvät tiedot toimittaa tarjoajille [mahdollinen Alkuperäinen Valtuutettu Tarjoaja] [mahdollinen Alkuperäinen Valtuutettu Tarjoaja ja mahdollinen Yleisesti Valtuutettu Tarjoaja] [mahdollinen Yleisesti Valtuutettu Tarjoaja] siellä, missä tarjous tehdään.]] Jakso B Liikkeeseenlaskija[t] [ja takaaja] B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Liikkeeseenlaskijan asuinpaikka ja oikeudellinen muoto, liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki ja perustamismaa [Société Générale (tai Liikkeeseenlaskija)] [SG Issuer (tai Liikkeeseenlaskija)] [SG Option Europe (tai Liikkeeseenlaskija)] [SGA Société Générale Acceptance N.V. (tai Liikkeeseenlaskija)] [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Toimipaikka: 29, boulevard Haussmann, Pariisi, Ranska. Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. Perustamismaa: Ranska.] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer: Toimipaikka: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg. Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Luxemburgin laki. Perustamismaa: Luxemburg.] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Option Europe: Toimipaikka: 17, cours Valmy, Puteaux, Ranska. Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. Perustamismaa: Ranska.] [Jos liikkeeseenlaskija on SGA Société Générale Acceptance N.V.: Toimipaikka: Pietermaai 15, Curaçao. Laillinen muoto: Rajoitetun vastuun yhtiö. Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Curaçaon laki. Perustamismaa: Curaçao (entinen Alankomaiden Antillit).] B.4b Tiedossa olevat suuntaukset, jotka [ [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Euroalue ja erityisesti Ranska etenevät erittäin maltillisesti kohti elpymistä. Lisäksi

4 vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan Yhdysvaltojen parantunut taloudellinen tilanne on edelleen riippuvainen siitä, kuinka valtio lopettaa määrä- ja fiskaalirahapolitiikkansa. Kehittyvissä maissa markkinat kamppailevat äkillisesti kasvavaa pääoman pakenemista vastaan. Tämänhetkiset kehityssuunnat voisivat rasittaa kehittyvän maan kasvua, mutta ei siinä määrin, että seuraisi samanlaisia järjestelmällisiä talouskriisejä kuin 1990-luvulla. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tulee edelleen voimaan useita markkinatoimintaa koskevia sääntelyitä. Uusia, perustavanlaatuisia kehityssuuntia odotetaan myös vähittäispankkialalle. Rajoittavassa makrotaloudellisessa ilmapiirissä markkinapaikkakeskustelujen tärkein tavoite on tuottaa finanssialalle kestävä kasvumalli, joka säilyttää pankkien kyvyn rahoittaa taloutta tiukemman budjettipolitiikan vallitessa. On kuitenkin selvää, että uusien sääntelevien rajoitusten lisääminen yhdessä mahdollisen eri maiden välillä vallitsevan kilpailuvääristymän kanssa rasittaa merkittävästi tiettyjen toimintojen kannattavuutta. Tästä syystä ne voivat vaikuttaa tiettyjen pankkialan tekijöiden kehitysmalliin. Société Générale -konserni jatkaa toimialojensa rakenteiden muokkaamista ja se ryhtyi muutossuunnitelmansa toisessa vaiheessa keskittymään rakenteessaan kolmeen erinomaisuuden tukipilariin: Ranskan vähittäispankkitoiminta; Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta ja finanssipalvelut (IBFS); Globaalit pankki- ja sijoittajaratkaisut (GBIS).] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer, SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: Liikkeeseenlaskija odottaa jatkavansa toimintaansa konsernin päämäärien mukaisesti vuoden 2014 aikana.] B.5 Kuvaus liikkeeseenlaskijan konsernista ja liikkeeseenlaskijan asemasta konsernissa Konserni tarjoaa laaja-alaisesti neuvontapalveluita ja räätälöityjä finanssiratkaisuita yksittäisille asiakkaille, suurille yrityksille ja yhteisösijoittajille. Konserni luottaa kolmeen toisiaan täydentävään ydinliiketoimintaan: Ranskan vähittäispankkitoiminta; Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta, finanssipalvelut ja vakuutukset ja Yritys- ja investointipankkitoiminta, yksityispankkitoiminta, omaisuuden ja varallisuuden hallinta ja arvopaperipalvelut. [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: liikkeeseenlaskija on Société Générale -konsernin emoyhtiö.] [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: liikkeeseenlaskija on Société Générale -konsernin tytäryhtiö eikä sillä ole tytäryhtiöitä.] B.9 Liikkeeseenlaskijan liikevoittoennustelukema tai -arviolukema Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskija ei esitä lukemaa liikevoittoennusteesta tai -arviosta.

5 B.10 Historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen varausten luonne B.12 Valikoituja keskeisiä taloudellisia historiallisia tietoja liikkeeseenlaskijasta Ei sovellettavissa. Tilintarkastuskertomus ei sisällä varauksia. [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Tulokset (miljoonissa euroissa) Vuoden loppuun 2013 (tarkastetut tilit) Vuoden loppuun 2012* (tarkastetut tilit) Pankkitoiminnan nettotulo Liikevaihto Nettotulo ennen sääntelemättömiä korkoja Nettotulo Ranskan vähittäispankkitoiminta Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta ja finanssipalvelut Globaalit pankki- ja sijoittajaratkaisut Pääkonttori (1346) (1879) Toiminta (miljardeissa euroissa) Kokonaisvarat ja -vastattavat Asiakaslainat Asiakastalletukset Oma pääoma (miljardeissa euroissa) Konsernin osakkeenomistajien oma pääoma Koko konsolidoitu pääoma 1235,3 1250,9 333,5 350,2 344,7 337,2 51,0 49,3 54,1 53,6 * Vuoden 2012 tilikauden tiedot on muotoiltu uudestaan päivitetyn IAS 19 -standardin käyttöönottamisen vuoksi, ja näin ollen julkaistaan edellisen tilikauden korjatut tiedot. [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer: (tuhansissa euroissa) 30. kesäkuuta joulukuuta kesäkuuta joulukuuta 2011 (tarkastetut tilit) (tarkastetut tilit) Liikevaihto Tuotto

6 toiminnoista Tuotto jatkuvista toiminnoista Kokonaisvarat Ei saatavilla [Jos liikkeeseenlaskija on SG Option Europe: (tuhansissa euroissa) 31. joulukuuta 2013 (tarkastetut tilit) 31. joulukuuta 2012 (tarkastetut tilit) Liikevaihto Tuotto toiminnoista Tuotto jatkuvista toiminnoista Kokonaisvarat Ilmoitetut osingot osaketta kohti 0 0 [Jos liikkeeseenlaskija on SGA Société Générale Acceptance N.V.: (tuhansissa dollareissa 31. joulukuuta 2013 (tarkastetut tilit) 31. joulukuuta 2012 (tarkastetut tilit) Pankkitoiminnan nettotulot 0 0 Nettotulos 0 0 Kokonaisvarat EMTN-arvopaperit ja joukkovelkakirjat Rahastoinstrumentit (Optiotodistukset) Merkittävä kielteinen muutos liikkeeseenlaskijan kehitysnäkymissä viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen Historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset liikkeeseenlaskijan Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskijan kehitysnäkymissä ei ole ollut merkittävää kielteistä muutosta sen viimeisimmän julkaistun tarkastetun tilinpäätöksen jälkeen. Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole ollut merkittävää muutosta sen historiallisten taloudellisten tietojen kattaman ajanjakson jälkeen.

7 taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa B.13 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät viimeaikaiset tapahtumat, jotka ovat ratkaisevia arvioitaessa liikkeeseenlaskijan maksukykyä B.14 Lausuma liikkeeseenlaskijan riippuvuudesta konsernin muista yksiköistä Ei sovellettavissa. Viime aikoina ei ole ollut liikkeeseenlaskijaan liittyen tapahtumaa, jolla olisi olennaista merkitystä liikkeeseenlaskijan maksukykyä arvioitaessa. Katso osasta B.5 edellä liikkeeseenlaskijan asema konsernin sisällä. [[Société Générale on konsernin ylin holding-yhtiö. Société Générale harjoittaa kuitenkin myös omaa liiketointaan; se ei toimi pelkästään holding-yhtiönä suhteessa tytäryhtiöihinsä.] [SG Issuer on riippuvainen Société Générale Bank & Trust -yhtiöstä konsernin sisällä.] [SG Option Europe on riippuvainen Société Généralesta konsernin sisällä.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. on riippuvainen Société Généralesta konsernin sisällä.] B.15 Kuvaus liikkeeseenlaskijan päätoimialoista [Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: katso osa B.5 edellä.] [SG Issuerin päätehtävänä on kerätä varoja laskemalla liikkeeseen velkapapereita (EMTN-arvopaperit), jotka on suunniteltu sijoitettavaksi yhteisöasiakkaille tai vähittäisasiakkaille Société Généraleen liittyvien jakelijoiden kautta. Kyseisten velkakirjojen kautta saatu rahoitus lainataan Société Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] [SG Option Europen päätehtävänä on käydä kauppaa osakkeiden ja indeksien johdannaissopimuksista, joilla käydään kauppaa Englannin ja Ranskan säännellyillä markkinoilla Société Généralen asiakkailleen myymien tuotteiden suojaamiseksi. SG Option Europella on valtuutus toimittaa sijoituspalveluita sijoitusyrityksenä 1. tammikuuta 2001 lähtien. SG Option Europe toimii markkinatakaajana Société Généralen liikkeeseenlaskemien arvopapereiden ja optiotodistusten suhteen ja se liikkeeseenlaskee velkapapereita jotka on suunniteltu sijoitettavaksi yhteisöasiakkaille tai vähittäisasiakkaille Société Généraleen liittyvien jakelijoiden kautta. EMNT-arvopapereiden kautta saatu rahoitus lainataan Société Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] [SGA Société Générale Acceptance N.V:n yksinomainen tarkoitus on laskea liikkeeseen niin optiotodistuksia kuin velkapaperitakin, jotka on suunniteltu sijoitettavaksi institutionaalisille asiakkaille tai vähittäisasiakkaille Société Généraleen liittyvien jakelijoiden kautta. EMNT-arvopapereiden kautta saatu rahoitus lainataan Société Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] B.16 Liikkeeseenlaskijan tietämys siitä, onko se suoraan tai välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa ja mikä tämä taho ja sen määräysvallan luonne on [Ei sovellettavissa. Tietämyksensä mukaan Société Générale ei ole toisen kokonaisuuden omistuksessa tai määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti (Ranskan lain nojalla).] [SG Issuer on Société Générale Bank & Trust S.A.:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö joka puolestaan on Société Généralen 100- prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu yhtiö.] [SG Option Europe on Genefinancen 99,99-prosenttisesti omistama

8 tytäryhtiö, joka puolestaan on Société Généralen tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu yhtiö.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. on Société Généralen 100- prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu tytäryhtiö.] [Poista osa B.17, jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan määräyksen liitettä XII] [B.17 Liikkeeseenlaskijalle tai sen velkapapereille laaditut luottokelpoisuusluokitukset [DBRS on antanut Société Généralelle luokituksen AA (matala), Fitch Ratings luokituksen A, Moody s Investors Services luokituksen A2 ja Standard & Poor s luokituksen A. [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskijaa ei ole luottoluokitettu.] [Liikkeeseenlaskettavia arvopapereita [on] [ei ole] luottoluokitettu [Määrittele liikkeeseenlaskettavien arvopaperien luottoluokitus (luottoluokitukset) [Määrittele luottoluokittaja(t)] toimesta.]] [Poista osat B.18 ja B.19, jos arvopapereiden liikkeeseenlaskija on Société Générale] [B.18 Takauksen luonne ja soveltamisala Arvopaperit ovat rajoittamattomasti ja peruuttamattomasti Société Généralen takaamia (Takaaja) 28 huhtikuuta 2014 päivätyn takauksen mukaan. [B.19 Takaajasta annetaan samat tiedot kuin takauksen kohteena olevan arvopaperin lajia vastaavan arvopaperin liikkeeseenlaskijana Takaus on takaajan suora, rajoittamaton, vakuudeton ja yleinen velvoite ja se oikeuttaa samaan etuoikeuteen keskenään (pari passu) kaikkien muiden takaajan tämänhetkisten ja tulevien suorien, rajoittamattomien, vakuudettomien ja yleisten velvoitteiden kanssa, mukaan lukien niiden kanssa, mitä tulee käsirahaan.] Samat tiedot Société Généralesta kuin takauksen kohteena olevan arvopaperin lajia vastaavan arvopaperin liikkeeseenlaskijana ovat seuraavien osien mukaisesti B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [ja] B.19 / B.16 [ja B.19 / B.17] alapuolella tässä järjestyksessä: [Kirjoita tähän niiden osien tiedot, jotka liittyvät takaajaan]] Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden tyyppi ja laji, mukaan lukien mahdollinen tunniste (security identification number) Arvopapereita ovat [velkapaperit] [johdannaisinstrumentit] [sidottu [osakkeeseen] [indeksiin] [Société Généralen indeksiin] [ADR:ään] [GDR:ään] [osinkoon] [ETF:ään] [viitekorkoon] [valuuttakurssiin] [hyödykkeisiin] [hyödykeindeksiin] [rahastoon] [inflaatioindeksiin] [ETP:hen] [muut kuin osakearvopaperit, joita ovat [todistukset] [OTC-kaupattavat johdannaistuotteet [[optio] [futuuri] sopimus [sopimukset]][etuoikeusosake] [optiotodistus] [yhden tai useamman luottotapahtuman (-tapahtumien) läsnä- tai poissaolo yhdessä tai useammassa viitekokonaisuudessa (kokonaisuuksissa) [jotka kuuluvat indeksiin]] [yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolo]]. ISIN-koodi: [Kirjoita koodi] [Jos useita arvopaperisarjoja lasketaan liikkeeseen tai tarjotaan samanaikaisesti samassa lopullisten ehtojen kokonaisuudessa: ISIN-koodi on kullekin arvopaperisarjalle: [Kirjoita koodi] C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskuss [Kirjoita valuutta] [Jos useita arvopaperisarjoja lasketaan liikkeeseen tai tarjotaan samanaikaisesti

9 a käytettävä valuutta C.5 Kuvaus mahdollisista osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien etuoikeusjärjestys ja rajoitukset noihin oikeuksiin ja menettelyt noiden oikeuksien harjoittamiseen samassa lopullisten ehtojen kokonaisuudessa: Valuutta on kullekin arvopaperisarjalle: [Kirjoita valuutta] Arvopapereiden vapaaseen luovutettavuuteen ei liity rajoituksia, mutta myyntiin ja luovutukseen saatetaan soveltaa rajoituksia joillakin lainkäyttöalueilla. Määritelty nimellisarvo: [Kirjoita määritelty nimellisarvo] [Laskelman summa: [Kirjoita laskelman summa] Arvopapereihin liittyvät oikeudet: Jollei arvopapereita ole lunastettu aiemmin, arvopaperit oikeuttavat kunkin arvopaperin haltijan (Arvopaperin haltija) vastaanottamaan mahdollisen palautuksen arvopapereista [[Jos arvopaperit ovat velkapapereita, joihin sovelletaan liitettä V: lunastussumma nimellisarvohintaan erääntymispäivänä ja näiden arvopapereiden mahdollinen korkotuotto (katso osa C.9)] [Jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan liitettä XII: lunastussumma voi olla pienempi, samankokoinen tai suurempi kuin alun perin sijoitettu summa (katso osa C.18).] [kiinteä lunastussumma, joka eroaa nimellisarvohintaisesta lunastussummasta erääntymispäivänä ja näiden arvopapereiden mahdollinen korkotuotto (katso osa C.18).] [lunastussumma nimellisarvohintaan erääntymispäivänä ja näiden arvopapereiden mahdollinen korkotuotto (katso osa C.18)]. [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer ja arvopaperit ovat taattuja arvopapereita: Takaajan antaman takauksen lisäksi arvopapereiden nojalla maksettavat maksut taataan panttaussitoumuksella pantata varat, mikä noudattaa seuraavia [kelpoisuuskriteerit] [ja][ panttisäännöt]: [Kelpoisuuskriteerit: [Panttisäännöt: [Kirjoita lyhyt kuvaus kelpoisuuskriteereistä]] Kirjoita lyhyt kuvaus asiaankuuluvista panttisäännöistä]]] Arvopaperin haltijalla on oikeus vaatia kaikkien summien maksua välittömästi ja oikein, jos: - liikkeeseenlaskija ei suorita maksua tai täytä muita arvopapereihin liittyviä velvoitteitaan tai jos Société Généralen takauksen voimassaolo lakkaa [Jos arvopaperit ovat taattuja arvopapereita: mukaan luettuna sen velvollisuudet liittyen arvopapereiden takaamiseen panttauksella] - [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe tai SGA Société Générale Acceptance N.V.: takaaja ei täytä takaukseen liittyviä velvoitteitaan;] - maksukyvyttömyys tai konkurssimenettely vaikuttaa liikkeeseenlaskijaan. [Arvopaperin haltija voi omasta harkinnastaan suorittaa lunastuksen.] Arvopapereiden sopimusehtojen muuttamiseen on oltava myöntymys arvopaperin haltijalta [Jos arvopaperit ovat Ranskan lain arvopapereita: arvopaperin haltijoiden yleisellä kokouksella; arvopaperin haltijat kootaan, jota edustaa edustaja.] [Jos arvopaperit ovat Englannin lain arvopapereita: liikkeeseenlaskijalle esitetystä

10 vaatimuksesta arvopaperinhaltijoiden saatavilla olevan edustussopimuksen säännösten mukaan.] [- [Jos arvopaperit ovat Englannin lain arvopapereita: liikkeeseenlaskija hyväksyy Englannin tuomioistuinten yksinoikeudellisen toimivallan arvopaperin haltijoiden hyväksi mitä tulee mahdollisiin kiistoihin liikkeeseenlaskijaa vastaan, mutta hyväksyy, että kyseiset arvopaperin haltijat saattavat viedä kanteensa minkä tahansa muun toimivaltaisen tuomioistuimen eteen. Etuoikeusjärjestys: Arvopaperit ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, [takaamattomia], [taattuja, rajoitetusti taattuja] ja subordinoimattomia velvoitteita ja ne oikeuttavat samaan etuoikeuteen kaikkien muiden liikkeeseenlaskijan tämänhetkisten ja tulevien perimättömien suorien, ehdottomien, [takaamattomien] [taattujen, rajoitetusti taattujen] ja subordinoimattomien obligaatioiden kanssa. Rajoitukset arvopapereihin liittyviin oikeuksiin: [- jos muutokset vaikuttavat kohde-etuuteen (-etuuksiin), liikkeeseenlaskija voi muuttaa ehtoja kohde-etuuteen (-etuuksiin) vaikuttavien poikkeuksellisten tapahtumien sattuessa, liikkeeseenlaskija voi korvata kohde-etuuden (-etuudet) uudella kohde-etuudella (-etuuksilla), muuttaa rahaksi koko maksettavan summan tai osan maksettavasta summasta erääntymispäivään mennessä, lykätä arvopapereiden erääntymispäivää, lunastaa arvopaperit ennakolta arvopapereiden markkina-arvon perusteella tai vähentää mistä tahansa maksettavasta summasta suojauksen lisäkustannuksen ja tehdä kaikki nämä ilman arvopaperin haltijoiden myöntymystä;] - liikkeeseenlaskija voi lunastaa arvopaperit ennakolta näiden arvopapereiden markkina-arvon perusteella verotuksellisista tai regulatorisista syistä [tai vakuuden keskeytyksen sattuessa] [ja jos maksamattomien arvopapereiden ja alun perin liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden suhde on pienempi kuin [Määrittele prosenttimäärä]]; - pääoman ja koron maksamisen oikeudet määrätään [kymmenen] [Määritä muu] vuotta kestävän ajanjakson aikana (jos kyseessä on pääoma) ja [viisi] [Määritä muu] vuotta kestävän ajanjakson aikana (jos kyseessä on korko) alkaen siitä päivästä, jona nämä summat tulevat maksettaviksi ensimmäistä kertaa ja joita ei ole vielä maksettu. [- Jos arvopaperit ovat Ranskan lain arvopapereita: Pariisin tuomioistuimen yksinoikeudellisella pätevyydellä, mitä tulee mahdolliseen kiistaan arvopaperin haltijoita vastaan.] [- jos SG Issuer on laiminlyönyt maksun, arvopaperin haltijoiden takautumiskanne liikkeeseenlaskijaa vastaan rajoittuu näihin arvopapereihin sovellettaviin vakuusvaroihin, jotka muodostavat yhdessä vakuuskartellin, joka täten voiden jakaa usealle taattujen arvopapereiden sarjalle]. Tästä huolimatta arvopaperin haltijat voivat edelleen vaatia takaajalta mitä tahansa maksamatonta summaa] [- jos liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt maksun, arvopaperin haltijoilla ei ole oikeutta panna vireille oikeudenkäyntimenettelyä liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan purkamisen, selvityksen tai likvidaation hankkimiseksi (tai mitään muuta analogista menettelyä). Tästä huolimatta arvopaperin haltijat voivat edelleen vaatia takaajalta mitä tahansa maksamatonta summaa]. Verotus Kaikki arvopapereihin, kuitteihin ja kuponkeihin liittyvät maksut tai takauksen nojalla tehtävät maksut suoritetaan täysin ilman, ja pidättämättä tai vähentämättä mitään nykyisiä tai tulevia veroja, tulleja, arviointeja tai valtiollisia veloituksia, jotka veroviranomainen on määrännyt, perinyt, kerännyt, pidättänyt tai arvioinut ellei

11 kyseinen pidätys tai vähennys ole lain määräämä. Siinä tapauksessa, että minkä tahansa veroviranomaisen toimesta vaaditaan mitä tahansa summia vähennettäväksi tai pidätettäväksi, asiaankuuluva liikkeeseenlaskija tai tapauksesta riippuen takaaja (paitsi tietyissä olosuhteissa) lain salliman täyden määrän puitteissa maksaa sellaisen ylimääräisen summan, mikä saattaa olla tarpeen, jotta jokainen arvopaperin haltija, kuitin haltija tai kupongin haltija, sen jälkeen kun sellaiset verot, tullit, arvioinnit tai valtiolliset veloitukset on vähennetty tai pidätetty, saa täyden silloin erääntyvän ja maksettavan summan. Sovellettava laki Arvopapereihin ja arvopapereihin liittyviin, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovelletaan ja niitä koskevia kysymyksiä tulkitaan [Englannin lain mukaan] [Ranskan lain mukaan] [Ruotsin lain mukaan] [Suomen lain mukaan] [Norjan lain mukaan] [poista osa C.9, jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] C.9 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien etuoikeusjärjestys ja rajoitukset noihin oikeuksiin ja menettelyt noiden oikeuksien harjoittamiseen: korko ja lunastus [Katso osa C.8 yllä.] Korko: [Jos kyseessä ovat nollakuponkiarvopaperit: Ei sovellettavissa. Arvopapereille ei kasva korkoa] [Ellei velkapapereita ole lunastettu aiemmin, velkapapereiden korko tapahtuu seuraavasti: Koron alkamispäivä: [kirjoita koron alkamispäivä] [jos kyseessä ovat kiinteän kurssin arvopaperit: Koron kurssi(t): Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): Kiinteä kuponkisumma [Kirjoita koron kurssi] [Kirjoita koron maksupäivä(t)] [Kirjoita kiinteä kuponkisumma] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta] [jos kyseessä ovat vaihtuvan kurssin arvopaperit: Vaihtuva kuponkisumma: [Kirjoita vaihtuva kuponkisumma] [Jos kyseessä on luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu riippuu luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta.]

12 [Joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): Viitekorko [Kirjoita koron maksupäivä(t)] [Kirjoita asianmukainen viitekorko]] [jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit: Strukturoidun koron määrä(t): [Kirjoita sovellettava kaava, joka vastaa viitattuun tuotteeseen, joka on määritelty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu riippuu luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu riippuu joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta.] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): [Kirjoita koron maksupäivä(t)] Päivämäärään liittyvät määritelmät: (päivämääriin) [kirjoita strukturoidun koron määrään sovellettava(t) asiaankuuluva(t) päivämäärä(t)] Tuotteeseen liittyvät määritelmät: [Kirjoita tuotteeseen sovellettava(t) asiaankuuluva(t) määritelmä(t)] Kohde-etuus: [Kohde-etuuden tyyppi on: [osake] [indeksi] [Société Généralen indeksi] [ADR] [GDR] [osinko] [ETF] [viitekorko] [valuuttakurssi ] [hyödyke] [hyödykeindeksi] [rahasto] [inflaatioindeksi] [ETP] [muut kuin osakearvopaperit, joita ovat [todistukset] [OTCDkaupattavat tuotteet] [[optio] [futuuri] sopimus[sopimukset]][etuoikeusosake] [optiotodistus]] [Mahdollista tietoa kohde-etuudesta saa seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta verkkosivuilta) tai pyytämällä yksinkertaisesti Société Généralelta: [kirjoita kohdeetuuden ja mahdollisen asiaankuuluvan verkkosivun nimi]] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat luottoon sidottuja arvopapereita: arvopaperit on sidottu indeksiin yhden tai useamman luottotapahtuman läsnä- tai poissaolon perusteella [yhden tai useamman viitekokonaisuuden perusteella]) [jotka kuuluvat indeksiin]. Mahdollista tietoa [viitekokonaisuudesta] [viitekokonaisuuksista] [jotka kuuluvat

13 indeksiin] on saatavilla seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta verkkosivuilta) tai pyytämällä yksinkertaisesti Société Généralelta: [kirjoita viitekokonaisuuden (- kokonaisuuksien) nimi tai indeksi ja mahdollinen asiaankuuluva verkkosivu]] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita: Arvopaperit on sidottu indeksiin yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolon perusteella. [Kirjoita asiaankuuluva joukkovelkakirja] Mahdollista tietoa joukkovelkakirjasta on saatavilla seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta verkkosivuilta) tai pyytämällä yksinkertaisesti Société Généralelta: [kirjoita asiaankuuluva joukkovelkakirja ja asiaankuuluva mahdollinen verkkosivu]]] Lunastaminen: Lopullinen lunastussumma: Ellei arvopapereita ole lunastettu aiemmin, liikkeeseenlaskija lunastaa arvopaperit erääntymispäivänä kutakin arvopaperia koskevien säännösten nojalla: Määritelty nimellisarvo x 100 % Erääntymispäivä: [Jos kyseessä ovat avoimet arvopaperit: Arvopaperit ovat avoimia arvopapereita] Arvopaperin haltijoiden edustaja: [Jos arvopaperit ovat Ranskan lain arvopapereita: [Määritä nimi ja osoite]] [Jos arvopaperit ovat Englannin lain arvopapereita: [Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita erääntymispäivä]]. Ei sovellettavissa. Arvopapereihin sovelletaan [Englannin lakia][ruotsin lakia] [Suomen lakia] [Norjan lakia], arvopaperin haltijoilla ei ole edustajaa.] [Poista osa C.10, jos arvopaperit ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] C.10 Selkeä ja kattava kuvaus, jonka tarkoituksena on auttaa sijoittajia ymmärtämään, kuinka kohde-etuuden/kohdeetuuksien arvo vaikuttaa sijoitusten arvoon erityisesti silloin, kun riskit ovat suurimmillaan [Ei sovellettavissa. Koron maksu ei ole sidottu johdannaiskomponenttiin.] [Arvopapereiden arvo ja kuponkisumman maksu asiaankuuluvana korkomaksuna arvopaperin haltijalle riippuu kohde-etuuden (kohde-etuuksien) tuloksesta asiaankuuluvana arviointipäivänä (-päivinä). [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Ei sovellettavissa. Korkojen suhteen maksettavasta summasta päättäminen on alisteinen yhden tai useamman luottotapahtuman läsnä- tai poissaololle.] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: Ei sovellettavissa. Korkojen suhteen maksettavasta summasta päättäminen on alisteinen yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaololle. [Mitä tulee nk. todistustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [ yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen.

14 [Mitä tulee nk. perustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään [jos tuotteen viite on peräisin kohdasta tai 3.2.2: [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden]] myönteisen tai kielteisen kehityksen perusteella [jos tuotteen viite on tai 3.2.4: ennakolta määritellyn summan perusteella]. [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. rajatuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan täytettyyn (tai täyttämättömään) ehtoon, jos [kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [suurempi] [pienempi] kuin [tai sama kuin] ennakolta päätetty rajatulos. [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/ta] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. Accumulator- ja Cliquet -tuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen kehitykseen.] Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan [kohdeetuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohdeetuuden] kehitysten kertymän ([lisä] [tai] moninkertainen lisä]) usean perättäisen jakson ajan (tulokset tasataan uudestaan yleensä kunkin kauden alussa). [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. monikohde-etuustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu korin muodostavan usean kohde-etuuden myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan kunkin kohde-etuuden yksilölliseen kehitykseen, ja tämä yksilöllinen kehitys on on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] Korin rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä riippuen kohde-etuuksien yksilöllisistä kehityksistä. [Mitä tulee nk. vaihtelutuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Vaihtelu ja ailahtelu ovat kohde-etuuden (-etuuksien) tuoton hajonnan mittausvälineitä. Maksettava(t) summat päätetään (a) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehityksen tai tason perusteella, ja/tai (b) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun perusteella ja/tai (c) täydentävien parametrien perusteella (jos asianmukaista). [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun kehitys tai taso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. systemaattisen strategian tuotteisiin, jos sovellettavissa

15 lopullisissa ehdoissa määritellään että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu muuttuvan korin myönteiseen kehitykseen. Muuttuva kori muodostuu riskikomponentista, turvallisesta komponentista [ja vipukomponentista]. Muuttuvan korin taso määräytyy riskikomponentille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] ja näiden tasoille altistumisesta riippuvan toiston perusteella. Altistuminen riskikomponentiille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] määritellään kaavassa, ja kuvauksena voi olla määritelty muuttumattoman suhteen vakuutussalkun tai kohteen ailahtelun mekanismin mukaisesti. Muuttuva koritaso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. korkotuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [viitekorkoon (viitekorkoihin)][inflaatioindeksiin (inflaatioindekseihin)].] [Mitä tulee nk. yhdistelmäperustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) määritellään [tavallisten ostojen] [, myyntien], [, merkkien] [, kiinteiden summien] [alimmalla] [,] [rajoitetulla] [lainarahoitetulla] painotetulla yhdistelmällä [lisällä] [tai] [monilisällä] ja [myyntien] [, merkkien] ja [kiinteiden summien] yhdistelmillä [lisillä] [tai] [monilisillä]. C.11 Onko tarjotuista arvopapereista tehty tai aiotaanko niistä tehdä hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi säännellyillä markkinoilla, ja tiedot kaikista säännellyistä markkinoista, joilla arvopapereilla käydään tai aiotaan käydä kauppaa [Ei sovellettavissa. Hakemusta arvopapereiden hyväksymisestä kaupankäynnin kohteiksi ei tehdä.] [Hakemus arvopapereiden hyväksymisestä kaupankäynnin kohteiksi tehdään: [Luxemburgin pörssin säännellyille markkinoille [Määritä muut markkinat].] [Poista osat C.15 C.20, jos arvopaperit ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä V] [C.15 Miten kohde-etuuden (- etuuksien) arvo vaikuttaa sijoituksen arvoon [Ei sovellettavissa. Kohde-etuuden arvo ei vaikuta sijoituksen arvoon.] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat luottoon sidottuja arvopapereita tai joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita: Ei sovellettavissa. Kohde-etuuden arvo ei vaikuta arvopapereiden arvoon, vaan siihen vaikuttaa [luotto-] [joukkovelkakirja-]tapahtuman] läsnä- tai poissaolo. [Jos kyseessä ovat muut strukturoidut arvopaperit kuin luottoon tai joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: arvopapereiden arvo [, kuponkisumman maksaminen arvopaperin haltijalle asiaankuuluvana koronmaksupäivänä ] [, automaattisen ennakolta lunastettavan summan maksaminen asiaankuuluvana automaattisen ennakkolunastuspäivänä] ja lunastettavan summan maksaminen arvopaperin haltijalle erääntymispäivänä riippuu kohde-etuuden (-etuuksien) tuloksesta asiaankuuluvana arviointipäivänä (asiaankuuluvina arviointipäivinä).]

16 [Mitä tulee nk. todistustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. [Mitä tulee nk. perustuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) määritellään käyttämällä perusteena [Jos tuotteen viite on tai 3.2.2: summaa, joka riippuu [kohdeetuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohdeetuuden] kehityksestä [Jos tuotteen viite on tai 3.2.4: ennakolta määriteltyä, kiinteää summa]. [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. rajatuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen tulokseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan täytettyyn (tai täyttämättömään) ehtoon, jos [kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [suurempi] [pienempi] kuin [tai sama kuin] ennakolta päätetty rajatulos. [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskea keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. Accumulator- ja Cliquet -tuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen kehitykseen.] Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan [kohdeetuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohdeetuuden] tulosten kertymän ([lisä] [tai] moninkertainen lisä]) usean perättäisen jakson ajan (tulokset tasataan uudestaan yleensä kunkin kauden alussa)). [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] kehitys on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskea keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. monikohde-etuuksiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu korin muodostavan usean kohde-etuuden myönteiseen tai kielteiseen tulokseen. Maksettava(t) summa(t) päätetään ja pohjataan kunkin kohde-etuuden yksilölliseen tulokseen, ja tämä yksilöllinen tulos on on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] Korin rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä riippuen kohde-etuuksien yksilöllisistä tuloksista.] [Mitä tulee nk. vaihtelutuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Vaihtelu ja ailahtelu ovat kohde-etuuden (-etuuksien) tuoton hajonnan mittausvälineitä. Maksettava(t) summat päätetään (a) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] tuloksen tai tason perusteella, ja/tai (b) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun perusteella ja/tai (c) täydentävien parametrien perusteella (jos asianmukaista). [Kohde-etuuden] [kohdeetuuksien korin] historiallisen vaihtelun tai historiallisen ailahtelun kehitys tai taso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi]

17 [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [ alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] Mitä tulee nk. systemaattisen strategian tuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu muuttuvan korin myönteiseen kehitykseen. Muuttuva kori muodostuu riskikomponentista, turvallisesta komponentista [ja vipukomponentista]. Muuttuvan korin taso määräytyy riskikomponentille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] ja näiden tasoille altistumisesta riippuvan toiston perusteella. Altistuminen riskikomponentille, turvalliselle komponentille [ja vipukomponentille] määritellään kaavassa, ja kuvauksena voi olla määritelty muuttumattoman suhteen vakuutussalkun tai kohteen ailahtelun mekanismin mukaisesti. Muuttuva koritaso on [painotettu] [,ja/tai] [rahoitettu lainalla] [ja/tai,] [laskettu keskiarvoksi] [ja/tai,] [lukittu] [,ja/tai] [alimmillaan] [ja/tai] rajoitettu.] [Mitä tulee nk. korkotuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [viitekorkoon (viitekorkoihin)][inflaatioindeksiin (inflaatioindekseihin)].] [C.16 Erääntymispäivä ja viimeinen viittauspäivä [Mitä tulee perusyhdistelmätuotteisiin, jos sovellettavissa lopullisissa ehdoissa määritellään, että tuotteen viite on peräisin kohdasta , lisää: Arvopapereiden arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] myönteiseen tai kielteiseen kehitykseen. Maksettava(t) summa(t) määritellään [tavallisten ostojen] [, myyntien], [, merkkien] [, kiinteiden summien] [alimmalla] [,] [rajoitetulla] [lainarahoitetulla] painotetulla yhdistelmällä [lisällä] [tai] [monilisällä] ja [myyntien] [, merkkien] ja [kiinteiden summien] yhdistelmillä [lisillä] [tai] [monilisillä]. [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita suunniteltu erääntymispäivä] (riippuen yhden tai useamman luottotapahtuman tai selvittämättömän luottotapahtuman (selvittämättömien luottotapahtumien) ja viimeisen viittauspäivän sattumisesta viimeiselle luottotapahtumapäivälle (riippuen yhden tai useamman luottotapahtuman tai selvittämättömän luottotapahtuman (selvittämättömien luottotapahtumien) sattumisesta.] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita suunniteltu erääntymispäivä] (riippuen yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman tai selvittämättömän joukkovelkakirjatapahtuman (selvittämättömien joukkovelkakirjatapahtumien) ja viimeisen viittauspäivän sattumisesta viimeiselle joukkovelkakirjatapahtumapäivälle (riippuen yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman tai avoimen joukkovelkakirjatapahtuman (selvittämättömien joukkovelkakirjatapahtumien) sattumisesta.] [Jos kyseessä ovat avoimet arvopaperit: Arvopaperit ovat avoimia arvopapereita] [Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita erääntymispäivä]. Viimeistä viittauspäivää ei sovelleta arvopapereihin. [Arvopapereiden erääntymispäivä on [kirjoita erääntymispäivä], ja viimeinen viittauspäivä on viimeinen arviointipäivä.] Erääntymispäivää voidaan siirtää yllä olevien osien C.8 ja C.18 säännösten mukaan. [C.1 7 Johdannaisarvopapereid en selvitysmenettely [Käteistoimitus] [ja/tai] [fyysinen toimitus] [Jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit, jotka ovat luottoon sidottuja arvopapereita tai joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita: Käteistoimitus tai fyysinen toimitus ja/tai käteistoimitus, jos toimitettavien varojen toimitus osittain tai

18 kokonaan on mahdotonta tai laitonta.]] [C.18 Kuinka tuotto johdannaisarvopapereist a tapahtuu Ellei lunastusta ole suoritettu jo aiemmin, johdannaisarvopapereista saatava tuotto tapahtuu seuraavasti: [Jos kyseessä on kiinteä korko: Koron määrä(t) : [Kirjoita asiaankuuluva koron määrä] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t ): Kiinteä kuponkisumma: [Kirjoita asiaankuuluva koron maksupäivä] [Kirjoita kiinteä kuponkisumma] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: Koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta] [Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta]] [jos kyseessä ovat vaihtuvan kurssin arvopaperit: Vaihtuva kuponkisumma: [Kirjoita vaihtuva kuponkisumma] [Jos kyseessä on luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnä- tai poissaolosta] [Joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): Viitekorko [Kirjoita koron maksupäivä(t)] [Kirjoita asianmukainen viitekorko]] [jos kyseessä ovat strukturoidut arvopaperit: Strukturoidun koron määrä: [Kirjoita sovellettava kaava, joka vastaa tuotteen viitettä, joka on määritelty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa] [Jos kyseessä ovat luottoon sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen luottotapahtuman läsnätai poissaolosta]

19 Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut arvopaperit: koron maksu on riippuvainen joukkovelkakirjatapahtuman läsnä- tai poissaolosta] Määritelty kausi (määritellyt kaudet) / koron maksupäivä(t): [Kirjoita asianmukainen koron maksupäivä (asianmukaiset koron maksupäivät)] [Jos kyseessä on automaattisesti ennakolta lunastettava summa: Automaattisesti lunastettava summa: ennakolta [Kirjoita sovellettava kaava, joka vastaa sen tuotteen viitettä, joka on määritelty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa arvopapereihin liittyen] [Jos strukturoidut arvopaperit ovat optiotodistuksiin sidottuja arvopapereita: automaattisesti ennakolta lunastettava summa per laskelmasumma] Automaattisen ennakolta lunastamisen päivä(t): [Kirjoita asiaankuuluva(t) päivä(t)]] Lopullinen summa: lunastettava [Nimellisarvohintaan] [Sovittuun nimellisarvoon kerrottuna [Kirjoita prosenttimäärä]] [Kirjoita sovellettava kaava, joka vastaa sen tuotteen viitettä, joka on määritelty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa arvopapereihin liittyen] [Jos strukturoidut arvopaperit ovat etuoikeusosakkeita ja optiotodistuksiin sidottuja arvopapereita: lopullinen lunastussumma per laskelmasumma] [Jos kyseessä on fyysinen toimitus: Arvopaperit voidaan lunastaa käteissummalla ja/tai asiaankuuluvien varojen toimituksella. [Kirjoita tähän mahdolliset sovellettavat päivämäärät, jotka vastaavat sen tuotteen viitettä, joka määritellään lopullisissa ehdoissa: [Päivämäärään (päivämääriin) liittyvät määritelmät: [Jos sovellettavissa, kirjoita päivämäärät, jotka liittyvät mahdolliseen strukturoituun korkoon, mahdolliseen automaattiseen ennakolta lunastamiseen ja lopulliseen lunastukseen, joka vastaa sen tuotteen viitettä, joka määritellään lopullisissa ehdoissa]]] [Kirjoita tähän mahdolliset sovellettavat määritelmät, jotka vastaavat tuotteen viitettä, joka on määritelty lopullisissa ehdoissa:

20 [Tuotteeseen määritelmät: liittyvät [Jos sovellettavissa, kirjoita mahdolliseen strukturoituun korkoon liittyvät määritelmät, mahdollinen automaattinen ennakolta lunastaminen ja lopullinen lunastaminen, joka vastaa tuotteen viitettä, joka on määritelty lopullisissa ehdoissa]]] [Jos kyseessä on liikkeeseenlaskijan optiolla tapahtuva lunastus, kirjoita seuraava: Lunastus liikkeeseenlaskijan optiolla: [Valinnainen lunastussumma: [Markkina-arvo] [Määritelty nimellisarvo kerrottuna [Kirjoita prosenttimäärä]] [Kirjoita kaava, joka vastaa yllä määriteltyä lopullista lunastussummaa, joka on laskettu arviointipäivänä liittyen asiaankuuluvaan valinnaiseen lunastuspäivään (valinnaisiin lunastuspäiviin)] [Jos strukturoidut arvopaperit ovat etuoikeusosakkeisiin sidottuja arvopapereita ja optiotodistuksiin sidottuja arvopapereita: Ennakkolunastussumma laskelmasumma]] per [Markkina-arvo tarkoittaa laskentaedustajan määräämää summaa, joka arvopapereiden lunastuksen eräpäivänä vastaa arvopapereiden oikeaa markkina-arvoa ja jolla on se vaikutus, (kun ensin on otettu huomioon mahdollisten arvopapereihin liittyvien suojausjärjestelyjen purkamisesta aiheutuneet kulut) että se varmistaa arvopaperin haltijoille, että liikkeeseenlaskija maksaa arvopapereihin liittyvät liikkeeseenlaskijan obligaatioiden rahalliset vastineet arvopapereihin liittyen, jotka olisivat ilman tätä ennakolta lunastamista langenneet maksettaviksi asiaankuuluvan ennakkolunastuspäivän jälkeen.] [Valinnainen lunastuspäivä (valinnaiset lunastuspäivät): [Kirjoita asiaankuuluvat) päivät)]]] [Jos kyseessä on arvopaperin haltijoiden optiolla tapahtuva lunastus, kirjoita seuraava: Arvopaperin haltijoiden optiolla tapahtuva lunastus: [Valinnainen lunastussumma: [Markkina-arvo] [Määritelty nimellisarvo kerrottuna [Kirjoita prosenttimäärä]] [Kirjoita kaava, joka vastaa yllä määriteltyä viimeistä lunastussummaa,

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona.

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona.

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ. Tiivistelmät on koottu ilmaisuvaatimuksista, joita kutsutaan osiksi. Nämä osat on numeroitu jaksoissa A E (A.1 E.7).

OHJELMAN TIIVISTELMÄ. Tiivistelmät on koottu ilmaisuvaatimuksista, joita kutsutaan osiksi. Nämä osat on numeroitu jaksoissa A E (A.1 E.7). OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät on koottu ilmaisuvaatimuksista, joita kutsutaan osiksi. Nämä osat on numeroitu jaksoissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki osat, jotka tarvitaan tämän tyyppisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 10 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät,

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1066A: INDEKSIOBLIGAATIO MAAILMA - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1066A: INDEKSIOBLIGAATIO MAAILMA - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Indeksiobligaatio Maailma III -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy Yhdysvaltojen, Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoita

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot