SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry"

Transkriptio

1 SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

2 SISÄLTÖ sivu Toimintasuunnitelma vuodelle Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma 3 Talousarvio vuodelle Hallitus Jäsenorganisaatiot

3 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE SEKESin strategian pääkohdat SEKESin toiminnalle merkittävimmät asiat ovat kehittämisyhtiöiden tunnettuuden lisääminen, jäsenten toiminnan kehittäminen jäsenorganisaatioiden omista lähtökohdista, vaikuttaminen ja tiedon levittäminen. Tältä osin vuoden aikana strategiaa tullaan täsmentämään. Muuttuva toimintaympäristö Keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutuksia SEKESin toimintaan tulevaisuudessa ovat mm. talouden globalisaatio, alue- ja kuntarakenteen kehitys, ikärakenteen muutos, toimintaympäristön muutoksen nopeus, kilpailu osaajista ja tuotannon uusi logiikka. Talouden globalisaation vaikutukset elinkeinoelämään alueilla jatkuu voimakkaana ja siitä on tullut osa arkipäivää. Meillä näkyy useimmiten seuraukset, mutta onko mahdollisuuksia vielä hyödynnetty riittävästi. Alue- ja kuntarakenteen muutokset ja niistä aiheutuvat vaikutukset omistajien toimintaan ilmentyy osin lyhytnäköisenä toimintana ja linjattomuutena elinkeinopolitiikassa. Samalla se tarjoaa uusia mahdollisuuksia toimintojen uudelleen organisointiin ja suuntaamiseen. Ikärakenteen muutokset luovat painetta heikentyneen huoltosuhteen kautta uudenlaisiin palvelumalleihin, mutta samalla myös kokonaan uudenlaisiin palvelukokonaisuuksiin. Myös maahan muuton hyödyntäminen on osa ikärakenteen muutoksista johtuvaa ilmiötä. Toimintaympäristön muutoksen nopeus haastaa meidät reagoimaan uusiin asioihin, entistä nopeammin ja rohkeammin. Kilpailu osaajista kiristyy entisestään, joka tuntuu maan sisäisenä kilpailuna, että kansainvälisenä kilpailuna. Seutujen vetovoimaisuus on osa seutujen elinvoimaa! Tuotannon uusi logiikka rikkoo perinteisiä tuotantoketjutuksia, josta seuraa se, että tuotannon sijainnin merkitys vähenee. Uudet sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät mullistavat kaikkea tuotanto, palveluista teollisuuteen. Tekemisen painopisteet Hyvien käytäntöjen levittäminen jäsenten kesken ja vertaisoppiminen on keskeisellä sijalla. Jäsenet kohtaavat vuorollaan samankaltaisia asioita, joissa toistuu samat asiat. Näitä kokemuksia levittämällä voimme kehittyä asiassa yhä paremmiksi. Esimerkkinä rakennemuutoksiin reagointi ja sen tiimoilta tapahtunut oppimisen levittäminen jäsenten kesken. Asioita on myös kehitettävä aktiivisesti eteenpäin, jolloin yhdessä tekemällä voimme saavuttaa merkittävää etua verrattuna yksin tekemiseen. Yksi tekemisen alue liittyy edelleen toiminnan mittaamisen kehittämiseen. Vaikuttamisen kohteena ovat ensisijaisesti ministeriöt, elinkeinoelämän järjestöt ja omistajat. Vaikuttamisen osalta viestiä tullaan terävöittämään uudistettavan strategia työn kautta.

4 Tapa toimia Hyvien käytäntöjen levittämisen osalta jatketaan mallia, jossa yhteisiä tapaamisia hyödynnetään hyvien toimintamallien esittelyssä. Samoin jatketaan Muutos-lehden hyödyntämistä. Tässä yhtyy myös ulkoinen ja sisäinen markkinointi kehittämisyhtiöiden tekemisistä. Uusien asioiden kehittäminen suunnataan yhteisiin teemaryhmiin, joista yrityskehittämisen ryhmä jatkaa uusien toimintamallien kehittämistä ja mittaamisen teemaryhmä jatkaa yhteisten mittareiden kehittämistä. Jäsenhankinta Toiminnan vaikuttavuuden kannalta SEKESin jäsenmäärää on vielä kasvatettava. Verkoston merkitys on sitä suurempi mitä kattavampi se on. Nykyinen 45 jäsenen verkosto on jo sinällään vahva, mutta tavoitteena on vuoden 2011 loppuun mennessä 48 jäsenorganisaatiota. SEKES verkoston tarjoaminen muiden käyttöön Merkittävimmät toimijat kehittämisyhtiöiden näkökulmasta, joiden kanssa yhteistyötä on entisestään tiivistettävä, ovat Finnvera, TEKES, TEM ja IIF. Kunkin organisaation kanssa yhteistyötä on jo olemassa, mutta tavoitteena on tiivistää sitä entisestään niin, että yhteistyö olisi enemmän kumppanuus pohjaista. Hankkeet Lähtökohtaisesti SEKES ei hae hankkeita itsetarkoituksellisesti vaan pyrkii toteuttamaan vain sellaisia, joissa kehittämisyhtiöiden intressi on vahva. SeutuYp -tukihanke jatkunee vuoden 2013 loppuun. Hankkeen projektipäällikkönä jatkaa Paavo Tikkanen. SEKESin intressi hankkeen toteuttamisessa liittyy siihen, että kehittämisyhtiöillä on seudullisten palveluiden kehittämisessä merkittävä rooli ja tämän roolin muistuttaminen myös hanketta rahoittavalle taholle on meidän intressissä. KOKO-Russia -hanke on sekin arvioitu kestävä 2013 loppuun ja sitä vetävät Heidi Saario projektipäällikkönä ja Petriina Punna projektityöntekijänä. SEKESin intressi hankkeelle on noussut jäsenistön kautta, tarpeesta koota toimijoiden voimia Venäjän mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

5 YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Asiakokonaisuus Ajankohta Sisältö Toteuttaja Jäsenhankinta Jatkuva Suorat kontaktit, tavoitteena 48 jäsenorganisaatiota vuoden loppuun mennessä. Toimitilayhtiöt uutena jäsenryhmänä. Viestintä ja markkinointi Tiedotteet ajankohtaisista aiheista Viestinnän kehittäminen Toimitetaan n. 8 kertaa vuodessa, lisäksi tarvittaessa pikakirjeet Jatkuva SEKES tiedottaa- uutiskirje tapahtumista ja meneillään olevista projekteista. Extranet-palvelu Seittiä hyödynnetään dokumenttien hallinnassa. Piiri-10, toukokuussa Tampereella. Muilta osin kehittäminen teemaryhmän kautta. Muutos-lehden kustantaminen 2 krt/v. Toiminnanjohtaja Hallitus Muut jäsenet Toimisto-hlöstö Toiminnanjohtaja Viestintähenkilöt Tunnettuuden lisääminen ja profiilin kirkastaminen Jatkuva Tarvittaessa Internet-sivujen ylläpitäminen ja kehittäminen, Mediatiedotteet Toimisto-hlöstö Verkoston osaamisen kehittäminen Hyvien käytäntöjen levittäminen sekä jäsenten käyttöön että toiminnan kuvaamiseksi sidosryhmille Ajankohtaisseminaarit Jatkuva Keväällä yhdistyskokouksen yhteydessä Nettisivut, kerätään kuvauksia hyvistä toimintamalleista. Erikseen järjestettävät tapahtumat. Muutos lehden toimittaminen. ajankohtaisasioita Toimisto-hlöstö Teemaverkostot Jäsenet Toiminnanjohtaja Syksyllä syyskokouksen yhteydessä Yrityskehittämisen teemapäivä Tammikuun lopussa Teemaryhmä valmistelee Kesäpäivät Lahdessa LAKES ja SEKES

6 Toiminnan kehittäminen toteutetaan teemaryhmien avulla Kukin teemaryhmä rytmittää oman työnsä omiin aikatauluihinsa sopiviksi. Yrityskehittämisen ryhmä Mittaamisen ryhmä Kv-ryhmä (Pietari) mahdollisesti uusi ryhmä Valmisteluvastuu on pääasiassa ryhmien vetäjillä ja häntä tukevalla ryhmällä Jatkuva Yhteisen palveluprosessin luominen, SeutuYp Osa innovaatiojärjestelmää, Osa kasvuyrittäjyysjärjestelmää, Osa IIF-toimintaa Toiminnanjohtaja Pilottipaikkakunnat Jatkuva Kansallinen ohjausryhmä Toiminnanjohtaja Hallitus Muut nimetyt edustajat Hankkeet SeutuYp -tukihanke SEKESin ja sen jäsenten tarjoaminen muiden yhteistyötahojen käyttöön - Finnvera - TEM (ml. KOKOohjelma) - Tekes - Invest in Finland Vaikuttaminen Työryhmät joissa SEKES on edustettuna - SeutuYp - Luovien alojen johtoryhmä - KOKO - KOKOinnovaatioverkosto KOKO-Venäjäverkosto Työkalut Asiakaskyselytyökalun käyttöönotto Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana YritysSuomi-kokonaisuutta Alueellisen Venäjäneuvonnan kehittäminen yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa jatkuva Digiumin kyselytyökalun hyödyntäminen Projektipäällikkö Paavo Tikkanen Projektipäällikkö Heidi Saario Projektiasiantuntija Petriina Punna Mittaamisen ryhmä ja toiminnanjohtaja

7 TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Toimisto Toimisto Toimisto SeutuYp KOKO Toimisto SeutuYp KOKO tot 2008 tot 2009 bud 2010 bud 2010 bud 2010 bud 2011 bud 2011 bud 2011 TUOTOT Muut tuotot 9 910, , , , ,00 Projektituotot , , , , ,00 Tuotot yhteensä 9 910, , , , , , , ,00 KULUT Palkat ja palkkiot , , , , , , , ,00 Muut kulut , , , , , , , ,00 Kulut yhteensä , , , , , , , ,00 Jäsenmaksutuotot , , , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5

8 HALLITUS Mika Perttunen, puheenjohtaja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Pekka Haapanen Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Hannu Karavirta Cursor Oy - Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö Risto Jämsen Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Pekka Nuutinen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Juha Seppälä Rovaniemen Kehitys Oy Erkki Karppanen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES Juha Turtiainen Savonlinnan seudun kuntayhtymä - Yrityspalvelut Kari Vähä Yrityssalo Oy Keijo Sahrman, asiantuntijajäsen Suomen Kuntaliitto Yrjö Westling, sihteeri SEKES

9 9 JÄSENORGANISAATIOT 2010 CONCORDIA Oy, Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun kehittämisyhtiö Finnvera Oyj Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Inlike Oy Elinkeinoyhtiö Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö JYKES Oy Jämsek Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy Kainuun Etu Oy Kaustisen seutukunta Kehittämiskeskus Oy Häme Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy Kehittämisyhtiö Keulink Oy Kehittämisyhtiö Witas Oy Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskus Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy MW-Kehitys Oy Navitas Kehitys Oy Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö, Nihak Oy Ouluseutu Yrityspalvelut Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Raahen seudun yrityspalvelut Rauman Seudun Kehitys Rovaniemen Kehitys Oy Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Savonlinnan seudun kuntayhtymä/yrityspalvelut Seinäjoen seudun elinkeinokeskus Sisä-Savon Seutuyhtymä Suomen Kuntaliitto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Vaasanseudun Kehitys Oy Vasek Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Ylä-Savon Kehitys Oy Yrityssalo Oy Ääneseudun Kehitys Oy

10

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ sivu Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma Talousarvio vuodelle 2014 7 Hallitus 2013 9 Jäsenorganisaatiot

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset

Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset Hyvä Teko- 2009 kilpailuehdotukset SISÄLTÖ sivu Yleistä: 1 Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2009: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 3 Vasaramarssi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

52 erikokoista aluetta 2010

52 erikokoista aluetta 2010 52 erikokoista aluetta 2010 Taitto: Up-to-Point Oy Paino: Edita Publishing Oy 52 erikokoista aluetta 3 Esipuhe Suomalaiset alueet ovat moni-ilmeisiä ja -piirteisiä. Maantiede on muuttumassa. Työssäkäyntialueet

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti 28.2.2010 Projektipäällikkö Sanna

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö toimiva innovaatio. Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä

Kehittämisyhtiö toimiva innovaatio. Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä Kehittämisyhtiö toimiva innovaatio Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 39/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-327-003-9

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Kasvuyritysten vuosi 2011. Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy

Kasvuyritysten vuosi 2011. Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...4 2. KEULINK -YHTIÖIDEN HALLITUKSET JA TILINTARKASTAJAT...7 3. KEULINK -YHTIÖIDEN OSAKKAAT...8 4. KEULINK OY:N KEHITTÄMISTOIMINTA... 10

Lisätiedot

kuntamarkkinoinnin parhaat

kuntamarkkinoinnin parhaat kuntamarkkinoinnin parhaat KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN VUODEN 2014 SHORTLISTATYÖT 2 1 3 1 KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILU 2014 2 SISÄLtö Tervetuloa Piiri-verkostoon!... 4 Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote kultaa ja kunniaa KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT 1 Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUT 2013 2 SISÄLtö Tervetuloa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

yrityksen palvelut yhdestä osoitteesta

yrityksen palvelut yhdestä osoitteesta SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 2/2011 yrityksen palvelut yhdestä osoitteesta Keski-Suomen klusterityö on tehokasta Lahdessa edistetään verkostoitumista Etelä-Pohjanmaa on Ruokaprovinssi Living

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot