Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus. Arviointipaneelin ohjeistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus. Arviointipaneelin ohjeistus"

Transkriptio

1 Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus Arviointipaneelin ohjeistus

2 Ohjeistuksen sisältö 1. Yleistä paneelitoiminnasta (s.3-4) 2. Tekesin ennakkoarviointi ennen paneeliin ilmoittamista (s.5) 3. Yrityksestä paneelitoimintaa koordinoivalle taholle ilmoitettavat tiedot (s.6) 4. Panelistin jäävääminen puolueettomuuden vaarantuessa (s.7) 5. Kirjallinen suostumus yritystä koskevan aineiston luovuttamisesta panelisteille (s.8) 6. Paneelikäsittelyä varten toimitettavat aineistot englanninkielisinä (s.9) 7. Liiketoimintasuunnitelman tiivistelmän tyypillinen sisältö (s.10-11) 8. Valmennustilaisuus ja sen sisältö (s. 12) 9. Ennakkoaineiston ja paneelipresentaation toimittamisen aikataulu (s.13) 10. Paneelitilaisuuteen osallistuminen ja tilaisuuden kulku (s ) LIITE: Paneelitoiminnan aikataulu (18)

3 Yleistä paneelitoiminnasta Paneelitoiminnan tehtävänä on arvioida nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksen pariin hakeutuvien yritysten : liiketoimintapotentiaalia kansainvälistymismahdollisuuksia kehittämistarpeita kelpoisuutta sijoituskohteeksi Panelisteina pääomasijoittajia, business-enkeleitä ja toimialaasiantuntijoita. Lista paneelitoiminnassa mukana olevista henkilöistä ja organisaatioista löytyy Tekesin www-sivuilta: Yritys käy arviointipaneelissa NIY-rahoituksen 1. vaiheen aikana ja paneelin neuvoa-antavaa lausuntoa käytetään hankkeen 2. vaiheen valmistelussa. Tekes vastaa rahoitusesityksen valmistelusta ja rahoituspäätöksestä itsenäisesti, eikä paneelin lausunto sido sitä päätöksenteossa.

4 Yleistä paneelitoiminnasta Paneelikokousten käytännön organisoinnista vastaa koordinaattorina toimiva PricewaterhouseCoopers Oy (Pwc). PwC kutsuu koolle yritysten arviointiin osallistuvat panelistit siten, että pyritään varmistamaan arvioinnin kannalta olennaisen asiantuntemus. Arviointipaneelitoiminnassa on mukana sekä suomalaisia että ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöiden edustajia sekä aktiivista sijoitustoimintaa tekeviä yksityisiä sijoittajia ja asiantuntijoita. Panelisti on velvollinen pitämään vaitiolovakuutuksen edellyttämällä tavalla salassa paneelitoiminnan kautta tietoonsa saamansa luottamukselliset tiedot ja tuhoamaan tai palauttamaan Tekesille saamansa yrityskohtaiset materiaalit. Vaitiolovakuutus on voimassa vähintään vuoden paneelikokouksen pitämisestä.

5 Paneeliin ilmoittaminen ja Tekesin ennakkoarvio NIY-rahoituksen 1. vaiheen päätöksen jälkeen hankevastaava ennakoi yhdessä asiakkaan kanssa alustava ajankohdan arviointipaneelille. Tekesin tavoitteena on järjestää toimialakohtaisia paneeleja, tämän takia paneeli voi olla milloin tahansa 1. vaiheen aikana. Tekesin hankeryhmä ilmoittaa yrityksen paneeliin reilua kuukautta ennen paneeliajankohtaa Ennen paneeliin ilmoittamista yrityksen tulee antaa kirjallinen suostumus yritystä koskevan aineiston luovuttamisesta panelisteille sekä osallistumisesta paneelitilaisuuteen. Ilmoituspohja on noudettavissa Tekesin sivuilta: Tekesin käsittelijä ja muut hakemuksen arviointiin osallistuvat Tekesin asiantuntijat tekevät yrityksen hakemuksen perusteella ennakkoarvion yrityksen kasvumahdollisuuksista Saatuaan tiedon yrityksen ilmoittautumisesta, koordinaattorina toimiva PwC kutsuu ja ohjeistaa yrityksen paneelikokoukseen ja sitä edeltävään valmennukseen sekä ilmoittaa ajankohdat aineistojen toimittamiselle. (kts. LIITE 1)

6 Yrityksestä paneelitoimintaa koordinoivalle taholle ilmoitettavat tiedot Yrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite ja yhteyshenkilön nimi) Yrityksen toimiala Lyhyt kuvaus yrityksen tuotteesta/palvelusta/menetelmästä Arviointitilaisuuteen yrityksestä osallistuvat henkilöt. Yrityksen avainhenkilöiden (n. 2-3 henkilöä, ml. aina toimitusjohtaja) tulee osallistua arviointitilaisuuteen Arviointitilaisuuteen Tekesin hankeryhmästä osallistuvat henkilöt Toivottu paneelipäivämäärä. Paneelitilaisuuksia järjestetään noin 6 viikon välein. Tekesin käsittelijä antaa tarkempia tietoja paneelitoiminnan aikatauluista Jäävätyt panelistit

7 Panelistin jäävääminen puolueettomuuden vaarantuessa Yrityksellä on oikeus jäävätä panelisti oman tapauksensa käsittelystä, mikäli yrityksellä on perusteltu syy epäillä, että panelistin puolueettomuus on vaarantunut. Yritys on velvollinen esittämään jääväyksen perustelut Tekesin edustajalle. Panelisti jäävätään vain, jos Tekesin edustaja hyväksyy yrityksen esittämän jääväyksen perusteluineen. Panelistin saa jäävätä tai panelisti tulee jäävätä jos esim. hän/hänen edustamansa organisaatio on yrityksessä omistajana ja/tai rahoittajana hän/hänen edustamansa organisaatio on kilpailevassa yrityksessä omistajana ja/tai rahoittajana hänen lähisukulaisensa on yrityksen vastuuhenkilönä hän/muu hänen edustamansa organisaation jäsen käyttää merkittävää vaikutusvaltaa yrityksessä (esim. hallituksen jäsenenä) tai kilpailevassa yrityksessä yritys muusta perustellusta syystä katsoo puolueettomuutensa vaarantuvan Koordinaattori huomioi jääväykset paneelikokousta kootessaan. Paneelikokoukseen kutsuttaessa myös panelisti on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jääviydestään.

8 Yrityksen tulee laatia paneelikäsittelyä varten seuraavat aineistot englanninkielisinä Liiketoimintasuunnitelman tiivistelmä Tiivistelmän liitteenä: Paneelissa käytettävä esitysmateriaali, enintään 10 min esitystä varten Yrityksen avainhenkilöiden CV:t (enintään 5 henkilön osalta ja enintään 1 sivu per henkilö) Yrityksen viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä taloudelliset ennusteet 3-5 vuodelle Liiketoiminta suunitelman tiivistelmä sekä paneeliesitys laaditaan vakiopohjille: à Liiketoimintasuunnitelma à Esitys

9 Liiketoimintasuunnitelman tiivistelmän tyypillinen sisältö (1) 1. Liiketoimintamalli Liikeidea ja ansaintamalli Palvelut ja tuotteet Asiakashyöty Arvio liiketoimintapotentiaalista 3-5 vuoden ajanjaksolla Sisältyykö tuotteeseen/palveluun erityinen innovaatio 2. Kasvu- ja kansainvälistymisstrategia Markkinoiden koko ja kasvuvauhti Kansainvälisyys ja tavoiteltu markkinaosuus Kilpailutilanne ja olennaisimmat kilpailijat Kilpailuetu ja suojattavuus Tärkeimmät asiakkaat 3. Liiketoimintaennuste ja rahoitustarve Keskeisimmät tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Liiketoimintaennuste (ja/tai kassavirtaennuste) ja rahoitussuunnitelma Miltä tahoilta rahoitusta haetaan ja millä aikajänteellä Mihin haettua rahoitusta käytetään

10 Liiketoimintasuunnitelman tiivistelmän tyypillinen sisältö (2) 4. Tiimi Tiimin avainhenkilöt, aiempi kokemus ja vahvuudet Muu henkilöstö Tärkeimmät yhteistyökumppanit Hallitus Suunnitelma edellisten täydentämisestä ja kehittämisestä 5. Taustatiedot yrityksestä Yrityksen perustamisvuosi Nykyiset omistajat ja rahoittajat

11 Valmennustilaisuus ja sen sisältö Arviointipaneeliin osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua koordinaattorin järjestämään valmennukseen. Valmennuksen sisältö on seuraava: Liiketoimintasuunnitelman tiivistäminen Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelman ydinasiat sisältävä yritysesittely Valmistautuminen paneelitilaisuuteen Suositeltavaa on että valmennukseen osallistuu vähintään kaksi yrityksen avainhenkilöä Valmennus toteutetaan ryhmävalmennuksena noin kaksi viikkoa ennen paneelitilaisuutta

12 Ennakkoaineiston ja paneelipresentaation toimittamisen aikataulu Valmennukseen osallistuvan yrityksen tulee lähettää liiketoimintasuunnitelman tiivistelmä ja liitteet koordinaattorille ennen valmennusta Valmennuksen jälkeen liiketoimintasuunnitelman tiivistelmän päivittämiselle on aikaa vajaa viikko ja paneelipresentaation päivittämiselle on aikaa vajaa 2 viikkoa Ennen arviointipaneelia hankevastaava läpikäy yrityksen esitysmateriaalin varmistaen sen laadun

13 Paneelitilaisuuteen osallistuminen Paneelitilaisuudet järjestetään Tekesin tiloissa (Kyllikinportti 2, Helsinki). Tilaisuuksiin osallistuu 3-5 panelistia sekä Tekesin ja koordinaattorin edustajia. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Tekesin edustaja. Panelisteilla on velvollisuus perehtyä ennalta yritysten laatimiin ennakkoaineistoihin. Yritysten edustajien tulee olla paikalla hyvissä ajoin, viimeistään 15 minuuttia ennen oman esitysajan alkamista.

14 Paneelitilaisuuden kulku Paneelitilaisuudessa yrityksellä on aikaa 10 min yritysesittelyyn aikaisemmin laaditun presentaation pohjalta Paneelin jäsenet arvioivat myös yrityksen tiimiä näin vähintään kahden henkilön osallistuminen esitykseen on välttämätöntä Tämän jälkeen panelistien kysymyksille ja keskusteluun on aikaa enintään 10 min. Annettuja aikoja ei saa ylittää Yritys saa paneelitilaisuudessa suullisen palautteen, ja tilaisuuden jälkeen kirjallisen koosteen annetusta palautteesta Paneelikäsittelyn jälkeen yrityksen rahoitushakemuksen käsittelyä jatketaan Tekesissä. Tekes hyödyntää paneelin näkemystä rahoituksen päätöksenteon ja hankeseurannan tukena.

15 Paneelitilaisuuden kulku Panel opening Meeting opening 10 min Company specific presentation and assessment 40 min Set up Stating of People present Presenters and panelists Acceptance of panel principles Panel practicalities Company presentation Q & A Panel assessment Verbal statement and feedback 5 min 10 min 10 min 10 min 5 min

16 Lisätietoja paneelin toiminnasta antavat: Helena Laine Tekes p Pekka Pesonen PricewaterhouseCoopers Oy p Olli Arojärvi Tekes p Jukka Karimaa PricewaterhouseCoopers Oy p

Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille

Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille 1 (6) Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Nämä ovat NIY-verkkosivujen VANHAT ohjeet. Tämän ohjeen mukaista NIY-rahoitusta ei voi enää hakea. Viimeinen hakupäivä oli. Onko yrityksellänne

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUISSA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2009 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUOHJAUKSESTA...

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union. ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot